Items where Subject is "05.04. Sociology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | Å | Ç | É | Ö | Ú | Č | Š | Ž
Number of items at this level: 2146.

A

A. Gergely András: Gyermekélet egykor és ma történeti- és jelenkutatásban = Child-life in former times and now in the historical research. In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 134-138. (2022)

A. Gergely András: Minták Alexander Bernát és Marczali Henrik fenomenológiái felé = Patterns for phenomenologies of Alexander Bernát and Henrik Marczali. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 190-195. (2022)

A. Gergely András and Rajkó Andrea: Üvegplafon a hitbeli létben? : női szerepfelfogások harmóniája a patriarchális értékrendben : [absztrakt].

A. Gergely András: Lények és tények, melyek megtámadták Magyarországot : nemzeti összvédekezés a politikai diskurzusmezőben. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 257-279. (2018)

A. Gergely András: Mesketevalóság = Reality of tales. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 178-185. (2021)

Abrego Verónica: Alterity in the Argentinean literature on migration : Gente conmigo (1962), by Syria Poletti. In: Szövegek között 24., (24). pp. 65-78. (2021)

Acsády Judit: A hazai feminizmus története iránti érdeklődés megújulása - a kutatások tétje és a szakmai együttműködések kérdése. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (12) 1. pp. 100-116. (2022)

Aczél György: Az ideológiai és kulturális élet néhány időszerű kérdése : vitaindító előadás az 1973. január 24-25-én rendezett országos agitációs propaganda és művelődési tanácskozáson. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 680-682. (2020)

Adjinda Kayodé Mondésir and Aisset Grace Ninon Ayouyou and Lamah Heny Marceline and Lekanga Lionel Cédric: La migration entre l'Europe et l'Afrique. In: Stabilité, intégration, coopération et développement, (7). pp. 99-108. (2016)

Agárdi Irma: A TOP-TV piaci esélyei. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 254. (2000)

Ahlback Tore: The origins of the Theosophical society in Finland. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 119-131. (1999)

Ajtai Miklós: A változó feltételek a gazdasági épitésben [!építésben] és a müszaki [!műszaki] értelmiség feladatai. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 43-52. (1979)

Akszentievics György: A fővárosi és a vidéki értelmiség társadalmi helyzetének összehasonlítása. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 144-159. (1979)

Albu Mónika: A sepsiszentgyörgyi Családsegítő Központról. In: Lélekjelenlét 1. pp. 73-74. (2000)

Aldobolyi Nagy Miklós: Doros Gábor: Családvédelem : küzdelem a születéscsökkenés ellen. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 71-73. (1939)

Ale Éva and Lencsés Gyula: A hazatérés után : a Málenkij robot a hozzátartozók emlékeiben. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 171-181. (2013)

Ambrozay Beáta and Nagy Beáta and Noskova Jana: Continuity and change in the Fair. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 107-111. (1999)

Ambrozay Beáta and Nagy Beáta and Noskova Jana: Változás és állandóság a búcsúvásárban. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 25-29. (1999)

Ambrus Andrea: Az Európai Unióba irányuló bevándorlás - biztonsági kihívások és válaszok. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 105-116. (2020)

Andorka Rudolf: Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 663-667. (2020)

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 538-541. (2020)

András Imre: A Segítő Mária népe vagyunk. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 15-18. (2001)

Andrássy Mária: Tájékoztató a Népmüvelési [!Népművelési] Intézetben folyó munkásmüvelődési [!munkásművelődési] kutatásokról. In: Munkásművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 5. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (5). pp. 425-450. (1976)

Anikeeva Tatiana A.: The tale of the epic cycle of "Kitab-i Dedem Korkut" in Turkish folklore of the 20th century. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 43-50. (2021)

Annus Irén: Papers in English and American studies : Tomus XI. - Social realities in the making : the structuration of society and the constitution of American identity. ISBN 963 482 724 1, (2005)

Antal Éva Eső: Alulról építkező grassroots önkéntesség motivációvizsgálata 2015 júniusa és 2016 januárja között az európai menekülthullám kapcsán. In: Tanulmányok a társadalomról VI. : A Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, BTK Szociológia Tanszék és ÁJTK Politológiai Tanszék tudományos diákköri munkái, (6). pp. 7-30. (2023)

Antal Judit: Cigány és nem cigány gyerekek jövőképe. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 141. (2000)

Antal László: Fordulat és reform : háttértanulmányok : a magyar gazdaság helyzete a nyolcvanas években. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 672-675. (2020)

Antall József: Antall József a késő Kádár-rendszer társadalmáról. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 648-652. (2020)

Antigua Cabrera Clara E.: Configuración de la cultura folklórica y el liberalismo : caso Dominicano. In: Acta hispanica. pp. 641-654. (2020)

Antoni Rita and Gál Attila: "A romantikának nincs vége, elvágyódok mindig lesznek" : a szubkultúra-kutatás új útjai és a mai magyar goth színtér. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 249-265. (2009)

Anttonen Pertti: One martyr, two pilgrimages : the commemoration of a 12th-century bishop as a spiritual movement in the late 20th century. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 1-16. (1999)

Anttonen Veikko: The representation of Sürem sacrificial ritual among the present-day meadow-Mari population in Russia. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 143-149. (1999)

Apjok Vivien: Három határ - három dimenzió : a "határmentiség" kérdése a hármas határok térségében - Makó példája : [absztrakt].

Apjok Vivien: A marosi gyógyiszap útján : gazdálkodástól a gyógyturizmusig (Makó) : [absztrakt].

Apjok Vivien: Fürdővárosi vágyak - Maros-part, termálfürdő és idegenforgalom Makón = Wishes of a spa town - coast of Maros, thermal bath and tourism in Makó. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 71-88. (2021)

Apjok Vivien: A makói múzeum menyasszonyi ládái és díszítőmotívumaik. In: DiákKörKép 2. : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből, (10). pp. 9-25. (2015)

Arellanes Jiménez Paulino Ernesto: La migración centroamericana 2012-2022 en México : dilemas y disyuntivas del gobierno de la república : [abstract].

Atkinson David: 'I’ve shot the man that shot Bill Brown' : some observations on ballads and revenge. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 61-68. (2002)

Azar Aida: Le Liban et la gestion des réfugiés syriens : cadre socio-politico juridique de la migration. In: Liban – Hongrie : Identité et migration, (8). pp. 63-78. (2017)

Azzopardy Anthony: Szabadidő : kockázati tényezők és a sebezhetőséghez vezető utak. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 223-247. (2004)

B

B. Németh Zsolt: Az ifjúság kriminális veszélyeztetettségének néhány eleme. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 269-273. (2000)

Babulka Péter: Gyógynövényeink népi használata és értékelésük néhány szempontja. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 152-166. (2002)

Babulka Péter: Gyógynövények, etno(farmako)botanikai és etnofarmakologiai kutatások a Kárpát-medencében élő magyarok körében : vázlatos áttekintés. In: A test és a lélek orvosai: Grynaeus Tamás emlékkönyv 1. pp. 13-31. (2013)

Babócsai Zsuzsa: A pályázatok fetisizálása. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 98-105. (2009)

Badicsné Szikszai Zsuzsa: A keresztfához megyek... : Kiszombor szakrális emlékei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 233-265. (2008)

Badis Róbert: Születési arányszám alakulása és a teljes termékenységi arányszám alakulása a vajdasági magyarok körében.

Bagi Gábor: Adalékok a kiskunsági jász puszták népességéhez. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 19-36. (1997)

Bagó Eszter: New directions in the measurement of social progress : [absztrakt].

Bajda Beáta: Találkozási pontok intézmények és hallgatói jövőképben. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 140-141. (2000)

Bajmócy Péter: A magyarországi települések népességszám-változás szerinti típusai 1910-2011 között. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 519-532. (2017)

Bajmócy Péter and Ilcsikné Makra Zsófia: A hazai települések népességszám-változási problémái 1990-2019 között. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 195-208. (2020)

Bajomi Iván and Székely Erika: Diákok részvétele a központi szintű oktatásügyi érdekegyeztetésben. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 209-213. (2000)

Bak Mihály and Szondi Ildikó: Népességcsökkenés a közép- és kelet-európai EU-tagállamokban (különös tekintettel hazánkra), a válság hatásai, prognózisok. In: Ünnepi e-könyv : Herczeg János professzor 70. születésnapjára. pp. 288-307. (2012)

Bakos Lilla: Élettörténet, identitás és mezőgazdaság: egy topolyai gazda példája : [absztrakt].

Balatonyi Judit: A csíksomlyói kegyszobor szerepe a gyimesi csángók eljegyzési rítusaiban. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 26-39. (2012)

Bali Lóránt: Oktatási rendszer sajátosságaiból adódó asszimilációs élettényezők a szlavóniai magyarság köreiben napjainkban. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 81-91. (2020)

Bali Lóránt: A magyar nemzetiség önrendelkezésének lehetőségei az oktatás és kultúra területén Jugoszláviában. In: Közép-európai közlemények, (14) 2. pp. 9-16. (2021)

Bali János: "Kortárs ősmagyarok" : mítosz és kultúra. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 24-33. (2014)

Balla Mihály: A fiatalkorban kialakuló szerhasználat és a család kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 95-109. (2022)

Balog Iván: "A szabadság kis körei" : diskurzus a Bibó-recepcióban. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 56-67. (2009)

Balogh Dániel L. and Kehl Dániel: Effects of rounding on descriptive statistical measures : [absztrakt].

Balogh János: Az ugrós : [absztrakt].

Balogh Pál Géza: Agrárnéprajz és vidékfejlesztés : a néprajzi - antropológiai szemlélet és tudás relevanciája a helyi fejlesztésekben : [absztrakt].

Balogh Péter: Erőforrás transzferek államközi mintázatai az orosz-ukrán konfliktus példáján - gazdaságszociológiai értelmezési kísérlet. In: Táguló perspektívák : tanulmányok Pászka Imre 75. születésnapjára. pp. 10-20. (2024)

Balogh Balázs: "Úgy támaszkodj a botodra, hogy azon feltápászkodhassak!" : a betlehemezés szerepe a toledoi magyarok közösségi életében. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 77-84. (2010)

Balogh Balázs and Fülemile Ágnes: Mapping regional structures as outlined and produced a system of marriage ties : the case of Kalotaszeg, a reformed presbyterian Hungarian region in Transylvania, Romania. In: Ethnographic atlases : regions, borders, interferences, (30). pp. 91-126. (2012)

Balogh Béla: Enquêtes anthropologiques en Nagykunság. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 13-14. (1946)

Balogh Gyula: Krúdy és a boszorkányszombat : [absztrakt].

Balogh Péter: Kiegyenlítődés, kiéleződés? : empirikus tények Csongrád megyében, 2002-2006. In: Város és vidéke : a város 2. pp. 191-215. (2012)

Balogh Péter: Versenyben a fejlesztési forrásokért : esettanulmány egy Veszprém megyei település példáján. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 107-126. (2013)

Balogh Péter: A térbeli elkülönülés és a társadalmi rétegződés vizsgálata Szegeden, 2006. In: Város és vidéke 1. pp. 154-199. (2007)

Balogh Tibor: Értékelsajátításról és az értékrend strukturálódásáról : tézisek. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 117-124. (1985)

Balás Károly: Társadalmi politika. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 187-190. (2020)

Balázs József: Egy adalék a magyar népességtudomány történetéhez : Balás Károly népességtudományi nézetei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (6) 2. pp. 1-20. (1959)

Balázs Andrea: Gyermekek a gyermekbűnözésről. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 277. (2000)

Balázs Gábor: A klasszikus zsidó ideál : családkép és szexuális élet - kihívások a 21. században : [absztrakt].

Balázs József: Anfänge der Kriminalstatistik in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 57-69. (1985)

Balázs József: Demográfiai tényezők szerepe a bűnözésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 53-77. (1996)

Balázs József: Horváth Róbert professzor tudományos munkásságának szintetikus összefoglalása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 21-33. (1986)

Balázs József: Magyarország népességének alakulása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 21-39. (1991)

Balázs József: Vereinheitlichung der Kriminalstatistik in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (27) 1-20. pp. 83-93. (1980)

Balázs József: A bűnözés mérésének elméleti alapkérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (19) 1. pp. 1-100. (1972)

Balázs József: A bűnügyi statisztika elméletének első felmerülése és kialakulása a statisztikai tudományban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 2. pp. 1-22. (1968)

Balázs József: A házasságkötések alakulása Magyarországon a II. világháború után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 19-37. (1993)

Balázs József: A magyar bűnügyi statisztika kialakulása és fejlődése : különös tekintettel annak módszertani kérdéseire. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (16) 1. pp. 1-62. (1969)

Balázs József: A rablások alakulása és főbb jellemzői az 1967-1989. években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 31-51. (1992)

Balázs Lajos: Az Együttevés Mágikus Hiedelmétől a Magyarok Kenyeréig. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 179-186. (2015)

Balázs Lajos: Kísérlet mitikus rítusok azonosítására a székely-magyar sorsfordító szokásokban. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 116-124. (2010)

Banka Roxána: Családtervezés. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 49-65. (2019)

Banka Roxána: Family planning : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 279. (2019)

Banner János: Tâches archéologiques de l'Institut Scientifique de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 10-11. (1946)

Banner János: A békési községi levéltárban őrzött litterae currentales viselettörténeti adatai. (1933)

Banner János: A békési pásztorok élete a XVIII. században. (1929)

Baracsi Levente: "Szűkölködünk nagy mértékben, Segedelem nélkül." : helyzetkép az aradi szórványsorsról. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 51-65. (2007)

Baranyi Janka: Értékek és attitűdök a cigány gyermeknevelésben : [absztrakt].

Barna Gábor: Bálint Sándor és az Alföld-kutatás. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 15-24. (2005)

Barna Gábor: Csoportszerveződés és egyéni szerepek a népi vallásosságban : vallási kultúra a 19-20. században az Élő Rózsafüzér Egyesület példáján. In: Bölcsészműhely, 2006. pp. 15-20. (2007)

Barna Gábor: Adatok a halottkultuszhoz : kettős megemlékezés. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 7-11. (2016)

Barna Gábor: Adatok a kunszentmártoni iparosság és az egyház kapcsolatához a 18-20. században. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 9-16. (2015)

Barna Gábor: Adatok a szabadszállási pásztorélet folklórjához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (35). pp. 135-144. (1994)

Barna Gábor: Adatok egy barátság történetéhez : Bálint Sándor és Scheiber Sándor egymáshoz írt levelei 1948-1978. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 13-51. (2014)

Barna Gábor: Ajánló szavak. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 7-10. (2004)

Barna Gábor: Az egyházak és vallások jelentősége a Bánság mindennapi életében. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 30-36. (2014)

Barna Gábor: Az első kunszentmártoni vásár : presztízs, hatalom és érdek szimbolikus megjelenítése. In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 84-95. (2015)

Barna Gábor: Az élő lelki rózsafüzér ájtatossága és társulata XIX-XX. századi népi vallásosságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 287-299. (1996)

Barna Gábor: Az érzékek és a vallás : néprajzi kérdések és problémák - tudományok mezsgyéjén. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 9-12. (2009)

Barna Gábor: Baromorvosi könyvek : népi állatorvoslás - nagykunsági adatok a népi állatorvosláshoz. In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 120-130. (2015)

Barna Gábor: Bihari román szokások és hiedelmek egy magyar katolikus pap szemével. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 269-277. (2000)

Barna Gábor: Bálint Sándor "Egy magyar szentember"-e : egyéniségkutatás a magyar vallási néprajzban. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 26-36. (1998)

Barna Gábor: Bálint Sándor vallási néprajzi és szokáskutató munkássága. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 13-22. (2014)

Barna Gábor: Co-existence and conflicts : everyday life of a lay religious confraternity. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 29-42. (1999)

Barna Gábor: Culture of feasts today : commemorial rites of national and calendar feasts. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 127-136. (2014)

Barna Gábor: Culture of feasts today : commemorial rites of national and calendar feasts. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 107-114. (2011)

Barna Gábor: Egy 19. századi szentember - Ökrös József. In: A test és a lélek orvosai: Grynaeus Tamás emlékkönyv 1. pp. 108-119. (2013)

Barna Gábor: Egy 19. századi szentember Ökrös József. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 90-106. (2015)

Barna Gábor: Einleitung. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 9-11. (2014)

Barna Gábor: Előszó. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 1-2. (2011)

Barna Gábor: Előszó. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 7-8. (2012)

Barna Gábor: Előszó. In: Különvonaton: a vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban 31. pp. 7-8. (2017)

Barna Gábor: Előszó. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról 14/1. pp. 7-9. (2014)

Barna Gábor: Előszó. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 7-8. (2015)

Barna Gábor: Emlékezés és emlékezet : egy kutatószeminárium tanulságai. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 241-261. (2006)

Barna Gábor: Ethnographic atlases : regions, borders, interferences - foreword. In: Ethnographic atlases : regions, borders, interferences, (30). pp. 1-2. (2012)

Barna Gábor: Foreword. In: Religion, culture, society, (1). p. 7. (2014)

Barna Gábor: Foreword. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. p. 7. (2014)

Barna Gábor: Foreword. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. p. 7. (2014)

Barna Gábor: Foreword. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 87-88. (2011)

Barna Gábor: Gnadenorte der "tränenden Marienbilder" in Ungarn Mittel der Ideologie der katholischen Restauration und der kirchlichen Union. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 181-190. (2014)

Barna Gábor: Gästebücher an Wallfahrtsorten, in Krankenhäusern und Hotels : neue, schriftliche Formen und Quellen ritualisierter Verhaltensweisen. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 230-243. (2014)

Barna Gábor: How ethnology treats religious issues : an example from East-Central Europe. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 69-80. (2014)

Barna Gábor: Hősök és hőstípusok a magyar történeti mondákban : konferencia, Szeged, 1994. május 7. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 5-6. (1995)

Barna Gábor: "Ich bedanke mich für meine Gesundheit" : Gästebücher in einem Krankenhaus. In: Ritualisierung, Zeit, Kommunikation, (11). pp. 43-49. (2003)

Barna Gábor: Introduction. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 7-10. (1999)

Barna Gábor: Istenek, érdemek, erények szimbolikus elismerése : Corona-virágkoszorú, egy antik rítuselem története és utóélete napjainkig. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 201-207. (2014)

Barna Gábor: Keresztény értékek a 20. században : Bálint Sándor - a házastársi hűség példaképe. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 214-220. (2016)

Barna Gábor: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok. ISBN 978 963 306 395 8, (2015)

Barna Gábor: Kunszentmárton és a Nagykunság : kulturális alkalmazkodás és a mezővárosi kultúra. In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 96-119. (2015)

Barna Gábor: Kunsziget : kunok a Szigetközben? In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 76-83. (2015)

Barna Gábor: Kép, képmás, kultusz : szerkesztői előszó. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). p. 7. (2006)

Barna Gábor: Lectori Salutem! : Köszöntöm az Olvasót! In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 7-9. (1998)

Barna Gábor: Lectori salutem! : Köszöntöm az Olvasót! In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 9-11. (2001)

Barna Gábor: Legendamesék egy alföldi kéziratos gyűjteményből : adatok a Folklore Fellows magyar osztályának működéséhez. In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 131-140. (2015)

Barna Gábor: Mariazell und die ungarischen Wallfahrten. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 191-212. (2014)

Barna Gábor: Maszkos alakoskodások - térképeken : a néprajzi kartográfia alkalmazása népszokások szinkronikus elemzésében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 285-318. (1997)

Barna Gábor: Mészáros Mihály, a csépai halottlátó. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 54-89. (2016)

Barna Gábor: Napjaink ünnep-kultúrája : nemzeti és kalendáris ünnepeink emlékező rítusai. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 193-200. (2014)

Barna Gábor: Napjaink ünnepkultúrája : nemzeti és kalendáris ünnepeink emlékező rítusai. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 19-25. (2011)

Barna Gábor: National feasts, political memorial rites : feasts of civil religion? In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 115-123. (2014)

Barna Gábor: Papers published first / Erste Erscheinung der Artikel. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 425-428. (2014)

Barna Gábor: Paraszti bor- és gyümölcskereskedelem a XX. század első felében : ökológiai, gazdasági és politikai tényezők a Tiszántúl kereskedelmi és értékesítési kapcsolataiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 5-20. (1998)

Barna Gábor: Radics István, Kunszentmárton újjáalapításának a "megszállásnak" vezetője, a település első főbírója és kora. In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 34-66. (2015)

Barna Gábor: Religion, identity, assimilation. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 81-90. (2014)

Barna Gábor: Religious confraternities in the service of the God and the community : the example of the Candle-bearers’ confraternity. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 352-362. (2014)

Barna Gábor: Ritualisierung, Zeit, Kommunikation. In: Ritualisierung, Zeit, Kommunikation, (11). pp. 7-10. (2003)

Barna Gábor: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften. ISBN 978-963-306-327-9, (2014)

Barna Gábor: Searching for God, ourselves - or outing to nature : escaping from somewhere, finding refuge somewhere? In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 244-252. (2014)

Barna Gábor: Sándor Bálint (1904-1980) : a life’s work in ethnology of religion. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 11-22. (2014)

Barna Gábor: Sándor Bálint (1904-1980): a life’s work in ethnology of religion - selected works of Sándor Bálint on ethnology of religion. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 23-29. (2014)

Barna Gábor: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről. ISBN 978-963-306-396-5, (2015)

Barna Gábor: Vallomás a szülőföldről : előszó helyett. In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 7-9. (2015)

Barna Gábor: Vallási néprajzi tanulmányok. ISBN 978-963-306-326-2, (2014)

Barna Gábor: Vendégkönyvek kegyhelyeken, kórházakban és szállodákban : a ritualizált viselkedésmódok új, írásos formái és forrásai. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 227-251. (2014)

Barna Gábor: Vezetők és vezetettek : társadalmi rétegek, nemek, életkori csoportok és szerepek egy laikus vallási társulatban. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 54-67. (2015)

Barna Gábor: Why a scholar is regarded as a saint in the 20th century? : the case of Sándor Bálint. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 130-136. (2014)

Barna Gábor: Zarándokvonaton : adatok a Mariazellbe, Lourdes-ba és Rómába vezetett vonatos zarándoklatokról a 19-20. század fordulóján. In: Különvonaton: a vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban 31. pp. 41-52. (2017)

Barna Gábor: Zádor és Ágota : költészet és valóság a nagykunsági történeti hagyományokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 73-83. (1995)

Barna Gábor: The ethnological research of religion in Hungary. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 30-68. (2014)

Barna Gábor: A hit és a polgári erények családerősítő szerepe : [absztrakt].

Barna Gábor: A kompenzáció rítusa : bácskaiak a Mátrában a mátrafüredi Ivanits panzió vendégkönyve alapján. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 208-216. (2014)

Barna Gábor: A kunszentmártoniak radnai búcsújárása. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 17-53. (2015)

Barna Gábor: The security of hope : the confraternity of the living Rosary. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 119-130. (2007)

Barna Gábor: A szakrális környezet tárgyai Kunszentmártonban. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 161-169. (2015)

Barna Gábor: "...ti hitvány ékszerek, ... ti fényes bűnjelek" : néhány bibliai történet gazdagságról és szegénységről a Verses Szentírásban. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról 14/1. pp. 121-148. (2014)

Barna Gábor: A történelmi emlékezet megszerkesztése helyi identitás- és mítoszteremtés : a "Megszálló levél" - Kunszentmárton 18. századi újratelepítéséről szóló elbeszélés. In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 11-33. (2015)

Barna Gábor and Grynaeus Tamás: Das Buch Weihnachten, Ostern, Pfingsten und sein Autor, Sándor Bálint (1904-1980) Nachwort. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 659-668. (2014)

Barna Gábor and Pusztai Bertalan: Egy változó ünnep szent és profán között. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 9-16. (1999)

Barna Gábor and Pusztai Bertalan: A changing Feast between the sacred and the profane. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 91-99. (1999)

Barna Zsófia and Márfi András: A közösség fogalmának egyes megközelítései. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 205-218. (2009)

Baros-Gyimóthy Eszter Márta: Az elegyes házasságok demográfiája : [absztrakt].

Bartha Krisztina and Vigh Ivett Barbara: Édesanyák olvasási szokásai óvodás gyermekeikkel kétnyelvű környezetben : [absztrakt].

Bartha Elek: Barna Gábor köszöntése. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 13-16. (2010)

Bartha Elek: Szent raktárak a tájban. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 248-251. (2010)

Bartha Júlia: Turkish heritage of Hungarian dietary culture. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 71-86. (2021)

Bartha Miklós: Kazár földön. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 149-153. (2020)

Bartis Katalin: Értékpreferenciák a fesztiválozó fiatalok körében : Sziget, Félsziget, Balaton Sound. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 196-234. (2009)

Bartucz Lajos: Adatok a magyarországi avarok ethnikai és demographiai jelentőségéhez. In: Acta anthropologica, (1) 1-2. pp. 1-17. (1950)

Bartucz Lajos: Avant-propos. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 3. (1946)

Bartucz Lajos: Indication sur l'importance ethnique et démographique des Avars de Hongrie. In: Acta anthropologica, (1) 1-2. pp. 18-27. (1950)

Bartók Zoltán: Őrület, normalitás és okosság egy dél-magyarországi állatmenhelyen : [absztrakt].

Barát Erzsébet: A jelentés ideologikus dimenziói - az SZTE volt kancellárjának FB oldalán megjelent kép fogadtatásáról : [absztrakt].

Barát Erzsébet: Az önreflexió hiánya, avagy a tudományos beszédmód szexizmusa. In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). pp. 58-61. (2003)

Bata Nathaniel: A Szegedi Család- és Gyermekjóléti Központban, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatban tevékenykedő szociális szakemberek attitűdje és jövőképe. In: Tanulmányok a társadalomról V. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (5). pp. 7-23. (2021)

Bata-Balog Amadea and Thomázy Gabriella: Colombianas en Chile : tendencias y determinantes de la migración femenina. In: Acta hispanica, (25). pp. 23-35. (2020)

Bathó Edit: Fűrészelt deszka vértelkek, házoromdíszek és tornácok a Jászságban. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 513-521. (2010)

Bauer Béla: Fiatal vállalkozók értékválasztásai. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 142-147. (2000)

Bauer Petra: Az iskolai szociális munka jelentősége. In: Tanulmányok a társadalomról II. : a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék valamint az SZTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (2). pp. 9-21. (2015)

Becsei József: Új vonások a tanyafejlődésben. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 35-42. (2004)

Beke Zsolt: Életút, vallásosság, közösségi kontroll : egy többrétű forrás a II. világháború utáni hagyománykövető (orthodox) zsidóság életéről : [absztrakt].

Belaj Vitomir: Trsat és Loreto. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 58-68. (2001)

Belhaj Abdessamad and Speidl Bianka: The good, the junk and the profitable : the new-halal food in Budapest and London. In: Religion, culture, society, (4). pp. 167-185. (2017)

Bellon Tibor: Adatok Szabadszállás gazdálkodásához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (35). pp. 145-181. (1994)

Bellon Tibor: Karácsonyi asztal. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 279-287. (2000)

Bellon Tibor: Kompépítés a Tiszán Magyarkanizsán. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 31-40. (1998)

Bellon Tibor: Megemlékezés : Ferenczi Imre : 1931-1989. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (33). pp. 105-112. (1990)

Belényi Emese Hajnalka: Európai uniós tudástranszfer-lehetőségek a fogyatékossággal kapcsolatos szociológiai kutatások területén.

Benedek Dániel: "Összefogni az embereket... És valami szervezethez kötődni" : Hagyományőrzők közössége. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 157-176. (2009)

Benedek Dániel and Hegyi Lejla and Székács Tamás and Valach Endre and Vincze Anikó: A munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata Domaszék, Röszke, Szatymaz és Zsombó településeken. In: Város és vidéke : a munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata 3. pp. 61-92. (2009)

Benkéné Sándor Barbara and Juhász Antal: A falu népének kapcsolatrendszere. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 55-71. (2007)

Benkő Katalin Piroska: A két királygyermekről szóló magyar népballadák : Hero és Leander-monda. (1933)

Benkő László: A "halott vőlegény" története : Lenore-monda - Die Lenorensage : tipus-tanulmány. (1934)

Berencsi György: Az egészség és az élet harmóniája. In: Közművelődés és szabadidő : összeállítás a TIT Szegedi 13. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (13). pp. 185-197. (1984)

Berger Yves G. and Muñoz Juan F.: On estimating quantiles using auxiliary information : [absztrakt].

Berger Peter: Von der Ehrbegierde zum Eigennutz : über die Verbürgerlichung der kameralistischen Bevölkerungslehre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 35-45. (1986)

Berkovits Balázs and Oblath Márton: A "fogyatékosság" és a "szociális hátrány" kapcsolatának diskurzusai és politikája.

Bernát Anikó and Páthy-Dencső Blanka: Életszínvonal-utak : görbék és egyenesek.

Bernáthné Mohácsi Viktória: Az Oktatási Minisztérium vidékpolitikájának bemutatása a hátrányos helyzetű gyermekeket érintő változások szemszögéből. In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). pp. 34-39. (2003)

Berzeviczy Albert: A dzsentriről. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 85-88. (2020)

Besenyi Sándor: Az értelmiség helyzet- és szerepváltozásának ellentmondásai társadalmunkban. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 81-97. (1986)

Besenyi Sándor: Megnyitó. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 3-6. (1988)

Besenyi Sándor: Technicizáció és a humánum. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 47-64. (1987)

Besenyi Sándor: Társadalmi létezés és művelődés. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 77-96. (1985)

Besenyi Sándor: Értékorientáció és érdekérvényesítés. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 56-76. (1988)

Bessenyei István: Demográfiai sokk Solow növekedési modelljében. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 13-26. (2017)

Beszédes Valéria: Munkaerő-vándorlás egy családtörténet tükrében. In: Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza Közén = Migration und materielle Kultur auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland, (2). pp. 95-103. (1999)

Beszédes Valéria: Szabadka magyar lakossága. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 147-158. (1997)

Beszédes Valéria: A doroszlói Rózsafüzér Társulat. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 366-373. (1998)

Bezzegh Gábor Kelemen: Different perspectives : subjective reflections on ethnological research. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 147-149. (1999)

Bezzegh Gábor Kelemen: Eltérő perspektívák : szerepkonfliktusok a néprajzi kutatás során. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 67-69. (1999)

Bibó István: A primitív ember világa. (1927)

Bibó István: A számok szerepének és jelentésének kialakulása az emberiség történetében ; A számok jelentése a IX-XIII. századi magyarság történetében. (1935)

Biernaczky Szilárd: Antropológiai világtörténet-tudomány? In: Aetas, (34) 4. pp. 148-159. (2019)

Bihar Mária: Halotti búcsúztatók Szajánban. In: Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján, (4). pp. 139-179. (2003)

Bihari Mihály: Politika és közösség. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 124-138. (1988)

Bihari Mihály: Politikai értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 133-194. (1985)

Bihari Mihály: A politikai rendszer elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a szocialista demokráciára és a társadalmi reformokra. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 75-92. (1983)

Bikkal Dénes: Társadalombiztosítás a Felvidéken. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 265-266. (2020)

Bitó Józsefné: Régi imaházak Szeged-Felsőközpont környékén. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 374-379. (1998)

Blaga Diana and Mateoc-Sirb Nicoleta and Manescu Camelia and Gaită Ruxandra Maria and Raicov Miroslav: The traditions and habits of Romanian people from Méhkerék, Hungary country. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 302-308. (2011)

Blaskovits János: A munkásosztály fogalmáról. In: Munkásművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 5. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (5). pp. 45-65. (1976)

Blazovich László: Ludovik Crijevič (Tubero) képe Magyarországról és lakóiról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 53-67. (1992)

Blokland Rogier: Notes on Nicolaes Witsen and his Noord en Oost Tartarye. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19-20, September 2019, (54). pp. 11-25. (2021)

Bodnár Gábor: Implications of rural areas and demography in the Dél-Alföld Region. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 98-104. (2011)

Bodnár Csilla: A mundugumorok nevelési szokásainak és egy fiatalkorú bűnelkövetőnek egyéni terápiás anyagának összehasonlító elemzése. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 278-279. (2000)

Bodnár Károly: The examination of the aspects of higher education institution selection in a group of BSc. course students. In: Review on agriculture and rural development, (1) 2. pp. 501-509. (2012)

Bodnár Mónika: Egy múzeumi tárgyegyüttes és annak családtörténeti vonatkozása : [absztrakt].

