Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2014
Number of items: 50.

2014

Abari Kálmán and Olaszy Gábor: Magyar hangsúly-adatbázis az interneten kutatáshoz és oktatáshoz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 347-356. (2014)

Berend Gábor and Erdős Zoltán and Farkas Richárd: Dokumentumkollekciók vizualizálása kulcsszavak segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 357-358. (2014)

Drienkó László: Természetes nyelvi korpusz vizsgálata egyeztetéscsoport módszerrel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 279-285. (2014)

Ehmann Bea and Csertő István and Ferenczhalmy Réka and Fülöp Éva and Hargitai Rita and Kővágó Pál and Pólya Tibor and Szalai Katalin and Vincze Orsolya and László János: Narratív kategoriális tartalomelemzés : a NARRCAT. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 136-147. (2014)

Farkas Richárd and Dobó András and Kurai Zoltán and Miszori Attila and Miklós István and Nagy Ágoston and Vincze Veronika and Zsibrita János: Információkinyerés magyar nyelvű önéletrajzokból a nexum Karrierportálhoz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 359-360. (2014)

Gosztolya Gábor: Kulcsszó-előfordulások relevanciájának vizsgálata magyar nyelvű hangzó híranyagokban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 286-294. (2014)

Grósz Tamás and Kovács György and Tóth László: Új eredmények a mély neuronhálós magyar nyelvű beszédfelismerésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 3-13. (2014)

Gyarmathy Zsófia and Simonyi András and Szőts Miklós: Felszíni szintaktikai elemzés és a jóindulatú interpretáció elve információ-visszakeresésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 248-258. (2014)

Hussami Péter: MASZEKER : szemantikus keresőprogram. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 361-363. (2014)

Kilián Imre and Alberti Gábor: A ReALKB tudástár metamodell-vezérelt megvalósítása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 91-98. (2014)

Kiss Hermina: A HuComTech audio adatbázis szintaktikai szintjének multimodális vizsgálata. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 27-38. (2014)

Kornai András: Corpus-based population of a mid-level business ontology. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 117-124. (2014)

Laki László János and Orosz György: HuLaPos2 : fordítsunk morfológiát. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 41-49. (2014)

Makrai Márton: Deep cases in the 4lang concept lexicon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). p. 387. (2014)

Makrai Márton: Mélyesetek a 4lang fogalmi szótárban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 50-57. (2014)

Markovich Réka and Hamp Gábor: A kondicionálisok problémája jogszabályszövegekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 295-302. (2014)

Miháltz Márton and Sass Bálint: Mit iszunk? : a Magyar WordNet automatikus kiterjesztése szelekciós preferenciákat ábrázoló szófajközi relációkkal. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 109-116. (2014)

Novák Attila: A Humor új Fo(r)mája. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 303-308. (2014)

Nőthig László and Olaszy Gábor and Dóla Mónika: REALIS 1.1. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 364-372. (2014)

Oravecz Csaba and Sárközy Csongor and Mittelholcz Iván: Tudásalapú ajánlórendszer adatszegény környezetben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 309-316. (2014)

Orosz György and Novák Attila: PurePos 2.0 : egy hibrid morfológiai egyértelműsítő rendszer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 373-377. (2014)

Orosz György and Prószéky Gábor: Hol a határ? : mondatok, szavak, klinikák. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 177-187. (2014)

Pajzs Júlia: Az Európai Médiafigyelő (EMM) magyar változata. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 259-268. (2014)

Papp Petra Anna and Rácz Anita and Vincze Veronika: Automatikus morfológiai elemzés a korai Alzheimer-kór felismerésében. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 199-207. (2014)

Prószéky Gábor and Indig Balázs and Miháltz Márton and Sass Bálint: Egy pszicholingvisztikai indíttatású számítógépes nyelvfeldolgozási modell felé. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 79-87. (2014)

Puskás László: A magabiztosság-krízis skála gyakorlati alkalmazása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 155-163. (2014)

Pólya Tibor: Történetszerkezet mint az érzelmi intelligencia indikátora. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 148-154. (2014)

