Items where Subject is "06. Humanities > 06.01. History and archaeology"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Á | É | Ö | Ú | Č | Š | Ž
Number of items at this level: 2206.

A

A. Gergely, András: Királyhűség - autonómia - ellenzékiség : a halasi kunok útja a funkcionális lojalitástól a mentális ellenállásig. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 99-112. (2016)

A. Gergely, András: A Nagy Háború hatásának találkozása a történeti értelmezések. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 329-344. (2018)

A. Gergely, András: Éltünk, s ebbe más is belenyekkent már... . ha van még integráció, s van még felépítmény. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 175-185. (2020)

A. Sajti, Enikő: A nemzet és az állam diszharmóniája Jugoszláviában a 20. században. In: '89 rendszerváltozások Kelet-Európában : konferenciakötet, (5). pp. 89-94. (2010)

Abdi, Nourredine: Regard historique sur l’émigration dans l’espace euroméditerranéenne, 20ème-21ème siècle. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 63-66. (2020)

Abrudbányay, Sándor: Mária II. Lajos magyar király özvegye Németalföldön. (1913)

Adenauer, Konrad: Konrad Adenauer szövetségi kancellár kormánybeszéde 1949. szeptember 20-án. In: Konrad Adenauer kancellár beszéde az első nyugatnémet kormány programjának vitájában : 1949 73. pp. 13-30. (2006)

Ajtay, József: A nemzetiségi kérdés. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 146-149. (2020)

Alabán, Péter: Vidéki életvilágok, törésvonalak, területi különbségek. In: Aetas, (34) 4. pp. 160-164. (2019)

Albert, Gábor: VII. Edward és az entente cordiale. In: Belvedere Meridionale, (2) 2. pp. 10-12. (1990)

Albert, Sándor: Bevezető Fejér Ádám "Husz János, a cseh kultúra mártírja" c. tanulmányához. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 114-116. (1992)

Alemany, Agustí: A prosopographical approach to medieval Eurasian nomads II. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 11-35. (2019)

Almási, Erzsébet: Nagy Károly története és hódításai : a Cronique et conquestes de Charlemaine alapján. (1912)

Almási, Gábor and Šubarić, Lav: A magyar nacionalizmus gyökerei : nemzeti diskurzusok a 18. század végén. In: Aetas, (35) 2. pp. 66-103. (2020)

Almási, Tibor: Adalékok Zenta város középkori történetéhez. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 13-24. (2018)

Almási, Tibor: Megjegyzések Gölnicbánya Kun László királytól elnyert privilégiumához és megerősítéseihez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 43-49. (1995)

Alraum, Claudia: Egységesítés az ítélkezés által : észrevételek a pápai kiküldött bírók 1189 előtti apuliai tevékenységéhez. In: Aetas, (32) 3. pp. 5-16. (2017)

Altın, Kutse: Illustrating the discussions on Ottoman studies in the early Republican Turkey through Tayyib Gökbilgin. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 9-16. (2020)

Altın, Kutse: The reconstruction of the motives and activities of the last campaign of Kanuni Sultan Süleyman. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 21-41. (2021)

Ambartsumyan, Karine Razmikovna: Influence of the events of february 1917 on ideas of local communities about the state system of caucasus peoples. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 519-525. (2020)

Ambrozay, Beáta and Nagy, Beáta and Noskova, Jana: Continuity and change in the Fair. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 107-111. (1999)

Ambrozay, Beáta and Nagy, Beáta and Noskova, Jana: Változás és állandóság a búcsúvásárban. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 25-29. (1999)

Ambrus, László: Torn between two nations : aspects of loyalty in the case of Hungarian immigrants in the United States in 1917-1919. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 57-75. (2020)

Amouri, Baya: The 1956 Hungarian refugee emergency and the United States : inventing resettlement criteria? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 15-23. (2020)

Anderle, Ádám: Alfonso V, el Magnánimo and the Hungarian throne. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 17-28. (1995)

Andrási, Réka: Újabb adatok a honfoglalás kori viselet rekonstrukciójához. In: Móra Akadémia, (2). pp. 195-215. (2015)

Angelovics, Helga: Vay Miklós Zemplén megyei közéleti pályakezdése, 1825-1831. In: Aetas, (34) 2. pp. 37-53. (2019)

Angyal, Dávid: François II Rákóczi : l'homme et le souverain. In: Revue des études hongroises, (13). pp. 59-73. (1935)

Angyal, Endre: Udvari kultúra, udvari költészet. (1944)

Anikeeva, Tatiana A.: Geography in the epic folklore of the Oghuz Turks. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 37-43. (2019)

Annus, Irén: Visual allusions to the Mexican-American war. In: Acta hispanica. pp. 629-640. (2020)

Antal, József: Énekek Szent Gellértről. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 51-57. (2001)

Antal, László: Fordulat és reform : háttértanulmányok : a magyar gazdaság helyzete a nyolcvanas években. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 672-675. (2020)

Antal, Tamás: A magyar királyi igazságügyminisztérium Vladár Gábor megbízatása idején. In: Jogalkotás és kodifikátorok : Vladár Gábor emlékülés 15. pp. 47-54. (2016)

Apatóczky, Ákos Bertalan: Changes of ethnonyms in the Sino-Mongol bilingual glossaries from the Yuan to the Qing era. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 45-58. (2019)

Apor, Péter: A jövő mint történeti probléma : 1918 és 1945 Európában. In: Aetas, (34) 1. pp. 5-17. (2019)

Apró, István: Ambrogio Traversari Magyarországon : 1435-36 : doktori értekezés. (1935)

Arad, Lily: “For King of Jerusalem is your name”: Offerings to Franz Joseph from the Old Yishuv. In: Religion, culture, society, (4). pp. 44-56. (2017)

Archer, Rory: A házépítés morálökonómiája a kései szocialista Jugoszláviában. In: Aetas, (35) 4. pp. 24-43. (2020)

Ayton, Andrew: 'The greatest loss of ships that England ever suffered': English port towns and the king's war in 1375. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 25-32. (2018)

B

B. Sey, Katalin and Torbágyi, Melinda: A temető éremleletei. In: Madaras-halmok : Kr. u. 2-5. századi szarmata temető 1. pp. 413-418. (2011)

B. Szabó, János: Erdély katasztrófája 1658-ban : a védelem összeomlásának politikai és pszichológiai okai. In: Aetas, (21) 2. pp. 204-218. (2006)

Babarczi, Dóra: Brentán Károly hajóútja az Amazonason : egy magyar jezsuita a 18. századi diplomácia fókuszában. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 237-246. (2012)

Babarczi, Dóra: A Jézus Társaság feloszlatásának folyamata. In: A Jézus Társaság feloszlatása : 1759-1773 76. pp. 5-22. (2006)

Babarczi, Dóra: Magyar jezsuiták Dél-Amerikában a 18. század közepén. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 11-28. (2014)

Babucs, Zoltán: Horthy Miklós bevonulása Budapestre, és annak közvetlen előzményei. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 167-177. (2021)

Bagdi, Róbert: Migráció és foglalkoztatottság az 1869. évi népszámlálás eredményei alapján, egy zempléni Járásszékehelyen, Varannón = Migration and occupation in a microdistrict seat in Zemplén County, in Varannó, based on census data from 1869. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 39-49. (2015)

Bagi, Gábor: Adalékok a kiskunsági jász puszták népességéhez. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 19-36. (1997)

Bagi, Zoltán Péter: Együttműködésre kényszerítve, együttműködésre kényszerülve. In: "...ugy irhassak mint volt" : ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. pp. 120-138. (2019)

Bagi, Zoltán Péter: Esztergom 1595-ös visszavétele a napi jelentések tükrében. (1998)

Bagi, Zoltán Péter: Gilbert de Santhilier katonai szolgálata a tizenötéves háborúban. In: Aetas, (34) 1. pp. 67-77. (2019)

Bagi, Zoltán Péter: A Habsburg Birodalom első dragonyos kompániáinak felállítása, felszerelése és finanszírozása a tizenöt éves háborúban. In: Aetas, (35) 3. pp. 14-33. (2020)

Bagó, Zoltán: Az Európai Unió és a Beneš-dekrétumok. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 43-65. (2018)

Bajcsy-Zsilinszky, Endre: A nemzeti radikalizmus szociálpolitikai programja. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 197-199. (2020)

Bajkai, Rozália and Kolozsi, Barbara: Az abszolút kormeghatározás lehetőségei, avagy a 9. századi keltezés nehézségei egy debreceni lelőhely tükrében. In: Az Alföld a 9. században II. 4. pp. 103-137. (2017)

Bajáki, Bernadett: Az emlékezés útjai. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 228-234. (2006)

Bakay, Kornél: A magyar őstörténet kérdései - régész szemmel. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 49-62. (1996)

Bakó, Bálint: Kitörés az elszigeteltségből - magyar kapcsolatok a balti államokkal az 1920-as évek első felében. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 14-15. (2017)

Balatoni, Balázs: The Buxton mission : British diplomacy in Bulgaria 1914-1915. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 49-60. (2019)

Balatoni, Balázs: Preface. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 5-6. (2019)

Balatoni, Balázs: A szakértők szerepe a délkelet-európai brit külpolitika alakításában a 20. század legelején. In: Aetas, (35) 4. pp. 85-97. (2020)

Baliga, Violetta Lilla: A Millenniumi Országos Kiállítás és mulatónegyede, az Ős-Budavára. In: Belvedere Meridionale, (33) 2. pp. 40-55. (2021)

Balog, Erika: Az 1956-os forradalom a történelem tankönyvekben. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 104-116. (2007)

Balog, Iván: Az "aranyketrec", avagy a magyar zsidóság szegregatív asszimilációja. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 71-78. (1992)

Balog, Iván: A könyv, amit nem lehet elfelejteni. In: Aetas, (34) 3. pp. 184-186. (2019)

Balogh, Albin: A magyar pénz története az Árpádok idején. (1912)

Balogh, Andrea and Besenyő, János and Miletics, Péter and Vogel, Dávid: La République Centrafricaine. ISBN 978-963-12-5103-6, (2016)

Balogh, Elemér: Adalékok a házasság fölbontásának középkori kánonjogi előzményeihez. In: Lege duce, comite familia: ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfordulójára, (68). pp. 22-30. (2017)

Balogh, Elemér: A trieri érseki tartomány bírósági szervezete : adalék a középkori egyházi bíráskodás németországi intézménytörténetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 5-33. (2020)

Balogh, István: Velenczei diplomaták Magyarországról : 1500-1526 : forrástanulmány. (1929)

Balogh, László: Megjegyzések a 10. század második felének magyar-bizánci kapcsolataihoz. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 11-18. (2014)

Balogh, László: Megjegyzések a Kárpát-medence 9. század eleji történelméhez. In: Az Alföld a 9. században II. 4. pp. 231-248. (2017)

Balogh, László: Nicephorus Phocas and the Scythians. In: Chronica, (11). pp. 12-17. (2011)

Balogh, László: Niképhoros Phókas és a szkíták. In: Középkortörténeti tanulmányok, (7). pp. 281-287. (2012)

Balogh, László: Notes on the ethnic and political conditions of the Carpathian basin in the early 9th century. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 61-69. (2021)

Balogh, Ádám: Nagyhatalmak hadihajói Rio de Janeiro partjainál 1893-1894-ben : a brazil haditengerészet lázadásának diplomáciai hatásai. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 15-17. (2017)

Balázs, Gergely: Eseménytorzítás egy helytörténeti kutatás tükrében.

Balázs, Mihály: Andrzej Frycz-Modrzewski : halálának négyszázadik évfordulójára. (1973)

Balázs, Mihály: Ecsedi Báthori István levelei Bocskaihoz. (1972)

Balázs, Mihály: Radikale Heterodoxie und Geschichtsschreibung in Siebenbürgen im 16. und 17. Jahrhundert. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 37-47. (2014)

Balázs, Péter: [Bevezetés]. In: Turgot : levelek a toleranciáról 29. pp. 3-14. (1996)

Balázs, Péter: Tolerancia a konfesszionalizáció korában : historiográfiai áttekintés. In: Aetas, (35) 1. pp. 150-167. (2020)

Balázs, Péter: A vallási (in)tolerancia keresztény alapjairól : újkortörténészi megfontolások. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 3-21. (2020)

Banner, Benedek: Ein Ungarischer Fund aus dem XII. Jabrhundert in Békéscsaba. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 297-298. (1934)

Banner, Benedek: XII. századbeli magyar lelet Békéscsabán. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). p. 297. (1934)

Banner, János: Ausgrabungen in den Grenzteilen Batida und Gorzsa von Hódmezővásárhely. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). p. 271. (1934)

Banner, János: Az ószentiváni bronzkori telep és temető : 1928. évi ásatás = Die Ausgrabungen bei Ószentiván : zweite Folge 1928. (1928)

Banner, János: Az ószentiváni ásatások. (1928)

Banner, János: Középkori emlékek a nyársapáti templompartról. (1930)

Banner, János: Rézkori leletek Magyar-Dombegyházán ; La Tène sírok Tótkomlóson. (1928)

Banner, János: Tâches archéologiques de l'Institut Scientifique de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 10-11. (1946)

Banner, János: A kökénydombi neolithkori telep = Die neolithische Ansiedelung von Kökénydomb. (1931)

Banner, János: Ásatások a hódmezővásárhelyi határ batidai és gorzsai részében. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 251-270. (1934)

Banner, János: A szőregi La-Tène temető = Das La-Tène Gräberfeld bei Szőreg. (1929)

Bara, Júlia and Béres, Mária and Gyöngyössy, Orsolya and Kelemen, Éva: Belsőváros ékköve : Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád. ISBN 978-963-88570-2-6, (2016)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: Harangok. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 145-151. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: Idegen szavak és szakkifejezések magyarázata. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 211-212. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: Illusztrációk jegyzéke. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 203-209. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: Irodalomjegyzék. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 215-219. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: Klenódiumok. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 99-143. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: Köszönetnyilvánítás. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). p. 15. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: Miserend és az egyházi év ünnepei. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 159-167. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: A Nagyboldogasszony-napi búcsú. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 169-177. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: Orgona. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 81-83. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: Szobrok és festmények. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 85-97. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: Szószék és keresztelőkút. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 75-80. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: Templomi viselkedés, ülőhelyek és térhasználat. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 153-157. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: "This is how it became Saint Roch church..." : church history in the light of written sources. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 25-31. (2016)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: The church of Our Lady in Csongrád. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 179-201. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet. ISBN 978 963 306 557 0, (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: "így lett ebből Szent Rókus temploma..." : templomtörténet az írott források tükrében. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 19-24. (2016)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: A templom külső és belső leírása. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 29-52. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: A templom oltárai. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 53-74. (2019)

Bara, Júlia and Gyöngyössy, Orsolya: A templom építésének története. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). pp. 17-28. (2019)

Bara, Péter: Egy velencei a Magyar Királyságban? : Cerbanus Cerbano és biográfiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (144). pp. 25-41. (2019)

Bara, Péter: III. Frigyes császár levelei a szultánnak és a bizánci császárnak Konstantinápoly ostromát megelőzően. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (143). pp. 65-69. (2018)

Bara, Péter and Illés, Imre Áron and Palotás, György and Szabó, Ádám Ágoston and Varga, Ferenc: Hivatalnokok, lázadók, szerzetesek : késő római szöveggyűjtemény 1. (2011)

Barabás, Gábor: A középkori pápaság és Szent Jakab kultuszának metszéspontjában. In: Aetas, (34) 2. pp. 177-182. (2019)

Barabás, Gábor: "nos tuis supplicationibus inclinati, auctoritate tibi presentium indulgemus" : IV. Ince pápa és a szentszéki küldöttbíróság rendszerének magyarországi visszaszorulása a 13. század közepén. In: Aetas, (35) 2. pp. 126-141. (2020)

Barabás, Károly: Kálmán szlavón herceg és IX. Gergely pápa. In: Aetas, (32) 3. pp. 36-51. (2017)

Baracs, Róbert: Az '56-os magyar menekültek fogadása és integrációja Hollandiában.

Baracs, Róbert István: A magyar történeti afrikanisztika helye a nap alatt. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 17-18. (2017)

Baracsi, Lóránt: Magyarországi jelzáloghitelezés a két világháború között. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 67-85. (2019)

Baracsi, Lóránt: A magyarországi jelzáloghitelezés a két világháború között. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 5-25. (2020)

Baraniecka-Olszewska, Kamila: The third twin: a post-mortem image of the Polish president Lech Kaczyński : on the performative power of mourning. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 137-52. (2014)

Barbagallo, Salvatore: Cavour : l’Italie, la Hongrie et l’Orient. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 23-34. (2020)

Barbarics-Hermanik, Zsuzsa: Kulturtransfer zwischen Zentral- und Südostmitteleuropa durch handschriftliche Zeitungen. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 391-424. (2014)

Baricz, Árpád: Szent Gellért püspök teológiai nézetei a jövendölésekről és a jósokról. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 129-133. (1997)

Barna, Ferenc Máté: Domonkos tartományfőnöki köszöntő. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. p. 7. (2016)

Barna, Gábor: 75 éves a néprajz és folklorisztika szegedi tanszéke, 1929-2004 : kis tanszék- és oktatástörténet. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 361-371. (2004)

Barna, Gábor: Adatok a kunszentmártoni iparosság és az egyház kapcsolatához a 18-20. században. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 9-16. (2015)

Barna, Gábor: Ajánlás. In: Bánsági áhitat 9. pp. 7-8. (2014)

Barna, Gábor: Ajánlás ; Szerkesztői előszó. In: Adatok a csépai plébánia történetéhez 20. pp. 7-10. (2015)

Barna, Gábor: Az első kunszentmártoni vásár : presztízs, hatalom és érdek szimbolikus megjelenítése. In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 84-95. (2015)

Barna, Gábor: Az Élő Rózsafüzér társulata : imádság és imaközösség a 19-21. századi vallási kultúrában. ISBN 978 963 277 319 3, (2011)

Barna, Gábor: Baromorvosi könyvek : népi állatorvoslás - nagykunsági adatok a népi állatorvosláshoz. In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 120-130. (2015)

Barna, Gábor: Egy XIX. századi kéziratos orvosságos könyv és összeírója. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 48-66. (2002)

Barna, Gábor: Katolikus temetők térhasználata a 19-20. században : a kunszentmártoni temetők példájával. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 131-137. (2015)

Barna, Gábor: Kunszentmárton és a Nagykunság : kulturális alkalmazkodás és a mezővárosi kultúra. In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 96-119. (2015)

Barna, Gábor: Kunsziget : kunok a Szigetközben? In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 76-83. (2015)

Barna, Gábor: Képeslapok az első világháborúból : gondolatok egy kiállításhoz. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 553-560. (2018)

Barna, Gábor: National feasts, political memorial rites - feasts of civil religion? In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 72-80. (2014)

Barna, Gábor: Politics and folk religion : concepts and problem. In: Politics and folk religion, (6). pp. 9-21. (2001)

Barna, Gábor: Politics and folk religion : foreword. In: Politics and folk religion, (6). p. 3. (2001)

Barna, Gábor: Radics István, Kunszentmárton újjáalapításának a "megszállásnak" vezetője, a település első főbírója és kora. In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 34-66. (2015)

Barna, Gábor: Reconciling national and imperial identity : royal masses and commemorative masses in Kunszentmárton. In: Religion, culture, society, (4). pp. 57-87. (2017)

Barna, Gábor: Saint Margaret of Hungary : the Saint of penance, service to and love of the homeland : 20th century interpretations of Saint Margaret. In: Religion, culture, society, (5). pp. 74-81. (2018)

Barna, Gábor: Szerkesztői előszó. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. p. 13. (2016)

Barna, Gábor: Sülye Mihály története : a 18. századi népmozgások dokumentálhatóságának kérdései. In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 67-75. (2015)

Barna, Gábor: T. Székely László (1912-1986) a vallási néprajz ismeretlen erdélyi és bánsági művelője. In: Bánsági áhitat 9. pp. 72-75. (2014)

Barna, Gábor: Zarándokvonaton : adatok a Mariazellbe, Lourdes-ba és Rómába vezetett vonatos zarándoklatokról a 19-20. század fordulóján. In: Különvonaton: a vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban 31. pp. 41-52. (2017)

Barna, Gábor: A kármelita harmadrend Zomborban és a skapuláré társulat. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 144-151. (2014)

Barna, Gábor: A mesterszállási templom építésének története. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 116-130. (2015)

Barna, Gábor: A plébánia könyvtára : kincseink. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 183-195. (2015)

Barna, Gábor: A szentek tisztelete : bevezető gondolatok a szentkultusszal foglalkozó konferenciához. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 11-16. (2001)

Barna, Gábor: A toronygomb titka. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 170-182. (2015)

Barna, Gábor: A történelmi emlékezet megszerkesztése helyi identitás- és mítoszteremtés : a "Megszálló levél" - Kunszentmárton 18. századi újratelepítéséről szóló elbeszélés. In: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok, (11). pp. 11-33. (2015)

Barna, Gábor and Pusztai, Bertalan: Egy változó ünnep szent és profán között. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 9-16. (1999)

Barna, Gábor and Pusztai, Bertalan: A changing Feast between the sacred and the profane. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 91-99. (1999)

Baros-Gyimóthy, Eszter Márta: "Item praevaricatores sextipraecepti" : paráznák és gyermekeik a 18. századi csetneki evangélikus anyakönyvekben = "Item praevaricatores sextipraecepti" : fornicating people and their children in teh 18. century Lutheran registers in Csetnek. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 7-37. (2015)

Barsi, Béla: La genealogía y vida del sacerdote agustino Fulgentius Rodriguez del Banato. In: Acta hispanica, (24). pp. 77-86. (2019)

Bartha, Annamária: Károly Róbert és Nagy Lajos egészsége és betegségei. pp. 7-36. (2013)

Bartha, Miklós: Kazár földön. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 149-153. (2020)

Barton, Charles: High commissioner Bristol’s implementation of Wilsonian internationalism in Asia minor and its shortcomings. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 175-186. (2020)

Baráth, Tibor: Aspects philosophiques de l'histoire de François II Rákóczi. In: Études hongroises, (14-15). pp. 136-146. (1937)

Baski, Imre: A keresztény vallási terminológia megjelenése és változása a kun Miatyánk-fordításokban. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 88-101. (2016)

Batalka, Krisztina: 1956-ról 60 év múltán : ismeretterjesztés és kutatás a Műegyetemen.

Batthyány, Ádám: Előszó. In: Beszélgetések vágatlanul : Polgári Szilvia portrésorozata = Conversations : uncut version : Szilvia Polgári's portrait series, (18). pp. 7-8. (2018)

Batthyány, Ádám: Foreword. In: Beszélgetések vágatlanul : Polgári Szilvia portrésorozata = Conversations : uncut version : Szilvia Polgári's portrait series, (18). pp. 93-95. (2018)

Bató, Szilvia: Deviancia és bűnözés a 18-19. századi Magyarországon. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 108-127. (2011)

Bató, Szilvia: Rechtseinheit in der neoabsolutistischen Habsburgermonarchie? In: Centenaria : ende des langen 19. Jahrhunderts = The end of the long 19th century : konferenz Szeged, 5-7. Dezember 2018, (27). pp. 18-30. (2020)

Bavouzet, Julia: Hivatali eskü a magyar közszolgálatban. In: Aetas, (35) 3. pp. 61-86. (2020)

Baán, Izsák: Nyugati életszabály, keleti ihletettség a 6. század eleji latin szerzetesség világából : a Regula Orientalis. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 17-32. (2020)

Bebesi, György: Vitte, a gazdaságpolitikus. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 333-342. (2020)

Bednárik, János: Meghalt a plébános, éljen a plébános! : plébániai concursusok a 19. század második felében a Buda környéki falvakban. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 217-232. (2016)

Bedő, Tamás: Köszöntő = Salutation. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. p. 9. (2016)

Beke, Ida: Erdély társadalma és művelődése az Approbata Constitutiókban. (1927)

Bellus, Ibolya and Boronkai, Iván: Pii II pontificis maximi De bello Turconico liber imperfectus : egy humanista műhelyéből. In: Aetas, (8) 1. pp. 106-127. (1993)

Bencsik, Elvira: Szent Gellért példái a kézművesség köréből. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 153-159. (1997)

Bencsik, Péter: Az első világháború okairól. In: Belvedere Meridionale, (27) 4. pp. 5-23. (2015)

Bencsik, Péter: Csehszlovákia Kommunista Pártja és a csehszlovák állambiztonság reakciói a magyar forradalomra.

Benda, Kálmán: Eperjessy Kálmán - művei tükrében. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 8-10. (1995)

Bende, Lívia and Lőrinczy, Gábor and Türk, Attila: Újabb 10. századi sírok a Maros-torkolat Duna-Tisza közi oldaláról : régészeti adatok egy szaltovói párhuzamú tárgytípus értelmezéséhez és a honfoglalás kori temetkezési szokásokhoz. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 25-68. (2013)

Bene, Krisztián: Berthelot tábornok romániai tevékenységének mérlege és emlékezete. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 165-182. (2020)

Bene, Krisztián: Egy lovagias lázadó : Raoul Magrin-Vernerey katonai pályafutása a Mediterráneum vonzásában. In: Aetas, (34) 1. pp. 78-96. (2019)

Bene, Krisztián: Une nouvelle étape des rapports militaires franco-hongrois : une contribution involontaire française pour la montée du nationalisme hongrois. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 67-76. (2020)

Bene, Krisztián: A délvidéki semleges zóna létrehozása. In: Lokális Trianon 1. : Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben 1918–1920, (28). pp. 11-26. (2021)

Benedek, Elek: Nagy Lajos. In: Gyakorlati pedagógia 8-10. pp. 513-516. (1939)

Beneš, Edvard: 14. dokumentum : Harc Európa kollektív biztonságáért és az olasz-etióp háború : Prága, 1935. november 5. In: "A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből (1935-1936) 44. pp. 62-68. (1999)

Beneš, Edvard: Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése és a Habsburgok bukása. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 29-30. (1992)

Beneš, Edvard: Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése és a Habsburgok bukása. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 29-30. (1995)

Beneš, Edvard: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány. (2003)

Beneš, Edvard: Felhívás az antant hatalmakhoz. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 47-49. (1992)

Beneš, Edvard: Felhívás az antant hatalmakhoz. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 47-49. (1995)

Beneš, Edvard: I. fejezet : Ausztria, Csehország és az abszolutizmus, illetve a központosítás kezdetei. In: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány 61. pp. 11-13. (2003)

Beneš, Edvard: II. fejezet : Az abszolutizmus győzelme és a centralizmus kiépítése. In: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány 61. pp. 14-16. (2003)

Beneš, Edvard: III. fejezet : Csehország függetlenségének vége és az abszolutista centralizmus. In: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány 61. pp. 17-21. (2003)

Beneš, Edvard: IV. fejezet : Ausztria és Csehország az 1848-as forradalom alatt. In: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány 61. pp. 22-26. (2003)

Beneš, Edvard: V. fejezet : Az 1861-es, illetve az 1867-es alkotmánykísérletek és a csehek küzdelmei a centralizmus ellen. In: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány 61. pp. 27-30. (2003)

Beneš, Edvard: VI. fejezet : Az osztrák-magyar kiegyezés és az 1867-es alkotmány. In: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány 61. pp. 31-32. (2003)

Beneš, Edvard: VII. fejezet : Az 1867 óta folyó nemzeti küzdelmek és az alkotmányos revízióra tett kísérletek. In: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány 61. pp. 33-58. (2003)

Beneš, Edvard: VIII. fejezet : Az ausztriai probléma megoldása. In: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány 61. pp. 59-72. (2003)

Beneš, Edvard: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása. (1992)

Beneš, Edvard: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása. (1995)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovák nemzeti szellem és Franciaország. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 40-43. (1995)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovák nemzeti szellem és Franciaország. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 40-43. (1992)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok : történelmük értelme. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 7-8. (1995)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok : történelmük értelme. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 7-8. (1992)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok harca a németek ellen. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 9-10. (1995)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok harca a németek ellen. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 9-10. (1992)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok és a Habsburgok. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 11-28. (1995)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok és a Habsburgok. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 11-28. (1992)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok és a magyarok : egy legenda, amit szét kell rombolnunk. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 31-34. (1995)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok és a magyarok : egy legenda, amit szét kell rombolnunk. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 31-34. (1992)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok és az 1914-es háború. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 35-39. (1995)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok és az 1914-es háború. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 35-39. (1992)

Beneš, Edvard: A múlt szenvedései és a jövő reményei. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 44-46. (1995)

Beneš, Edvard: A múlt szenvedései és a jövő reményei. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 44-46. (1992)

Benkéné Sándor, Barbara and Juhász, Antal: A falu népének kapcsolatrendszere. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 55-71. (2007)

Benkő, Loránd: Anonymus kunjairól. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 39-67. (1995)

Benyus, Máté and Csernus-Lukács, Szilveszter and Tóth, Marcell: Bevezető. In: Dokumentumok a brit-jugoszláv kapcsolatok történetéhez (1949-1953) 92. pp. 5-7. (2014)

Benyus, Máté and Csernus-Lukács, Szilveszter and Tóth, Marcell: Bibliográfia. In: Dokumentumok a brit-jugoszláv kapcsolatok történetéhez (1949-1953) 92. pp. 17-18. (2014)

Benyus, Máté and Csernus-Lukács, Szilveszter and Tóth, Marcell: A Documenta Historica eddig megjelent számai : 1992-2014. In: Dokumentumok a brit-jugoszláv kapcsolatok történetéhez (1949-1953) 92. pp. 50-54. (2014)

Berczeli, Anzelm Károly: Giambattista Vico és a történelem. (1929)

Berczeli-Nemcsényi, Alex: Új élet az Újvilágban? : német emigrációs társaságok a 19. század első felében. In: Móra Akadémia, (8). pp. 147-161. (2020)

Berecz, Anita: Országgyűlési választások, érdekképviselet és választási részvétel Pesten, 1878-1884. In: Aetas, (35) 2. pp. 196-198. (2020)

Berend, T. Iván: Újjáépítés és a nagytőke elleni harc Magyarországon, 1945-1948. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 398-401. (2020)

Berger, Stefan: Történetírás és közéleti szerepvállalás : egy szimbiotikus kapcsolat. In: Aetas, (34) 2. pp. 142-162. (2019)

Berki, Feriz: A bizánci liturgikus szövegek magyar fordításának néhány kérdéséről. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 109-115. (1994)

Bernhard, Jan-Andrea: Basler Hungarica in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts : Kirchen- und kommunikationsgeschichtliche Erkenntnisse und Folgerungen. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 219-260. (2014)

Berta, Árpád: Magyar törzsek és törzsnevek. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 17-28. (1996)

Berzeviczy, Albert: À la mémoire de François II Rákóczi. In: Revue des études hongroises, (13). pp. 5-10. (1935)

Beszédes, Valéria: Szabadka magyar lakossága. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 147-158. (1997)

Bethlen, István: Gr. Bethlen István 1926. november 27-i, debreceni díszpolgárrá választása alkalmából elmondott beszéde. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 195-197. (2020)

Bethlen, István: A jobb- és baloldali radikalizmus ellen. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 191-194. (2020)

Bezdán, Sándor: Kossuth egyesületi kapcsolatai a reformkorban. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 6-9. (1995)

Bezdán, Sándor: A dualizmus kori egyesülettörténet forrásai. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 85-89. (1994)

Bezha, Anastas: Austria-Hungary and the Albanian project a comparative case study : between support and imperialism. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 131-153. (2020)

Bezha, Anastas: The Ottoman heritage in Albania at the brink of World War one. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 61-83. (2019)

Bezzegh, Gábor Kelemen: Different perspectives : subjective reflections on ethnological research. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 147-149. (1999)

Bibó, István: Nomád népek lángelméi : Géza és Sarolt. (1933)

Bibó, István: Nomád népek lángelméi : Árpád. (1932)

Bibó, István: Nyilatkozat Magyarország állami, társadalmi és gazdasági rendjének alapelveiről és a politikai kibontakozás útjáról, 1956. december hó 8. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 445-449. (2020)

Bibó, István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 367-372. (2020)

Bibó, István: A magyar demokrácia válsága című cikke és a cikk vitája. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 437-442. (2020)

Biernaczky, Szilárd: Magyar László recepciója itthon és külföldön. In: Magyar 200 : Szombathelyi tudományos konferencia és megemlékezés. pp. 69-95. (2019)

Bikkal, Dénes: Társadalombiztosítás a Felvidéken. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 265-266. (2020)

Biró, Zsófia: A nádor bíráskodása a királyi udvarban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 25-38. (2020)

Blazovich, László: Az Alföld domborzati képe Szent Gellért korában. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 17-25. (1997)

Blénessy, János: Népvándorlási kérdések tekintettel hazánkra. (1912)

Boga, Alajos: Székelyföld történetírója a XVII. században. (1914)

Bognár, Anikó: Mollináry bakák a Nagy Háborúban. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 391-406. (2018)

Bognár, Ferenc: Szellemi felelősségvállalás és a diktatúra elutasítása : hazánkban a demokrácia megvalósulása szellemi kérdés. In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 59-68. (2004)

Bognár, László: Új generáció és régi szerepek egy krónikás szemével : társadalmi elitek, királyi hatalom és generációváltás II. Richard idején Thomas Walsingham krónikájában. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 19-20. (2017)

Boisits, Barbara: Arnold Schönberg und die Tradition. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 301-306. (2008)

Bolcu, Amalia Maria: Des chevaliers de Charlemagne aux "mercenaires" du XIXe siècle. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 77-88. (2020)

Boldea, Ligia: In Sedes Iudiciaria : on the feminine presence before counties' courts in the Banat - the 14th century - first half of the 15th century. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 54-61. (2018)

Bollók, Ádám: Megjegyzések a honfoglalás kori (öv)veretek kutatásának helyzetéről : kiválasztott problémák. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 423-446. (2013)

Bollók, Ádám: Vendégségben Konstantinápoly 10. századi udvari történetíróinak műhelyében. In: Aetas, (35) 3. pp. 189-198. (2020)

Bono, Salvatore: Une Méditerranée élargie. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 111-118. (2019)

Borbély, Eszter: Széchenyi közlekedéspolitikája. In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). pp. 11-14. (1991)

Borghello, Giampaolo: Pascoli 1911: il discorso "La grande Proletaria si è mossa". In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 35-44. (2020)

Boros, Domokos Fortunát: A csiksomlyói harminckét Confrater. (1923)

Borovi, Dániel: Babérok térben és időben. In: Aetas, (34) 1. pp. 159-165. (2019)

Borsodi, Csaba: A megtorlás és a megtorlás szervezete az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1957-1960.

