Items where Subject is "06.01.01. History"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ž
Number of items at this level: 237.

A

A. Gergely András: Éltünk, s ebbe más is belenyekkent már... . ha van még integráció, s van még felépítmény. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 175-185. (2020)

Alabán Péter: Vidéki életvilágok, törésvonalak, területi különbségek. In: Aetas, (34) 4. pp. 160-164. (2019)

Altın Kutse: Illustrating the discussions on Ottoman studies in the early Republican Turkey through Tayyib Gökbilgin. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 9-16. (2020)

Angyal Endre: Udvari kultúra, udvari költészet. (1944)

Apró István: Ambrogio Traversari Magyarországon : 1435-36 : doktori értekezés. (1935)

B

Bagi Zoltán Péter: Gilbert de Santhilier katonai szolgálata a tizenötéves háborúban. In: Aetas, (34) 1. pp. 67-77. (2019)

Balatoni Balázs: The Buxton mission : British diplomacy in Bulgaria 1914-1915. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 49-60. (2019)

Balatoni Balázs: Preface. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 5-6. (2019)

Balog Iván: A könyv, amit nem lehet elfelejteni. In: Aetas, (34) 3. pp. 184-186. (2019)

Balogh Albin: A magyar pénz története az Árpádok idején. (1912)

Balogh Andrea and Besenyő János and Miletics Péter and Vogel Dávid: La République Centrafricaine. ISBN 978-963-12-5103-6, (2016)

Balogh László: Notes on the ethnic and political conditions of the Carpathian basin in the early 9th century. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 61-69. (2021)

Balázs Mihály: Andrzej Frycz-Modrzewski : halálának négyszázadik évfordulójára. (1973)

Balázs Péter: A vallási (in)tolerancia keresztény alapjairól : újkortörténészi megfontolások. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 3-21. (2020)

Bara Júlia and Béres Mária and Gyöngyössy Orsolya and Kelemen Éva: Belsőváros ékköve : Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád. ISBN 978-963-88570-2-6, (2016)

Bara Júlia and Gyöngyössy Orsolya: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet. ISBN 978 963 306 557 0, (2019)

Bara Péter: Egy velencei a Magyar Királyságban? : Cerbanus Cerbano és biográfiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (144). pp. 25-41. (2019)

Bara Péter and Illés Imre Áron and Palotás György and Szabó Ádám Ágoston and Varga Ferenc: Hivatalnokok, lázadók, szerzetesek : késő római szöveggyűjtemény 1. (2011)

Barabás Gábor: A középkori pápaság és Szent Jakab kultuszának metszéspontjában. In: Aetas, (34) 2. pp. 177-182. (2019)

Barabás Gábor: "nos tuis supplicationibus inclinati, auctoritate tibi presentium indulgemus" : IV. Ince pápa és a szentszéki küldöttbíróság rendszerének magyarországi visszaszorulása a 13. század közepén. In: Aetas, (35) 2. pp. 126-141. (2020)

Barna Gábor: Saint Margaret of Hungary : the Saint of penance, service to and love of the homeland : 20th century interpretations of Saint Margaret. In: Religion, culture, society, (5). pp. 74-81. (2018)

Bartha Annamária: Károly Róbert és Nagy Lajos egészsége és betegségei. pp. 7-36. (2013)

Bavouzet Julia: Hivatali eskü a magyar közszolgálatban. In: Aetas, (35) 3. pp. 61-86. (2020)

Baán Izsák: Nyugati életszabály, keleti ihletettség a 6. század eleji latin szerzetesség világából : a Regula Orientalis. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 17-32. (2020)

Berger Stefan: Történetírás és közéleti szerepvállalás : egy szimbiotikus kapcsolat. In: Aetas, (34) 2. pp. 142-162. (2019)

Bezha Anastas: The Ottoman heritage in Albania at the brink of World War one. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 61-83. (2019)

Bibó István: Nomád népek lángelméi : Géza és Sarolt. (1933)

Bibó István: Nomád népek lángelméi : Árpád. (1932)

Biró Zsófia: A nádor bíráskodása a királyi udvarban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 25-38. (2020)

Bognár László: Új generáció és régi szerepek egy krónikás szemével : társadalmi elitek, királyi hatalom és generációváltás II. Richard idején Thomas Walsingham krónikájában.

