Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2009
Number of items: 84.

2009

A DIFER-kutatások újabb eredményei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). pp. 36-37. (2009)

Helyzetkép az erdélyi anyanyelvoktatásról. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). pp. 82-83. (2009)

IKT és tanulás. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 30. (2009)

Iskolai eredményességet befolyásoló tényezők kutatása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 96. (2009)

Ismeret- és értékközvetítés a társadalomismereti, művészeti, zenei és vallásos nevelésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 89. (2009)

Mentálhigiéné, énkép és személyiségfejlődés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 102. (2009)

Mérés-értékelés a nyelvpedagógiában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 64. (2009)

Poszterszekció. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 49. (2009)

Részletes program. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). pp. 11-20. (2009)

Tanulási környezetek és stratégiák kutatása, fejlesztése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 58. (2009)

Tartalomfüggetlen és tartalomspecifikus tudáselemek elsajátítása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 76. (2009)

A konferencián prezentáló résztvevők : névmutató. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). pp. 107-114. (2009)

A neveléstudományi kutatások innovatív módszerei, eszközei és eljárásai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 43. (2009)

Értékelés az olvasás- és fogalmazáskutatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 24. (2009)

A szociálisérdek-érvényesítés többszempontú vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). pp. 70-71. (2009)

Barassevich, Tamás: Az állampolgári kompetencia fogalmi megalapozása általános és középiskolás tankönyvekben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 90. (2009)

Benkő, M. Brigitta: Szociológiai tudásszintmérés végzős szociális munkás hallgatók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 52. (2009)

Bodáné Kendrovics, Rita: Új, alternatív oktatási módszerek szükségessége a környezetmérnök BSc képzésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 98. (2009)

Bordás, Andrea: A helyesírási képesség és az iskolai eredményesség összefüggései. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 79. (2009)

Braunitzer, Gábor: A Fish-face teszt eredményei és a szociálisérdek-érvényesítő képességek kapcsolata 4-17 éves korban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 73. (2009)

Csaplár, Péterné: A viselkedészavarok nyomában...vagy mi is van a fülünk körül? : a 2007-es SNI kontrollvizsgálódás margójára... In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 53. (2009)

Csapó, Benő and Székely, László and Tóth, Edit: Az iskolai különbségek változása a longitudinális vizsgálat adatainak tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 44. (2009)

Csordás Józsefné Anda, Éva: A megkésett fejlődésű gyermekek számolási készségének fejlesztési módszerei az iskola első éveiben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 40. (2009)

Csíkos, Csaba: A choice - no-choice metodológia és alkalmazási lehetőségei a matematikai gondolkodás és az olvasás kutatásában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 45. (2009)

Csíkos, Csaba and Molnár, Éva: Az olvasásra vonatkozó meggyőződések és a szövegértési teljesítmény összefüggései 3-5. osztályban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 26. (2009)

Dancsó, Tünde: A 12. évfolyamos tanulók informatikai készségeinek fejlettsége, az egyes készségek fejlettsége közötti összefüggések. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 32. (2009)

Dancsó, Tünde: Az informatikai készségek és a PISA-mérés eredményei közötti összefüggések. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 31. (2009)

Dohány, Gabriella: A zenei műveltség kialakításának lehetőségei a középfokú oktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 92. (2009)

Dorner, Helga: Együttműködő innovátor pedagógusok - a csoportmechanizmusok és az online interakcióláncok feltérképezése kapcsolatháló-elemzéssel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 63. (2009)

Dévény, Ágnes: Az idegen nyelvi közvetítés készség a vizsgaeredmények statisztikai elemzésének tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 65. (2009)

Erdei, Ildikó: Iskolaérettség és nyelvi életkor összefüggéseinek vizsgálata többnyelvű környezetben élő gyerekek esetében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 67. (2009)

Fejes, József Balázs: A célorientációs elmélet lehetőségei a tanulási környezet motivációs szempontú vizsgálatában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 62. (2009)

