Items where Subject is "05.04.01. Sociology"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 85.

Article

A. Gergely András: Mesketevalóság = Reality of tales. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 178-185. (2021)

Cseresnyés Ferenc: A menekültek és bevándorlók Európában az 1950-es évektől napjainkig. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 431-442. (2020)

Farkas Zoltán: A kapitalista társadalom struktúrája - intézményes szociológiai felfogásban = The structure of capitalist society - in institutional sociological conception. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 147-177. (2021)

Major Dóra and Zsótér Brigitta: Pénzügyi kultúra felmérése az SZTE MK nappali tagozatos hallgatóinak körében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 85-92. (2020)

Nagy Valéria and Wang Chao-Tang: A "technicizált" tájak jelentősége a fiatal műszaki mérnökjelöltek életében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 67-73. (2020)

Povedák István: The sacred sled hill. Analysis of a neonationalist vernacular memorial place. In: Religion, culture, society, (4). pp. 126-150. (2017)

Szabó-Szentgróti Gábor and Végvári Bence: Munkavállalói attitűdök és az ipar 4.0. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 109-122. (2020)

Szaniszló Réka Brigitta: Egy fejezet az afrikai vándorlásból : Magyarország és a második generációs afrikaiak. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 515-540. (2018)

Sánta Tamás: Vizsgálatok a kriminalizálódott magyar NEET fiatalok körében = Investigations among Criminalized Hungarian NEET Youth. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 119-130. (2021)

Tóth Vivien: A nőiesség dicsérete : "Új" társadalmi mozgalom: az antifeminizmus. In: Tanulmányok a társadalomról : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék tudományos diákköri munkái, (1). pp. 243-262. (2013)

Vajda Zoltán: Tanulmányok Amerika történelméről és kultúrájáról. In: Aetas, (34) 4. pp. 177-183. (2019)

Book

Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból. ISBN 963 01 9733 2, (1988)

Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet. ISBN 963 214 307 8, (2003)

Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban : [nemzetközi konferencia : Szeged, 2007. március 9-11.]. ISBN 978 963 9573 33 8, (2007)

Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest. ISBN 963 86387 5 3, (2004)

Magyar Kisebbség 1922-1942 : repertórium : törzsanyag. ISBN 963 481 920 6, (1993)

Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza Közén = Migration und materielle Kultur auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland. (1999)

Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2. (1997)

Munkásművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 5. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból. (1976)

Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012. ISBN 978-615-5372-04-9, (2013)

Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia, radikalizmus, posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. ISBN 978-615-5372-11-7, (2014)

Szakkollégiumi füzetek 1. (2000)

Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból. ISBN 963 412 254 X, (1986)

Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból. ISBN 963 01 2472 6, (1979)

Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867-1989). ISBN 978-615-6060-30-3, (2020)

Ifjúságszociológia : szemelvények. ISBN 963 9573 12 4, (2006)

Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe : a Szegeden, 2013. április 25.-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai. ISBN 978-963-306-243-2, (2013)

Közösségi mozaikok : interjúk. ISBN 978-963-9573-57-4, (2009)

Közösségi relációk : elméletek, narratívák, hipotézisek. ISBN 978 963 9573 54 3, (2009)

Liban-Hongrie : identité et migration. ISBN 978-615-00-0915-5, (2017)

Magyar Kisebbség 1922-1942 : repertórium : személy- és helynevek analitikus mutatója. ISBN 963 481921 4, (1993)

Magyar kisebbség 1922-1942 : repertórium : tárgymutató. (1994)

Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció. ISBN 978-615-80462-6-8, (2018)

Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen. ISBN 9 78-963-89 724-9-1, (2020)

Nemzetközi fejlesztés : a migrációs nyomás hatása a nemzetközi segélyezés megvalósítására - [a Szegeden, 2015. nov. 5-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai]. ISBN 978-963-306-429-0, (2015)

Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. ISBN 978-963-9573-42-0, (2009)

Racionálisan lázadó hallgatók, 2012 : apátia, radikalizmus, posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében I. ISBN 978-963-9573-91-8, (2012)

Sebezhető ifjúság : a munkavállalásban és a szabadidőben Európában : perspektívák. ISBN 963 863 8737, (2003)

Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése. ISBN 978-963-508-868-3, (2018)

Társadalmi átalakulás és ifjúság : a szabadság mint esély? ISBN 963 03 9598 3, (2000)

Város és vidéke. ISBN 978-963-9573-32-1, (2007)

Város és vidéke : a munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata. ISBN 978-963-482-934-8, (2009)

Város és vidéke : a város. ISBN 978-963-9573-88-8, (2012)

Annus Irén: Papers in English and American studies : Tomus XI. - Social realities in the making : the structuration of society and the constitution of American identity. ISBN 963 482 724 1, (2005)

Cora Zoltán and Kiss Mária Rita and Olasz Lajos: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867-1989). ISBN 978-615-6060-29-7, (2020)