Bodnár Mónika: Putnok mai vallási képe. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 183-191. (2012)

Bodnár Mónika: Újfalusiak a barkai búcsún : adatok Tornaújfalu vallási népéletéhez. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 46-56. (2010)

Bodó Barna: Az identitás tükörcserepei : magyar óvodák Temes megyében. In: Foltok a kisebbségi magyar jövőképen : temesvári és temesközi magyar óvodai körkép. pp. 9-32. (2024)

Bodó Barna: Óvoda és jövő. In: Foltok a kisebbségi magyar jövőképen : temesvári és temesközi magyar óvodai körkép. pp. 7-8. (2024)

Bodó Barna and Incze Erika: Vegyes házasság - kétnyelvűség - asszimiláció : Domus pályázat. In: Foltok a kisebbségi magyar jövőképen : temesvári és temesközi magyar óvodai körkép. pp. 33-145. (2024)

Bodó Barna and Incze Erika: Vegyes házasság - kétnyelvűség - asszimiláció = Mixed marriage - bilingualism - assimilation. In: Belvedere Meridionale, (35) 4. pp. 85-100. (2023)

Bogdán Réka and Kalocsai Janka and Németh Gyöngyi: Társadalmi mobilitás Makón, 2005. In: Város és vidéke 1. pp. 111-130. (2007)

Bognár Anikó: Adatok pusztaszentimrei családok történetéhez. In: Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza Közén = Migration und materielle Kultur auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland, (2). pp. 89-94. (1999)

Bognár Anikó: Ünnepi táplálkozás Majdánon és Rábén. In: Észak-Bánság paraszti műveltségéből, (3). pp. 63-80. (1999)

Bognár Bulcsu: A minőség forradalmának lehetőségei a magyar társadalomfejlődésben : Németh László koncepciójának társadalomelméleti elemzése = The possibilities of the quality revolution in the development of Hungarian society : an analysis of László Németh's concept from a social theory point of view. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 131-146. (2021)

Bognárné Várfalvi Marianna: Az egészség útja : életvezetési kísérlet. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 255-290. (2007)

Bokor Ágnes: Szegénység a mai Magyarországon. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 626-631. (2020)

Bomitz-Papp Bernadette: Adatok Jézus vállsebének mai tiszteletéhez. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 450-456. (2010)

Boock Barbara: Zwischen Emanzipation und Romantik : Balladen im Repertoire von Frauen aus der deutschen Folk-Szene. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 189-197. (2002)

Borbás Gabriella Dóra: A verbális agresszió társadalmi szalonképessége és az agresszióindexek. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 2. pp. 109-131. (2021)

Boreczky Ágnes: Családtörténetek és életutak. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 86-107. (2004)

Boros Lajos: Szeged belső tagozódása a deprivációs indexek alapján. In: Város és vidéke : a város 2. pp. 19-63. (2012)

Boros László: Új generáció a felsőoktatásban. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 135-136. (2000)

Boros Sándor: Bevezető a XII. szegedi Müvelődéselméleti [!Művelődéselméleti] Nyári Egyetem "Közmüvelődés [!Közművelődés] és politikai müveltség [!műveltség]" cimü [!című] előadássorozatához. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 5-15. (1983)

Borsos Aranka: Munkaerő-toborzás és megtartás generációs megközelítésben : [absztrakt].

Borsos Balázs: The digitalized version of the atlas of Hungarian folk culture. In: Ethnographic atlases : regions, borders, interferences, (30). pp. 3-32. (2012)

Borsos Balázs: A "szögedi nemzet" a Magyar Néprajzi Atlasz adatai tükrében. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 660-668. (2010)

Botos Dóra: Arab nők a társadalom szeme előtt. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 66-90. (2019)

Botos Dóra: Arab women in the eye of society : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 280. (2019)

Bourdieu Pierre and Grass Günter: A szájjártatás hagyománya : minden visszájára fordult : civilizáljátok végre a kapitalizmust : Günter Grass és Pierre Bourdieu beszélgetése. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 39-45. (2000)

Bozsó Renáta and Jármai Erzsébet Mária and Keczer Gabriella: Generációk egymásról - egy levelező tagozatos hallgatók körében végzett felmérés első eredményei : [absztrakt].

Bozsó Renáta and Patkósné Hanesz Andrea: Unalom? Nyugalom? Izgalom? : szegedi gimnazisták olvasási szokásai és azok változásai egy évtized alatt : [absztrakt].

Bozó Benedek János: Állami gondozott fiatalkorúak percepciói a jóllét és a roma identitás kapcsolatáról : [absztrakt].

Brake Michael: "No future" : a nagy-britanniai munkás szubkultúrák és stílusok rövid története. In: Ifjúságszociológia : szemelvények. pp. 238-246. (2006)

Budai Zsanett: "Jó kapcsolat és igazi emberi viszonyulás van jelen" : Roma hitközösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 126-137. (2009)

Budai Zsanett: Közösségek vezetése : típusok és motivációk. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 71-83. (2009)

Bugyi Anett: Az iskolaválasztás hazai és nemzetközi kontextusa : mi történik hazánkban a "suliváró" foglalkozásoktól az első osztály indulásáig? In: Tanulmányok a társadalomról V. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (5). pp. 24-46. (2021)

Buk Krisztina: Interkulturális zsidó kisgyermekes családok élete Budapesten : [absztrakt].

Bukva Mátyás: Egyén és közösség kapcsolata.

Bundság Éva Szabina and Huszár Sándor: Investigation of sense of community among cyclists.

Burden Matilda: The significance of traditional Afrikaans ballads in contemporary society. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 225-235. (2002)

Bálint Sándor: "Szent ez a föld...". In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 13-14. (2005)

Bálint Csaba: A vajdasági magyar közösség politikai önszerveződése az 1990-es évek első felében. In: Tanulmányok a társadalomról II. : a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék valamint az SZTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (2). pp. 22-39. (2015)

Bálint József: Társadalmi rétegződés és jövedelmek. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 525-529. (2020)

Bálint Sándor: Adatok a szegedi határ régi birtoklástörténetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 179-184. (1961)

Bálint Sándor: Adatok Újkígyós népéletéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (3-4). pp. 85-97. (1960)

Bálint Sándor: Advent. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 12-14. (2014)

Bálint Sándor: Being the guest of Our Lady in Szeged. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 101-102. (1999)

Bálint Sándor: Bilder der Faschingszeit : Fastenzeit ; Palmsonntag ; Karwoche Gründonnerstag ; Karfreitag ; Karsamstag ; Ostern ; Ostermontag ; Weisser Sonntag ; Himmelfahrt. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 271-450. (2014)

Bálint Sándor: Bilder der Osterzeit : Sonntag Exaudi, Pfingsten, Fronleichnam. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 451-553. (2014)

Bálint Sándor: Bilder der Pfingstzeit - Ausgewählte Literatur. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 555-603. (2014)

Bálint Sándor: Bilder des Weihnachtsfestkreises - Hochzeit zu Kana, Fasching. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 189-269. (2014)

Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében Szegeden. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 17-18. (1999)

Bálint Sándor: Der Weihnachtsfestkreis. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 15-57. (2014)

Bálint Sándor: Egy magyar szentember, Orosz István önéletrajza : részlet. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. p. 45. (2016)

Bálint Sándor: Epiphanie. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 155-187. (2014)

Bálint Sándor: Ethnographie de Szeged : projet concernant nos recherches. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 6-7. (1946)

Bálint Sándor: Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. (1933)

Bálint Sándor: Neujahr. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 149-154. (2014)

Bálint Sándor: Orstnamen. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 669-674. (2014)

Bálint Sándor: Szilády Áron pályája. (1926)

Bálint Sándor: Tag der unschuldigen Kindlein. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 143-148. (2014)

Bálint Sándor: Traditions populaires de Szeged concernant la mort et l'enterrement. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 7. (1946)

Bálint Sándor: Túlvilág, halottlátók : részlet. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 46-53. (2016)

Bálint Sándor: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Traditionswelt der grossen Feste. ISBN 978-963-306-253-1, (2014)

Bálint Sándor: Weihnachtsfasten. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 58-121. (2014)

Bálint Sándor: Weihnachtstag. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 122-125. (2014)

Bálint Sándor: Zweiter Weihnachtstag. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 126-142. (2014)

Bálint Sándor: A kenyér és a kalács a szegedi néphagyományban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 63-77. (1962)

Bálint Sándor: A szegedi nagytáj epikai hagyományaiból. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (21). pp. 299-311. (1977)

Bálint Sándor: A szegedi paprika termelési hagyományai. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (2). pp. 5-16. (1958)

Bálint Sándor: A szegedi paprika. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (1). pp. 7-26. (1957)

Bálint Sándor: A szegedi táj dohánykultúrája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (8). pp. 7-22. (1964)

Báló Barnabás and Makra László and Matyasovszky István and Csépe Zoltán: Association of sociodemographic and environmental factors with allergic rhinitis and asthma. In: Acta climatologica, (46). pp. 33-49. (2012)

Bánfalvy Csaba: Az ifjúsági szubkultúrák és társadalmi hátterük változása a fejlett ipari országokban. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 167-184. (1986)

Bánfalvy Csaba: A fogyatékosok iskoláztatása Magyarországon. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 131-135. (2000)

Bánfalvy Csaba: A magyarországi munkanélküliség két korszaka és a pályakezdő munkanélküliek. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 74. (2000)

Bánlaky Pál: Közmüvelődés [!közművelődés] és értelmiség. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 83-94. (1979)

Bányai Viktória: A családpótlás közösségi és egyedi megoldásai, zsidó családok Magyarországon 1945-47. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 111-120. (2016)

Bárkányi Ildikó: Adatok Pálmonostora benépesüléséhez 1867-1886 között. In: Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza Közén = Migration und materielle Kultur auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland, (2). pp. 27-47. (1999)

Bárth Dániel: Szent Ágota kenyere. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 85-93. (2005)

Bárth Dániel: Benedictio peregrinorum : a zarándokok megáldásának liturgiatörténeti vonatkozásai. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 19-29. (2010)

Bárth János: A fogadalom ereje. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 411-416. (2010)

Bárth János: A parasztközösségek önszerveződésének néhány formája Kalocsa környékén. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 151-171. (1992)

Báti Anikó: Cserépfalu közösségi élete az ünnepek, ünnepi étkezések tükrében. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 633-641. (2010)

Báti Anikó: Lakodalmi tisztségviselők és feladataik Cserépfaluban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 21-30. (1998)

Báti Anikó: A lakodalmi étrend, étkezési szokások változása Cserépfalun a XX. század második felében. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 125-143. (2004)

Bátky Zsigmond: Kecskemét és Kecskeszáraz : észrevételek Pais Dezső "Kecskemét" cikkére. (1930)

Béki Orsolya and Legeza Borbála: A történelem sodrában : mikrotörténetek dudari emberekről. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 154-170. (2013)

Békés Zoltán: A szerkesztő előszava. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 13-14. (2021)

Békési Bernadett: A székfűvirág - kamilla - gyűjtése, termesztése és szárítása. In: Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján, (4). pp. 67-74. (2003)

Béres István: Család-kép : a fotográfia szerepe a családi emlékezetben. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 204-213. (2016)

Béres István: (Fény)képkultusz : a szakrális megjelenése (vagy annak lehetetlensége) fényképeken. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 282-293. (2006)

Bíró Zoltán: Az értelmiség válsága. In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 31-38. (1994)

Bíró-Nagy András: Baloldali fiatalok 2013 : a balközép olvasztótégely és a fogyatkozó established baloldal. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 199-211. (2014)

Bíró-Nagy András: Sokszínű fiatal baloldal : az MSZP és a DK támogatói a felsőoktatásban. In: Racionálisan lázadó hallgatók I : apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében, (1). pp. 204-221. (2012)

Bóna Júlia: Haraszti táplálkozási hagyományai. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (7). pp. 141-144. (1963)

Bóna Júlia: A lentermelés és feldolgozása Harasztiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (2). pp. 93-116. (1958)

Böcskei Balázs: Létezik-e magyar fiatal progresszió? : első fecskék vagy egy progresszív fiatalság igazi esélye. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 213-219. (2014)

Böhm Antal: Az "ingázók társadalma" a 80-as évek közepén. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 259-274. (1986)

Böhm Antal: Lakóhelyi közösségformák. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 108-123. (1988)

Böhm Vilmos: Szociálpolitikai kongresszusok. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 54-56. (2020)

Börcsök Vince: Az aratás és csépelés hagyományai, jogi szokásai Szeged környékén a századfordulótól napjainkig. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 299-306. (1974)

Börcsök Vince: A szőlő és must a szegedi tanyák népének téli táplálkozásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (7). pp. 135-139. (1963)

Bördős Éva: Béke, biztonság és a migráció összefüggései a Nemzetközi Fejlesztés tükrében. In: Nemzetközi fejlesztés : a migrációs nyomás hatása a nemzetközi segélyezés megvalósítására, (11). pp. 92-112. (2015)

C

Cassell McEntire Nancy: The politics of tradition : folk healing on two continents, Part II. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 274-283. (2014)

Catto Rebecca: The role of religion in integration - youth integration. In: Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe, (8). pp. 18-24. (2013)

Catto Rebecca: A vallás szerepe az integrációban - a fiatalság integrációja. In: Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe, (8). pp. 11-17. (2013)

Cekanskaja Kira V.: Traditional veneration of icons in the Russian Orthodox church. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 37-54. (2007)

Channon Alex and Phipps Catherine: A rózsaszín kesztyűtől is fekete lesz a monokli : a nőiesség alternatív formái a női küzdősportokban. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-28. (2018)

Chisholm Lynne: Élesebb lencse vagy új kamera? : ifjúságkutatás, ifjúság és társadalmi változás Nagy-Britanniában. In: Ifjúságszociológia : szemelvények. pp. 117-154. (2006)

Cohen Phil: Az ifjúsági probléma újragondolása. In: Ifjúságszociológia : szemelvények. pp. 157-215. (2006)

Constantinescu Nicolae: Epic and ethic in ballads : the "Unfaithful wife" case. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 29-34. (2002)

Cora Zoltán: Szociálpolitika Magyarországon a forradalomtól a rendszerváltozásig, 1956-1989. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 213-229. (2020)

Cora Zoltán: A szociálpolitika és a szociális jogok fejlődése a dualizmus időszakában. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 44-50. (2020)

Cora Zoltán: A szociálpolitika és a társadalombiztosítás fejlődése a két világháború közötti időszakban. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 96-118. (2020)

Cora Zoltán: A szociálpolitika és társadalombiztosítás alakulása az 1945 és 1956 közötti időszakban. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 164-168. (2020)

Cora Zoltán and Kiss Mária Rita and Olasz Lajos: Bevezető. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 7-8. (2020)

Cora Zoltán and Kiss Mária Rita and Olasz Lajos: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867-1989). ISBN 978-615-6060-29-7, (2020)

Cora Zoltán and Olasz Lajos and Kiss Mária Rita: Bevezető. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 15-16. (2020)

Cs. Sebestyén Károly: Magyar parasztszékek. (1937)

Cs. Sebestyén Károly: A Szeged-vidéki parasztház és az alföldi magyar háztípus. (1933)

Cs. Sebestyén Károly: A magyar parasztház padja. (1937)

Cs. Sebestyén Károly: A nomádpásztorkodás életformája. (1938)

Cs. Tóth Gabriella: A gombosi női ünnepi viselet : a jelentéstartalom változása a 20. század elejétől napjainkig. In: DiákKörKép 2. : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből, (10). pp. 47-70. (2015)

Csajányi Melinda: A két háború közti magyar főnemesség házassági "stratégiái" : [absztrakt].

Csapó Gyöngyvér Virág: "A cél szentesíti az eszközt" : [absztrakt].

Csapó Benő: Iskolai szelekció Magyarországon az ezredfordulón. In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). pp. 28-33. (2003)

Csata István: Az erdélyi magyar fiatalok értékeiről. In: A perifériáról a centrumba : az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. pp. 133-161. (2005)

Csata István and Csata Zsombor and Erdei Itala and Gábor Kálmán and Nagy Julianna Krisztina and Papp Z. Attila and Veres Valér: A perifériáról a centrumba : az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. ISBN 963 9573 183, (2005)

Csata Zsombor: Az iskolázottsági esélyek társadalmi meghatározottsága az erdélyi magyar fiatalok körében. In: A perifériáról a centrumba : az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. pp. 75-107. (2005)

Csefkó Gyula: Tarhonya. (1933)

Cseh István: A nagycsalád-rendszer emléke a szlavóniai magyaroknál. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (19-20). pp. 53-81. (1976)

Cseh István: A nagycsalád-rendszer emlékei és maradványai a Sárközben és Pécsvárad környékén : 1870-1910. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (15-16). pp. 179-185. (1972)

Cselényi István: Az öt érzékszerv liturgiája a keleti egyházban. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 34-42. (2009)

Cselényi István Gábor: A keleti szertartású esküvő távlatai. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 38-46. (2016)

Csendes Tünde: Mautner Henrik és Zsigmond győri izraelita felekezetű földbirtokosok : [absztrakt].

Csengődi Sándor: A 2001-2002 évi minimálbéremelés : ok az aggodalomra... In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). pp. 44-49. (2003)

Csepeli György: Párbeszéd a társadalommal.

Csepeli György: A közösségépítés új alternatívái Magyarországon. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 36-55. (1988)

Csepeli György: A magyar szociológia jövője.

Cserbák András: Népi vallásosság : komplementer vallásosság. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 37-46. (1998)

Cseresnyés Ferenc: A menekültek és bevándorlók Európában az 1950-es évektől napjainkig. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 431-442. (2020)

Csernenszky András and Kovács Gyula and Krész Miklós and Pluhár András and Tóth Tamás: The use of infection models in accounting and crediting : [absztrakt].

Csernus Eszter: Esélyegyenlőtlenségek Magyarországon : a fogyatékkal élők jogai. In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). pp. 62-66. (2003)

Csetényi Korinna: A C generáció mint szociálishálózat-építő generáció jellemzői.

Csetényi Korinna: The characteristics of generation C.

Csoma Zsigmond: Noé a vidám részeges? : az Ószövetség egyik szimbóluma és továbbélése a változó mai népi kultúrában. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 417-428. (2010)

Csomós György and Vida Zsófia Viktória and Lengyel Balázs: Exploring the changing geographical pattern of international scientific collaborations through the prism of cities. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 174-202. (2021)

Csurgó Bernadett: A városi nyomás és a szolgáltató vidék.

Csuvik Gábor: Morzsák a szerb-magyar vegyes kapcsolatok születéséről és természetéről. In: Tanulmányok a társadalomról II. : a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék valamint az SZTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (2). pp. 40-59. (2015)

Csáji László Koppány: "Belakjuk környezetünket és az internetet!" : lokalitás és/vagy hálózatiság - vallásantropológiai elemzés a közösségkonstrukció lokális és hálózati tereinek, szerveződésének összefüggéseiről. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 78-96. (2014)

Csáji László Koppány: Mire jó a konteó? : összeesküvés-elméletek szerepe három Kárpát-medencei új vallási mozgalom közösségkonstrukciós folyamatában. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 107-126. (2018)

Csák László: Közép-Európát elhelyezni? : szabadság és egység kérdése a hatvanas-hetvenes évek fordulóján. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 53-63. (2000)

Csáki Dóra: Lokalitás és paternalizmus. In: Közösségi és közéleti aktivitás : vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén, (2) 1. pp. 79-92. (2012)

Csáki Réka and Csánk Ivett and Kis Judit and Turbucz Mariann and Végh Márta: A munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván településeken. In: Város és vidéke : a munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata 3. pp. 93-109. (2009)

Csákó Mihály: Ifjúság egy áttagolódó társadalomban. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 11-14. (2004)

Csákó Mihály: Intolerancia és demokrácia a magyar középiskolások politikai szocializációjában.

Csákó Mihály: A politikai szocializáció kutatása közben : Budapesti hetedikesek attitűdjei. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 205-206. (2000)

Csányi Gergely: A "jó anya" modern mítosza Magyarországon történeti, globális perspektívából : [absztrakt].

Csástyu Lilla: A generáció fogalmának megjelenése a magyar menedzsment szakirodalomban : [absztrakt].

Császi Lajos: A Mónika talkshow gyártásának szociológiája.

Császár Andrea Mária: A társadalmi biográfia mint filozófiai önéletrajz - adalékok Rahel Varnhagen Egy német zsidó nő élete a romantika korából című biográfiához : [absztrakt].

Császár Balázs: A falu mint (fiktív?) közösség. In: Közösségi és közéleti aktivitás : vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén, (2) 1. pp. 69-78. (2012)

Császár Balázs: "A közösség mag... Önmaga kelt hullámokat" : vallási közösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 114-125. (2009)

Császár Balázs: A közösségek és a nyilvánosság. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 135-152. (2009)

Csíkos Csaba and Nagy Zita Éva and Katona Miklós and Török Réka and Lázár László: Egy szülői iskolaválasztási kérdőív mérésmódszertani jellemzői : [absztrakt].

Csókás Ferenc: A népi vallásos élet és vezető személyei Bényben. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 275-280. (1998)

Csörsz Édua: Az "ősmagyar mítosz" posztmodern rítusai Bugacon : a Kurultaj és az Ősök Napja. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 207-225. (2015)

Csősz Róbert: Robert Musil, a határsértő. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 85-95. (2000)

Csőzik Rita: Politika, minek nevezzelek? : a magyar egyetemisták és főiskolások politikáról alkotott szociális reprezentációja. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 61-73. (2014)

Csőzik Rita: Átalakult lázadás : magyar egyetemisták és főiskolások politikai szocializációjának változása. In: Racionálisan lázadó hallgatók I : apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében, (1). pp. 45-64. (2012)

Czagány László: Adalékok a gazdasági fejlődés demográfiai feltételeinek vizsgálatához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (42) 1. pp. 1-18. (1992)

Czettler Jenő: A falusi szegényügy és a különös védelemre szorulók gondozása. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 316-319. (2020)

Czettler Jenő: A magyar állam mezőgazdasági szociálpolitikája. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 139-142. (2020)

Czinegéné Károly Anna: Csíkmenasági népszokások. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (26). pp. 199-226. (1982)

Czinegéné Károly Anna: Dramatikus játékok a csíkmenasági lakodalomban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (28). pp. 99-107. (1984)

Czövek Judit: A csépai halottlátó. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 90-102. (2016)

D

Dabasi Halász Zsuzsanna and Siposné Nándori Eszter and Lipták Katalin: Judgment of the employment by systematic data collection method : [absztrakt].

Dakó József: Hogyan vélekednek a háziorvosok? - kérdőíves vizsgálat a családorvosok alapellátást érintő véleményéről : [absztrakt].

Dakó József: A családorvosok véleménye is fontos : kérdőíves felmérés a háziorvosok körében. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 91-102. (2019)

Dakó József: The general practitioners' opinions also matter : a survey with Hungarian GPs : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 281. (2019)

Dallos Edina: Does mother earth have a beard? : the word beard in Bashkir incantations. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 109-119. (2021)

Dalminé Kiss Gabriella: A munkatársadalom válsága és a fiatalok életesélyei. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 75. (2000)

Dani Erzsébet and Szabó Dóra: A könyvtárak médiatudatossága és az olvasóvá nevelés stratégiái a közösségi média hozzájárulásával : [absztrakt].

Daradics Boglárka and Ónya Balázs: A társadalomtudományok módszeréről: magyarázat vagy megértés? : [absztrakt].

Darai Lajos Mihály: Közép-Európa: Nincs jelene, csak jövője? In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 22-30. (2000)

Debarge Yasmine: Child access services in Hungary : importing a practice or renewing a service?

Debarge Yasmine: Child access services in Hungary : importing a practice or renewing a service?

Deme László: Nyelv és közösség. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 77-91. (1988)

Deme László: Értelmiség és beszédkultura [!beszédkultúra]. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 95-105. (1979)

Dergez-Rippl Dóra: Kreativitás, digitális identitás és mitológia - metaelméleti kérdések 21. századi kultúránkról. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 58-65. (2021)

Deák Péter: A biztonságérzet változó tartalma és aktivitás-érdeke napjainkban.

Deáky Zita: Az orvosi helyiratok mint a kutatás forrásai. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 33-47. (2002)

Dhorne Thierry: Collinearity measures and effective sample sizes : links and comparison : [absztrakt].

Di Blasio Barbara: Oktatás és globalizáció : [absztrakt].

Di Blasio Barbara: Oktatás és globalizáció : sérülékeny társadalmi csoportok. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 21-30. (2021)

Dienes Erzsébet: Hagyományos református temetés Kunhegyesen 1975-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (24-25). pp. 293-312. (1981)

Dienes Erzsébet: A kunhegyesi halotti anyakönyvek néhány tanulsága. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (28). pp. 109-114. (1984)

Dienes Erzsébet: A református temetési szokások emlékei Kunhegyesen. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (26). pp. 163-181. (1982)

Dinya László: Csatlakozás az európai felsőoktatási térséghez. In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). pp. 40-43. (2003)

Dixit Suryansh: An investigative fieldwork on the symbolic representation of Danza de la Pluma : [absztrakt].

Diósi Pál: A fiatalok külföldi orientációja. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 160-161. (2000)

Dobranovics Ilona: Alkoholizmus : életmód és kapcsolatkultúra összefüggései. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 241-258. (1986)

Dobrodolac Seregelj Tinde: Statistical indicators of poverty in Serbia : [absztrakt].

Dobó István: A Dél-Alföldön elkövetett emberölések kriminológiai jellemzői. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (23) 2. pp. 1-54. (1976)

Dobó Márta: Anomáliák egy református gyülekezetben. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 205-210. (1998)

Domokos Johanna and Molnár Judit and Németh T. Enikő and Szabó József: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 333-360. (1997)

Domokos Péter: Az udmurt népdal : mint szöveg és vers. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 63-89. (1974)

Domokos Péter: A nemzetiség és az egyetemesség kérdése, viszonyának alakulása az uráli népek irodalmában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (21). pp. 255-273. (1977)

Domokos Tamás: Diákönkormányzati paradoxonok Veszprémben. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 213-214. (2000)

Domonkos Norbert and Vingender István and Helembai Kornélia: Halálattitűd és halálfélelem megnyilvánulásának vizsgálata egyéni és társadalomstatisztikai változók tükrében = Examination of the manifestation of death attitudes and fear of death in the light of individual and social statistical variables : [absztrakt].

Donáth Attila: Struktúraváltás a Bokréta utcai Ifjúsági Otthonban. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 284. (2000)

Dornbach Mária: El trance ritual en los cultos afroamericanos. In: Acta hispanica, (2). pp. 21-27. (1997)

Dornbach Mária: Númerus mágicos : el simbolismo numérico en el culto de la santería afrocubana. In: Acta hispanica, (1). pp. 15-21. (1996)

Doros Gábor: Az egészséges magyar népszaporodás feltételeinek biztosítása. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 337-340. (2020)

Doros Gábor: Családvédelem : küzdelem a születéscsökkenés ellen. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 169-172. (2020)

Douglas Sheila: Different times : same problems - the relevance of ballads in the present day. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 143-147. (2002)

Drabancz Áron: Alternatív demográfiai pályák Magyarországon az elmúlt évtizedek nem várt eseményeinek tükrében.

Drabancz Áron: Németország és Magyarország első demográfiai osztaléka új megközelítésben : [absztrakt].

Drozdik Evelin: Az iszlám és a keresztény civilizációk összecsapása : [absztrakt].

Dudok Réka and Balogh Tünde: "Mindenki a maga szerencséjének kovácsa?" : a proaktív attitűd és a kontroll megjelenése narratívumokban. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 209-224. (2013)

Dudás Anna Zsófia: A táncházas zenészek autentikusság koncepciói : [absztrakt].

Dugántsy Mária: Egy fejezet a mordvin folklórból. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (21). pp. 275-291. (1977)

Dulka Andor: Építkezés és mentés másként. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 39-49. (2007)

Duránszkai Gábor: Recruitment of the polling.

Dvořáková Hana: "Bring mir etwas..." : Wallfahrtgeschenke. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 696-703. (2010)

Dániel Arnold: Föld és társadalom. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 124-127. (2020)

Dávid Benjámin: Gyoma és Endrőd első világháborús hadigondozottjai - egy 1925-ös összeírás tapasztalatai. In: Táguló perspektívák : tanulmányok Pászka Imre 75. születésnapjára. pp. 21-33. (2024)

Dávid Benjámin: Loss and demography : World War I in Gyoma and Endrőd : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 283. (2019)

Dávid Benjámin: Veszteség és demográfia : az I. világháború Gyomán és Endrődön. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 139-167. (2019)

Dávid Áron: Jászszentandrási keresztek, szobrok. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 99-120. (2008)

Dékány András: Közép-európaiság a "magas" filozófiában : tézisek egy ma még talán nem kifejthető témáról. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 130-138. (2000)

Dömötör János: Kultúrális műhely és közösségteremtés. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 172-185. (1988)

Dömötör Sándor: Solymossy Sándor és a "proletárság" : születésének centennáriumára. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (7). pp. 113-123. (1963)

Dömötör Sándor: A betyárromantika. (1930)

du Bois-Reymond Manuela: "Nem akarom még elkötelezni magam" : a fiatalok életfelfogása. In: Ifjúságszociológia : szemelvények. pp. 279-299. (2006)

E

Eberhart Helmut: Von Lassing bis Kosovo : Aktuelle Ereignisse in Anliegenbüchern. In: Ritualisierung, Zeit, Kommunikation, (11). pp. 31-41. (2003)

Eckert Irma: A kalocsai hímzés eredete és fejlődése : második közlemény : a minták eredete, fejlődése és vándorlása. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 11. pp. 47-59. (1936)

Eckert Irma: A kalocsai hímzés eredete és fejlődése. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 8. pp. 55-64. (1935)

Ecseri Lajos: Az alföldi munkáskérdés és a mezőgazdasági válság. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 127-130. (2020)

Ecsédy Ferenc: Látogatás a csépai léleklátó embernél. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 103-105. (2016)

Edelmayer Zsolt: Kérdőíves adatok gyakorlati haszna.

