Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2014
Number of items: 50.

2014

Abari, Kálmán and Olaszy, Gábor: Magyar hangsúly-adatbázis az interneten kutatáshoz és oktatáshoz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 347-356. (2014)

Berend, Gábor and Erdős, Zoltán and Farkas, Richárd: Dokumentumkollekciók vizualizálása kulcsszavak segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 357-358. (2014)

Drienkó, László: Természetes nyelvi korpusz vizsgálata egyeztetéscsoport módszerrel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 279-285. (2014)

Ehmann, Bea and Csertő, István and Ferenczhalmy, Réka and Fülöp, Éva and Hargitai, Rita and Kővágó, Pál and Pólya, Tibor and Szalai, Katalin and Vincze, Orsolya and László, János: Narratív kategoriális tartalomelemzés : a NARRCAT. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 136-147. (2014)

Farkas, Richárd and Dobó, András and Kurai, Zoltán and Miszori, Attila and Miklós, István and Nagy, Ágoston and Vincze, Veronika and Zsibrita, János: Információkinyerés magyar nyelvű önéletrajzokból a nexum Karrierportálhoz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 359-360. (2014)

Gosztolya, Gábor: Kulcsszó-előfordulások relevanciájának vizsgálata magyar nyelvű hangzó híranyagokban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 286-294. (2014)

Grósz, Tamás and Kovács, György and Tóth, László: Új eredmények a mély neuronhálós magyar nyelvű beszédfelismerésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 3-13. (2014)

Gyarmathy, Zsófia and Simonyi, András and Szőts, Miklós: Felszíni szintaktikai elemzés és a jóindulatú interpretáció elve információ-visszakeresésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 248-258. (2014)

Hussami, Péter: MASZEKER : szemantikus keresőprogram. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 361-363. (2014)

Kilián, Imre and Alberti, Gábor: A ReALKB tudástár metamodell-vezérelt megvalósítása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 91-98. (2014)

Kiss, Hermina: A HuComTech audio adatbázis szintaktikai szintjének multimodális vizsgálata. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 27-38. (2014)

Kornai, András: Corpus-based population of a mid-level business ontology. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 117-124. (2014)

Laki, László János and Orosz, György: HuLaPos2 : fordítsunk morfológiát. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 41-49. (2014)

Makrai, Márton: Deep cases in the 4lang concept lexicon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 387. (2014)

Makrai, Márton: Mélyesetek a 4lang fogalmi szótárban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 50-57. (2014)

Markovich, Réka and Hamp, Gábor: A kondicionálisok problémája jogszabályszövegekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 295-302. (2014)

Miháltz, Márton and Sass, Bálint: Mit iszunk? : a Magyar WordNet automatikus kiterjesztése szelekciós preferenciákat ábrázoló szófajközi relációkkal. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 109-116. (2014)

Novák, Attila: A Humor új Fo(r)mája. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 303-308. (2014)

Nőthig, László and Olaszy, Gábor and Dóla, Mónika: REALIS 1.1. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 364-372. (2014)

Oravecz, Csaba and Sárközy, Csongor and Mittelholcz, Iván: Tudásalapú ajánlórendszer adatszegény környezetben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 309-316. (2014)

Orosz, György and Novák, Attila: PurePos 2.0 : egy hibrid morfológiai egyértelműsítő rendszer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 373-377. (2014)

Orosz, György and Prószéky, Gábor: Hol a határ? : mondatok, szavak, klinikák. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 177-187. (2014)

Pajzs, Júlia: Az Európai Médiafigyelő (EMM) magyar változata. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 259-268. (2014)

Papp, Petra Anna and Rácz, Anita and Vincze, Veronika: Automatikus morfológiai elemzés a korai Alzheimer-kór felismerésében. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 199-207. (2014)

Prószéky, Gábor and Indig, Balázs and Miháltz, Márton and Sass, Bálint: Egy pszicholingvisztikai indíttatású számítógépes nyelvfeldolgozási modell felé. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 79-87. (2014)

Puskás, László: A magabiztosság-krízis skála gyakorlati alkalmazása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 155-163. (2014)

Pólya, Tibor: Történetszerkezet mint az érzelmi intelligencia indikátora. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 148-154. (2014)