Borsódi, Martin: Szarmata településekről származó üvegleletek a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). pp. 89-110. (2021)

Botos, Katalin: Magyarország valóban más? : tézisek a II. világháború utáni magyar gazdaságtörténetből. In: '89 rendszerváltozások Kelet-Európában : konferenciakötet, (5). pp. 6-12. (2010)

Botyánszki, Alexandra: Technológiai katasztrófák és a politika : Csernobil és a glasznoszty. In: Természeti és ipari katasztrófák. pp. 127-142. (2012)

Bradean-Ebinger, Nelu: Tantárgystruktúra, oktatási cél és módszer a bécsi keleti akadémia diplomataképzésében, 1754–1918. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 105-115. (2020)

Brandl, Gergely and Göncöl, Csaba and Juhász, Krisztina and Marton, Gellért Ernő and Szabados, János: Kommunikation und Nachrichtenaustausch : Verhandlungsstrategie der habsburgischen Seite bei der Friedensverhandlung von Szőny, 1627. In: Chronica, (19). pp. 113-140. (2020)

Brandsch, Henrik: Az erdélyi szászok falusi iskolái 1600-ig. (1912)

Brix, Emil: "Volk begnadet für das Schöne" : Anmerkungen zur österreichischen Kulturpolitik. In: Österreichische Identität und Kultur, (1). pp. 39-51. (2007)

Brix, Emil: Österreichs mitteleuropäische Identität. In: Österreichische Identität und Kultur, (1). pp. 25-38. (2007)

Buczkó, Zsuzsanna: Bevezetés. In: Napkeleti gyümölcsök, avagy Úti élmények : természettörténeti-orvosi tapasztalatokkal, néhány százszorosan kipróbált orvossággal és a mediális rendszer új gyógyítási módjával kiegészítve 62. pp. 3-14. (2003)

Buday, Kálmán: Báthory István erdélyi fejedelemsége : 1571-76. (1932)

Buhály, Attila: Mi köze van Sardurinak Ištarhoz? : asszír logogrammák urartui szolgálatban. In: Aetas, (35) 2. pp. 17-25. (2020)

Bukva, Mátyás and Edelmayer, Zsolt and Mag, Noémi and Tóth, Laura and Varga, Anikó Eszter: Eötvözet VI. : A szegedi Eötvös Loránd Kollégium mai arculata.

Burány, Mária Terézia: Vajdaság mezőgazdaságának fejlődési szakaszai a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságtól napjainkig. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 23-38. (2020)

Bálint, Alajos: Der Münzfund zu Hódmezővásárhely. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). p. 296. (1934)

Bálint, Alajos: A hódmezővásárhelyi éremlelet. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 272-295. (1934)

Bálint, Csanád: Egy szubjektív előszó; a műfajt tekintve kétségkívül nem kellően ünnepélyes és fennkölt. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 11-12. (2013)

Bálint, János: Szent Gellért példái az orvostudomány köréből. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 204-212. (1997)

Bálint, László: Kováts József : 1926-1958. ISBN 963 9573 000, (2004)

Bálint, László: Különös szervezkedések Szegeden és környékén : 1945-1953 : a hírhedt koncepciós eljárások és ítéletek első magyar példái. ISBN 963 9573 09 4, (2005)

Bálint, László: A megtorlás Szegeden : 1956. ISBN 963 9573 043, (2004)

Bálint, László: A megtorlás Szegeden. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 9-18. (2007)

Bálint, Sándor: Being the guest of Our Lady in Szeged. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 101-102. (1999)

Bálint, Sándor: Boldogasszony vendégségében Szegeden. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 17-18. (1999)

Bálint, Sándor: Karten. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 675-680. (2014)

Bán, Mónika: Katolikus út a XIX. századi spanyol politikában : Juan Donoso Cortés. In: Értekezések 47. pp. 1-11. (2000)

Bánfalvi, Győző Sándor and Czibere, Ibolya: A területi egyenlőtlenségeket és a versenyképességet meghatározó társadalmi tényezők Hajdú-Bihar megye térségeiben. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 61-86. (2020)

Bánsági, Andor: A Szent István csatahajó elsüllyedése : 1918. június 10. (2008)

Bányai, Viktória: „The Emperor’s deliverance” – János Libényi’s assassination attempt on Franz Joseph’s life commemorated in contemporary Hebrew poems. In: Religion, culture, society, (4). pp. 30-43. (2017)

Bárdonicsek, Dominika: Női betegek vs. gyógyítók a szovjet táborrendszer árnyékában. In: Móra Akadémia, (8). pp. 201-216. (2020)

Bárány, Attila: "Angliáért és Szent Györgyért!" : Andrew Ayton : Knights and warhorses : military service and the English aristocracy under Edward III. In: Aetas, (10) 4. pp. 169-176. (1995)

Bárány, Attila: Magyarország és a bretagne-i háború, 1488–1493. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 33-42. (2018)

Báró-Farkas, Csaba László and Báró-Farkas, Margit Chiara: A cigányságot érintő jogi szabályozás a 20. század második felében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 37-63. (2018)

Béli, Gábor: Pénzkölcsön, zálogkölcsön a régi magyar jogban a Hármaskönyv megjelenéséig. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 5-26. (2019)

Bérenger, Jean: Les chemins de fer et les gares parisiennes sous Napoléon III. In: Chronica, (14). pp. 100-109. (2017)

Béres, Mária and Kelemen, Éva: Archaeological-geological observations in the Saint Roch Church. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 46-59. (2016)

Béres, Mária and Kelemen, Éva: Régészeti-geológiai megfigyelések a Szent Rókus-templomban. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 33-45. (2016)

Bíró, Csaba: Az 1956-os forradalom tanításának problémái. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 117-121. (2007)

Bíró, Csaba: Vérengzés Szőregen és Szegeden. In: Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben : Tudományos konferencia a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (12). pp. 51-61. (1999)

Bíró, Gyöngyvér: Gellértegyháza és problémaköre. pp. 323-370. (2020)

Bíró, Zoltán: Az MDF megszervezésének története. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 122-132. (2007)

Bíró, Ádám: A 10-11. századi Kárpát-medencei íjlemezek külső forráskritikai problémái. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 373-422. (2013)

Bíró, Ákos: Kitüntetésadományozások Ausztria-Magyarország zsidó katonái részére a Nagy Háborúban. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 349-362. (2016)

Bódai, Eszter: A Gáva-kultúra miniatűr edényei Magyarország területén. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). pp. 9-30. (2021)

Bódai, Eszter and Mellár, Balázs and Szikszer, Bálint: Kora bronzkori urnatemető Kisapostag határában. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 16-19. (2020)

Bódy, Zsombor: A magyar szociálpolitika nemzetközi beágyazottsága : tudástranszfer és eredményei Magyarországon 1945 előtt. In: Aetas, (34) 4. pp. 5-26. (2019)

Bódán, Zsolt: "Egy úr a pokolban is úr..." : a hadsereg, mint a polgári élet színtere egy gyulai polgárcsalád fiainak első világháborús levelezésében. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 68-78. (2018)

Bózsó, Péter Tamás: Az albán nacionalizmus és Hroch elmélete. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 231-250. (2020)

Bödők, Gergely: "A munka frontján" : a nők változó társadalmi szerepe a Nagy Háború hátországában. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 409-419. (2018)

Búr, Gábor: Magyar László és David Livingstone: széttartó párhuzamok. In: Magyar 200 : Szombathelyi tudományos konferencia és megemlékezés. pp. 60-68. (2019)

C

Carbone, Angela: Brides in family or in institute : dowry between customs, symbols and rituals in Southern Italy, 18th-19th centuries. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 157-169. (2020)

Casper, Lawrence E.: Gyorsreagálású Erő : Falcon Dandár, 10. hegyi hadosztály : az 1993. október 3-i harci bevetések összefoglalója. In: A „fekete tengeri” csata : források az 1993. október 3-4-i mogadishui csata hadtörténetéhez 101. pp. 32-41. (2019)

Cey-Bert, Róbert Gyula: A honfoglalás kori magyar konyha. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 134-143. (1996)

Cicero, Marcus Tullius: M. T. Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde. In: Marcus Tullius Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde 51. pp. 17-27. (2001)

Cieger, András: Nemzeti identitás és állampolgári lojalitás a dualizmus kori Magyarországon. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 87-98. (2016)

Cora, Zoltán: Kossuth Shakespeare-jétől az angol nyelvű Magyar Történetig : történelmi barangolások az angol-magyar kapcsolatok világában. In: Aetas, (34) 3. pp. 168-174. (2019)

Cora, Zoltán: Mezőgazdasági társadalombiztosítás és a Nagy Háború : "Korforduló" vagy átmenet? In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 175-185. (2018)

Cora, Zoltán: Szociálpolitika Magyarországon a forradalomtól a rendszerváltozásig, 1956-1989. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 213-229. (2020)

Cora, Zoltán: A szociálpolitika és a szociális jogok fejlődése a dualizmus időszakában. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 44-50. (2020)

Cora, Zoltán: A szociálpolitika és a társadalombiztosítás fejlődése a két világháború közötti időszakban. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 96-118. (2020)

Cora, Zoltán: A szociálpolitika és társadalombiztosítás alakulása az 1945 és 1956 közötti időszakban. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 164-168. (2020)

Cora, Zoltán and Kiss, Mária Rita and Olasz, Lajos: Bevezető. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 7-8. (2020)

Cora, Zoltán and Kiss, Mária Rita and Olasz, Lajos: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867-1989). ISBN 978-615-6060-29-7, (2020)

Cora, Zoltán and Olasz, Lajos and Kiss, Mária Rita: Bevezető. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 15-16. (2020)

Cs. Sebestyén, Károly: Az algyői templom. (1930)

Cs. Sebestyén, Károly: Szeged középkori vára. (1928)

Cs. Tóth, Gabriella: Erzsébet királyné a populáris kultúrában : a modern nőkép tükrében Gödöllő példáján. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 321-334. (2016)

Csanádi, Mária: Az eltérő rendszerátalakulások szerkezeti háttere : a pártállamok összehasonlító modellje: az önreprodukciókban, reformokban és átalakulásokban megbúvó különbségek és egyezések mögött lévő strukturális okok. In: '89 rendszerváltozások Kelet-Európában : konferenciakötet, (5). pp. 106-111. (2010)

Csapai, János: Egy sárközi szanitéc levelezése. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 90-105. (2018)

Csaplár-Degovics, Krisztián: A századfordulós Közép- és Délkelet-Európa értelmezési lehetőségei globális perspektívából : a new imperial history és a birodalmi életrajz. In: Aetas, (35) 4. pp. 144-159. (2020)

Csapody, Tamás: Pártos Imre bori notesze és munkaszolgálat utáni pályája. In: Aetas, (35) 4. pp. 116-143. (2020)

Cseh, Péter and Molnár, Dávid and Sümegi, Pál: Pusztaszeri Vesszős-halom (kurgán) geoarcheológiai vizsgálata. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 87-96. (2020)

Cserbák, András: A keleti templom ikonográfiája és a vizuális kommunikáció. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 32-40. (2001)

Cseresnyés, Ferenc: A menekültek és bevándorlók Európában az 1950-es évektől napjainkig. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 431-442. (2020)

Cserháti, Katalin: "Kérünk utasítást, miként cselekedjünk?" : vasutas menekültek kálváriája 1918 és 1920 között. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 22-23. (2017)

Csernus, Sándor: "Joinville urának levele X. Lajos királyhoz" - és ami mögötte van. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 67-73. (2018)

Csernus, Sándor: "Lanselot, roy de Honguerie et de behaigne" : naissance et épanouissement d'un mythe au milieu du quinzieme siecle. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 93-117. (1988)

Csernus-Lukács, Szilveszter: "Nézzünk a narratívák mögé" : beszélgetés Peter Haslingerrel. In: Aetas, (35) 1. pp. 168-173. (2020)

Cservenka, Ferdinánd: Krónikalapok Horváth Miklós tiszteletére. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 186-189. (2020)

Csibi, Krisztina: A bukovinai székelyek Bácskában töltött évei a Magyar Távirati Iroda napi híreinek tükrében. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 153-168. (2017)

Csicsmann, László: Repedések a transzatlanti kapcsolatokban? : a Közel-Kelet példája. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 443-453. (2020)

Csiky, Gergely: Fegyveresek a 9. századi Alföldön? : adatok a késő avar kori fegyvermelléklet-adás megszűnéséhez. In: Az Alföld a 9. században II. 4. pp. 73-101. (2017)

Csiky, Gergely: Sinópé helye a Fekete-tenger kora középkori gazdasági rendszerében : kérdések és problémák. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 19-42. (2014)

Csikós, Zsuzsanna: Prólogo. In: Acta hispanica 23. pp. 5-7. (2018)

Csikós, Zsuzsanna: Prólogo - América Latina y el mundo : el Departamento de Estudios Hispánicos y la FIEALC. In: Acta hispanica. pp. 11-12. (2020)

Csillik, Éva: De codicibus capitis XII. libri primi miraculorum S. Demetrii. In: Commentationes historico-hagiographicae hungarice scriptae summariis latinis adornatae, (1). pp. 61-71. (1978)

Csirke, Orsolya: Római kori halomsír Árpád-kori temetkezései Kemenesszentpéteren, Veszprém megye. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 69-82. (2013)

Csorba, László: Kossuth egy újabb szabadságharc feltételeiről az 1860-as évek első felében. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 52-57. (1995)

Csordás, Noémi: A (magyar) politikai diskurzus minősége. In: Móra Akadémia, (8). pp. 265-273. (2020)

Csordós, Albert: Magyarország hadbalépésének háttere és okai, a kassai bombázás. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 34-41. (1992)

Csákvári, Zoltán: Hadifogolykérdés a Szabad Nép tükrében 1945-ben. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 20-22. (2017)

Csécsy, Imre: 18. dokumentum : Legyőzöttek és meggyőzöttek : részletek. In: "A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből (1935-1936) 44. pp. 86-91. (1999)

Csécsy, Imre: 20. dokumentum : Vesztett ügy védelmében : részletek. In: "A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből (1935-1936) 44. pp. 97-100. (1999)

Csík, Ádám Lajos: Bevezetés. In: Az 1968-as csehszlovákiai bevonulás a 31. harckocsiezred összefoglaló jelentése alapján 100. pp. 11-34. (2018)

Csörsz, Édua: Az "ősmagyar mítosz" posztmodern rítusai Bugacon : a Kurultaj és az Ősök Napja. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 207-225. (2015)

Csúri, Károly and Fónagy, Zoltán and Munz, Volker A.: Vorwort. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 7-8. (2008)

Csúri, Károly and Kóth, Markus: Vorwort der Herausgeber. In: Österreichische Identität und Kultur, (1). p. 8. (2007)

Csőke, Márk: "Minek ültetnek olyan buta embert az ország élére, mint Horthy, aki nem tudja az országot kormányozni" : kormányzósértési perek a Bácskában, 1941-1944. In: Aetas, (35) 4. pp. 98-115. (2020)

Csősz, László: A dokumentumok diplomáciatörténeti háttere. In: A lengyel emigráns kormány és a Szovjetunió kapcsolatfelvételének dokumentumai, 1941 21. pp. 3-16. (1995)

Czeglédi, Noémi: Az első világháború hatása a magyar cserkészmozgalomra. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 286-298. (2018)

Czettler, Jenő: A falusi szegényügy és a különös védelemre szorulók gondozása. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 316-319. (2020)

Czettler, Jenő: A magyar állam mezőgazdasági szociálpolitikája. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 139-142. (2020)

Cziráki, Zsuzsanna: "Mein guter, väterlicher Maister" : Wissenstransfer unter kaiserlichen Gesandten an der Hohen Pforte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In: Chronica, (19). pp. 42-83. (2020)

Cziráki, Zsuzsanna: Preface. In: Chronica, (19). pp. 4-5. (2020)

Czúth, Béla: Geiserich és vandáljai Rómában, 455. jún. 2-16. : a Nyugat-Római Birodalom politikai felbomlásának történetéhez. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok, (2). pp. 25-32. (1979)

Czúth, Béla: Maiorianus császár törvényhozása : Novellae Maioriani, I-XII. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 15-21. (1987)

Czúth, Béla: Maiorianus hatalomra jutása 456. okt. 17. - 457. dec. 28. : a Nyugat-római birodalom politikai fölbomlásának történetéhez. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 53-60. (1983)

Czúth, Béláné: Az alapfokú oktatás, tehetséggondozás, elitképzés. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 90-95. (1994)

D

Dagkas, Alexandros: Opulence et austérité en Grèce d’aujourd’hui : les Trente non Glorieuses : l'État et les collectivités face aux réfugiés et immigrants. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 53-62. (2020)

Dallos, Edina: A possible source of 'Tengrism'. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 67-72. (2019)

Danka, Balázs: Az elhunyt uralkodókról fennmaradt források. In: Móra Akadémia, (8). pp. 63-78. (2020)

Dasmarinas, Gomez Pérez: Levél II . Fülöp királynak. In: Források a spanyol expanzió japán periódusának (1587-1636) tanulmányozásához 90. p. 37. (2012)

Dasmarinas, Gomez Pérez: Tojotomi Hidejosi. In: Források a spanyol expanzió japán periódusának (1587-1636) tanulmányozásához 90. p. 33. (2012)

Davies, Ernest: Ernest Davies feljegyzése, 1951. február 2. In: Dokumentumok a brit-jugoszláv kapcsolatok történetéhez (1949-1953) 92. p. 25. (2014)

Davies, Ernest: Hivatalos jugoszláv fegyverkérelem Nagy-Britanniától : Ernest Davies feljegyzése. In: Dokumentumok a brit-jugoszláv kapcsolatok történetéhez (1949-1953) 92. pp. 21-22. (2014)

Denisov, Andrei: Scythia as the image of a Nomadic land on medieval maps. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 73-83. (2019)

Deréky, Pál: "Alter Mensch" - "Neuer Mensch" : Zivilisationskritisch fundierte Selbstfindung in den literarischen Reisebeschreibungen der Aktivisten Rober Müller und Lajos Kassák. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 153-165. (2008)

Devescovi, Balázs: Eötvös József betegeskedése és halála. In: Aetas, (35) 1. pp. 93-105. (2020)

Devich, Andor: Társadalom és művelődés Miksa király magyar törvényeiben. (1934)

Devich, Andor: Törekvések Szegeden egyetem létesítésére 1918 előtt. ISBN 963 481 414 X, (1984)

Devich, Andor: A szegedi főiskolai mozgalom. ISBN 963 481 207 4, (1981)

Deák, Ernő: 1956 utóélete Ausztriában, különös tekintettel a középiskolásokra és az egyetemistákra. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 83-92. (2007)

Deák, Judit: A csávolyi és bácsbokodi németség kitelepítése a II. világháború után - családtörténeti adalékokkal. In: Tanulmányok a társadalomról V. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (5). pp. 47-70. (2021)

Deák, János: Kegyuri [kegyúri] jog Magyarországon a reformatióig [reformációig]. (1916)

Deák, Ádám: Csanád vármegye képviselete az 1843/44. évi országgyűlésen. In: Móra Akadémia, (8). pp. 163-180. (2020)

Deák, Ádám: A reformkori országgyűlésekről kicsit másképp. In: Aetas, (35) 1. pp. 198-200. (2020)

Deák, Ágnes: "...elutasítottam, hogy a Monarchiát pusztán a régmúlt relikviájának tekintsem" : beszélgetés Daniel Unowskyval. In: Aetas, (34) 3. pp. 135-138. (2019)

Deáky, Zita: Az orvosi helyiratok mint a kutatás forrásai. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 33-47. (2002)

Deáky, Zita: Selmecbánya egészségügyi viszonyai a 18. és a 19. század végén - Georg Hoffinger és Tóth Imre bányaorvosok tevékenysége. In: A test és a lélek orvosai: Grynaeus Tamás emlékkönyv 1. pp. 93-107. (2013)

Di Tomasso, Thomas: A fekete tengeri csata 75. Ranger ezred, 3. zászlóalj, Bravó század 1993. október 3-4. In: A „fekete tengeri” csata : források az 1993. október 3-4-i mogadishui csata hadtörténetéhez 101. pp. 63-81. (2019)

Dienes, Erzsébet: Az Érdy Kódex Szent István képe. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 51-58. (1997)

Dienes, Erzsébet: Szűz Mária ábrázolása az Érdy-kódexben. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 97-101. (2001)

Dinnyés, Patrik: Mogiljovtól Szmolenszkig : II. József német-római császár és II. Katalin orosz császárnő első találkozása és közös utazása, 1780. In: Aetas, (34) 3. pp. 37-63. (2019)

Divald, Kornél: Olvasmánytárgyalás : általános iskola V. osztály - A tanítás anyaga : V. László esküje. In: Gyakorlati pedagógia, (9) 7-8. pp. 251-257. (1947)

Diószegi Szabó, Pál: Isten ítélete, fegyverben : a hazai perdöntő bajvívásról az Anjou-korban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 35-55. (2020)

Djilas, Milovan: Milovan Djilas jelentése a szovjet-bolgár-jugoszláv titkos találkozóról : 1948. február 10. In: Sztálin és Tito moszkvai titkos találkozója : 1948. február 10 64. pp. 19-35. (2004)

Dobai, Attila: Budapest felekezeti tereinek posztszocialista változásai különös tekintettel új hitek és meggyőződések megjelenésére. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 89-101. (2020)

Dobozy, Hajnalka: Királynéink az Árpád- és Anjoukorban. (1934)

Dobrescu, Andreea-Roxana: La guerre franco-prussienne "traduite" à la littérature : les Soirées de Médan. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 89-99. (2020)

Dobrovits, Mihály: Byzantium in Asia - Pur(u)m and Fulin. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 143-145. (2021)

Dobszay, Balázs: Moscovia : egy szentszéki legátus leírása moszkvai útjáról 1581-ből. In: Aetas, (34) 3. pp. 122-134. (2019)

Dolhai, Lajos: Az Eucharisztia ünneplése az ókori egyházban. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 7-16. (2020)

Domján, Dániel Ferenc: A Yugoslavian show trial : the history of the Zagreb spy trial and its background. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 101-109. (2019)

Domokos, György: A törökellenes védelmi rendszer kiépítésének vázlatos története a 16. század második felében. In: A végvári dicsőség nyomában : tanulmányok Balassi Bálintról és koráról, (16). pp. 26-40. (2004)

Domonkos, Endre: Az agrárválság hatásai Magyarországon, 1929-1933. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 117-125. (2021)

Domonkos, Endre: A KGST megalakulása és külkereskedelmi kapcsolatrendszere, 1949-1953. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 123-139. (2020)

Domonkos, Endre: Venezuela : el empeoramiento de la situación macroeconómica y sus consecuencias. In: Acta hispanica 23. pp. 105-118. (2018)

Domonkos, Endre: A földreformok és következményeik Közép- és Kelet-Európában az 1945 és 1948 közötti időszakban. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 141-155. (2020)

Domonkos, János: Mátyás király - Petőfi - József Attila - emlékek Diósgyőrött és Lillafüreden. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 212-214. (1998)

Domonkos, János: Szent László (1046-1095) halálának 900. évfordulója. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 214-216. (1995)

Domonkos, János: Történelmi kiegészítés Nagy Lajos királyról és leányáról, Hedvigről. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 118-119. (1998)

Domonkos, János: A zarándok pápa : II. János Pál. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 223-225. (1996)

Donoso Cortés, Juan: Értekezés a diktatúráról : 1851. In: Értekezések 47. pp. 23-40. (2000)

Donoso Cortés, Juan: Értekezés a kereszténységről : 1838. In: Értekezések 47. pp. 13-21. (2000)

Donoso Cortés, Juan: Értekezések. (2000)

Draskóczy, István: Bányaváros és egyetemjárás a késő középkori Erdélyben. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 74-81. (2018)

Dudás, Róbert Gyula: Ál/arcok - ki(k) is volt Nagy Töhötöm? In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 190-193. (2020)

Dupâquier, Jacques: Histoire d'un concept : l'espérance de vie La contribution de Louis et Christian Huygens, 1669. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 81-89. (1986)

Dvořáková, Hana: Alte und neue Wallfahrtsorte. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 160-165. (2001)

Dániel, Arnold: Föld és társadalom. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 124-127. (2020)

Dános, Árpád: Magyarország 1930 : hol hibáztuk el? : mit kell tennünk? (1930)

Dávid, Benjámin: Az 1956-os események tanítása a mai felsőoktatásban.

Dávid, Benjámin: Emlékezzünk a hősökre, I. világháborús emlékmű állítása Gyomám és Endrődön. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 23-24. (2017)

Dávid, Benjámin: Loss and demography : World War I in Gyoma and Endrőd. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 283. (2019)

Dávid, Benjámin: Veszteség és demográfia : az I. világháború Gyomán és Endrődön. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 139-167. (2019)

Dávid, Benjámin: A videóinterjús tanórák hatásai a II. világháború középiskolai történelemoktatásában = The effects of the video interview classes the World War II in high school history teaching. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 81-99. (2020)

Dávid, Nóra: Ókori régiségek újkori fogadtatása. In: Zsidó lojalitáshierarchiák dinamikája a modernkori Közép-Európában : absztraktkötet. p. 12. (2019)

Dér, Terézia: Gondolatok egy Szent István-szekvencia kapcsán. In: Aetas, (18) 2. pp. 109-117. (2003)

Dér, Terézia and Olajos, Terézia: De obsidione Avarica CP. In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 143-172. (2011)

Dévavári, Zoltán: "A lány elém dobta Somerset Maugham könyvét, az Örök szolgaságot" : számok, statisztikai adatok, tények a szabadkai gettóról, 1944. április 27 - 1944. június 16. In: Aetas, (35) 4. pp. 5-23. (2020)

Döbör, András: Batthyány Strattmann László, a szegények orvosa. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 123-147. (2001)

Dömök, Csilla: A régiók fejlődése és a szubnacionális mobilizáció az Európai Unióban. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 279-288. (2020)

Dúcz, László: Közöttünk élő "Turulmadár". In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 95-107. (1996)

de Figueiredo Tarcsay, Alessandra and Ditzz de Sousa Ribeiro, Jeancezar: A cidade e o mar : desenvolvimento econômico na Região Portuária do Rio de Janeiro. In: Acta hispanica. pp. 231-248. (2020)

E

Ecsedy, Ildikó: Links between China and Rome through Byzantium and Persia : the nomadic mediation. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 99-106. (1997)

Ecseri, Lajos: Az alföldi munkáskérdés és a mezőgazdasági válság. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 127-130. (2020)

Elemy, Klára: Rudolf király kora Magyarországon : társadalom és művelődés a törvények alapján. (1930)

Engi, József: Ajánlás. In: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I.. p. 6. (2001)

Engi, József: Irodalom. In: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I.. pp. 253-254. (2001)

Engi, József: Megemlékezés II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvainak hazaszállításáról. In: Belvedere Meridionale, (20) 3-4. pp. 58-67. (2008)

Engi, József: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I. ISBN 963 008 623 9, (2001)

Engi, József: Négy keréken II. : közlekedéstörténeti tanulmányok. ISBN 963 9573 027, (2003)

Engi, József: A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : a kezdetektől a 19. század végéig. In: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I.. pp. 7-202. (2001)

Engi, József: A szegedi autóbusz-közlekedés története. In: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I.. pp. 203-252. (2001)

Eperjessy, Ernő: Magyar szentek énekei egy XIX. századi horvát kéziratos énekes könyvben. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 58-79. (2001)

Eperjessy, Géza: Köszöntő a Történettudományi Tanszék diákköre megalakulásának huszadik évfordulóján. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 23-25. (1995)

Eperjessy, Kálmán: A Csanádvármegyei Könyvtár megalakulása és működése : 1926-1947. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 33-37. (1995)

Eperjesy, Kálmán: A bécsi hadilevéltár magyar vonatkozású térképeinek jegyzéke. (1929)

Erdei, Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 19-23. (2020)

Erdei, Iván Márk: A drávántúli magyar helységnevek, különös tekintettel a 16-17. századi térképekre és a 18-19. századi leíró statisztikára. In: Móra Akadémia, (8). pp. 79-111. (2020)

Erdélyi, István: Megjegyzések az úgynevezett Nagy Károly-szablyáról. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 129-139. (1994)

Erdélyi, László: Az első állami egyenes adó elmélete. (1912)

Erdélyi, László: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. (1915)

Erdélyi, Mónika: "Emlékezzetek sokszor e' napra, és imádjátok Istent" : március 15. emlékének megszerkesztése 1849-ben. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 167-179. (2005)

Erdélyi, Mónika: Nemzeti ünnep születik : 1849. március 15. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 159-173. (2004)

Erdélyi, Zsuzsanna: Szűz Mária a történeti, későközépkori imádságokban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 102-126. (2001)

Erdősi, Péter: Die Vorbereitungen von Kard : János Csernoch auf die Einführung der Kirchenpolitik von Clemenceau in Ungarn, 1918-1919. In: Centenaria : ende des langen 19. Jahrhunderts = The end of the long 19th century : konferenz Szeged, 5-7. Dezember 2018, (27). pp. 50-70. (2020)

Ergün, Cengiz: A part of the Ottoman centralization policy : travel permits and their samples until the 20th century. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 155-174. (2020)

Erős, Ferenc: Bilder der Auflösung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie im Spiegel des Freud-Ferenczi Briefwechsels. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 113-122. (2008)

Erős, Vilmos: Egy elkötelezett történész : beszélgetés Stefan Bergerrel, a Bochumi Ruhr Vidéki Egyetem professzorával. In: Aetas, (34) 2. pp. 120-124. (2019)

Erős, Vilmos: A múlt mint történelem : elmélkedések Stefan Berger könyve és a Writing the Nation sorozat kapcsán. In: Aetas, (34) 2. pp. 163-172. (2019)

Erős, Vilmos: A "porosz utas" fejlődés "lassú" változata : Szabó István opponensi véleménye 1955-ből Szántó Imre könyvéről. In: Aetas, (34) 4. pp. 106-134. (2019)

Espinoza, Lisdey: The current political challenges to the Mexican democratisation process : 2012 to 2018. In: Acta hispanica, (24). pp. 87-113. (2019)

Esze, Tamás: Kolozsvári könyvek Baranyában. (1971)

Eszik, Veronika: A "Ballhausplatz" szelleme. In: Aetas, (34) 2. pp. 186-189. (2019)

Esztergár, Lajos: A szociális munka vázlata. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 221-224. (2020)

Evva, Gabriella: A magyar nőnevelés két uttörője [!úttörője] : Karacs Ferencné és Karacs Teréz nőnevelési nézetei. (1933)

Eőry, Áron: Tudományos igényű "tanulságok" modern kori történelmünkben? In: Aetas, (34) 1. pp. 166-169. (2019)

F

Falus, Norbert: Tabló Erdély történetéhez, 1910-1922 : átmenet egy új uralmi struktúrába, 1916-1922. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 24-25. (2017)

Falusi, Norbert: Szövetségek és politikai kötelékek Erdélyben, 1917-1918. In: Aetas, (34) 1. pp. 38-53. (2019)

Falusi, Norbert: A megismerési célok különbségéről : Erdély politikai távolállása = The difference of cognition goals : political features of Transylvania. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 61-71. (2015)

Falusi, Norbert: A romániai magyar oktatás kezdetei 1918-1922. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 359-369. (2018)

Farkas, Anna and Hergott, Kristóf and Sajti, Marianna and Szikszai, Ferenc and Varró, Balázs: A gyűjtemény avar kori anyaga. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 35-39. (2020)

Farkas, László: Kézai és a magyar krónikák. (1935)

Farkas, Mónika Kitti: I prigionieri italiani nella fortezza di Szeged: i rapporti con la popolazione locale. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 139-150. (2019)

Farkas, Zoltán: A társadalmi struktúra meghatározottsága és funkciói. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 133-157. (2020)

Fata, Márta: Träger und Vermittler konfessioneller Kulturen : Katholische und protestantische deutsche Siedler in Ungarn im 18. Jahrhundert : zwei Beispiele aus der Regierungszeit Kaiser Josephs II. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 81-98. (2014)

Fazekas, Csaba: A felekezetalapítás kérdése a két világháború közötti Magyarországon. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 81-105. (2001)

Fedeles, Tamás: A Délvidékről az Örök Városba : Csanádi egyházmegyések kúriai szentelései ügyei, 1442-1517. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 94-110. (2018)

Fehér, Bence: Újabb verses felirattöredék Daciából. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 9-14. (2020)

Fehér, Ede: Művelődéstörténeti korkép I. Lipót törvényeiben. (1927)

Fehér, Péter: Adatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 10-11. századi késeihez. In: Móra Akadémia, (2). pp. 216-227. (2015)

Feichtinger, Johannes: Identität : Zentraleuropa und die Ambivalenz einer Begriffs. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 77-87. (2008)

Fejér, Ádám: Egyházi hagyományőrzés és a hagyomány képviseletének értelmiségi feladata. In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 73-79. (1994)

Fejér, Ádám: Korunk hitetlensége és a humanizmus megújítása. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 7-16. (1998)

Fejér, Ádám: Társadalmunk megosztottsága, a liberális világkép meghaladása és 1956 szellemi öröksége. In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 49-58. (2004)

Fejér, Ádám: A kultúrtörténet folyamatát fenntartó humanista és a lázadó polgár. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 112-121. (1998)

Fejér, Ádám and Gyémánt, Iván: A kultúrtörténeti szempont érvényesíthetősége a fizikában : interjú Gyémánt Iván elméleti fizikussal. In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 113-121. (1994)

Fekete, János: Adatok a csépai plébánia történetéhez. ISBN 978-963-306-463-4, (2015)

Fekete, János: Csépa fiókegyházai. In: Adatok a csépai plébánia történetéhez 20. pp. 116-117. (2015)

Fekete, János: Csépa lelkipásztorai 1756-tól : az anyakönyvek alapján. In: Adatok a csépai plébánia történetéhez 20. pp. 112-115. (2015)

Fekete, János: Csépai születésű papok. In: Adatok a csépai plébánia történetéhez 20. p. 111. (2015)

Fekete, János: Melléklet. In: Adatok a csépai plébánia történetéhez 20. pp. 119-123. (2015)

Fekete, János: Utószó gyanánt a következőket kívánom megjegyezni. In: Adatok a csépai plébánia történetéhez 20. p. 118. (2015)

Fekete, János: A csépai Egyház és plébánia keletkezése és helyzete : Simony István plébános följegyzései 1783-ból. In: Adatok a csépai plébánia történetéhez 20. pp. 13-21. (2015)

Fekete, János: A csépai plébánia vezetői 1756-tól. In: Adatok a csépai plébánia történetéhez 20. pp. 105-110. (2015)

Fekete, János: A templom építése utáni évek. In: Adatok a csépai plébánia történetéhez 20. pp. 27-98. (2015)

Fekete, János: A templom és plébánia építése : az 1825. évi püspöki látogatás (Canonica Visitatio) jegyzőkönyve alapján. In: Adatok a csépai plébánia történetéhez 20. pp. 22-26. (2015)

Fekete, Kristóf: Zavarba hozott kiskorúságunk - Popovics Zoltán, Szécsényi Endre (szerk.): Esztétika - történelem - hermeneutika : tanulmányok Kisbali László emlékére. In: Különbség, (20) 1. pp. 227-237. (2020)

Fekete, Pál: Hazám, hazám, te mindenem... In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 15-19. (2004)

Fekete, Pál: A történelem sodrában : elhangzott Szegeden, 2004 márciusában, a Bálint Sándor Művelődési Házban. In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 20-27. (2004)

Felci, Vittorio: Resilience in urban Sudan (RUS) : a temporal analysis of social cohesion and resilience to tackle the consequences of climate and environmental change in urban Khartoum. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 121-128. (2020)

Feleky, Gábor Attila: Metaökonómia : tükör által homályosan - Tomáš Sedláček, A jó és a rossz közgazdaságtana : a Gilgames-eposztól a Wall Streetig. In: Gazdasági teológia 1. pp. 252-259. (2013)

Felföldi, Szabolcs: Avar kori helynévi nyomok a Kárpát-medencében II. In: Az Alföld a 9. században II. 4. pp. 209-230. (2017)

Felföldi, Szabolcs: Nevezéktani és funkcionális meghatározási problémák egy tárgycsoport körül : az úgynevezett "tűzikutyák". pp. 61-73. (2020)

Felföldi, Szabolcs: Personal hygiene and bath culture in the world of the Eurasian nomads. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. p. 93. (2019)

Felföldi, Szabolcs: Shadow on the silk road. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 157-173. (2021)

Felföldi, Szabolcs and Fülöp, Réka and Ilés-Muszka, Andrea and Komka, Robin and Széplaki, Tünde: A gyűjtemény honfoglalás kori leletegyüttesei. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 40-43. (2020)

Feneșan, Costin: Blandrata György fejedelmi orvos és tanácsos erdélyi birtokviszonyai. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 111-120. (2018)

Fenyves, Katalin: Párhuzamos lojalitások : császárhűség, magyar nemzeti és zsidó elkötelezettség a magyarországi zsidó nyilvánosságban. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 133-146. (2016)

Ferincz, István: Hristianskij obraz Vladimira Svâtoslaviča i ideâ preemstvennosti Apostol'stva v drevnejših pamâtnikah Kievskoj Rusi. In: Studia Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 247-255. (2007)

Ferincz, István: "Poslanie Vladimiru Monomahu o poste" knevskogo mitropolita Nikifora : k harakteristike Vladimira Monomaha. In: Legendák, kódexek, források : tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére. pp. 97-106. (2012)

Ferincz, István: Poučenie Vladimira monomaha i poučenie korolâ Ištvana (Stepana) Svâtoho. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 105-116. (1998)

Ferwagner, Péter Ákos: "Bonaparte ante portas." : Napóleon, Dzsezzár pasa és II. Basír emír, 1798-1804. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (134). pp. 57-70. (2012)

Ferwagner, Péter Ákos: Szuez és Budapest: válságjelenségek a birodalmakban.