Bolcu Amalia Maria: Des chevaliers de Charlemagne aux "mercenaires" du XIXe siècle. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 77-88. (2020)

Bollók Ádám: Vendégségben Konstantinápoly 10. századi udvari történetíróinak műhelyében. In: Aetas, (35) 3. pp. 189-198. (2020)

Bono Salvatore: Une Méditerranée élargie. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 111-118. (2019)

Boros Domokos Fortunát: A csiksomlyói harminckét Confrater. (1923)

Borovi Dániel: Babérok térben és időben. In: Aetas, (34) 1. pp. 159-165. (2019)

Brandsch Henrik: Az erdélyi szászok falusi iskolái 1600-ig. (1912)

Bukva Mátyás and Edelmayer Zsolt and Mag Noémi and Tóth Laura and Varga Anikó Eszter: Eötvözet VI. : A szegedi Eötvös Loránd Kollégium mai arculata.

Burány Mária Terézia: Vajdaság mezőgazdaságának fejlődési szakaszai a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságtól napjainkig. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 23-38. (2020)

Báró-Farkas Csaba László and Báró-Farkas Margit Chiara: A cigányságot érintő jogi szabályozás a 20. század második felében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 37-63. (2018)

Béli Gábor: Pénzkölcsön, zálogkölcsön a régi magyar jogban a Hármaskönyv megjelenéséig. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 5-26. (2019)

C

Carbone Angela: Brides in family or in institute : dowry between customs, symbols and rituals in Southern Italy, 18th-19th centuries. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 157-169. (2020)

Cs. Sebestyén Károly: Az algyői templom. (1930)

Cs. Sebestyén Károly: Szeged középkori vára. (1928)

Cservenka Ferdinánd: Krónikalapok Horváth Miklós tiszteletére. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 186-189. (2020)

Csibi Krisztina: A bukovinai székelyek Bácskában töltött évei a Magyar Távirati Iroda napi híreinek tükrében. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 153-168. (2017)

Csicsmann László: Repedések a transzatlanti kapcsolatokban? : a Közel-Kelet példája. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 443-453. (2020)

D

Deák Ágnes: "...elutasítottam, hogy a Monarchiát pusztán a régmúlt relikviájának tekintsem" : beszélgetés Daniel Unowskyval. In: Aetas, (34) 3. pp. 135-138. (2019)

Dobai Attila: Budapest felekezeti tereinek posztszocialista változásai különös tekintettel új hitek és meggyőződések megjelenésére. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 89-101. (2020)

Dobozy Hajnalka: Királynéink az Árpád- és Anjoukorban. (1934)

Dobrescu Andreea-Roxana: La guerre franco-prussienne "traduite" à la littérature : les Soirées de Médan. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 89-99. (2020)

Dobrovits Mihály: Byzantium in Asia - Pur(u)m and Fulin. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 143-145. (2021)

Dobszay Balázs: Moscovia : egy szentszéki legátus leírása moszkvai útjáról 1581-ből. In: Aetas, (34) 3. pp. 122-134. (2019)

Dolhai Lajos: Az Eucharisztia ünneplése az ókori egyházban. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 7-16. (2020)

Domján Dániel Ferenc: A Yugoslavian show trial : the history of the Zagreb spy trial and its background. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 101-109. (2019)

Donoso Cortés Juan: Értekezések. (2000)

E

Eperjesy Kálmán: A bécsi hadilevéltár magyar vonatkozású térképeinek jegyzéke. (1929)

Erdélyi László: Az első állami egyenes adó elmélete. (1912)

Erdélyi László: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. (1915)

Erős Vilmos: Egy elkötelezett történész : beszélgetés Stefan Bergerrel, a Bochumi Ruhr Vidéki Egyetem professzorával. In: Aetas, (34) 2. pp. 120-124. (2019)

Erős Vilmos: A múlt mint történelem : elmélkedések Stefan Berger könyve és a Writing the Nation sorozat kapcsán. In: Aetas, (34) 2. pp. 163-172. (2019)