Pólya, Tibor and Kővágó, Pál and Szász, Levente: A nyelvi kategória modell kategóriáinak automatikus elemzése angol nyelvű szövegben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 127-135. (2014)

Rácz, Anita and Nagy, T. István and Vincze, Veronika: 4FX : automatic detection of light verb constructions in a multilingual corpus. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 388. (2014)

Rácz, Anita and Nagy, T. István and Vincze, Veronika: 4FX : félig kompozicionális szerkezetek automatikus azonosítása többnyelvű korpuszon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 317-324. (2014)

Sass, Bálint: A magyar Braille-rövidírás megújítása félautomatikus módszerrel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 208-223. (2014)

Sass, Bálint and Raátz, Judit: Az utónevek eredetleírásának formalizálása az Utónévportálon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 325-326. (2014)

Siklósi, Borbála and Novák, Attila: Rec. et exp. aut. Abbr. mnyelv. KLIN. szöv-ben - rövidítések automatikus felismerése és feloldása magyar nyelvű klinikai szövegekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 167-176. (2014)

Siklósi, Borbála and Novák, Attila: A magyar beteg. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 188-198. (2014)

Simkó, Katalin Ilona and Vincze, Veronika and Farkas, Richárd: Multi-level syntactic representation in the Szeged FC Treebank. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 389. (2014)

Simkó, Katalin Ilona and Vincze, Veronika and Farkas, Richárd: Többbbszintű szintaktikai reprezentáció kialakítása a Szeged FC Treebankben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 67-78. (2014)

Subecz, Zoltán and Nagyné Csák, Éva: Igei események detektálása és osztályozása magyar nyelvű szövegekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 237-247. (2014)

Szeverényi, Sándor and Tóth, Attila: Online nganaszan történeti-etimológiai szótár. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 378-383. (2014)

Szántó, Zsolt and Farkas, Richárd: Statisztikai konstituenselemzés magyar nyelvre. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 58-66. (2014)

Tarczali, Tünde and Skrop, Adrienn and Mokcsay, Ádám: Gazdasági hírek tartalmának feldolgozása banki előrejelző rendszer támogatásához. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 227-236. (2014)

Tarján, Balázs and Fegyó, Tibor and Mihajlik, Péter: Lexikai modellezés a közlés tervezettségének függvényében magyar nyelvű beszédfelismerésnél. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 14-26. (2014)

Varga, Viktor and Wieszner, Vilmos and Hangya, Viktor and Vincze, Veronika and Farkas, Richárd: Magyar nyelvű webes szövegek számítógépes feldolgozása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 327-331. (2014)

Vincze, Veronika: Bizonytalanságot jelölő kifejezések azonosítása magyar nyelvű szövegekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 99-108. (2014)

Vincze, Veronika: Uncertainty detection in Hungarian texts. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 391. (2014)

Vincze, Veronika and Varga, Viktor and Simkó, Katalin Ilona and Farkas, Richárd and Zsibrita, János and Nagy, Ágoston: Morphological modifications in Szeged Corpus 2.5. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 392. (2014)

Vincze, Veronika and Varga, Viktor and Simkó, Katalin Ilona and Zsibrita, János and Nagy, Ágoston and Farkas, Richárd: Morfológiai újítások a Szeged Korpusz 2.5-ben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 332-338. (2014)

Vincze, Veronika and Zsibrita, János and Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin: Automatic error detection concerning the definite and indefinite conjugation in texts by learners of Hungarian. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 393. (2014)

Vincze, Veronika and Zsibrita, János and Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin: A határozott és határozatlan ragozás hibáinak automatikus felismerése magyarul tanulók szövegeiben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 339-344. (2014)

Váradi, Tamás and Mittelholcz, Iván and Blága, Szabolcs and Harmati, Sebestyén: Magyar társadalomtudományi citációs adatbázis : a MATRICA projekt eredményei. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 269-276. (2014)

Wieszner, Vilmos and Varga, Viktor and Hangya, Viktor and Vincze, Veronika and Farkas, Richárd: Analyzing Hungarian webtext. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). p. 390. (2014)

This list was generated on 2021. március 1. 09:07:01 CET.