Ferwagner, Péter Ákos and Lőkös, István: Bevezetés. In: Az 1916. évi arab felkelés kiáltványa 17. pp. 3-6. (1994)

Fiala, Endre: Pápaság és nemzetállamok a késői középkorban és az újkor hajnalán. (1937)

Fillmore, Millard: Millard Fillmore elnök japán császárnak címzett levele. In: Matthew Calbraith Perry 1853-54-es expedíciója Japánban 91. pp. 18-19. (2014)

Firuzi, Mortaza: An overview of Mehmet Akif Ersoy’s ideal generation in Âsım. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 35-43. (2020)

Fischer, Ferenc: La Guerra hispano-norteamericana a través de los libros de textos de historia alemanes de la época, 1900-1918. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 237-250. (1999)

Fodor, Fanni: A háborús mindennapok hatása egy személyiség fejlődésére : Nagy Imre az első világháborúban és a hadifogságban. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 299-309. (2018)

Fodor, Ferenc: Kömpöc benépesedése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 129-146. (1997)

Fodor, István: Honfoglaláskori temető Sándorfalván : előzetes közlemény. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 17-33. (1985)

Fodor, István: A veszelovoi tarsolylemez. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 457-470. (2013)

Fodor, Péter: Csongrád az első világháborúban. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 345-358. (2018)

Foltiny, István and Korek, József: L' église et les cimetières du moyen-âge à Csecstó. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 11-13. (1946)

Font, Márta: Geza II i Izâslav Kievskij. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (15). pp. 79-87. (1982)

Font, Márta: II. Géza orosz politikája : 1141-1152. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (67). pp. 33-39. (1980)

Font, Márta: Szempontok III. Béla halicsi hadjáratainak kronológiájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 45-50. (1987)

Font, Márta: Szempontok a 12. század végi Kijevi Krónika elemzéséhez. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 121-130. (2018)

Font, Zsuzsa: Ein radikaler Pietist in Kronstadt : der Fall des Johann Bayer 1675-1677. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 48-58. (2014)

Forró, Lajos: Jelöletlen tömegsírok a délvidéken. In: Európai kultúra és kisebbségi identitás a DKMT eurorégióban, (19). pp. 28-32. (2007)

Fournier, Laurent Sébastien: Intangible cultural heritage and the birth of international festival politics. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 111-120. (2014)

Frauhammer, Krisztina: Desires and appeals attached to a pilgrimage Feast - the visitors’book of Alsóváros. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 151-161. (1999)

Frauhammer, Krisztina: Vágyak és kérések egy búcsúban : az alsóvárosi Vendégkönyv. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 71-82. (1999)

Frauhammer, Krisztina: A katona imája. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 310-328. (2018)

Frey, Dóra: Az Osztrák-Magyar Monarchia és a nemzetiségek : különös tekintettel a Birodalmi Tanácsban képviselt országokra. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 27-44. (2019)

Frisnyák, Zsuzsa: Kéjutazók és zarándokvonatok : a vasúthasználat kultúrája és szokásai a 19. században. In: Különvonaton: a vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban 31. pp. 11-26. (2017)

Fritz, János: "Agrárizmus" a két háború közötti Németországban : egy mentalitástörténeti áttekintés historiográfiai megközelítésben. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 19-34. (2019)

Fritz, János: Pomeránia és Somogy, két nagybirtokos régió agrártársadalmának 1945 előtti sajátosságai. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 33-42. (2018)

Fritz, János: Területi problémák, területfejlesztési projektek a két háború közötti Észak-Amerikában, Európában, különös tekintettel a német "Keleti segítségre". In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 47-65. (2019)

Fritz, János: A lengyelkérdés a II. világháború előtti német agrárpolitikai iskola szemszögéből. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 47-68. (2020)

Frois, Luis: Oda Nobunaga. In: Források a spanyol expanzió japán periódusának (1587-1636) tanulmányozásához 90. pp. 30-32. (2012)

Fábián, Balázs: Gödöllői köztéri szakrális emlékek története. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 61-98. (2008)

Fári, Irén: The rebuilding of Szeged in photographs. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 288-307. (2016)

Fényes, Balázs and Glässer, Norbert: Azoj ví in der álter hájm : a hátrahagyott otthon közösségi kereteinek rekonstruálása az elvándorolt magyarországi chászidoknál. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 245-254. (2015)

Fóris, Ágota and Faludi, Andrea: A terminológia mint a fordítóknak nyújtott információ- és tudásmenedzsment : történeti szempontok. In: Aetas, (35) 2. pp. 37-48. (2020)

Földes, Béla: A munkáskérdés megoldása. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 108-112. (2020)

Földes, Béla: A trianoni békeparancs hatása a magyar közgazdaságra. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 252-255. (2020)

Földvári, József: "Hajnali órákban kelve, hogy országait naggyá, népeit boldoggá tegye" : Ferenc József és az uralkodócsalád az iskolai füzetek, értesítők, olvasmányok tükrében. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 279-296. (2016)

Földvári, Sándor: Cross-cultural contacts between the Serbs lived in the former Hungarian Kingdom and West-Ukrainian territories : as reflected in the import of the liturgical books. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 43-59. (2014)

Fölföldy, Sándor: A francia forradalom és a magyarok : jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum rendezett levéltárának a francia forradalom történetére vonatkozó okleveleiről. (1912)

Fördős, László: A II. József-féle kataszteri földmérés Magyarországon. (1931)

Fülöp, Réka: Hajdúszoboszló-Árkoshalom honfoglalás és kora Árpád-kori temetőjének időrendi vizsgálata. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). pp. 161-186. (2021)

G

Galambosi, Péter: A Csanád-monda = The legend of Csanad. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 5-12. (2021)

Galgóczi, László: Nyelv és nyelvhasználat az Árpád-korban : adalékok a Halotti Beszéd és Könyörgés értelmezéséhez. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 144-160. (1996)

Gallina, Zsolt and Varga, Sándor: 10-11. századi köznépi temető Homokmégy-Székesen. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 127-142. (2013)

Garašanin, Ilija: Tervezet. In: Načertanije : a szerb nemzeti és külpolitika titkos dokumentuma, 1844 46. pp. 11-25. (2000)

García de Cortázar, Fernando: Un 98 sin llanto. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 8-14. (1999)

Garrote, José Girón: España y Cataluña : historia de un desencuentro, 1700-2017. In: Acta hispanica 23. pp. 119-134. (2018)

Gatti, Beáta: Zarándoklat a 301-es parcellába, avagy az én október huszonharmadikám. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 171-173. (2006)

Gausz, Ildikó: Magyar koronázás francia szemmel : riporterek, celebek II. Mátyás koronázási fesztumán. In: Aetas, (28) 3. pp. 179-188. (2013)

Gazdag, Ferenc: Vázlatpontok a magyar külpolitika három évtizedének oktatásához. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 419-430. (2020)

Gecse, Géza: Tefner Zoltán : Az Osztrák-Magyar Monarchia lengyelpolitikája 1867-1914. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 287-291. (2020)

Gedikli, Fethi: Legal reform in the Ottoman empire in the nineteenth century. In: Centenaria : ende des langen 19. Jahrhunderts = The end of the long 19th century : konferenz Szeged, 5-7. Dezember 2018, (27). pp. 85-89. (2020)

Gellérfi, Gergő: Egy adatszerkezet-vizsgálat tanulságai : a pridianum-típusú dokumentumok makrostruktúrája.

Genito, Bruno: An archaeology of the Nomadic groups of the Eurasian steppes between Europe and Asia : traditional viewpoint and new research perspectives. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 95-109. (2019)

Gerics, József: Szent László uralmának vitás kérdései a legendában és a krónikában. In: Aetas, (9) 1. pp. 28-35. (1994)

German, Kinga: Formenwanderungen in der Kleinarchitektur der Spätgotik und der Frührenaissance in Ungarn. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 461-485. (2014)

Gerő, András: A magyar nemzeti világkép és hivatalos önreprezentációja a Monarchia Magyarországán : Millennium 1896. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 57-72. (2016)

Gerő, Ernő: A szocialista iparosítás útján. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 473-476. (2020)

Gesztelyi, Tamás: Politikai szimbólumok a principátus kialakulása idején. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 23-29. (1987)

Gesztesi, Enikő: A Spartacus-felkelés leveréséről. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 31-36. (1987)

Giczi, Zsolt: "Csonka hazánkban csonka minden öröm..." : Raffay Sándor evangélikus püspök és a történelmi Magyarország összeomlása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 23-34. (2020)

Gierek, Bożena: Interference of politics in celebrating "Dożynki" - the festival of harvest in Poland in 1950s. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 171-192. (2014)

Gil Pardo, Carme: Las relaciones hispanoamericanas a través del No-Do, 1943-1956. In: Acta hispanica. pp. 673-685. (2020)

Gildas, : Britannia romlásáról. In: Gildas: Britannia romlásáról 32. pp. 11-90. (1997)

Gleszer, Norbert: A "Léder(er)" birtok a népi emlékezetben. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 72-87. (2007)

Glässer, Norbert: Az integráció politikai liturgiái : szimbolikus politika és hazafiasság Löw Immánuel beszédeiben. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 27-46. (2015)

Glässer, Norbert: Az isteni dicsőség visszatükröződései : a koronás fő izraelita értelmezései. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 405-422. (2016)

Glässer, Norbert: Az élők háza : a közösségi emlékezet valós és virtuális terei a makói izraelita temetők példáján. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 255-264. (2015)

Glässer, Norbert: Dinasztikus és nemzeti kultuszok a magyar nyelvű budapesti orthodox zsidó sajtóban, 1892-1944. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 17-26. (2015)

Glässer, Norbert: Előszó. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 9-14. (2015)

Glässer, Norbert: Másodközölt tanulmányok helyei. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 265-266. (2015)

Glässer, Norbert: Orthodox zsidó zarándoklatok vasúton : az utazás izraelita gyakorlataihoz 1944 előtt Magyarországon. In: Különvonaton: a vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban 31. pp. 53-68. (2017)

Glässer, Norbert: Találkozás a Szent Igazzal : a magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891-1944. ISBN 978-963-306-258-6, (2014)

Glässer, Norbert: "This Crown came down to us from Heaven, God sent it to you through us" Neolog Jewish discourse traditions on the coronation of Charles IV. In: Religion, culture, society, (4). pp. 9-29. (2017)

Glässer, Norbert: Vadak vagy boldog hívők? : a mászkil kritika útjai a csodarabbi alakja körül az Egyenlőségben 1918-ig. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 59-76. (2015)

Glässer, Norbert: A kállói Szent pap : egy neológ izraelita integrációs narratívum a Horthy-korszakban. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 189-210. (2015)

Glässer, Norbert: "A zsidó gyász" : az állampatrióta királytisztelet neológ zsidó adaptálása Ferenc József feletti gyász során. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 509-526. (2018)

Glässer, Norbert and Glässerné Nagyillés, Anikó: Izraelita első világháborús emlékműállítások és fogadtatásuk Szeged példáján. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 103-120. (2015)

Glässer, Norbert and Mód, László: Szerkesztői előszó. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 15-16. (2018)

Glässer, Norbert and Zima, András: Az első világháborúról másként. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 17-20. (2016)

Glässer, Norbert and Zima, András: Híd a jelen sivárságából a múlt verőfényéhez : monarchianosztalgia a két világháború közötti budapesti zsidóság körében. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 47-58. (2015)

Glässer, Norbert and Zima, András: Konfliktusok, lojalitások és várakozások határán : az elcsatolt területek megjelenítése a budapesti zsidó sajtóban. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 149-188. (2015)

Glässer, Norbert and Zima, András: Magyar Makkabeusok a császár-király seregében : a dinasztia és nemzet iránti hűség összeegyeztetése. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 79-102. (2015)

Glässer, Norbert and Zima, András: Mojse Rabbénütől Mózes a bölcs államférfiig : nemzedékek, értékek és történetiség rendje a századforduló magyar nyelvű budapesti zsidó hetilapjaiban. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 213-228. (2015)

Glässer, Norbert and Zima, András: Unchangingness in change : the changed self-image of Budapest Jewish groups in the interwar years as a result of the changed borders in the Carpathian basin. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 147-176. (2011)

Glässer, Norbert and Zima, András: Változatlanság a változásban : a két világháború közötti budapesti zsidó csoportok önképe a megváltozott Kárpát-medencei határok függvényében. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 57-84. (2011)

Glässer, Norbert and Zima, András: Változatlanság a változásban : a két világháború közötti budapesti zsidó csoportok önképe a megváltozott kárpát-medencei határok függvényében. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 121-148. (2015)

Glässer, Norbert and Zima, András: A sokarcú Cion felé : a Szentély és a Szentföld emléke a budapesti magyar nyelvű zsidó sajtó útleírásaiban. In: Mózes kőtáblái a hármashalmon : zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán 19. pp. 229-242. (2015)

Glässerné Nagyillés, Anikó: Hagyományos polgári női szerepek válsága a Nagy Háborúban : modern válaszok Pataky Sándorné "Nehéz sors" című visszaemlékezésének tükrében. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 431-444. (2018)

Golub, Xénia: Egy publikálatlan Istenszülő-ikon a csobánkai szerb templomból. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 61-70. (2014)

Goncsarova, Galina: Érzelmek és vágyak az érett szocializmus idején : Kalin Janakiev bolgár költő és női rajongói. In: Aetas, (35) 4. pp. 70-84. (2020)

Gorcsa, Oszkár: Hadifogolyhelyzet a világháborús Monarchiában és Szerbiában. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 26-27. (2017)

Gorcsa, Oszkár: Szerb hadifoglyok Bihar vármegyében, 1914-1920. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 22-41. (2020)

Gottesmann, Jolán: Művelődéstörténeti tanulmány I. Ferdinánd törvényei alapján. (1930)

Gottselig, Gizella: Korrajz régi nagyasszonyok leveleiből : XVI-XVII. század. (1937)

Graziani, Ornella: "La compétence, je la prends" : redefinition of elected role and migratory phenomenon : introducing as a national leader when you are a regionalist one. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 115-120. (2020)

Gregorich, Izidor: Társadalom és művelődés Nagy Lajos életrajzaiban. (1915)

Gregorich, Mária: A bori és borfői Bory család és levéltára : családtörténeti és levéltári tanulmány. (1935)

Grivelet, Stéphane: The latinization attempt in Mongolia. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 115-120. (1997)

Grynaeus, Tamás: A két Szent Antal. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 275-286. (2001)

Gróf, László: A Codex Latin 7239 térképe Zsigmond király uralkodása idejéből. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 139-145. (2018)

Grüll, Tibor: A Római Birodalom jellemzése II. Agrippa beszédében - Flavius Iosephus: A zsidó háború II. 16.4. (345-401). In: Aetas, (35) 2. pp. 104-125. (2020)

Guillou, André: La frontière pour les Byzantins : le barbare et le voisin. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 17-24. (1994)

Gulyás, Katalin: A migráció főbb jellegzetességei Tiszafüred környékén a XVIII-XIX. században. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (2). pp. 207-212. (1997)

Gulyás, László: Bevezetés. In: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány 61. pp. 9-10. (2003)

Gulyás, László: A Délvidék története 2. : a török kiűzésétől Trianonig 1683-1920. ISBN 978 963 89724 0 8, (2012)

Gulyás, László: A Délvidék története 3. : Trianontól a királyi Jugoszlávia összeomlásáig (1941). ISBN 978 963 89724 3 9, (2013)

Gulyás, László: Előszó. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). p. 11. (2017)

Gulyás, László: Előszó. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). p. 9. (2018)

Gulyás, László: Előszó : néhány megjegyzés E. Beneš első világháború alatti tevékenységéről és a "csehszlovák" emigrációról. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 3-4. (1992)

Gulyás, László: Előszó : néhány megjegyzés E. Beneš első világháború alatti tevékenységéről és a "csehszlovák" emigrációról. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 3-4. (1995)

Gulyás, László: Előszó, avagy gondolatok a VIKEK "lokális Trianon projektről". In: Lokális Trianon 1. : Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben 1918–1920, (28). pp. 7-8. (2021)

Gulyás, László: I. Előszó : néhány megjegyzés E. Beneš második világháború alatti tevékenységéről. In: Az 1943 decemberi Benes-Sztálin-Molotov megbeszélések dokumentumai 11. pp. 5-7. (1993)

Gulyás, László: Konklúziók. In: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány 61. pp. 73-75. (2003)

Gulyás, László: Köszöntő. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. (2020)

Gulyás, László: A Közép-Európa kutatásáért díj díjazottjai 2016-2019. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 73-82. (2021)

Gulyás, László: A Magyar Királyság román megszállásának szakaszai, különös tekintettel a Partium és a Tiszántúl elfoglalására. In: Lokális Trianon 1. : Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben 1918–1920, (28). pp. 27-41. (2021)

Gulyás, László: Makó kérdése a versailles-i békekonferencián. In: Lokális Trianon 1. : Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben 1918–1920, (28). pp. 43-53. (2021)

Gulyás, László: Néhány megjegyzés E. Beneš első világháború előtti politikai pályájáról. In: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány 61. pp. 3-7. (2003)

Gulyás, László: A trianoni békediktátum történetének új kutatási irányai : ideiglenes államterek a magyar királyság területén : 1. - elméleti alapvetés. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 597-605. (2020)

Gulyás, László and Miklós, Péter: Az eddig megrendezésre került konferenciák teljes programja. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 17-37. (2021)

Gulyás, László and Miklós, Péter: Az Újragondolt negyedszázad konferenciasorozat előadói 2008-2019. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 42-44. (2021)

Gulyás, László and Miklós, Péter: Az Újragondolt negyedszázad konferenciasorozaton 2008-2019 között előadással résztvevők listája. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 39-41. (2021)

Gulyás, László and Miklós, Péter: Gondolatok az Újragondolt negyedszázad történész műhelyről. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 13-15. (2021)

Gulyás, László and Szávai, Ferenc: A győri program egyik kulcseleme : a csepeli repülőgépgyártás. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 149-166. (2021)

Gulyás, László Szabolcs: Az "abductio" - egy sajátos középkori jogi fogalom értelmezéséhez. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 146-151. (2018)

Gulyás, László Szabolcs: Párhuzamos dimenziók : lengyel-magyar kapcsolatok a középkor századaiban. In: Aetas, (35) 2. pp. 183-187. (2020)

Gustavsson, Anders: Introduction. In: Politics and folk religion, (6). pp. 5-8. (2001)

Guven, Funda: The images of Hürrem Sultan the beloved : from the 16th to the 21st centuries. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 175-187. (2021)

Gyarmati, Enikő: A föderalizmus pozíciói a nagy háború korában a délszláv kérdés az osztrák és a magyar politikában, 1914-1918. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 17-32. (2018)

Gyulai, Ferenc: Újabb eredmények a honfoglaló magyarság étkezési kultúrájának feltárásában : Edelény-Borsodi földvár ételmaradványainak vizsgálata. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 715-734. (2013)

Gyulay, Endre: Két nap Szent Gellérttel. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 5-6. (1997)

Gyuricza, Róbert: Az 1789-es rendi gyűlés előkészítése. In: 1789 Franciaországa a panaszok tükrében : dokumentumok a Rendi Gyűlést előkészítő időszakból 14. pp. 10-18. (1993)

Gyuricza, Róbert: Bevezetés ; Időrendi mutató ; Rövidítések. In: 1789 Franciaországa a panaszok tükrében : dokumentumok a Rendi Gyűlést előkészítő időszakból 14. pp. 3-9. (1993)

Gyuricza, Róbert: A három rend panasza. In: 1789 Franciaországa a panaszok tükrében : dokumentumok a Rendi Gyűlést előkészítő időszakból 14. pp. 33-38. (1993)

Gyuricza, Róbert: Általános panaszok. In: 1789 Franciaországa a panaszok tükrében : dokumentumok a Rendi Gyűlést előkészítő időszakból 14. pp. 19-32. (1993)

Gyuris, István Viktor: Egy bácskai ügyvéd utazásai a "Keleti ég alatt". In: Móra Akadémia, (9). pp. 15-29. (2021)

Gyáni, Gábor: Modernität, Modernismus und Identitätskrise : Budapest de Fin de siècle. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 11-27. (2008)

Gyémánt, Richárd: Az 1735. évi Szegedinác Péró-féle felkelés vázlatos áttekintése. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 15-37. (2020)

Gyémánt, Richárd: Osztrák-Németalföld részvétele a keleti kereskedelemben III. (VI.) Károly uralkodása idején, 1711-1740. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 2. pp. 21-36. (2020)

Gyémánt, Richárd: A Temesi Bánság első kormányzója : gróf Claude Florimond de Mercy, 1666-1734. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 31-48. (2019)

Gyöngyösi, Rozália: Szent Erzsébet thüringiai fejedelemasszony élete. (1917)

Gyöngyössy, Orsolya: Adatok a római katolikus plébánosok erkölcsfegyelmezési gyakorlatának vizsgálatához a 19-20. században. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 100-109. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Adatok az izraelita bábaasszonyok keresztelési asszisztenciájának kérdéséhez. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 63-69. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Az alsópapság és a laikus asszisztencia szerepének kutatása Nyugat-Európában és Magyarországon. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 22-30. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Bell chimes and the role of bells in the life of a community and the requisition of bells for military purposes (1917–1918). In: Religion, culture, society, (4). pp. 105-125. (2017)

Gyöngyössy, Orsolya: Csongrád a forradalom árnyékában : visszaemlékezések, 1956. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 177-215. (2006)

Gyöngyössy, Orsolya: Csongrád egyház- és társadalomtörténete a 18-19. században. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 31-42. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Csongrád plébánosai a 18-19. században. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 45-65. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Csongrádi papok cselédjeinek társadalomnéprajzi vizsgálata. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 11-22. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Céhek és vallásos társulatok Csongrádon a 18-19. században. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 175-183. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Céhek és vallásos társulatok Csongrádon a 18-19. században. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 429-438. (2010)

Gyöngyössy, Orsolya: Dr. Thury Károly csongrádi plébános küzdelmei a harangok megmentéséért, 1917-1918. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 158-172. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Egy palócföldi pap csongrádi működésének hatásvizsgálata, 1802-1825. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 92-99. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Egy plébános küzdelmei a közegészségyügy javításáért : az első ártézi kutak Csongrádon. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 124-132. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Gyermekvédelmi intézkedések Csongrádon a 19-20. század fordulóján : mozaikok a csongrádi kisgyermekek mindennapjaiból. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 142-157. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: História Vexillorum : céhzászlók a csongrádi Nagyboldogasszony-templomban. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 184-190. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Kántorok a katedrán : csongrádi helyzetkép a 18-19. századból. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 23-32. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Kőművesből kántor, kántor fiából főjegyző : az értelmiségivé válás egy modellje Sohlya Antal csongrádi kántor családjának példáján. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 33-42. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások. ISBN 978-963-306-650-8, (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. ISBN 978-963-306-332-3, (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Pozíció és centralizáció : a kurátor. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 172-180. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: A csongrádi református bába küzdelmei. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 186-190. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: A "két nemes ember" : Mátyus János plébános Csépán, 1792-1802. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 79-91. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: A római katolikus plébánia szerepe Csongrád 19. század végi településképének alakulásában. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 133-141. (2019)

Gyönki, Viktória: Múltépítés és propaganda : Keménykezű Harald bizánci harcai és az izlandiakkal való viszonya a sagairodalomban. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 74-88. (2020)

Györffy, György: Jób esztergomi érsek kapcsolata III. Béla királlyal és szerepe a magyar egyházi művelődésben. In: Aetas, (9) 1. pp. 58-63. (1994)

Gájer, László: Az apostoli királyi cím használata Ferenc József uralkodása alatt. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 173-188. (2016)

Gál, Rita Ilona: A kulturális örökségvédelem kérdései és sajátosságai Magyarországon és Nagy-Britanniában. In: Móra Akadémia, (9). pp. 151-165. (2021)

Gál, Zoltán: Aranykor után : Trianon hatása a magyar bank- és városhálózatra. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 117-139. (2020)

Gál, Éva: XVII-XVIII. századi kerámialelet Hódmezővásárhelyről. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 79-105. (1985)

Gálffy, László: Hallal és borral : városi reprezentáció a Loire-vidéken a 15-16. század fordulóján : megjegyzések két magyar követség átutazása kapcsán. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 131-138. (2018)

Gálffy, László: II. Anjou Károly Angers-ból származó jövedelmei : megjegyzések egy 1288- as számadásjegyzék kapcsán. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 23-32. (2003)

Gáll, Erwin and Laczkó, Nándor: Doboka várkomplexuma : tudomány-tudománypolitika és régészet a ’60- as évektől napjainkig. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 83-125. (2013)

Gáll, Erwin and Tanase, Daniela: Egy bánsági régész tevékenységéről : Kisléghy Nagy Gyula 10-11. századi bánsági ásatásairól - néhány gondolat. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 629-640. (2013)

Gángó, Gábor: Metternich konzervatív Európája és a magyar liberálisok 1848 után : Eötvös József, Trefort Ágoston és Franz Hartig párbeszéde - Palackýról, Palacký ürügyén. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 286-293. (1999)

Gáspár, Dorottya: Étel, ital a halottkultuszban : Római kor. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 135-141. (2009)

Gömbös, Gyula: A Gömbös-kormány nemzeti munkaterve. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 200-202. (2020)

Gönczi, Gergő: Gallienus és a görögök - egy római császár barangolása Athénban, Eleusisban és az újplatonista filozófiában. In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 7-22. (2015)

Gőcze, Rezső: Szombathely francia megszállása 1809-ben. (1944)

Gőzsy, Zoltán: Egy gyilkosság anatómiája. In: Aetas, (35) 2. pp. 191-195. (2020)

H

H. Tóth, Imre: Az olymposi Polychron monostor és a szláv írásbeliség. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 91-98. (2014)

H. Tóth, Imre: Constantine and Patriarch Photius. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 33-40. (1994)

H. Tóth, Imre: Szent Gellért és az orthodoxia. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 26-29. (1997)

Haader, Lea: Domonkosokhoz köthető középkori kódexek. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 131-151. (2016)

Haberland, Detlef: Gelehrtenleben zwischen Humanismus und "Häresie" : eine Anmerkung zu Andreas Dudiths früher Rezeption. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 148-163. (2014)

Haberland, Detlef and Katona, Tünde: Vorwort. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 9-12. (2014)

Habsburg, György: Előszó. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 11-13. (2016)

Habsburg-Lotharingiai, Mihály: Előszó. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 11-12. (2018)

Hadnagy, Szabolcs: Az 1658. évi oszmán hadjárat : egy kettős hadjárat lehetősége. In: Aetas, (35) 3. pp. 34-45. (2020)

Haffner, Tamás: Az iparosodás Pécsett, a dualizmus korában. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 69-88. (2020)

Haffner, Tamás: Az uniós és a magyar energiapolitika helyzete és kihívásai. ISBN 978-615-80462-7-5, (2019)

Hahner, Péter: Napoléon III dans le miroir déformant de Marx. In: Chronica, (14). pp. 16-25. (2017)

Hajdú, Zoltán: Fiume 1868-1918 : Erisz almája, avagy lebegő gyöngyszem Szent István koronáján? In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 7-14. (2013)

Hajdú, Zoltán: Miért nem mondta (mondhatta) fel Magyarország a trianoni békeszerződést az 1920-as évek elején? In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 83-89. (2021)

Hajdú, Zoltán: A magyar földrajztudomány és az Osztrák-Magyar Monarchia, 1867-1918. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 343-356. (2020)

Hajdú, Zoltán: A magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének történeti-politikai földrajzi kérdései. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 25-36. (2017)

Hajnáczky, Tamás: Cigány foltok a térképen. In: Aetas, (35) 2. pp. 188-190. (2020)

Hajnáczky, Tamás: Magyar Czigányzenészek Lapja, 1908-1910 : cigányzenész önszerveződés, érdekképviselet és közélet a századfordulón. In: Aetas, (35) 1. pp. 40-54. (2020)

Halla, Aurél: Politika a szociálpolitikában. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 203-208. (2020)

Haller, István: A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 268-271. (2020)

Halmay, István: I. Apafi Mihály erdélyi fejedelemsége : 1661-1690. (1934)

Halmágyi, Miklós: Egy uralkodó aki a "végső időkben" élt : Stefan Weinfurter : Heinrich II. : 1002-1024 : Herrscher am Ende der Zeiten. In: Aetas, (20) 4. pp. 145-148. (2005)

Halmágyi, Miklós: Kedves Olvasó! In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 5-6. (2020)

Halmágyi, Miklós: Könyörgések, szállóigék, kósza idézetek a népvándorlás és a "kalandozások" korából. In: "...ugy irhassak mint volt" : ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. pp. 94-103. (2019)

Halmágyi, Miklós: "boldog István törvénye szerint" : a Szent István királyra való hivatkozás példái a középkori jogi és társadalmi gondolkodásban. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 152-158. (2018)