Erős Vilmos: A "porosz utas" fejlődés "lassú" változata : Szabó István opponensi véleménye 1955-ből Szántó Imre könyvéről. In: Aetas, (34) 4. pp. 106-134. (2019)

Esze Tamás: Kolozsvári könyvek Baranyában. (1971)

Eőry Áron: Tudományos igényű "tanulságok" modern kori történelmünkben? In: Aetas, (34) 1. pp. 166-169. (2019)

F

Farkas László: Kézai és a magyar krónikák. (1935)

Farkas Mónika Kitti: I prigionieri italiani nella fortezza di Szeged: i rapporti con la popolazione locale. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 139-150. (2019)

Farkas Zoltán: A társadalmi struktúra meghatározottsága és funkciói. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 133-157. (2020)

Fekete János: Adatok a csépai plébánia történetéhez. ISBN 978-963-306-463-4, (2015)

Fekete Kristóf: Zavarba hozott kiskorúságunk - Popovics Zoltán, Szécsényi Endre (szerk.): Esztétika - történelem - hermeneutika : tanulmányok Kisbali László emlékére. In: Különbség, (20) 1. pp. 227-237. (2020)

Felföldi Szabolcs: Shadow on the silk road. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 157-173. (2021)

Firuzi Mortaza: An overview of Mehmet Akif Ersoy’s ideal generation in Âsım. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 35-43. (2020)

Frey Dóra: Az Osztrák-Magyar Monarchia és a nemzetiségek : különös tekintettel a Birodalmi Tanácsban képviselt országokra. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 27-44. (2019)

Fritz János: "Agrárizmus" a két háború közötti Németországban : egy mentalitástörténeti áttekintés historiográfiai megközelítésben. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 19-34. (2019)

Fritz János: Pomeránia és Somogy, két nagybirtokos régió agrártársadalmának 1945 előtti sajátosságai. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 33-42. (2018)

Fördős László: A II. József-féle kataszteri földmérés Magyarországon. (1931)

G

Gellérfi Gergő: Egy adatszerkezet-vizsgálat tanulságai : a pridianum-típusú dokumentumok makrostruktúrája.

Goncsarova Galina: Érzelmek és vágyak az érett szocializmus idején : Kalin Janakiev bolgár költő és női rajongói. In: Aetas, (35) 4. pp. 70-84. (2020)

Gregorich Mária: A bori és borfői Bory család és levéltára : családtörténeti és levéltári tanulmány. (1935)

Grüll Tibor: A Római Birodalom jellemzése II. Agrippa beszédében - Flavius Iosephus: A zsidó háború II. 16.4. (345-401). In: Aetas, (35) 2. pp. 104-125. (2020)

Gulyás László: Köszöntő. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. (2020)

Gulyás László Szabolcs: Párhuzamos dimenziók : lengyel-magyar kapcsolatok a középkor századaiban. In: Aetas, (35) 2. pp. 183-187. (2020)

Guven Funda: The images of Hürrem Sultan the beloved : from the 16th to the 21st centuries. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 175-187. (2021)

Gyémánt Richárd: Osztrák-Németalföld részvétele a keleti kereskedelemben III. (VI.) Károly uralkodása idején, 1711-1740. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 2. pp. 21-36. (2020)

Gyöngyösi Rozália: Szent Erzsébet thüringiai fejedelemasszony élete. (1917)

Gőzsy Zoltán: Egy gyilkosság anatómiája. In: Aetas, (35) 2. pp. 191-195. (2020)

H

Hajnáczky Tamás: Cigány foltok a térképen. In: Aetas, (35) 2. pp. 188-190. (2020)

Halmágyi Miklós: Kedves Olvasó! In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 5-6. (2020)

Hanzó Lajos: Az erdélyi szász önkormányzat kialakulása. (1941)

Haraszti György: A koraújkori magyar zsidó történelem képe a 19. századi zsidó történetírásban.