Csata István and Csata Zsombor and Erdei Itala and Gábor Kálmán and Nagy Julianna Krisztina and Papp Z. Attila and Veres Valér: A perifériáról a centrumba : az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. ISBN 963 9573 183, (2005)

Gábor Kálmán: Fesztiválok ifjúsága és a drog. ISBN 963 9573 08 6, (2005)

Gábor Kálmán: A Győr-Moson-Sopron megyei 15-29 éves fiatalok. ISBN 963 86240 2 7, (2002)

Gábor Kálmán: A középosztály szigete. ISBN 963 00 3899 4, (2000)

Jancsák Csaba: "So keres, SZKRSZ?" : a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium felsőoktatási és munkaerő-piaci eredményességhez való hozzájárulása értékszociológiai megközelítésben. ISBN 978-615-5372-43-8, (2015)

Kabai Imre and Gábor Kálmán and Matiscsák Attila: Információs társadalom és az ifjúság. ISBN 2243753 9 4, (2003)

Laki László: A "színlelt" szocializmusból a "színlelt" kapitalizmusba. ISBN 978-615-6060-39-6, (2021)

Pászka Imre: Elit, elitek a lokális kistérségi társadalomban. ISBN 978-963-9573-66-6, (2010)

Pászka Imre: Narratív történetformák a megértő szociológia nézőpontjából. ISBN 978-963-9573-40-6, (2007)

Book Section

Kovrig Béla: Merre megyünk? In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 214-219. (2020)

Laki Ildikó and Egressy Gergely: Esélyegyenlőségi fogalomtár. In: Esélyegyenlőségi fogalomtár = Glossary of terms on equal opportunities. pp. 9-52. (2011)

Laki Ildikó and Egressy Gergely: Szerzői, szerkesztői bevezető. In: Esélyegyenlőségi fogalomtár = Glossary of terms on equal opportunities. pp. 7-8. (2011)

Conference or Workshop Item

Fogyatékosság és a mai magyar társadalom : konferenciakötet.

Belényi Emese Hajnalka: Európai uniós tudástranszfer-lehetőségek a fogyatékossággal kapcsolatos szociológiai kutatások területén.

Bernát Anikó and Páthy-Dencső Blanka: Életszínvonal-utak : görbék és egyenesek.

Bányai Viktória: Liliom és Dávid-csillag: a zsidó cserkészet változó lojalitásmintái.

Bíró Tamás: „...milyen jo dolog magyar zsidonak lenni, de ez mar egy masik vita temaja...” Lojalitáshierarchiák egy késő 20. századi digitális korpuszban.

Bíró Ákos: Franci vagy Sárika?

Cieger András: Szimbolikus politika és lojalitáskonfliktusok a dualizmus kori Magyar Királyságban.

Csepeli György: A magyar szociológia jövője.

Császi Lajos: A Mónika talkshow gyártásának szociológiája.

Darvas István: Lojalitás kérdése a mindennapi rabbinikus gyakorlatban.

Debarge Yasmine: Child access services in Hungary : importing a practice or renewing a service?

Fenyves Katalin: Zsidó lojalitáshierarchiák változásai.

Gidó Attila: Erdélyi zsidó lojalitásnyilatkozatok a 20. század első felében.

Karády Viktor: Társadalomszerkezet, modernizáció és régiók Magyarországon : az 1910-es rétegstatisztikák tükrében.

Komoróczy Szonja: Nemzet- és valláskép a hitközségi politikában a kárpátaljai zsidóknál.

Konrád Miklós: A disszimiláns asszimiláns! Disszimilációs tendenciák neológ zsidóság körében.

Lencse Georgina Beatrix: Az oktatás statisztikai vizsgálata a KSH 2011/2012-es adatai alapján.

Melegh Attila: Közép- és Kelet-Európai identitások a globális hierarchiák kontextusában.

Molnár Dávid: A szombatosok „identitásának” változásai a magyarországi zsidók emancipációjának és a modern kori hatalmi struktúrák változásának tükrében.

Molnár Judit: A Magyar Zsidók Központi Tanácsa „struccpolitikája” 1944-ben.

Paksi Veronika: Academic career of women and men in the field of natural science : work-life balance and obstacles to professional progress.

Paksi Veronika: Academic career of women and men in the field of natural science : work-life balance and obstacles to professional progress.

Pető Dalma: Investigation of eating behaviour among primary school children with Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ).

Ságvári Bence and Lengyel Balázs: Magyarország "kreatív atlasza" : a hazai kreatív osztály szegmentációja.

Sándor Klára: Körökön kívül: Vámbéry Ármin magyarságtudatának interpretációi.

Tardos Katalin: Társadalmi befogadás és felelősségvállalás a vállalati szférában.

Tomka Miklós: Vallási változások Kelet-Közép-Európában a rendszerváltás óta.

Zima András: Zsidó csoportok lojalitáshierarchiáinak változása 1945 után.

This list was generated on 2023. február 21. 12:54:39 CET.