Halmágyi, Pál: Makó francia megszállása, 1919. április 27. - 1919. június 15. In: Lokális Trianon 1. : Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben 1918–1920, (28). pp. 55-66. (2021)

Halmágyi, Pál: Makó román megszállása, 1919. június 17. - 1920. március 29. In: Lokális Trianon 1. : Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben 1918–1920, (28). pp. 67-79. (2021)

Hamerli, Petra: Dino Grandi elképzelései a fasiszta mozgalom elveiről és céljairól. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 257-266. (2020)

Hamerli, Petra: Horvát politikai menekültek Magyarországon 1934-ben. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 27-29. (2017)

Hamerli, Petra: Sikerült-e az Olasz Külügyminisztérium "fasizálása"? In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 91-102. (2021)

Hanzó, Lajos: Az erdélyi szász önkormányzat kialakulása. (1941)

Hao, Chen: Competing narratives : a comparative study of Chinese sources with the old Turkic inscriptions. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 59-65. (2019)

Haraszti, György: A koraújkori magyar zsidó történelem képe a 19. századi zsidó történetírásban. In: Zsidó lojalitáshierarchiák dinamikája a modernkori Közép-Európában : absztraktkötet. p. 14. (2019)

Harc, Lucyna: Die schlesische Presse als Quelle und Medium des Wissens über den Karpatenraum vom 16. bis 18. Jahrhundert. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 425-439. (2014)

Harkó, Gyula: A pénz története Magyarországon : 1526-1608. (1912)

Harmatta, János: Byzantium and the ancient Hungarians : the life-work of Gyula Moravcsik. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 7-10. (1994)

Hartwig, Markus: Fotók = Photos. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 188-204. (1999)

Haslinger, Peter: Társadalmi többnyelvűség és a szekuritizáció folyamatai. In: Aetas, (35) 1. pp. 181-191. (2020)

Hatházi, Gábor: A kereszténység nyomai a kunok steppei régészeti hagyatékában. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 42-87. (2016)

Hatházi, Gábor and Pálóczi Horváth, András: Besenyő és kun régészeti emlékek Magyarországon. In: Török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban, (6). pp. 35-128. (2016)

Havas, László: A székesfehérvári casula és Konstantinápoly alapításának 700. évfordulója. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 71-89. (2014)

Haág, Zalán István: Ifjúsági mozgalmak a szegedi felsőoktatásban : 1957-1960. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 56-70. (2007)

Haász, Imre: A boszorkányhit útja : genezis. (1925)

Hegedüs, Gabriella: Vallás vs. társadalmi struktúrák - Temetkezési rítusok az őskorban. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 24. (2019)

Hegedűs, András: A történelem és a hatalom igézetében. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 601-605. (2020)

Hegedűs, Attila: Magyar menekültek Jugoszláviában. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 95-103. (2007)

Hegedűs, Barbara: La actualidad de la integración suramericana : ¿tiene futuro la UNASUR? In: Acta hispanica. pp. 97-106. (2020)

Hegedűs, Gyöngyi: Where is paradise? : the psychological foundations of the idea of afterlife in medieval Islamic and Jewish thought. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 215-229. (2021)

Hegyi, László: Fővédnöki köszöntő. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 8-10. (2016)

Heller, András: Cselédsor. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 289-291. (2020)

Hencz, Aurél: Felsőfokú közigazgatási szakemberképzés Magyarországon 1848-1948. (1981)

Herczeg, Ferenc: 11. dokumentum : Magyarország Genfben. In: "A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből (1935-1936) 44. pp. 52-53. (1999)

Herczegh, Frigyes: Sopron vármegye története a Hunyadiak korában : 1437-1490. (1935)

Herendi, István: Könyvbemutató : Magyarok a Kárpát-medencében 3. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 11-12. (2020)

Hermann, Egyed: Ferenc József és 1849 október 6. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 92-99. (1942)

Hermann, Egyed: Nagy Lajos. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 1-9. (1943)

Hermann, Róbert: Huszárok hőstette az 1849. téli hadjáratban, a főhadszíntéren. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 407-418. (2020)

Hermann, Róbert: Kossuth és tábornokai. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 17-36. (1995)

Hermann, Róbert: Kossuth, Perczel és a szerb kérdés : 1849. március - június. In: A nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében, (15). pp. 9-50. (2003)

Hets J., Aurélián: A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század közepén. (1938)

Hetény, János: Egyházi inkulturáció a szentek népi tiszteletében. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 41-47. (2001)

Hites, Sándor: Isteni ökonómiák : a klasszikus brit politikai gazdaságtan és a kereszténység kapcsolatáról. In: Gazdasági teológia 1. pp. 186-201. (2013)

Hodinka, László: Angyal Dávid : Az ifjú Ferenc József. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 258-259. (1943)

Hoffmann, Zsuzsanna: Augustus családjogi törvényei. In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 23-30. (2015)

Hoffmann, Zsuzsanna: Plautus Pietas-koncepciójához. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 5-14. (1983)

Hoffmann, Zsuzsanna: "Una vera catholica fides". In: Aetas, (25) 3. pp. 185-187. (2010)

Homoki-Nagy, Mária: A magyar gyámsági jog a neoabszolutizmus korában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 45-55. (2019)

Homoki-Nagy, Mária: Árvaszékek működése a dualizmus korában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 39-63. (2020)

Homonnai, Sarolta: III. András hatalmának stabilitása és politikai szándékai Bonzano Péter jelentéseinek tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (117). pp. 63-74. (2003)

Homonnai, Sarolta and Hunyadi, Zsolt: Bevezetés. In: A jeruzsálemi Szent János lovagrend regulája 26. pp. 3-9. (1996)

Honigberger, Johann Martin: Honigbegrer [!Honigberger] második lahóri útja. In: Napkeleti gyümölcsök, avagy Úti élmények : természettörténeti-orvosi tapasztalatokkal, néhány százszorosan kipróbált orvossággal és a mediális rendszer új gyógyítási módjával kiegészítve 62. pp. 27-59. (2003)

Honigberger, Johann Martin: Honigberger afganisztáni utazása. In: Napkeleti gyümölcsök, avagy Úti élmények : természettörténeti-orvosi tapasztalatokkal, néhány százszorosan kipróbált orvossággal és a mediális rendszer új gyógyítási módjával kiegészítve 62. pp. 22-26. (2003)

Honigberger, Johann Martin: Honigberger első indiai utazása. In: Napkeleti gyümölcsök, avagy Úti élmények : természettörténeti-orvosi tapasztalatokkal, néhány százszorosan kipróbált orvossággal és a mediális rendszer új gyógyítási módjával kiegészítve 62. pp. 15-21. (2003)

Honigberger, Johann Martin: Napkeleti gyümölcsök, avagy Úti élmények : természettörténeti-orvosi tapasztalatokkal, néhány százszorosan kipróbált orvossággal és a mediális rendszer új gyógyítási módjával kiegészítve. (2003)

Horogszegi, Zoltán and Rábai, Krisztina: Előszó. In: Szemelvények Zsigmond lengyel herceg budai számadásaiból 67. pp. 3-7. (2005)

Horti, Gábor: A quadriburgium erődtípus meghatározása. In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 31-42. (2015)

Horváth, Csaba Sándor: Az északnyugat-dunántúli térség egyes HÉV-jeinek kereskedelmi és turisztikai funkciója 1920-ig. In: Különvonaton: a vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban 31. pp. 69-82. (2017)

Horváth, Emőke: Violence and passion at court : Brunhilda, a Visigothic princess. In: Acta hispanica, (25). pp. 137-152. (2020)

Horváth, Illés: Szent László kultusza Luxemburgi Zsigmond uralkodói reprezentációjában. In: Aetas, (32) 3. pp. 128-144. (2017)

Horváth, Krisztián: Bevezetés. In: Dokumentumok az 1911-1912-es olasz-török háborúból 49. pp. 3-31. (2000)

Horváth, Krisztián: Előzetes békeszerződés; aláírták Lausanne-ban, 1912. október 15-én, s melyet egy Birodalmi Fermán, egy Királyi Rendelet és egy Birodalmi Irádé követ : hivatalos dokumentum. In: Dokumentumok az 1911-1912-es olasz-török háborúból 49. pp. 52-60. (2000)

Horváth, M. Attila and Kelényi, Borbála: Beszámoló a Csepel, északi szigetcsúcson előkerült késő népvándorlás-, kora Árpád-kori településrészlet feltárásáról. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 337-356. (2013)

Horváth, Rudolf and Berecz, Árpád: A magyarországi kóbor cigányok eredete, életmódja, szokásai. (1979)

Hosszú, Károly: A cseh és szlovák szociálpolitika. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 266-267. (2020)

Hrotkó, Larissza: A "dámák" és a "kibbucnők" : egy zsinagógai közösség női rétegének változó arca. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 172-180. (2012)

Hrotkó, Larissza: A magyarországi zsidó nők kötődéseinek strukturális változása. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 159-170. (2016)

Hrotkó, Larissza: A politikai felelősség tudatában : a női pacifista újságírás lingvisztikai elemzése. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 420-430. (2018)

Huemer, Anna: "Copy & Paste" im Reisebericht der Frühen Neuzeit? : Intertextualität im "Türkischen Itinerarium" des Johann Georg Metzger, 1650. In: Chronica, (19). pp. 84-112. (2020)

Hunya, Sándor: Endrőd története a gyulai uradalomban. (1934)

Hunyadi, Sándor: Az erdélyi püspökség és székeskáptalan Kán László vajdasága alatt = The chapter and the diocese of Transylvania in the reign of Ladislaus Kán, voivode of Transylvania. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 19-46. (2021)

Hunyadi, Zsolt: Military-religious orders and the Mongols around the mid-13th century. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 111-123. (2019)

Huszka, László: Szeretett professzorunk. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 15-22. (1995)

Huszár, Imre Jeromos: P. Albach J. Szaniszló O.F.M : 1795-1853. (1944)

Hárs, Endre: Urbane Topographien der k.u.k. Monarchie : über die Praxis des Städtevergleichs. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 9-24. (2016)

Härtel, Gottfried: Az antik rabszolgaság hanyatlásának kérdései a késő-antik törvényhozásban. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 39-51. (1983)

Hörcher, Ferenc: Trust, credit and commerce : count Széchenyi’s vision of how to build social cohesion in 19th century Hungary. In: A bizalom, (13). pp. 102-118. (2015)

Hőbe, Judit: Szent Gellért és a könyvészet. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 147-152. (1997)

I

Ignotus, : 17. dokumentum : Négyezer tonna kávé : részletek. In: "A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből (1935-1936) 44. pp. 83-85. (1999)

Ignotus, : 19. dokumentum : Sommázat : részletek. In: "A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből (1935-1936) 44. pp. 92-96. (1999)

Illyés, Bence: Pajzs és Vért : egy első világháborús katona imakönyv olvasatai. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 363-374. (2016)

Illés, Imre Márton: Bevezetés. In: A Lex Irnitana : egy Flavius-kori municipium törvénye 77. pp. 5-10. (2007)

Illés, Imre Áron: Bevezető. In: Városi közigazgatás a Digesta 50. könyvében 85. pp. 5-29. (2011)

Illés, Imre Áron: Digesta Iustiniani 50. könyv. In: Városi közigazgatás a Digesta 50. könyvében 85. pp. 31-103. (2011)

Illés, Imre Áron: Július 1. mint a városi tisztségviselők hivatalba lépésének időpontja : egy tudománytörténeti mítosz? In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 43-68. (2015)

Irmscher, Johannes: Gyula Moravcsik als Mitglied der Berliner Akademie. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 11-15. (1994)

István, Lajos: A "népfrontos" értelmiség '56 utáni szerepe és utóélete - egy életút "hordalékai" és tanulságai. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 137-147. (2007)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Alánok Nyugat-Európában. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 414-420. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Alánok az eurázsiai sztyeppén. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 405-408. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Az első szarmaták az Alföldön. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 191-226. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Egy kis földrajz... : az általunk érintett terület földrajza. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 13-23. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Egy újabb keleti nép vándorlása : az alánok. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 149-169. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Irodalomjegyzék. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 441-494. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Kaukázusi alánok. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 409-413. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Késő szarmata kor a sztyeppén, II–IV. század. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 170-190. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Mutatók. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 501-539. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Politikai helyzet az európai sztyeppén a Kr. e. I. század második felében - a Kr. u. I. században. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 113-148. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Rövidítések. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 495-499. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Szauromata vagy szarmata? In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 43-61. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Utószó. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 439-440. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: A dák háborúk időszaka. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 227-262. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: A dák háborúktól a markomann–szarmata háborúkig. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 263-296. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: Új korszak határán : a hun invázió. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 377-404. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: A markomann háborúktól Dacia feladásáig. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 297-318. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: A pontusi szarmaták a Kr. e. II-I. században. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 93-112. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: A szarmata terjeszkedés kezdetei. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 63-91. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: A szarmata továbbélés kérdése : jászok a Kárpát-medencében. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 426-437. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: A szarmata/alán hatás Európa kultúrájában. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 421-425. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: A szarmaták nyelve és eredete. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 25-41. (2018)

Istvánovics, Eszter and Kulcsár, Valéria: A tetrarchiától a hun korig. In: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták 5. pp. 319-376. (2018)

Istvánovits, Eszter and Kulcsár, Valéria: "...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent." : egy elfelejtett nép, a szarmaták. ISBN 978-615-5619-08-3, (2018)

Istvánovits, Eszter and Merczi, Mónika: Egy ritka Kárpát-medencei szarmata női viseleti elem. pp. 75-87. (2020)

Iulianus Apostata, : Beszéd az antiochiaiak ellen, avagy A Szakállgyűlölő (Or. XII.) : késő római szövegyűjtemény 3. (2014)

Iulianus Apostata, : Iulianus Apostata: Beszéd az antiochiaiak ellen, avagy a Szakállgyűlölő (Or. XII.). In: Beszéd az antiochiaiak ellen, avagy a Szakállgyűlölő (Or. XII.) 93. pp. 26-77. (2014)

Iusztin, Zoltán: A közigazgatási szervezet keletkezése a középkori Bánságban. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 159-167. (2018)

Ivanics, Mária: Hitharc vagy hadivállalkozás : a tatár segédcsapatok alkalmazásának pénzügyi terhei a tizenöt éves háborúban. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 29-33. (1994)

Ivanics, Mária and Usmanov, Mirkasym Abdulahatovič: Das Buch der Dschingis-Legende : Däftär-i Cingiz-namä I. : Vorwort, Einführung, Transkription, Wörterbuch, Faksimiles. ISBN 963 482 576 1, (2002)

Iványi, Béla: Felső-Magyarországról : felelet Skultéty József "A volt Felső Magyarországról" című pamflettjére. (1930)

Işık, Murat: Some biblical Hebrew influence on the Karaim bible translations : the Book of Leviticus, Gözleve Bible (1841). In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 115-129. (2020)

J

J. Nagy, László: Avant-propos. In: Mediterrán tanulmányok, (29). p. 5. (2020)

J. Nagy, László: Thomas Ismayl Urbain : un prophète arabophile du XIX e siècle. In: Chronica, (14). pp. 32-37. (2017)

Jacov, Milos: Ieremias II, patriarca ecumenico (1572-1589) e la continuità del Patriarcato. In: Mediterrán tanulmányok, (23). pp. 43-48. (2014)

Jakab, Albert Zsolt: A Nagy Háború emlékezete Kolozsváron. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 447-471. (2018)

Jakab, Mária: Még egyszer Kossuth és Széchenyi vitájáról. In: Kossuth-emléknapok : Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója alkalmából, (5). pp. 65-68. (1995)

Jakab, Mátyás András: A konszolidáció kihívásai Miskolcon a II. világháború után, 1945-1948 = The challenges of the consolidation period following World War II in Miskolc, 1945-1948. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 97-109. (2015)

Jaksa, Helga: Nők a honfoglalás korában. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 121-124. (1996)

Jaksa, Helga: Október 23-a megünneplése Szegeden 1997-ben. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 181-189. (2005)

Jaksa, Helga and Vass, Erika: Az alsóvárosi társadalom és a Havibúcsú. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 19-23. (1999)

Jaksa, Helga and Vass, Erika: The locals and the Feast. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 103-106. (1999)

Jakó, Zsigmond: Miskolci Csulyak István peregrinációs albuma. (1971)

Jancsák, Csaba: Előszó. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 7-8. (2011)

Jancsák, Csaba: Kísérlet a perifériáról a centrumba kerülésre - az 1956. évi MEFESZ, mint az oktatáspolitikai színpad szereplője. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 46-55. (2007)

Jancsák, Csaba: Soha, sosem az "Én" került az előtérbe, hanem mindig a "Mi" : beszélgetés Kiss Tamással a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége egyik alapítójával, vezetőjével. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 87-90. (2011)

Jancsák, Csaba: A magyarországi hallgatói mozgalom bölcsője : a szegedi MEFESZ. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 63-86. (2011)

Jancsák, Csaba: A perifériáról a centrumba: '89 és a felsőoktatás világa : a társadalmi környezet, a hallgatói mozgalom melegágya. In: '89 rendszerváltozások Kelet-Európában : konferenciakötet, (5). pp. 33-41. (2010)

Jancsák, Csaba: A szegedi MEFESZ - értékvilága, hatóköre, hatásai.

Jancsák, Csaba and Kiss, Gábor Ferenc: Videointerjúk bevonásának lehetőségei a történelemtanításban.

Jancsákné Majzik, Andrea: Történelemoktatás életútinterjúk használatával : az 1956-os forradalom általános iskolai tanításának tantárgy-pedagógiai tanulságai = History Education with Life Interviews : what we can learn about the methodology of teaching the 1956 revolution in upperprimary school. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 50-65. (2020)

Jancsó, Katalin: 1968, el año del cambio en el Perú : reflexiones de la prensa Húngara sobre la formación del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y los inicios de contacto diplomático y económico entre los dos países. In: Acta hispanica. pp. 107-119. (2020)

Jancsó, Katalin: Aranycseppek Latin-Amerikában : egy sokszínű kontinens születése. ISBN 978-963-306-806-9, (2021)

Jancsó, Katalin: De los Estados Unidos a México y Perú : Paul Fejős y Pál Kelemen, dos húngaros buscando las huellas de los pueblos precolombinos. In: Acta hispanica 23. pp. 297-314. (2018)

Jancsó, Katalin: El indigenismo de Maximiliano en México, 1864-1867. In: Acta hispanica, (14). pp. 5-18. (2009)

Jancsó, Katalin: La llegada de Maximiliano a la tierra de los pueblos bárbaros. In: Acta hispanica, (13). pp. 25-32. (2008)

Janek, István: Magyar-szlovák-lengyel tárgyalások Szlovákia hovatartozásáról 1938-ban. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 103-115. (2021)

Janes, Zoltán: A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekinettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 233-241. (2014)

Janjetović, Zoran: A magyarok oktatási helyzete Jugoszláviában, 1944-1961. In: Aetas, (35) 4. pp. 169-185. (2020)

Jankovics, József: Apáczai hatása Bethlen Miklós pedagógiai és iskolapolitikai törekvéseire. (1981)

Jankovics, József: Zilahi János legációs levele Bethlen Miklóshoz 1692-ből. (1969)

Janurik, Tamás: "Dvinán innen, Dvinán túl" : tanulmányok a Szegedi Finnugor Nyelvtudományi Tanszék újjáalakulásának 25. évfordulója tiszteletére : jubileumi tanulmányok. (1986)

Janurik, Tamás and Mészáros, Edit: Urálisztika a szegedi egyetemen : 1959-1984. In: Dvinán innen, Dvinán túl" : tanulmányok a Szegedi Finnugor Nyelvtudományi Tanszék újjáalakulásának 25. évfordulója tiszteletére : jubileumi tanulmányok, (Suppl.). pp. 2-26. (1986)

Janzsó, Miklós: Tabula Heracleensis : Bevezetés ; Fordítás. In: Városi törvények a római köztársaság utolsó századából 82. pp. 5-20. (2009)

Janó, Evelin: Kapcsolataink az igazi vagyonunk? : gondolatok a magyar társadalomról a koronavírus-járvány után. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 158-174. (2020)

Jezernik, Božidar: St. Vitus Day : a conflicted national holiday. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 20-29. (2014)

Johan, Béla: A közegészségügyi szolgálatunk krízisének okai, különös tekintettel az orvoskérdésre : javaslatok ennek megoldására vonatkozólag, 1941. május 11. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 282-285. (2020)

Jordán, Gyula: A kínai-tajvani viszony egyes kérdései. In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 81-93. (2007)

Judkins, Benjamin: A fénykardvívás hét technikája : hiperrealitás, avagy a harcművészet feltalálása. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-36. (2018)

Juhász, Antal: Előszó. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 5-6. (2007)

Juhász, Antal: Előszó. In: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez, (7). p. 7. (2010)

Juhász, Antal: Tázlár puszta benépesedése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 37-69. (1997)

Juhász, Antal: A cselédek életkörülményei a Pallavicini uradalomban. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 540-551. (2010)

Juhász, Krisztina: Bocskai István váradi főkapitánysága (1592-1598) levelezése tükrében = The chief captaincy of István Bocskai in Várad (1592-1598) mirrored by his correspondence. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 7-14. (2015)

Juhász, Krisztina: Forrás az 1605. évi korponai gyűlés történetéhez. In: "...ugy irhassak mint volt" : ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. pp. 150-171. (2019)

Juhász, Krisztina and Marton, Gellért Ernő: "Erdélyiként, kisebbségiként úgy érzem, hogy saját szülőhazám és népem múltjának a feltárása a dolgom..." : beszélgetés Kovács Andrással. In: Aetas, (35) 3. pp. 151-166. (2020)

Juhász, Lajos: Thuróczy és Bonfini Krónikájának összehasonlítása Zsigmondtól Mátyásig. (1938)

Juhász, Péter: A 9. századi szláv vándorlás : horvátok, szerbek és morvák honfoglalása. In: "...ugy irhassak mint volt" : ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. pp. 20-41. (2019)

Juhász, Péter: Anonymus: fikció és realitás : az Álmos-ág honfoglalása. ISBN 978-615-5372-97-1, (2019)

Juhász, Péter: A "kettős honfoglalás" és a magyar őstörténet : tévedések és lehetőségek. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 30-33. (2017)

Juhász, Ágnes: Bevezetés. In: A késő Anjou-kori dalmát és magyar tengeri hajózás 1381 és 1382-ből származó oklevelek alapján 74. pp. 5-9. (2006)

Jároli, József: Az ateista állam és a vallásos emberek konfliktusai az ÁVH békés megyei jelentéseiben 1950-1955. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 255-262. (2012)

Jároli, József: A Szentháromság oltalma alá helyezett gyulai földész társulatok története. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 159-163. (2003)

Jároli, József: A németgyulai Rózsafüzér Társulat története. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 340-349. (2001)

Jároli, József: A népi vallásosságra vonatkozó adatok a kevermesi római katolikus egyházközség Historia Domusában, 1835-1945. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 391-395. (2010)

Jártas, Róza: Mit beszélnek a zászlók? : a magyar szentév ünneplése. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. pp. 271-278. (1938)

Jászai, Samu: A magyarországi szakszervezetek taktikája. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 112-114. (2020)

Jászi, Oszkár: 15. dokumentum : A Népszövetség jövője. In: "A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből (1935-1936) 44. pp. 69-73. (1999)

Jávorffy-Lázok, Alexandra and Tésits, Róbert: Betekintés a magyar felsőoktatás intézményhálózatának és a hallgatók létszámának változásába a trianoni békeszerződés következtében. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 45-61. (2020)

Järvinen, Irma-Riitta: Ways of adaptation to the anti-religious attack of the Soviet regime and the religious situation in Olonets Karelia at present. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 55-62. (1999)

Jókai, Rita: Napoléon et son image dans la "presse corse". In: Mediterrán tanulmányok, (11). pp. 99-105. (2002)

Józsa, László: Bevezető. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 9-11. (2016)

Józsa, László: Ciszterciek Kunszentmártonban. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 577-628. (2016)

Józsa, László: Dokumentumok. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 643-659. (2016)

Józsa, László: Idő és emlékezet : az emberi élet rögzített pillanatai. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 101-105. (2005)

Józsa, László: Irodalom ; Források ; Függelék. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 629-642. (2016)

Józsa, László: Kunszentmárton káplánjai. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 143-323. (2016)

Józsa, László: Kunszentmárton papjai. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 325-515. (2016)

Józsa, László: Kunszentmárton plébánosai. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 13-141. (2016)

Józsa, László: Szent Márton tisztelete egy alföldi kun városban. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 268-274. (2001)

Józsa, László: XVIII. századi hímzett Mária-képek a kunszentmártoni Nagytemplomban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 279-287. (2001)

Józsa, László: A kármelita rendház papjai. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 517-575. (2016)

Józsa, László G.: Byzantine sacral artworks from medical viewpoint. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 99-114. (2014)

K

K. Tóth, Gábor: Megjegyzés a Ṭūlās, lūġ.r és M.rdāt, n.nd.r népnév párok kapcsolatához, a kaukázusi magyarság határvidékéhez. In: Móra Akadémia, (2). pp. 228-238. (2015)

Kajevic, Belhira: Resettled women and the challenges they face : the case of Sweden. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 83-88. (2020)

Kalous, Antonin: Hunyadi Mátyás és a morva királyi városok. In: Aetas, (26) 3. pp. 154-175. (2011)

Kancsár, Attila: Hunyadi Mátyás német politikája. In: Mátyás király emlékére halálának 500. évfordulóján, (1). pp. 3-11. (1990)

Kanczler, Balázs: A rendszerváltás, mint válságmegoldás Magyarországon 1989. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 153. (2009)

Kapcsos, Norbert and Mărginean, Florin: Egy 4. század végi - 5. század eleji teleprészlet Konop határában : kontaktzóna vagy kutatási stádium? pp. 187-213. (2020)

Kapitánffy, István: Der ungarische Anonymus und Byzanz. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 69-76. (1994)

Kapodistrias, Iōannēs Antōnios: Kapiodisztriasz gróf kritikája. In: A Hét Sziget Köztársaság és Kapodisztriasz 20. pp. 10-27. (1995)

Kapodistrias, Iōannēs Antōnios: Kapodisztriasz gróf levelezéséből. In: A Hét Sziget Köztársaság és Kapodisztriasz 20. pp. 27-30. (1995)

Kaposi, Zoltán: Piacvesztés - válság - megújulás : a nagykanizsai ipar változásai, 1918-1929. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 127-148. (2021)

Kaposi, Zoltán: Pécs gazdasági változásai az első világháború idején. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 99-122. (2020)

Kaposi, Zoltán: A pécsi gazdasági elit a dualizmus korában. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 17-33. (2020)

Kapus, Erika: Czingel Szilvia : A női test alakváltozatai 1880-1945. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (10) 2. pp. 243-248. (2020)

Karsai, Krisztina: Köszöntő. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 13-14. (2018)

Karsay, Orsolya: Der Fall des Reiches oder Wartend auf die Barbaren. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 49-52. (1994)

Karácsony-Molnár, Erika: "Vágtam a kozákot koma..." : nagyotmondások a Nagy Háború idején történtekről. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 48-67. (2018)

Karády, Viktor: Társadalomszerkezet, modernizáció és régiók Magyarországon : az 1910-es rétegstatisztikák tükrében. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 12-21. (2009)

Kassai, Lajos: A könnyűlovasság, lovas íjászat alkalmazása. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 114-120. (1996)

Kasza, Péter: Az emigráció küzdelmei. In: A szudétanémet kérdés a második világháborúban : Edvard Beneš és Wenzel Jaksch levelezése 1939-1943 45. pp. 5-20. (2000)

Katona, Csaba: Az első világháború hatása a sörgyártásra és -fogyasztásra Magyarországon. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 217-232. (2018)

Katona, Eszter: Bevezetés. In: Olasz-spanyol kapcsolatok a második világháború idején 65. pp. 3-18. (2004)

Katona, Tünde: Tradition und Innovation in Stammbucheinträgen : Ausgewählte Beispiele aus Hungarica-Einträgen des 16. bis 18. Jahrhunderts. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 371-388. (2014)

Katzenbach, Zita: Font István emlékezése : egy kéziratos családtörténet elemzése. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 285-302. (2004)

Kazai, Magdolna: Magyar kisebbség : 1922-1942 : repertórium : törzsanyag : [A Magyar Kisebbség történetéhez, Technikai bevezető - előszó]. In: Magyar Kisebbség 1922-1942 : Repertórium : törzsanyag. pp. 9-16. (1993)

Kazai, Magdolna: Magyar kisebbség : 1922-1942 : repertórium : törzsanyag : [Felhasznált művek]. In: Magyar Kisebbség 1922-1942 : Repertórium : törzsanyag. pp. 17-421. (1993)

Kazai, Magdolna: Magyar kisebbség : 1922-1942 : repertórium : törzsanyag : [Rovatok címmutatója]. In: Magyar Kisebbség 1922-1942 : Repertórium : törzsanyag. p. 422. (1993)

Keczer, Gabriella: Az európai egyetemek szerepe a középkortól napjainkig. In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 32-40. (2006)

Kelemen, László: A jogképesség és a személyállapot hazánkban az árpádházi királyok alatt. (1927)

Kelemen, László: A nem befolyása a jog és cselekvőképességre a törzsi szervezettől a Hármaskönyv koráig. (1929)

Kelemen, Zoltán: Hagyományötvözet : a lovasíjászat mint kulturális jelenség. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-27. (2018)

Keller, Márkus: A családi ház a magyar lakáspolitikában a második világháború után : transzfer, átvétel, hibridizáció. In: Aetas, (34) 4. pp. 49-61. (2019)

Kemény, József: Társadalom és művelődés Hunyadi Mátyás törvényeiben. (1918)

Kemény, Krisztián: Egy szerencsés város és tágabb vidéke a "Nagy évben". In: Aetas, (35) 4. pp. 186-188. (2020)

Kemény, Krisztián: "Würt-emberek" a "Csudák Évében". In: Aetas, (34) 3. pp. 175-179. (2019)

Kemény, Krisztián: "mert ő ölt, maga a király...". In: Aetas, (25) 2. pp. 209-211. (2010)

Kenyeres, Zsolt: A svéd dinasztizmus, 1523-1721. In: Aetas, (9) 2. pp. 121-133. (1994)

Kenéz, Zoltán: Tíz év múltán : visszapillantás a gazdasági viszonyokra az Alföldön. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 23-25. (2020)

Kerekes, Amália and Teller, Katalin: En passant : zur minimalistischen Symbolik der Budapester Ringstrasse 1916-1920. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 165-175. (2016)

Kerekes, Ibolya: Igények és várakozások : a szemlélődő domonkos apácák szegedi megtelepedésének előzményei. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 89-100. (2014)

Kertész, István: Imperialista stratégia Róma keleti politikájában az i.e. II. sz. folyamán. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 55-60. (1987)

Kerék, Mihály: A földkérdés és a szociálpolitika. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 307-312. (2020)

Kerék, Mihály: A magyar földkérdés. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 292-295. (2020)

Keserű, Bálint: Az Újfalvi-per jegyzőkönyve. (1971)

Keserű, Bálint: A magyar protestáns-polgári későhumanizmus néhány problémája. (1966)

Kesselyák, Péter: Földindulás : emlékirat. ISBN 978-963-9573-45-1, (2008)

Keveházi, Katalin: Melanchthon és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig : adalékok Melanchthon magyarországi recepciójának első évszázadához. ISBN 963 481 594 4, (1986)

Khavanova, Olga: Pavel Petrovics orosz nagyherceg bécsi látogatása 1781-1782-ben. In: Aetas, (34) 3. pp. 72-83. (2019)

Kicsi, Valéria: Barla - the cradle of the Nurcu movement. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 281-289. (2021)

Kincses-Nagy, Éva: The islamization of the legend of the Turks : the case of Oghuznāma. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 125-136. (2019)

Kinda, Gabriella: Krassó György 1956-os pere = Trial of György Krassó in 1956. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 111-123. (2015)

Kintli, Dóra: Nova ex Hungaria : tudósítás 1546-ból a török-magyar összecsapásokról. In: Aetas, (35) 3. pp. 113-125. (2020)

Király, Edit: Az avar gyermeksírok jellemzői néhány temető adatai alapján. pp. 283-315. (2020)

Király, Sándor: Hadirokkantak és hadiárvák hazánk egyetemein az első világháború után. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 498-508. (2018)

Kis, Iván: Kottanner Jánosné memoárja : retorikai eszközök, a mű lehetséges céljai, és Kottannerné jutalma = Memoires of Helene Kottanner : rhetorical methods, goals of the work and reward of Helene Kottanner. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 54-70. (2021)

Kiss, Amarilla: Maritime piracy in the modern era in Latin America : discrepancies in the regulation. In: Acta hispanica. pp. 121-128. (2020)

Kiss, Andrea: Előszó. In: Edward Balliol skóciai hadjárata, 1332-1334 : részletek a lanercosti krónikából és a bridlingtoni kanonok gestájából 10. pp. 3-4. (1993)

Kiss, Dávid: Göröngyös Utakon - Ábel Béla Gusztáv életútja visszaemlékezése tükrében. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 35-36. (2017)

Kiss, Gábor Ferenc: A 33. honvédzászlóalj szervezése és felállítása. In: Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben : Tudományos konferencia a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (12). pp. 33-49. (1999)

Kiss, Gábor Ferenc: Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai-stratégiai helyzete az első világháború előestéjén. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 36-37. (2017)

Kiss, Gábor Ferenc: Az első magyar ejtőernyős alakulat : 1938-1939. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 43-57. (2001)

Kiss, Gábor Ferenc: Egy katonalevél a Nagy Háborúból. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 147-159. (2018)

Kiss, Gábor Ferenc: A Magyar Néphadsereg 1956-ban.