Edelmayer Zsolt: Visszaemlékezések : interjú Kaposi Márton professor emeritus-szal.

Egri Zoltán: Speciális egészségegyenlőtlenségek, törésvonalak az Európai Unió regionális terében. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 411-425. (2017)

Ek-Nilsson Katarina: New political agendas : the National Day celebration in Sweden. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 81-85. (2014)

Eke Metin: Comparison of Erzincan central town ballads to Idil-Ural "Tatarstan-Baskurdistan-Cuvasistan" region. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 245-253. (2002)

El-Meouch Nedim Márton: A magyar lakosság bankfiókba járási és online bankolási szokásainak kérdőíves elemzése.

Elsheikh Samia and Abdelrhman Selma: Statistics of poverty : multivariate regression analysis, rural Sudan : [absztrakt].

Ember Alex: Migráns munkavállalók szociális biztonsága az Európai Unióban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 61-84. (2009)

Engler Ágnes and Paksi Veronika and Tardos Katalin: Tudományos fokozattal rendelkezők munka-magánélet egyensúlya : problémák és megküzdési stratégiák. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 127-142. (2021)

Engler Ágnes and Takács-Miklósi Márta and Tornyi Zsuzsa Zsófia: Munka-magánélet egyensúlya a női kutatói karrierútban. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 114-126. (2021)

Enyedi Zsolt and Erős Ferenc and Fábián Zoltán: Előítéletesség és tekintélyelvűség a fiatalok körében. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 161-172. (2000)

Eperjessy Kálmán: La ville de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 25-26. (1946)

Erdei Bálint and Kulcsár Tamás and Mihalkó József: A virsli-fogyasztási és -vásárlási szokások felmérése : [absztrakt].

Erdei Mária and Szűcs Sára: A média hatása a kisiskolás gyermekek viselkedésére. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 156-164. (2021)

Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 19-23. (2020)

Erdei Ferenc: A makói tanyarendszer. (1933)

Erdei Itala: Hallgatói mobilitás a Kárpát-medencében. In: A perifériáról a centrumba : az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. pp. 108-129. (2005)

Erdélyi Mónika: Nemzeti ünnep születik : 1849. március 15. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 159-173. (2004)

Erdélyi Zsuzsanna: Egy antikva-imádság. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 259-271. (2010)

Erdélyi Zsuzsanna: Száz év árnyékában : a hagyománykert kóró öregjei között. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 245-259. (2002)

Erdős Csaba and Széll Krisztián and Vágási Tamás: Deszk község népességmegtartó illetve növelő, valamint népességintegráló lehetőségei és tendenciái, 2005. In: Város és vidéke 1. pp. 84-110. (2007)

Erős Péter and Havasi Mónika and Szalai Viktor and Szemző István: Betelepülők és őslakosok Sándorfalván, 2005. In: Város és vidéke 1. pp. 70-83. (2007)

Esztergár Lajos: A szociális munka vázlata. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 221-224. (2020)

F

F. Vankó Ildikó: A kulturális alapellátás kérdéseiről. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 159-169. (1982)

Fabrizi Enrico and Biffignandi Silvia and Toninelli Daniele: An experiment on the effects of non-response reweighting on estimators' precision in a web survey : [absztrakt].

Faragó Jánosné: Búcsú és búcsúvezetők Jászárokszálláson. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 264-274. (1998)

Farkas Zoltán: A társadalmi élet alszférái: a mindennapi társadalmi élet és a politikai élet szférája = The sub-spheres of social life: the spheres of everyday social life and political life. In: Belvedere Meridionale, (35) 4. pp. 101-123. (2023)

Farkas András: A demokrácia fogalmának változása egyetemi hallgatóknál a rendszerváltozás folyamán. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 188-194. (2000)

Farkas Judit: Fiatalkorú cigány elítéltek nevelése Tökölön. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 283. (2000)

Farkas Judit: "Mindenek anyját énekelem, gaiát, a szilárdat" : vallás, hit és spiritualitás a magyar ökofalvakban. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 279-293. (2012)

Farkas Judit: "Túl a puszta megértésen" : újpogányság és a magyar ökofalvak. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 97-114. (2014)

Farkas Marietta: Cigány gyermekek úja a felsőoktatásig, az értelmiségivé válásig. In: Tanulmányok a társadalomról III. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (3). pp. 7-24. (2017)

Farkas Zoltán: A kapitalista társadalom struktúrája - intézményes szociológiai felfogásban = The structure of capitalist society - in institutional sociological conception. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 147-177. (2021)

Farkas Zoltán: A társadalmi struktúra meghatározottsága és funkciói. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 133-157. (2020)

Farkas Zoltán: A társadalmi struktúra és a rendi rétegződés.

Fehér Andrea: Research on rural poverty in Romania. In: Review on agriculture and rural development, (3) 1. pp. 67-74. (2014)

Fehér Zoltán: A bátyai család régen és ma című előadásáról : [absztrakt].

Fehérvári Gyula: A müvelődési [!művelődési] anyag kiválasztásának és telepitésének [!telepítésének] helyzete és tapasztalatai az IKARUS székesfehérvári gyárában. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 232-237. (1978)

Fejes Ildikó: A székely nemzet mítoszváltozatai : új székely nemzeti mitológia. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 262-278. (2015)

Fejes József Balázs and Szűcs Norbert: Hátránykompenzálás és szakmai identitás : hátrányos helyzetű fiatalokat támogató mentorprogram hatása a pedagógussá válás folyamatára. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 89-102. (2009)

Fejes Katalin: A munkaügyi tárca intézkedései a pályakezdők elhelyezkedésének a segítésére. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 90-91. (2000)

Fejér Ádám: Hogyan gondolkodjunk, hogy értelmiségivé váljunk? In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 23-30. (1994)

Fejér Ádám: Hogyan maradhatunk kultúratisztelő polgárok? In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 54-58. (1994)

Fejér Ádám: Röpirat a közélet megújulásáról. ISBN 963 482 134 0, (1996)

Fejér Ádám: Értelmiség és közélet. In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 10-14. (1994)

Fejér Ádám and Borvendég Béla: A polgárosodást mindenki szeretné, de senki sem akarja : beszélgetés Borvendég Béla építésszel és urbanistával. In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 59-72. (1994)

Fejős Sándor: Identitáskérdések megjelenítése a kortárs szerb filmalkotásokban : [absztrakt].

Fejős Zoltán: Living on to make new traditions : the Saint’s Day Festivals of Hungarian immigrants in America. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 109-118. (2007)

Fejős Zoltán: Magyarok South Norwalkon : adalékok az abaújiak kivándorlásához. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 475-491. (2010)

Fekete Mariann: Az ember ideje. In: Táguló perspektívák : tanulmányok Pászka Imre 75. születésnapjára. pp. 38-50. (2024)

Feleky Gábor: Egy közösség relatív zártsága. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 60-70. (2013)

Feleky Gábor: Előszó. In: Város és vidéke 1. pp. 7-8. (2007)

Feleky Gábor: Rendi orientáció és jogi mező : az alkalmazottak szociológiájának németországi nyitánya. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 205-223. (1996)

Felföldi Edit: Síppal, füttyel, tapssal : '56-os ünnepségek Szegeden 2002-ben. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 138-147. (2006)

Fenyves Katalin: Mi mozog a zöldleveles bokorban? : magyar "népdalok" jiddis fordítása a Magyar Zsidó Szemlében. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 187-205. (2014)

Fenyves Katalin: Zsidó lojalitáshierarchiák változásai : [absztrakt].

Ferenci Tamás and Kotosz Balázs: Using massively parallel processing in the testing of the robustness of statistical tests with Monte Carlo simulation : [absztrakt].

Ferencz Gábor: Háztartások erőforráscseréje a helyi közösségekben. In: Közösségi és közéleti aktivitás : vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén, (2) 1. pp. 53-68. (2012)

Ferencz Gábor: Lakóhelyi szegregáció és mentális térkép Szegeden. In: Város és vidéke : a város 2. pp. 64-101. (2012)

Ferenczi Imre: Adatok a Mátyás-mondakörhöz. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 11-27. (1968)

Ferenczi Imre: Egy anekdotakör tanulságai : Bagi-historiák és rokonaik. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (19-20). pp. 5-52. (1976)

Ferenczi Imre: Egy bőségvarázsló rítus elterjedése a Dél-Alföldön : gurásztaevés - bornyúkeresztelés. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (14). pp. 25-41. (1970)

Ferenczi Imre: Egy temetési rítus magyar párhuzamai és történeti összefüggései. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (9). pp. 5-14. (1965)

Ferenczi Imre: Jugoszláviai magyar hiedelmek, népmondák a törökökről és tatárokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 181-224. (1979)

Ferenczi Imre: Mondaterminológiák és műfajkritériumok. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (10). pp. 5-18. (1966)

Ferenczi Imre: Népi gyógymódok a bánsági magyarok körében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 281-297. (1974)

Ferenczi Imre: Ráolvasások, archaikus népi gyógymódok a Maros mentéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (21). pp. 313-355. (1977)

Ferenczi Imre: Tiszaháti és felső-tiszai történeti népmondák. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (28). pp. 115-130. (1984)

Ferenczi Imre: Tiszaháti és felsőtiszai néphit és népszokások. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (26). pp. 183-197. (1982)

Ferenczi Imre: Táltosok, javasok, tudósok a tiszaháti és felsőtiszai néphitben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (24-25). pp. 313-338. (1981)

Ferenczi Imre: A kuruc kor mondavilága. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 31-43. (1969)

Ferenczi Imre: A népmonda helye az epikumban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (11). pp. 5-18. (1967)

Ferge Sándorné and Láng Györgyné and Kemény István: Társadalmi rétegződés Magyarországon. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 631-636. (2020)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 529-533. (2020)

Ferkov Jakab: Egy szabadkai imakönyv Lendva-vidéki emlékekkel. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 133-141. (2005)

Ferkov Jakab: Adalékok a mohácsiak máriagyüdi zarándoklatairól és a sokácok Szűz Mária tiszteletéről. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 57-61. (2010)

Ferkov Jakab: Téglavetés Radamosban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 289-295. (2000)

Fikfak Jurij: Slovenian priests in the 19th century and vernacular culture between research and education. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 716-723. (2010)

Filep Antal: Társadalmi összeütközés a templomi ülésrend körül Abaújalpáron. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 626-632. (2010)

Filus Erika: A család intézménye és a kivetkőzés folyamatának kapcsolata Kiskőrösön. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 194-203. (2016)

Fodor Ferenc: "A hála nem emberi tulajdonság...". In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 25-29. (2005)

Fodor Ferenc: Kömpöc benépesedése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 129-146. (1997)

Fodor Ferenc: A Vízhányó család gazdálkodása Egyházaskéren. In: Észak-Bánság paraszti műveltségéből, (3). pp. 113-124. (1999)

Fodor István: Az "ISIS" felemelkedése : a takfīrizmus erejének multidiszciplináris vizsgálata. In: Tanulmányok a társadalomról II. : a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék valamint az SZTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (2). pp. 60-90. (2015)

Fodor Katalin: Családi klub-kisérlet [!kísérlet] a müvelődési [!művelődési] házban. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 328-347. (1977)

Fodor Péter: Köszöntő. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. (2004)

Fofor Mihai: Ritualising the narrative song : The Godfather’s song. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 199-210. (2002)

Fokasz Nikosz: Örökzöldek, szenzációk és egyebek : belpolitikai témájú sajtócikkek dinamikájának kvantitatív elemzése.

Forgács Tamás and H. Tóth Imre and Nagy Beáta Boglárka and Szabó József and Velcsov Mártonné: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 337-365. (1996)

Formádi Katalin and Kővári Edit and Banász Zsuzsanna: A jövő zöldebbé tétele: zöld attitűdök és magatartásformák közötti kapcsolat feltárása négy Európa Kulturális Fővárosainak fiataljai körében = Greening the future: exploring the link between green attitudes and behaviours among youth in four European Capitals of Culture : [absztrakt].

Forrai Judit: Nagypolitikai hatás a családi migrációkra, dokumentumok és fényképek alapján : új életformák, változások és hagyományok követése több generáción át egy zsidó családban : [absztrakt].

Forrai Márta: Kohlbach Bertalan : a magyarországi zsidó folklór első kutatója. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 608-615. (2010)

Francz Vilmos: Az üzemek és a müvelődési [!művelődési] otthonok együttmüködésének [!együttműködésének] lehetőségei. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 208-231. (1978)

Frauhammer Krisztina: Desires and appeals attached to a pilgrimage Feast - the visitors’book of Alsóváros. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 151-161. (1999)

Frauhammer Krisztina: Egyéni imák írásos reprezentációja. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 9-18. (2011)

Frauhammer Krisztina: Határtalan szakralitás : gondolatok a virtuális kultuszhelyekről. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 335-340. (2010)

Frauhammer Krisztina: Imák és olvasatok : imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon. ISBN 978-963-306-658-4, (2019)

Frauhammer Krisztina: Mirjamok és Deborák : imakönyvek a modernizálódó zsidó nők szolgálatában. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 275-299. (2014)

Frauhammer Krisztina: Sakrale Kommunikation durch Schreiben. In: Ritualisierung, Zeit, Kommunikation, (11). pp. 11-17. (2003)

Frauhammer Krisztina: Vágyak és kérések egy búcsúban : az alsóvárosi Vendégkönyv. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 71-82. (1999)

Frauhammer Krisztina: Written representations of individual prayers. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 97-106. (2011)

Frauhammer Krisztina: Írásba foglalt vágyak és imák : szempontok az írásos ájtatosság társadalmi hátteréhez. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 115-122. (2004)

Frendl Kata: Népi gyógynövényismereti adatok a Székelyföldről. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 172-185. (2002)

Fricz Tamás: Ifjúság és civil társadalom. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 198-219. (1988)

Frisnyák Zsuzsa: Kéjutazók és zarándokvonatok : a vasúthasználat kultúrája és szokásai a 19. században. In: Különvonaton: a vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban 31. pp. 11-26. (2017)

Fuchs Werner: Bevezetés - Ifjúság '81 : életút-elképzelések, mindennapi kultúrák, jövőképek - 2. köt. - életrajzi portrék. In: Ifjúságszociológia : szemelvények. pp. 300-334. (2006)

Fukász György: Munka és szabadidő. In: Közművelődés és szabadidő : összeállítás a TIT Szegedi 13. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (13). pp. 45-57. (1984)

Fukász György: A szabadidő-szokások alakulása Magyarországon. In: Munkásművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 5. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (5). pp. 298-324. (1976)

Furlong Andy: Sebezhetőség és ifjúsági munkaerőpiac. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 207-222. (2004)

Fábián Balázs: Gödöllő, 2003. október 23. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 152-157. (2006)

Fábián Balázs: Gödöllői köztéri szakrális emlékek története. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 61-98. (2008)

Fábián Gabriella: Az engesztelő mozgalom húsz éve a Székelyföldön. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 221-228. (2012)

Fábián Gabriella: Az új engesztelő mozgalom nyomán elterjedt vallásos ábrázolások a Csíki-medencében. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 232-240. (2006)

Fábián Gabriella and Frauhammer Krisztina: Előszó. In: DiákKörKép 4. : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből, (17). pp. 7-8. (2020)

Fábián Gabriella and Habi Csilla and Kiss Dóra: A csíkszentdomokosi harangozás és zászlóhasználat a közösségi kultuszok szolgálatában. In: DiákKörKép 4. : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből, (17). pp. 9-39. (2020)

Fábri György: Bevezetés. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 5-6. (2021)

Fábri György: A doktori fokozat értéke a munkaerőpiacon : a doktoráltak véleménye alapján. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 9-22. (2021)

Fényes Balázs: Az oktatás családi és intézményes keretei a hagyományos zsidó társadalomban : [absztrakt].

Fényes Balázs and Gleszer Norbert: Igazak érintése : a szent, a tiszta és a tisztátalan fogalma Magyarországon a cádikok iránti tisztelet megnyilvánulásaiban. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 67-83. (2009)

Fényes Balázs and Glässer Norbert: Azoj ví in der álter hájm : a hátrahagyott otthon közösségi kereteinek rekonstruálása az elvándorolt magyarországi chászidoknál. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 163-171. (2012)

Fényes Hajnalka and Paksi Veronika and Tardos Katalin and Markos Valéria and Szigeti Fruzsina: Magyar kutatók külföldön : a női és férfi karrierutak főbb jellemzői. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 62-84. (2021)

Fóris Norbert: A képernyőolvasó programot használó személyek hozzáférési lehetőségei a különböző elektronikai szolgáltatásokhoz : [absztrakt].

Fóris Imre: A szociális gondoskodás helyzete, problémái a termelő szövetkezetekben. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 579-583. (2020)

Fóti János: Az ifjúság elhelyezkedésének kérdései, a fiatalok munkanélkülisége, különös tekintettel az iskolázottság és szakképzettség kérdésére. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 123-127. (2000)

Fóti János: Néhány szempont az ifjúsági munkanélküliség kérdésé­nek vizsgálatához. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 63-67. (2000)

Földes Béla: A munkáskérdés megoldása. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 108-112. (2020)

Földi Kata and Szakács Attila and Hencz Viktória: Koronavírus hatásának kvalitatív kutatása a zöldségfogyasztásra : [absztrakt].

Földi Kata and Szakács Attila and Hencz Viktória: Koronavírus hatásának kvantitatív kutatása a zöldségfogyasztásra : [absztrakt].

Földvári József: "Készen talált világkép"? : vallási mítoszok és istenképzetek megjelenési formáinak kérdése a 20. század elején alkotó magyar női írók műveiben. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 119-128. (2012)

Földvári József: A "zsidó nő" ideje és a hagyomány teremtésének láncolata : adaptációs stratégiák működtetése a Múlt és Jövő folyóiratban. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 248-258. (2014)

Fűr József: Bocskortípusok a Dél-Alföldön. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (15-16). pp. 187-192. (1972)

G

G. Orosz Renáta: A vízi élet nyomai Szentesen - egykor és ma.

G. Szabó Erzsébet and Grynaeus Tamás: Kápolnák, keresztek, képoszlopok. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 7-21. (2008)

Gaal Jenő: A társadalom feladatai a közgazdasági patriarchalismus terén. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 40-43. (2020)

Galgóczi-Deutsch Márta: The linguistic landscape of the center of Hódmezővásárhely. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 74-79. (2011)

Galgóczi-Deutsch Márta: The linguistic landscape of the center of Santa Rosa, California. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 425-429. (2011)

Gannagé Léna: La complexité de la question identitaire au Liban construite à travers le prisme du confessionnalisme politique. In: Liban – Hongrie : Identité et migration, (8). pp. 19-35. (2017)

Gantner Brigitta Eszter: "Deutsch-jüdischer Parnass" : a német-zsidó együttélés narratívái egy irodalmi vita kapcsán. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 175-184. (2014)

Garaczi Imre: Közép-Európa mint különös és egyetemes. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 64-69. (2000)

Garami Erika: A fiatalok erőszakos mozgalmak iránti vonzalma : néhány eredmény a TÁRKI 1993 végén lefolytatott ifjúságkutatásából. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 173-182. (2000)

Garami Erika: A munkaerőpiaci pozíciók javításának regionális aspektusai a fiatalok körében Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 76-90. (2000)

Garami László: Az értelmiség, mint müveltségterjesztő [!műveltségterjesztő] közeg. In: Művelődés és szocializmus : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (1). pp. 326-345. (1972)

Gatti Beáta: Zarándoklat a 301-es parcellába, avagy az én október huszonharmadikám. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 171-173. (2006)

Gelei József: A szegedi óriás harcsák. (1930)

Gere Dömötör and Stefkovics Ádám: Politikai szocializáció és politika homofília a magyar társadalomban : [absztrakt].

Gere Ilona: Segítő program a pályakezdők részére. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 91-93. (2000)

Gerencsér Diána: "Lost in Yaoiland" : egy rajongói kultuszjelenség antropológiai vizsgálata. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 294-304. (2012)

Gergely Anna: "Adok egy tehenet, csak ne házasodjatok össze!" : a baracskai zsidóság emléke. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 79-100. (2016)

Gergely Anna: A családi fotók szerepe a holokauszt előtti zsidóság történeti kutatásában : [absztrakt].

Gergely Katalin: "A Szentolvasó Társulat Mária Kertje..." : Gyergyószentmiklósi Rózsafüzér társulatok. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 297-333. (1998)

Gergova Lina: Enlightenment leaders day : subjects and objects. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 46-54. (2014)

Gergő Zsuzsanna: "Nekem mindig valami közösségi munkára van szükségem" : lokálpatrióta közösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 27-50. (2009)

Gerő Ernő: A szocialista iparosítás útján. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 473-476. (2020)

Gerő Márton: A demokratikus átmenet paradoxona : intézményépítés, strukturális beágyazottság és a civil társadalom szerepe : [absztrakt].

Geőcze Sarolta: Geőcze Sarolta előadása a konzervativizmusról és keresztényszocializmusról. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 49-50. (2020)

Gidó Attila: Erdélyi zsidó lojalitásnyilatkozatok a 20. század első felében : [absztrakt].

Giesswein Sándor: Keresztény szociális törekvések a társadalmi és gazdasági életben. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 56-58. (2020)

Ginelli Mária and Bugonová Klaudia: A Mária-ábrázolások ikonográfiája a Kelet-Szlovákiai Múzeum gyűjteményében. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 249-258. (2001)

Gleszer Norbert: Kvitli : írott szakrális kommunikáció a magyarországi cádikok sírjainál. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 146-157. (2005)

Gleszer Norbert: Archaikus népi imák. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 88-107. (2007)

Gleszer Norbert: Az igazak sátrainál : a magyarországi "csodarabbi" sírok, mint megszentelt helyek és "szakrális kisépítmények". In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 339-365. (2008)

Gleszer Norbert: A "Léder(er)" birtok a népi emlékezetben. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 72-87. (2007)

Gleszer Norbert: Óbecse szakrális kisépítményei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 266-314. (2008)

Gleszer Norbert and Zima András: Mojse Rabbénütől Mózes a bölcs államférfiig : nemzedékek, értékek és a történetiség rendje a századforduló magyar nyelvű budapesti zsidó hetilapjaiban. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 316-329. (2010)

Glonti Vladimir and Tsintsadze Asie: Methods of sociology and experts diagnostics in the study of the regional insurance market : [absztrakt].

Glässer Norbert: Előszó. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 9-14. (2015)

Glässer Norbert: Orthodox kóser tömegirodalom? : sajtóviták a zsidó ifjúsági irodalom orthodox és neológ értelmezései körül. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 217-229. (2014)

Glässer Norbert: Orthodox zsidó zarándoklatok vasúton : az utazás izraelita gyakorlataihoz 1944 előtt Magyarországon. In: Különvonaton: a vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban 31. pp. 53-68. (2017)

Glässer Norbert: "...e kornak iszamló, sikámos lejtőjén meg ne csúszszunk" : vallási közöny, ifjúságnevelés és neológ jövőképek az izr. publicisztikában : [absztrakt].

Glässer Norbert and Zima András: Előszó. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 9-10. (2014)

Glässer Norbert and Zima András: Konferenciaprogram.

Glässer Norbert and Zima András: Unchangingness in change : the changed self-image of Budapest Jewish groups in the interwar years as a result of the changed borders in the Carpathian basin. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 147-176. (2011)

Glässer Norbert and Zima András: Változatlanság a változásban : a két világháború közötti budapesti zsidó csoportok önképe a megváltozott Kárpát-medencei határok függvényében. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 57-84. (2011)

Glässerné Nagyillés Anikó: Katolikus férfi és női kép a Szívgárda gyermeknevelésében : [absztrakt].

Golež Kaučič Maijetka: "Animals bury the hunter" : ethical and sociological elements of the Slovene ballad. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 163-174. (2002)

Golozubov Alexandr: Hero and anti-hero in the consumer society and the totalitarian states : philosophical-anthropological analysis. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 18-32. (2014)

Gombos Péter: Van-e generációs szakadék? : életkori sajátosságok az olvasás terén Magyarországon : [absztrakt].

Gratz Gusztáv: Gratz Gusztáv előadása a liberalizmusról. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 45-49. (2020)

Grexa Izabella: A rendszerváltás időszakának női tapasztalata : [absztrakt].

Griffin-Kremer Cozette: Political 'creatures' : the lily-of-the-valley festival in Rambouillet, France. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 193-208. (2014)

Grin Igor: Történeti népénekek a hazai délszláv nemzetiségek körében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (15-16). pp. 165-177. (1972)

Grynaeus András: Út a Szent Hegyre. In: A test és a lélek orvosai: Grynaeus Tamás emlékkönyv 1. pp. 9-10. (2013)

Grynaeus Tamás: Fára aggatott rongyok. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 93-111. (2002)

Grynaeus Tamás: Oly korban éltem én e földön... In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 9-10. (2002)

Guba Szilvia: A szakrális környezet tárgyai egy mezőkövesdi háztartásban. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 117-125. (2005)

Guevara Parra América Celeste: La violencia invisible de lo cotidiano y la responsabilidad del profesional en ciencias sociales. In: Acta hispanica, (26). pp. 105-117. (2021)

Guevara Parra América Celeste: Retos a la seguridad humana en Colombia. In: Acta hispanica 4. pp. 7-18. (2022)

Gulyás Anna: Semana Santa : Nagyhét egy andalúziai faluban. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 115-132. (2005)

Gulyás Gyula: Az én dudar(i)jaim. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 294-298. (2013)

Gulyás Katalin: A migráció főbb jellegzetességei Tiszafüred környékén a XVIII-XIX. században. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (2). pp. 207-212. (1997)

Gulyás László: Előszó. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). p. 11. (2017)

Gulyás László: Előszó. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). p. 9. (2018)

Gulyás Gáborné Kiss Bernadett: Deszakralizált ünnepek. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 83-92. (2004)

Gunda Béla: Az egyéniség- és személyiségkutatás kibontakozása a néprajztudományban. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 13-25. (1998)

Gunda Béla: Emlékezés Ferenczi Imrére. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 7-16. (1995)

Gunda Béla: Régi tűzhelyek és konyhaműveletek a békési Sárrét déli részén. (1935)

Gyarmati Zsolt: Lakner Judit: A halál a századfordulón : História Könyvtár - Monográfiák 3. Szerk. Glatz Ferenc História - MTA Történettudományi Intézete, Budapest 1993. 92 o. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 88-89. (2000)

Gyarmati Sándor: Considerations for research on the Szeged floating bathing houses. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 51-58. (2015)

Gyarmati Sándor: Szempontok a szegedi úszóházak kutatásához. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 7-14. (2015)

Gyenizse Krisztina: Dudar 2012-ben : a kérdőíves vizsgálat eredményei. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 43-59. (2013)

Gyulai Endre: Konferencia köszöntő. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 9-10. (2006)

Gyuris István Viktor: "Ez az én oltárkám!" : megfigyelések a magánszférák szakrális tárgykompozícióiról Csíkszentdomokoson. In: DiákKörKép 4. : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből, (17). pp. 40-80. (2020)

Gyuris István Viktor: Szakrális tárgyak helye és szerepe a mai csíkszentdomokosi otthonokban : [absztrakt].

Gyémánt Richárd: A dualizmus korának vázlatos történeti demográfiai sajátosságai. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (13) 1. pp. 43-77. (2023)

Gyémánt Richárd: Pozsony népesedéstörténete, különös tekintettel a 20. századi településegyesítésekre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 171-204. (2009)

Gyémánt Richárd: A határon túli magyarság fogalma, keletkezése. In: Nemzetpolitikai ismeretek, (13). pp. 67-130. (2017)

Gyóni Gábor: Történelem és emlékezet. In: Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján, (4). pp. 125-138. (2003)

Gyöngyössy Orsolya: Adatok a római katolikus plébánosok erkölcsfegyelmezési gyakorlatának vizsgálatához a 19-20. században. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 100-109. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Adatok az izraelita bábaasszonyok keresztelési asszisztenciájának kérdéséhez. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 63-69. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Adatok izraelita bábaasszonyok keresztelési asszisztenciájának kérdéséhez. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 112-120. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Bevezetés és problémafelvetés. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 11-21. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Csongrádi papok cselédjeinek társadalomnéprajzi vizsgálata. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 11-22. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Céhek és vallásos társulatok Csongrádon a 18-19. században. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 429-438. (2010)

Gyöngyössy Orsolya: Gyermekvédelmi intézkedések és a gyermekek életkörülményei Csongrádon a 19-20. század fordulóján : [absztrakt].

Gyöngyössy Orsolya: Kőművesből kántor, kántor fiából főjegyző : az értelmiségivé válás egy modellje Sohlya Antal csongrádi kántor családjának példáján. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 33-42. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Kőművesből kántor, kántorból főjegyző : az értelmiségivé válás egy modellje Sohlya Antal csongrádi főkántor leszármazottainak példáján. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 176-193. (2016)

Gyöngyössy Orsolya: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások. ISBN 978-963-306-650-8, (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. ISBN 978-963-306-332-3, (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Személyek és szerepek, értékrendek és társadalmi rétegek. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 218-221. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Templomszolgák és gyermekeik. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 212-217. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Társadalmi rétegződés és vallásgyakorlás a 19. század végén. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 193-203. (2014)

Gyöngyössy Orsolya: A társadalmi beilleszkedés stratégiái : csongrádi reformátusok a katolikus "tengerben". In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 70-76. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: A társadalmi átalakulás jelei. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 204-211. (2014)

Györe Dávid: "Egy kicsit jobbá válik a világ, hogy mi ezekkel a dolgokkal foglalkozunk" : helyi ifjúsági közösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 79-91. (2009)

Györe Dávid: "Megszokják azt, hogy itt tényleg közösségben dolgozunk" : Cserkészek közössége. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 105-113. (2009)

Györffy István: A matyókról. (1929)

György Árpád Hunor: A hagyomány útjai - a miskolci orthodox zsidóság helytörténeti kiállításának tervezése : [absztrakt].

