Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2014
Number of items: 50.

2014

Abari, Kálmán and Olaszy, Gábor: Magyar hangsúly-adatbázis az interneten kutatáshoz és oktatáshoz. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 347-356. (2014)

Berend, Gábor and Erdős, Zoltán and Farkas, Richárd: Dokumentumkollekciók vizualizálása kulcsszavak segítségével. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 357-358. (2014)

Drienkó, László: Természetes nyelvi korpusz vizsgálata egyeztetéscsoport módszerrel. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 279-285. (2014)

Ehmann, Bea and Csertő, István and Ferenczhalmy, Réka and Fülöp, Éva and Hargitai, Rita and Kővágó, Pál and Pólya, Tibor and Szalai, Katalin and Vincze, Orsolya and László, János: Narratív kategoriális tartalomelemzés : a NARRCAT. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 136-147. (2014)

Farkas, Richárd and Dobó, András and Kurai, Zoltán and Miszori, Attila and Miklós, István and Nagy, Ágoston and Vincze, Veronika and Zsibrita, János: Információkinyerés magyar nyelvű önéletrajzokból a nexum Karrierportálhoz. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 359-360. (2014)

Gosztolya, Gábor: Kulcsszó-előfordulások relevanciájának vizsgálata magyar nyelvű hangzó híranyagokban. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 286-294. (2014)

Grósz, Tamás and Kovács, György and Tóth, László: Új eredmények a mély neuronhálós magyar nyelvű beszédfelismerésben. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 3-13. (2014)

Gyarmathy, Zsófia and Simonyi, András and Szőts, Miklós: Felszíni szintaktikai elemzés és a jóindulatú interpretáció elve információ-visszakeresésben. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 248-258. (2014)

Hussami, Péter: MASZEKER : szemantikus keresőprogram. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 361-363. (2014)

Kilián, Imre and Alberti, Gábor: A ReALKB tudástár metamodell-vezérelt megvalósítása. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 91-98. (2014)

Kiss, Hermina: A HuComTech audio adatbázis szintaktikai szintjének multimodális vizsgálata. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 27-38. (2014)

Kornai, András: Corpus-based population of a mid-level business ontology. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 117-124. (2014)

Laki, László János and Orosz, György: HuLaPos2 : fordítsunk morfológiát. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 41-49. (2014)

Makrai, Márton: Deep cases in the 4lang concept lexicon. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 387. (2014)

Makrai, Márton: Mélyesetek a 4lang fogalmi szótárban. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 50-57. (2014)

Markovich, Réka and Hamp, Gábor: A kondicionálisok problémája jogszabályszövegekben. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 295-302. (2014)

Miháltz, Márton and Sass, Bálint: Mit iszunk? : a Magyar WordNet automatikus kiterjesztése szelekciós preferenciákat ábrázoló szófajközi relációkkal. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 109-116. (2014)

Novák, Attila: A Humor új Fo(r)mája. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 303-308. (2014)

Nőthig, László and Olaszy, Gábor and Dóla, Mónika: REALIS 1.1. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 364-372. (2014)

Oravecz, Csaba and Sárközy, Csongor and Mittelholcz, Iván: Tudásalapú ajánlórendszer adatszegény környezetben. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 309-316. (2014)

Orosz, György and Novák, Attila: PurePos 2.0 : egy hibrid morfológiai egyértelműsítő rendszer. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 373-377. (2014)

Orosz, György and Prószéky, Gábor: Hol a határ? : mondatok, szavak, klinikák. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 177-187. (2014)

Pajzs, Júlia: Az Európai Médiafigyelő (EMM) magyar változata. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 259-268. (2014)

Papp, Petra Anna and Rácz, Anita and Vincze, Veronika: Automatikus morfológiai elemzés a korai Alzheimer-kór felismerésében. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 199-207. (2014)

Prószéky, Gábor and Indig, Balázs and Miháltz, Márton and Sass, Bálint: Egy pszicholingvisztikai indíttatású számítógépes nyelvfeldolgozási modell felé. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 79-87. (2014)

Puskás, László: A magabiztosság-krízis skála gyakorlati alkalmazása. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 155-163. (2014)

Pólya, Tibor: Történetszerkezet mint az érzelmi intelligencia indikátora. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 148-154. (2014)