Pólya Tibor and Kővágó Pál and Szász Levente: A nyelvi kategória modell kategóriáinak automatikus elemzése angol nyelvű szövegben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 127-135. (2014)

Rácz Anita and Nagy T. István and Vincze Veronika: 4FX : automatic detection of light verb constructions in a multilingual corpus. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). p. 388. (2014)

Rácz Anita and Nagy T. István and Vincze Veronika: 4FX : félig kompozicionális szerkezetek automatikus azonosítása többnyelvű korpuszon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 317-324. (2014)

Sass Bálint: A magyar Braille-rövidírás megújítása félautomatikus módszerrel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 208-223. (2014)

Sass Bálint and Raátz Judit: Az utónevek eredetleírásának formalizálása az Utónévportálon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 325-326. (2014)

Siklósi Borbála and Novák Attila: Rec. et exp. aut. Abbr. mnyelv. KLIN. szöv-ben - rövidítések automatikus felismerése és feloldása magyar nyelvű klinikai szövegekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 167-176. (2014)

Siklósi Borbála and Novák Attila: A magyar beteg. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 188-198. (2014)

Simkó Katalin Ilona and Vincze Veronika and Farkas Richárd: Multi-level syntactic representation in the Szeged FC Treebank. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). p. 389. (2014)

Simkó Katalin Ilona and Vincze Veronika and Farkas Richárd: Többbbszintű szintaktikai reprezentáció kialakítása a Szeged FC Treebankben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 67-78. (2014)

Subecz Zoltán and Nagyné Csák Éva: Igei események detektálása és osztályozása magyar nyelvű szövegekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 237-247. (2014)

Szeverényi Sándor and Tóth Attila: Online nganaszan történeti-etimológiai szótár. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 378-383. (2014)

Szántó Zsolt and Farkas Richárd: Statisztikai konstituenselemzés magyar nyelvre. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 58-66. (2014)

Tarczali Tünde and Skrop Adrienn and Mokcsay Ádám: Gazdasági hírek tartalmának feldolgozása banki előrejelző rendszer támogatásához. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 227-236. (2014)

Tarján Balázs and Fegyó Tibor and Mihajlik Péter: Lexikai modellezés a közlés tervezettségének függvényében magyar nyelvű beszédfelismerésnél. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 14-26. (2014)

Varga Viktor and Wieszner Vilmos and Hangya Viktor and Vincze Veronika and Farkas Richárd: Magyar nyelvű webes szövegek számítógépes feldolgozása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 327-331. (2014)

Vincze Veronika: Bizonytalanságot jelölő kifejezések azonosítása magyar nyelvű szövegekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 99-108. (2014)

Vincze Veronika: Uncertainty detection in Hungarian texts. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). p. 391. (2014)

Vincze Veronika and Varga Viktor and Simkó Katalin Ilona and Farkas Richárd and Zsibrita János and Nagy Ágoston: Morphological modifications in Szeged Corpus 2.5. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). p. 392. (2014)

Vincze Veronika and Varga Viktor and Simkó Katalin Ilona and Zsibrita János and Nagy Ágoston and Farkas Richárd: Morfológiai újítások a Szeged Korpusz 2.5-ben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 332-338. (2014)

Vincze Veronika and Zsibrita János and Durst Péter and Szabó Martina Katalin: Automatic error detection concerning the definite and indefinite conjugation in texts by learners of Hungarian. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). p. 393. (2014)

Vincze Veronika and Zsibrita János and Durst Péter and Szabó Martina Katalin: A határozott és határozatlan ragozás hibáinak automatikus felismerése magyarul tanulók szövegeiben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 339-344. (2014)

Váradi Tamás and Mittelholcz Iván and Blága Szabolcs and Harmati Sebestyén: Magyar társadalomtudományi citációs adatbázis : a MATRICA projekt eredményei. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). pp. 269-276. (2014)

Wieszner Vilmos and Varga Viktor and Hangya Viktor and Vincze Veronika and Farkas Richárd: Analyzing Hungarian webtext. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (10). p. 390. (2014)

This list was generated on 2022. október 6. 05:58:05 CEST.