Györgybiró Nóra Alice and Györgybiró András Csaba: A bihar megyei nők termékenységének releváns aspektusai kvantitatív vizsgálati eredmények alapján. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 181-193. (2020)

Győri Ferenc: Szellemi kiválóságok, kreatív tehetségek a tértudományi kutatás palettáján. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 95-123. (2018)

Győri Ferenc: A magyar sport kiválóságai tehetségföldrajzi látószögből. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 269-282. (2017)

Győri Imre: A müszaki [!műszaki] értelmiség a közmüvelődésben [!közművelődésben]. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 35-42. (1979)

Győri Szabó Róbert: El Barça y la identidad Catalana. In: Acta hispanica 3. pp. 133-143. (2021)

Győri-Dani Lajos: "A világ gondja közös felelősségünk" : Máltai szerepvállalás túl Európa határain. In: Nemzetközi fejlesztés : a migrációs nyomás hatása a nemzetközi segélyezés megvalósítására, (11). pp. 58-73. (2015)

Gábor Edina and Nagy Brigitta: Kockázatészlelés és kockázatvállalás fiataloknál. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 261-267. (2000)

Gábor György: Az egyéni ellenszenvtől a kollektív gyűlöletig : a kisebbség-ellenesség anatómiája - az Eszter könyve alapján. In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). pp. 78-93. (2003)

Gábor Kálmán: Alapfogalmak és megközelítések. In: Ifjúságszociológia : szemelvények. pp. 428-495. (2006)

Gábor Kálmán: Az ifjúságkutatás irányai a kilencvenes években. In: Ifjúságszociológia : szemelvények. pp. 366-383. (2006)

Gábor Kálmán: Bevezetés - a perifériáról a centrumba : előzetes hipotézisek a határon túli magyar fiatalok helyzetének az értelmezéséhez. In: A perifériáról a centrumba : az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. pp. 9-22. (2005)

Gábor Kálmán: Bevezető. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 13-36. (2000)

Gábor Kálmán: Fesztiválok ifjúsága és a drog. ISBN 963 9573 08 6, (2005)

Gábor Kálmán: Fordulat az ifjúságszociológiában : új kiindulópontok. In: Ifjúságszociológia : szemelvények. pp. 9-15. (2006)

Gábor Kálmán: Függelék : előszó - A fiatalok sebezhetősége. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 176-180. (2004)

Gábor Kálmán: Globalizáció és ifjúsági korszakváltás. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 28-72. (2004)

Gábor Kálmán: A Győr-Moson-Sopron megyei 15-29 éves fiatalok. ISBN 963 86240 2 7, (2002)

Gábor Kálmán: Ifjúsági korszakváltás, ifjúsági és politikai kultúra a kelet- és a nyugat-európai fiatalok körében. In: Ifjúságszociológia : szemelvények. pp. 351-365. (2006)

Gábor Kálmán: Sziget-kutatások 2000-2004. In: Fesztiválok ifjúsága és a drog. pp. 7-27. (2005)

Gábor Kálmán: Társadalmi átalakulás és ifjúsági korszakváltás. In: Ifjúságszociológia : szemelvények. pp. 384-426. (2006)

Gábor Kálmán: Társadalmi átalakulás és ifjúsági kultúra. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 247-249. (2000)

Gábor Kálmán: A fiatalok veszélyeztetettsége : feszültségoldó technikák használata. In: Fesztiválok ifjúsága és a drog. pp. 28-41. (2005)

Gábor Kálmán: A középosztály szigete. ISBN 963 00 3899 4, (2000)

Gábor Kálmán and Balog Iván: Generációs konfliktus, konzumerizmus, nacionalizmus. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 156-157. (2000)

Gábor Kálmán and Balog Iván and Mátay Melinda and Narancsik Ágnes: Korlátozott részvétel, felemás integráció a demokrati­kus intézményrendszerben - két város: Salgótarján és Sopron esete. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 214-221. (2000)

Gábor Kálmán and Kabai Imre and Matiscsák Attila: Az "Ifjúság 2000©" vizsgálat : korszakváltás, digitális szakadék, digitális egyenlőtlenségek. In: Információs társadalom és az ifjúság. pp. 10-16. (2003)

Gábor Kálmán and Kabai Imre and Matiscsák Attila: Az "elsőéves hallgatók szociológiai vizsgálata" : a kommunikációs státusz és középosztályosodás. In: Információs társadalom és az ifjúság. pp. 19-28. (2003)

Gábor Kálmán and Kabai Imre and Matiscsák Attila: Előszó. In: Információs társadalom és az ifjúság. pp. 5-9. (2003)

Gábor Kálmán and Kabai Imre and Matiscsák Attila: A "MOZAIK 2001©" vizsgálat : a határon túli magyar fiatalok kommunikációs státusza. In: Információs társadalom és az ifjúság. pp. 17-18. (2003)

Gábor Kálmán and Kabai Imre and Matiscsák Attila: A "Sziget-vizsgálatok" : kommunikációs státusz és középosztályosodás. In: Információs társadalom és az ifjúság. pp. 29-35. (2003)

Gábor Kálmán and Kabai Imre and Matiscsák Attila: Ábrák. In: Információs társadalom és az ifjúság. pp. 43-54. (2003)

Gábor Kálmán and Kabai Imre and Matiscsák Attila: Összegzés. In: Információs társadalom és az ifjúság. pp. 36-42. (2003)

Gábor Kálmán and Molnár Péter: Az ifjúsági kultúra korszakváltása : a magyar és a nyugatnémet fiatalok a nyolcvanas években. In: Ifjúságszociológia : szemelvények. pp. 337-350. (2006)

Gábor-Szabó Vivien: 6-14 éves magyarországi látássérült fiatalok társadalmi integrációjának esélyei és lehetőségei az oktatási rendszerben : részlet. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 168-188. (2019)

Gábor-Szabó Vivien: Chances and opportunities for social integration of young people with visual impairments in Hungary aged 6-14 in the education system : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 284. (2019)

Gábrity Molnár Irén: Magyarságtudat, nemzeti identitástudat a Vajdaságban. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 160. (2000)

Gábrity Molnár Irén: Töprengés az elitmigrációról a Vajdaságból. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 211-225. (2018)

Gábrity Molnár Irén: Vallásosság Vajdaságban : a fiatalok vallási élete a kilencvenes években. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 243. (2000)

Gábrity Molnár Irén: A regionális identitás és az Európa-orientáltság összefüggései a Vajdaságban : generációk a tájtudatról és az EU-ról. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 165-185. (2009)

Gábrity Molnár Irén: A vajdasági magyarok helyzetmegélése a migrációk közepette. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 37-56. (2017)

Gál Irma: A Rózsafüzér Társulat szerepe Gyergyóalfalu vallásos népéletében. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 334-365. (1998)

Gálné Horváth Ildikó: Role of inhabitants living outside of towns in rural areas. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 93-97. (2011)

Gáspár Dorottya: Étel, ital a halottkultuszban : Római kor. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 135-141. (2009)

Gáspár Katalin: A megértés megértése? In: Szakkollégiumi füzetek 1., (1). pp. 42-46. (2000)

Géczy Dorottya and Varga Zsófia: A kulturális különbségeken túl : nemi reprezentációk és nemi identitás fenyegetettség kapcsolata a roma és nem-roma társadalomban Magyarországon. In: Acta Sana, (13) 1. pp. 3-13. (2020)

Gémes Fruzsina: A tanyagondnok mint segítő személyiség. In: Tanulmányok a társadalomról V. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (5). pp. 71-94. (2021)

Göncz Árpádné: Göncz Árpádné fővédnök köszöntője. In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). p. 9. (2003)

Gönczöl Katalin: A bűnös szegények helyzete a századfordulós Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 155-174. (1992)

Gönyey Sándor: Tâches ethnographiques des recherches de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 5. (1946)

Gürtler Wolfgang: Zu Sterbebildchen im Burgenland : ein Arbeitsbericht. In: Ritualisierung, Zeit, Kommunikation, (11). pp. 92-96. (2003)

H

H. Bathó Edit: Egy ferences fráter a Jászság vallásos életében. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 68-76. (1998)

H. Hubert Gabriella: A XVI. századi protestáns népének mint műfaj. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (24-25). pp. 339-363. (1981)

H. Sas Judit: Elképzelt családok. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 82-85. (2004)

Hacsek Zsófia: Krász Lilla, Pesti Brigitta, Seidler Andrea (Hg.) : Medien, Orte, Rituale : zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn (2020) - könyvszemle. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 2. pp. 233-237. (2021)

Haiser Anna Klára: Feminista szerveződés a rendszerváltáskor Magyarországon : [absztrakt].

Hajdú Ildikó: Költöző családok a Bodrogközben - Pácin és Cigánd : [absztrakt].

Hajdú József: Szociális biztonsági koordináció, bilaterális megállapodások és a Gottardo-elv érvényesülése. In: Bölcsészet- és társadalomtudományok 7. pp. 40-55. (2014)

Hajdú Péter: Szöveg és dallam viszonya a szamojéd énekekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (3-4). pp. 19-29. (1960)

Hajdú Zoltán: A magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének történeti-politikai földrajzi kérdései. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 25-36. (2017)

Hajnal Zsolt: A merőlegesen viszonyuló vegyes állat: maszkulinitás, homoszexualitás és transzszexualitás metszéspontjai a kazovszkiji életműben. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 1. pp. 36-60. (2021)

Haller István: A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 268-271. (2020)

Halustyik Éva: A tartós munkanélküliség csapdájában : veszélyek és remények egy kutatás szemszögéből. In: Tanulmányok a társadalomról II. : a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék valamint az SZTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (2). pp. 115-127. (2015)

Halász Péter: "Jóregvel, harmatosan szedjed, ne szólj senkinek..." : a gyógyító növények természetes erejét segítő hiedelmek a moldvai magyaroknál. In: A test és a lélek orvosai: Grynaeus Tamás emlékkönyv 1. pp. 145-162. (2013)

Hankiss Elemér: A magyar társadalom értékrendje. In: Érték és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi IX. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (9). pp. 48-75. (1980)

Hanvay Hajnalka: Regényhősök történelmi térben és időben : a 19. századi lengyel zsidóság - identitásválságának - ábrázolása I. B. Singer A vagyon című családregényében : [absztrakt].

Harcsa István: A családi kohézió trendjei a gyermekes családokban : a kohézió színe és fonákja, 2014. In: Családszerkezet, együttélési formák : válogatott tanulmányok. pp. 227-250. (2023)

Harcsa István and Monostori Judit: Családi struktúrák az életciklusban, 2012. In: Családszerkezet, együttélési formák : válogatott tanulmányok. pp. 17-41. (2023)

Harcsa István and Monostori Judit: Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon, 2014. In: Családszerkezet, együttélési formák : válogatott tanulmányok. pp. 42-65. (2023)

Harcsa István and Monostori Judit: Mozaikcsaládok, 2020. In: Családszerkezet, együttélési formák : válogatott tanulmányok. pp. 139-169. (2023)

Harcsa István and Monostori Judit: Stabilitás és változás az idősek háztartásszerkezetében, 2017. In: Családszerkezet, együttélési formák : válogatott tanulmányok. pp. 110-135. (2023)

Harcsa István and Monostori Judit: A háztartás-és családszerkezeti változások hosszú távú trendjei Magyarországon európai kontextusban: teóriák, tévképzetek, tények, 2017. In: Családszerkezet, együttélési formák : válogatott tanulmányok. pp. 66-93. (2023)

Harcsa István and Monostori Judit: A háztartásszerkezet és az iskolai végzettség összefüggései, 2018. In: Családszerkezet, együttélési formák : válogatott tanulmányok. pp. 94-109. (2023)

Harcsa István: Életmód, szabadidő és második gazdaság. In: Közművelődés és szabadidő : összeállítás a TIT Szegedi 13. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (13). pp. 59-70. (1984)

Harcsa István and Monostori Judit: Tévképzetek és tények a családszerkezet hosszú távú változásával kapcsolatosan : [absztrakt].

Harsányi Dávid and Hlédik Erika and Zarándné Vámosi Kornélia: A hazai borfogyasztás változása az utóbbi években = Recent changes in the Hungarian wine consumption habits : [absztrakt].

Harsányi Lajos: A gerecsei vörös mészkő síremlékek tipológiája a karcagi temetőkben : [absztrakt].

Hartwig Markus: Fotók = Photos. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 188-204. (1999)

Hatvani Erzsébet: Új helyen az előzetes. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 280-282. (2000)

Hauge Kjetil Rå: Named or unnamed, but not unsung : Bulgarian national heroes. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 55-62. (2014)

Hee Sook Lee-Niinioja: "Yeongsanjae" as a religious and political ritual, exercised by Buddhist monks in Korea. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 159-170. (2014)

Heidl Sára: Event religion - események vallási töltettel : [absztrakt].

Heka László: Magyarok a Drávaszögben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 5. pp. 1-24. (1993)

Heller András: Cselédsor. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 289-291. (2020)

Herczeg János: Jövőkép a gyorsuló emberi reprodukció és a fogyasztói társadalom torzulásának tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 175-183. (2014)

Herczeg János and Szabó Kornél: Népesedés és anyaság az etika tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 325-338. (2010)

Herendi István: Könyvbemutató : Magyarok a Kárpát-medencében 3. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 11-12. (2020)

Herepei János: Az aradi és a szegedi bokály. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (7). pp. 125-133. (1963)

Hermann Egyed: Les tâches d'histoire de l'Institut Scientifique de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 8-9. (1946)

Herteliu Claudiu and Maniu Alexandru Isaic: Statistical indicators for religious studies : primary indicators of classification in the religious system : [absztrakt].

Hetesi Erzsébet: Valóban ez a legjobb út? Generációs különbségek az online kutatásmódszertan megítélésében : [absztrakt].

Hetény János: "Gyönyörű nagy vonzalom..." : a Karancs-hegyi kistáj Mária-kultuszt ihlető szerepe. ISBN 963 482 749 7, (2006)

Hetény János: Jó úton járunk! In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 466-472. (2010)

Hetény János: Lelkipásztori gondok a népi vallásosság változásairól. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 21-25. (2012)

Hetény János: Népi Mária-tiszteletünk teológus szemmel : egy szellemtörténeti közhely. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 28-40. (2001)

Hetény János: A magyarok Máriája : Mária-tiszteletünk teológiája és néprajza. ISBN 978 963 277 215 8, (2011)

Hevesi Tímea Mária: Tudják-e értelmezni a nagyapáik korosztálya által írt haikut a mai tinédzserek? : [absztrakt].

Hidasi Judit: Az ellenállás sajátos eszközei japán kontextusban. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (12) 1. pp. 85-99. (2022)

Hidy Péter: A művelődéspolitikai döntések hatásmechanizmusáról. In: Közművelődés és szabadidő : összeállítás a TIT Szegedi 13. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (13). pp. 157-173. (1984)

Hilscher Rezső: Bevezetés a szociálpolitikába. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 224-231. (2020)

Hizsnyik Zsófia: A gorpcore jelenség értelmezése és kulturális beágyazódása : [absztrakt].

Hlavati Andrea: Vallási élet Dudaron. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 71-78. (2013)

Holl Béla: A Havi Boldogasszony hazai liturgikus tiszteletének középkori kezdetei. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 89-96. (2001)

Holló Domokos: A garabonciás diák alakja a magyar néphagyományban. (1934)

Honti János: Mesetudomány és vallástörténet. (1935)

Honvári János: Gazdasági és politikai elitváltás egy vidéki nagyvárosban az 1960-as évek második felében : [absztrakt].

Horkai Anita: Az ifjúság társadalmi kapcsolatainak narratívái Északkelet-Magyarországon. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 150-164. (2009)

Horkai Anita: Screenagerek : kultúrák közötti kommunikáció az iskolában. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 122-139. (2004)

Horsch Cecília: Társadalomkép és társadalomkritika Cseh Tamás dalaiban : az 1976-os és az 1994-es Levél nővéremnek és a Levél nővéremnek 2. albumok összehasonlítása. In: Tanulmányok a társadalomról : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék tudományos diákköri munkái, (1). pp. 102-128. (2013)

Horuczi László: A családmodell átalakulása, a család értékmegőrző, hagyományozó szerepe. In: Érték és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi IX. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (9). pp. 203-221. (1980)

Horváth Péter László: A könnyen érthető kommunikációra felkészítő vajdasági képzés tapasztalatai : [absztrakt].

Horváth Péter László: A könnyen érthető kommunikációra felkészítő vajdasági képzés tapasztalatai.

Horváth Róbert: Megemlékezés Schneller Károly professzor - az ember és a tudós születésének 100. évfordulójáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 6. pp. 3-15. (1993)

Horváth Róbert: Megemlékezés az első népességtudományi mű megjelenésének 200 éves évfordulójáról : Süssmilch "Isteni Rend"-jéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (8) 5. pp. 1-29. (1961)

Horváth Csaba Sándor: Az északnyugat-dunántúli térség egyes HÉV-jeinek kereskedelmi és turisztikai funkciója 1920-ig. In: Különvonaton: a vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban 31. pp. 69-82. (2017)

Horváth Márk and Lovász Ádám: A sebesség mint apokalipszis-mítosz a társadalomtudományokban. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 293-305. (2018)

Horváth Márton: A pedagógusok társadalmi helyzete és szerepük a változó iskolában. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 182-202. (1979)

Horváth Rudolf and Berecz Árpád: A magyarországi kóbor cigányok eredete, életmódja, szokásai. (1979)

Horváth Róbert: Epistemology and methodology in the social sciences : the case of statistical discipline. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 219-229. (1985)

Horváth Róbert: Fényes Elek, a haladó magyar statisztikus és reformer : 1807-1876. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (3) 5. pp. 1-27. (1957)

Horváth Róbert: Konek Sándor professzor (1819-1884) elméleti statisztikai munkássága és a magyar polgári statisztikai elmélet kialakulása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (12) 2. pp. 1-66. (1965)

Horváth Róbert: Konek Sándor és a magyar népmozgalmi statisztika kialakulása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (20) 1. pp. 1-34. (1973)

Horváth Róbert: La statistique de la peste de Debrecen 1739-40 et du choléra de Pest 1831 en Hongrie et leurs conséquences sociales. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (9) 4. pp. 1-20. (1962)

Horváth Róbert: Le Développement de l'École de Statistique Descriptive Allemande : une synthèse de l'histoire scientifique en statistique. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (28) 7. pp. 1-71. (1981)

Horváth Róbert: Magda Pál (1770-1841) a statisztikus és társadalomtudós. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 3. pp. 1-26. (1968)

Horváth Róbert: Quetelet et la statistique de son époque : essais Choisis an l'Honneur de Quetelet à l'Occasion du Centenaire de sa Mort. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (23) 3. pp. 1-107. (1976)

Horváth Róbert: Sur quelques problèmes essentiels de la démographie contemporaine hongroise : l'interdépendance théorique de l'économie et de la démographie et la question de la planification de la main-d'oeuvre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (13) 4. pp. 1-15. (1966)

Horváth Róbert: Tessedik als Sozialwissenschaftler. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (16) 6. pp. 1-28. (1969)

Horváth Róbert: Une synthèse des recherches de démographie historique en Hongrie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 103-105. (1986)

Horváth Róbert: A magyar hivatalos statisztika törvényes szabályozása a szocialista statisztika korszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (27) 1-20. pp. 157-174. (1980)

Horváth Róbert: A nemzetközi statisztikai együttműködés kifejlődése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 105-127. (1958)

Horváth Róbert: The rise of demography as an autonomous science. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 97-120. (1987)

Horváth Róbert: A statisztika fejlődése Franciaországban és annak magyar tanulságai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (14) 4. pp. 1-126. (1967)

Horváth Sándor: Azelőtt : generációs identitások és társadalmi gyakorlatok 1989-ben : [absztrakt].

Horváth Ádám: Túl a segélyen. In: Város és vidéke : a munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata 3. pp. 113-140. (2009)

Horváth Ágnes: Kecskeméti főiskolások és a demokrácia értékei. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 194-201. (2000)

Hosszú Károly: A cseh és szlovák szociálpolitika. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 266-267. (2020)

Hoóz István: Family allowance and recent socialist population policy trends. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 91-101. (1986)

Hrotkó Larissza: A családon belüli erőszak története : a tórai és talmudi képek alapján. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 129-135. (2016)

Hrotkó Larissza: A "dámák" és a "kibbucnők" : egy zsinagógai közösség női rétegének változó arca. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 172-180. (2012)

Hrotkó Larissza: A nemek társadalmi esélyeiről a pesti zsidó közösség hivatalos jegyzőkönyve alapján. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 233-247. (2014)

Hrubos Ildikó: Mobilitás Európában. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 15-18. (2004)

Hubai Gabriella: "Ezen könyvecske csak is a bevásárlás céljaira szolgál..." : egy falusi tanító életmódjának néhány aspektusa napi vásárlásainak tükrében, 1934-1935. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 651-659. (2010)

Hubbes László: Régi-új szakrális nemzetszimbólumok Székelyföldön. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 241-261. (2015)

Hubbes László Attila: Gondolatok az összeesküvéselméletek kérdéseihez. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 13-26. (2018)

Hubbes László Attila: Megbélyegzett tudás : eltitkolt múlt(ak), tiltott eredet(ek). In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 39-63. (2018)

Hubbes László Attila: Új magyar mitológia? : kutatási tapasztalatok és kihívások. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 34-54. (2014)

Hugoson Marlene: The politics of tradition : folk healing on two continents, Part I. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 265-273. (2014)

Hugyecz Krisztina: "'56 nincs a helyén?" : Október 23-i ünnepség Okányban. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 95-113. (2006)

Husna Asmaul and Mondol Md. Rashedul Kabir and Hasan Md. Rabiul and Hossain Md. Yeamin: Estimation of population structure, growth and condition of Parastromateus niger in the Bay of Bengal : suggestions for catchable sizes. In: Acta biologica Szegediensis, (66) 1. pp. 1-6. (2022)

Huszár Ágnes: Borgos Anna : Girls of tomorrow: women in the Budapest School of psychoanalysis (2021) - könyvszemle. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 2. pp. 221-226. (2021)

Huszár Tibor: Az értelmiségelméletek kritikai áttekintése. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 53-66. (1979)

Huszár Tibor: A magyar értelmiség szerkezetváltozása és funkciói. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 67-82. (1979)

Háló Krisztián: Népességváltozások és ezek gazdasági vonatkozásai az Ormánságban 1869-től 2011-ig. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 59-74. (2020)

Hári Péter: Internetes kommunikációs technológiák használata a magyarországi civil közösségekben. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 106-117. (2009)

Hári Péter: "Nem tudom elképzelni, hogy ne csináljak közösségi dolgokat" : Környezetvédelmi közösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 177-188. (2009)

Hölvényi György: Freedom of religion in the context of the Lisbon treaty. In: Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe, (8). pp. 30-34. (2013)

I

Iancu Laura: Kép és kultusz Magyarfalu vallásában : ikonográfiái jegyzetek. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 196-208. (2010)

Iancu Laura: Meeting ofthe traditional peasant world and religiosity with the globalized world : changes in the religious life of a Hungarian Village, Magyarfalu (Arini) in Moldavia. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 89-95. (2011)

Iancu Laura: "Nehéz méltónak lenni ennyi áldozatra" : egy pártmegemlékezés 2005. október 23-án. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 125-135. (2006)

Iancu Laura: "Édesanyám nem használ gyertyát! Ő nem lát!" : a gyertya, mint a világosságtól a Fényig tartó peregrináció szentelménye. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 197-210. (2009)

Iancu Laura: A modernizáció hatásai a tradicionális paraszti kultúrára és vallásosságra : változások Magyarfalu népi vallásosságában. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 3-8. (2011)

Iancu Laura: Út menti keresztek, szobrok a moldvai Magyarfaluban. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 325-338. (2008)

Ignuta Violeta and Kiss Orhidea Edith: Hay munkakör-értékelési módszere : egy hazai szervezetekben eddig nem alkalmazott munkakör-értékelési módszer hatékonyságának tanulmányozása. In: Lélekjelenlét 1. pp. 25-34. (2000)

Ignácz Ádám: Beatles-feldolgozások az államszocialista Magyarországon. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 192-201. (2021)

Ilia Mihály and Juhász Antal: A tápai gyékényszövés és szókincse. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (3-4). pp. 149-182. (1960)

Ilić Radomir: The role of Serbia in the European migration crisis : historical, normative and institutional aspects. In: Nemzetközi fejlesztés : a migrációs nyomás hatása a nemzetközi segélyezés megvalósítására, (11). pp. 32-45. (2015)

Illyés Gyula: Pusztulás - Úti jegyzetek : Észak-Baranya, 1933. július. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 330-333. (2020)

Illés Anna: Hagyomány, vallás, identitás : néprajzi közelítések az újtáltosság jelensége felé. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 226-238. (2015)

Ilves Maiki: Estimation under a probabilistic editing procedure : [absztrakt].

Imre Anna: Vallásosság a mai egyetemi hallgatók körében. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 223-230. (2000)

Inzelt Annamária: Emergence of new branches of statistics : science, technology and innovation statistics : [absztrakt].

Irk Ferenc and Jankó András and Merényi Kálmán: Új távlatok a gondatlan bűncselekmények megelőzésében : konfliktuselemzés a közlekedésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (30) 3. pp. 1-39. (1983)

Irmédi-Molnár László: Tápé község háziipara. (1933)

Ispas Sabina: Updating the tragic hero epos. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 217-222. (2002)

Issa Rouba: Becoming the belly dancer : local women learning "raks sharki" in Alexandria, Egypt : [absztrakt].

Iszkeitz Piroska: Döntéshozatal, részvétel, konfliktus a közösségek életében. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 181-183. (2009)

Iszkeitz Piroska: "Valamilyen csapathoz tartozni kell" : Munkahelyi közösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 288-302. (2009)

Ivancsó István: "A szülők imádságai erősítik a házak alapjait..." : a családért szóló imádságok a magyar görög katolikus egyház liturgikus kiadványaiban és híveinek ajkán : [absztrakt].

Ivanovic Alexandar: From the stands onto the frontline : the story of how hooligans became heroes. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 88-104. (2014)

Ivánovics Tünde: Társasélet és zenészek Jázován. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 108-112. (2007)

Ivánovics Tünde: Vegyes házasságok Jázován : az egyéni identitástudat megőrzésének lehetőségei. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 113-131. (2007)

Izing Máté: Mi lesz veled, Kárpátalja? - a kárpátaljai magyar fiatalság demográfiai vizsgálata : [absztrakt].

Izing Máté: Mi lesz veled, Kárpátalja? - a kárpátaljai magyar fiatalság jelene és jövőképe egy felmérés tükrében : [absztrakt].

Izing Máté: A kárpátaljai magyar oktatás elvándorlásra gyakorolt hatásának bemutatása kérdőíves felmérés alapján : [absztrakt].

Izsák János: A haláloki koncentráció életkori változásainak lehetséges magyarázatáról.

Izsák Lajos: Válogatás a koalíciós korszak polgári pártjainak társadalompolitikai programjaiból. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 372-377. (2020)

J

Jahoda Robert and Špalek Jiri: The role of rationality on the choice to switch to FDC pension system : [absztrakt].

Jahoda Robert and Špalková Dagmar: The effects of rent liberalization on the poverty in the Czech Republic : [absztrakt].

Jakab Sándor: A munkásosztály társadalmi helyzetének és szerepének mai általános jellemzői. In: Munkásművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 5. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (5). pp. 66-88. (1976)

Jakab Viktória: Kortárs ateista-istenhívő viták pragmatikai és informális logikai vizsgálata : a Magyar Ateista Mémbázis Facebook-oldal fél évének főbb vitacsomópontjai. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 173-218. (2017)

Jaksa Helga and Vass Erika: Az alsóvárosi társadalom és a Havibúcsú. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 19-23. (1999)

Jaksa Helga and Vass Erika: The locals and the Feast. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 103-106. (1999)

Jancsák Csaba: A középiskolások vélekedései az iskolai diákönkormányzat feladat- és szerepvállalásában való részvételről. In: Táguló perspektívák : tanulmányok Pászka Imre 75. születésnapjára. pp. 51-67. (2024)

Jancsák Csaba: Az SZTE tanárjelölt hallgatóinak értékorientációi. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 68-88. (2009)

Jancsák Csaba: Előszó. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 9-11. (2009)

Jancsák Csaba: Professori Salutem! In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 289-292. (2019)

Jancsák Csaba: "So keres, SZKRSZ?" : a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium felsőoktatási és munkaerő-piaci eredményességhez való hozzájárulása értékszociológiai megközelítésben. ISBN 978-615-5372-43-8, (2015)

Jancsák Csaba: A globalizáció és a változó magyar oktatási rendszer az új évezredben. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 107-120. (2007)

Jancsák Csaba: Álomtalan ébrenlét : a hallgatói önkormányzatiság útja a perifériáról a centrumba és vissza a perifériára. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 111-127. (2014)

Jancsák Csaba and Matiscsák Attila: A hallgatói mozgalmak és az önkormányzatiság a '80-as, '90-es években : két esettanulmány tükrében. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 150-165. (2004)

Jancsák Csaba and Mészáros Ferenc: A piarista iskola (mint iskolatípus) választásának motivációja a szülők szemszögéből : beszámoló a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium II. A. osztályában végzett vizsgálat alapján. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 246. (2000)

Jancsák Csaba and Tarnay István: Fesztiválok ifjúsága és a drog : grafikonok. In: Fesztiválok ifjúsága és a drog. pp. 41-70. (2005)

Jancsó András: A Dignitatis Humanae jelentősége Ernst-Wolfgang Böckenförde gondolkodásában : [absztrakt].

Jancsó Katalin: Aranycseppek Latin-Amerikában : egy sokszínű kontinens születése. ISBN 978-963-306-806-9, (2021)

Jancsó Katalin: Társas kapcsolatok és a család szerepe magyar a venezuelai és perui Amazóniában : [absztrakt].

Janka György: "Az érzékek megtisztítása" : adalékok a keresztény böjt történetéhez. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 153-171. (2009)

Janssen Simon and Backes-Gellner Uschi: What difference do beliefs make? : gender job associations and work climate : [absztrakt].

Janto Juraj: A Duna és Pozsony kapcsolata. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 15-23. (2015)

Janto Juraj: The relationship between the Danube and Bratislav. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 59-67. (2015)

Janó Evelin: Kapcsolataink az igazi vagyonunk? : gondolatok a magyar társadalomról a koronavírus-járvány után. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 158-174. (2020)

Jiga Laura: The performance of epic songs in funeral contexts. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 212-215. (2002)

Johan Béla: Gyógyul a magyar falu. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 319-322. (2020)

Johan Béla: Zöldkeresztes egészségvédelmi munka. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 340-341. (2020)

Jorens Yves: Does migration put the European coordination regulations on social security under pressure? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 277-285. (2016)

Jover Martí Francisco Javier and Correoso Rodenas José Manuel: Propuesta de itinerarios turísticos a partir del análisis de obras literarias góticas en Cuba. In: Acta hispanica. pp. 505-518. (2020)

Joó Mária: Beauvoir, a politizáló értelmiségi nő. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 1. pp. 16-35. (2021)

Joó Mária: Hogyan lettem feminista? In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 2. pp. 173-183. (2021)

Juhász Antal: Szegediek nyomában a Homokhátságon. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 40-52. (2005)

Juhász Eszter: Egy hon- és népismeret tankönyv néprajzi tájakról szóló fejezetének vizsgálata. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 91-106. (2022)

Juhász Petra: A szabadkai Gombkötő utca néprajzi-művelődéstörténeti vizsgálata : [absztrakt].

Juhász Tímea and Czeglédi Csilla and Forgács Anna: Generációk közötti együttműködés a munkahelyeken : [absztrakt].