Haász Imre: A boszorkányhit útja : genezis. (1925)

Hegedűs Gyöngyi: Where is paradise? : the psychological foundations of the idea of afterlife in medieval Islamic and Jewish thought. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 215-229. (2021)

Herczegh Frigyes: Sopron vármegye története a Hunyadiak korában : 1437-1490. (1935)

Hermann Róbert: Huszárok hőstette az 1849. téli hadjáratban, a főhadszíntéren. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 407-418. (2020)

Homoki-Nagy Mária: A magyar gyámsági jog a neoabszolutizmus korában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 45-55. (2019)

Honigberger Johann Martin: Napkeleti gyümölcsök, avagy Úti élmények : természettörténeti-orvosi tapasztalatokkal, néhány százszorosan kipróbált orvossággal és a mediális rendszer új gyógyítási módjával kiegészítve. (2003)

Hunya Sándor: Endrőd története a gyulai uradalomban. (1934)

Hunyadi Sándor: Az erdélyi püspökség és székeskáptalan Kán László vajdasága alatt = The chapter and the diocese of Transylvania in the reign of Ladislaus Kán, voivode of Transylvania. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 19-46. (2021)

Huszár Imre Jeromos: P. Albach J. Szaniszló O.F.M : 1795-1853. (1944)

I

Iulianus Apostata : Beszéd az antiochiaiak ellen, avagy A Szakállgyűlölő (Or. XII.) : késő római szövegyűjtemény 3. (2014)

Ivanics Mária and Usmanov Mirkasym Abdulahatovič: Das Buch der Dschingis-Legende : Däftär-i Cingiz-namä I. : Vorwort, Einführung, Transkription, Wörterbuch, Faksimiles. ISBN 963 482 576 1, (2002)

Işık Murat: Some biblical Hebrew influence on the Karaim bible translations : the Book of Leviticus, Gözleve Bible (1841). In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 115-129. (2020)

J

J. Nagy László: Avant-propos. In: Mediterrán tanulmányok, (29). p. 5. (2020)

Janó Evelin: Kapcsolataink az igazi vagyonunk? : gondolatok a magyar társadalomról a koronavírus-járvány után. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 158-174. (2020)

Juhász Krisztina and Marton Gellért Ernő: "Erdélyiként, kisebbségiként úgy érzem, hogy saját szülőhazám és népem múltjának a feltárása a dolgom..." : beszélgetés Kovács Andrással. In: Aetas, (35) 3. pp. 151-166. (2020)

Juhász Lajos: Thuróczy és Bonfini Krónikájának összehasonlítása Zsigmondtól Mátyásig. (1938)

K

Keczer Gabriella: Az európai egyetemek szerepe a középkortól napjainkig. In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 32-40. (2006)

Keller Márkus: A családi ház a magyar lakáspolitikában a második világháború után : transzfer, átvétel, hibridizáció. In: Aetas, (34) 4. pp. 49-61. (2019)

Kicsi Valéria: Barla - the cradle of the Nurcu movement. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 281-289. (2021)

Kis Iván: Kottanner Jánosné memoárja : retorikai eszközök, a mű lehetséges céljai, és Kottannerné jutalma = Memoires of Helene Kottanner : rhetorical methods, goals of the work and reward of Helene Kottanner. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 54-70. (2021)

Klamm Rezső: Egyptom [Egyiptom] ősvallása a római uralom utolsó századában : doktori értekezés. (1934)

Kogutowicz Károly: A szegedi vadvízkatasztrófák. (1941)

Kovács István and Nádasi Levente: A közúti távolságok hatása a hajdú-bihari települések gazdaságára. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 79-91. (2019)

Kovács Janka: "Érzelmi nyavalyák" és "ész-tébolyodások" : a lélek betegségei az orvosi disszertációkban a 18-19. század fordulóján. In: Aetas, (34) 2. pp. 67-84. (2019)

Kovács Szilvia: Magyar ferencesek az Arany Hordában.