Kiss, Gábor Ferenc: A Magyar Néphadsereg Szegeden 1956-ban. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 19-27. (2007)

Kiss, Gábor Ferenc: A szerkesztő előszava. In: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I.. p. 5. (2001)

Kiss, Károly Szilárd: A Törköly-család gazdasága. In: Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján, (4). pp. 109-113. (2003)

Kiss, Mária Rita: Hatalomgyakorlási és társadalompolitikai stílusváltás, 1956-1989. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 199-212. (2020)

Kiss, Mária Rita: Politika és társadalompolitikai koncepciók a Horthy-korszakban. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 74-95. (2020)

Kiss, Mária Rita: "Próbálkozó demokrácia" - sztálinizálás - resztalinizáció - forradalom, 1945-1956. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 149-163. (2020)

Kiss, Mária Rita: Társadalomkritika és társadalompolitikai koncepciók a dualizmus kori Magyarországon. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 27-43. (2020)

Kiss, Márton: II. Rákóczi Ferenc alakjának identitásképző ereje Kassa példáján. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 75-88. (2020)

Kiss, Máté: Skandináv eredetű katonai segédnépek a Kárpát-medencében a 9-11. században. In: Móra Akadémia, (2). pp. 239-254. (2015)

Kiss, Tamás: Association of Hungarian University and College Students 1956 - Szeged. ISBN 9 639 573 248, (2006)

Kiss, Tamás: Diákmozgalmak 1956-ban. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 36-45. (2007)

Kiss, Tamás: Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége : Szeged 1956. ISBN 963 862 4000, (2002)

Kiss-Rigó, László: Előszó = Foreword. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. p. 11. (2016)

Kiss-Rigó, László: Köszöntő. In: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet, (40). p. 9. (2019)

Kissné Bognár, Krisztina: 1956 az Agrártudományi Egyetemen.

Klamm, Rezső: Egyptom [Egyiptom] ősvallása a római uralom utolsó századában : doktori értekezés. (1934)

Klebelsberg, Kuno: Falusi népiskoláink kiépítése. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 328-329. (2020)

Klebelsberg, Kuno: Neonacionalizmus. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 259-261. (2020)

Klestenitz, Tibor: A királyhűség rítusai az országos katolikus nagygyűléseken. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 251-264. (2016)

Klobčar, Marija: Remembering and forgetting : the symbolic power of rituals in Kamniška Bistrica. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 51-64. (2014)

Klukovitsné Paróczy, Katalin: A Szegedi Napló Móra Ferenc főszerkesztősége idején : 1913-1919. ISBN 963 481 206 6, (1981)

Klâštornyj, Sergej Grigor'evič: The Polovcian problem : the Central Asian aspect I. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 151-153. (1997)

Knézy, Judit: Érdekek és ellentétek a vásár- és piachálózat változásaiban Somogy megyében a jobbágykorszak utolsó 150 évében. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 642-650. (2010)

Kocsis, Ferenc: Irodalmi körkép, gazdasági kórkép. In: Gazdasági teológia 1. pp. 260-270. (2013)

Kocsis, Ádám: Mezőgazdasági csoda az Alföldön? - egy termelőszövetkezet működésének elemzése, 1964-1970. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 37-39. (2017)

Kogutowicz, Károly: A szegedi vadvízkatasztrófák. (1941)

Kolontári, Attila: Tizenkét perc Alekszej Fjodorovics Merekalov életéből. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 267-278. (2020)

Koltay-Kastner, Jenő: Nagy Lajos és a római néptribun. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 288-292. (1942)

Koltay-Kastner, Jenő: Szarvady Kossuthnak a háborús kilátásokról és Napoleon herceg érdeklődéséről a magyar feltételeket illetőleg : Páris, április 24, 2 órakor : sk. levél O. L., N. M. kossuth-ir. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philologica 18. pp. 59-61. (1949)

Komlósi, Janka: Textilmaradványok Magyarország területén a római korban. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). pp. 55-87. (2021)

Komlósi, Janka and Zandler, Krisztián: Az első földművelők hagyatéka a gyűjteményben. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 12-15. (2020)

Komár, Krisztián: L' avènement d'Abbas Hilmi II. au trône et les grandes puissances : la diplomatie austro-hongrois. In: Mediterrán tanulmányok, (13). pp. 33-43. (2004)

Komáromi, László: Traces of Byzantine influence in medieval Hungarian law. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 115-126. (2014)

Komáromi, Sándor: Ágoston statisztikái. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 134-136. (2020)

Konkoly, Sándor: Középkori vár vagy római erőd? : rejtélyes romok a Mohácsi-szigetről. In: Móra Akadémia, (2). pp. 94-118. (2015)

Konovalova, Irina: Cumania in the system of trade routes of Eastern Europe in the 12th century. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 137-147. (2019)

Kopeczny, Zsuzsanna: Volt-e Temesvárnak védőfala? In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 168-174. (2018)

Kordé, Imre: Boszorkánylegenda Dugonics András édesanyja körül. (1961)

Kordé, Zoltán: "Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz" (?) : példák a középkori magyarországi idegennyelv-ismeretről. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 175-180. (2018)

Kordé, Zoltán: Az országgyarapító Fülöp : Könyvek II. Fülöp uralkodásáról : John Baldwin : Philippe Auguste et son governement : Les fondations du pouvoir royal en France au Moyen Âge ; Gérard Sivéry : Philippe Auguste. In: Aetas, (12) 2. pp. 230-232. (1997)

Kordé, Zoltán: Vezetők vagy alárendeltek? : néhány gondolat a kabar-magyar kapcsolatokról. In: "...ugy irhassak mint volt" : ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. pp. 42-50. (2019)

Korkiakangas, Pirjo: Returning to "normality" : flow Finns recollect their adaptation to everyday life after the Second World War. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 773-781. (2010)

Kornis, Gyula: Magyarország közoktatásügye a világháború óta. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 322-324. (2020)

Korom, Frank J.: Liminality and communitas reconsidered : the politics of caste and ritual in Goalpara, West Bengal. In: Politics and folk religion, (6). pp. 105-130. (2001)

Korponai, Ákos: A prostitúcióval kapcsolatos szabályozások megalkotásának társadalmi háttere Magyarországon a 19-20. század fordulóján. In: Móra Akadémia, (9). pp. 143-150. (2021)

Kostyál, László: Változatok egy témára : Árpád-házi Szent Erzsébet. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 98-108. (2001)

Koszta, László: Byzantine archiepiscopal ecclesiastical system in Hungary? In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 127-143. (2014)

Kosztolnyik, Zoltán József: Esetleges spanyol (León-aragóniai), valamint nyugati behatás III. András diétáinak összetételében. In: Aetas, (9) 1. pp. 49-57. (1994)

Kosztolnyik, Zoltán József: Remarks on Andrew III of Hungary. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 273-290. (1995)

Kosztolnyik, Zoltán József: The influence of Latin Canon law on the Golden Bulls issued by Andrew II of Hungary. In: Chronica, (5). pp. 44-61. (2005)

Koteczki, István: A katolikus autonómiamozgalom győri vonatkozásai 1848-ban. In: Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben : Tudományos konferencia a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (12). pp. 103-109. (1999)

Kothencz, Kelemen: "Jázován ötvensző egyszerűbb az élet, mint a Bácskába." : egy bánsági falu juhászata. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 39-54. (2007)

Kovrig, Béla: Hogy életünk emberibb legyen. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 235-236. (2020)

Kovrig, Béla: Korfordulón : eszmék forrongása, új formák keresése : az emberi együttélés mai válságában. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 236-245. (2020)

Kovrig, Béla: Merre megyünk? In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 214-219. (2020)

Kovrig, Béla: A szocializmus rekonstrukciójára törekedett-e a felkelés? In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 449-451. (2020)

Kovács, András: János Zsigmond fejedelem síremléke. In: Aetas, (35) 3. pp. 175-188. (2020)

Kovács, Anett: Civil kezdeményezéstől az állami gondoskodásig. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 51-60. (2015)

Kovács, Anita: Magyar írók József főherceg emlékezete nyomában. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 19-34. (2018)

Kovács, Attila: Előszó. In: Móra Akadémia, (9). pp. 9-14. (2021)

Kovács, Attila: Előszó. In: Móra Akadémia, (8). pp. 9-13. (2020)

Kovács, Attila: [Előszó]. In: Móra Akadémia, (2). pp. 8-11. (2015)

Kovács, Erzsébet: Széchenyi István vallásossága. In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). pp. 34-36. (1991)

Kovács, Gergely: Boldog Károly király egyházi tiszteletéről. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 393-404. (2016)

Kovács, György: Kapitalizmuskép a magyar protestáns gazdaságetika tükrében. In: Gazdasági teológia 1. pp. 202-251. (2013)

Kovács, Győző: Az utolsó tatárjárás. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 40-43. (1994)

Kovács, István and Nádasi, Levente: A közúti távolságok hatása a hajdú-bihari települések gazdaságára. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 79-91. (2019)

Kovács, Janka: "Érzelmi nyavalyák" és "ész-tébolyodások" : a lélek betegségei az orvosi disszertációkban a 18-19. század fordulóján. In: Aetas, (34) 2. pp. 67-84. (2019)

Kovács, Krisztina: "Enyészet és feltámadás" : megjegyzések a szegedi nagyárvíz történetéhez. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 227-253. (2020)

Kovács, Kálmán Árpád: Állam - Szent Unió - Skizma : válogatott dokumentumok a bécsi udvar 1765-74 közötti erdélyi uniós politikájához. (2002)

Kovács, László: A Kárpát-medence honfoglalás és kora Árpád-kori szállási és falusi temetői : kitekintéssel az előzményekre : vázlat. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 511-604. (2013)

Kovács, László: Érmeleletes kora Árpád-kori templom körüli temetőkről és templomukról a Magyar Királyságban, 1000-1141 : függelék a kaukázusi hunok 7. századi megkereszteléséről. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 227-295. (2013)

Kovács, Melinda: Előszó. In: Zsebkalauz Németországhoz : az Amerikai Hadsereg kiadványa saját csapatai részére : 1944 63. pp. 3-5. (2004)

Kovács, Orsolya: Három emlékezés, Orosháza. In: 1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai, (17). pp. 218-227. (2006)

Kovács, Szilvia: Harcoltak-e kunok Alexios Komnénos seregében? In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 145-154. (2014)

Kovács, Szilvia: Magyar ferencesek az Arany Hordában. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 39-40. (2017)

Kovács, Szilvia: A kunok története a magyarországi betelepedésük előtt. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 17-28. (2016)

Kovács, Szilvia: Özbeg "tatár kán egy követsége" Nyugaton? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 35-41. (2020)

Kovács, Szilvia and Zimonyi, István: Besenyők, úzok és kunok a Kárpát-medencében. In: Török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban, (6). pp. 7-34. (2016)

Kovács, Szilvia and Zimonyi, István: Forrásgyűjtemény. In: Török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban, (6). pp. 145-193. (2016)

Kovács, Szilvia and Zimonyi, István and Hatházi, Gábor and Pálóczi Horváth, András and Lyublyanovics, Kyra and Marcsik, Antónia: Török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban. ISBN 978-963-306-454-2, (2016)

Kovács, Sándor Iván: Rimay János és Érsek András. (1961)

Kovács, Sándor Iván and Kulcsár, Péter: Szepsi Csombor Márton ismeretlen értekezése : disputatio physica de metallis .. Dantisci 1617. (1972)

Kovács, Zsolt: XIV. Lajos és Mária Terézia ünnepélyes párizsi bevonulása (1660) a Bureau de la Ville iratanyaga és a Theatrum Europaeum alapján. In: Aetas, (26) 2. pp. 53-84. (2011)

Kovács Kálmán, Árpád: Hódmezővásárhely reformátusai és a Nagy Háború ; Origó ; Református egyházi élet Hódmezővásárhelyen a háború kitörése. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 377-390. (2018)

Kovácsné Faltin, Erzsébet: A magyar Szent Család. In: A család egykor és ma 5. : programfüzet. p. 20. (2019)

Kováts, Zoltán: A forradalom emléke. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 4-12. (1992)

Kováts, Zoltán: A székely népesség számának alakulása az Erdélyben történő megtelepedéstől kezdve 1910-ig. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 53-61. (1994)

Kowalczyk, Piotr: Lengyel rendszerváltás - magyar rendszerváltás : Magyarország a mai lengyel sajtóban - húsz évvel a rendszerváltozás után. In: '89 rendszerváltozások Kelet-Európában : konferenciakötet, (5). pp. 42-49. (2010)

Kozok, Mária Anna: Die Beziehungen zwischen Schlesien und der Zips - ein historischer Überblick. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 127-147. (2014)

Kr'steva, Denka N.: Knâžna Tarakanova - sûžet v russkoj političeskoj i literaturnoj istorii XIX veka. In: Studia Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 207-220. (2008)

Kr'steva, Denka N.: Konceptualizaciâ Carâ Iroda v russkoj literature i kul'ture (do koronacii Nikolaâ I). In: Studia Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 185-195. (2007)

Kradin, Nikolay N.: Some aspects of Xiongnu history in archaeological perspective. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 149-165. (2019)

Krajkó, András: A "Keresztény kurzus" művelődéspolitikájáról. (1964)

Krekovicova, Eva: The image of the highwayman Juraj Jánošík : Slovak national hero or bandit? In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 63-74. (2014)

Kriston, Dorottya: Meghalt Mátyás - hogyan terjed az igazság (és a pletyka)? : Mátyás király halálhírének története Itáliában. In: Hálózat, információ, történelem : program és előadás–összefoglalók. p. 13. (2018)

Kristó, Gyula: Géza fejedelem és István király. In: Aetas, (15) 3. pp. 25-35. (2000)

Kristó, Gyula: I. István és családja Árpád-kori történetírásunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (40). pp. 51-74. (1972)

Kruppa, Tamás: Erdély és a Porta a tizenöt éves háború előestéjén. In: A végvári dicsőség nyomában : tanulmányok Balassi Bálintról és koráról, (16). pp. 65-73. (2004)

Kruppa, Tamás: Olasz csapatok Kanizsa alatt 1601-ben : megjegyzések egy kudarcba fulladt hadjáratról. In: "...ugy irhassak mint volt" : ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. pp. 139-149. (2019)

Krusche, Jakob: Civiles como actores de violencia en la lógica del federalismo mexicano : el caso del estado de Michoacán, 2008-2014. In: Acta hispanica. pp. 129-140. (2020)

Kryuchkov, Igor Vladimirovich: Issues and prospects for the development of Hungarian agriculture at the turn of the XIXth and XXth centuries in dispatches of Russian diplomats. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 527-535. (2020)

Kryuchkova, Natalya Dmitrievna: Female emigration in the British empire in the late XIXth and early XXth centuries in assessments of modern researchers. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 537-545. (2020)

Krámli, Mihály: A trianoni békeszerződés és a dunai hajózás. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 5-21. (2020)

Kubinyi, András: Hunyadi Mátyás, a személyiség és a király. In: Aetas, (22) 3. pp. 83-100. (2007)

Kukkonka, Judit: Szegedi iskolapadból a frontra : Kókay László naplója. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 106-115. (2018)

Kukovecz, György: La arrebatada '98 en la conciencia nacional cubana. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 251-268. (1999)

Kulcsár, Krisztina: Ha főurak útra keltek... : 18. századi főúri utazástípusok Albert szász-tescheni herceg és Mária Krisztina főhercegnő közös utazásai alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 20-36. (2019)

Kulcsár, Krisztina: Hajadonként a dinasztia szolgálatában. In: Aetas, (34) 4. pp. 165-169. (2019)

Kulcsár, Péter: Az óbudai egyetem Heltai Gáspár Krónikájában. (1971)

Kulcsár, Valéria: Előszó. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. p. 7. (2020)

Kulcsár, Valéria: Előszó. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). p. 7. (2021)

Kulcsár, Valéria and Istvánovits, Eszter: New results in the research on the Hun age in the Great Hungarian Plain : some notes on the social stratification of barbarian society. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 167-182. (2019)

Kulin, Ferenc: A médiaháború frontvonalai. In: '89 rendszerváltozások Kelet-Európában : konferenciakötet, (5). pp. 50-52. (2010)

Kunstár, Tünde: A honfoglalás viselete. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 108-113. (1996)

Kunt, Gergely: Bogner Mária Margit és a Kaszap István élete - a makrotól a mikro olvasatig. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 147-162. (2014)

Kunt, Gergely: "Sándor nagybátyám fiának a bár-micváján voltam" : szocializációs közegek és hatásaik a Horthy-korszak első évtizedében egy fővárosi zsidó családban. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 149-174. (2014)

Kupó, Jenő: Methodological comments on filming of religious ritual. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 163-166. (1999)

Kurdi, Krisztina: Galícia kutatások : érdekek és szempontok egy közép-európai régió felfedezéséhez. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 71-77. (2019)

Kurdi, Krisztina: A központi hatalmak Ukrajna-politikája és a Szövetség Ukrajna Felszabadításáért kudarca, 1914-1917. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 17-28. (2019)

Kurdi, Krisztina: A memoár mint útleírás : a tokaj-hegyaljai bor útja Dov Ber Birkenthal bolehovi zsidó kereskedő visszaemlékezései alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 5-19. (2019)

Kuznetsova, Olga: The national question, monarchism and the state in the political views of the Russian emigrant Sergei Prokopovich. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 45-55. (2020)

Kvassay, Judit: Kerámia 10-11. századi sírokban : régi leletek, új lehetőségek. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 499-510. (2013)

Kádár, János: Kádár János beszéde a budapesti dolgozók nagygyűlésén a Hősök terén, 1957. május 1-jén. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 605-607. (2020)

Kádár, József: The Jordanian nationalism. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 91-100. (2019)

Kádár, László: A Szent István-i eszme földrajzi alapjai. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 467-475. (1943)

Kádár, Tamás: Az 1272. évi székesfehérvári "palotaforradalom". In: Aetas, (35) 2. pp. 49-65. (2020)

Kádár, Zoltán: Dioniso о Cibele? : osservazioni ad un rilievo medioevale da Kiev. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 157-159. (1994)

Kákonyi, Gellért: Napóleon, a nyavalyás : a császár betegségei - a betegségek császára. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 91-95. (1996)

Kálmán, András: A magyar cigányok problémája. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 493-496. (2020)

Károlyi, Bálint: Zichy II. Pál árváinak iskoláztatása : iskoláztatási stratégia a Zichy családban a 17. század második felében. In: Aetas, (34) 2. pp. 54-66. (2019)

Károlyi, Mihály: Földreform. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 137-138. (2020)

Kárpáti, András: A hoplon-hoplita terminológia kérdései.

Kárpáti, Attila István: Wesselényi Miklós kisdedóvó-alapításai. In: Aetas, (35) 1. pp. 5-17. (2020)

Kása, Csaba: Babucs Zoltán : Hazatért Nagyvárad! In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 313-316. (2020)

Kázmér, László: Felelős mindenért... Hivatásos és tartalékos tisztek a Don-kanyarban. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 33-34. (2017)

Képes, György: "Den Anden Juni-Grundlov" : constitutional events in Denmark 100 years ago. In: Centenaria : ende des langen 19. Jahrhunderts = The end of the long 19th century : konferenz Szeged, 5-7. Dezember 2018, (27). pp. 110-132. (2020)

Képes, György: A magyar dohánypiaci szabályozás története az osztrák-magyar kiegyezés fényében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 57-83. (2019)

Képessy, Imre: Az út a kiegyezéshez. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 85-97. (2019)

Kérchy, Vera: Előszó. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-5. (2018)

Kérchy, Vera: A harcművészet és a posztmodern. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-8. (2018)

Kéthelyi, Mátyás: Herkunft und Bildungsweg der evangelischen Führungsschicht in Pest in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 99-124. (2014)

Kókai, Sándor: A torontáli háromszög (Magyar-Bánság) településeinek néhány társadalmi jellemzője a 20. század elején. In: Lokális Trianon 1. : Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben 1918–1920, (28). pp. 167-184. (2021)

Kósa, Kinga: Az ősi magyar világkép. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 63-67. (1996)

Kóth, Markus: Österreich : einleitende Anmerkungen zur Alpenrepublik und ihrer Identität. In: Österreichische Identität und Kultur, (1). pp. 9-11. (2007)

Kökény, Andrea: Előszó. In: Békeszerződés az Egyesült Államok és Mexikó között : 1848 52. pp. 3-7. (2001)

Kökény, Andrea: L'expédition mexicaine de Napoléon III et les États-Unis. In: Chronica, (14). pp. 65-71. (2017)

Kökény, Andrea: The relations between the Texas Republic and Mexico : the Santa Fe expedition. In: Acta hispanica. pp. 15-24. (2020)

Kökény, Andrea: A telepesszabadság szerepe az amerikai nyugati terjeszkedésben - a Mayflower szerződés 400. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 43-54. (2020)

Kövesdy, Zsolt: Plébánosi köszöntő. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 11-12. (2016)

Kövér, Lajos: Kossuth et Napoléon III. In: Chronica, (14). pp. 55-64. (2017)

Kövér, Lajos: XVI. Lajos és Franciaország. In: Aetas, (9) 2. pp. 75-101. (1994)

Küllős, Imola: "We were led by the lord in a special way..." : visions, explications and reality in a twentieth century Calvinist congregation. In: Politics and folk religion, (6). pp. 153-159. (2001)

Kürti, László: Akasztófahumor és nacionalizmus : Manno Miltiades első világháborús karikatúrái. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 128-146. (2018)

Kőfalusi Győzőné Kövendi Veress, Ilona: Mánuel görög császár uralkodása különös tekintettel magyarországi politikájára. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 26. (1926)

Kőfalvi, Tamás: Maróti László születésigazolása. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 181-188. (2018)

Kőhalmi, Katalin: Die Sonne und ihre Familie in der Mythologie der tungusischen Völker. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 381-389. (1997)

Kőhegyi, Mihály: A sírgödrök méretei, formája és mélysége. In: Madaras-halmok : Kr. u. 2-5. századi szarmata temető 1. pp. 243-247. (2011)

Kőhegyi, Mihály: A sírok tájolása. In: Madaras-halmok : Kr. u. 2-5. századi szarmata temető 1. pp. 247-250. (2011)

Kőhegyi, Mihály: A temető kutatástörténete : előzmények és a teljes feltárás, 1963-1975. In: Madaras-halmok : Kr. u. 2-5. századi szarmata temető 1. pp. 13-19. (2011)

Kőhegyi, Mihály and Vörös, Gabriella: Madaras-halmok : Kr. u. 2-5. századi szarmata temető. ISBN 978-963-306-014-8, (2011)

Kőhegyi, Mihály and Vörös, Gabriella: A temető sírjainak és leleteinek leírása, 1-666. sír. In: Madaras-halmok : Kr. u. 2-5. századi szarmata temető 1. pp. 21-234. (2011)

L

Ladomérszky, Pál: Kassa gazdaságpolitikája a török hódoltság korában. (1943)

Lakatos, Artur Lóránd: A szocialista ipari létesítmények sorsa Kolozsváron 1989-et követően : átalakulás, megszűnés, újjászületés. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 87-118. (2020)

Lakatos, Bálint: VI. Adorján (Hadrianus) pápa (1522-1523) magyar vonatkozású bullái : forrásközlés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (138). pp. 109-144. (2015)

Lakos, Katalin: A Bāveru-Jātaka : megjegyzések a Buddha-kori indiai tengeri kereskedelem kérdéséhez.

Lakos, Katalin: A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében. In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 81-94. (2015)

Landgraf, Ildikó: Erzsébet, a magyarok királynéja : második Szent Erzsébet. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 109-127. (2001)

Landgraf, Ildikó: "Király, pásztor és nyáj egy legyen!" : az uralkodócsalád reprezentációja az 1867-1918 közötti magyar populáris olvasmányokban és hatásuk a szóbeli hagyományokra. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 23-36. (2016)

Landgraf, Ildikó: Lajos Kossuth in Hungarian folk narratives. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 33-45. (2014)

Langó, Péter: Morva kontinuitás és a honfoglaló magyarság kérdése a szőlőfürtös függők kapcsán. pp. 37-55. (2013)

Langó, Péter and Siklósi, Zsuzsanna: 10. századi temető Balatonújlak-Erdő-dűlőn. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 143-160. (2013)

Latzkovits, László: Alberik világkrónikájának magyar adatai : forrástanulmány. (1934)

Leba, József: Két krach Magyarországon, az 1873-as és az 1929-35-ös bankválság párhuzamos elemzése. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 49-69. (2019)

Leba, József: A Nulla év 1918 gazdasága Popovics Sándor pénzügyminisztersége alatt. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 29-45. (2019)

Lechner, James O.: Tanulmány a Ranger Harci Kötelék által végrehajtott harci műveletekről a Szomáliai Mogadishuból : 1994. szeptember 19. In: A „fekete tengeri” csata : források az 1993. október 3-4-i mogadishui csata hadtörténetéhez 101. pp. 82-101. (2019)

Lehoczki, Bernadett: Interregionalism : the case of Latin America. In: Acta hispanica. pp. 141-150. (2020)

Leitner, Rainer: Das Gymnasium der Wiener Moderne als kreatives urbanes Milieu. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 253-267. (2008)

Lejtényi, Catherine: The private and the political : moments in the endless struggle for freedom.

Lele, József: Megjegyzések II. Rákóczi Ferenc 1711 februári Lengyelországba történt távozásához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (92). pp. 59-75. (1991)

Lele, József: A vazallusok szövetsége a 15 éves háborúban. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 24-28. (1994)

Lengyel, Eszter: A demokrácia utolsó fóruma. In: Aetas, (34) 3. pp. 180-183. (2019)

Lengyel, János: Társadalom és művelődés I. Ferdinánd törvényeiben. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 104-111. (1926)

Lengyel, Ádám: Amikor a talibán elbízta magát - az Anakonda hadművelet és a Shah-i-Khot völgy megtisztítása. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 40-41. (2017)

Lengyel, Ádám: "Ez egy csapatjáték!" : a USAF Pararescue egységeinek integrációja a JSOC-ba az Operation Noble Anvil alatt. In: Móra Akadémia, (8). pp. 227-234. (2020)

Lezsák, Sándor: A fejünk nem vámköteles. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 133-136. (2007)

Liechtenstein, János: Békességkötés. In: A schönbrunni béke : 1809. október 14. 4. pp. 5-11. (1992)

Ligeti, Dávid: "Ex oriente pax" : a monarchia keleti fronti háborújának vége 1917-ben. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 157-164. (2020)

Lippold, Adolf: Maximinus Thrax háborúja a germánok ellen : a História Augusta kommentálásának problémái. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 119-129. (1987)

Lipták, Béla: A MEFESZ megalakulása és a 16 pont : 1956 - Te testamen of revolution - részlet. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 15-26. (2011)

Lipótzy, Sándor: Kecskemét th. város birtokszerzése és a szabad királyi városság kérdése. (1935)

Liteczky, Andor: A mezőgazdasági társadalombiztosítás. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 455-461. (2020)

Litinov, Maksim Maksimovič: 16. dokumentum : A nemzetek szövetsége alapokmányának 10. és 16. cikkelye sikertelen alkalmazásának okai. In: "A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből (1935-1936) 44. pp. 74-82. (1999)

Lotz, Antal: Szent Gellért életének és halálának rövid ismertetése és kérdőjelei. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 9-16. (1997)

Lovag, Zsuzsa: Árpád-kori mellkeresztek. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 493-497. (2013)

Lovas, Elemér: Árpádházi B. Margit és kora. (1913)

Ludányi, András: Könyvbemutató : Magyarok a Kárpát-medencében 2. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 15-16. (2018)

Lugosi-Szabó, Gergely: A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény bemutatása és hatása a rendszerváltozást követő időszakban. In: 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei : absztraktkötet. p. 121. (2019)

Lukács, B. György: Reformtörekvések Szlovéniában, 1966-1971. In: Aetas, (35) 4. pp. 58-69. (2020)

Lukács, Nikoletta: Egy különleges kemence nyomai Orosháza határában. In: Az Alföld a 9. században II. 4. pp. 165-179. (2017)

Lukács, Nikoletta: Új adatok az Árpád-kori házak füstelvezetéséhez. pp. 383-394. (2020)

Lukács, Zs. Tibor: A korabeli propaganda és II. Rákóczi György megítélése. In: Aetas, (10) 1. pp. 68-94. (1995)

Lydorf, Claudia: "Confessor semper astitit" : Beichte und Beichtgeheimnis vor dem Hintergrund des langen 19. Jahrhunderts. In: Centenaria : ende des langen 19. Jahrhunderts = The end of the long 19th century : konferenz Szeged, 5-7. Dezember 2018, (27). pp. 155-174. (2020)

Lyle, Emily: Modifications to the Festival Calendar in 1600 and 1605 during the reign of James VI and I. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 11-19. (2014)

Lysý, Miroslav: Czechoslovak history after 1918 : a few remarks on the new defined concept. In: Centenaria : ende des langen 19. Jahrhunderts = The end of the long 19th century : konferenz Szeged, 5-7. Dezember 2018, (27). pp. 175-179. (2020)

Lyublyanovics, Kyra: A kunok állattartása. In: Török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban, (6). pp. 137-143. (2016)

Lángi, József: Az abai Szentháromság tiszteletére szentelt plébániatemplom. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 81-100. (2003)

László, Andor: Szekfű Gyula a 19. század magyar történetírásáról. In: Aetas, (35) 1. pp. 106-130. (2020)

László, Balázs: A királyi jog a Szent István korabeli jogforrásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 99-128. (2020)

László, Gyula: Részletek a László Gyula vezette szemináriumból. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 47-48. (1996)

Lénárt, Tamás: Ringstrasse als perspektive : Stadtplanung und Stadtfotografie in Budapest um die Jahrhundertwende. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 278-287. (2016)

Lénárt T., András: Vérrapszódia : a spanyol filmművészet a magyar barikádokon.