Juhász Antal: Adatok a szegedi kékfestő mesterséghez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (7). pp. 145-155. (1963)

Juhász Antal: Adatok egy tanyasorról és közösségi életéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 41-55. (1998)

Juhász Antal: Einleitung. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). p. 6. (1997)

Juhász Antal: Előszó. In: Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza Közén = Migration und materielle Kultur auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland, (2). p. 5. (1999)

Juhász Antal: Előszó. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). p. 7. (1997)

Juhász Antal: Előszó. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 5-6. (2007)

Juhász Antal: Előszó. In: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez, (7). p. 7. (2010)

Juhász Antal: Előszó. In: Észak-Bánság paraszti műveltségéből, (3). pp. 5-6. (1999)

Juhász Antal: Kutyanyak : egy tanyasor települése és közösségi élete. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (35). pp. 183-212. (1994)

Juhász Antal: Képmelléklet. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (4). pp. 207-211. (2007)

Juhász Antal: Két észak-bánsági falu településnéprajza. In: Észak-Bánság paraszti műveltségéből, (3). pp. 7-36. (1999)

Juhász Antal: Szaján településnéprajza, népessége és társadalma. In: Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján, (4). pp. 9-41. (2003)

Juhász Antal: Szeged kisugárzó szerepe és a "szegediség". In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 301-308. (1996)

Juhász Antal: A Szent Imre pusztai Ivánka-birtok eladása és benépesedése. In: Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza Közén = Migration und materielle Kultur auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland, (2). pp. 55-88. (1999)

Juhász Antal: Tázlár puszta benépesedése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 37-69. (1997)

Juhász Antal: A cselédek életkörülményei a Pallavicini uradalomban. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 540-551. (2010)

Juhász Antal: A szajáni kutatásról. In: Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján, (4). pp. 5-7. (2003)

Juhász Antal: A szegedi zsindelyvágó mesterség. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 185-189. (1961)

Juhász Antal and Makovics Erika and Mészáros Vera and Mikó Margit and Simon András and Vass Erika: Rábé lakói 1997-ben és családfájuk. In: Észak-Bánság paraszti műveltségéből, (3). pp. 81-112. (1999)

Juhász Antal and Simon András and Bognár Anikó and Makovics Erika and Mészáros Vera and Mikó Margit and Vass András and Fodor Ferenc: Észak-Bánság paraszti műveltségéből. (1999)

Juhász Borbála: Identitás, nemzeti identitás. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 77-81. (2004)

Juhász Erika: Közösségi szerveződés és helyi közélet. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 153-163. (2009)

Juhász Erzsébet: Veszélyeztetettség és érdekvédelem rövid és hosszú távon. In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 39-43. (1994)

Juhász Katalin: "Tisztaság fél egészség" : a népi tisztálkodási szokások gyógyító vonatkozása. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 135-151. (2002)

Juhász Róbert: A lakóhelyi müvelődés [!művelődés] és a politikai kultura [!kultúra] fejlesztése. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 280-292. (1983)

Juhász Zsuzsanna: A női börtönnépességről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 263-287. (2009)

Juhász Ágnes: "...ők, az örökre többrekészek" : női életutak alakváltozásai. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 237-288. (2013)

Jung Károly: Adatok a ballangó kóró (Eryngium campestre L.) elterjedéséhez : az Ibikosz darvai típuscsalád kérdéséhez II. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 223-234. (2002)

Jung Károly: Szaján mai néphitéről : előzetes jelentés egy tájékozódó jellegű gyűjtésről. In: Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján, (4). pp. 115-123. (2003)

Jung Orsolya: Fiatalok egy városi megemlékezésen. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 158-164. (2006)

Junnonaho Martti: On the Finnish present-day religiosity and the new age thought. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 133-138. (1999)

Jároli József: Paulik István, a gyulai Mária múzeum alapítója. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 217-223. (1998)

Jároli József: A népi vallásosságra vonatkozó adatok a kevermesi római katolikus egyházközség Historia Domusában, 1835-1945. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 391-395. (2010)

Jászai Samu: A magyarországi szakszervezetek taktikája. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 112-114. (2020)

Jászi Oszkár: Új Magyarország felé. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 51-54. (2020)

Józsa László: Bevezető. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 9-11. (2016)

Józsa László: Idő és emlékezet : az emberi élet rögzített pillanatai. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 101-105. (2005)

Józsa László: "Isten hajléka az emberek között" : a kunszentmártoni római katolikus nagytemplom. ISBN 978 963 482 979 9, (2009)

Józsa László: Kunszentmárton múlt századi szentembere : Ökrös József. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 233-244. (1998)

Józsa László: A kunszentmártoni keresztek mint a könyörgő körmenetek állomásai. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 241-257. (2006)

Józsa Zoltán: Az albérlet jogi szabályozásának társadalmi vonatkozásai : jogszociológiai elemzés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 3. pp. 1-14. (1985)

K

Kabai Imre and Gábor Kálmán and Matiscsák Attila: Információs társadalom és az ifjúság. ISBN 2243753 9 4, (2003)

Kajári Gabriella: "Lokális" és "globális" rózsafüzér társulatok Gyimesben : egy "virtuális imaközösség" helyi adaptációja. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 202-212. (2012)

Kakuk Mátyás: Alán-oszét adalékok az "Érzékek és vallás" c. konferencia anyagához. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 51-63. (2009)

Kakuk Mátyás: Oszét istenségek imái. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 282-293. (2010)

Kalocsai Janka: Aktív állampolgárság és dimenziói. In: Közösségi és közéleti aktivitás : vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén, (2) 1. pp. 36-52. (2012)

Kalocsai Janka: Közösségen belüli konfliktusok és feloldásaik. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 84-97. (2009)

Kalocsai Janka: "Van egy közös ügyünk, van egy közös célunk" : Zsidó fiatalok önszerveződő közössége. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 138-156. (2009)

Kanyó Béla: Les problèmes sociaux et d'hygiène publique qui sont à traiter dans le programme de l'Institut Scientifique de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 15-16. (1946)

Kapitány Ágnes and Kapitány Gábor: Ajánlás. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 7-8. (2014)

Kapitány Ágnes and Kapitány Gábor: Az összeesküvés-elméletek néhány szocio-kulturális összetevője. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 27-36. (2018)

Kapitány Ágnes and Kapitány Gábor: Értékek és ifjúság : értéksajátosságok a mai magyar fiatalság körében. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 145-166. (1986)

Kapitány Ágnes and Kapitány Gábor: Értékek és iskolák. In: Közművelődés és szabadidő : összeállítás a TIT Szegedi 13. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (13). pp. 175-184. (1984)

Kappanyos Ilona: Az orvos válaszol, 1970-1988 : a szexuális felvilágosítás, mint a támogatott tabutörés modellje.

Kapus Erika: Földes Györgyi : Akit nem látni az erdőben : avantgárd nőírók nemzetközi és magyar kontextusban. Balassi, 2021. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 1. pp. 97-102. (2021)

Karahasanoğlu Ata Songül: The collection of Turkish folk music and its current situation. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 255-262. (2002)

Karanedev Ivánné: Tájékoztató a Népjóléti Minisztérium 1. sz. Fiúnevelő Intézete rendeltetési céljáról. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 283. (2000)

Karikó Sándor: Európaiság - közép-európaiság. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 70-76. (2000)

Karikó Sándor: Ifjúság és etika. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 147. (2000)

Karikó Sándor: A család mint a jóság "társadalmi sűrűsége" : nevelésfilozófiai meggondolások : [absztrakt].

Karsai László: A nemzetiségelméleti és nemzetiségszociológiai kutatások néhány módszertani problémája. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 319-334. (1978)

Karácsony Molnár Erika: A Comico-Tragoedia, egy XVII. századi moralitás és a dúsgazdagolás. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 93-114. (2004)

Karácsony-Molnár Erika: Adventi szokások egy moldvai településen, Lészpeden. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 125-138. (2010)

Karády Viktor: Társadalomszerkezet, modernizáció és régiók Magyarországon : az 1910-es rétegstatisztikák tükrében.

Kasza Dániel: A citera mint tánckísérő hangszer közelmúltja : [absztrakt].

Katona Péter Zoltán: Az egyetem válságának értelmezései a modern francia szociológia-elméletben [!szociológiaelméletben]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 259-272. (1996)

Katona Tamás: Mérési és megbízhatósági problémák a területi statisztikában. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 205-217. (2000)

Katona Tamás: A foglalkoztatottság néhány kérdése a statisztikai módszertan és az empirikus adatok megközelítésében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 323-343. (2016)

Katona Tamás: A gyermekek helyzete napjainkban Európában és Magyarországon. In: Lege duce, comite familia: ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfordulójára, (68). pp. 262-281. (2017)

Kazai Magdolna: Magyar kisebbség : 1922-1942 : repertórium : törzsanyag : [A Magyar Kisebbség történetéhez, Technikai bevezető - előszó]. In: Magyar Kisebbség 1922-1942 : Repertórium : törzsanyag. pp. 9-16. (1993)

Kazai Magdolna: Magyar kisebbség : 1922-1942 : repertórium : törzsanyag : [Felhasznált művek]. In: Magyar Kisebbség 1922-1942 : Repertórium : törzsanyag. pp. 17-421. (1993)

Kazai Magdolna: Magyar kisebbség : 1922-1942 : repertórium : törzsanyag : [Rovatok címmutatója]. In: Magyar Kisebbség 1922-1942 : Repertórium : törzsanyag. p. 422. (1993)

Kehl Dániel: On the history of measurement theory : [absztrakt].

Keil András: Adalékok a Critical Mass nemzedékről : az egyetemista-főiskolás LMP szavazók jellemzése. In: Racionálisan lázadó hallgatók I : apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében, (1). pp. 157-182. (2012)

Keil András: Zöldek a felsőoktatásban - avagy : mit tudunk a magukat zöldnek valló egyetemistákról, főiskolásokról? In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 187-197. (2014)

Keil András and Oross Dániel and Róna Dániel and Szabó Andrea: Előszó. In: Racionálisan lázadó hallgatók I : apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében, (1). pp. 7-13. (2012)

Kelemen Katalin: A zsidó vallás családi rítusainak újraértelmezése a mai vegyes családokban : [absztrakt].

Keller Márkus: A családi ház a magyar lakáspolitikában a második világháború után : transzfer, átvétel, hibridizáció. In: Aetas, (34) 4. pp. 49-61. (2019)

Kemecsi Lajos: Szakralitás a múzeumi enteriőrben. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 457-465. (2010)

Kemény István: Roma (cigány) fiatalok a munkaerőpiacon. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 68-73. (2000)

Kenderfi Miklós: A Bokréta utcai Ifjúsági Otthon "Hotel" szolgáltatása : egy modellkísérlet tapasztalatai a bűnmegelőzés érdekében. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 285. (2000)

Keniston Kenneth: Az elkötelezetlenek : az elidegenedett fiatalok az amerikai társadalomban. In: Ifjúságszociológia : szemelvények. pp. 45-66. (2006)

Kenéz Zoltán: Tíz év múltán : visszapillantás a gazdasági viszonyokra az Alföldön. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 23-25. (2020)

Kepes Júlia: Metálnukleár és Cukkerfülcsi : motivációk, attitűdök és normák egy számítógépes szerepjáték karakterneveinél. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 266-283. (2009)

Kepéné Bihar Mária and Lendvai Kepe Zoltán: A vendvidéki útmenti keresztek "kálváriája". In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 22-35. (2008)

Kerekes Ibolya: Egy tápai "szent asszony" : Palika Örzse élete. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 439-449. (2010)

Kerekes Ibolya: The appearance of folk embroideries on liturgical textiles of Roman catholic churches in Hungary. In: Religion, culture, society, (5). pp. 123-134. (2018)

Kereki Bettina Georgina: Idős emberek életminősége egy magyar kistelepülésen = Old people’s quality of life in a small Hungarian village : [absztrakt].

Kereszty Béla: Gazdasági bűnözés, feketegazdaság és a pénzmosás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 137-150. (1996)

Keresztény Csenge: Az első magyar néptáncfilmek : 1926-1947. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 10., (10). pp. 167-181. (2022)

Keresztény Csenge: Egy 20. századi néptáncgyűjtés forrásai : [absztrakt].

Keresztény Csenge: Egy 20. századi néptáncgyűjtés forrásai : [absztrakt].

Kertész Péter: A fehérvárcsurgói vaskereszt. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 54-60. (2008)

Kerék Mihály: Milliók a milliókért : új magyar szociálpolitika. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 231-234. (2020)

Kerék Mihály: A földkérdés és a szociálpolitika. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 307-312. (2020)

Kerékgyártó Zsuzsa: Még mindig a tartós munkanélküliekről. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 95-96. (2000)

Keszeg Vilmos: Textes épiques dans la tradition Transylvanie, Roumanie. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 175-188. (2002)

Keszthelyiné Rédei Mária: A fiatalok és a gyermekek jövedelmi és kiadási helyzete Magyarországon a kilencvenes évek közepén. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 47-52. (2000)

Kiliánová Gabriela: Depart in peace : two cases of contemporary funeral ceremonies in Western Slovakia. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 741-752. (2010)

Király Erzsébet: "Szóval nem látom értelmét, hogy miért hagyjam abba..." : interjú. In: Fesztiválok ifjúsága és a drog. pp. 71-88. (2005)

Kis Krisztián and Hampel György and Benkő-Kiss Árpád: Végzett hallgatók elvárt munkaerőpiaci kompetenciáinak vizsgálata. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 223-232. (2019)

Kis Krisztián and Nagy Valéria and Benkő-Kiss Árpád: Kompetencia és tudásigény felmérése szakmák szerint. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 217-221. (2019)

Kis-Halas Judit: "Haragudtam az angyalokra, hogy átb*sztak" : angyalkultusz és UFO-vallás. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 191-216. (2018)

Kis-Halas Judit: A táltos és az emberi lét hét szintje : ezoterizmus és újpogányság kölcsönhatásainak vizsgálati lehetőségei a kortárs gyógyítói rendszerekben. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 129-143. (2014)

Kispál Richárd and Gerencsér Miklós: Előszó. In: Tanulmányok a társadalomról II. : a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék valamint az SZTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (2). p. 7. (2015)

Kiss Fruzsina: Ami összeköt - jótékony szakmafejlesztés : [absztrakt].

Kiss Hedvig and Örkényi Boglárka: Online health literacy and its associations with anxiety, sociodemographics and dental status: a cross-sectional study of Hungarian adults : [abstract].

Kiss Anna: A literature review of scientometric methods to model academic careers. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 145-167. (2021)

Kiss Anna and Soós Sándor: Multivariate bibliometric analysis as a tool of understanding the patterns of academic career paths. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 168-173. (2021)

Kiss Endre: Az anyajogtól a funkcionális differenciálódásig : szerelemfilozófia és szociológia a családban. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 25-37. (2016)

Kiss Endre: Gemeinschaft - Gesellschaft - Gemeinschaft : [absztrakt].

Kiss Endre: Közép-Európa 2000. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 7-16. (2000)

Kiss István Márton: A zsidósággal szembeni társadalmi távolságtartás Szegeden. In: Város és vidéke : a város 2. pp. 153-188. (2012)

Kiss Károly Szilárd: A Törköly-család gazdasága. In: Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján, (4). pp. 109-113. (2003)

Kiss Lajos: A munkások irodalmi ábrázolása a felszabadulás utáni magyar prózában. In: Munkásművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 5. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (5). pp. 349-367. (1976)

Kiss Lajos: A szegény ember malaca. (1930)

Kiss Mária Rita: Az iskola, mint társadalmi orientációs intézmény. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 41-67. (2009)

Kiss Mária Rita: Hatalomgyakorlási és társadalompolitikai stílusváltás, 1956-1989. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 199-212. (2020)

Kiss Mária Rita: Politika és társadalompolitikai koncepciók a Horthy-korszakban. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 74-95. (2020)

Kiss Mária Rita: "Próbálkozó demokrácia" - sztálinizálás - resztalinizáció - forradalom, 1945-1956. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 149-163. (2020)

Kiss Mária Rita: Társadalomkritika és társadalompolitikai koncepciók a dualizmus kori Magyarországon. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 27-43. (2020)

Kiss Mária Rita and Sánta Tamás and Fekete Marianna and Nagy Terézia and Dávid Benjámin: Előszó. In: Tanulmányok a társadalomról V. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (5). pp. 5-6. (2021)

Kiss Nikolett: "Mi nem felejtünk ..." : Füzesgyarmat, 2005. október 23. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 81-94. (2006)

Kiss Nikolett and Boros Annabella: Demográfiai robbanás a világban és a kínai nép növekedése : [absztrakt].

Kiss Tamás: A szocialista típusú modernizáció gazdaságtársadalmi hatásai Vajdakamaráson. In: Lélekjelenlét 1. pp. 65-68. (2000)

Kiss-Rigó László: Vallások szerepe a változó Európában. In: Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe, (8). pp. 35-39. (2013)

Kiss-Rigó László: The role of religions in a changing Europe. In: Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe, (8). pp. 40-44. (2013)

Kitzinger Dávid: Összefoglaló az Új kultúra - új média - új nyilvánosság című szekció munkájáról.

Klamár Zoltán: Szegedi paprika - horgosi paprika : táji kapcsolatok és körzetek kialakulása, termesztés. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 69-75. (2005)

Klamár Sára: Maradék(i) keresztek : egy szerémségi falu szakrális köztéri kisépítményei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 315-324. (2008)

Klamár Zoltán: Az identitás elemei : egy hagyományteremtő pásztornap a Tisza-vidéken. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 85-92. (2010)

Klein Valeska: Állandósult elemek a magyar népdalszövegekben : folklore értekezés. (1931)

Klemm Antal: Enquête linguistique de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 8. (1946)

Klemp Gusztáv: Timárság [tímárság]. ISBN 978-963-306-275-3, (2014)

Klufová Renata and Faltová Leitmanová Ivana: Double view at the quality of life in municipalities of South Bohemia region : [absztrakt].

Kmetty Zoltán: Fiatal, vallásos és Fideszes. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 173-185. (2014)

Knézy Judit: Érdekek és ellentétek a vásár- és piachálózat változásaiban Somogy megyében a jobbágykorszak utolsó 150 évében. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 642-650. (2010)

Kobl Gabriella Adrienn: Netflix és az HBO dokumentumfilmjei átformálják-e a fiatalok szerint laposföldhívőket? : a Netflix és az HBO dokumentumfilmjei, mint új tudománykommunikációs eszközök hatásának vizsgálata fiatalok körében. In: Tanulmányok a társadalomról VI. : A Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, BTK Szociológia Tanszék és ÁJTK Politológiai Tanszék tudományos diákköri munkái, (6). pp. 119-142. (2023)

Kollár Csaba: Bemutatkozik a Digitális Szociológia Szakosztály.

Kollár Csaba: Hitélet a mesterséges intelligencia korában : [absztrakt].

Koltai Zoltán: A mobilitási hajlandóság regionális differenciái Magyarországon. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 167-182. (2018)

Koltay Erika: Tanítványok köszöntése. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). p. 23. (2002)

Koltay Erika: A természetgyógyászat és a népi orvoslás kapcsolata. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 167-171. (2002)

Komoróczy Szonja: Nemzet- és valláskép a hitközségi politikában a kárpátaljai zsidóknál : [absztrakt].

Komáromi Sándor: Ágoston statisztikái. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 134-136. (2020)

Koncz János: Csongrád megye értelmisége. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 160-181. (1979)

Koncz János: Egyén, közösség, nyilvánosság. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 139-147. (1988)

Koncz János: Közgondolkodás és értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 125-132. (1985)

Koncz János: Társadalmi struktúra és művelődés. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 275-289. (1986)

Koncz János: Társadalom, közgondolkodás, kulturális nevelés. In: Gazdaság és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi X. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (10). pp. 20-39. (1981)

Koncz János: A közmüvelödés [!közművelődés] fejlődése Csongrád megyében : 1974-1984. In: Közművelődés és szabadidő : összeállítás a TIT Szegedi 13. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (13). pp. 133-144. (1984)

Koncz János: A közoktatás és a közmüvelődés [!közművelődés] emberi tényezői. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 27-37. (1982)

Koncz János: A munkásosztály magatartásában megnyilvánuló müveltsége [!műveltsége]. In: Munkásművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 5. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (5). pp. 228-273. (1976)

Koncz János: A szocialista munka- és egészségi kultúra. In: Érték és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi IX. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (9). pp. 96-120. (1980)

Koncz János: A szocialista életmód és a müvelődés [!művelődés] kapcsolatának néhány kérdése. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 58-79. (1977)

Konrád Miklós: A disszimiláns asszimiláns! : disszimilációs tendenciák neológ zsidóság körében : [absztrakt].

Kopasz Marianna: A települési szegénység hatása a szociális munkások szegénységpercepcióira : [absztrakt].

Kopasz Ernő and Becker András: Examens faits sur les malades de Szeged et de ses environs souffrant d'hyperthyreosis. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 16. (1946)

Koponen Ismo: Introducing a data manipulation application for estimating a nation's resources to manage cross cultural distances : [absztrakt].

Kopunovic Dávid: A politikai impotencia fogalmi rekonstrukciója : [absztrakt].

Kordé Imre: A XVIII. századi Szeged és folklorisztikus elemek az Etelkában : részlet. (1961)

Kordé Imre: A dávodi földművelés szókincséből. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (7). pp. 93-100. (1963)

Korkes Zsuzsa: Ráolvasások a Kiskunság déli részén. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 167-175. (2005)

Korkiakangas Pirjo: Returning to "normality" : flow Finns recollect their adaptation to everyday life after the Second World War. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 773-781. (2010)

Kormos Sándor: Célok és feladatok a közmüvelődésben [!közművelődésben] : 1981-1985. In: Gazdaság és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi X. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (10). pp. 141-157. (1981)

Kormos Sándor: Válság és váltás a művelődési közösségek életében. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 156-171. (1988)

Kormos Sándor: A fiatalok szabadidős szokásai. In: Közművelődés és szabadidő : összeállítás a TIT Szegedi 13. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (13). pp. 87-99. (1984)

Kormos Sándor: A közművelődés feladatai a szocialista értékrend fejlesztésében. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 37-47. (1985)

Kormos Sándor: A közművelődés feladatai az ifjúság művelődésében. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 115-127. (1986)

Kormos Sándor: A közművelődés tennivalói a kulturált életért. In: Közművelődés és szabadidő : összeállítás a TIT Szegedi 13. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (13). pp. 145-156. (1984)

Kormányos Klaudia: A zentai és a tornyosi roma közösség összehasonlító elemzése. In: Tanulmányok a társadalomról II. : a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék valamint az SZTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (2). pp. 169-186. (2015)

Korom Alexandra and Székely Anna: #onlinefieldwork - táncos közösségek a pandémia idején : [absztrakt].

Korpics Márta: Család - érték - közvetítés : a vallási közösségek értékközvetítő szerepe a késő-modern társadalmakban. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 155-167. (2016)

Korpics Márta: Lelkiségi közösségek mint a szakrális kommunikáció megvalósulásának színterei. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 51-64. (2012)

Korpics Márta: A képhasználat jelentősége a zarándoklaton. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 177-192. (2006)

Kothencz János: Speciális és különleges szükségletű gyermekek nevelési kihívásai nevelőszülők körében. In: Táguló perspektívák : tanulmányok Pászka Imre 75. születésnapjára. pp. 68-78. (2024)

Kothencz Kelemen: "Jázován ötvensző egyszerűbb az élet, mint a Bácskába." : egy bánsági falu juhászata. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 39-54. (2007)

Kotosz Balázs and Balogh Irén: The changing of curriculum of elementary statistics in social science education : [absztrakt].

Kovacsicsné Nagy Katalin: Where is crime nowadays? : [absztrakt].

Kovrig Béla: Hogy életünk emberibb legyen. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 235-236. (2020)

Kovrig Béla: Korfordulón : eszmék forrongása, új formák keresése : az emberi együttélés mai válságában. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 236-245. (2020)

Kovrig Béla: Merre megyünk? In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 214-219. (2020)

Kovách Imre: A projekt osztály és az akadémiai tudomány tudáshasználata.

Kovács Attila: Tisztelt Olvasó! : [előszó]. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 11., (11). pp. 7-11. (2023)

Kovács Helga: A klaszterek működésének aktuális kérdései a dél-alföldi régióban. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (17) 1-2. pp. 59-75. (2022)

Kovács Tibor and Ruszkai Csaba Gyula and Vasvári Mária: Veszteségtérképezés a Nagykunságban : [absztrakt].

Kovács Alajos: Magyarország népe és népesedésének kérdése. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 172-175. (2020)

Kovács Anna: A "faleveles forradalom" : 1956 emlékezete Komádiban. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 62-80. (2006)

Kovács Barna: Közép-Európa - nappal és éjszaka. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 96-100. (2000)

Kovács Csaba: A vállalkozások és a szakképzés Csongrád megyében. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 99-104. (2004)

Kovács Endre: Doroszlói vendégmunkások Németországban, 1961-1996. In: Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza Közén = Migration und materielle Kultur auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland, (2). pp. 133-143. (1999)

Kovács Eszter and Marton Melinda and Paku Áron: Egy soknemzetiségű település etnikai konfliktusa, 2005. In: Város és vidéke 1. pp. 131-153. (2007)

Kovács Eszter and Pikó Bettina: Attitűdbeli változások a családi életben Magyarországon.

Kovács Ferenc: A munkásosztály politikai müveltsége [!műveltsége]. In: Munkásművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 5. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (5). pp. 205-227. (1976)

Kovács Imre Attila: The known is pow(d)er, avagy a tudás (hata)lom : szinopszis. In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 44-53. (1994)

Kovács János: Újabb adatok a vásárosdombói regölés szokásához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (10). pp. 25-27. (1966)

Kovács Magdolna: "A szókincs az nekem nem annyira bő" : az ausztráliai magyarság nyelvének néhány lexikai sajátossága a nyelvfenntartás szempontjából. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 135-147. (2001)

Kovács Marianna: Az anime-manga szubkultúra Magyarországon. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 284-288. (2009)

Kovács Péter: The elliptical model of multicollinearity and the Petres’ Red indicator. In: The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies. pp. 145-154. (2011)

Kovács Tamás: Mit jelent a demokrácia a magyar egyetemisták és főiskolások számára? In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 43-60. (2014)

Kovácsné Biczó Klaudia: A kultúraközvetítés speciális módja - a falugondnokok tevékenysége a kistelepüléseken : [absztrakt].

Kozma Ferenc: Az emberi tényező a gazdasági fejlődésben. In: Gazdaság és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi X. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (10). pp. 85-116. (1981)

Koós Bálint: Városi vándorlás és képzettség Magyarországon (2001-2011). In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 209-220. (2020)

Kraiciné Szokoly Mária and Kraici István Márton and Tibori Tímea and Tóth Károly: Összefoglalás. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 449-468. (2007)

Krekovicova Eva: The image of the highwayman Juraj Jánošík : Slovak national hero or bandit? In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 63-74. (2014)

Kriaszter Emese: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem vizsgált hallgatóinak vallásorientáltsága. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 245-246. (2000)

Kristó Gyula: Függelék : volt-e emberi társadalom 1790-ben? In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 93-94. (1969)

Krisztik-Pető Dalma: An examination of obesity in terms of eating behavior and selfcontrol.

Krupa András: Mindenszentek és halottak napja a magyarországi szlovákoknál. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 173-193. (1992)

Kruzslicz Péter: Le futur dans le passé : la Constitution historique comme source et référence dans la définition de l’identité constitutionnelle hongroise. In: Liban – Hongrie : Identité et migration, (8). pp. 37-59. (2017)

Kríza Ildikó: Ethics and social issues in folk ballads : foreword. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 3-4. (2002)

Kríza Ildikó: Narratívtípusok a Mátyás-hagyományban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 39-52. (1995)

Kríza Ildikó: Sin and punishment in folk ballads. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 51-59. (2002)

Kuba Péter: Methodological questions of cross-cultural research of paternalistic leadership : [absztrakt].

Kubisz Kriszta: Az éjszakai és váltott műszak hatásai az ápolókra = Effects of night shift and shift work on nurses : [absztrakt].

Kugel Christiane E.: Traditionen in der spanischen Namensgebung. In: Ritualisierung, Zeit, Kommunikation, (11). pp. 83-90. (2003)

Kukucska Zsuzsa: A rendszerváltás hatása a munkanélküliség alakulására.

Kulcsár Kálmán: A magyar falu és a magyar parasztság. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 575-579. (2020)

Kulcsár Kálmán: A mai magyar társadalom. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 533-538. (2020)

Kulcsár László: Fiatalság, bolondság? : politikai skizofrénia Veszprémben. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 201-205. (2000)

Kulik Melinda: "Porba hullok, Uram, Oltárod előtt..." : az endrődi Oltáregylet. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 142-145. (2005)

Kulik Melinda: Egy szegedi iskolai ünnepség : 2004. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 167-170. (2006)

Kulik Melinda: Szakrális kisemlékek Endrődön és határában. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 191-232. (2008)

Kund Attila: Összeesküvés és biológiai determinizmus az 1920-as évek magyar faji antiszemitizmusában. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 91-103. (2018)

Kunszt György: Egy kelet-közép-európai eszmékkel foglalkozó nemzetközi konferencia tanulságai. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 139-143. (2000)

Kunt Gergely: Biográfia- és kultuszépítési technikák Bogner Mária és Kaszap István életrajzainak tükrében. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 104-118. (2012)

Kunt Gergely: "Sándor nagybátyám fiának a bár-micváján voltam" : szocializációs közegek és hatásaik a Horthy-korszak első évtizedében egy fővárosi zsidó családban. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 149-174. (2014)

Kupó Jenő: Methodological comments on filming of religious ritual. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 163-166. (1999)

Kupó Jenő: Szent cselekményt filmezni : módszertani megjegyzések. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 83-87. (1999)

Kurimay Anita: Kémlelő lyukak és "csírák" : egy leszbikus botrány. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 2. pp. 133-171. (2021)

Kurucz Réka: "A bodonyi faluvégen, leányvásár lesz a héten" - tájszerkezet, szőlőművelés, identitás : [absztrakt].

Kurucz Imre: Értelmiségünk közéleti és közmüvelődési [!közművelődési] tevékenysége. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 5-24. (1979)

Kutasi Imre: A hajdúnánási Újházhely lakosságának életkörülményei 1960-1989 között : [absztrakt].

Kádi Anna: Szegény gazdagok vagy gazdag szegények? : a gazdagság és szegénység reprezentációja egyetemisták körében. In: Bölcsészműhely, 2007. pp. 51-67. (2008)

Kádár Katalin: "Kétséges felzárkóztatás, racionális pénzfelhasználás?". In: Tanulmányok a társadalomról III. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (3). pp. 25-36. (2017)

Kádár László: Tâches d'aujourd'hui de la géographie de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 18. (1946)

Kádár Zoltán and Rácz Attila: "A cső vége be van hegesztve már nekem..." : munkaképes inaktív személyekkel készült interjús vizsgálat a Makói Kistérségben. In: Város és vidéke : a munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata 3. pp. 9-58. (2009)

Kállai Ernő: Az állami cigánypolitikák és a formálódó ellenzéki roma mozgalom a rendszerváltozáshoz vezető úton.