Kovács Szilvia: Özbeg "tatár kán egy követsége" Nyugaton? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 35-41. (2020)

Kovács Szilvia and Zimonyi István and Hatházi Gábor and Pálóczi Horváth András and Lyublyanovics Kyra and Marcsik Antónia: Török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban. ISBN 978-963-306-454-2, (2016)

Kulcsár Krisztina: Ha főurak útra keltek... : 18. századi főúri utazástípusok Albert szász-tescheni herceg és Mária Krisztina főhercegnő közös utazásai alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 20-36. (2019)

Kulcsár Péter: Az óbudai egyetem Heltai Gáspár Krónikájában. (1971)

Kurdi Krisztina: A memoár mint útleírás : a tokaj-hegyaljai bor útja Dov Ber Birkenthal bolehovi zsidó kereskedő visszaemlékezései alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 5-19. (2019)

Kádár József: The Jordanian nationalism. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 91-100. (2019)

Kádár Tamás: Az 1272. évi székesfehérvári "palotaforradalom". In: Aetas, (35) 2. pp. 49-65. (2020)

Kárpáti András: A hoplon-hoplita terminológia kérdései.

Képes György: A magyar dohánypiaci szabályozás története az osztrák-magyar kiegyezés fényében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 57-83. (2019)

Képessy Imre: Az út a kiegyezéshez. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 85-97. (2019)

L

Lakos Katalin: A Bāveru-Jātaka : megjegyzések a Buddha-kori indiai tengeri kereskedelem kérdéséhez.

Latzkovits László: Alberik világkrónikájának magyar adatai : forrástanulmány. (1934)

Leba József: Két krach Magyarországon, az 1873-as és az 1929-35-ös bankválság párhuzamos elemzése. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 49-69. (2019)

Lipótzy Sándor: Kecskemét th. város birtokszerzése és a szabad királyi városság kérdése. (1935)

Lovas Elemér: Árpádházi B. Margit és kora. (1913)

László Andor: Szekfű Gyula a 19. század magyar történetírásáról. In: Aetas, (35) 1. pp. 106-130. (2020)

László Balázs: A királyi jog a Szent István korabeli jogforrásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 99-128. (2020)

M

Macher Péter: A Ganz és az Egyesült Izzó a nemzetközi porondon, 1867-1949. In: Aetas, (34) 1. pp. 184-188. (2019)

Magurano Antonio: La résistance de la langue grecque dans le Salento. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 7-12. (2020)

Makai János: A Kijevi Rusz első krónikájának magyar fordítása. In: Aetas, (34) 1. pp. 177-183. (2019)

Maléth Ágnes: Viták a konstanzi zsinaton. pp. 57-72. (2013)

Marossy Alfonz: Cluny szerzetesi élete Szent Gellért korában. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 85-99. (2001)

Mellár Balázs: Árpád-kori körmeneti kereszt töredéke Felgyő határából. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 395-408. (2020)

Mezey András: Prágai tavasz, prágai ősz : egyházpolitika és a magyar katolikusok reagálásai korabeli hangulatjelentések alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 98-108. (2019)

Mezey János: Történetek a Mezey kántorcsaládról. ISBN 978 963 508 830 0, (2016)

Mihályi Dorottya: Akik nem akartak tétlen maradni : a francia katonai együttműködés két oldala. In: Aetas, (34) 1. pp. 156-158. (2019)

Mihályi Dorottya: Touristes au service de l’État : le récit de voyage comme un instrument contre l’indifférence coloniale? In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 101-114. (2020)

Molitoris Károly: A belső-ausztriai parasztháború 1515-ben : a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy kiadatlan kézírata [kézirata] s egyéb források alapján. (1911)

Molitoris Károly: A lechmezei csata 955-ben. (1912)

N

Nagy Anna: A posztmodern terrorizmus és az Iszlám Állam. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 339-369. (2018)

Nagy Miklós: Szeged francia megszállása és az antant-intervenciós tervek. In: Aetas, (34) 1. pp. 128-138. (2019)

Nagy Péter Tibor: Educated elites and the Transylvanian University, 1872-1918.

Nagy Zsolt Dezső: A lengyel pénzek 16. századi forgalma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nagyillés János: Lectori Salutem!

