Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2012
Number of items: 43.

2012

Bajmócy Zoltán: Creating a sub-regional innovation index : is it just a game with numbers? : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 397. (2012)

Bajmócy Zoltán: Innovációs index kistérségi szinten - csak játék a számokkal? In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 13-32. (2012)

Bajmócy Zoltán and Lengyel Imre and Málovics György: Előszó. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 9. (2012)

Csizmadia Zoltán and Grosz András: Innováció és együttműködési hálózatok Magyarországon. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 52-73. (2012)

Csizmadia Zoltán and Grosz András: Networks of innovation and cooperation in Hungary : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 397. (2012)

Gébert Judit: Theoretical establishment and problems of welfare measurement : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 398. (2012)

Gébert Judit: A jólét mérésének elméleti alapjai és problémái. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 303-317. (2012)

Imre-Tóth Mónika: New tendencies on the field of sustainability indicators : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 398. (2012)

Imre-Tóth Mónika and Imreh Szabolcs and Prónay Szabolcs and Lukovics Miklós and Kovács Péter and Vilmányi Márton: Entrepreneurship education in higher education: possibilities and expectations : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 399. (2012)

Imreh-Tóth Mónika: Új irányzatok a fenntarthatósági indikátorok területén. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 318-335. (2012)

Imreh-Tóth Mónika and Imreh Szabolcs and Prónay Szabolcs and Vilmányi Márton and Lukovics Miklós and Kovács Péter: Vállalkozásoktatás a felsőoktatásban: lehetőségek és remények. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 239-250. (2012)

Lengyel Imre: Regional growth, development, territorial capital and competitiveness : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 399. (2012)

Lengyel Imre: Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 151-174. (2012)

Málovics György: Dilemmas in the operationalization process of sustainability measurement : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 400-401. (2012)

Málovics György: A környezeti fenntarthatóság statisztikai mérőeszközeinek fejlesztésekor jelentkező operacionalizációs választások. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 265-282. (2012)

Málovics Éva and Vajda Beáta: Characteristic problems of family business : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 400. (2012)

Málovics Éva and Vajda Beáta: A családi vállalkozások főbb problémái. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 378-393. (2012)

Nagy Benedek: Tudásátadás az egyetemek és az ipar között. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 93-108. (2012)

Nagy Benedek: University-industry relations: a case study of the Oxford University : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 401. (2012)

Papanek Gábor: Effects of the regional networks in development of SMEs : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 401. (2012)

Papanek Gábor: A regionális kapcsolatok jelentősége a KKV-k fejlődésében. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 195-206. (2012)

Papp Zsófia: Competitiveness of touristic destinations - how to measure : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 402. (2012)

Papp Zsófia: A turisztikai desztinációk versenyképessége - hogyan mérjük? : modellek és módszerek áttekintése. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 225-238. (2012)

Rechnitzer János: Regions in the last 20 years of regional policy : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 402. (2012)

Rechnitzer János: A régiók az elmúlt 20 év területi politikájában. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 175-194. (2012)

Rittgasszer Imola: Tentorial relation of competitiveness and creativity : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 403. (2012)

Rittgasszer Imola and Lukovics Miklós: A versenyképesség és a kreativitás területi szintű kapcsolatrendszere. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 207-224. (2012)

Rédei Mária: To stay in competition - a case of an SME : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 403. (2012)

Rédei Mária: Versenyben maradni - egy KKV esete. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 251-262. (2012)

Schulz Gábor: A biotechnológia klaszteresedésének lehetőségei Szegeden. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 132-148. (2012)

Schulz Gábor: The opportunities of biotechnology cluster in Szeged : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 404. (2012)

Szakálné Kanó Izabella: Spatiality of knowledge-intensive sectors: innovation and concentration : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 404. (2012)

Szakálné Kanó Izabella: Tudásintenzív ágazatok térbelisége: innováció és koncentráció. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 109-131. (2012)

Tóth I. János: Carrying capacity and growth : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 405. (2012)

Tóth I. János: Eltartóképesség és növekedés. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 283-302. (2012)

Vajda Beáta and Horváth Sarolta and Málovics Éva: Joint decision making as innovation in doctor-patient communication : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 405. (2012)

Vajda Beáta and Horváth Sarolta and Málovics Éva: Közös döntéshozatal, mint innováció az orvos-beteg kommunikációban. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 336-353. (2012)

Varga Attila and Jánosi Péter: Impact assessment of regional innovation policies by the GMR-Europe model : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 406. (2012)

Varga Attila and Járosi Péter: Regionális innováció-politikák hatáselemzése a GMR-Európa modell segítségével. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 33-51. (2012)

Vas Zsófia: Iparági innovációs rendszerek: fókuszban a tudás. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 74-92. (2012)

Vas Zsófia: Sectoral systems of innovation: knowledge in focus : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 406. (2012)

Veres Zoltán and Andics Jenő and Hetesi Erzsébet and Prónay Szabolcs and Kovács Péter and Hlédik Erika and Vajda Beáta: Regional peculiarities in consumers' leisure-time activities, consumer- and brand-preferences : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 407. (2012)

Veres Zoltán and Andics Jenő and Hetesi Erzsébet and Prónay Szabolcs and Kovács Péter and Hlédik Erika and Vajda Beáta: Regionális sajátosságok a fogyasztók szabadidős aktivitásában, vásárlási és márkapreferenciáiban. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 354-377. (2012)

This list was generated on 2022. október 5. 17:58:00 CEST.