Kállai Ernő: A roma etnikai politizálás intézményesülésének kezdetei a rendszerváltozás idején.

Kálmán Botond and Juhász Tímea and Tóth Arnold: A migrációval járó egészségügyi kockázatok. In: Közép-európai közlemények, (14) 1. pp. 45-62. (2021)

Kálmán András: A magyar cigányok problémája. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 493-496. (2020)

Kálóczi Krisztián: Politikai apátia, passzió és bizonytalanság a magyar felsőoktatási hallgatók körében. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 221-234. (2014)

Kámán Erzsébet: Az ének érzelmi és költői szimbólumai : egy orosz virrasztó ének a 20. század végéről. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 113-118. (2009)

Kámán Erzsébet: Vlagyimir Propp írásai a keresztény folklórról és gondolatai az orosz kultúráról. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 616-625. (2010)

Kámán Erzsébet: The notion of destiny in epic songs and ballads. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 35-39. (2002)

Kámán Erzsébet: A szakrális és a profán idő szerveződése az ünnepi szertartásokban. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 109-114. (2005)

Kámán Erzsébet: Ótestamentumi motívumok az orosz vallásos népénekekben és a népi metszeteken. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 141-145. (2006)

Károly Anna: A pártában maradt vénlány siralma farsangkor. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (24-25). pp. 365-375. (1981)

Károly Nóra: Az esküvői meghívók néprajzához. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 145-157. (2004)

Károlyi Mihály: Földreform. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 137-138. (2020)

Kárpáti József: Impact of some social, demographic and economic phenomena on sustainability of pension systems in the Arabic world : [absztrakt].

Kárpáti Judit: A henna éjszakája : a jemeni zsidó esküvőt megelőző henna-rituálé jelentősége Jemenben és Izraelben. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 101-107. (2016)

Kátai Gábor: Demokrácia, piac, fiatalok. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 303-312. (2009)

Kékesi Márk: Lokális ének : azonosulási mintázatok a dudari történetek cselekvési és érzelmi szálaiban. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 225-236. (2013)

Kékesi Márk and Mihálka Mária and Szabó Endre and Terbe Andrea: Ópusztaszer a hiába várt prosperitás, 2003. In: Város és vidéke 1. pp. 47-69. (2007)

Kéri László: Szocializációs feszültségek és az ifjúság közösségei. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 186-197. (1988)

Kéri László: Zavarok az ifjúság politikai szocializációjában. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 129-144. (1986)

Kónya Nikolett Ágnes: Dudar : történelem és építészet. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 129-153. (2013)

Kósa István and Hubbes László Attila and Zsigmond Csilla Dalma: A postmodern hero in Hungarian social media : Ambrus Attila, the "Hungarian Robin Hood" : a comparative analysis of the "IWIW" profiles of the "Whisky robber". In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 75-87. (2014)

Kótyuk Erzsébet: "Jó órában mondjam!" : a mindennapok mágikus szövegei egy kárpátaljai faluban. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 235-244. (2002)

Kótyuk Erzsébet: A császlóci gyógyító "szent ember". In: A test és a lélek orvosai: Grynaeus Tamás emlékkönyv 1. pp. 120-144. (2013)

Könye Jenő: A turizmus jelentősége a munkásfiatalok nevelésében. In: Munkásművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 5. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (5). pp. 325-348. (1976)

Könyves Mirtill Noémi: A trauma-tudatos szemlélet fontossága a szociális munka gyakorlatában. In: Tanulmányok a társadalomról V. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (5). pp. 129-150. (2021)

Köpeczi Béla: Az értelmiség helye és szerepe társadalmunkban. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 25-34. (1979)

Köpeczi Béla: Műveltség és művelődés a mai magyar társadalomban. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 9-23. (1986)

Köpeczi Béla: Műveltség és érték. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 11-18. (1985)

Köpeczi Béla: Társadalom - műveltség - szabadidő. In: Közművelődés és szabadidő : összeállítás a TIT Szegedi 13. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (13). pp. 11-24. (1984)

Köpeczi Béla: A "gyenge és az "erős" gondolkozás : a társadalomalakítás lehetőségei korunkban. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 7-16. (1988)

Körtvélyesi Zsolt: Előszó. In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). p. 5. (2003)

Kövér Lajos: Egy XVIII. századi francia geográfiai szótár magyarságképe. In: Bölcsészműhely, 2006. pp. 75-87. (2007)

Kövér Ágnes: "A genderidelógia berúgta az ajtót Magyarországon is", avagy ideológiai továbbképzés szociális szakembereknek. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 2. pp. 185-198. (2021)

Küllős Imola: A betyárok a folklórban és a valóságban : betyármondáink nemzetközi és nemzeti vonásai, főbb motivikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 53-71. (1995)

Kürti László: A család és a nagycsalád változásai Csereháton és a Kiskunságban : [absztrakt].

Kőhegyi Mihály: Katymári svábok házasságkötése Csávolyon. In: Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza Közén = Migration und materielle Kultur auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland, (2). pp. 7-26. (1999)

Kőhegyi Mihály: Ürményi Mihály szemleútja a bácskai német telepes községekben, 1786. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 9-17. (1997)

Kőműves Zsolt and Szabó Szilvia and Szabó-Szentgróti Gábor and Hollósy-Vadász Gábor: A családi állapot és a férfi vezetői szerepek kapcsolatának a vizsgálata. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (17) 1-2. pp. 29-39. (2022)

Kővári Zsolt: Application of microsimulation models in HCSO : [absztrakt].

L

Laczka Éva: Az életünket átszövő statisztika. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 155-163. (2020)

Laczka Éva Zita: A statisztika helye, szerepe a kutatói munkában. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 383-393. (2017)

Laczó Noémi and Méhes Erzsébet: Szélmalomharc? : Kiskundorozsma, 2006. In: Város és vidéke : a város 2. pp. 102-117. (2012)

Lajkó Dóra: A rászoruló szülő iránti gondoskodási kötelezettség felelősségi tartalma. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 423-432. (2016)

Lakatos Miklós: Congruence analysis based on population census data : [absztrakt].

Lakatos Judit: Az emberi erőforrás regionális jellemzői a statisztika tükrében. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 245-250. (2000)

Lakatos Judit: Ifjú munkanélküliség : az ifjúság munkaerőpiaci helyzete a 90-es évek közepén, a munkaerő-felmérés adatai alapján. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 58-63. (2000)

Lakatos Miklós: Foglalkoztatottság az ifjúság körében, 1980-1996. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 67-68. (2000)

Laki Ildikó: Educational integration of disabled youth. In: Esélyegyenlőségi fogalomtár = Glossary of terms on equal opportunities. pp. 65-71. (2011)

Laki Ildikó: Fogyatékos fiatalok oktatási integrációja. In: Esélyegyenlőségi fogalomtár = Glossary of terms on equal opportunities. pp. 58-64. (2011)

Laki Ildikó: Integráció és fogyatékosság.

Laki Ildikó and Egressy Gergely: Disability : a global concern. In: Esélyegyenlőségi fogalomtár = Glossary of terms on equal opportunities. pp. 56-57. (2011)

Laki Ildikó and Egressy Gergely: Esélyegyenlőségi fogalomtár. In: Esélyegyenlőségi fogalomtár = Glossary of terms on equal opportunities. pp. 9-52. (2011)

Laki Ildikó and Egressy Gergely: Fogyatékosság : globális probléma. In: Esélyegyenlőségi fogalomtár = Glossary of terms on equal opportunities. pp. 53-55. (2011)

Laki Ildikó and Egressy Gergely: Szerzői, szerkesztői bevezető. In: Esélyegyenlőségi fogalomtár = Glossary of terms on equal opportunities. pp. 7-8. (2011)

Laki László: Angol könyv és melegszendvics : avagy egy "átlagos" falusi család étkezési rendje. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 139-153. (2021)

Laki László: Az ifjúság a magyar társadalomban. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 177-212. (2021)

Laki László: Előszó. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 7-12. (2021)

Laki László: Ingázás külföldre : hazai munkanélküliség - külföldi munkavállalás. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 47-70. (2021)

Laki László: Mit is jelent a szegénység a "krízishelyzetű" kistérségekben. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 213-220. (2021)

Laki László: Modernizáció, rendszerváltások, a magyar társadalom és a politikai elit. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 259-279. (2021)

Laki László: Munkanélküliség és bűnözés : egy esettanulmány tanulságai. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 27-45. (2021)

Laki László: Polgárosodás Magyarországon az 1970-80-as években. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 15-25. (2021)

Laki László: Rendszerváltás és demokrácia. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 221-243. (2021)

Laki László: A háztájizás tegnap és ma : a problémáról egy empirikus kutatás kapcsán. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 71-93. (2021)

Laki László: A polgárosodásból kimaradó társadalmi csoportok. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 95-120. (2021)

Laki László: A rendszerváltás és az újkapitalizmus állapotáról, netán válságjelenségeiről. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 245-258. (2021)

Laki László: A "színlelt" szocializmusból a "színlelt" kapitalizmusba. ISBN 978-615-6060-39-6, (2021)

Laki László: A tartós munkanélküliség, a nők és a család. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 121-138. (2021)

Laki László: A történelemnek nincs fantáziája. In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 281-399. (2021)

Laki László: A vidék és a falvak a "mezőgazdaság után". In: A „színlelt” szocializmusból a „színlelt” kapitalizmusba. pp. 155-176. (2021)

Laki László and Szabó Andrea: Mi lehet a magyar fiatalok demokráciaszkepszise mögött? In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 21-42. (2014)

Laki László and Szabó Andrea and Kovács Tamás and Csőzik Rita and Oross Dániel and Jancsák Csaba and Susánszky Pál and Gerő Márton and Róna Dániel and Reich Jenő and Kmetty Zoltán and Keil András and Bíró-Nagy András and Böcskei Balázs and Kálóczi Krisztián and Simonovits Bori and Szőcs Andor: English summaries. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 284-278. (2014)

Lannert Judit: Az ifjúsági munkanélküliség és az arra adott válaszok az oktatás területén : Nyugat-Európa és Magyarország. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 98-99. (2000)

Lantos Miklós: Mit Sándor Bálint auf Forschungswegen : über den Bildband derchristlichen Großfeste : Nachwort des Photographers. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 657-658. (2014)

Lantosné Imre Mária: A szentek tiszteletének megújulása a barokk kori pécsi egyházmegyében. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 159-165. (2010)

Lara González José Joel: Ser humano y ser maíz : una relación sinonímica entre nahuas de la Huasteca. In: Acta hispanica, (26). pp. 9-25. (2021)

Legeza Borbála: A falu és a falubeliek élete a bánya működése idején. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 182-194. (2013)

Lehtinen Ildikó: Mari kendők rituális használatban. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 93-101. (2010)

Leimu Pekka: Customs governing the use of national flags in Europe and North America. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 782-794. (2010)

Lele József: Boldog Bálint Sándor? In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 287-294. (2001)

Lele József: Tápéi búcsúvezetők és szentemberek. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 245-263. (1998)

Lencse Georgina Beatrix: Az oktatás statisztikai vizsgálata a KSH 2011/2012-es adatai alapján : [absztrakt].

Lencsés Gyula: "Csak úgy szőrmentén" : a kérdőív mint színházi kellék a Metanoia Artopédia Jég-doktrínák című előadásában.

Lencsés Gyula: A terepmunkától a művészi alkotásig : Veress Sándor és Dudar. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 24-39. (2013)

Lencsés Gyula and Feleky Gábor: Bevezetés. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 9-10. (2013)

Lendvai Edina and Panyor Ágota and Hampel György: A Mérnöki Kar agrár és műszaki képzési területein történő lemorzsolódás okainak feltárása tárgyában készült kérdőíves felmérés eredményei. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 205-210. (2019)

Lendvai Edina and Pappné Sziládi Katalin and Vidács Anita: Lemorzsolódás csökkentésére irányuló felmérés : a tanulási problémákkal küszködő hallgatók körében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 211-216. (2019)

Lengyel Lea: Fővárosi hajléktalan nők női önképe : [absztrakt].

Lengyel Lea: Pszichoszociális fogyatékossággal élő hajléktalanok : [absztrakt].

Lengyel Lea: "A sok bánatot otthon hagytam" : bécsi magyar hajléktalanok nyomában : [absztrakt].

Lengyel László: "Társadalmi átalakulás és ifjúság" : nyitó előadás. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 39-45. (2000)

Lengyel Nóra: Anyakép a katolikus női sajtóban, 1918-1944 : [absztrakt].

Lengyel Ágnes: A 19. század második felében megjelent vallásos ponyvanyomtatványok illusztrációiról. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 211-218. (2006)

Lengyel Ágnes: Halottlátó Lőrinciben, 1992. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 188-204. (1998)

Lengyel Ágnes: ".... Én Jézus Krisztus magam tulajdon isteni kezeimmel írtam..." : égi levelek, látomásban közvetített imádságok a palóc népi vallásosságban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 243-256. (2003)

Lezhnina Yulia: Typology of the family in the analysis of poverty in Russia : [absztrakt].

Lielbārdis Aigars: The office of the dead in Latgale. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 253-264. (2014)

Limbacher Gábor: Kép, képmás és kultusz a Palócföldön. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 219-231. (2006)

Limbachner Gábor: "Magyarországnak egy külön védőszentje" : Szurdokpüspökiből. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 160-187. (1998)

Liskó Ilona: Az iskolarendszer átalakulási tendenciái. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 113-122. (2000)

Liteczky Andor: A mezőgazdasági társadalombiztosítás. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 455-461. (2020)

Liugaité Modesta: National character and mood of Lithuanian ballads. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 237-243. (2002)

Loch Ágnes: How do test methods affect reading comprehension test performance? : [absztrakt].

Losoncz Alpár: Az univerzalizmus és a partikulatizmus feszültsége Közép-Európában: scheleri perspektívából. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 31-44. (2000)

Lovas Ferencné: Hová fordulhat gondjával egy pályaválasztás előtt álló fiatal? In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 93-95. (2000)

Lovasné Avató Judit: Forecasting methods on the area of the demography : [absztrakt].

Ludányi András: Könyvbemutató : Magyarok a Kárpát-medencében 2. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 15-16. (2018)

Ludányi András: Nemzeti érdekképviselet a diaszpórában. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 15-24. (2017)

Lugossy Ilona: Varga Lajos jászsági búcsúvezető, a Verses Szentírás alkotója, 1855-1909. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 51-67. (1998)

Lukács Ilona: Értékvezérelt közösségek. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 195-200. (2009)

Lukács János: Az illegális migráció alakulása Csongrád megyében 2008-2010. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 311-319. (2012)

Lukács László: Üdvözlégy oh szentséges Fő... Szent István király tisztelete a Székesfehérvári Egyházmegyében. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 141-148. (2010)

Lukács Péter: A felsőoktatás expanziója. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 19-24. (2004)

Luxné Prehoda Anna: Újonnan nyíló vallási lehetőségek és a rendszerváltás.

Lyle Emily: Modifications to the Festival Calendar in 1600 and 1605 during the reign of James VI and I. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 11-19. (2014)

Láng Lajos: A társadalmi deficit. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 78-81. (2020)

Lányi Gusztáv: Fejlődés és/vagy bomlás? : a család mint pszichohistóriai probléma : [absztrakt].

Lányi Kamilla: Hozzászólás Nagy Tamás: A nemzeti jövedelem termelése és felhasználása című cikkéhez - kézirat 1956 tavaszáról. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 360-363. (2020)

Lászlóné Kenyeres Krisztina: The premise of Technological Mathematics course, introduction to the College of Dunaújváros and monitoring of the student's weight : [absztrakt].

Létási István: A munkásosztály termelési kulturája [!kultúrája]. In: Munkásművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 5. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (5). pp. 176-204. (1976)

López Orozco Luis Eduardo: Retrato de la cocina tradicional nayarita y las transformaciones socioculturales en el tiempo : [abstract].

Lózai Balázs: "Egyrészt az egészségmegőrzés, másrészt a társaság a célunk" : Természetvédelmi túraközösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 189-207. (2009)

Lózai Balázs: "Megpróbálunk segíteni ezeken az embereken" : Gyengénlátók közössége. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 252-273. (2009)

Lózai Balázs: A közösség szerepe az egyén életében. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 165-173. (2009)

Löffler Tibor: A magyar nemzet és nemzettudat az európai fejlődésben. In: Nemzetpolitikai ismeretek, (13). pp. 191-218. (2017)

Lőkös László and Lőkös Tóth Klára and Prihoda Emese: Using statistical methods for analysing regional differences of labour market : [absztrakt].

Lőrinczi Tünde: Integrációs lehetőségek egy kisegyházhoz csatlakozott cigány házaspár életében. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 91-103. (2012)

M

Machács Mihály: Külső gondozás alapelvei és módszertana. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 284-285. (2000)

Magyar Nóra: Szakrális kisemlékek Szegváron. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 153-171. (2008)

Magyar Zoltán: Kultuszhelyek és szakrális témájú narratívumok a Rozsnyói-medencében. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 294-298. (2010)

Major Dóra and Zsótér Brigitta: Pénzügyi kultúra felmérése az SZTE MK nappali tagozatos hallgatóinak körében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 85-92. (2020)

Major Gyöngyi: Demográfiai válság mint biztonságpolitikai kihívás. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 125-138. (2018)

Makovics Erika Anna: Mit üzen a tér? : térhasználat a Fóti Ökumenikus Általános Iskola ballagási ünnepségén. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 59-81. (2004)

Makovics Erika Anna: Space and time usage during the Feast. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 131-138. (1999)

Makovics Erika Anna: Tér- és időhasználat a búcsúban. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 49-57. (1999)

Malajev Alibek Kažgali uly: Pazyryk : a method of deciphering ornament. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 1-163. (1997)

Manservisi Stefano: Keynote speech. In: Nemzetközi fejlesztés : a migrációs nyomás hatása a nemzetközi segélyezés megvalósítására, (11). pp. 10-30. (2015)

Marchev Angel: Cybernetic approach to selecting models for simulation and management of investment portfolios : a general concept : [absztrakt].

Mardosa Jonas: Verba (Palm) in Eastern Lithuania and Western Belarus in the second half of the 20th century - beginning of the 21st century. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 795-802. (2010)

Mares Diana: Ifjúság és etnikai attitűd vizsgálatok Romániában. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 159. (2000)

Mariscal Hay Beatriz: Incest and the traditional ballad. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 19-27. (2002)

Marián Béla: 56 emlékének átadása.

Marián Béla: Érzelmi és ideológiai dimenziók a középiskolások pártválasztásaiban. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 207-208. (2000)

Marjai-Szabó László: L'établissement des Comans et le développement des domiciles permanents sur le territoire de Nagykunság. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 9-10. (1946)

Markella Tamás: A bevándorlási hullám kezelése Magyarországon : [absztrakt].

Markus Kaija: Az inkeri-finnekről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (33). pp. 23-27. (1990)

Marsovszki Ádám: A gyermeket vállaló családok tájékoztatása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (80). pp. 141-156. (2017)

Martin Rodríguez Corner Dolores: Los desplazamientos humanos y la identidad cultural. In: Acta hispanica. pp. 387-394. (2020)

Maróti László: Munkahelyi művelődés és az innováció. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 193-210. (1987)

Maszlag Fanni: Roma nők szerepváltozásai a rendszerváltást követően.

Matijašević Pokupec Vesna: The ethical norms in Macedonian folk ballads about Haiduks. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 41-49. (2002)

McCarthy William Bernard: Lang, lang may the ladies stand : a ballad motif in the book of Judges. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 7-18. (2002)

McKean Thomas A.: Equating traditional singers’ terms with melodic adaptation. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 91-97. (2002)

Mead Margaret: Kultúra és elkötelezettség : a generációk közti új viszonyok a hetevenes években - részletek. In: Ifjúságszociológia : szemelvények. pp. 19-44. (2006)

Megyesi Boldizsár: A társadalmi tőke és az identitás szerepe a vidékről kialakult képben.

Mejía Nadia and Lago de Vergara Diana: Derechos humanos de comunidades indígenas : Colombia, líder en desarrollos jurisprudenciales. In: Acta hispanica. pp. 447-455. (2020)

Melegh Attila: Közép- és Kelet-Európai identitások a globális hierarchiák kontextusában.

Melegh Attila: Közép- és Kelet-Európai identitások a globális hierarchiák kontextusában.

Merino Martínez Susana: Política social, pobreza alimentaria : los saldos del sexenio, 2012-2018. In: Acta hispanica. pp. 297-309. (2020)

Merk Zsuzsa: Bukovinai székelyek a Délvidéken, 1941-1944. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 179-190. (1997)

Merk Zsuzsa: Istensegítstől Csátaljáig. In: Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza Közén = Migration und materielle Kultur auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland, (2). pp. 105-118. (1999)

Merényi Kálmán: Társadalmi beilleszkedési zavarok napjainkban Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 321-330. (2012)

Meserve Ruth I.: Western medical reports on Central Eurasia. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 179-193. (1997)

Mesztegnyei Imre: A lourdes-i zarándoklatok általánosítható tapasztalatai. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 71-76. (2010)

Meza Dávalos Martha Berenice: Neikame, ser o no ser Wixárika : [abstract].

Mezei Tímea: Romológia - kutatástól az oktatásig = Romology - from reserarch to education. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 186-190. (2022)

Mezei István: Arccal a túlélés felé : egy válságtérségről az emberi erőforrások szemszögéből. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 106-112. (2000)

Mezei Sára and Nagy Gábor Dániel and Máté-Tóth András: Vallási orientáció néhány magyarországi vallási közösségben. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 92-113. (2008)

Mezei Tímea: A hátrányos helyzetű kisiskolások beilleszkedési nehézségeik, különös tekintettel a roma diákokra. In: Tanulmányok a társadalomról III. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (3). pp. 37-54. (2017)

Mező Gyula: Út a népbiztosítás felé. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 389-393. (2020)

Mihálka György: Szegedi népi hangszerek. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 85-93. (1962)

Mihály Ottó: Értékrend a mai iskolában. In: Érték és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi IX. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (9). pp. 121-139. (1980)

Mihály Vilma-Irén: Újpogány mitikus nőiség képek Székelyföldön, a Szűz/Babba Mária-jelenség tükrében. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 279-291. (2015)

Miklovicz Attila: A vallásosság nevelésszociológiai megközelítései = Educational sociology approaches to religiosity. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 191-196. (2022)

Miklós Károly: A szakmai és általános müveltség [!műveltség] egymásra utaltsága. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 117-142. (1974)

Miklós Péter: Roma fiatalok a munkaerőpiac kapujában. In: Érték és foglalkoztatás : tanulmányok a munka világáról, (15). pp. 43-55. (2017)

Miklós Péter: A dél-alföldi katolicizmus Erzsébet-kultusza : Árpád-házi Szent Erzsébet és a királyné tiszteletének párhuzamosságairól. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 299-306. (2016)

Miklós Péter: A gazdasági munkamegosztástól a társadalmi differenciálódásig : a munkához kapcsolódó értékek kutatástörténetéről. In: Érték és foglalkoztatás : tanulmányok a munka világáról, (15). pp. 25-34. (2017)

Miklóssy István: Keresztény magyar népünk gazdasági romlása : szociálpolitikai tanulmány. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 130-133. (2020)

Mikolvicz Attila: Az Istenek alkonya: szekularizáció - popkultúra - transzformáció : [absztrakt].

Mikos Ákos: Vallási rádiók és rádiózás Magyarországon. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 129-171. (2017)

Minniyakhmetova Tatiana: Ethno-futurism as a new ideology. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 217-223. (2014)

Miró-Pérez Albert and Ramon Anna: The internationalization process through social networks and its impact on social progress : [absztrakt].

Mitnyán Lajos: Iskola a COVID után : Ivan Illich A társadalom iskolátlanítása című vitairatának aktualitásáról. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 53-65. (2022)

Mitnyán Lajos: A szakadék két oldala : a generation gap mint kulturális tapasztalat : [absztrakt].

Mixajlov Sergej and Markov Alexej: The old believers of Guslicy. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 25-35. (2007)

Mohos Edina: "Így változik a szabadidő" - avagy a médiatér hódítása : [absztrakt].

Mojžíšová Natálie: Étrangeté dans La québécoite de Régine Robin et dans La célébration de Naïm Kattan. In: Szövegek között 24., (24). pp. 78-88. (2021)

Mokány Sándor: Lábicska, lábicskál. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 107-110. (1998)

Mokány Sándor: Nyíri Antalt olvasgatva (Kurca és Kundura).

Molnár Ambrus: Egy református "énekdiktáló" Nagydobronyban. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 117-124. (1998)

Molnár Anna: Cigány felzárkóztató programok az általános iskolákban. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 128-131. (2000)

Molnár D. István and Molnár József: A kárpátaljai magyarok munkavállalói migrációja. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 227-236. (2018)

Molnár Dávid: A szombatosok "identitásának" változásai a magyarországi zsidók emancipációjának és a modern kori hatalmi struktúrák változásának tükrében : [absztrakt].

Molnár Gergely: Székelyföld él és élni akar - a II. Kós Károly tábor tematikája és főbb eredményei. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 237-250. (2018)

Molnár József and Molnár D. István: A születésszámok alakulása Kárpátalján térben és időben. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 395-409. (2017)

Molnár Péter: Fiatalok jövőképe. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 139-140. (2000)

Molnár Ágnes: Koldusok a falu társadalmában. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 90-104. (1998)

Monigl István: Életmódváltozás és életkörülmények. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 546-550. (2020)

Monostori Judit: Az egyszülős családdá válás társadalmi meghatározottsága, 2013. In: Családszerkezet, együttélési formák : válogatott tanulmányok. pp. 170-196. (2023)

Monostori Judit: Egyszülős családok és politikák Magyarországon és Európában, 2019. In: Családszerkezet, együttélési formák : válogatott tanulmányok. pp. 253-286. (2023)

Monostori Judit: Nagyszülők és unokák egy háztartásban : háromgenerációs együttélések Magyarországon, 2021. In: Családszerkezet, együttélési formák : válogatott tanulmányok. pp. 197-223. (2023)

Monostori Judit and Harcsa István: Családszerkezet, együttélési formák : válogatott tanulmányok. ISBN 978-615-6060-70-9, (2023)

Monostori Judit: A gyermekes családok önkormányzati segélyezése. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 53. (2000)

Montes Montoya Angélica and Lago de Vergara Diana: Principios de no discriminación y ética del bien-común : por una pedagogía de la inclusión. In: Acta hispanica. pp. 875-884. (2020)

Morales Trejo Ericka Beatriz: Neikame, ser o no ser Wixárika : [abstract].

Moór Elemér: Projet d'une encyclopédie communale de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 13. (1946)

Mucsi Józsefné: A győri vízimolnárok életéről. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 77-86. (1960)

Munozogara Vavariroyashe Tracy: Dance heritage in Mozambique : Muchongoyo as an enactment of Ndau and Ubuntu/Umuntu epistemologies : [absztrakt].

Muronda Takudzwa Godfrey: Dancing the deceased : funeral rites and Budima dance of the We people of Zambia : [absztrakt].

Murányi István: Az előítélet, mint életforma : egyetemisták összehasonlító vizsgálata.

Murányi István: Családi szocializáció és nemzeti identitás : egy empirikus vizsgálat eredményei. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 149-155. (2000)

Murányi István: A Szigetlátogatók mássághoz való viszony. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 235-248. (2009)

Málovics Éva and Málovics János: Some ideas about operationalization and measurement of the organizational culture and competencies : [absztrakt].

Márkus Kata Nóra: "Baráti kör él a borrenden belül" : Borlovagrend. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 230-237. (2009)

Márkus Kata Nóra: "Baráti társaság vagyunk, jól érezzük magunkat együtt" : Rotary Klub. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 238-251. (2009)

Márkus Kata Nóra: Közösségszerveződés és szolidaritás. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 201-203. (2009)

Márta Mónika: Vesetranszplantáción átesett betegek életminőségének felmérése - szisztematikus irodalom elemzés = Assessing of quality of life among kidney transplant patients - a systematic review : [absztrakt].

Máté-Tóth András: Az Európai Unió bővítésének vallási és egyházi dimenziói. In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). pp. 71-77. (2003)

Máté-Tóth András: Heroes of the faith in the Hungarian underground church. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 122-129. (2014)

Máté-Tóth András: Religion and society : effect -counter-effect and social responsibility in Central and Eastern Europe. In: Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe, (8). pp. 50-54. (2013)

Máté-Tóth András: Vallás és társadalom : hatás-ellenhatás és társadalmi felelősségvállalás Kelet- és Közép-Európában. In: Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe, (8). pp. 45-49. (2013)

Máté-Tóth András: Vallástudományok hallgatói igénye. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 242. (2000)

Máté-Tóth András: A polgári család vége? : társadalomtudományi és egyházi összefüggések. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 9-24. (2016)

Máté-Tóth András and Feleky Gábor Attila: Ritual dimensions of civil religion. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 65-71. (2014)

Máté-Tóth András and Nagy Gábor Dániel: Előszó. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 7-8. (2008)

Máté-Tóth András and Nagy Gábor Dániel: Vallásosságtípusok néhány új vallási mozgalomban. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 48-75. (2008)

Máté-Tóth András and Nagy Gábor Dániel and Török Péter: A vallási hovatartozás generációk közti változása néhány kisebb egyház tagságánál. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 114-130. (2008)

Máté-Tóth András and Török Péter and Nagy Gábor Dániel: Az új vallási közösségek viszonya a társadalomhoz : nyitottság, zártság, vonzerő néhány új vallási közösség tagjainál. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 29-47. (2008)

Mátó Veronika and Benkő Zsuzsanna and Tarkó Klára and Mihálka Mária and Pósa Gabriella: Gyermekvállalási attitűd nappali tagozatos hallgatók körében a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hét szakján : [absztrakt].

Méri Edina: "Selmectől Sopronig" : a Soproni Egyetem diákhagyományai mint átmeneti rítusok. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 183-194. (2004)

Méri Edina: Vallásos motívumok a magyarországi kékfestés mintakincsében. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 220-230. (2010)

Mészáros Mihály: Modernitás a deobandi fatwákban : [absztrakt].