Nenad Obradovic: Egy uralkodó családról másképpen. In: Aetas, (35) 1. pp. 201-203. (2020)

Novák István: Egyes szellemi irányzatok hatása az 1917-es Codex Iuris Canonici kialakulásakor. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 2. pp. 207-219. (2020)

Németh Gizella and Papo Adriano: La testimonianza di Antal Ivancsics al processo per l'assassinio di Frate Giorgio Martinuzzi. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 119-137. (2019)

O

Obradovic Nenad: Zsigmond király és Lazarević István despota : a hűbéri viszony keletkezésének idejéről = King Sigismund and despot Stefan Lazarević : about the time when the vassality began. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 47-53. (2021)

Olajos Terézia: Bizánci források az Árpád-kori magyar történelemhez = Fontes byzantini ad historiam hungaricam aevo ducum et regum e stirpe Arpadiana pertinentes : kiegészítés Moravcsik Gyula "Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai" című forrásgyűjteményéhez. ISBN 978-963-9640-52-8, (2014)

Ormos Bálint: Kutatási lehetőségek a római villa témakörén belül.

P

P. Szabó Béla: Nagyszebentől Bécsig - Professzor sors a dualizmus korában : Leopold Pfaff, magánjogász. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 127-142. (2019)

Papp Sándor: Political and administrative organisation of the Ottoman central government. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 305-315. (2021)

Pelles Márton: Az Atlantica Tengerhajózási RT. története, 1907-1918. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 35-48. (2019)

Petrovics István: Mattsee - Fort Knox - Budapest : a Szent Korona tengerentúli útja és hazatérése. In: Aetas, (34) 4. pp. 170-176. (2019)

Pintér-Nagy Katalin: Is tearing the tent down the symbolic expression of the death penalty? - the traces of an Avar custom in the work of Theophylact Simocatta. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 329-338. (2021)

Piti Ferenc: I. Lajos király lendvai vásáradománya : 1366? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 69-72. (2020)

Plinius Secundus Caius: Idősebb Plinius a mágiáról : részletek a 28. és 30. könyvből. (2011)

Polgár Szabolcs: Avarok említése középkori földrajzi művekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 73-80. (2020)

Pym Anthony David: Bizalomalapú fordítástörténelem : a kulcskérdések és egy illusztráció. In: Aetas, (35) 2. pp. 167-178. (2020)

Pálinkó Attila: Párbeszéd "illúziók nélkül" : kutatástörténeti interjú Hajdu Tiborral. In: Aetas, (34) 1. pp. 139-155. (2019)

Pálinkó Máté: Amit a középkori Csongrádi Főesperességről és intézményéről tudni érdemes.

Péter László: Löw Immánuel : tanulmányok. ISBN 978-963-306-467-2, (2015)

R

Romsics Gergely: Reform a keresztény nacionalizmus jegyében : egy neokatolikus kísérlet transznacionális vonatkozásai. In: Aetas, (34) 4. pp. 27-48. (2019)

Rudisch Ferenc and Tóth Benedek: Az egészség fogalmának kulturális konstrukciója az 1850-es években. In: Aetas, (34) 4. pp. 75-90. (2019)

Rácz Lajos: Kitörési kísérlet. In: Aetas, (35) 4. pp. 189-192. (2020)

Révész Béla: Bibó István : 1911-1979. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 1. pp. 47-76. (2020)

Révész Éva: A Gyulák és a magyarok korai kereszténysége. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 33-42. (2020)

Révész Éva: Idő és emlékezet : a kora Árpád-kori keleti kereszténység hazai egyházi kutatásáról. pp. 73-83. (2013)

S

Schamiloglu Uli: Notes on the Muhabbetname of Xorezmi. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 353-369. (2021)

Schiller Vera: A Szuda és az egyiptomi vallás. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 89-102. (2020)

Sipos József: Az 1917-es oroszországi forradalmak hatása a Gazdapártra. In: Aetas, (34) 1. pp. 121-127. (2019)

Skrynnikova Tatiana Dmitrievna: Status i funkcii poslov čingis-hana. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 371-379. (2021)

Strahlenberg Philipp Johann von: Das Nord- und ostliche Theil von Europa und Asia. (1975)

Synkellos Theodoros: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei. ISBN 978-963-306-145-9, (2011)

Szabados György: Magyar államszervezet a X. században. pp. 85-129. (2013)

Szabó Ferenc: Társadalom, művelődés Zsigmond törvényeiben. (1927)

Szabó Ildikó: A politikai szocializáció fragmentált modellje a rendszerváltás utáni Magyarországon.