Frey, Andreas: Multidimenzionális adaptív tesztelés alkalmazása nagymintás mérési programokban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 95. (2009)

Habók, Anita: Fogalmi térképek alkalmazása természettudományos tantárgyakban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 47. (2009)

Habók, Anita: A tanulási stratégiák használata egy fogalmi térképes program után. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 60. (2009)

Hartig, Johannes: A feladat jellemzőinek konstruktum validálásra és kritérium orientált mérésre történő felhasználása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 57. (2009)

Hegyi, Ildikó: A cigány nyelv - romani- oktatásának lehetőségei : a kutatások tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 54. (2009)

Hidvégi, Péter: Munkahelyi egészségügyi jellemzők a Vám-és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 106. (2009)

Horváth, Dániel: Integrált természettudományos mintaprojekt eredményeinek értékelése a tanulók szemszögéből - globális éghajlatváltozás oktatócsomag : határmérés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 97. (2009)

Horváth, Zsófia: Az erdélyi serdülő diákok énképének vizsgálata önjellemzéseik alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 86. (2009)

Józsa, Krisztián and Fazekasné Fenyvesi, Margit: A beszédhiba és a beszédhanghallás összefüggése tanulásban akadályozott gyermekeknél. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 42. (2009)

Józsa, Krisztián and Kelemen, Rita: Matematikai szöveges feladatok megoldásának jellemzői tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 77. (2009)

Kaczur, Sándor and Kiss, Gabriella: A programozási alapok tantárgy tesztkérdéseihez tartozó vizsgaeredmények értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 56. (2009)

Kasik, László: 4-17 évesek és szüleik szociálisérdek-érvényesítő képességeinek működése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 72. (2009)

Kelemen-Molitorisz, Anikó: Olvasásistratégia-használat és olvasáshoz kötődő változók összefüggésének vizsgálata budapesti szakközépiskolások körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 28. (2009)

Kinyó, László: A magyarországi történelem és társadalomismeret tudásszintmérések, teljesítményvizsgálatok metaelemzése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 91. (2009)

Kluknavszky, Ágnes and Tóth, Zoltán: A tanulók tudásszerkezetének vizsgálata szóasszociációs módszerrel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 48. (2009)

Koreczné Kazinczi, Ilona: KP-LAB : az összevont osztályú iskolákban tanító tanár innovatív képességeinek fejlesztése az IKT eszközeivel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 59. (2009)

Korom, Erzsébet and Nagy, Lászlóné: A természetismeret tanulását befolyásoló tényezők vizsgálata 5. és 6. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 99. (2009)

Kovács-Krassói, Anikó and Keszeli, Sándor and Ferencz, Zoltán: A megtérés tényezői a mai Magyarországon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 94. (2009)

Kovácsné Duró, Andrea: A szöveges értékelés gyakorlata az alsó tagozatos pedagógusok véleményének tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 100. (2009)

Kádár, Annamária: Logikus vonások a kisiskolások szövegalkotásában : gondolkodáslélektani sajátosságok a diákok szabadon írt meséi alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 84. (2009)

Kárpáti, Andrea and Kováts, Antalné: A vizuális kompetencia vizsgálata komplex alkotó-befogadó feladatsorral. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 93. (2009)

Kétyi, András: IKT eszközök rendszeres használata kollaboratív nyelvtanulási környezetben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 61. (2009)

Lakatosné Török, Erika: Pedagógusok IKT kompetenciái és pedagógiai stratégiái óravázlataik elemzése alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 33. (2009)

Loch, Ágnes: A feladat nyelvének hatása az angol nyelvi olvasásértési tesztek eredményére. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 66. (2009)

Molnár, Edit Katalin: A fogalmazásképesség fejlődése és mérése : egy longitudinális vizsgálat tanulságai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 27. (2009)