Lénárt T., András: A spanyol változat : fordítók és tolmácsok a Franco-diktatúrában. In: Aetas, (35) 2. pp. 26-36. (2020)

Léonard, Emile-G.: Conférences sur les relations de la Hongrie, de Naples et de la France : au XIVe et au XVe siècle. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 385-386. (1928)

Léonard, Emile-G.: Louis Ier de Hongrie : protecteur du Re Giannino. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 379-384. (1928)

Löffler, Tibor: Modelváltás? Rendszerváltás? Módszerváltás? : mítoszok és ellenmítoszok a rendszerváltásról. In: '89 rendszerváltozások Kelet-Európában : konferenciakötet, (5). pp. 112-122. (2010)

Löwy, Michael: A kapitalizmus mint vallás : Walter Benjamin és Max Weber. In: Gazdasági teológia 1. pp. 81-98. (2013)

Lőrinczné Bencze, Edit: Horvátország hét éve az Európai Unióban. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 357-368. (2020)

M

Macher, Péter: A Ganz és az Egyesült Izzó a nemzetközi porondon, 1867-1949. In: Aetas, (34) 1. pp. 184-188. (2019)

Maczó, Ferenc: Adalékok IV. Károly király és Zita királyné populáris tiszteletének szakrális elemeihez. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 25. pp. 377-392. (2016)

Madaras, László: Egy méltatlanul elfelejtett törzsfői sír : régészeti adatok egyik honfoglaló törzsünk és annak törzsfőnöke temetkezéséhez. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 161-184. (2013)

Madaras, László: Húsz év múltán : redmények és problémák az Alföld 9. századi történetének kutatásában. In: Az Alföld a 9. században II. 4. pp. 9-25. (2017)

Mader, Béla: A Tudományos Gyűjtemény története Fejér György (1817-1818) és Thaisz András (1819-1827) szerkesztősége idején. (1976)

Magina, Adrian: Nemesek közti konfliktusok és erőszak : magánháborúk a középkori Dél-Magyarországon. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 189-195. (2018)

Magurano, Antonio: La résistance de la langue grecque dans le Salento. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 7-12. (2020)

Magyar, Kálmán: A 10-11. századi magyar határvédelem (gyepű) várainak kutatása I. : újabb adatok a déli és az északkeleti korai határvárak vizsgálatához. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 681-700. (2013)

Magyar, Sándor: Román nemzetiségű katonák a szabadságharc honvédhadseregében. In: Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben : Tudományos konferencia a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (12). pp. 77-85. (1999)

Majdán, János: Vasutak a Dráva két partján. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 321-332. (2020)

Majdán, János: A vidéki lakosság vasúti utazása a Székesfővárosba : Ezredévi Országos Kiállítás, 1896. In: Különvonaton: a vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban 31. pp. 27-40. (2017)

Majdán, Mira: Elfeledett ezüstök : görög érmék a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből. pp. 29-59. (2020)

Major, Réka and Majzik, Vivien and Sz. Osváth, Zsófia: Sokszínű népesség Békéscsaba-Fényes középső vaskorából. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 20-23. (2020)

Majoros, István: Coupable ou victime? : quelques remarques sur la politique étrangère de Napoléon III. In: Chronica, (14). pp. 26-31. (2017)

Majoros, István: Napóleon keleti politikája az amiens-i békéig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 149-154. (1975)

Majoros, István: A francia sajtó a trianoni békeszerződés aláírásáról. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 203-211. (2020)

Makai, János: A Kijevi Rusz első krónikájának magyar fordítása. In: Aetas, (34) 1. pp. 177-183. (2019)

Makk, Ferenc: Adalék a II. Géza-kori aranypecsét használatához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (98). pp. 29-35. (1993)

Makk, Ferenc: Borisz, egy XII. századi trónkövetelő. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 61-65. (1987)

Makk, Ferenc: Megjegyzések I. András történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (90). pp. 23-41. (1990)

Makk, Ferenc: Megjegyzések II. Béla történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (40). pp. 31-49. (1972)

Makk, Ferenc: Megjegyzések II. Géza történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (62). pp. 3-23. (1978)

Makk, Ferenc: Megjegyzések II. Géza-kori magyar-bizánci konfrontáció kronológiájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (67). pp. 41-56. (1980)

Makk, Ferenc: Megjegyzések III. István történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (66). pp. 29-43. (1979)

Makk, Ferenc: Megjegyzések Salamon és I. Géza történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 31-44. (1987)

Makk, Ferenc: Megjegyzések a Kalocsai Érsekség korai történetéhez. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 77-83. (1997)

Makk, Ferenc: Relations Hungaro-Bulgares au temps du prince Géza et du roi Etienne 1er. In: Hungaro-Bulgarica, (5b). pp. 25-33. (1994)

Makk, Ferenc: Saint Ladislas et les Balkans. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 59-67. (1994)

Makkai, Béla: Útmutató a megmaradáshoz : a Regáti magyar diaszpóra kalendáriuma. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 49-58. (2020)

Makovics, Erika Anna: Space and time usage during the Feast. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 131-138. (1999)

Makovics, Erika Anna: Tér- és időhasználat a búcsúban. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 49-57. (1999)

Makra, Mónika: Emlékezz Ránk! ...azokra, akik "egy kis munkán" voltunk a Szovjetunióban. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 41-43. (2017)

Makó, Imre: A vörös offenzíva és a román megtorlás Hódmezővásárhelyen 1919. július. In: Lokális Trianon 1. : Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben 1918–1920, (28). pp. 81-97. (2021)

Maldonado Bodart, Marcela and Laborde Carranco, Adolfo Alberto: La política exterior de México en Asia : la perspectiva de la cuarta transformación. In: Acta hispanica. pp. 151-163. (2020)

Maléth, Ágnes: Viták a konstanzi zsinaton. pp. 57-72. (2013)

Manhercz, Orsolya: Ferenc József főherceg/császár/király Magyarországon, 1843-1867. In: Aetas, (32) 4. pp. 98-110. (2017)

Marcsik, Antónia: Lepráról a különböző források tükrében. In: A test és a lélek orvosai: Grynaeus Tamás emlékkönyv 1. pp. 77-92. (2013)

Marcsik, Antónia: Szarmaták az Alföldön : újabb adatok a szarmata időszak embertani arculatához - Madaras-Halmok. In: Madaras-halmok : Kr. u. 2-5. századi szarmata temető 1. pp. 419-444. (2011)

Marcsik, Antónia: A középkori magyar és kun népesség embertani jellemzői : rövid irodalmi összefoglalás. In: Török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban, (6). pp. 129-135. (2016)

Marcsik, Antónia and Kujáni, Yvett: Honfoglalás kori csontváz Békésszentandrás területéről. pp. 317-322. (2020)

Mardosa, Jonas: Peculiarities of religious behaviour of Lithuanian exiles and convicts in Siberia, 1945-1960. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 363-381. (2014)

Marjanucz, László: Adalékok a szegedi zsidóság településtörténetéhez. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 72-78. (1994)

Marjanucz, László: Az Eperjessy Kálmán Tudományos Diákkör megalakulása, célkitűzései. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 25-27. (1995)

Marjanucz, László: Az egy politikai nemzet versus nemzetállam koncepciója Deák és Eötvös gondolkodásában. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 37-56. (2016)

Marjanucz, László: Confinia : ein Versuch zur Berichtigung der Trianoner-Grenze in der Szegediner Grenzzone. In: Centenaria : ende des langen 19. Jahrhunderts = The end of the long 19th century : konferenz Szeged, 5-7. Dezember 2018, (27). pp. 180-189. (2020)

Marjanucz, László: Kossuth emigrációs alkotmánytervei. In: Kossuth-emléknapok : Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója alkalmából, (5). pp. 86-91. (1995)

Marjanucz, László: Kossuth municipializmusa. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 10-16. (1995)

Marjanucz, László: Rendszerváltás Szegeden 1848 tavaszán. In: Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben : Tudományos konferencia a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (12). pp. 7-17. (1999)

Marjanucz, László: Változások Széchenyi liberális programjában. In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). pp. 22-29. (1991)

Marjanucz, László: A bánsági románok magatartása 1848 tavaszán. In: A nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében, (15). pp. 51-68. (2003)

Markos, Gyöngyi: Városrész született: Szeged-Kecskés István telep. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 233-248. (2018)

Markus, János: I. Albrecht király viszonya Svájchoz : különös tekintettel az 1894-ben kiadott habsburgi urbarium adataira. (1912)

Markó, Árpád: Les soldats français dans la guerre d'independance du prince François II Rákóczi : 1703-1711. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 266-287. (1933)

Marosi, Ernő: Die vorbildliche Rolle der Wiener Schule in der Differenzierung der ungarischen Kunstgeschichte als Disziplin. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 271-278. (2008)

Marossy, Alfonz: Cluny szerzetesi élete Szent Gellért korában. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 85-99. (2001)

Marossy, Alfonz: Cluny szerzetesi élete Szent Gellért korában. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 84-96. (1997)

Marosvári, Attila: Románellenes lázadás Apátfalván, 1919. június 23. In: Lokális Trianon 1. : Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben 1918–1920, (28). pp. 147-165. (2021)

Marschalek, Norbert: 1956 alulnézetben - ahogy egy átlagpolgár átélte. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 21-23. (1992)

Marton, Gellért Ernő: "Az mint Isten tudnunk adja, oltalmazzuk vérünkkel is szegény hazánknak bástyáját..." : magyar nyelvű Esterházy-levelek a Koháry-Coburg család levéltárából. In: Aetas, (35) 3. pp. 126-150. (2020)

Marton, Szabolcs: A Szerémség lakosságának elvándorlása a török elől. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 196-201. (2018)

Maróti, Egon: Apollo kultuszának szerepe Augustus politikai propagandájában. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 142-147. (2010)

Maróti, Egon: Az antik pentatlon futószámának és a versenyszámok sorrendjének problémáihoz. In: Tanulmányok az antik pentatlon problémáihoz = Studien zur Problemen des Antiken Pentathlons, (8). pp. 3-24. (1992)

Maróti, Egon: Columella kora-középkori továbbéléséhez. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok, (2). pp. 33-41. (1979)

Maróti, Egon: Deducere - Deductores. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 15-20. (1983)

Maróti, Egon: Harmadik Parthus hadjárat? In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 41-50. (1988)

Maróti, Egon and Maróti, György: A pentatlongyőzelem kérdéséhez. In: Tanulmányok az antik pentatlon problémáihoz = Studien zur Problemen des Antiken Pentathlons, (8). pp. 25-31. (1992)

Matolcsy, Mátyás: Agrárpolitikai feladatok Magyarországon. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 295-298. (2020)

Mavrommatis, Lenos: Andronikos II Palaiologos and the monastery of Zographou : 1318. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 87-91. (1994)

Mayer, János: Bevezetés. In: Németország két megosztási terve : Morgenthau-terv, Frankfurti Dokumentumok 22. pp. 3-7. (1995)

Mayrhofer-Grünbühel, Ferdinand: Ernstes und Heiteres zur Österreichischen Identität. In: Österreichische Identität und Kultur, (1). pp. 13-24. (2007)

Medgyesi, Pál: Régészeti adatok Békés megye 10-11. századi történetéhez. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 667-680. (2013)

Mellár, Balázs: Árpád-kori körmeneti kereszt töredéke Felgyő határából. pp. 395-408. (2020)

Merk, Zsuzsa: Bukovinai székelyek a Délvidéken, 1941-1944. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 179-190. (1997)

Mesterházy, Károly: Der byzantinisch-balkanische Handel nach Ungarn im 10-11. Jahrhundert im Spiegel der Gräberfunden. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 117-128. (1994)

Mesterházy, Károly: Mediterrane elemente in der Kultur der Ungarn im 10-11. Jahrhundert. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 155-170. (2014)

Mesterházy, Károly: A palmetta a honfoglaló magyarok művészetében. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 447-456. (2013)

Metzner, Károly: A török dúlás békeévei : II. Mátyás kora. (1928)

Mezei, Mónika: Teaching about the Holocaust using video testimonies : pedagogical aims and research results of the impact and efficacy of lessons. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 34-49. (2020)

Mezey, András: Prágai tavasz, prágai ősz : egyházpolitika és a magyar katolikusok reagálásai korabeli hangulatjelentések alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 98-108. (2019)

Mezey, Csaba Bence: Civil-katonai együttműködés - az összefogás jelentősége a maláj válság példáján keresztül, 1948-60. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 43-44. (2017)

Mezey, János: Történetek a Mezey kántorcsaládról. ISBN 978 963 508 830 0, (2016)

Mező, Gyula: Út a népbiztosítás felé. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 389-393. (2020)

Michnay, Gyula: Mint Mohamed koporsója : életrajzi írások. ISBN 963 00 7038 3, (2001)

Mihelics, Vid: Pápai enciklikák és szociális fejlődés. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 209-212. (2020)

Mihelics, Vid: A mi roppant felelősségünk. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 442-445. (2020)

Miháczi-Pálfi, Anett: A balatonszemesi 5. század harmadik negyedéből származó fibulák formai és készítéstechnikai elemzése. pp. 229-247. (2020)

Mihályi, Dorottya: Akik nem akartak tétlen maradni : a francia katonai együttműködés két oldala. In: Aetas, (34) 1. pp. 156-158. (2019)

Mihályi, Dorottya: Touristes au service de l’État : le récit de voyage comme un instrument contre l’indifférence coloniale? In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 101-114. (2020)

Miklós, Péter: 1956 a katolikus egyháziak visszaemlékezéseiben. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 28-35. (2007)

Miklós, Péter: Az aradi ellenforradalmi kormány történetéhez. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 225-231. (2020)

Miklós, Péter: Egy "el nem ismert" ókatolikus pap az államszocializmus időszakában : Ambrus Ferenc (1904-1991). In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 242-247. (2014)

Miklós, Péter: Izsáki mindennapok az első világháború idején – egyházi források tükrében. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 370-376. (2018)

Miklós, Péter: Klebelsberg Kuno jelentősége a magyar és a szegedi kultúrtörténetben. In: Európai kultúra és kisebbségi identitás a DKMT eurorégióban, (19). pp. 17-27. (2007)

Miklós, Péter: A Máriavita ókatolikus mozgalom magyarországi történetéhez. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 247-254. (2012)

Miklós, Péter: Temesvártól Szegedig : Trianon hatása a csanádi egyházmegye életére és Glattfelder Gyula püspök tevékenységére. In: Lokális Trianon 1. : Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben 1918–1920, (28). pp. 185-197. (2021)

Miklós, Péter: A dél-alföldi katolicizmus Erzsébet-kultusza : Árpád-házi Szent Erzsébet és a királyné tiszteletének párhuzamosságairól. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 299-306. (2016)

Miklós, Péter: A forradalom "menetrendje".

Miklós, Péter: A keresztény ember társadalmi felelőssége, a munkához való viszonya és a gazdálkodástudomány újabb irányzatai. In: Érték és foglalkoztatás : tanulmányok a munka világáról, (15). pp. 9-18. (2017)

Miklós, Péter: A trianoni békediktátum hatása a magyar katolicizmusra. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 305-316. (2021)

Miklóssy, István: Keresztény magyar népünk gazdasági romlása : szociálpolitikai tanulmány. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 130-133. (2020)

Mikó, Zsuzsanna: Az 1956-os forradalom utáni megtorlás szervezeti keretei.

Miru, György: Politisches Denken in Ungarn in der Zeit des Dualismus. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 29-45. (2008)

Miskolczy, Ambrus: Kossuth Lajos és a zsidóemancipáció kérdése. In: A nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében, (15). pp. 69-98. (2003)

Miskolczy, Ambrus: A Kárpátokon túli román fejlődés eredeti jellegzetességeiről : feudális vagy tributális társadalmi-politikai rend? In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 42-60. (2020)

Miskolczy, István: Anjou Károly balkáni politikája. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 1. pp. 57-80. (1924)

Misāne, Agita: Inter-war right-wing movements in the Baltic states and their religious affiliation. In: Politics and folk religion, (6). pp. 75-87. (2001)

Mitterbauer, Helga: Grenzüberschreitungen : Kulturelle Transfers als aktuelle Forschungsperspektive. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 47-58. (2008)

Mocsáry, Lajos: Néhány szó a nemzetiségi kérdésről. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 143-146. (2020)

Molitoris, Károly: A belső-ausztriai parasztháború 1515-ben : a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy kiadatlan kézírata [kézirata] s egyéb források alapján. (1911)

Molitoris, Károly: A lechmezei csata 955-ben. (1912)

Molnár, Dávid: Az egri lakosság stratégiái a 1886-os filoxéra pusztítást követően. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 44-45. (2017)

Molnár, Dávid: "Ötödik Minerva" : a Rákóczi-eposz első részének értelmezéséhez. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (34). pp. 7-14. (2018)

Molnár, Karola: Egy céhkorsó nyomában : adatok a kecskeméti kádárok/bodnárok történetéhez. pp. 421-434. (2020)

Molnár, Karola: Mit ettek a szarmaták? : adatok a szarmaták étkezési szokásaihoz archeobotanikai és archeozoológiai vizsgálatok alapján. In: Móra Akadémia, (2). pp. 118-133. (2015)

Molnár, László: Új források 1956 történetéhez a Testnevelési Egyetem Levéltárában.

Molnár, Tibor: A magyarkanizsai Nagy Háború hadikórház működése, valamint az 1914-1918 között keletkezett katonai temetőparcella története : a katonai temetők kialakulása a Délvidéken. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 257-268. (2018)

Monok, István: Die Pfarreien im Karpatenraum und ihr Buchbesitz in der Frühen Neuzeit. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 301-330. (2014)

Morano, Enrico: Manichaean Sogdian cosmogonical texts in Manichaean script. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 195-215. (2019)

Moravcsik, Gyula: Inscription grecque sur le triptyque de Grenoble : Contribution aux rapports de François II Rákóczi avec le monde grec, à Rodostó. In: Revue des études hongroises, (13). pp. 193-203. (1935)

Morga, Antonio de: Levél III. Fülöpnek. In: Források a spanyol expanzió japán periódusának (1587-1636) tanulmányozásához 90. pp. 46-48. (2012)

Morga, Antonio de: Tokugava Iejaszu. In: Források a spanyol expanzió japán periódusának (1587-1636) tanulmányozásához 90. pp. 45-46. (2012)

Morga, Antonio de and Francisco, Pasio: Rövid részlet Francisco Pasio tollából : Tokugava Iejaszu. In: Források a spanyol expanzió japán periódusának (1587-1636) tanulmányozásához 90. p. 45. (2012)

Moór, Elemér: A magyar nép eredete : kritikai tanulmány. (1933)

Moór, Gyula: (MFP) felszólalása az Országgyűlés 1947. október 8-i ülésén a kormányprogram vitájában. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 377-380. (2020)

Mucsi, András: Németország útja Adenauer kormányátalakításáig : 1945-1949. In: Konrad Adenauer kancellár beszéde az első nyugatnémet kormány programjának vitájában : 1949 73. pp. 5-12. (2006)

Munz, Volker A.: Stabilitätsverluste und die Unrettbarkeit des Ichs. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 101-111. (2008)

Murádin, János Kristóf: Báró Bánffy Dániel, az Erdélyi Párt földművelésügyi minisztere a magyar kormányban 1940 és 1944 között. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 243-255. (2020)

Myawaki, Junko: The Khoyid chief Amursana in the fall of the Dzungars : the importance of the Oyirad family trees discovered in Kazan : Junko Myawaki. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 1-195. (1997)

Márkus, Tímea and Morvay, Árpád and Rácz, Rita and Walter, Réka: Germánok a Maros partján : a magyarcsanád-bökényi gepida temető. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 32-35. (2020)

Máté, Ágnes: Petrarca és Nagy Lajos. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (29). pp. 177-184. (2006)

Mészáros, Boglárka: 5. századi viseletrekonstrukciók néhány fibulatípus alapján. In: Móra Akadémia, (2). pp. 134-146. (2015)

Mészáros, Boglárka: Szempontok az Alföld legkésőbbi avar horizontjába sorolható lelőhelyek kritikai vizsgálatához. In: Az Alföld a 9. században II. 4. pp. 53-71. (2017)

Mészáros, Gyula: Hiung-nuk és húnok. (1937)

Mészáros, Gyula: A nagyszentmiklósi kincs egyik ál-török felirata. (1938)

Mészáros, Tamás: Demokratikus értékek Periklés temetési beszédében : Thuk. 2,37. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 60-70. (2010)

Mód, Aladár: Az újjáépítés gazdaságpolitikája. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 352-357. (2020)

Mód, László: Az első világháború muzealizálása egy vidéki múzeum példáján. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 536-550. (2018)

Mód, László: Contesting pasts? : political rituals and monuments of the 1956 revolution in a Hungarian town. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 39-50. (2014)

Mód, László: Egy szegedi polgár, Ormódi Béla helye és szerepe a homoki szőlőkultúra fejlesztésében. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 137-148. (2014)

Mód, László: Magyarkák, kadarkák, kövidinkák : Szeged város szőlő- és bortermelése : 1880-1914. ISBN 978 963 306 626 3, (2018)

Mód, László: "Második seculumát hogy el kezdette..." : a szentesi csizmadia céh fennállásának 100. évfordulója avagy az emlékezés ritualizálása. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 175-182. (2004)

Mód, László: Veszettorvosok Szentesen a XVIII-XIX. században. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 67-75. (2002)

Mód, László: A vasút hatása a Dél-Alföld homoki szőlő- és bortermelésére : Csongrád megyei példák. In: Különvonaton: a vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban 31. pp. 105-118. (2017)

Mód, László and Simon, András: Adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez. In: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez, (7). pp. 9-52. (2010)

Mód, László and Simon, András: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez. ISBN 978 963 306 015 5, (2010)

Móra, Ferenc: Dr. Roska Márton: Az ősrégészet kézikönyve I. A régibb kőkor. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (3). pp. 226-228. (1927)

Móra, Ferenc: Magyar könyv a neolithikumról - Roska Márton: Az ősrégészet kézikönyve. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 307-310. (1928)

N

Nagy, Anna: A posztmodern terrorizmus és az Iszlám Állam. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 339-369. (2018)

Nagy, Balázs: Az uralkodó emlékezete : IV. Károly császár önéletrajza és a történeti emlékezet alakítása. In: Aetas, (29) 1. pp. 59-65. (2014)

Nagy, Balázs and Gulyás, Sándor and Sümegi, Pál: Egy előzetes archeomalakológiai vizsgálat eredményei a kora neolit Alsónyék-Bátaszék lelőhelyről. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 63-71. (2020)

Nagy, Barna: Tervezet Ecsedi Báthori István műveinek kiadására. (1972)

Nagy, Dávid: Bevezető. In: Matthew Calbraith Perry 1853-54-es expedíciója Japánban 91. p. 6. (2014)

Nagy, Dávid: Bibliográfia. In: Matthew Calbraith Perry 1853-54-es expedíciója Japánban 91. pp. 30-31. (2014)

Nagy, Dávid: Előszó. In: Matthew Calbraith Perry 1853-54-es expedíciója Japánban 91. p. 5. (2014)

Nagy, Georgina: Sécurité et migration : l'Algérie et le danger du Sud. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 77-82. (2020)

Nagy, Géza: Adalék Vörösmarty 48-as szerepléséhez. (1961)

Nagy, Imre: Szerbia határon átnyúló együttműködésének földrajzi sajátosságai az EU külső határán. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 381-393. (2020)

Nagy, István: Az austerlitzi csata. In: Aetas, (16) 2. pp. 50-79. (2001)

Nagy, István: Eperjessy Kálmán életútja. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 11-14. (1995)

Nagy, István: "Nem búcsúzom...". In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 3-4. (1994)

Nagy, István: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 44-47. (1995)

Nagy, László: Egyházszervezés-kori igehirdetés a XI. századi Magyarországon. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 160-168. (1997)

Nagy, László: Vezérek, diplomaták, érdekszövetségek : a II. világháború diplomáciai előkészítése. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 28-33. (1992)

Nagy, Miklós: Les particularités des changements de régime en Europe centrale et orientale et la montée des nationalismes. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 89-95. (2020)

Nagy, Miklós: Szeged francia megszállása és az antant-intervenciós tervek. In: Aetas, (34) 1. pp. 128-138. (2019)

Nagy, Márta: A proskynetarion mint etnikai identitást őrző devóciós tárgy. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 171-183. (2014)

Nagy, Pál: Parasztok, cigányok, proletárok : az alsó kaszt és a cigány etnicitás történeti értelmezéséhez, 19-20. század. In: Aetas, (35) 1. pp. 131-149. (2020)

Nagy, Péter Tibor: Educated elites and the Transylvanian University, 1872-1918. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 58-77. (2009)

Nagy, Réka: Bioarcheológiai vizsgálatok a bronzkori Deszk F és Szőreg C temetők sub-adultus korú anyagában. In: Móra Akadémia, (8). pp. 15-29. (2020)

Nagy, Tamás: Kossuth és a védegyleti mozgalom. In: Kossuth-emléknapok : Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója alkalmából, (5). pp. 72-76. (1995)

Nagy, Tamás: Trianon és a magyar vasút. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 149-166. (2001)

Nagy, Tamás: A magyar vasútügy az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc idején. In: Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben : Tudományos konferencia a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (12). pp. 87-101. (1999)

Nagy, Tamás: Érzékenyítés, informális tanulás : 1956 tanítása középiskolában.

Nagy, Zoltán: A láthatatlan "osztjákok", vagyis hantik a Tomszki megye területén. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 599-607. (2010)

Nagy, Zsolt Dezső: A lengyel pénzek 16. századi forgalma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. p. 46. (2017)

Nagyillés, Anikó: A száműzött királyfi : Habsburg Ottó alakjának szimbolikus és narratív megformálásai. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 457-470. (2016)

Nagyillés, János: Lectori Salutem!

Navarro, Alexandre Guida: Viviendas de palafitos en tiempos precoloniales en el continente americano : el caso de las "Estearias" de Maranhão, Brasil. In: Acta hispanica. pp. 37-52. (2020)

Navarro Hoyos, Silvana and López, Claudia: Artesanía y desarrollo económico local : caso de estudio comunidad Wixárica de Tepic, Nayarit, México. In: Acta hispanica. pp. 53-66. (2020)

Nedeljković, Saša: The correlation between religious identity and national identity : the participants of student protest in Belgrade 1996/97. In: Politics and folk religion, (6). pp. 89-98. (2001)

Nedić, Milan: II. Milan Nedić ezredes, hadügyminiszter jelentése Pál régensnek és a minisztertanácsnak : Belgrád, 1940. november 1. In: Jugoszlávia külpolitikai dilemmája 1940-ben 57. pp. 19-21. (2002)

Nenad, Obradovic: Egy uralkodó családról másképpen. In: Aetas, (35) 1. pp. 201-203. (2020)

Nevizánszky, Gábor: Egy újabb honfoglaláskori temető az Alsó-Garam mentén. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 185-202. (2013)

Nikolov, Georgi N.: Vengry v Bolgarskom Cartve v XIII-XIV vekah. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 77-85. (1994)

Nordman, Daniel: Science et colonisation : quelques naturalistes en Algérie sous le second Empire. In: Chronica, (14). pp. 38-45. (2017)

Novák, István: Egyes szellemi irányzatok hatása az 1917-es Codex Iuris Canonici kialakulásakor. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 2. pp. 207-219. (2020)

Novák, Veronika: Bevezetés. In: Gildas: Britannia romlásáról 32. pp. 3-9. (1997)

Nyemcsok, Attila: Az 1887-es földközi-tengeri egyezmények. (1992)

Nyemcsok, Attila: Az 1887-es földközi-tengeri egyezmények. In: Az 1887-es földközi-tengeri egyezmények 1. pp. 5-18. (1992)

Nyers, Rezső: Útkeresés-reformok. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 592-596. (2020)

Nyulassy, Ágnes: Ifjúság a forradalomban. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 13-16. (1992)

Nyulassy, Ágnes: Magyarország és a második világháború. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 24-27. (1992)

Nyulassy, Ágnes: Néhány gondolat a Szentkorona-tanról. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 62-66. (1994)

Nyulassy, Ágnes: A szentkultusz kezdetei Magyarországon, különös tekintettel Szent Jakab kultuszára. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 97-108. (1997)

Nyéki, Tamás: A munkácsi vár 1848-49-ben. In: Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben : Tudományos konferencia a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (12). pp. 125-137. (1999)

Németh, Gizella and Papo, Adriano: La testimonianza di Antal Ivancsics al processo per l'assassinio di Frate Giorgio Martinuzzi. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 119-137. (2019)

Németh, Izabella: A napóleoni uralom osztályjellege. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 116-122. (1975)

Németh, Judit: Bencések a Szent István korabeli Magyarországon. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 169-176. (1997)

Németh, László: A magyar élet antinómiái : a föld kérdése. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 301-305. (2020)

Németh, Roland: A római érem két oldalán, avagy mit üzennek az éremképek? In: Móra Akadémia, (8). pp. 53-62. (2020)

Németh, S. Katalin: Adalék II. Apafi Mihály házasságához. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 197-199. (1988)

Németh, Sarolta Katalin: A Pécsi Disputa szövegeiről. (1973)

Németh, Zoltán: A magyar kérdés és a szuezi válság az ENSZ-ben az '56-os forradalom napjaiban. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 17-20. (1992)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Bevezető = Einleitung. In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 9-10. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell = Bronzezeitliche Machtzentren in Nordwest-Siebenbürgen : der Tell von Carei-Bobáld. ISBN 978 963 306 196 1, (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Egy terminológiai kérdés margójára = Zur Erläuterung einer terminologischen Frage. In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 10-12. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Előszó helyett... = Statt eines Vorworts... In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 7-8. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Időrend = Chronologie. In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 34-37. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Irodalom = Bibliographie. In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 104-117. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Jegyzetek. In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 85-103. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Kutatástörténet = Forschungsgeschichte. In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 19-34. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Következtetések helyett = Statt Konklusionen. In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 83-84. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Lelőhelyek jegyzéke = Liste der auf den im Anhang befi ndlichen karten markierten Otomani-Siedlungen der Carei-Ebene. In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. p. 118. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Mi a tell? = Was ist ein Tell? In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 12-14. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: A Nagykároly-Bobáld tell földrajzi elhelyezkedése és természeti környezete = Die geografi sche Lage und natürliche Umwelt der Tellsiedlung Carei-Bobal (Nagykároly-Bobáld). In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 14-19. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: A Nagykároly-Bobáld tell rétegtana = Die Stratigraphie des Tells von Carei-Bobald (Nagykároly-Bobáld). In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 37-40. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Településrendszer a Nagykárolyi-síkságon = Siedlungssystem auf der Carei-Ebene. In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 41-49. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Településstruktúra és gazdaság = Siedlungsstruktur und Wirtschaft. In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 53-72. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: Társadalom = Gesellschaf. In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 49-53. (2012)

Németi, János and Molnár, Zsolt: A régészeti leletanyag : kerámia = Das archäologische Fundgut : Keramik. In: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell 2. pp. 72-83. (2012)

Nótári, Tamás: Aeneas Sylvius Piccolomini szónoki művészete. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 103-112. (2003)

Nótári, Tamás: Bevezetés. In: Marcus Tullius Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde 51. pp. 3-16. (2001)

Nótári, Tamás: Notitia Arnonis - Epistola Theotmari : két forrás a kora-középkori Salzburgból. In: Aetas, (19) 2. pp. 72-95. (2004)

Nótári, Tamás: Rom oder Byzanz? : Methods Missionsversuche im Karpatenbecken im 9 Jahrhundert. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 185-197. (2014)

Nótári, Tamás: Timur Lenk és I. Bajazid Aeneas Sylvius Piccolomini "Európa" című művében. In: Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 89-94. (1999)

Nótári, Tamás: A iurisprudentia helye Enea Silvio Piccolomini munkásságában. In: Középkortörténeti tanulmányok, (5). pp. 119-127. (2007)

Nótári, Tamás: A török terjeszkedés állomásai Aeneas Sylvius Piccolomini Európa című művében. In: Aetas, (14) 4. pp. 149-162. (1999)

O

Obradovic, Nenad: Zsigmond király és Lazarević István despota : a hűbéri viszony keletkezésének idejéről = King Sigismund and despot Stefan Lazarević : about the time when the vassality began. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 47-53. (2021)

Okada, Hidehiro: Haslund's "Toregut Rarelro" deciphered. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 217-223. (1997)

Olajos, Teréz: Adalékok a görög földre telepedett szlávság történetéhez. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 79-83. (1987)

Olajos, Teréz: Theophylaktos Simokattés Szent Golinduchról szóló elbeszélésének forrása. In: Commentationes historico-hagiographicae hungarice scriptae summariis latinis adornatae, (1). pp. 7-38. (1978)

Olajos, Terézia: Bizánci források az Árpád-kori magyar történelemhez = Fontes byzantini ad historiam hungaricam aevo ducum et regum e stirpe Arpadiana pertinentes : kiegészítés Moravcsik Gyula "Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai" című forrásgyűjteményéhez. ISBN 978-963-9640-52-8, (2014)

Olajos, Terézia: Contribution à la question des réminiscences classiques chez Théophylacte Simocatta : Théophylacte et Callimaque. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 41-47. (1994)

Olajos, Terézia: Mátyás "cseh" zsoldosai. In: Mátyás király emlékére halálának 500. évfordulóján, (1). pp. 29-37. (1990)

Olajos, Terézia: Széchenyi István és a Nemzeti Színház. In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). pp. 5-10. (1991)

Olajos, Terézia: "Češskie" naemnye vojska korolâ Matâsa. In: Hungaro-Bulgarica, (5b). pp. 79-90. (1994)

Olasz, Lajos: Háborúban hadiállapot nélkül - magyar csapatok a Délvidéken, 1941. április. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 255-277. (2021)

Olasz, Lajos: Magyarország légi honvédelme 1918-1919-ben. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 183-201. (2020)

Olasz, Lajos: Polgári társadalom - "államosított" társadalom : a népi demokráciától a Rákosi-diktatúráig, 1945-1956. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 121-148. (2020)

Olasz, Lajos: Tervek a Felvidék visszafoglalására 1920-ban. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 89-114. (2020)

Olasz, Lajos: Tradíció és modernizáció keresztútján : társadalmi viszonyok a Horthy-korszakban. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 53-73. (2020)

Olasz, Lajos: A konföderatív Közép-Európa és az erdélyi kérdés a II. világháború időszakában. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 329-339. (1999)

Olasz, Lajos: A polgárosodás színe és visszája : a dualizmus korának magyarországi társadalma. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 11-26. (2020)

Olasz, Lajos: A proletarizálódástól az újrapolgárosodás felé : a Kádár-korszak társadalma, 1956-1989. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (1). pp. 171-198. (2020)

Olasz, Sándor: A kálvini művészetfölfogásról és magyarországi kisugárzásáról. (1973)

Olay, Ferenc: Kisebbségi népoktatás. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 175-178. (2020)

Olay, Ferenc and Zolnai, Béla and Bárczi, Géza: Jean Bacsányi, poète hongrois, auteur (?) de la proclamation de Napoleon à la Hongrie. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 311-318. (1933)

Oláh, András Pál: A szövetséges röplapszórás és a zsidók deportálása Magyarországon a II. világháború idején. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 47-48. (2017)

Oláh, János: Löw Lipót szerepe a zsidóság emancipálásában és egy modern rabbiképző létesítésében Magyarországon. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 52-64. (2014)

Oláh, János: Magyar ünnepek - zsidó ünnepek : történelmi párhuzamok - Löw Immánuel szegedi főrabbi 1896. május 3-án, a horgosi vásártéren elhangzott ezredévi ünnepi beszédének narratívája. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 147-158. (2016)

Orbán, Imre: Az egyházak helyzete Makón az őszirózsás forradalom idején. In: Belvedere Meridionale, (33) 2. pp. 5-39. (2021)

Orbán, Imre: "A háború után sok munka vár ránk" : egy Torontál vármegyei község helyzete az I. világháború alatt ahogy a plébános látta. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 186-203. (2018)

Ormos, Bálint: Kutatási lehetőségek a római villa témakörén belül. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 48-49. (2017)

Ormos, Mária: Magyarország és Európa a két világháború között. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 17-31. (2001)

Orosz, László: Alternatívák a megmaradásért vívott harcban : az erdélyi szászok a dualizmus korában. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 35-47. (2020)

Orosz, László: Mozgástér és túlélési stratégia : az erdélyi szászok Nagy-Romániában. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 317-329. (2021)

Orosz, Magdolna: Vorwort. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (10). pp. 7-9. (2016)

Ortholan, Henri: Les défis de la fortification sous Napoléon III. In: Chronica, (14). pp. 92-99. (2017)

Osváth, Zsolt: 1956 a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán egy eddig ismeretlen forrásanyag tükrében.