Szabó Levente Gábor: Japanese ships in the Mediterranean : an unlikely ally escorting 70.000 troops for the Entente. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 85-90. (2019)

Szabó Máté: Nagyüzemi agrárgazdálkodás a Dráva mentén az első világháború előtt. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 39-57. (2020)

Szabó Pál: Hunyadi Mátyás életkoráról. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 143-154. (2019)

Szabó Pál: "Örvendezzenek az Egek..." : a ferrarai-firenzei egyetemes zsinat egyházi uniója, 1439. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 62-73. (2020)

Szaniszló Réka Brigitta: Kommunizmus Vietnamban : egy magyartípusú rendszerváltozás lehetősége? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (9). pp. 103-119. (2019)

Szolnoki Zoltán: Az elit és a mongolok : érdek és bűnhődés a 13. századi Magyar Királyságban. In: Aetas, (35) 2. pp. 179-182. (2020)

Szolnoki Zoltán: Erőszak, igazságszolgáltatás és városi politika a középkori és a kora újkori Bolognában. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 103-109. (2020)

Szombathy Zoltán: Vajdaság mezőgazdasági változásai az elmúlt 100 évben 1919-2019. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 5-18. (2019)

Szádeczky-Kardoss Samu: Áttelepítés és eltelepedés a görögök történelmében : a történeti idők kezdetétől 362-ig Kr. e. (1941)

Szántó Richárd: Ravennai Anonymus Cosmographiája és a korai magyar történet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 101-125. (2020)

Szász Géza: Réformes ou révolution? : l'image de la Hongrie d'avant 1848 au miroir de la presse française. ISBN 978-963-306-543-3, (2016)

Székely Melinda: "Gyolcsba, bíborba és karmazsinba öltöztél" (Jel 18,16) : textíliák és textilfestékek a principatus kori Római Birodalomban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 127-137. (2020)

Szíjártó M. István: A Habsburgok pénzügyi-katonai állama. In: Aetas, (34) 3. pp. 162-167. (2019)

Szőcs Tibor: Egy prépostállítás buktatói : a Drugetek és a Sztriteiek konfliktusa a leleszi konvent körül. In: Aetas, (35) 2. pp. 142-154. (2020)

Süli Szabina Mercédesz: "Bukott kémek" a szocializmusban : értekezés a Belovai-ügyről. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (2). pp. 437-491. (2019)

T

T. Horváth Ágnes: A Római Birodalom latin nyelvű levelezésének három évszázada. ISBN 963 86240 4 3, (2002)

Takács István: Histoire d'agriculture de Kiskunmajsa. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 16-18. (1946)

Tardy Lajos: Beyond the Ottoman empire : 14th-16th century Hungarian diplomacy in the east. (1978)

Tardy Lajos: Sklavenhandel in der Tartarei : die Frage der Mandscharen. (1983)

Tatai Molnár Magdolna: A jászok és kúnok története. (1937)

Teiszler Éva: A Hartvik-legenda XIV. századi oklevelekben fennmaradt változatai. pp. 131-144. (2013)

Tettamanti Béla: A közösség gondolata Kármán Mór neveléselméletében. (1928)

Thoroczkay Gábor: Megjegyzések az egri és bihari (váradi) püspökségek esetleges korai kapcsolatáról = Comments on the possible early connection between the bishoprics of Eger and Biharea (Oradea). In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 13-18. (2021)

Tresz Sándor: Korjellemző kritériumok hazai középkori emlékeinkben : diagnostica historica. (1937)

Trotta Marco: The construction of the Italian national identity : a historiographical reflection. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 13-21. (2020)

Tunnunai Victor: Chronica : 444-565. (2008)

Tusor Péter: Katolikus király apostoli jogai? : a magyar királyi főkegyúri jog, 1417-1918 : vázlat. In: Aetas, (34) 3. pp. 109-121. (2019)

Tóth Dominik: "Taklo más sikovati jízdné pésí i vozy" - egy 15. sz. cseh hadirendtartás és jelentősége a magyar történettudomány számára.