Mészáros Zsolt: A 19. század végi magyar divatlapok és a nőmozgalmak : a Magyar Bazár, 1873-1901. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 2. pp. 87-107. (2021)

Mészöly Gedeon: Mióta lovas nép a magyar? (1929)

Mód László: A szegedi pásztorok összeírása 1854-ből. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 53-57. (2005)

Mód László and Simon András: "Napi foglalkozásom a Ménesi Vinczellér Iskolába" : Smíri Elek munkanaplója. ISBN 978 963 306 626 3, (2021)

Mód László: Bevezetés. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 3-5. (2015)

Mód László: Egy szegedi üdülőtelep néprajzi kutatásának lehetőségei. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 25-32. (2015)

Mód László: Introduction. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 47-49. (2015)

Mód László: Magyarkák, kadarkák, kövidinkák : Szeged város szőlő- és bortermelése : 1880-1914. ISBN 978 963 306 626 3, (2018)

Mód László: Possibilities for ethnographical research on a Szeged holiday settlement. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 69-76. (2015)

Mód László and Simon András: Adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez. In: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez, (7). pp. 9-52. (2010)

Mód László and Simon András: Az Ádok hegyi, Gazdaság Kőnyve, Szegeden, 1879 évben, vette Szögi Josef öreg Gazda idejében. In: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez, (7). pp. 53-132. (2010)

Mód László and Simon András: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez. ISBN 978 963 306 015 5, (2010)

Mód László and Simon András: Borrégiók, borvidékek, dűlök : szempontok a magyarországi szőlő- és borkultúrához kapcsolódó határok értelmezéséhez. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 669-677. (2010)

Mód László and Simon András: Márton-napi mustkeresztelés a Lendva-vidéken. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 311-325. (2000)

Mód László and Simon András: A Szatymaz Alpárhegyi Gazdaság Jegyzőkönyve az 1889. évtől kezdve. In: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez, (7). pp. 133-213. (2010)

Mód László and Simon András: Wine districts, wine regions, vineyards : the construction and representation of borders in the Hungarian wine culture. In: Ethnographic atlases : regions, borders, interferences, (30). pp. 75-90. (2012)

Mód László and Simon András: A szőlő és a bor közösségi szerepe az avasi magyaroknál. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 319-331. (1997)

N

N. Szabó Magdolna: Fejfák a hajdúnánási temetőkben. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 198-207. (2005)

N. Szabó Magdolna: Az átszerkesztett emlékezet. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 83-100. (2005)

N. Szabó Magdolna: Kőrispataki Szalmakalap Múzeum : falusi turizmus vagy rituális tér születése? : egy székelyföldi magángyűjtemény avató ünnepe. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 215-231. (2004)

N. Szabó Magdolna: "Rejtőzködő képek" - Kontuly Béla, Bálint Sándor és Szeged-Alsóváros. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 238-247. (2010)

Nagy Bernadett: Néptánc és népviselet : a kitalált hagyomány szerepe egy iskolai közösség életében : [absztrakt].

Nagy Gábor: A néprajzi fényképezésről mint kutatási módszerről : [absztrakt].

Nagy Gábor Dániel: Társadalmi tőke és vallás. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 129-138. (2009)

Nagy Ilona: Nonresponse-problémák és kezelésük hazai survey példáján.

Nagy Marcel: Gotas de oro : nacimiento de un continente multifacético. In: Acta hispanica, (26). pp. 151-156. (2021)

Nagy Réka: "Mohács 500" és a terepi antropológia : [absztrakt].

Nagy Terézia: Szeged és belvárosának mentális térképe. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 215-221. (2005)

Nagy Terézia: A kapcsolati hiányok, várakozás hatása az integráció útjaira a menekülők körében. In: Táguló perspektívák : tanulmányok Pászka Imre 75. születésnapjára. pp. 85-94. (2024)

Nagy Zsuzsa: Diákok sportja - hallgatók egészségtőkéje? = Sport of pupils - health capital of students? In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 147-150. (2022)

Nagy Attila: Jizo-kultusz : kérdések a japán buddhizmus, az abortusz és bioetika összefüggéseiről. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 113-154. (2017)

Nagy Balázs: A gyulai németség térhasználata Németvároson. In: DiákKörKép : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből, (9). pp. 9-78. (2013)

Nagy Beáta Boglárka: A Sámán-tó legendája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 219-222. (1996)

Nagy Ferenc: Áttekintés az egyes európai államok szociálterápiai jellegű intézményeiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (25) 3. pp. 1-26. (1978)

Nagy Gábor Dániel: Diákmunka a Dél-Alföldi Régióban : a kérdőíves vizsgálat tapasztalatai. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 115-131. (2009)

Nagy Gábor Dániel: A vallási közösségek és a deviancia. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 155-170. (2011)

Nagy Ilona: The Earth-diver myth (Mod. 812) and the apocryphal legend of the Tiberian sea. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 55-100. (2007)

Nagy István: Pécskai oktatás - Európából Európába. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 67-98. (2007)

Nagy Károly Zsolt: Reformátusok - határok nélkül : a magyar református identitás építésének stratégiái és a "református egység napja". In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 65-80. (2012)

Nagy Marcel: "La instrucción es una cuestión de vida o muerte para la colonia" : la escuela en la identidad valdense en el Uruguay decimonónico. In: Acta hispanica. pp. 395-407. (2020)

Nagy Péter: Amerikától a perifériáig - az Ózd környéki vállalati kolóniák társadalma a kezdetektől a rendszerváltásig.

Nagy Péter Tibor: Antidemokratikus beállítódás és iskolázottság.

Nagy Valéria and Wang Chao-Tang: A "technicizált" tájak jelentősége a fiatal műszaki mérnökjelöltek életében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 67-73. (2020)

Nagy Zoltán: A láthatatlan "osztjákok", vagyis hantik a Tomszki megye területén. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 599-607. (2010)

Nagy Bernáth Julianna Krisztina: Vallásosság, de (még) milyen?! : erdélyi magyar fiatalok vallásossága 2001-ben. In: A perifériáról a centrumba : az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. pp. 162-176. (2005)

Narancsik Ágnes: Az alternatív kultúrától a fogyasztói iparig. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 249-252. (2000)

Navarro Hernández María del Refugio: Neikame, ser o no ser wixárika ; Retrato de la cocina tradicional nayarita y las transformaciones socioculturales en el tiempo : [abstracts].

Nedeljković Saša: Construction of ethnicity : the case of Montenegrin immigrants in Vojvodina. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 864-874. (2010)

Nehrebecka Natalia and Kocia Agata: Analysis of poverty in Poland in 1997-2000 using hazard models : [absztrakt].

Nemes Márk: Q-Anon - egy funkcionalista vallástudományi megközelítés : [absztrakt].

Nemes Márk: QAnon - a quasi-religious formation.

Nemes Márk: Az új vallási mozgalmak kutatásmódszertana és nehézségei : [absztrakt].

Nemes-Zámbó Gabriella: A gyermekvédelmi politika átalakulása a rendszerváltás után.

Neményi Mária: Nőszervezetek szerepe a rendszerváltás folyamatában.

Noll Rüdiger: Dialogue between religions in Europe. In: Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe, (8). pp. 62-68. (2013)

Noll Rüdiger: Vallások közötti párbeszéd Európában. In: Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe, (8). pp. 55-61. (2013)

Novickij Grigorij Petrovič: Kratkoe opisanie o narode ostjackom = Rövid leírás az osztják népről : 1715. (1973)

Novák Csaba Zoltán: Az RMDSZ és a romániai magyar kulturális elit 1989 előtti kapcsolathálózata.

Novák Csaba Zoltán: Rendszerváltás és etnikai konfliktus Marosvásárhelyen.

Novák Lászó Ferenc: Egy gyakori - általános - magyar név, a Tót. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 572-579. (2010)

Nwakaego Amadi Angelina: Maternal mortality in Africa : [absztrakt].

Nyíri Antal and Simoncsics Péter: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (15-16). pp. 199-207. (1972)

Nyíri Antal and Bálint Sándor and Velcsov Mártonné and Bodnár Ferenc: Ismertetések. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (7). pp. 179-185. (1963)

Németh György: Az újraelosztásról.

Németh József: A müszaki [!műszaki] értelmiség szociológiai jellemzői. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 270-299. (1979)

Németh Tibor: Új kistáj a hazai szakrális kisemlékkutatás térképén : az Északi-Bakonyalja. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 36-53. (2008)

Németh Zsolt: Gyálarét fejlődése, avagy egy Szeged környéki fiatal település mobilitási története, 2003. In: Város és vidéke 1. pp. 9-45. (2007)

Nótári Márta and Ferencz Árpád: Evaluation of traditional region-specific foodstuffs. In: Review on agriculture and rural development, (2) 2. pp. 556-561. (2013)

Nótári Márta and Ferencz Árpád: The role of customer consciousness framing in the increase of the market share of the traditional foods. In: Review on agriculture and rural development, (2) 2. pp. 562-567. (2013)

O

Olasz Lajos: Polgári társadalom - "államosított" társadalom : a népi demokráciától a Rákosi-diktatúráig, 1945-1956. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 121-148. (2020)

Olasz Lajos: Tradíció és modernizáció keresztútján : társadalmi viszonyok a Horthy-korszakban. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 53-73. (2020)

Olasz Lajos: A polgárosodás színe és visszája : a dualizmus korának magyarországi társadalma. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 11-26. (2020)

Olasz Lajos: A proletarizálódástól az újrapolgárosodás felé : a Kádár-korszak társadalma, 1956-1989. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 171-198. (2020)

Olay Ferenc: Kisebbségi népoktatás. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 175-178. (2020)

Oláh János: Családimázs néhány 19-20. századi zsidó hittankönyvben : [absztrakt].

Oláh János: Egy 19. századi eredetű kámeáról. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 306-315. (2010)

Oláh János: Zsidó esküvői rítusok változásai a 19-21. században. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 71-78. (2016)

Oláh János: A zsidóság böjtjei, mint kollektív történelmi emlékezető napok. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 142-152. (2009)

Orbán Hedvig: Generációs hidak a közművelődésben : [absztrakt].

Oross Dániel and Szabó Andrea: A demokratikus részvétel tendenciái a magyar nappali tagozatos hallgatók körében. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 77-97. (2014)

Orosz György: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit. ISBN 978-963-306-490-0, (2016)

Ortutay Gyula: A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban : előadás. (1933)

Ortutay Gyula: A szerelem Ajak-on a házaséletig ; A magyar parasztság szerelmi élete : kritikai és módszertani vizsgálódás. (1935)

Ozsváth Gábor Dániel: Székelyek és csángók a csólyospálosi homoki gazdaságokban. In: Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza Közén = Migration und materielle Kultur auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland, (2). pp. 157-176. (1999)

Ozsváth Károly: Önimádat és önpusztítás. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 215-239. (1986)

P

P. Punykó Mária: "Hát az ritka madár" : a kígyókő a hiedelmekben és a népi gyógyászatban. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 112-126. (2002)

Pajor Katalin: Kamenitzky Etelka újságírónő önéletírásának néprajzi, narratológiai elemzése. In: DiákKörKép 3. : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből, (12). pp. 9-29. (2017)

Pakai Karolina: A Magyarországon élő menekültek integrációs esélyei a munka világában. In: Tanulmányok a társadalomról III. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (3). pp. 55-70. (2017)

Paksa Katalin: Anhang - Weihnachten, Ostern, Pfingsten in der musikalischen Volkstradition. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 607-656. (2014)

Paksa Katalin: Mária-énekek a magyar néphagyományban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 218-231. (2001)

Paksi Veronika: Academic career of women and men in the field of natural science : work-life balance and obstacles to professional progress.

Paksi Veronika: Academic career of women and men in the field of natural science : work-life balance and obstacles to professional progress.

Paksi Veronika and Tardos Katalin: Networks in science : women's research collaborations and the Old Boys' Club. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 85-97. (2021)

Paksi Veronika and Tardos Katalin: A műszaki és társadalomtudományi területen doktoráltak szakmai kapcsolatépítése. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 98-113. (2021)

Pakurár Miklós and Oláh Judit: Statistical overview of birth, death and migration trends at EU level. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 430-435. (2011)

Palatinus Oszkár and Domonkos Norbert: Halálfélelem vizsgálata egészségtudományi hallgatók körében = Study of fear of death among health science students : [absztrakt].

Palmer Neil. M.: Religious Feasts in the age of Scottish reformation. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 139-142. (1999)

Palmer Neil. M.: Vallási ünnepek a reformáció korabeli Skóciában. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 59-61. (1999)

Paládi-Kovács Attila: Mezei bölcsők északon. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 522-531. (2010)

Pap József: Egy hódmezővásárhelyi gazda Szajánban. In: Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján, (4). pp. 95-107. (2003)

Papp Gábor: A magyarországi hajléktalan ellátás rendszerszintű elemzése. In: Tanulmányok a társadalomról VI. : A Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, BTK Szociológia Tanszék és ÁJTK Politológiai Tanszék tudományos diákköri munkái, (6). pp. 189-244. (2023)

Papp Sándor: Rurális társadalmi reziliencia a Soltvadkert-környéki szőlő- és bortermelők példáján.

Papp Attila: Tradíció és globalizáció - ifjúsági kulturális minták Csikszeredában. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 148. (2000)

Papp Ignác: Az állampolgár és az államszervezet viszonyának szociológiai megközelítéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (18) 3. pp. 1-103. (1971)

Papp László: A kecskeméti viselet multja [!múltja]. (1930)

Papp Nóra: Etnobotanikai kutatások Erdélyben az 1960-as évektől napjainkig. In: A test és a lélek orvosai: Grynaeus Tamás emlékkönyv 1. pp. 32-54. (2013)

Papp Szilvia Anikó: Hagyományőrzés az asszimiláció sodrában : Joseph Roth: Jób : [absztrakt].

Papp Árpád: Vendégmunkások vagy menekültek? : esettanulmány. In: Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza Közén = Migration und materielle Kultur auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland, (2). pp. 145-155. (1999)

Papp Árpád: A vajdasági népi gyógyászat kutatástörténeténekszázhúsz éve. In: A test és a lélek orvosai: Grynaeus Tamás emlékkönyv 1. pp. 55-74. (2013)

Papp Z. Attila: Időhasználat és iskolai teljesítmény a romániai magyar középiskolai kultúrában. In: A perifériáról a centrumba : az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. pp. 54-71. (2005)

Parra Báez Lina Adriana: La mujer y el papel de la Universidad Colombiana hacia mediados del siglo XX. In: Acta hispanica. pp. 923-932. (2020)

Parti Tímea: Segítői hivatás választása a transzgenerációs minták tükrében. In: Tanulmányok a társadalomról V. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (5). pp. 151-174. (2021)

Paréj Gabriella: "Hivatalos" és "magán" az októberi megemlékezésen. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 165-166. (2006)

Paríková Magdaléna: Zwischen Integration und Desintegration? : Kulturanthropologische Analyse der Folgen des "Vertrages über den Bevölkerungsaustausch zwischen Ungarn und Tschechoslowakei - 1946-48". In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 847-856. (2010)

Pataki Ágnes: A magyar népi szülészet etnofarmakobotanikai vizsgálata. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 195-207. (2002)

Pathak Maitrayee: Justice above all else.

Peere Isabelle: Comptines de dentellières brugeoises, 1730-1850 : entre travail, école et jeu, colère et prière. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 111-126. (2002)

Pejovic Andjelka: Alcances y perspectivas del español en Serbia. In: Acta hispanica, (18). pp. 49-60. (2013)

Pelyhe Valéria: Nemi szerepek a munakerőpiacon és a szervezetekben transznemű emberek szemszögéből : egy interjús kvalitatív kutatás eredményei.

Pentz Gáspár: La psychologie et les recherches d'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 14. (1946)

Perger Gyula: "Föld Induláskorra való Imádságok a Győrieknek". In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 252-258. (2010)

Perger Gyula: A házasságon kívül született gyermekekről való egyházi gondoskodás a tatai uradalom településein a 19. század első felében. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 136-152. (2016)

Pete István: Az orosz közmondások költői sajátosságai. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (1). pp. 137-152. (1957)

Peti Lehel: Kollektív látomások a moldvai csángó falvakban. In: Bölcsészműhely, 2007. pp. 129-140. (2008)

Peti Lehel: A moldvai csángók napbanézését megelőző Rituális cselekvések. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 30-38. (2010)

Petres József: A zsidó kérdés orvosi és társadalmi szempontból. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 285-288. (2020)

Petrás Ede: Diákélet az Alföld kisvárosaiban. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 28-40. (2009)

Petrássevich Géza: Magyarország és a zsidóság. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 88-91. (2020)

Petánovics Katalin: "Aki megélt az imádságból". In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 77-89. (1998)

Pető Dalma: Investigation of eating behaviour among primary school children with Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ).

Picconi María Lina: Coplas, diablos y carnaval : de festejos y festejantes a lo largo de Los Andes. In: Acta hispanica. pp. 67-82. (2020)

Piczil Márta: Fókuszban az óvodai és iskolai szociális segítés : tények és dilemmák. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 66-80. (2022)

Pikler Gyula: A jótékonyság központosítása. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 43-45. (2020)

Pintér Magdolna and Deák Orsolya and Juhász Erika: Munka - család - karrier. In: Tréningek a tehetséggondozásban. pp. 112-145. (2013)

Plaat Jaanus: New and old religious communities in 20th-century Estonia, on the example of West Estonia. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 17-28. (1999)

Poczik Gábor: Földtulajdon, földhasználat a szegedi Új Élet MGTSZ-ben. In: A földtulajdoni és földhasználati viszonyok továbbfejlesztésének közgazdasági és jogi koncepciói : tudományos vitaülés anyaga, (7). pp. 147-148. (1990)

Podjed Dan: Slovenian bubble celebrities : establishing and maintaining celebrity status on the Internet. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 207-226. (2014)

Polasek Wolfgang and Sellner Richard and Llano Carlos: Chow-Lin methods for completing missing data in space-time panel models : [absztrakt].

Polgár Viktória: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet­tudományi Karára járó hallgatók vallásorientáltsága. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 244. (2000)

Polner Zoltán: A Teknyőkaparó mint jelenség. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 161-166. (2005)

Polner Zoltán: Népi imádságok a szögedi nemzet ajkán. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 281-294. (1998)

Polner Zoltán: A népi imádságok Szűz Máriája a Dél-Alföldön. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 200-217. (2001)

Ponisch Gabriele: "Du weisst, was ich meine!" : zur Konstruktion sozialer Sicherheit im Anliegenbuch. In: Ritualisierung, Zeit, Kommunikation, (11). pp. 19-29. (2003)

Porkoláb Benedek: Alföldi szűcsmunkák régen és ma - egy mellyes példáján keresztül : [absztrakt].

Porter Gerald: The tender cabin boy : cannibalism and the subject. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 69-77. (2002)

Povedák István: Az UFO-kultúra társadalomtudományi elemzése. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 134-190. (2018)

Povedák István: Blurry borders : from heroes to celebrities. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 135-145. (2011)

Povedák István: From heroes to celebrities : problems of definition and potential solutions. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 7-17. (2014)

Povedák István: Kalandozás a folklór határain : a posztmodern kor banditái. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 341-349. (2010)

Povedák István: Láthatatlan határok : a keresztény - újpogány szinkretizmus. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 55-77. (2014)

Povedák István: One from us, one for us : Viktor Orbán in vernacular culture. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 153-171. (2014)

Povedák István: Tapasztalatból hallottam : az alternatív világképek és összeesküvés-elméletek kutatásához. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 9-12. (2018)

Povedák István: Zavaros határok : a hősöktől a sztárokig. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 45-56. (2011)

Povedák István: A ház és a telek. In: Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján, (4). pp. 43-66. (2003)

Povedák István: Álhősök, hamis istenek? : hős- és sztárkultusz a posztmodern korban. ISBN 978 963 88914 5 7, (2011)

Povedák István: The sacred sled hill : analysis of a neonationalist vernacular memorial place. In: Religion, culture, society, (4). pp. 126-150. (2017)

Povedák István and Szilárdi Réka: Előszó. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 9-10. (2014)

Povedák Kinga: Religion, music, community : the interferences of the Pentecostal charismatic renewal and the Catholic charismatic renewal. In: Religion, culture, society, (1). pp. 114-128. (2014)

Pozsony Ferenc: Orbaiszék népi kultúrája az eddigi kutatások tükrében. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 492-503. (2010)

Prajczer Zsófia: Imák járványok idején : [absztrakt].

Prohászka Ottokár: Az anarchia logikája. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 91-95. (2020)

Prohászka Ottokár: Kultúra és terror - Keresztény szocialista akció. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 96-101. (2020)

Prohászka Ottokár: Mi a szociális kérdés? In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 114-123. (2020)

Prohászka Ottokár: Mi a szociális kérdés? In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 73-76. (2020)

Prohászka Ottokár: A modern szegénység és az evangélium. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 38-40. (2020)

Prokopp Mária: Az esztergomi Bakócz-kápolna, a magyar Loréto. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 166-175. (2010)

Propper Sándor: A hároméves gazdasági terv a szociálpolitika tükrében. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 477-480. (2020)

Prosser-Schell Michael: Magyarországi németek búcsújárásai a II. világháború után. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 62-70. (2010)

Prugberger Tamás: Földtulajdoni reform az egyén, az agrárszövetkezet és az önkormányzati tulajdon vetületében. In: A földtulajdoni és földhasználati viszonyok továbbfejlesztésének közgazdasági és jogi koncepciói : tudományos vitaülés anyaga, (7). pp. 149-156. (1990)

Psenák Emese: Népi gyógyászat és mai természetes gyógymódok egy felvidéki faluban. In: DiákKörKép 3. : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből, (12). pp. 30-50. (2017)

Pukli Péter: A gazdaságstatisztika regionális mutatószámai. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 235-244. (2000)

Pulszky Ágost: A munkáskérdés. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 105-108. (2020)

Puskás Bernadett: Görög katolikus vértanúk ábrázolásainak ikonográfiája. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 129-142. (2012)

Puskás Katalin: "Megszentelt étkezés" : ízlelés és vallásgyakorlat a magyarországi szerb ünnepeken. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 172-185. (2009)

Pusztai Bertalan: Találékonyság a túlélésért : turizmus és megalkotott hagyományok. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 208-214. (2005)

Pusztai Bertalan: Egy 19-20. századi vallásos tömegmozgalom, a Jézus szíve kultusz : néprajzi kutatási lehetőségek. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 57-71. (1998)

Pusztai Bertalan: Egy kárpátaljai szentképfestő. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 125-148. (1998)

Pusztai Bertalan: Ex voto texts : written devotion in the cult of the sacred heart of Jesus. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 63-79. (1999)

Pusztai Bertalan: Versengő múltak, versengő jelenek történelem a diszkurzív térben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 327-336. (2000)

Pusztai Bertalan: Értelmezések egyeztetése : sűrű leírás Szent Antal képe alatt. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 260-274. (2002)

Pusztai Bertalan and Strang Carol A. and Palmer Neil. M. and Österlund Susanne: Different motivations, different behaviour : Franciscans and Clerics during the Feast. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 143-145. (1999)

Pusztai Bertalan and Strang Carol A. and Palmer Neil. M. and Österlund Susanne: Eltérő motivációk, eltérő viselkedés : a ferencesek és a klérus az ünnep alatt. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 63-65. (1999)

Pusztai László: Bűnmegelőzés : fogalom, cél, dimenziók. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 197-211. (1996)

Pálfi Sándor: Civil szervezetek (lehetséges) szerepe a közoktatásban. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 99-105. (2007)

Pálfy Zoltán: Moldvai csángó fiatalok erdélyi iskolákban. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 135. (2000)

Pálinkó Éva: Attitudes of PhD holders towards the business sector in Hungary. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 221-230. (2021)

Pálinkó Éva and Rusvai Mónika: Az egyetemi-vállalati együttműködések helye és szerepe a kutatói életpályán. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 231-251. (2021)

Pászka Imre: Az interjúhelyzet : "Te-Én" reláció. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 151-164. (2009)

Pászka Imre: A szövegalapú "társadalomtudomány" lehetőségei. In: Bölcsészműhely, 2006. pp. 97-113. (2007)

Pászka Imre: Az "ázsiaiság" öröksége. In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 103-115. (2007)

Pászka Imre: Együtthatás - reprezentációk I. : a Kárpát-medence a természet és a történelem műhelyében (kis jégkorszak). ISBN 978-615-6060-03-7, (2019)

Pászka Imre: Együtthatás - reprezentációk II. : a Kárpát-medence a természet és a történelem műhelyében (kis jégkorszak - járványok). ISBN 978-615-6060-35-8, (2020)

Pászka Imre: Együtthatásreprezentációk szociológiai megközelítésének vázlata. In: Bölcsészet- és társadalomtudományok 7. pp. 78-103. (2014)

Pászka Imre: Elit, elitek a lokális kistérségi társadalomban. ISBN 978-963-9573-66-6, (2010)

Pászka Imre: Narratív történetformák a megértő szociológia nézőpontjából. ISBN 978-963-9573-40-6, (2007)

Pásztor Rita Gizella: Az érmelléki magyar kisebbség "iskola-lét" kérdései a demográfiai változások tükrében. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 251-264. (2018)

Pázmándi Judit: "'56 ilyen politikai ünnep" Kiskunfélegyháza, 2005. október 23. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 9-36. (2006)

Péter László: Szegedi személynevek 1578-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 231-263. (1974)

Péter Lászó: Radnóti folklorizmusa. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 570-579. (2010)

Péterfi Rita and Wittinger Ágnes: Olvasási szokások és értékpreferencia : [absztrakt].

Péti Márton and Mozga Gábor: A Kárpát-medencei külhoni magyarlakta térségek egyes társadalmi-gazdasági pozíciói. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 15-29. (2020)

Péti Márton and Szabó Balázs and Schwarcz Gyöngyi and Csécsi Dávid: A szomszédos országokból Magyarországra áttelepült népesség demográfiai és gazdasági hatásai, területi mintázata. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 193-209. (2018)

Pócs Éva: A "2. merseburgi ráolvasás" magyar típusai. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 272-281. (2010)

Pócsik Ilona: A bűnelkövetők rehabilitációjáról : gondolatok a szankciók hatásossága körüli viták újabb angolszász irodalmából. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 9. pp. 1-26. (1993)

Pók Katalin: Hagyományos család a vallásokban és a liberális plurális model : [absztrakt].

R

Rabi Nikoletta: Önkéntes fiatalok - Fiatal önkéntesek. In: Tanulmányok a társadalomról : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék tudományos diákköri munkái, (1). pp. 215-242. (2013)

Radics Krisztina: Az olvasási szokásokat befolyásoló tényezők vizsgálata a felnőtt korosztály körében : [absztrakt].

Radnóti László: Statistics of Markov processes with applications in insurance and public health : life tables and life expectancies : [absztrakt].

Radóci Virág: Hajdina az Őrségben - terepmunkám tapasztalatai : [absztrakt].

Ramstedt Martin: Religion and society: effect - counter-effect and social responsibility in Western Europe. In: Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe, (8). pp. 77-84. (2013)

Ramstedt Martin: Vallás és társadalom : hatás-ellenhatás és társadalmi felelősségvállalás Nyugat-Európában. In: Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe, (8). pp. 69-76. (2013)

Ramírez Bañuelos Jesús Francisco: La tutela imperial de los indígenas en el Segundo Imperio Mexicano, 1864-1866. In: Acta hispanica, (26). pp. 43-61. (2021)

Rappai Gábor and Szerb László: A new way of index creation : the penalty for the bottleneck method : [absztrakt].

Ratkó Anna: Ratkó Anna népjóléti miniszter felszólalása a tárca 1951-es költségvetéséről szóló vitában. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 502-505. (2020)

Reiner Roland and Oross Dániel and Keil András: Trendforduló : új fejezet a Fidesz és a legfiatalabb választói korosztály kapcsolatában? In: Racionálisan lázadó hallgatók I : apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében, (1). pp. 183-201. (2012)

Renwick Roger de V.: The oral quality of a printed tradition. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 81-89. (2002)

Rieuwerts Sigrid: Women as the chief preservers of traditional ballad poetry. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 149-159. (2002)

Risteski Ljupco S.: Phenomenology of folk religion : examples from Macedonian folk tradition. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 724-733. (2010)

Roden Gábor: Les migrants sur la route des Balkans : position et approche hongroises dans le traitement de la migration irrégulière. In: Liban – Hongrie : Identité et migration, (8). pp. 79-84. (2017)

Rodrigues Manoel Gonçalves and Pereira da Costa Fernando José: América Latina, inserção subordinada e focos migratórios. In: Acta hispanica. pp. 379-386. (2020)

Rokay Zoltán: Schelling és a mítosz. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 350-366. (2010)

Roland Ferenc: Munkahelyi müvelődés [!művelődés] - politikai müveltség [!műveltség]. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 268-279. (1983)

Rolandi Francesca: Between West and East : the case study of Đorđe Marjanović - the rising cult of celebrities in Yugoslav music system. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 172-185. (2014)

Romsics Imre: Mária-képek Kalocsa északi szállásainak határában. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 209-219. (2010)

Rostás Mónika: A kékfestés mintakincse. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 76-81. (2005)

Rouse Andrew C.: "Two minstrels too many?": the remunerated musician of the 16th century, from status symbol of the court to social outcast. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 99-110. (2002)

Rudas János: Vélemények a zsidóságról. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 172. (2000)

Rudisch Ferenc and Tóth Benedek: Az egészség fogalmának kulturális konstrukciója az 1850-es években. In: Aetas, (34) 4. pp. 75-90. (2019)

Ruotsala Helena: Transnational everyday life in the twin-city Tornio-Haparanda. In: Ethnographic atlases : regions, borders, interferences, (30). pp. 127-138. (2012)

Ruotsala Helena: The cross-border region of the Tornio valley. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 814-822. (2010)

Russell Ian: The hunt’s up? : rural community, song, and politics. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 127-141. (2002)

Ruszoly József: A hazai választási statisztika kezdetei : 1848-1869. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 217-263. (1986)

Ruvalcaba Mercado Jesus: Maíz, agaves y abejas comunes a mayas y teenek. In: Acta hispanica, (26). pp. 27-41. (2021)

Rychkov Sergey: Participation of political leaders in ethnic feasts as an element of political ritual. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 151-158. (2014)

Rácz Attila: "COVIDÉK" a koronavírus hatása a vidéki magánszálláshelyek forgalmára. In: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. pp. 159-164. (2023)

Rácz Attila: Erdély és Udvarhelyszék demográfiai és társadalmi folyamatainak összehasonlítása az "Udvarhelyszéki adótabellák" alapján. In: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. pp. 211-229. (2023)

Rácz Attila: A Magyar Honvédség lakossági megítélése a 2016-os mikrocenzus és más reprezentatív adatfelvételek tükrében. In: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. pp. 201-208. (2023)

Rácz Attila: Magyarország országképe és a turizmusbiztonsággal kapcsolatos attitűdök empirikus vizsgálata 2018-ban. In: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. pp. 165-180. (2023)

Rácz Attila: Mintavétel terepmunka közben. In: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. pp. 47-73. (2023)

Rácz Attila: Mobilcella alapú helymeghatározás használatának lehetőségei a turisztikai jellegű mozgások vizsgálatában és a turizmusstatisztikában. In: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. pp. 133-144. (2023)

Rácz Attila: Munkaképes inaktív személyekkel készült interjús vizsgálat a Makói Kistérségben. In: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. pp. 95-129. (2023)

Rácz Attila: Munkanélküliség, munkaaktivitás és munkavállalási díj hajlandóság a Makói Kistérségben, 2006. In: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. pp. 75-93. (2023)

Rácz Attila: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. ISBN 978-615-6060-66-2, (2023)

Rácz Attila: A magyar lakosság utazási szokásai : 2018. május-2019. június. In: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. pp. 145-160. (2023)

Rácz Attila: A statisztikai adatok és a mentális térképezés módszerével mért társadalmi-térbeli elkülönülés különbségeinek lehetséges magyarázatai. In: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. pp. 35-44. (2023)

Rácz Attila: A társadalmi és térbeli elkülönülés mintázata Szegeden a 2001-es népszámlálási adatok alapján. In: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. pp. 25-33. (2023)

Rácz Attila: A tömeges irreguláris migrációs válságon innen és túl -együttérzés, elutasítás, szolidaritás. In: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. pp. 183-199. (2023)

Rácz Attila: A valós és mentális társadalmi-térbeli elkülönülést vizsgáló kutatások Szegeden. In: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. pp. 9-23. (2023)

Rácz Attila and Lengyel András: Pusztaottlaka fejlettségének lakossági megítélése 2015-ben. In: Táguló perspektívák : tanulmányok Pászka Imre 75. születésnapjára. pp. 95-107. (2024)

Rácz Attila: A 2012-es dudari kutatásról. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 291-293. (2013)

Rácz Attila: Előszó. In: Város és vidéke : a munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata 3. p. 5. (2009)

Rácz Attila: Munkanélküliség, munkaaktivitás és munkavállalási díj hajlandóság a Makói Kistérségben, 2006. In: Város és vidéke 1. pp. 200-223. (2007)

Rácz Attila: The effects of World War I on marriages between 1914 and 1918 in Hungary. In: Belvedere Meridionale, (32) 3. pp. 115-122. (2020)

Rácz Attila: A falu mentális térképe : ahogyan a helybeliek látják. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 103-106. (2013)

Rácz Attila: A statisztikai adatelemzés és a mentális térképezés módszerével mért társadalmi-térbeli elkülönülés különbségeinek lehetséges magyarázatai. In: Város és vidéke : a város 2. pp. 7-18. (2012)

Rácz Lajos: Klímamigráció a Kárpát-medencében. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 47-62. (2018)

Rácz Lajos: Éghajlattörténet és klímamigráció. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 75-98. (2020)

Rácz Béláné Mojzes Katalin and Szabó Éva: Az egyetemi hallgatók szabadidő-felhasználása : a József Attila Tudományegyetem hallgatói között végzett időmérleg-vizsgálat alapján. ISBN 963 481 412 3, (1984)

Rákos András Dominik: Zöld stratégiák a COVID-19 járvány alatt.