P

P. Szabó, Béla: Nagyszebentől Bécsig - Professzor sors a dualizmus korában : Leopold Pfaff, magánjogász. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 127-142. (2019)

Padányi, Viktor: Széchenyi kultúrája. (1943)

Pajor, Katalin: Narratív történetformák, női narratíva : az első világháború eseményeinek elbeszélése a haditudósító Kamenitzky Etelka önéletírásában. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 116-127. (2018)

Pallagi, Mária: Alfonz XIII. : the possibilities and constraints of a neutral monarch. In: Acta hispanica, (8). pp. 57-65. (2003)

Pallagi, Mária: Előszó. In: Az első világháború és a spanyol semlegesség 60. pp. 3-14. (2003)

Pallagi, Mária: XIII. Alfonz - egy semleges uralkodó lehetőségei és korlátai. In: Aetas, (21) 1. pp. 74-99. (2006)

Palmer, Neil. M.: Religious Feasts in the age of Scottish reformation. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 139-142. (1999)

Palmer, Neil. M.: Vallási ünnepek a reformáció korabeli Skóciában. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 59-61. (1999)

Palotás, Zsolt: Előszó. In: Békeszerződés Anglia és a Holland Egyesült Tartományok között : Breda, 1667. július 31 83. pp. 5-16. (2010)

Palotás, Zsolt: Előszó. In: Békeszerződés Anglia és a Holland Egyesült Tartományok között : Westminster, 1674. február 19 88. pp. 4-12. (2012)

Pantalacci, Jean-Pierre: Les relations entre Napoléon III et le pape Pie IX : les palinodies et les ambiguïtés d’une diplomatie à la dimension européenne. In: Chronica, (14). pp. 46-54. (2017)

Pap, Tibor: A vajdasági magyarok szülőföldhöz való viszonyulásának geo- és etnopolitikai kontextusa : Vajdaság (és) a Bal(-)kánon: geopolitikai és szemantikai mozgások 1918-tól napjainkig I. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 269-285. (2020)

Papp, Béla: Társadalom és művelődés II. Ulászló korában. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 57-62. (1926)

Papp, Imre: Conjoncture agraire à l'époque de Napoléon III. In: Chronica, (14). pp. 72-82. (2017)

Papp, Róbert: Előszó. In: A Bor-Kalán nemzetség birtokperének ítéletlevele 1332-ből 78. pp. 5-7. (2007)

Papp, Róbert: A Raguza város és I. Lajos magyar király között 1358-ban létrejött megállapodás kapcsán keletkezett oklevelek regesztái. In: Belvedere Meridionale, (29) 2. pp. 101-108. (2017)

Papp, Sándor: Egy nagyvezíri beszámoló Bocskai István haláláról és a magyarországi és erdélyi hatalom örökösödéséről. In: "...ugy irhassak mint volt" : ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére, (2). pp. 172-182. (2019)

Papp, Sándor: Gondolatok Bocskai István szultáni megerősítésének történetéhez. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 34-39. (1994)

Papp, Sándor: II. Murád Szultán és I. Ulászló lengyel és magyar király 1444. évi békekötése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (109). pp. 47-62. (1999)

Papp, Sándor: Krími tatár és magyar érdekazonosság a Rákóczi-szabadságharc idején. In: A végvári dicsőség nyomában : tanulmányok Balassi Bálintról és koráról, (16). pp. 41-56. (2004)

Papp, Sándor: Mátyás török politikája. In: Mátyás király emlékére halálának 500. évfordulóján, (1). pp. 21-28. (1990)

Papp, Sándor: Osmanische Funktionäre im Informationsnetz des kaiserlichen Residenten in Konstantinopel Simon Reniger (1649-1666). In: Chronica, (19). pp. 24-41. (2020)

Papp, Sándor: Political and administrative organisation of the Ottoman central government. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 305-315. (2021)

Papp, Sándor: "Rendkívül felemelő és megindító látvány ennek a rabságból felszabadult keleti népnek a lelkesedése" : forradalom és alkotmányosság a 20. század eleji Isztambulban egy magánszemély és a hivatalos diplomácia szemszögéből. In: Aetas, (35) 3. pp. 87-112. (2020)

Papp, Sándor: A szegedi veszedelem 1552-ben és Ali budai beglerbég jelentése. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 202-213. (2018)

Papp, Sándor and Kordé, Zoltán and Tóth, Sándor László: Bevezető. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 9-11. (2018)

Papp, Viktor: Fösvény és tékozló dzsentrik? : egy Somogy megyei nemesi família története a 19. században. In: Aetas, (35) 1. pp. 71-92. (2020)

Pasztrnák, István: A magyar középkor kutatásának száz éve Szentes határában : visszatekintés két közelgő évforduló kapcsán. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 68-94. (1996)

Patkós, Bence Gergő: "Hungría mártir" : el noticiario español y la revolución húngara de 1956. In: Acta hispanica, (25). pp. 169-182. (2020)

Pejin, Attila: Dinasztikus? Nemzeti? Lokális? : a zentai csata (és Savoyai Jenő) emlékezete. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 113-132. (2016)

Pejić, Luka: Banditry and subversion in Croatia at the end of the long nineteenth century. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 187-205. (2020)

Pelles, Márton: Az Atlantica Tengerhajózási RT. története, 1907-1918. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 35-48. (2019)

Pelles, Márton: Dr. Tauffer Emil (1905) és Roediger Ernő (1907) jelentései a Fiume-New York közötti kivándorlásról. In: Aetas, (34) 2. pp. 107-119. (2019)

Pelles, Márton: A Fiumei Hitelbank Rt. története és vállalkozásgeneráló szerepe 1887-1907 között. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 5-15. (2019)

Pelyach, István: Útban az emigráció felé. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 41-51. (1995)

Pelőcz, Judit and Pillér, Péter and Szebenyi, Tamás: Rómaiak a Tiszánál : válogatás a szegedi Régészeti Tanszék gyűjteményének római kori anyagából. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 28-31. (2020)

Perbíró, József: Ötvenhat Szegeden emlékeimben. ISBN 9 638 624 019, (2002)

Perczel, Olivér: Csongrád román megszállása, 1919. In: Lokális Trianon 1. : Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben 1918–1920, (28). pp. 127-145. (2021)

Perczel, Olivér: Román megszállás Szentesen, 1919-1920. In: Lokális Trianon 1. : Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben 1918–1920, (28). pp. 99-126. (2021)

Perino, Larry D.: "A fekete tengeri csata" monográfia. In: A „fekete tengeri” csata : források az 1993. október 3-4-i mogadishui csata hadtörténetéhez 101. pp. 102-117. (2019)

Perry, Matthew Calbraith: Perry első levele. In: Matthew Calbraith Perry 1853-54-es expedíciója Japánban 91. pp. 12-13. (2014)

Perry, Matthew Calbraith: Perry első levele Ő császári Felségének, a japán uralkodónak. In: Matthew Calbraith Perry 1853-54-es expedíciója Japánban 91. pp. 19-20. (2014)

Perry, Matthew Calbraith: Perry fehér zászló átadásával kapcsolatos levele, 1853. július 14. In: Matthew Calbraith Perry 1853-54-es expedíciója Japánban 91. pp. 20-21. (2014)

Perry, Matthew Calbraith: Perry harmadik levele. In: Matthew Calbraith Perry 1853-54-es expedíciója Japánban 91. p. 15. (2014)

Perry, Matthew Calbraith: Perry második levele. In: Matthew Calbraith Perry 1853-54-es expedíciója Japánban 91. p. 13. (2014)

Perry, Matthew Calbraith: Perry sorhajókapitány levele Hayashinak. In: Matthew Calbraith Perry 1853-54-es expedíciója Japánban 91. pp. 22-23. (2014)

Petercsák, Tivadar: Első világháborús propaganda képeslapok. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 337-348. (2016)

Peterecz, Zoltán: 100 éve történt : a magyarországi és erdélyi helyzet amerikai szemszögből : 1919. január-február. In: Aetas, (34) 1. pp. 54-66. (2019)

Petheő, Attila: Az 1849. augusztus 3-i komáromi kitörés története. In: Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben : Tudományos konferencia a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (12). pp. 111-123. (1999)

Pethő, Sándor: Világostól Trianonig : a mai Magyarország kialakulásának története. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 26-29. (2020)

Peti, Lehel: Conflict between state power and the church in Moldavia during the communist dictatorship. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 101-108. (2007)

Petkanova, Donka: Die polemischen Schriften Konstantin-Kyrills. In: Hungaro-Bulgarica, (5b). pp. 91-101. (1994)

Petkes, Zsolt: Sárszentágota kora Árpád-kori temetője. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 203-222. (2013)

Petres, József: A zsidó kérdés orvosi és társadalmi szempontból. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 285-288. (2020)

Petrova, Maya: On the methodology of the reconstruction of the ways of nomadic peoples. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 217-222. (2019)

Petrovics, István: Dél-Magyarország és a török veszély a 14. század vége és a 15. század dereka között. In: "...ugy irhassak mint volt" : ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. pp. 104-119. (2019)

Petrovics, István: Mattsee - Fort Knox - Budapest : a Szent Korona tengerentúli útja és hazatérése. In: Aetas, (34) 4. pp. 170-176. (2019)

Petrusány, György: Kossuth és Bălcescu. In: A nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében, (15). pp. 99-114. (2003)

Petrássevich, Géza: Magyarország és a zsidóság. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 88-91. (2020)

Pető, Balázs Lajos: Az elfeledett palatinus : Habsburg-Lotaringiai Sándor Lipót nádor magyarságpolitikája. In: Móra Akadémia, (8). pp. 131-145. (2020)

Pető, Dezső: Széchenyi képzelete. (1935)

Picconi, María Lina: Coplas, diablos y carnaval : de festejos y festejantes a lo largo de Los Andes. In: Acta hispanica. pp. 67-82. (2020)

Pietrzak, Andrzej: Diálogo judeo-cristiano en la obra de Hugo Schlesinger, 1920-1996. In: Acta hispanica. pp. 563-571. (2020)

Pikler, Gyula: A jótékonyság központosítása. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 43-45. (2020)

Pillias, Émile: Etudes sur François II Rákóczi, prince de Transylvanie pendant son sejour en France : Rákóczi aux camaldules de Grosbois. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 288-300. (1933)

Pillias, Émile: La France et Rákóczi : origines véritables de l'intervention de Louis XIV. In: Revue des études hongroises, (13). pp. 74-119. (1935)

Pillias, Émile: Lettres inédites de François II Rákóczi au baron de Besenval ambassadeur de France à Dantzig : 1712-1713. In: Revue des études hongroises, (13). pp. 11-40. (1935)

Pillias, Émile: Paris, ville des Rákóczi : 1713-1780. In: Études hongroises, (14-15). pp. 147-193. (1937)

Pillias, Émile: Études sur François II Rákóczi, prince de Transylvanie pendant son séjour en France : Le jeu à l'hotel de Transylvanie. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 280-302. (1934)

Pinheiro da Silva, Augusto César: Ser "carioca" / ser "fluminense" : la creación de identidades por las fronteras político-administrativas en el espacio sudamericano. In: Acta hispanica 23. pp. 85-103. (2018)

Pintér, Tamás: Egy hadbiztos az 1788-1791. évi török háborúban : Farádi Vörös Ignác a fronton. In: Móra Akadémia, (8). pp. 113-129. (2020)

Pintér-Nagy, Katalin: Is tearing the tent down the symbolic expression of the death penalty? - the traces of an Avar custom in the work of Theophylact Simocatta. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 329-338. (2021)

Pintér-Nagy, Katalin: A régészeti tár története. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 8-11. (2020)

Pintér-Nagy, Katalin: The tether and the sling in the tactics of the nomadic people. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 223-236. (2019)

Pintér-Nagy, Katalin and Wolf, Mária: Újabb régészeti adatok a Bodrogköz 6. század végi - 9. századi történetéhez : előzetes jelentés Pácin–Szenna-domb lelőhelyről. In: Az Alföld a 9. században II. 4. pp. 139-163. (2017)

Piros, Réka Ágnes: Mester és tanítvány? : újabb megfigyelések az untersiebenbrunni lószerszámzatokon. pp. 215-228. (2020)

Piti, Ferenc: Constantinus császár adománylevele. In: A Constantinus-i adománylevél : Donatio Constantini - VIII. sz. 19. pp. 18-28. (1995)

Piti, Ferenc: Előszó. In: A Constantinus-i adománylevél : Donatio Constantini - VIII. sz. 19. pp. 3-17. (1995)

Piti, Ferenc: I. Lajos király lendvai vásáradománya : 1366? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 69-72. (2020)

Piti, Ferenc: IV. Béla és IV. László király oklevelei Anjou-kori okiratokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (138). pp. 33-39. (2015)

Pizikril, Carolus: Carolus Pizikril levele 1767-ből. In: A Jézus Társaság feloszlatása : 1759-1773 76. pp. 23-29. (2006)

Plaat, Jaanus: Religious movements and congregations in West Estonia from the mid-18th to the beginning of the 20th century : their influence on the Estonian and Estonian-Swedish popular culture. In: Politics and folk religion, (6). pp. 161-174. (2001)

Plinius Secundus, Caius: Idősebb Plinius a mágiáról : részletek a 28. és 30. könyvből. (2011)

Pléh, Csaba: Die Anfänge der akademischen Psychologie : die unterschiedlichen Modelle der Einführung der modernen Psychologie in Ungarn. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 123-129. (2008)

Podhajská, Terézia: Slovene national identity as a part of Yugoslav identity or as its contradiction? In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 17-34. (2020)

Podossinov, Alexander V.: Nomads of the Eurasian steppe and Greeks of the Northern Black Sea region : encounter of two great civilisations in antiquity and early middle ages. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 237-251. (2019)

Polgár, Szabolcs: Avarok említése középkori földrajzi művekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 73-80. (2020)

Polgár, Szabolcs: Black Bulgaria and the black Bulgars. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 199-214. (2014)

Polgár, Szabolcs: The character of the trade between the Nomads and their settled neighbours in Eurasia in the middle ages. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 253-263. (2019)

Polgári, Szilvia: Editor’s foreword. In: Beszélgetések vágatlanul : Polgári Szilvia portrésorozata = Conversations : uncut version : Szilvia Polgári's portrait series, (18). p. 97. (2018)

Polgári, Szilvia: Szerkesztői előszó. In: Beszélgetések vágatlanul : Polgári Szilvia portrésorozata = Conversations : uncut version : Szilvia Polgári's portrait series, (18). p. 9. (2018)

Polyák, Adrienn: Magyarország kiugrási kísérletei a II. világháborúból. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 42-46. (1992)

Polácska, Edina: Bevezetés : történelmi áttekintés. In: Spanyol dinasztikus alternatíva : a karlisták 81. pp. 7-10. (2008)

Polácska, Edina: Előszó. In: Spanyol dinasztikus alternatíva : a karlisták 81. p. 5. (2008)

Povedák, István: Mitizált történelem : Szent István dekonstruált - rekonstruált legendáriuma. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 100-121. (2015)

Pozsgai, István: Adalékok a középkori orthodox szertartáskönyvekhez a 22. számú (4.9.21. jelzet) Finnországi Prológtöredék alapján. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 177-182. (1997)

Prohászka, Géza: Rebuilding a nation : the way of devolution in Scotland in the second part of the twentieth century. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2017. pp. 95-109. (2013)

Prohászka, Géza: Változások a szovjet-jugoszláv viszonyban. In: Hruscsov-Tito levélváltás : 1954 72. pp. 5-14. (2005)

Prohászka, Ottokár: Mi a szociális kérdés? In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 114-123. (2020)

Prohászka, Ottokár: A modern szegénység és az evangélium. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 38-40. (2020)

Prohászka, Péter: "Ami a tarsolyban maradt..." : észrevételek a Kárpát-medence bizánci érmeforgalmához a 10. század első negyedében. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 215-227. (2014)

Prohászka, Péter: Észrevételek a Kárpát-medence honfoglalás és állam alapítás kori bizánci éremforgalmához. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 471-492. (2013)

Prokopp, Mária: "Csillagok közt fényességes csillag". In: Aetas, (9) 1. pp. 234-235. (1994)

Prokopp, Mária: Szent László a középkori magyar falképeken. In: Aetas, (9) 1. pp. 232-233. (1994)

Propper, Sándor: A hároméves gazdasági terv a szociálpolitika tükrében. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 477-480. (2020)

Prosser-Schell, Michael: Pilgrimage events for the Hungarian Germans / Danube Swabians in the North of the archbishopric of Freiburg after World War II: Walldürn and the "Paulusheim" near Bruchsal. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 315-324. (2014)

Ptitsin, Andrei Nikolaevich: Austro-Hungarian entrepreneurs in Russia in the conditions of the first World War. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 547-554. (2020)

Puga Álvarez, Valeria: América Latina y sus aportes al régimen de no-proliferación nuclear. In: Acta hispanica. pp. 165-175. (2020)

Pulszky, Ágost: A munkáskérdés. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 105-108. (2020)

Puskás, Endre: Theganus művének "Vita Hludowici Imperatoris"-nak magyar fordítása. In: Theganus és műve : Lajos császár élete, (6). pp. 35-65. (1913)

Puskás, Endre: Theganus és műve : "Lajos császár élete". In: Theganus és műve : Lajos császár élete, (6). pp. 1-33. (1913)

Puskás, Endre: Theganus és műve : Lajos császár élete. (1913)

Pusztai, Bertalan and Strang, Carol A. and Palmer, Neil. M. and Österlund, Susanne: Different motivations, different behaviour : Franciscans and Clerics during the Feast. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 143-145. (1999)

Pusztai, Bertalan and Strang, Carol A. and Palmer, Neil. M. and Österlund, Susanne: Eltérő motivációk, eltérő viselkedés : a ferencesek és a klérus az ünnep alatt. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 63-65. (1999)

Pym, Anthony David: Bizalomalapú fordítástörténelem : a kulcskérdések és egy illusztráció. In: Aetas, (35) 2. pp. 167-178. (2020)

Pál, József: Köszöntő. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 14-16. (2016)

Pál, József: "Utolért a háború!" : a Júliai-Alpok íróiró. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 79-89. (2018)

Pál, Zoltán: Megtorlás a mezőgazdasági akadémiákon 1956 után.

Pálfi, Ádám: "Íme, itt a magyar Pompeii és Herculaneum!" - Pannonia négy ékessége: Aquincum és Carnuntum amphitheatrumai. In: Móra Akadémia, (8). pp. 31-52. (2020)

Pálinkó, Attila: Párbeszéd "illúziók nélkül" : kutatástörténeti interjú Hajdu Tiborral. In: Aetas, (34) 1. pp. 139-155. (2019)

Pálinkó, Máté: Amit a középkori Csongrádi Főesperességről és intézményéről tudni érdemes. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 49-50. (2017)

Pálóczi Horváth, András: A Kis- és Nagykunság településtörténete a 13-15. században. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 29-41. (2016)

Pándi, Lajos: [Bevezetés]. In: Az 1887-es földközi-tengeri egyezmények 1. p. 3. (1992)

Pándi, Lajos and Ferwagner, Péter Ákos: Az 1968-as csehszlovákiai bevonulás a 31. harckocsiezred összefoglaló jelentése alapján : köszöntő. In: Az 1968-as csehszlovákiai bevonulás a 31. harckocsiezred összefoglaló jelentése alapján 100. pp. 5-9. (2018)

Párducz, Mihály: Découvertes archéologiques de Csongrád. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 11. (1946)

Pászka, Imre: Narratív történetformák a megértő szociológia nézőpontjából. ISBN 978-963-9573-40-6, (2007)

Pásztor, Renáta: Az ukrán-orosz kapcsolatok alakulása Ivan Mazepa "átállásától" a poltavai csatáig : I. Péter levelezésének tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 55-67. (2020)

Päts, Konstantin: Päts elnök rádióbeszéde : 1939. szeptember 29. In: A birodalom és Észtország : a szovjet-észt szerződések megszületése : 1939. szeptember 9. pp. 48-49. (1993)

Péter, Katalin: Comenius magyarországi elképzeléseiről : a Sermo secretus és a Gentis felicitas. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 63-72. (1985)

Péter, László: 1956 Szegeden. In: Az 1956-os szabadságharc és utóélete : 1956-1990, (17). pp. 71-82. (2007)

Péter, László: 1956 előtt, alatt, után. ISBN 963 9573 20 5, (2006)

Péter, László: Löw Immánuel : tanulmányok. ISBN 978-963-306-467-2, (2015)

Péterffy, Gergely: Közlekedés és Néphadsereg : a 150. közlekedési műszaki dandár részvétele a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében, 1964-1977. In: Belvedere Meridionale, (33) 2. pp. 72-111. (2021)

Péterffy, Gergely: Vasúti utazás az északkeleti országrészben, 1945-1956. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 50-52. (2017)

Pétervári, Máté: Az Osztrák-Magyar Monarchia alsó középszintű közigazgatása a kiegyezést követően. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 113-125. (2019)

Pétervári, Máté: A szolgabírák jogállása az 1870. évi XLII. tc. időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 81-97. (2020)

Póda, Bernadett: Szent László megjelenítése a középkori szövegekben és dallamokban. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 192-203. (1997)

Pósán, László: Zarándoklatok, kegyhelyek a középkori Poroszországban. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 214-224. (2018)

R

Rada, János: Antiklerikális röpiratok vallással kapcsolatos attitűdjei a dualizmus idején : 1867-től 1895-ig. In: Aetas, (35) 1. pp. 18-39. (2020)

Rada, János: A felekezetiség problémája Kuti Márton székesfehérvári pap naplójában, 1874-1909. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 189-202. (2016)

Radek, Tünde: Interdisziplinärer Charakter der deutschsprachigen Werke in der Historiographie des Mittelalters. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 11-17. (1999)

Raffay, Endre: A pécsi székesegyház márványkapui II. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 229-242. (2014)

Ramšak, Jure: A horvát és a szlovén katolikus egyház dilemmái és lehetőségei a késő szocialista Jugoszláviában. In: Aetas, (35) 4. pp. 44-57. (2020)

Ranke, Leopold von: Az újabbkori történelem szakaszairól. In: Történetfilozófia 1. 4. pp. 41-48. (1994)

Rey, Didier: La Corse et la Coupe du monde de football 2018 : quand un pays peut en cacher un autre. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 103-113. (2020)

Riccio, Fray Victorio: Fray Victorio Riccio, Kína provinciálisának levele Fray Jüannak, Los Angeles provinciálisának : Binondoc, 1666. május 13. In: Források a spanyol expanzió japán periódusának (1587-1636) tanulmányozásához 90. p. 60. (2012)

Rimaszombati, Károly: Bevezetés. In: Vikingek az Angolszász Krónikában 31. pp. 3-18. (1997)

Ring, Éva: Egy osztrák kereskedelmi tanácsos élményei Moszkvában Karl von Zinzendorf 1774-es naplója. In: Aetas, (34) 3. pp. 84-97. (2019)

Ripp, Zoltán: A magyar rendszerváltás a világpolitikában. In: '89 rendszerváltozások Kelet-Európában : konferenciakötet, (5). pp. 13-20. (2010)

Rittling, László: Eszterházy Antal "dunántúli" főkapitány az 1707-es kuruc harcokban = Anton Eszterházy "Transdanubian" captain general in the "kuruc" campaigns of 1707. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 15-25. (2015)

Rivas Vasconcelos, Maribel: La participación de civiles en tareas de seguridad, entre el riesgo y la utilidad : el caso de la policía comunitaria de Guerrero, México 1995-2013. In: Acta hispanica. pp. 355-366. (2020)

Rokai, Melina and Rokay, Péter: A "heretici comburantur"-tól a "cuius regio eius religio"-ig : három évtized Magyarország vallás- és egyháztörténetében: 1525-1556. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 225-234. (2018)

Romhányi, Beatrix F.: Egy furcsa régió : a Temesköz a középkori egyházi intézményhálózat változásainak tükrében. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 82-93. (2018)

Romsics, Gergely: Reform a keresztény nacionalizmus jegyében : egy neokatolikus kísérlet transznacionális vonatkozásai. In: Aetas, (34) 4. pp. 27-48. (2019)

Romsics, Ignác: A nagyhatalmak és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 5-15. (2001)

Rosselli, Alessandro: Riflessioni sul neo-nazionalismo italiano : il caso della Lega di Matteo Salvini. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 45-51. (2020)

Rostoványi, Zsolt: Sykes-Picot-egyezmény: az "arabság trianonja"? In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 213-224. (2020)

Rostás, Róbert: Bevezető. In: Németország és Nagy-Britannia diplomáciai kapcsolatai 1892-1904 között : a Tilley-memorandum, 1905. 75. pp. 5-14. (2006)

Rothkegel, Martin: Zur Buchkultur der Hutterischen Brüder in Mähren und Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 261-300. (2014)

Rowbottom, Anne: Subject positions : monarchy, civil religion and folk religion in Britain. In: Politics and folk religion, (6). pp. 137-152. (2001)

Rowlandson, Mary: Mary Rowlandson asszony, új-angliai lelkészfeleség fogságának és szabadulásának igaz története, melyben előadatik, milyen gonosz és embertelen bánásmódban volt része tizenegy héten át a pogányok között, valamint tőlük való szabadulása : írta saját kezével, saját használatra s most barátainak határozott kívánságára közzéteszi a szenvedők okulására. In: Mary Rowlandson fogságának és szabadulásának elbeszélése 50. pp. 11-56. (2001)

Roy, Philippe: La marine impériale. In: Chronica, (14). pp. 83-91. (2017)

Rudisch, Ferenc and Tóth, Benedek: Az egészség fogalmának kulturális konstrukciója az 1850-es években. In: Aetas, (34) 4. pp. 75-90. (2019)

Ruszoly, József: Arany-szemcse : Bihar vármegye - benne Szalonta - megkísérelt községrendezése 1848-ban Arany János jegyzői iratával. In: Lege duce, comite familia: ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfordulójára, (68). pp. 440-460. (2017)

Ruszoly, József: Bajcsy-Zsilinszky Endre Derecskén. In: Honori et virtuti : ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, (64). pp. 397-408. (2017)

Rybatzki, Volker: Einige Hilfsmittel zur Identifikation und Datierung mittelmongolischer ziviler Dokumente. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 269-293. (1997)

Rysewyk, Lee A.: A 75. Ranger ezred 3. zászlóalja Bravó századának és a Ranger Harci Kötelék parancsnokhelyettesének tapasztalatai a fekete tengeri csata idején, 1993. október 3-4-én Mogadishuban, Szomáliában. In: A „fekete tengeri” csata : források az 1993. október 3-4-i mogadishui csata hadtörténetéhez 101. pp. 42-62. (2019)

Rábai, Krisztina: Egy középkori pecsétnyomó azonosítására tett kísérlet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 81-100. (2020)

Rábai, Krisztina: Nagy Lajos litvániai hadjáratai. In: Belvedere Meridionale, (22) 3-4. pp. 50-58. (2010)

Rácz, Lajos: Kitörési kísérlet. In: Aetas, (35) 4. pp. 189-192. (2020)

Rácz, Lajos: A klímaváltozások mezőgazdaságra gyakorolt hatásának regionális különbségei a Kárpát-medencében a kis jégkorszak idején. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 49-60. (2020)

Rácz, Piroska: Appendix - Sárszentágota-Óvoda 11. századi csontvázleleteinek embertani vizsgálata : adalék a Sárvíz-völgy Árpád-kori népességének embertani arculatához. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 223-226. (2013)

Rácz, Rita: S-fibulák a Közép-Duna-vidék langobard korában I. : korai S-fibulák - Stössen–Záluží, Poysdorf típus. pp. 249-271. (2020)

Ráday-Pesthy, Pál Frigyes: 333 évvel ezelőtt született II. Rákóczi Ferenc. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 103-106. (2009)

Rákos, István: IV. Béla birtokpolitikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (4). 0-15. (1971)

Rákos, István: IV. Béla birtokrestaurációs politikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (47). pp. 1-32. (1974)

Rákosi, Mátyás: A Magyar Dolgozók Pártjával erős virágzó Magyarországért. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 409-413. (2020)

Rákosi, Mátyás: Pártunk a dolgozó nép élén : az MDP Központi Vezetőségének 1949. május 31-i ülésén mondott beszéd. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 413-417. (2020)

Rákosi, Mátyás: Tiéd az ország, magadnak építed. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 429-433. (2020)

Rákosi, Mátyás: A dolgozó parasztság a szövetkezés útján. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 469-472. (2020)

Rásky, Béla: Für den Österreicher gilt das Gesetz der Landschaft... : Geschichte vs Landschaft. In: Österreichische Identität und Kultur, (1). pp. 75-96. (2007)

Rásky, Béla: Österreich : ein Landstrich, von dem die Geschichte Abschied genommen hat? In: Österreichische Identität und Kultur, (1). pp. 53-74. (2007)

Révész, Béla: "Agrárszabotőr kulákok" : Csongrád megyei gazdák és az Államvédelmi Hatóség. In: Honori et virtuti : ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, (64). pp. 381-396. (2017)

Révész, Béla: Az architektúrától az ellenállástörténetig : az ellenzék, az embermentés és az ellenállás hálózatai. In: Aetas, (34) 2. pp. 190-196. (2019)

Révész, Béla: Bibó István : 1911-1979. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 1. pp. 47-76. (2020)

Révész, Béla: Bibó István utóéletének első tíz éve. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 151-175. (2020)

Révész, Béla: Jogtudósok titkai : történetek a titkosszolgálatok és a jogtudományok neves művelőinek 20. századi kapcsolataiból. ISBN 978-615-5411-71-7, (2018)

Révész, Béla: Pozsgay Imre Lakitelken 1987-ben. In: Lege duce, comite familia: ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfordulójára, (68). pp. 427-439. (2017)

Révész, Béla: A magyar-román kapcsolatok migrációs konfliktusai 198[!1987]-1989 : adalékok a magyar-román kapcsolatok migrációs konfliktusainak történetéhez. In: '89 rendszerváltozások Kelet-Európában : konferenciakötet, (5). pp. 95-105. (2010)

Révész, Béla: A modern államiság képe az 1989-es politikai egyeztető tárgyalásokon. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 139-171. (2019)

Révész, László: Adatok a honfoglaláskori tegez szerkezetéhez. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 35-53. (1985)

Révész, László: Előszó. In: Az Alföld a 9. században II. 4. p. 7. (2017)

Révész, László: Erdély a magyar honfoglalás korában : szempontok a székelyek betelepedésének kérdéséhez. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 605-628. (2013)

Révész, László: Köszöntő. pp. 9-10. (2020)

Révész, László and Wolf, Mária: A szerkesztők előszava. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 9-10. (2013)

Révész, Mária: Romulus Amasaeus : egy bolognai humanista magyar összeköttetései a XVI. század elején. (1933)

Révész, Éva: A Gyulák és a magyarok korai kereszténysége. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 33-42. (2020)

Révész, Éva: Idő és emlékezet : a kora Árpád-kori keleti kereszténység hazai egyházi kutatásáról. pp. 73-83. (2013)

Révészné Papp, Klára: Egy iskolateremtő, kultúrát pártoló főúr emlékezete : Gróf Festetics György halálának 200. évfordulóján. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 315-327. (2020)

Révészné Papp, Klára: Hölgyek a magyar történelemben nagyasszonyoktól a női tudósokig. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 169-184. (2017)

Réz, Mihály: Magyar fajpolitika. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 153-155. (2020)

Rézler, Gyula: A magyar gyári munkásság. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 178-181. (2020)

Rézler, Gyula: A magyar nagyipari munkásság kialakulása : 1867-1914. (1938)

Rézler, Gyula: A magyar nagyipari munkásság kialakulása, 1867-1914. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 102-105. (2020)

Róna-Tas, András: The migration of the Hungarians and their settlement in the Carpathian Basin. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 243-253. (1997)

Rónyai, László: IV. Károly trónfosztása körüli viták Magyarországon. In: Belvedere Meridionale, (13) 1-2. pp. 46-54. (2001)

Rózsa, Márton: Az Anemas-féle összeesküvés és a Dukas család. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 107-121. (2017)

Rózsa, Márton: Bizánci propaganda külhonban : a Monomachos-korona és a császári legitimitás problémája Bizáncban a 11. század közepén. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 243-252. (2014)

S

Sajti, Marianna Adrienn: A nagykamarási avar kori temetőrészlet. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). pp. 133-159. (2021)

Samu, Attila: Sírtípusok a langobardok pannoniai szállásterületén. In: Móra Akadémia, (2). pp. 147-176. (2015)

Sana, Silviu-Iulian: Aspects of Byzantine tradition in the Greek-Catholic Episcopacy of Oradea : training of the clergy and the liturgical celebrations, 1850-1900. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 253-258. (2014)

Sardelić, Mirko: Images of Eurasian nomads in European cultural imaginary in the middle ages. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 265-379. (2019)

Sarnyai, Csaba Máté: Az autonómiáról - nézetei egy papnak : 1919. március : Páter Zadravecz István, az ellenforradalom "Kapisztránja" a katolikus autonómiáról. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 107-122. (2001)

Sarnyai, Csaba Máté: "Hogyan lehet szeretni a hazát?" : Zadravetz István egy interjúja és két szentbeszéde Szeged - Alsóváros 1919 január - május. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 63-73. (2020)

Schamiloglu, Uli: Notes on the Muhabbetname of Xorezmi. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 353-369. (2021)

Schell, Csilla: "Die kleinen Wunder von Poppenweiler" : wie die Vertriebenen bei Ludwigsburg ihre Kirche zum heiligen Stephan von Ungarn erbauten. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 352-362. (2014)

Schiller, Katalin: Ventas en el mercado : una estrategia para subsistir en las comunidades indígenas Cerca de Papantla, México. In: Acta hispanica. pp. 83-93. (2020)

Schiller, Vera: A Szuda és az egyiptomi vallás. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 89-102. (2020)

Schmidt-Dengler, Wendelin: Die Not der Österreichischen Autoren mit der Geschichte. In: Österreichische Identität und Kultur, (1). pp. 123-132. (2007)

Schmidt-Dengler, Wendelin: Österreich vor 60 Jahren : der Krieg und die Folgen. In: Österreichische Identität und Kultur, (1). pp. 115-122. (2007)

Schreiner, Peter: Der brennende Kaiser : zur Schaffung eines positiven und eines negativen Kaiserbildes in den Legenden um Maurikios. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 25-31. (1994)

Schvéd, Brigitta Kinga: A holland közvetítők szerepe a XVII. századi svéd nagyhatalmi politika sikerességében. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 52-54. (2017)

Schwarcz, Iskra: Nagy Péter pozsonyi látogatásáról. In: Aetas, (34) 3. pp. 64-71. (2019)

Schweitzer, Richard: Die Wiener Ringstrasse - gibt es ein danach? : Fragen zur Zukunft eines Prachtboulevards. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 121-140. (2016)

Sebestyén, Éva: A história de um manuscrito escrito em Angola. A viagem de László Magyar no interior de África Austral nos anos 1849-57. In: Magyar 200 : Szombathelyi tudományos konferencia és megemlékezés. pp. 110-122. (2019)