Tóth Krisztina: Az Apostoli Szentszék átfogó felmérése a magyarországi egyházi javakról, 1925-1927. In: Aetas, (34) 1. pp. 97-120. (2019)

Tóth Sándor László: A De administrando imperio 38. fejezetének forrásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 155-169. (2020)

Tóth Sándor Máté: "Minősített adatok" nyilvánosságra hozása egy neolatin kiseposzban : Pray György Taurunum című művének történelmi forrásairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 2. pp. 253-274. (2020)

Tóth Tibor: The British and Irish volunteers’ perception of the Ottoman and Christian armies during the Great Turkish War in Hungary, 1683-1699. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 7-18. (2019)

U

Uhrmann Iván: „Zsidó történészek – magyar koratörténetről”.

Urbán Máté: Remeték, lovagok, szarvasok és oroszlánok : állatok a magyar és Magyarországhoz kötődő szentek életrajzaiban és hagiográfiai párhuzamaik. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 43-61. (2020)

V

Vajkai Zsófia: Adalékok Magyar László angolai utazásainak kutatásához.

Valkony Zsófia: Eius corpus translatum est : a magyar hagiográfia egyetlen translatio-leírása.

Varga Beáta: Az ukrajnai kozákság és a magyarországi hajdúság genezisének összehasonlító vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 171-184. (2020)

Varga Beáta: A Hetmanátus modernizációja : a kozák adminisztráció tervei 1687-1764 között : Vaszil Kononyenko könyvéről. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 110-116. (2020)

Varga László: Az erősödő India mint tárgyalópartner, tanulságok a Mahábháratából. In: Aetas, (34) 1. pp. 174-176. (2019)

Varga Valéria: Útleírások a római császári korban. (1942)

Vida Beáta: "Monasterium de Erche situm in insula loci secreti" : Ercsi monostorának története. pp. 181-197. (2013)

Virágh Ágnes: A nápolyi hadjáratok ismeretlen epizódja : az aversai zsoldoslázadás. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 119-132. (2020)

Véber Zoltán: Egy elfeledett szerbiai csata : Krusevác (1454).

Vér Márton: Insights from the inside : an old Uyghur register and the administration of the Mongol empire. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 435-448. (2021)

W

Walter Dorottya and Pópity Dániel: A síron túli álom : szarmata halotti faszerkezetek lenyomatai Csanádpalota-Országhatár M43 56. lelőhelyen. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 151-186. (2020)

Wojtilla Gyula: History of Kṛṣiśāstra. (1999)

Z

Z. Karvalics László: Dimensions of granularity. In: Belvedere Meridionale, (32) 3. pp. 123-125. (2020)

Z. Karvalics László: Két lépés előre, egy lépés oldalra. In: Aetas, (35) 1. pp. 192-194. (2020)

Z. Karvalics László: A fordítástörténelem kreatív klasszikusa : Anthony Pym. In: Aetas, (35) 2. pp. 155-156. (2020)

Z. Karvalics László: "...a történetírás eredendően irodalmi műfaj, és úgy vélem, továbbra is annak kell maradnia" : interjú Anthony Pymmel. In: Aetas, (35) 2. pp. 157-165. (2020)

Zahorán Csaba: Reciklált történelem : a múlt instrumentalizálása a jelenlegi magyar és román nemzetépítésben. In: Aetas, (34) 1. pp. 18-37. (2019)

Zimonyi István: The origins of the Volga Bulghars. ISBN 963 481 839 0, (1990)

Zimonyi István: The spread of the Iron stirrup along the Silk Road. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 479-495. (2021)

Zimonyi István: A török identitás a középkori nomádoknál Belső-Eurázsiában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 185-200. (2020)

Zsinka László: Integráló erők lehetősége a nemzetközi rendszerben, fogalmi alapvetés. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 455-469. (2020)

Zsumangaliev Meirambek: A kumánok és a Rusz kapcsolatai a mongol hódításig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 201-219. (2020)

Ž

Župčán Ladislav: Košice castle in the optics of written sources. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 129-156. (2020)

This list was generated on 2023. március 25. 15:15:47 CET.