Molnár, Gyöngyvér: IKT-s eszközök használata a tanárképzésben : problémaalapú tanulás multimédiás tanulási környezetben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 35. (2009)

Molnár, Gyöngyvér: Köszöntő. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 5. (2009)

Nagy, Dóra: Döntésjátékok - mint a döntéshozó képesség fejlesztői. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 78. (2009)

Nagy, Lászlóné and Korom, Erzsébet: Az ismeretek megértését segítő fejlesztő program a természetismeret tanításához. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 81. (2009)

Nagy, Zsuzsanna: 11. osztályos tanulók szövegalkotási képessége és szövegtani ismeretei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 29. (2009)

Nagy, Zsuzsanna: Középső csoportos gyermekek vizsgálata a DIFER-tesztrendszerrel és Piaget feladataival. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 41. (2009)

Papp, László: PRS rendszerrel végzett számonkérés informatika oktatás során. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 50. (2009)

Pattantyús-Ábrahám, Sándorné: Az országos kompetenciamérés adataiból képzett feladatmátrix mint a fejlesztési terv alapja. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 55. (2009)

Pintér, Henriett: Mozgássérült tanulók fogalmazási képességének fejlesztő értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 25. (2009)

Pletl, Rita: Az írásbeli kifejezőképesség színvonalának alakulása az erdélyi magyar iskolahálózatban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 87. (2009)

R. Tóth, Krisztina: Az elektronikus tesztelés és tesztvégrehajtás fajtái. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 46. (2009)

R. Tóth, Krisztina and Molnár, Gyöngyvér: Tanár szakos hallgatók IKT használati szokásai és preferenciái. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 34. (2009)

Sitkuné Görömbei, Cecília: Informatikai alapismereteket közvetítő tantárgy vizsgaeredményeit befolyásoló tényezők vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 101. (2009)

Szabó, Gábor: KER-eseti igazolás : nyelvvizsgafeladatok szintillesztésének külső empirikus validálása vizsgázóközpontú módszerekkel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 68. (2009)

Szenczi, Beáta and Józsa, Krisztián: A tanulási énkép összefüggése a tanulmányi eredményekkel és a képességfejlettséggel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 103. (2009)

Szentes, Erzsébet: Pályaválasztási döntések és karrierhez rendelt értékek a 12. osztályosok esszéiben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 85. (2009)

Szombathelyiné Nyitrai, Ágnes: Az összefüggés-kezelés fejlődésének segítése mesékkel és a mesékről való csoportos beszélgetéssel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 39. (2009)

Takács, István Károly: A homoszexualitással kapcsolatos előítéletek, sztereotípiák és összefüggéseik néhány háttérváltozóval 16-18 évesek körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 104. (2009)

Tóth, Edit: A szülői erőforrások és a szociálisérdek-érvényesítés összefüggései. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 75. (2009)

Tőkés, Gyöngyvér: A tanulói teljesítmények és a társadalmi környezet közötti összefüggések. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 88. (2009)

Varga, Júlia: Tanári bérezés : tanári teljesítmény. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 23. (2009)

Veress, Erzsébet: Személyiség és megküzdés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 105. (2009)

Vidákovich, Tibor: A deduktív gondolkodás diagnosztikus vizsgálata az 5. és 9. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 80. (2009)

Vígh, Tibor and Tóth, Edit: A tanulók angolnyelv-tudásának szintje és az azokat meghatározó tényezők az általános iskola és a középiskola végén. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 69. (2009)

Wakai, Seiji: Kiközösítés-mentes osztály. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 51. (2009)

Zentai, Gabriella: A rendszerező képesség fejlődése 4-8 éves korban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 38. (2009)

Zsolnai, Anikó: Összefüggések a szociálisérdek-érvényesítő és az érzelmi képességek között 4-17 évesek körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 74. (2009)

This list was generated on 2020. augusztus 10. 02:07:19 CEST.