Sebők, Ferenc: Adalékok a magyar külpolitikához 1352-ben. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 235-240. (2018)

Sebők, Ferenc: I. Károly király tartózkodási helyei 1341-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (119). pp. 57-63. (2004)

Sebők, Ferenc: II. Ulászló király ismeretlen oklevele 1491-ből : forrásközlés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (131). pp. 33-38. (2010)

Sebők, Ferenc: Megjegyzések az 1518-as év eseménytörténetéhez. In: Aetas, (2) 3. pp. 46-57. (1986)

Sebők, Ferenc: Megjegyzések az 1518-as év eseménytörténetéhez. In: Aetas, (2). pp. 135-137. (1986)

Sebők, Ferenc: The itinerary of King Charles I in 1341. In: Chronica, (3). pp. 58-63. (2003)

Sebők, Ferenc: A királyi tanács és az országgyűlés II. Lajos uralkodásának első felében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 51-57. (1995)

Sedakova, Irina: Politics and folk religion in the period of transition. In: Politics and folk religion, (6). pp. 131-136. (2001)

Seipel, Wilfried: Das Kunsthistorische Museum in Wien : ein Gesamtkunstwerk des Historismus und seine Vorgeschichte. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 92-108. (2016)

Seipel, Wilfried: Die österreichische Museumslandschaft im europäischen Umfeld. In: Österreichische Identität und Kultur, (1). pp. 97-101. (2007)

Seipel, Wilfried: Museum - Identität - Österreich. In: Österreichische Identität und Kultur, (1). pp. 103-114. (2007)

Seki, Yuji and Saucedo Segami, Daniel: Relacionando el patrimonio cultural material e inmaterial para su uso y protección en la sierra norte del Perú. In: Acta hispanica. pp. 737-746. (2020)

Semsey, Viktória: A mérsékelt liberálisok "aranykora" Spanyolországban : José Luis Comellas : Isabel II. : una reina y un reinado. In: Aetas, (15) 1. pp. 332-336. (2000)

Shapira, Dan: An unknown Jewish community of the Golden Horde. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 281-294. (2019)

Shaw, G. B.: 13. dokumentum : Mi az igazság az olasz-abesszin konfliktusban? : részletek. In: "A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből (1935-1936) 44. pp. 59-61. (1999)

Sicardo, Joseph: Iejaszu halála és keresztényellenes öröksége : rövid részlet Joseph Sicardo írásából. In: Források a spanyol expanzió japán periódusának (1587-1636) tanulmányozásához 90. p. 53. (2012)

Silling, István: Kommunikáció a harangok nyelvén : kupuszinai példa. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 119-125. (2009)

Simai, Mihály: "Egy fájdalmas nagy élet jussán..." : Fekete Pál ötvenhat örökkévalóságában : 1956 Fekete Pál öröktükrében. In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 28-45. (2004)

Simon, András: Jázova települése, népessége és gazdálkodása. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 11-38. (2007)

Simonyi, Erika: 16-17. századi boglárkapocs Felsőzsolcáról. pp. 409-420. (2020)

Simonyi, Erika: Kerámiavizsgálatok eredményeinek felhasználása 10-13. századi településeink kutatásában II. - Mezőkeresztes, Hejőkürt, Felsőzsolca, Karos. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 817-838. (2013)

Simándi, Katalin: Szentek a latin nyelvű harangfeliratok tükrében. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 166-181. (2001)

Sinka, Ildikó: Istennek szentelt életek : szerzetesek élettörténetei. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 313-331. (2004)

Sinka, István: Magyarország Árpádkori fő- és székvárosa Esztergom. (1936)

Sipos, József: Az 1917-es oroszországi forradalmak hatása a Gazdapártra. In: Aetas, (34) 1. pp. 121-127. (2019)

Sisa, József: Assimilation oder Emanzipation? : Wien und die ungarische Baukunst im ausgehenden 19. Jahrhundert. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 227-233. (2008)

Skaff, Jonathan Karam: The tomb of Pugu Yitu (635-678) in Mongolia : Tang-Turkic diplomacy and ritual. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 295-307. (2019)

Skorka, Renáta and Weisz, Boglárka: A királyné asztala. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 241-253. (2018)

Skrynnikova, Tatiana Dmitrievna: Status i funkcii poslov čingis-hana. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 371-379. (2021)

Snyder, Árpád: Becslés Magyarországnak a második világháború következtében elszenvedett emberveszteségeiről. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 347-351. (2020)

Solymosi, Benedek: Bevezetés. In: Beszéd az antiochiaiak ellen, avagy a Szakállgyűlölő (Or. XII.) 93. pp. 5-25. (2014)

Somogyi, Imre: Kertmagyarország felé. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 305-307. (2020)

Somogyi, László: "...ez az idő hosszú lesz, de türelemmel kell lennem szabadulásom napjáig!" : internált lét Vácon az első világháború alatt. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 204-216. (2018)

Soproni, Sándor: A Classis Flavia Pannonica felirata Kerepesről. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 91-97. (1987)

Soós, Gábor: Előszó. In: A birodalom és Észtország : a szovjet-észt szerződések megszületése : 1939. szeptember 9. pp. 5-10. (1993)

Soós, Rita: Az elsőként feltárt honfoglalás kori temető újraértelmezése. In: Móra Akadémia, (2). pp. 177-194. (2015)

Soós, Roland: Egy La Tène-kori szövőház Üllő környékéről. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). pp. 31-53. (2021)

Soós, Roland and Sz. Osváth, Zsófia: Bepillantás Szőreg késő vaskorába. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 24-27. (2020)

Speidl, Zoltán: A "számkivetett", és a "mesebeli" király : IV. Károly és fia, Ottó - legitimista "legendák". In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 423-444. (2016)

Spiegel, Mária: II. József kora Magyarországon. (1930)

Sroka, Stanisław A.: Ismeretlen kapcsolatok a Homonnay Drugeth család és a lengyel nemesség között a 16. század első felében. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 254-258. (2018)

Stankovits, György: Nemzetiszocialisták a képviselőházban 1935-1939 között. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 59-68. (2001)

Stern, Samu: A zsidókérdés Magyarországon. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 271-274. (2020)

Strahlenberg, Philipp Johann von: Das Nord- und ostliche Theil von Europa und Asia. (1975)

Strang, Carol A.: Sacred and profane in a pilgrimage Feast. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 119-124. (1999)

Strang, Carol A.: Szent és profán egy búcsúban. In: Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros, (3). pp. 37-41. (1999)

Suba, János: A Nemzeti Hadsereg szervezése és diszlokációja 1919-1920. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 237-253. (2021)

Suba, János: A magyar királyság határkiigazításának költségei 1890-1918 között. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 87-103. (2020)

Suba, János: A szegedi katonai körlet és csendőrkerület 1919-1921 között. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 27-43. (2020)

Sudár, Balázs: Egy előkelő albán család megkapaszkodása és felemelkedése a magyar végvidéken : az Aranidok. In: Aetas, (35) 3. pp. 5-13. (2020)

Sulyok, Hedvig: Kis (II.) Károly latin vitézeiről. In: Aetas, (10) 3. pp. 109-113. (1995)

Sulyok, Hedvig: La Politica Italiana di Mattia Corvino. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a történettudomány, a filozófia és a közművelődés köréből, (1). pp. 13-20. (1991)

Sulyok, Hedvig: Magyar szentek és mártírok a kijevi kereszténység hajnalán. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 69-76. (1997)

Sulyok, Hedvig: Mátyás és Itália. In: Mátyás király emlékére halálának 500. évfordulóján, (1). pp. 12-20. (1990)

Sulyok, Hedvig: Quasi Latini. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 93-108. (1994)

Sutka, Csilla and Széles, Flóra: A Cherokee Nemzet mint szuverén hatalom, 1831-1832.

Sweeney, James Ross: III. Ince és az esztergomi érsekválasztási vita : a Bone Memorie II. dekretális történeti háttere. In: Aetas, (8) 1. pp. 147-169. (1993)

Synkellos, Theodoros: Homilia de Depositione vestis Deiparae in Blachernis. In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 42-84. (2011)

Synkellos, Theodoros: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei. ISBN 978-963-306-145-9, (2011)

Synkellos, Theodoros: Theodórosnak, a Nagy Templom presbyterosának és synkellosnak a beszéde, amely megmutatja, hogy mely helyen, mely időben és milyen módon került elő az Istenszülő ruhája, amely a Blachernaiban imádott szentséges ereklyetartóban van elhelyezve. In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 85-93. (2011)

Syphone, Hongmany: Szent István és az indokínai keresztény misszió. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 187-191. (1997)

Sz. Kőrösi, Ilona: Falu a pusztában : Orgovány - Orgovány benépesülése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 71-107. (1997)

Sz. Osváth, Zsófia and Fórizs, István and Szabó, Máté and Bajnóczi, Bernadett: A lajosmizsei La Tène üvegkarperec-töredékekről. pp. 13-27. (2020)

Szabados, György: "Gyomlálj...és ültess" : új monográfia III. Ince pápáról. In: Aetas, (21) 2. pp. 301-304. (2006)

Szabados, György: Magyar államszervezet a X. században. pp. 85-129. (2013)

Szabados, György: Mítoszok és történetek Álmosról és Árpádról. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 87-99. (2015)

Szabados, György: A legyőzött magyarok mint hódítók? : a De Administrando Imperio és a népvándorlások antik modellje. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 259-275. (2014)

Szabados, János: Egy kényes végvidéki diplomáciai affér 1652 tavaszán : Mehmed csausz meghiúsított pozsonyi küldetése. In: "...ugy irhassak mint volt" : ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. pp. 183-196. (2019)

Szabó, Ernő: Collegium Iovis Cerneni. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). pp. 22-23. (2019)

Szabó, Ferenc: Társadalom, művelődés Zsigmond törvényeiben. (1927)

Szabó, Ildikó: A politikai szocializáció fragmentált modellje a rendszerváltás utáni Magyarországon. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 171. (2009)

Szabó, Irén: A magyarországi görög katolikusok Szent Miklós tisztelete. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 131-142. (2001)

Szabó, Júlia: Die Zeitschrift Ma und Wien. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 307-313. (2008)

Szabó, Levente Gábor: Japanese ships in the Mediterranean : an unlikely ally escorting 70.000 troops for the Entente. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 85-90. (2019)

Szabó, Levente Gábor: A Jeune École hatása a Japán Birodalmi Haditengerészetre. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. p. 55. (2017)

Szabó, László: Tájátalakítás és a kultúra egységesülése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 191-205. (1997)

Szabó, Magdolna: II. Rákóczy György erdélyi fejedelemsége : 1648-1660. (1935)

Szabó, Máté: Nagyüzemi agrárgazdálkodás a Dráva mentén az első világháború előtt. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 39-57. (2020)

Szabó, Pál: Egy királyi évszám nyomában - Hunyadi Mátyás életkoráról. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 259-270. (2018)

Szabó, Pál: Hunyadi Mátyás életkoráról. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 143-154. (2019)

Szabó, Pál: Névtelen bizánci krónikatöredékek Nándorfehérvár első török ostromáról, 1440. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 277-294. (2014)

Szabó, Pál: Ostromolhatta-e I. Bayezid szultán Nándorfehérvárt? In: Középkortörténeti tanulmányok, (8). pp. 315-330. (2015)

Szabó, Pál: "Örvendezzenek az Egek..." : a ferrarai-firenzei egyetemes zsinat egyházi uniója, 1439. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 62-73. (2020)

Szabó, Sándor: 1956 : az egyetemi tankönyvek tükrében.

Szabó, Sándor: A II. világháború közelről : Bozsik Béla visszaemlékezése. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 55-57. (2017)

Szabó, Sándor: Szovjet hadifogság a kunszentmártoni honvédek szemével. In: Móra Akadémia, (8). pp. 181-200. (2020)

Szabó, Ádám Ágoston: Lex Ursonensis ; Fordítás. In: Városi törvények a római köztársaság utolsó századából 82. pp. 21-51. (2009)

Szacsvay, Éva: Az ördögűzés református szabályozása 1636-ban I. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 79-92. (2002)

Szacsvay, Éva: A paraszti szentkultusz "reprezentációja" 1896-ban : a millenniumi falu enteriőrjeinek szentképei. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 225-246. (2001)

Szajcsán, Éva: Bevezető. In: Načertanije : a szerb nemzeti és külpolitika titkos dokumentuma, 1844 46. pp. 3-9. (2000)

Szakmány, György: Kerámiák archeometriai vizsgálata : kőzettani és geokémiai módszerek. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 735-754. (2013)

Szakolczai, Attila: Képviseleti és közvetlen demokrácia 1956-ban.

Szakács, Béla Zsolt: "Párhuzamos életrajzok" : a Magyar Anjou Legendárium Márton- és Gellért-ciklusa. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 17-31. (2001)

Szakács, Sándor: Földosztás és agrárfejlődés a magyar népi demokráciában. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 402-406. (2020)

Szakály, Sándor: Horthy Miklós : fővezér a Magyar Nemzeti Hadsereg élén, 1919-1920. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 223-236. (2021)

Szakály, Sándor: A magyar királyi honvédség tisztikarának létrejötte és összetétele a két világháború közti Magyarországon. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 33-42. (2001)

Szalai, Gábor: Korábbi, államilag szervezett lakosságcserék hatása a csehszlovák-magyar egyezmény megszületésére. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 303-317. (2020)

Szalai, Gábor: A csehszlovák-magyar lakosságcsere egyes külpolitikai összefüggései. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 207-230. (2020)

Szalay, P. Csongor: Akháj hérószok. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 189-255. (2017)

Szalay, Sándor: Városi cselédkérdés. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 29-31. (2020)

Szalkai, Zoltán: Széchenyi reformkora. (1931)

Szalma, Natália: A. Rahmanova és Léber-Somogyváry Mária visszaemlékezései. In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 150-158. (2004)

Szalma, Natália: Bevezető. In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 5-11. (2004)

Szalontai, Csaba: Miért lett Szeged az 1848-49 szabadságharc egyik utolsó esélye? : a szegedi sáncok. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 135-151. (2017)

Szaniszló, Réka Brigitta: Kommunizmus Vietnamban : egy magyartípusú rendszerváltozás lehetősége? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (9). pp. 103-119. (2019)

Szathmáry, László and Marcsik, Antónia and Lenkey, Zsuzsanna and Kővári, Ivett and Guba, Zsuzsanna and Csóri, Zsuzsanna and Holló, Gábor: Az autochtonitás hatása az Alföld honfoglalás kori (10. századi) népességére. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 711-713. (2013)

Szatlóczki, Gábor: A honfoglalás kori gyepű : az egyházhelyes nemesek és nyugat-dunántúli településterületük. In: "...ugy irhassak mint volt" : ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. pp. 68-93. (2019)

Szatmári, Imre: Későközépkori kályhacsempék Nagymágocsról. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 55-77. (1985)

Szebenyi, Tamás: Pecsételt kerámia Ecser 7. lelőhely szarmata településéről. pp. 89-120. (2020)

Szegedi, Edit: Die Identität der Klausenburger Memorialisten vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 59-80. (2014)

Szegfű, László: Beköszöntő. In: A nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében, (15). pp. 5-6. (2003)

Szegfű, László: Előszó. In: Családtörténet, helytörténet : pályázatok a magyar államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére, (1). p. 5. (2000)

Szegfű, László: Gondolatok a Kárpát-medence IX-XI. századi kereszténységéről. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 29-46. (1996)

Szegfű, László: Gondolatok a helytörténészek képzéséről. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 28-30. (1995)

Szegfű, László: Hunyadi fegyvertársa : Dâwûd - Čelebi. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 67-71. (1994)

Szegfű, László: I. László alakja a középkori forrásokban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 37-46. (1978)

Szegfű, László: Kedves Vendégeink, Kollégák, Hallgatóink! : Hölgyeim és Uraim! In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). pp. 3-4. (1991)

Szegfű, László: L'eredità spirituale più antica I. : riflessioni sulle antiche credenze ungheresi. ISBN 963 00 5738 7, (2001)

Szegfű, László: Szent Gellért világképéről. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 57-68. (1997)

Szegfű, László: Zárójelentés és értékelés a "Családtörténet, helytörténet" című pályázatról. In: Családtörténet, helytörténet : pályázatok a magyar államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére, (1). pp. 77-78. (2000)

Szegfű, László: A kerlési (csérhalmi) ütközet leányrablás epizódjának nyomozása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 23-31. (1977)

Szegfű, László: Ősi szellemi örökségünk I. : gondolatok az ősi magyar hitvilágról. ISBN 963 650 832 1, (1996)

Szekeres, Tamás: A felsőház működésének politikai hatásai a Horthy-rendszerben. In: Móra Akadémia, (8). pp. 245-263. (2020)

Szekfű, Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 312-316. (2020)

Szekfű, Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 255-259. (2020)

Szekfű, Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 81-85. (2020)

Szekfű, Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 181-184. (2020)

Szelasszié, Hailé: 21. dokumentum : Hailé Szelasszié felhívása a nemzetek szövetségéhez : Genf, 1936. június 30. In: "A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből (1935-1936) 44. pp. 101-112. (1999)

Szelasszié, Hailé: 22. dokumentum : Hailé Szelasszié tiltakozása az olasz megszállás elismerése ellen : Bath, Anglia, 1936. november 20. In: "A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből (1935-1936) 44. pp. 113-114. (1999)

Szelasszié, Hailé: 23. dokumentum : Hailé Szelasszié beszéde az olasz-etióp diplomáciai kapcsolatok helyreállítása alkalmából : Addisz Ababa, 1951. szeptember 7. In: "A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből (1935-1936) 44. pp. 115-117. (1999)

Szemethy, Tamás: Hogyan lett Michael Mandukából báró Horváth Mihály? : egy 18. századi görög kereskedő a magyarországi új arisztokraták között. In: Aetas, (32) 4. pp. 111-132. (2017)

Szente-Varga, Mónika: Establecimiento de relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Hungría. In: Acta hispanica. pp. 177-187. (2020)

Szentirányi, Zita: Repertórium 1. : Az "Újragondolt negyedszázad - tanulmányok a Horthy-korszakról" tanulmánykötet repertóriuma. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 45-46. (2021)

Szentirányi, Zita: Repertórium 2. : A Közép-Európai Közlemények "Újragondolt negyedszázad..." rovatának repertóriuma. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 47-54. (2021)

Szentirányi, Zita: Repertórium 3. : "Kézikönyvek a Horthy-korszak tanulmányozásához I. kötet." : 111 életrajz a külpolitika történetéhez (1919-1944) repertóriuma. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 55-61. (2021)

Szentkúti, Kornél: Művelődési viszonyok báró Wesselényi Miklós műveiben. (1937)

Szentpéteri, József: Castrum Tetei : egy induló kutatási program kérdésfeltevései. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 357-371. (2013)

Szentpéteri, József: Térképlapok a 9. századi Kárpát-medencéről. In: Az Alföld a 9. században II. 4. pp. 27-52. (2017)

Szeverényi, Sándor: A finnugor "mítosz". In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 122-145. (2015)

Szigeti, Jenő: Protestáns szentek - szent protestánsok. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 199-206. (2001)

Szigeti, Jenő: "A királyt tiszteljük, annak parancsolatait teljesítjük" : kommunisták voltak-e a hívők a dualizmus idején? In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 203-216. (2016)

Szigeti, Judit and Szilágyi, Veronika: A Halimba-Cseres 10-12. századi temető kerámiaanyaga. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 861-884. (2013)

Szikszai, Anita: A keskeny nyomközű kisvasút hatása Szeged környékének életére. In: Különvonaton: a vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban 31. pp. 119-124. (2017)

Szilágyi, István: De la dictadura modernizante hasta la posdemocracía híbrida : los cambios políticos y económicos en Brasil, 1964-1985. In: Acta hispanica 23. pp. 69-84. (2018)

Szilágyi, István: A versaillesi békerendszer geopolitikai következményei. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 289-301. (2020)

Szilágyi, Veronika: Honfoglalás- és Árpád-kori kerámiák anyagvizsgálata Északkelet-Magyarországról I. - Borsod, Karos. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 799-816. (2013)

Szilágyi, Veronika: Honfoglalás- és Árpád-kori kerámiák anyagvizsgálata Északkelet-Magyarországról II. - Mezőkeresztes, Hejőkürt, Felsőzsolca, Karos. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. pp. 839-860. (2013)

Szilárdfy, Zoltán: Kozma-Damján napjára született. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 24-29. (2002)

Szilárdfy, Zoltán: Szent István király lelkiségének motívumai az első évezred fordulóján. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 19-26. (2005)

Szolcsányi, János: Szegedi szikra gyújtotta fel az ’56-os forradalmi lángot. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 9-14. (2011)

Szolnoki, Zoltán: Az elit és a mongolok : érdek és bűnhődés a 13. századi Magyar Királyságban. In: Aetas, (35) 2. pp. 179-182. (2020)

Szolnoki, Zoltán: Erőszak, igazságszolgáltatás és városi politika a középkori és a kora újkori Bolognában. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 103-109. (2020)

Szombathy, Zoltán: Vajdaság mezőgazdasági változásai az elmúlt 100 évben 1919-2019. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 5-18. (2019)

Szovák, Kornél: A kun misszió helye és szerepe a magyarországi domonkosok korai történeti hagyományában. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 115-126. (2016)

Sztankovánszki, Tibor and Benedek, András: Késő szarmata temetőrészlet Makó-Dáli ugaron : újabb adatok a szarmata kori védőfegyverzethez. pp. 21-149. (2020)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Eine unkollationierte Handschrift der Homilie über die persisch-awarische Belagerung von Konstantinopel : Codex Athous Batopedi 84, fol. 63r-68r. In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 107-115. (2011)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Kiadatlan prológus a Konstantinápolyt az avar-perzsa ostromtól megszabadító Mária csodájának az elbeszéléséhez. In: Commentationes historico-hagiographicae hungarice scriptae summariis latinis adornatae, (1). pp. 39-60. (1978)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Megjegyzések Theodóros Synkellos Konstantinápoly avar ostromát tárgyaló szentbeszédének párizsi kéziratáról. In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 117-122. (2011)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Megjegyzések a magyarországi népvándorláskor görög-latin kútfőinek feldolgozásához a "Magyarország története" 1984-ben megjelent első kötetének az olvasása kapcsán. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 105-112. (1987)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Prologus in narrationem de miraculis Mariae liberatricis Constantinopolis ab avaris persis agarensis oppugnatae. In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 131-136. (2011)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Textkritische Bemerkungen zur "Homilia de obsidione Avarica Constantinopolis auctore Theodoro Syncello" : Anhand der neuen Kollation des Pariser Manuskriptes. In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 123-130. (2011)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Zur Textüberlieferung der "Homilia de obsidione Avarica Constantinopolis auctore ut videtur Theodoro Syncello". In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 97-106. (2011)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Áttelepítés és eltelepedés a görögök történelmében : a történeti idők kezdetétől 362-ig Kr. e. (1941)

Szádeczky-Kardoss, Samu and Dér, Terézia and Olajos, Terézia: Breviarium homiliae Theodori Syncelli De obsidione avarica Constantinopolis (BHG 1078m). In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 137-142. (2011)

Szántai, Lajos: "Sokat gondolkoztam a régi atyákról..." : Koppány vezér és Szent István ábrázolása a Képes Krónikában. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 161-165. (1996)

Szántó, Richárd: A 881. évi hadjárat kronológiai kérdései. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 271-282. (2018)

Szántó, Richárd: Central Asia in the cosmography of Anonymous of Ravenna. In: Competing narratives between nomadic people and their sedentary neighbours : papers of the 7th International conference on the Medieval history of the Eurasian steppe. Nov. 9-12, 2018, Shanghai University, China 53. pp. 309-316. (2019)

Szántó, Richárd: Diplomáciai levelezés III. Edvárd és Nagy Lajos között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (128). pp. 45-50. (2011)

Szántó, Richárd: Ravennai Anonymus Cosmographiája és a korai magyar történet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 101-125. (2020)

Szántó, Richárd: Szempontok Derby grófja közép-európai útjához. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 151-157. (2003)

Szántó, Tamás: Adósság és rendszerváltás. In: '89 rendszerváltozások Kelet-Európában : konferenciakötet, (5). pp. 22-32. (2010)

Szántó, Ákos: Az Argentína és Chile közötti Beagle-konfliktus. In: Móra Akadémia, (2). pp. 267-281. (2015)

Szász, Erzsébet: Bevezetés. In: A konstantinápolyi egyezmény : 1800. április 1. : és Ali pasa levélváltása a Jón-szigetek kormányzójával : 1807-1808 66. pp. 3-7. (2005)

Szász, Erzsébet: Bevezetés. In: A schönbrunni béke : 1809. október 14. 4. pp. 3-4. (1992)

Szász, Erzsébet: [Előszó]. In: A Hét Sziget Köztársaság és Kapodisztriasz 20. pp. 3-5. (1995)

Szász, Erzsébet: A tilsiti béke : 1807. július 7. (1992)

Szász, Géza: Conclusion générale. In: Réformes ou révolution ? L’image de la Hongrie d’avant 1848 au miroir de la presse française, (6). pp. 141-144. (2016)

Szász, Géza: Introduction. In: Réformes ou révolution ? L’image de la Hongrie d’avant 1848 au miroir de la presse française, (6). pp. 5-13. (2016)

Szász, Géza: L'image de la Hongrie dans la presse en France, 1837-1847. In: Réformes ou révolution ? L’image de la Hongrie d’avant 1848 au miroir de la presse française, (6). pp. 15-23. (2016)

Szász, Géza: L'internationalisation d’un championnat national : gestes, mythes et réalités de la première division hongroise. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 97-102. (2020)

Szász, Géza: La Hongrie dans la presse départementale. In: Réformes ou révolution ? L’image de la Hongrie d’avant 1848 au miroir de la presse française, (6). pp. 123-140. (2016)

Szász, Géza: La Revue de Paris et la Hongrie. In: Réformes ou révolution ? L’image de la Hongrie d’avant 1848 au miroir de la presse française, (6). pp. 25-30. (2016)

Szász, Géza: La Revue des Deux Mondes et la Hongrie. In: Réformes ou révolution ? L’image de la Hongrie d’avant 1848 au miroir de la presse française, (6). pp. 31-57. (2016)

Szász, Géza: La presse politique et la Hongrie. In: Réformes ou révolution ? L’image de la Hongrie d’avant 1848 au miroir de la presse française, (6). pp. 67-71. (2016)

Szász, Géza: Le Journal des Débats et la Hongrie. In: Réformes ou révolution ? L’image de la Hongrie d’avant 1848 au miroir de la presse française, (6). pp. 73-121. (2016)

Szász, Géza: Le Magasin Pittoresque et la Hongrie. In: Réformes ou révolution ? L’image de la Hongrie d’avant 1848 au miroir de la presse française, (6). pp. 59-66. (2016)

Szász, Géza: Réformes ou révolution? : l'image de la Hongrie d'avant 1848 au miroir de la presse française. ISBN 978-963-306-543-3, (2016)

Szász, Géza: Sources et bibliographie. In: Réformes ou révolution ? L’image de la Hongrie d’avant 1848 au miroir de la presse française, (6). pp. 145-153. (2016)

Szász, Jenő: Köszöntő. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 11-13. (2018)

Szász, Jenő: Köszöntő. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). p. 9. (2020)

Szávai, Ferenc: Gondolatok a Horthy-korszak diplomáciájának szintéziséről. In: A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében : az újragondolt negyedszázad konferenciasorozat : áttekintés és tanulmányok, (30). pp. 63-64. (2021)

Székely, György: Les sources et les traditions concernant les rencontrés des anciens Hongrois et Bulgares. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 53-58. (1994)

Székely, Melinda: Előszó. In: Hivatalnokok, lázadók, szerzetesek : késő római szöveggyűjtemény 1. 84. p. 5. (2011)

Székely, Melinda: "Gyolcsba, bíborba és karmazsinba öltöztél" (Jel 18,16) : textíliák és textilfestékek a principatus kori Római Birodalomban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 127-137. (2020)

Székely, Melinda: Laudatio : [a 70 éves Wojtilla Gyula köszöntése]. In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 5-6. (2015)

Székely, Melinda: "Nondum vestis illis erat picta, nondum texebatur a urum". In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 283-287. (2010)

Székely, Melinda: Plinius a Parthus Birodalomról és Mesopotamiáról (Nat.6, 29,112-141). In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 95-112. (2015)

Székely, Melinda: Szemelvények Pacatus Theodosius császár dicsőítése című művéből. In: Aetas, (30) 3. pp. 121-126. (2015)

Székely, Melinda: "Theodosius amator pacis generisque Gothorum" : Theodosius gót politikájáról. In: Aetas, (18) 3. pp. 24-32. (2003)

Székely, Melinda: Theodosius and the goths. In: Chronica, (17). pp. 79-90. (2017)

Székely, Melinda: Theodosius, a "látható isten" : Pacatus vallásáról = Theodosius, the "visible God" : on the religion of Pacatus. In: Belvedere Meridionale, (31) 1. pp. 139-149. (2019)

Székely, Miklós: A közeljövő társadalombiztosítási feladatai. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 393-397. (2020)

Székelyhidi, Ágoston: A MEFESZ és a KISZ 1956-57-ben : értelmiségi fiatalok a nemzet szolgálatában és elárulásában. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 27-53. (2011)

Széll, Gábor: Bevezetés. In: Hydatius: Chronica (379-469) 68. pp. 5-14. (2005)

Széll, Gábor: Bevezetés. In: Tunnunai Victor: Chronica: 444-565 80. pp. 5-12. (2008)

Széll, Gábor: A hispaniai Szvév Királyság felemelkedése (409-456). In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 113-124. (2015)

Széll, Gábor: A monofiziták helyzete a Trák-dinasztia idején. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 288-293. (2010)

Széll, Jenő: Társadalmi és politikai erők az 1956-os forradalomban. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 596-600. (2020)

Szíjártó, M. István: A Habsburgok pénzügyi-katonai állama. In: Aetas, (34) 3. pp. 162-167. (2019)

Szónoky, Miklós and Gulyás, Sándor: Szermonostor faragott kőanyagának geológiai vizsgálata és származása. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 73-85. (2020)

Szücs, Péter: II. Gusztáv Adolf belföldi propagandája a harmincéves háborúban. In: Aetas, (33) 1. pp. 16-37. (2018)

Szőcs, Tibor: Egy prépostállítás buktatói : a Drugetek és a Sztriteiek konfliktusa a leleszi konvent körül. In: Aetas, (35) 2. pp. 142-154. (2020)

Szőcs, Tibor: A királyi különös jelenlét bíróságának Árpád-kori előzményei. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 283-289. (2018)

Szőllősy, Csilla: Előzetes beszámoló a Székesfehérvár, Jókai Mór utcai feltárásról. pp. 371-381. (2020)

Szőnyi, György Endre: Elisabeth I : myths, iconography, self-fashioning. In: "Prismes irisés" : textes recueillis sur les littératures classiques et modernes pour Olga Penke qui fête ses soixante années. pp. 21-28. (2006)

Szőts, Zoltán Oszkár: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának historiográfiai magyarázatai. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 57-58. (2017)

Szűcs, Judit: "Eleven kis falu..." : Jászszentlászló betelepüléséről, történetéről és társadalmáról. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 109-128. (1997)

Sági, Éva and Szemerey, Tamásné: Életutak 1956. november 4. után.

Sándor, Klára: A Kárpát-medencében kell-e keresnünk a székely írás előzményeit? In: Az Alföld a 9. században II. 4. pp. 181-207. (2017)

Sárfi, Rózsi and Non, György: Sárfi Rózsi és Non György felszólalása a kisdedóvókról szóló törvényjavaslat vitájában, 1953. március 18. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 505-508. (2020)

Sári, Zsolt: A premontreiek és az Oltáriszentség tisztelete. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 59-64. (2003)

Sárközi, Réka: Középkori királyavatási ordók. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 183-186. (1997)

Sólyom, László: Sólyom László a Magyar Köztársaság elnökének ünnepi beszéde 2006. október 16-án a Szegedi Tudományegyetemen. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 55-62. (2011)

Süli, Szabina Mercédesz: "Bukott kémek" a szocializmusban : értekezés a Belovai-ügyről. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (2). pp. 437-491. (2019)

Sümegi, József: Adalékok a búcsúk történetéhez a középkori Magyarországon. In: Mátyás király emlékére halálának 500. évfordulóján, (1). pp. 38-51. (1990)

T

T. Bíró, Mária: A római császárkor csontművészete : az iparszerű előállítás hatása a stílusra. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 28-32. (2010)

T. Horváth, Attila: Szuahéli expanzió Kelet-Afrikában és a Kongó-medencében a XIX. század második felében. In: Magyar 200 : Szombathelyi tudományos konferencia és megemlékezés. pp. 138-148. (2019)

T. Horváth, Ágnes: Adalékok a korai magyar vonatkozású levelezéshez. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 30-48. (1997)

T. Horváth, Ágnes: Maiorianus császár bukása. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 47-52. (1994)

T. Horváth, Ágnes: A Római Birodalom latin nyelvű levelezésének három évszázada. ISBN 963 86240 4 3, (2002)

T. Horváth, Ágnes: A győzelem ikonográfiájának néhány eleme a Traianus-forumon. In: "...ugy irhassak mint volt" : ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. pp. 9-19. (2019)

T. Székely, László: Az elpusztult szentegyházak. In: Bánsági áhitat 9. pp. 40-44. (2014)

T. Székely, László: Bevezetés. In: Bánsági áhitat 9. pp. 11-12. (2014)

T. Székely, László: Bánsági áhítat. In: Bánsági áhitat 9. pp. 13-14. (2014)

T. Székely, László: A bánsági szentegyházak. In: Bánsági áhitat 9. pp. 15-16. (2014