Pólya, Tibor and Kővágó, Pál and Szász, Levente: A nyelvi kategória modell kategóriáinak automatikus elemzése angol nyelvű szövegben. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 127-135. (2014)

Rácz, Anita and Nagy, T. István and Vincze, Veronika: 4FX : automatic detection of light verb constructions in a multilingual corpus. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 388. (2014)

Rácz, Anita and Nagy, T. István and Vincze, Veronika: 4FX : félig kompozicionális szerkezetek automatikus azonosítása többnyelvű korpuszon. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 317-324. (2014)

Sass, Bálint: A magyar Braille-rövidírás megújítása félautomatikus módszerrel. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 208-223. (2014)

Sass, Bálint and Raátz, Judit: Az utónevek eredetleírásának formalizálása az Utónévportálon. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 325-326. (2014)

Siklósi, Borbála and Novák, Attila: Rec. et exp. aut. Abbr. mnyelv. KLIN. szöv-ben - rövidítések automatikus felismerése és feloldása magyar nyelvű klinikai szövegekben. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 167-176. (2014)

Siklósi, Borbála and Novák, Attila: A magyar beteg. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 188-198. (2014)

Simkó, Katalin Ilona and Vincze, Veronika and Farkas, Richárd: Multi-level syntactic representation in the Szeged FC Treebank. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 389. (2014)

Simkó, Katalin Ilona and Vincze, Veronika and Farkas, Richárd: Többbbszintű szintaktikai reprezentáció kialakítása a Szeged FC Treebankben. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 67-78. (2014)

Subecz, Zoltán and Nagyné Csák, Éva: Igei események detektálása és osztályozása magyar nyelvű szövegekben. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 237-247. (2014)

Szeverényi, Sándor and Tóth, Attila: Online nganaszan történeti-etimológiai szótár. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 378-383. (2014)

Szántó, Zsolt and Farkas, Richárd: Statisztikai konstituenselemzés magyar nyelvre. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 58-66. (2014)

Tarczali, Tünde and Skrop, Adrienn and Mokcsay, Ádám: Gazdasági hírek tartalmának feldolgozása banki előrejelző rendszer támogatásához. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 227-236. (2014)

Tarján, Balázs and Fegyó, Tibor and Mihajlik, Péter: Lexikai modellezés a közlés tervezettségének függvényében magyar nyelvű beszédfelismerésnél. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 14-26. (2014)

Varga, Viktor and Wieszner, Vilmos and Hangya, Viktor and Vincze, Veronika and Farkas, Richárd: Magyar nyelvű webes szövegek számítógépes feldolgozása. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 327-331. (2014)

Vincze, Veronika: Bizonytalanságot jelölő kifejezések azonosítása magyar nyelvű szövegekben. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 99-108. (2014)

Vincze, Veronika: Uncertainty detection in Hungarian texts. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 391. (2014)

Vincze, Veronika and Varga, Viktor and Simkó, Katalin Ilona and Farkas, Richárd and Zsibrita, János and Nagy, Ágoston: Morphological modifications in Szeged Corpus 2.5. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 392. (2014)

Vincze, Veronika and Varga, Viktor and Simkó, Katalin Ilona and Zsibrita, János and Nagy, Ágoston and Farkas, Richárd: Morfológiai újítások a Szeged Korpusz 2.5-ben. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 332-338. (2014)

Vincze, Veronika and Zsibrita, János and Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin: Automatic error detection concerning the definite and indefinite conjugation in texts by learners of Hungarian. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 393. (2014)

Vincze, Veronika and Zsibrita, János and Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin: A határozott és határozatlan ragozás hibáinak automatikus felismerése magyarul tanulók szövegeiben. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 339-344. (2014)

Váradi, Tamás and Mittelholcz, Iván and Blága, Szabolcs and Harmati, Sebestyén: Magyar társadalomtudományi citációs adatbázis : a MATRICA projekt eredményei. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 269-276. (2014)

Wieszner, Vilmos and Varga, Viktor and Hangya, Viktor and Vincze, Veronika and Farkas, Richárd: Analyzing Hungarian webtext. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 390. (2014)

This list was generated on 2020. február 16. 22:44:39 CET.