Rákosi Mátyás: A dolgozó parasztság a szövetkezés útján. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 469-472. (2020)

Ránki Lantos Júlia: A szakképzés megjelenése az alsó középfokon. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 137. (2000)

Rátkai Árpád and Sümeghy Zoltán: Conditions of ethnic minorities in the South Plain region. In: Acta climatologica, (34-35). pp. 93-107. (2001)

Rényi Péter: Demokrácia és értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 49-62. (1985)

Révay Edit: Az újrainduló szerzetesrendek társadalmi megformálódása és intézményesülése. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 231-241. (2000)

Rézler Gyula: A magyar gyári munkásság. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 178-181. (2020)

Rézler Gyula: A magyar nagyipari munkásság kialakulása, 1867-1914. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 102-105. (2020)

Róna Dániel and Reich Jenő: A Jobbik egyetemista-főiskolás támogatóiról. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 151-172. (2014)

Róna Dániel and Szabó Andrea: A kutatás módszertana. In: Racionálisan lázadó hallgatók I : apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében, (1). pp. 15-24. (2012)

Róna Dániel and Sőrés Anna: A kuruc.info nemzedék : miért népszerű a Jobbik a fiatalok között? In: Racionálisan lázadó hallgatók I : apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében, (1). pp. 113-156. (2012)

Rónai Béla: Katica szép leány : a gonosz anyós, illetve a vízbeölt mennyecske balladatípus egy változata. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (9). pp. 57-59. (1965)

S

S. Lackovits Emőke: "A jó Isten kezébe rejteni magunkat..." : Római katolikusok Litéren. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 396-402. (2010)

Salamon Konrád: Magyarságtudat és történelemtanítás. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 121-126. (2007)

Salvador Neto Luis: A globális migráció mint szabályozandó jelenség.

Salvador Neto Luis: A szegénység kérdése mint jogi és társadalmi kihívás a kényszermigráció tükrében.

Savić Mirko and Brcanov Dejan and Dakić Stojanka: Implementation of factor analysis in the evaluation of higher education : [absztrakt].

Savolainen Hanneleena: Ethnology, museums and folk culture : views to the present of the work of etnologists in museums. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 73-83. (1998)

Schell Csilla: Szent István barakktemploma : adalékok a Baden-Württembergbe kitelepített magyarországi németek vallási integrációjához. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 149-158. (2010)

Scherer Péter Pál: Így látom én : alföldi falvaink lakossága és szociális problémái. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 325-327. (2020)

Schill Tamás: "Közünk van hozzá" : 1956 ünnepe Dunapatajon 2005-ben. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 37-61. (2006)

Schiller Katalin: Buscando hogar : jóvenes totonacos buscando lugar para establecerse. In: Acta hispanica 23. pp. 325-339. (2018)

Schiller Katalin: Ventas en el mercado : una estrategia para subsistir en las comunidades indígenas Cerca de Papantla, México. In: Acta hispanica. pp. 83-93. (2020)

Schiller Vera: A család megjelenése a görög irodalomban : [absztrakt].

Schubert Gabriella: A "Falba épített feleség" balkáni változatai : mítosz és valóság. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 580-591. (2010)

Schőner Alfréd: "Feje fölött még az ég sem szabad..." : elvetélt történelmi kísérlet a peszách ünnepi olvasókönyv, a hággáda kodifikált textusának átalakítására 1945-48-ban, Magyarországon. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 153-162. (2012)

Schőner Alfréd: "...és a kör bezárult" : [absztrakt].

Sebők Ákos: A különböző menekült csoportokkal szembeni szociális távolságtartás a nemzeti csoporttal való azonosulás tükrében - erőforráselosztási helyzetek vizsgálatán keresztül : [absztrakt].

Sedakova Irina: Family values in the narratives of the old-believers in Bulgaria and Romania. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 734-740. (2010)

Selyem Zsuzsa and Grass Günter and Bourdieu Pierre: Virtu-vita : reflexiók a Grass-Bourdieu beszélgetésre. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 46-53. (2000)

Seres László: Dr. Seres László megnyitója. In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). pp. 10-11. (2003)

Sik Domokos: Az állampolgári cselekvés kapcsolathálózati előfeltételei. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 37-55. (2009)

Siklós Olga: Munkások ábrázolása a szinházmüvészetben [!színházművészetben]. In: Munkásművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 5. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (5). pp. 399-424. (1976)

Simai Mihály: A globális fenntartható fejlesztési célok és az EU segélypolitikája. In: Nemzetközi fejlesztés : a migrációs nyomás hatása a nemzetközi segélyezés megvalósítására, (11). pp. 74-90. (2015)

Simon András: "Ilyen dógos nép, mint Jázován, tán nincs is..." : a gazdálkodás és életmód változása egy bánsági faluban a 20. században. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 58-68. (2005)

Simon András: Beköszöntő. In: DiákKörKép 2. : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből, (10). pp. 7-8. (2015)

Simon András: Előszó. In: DiákKörKép : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből, (9). pp. 7-8. (2013)

Simon András: Hagyomány, újítás, minőség : a szőlőfeldolgozás-mustnyerés technológiája : a dél-zalai példa. ISBN 978 963 306 194 7, (2012)

Simon András: Hagyományőrző egyesületek Szajánban. In: Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján, (4). pp. 181-206. (2003)

Simon András: Jázova települése, népessége és gazdálkodása. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 11-38. (2007)

Simon András: Mentatermesztés egy bánsági magyar faluban. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 208-220. (2002)

Simon András: A Nagykanizsa környéki szőlőhegyek szervezete és őrzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 309-322. (1996)

Simon András: Rítusok és szokások filmezése. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 233-250. (2004)

Simon András: Temetők és temetkezés Majdánon és Rábén. In: Észak-Bánság paraszti műveltségéből, (3). pp. 37-62. (1999)

Simon András: A menta termesztése Padén. In: Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján, (4). pp. 75-93. (2003)

Simon Zsuzsanna: Nők szerepvállalása a fegyveres erőknél : összehasonlító elemzés a Magyar Honvédségben és a Rendőrségnél szolgáló nők tekintetében. In: Tanulmányok a társadalomról II. : a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék valamint az SZTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (2). pp. 187-215. (2015)

Simonovits Bori: Mennek vagy maradnak? : magyarországi egyetemisták migrációs szándékai 2013-ban. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 237-245. (2014)

Simonyi Péter: Cirkuláció - orvosság a migráció egyes bajaira? In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 149-165. (2018)

Sitkei Dóra: Tsukimi, a holdnézés japán ünnepe.

Slavkovský Peter: Traditional culture of Slovak colonists in the Lowland : social and cultural adaptation of issues. In: Ethnographic atlases : regions, borders, interferences, (30). pp. 55-62. (2012)

Snellman Hanna: "I just left" : narrated female migration experiences. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 838-846. (2010)

Snyder Árpád: Becslés Magyarországnak a második világháború következtében elszenvedett emberveszteségeiről. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 347-351. (2020)

Soczó Viktória: Környezettudatosság és néprajz : [absztrakt].

Solymosi Zsuzsa: A magyar orvosok társadalmi helyzete, szociológiai jellemzői. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 214-228. (1979)

Solymári Dániel: Magyar segítő szerepvállalás a menekülteket kibocsátó afrikai és közel-keleti országokban. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 229-240. (2020)

Somlai Péter: Család és ifjúság. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 25-27. (2004)

Somlai Péter: A család szocializációs és individualizációs szerepe. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 92-107. (1988)

Sorokin P. M.: O materinstve, kak osnove roda, o rodovyh nazvaniâh i znakah sobstvennosti u votâkov. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 197-227. (2000)

Ssebulime Andrew: Emergence of dance in a living room : [absztrakt].

Stachó László: Közép-Európa lélektana: egy normatív program. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 101-120. (2000)

Stahl Irina: The Romanian saints : between popular devotion and politics. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 86-107. (2014)

Stalder Barbara: Sebezhetőség és oktatás. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 187-206. (2004)

Stanley David: The Hídivásár : a changing festival in Hungary. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 209-216. (2014)

Stark Laura: Apocalyptic visions and resistance to secularization in Finnish folklore. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 704-711. (2010)

Stark-Arola Laura: Sacred centers and preconceived journeys : insights into the cultural construction of religious experience in orthodox Karelia. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 81-107. (1999)

Stefanova Ana: The phenomenon of the Metal Mayor. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 199-206. (2014)

Steiner Kata: Bevezetés helyett : egy győztes kor nyertesei és vesztesei. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 8-10. (2004)

Stern Samu: A zsidókérdés Magyarországon. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 271-274. (2020)

Strang Carol A.: Sacred and profane in a pilgrimage Feast. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 119-124. (1999)

Strang Carol A.: Szent és profán egy búcsúban. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 37-41. (1999)

Strickland-Pajtók Ágnes: Populáris kultúra és kulturális állampolgárság : A szolgálólány meséje című sorozat közönségvizsgálata Magyarországon. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (12) 1. pp. 41-59. (2022)

Sulyok Márton: Előszó. In: Nemzetközi fejlesztés : a migrációs nyomás hatása a nemzetközi segélyezés megvalósítására, (11). pp. 6-9. (2015)

Sulyok Tamás: The role of religion in integration - European integration. In: Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe, (8). pp. 90-94. (2013)

Sulyok Tamás: A vallás szerepe az integrációban - Európai integráció. In: Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában = Cultural identity : the Role of Religion in Europe, (8). pp. 85-89. (2013)

Susel Aleksander and Wołowiec Tomasz and Duszyński Marcin: Migration and the results of reproductive decision-making in the USA : [absztrakt].

Susánszky Pál and Gerő Márton: A Hallgatói Hálózat (HaHa) mobilizációs jellemzői. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 129-145. (2014)

Suti Zoltán: Új szemléletmódok és megváltozott elvárások Európában. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 283-293. (2017)

Svanberg Jan: Scandinavian neo-shamanism : the contribution of the academic study of religion in reconstructing beliefs and practices of tradition within post-modern urban Milieus. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 151-161. (1999)

Sylvester András: Társadalomtudományok és tömegkommunikáció. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 106-110. (1979)

Sz. Bozóki Margit and Szabó József: Táplálkozási hagyományok Nagykónyiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (28). pp. 85-97. (1984)

Sz. Bozóki Margit and Szabó József: Táplálkozási hagyományok Nagykónyiban II. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 201-211. (1986)

Sz. Győrffy István: A matyók mezőgazdasága. (1934)

Sz. Kristóf Ildikó: Rózsi néni története, avagy hogyan születik az antropológus? : ego-történet. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 943-950. (2022)

Sz. Kőrösi Ilona: Falu a pusztában : Orgovány - Orgovány benépesülése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 71-107. (1997)

Sz. Szabó László: A munkásosztály izlése [!ízlése]. In: Munkásművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 5. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (5). pp. 274-297. (1976)

Szabó Adrienne: Az önkéntesség szerepe a roma fiatalok integrációjában : a roma fiatalokkal foglalkozó önkéntesek motivációkutatása.

Szabó Péter: "Álljunk bele, ha kell...", avagy a magyar fiatalok közéleti aktivitása. In: Tanulmányok a társadalomról VI. : A Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, BTK Szociológia Tanszék és ÁJTK Politológiai Tanszék tudományos diákköri munkái, (6). pp. 245-287. (2023)

Szabó Adrienne: Az önkéntesség szerepe a roma fiatalok integrációjában : a roma fiatalokkal foglalkozó önkéntesek motivációkutatása. In: Tanulmányok a társadalomról V. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (5). pp. 175-192. (2021)

Szabó Alexandra M.: A házasságkötés mint megküzdési stratégia Holokauszt túlélők számára : [absztrakt].

Szabó Andrea: Előszó. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 9-14. (2014)

Szabó Andrea: Politikai szocializációs életutak Magyarországon.

Szabó Andrea: Zárszó helyett : a magyar nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók politikussága. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 257-269. (2014)

Szabó Andrea: A kutatás módszertana. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 15-18. (2014)

Szabó Andrea: A magyar egyetemisták és főiskolások pártpreferenciái 2011/2012-ben és 2013 tavaszán : az adatok. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 149-150. (2014)

Szabó Andrea: A magyar egyetemisták és főiskolások társadalmi helyzete. In: Racionálisan lázadó hallgatók I : apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében, (1). pp. 25-43. (2012)

Szabó Andrea and Oross Dániel: Ott és akkor egészen mások vagy mindig mindenütt ugyanazok? : aktív és passzív hallgatók Magyarországon. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 99-110. (2014)

Szabó Andrea and Oross Dániel: A demokratikus részvétel tendenciái a magyar egyetemisták és főiskolások körében. In: Racionálisan lázadó hallgatók I : apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében, (1). pp. 65-109. (2012)

Szabó Csilla: Középiskolások dohányzási szokásai a mikrokörnyezet tükrében. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 132-149. (2009)

Szabó Dezső: Az elsodort falu : részlet. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 274-276. (2020)

Szabó Ferenc: Az érzékek alkalmazása az Isten-kapcsolatban : Szent Ignác egyik elmélkedési módszer. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 26-33. (2009)

Szabó Ferenc: Békés megyei néphagyományok Rózsa Sándorról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (2). pp. 117-119. (1958)

Szabó Ildikó: A fiatalok politikai kulturájáról [!kultúrájáról]. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 137-149. (1983)

Szabó József: Az aratás szakszókincse Nagykónyiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 91-122. (1979)

Szabó József: A kendermunka és szókincse Nagykónyiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (19-20). pp. 83-143. (1976)

Szabó József: A népi vallásosság nyomai a földrajzi nevekben. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 403-410. (2010)

Szabó Katalin: "'56 nekem a kitartást jelenti" : az 1956-os iskolai ünnepély a Karolina Gimnáziumban 2005. október 23-án. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 114-124. (2006)

Szabó Kornél and Herczeg János: Demográfiai globális kihívások: 2013. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 641-648. (2013)

Szabó Laura: Termékenység és foglalkozási csoportok : leíró elemzés az 1940-1944, illetve az 1970-1974 között született nők körében.

Szabó László: Pályakezdő munkanélküli fiatalok véleménye a munkavállalásról : az 1997 elején Zala megye egy kisvárosában történt felmérés alapján. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 96-97. (2000)

Szabó László: Tájátalakítás és a kultúra egységesülése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 191-205. (1997)

Szabó Magdolna: Egy özvegyasszony fényképgyűjteményéből - avagy a képek "törten" töretlen szentsége. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 323-335. (1996)

Szabó Magdolna: A Jászság népi táplálkozásához fűződő hiedelmek. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 307-310. (1974)

Szabó Magdolna: A legényélet néhány tipikus szokása Jászkiséren és környékén. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (14). pp. 43-53. (1970)

Szabó Máté: Társadalmi mozgalom, mint közösség. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 148-155. (1988)

Szabó Á. Töhötöm: Hatások és minták : alkalmazkodás az erőforrásokhoz a falusi építkezésben. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 504-512. (2010)

Szabó Árpád Töhötöm: Fading regional borders? : the viewpoint of rural economy and way of life. In: Ethnographic atlases : regions, borders, interferences, (30). pp. 63-74. (2012)

Szabó Éva and Virág Krisztina: "Dudari vagyok, de mégsem" : a társas identitás elemeinek megjelenése és szerkezete az interjúkban. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 195-208. (2013)

Szabó G. László: A XIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetem megnyitója. In: Közművelődés és szabadidő : összeállítás a TIT Szegedi 13. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (13). pp. 5-9. (1984)

Szabó G. László: A XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetem megnyitója. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 5-10. (1985)

Szabó G. László: Zárszó. In: Közművelődés és szabadidő : összeállítás a TIT Szegedi 13. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (13). pp. 199-204. (1984)

Szabó G. László: Zárszó. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 291-294. (1986)

Szabó-Szentgróti Gábor and Végvári Bence: Munkavállalói attitűdök és az ipar 4.0. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 109-122. (2020)

Szacsvay Éva: Egyházi és világi szerepek összekapcsolódása a századvég református gyülekezeti életében. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 105-116. (1998)

Szacsvay Éva: Program és tanítás a református templomok mennyezetfestésein : a "hasznos vagy tartalmas" dekoráció. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 258-281. (2006)

Szakács Béla Zsolt: Képek kultusza középkori kódexekben. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 13-21. (2006)

Szakács Sándor: Földosztás és agrárfejlődés a magyar népi demokráciában. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 402-406. (2020)

Szalai Andrea: "Nálunk a férfi az első!" : társadalmi nemi ideológiák gábor roma közösségekben. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 2. pp. 21-53. (2021)

Szalay Sándor: Városi cselédkérdés. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 29-31. (2020)

Szalma Ivett: Changing opinion in the deliberation groups about the role of the state in the labour market.

Szaniszló Réka Brigitta: Egy fejezet az afrikai vándorlásból : Magyarország és a második generációs afrikaiak. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 515-540. (2018)

Szapu Magda: A zene mentén szerveződő mai ifjúsági csoportkultúrák. In: Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18.. pp. 108-121. (2004)

Szathmári Milán: A klinikai vizsgálatok szociológiája.

Szauter Dóra: Kalocsa belterületének szakrális kisemlékei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 133-152. (2008)

Szebik Borbála: Covid-19 járvány hatása a gyermekvállalási tervekre.

Szeghy Endre: Ce que nous avons fait et ce que nous avons encore à faire : recueil de musique populaire de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 7-8. (1946)

Szegő Szilvia: Ifjúság és a munka világa. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 54-57. (2000)

Szegő Szilvia: Kerekasztal-beszélgetés az Ifjúság és a munka világáról - civil szervezetek, munkaügyi szakapparátus képviselői és tudósok részvételével : összegzés. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 100-105. (2000)

Szekeres Mellissza: Napjaink galambtartása - egy kishegyesi galambász története : [absztrakt].

Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 255-259. (2020)

Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 181-184. (2020)

Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 81-85. (2020)

Szeljak György: Curación eidentidad : algunos aspectos de los ritos de los nahuas en la Huasteca Hidalguanse. In: Acta hispanica, (2). pp. 29-41. (1997)

Szelényi Iván: Szegénység átmeneti társadalmakban. In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). pp. 12-23. (2003)

Szelényi Zsuzsa: A konferencia köszöntője. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 37-38. (2000)

Szemere Dorottya and Iványi Tamás: Elektromos roller használati szokások vizsgálata Magyarországon = Analysis of electric scooter usage patterns in Hungary.

Szemerszki Marianna: Hallgatók az átalakuló felsőoktatásban. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 13-27. (2009)

Szendrey Zsigmond: Lakodalmi kurjantások : motívum és típus-tanulmány. (1929)

Szenes Márta: Új vallási mozgalmakba belépett fiatalok életút-jellemzői a megtérést megelőzően. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 189-219. (2008)

Szentpéteri István: Approaches to the organization by the science of general and ramified administrations. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (18) 6. pp. 1-34. (1971)

Szentpéteri István: Az állami-politikai alapszervek szervezeti problémái. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 56-74. (1983)

Szepesi-Bencsik Dóra: Examination of consumer attitudes regarding the consumption of novel foods, especially duckweeds : [abstract].

Szeverényi Sándor: Finnugor konteo és a stigmatizált emlékezet. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 75-90. (2018)

Szeverényi Sándor: A nemzeti oktató ponyva nyomában. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 115-128. (2014)

Szigethy Nóra: "Egy érzés archívuma" : a modern leszbikus narratíva felemelkedése. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 1. pp. 80-96. (2021)

Szigeti Máté: Zene határokkal - regionális jegyek az európai kortárszenében. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 175-191. (2021)

Szigeti Fruzsina and Fényes Hajnalka: Nemek szerinti különbségek a PhD-fokozattal rendelkezők demográfiai és szocioökonómiai hátterében és szakmai életútjában egy másodelemzés tükrében. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 23-36. (2021)

Szigeti Jenő: A Bibliai gesztusokról : hogyan beszéltek a bibliai korban az emberek a kezükkel? In: Érzékek és vallás, (22). pp. 92-98. (2009)

Szigeti Jenő: Szabadegyházi lelkészcsaládok a 20. század második felében : [absztrakt].

Szigeti Jenő: Trends of piety in the free churches of Hungary in the 20th century. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 139-142. (1999)

Szikszai Mária: Középkori kísértés- és gyógyítástörténetek az archaikus népi imák és oltári táblaképek tükrében. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 112-140. (2006)

Szikszai Mária: Megfontolások a kelet-közép-európai társadalomtudományos gondolkodásról : két etnográfiai példa. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 121-129. (2000)

Szikszai Szilvia: A kiskunfélegyházi szakrális emlékek. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 121-132. (2008)

Szilágyi Chebi Mariá Elena: Los charrúas en la memoria nacional de Uruguay. In: Acta hispanica, (20). pp. 105-120. (2015)

Szilágyi Erzsébet: Kibucok, gyerekházak, családok... : kutatások a közös nevelésről au [!az] Erec Izraeli kibucokban : [absztrakt].

Szilágyi Györgyi and Györgybiró Nóra Alice and Györgybiró András Csaba: Dél-Németországban élő erdélyi és magyarországi kivándorolt munkavállalók értékstruktúráinak alakulása. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 221-228. (2020)

Szilágyi László: A gazdasági érték és a szocialista értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 97-116. (1985)

Szilágyi László: A szegedi közgazdasági értelmiség szerepe és helyzete. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 245-256. (1979)

Szilágyi Miklós: A jobbágyvilág emléke Ungtarnócon a 20. század végén. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 532-539. (2010)

Szilárd János: Fiatalkori narkománia. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 205-213. (1986)

Szilárdfy Zoltán: Egy pozsonyi votívkép a dóm kegyszobráról. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 189-195. (2010)

Szilárdfy Zoltán: Kozma-Damján napjára született. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 24-29. (2002)

Szilárdfy Zoltán: A szeged-alsóvárosi templom Napbaöltözött-asszony kegyképének kultusztörténetéhez. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 65-69. (2006)

Szilárdi Réka: A magyar kortárs pogány narratívumok nemzeti identitáskonstrukciói. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 11-23. (2014)

Szilárdi Réka: Őstörténet és identitás : polemikus reprezentációk az alternatív magyar történelemszemléletben. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 64-74. (2018)

Szinok Bianka: A vasútnál dolgozó nők reprezentációja : [absztrakt].

Szirmai Éva: Rémhírek és konteók pandémia idején - ugyanattól félünk-e az egész világon? In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 160-174. (2021)

Szirmai István: A romák lehetőségei a munkaerőpiacon. In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). pp. 67-70. (2003)

Szoboszlay György: Határesetek : párhuzamos bevándorlás-ellenes mítoszok a hazai és az amerikai belpolitikai diskurzusban. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 280-292. (2018)

Szokolszky Ágnes: A "szociokulturális képzelőerő" helye a pszichológiában, a pszichológia helye a falukutatásban. In: Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 4. pp. 13-23. (2013)

Szokolyai Dóra: Magyar női úttörők a tudományban és az oktatásban. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (12) 1. pp. 123-127. (2022)

Szoldán Zita Edit: "Egy réteget vonz magához a társaságunk" : Hobbiközösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 219-229. (2009)

Szoldán Zita Edit: Közösségszervező értékek, részvétel, közösséghez tartozás igénye. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 189-194. (2009)

Szolnoki Pálma: Measuring the value of increased energy supply security in the Hungarian natural gas system : [absztrakt].

Szondi Ildikó and Princz Adrienn and Mészáros János: The importance and significance of statistics in legal studies and in the application of legal principles : [absztrakt].

Szondi Ildikó: Az Európai Unió tagállamainak néhány demográfiai jellemzője, 2014-2016. In: Lege duce, comite familia: ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfordulójára, (68). pp. 487-499. (2017)

Szondi Ildikó: A Délvidék nemzetiségi demográfiai adatai, különös tekintettel a magyarság adataira. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (67) 21. pp. 1-27. (2005)

Szondi Ildikó: Elöregedés és nyugdíjrendszer. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 55-67. (2015)

Szondi Ildikó: Házasságkötések és válások a mai Magyarországon. In: Honori et virtuti : ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, (64). pp. 435-440. (2017)

Szondi Ildikó: Lakások peremhelyzetben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 12. pp. 1-17. (1996)

Szondi Ildikó: A család és lakása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (45) 7. pp. 1-31. (1994)

Szondi Ildikó: The rationalization of the registration of housing claims and changes in housing economy in Hungary since 1980. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 367-380. (1985)

Szondi Ildikó and Baranyi Emese Zsuzsanna and Mészáros János and Szabó Henriette Éva: A Latin-Amerikába kivándorolt magyarság demográfiai helyzete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 601-613. (2009)

Szondi Ildikó and Bálint Erzsébet and Mészáros János: Betekintés az amerikai magyarság demográfiai viszonyaiba Toledo (Ohio) és Szeged együttműködése kapcsán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (71) 1-17. pp. 467-490. (2008)

Szondi Ildikó and Papdi Andrea and Soós Attila: Empirikus vizsgálat a szegedi joghallgatók életmódjáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 495-520. (1992)

Szugyiczki Zsuzsanna: Nemek relativitása a vallási hagyományokban. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 155-187. (2017)

Szverle Szandra: Felsőoktatás Magyarországon : romák/cigányok a magyar felsőoktatásban. In: Tanulmányok a társadalomról III. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (3). pp. 91-107. (2017)

Szántó Miklós: Értékrend, életmód, kultúra. In: Érték és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi IX. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (9). pp. 36-47. (1980)

Szántó Tamás: A nonprofit szervezetek szerepe az ifjúsági munkanélküliség kezelésében. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 97. (2000)

Szász Jenő: Köszöntő. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 11-13. (2018)

Szász Jenő: Köszöntő. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). p. 9. (2020)

Szászi Áron J.: Kölcsönösség a NATO-ban, a háború narratívái és a narratívák háborúja: két kérdőíves kísérlet tanulságai : [absztrakt].

Szécsi József: Monogámia és poligámia a zsidóságban. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 47-57. (2016)

Székely Anna: Az autentikusság és hitelesség kérdésének vizsgálata három magyarországi néptáncverseny kapcsán. In: DiákKörKép 2. : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből, (10). pp. 26-46. (2015)

Székely Anna: Erdélyi táncos-zenész adatközlők "testközelből". In: DiákKörKép 3. : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből, (12). pp. 51-74. (2017)

Székely Lajos: Az ötnapos tanitási [!tanítási] hét és a diákok szabadideje. In: Közművelődés és szabadidő : összeállítás a TIT Szegedi 13. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (13). pp. 101-116. (1984)

Székely Miklós: A közeljövő társadalombiztosítási feladatai. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 393-397. (2020)

Székely Lászlóné Bojtos Erzsébet: T. Székely László (vallási) néprajzi vonatkozású írásai. In: Bánsági áhitat 9. pp. 76-84. (2014)

Székács Tamás: A pártválasztás magyarázata és a szubjektív megítélés ellentmondásai Szegeden, 2006-2008. In: Város és vidéke : a város 2. pp. 118-152. (2012)

Széll Adrienn: "Közösen minden megoldható" : Nőegylet. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 51-62. (2009)

Széll Krisztián: "Együtt vagyunk, egy közösség, fenntartjuk a hagyományokat" : Sportközösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 208-218. (2009)

Széll Krisztián: "Jó együtt dolgozni, egy közös cél érdekében" : faluközösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 9-26. (2009)

Széll Krisztián: Közéleti diskurzus és aktivitás falusi közösségekben. In: Közösségi és közéleti aktivitás : vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén, (2) 1. pp. 21-35. (2012)

Széll Krisztián: A közösségi érdekérvényesítést segítő társadalmi, kapcsolati tőke. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 119-134. (2009)

Széll Márta: Zákány : tanulmány a szegedi tanyai nép életéből. (1936)

Szónoky Ancsin Gabriella: Demográfiai helyzetkép Magyarországon : új demográfiai vonások Magyarország arculatán. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 71-78. (2004)

Szónokyné Ancsin Gabriella: Népesedési folyamatok a Kárpát-medencében. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 165-180. (2020)

Szónokyné Ancsin Gabriella: A délről és keletről jövő migráció társadalmi és gazdasági hatásai a Dél-Alföldön a rendszerváltás idején, 1988-1999. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 81-93. (2018)

Szőcs Andor: Egyetemisták vallásossággal összefüggő egyes jellemzői. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 50-57. (2021)

Szőcs Andor: Egyetemisták vallásossággal összefüggő egyes jellemzői : [absztrakt].

Szőcs Andor: Aktív Fiatalok a munkaerőpiacon. In: Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében 2. pp. 247-255. (2014)

Szőke Dávid Sándor: Történetmesélés és hősiesség Farkas Franciska Levél Brad Pittnek című monodrámájában. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 1. pp. 1-15. (2021)

Szűcs Judit: A böjt és a húsvét a csongrádi népéletben : emlékeim Bálint Sándorról. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 126-132. (2005)

Szűcs Norbert: A halállal kapcsolatos szokások az apátfalvi cigányok körében. In: "Szent ez a föld..." : néprajzi írások az Alföldről, (5). pp. 188-197. (2005)

Szűcs Tímea: