Items where Subject is "06.01.01. History"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ö | Ž
Number of items at this level: 557.

A

A. Gergely András: Éltünk, s ebbe más is belenyekkent már... . ha van még integráció, s van még felépítmény. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 175-185. (2020)

Abdi Nourredine: Regard historique sur l’émigration dans l’espace euroméditerranéenne, 20ème-21ème siècle. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 63-66. (2020)

Alabán Péter: Vidéki életvilágok, törésvonalak, területi különbségek. In: Aetas, (34) 4. pp. 160-164. (2019)

Almási Gábor and Šubarić Lav: A magyar nacionalizmus gyökerei : nemzeti diskurzusok a 18. század végén. In: Aetas, (35) 2. pp. 66-103. (2020)

Altın Kutse: Illustrating the discussions on Ottoman studies in the early Republican Turkey through Tayyib Gökbilgin. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 9-16. (2020)

Altın Kutse: The reconstruction of the motives and activities of the last campaign of Kanuni Sultan Süleyman. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 21-41. (2021)

Ambartsumyan Karine Razmikovna: Influence of the events of february 1917 on ideas of local communities about the state system of caucasus peoples. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 519-525. (2020)

Ambrus László: Torn between two nations : aspects of loyalty in the case of Hungarian immigrants in the United States in 1917-1919. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 57-75. (2020)

Amouri Baya: The 1956 Hungarian refugee emergency and the United States : inventing resettlement criteria? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 15-23. (2020)

Angelovics Helga: Vay Miklós Zemplén megyei közéleti pályakezdése, 1825-1831. In: Aetas, (34) 2. pp. 37-53. (2019)

Angyal Endre: Udvari kultúra, udvari költészet. (1944)

Apor Péter: A jövő mint történeti probléma : 1918 és 1945 Európában. In: Aetas, (34) 1. pp. 5-17. (2019)

Apró István: Ambrogio Traversari Magyarországon : 1435-36 : doktori értekezés. (1935)

Arad Lily: “For King of Jerusalem is your name”: Offerings to Franz Joseph from the Old Yishuv. In: Religion, culture, society, (4). pp. 44-56. (2017)

Archer Rory: A házépítés morálökonómiája a kései szocialista Jugoszláviában. In: Aetas, (35) 4. pp. 24-43. (2020)

B

Bagi Zoltán Péter: Esztergom 1595-ös visszavétele a napi jelentések tükrében. (1998)

Bagi Zoltán Péter: Gilbert de Santhilier katonai szolgálata a tizenötéves háborúban. In: Aetas, (34) 1. pp. 67-77. (2019)

Bagi Zoltán Péter: A Habsburg Birodalom első dragonyos kompániáinak felállítása, felszerelése és finanszírozása a tizenöt éves háborúban. In: Aetas, (35) 3. pp. 14-33. (2020)

Bagó Zoltán: Az Európai Unió és a Beneš-dekrétumok. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 43-65. (2018)

Bakó Bálint: Kitörés az elszigeteltségből - magyar kapcsolatok a balti államokkal az 1920-as évek első felében.

Balatoni Balázs: The Buxton mission : British diplomacy in Bulgaria 1914-1915. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 49-60. (2019)

Balatoni Balázs: Preface. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 5-6. (2019)

Balatoni Balázs: A szakértők szerepe a délkelet-európai brit külpolitika alakításában a 20. század legelején. In: Aetas, (35) 4. pp. 85-97. (2020)

Balog Iván: A könyv, amit nem lehet elfelejteni. In: Aetas, (34) 3. pp. 184-186. (2019)

Balogh Albin: A magyar pénz története az Árpádok idején. (1912)

Balogh Andrea and Besenyő János and Miletics Péter and Vogel Dávid: La République Centrafricaine. ISBN 978-963-12-5103-6, (2016)

Balogh Elemér: A trieri érseki tartomány bírósági szervezete : adalék a középkori egyházi bíráskodás németországi intézménytörténetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 5-33. (2020)

Balogh István: Velenczei diplomaták Magyarországról : 1500-1526 : forrástanulmány. (1929)

Balogh László: Notes on the ethnic and political conditions of the Carpathian basin in the early 9th century. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 61-69. (2021)

Balogh Ádám: Nagyhatalmak hadihajói Rio de Janeiro partjainál 1893-1894-ben : a brazil haditengerészet lázadásának diplomáciai hatásai.

Balázs Mihály: Andrzej Frycz-Modrzewski : halálának négyszázadik évfordulójára. (1973)

Balázs Mihály: Ecsedi Báthori István levelei Bocskaihoz. (1972)

Balázs Péter: Tolerancia a konfesszionalizáció korában : historiográfiai áttekintés. In: Aetas, (35) 1. pp. 150-167. (2020)

Balázs Péter: A vallási (in)tolerancia keresztény alapjairól : újkortörténészi megfontolások. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 3-21. (2020)

Bara Júlia and Béres Mária and Gyöngyössy Orsolya and Kelemen Éva: Belsőváros ékköve : Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád. ISBN 978-963-88570-2-6, (2016)

Bara Júlia and Gyöngyössy Orsolya: A csongrádi Nagyboldogasszony-templom : történelem, hitélet, művészet. ISBN 978 963 306 557 0, (2019)

Bara Péter: Egy velencei a Magyar Királyságban? : Cerbanus Cerbano és biográfiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (144). pp. 25-41. (2019)

Bara Péter and Illés Imre Áron and Palotás György and Szabó Ádám Ágoston and Varga Ferenc: Hivatalnokok, lázadók, szerzetesek : késő római szöveggyűjtemény 1. (2011)

Barabás Gábor: A középkori pápaság és Szent Jakab kultuszának metszéspontjában. In: Aetas, (34) 2. pp. 177-182. (2019)

Barabás Gábor: "nos tuis supplicationibus inclinati, auctoritate tibi presentium indulgemus" : IV. Ince pápa és a szentszéki küldöttbíróság rendszerének magyarországi visszaszorulása a 13. század közepén. In: Aetas, (35) 2. pp. 126-141. (2020)

Baracs Róbert István: A magyar történeti afrikanisztika helye a nap alatt.

Baracsi Lóránt: Magyarországi jelzáloghitelezés a két világháború között. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 67-85. (2019)

Baracsi Lóránt: A magyarországi jelzáloghitelezés a két világháború között. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 5-25. (2020)

Barbagallo Salvatore: Cavour : l’Italie, la Hongrie et l’Orient. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 23-34. (2020)

Barna Gábor: Az Élő Rózsafüzér társulata : imádság és imaközösség a 19-21. századi vallási kultúrában. ISBN 978 963 277 319 3, (2011)

Barna Gábor: Saint Margaret of Hungary : the Saint of penance, service to and love of the homeland : 20th century interpretations of Saint Margaret. In: Religion, culture, society, (5). pp. 74-81. (2018)

Bartha Annamária: Károly Róbert és Nagy Lajos egészsége és betegségei. pp. 7-36. (2013)

Barton Charles: High commissioner Bristol’s implementation of Wilsonian internationalism in Asia minor and its shortcomings. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 175-186. (2020)

Bavouzet Julia: Hivatali eskü a magyar közszolgálatban. In: Aetas, (35) 3. pp. 61-86. (2020)

Baán Izsák: Nyugati életszabály, keleti ihletettség a 6. század eleji latin szerzetesség világából : a Regula Orientalis. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 17-32. (2020)

Bebesi György: Vitte, a gazdaságpolitikus. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 333-342. (2020)

Beke Ida: Erdély társadalma és művelődése az Approbata Constitutiókban. (1927)

Bene Krisztián: Berthelot tábornok romániai tevékenységének mérlege és emlékezete. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 165-182. (2020)

Bene Krisztián: Egy lovagias lázadó : Raoul Magrin-Vernerey katonai pályafutása a Mediterráneum vonzásában. In: Aetas, (34) 1. pp. 78-96. (2019)

Bene Krisztián: Une nouvelle étape des rapports militaires franco-hongrois : une contribution involontaire française pour la montée du nationalisme hongrois. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 67-76. (2020)

Beneš Edvard: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány. (2003)

Beneš Edvard: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása. (1992)

Beneš Edvard: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása. (1995)

Berczeli Anzelm Károly: Giambattista Vico és a történelem. (1929)

Berecz Anita: Országgyűlési választások, érdekképviselet és választási részvétel Pesten, 1878-1884. In: Aetas, (35) 2. pp. 196-198. (2020)

Berger Stefan: Történetírás és közéleti szerepvállalás : egy szimbiotikus kapcsolat. In: Aetas, (34) 2. pp. 142-162. (2019)

Bezha Anastas: Austria-Hungary and the Albanian project a comparative case study : between support and imperialism. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 131-153. (2020)

Bezha Anastas: The Ottoman heritage in Albania at the brink of World War one. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 61-83. (2019)

Bibó István: Nomád népek lángelméi : Géza és Sarolt. (1933)

Bibó István: Nomád népek lángelméi : Árpád. (1932)

Biernaczky Szilárd: Magyar László recepciója itthon és külföldön.

Biró Zsófia: A nádor bíráskodása a királyi udvarban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 25-38. (2020)

Blénessy János: Népvándorlási kérdések tekintettel hazánkra. (1912)

Boga Alajos: Székelyföld történetírója a XVII. században. (1914)

Bognár László: Új generáció és régi szerepek egy krónikás szemével : társadalmi elitek, királyi hatalom és generációváltás II. Richard idején Thomas Walsingham krónikájában.

Bolcu Amalia Maria: Des chevaliers de Charlemagne aux "mercenaires" du XIXe siècle. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 77-88. (2020)

Bollók Ádám: Vendégségben Konstantinápoly 10. századi udvari történetíróinak műhelyében. In: Aetas, (35) 3. pp. 189-198. (2020)

Bono Salvatore: Une Méditerranée élargie. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 111-118. (2019)

Borghello Giampaolo: Pascoli 1911: il discorso "La grande Proletaria si è mossa". In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 35-44. (2020)

Boros Domokos Fortunát: A csiksomlyói harminckét Confrater. (1923)

Borovi Dániel: Babérok térben és időben. In: Aetas, (34) 1. pp. 159-165. (2019)

Bradean-Ebinger Nelu: Tantárgystruktúra, oktatási cél és módszer a bécsi keleti akadémia diplomataképzésében, 1754–1918. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 105-115. (2020)

Brandl Gergely and Göncöl Csaba and Juhász Krisztina and Marton Gellért Ernő and Szabados János: Kommunikation und Nachrichtenaustausch : Verhandlungsstrategie der habsburgischen Seite bei der Friedensverhandlung von Szőny, 1627. In: Chronica, (19). pp. 113-140. (2020)

Brandsch Henrik: Az erdélyi szászok falusi iskolái 1600-ig. (1912)

Buday Kálmán: Báthory István erdélyi fejedelemsége : 1571-76. (1932)

Buhály Attila: Mi köze van Sardurinak Ištarhoz? : asszír logogrammák urartui szolgálatban. In: Aetas, (35) 2. pp. 17-25. (2020)

Bukva Mátyás and Edelmayer Zsolt and Mag Noémi and Tóth Laura and Varga Anikó Eszter: Eötvözet VI. : A szegedi Eötvös Loránd Kollégium mai arculata.

Burány Mária Terézia: Vajdaság mezőgazdaságának fejlődési szakaszai a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságtól napjainkig. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 23-38. (2020)

Bálint László: Kováts József : 1926-1958. ISBN 963 9573 000, (2004)

Bálint László: Különös szervezkedések Szegeden és környékén : 1945-1953 : a hírhedt koncepciós eljárások és ítéletek első magyar példái. ISBN 963 9573 09 4, (2005)

Bálint László: A megtorlás Szegeden : 1956. ISBN 963 9573 043, (2004)

Bánfalvi Győző Sándor and Czibere Ibolya: A területi egyenlőtlenségeket és a versenyképességet meghatározó társadalmi tényezők Hajdú-Bihar megye térségeiben. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 61-86. (2020)

Bánsági Andor: A Szent István csatahajó elsüllyedése : 1918. június 10. (2008)

Bányai Viktória: „The Emperor’s deliverance” – János Libényi’s assassination attempt on Franz Joseph’s life commemorated in contemporary Hebrew poems. In: Religion, culture, society, (4). pp. 30-43. (2017)

Báró-Farkas Csaba László and Báró-Farkas Margit Chiara: A cigányságot érintő jogi szabályozás a 20. század második felében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 37-63. (2018)

Béli Gábor: Pénzkölcsön, zálogkölcsön a régi magyar jogban a Hármaskönyv megjelenéséig. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 5-26. (2019)

Bódy Zsombor: A magyar szociálpolitika nemzetközi beágyazottsága : tudástranszfer és eredményei Magyarországon 1945 előtt. In: Aetas, (34) 4. pp. 5-26. (2019)

Bózsó Péter Tamás: Az albán nacionalizmus és Hroch elmélete. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 231-250. (2020)

Búr Gábor: Magyar László és David Livingstone: széttartó párhuzamok.

C

Carbone Angela: Brides in family or in institute : dowry between customs, symbols and rituals in Southern Italy, 18th-19th centuries. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 157-169. (2020)

Cora Zoltán: Kossuth Shakespeare-jétől az angol nyelvű Magyar Történetig : történelmi barangolások az angol-magyar kapcsolatok világában. In: Aetas, (34) 3. pp. 168-174. (2019)

Cora Zoltán and Kiss Mária Rita and Olasz Lajos: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867-1989). ISBN 978-615-6060-29-7, (2020)

Cs. Sebestyén Károly: Az algyői templom. (1930)

Cs. Sebestyén Károly: Szeged középkori vára. (1928)

Csaplár-Degovics Krisztián: A századfordulós Közép- és Délkelet-Európa értelmezési lehetőségei globális perspektívából : a new imperial history és a birodalmi életrajz. In: Aetas, (35) 4. pp. 144-159. (2020)

Csapody Tamás: Pártos Imre bori notesze és munkaszolgálat utáni pályája. In: Aetas, (35) 4. pp. 116-143. (2020)

Cseresnyés Ferenc: A menekültek és bevándorlók Európában az 1950-es évektől napjainkig. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 431-442. (2020)

Cserháti Katalin: "Kérünk utasítást, miként cselekedjünk?" : vasutas menekültek kálváriája 1918 és 1920 között.

Csernus-Lukács Szilveszter: "Nézzünk a narratívák mögé" : beszélgetés Peter Haslingerrel. In: Aetas, (35) 1. pp. 168-173. (2020)

Cservenka Ferdinánd: Krónikalapok Horváth Miklós tiszteletére. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 186-189. (2020)

Csibi Krisztina: A bukovinai székelyek Bácskában töltött évei a Magyar Távirati Iroda napi híreinek tükrében. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 153-168. (2017)

Csicsmann László: Repedések a transzatlanti kapcsolatokban? : a Közel-Kelet példája. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 443-453. (2020)

Csákvári Zoltán: Hadifogolykérdés a Szabad Nép tükrében 1945-ben.

Csőke Márk: "Minek ültetnek olyan buta embert az ország élére, mint Horthy, aki nem tudja az országot kormányozni" : kormányzósértési perek a Bácskában, 1941-1944. In: Aetas, (35) 4. pp. 98-115. (2020)

Cziráki Zsuzsanna: "Mein guter, väterlicher Maister" : Wissenstransfer unter kaiserlichen Gesandten an der Hohen Pforte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In: Chronica, (19). pp. 42-83. (2020)

Cziráki Zsuzsanna: Preface. In: Chronica, (19). pp. 4-5. (2020)

D

Dagkas Alexandros: Opulence et austérité en Grèce d’aujourd’hui : les Trente non Glorieuses : l'État et les collectivités face aux réfugiés et immigrants. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 53-62. (2020)

Devescovi Balázs: Eötvös József betegeskedése és halála. In: Aetas, (35) 1. pp. 93-105. (2020)

Devich Andor: Törekvések Szegeden egyetem létesítésére 1918 előtt. ISBN 963 481 414 X, (1984)

Devich Andor: A szegedi főiskolai mozgalom. ISBN 963 481 207 4, (1981)

Deák János: Kegyuri [kegyúri] jog Magyarországon a reformatióig [reformációig]. (1916)

Deák Ádám: A reformkori országgyűlésekről kicsit másképp. In: Aetas, (35) 1. pp. 198-200. (2020)

Deák Ágnes: "...elutasítottam, hogy a Monarchiát pusztán a régmúlt relikviájának tekintsem" : beszélgetés Daniel Unowskyval. In: Aetas, (34) 3. pp. 135-138. (2019)

Diószegi Szabó Pál: Isten ítélete, fegyverben : a hazai perdöntő bajvívásról az Anjou-korban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 35-55. (2020)

Dobai Attila: Budapest felekezeti tereinek posztszocialista változásai különös tekintettel új hitek és meggyőződések megjelenésére. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 89-101. (2020)

Dobozy Hajnalka: Királynéink az Árpád- és Anjoukorban. (1934)

Dobrescu Andreea-Roxana: La guerre franco-prussienne "traduite" à la littérature : les Soirées de Médan. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 89-99. (2020)

Dobrovits Mihály: Byzantium in Asia - Pur(u)m and Fulin. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 143-145. (2021)

Dobszay Balázs: Moscovia : egy szentszéki legátus leírása moszkvai útjáról 1581-ből. In: Aetas, (34) 3. pp. 122-134. (2019)

Dolhai Lajos: Az Eucharisztia ünneplése az ókori egyházban. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 7-16. (2020)

Domján Dániel Ferenc: A Yugoslavian show trial : the history of the Zagreb spy trial and its background. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 101-109. (2019)

Domonkos Endre: A KGST megalakulása és külkereskedelmi kapcsolatrendszere, 1949-1953. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 123-139. (2020)

Domonkos Endre: A földreformok és következményeik Közép- és Kelet-Európában az 1945 és 1948 közötti időszakban. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 141-155. (2020)

Donoso Cortés Juan: Értekezések. (2000)

Dudás Róbert Gyula: Ál/arcok - ki(k) is volt Nagy Töhötöm? In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 190-193. (2020)

Dános Árpád: Magyarország 1930 : hol hibáztuk el? : mit kell tennünk? (1930)

Dávid Benjámin: Emlékezzünk a hősökre, I. világháborús emlékmű állítása Gyomám és Endrődön.

Dávid Benjámin: A videóinterjús tanórák hatásai a II. világháború középiskolai történelemoktatásában = The effects of the video interview classes the World War II in high school history teaching. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 81-99. (2020)

Dévavári Zoltán: "A lány elém dobta Somerset Maugham könyvét, az Örök szolgaságot" : számok, statisztikai adatok, tények a szabadkai gettóról, 1944. április 27 - 1944. június 16. In: Aetas, (35) 4. pp. 5-23. (2020)

Dömök Csilla: A régiók fejlődése és a szubnacionális mobilizáció az Európai Unióban. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 279-288. (2020)

E

Engi József: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I. ISBN 963 008 623 9, (2001)

Engi József: Négy keréken II. : közlekedéstörténeti tanulmányok. ISBN 963 9573 027, (2003)

Eperjesy Kálmán: A bécsi hadilevéltár magyar vonatkozású térképeinek jegyzéke. (1929)

Erdélyi László: Az első állami egyenes adó elmélete. (1912)

Erdélyi László: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. (1915)

Ergün Cengiz: A part of the Ottoman centralization policy : travel permits and their samples until the 20th century. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 155-174. (2020)

Erős Vilmos: Egy elkötelezett történész : beszélgetés Stefan Bergerrel, a Bochumi Ruhr Vidéki Egyetem professzorával. In: Aetas, (34) 2. pp. 120-124. (2019)

Erős Vilmos: A múlt mint történelem : elmélkedések Stefan Berger könyve és a Writing the Nation sorozat kapcsán. In: Aetas, (34) 2. pp. 163-172. (2019)

Erős Vilmos: A "porosz utas" fejlődés "lassú" változata : Szabó István opponensi véleménye 1955-ből Szántó Imre könyvéről. In: Aetas, (34) 4. pp. 106-134. (2019)

Esze Tamás: Kolozsvári könyvek Baranyában. (1971)

Eszik Veronika: A "Ballhausplatz" szelleme. In: Aetas, (34) 2. pp. 186-189. (2019)

Evva Gabriella: A magyar nőnevelés két uttörője [!úttörője] : Karacs Ferencné és Karacs Teréz nőnevelési nézetei. (1933)

Eőry Áron: Tudományos igényű "tanulságok" modern kori történelmünkben? In: Aetas, (34) 1. pp. 166-169. (2019)

F

Falus Norbert: Tabló Erdély történetéhez, 1910-1922 : átmenet egy új uralmi struktúrába, 1916-1922.

Falusi Norbert: Szövetségek és politikai kötelékek Erdélyben, 1917-1918. In: Aetas, (34) 1. pp. 38-53. (2019)

Farkas László: Kézai és a magyar krónikák. (1935)

Farkas Mónika Kitti: I prigionieri italiani nella fortezza di Szeged: i rapporti con la popolazione locale. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 139-150. (2019)

Farkas Zoltán: A társadalmi struktúra meghatározottsága és funkciói. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 133-157. (2020)

Fehér Bence: Újabb verses felirattöredék Daciából. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 9-14. (2020)

Fekete János: Adatok a csépai plébánia történetéhez. ISBN 978-963-306-463-4, (2015)

Fekete Kristóf: Zavarba hozott kiskorúságunk - Popovics Zoltán, Szécsényi Endre (szerk.): Esztétika - történelem - hermeneutika : tanulmányok Kisbali László emlékére. In: Különbség, (20) 1. pp. 227-237. (2020)

Felci Vittorio: Resilience in urban Sudan (RUS) : a temporal analysis of social cohesion and resilience to tackle the consequences of climate and environmental change in urban Khartoum. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 121-128. (2020)

Felföldi Szabolcs: Shadow on the silk road. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 157-173. (2021)

Fiala Endre: Pápaság és nemzetállamok a késői középkorban és az újkor hajnalán. (1937)

Firuzi Mortaza: An overview of Mehmet Akif Ersoy’s ideal generation in Âsım. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 35-43. (2020)

Frey Dóra: Az Osztrák-Magyar Monarchia és a nemzetiségek : különös tekintettel a Birodalmi Tanácsban képviselt országokra. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 27-44. (2019)

Fritz János: "Agrárizmus" a két háború közötti Németországban : egy mentalitástörténeti áttekintés historiográfiai megközelítésben. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 19-34. (2019)

Fritz János: Pomeránia és Somogy, két nagybirtokos régió agrártársadalmának 1945 előtti sajátosságai. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 33-42. (2018)

Fritz János: Területi problémák, területfejlesztési projektek a két háború közötti Észak-Amerikában, Európában, különös tekintettel a német "Keleti segítségre". In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 47-65. (2019)

Fritz János: A lengyelkérdés a II. világháború előtti német agrárpolitikai iskola szemszögéből. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 47-68. (2020)

Fóris Ágota and Faludi Andrea: A terminológia mint a fordítóknak nyújtott információ- és tudásmenedzsment : történeti szempontok. In: Aetas, (35) 2. pp. 37-48. (2020)

Fölföldy Sándor: A francia forradalom és a magyarok : jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum rendezett levéltárának a francia forradalom történetére vonatkozó okleveleiről. (1912)

Fördős László: A II. József-féle kataszteri földmérés Magyarországon. (1931)

G

Gazdag Ferenc: Vázlatpontok a magyar külpolitika három évtizedének oktatásához. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 419-430. (2020)

Gecse Géza: Tefner Zoltán : Az Osztrák-Magyar Monarchia lengyelpolitikája 1867-1914. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 287-291. (2020)

Gellérfi Gergő: Egy adatszerkezet-vizsgálat tanulságai : a pridianum-típusú dokumentumok makrostruktúrája.

Giczi Zsolt: "Csonka hazánkban csonka minden öröm..." : Raffay Sándor evangélikus püspök és a történelmi Magyarország összeomlása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 23-34. (2020)

Glässer Norbert: Találkozás a Szent Igazzal : a magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891-1944. ISBN 978-963-306-258-6, (2014)

Goncsarova Galina: Érzelmek és vágyak az érett szocializmus idején : Kalin Janakiev bolgár költő és női rajongói. In: Aetas, (35) 4. pp. 70-84. (2020)

Gorcsa Oszkár: Hadifogolyhelyzet a világháborús Monarchiában és Szerbiában.

Gorcsa Oszkár: Szerb hadifoglyok Bihar vármegyében, 1914-1920. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 22-41. (2020)

Gottselig Gizella: Korrajz régi nagyasszonyok leveleiből : XVI-XVII. század. (1937)

Graziani Ornella: "La compétence, je la prends" : redefinition of elected role and migratory phenomenon : introducing as a national leader when you are a regionalist one. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 115-120. (2020)

Gregorich Mária: A bori és borfői Bory család és levéltára : családtörténeti és levéltári tanulmány. (1935)

Grüll Tibor: A Római Birodalom jellemzése II. Agrippa beszédében - Flavius Iosephus: A zsidó háború II. 16.4. (345-401). In: Aetas, (35) 2. pp. 104-125. (2020)

Gulyás László: A Délvidék története 2. : a török kiűzésétől Trianonig 1683-1920. ISBN 978 963 89724 0 8, (2012)

Gulyás László: A Délvidék története 3. : Trianontól a királyi Jugoszlávia összeomlásáig (1941). ISBN 978 963 89724 3 9, (2013)

Gulyás László: Köszöntő. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. (2020)

Gulyás László: A trianoni békediktátum történetének új kutatási irányai : ideiglenes államterek a magyar királyság területén : 1. - elméleti alapvetés. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 597-605. (2020)

Gulyás László Szabolcs: Párhuzamos dimenziók : lengyel-magyar kapcsolatok a középkor századaiban. In: Aetas, (35) 2. pp. 183-187. (2020)

Guven Funda: The images of Hürrem Sultan the beloved : from the 16th to the 21st centuries. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 175-187. (2021)

Gyarmati Enikő: A föderalizmus pozíciói a nagy háború korában a délszláv kérdés az osztrák és a magyar politikában, 1914-1918. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 17-32. (2018)

Gyémánt Richárd: Az 1735. évi Szegedinác Péró-féle felkelés vázlatos áttekintése. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 15-37. (2020)

Gyémánt Richárd: Osztrák-Németalföld részvétele a keleti kereskedelemben III. (VI.) Károly uralkodása idején, 1711-1740. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 2. pp. 21-36. (2020)

Gyémánt Richárd: A Temesi Bánság első kormányzója : gróf Claude Florimond de Mercy, 1666-1734. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 31-48. (2019)

Gyöngyösi Rozália: Szent Erzsébet thüringiai fejedelemasszony élete. (1917)

Gyöngyössy Orsolya: Bell chimes and the role of bells in the life of a community and the requisition of bells for military purposes (1917–1918). In: Religion, culture, society, (4). pp. 105-125. (2017)

Gyöngyössy Orsolya: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások. ISBN 978-963-306-650-8, (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. ISBN 978-963-306-332-3, (2014)

Gál Zoltán: Aranykor után : Trianon hatása a magyar bank- és városhálózatra. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 117-139. (2020)

Gőcze Rezső: Szombathely francia megszállása 1809-ben. (1944)

Gőzsy Zoltán: Egy gyilkosság anatómiája. In: Aetas, (35) 2. pp. 191-195. (2020)

H

Hadnagy Szabolcs: Az 1658. évi oszmán hadjárat : egy kettős hadjárat lehetősége. In: Aetas, (35) 3. pp. 34-45. (2020)

Haffner Tamás: Az iparosodás Pécsett, a dualizmus korában. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 69-88. (2020)

Haffner Tamás: Az uniós és a magyar energiapolitika helyzete és kihívásai. ISBN 978-615-80462-7-5, (2019)

Hajdú Zoltán: A magyar földrajztudomány és az Osztrák-Magyar Monarchia, 1867-1918. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 343-356. (2020)

Hajnáczky Tamás: Cigány foltok a térképen. In: Aetas, (35) 2. pp. 188-190. (2020)

Hajnáczky Tamás: Magyar Czigányzenészek Lapja, 1908-1910 : cigányzenész önszerveződés, érdekképviselet és közélet a századfordulón. In: Aetas, (35) 1. pp. 40-54. (2020)

Halmágyi Miklós: Kedves Olvasó! In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 5-6. (2020)

Hamerli Petra: Dino Grandi elképzelései a fasiszta mozgalom elveiről és céljairól. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 257-266. (2020)

Hamerli Petra: Horvát politikai menekültek Magyarországon 1934-ben.

Hanzó Lajos: Az erdélyi szász önkormányzat kialakulása. (1941)

Haraszti György: A koraújkori magyar zsidó történelem képe a 19. századi zsidó történetírásban.

Harkó Gyula: A pénz története Magyarországon : 1526-1608. (1912)

Haslinger Peter: Társadalmi többnyelvűség és a szekuritizáció folyamatai. In: Aetas, (35) 1. pp. 181-191. (2020)

Haász Imre: A boszorkányhit útja : genezis. (1925)

Hegedűs Gyöngyi: Where is paradise? : the psychological foundations of the idea of afterlife in medieval Islamic and Jewish thought. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 215-229. (2021)

Hencz Aurél: Felsőfokú közigazgatási szakemberképzés Magyarországon 1848-1948. (1981)

Herczegh Frigyes: Sopron vármegye története a Hunyadiak korában : 1437-1490. (1935)

Hermann Róbert: Huszárok hőstette az 1849. téli hadjáratban, a főhadszíntéren. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 407-418. (2020)

Hets J. Aurélián: A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század közepén. (1938)

Homoki-Nagy Mária: A magyar gyámsági jog a neoabszolutizmus korában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 45-55. (2019)

Homoki-Nagy Mária: Árvaszékek működése a dualizmus korában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 39-63. (2020)

Honigberger Johann Martin: Napkeleti gyümölcsök, avagy Úti élmények : természettörténeti-orvosi tapasztalatokkal, néhány százszorosan kipróbált orvossággal és a mediális rendszer új gyógyítási módjával kiegészítve. (2003)

Horváth Rudolf and Berecz Árpád: A magyarországi kóbor cigányok eredete, életmódja, szokásai. (1979)

Huemer Anna: "Copy & Paste" im Reisebericht der Frühen Neuzeit? : Intertextualität im "Türkischen Itinerarium" des Johann Georg Metzger, 1650. In: Chronica, (19). pp. 84-112. (2020)

Hunya Sándor: Endrőd története a gyulai uradalomban. (1934)

Hunyadi Sándor: Az erdélyi püspökség és székeskáptalan Kán László vajdasága alatt = The chapter and the diocese of Transylvania in the reign of Ladislaus Kán, voivode of Transylvania. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 19-46. (2021)

Huszár Imre Jeromos: P. Albach J. Szaniszló O.F.M : 1795-1853. (1944)

I

Istvánovits Eszter and Kulcsár Valéria: "...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent." : egy elfelejtett nép, a szarmaták. ISBN 978-615-5619-08-3, (2018)

Iulianus Apostata : Beszéd az antiochiaiak ellen, avagy A Szakállgyűlölő (Or. XII.) : késő római szövegyűjtemény 3. (2014)

Ivanics Mária and Usmanov Mirkasym Abdulahatovič: Das Buch der Dschingis-Legende : Däftär-i Cingiz-namä I. : Vorwort, Einführung, Transkription, Wörterbuch, Faksimiles. ISBN 963 482 576 1, (2002)

Iványi Béla: Felső-Magyarországról : felelet Skultéty József "A volt Felső Magyarországról" című pamflettjére. (1930)

Işık Murat: Some biblical Hebrew influence on the Karaim bible translations : the Book of Leviticus, Gözleve Bible (1841). In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 115-129. (2020)

J

J. Nagy László: Avant-propos. In: Mediterrán tanulmányok, (29). p. 5. (2020)

Jakó Zsigmond: Miskolci Csulyak István peregrinációs albuma. (1971)

Jancsák Csaba: Előszó. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 7-8. (2011)

Jancsák Csaba: Soha, sosem az "Én" került az előtérbe, hanem mindig a "Mi" : beszélgetés Kiss Tamással a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége egyik alapítójával, vezetőjével. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 87-90. (2011)

Jancsák Csaba: A magyarországi hallgatói mozgalom bölcsője : a szegedi MEFESZ. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 63-86. (2011)

Jancsákné Majzik Andrea: Történelemoktatás életútinterjúk használatával : az 1956-os forradalom általános iskolai tanításának tantárgy-pedagógiai tanulságai = History Education with Life Interviews : what we can learn about the methodology of teaching the 1956 revolution in upperprimary school. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 50-65. (2020)

Janjetović Zoran: A magyarok oktatási helyzete Jugoszláviában, 1944-1961. In: Aetas, (35) 4. pp. 169-185. (2020)

Jankovics József: Apáczai hatása Bethlen Miklós pedagógiai és iskolapolitikai törekvéseire. (1981)

Jankovics József: Zilahi János legációs levele Bethlen Miklóshoz 1692-ből. (1969)

Janó Evelin: Kapcsolataink az igazi vagyonunk? : gondolatok a magyar társadalomról a koronavírus-járvány után. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 158-174. (2020)

Juhász Krisztina and Marton Gellért Ernő: "Erdélyiként, kisebbségiként úgy érzem, hogy saját szülőhazám és népem múltjának a feltárása a dolgom..." : beszélgetés Kovács Andrással. In: Aetas, (35) 3. pp. 151-166. (2020)

Juhász Lajos: Thuróczy és Bonfini Krónikájának összehasonlítása Zsigmondtól Mátyásig. (1938)

Juhász Péter: A "kettős honfoglalás" és a magyar őstörténet : tévedések és lehetőségek.

Jávorffy-Lázok Alexandra and Tésits Róbert: Betekintés a magyar felsőoktatás intézményhálózatának és a hallgatók létszámának változásába a trianoni békeszerződés következtében. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 45-61. (2020)

K

Kajevic Belhira: Resettled women and the challenges they face : the case of Sweden. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 83-88. (2020)

Kanczler Balázs: A rendszerváltás, mint válságmegoldás Magyarországon 1989.

Kaposi Zoltán: Pécs gazdasági változásai az első világháború idején. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 99-122. (2020)

Kaposi Zoltán: A pécsi gazdasági elit a dualizmus korában. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 17-33. (2020)

Karády Viktor: Társadalomszerkezet, modernizáció és régiók Magyarországon : az 1910-es rétegstatisztikák tükrében.

Keczer Gabriella: Az európai egyetemek szerepe a középkortól napjainkig. In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 32-40. (2006)

Kelemen László: A jogképesség és a személyállapot hazánkban az árpádházi királyok alatt. (1927)

Kelemen László: A nem befolyása a jog és cselekvőképességre a törzsi szervezettől a Hármaskönyv koráig. (1929)

Keller Márkus: A családi ház a magyar lakáspolitikában a második világháború után : transzfer, átvétel, hibridizáció. In: Aetas, (34) 4. pp. 49-61. (2019)

Kemény Krisztián: Egy szerencsés város és tágabb vidéke a "Nagy évben". In: Aetas, (35) 4. pp. 186-188. (2020)

Kemény Krisztián: "Würt-emberek" a "Csudák Évében". In: Aetas, (34) 3. pp. 175-179. (2019)

Keserű Bálint: Az Újfalvi-per jegyzőkönyve. (1971)

Keserű Bálint: A magyar protestáns-polgári későhumanizmus néhány problémája. (1966)

Kesselyák Péter: Földindulás : emlékirat. ISBN 978-963-9573-45-1, (2008)

Keveházi Katalin: Melanchthon és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig : adalékok Melanchthon magyarországi recepciójának első évszázadához. ISBN 963 481 594 4, (1986)

Khavanova Olga: Pavel Petrovics orosz nagyherceg bécsi látogatása 1781-1782-ben. In: Aetas, (34) 3. pp. 72-83. (2019)

Kicsi Valéria: Barla - the cradle of the Nurcu movement. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 281-289. (2021)

Kintli Dóra: Nova ex Hungaria : tudósítás 1546-ból a török-magyar összecsapásokról. In: Aetas, (35) 3. pp. 113-125. (2020)

Kis Iván: Kottanner Jánosné memoárja : retorikai eszközök, a mű lehetséges céljai, és Kottannerné jutalma = Memoires of Helene Kottanner : rhetorical methods, goals of the work and reward of Helene Kottanner. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 54-70. (2021)

Kiss Dávid: Göröngyös Utakon - Ábel Béla Gusztáv életútja visszaemlékezése tükrében.

Kiss Gábor Ferenc: Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai-stratégiai helyzete az első világháború előestéjén.

Kiss Tamás: Association of Hungarian University and College Students 1956 - Szeged. ISBN 9 639 573 248, (2006)

Kiss Tamás: Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége : Szeged 1956. ISBN 963 862 4000, (2002)

Klamm Rezső: Egyptom [Egyiptom] ősvallása a római uralom utolsó századában : doktori értekezés. (1934)

Klukovitsné Paróczy Katalin: A Szegedi Napló Móra Ferenc főszerkesztősége idején : 1913-1919. ISBN 963 481 206 6, (1981)

Kocsis Ádám: Mezőgazdasági csoda az Alföldön? - egy termelőszövetkezet működésének elemzése, 1964-1970.

Kogutowicz Károly: A szegedi vadvízkatasztrófák. (1941)

Kolontári Attila: Tizenkét perc Alekszej Fjodorovics Merekalov életéből. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 267-278. (2020)

Kordé Imre: Boszorkánylegenda Dugonics András édesanyja körül. (1961)

Kovács András: János Zsigmond fejedelem síremléke. In: Aetas, (35) 3. pp. 175-188. (2020)

Kovács István and Nádasi Levente: A közúti távolságok hatása a hajdú-bihari települések gazdaságára. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 79-91. (2019)

Kovács Janka: "Érzelmi nyavalyák" és "ész-tébolyodások" : a lélek betegségei az orvosi disszertációkban a 18-19. század fordulóján. In: Aetas, (34) 2. pp. 67-84. (2019)

Kovács Krisztina: "Enyészet és feltámadás" : megjegyzések a szegedi nagyárvíz történetéhez. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 227-253. (2020)

Kovács Kálmán Árpád: Állam - Szent Unió - Skizma : válogatott dokumentumok a bécsi udvar 1765-74 közötti erdélyi uniós politikájához. (2002)

Kovács Szilvia: Magyar ferencesek az Arany Hordában.

Kovács Szilvia: Özbeg "tatár kán egy követsége" Nyugaton? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 35-41. (2020)

Kovács Szilvia and Zimonyi István and Hatházi Gábor and Pálóczi Horváth András and Lyublyanovics Kyra and Marcsik Antónia: Török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban. ISBN 978-963-306-454-2, (2016)

Kovács Sándor Iván: Rimay János és Érsek András. (1961)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Szepsi Csombor Márton ismeretlen értekezése : disputatio physica de metallis .. Dantisci 1617. (1972)

Krajkó András: A "Keresztény kurzus" művelődéspolitikájáról. (1964)

Kryuchkov Igor Vladimirovich: Issues and prospects for the development of Hungarian agriculture at the turn of the XIXth and XXth centuries in dispatches of Russian diplomats. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 527-535. (2020)

Kryuchkova Natalya Dmitrievna: Female emigration in the British empire in the late XIXth and early XXth centuries in assessments of modern researchers. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 537-545. (2020)

Krámli Mihály: A trianoni békeszerződés és a dunai hajózás. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 5-21. (2020)

Kulcsár Krisztina: Ha főurak útra keltek... : 18. századi főúri utazástípusok Albert szász-tescheni herceg és Mária Krisztina főhercegnő közös utazásai alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 20-36. (2019)

Kulcsár Krisztina: Hajadonként a dinasztia szolgálatában. In: Aetas, (34) 4. pp. 165-169. (2019)

Kulcsár Péter: Az óbudai egyetem Heltai Gáspár Krónikájában. (1971)

Kurdi Krisztina: Galícia kutatások : érdekek és szempontok egy közép-európai régió felfedezéséhez. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 71-77. (2019)

Kurdi Krisztina: A központi hatalmak Ukrajna-politikája és a Szövetség Ukrajna Felszabadításáért kudarca, 1914-1917. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 17-28. (2019)

Kurdi Krisztina: A memoár mint útleírás : a tokaj-hegyaljai bor útja Dov Ber Birkenthal bolehovi zsidó kereskedő visszaemlékezései alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 5-19. (2019)

Kuznetsova Olga: The national question, monarchism and the state in the political views of the Russian emigrant Sergei Prokopovich. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 45-55. (2020)

Kádár József: The Jordanian nationalism. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 91-100. (2019)

Kádár Tamás: Az 1272. évi székesfehérvári "palotaforradalom". In: Aetas, (35) 2. pp. 49-65. (2020)

Károlyi Bálint: Zichy II. Pál árváinak iskoláztatása : iskoláztatási stratégia a Zichy családban a 17. század második felében. In: Aetas, (34) 2. pp. 54-66. (2019)

Kárpáti András: A hoplon-hoplita terminológia kérdései.

Kárpáti Attila István: Wesselényi Miklós kisdedóvó-alapításai. In: Aetas, (35) 1. pp. 5-17. (2020)

Kása Csaba: Babucs Zoltán : Hazatért Nagyvárad! In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 313-316. (2020)

Kázmér László: Felelős mindenért... Hivatásos és tartalékos tisztek a Don-kanyarban.

Képes György: A magyar dohánypiaci szabályozás története az osztrák-magyar kiegyezés fényében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 57-83. (2019)

Képessy Imre: Az út a kiegyezéshez. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 85-97. (2019)

Kökény Andrea: A telepesszabadság szerepe az amerikai nyugati terjeszkedésben - a Mayflower szerződés 400. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 43-54. (2020)

Kőhegyi Mihály and Vörös Gabriella: Madaras-halmok : Kr. u. 2-5. századi szarmata temető. ISBN 978-963-306-014-8, (2011)

L

Ladomérszky Pál: Kassa gazdaságpolitikája a török hódoltság korában. (1943)

Lakatos Artur Lóránd: A szocialista ipari létesítmények sorsa Kolozsváron 1989-et követően : átalakulás, megszűnés, újjászületés. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 87-118. (2020)

Lakos Katalin: A Bāveru-Jātaka : megjegyzések a Buddha-kori indiai tengeri kereskedelem kérdéséhez.

Langó Péter: Morva kontinuitás és a honfoglaló magyarság kérdése a szőlőfürtös függők kapcsán. pp. 37-55. (2013)

Latzkovits László: Alberik világkrónikájának magyar adatai : forrástanulmány. (1934)

Leba József: Két krach Magyarországon, az 1873-as és az 1929-35-ös bankválság párhuzamos elemzése. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 49-69. (2019)

Leba József: A Nulla év 1918 gazdasága Popovics Sándor pénzügyminisztersége alatt. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 29-45. (2019)

Lengyel Eszter: A demokrácia utolsó fóruma. In: Aetas, (34) 3. pp. 180-183. (2019)

Lengyel Ádám: Amikor a talibán elbízta magát - az Anakonda hadművelet és a Shah-i-Khot völgy megtisztítása.

Ligeti Dávid: "Ex oriente pax" : a monarchia keleti fronti háborújának vége 1917-ben. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 157-164. (2020)

Lipták Béla: A MEFESZ megalakulása és a 16 pont : 1956 - Te testamen of revolution - részlet. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 15-26. (2011)

Lipótzy Sándor: Kecskemét th. város birtokszerzése és a szabad királyi városság kérdése. (1935)

Lovas Elemér: Árpádházi B. Margit és kora. (1913)

Lukács B. György: Reformtörekvések Szlovéniában, 1966-1971. In: Aetas, (35) 4. pp. 58-69. (2020)

László Andor: Szekfű Gyula a 19. század magyar történetírásáról. In: Aetas, (35) 1. pp. 106-130. (2020)

László Balázs: A királyi jog a Szent István korabeli jogforrásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 99-128. (2020)

Lénárt T. András: A spanyol változat : fordítók és tolmácsok a Franco-diktatúrában. In: Aetas, (35) 2. pp. 26-36. (2020)

Lőrinczné Bencze Edit: Horvátország hét éve az Európai Unióban. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 357-368. (2020)

M

Macher Péter: A Ganz és az Egyesült Izzó a nemzetközi porondon, 1867-1949. In: Aetas, (34) 1. pp. 184-188. (2019)

Mader Béla: A Tudományos Gyűjtemény története Fejér György (1817-1818) és Thaisz András (1819-1827) szerkesztősége idején. (1976)

Magurano Antonio: La résistance de la langue grecque dans le Salento. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 7-12. (2020)

Majdán János: Vasutak a Dráva két partján. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 321-332. (2020)

Majoros István: A francia sajtó a trianoni békeszerződés aláírásáról. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 203-211. (2020)

Makai János: A Kijevi Rusz első krónikájának magyar fordítása. In: Aetas, (34) 1. pp. 177-183. (2019)

Makkai Béla: Útmutató a megmaradáshoz : a Regáti magyar diaszpóra kalendáriuma. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 49-58. (2020)

Makra Mónika: Emlékezz Ránk! ...azokra, akik "egy kis munkán" voltunk a Szovjetunióban.

Maléth Ágnes: Viták a konstanzi zsinaton. pp. 57-72. (2013)

Marossy Alfonz: Cluny szerzetesi élete Szent Gellért korában. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 85-99. (2001)

Marton Gellért Ernő: "Az mint Isten tudnunk adja, oltalmazzuk vérünkkel is szegény hazánknak bástyáját..." : magyar nyelvű Esterházy-levelek a Koháry-Coburg család levéltárából. In: Aetas, (35) 3. pp. 126-150. (2020)

Mellár Balázs: Árpád-kori körmeneti kereszt töredéke Felgyő határából. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 395-408. (2020)

Mezei Mónika: Teaching about the Holocaust using video testimonies : pedagogical aims and research results of the impact and efficacy of lessons. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 34-49. (2020)

Mezey András: Prágai tavasz, prágai ősz : egyházpolitika és a magyar katolikusok reagálásai korabeli hangulatjelentések alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 98-108. (2019)

Mezey Csaba Bence: Civil-katonai együttműködés - az összefogás jelentősége a maláj válság példáján keresztül, 1948-60.

Mezey János: Történetek a Mezey kántorcsaládról. ISBN 978 963 508 830 0, (2016)

Michnay Gyula: Mint Mohamed koporsója : életrajzi írások. ISBN 963 00 7038 3, (2001)

Mihályi Dorottya: Akik nem akartak tétlen maradni : a francia katonai együttműködés két oldala. In: Aetas, (34) 1. pp. 156-158. (2019)

Mihályi Dorottya: Touristes au service de l’État : le récit de voyage comme un instrument contre l’indifférence coloniale? In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 101-114. (2020)

Miklós Péter: Az aradi ellenforradalmi kormány történetéhez. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 225-231. (2020)

Miskolczy Ambrus: A Kárpátokon túli román fejlődés eredeti jellegzetességeiről : feudális vagy tributális társadalmi-politikai rend? In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 42-60. (2020)

Molitoris Károly: A belső-ausztriai parasztháború 1515-ben : a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy kiadatlan kézírata [kézirata] s egyéb források alapján. (1911)

Molitoris Károly: A lechmezei csata 955-ben. (1912)

Molnár Dávid: Az egri lakosság stratégiái a 1886-os filoxéra pusztítást követően.

Moór Elemér: A magyar nép eredete : kritikai tanulmány. (1933)

Murádin János Kristóf: Báró Bánffy Dániel, az Erdélyi Párt földművelésügyi minisztere a magyar kormányban 1940 és 1944 között. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 243-255. (2020)

Mészáros Gyula: Hiung-nuk és húnok. (1937)

Mód László: Magyarkák, kadarkák, kövidinkák : Szeged város szőlő- és bortermelése : 1880-1914. ISBN 978 963 306 626 3, (2018)

Mód László and Simon András: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez. ISBN 978 963 306 015 5, (2010)

N

Nagy Anna: A posztmodern terrorizmus és az Iszlám Állam. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 339-369. (2018)

Nagy Barna: Tervezet Ecsedi Báthori István műveinek kiadására. (1972)

Nagy Georgina: Sécurité et migration : l'Algérie et le danger du Sud. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 77-82. (2020)

Nagy Géza: Adalék Vörösmarty 48-as szerepléséhez. (1961)

Nagy Imre: Szerbia határon átnyúló együttműködésének földrajzi sajátosságai az EU külső határán. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 381-393. (2020)

Nagy Miklós: Les particularités des changements de régime en Europe centrale et orientale et la montée des nationalismes. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 89-95. (2020)

Nagy Miklós: Szeged francia megszállása és az antant-intervenciós tervek. In: Aetas, (34) 1. pp. 128-138. (2019)

Nagy Pál: Parasztok, cigányok, proletárok : az alsó kaszt és a cigány etnicitás történeti értelmezéséhez, 19-20. század. In: Aetas, (35) 1. pp. 131-149. (2020)

Nagy Péter Tibor: Educated elites and the Transylvanian University, 1872-1918.

Nagy Zsolt Dezső: A lengyel pénzek 16. századi forgalma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nagyillés János: Lectori Salutem!

Nenad Obradovic: Egy uralkodó családról másképpen. In: Aetas, (35) 1. pp. 201-203. (2020)

Novák István: Egyes szellemi irányzatok hatása az 1917-es Codex Iuris Canonici kialakulásakor. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 2. pp. 207-219. (2020)

Nyemcsok Attila: Az 1887-es földközi-tengeri egyezmények. (1992)

Németh Gizella and Papo Adriano: La testimonianza di Antal Ivancsics al processo per l'assassinio di Frate Giorgio Martinuzzi. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 119-137. (2019)

Németh Sarolta Katalin: A Pécsi Disputa szövegeiről. (1973)

Németi János and Molnár Zsolt: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben : a Nagykároly-Bobáld-tell = Bronzezeitliche Machtzentren in Nordwest-Siebenbürgen : der Tell von Carei-Bobáld. ISBN 978 963 306 196 1, (2012)

O

Obradovic Nenad: Zsigmond király és Lazarević István despota : a hűbéri viszony keletkezésének idejéről = King Sigismund and despot Stefan Lazarević : about the time when the vassality began. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 47-53. (2021)

Olajos Terézia: Bizánci források az Árpád-kori magyar történelemhez = Fontes byzantini ad historiam hungaricam aevo ducum et regum e stirpe Arpadiana pertinentes : kiegészítés Moravcsik Gyula "Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai" című forrásgyűjteményéhez. ISBN 978-963-9640-52-8, (2014)

Olasz Lajos: Magyarország légi honvédelme 1918-1919-ben. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 183-201. (2020)

Olasz Lajos: Tervek a Felvidék visszafoglalására 1920-ban. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 89-114. (2020)

Olasz Sándor: A kálvini művészetfölfogásról és magyarországi kisugárzásáról. (1973)

Oláh András Pál: A szövetséges röplapszórás és a zsidók deportálása Magyarországon a II. világháború idején.

Ormos Bálint: Kutatási lehetőségek a római villa témakörén belül.

Orosz László: Alternatívák a megmaradásért vívott harcban : az erdélyi szászok a dualizmus korában. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 35-47. (2020)

P

P. Szabó Béla: Nagyszebentől Bécsig - Professzor sors a dualizmus korában : Leopold Pfaff, magánjogász. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 127-142. (2019)

Padányi Viktor: Széchenyi kultúrája. (1943)

Pap Tibor: A vajdasági magyarok szülőföldhöz való viszonyulásának geo- és etnopolitikai kontextusa : Vajdaság (és) a Bal(-)kánon: geopolitikai és szemantikai mozgások 1918-tól napjainkig I. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 269-285. (2020)

Papp Sándor: Osmanische Funktionäre im Informationsnetz des kaiserlichen Residenten in Konstantinopel Simon Reniger (1649-1666). In: Chronica, (19). pp. 24-41. (2020)

Papp Sándor: Political and administrative organisation of the Ottoman central government. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 305-315. (2021)

Papp Sándor: "Rendkívül felemelő és megindító látvány ennek a rabságból felszabadult keleti népnek a lelkesedése" : forradalom és alkotmányosság a 20. század eleji Isztambulban egy magánszemély és a hivatalos diplomácia szemszögéből. In: Aetas, (35) 3. pp. 87-112. (2020)

Papp Viktor: Fösvény és tékozló dzsentrik? : egy Somogy megyei nemesi família története a 19. században. In: Aetas, (35) 1. pp. 71-92. (2020)

Pejić Luka: Banditry and subversion in Croatia at the end of the long nineteenth century. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 187-205. (2020)

Pelles Márton: Az Atlantica Tengerhajózási RT. története, 1907-1918. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 35-48. (2019)

Pelles Márton: Dr. Tauffer Emil (1905) és Roediger Ernő (1907) jelentései a Fiume-New York közötti kivándorlásról. In: Aetas, (34) 2. pp. 107-119. (2019)

Pelles Márton: A Fiumei Hitelbank Rt. története és vállalkozásgeneráló szerepe 1887-1907 között. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 5-15. (2019)

Perbíró József: Ötvenhat Szegeden emlékeimben. ISBN 9 638 624 019, (2002)

Peterecz Zoltán: 100 éve történt : a magyarországi és erdélyi helyzet amerikai szemszögből : 1919. január-február. In: Aetas, (34) 1. pp. 54-66. (2019)

Petrovics István: Mattsee - Fort Knox - Budapest : a Szent Korona tengerentúli útja és hazatérése. In: Aetas, (34) 4. pp. 170-176. (2019)

Pető Dezső: Széchenyi képzelete. (1935)

Pintér-Nagy Katalin: Is tearing the tent down the symbolic expression of the death penalty? - the traces of an Avar custom in the work of Theophylact Simocatta. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 329-338. (2021)

Piti Ferenc: I. Lajos király lendvai vásáradománya : 1366? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 69-72. (2020)

Plinius Secundus Caius: Idősebb Plinius a mágiáról : részletek a 28. és 30. könyvből. (2011)

Podhajská Terézia: Slovene national identity as a part of Yugoslav identity or as its contradiction? In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 17-34. (2020)

Polgár Szabolcs: Avarok említése középkori földrajzi művekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 73-80. (2020)

Prohászka Géza: Rebuilding a nation : the way of devolution in Scotland in the second part of the twentieth century. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2017. pp. 95-109. (2013)

Ptitsin Andrei Nikolaevich: Austro-Hungarian entrepreneurs in Russia in the conditions of the first World War. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 547-554. (2020)

Pym Anthony David: Bizalomalapú fordítástörténelem : a kulcskérdések és egy illusztráció. In: Aetas, (35) 2. pp. 167-178. (2020)

Pálinkó Attila: Párbeszéd "illúziók nélkül" : kutatástörténeti interjú Hajdu Tiborral. In: Aetas, (34) 1. pp. 139-155. (2019)

Pálinkó Máté: Amit a középkori Csongrádi Főesperességről és intézményéről tudni érdemes.

Pászka Imre: Narratív történetformák a megértő szociológia nézőpontjából. ISBN 978-963-9573-40-6, (2007)

Pásztor Renáta: Az ukrán-orosz kapcsolatok alakulása Ivan Mazepa "átállásától" a poltavai csatáig : I. Péter levelezésének tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 55-67. (2020)

Péter László: 1956 előtt, alatt, után. ISBN 963 9573 20 5, (2006)

Péter László: Löw Immánuel : tanulmányok. ISBN 978-963-306-467-2, (2015)

Péterffy Gergely: Vasúti utazás az északkeleti országrészben, 1945-1956.

Pétervári Máté: Az Osztrák-Magyar Monarchia alsó középszintű közigazgatása a kiegyezést követően. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 113-125. (2019)

Pétervári Máté: A szolgabírák jogállása az 1870. évi XLII. tc. időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 81-97. (2020)

R

Rada János: Antiklerikális röpiratok vallással kapcsolatos attitűdjei a dualizmus idején : 1867-től 1895-ig. In: Aetas, (35) 1. pp. 18-39. (2020)

Ramšak Jure: A horvát és a szlovén katolikus egyház dilemmái és lehetőségei a késő szocialista Jugoszláviában. In: Aetas, (35) 4. pp. 44-57. (2020)

Rey Didier: La Corse et la Coupe du monde de football 2018 : quand un pays peut en cacher un autre. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 103-113. (2020)

Ring Éva: Egy osztrák kereskedelmi tanácsos élményei Moszkvában Karl von Zinzendorf 1774-es naplója. In: Aetas, (34) 3. pp. 84-97. (2019)

Romsics Gergely: Reform a keresztény nacionalizmus jegyében : egy neokatolikus kísérlet transznacionális vonatkozásai. In: Aetas, (34) 4. pp. 27-48. (2019)

Rosselli Alessandro: Riflessioni sul neo-nazionalismo italiano : il caso della Lega di Matteo Salvini. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 45-51. (2020)

Rostoványi Zsolt: Sykes-Picot-egyezmény: az "arabság trianonja"? In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 213-224. (2020)

Rudisch Ferenc and Tóth Benedek: Az egészség fogalmának kulturális konstrukciója az 1850-es években. In: Aetas, (34) 4. pp. 75-90. (2019)

Rábai Krisztina: Egy középkori pecsétnyomó azonosítására tett kísérlet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 81-100. (2020)

Rácz Lajos: Kitörési kísérlet. In: Aetas, (35) 4. pp. 189-192. (2020)

Révész Béla: Bibó István : 1911-1979. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 1. pp. 47-76. (2020)

Révész Béla: Bibó István utóéletének első tíz éve. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 151-175. (2020)

Révész Béla: Jogtudósok titkai : történetek a titkosszolgálatok és a jogtudományok neves művelőinek 20. századi kapcsolataiból. ISBN 978-615-5411-71-7, (2018)

Révész Béla: A modern államiság képe az 1989-es politikai egyeztető tárgyalásokon. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 139-171. (2019)

Révész Mária: Romulus Amasaeus : egy bolognai humanista magyar összeköttetései a XVI. század elején. (1933)

Révész Éva: A Gyulák és a magyarok korai kereszténysége. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 33-42. (2020)

Révész Éva: Idő és emlékezet : a kora Árpád-kori keleti kereszténység hazai egyházi kutatásáról. pp. 73-83. (2013)

Rézler Gyula: A magyar nagyipari munkásság kialakulása : 1867-1914. (1938)

S

Sarnyai Csaba Máté: "Hogyan lehet szeretni a hazát?" : Zadravetz István egy interjúja és két szentbeszéde Szeged - Alsóváros 1919 január - május. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 63-73. (2020)

Schamiloglu Uli: Notes on the Muhabbetname of Xorezmi. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 353-369. (2021)

Schiller Vera: A Szuda és az egyiptomi vallás. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 89-102. (2020)

Schvéd Brigitta Kinga: A holland közvetítők szerepe a XVII. századi svéd nagyhatalmi politika sikerességében.

Sebestyén Éva: A história de um manuscrito escrito em Angola. A viagem de László Magyar no interior de África Austral nos anos 1849-57.

Sipos József: Az 1917-es oroszországi forradalmak hatása a Gazdapártra. In: Aetas, (34) 1. pp. 121-127. (2019)

Skrynnikova Tatiana Dmitrievna: Status i funkcii poslov čingis-hana. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 371-379. (2021)

Strahlenberg Philipp Johann von: Das Nord- und ostliche Theil von Europa und Asia. (1975)

Suba János: A magyar királyság határkiigazításának költségei 1890-1918 között. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 87-103. (2020)

Suba János: A szegedi katonai körlet és csendőrkerület 1919-1921 között. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 27-43. (2020)

Sudár Balázs: Egy előkelő albán család megkapaszkodása és felemelkedése a magyar végvidéken : az Aranidok. In: Aetas, (35) 3. pp. 5-13. (2020)

Sutka Csilla and Széles Flóra: A Cherokee Nemzet mint szuverén hatalom, 1831-1832.

Synkellos Theodoros: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei. ISBN 978-963-306-145-9, (2011)

Szabados György: Magyar államszervezet a X. században. pp. 85-129. (2013)

Szabó Ferenc: Társadalom, művelődés Zsigmond törvényeiben. (1927)

Szabó Ildikó: A politikai szocializáció fragmentált modellje a rendszerváltás utáni Magyarországon.

Szabó Levente Gábor: Japanese ships in the Mediterranean : an unlikely ally escorting 70.000 troops for the Entente. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 85-90. (2019)

Szabó Levente Gábor: A Jeune École hatása a Japán Birodalmi Haditengerészetre.

Szabó Máté: Nagyüzemi agrárgazdálkodás a Dráva mentén az első világháború előtt. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 39-57. (2020)

Szabó Pál: Hunyadi Mátyás életkoráról. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 143-154. (2019)

Szabó Pál: "Örvendezzenek az Egek..." : a ferrarai-firenzei egyetemes zsinat egyházi uniója, 1439. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 62-73. (2020)

Szabó Sándor: A II. világháború közelről : Bozsik Béla visszaemlékezése.

Szalai Gábor: Korábbi, államilag szervezett lakosságcserék hatása a csehszlovák-magyar egyezmény megszületésére. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 303-317. (2020)

Szalai Gábor: A csehszlovák-magyar lakosságcsere egyes külpolitikai összefüggései. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 207-230. (2020)

Szalkai Zoltán: Széchenyi reformkora. (1931)

Szaniszló Réka Brigitta: Kommunizmus Vietnamban : egy magyartípusú rendszerváltozás lehetősége? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (9). pp. 103-119. (2019)

Szegfű László: L'eredità spirituale più antica I. : riflessioni sulle antiche credenze ungheresi. ISBN 963 00 5738 7, (2001)

Szegfű László: Ősi szellemi örökségünk I. : gondolatok az ősi magyar hitvilágról. ISBN 963 650 832 1, (1996)

Szentkúti Kornél: Művelődési viszonyok báró Wesselényi Miklós műveiben. (1937)

Szilágyi István: A versaillesi békerendszer geopolitikai következményei. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 289-301. (2020)

Szolcsányi János: Szegedi szikra gyújtotta fel az ’56-os forradalmi lángot. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 9-14. (2011)

Szolnoki Zoltán: Az elit és a mongolok : érdek és bűnhődés a 13. századi Magyar Királyságban. In: Aetas, (35) 2. pp. 179-182. (2020)

Szolnoki Zoltán: Erőszak, igazságszolgáltatás és városi politika a középkori és a kora újkori Bolognában. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 103-109. (2020)

Szombathy Zoltán: Vajdaság mezőgazdasági változásai az elmúlt 100 évben 1919-2019. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 5-18. (2019)

Szádeczky-Kardoss Samu: Áttelepítés és eltelepedés a görögök történelmében : a történeti idők kezdetétől 362-ig Kr. e. (1941)

Szántó Richárd: Ravennai Anonymus Cosmographiája és a korai magyar történet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 101-125. (2020)

Szász Erzsébet: A tilsiti béke : 1807. július 7. (1992)

Szász Géza: L'internationalisation d’un championnat national : gestes, mythes et réalités de la première division hongroise. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 97-102. (2020)

Szász Géza: Réformes ou révolution? : l'image de la Hongrie d'avant 1848 au miroir de la presse française. ISBN 978-963-306-543-3, (2016)

Székely Melinda: "Gyolcsba, bíborba és karmazsinba öltöztél" (Jel 18,16) : textíliák és textilfestékek a principatus kori Római Birodalomban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 127-137. (2020)

Székelyhidi Ágoston: A MEFESZ és a KISZ 1956-57-ben : értelmiségi fiatalok a nemzet szolgálatában és elárulásában. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 27-53. (2011)

Szíjártó M. István: A Habsburgok pénzügyi-katonai állama. In: Aetas, (34) 3. pp. 162-167. (2019)

Szőcs Tibor: Egy prépostállítás buktatói : a Drugetek és a Sztriteiek konfliktusa a leleszi konvent körül. In: Aetas, (35) 2. pp. 142-154. (2020)

Szőts Zoltán Oszkár: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának historiográfiai magyarázatai.

Sólyom László: Sólyom László a Magyar Köztársaság elnökének ünnepi beszéde 2006. október 16-án a Szegedi Tudományegyetemen. In: A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. pp. 55-62. (2011)

Süli Szabina Mercédesz: "Bukott kémek" a szocializmusban : értekezés a Belovai-ügyről. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (2). pp. 437-491. (2019)

T

T. Horváth Attila: Szuahéli expanzió Kelet-Afrikában és a Kongó-medencében a XIX. század második felében.

T. Horváth Ágnes: A Római Birodalom latin nyelvű levelezésének három évszázada. ISBN 963 86240 4 3, (2002)

Takács István: Histoire d'agriculture de Kiskunmajsa. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 16-18. (1946)

Takáts Endre: Gróf Nádasdy László csanádi püspök : 1662-1729. (1943)

Talleyrand Charles-Maurice: Értekezés annak előnyeiről, hogy a jelen körülmények között új gyarmatokat szerezzünk. (1992)

Tamás Ágnes: Egy élclapszerkesztő a vádlottak padján. In: Aetas, (35) 1. pp. 55-70. (2020)

Tamás Ágnes: A parlamentarizmus válsága karikatúrákon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 138-154. (2020)

Tamási Anna Éva: A házasságtörés a székesfehérvári és a veszprémi szentszék gyakorlatában a kiegyezés időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 155-164. (2019)

Tardy Lajos: Beyond the Ottoman empire : 14th-16th century Hungarian diplomacy in the east. (1978)

Tardy Lajos: Sklavenhandel in der Tartarei : die Frage der Mandscharen. (1983)

Tatai Molnár Magdolna: A jászok és kúnok története. (1937)

Tefner Zoltán: Német-osztrák-magyar szakértői bizottsági konferencia a lengyel vámpolitika kérdéséről, 1916. augusztus 29 - szeptember 1. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 59-70. (2020)

Teiszler Éva: A Hartvik-legenda XIV. századi oklevelekben fennmaradt változatai. pp. 131-144. (2013)

Tettamanti Béla: A közösség gondolata Kármán Mór neveléselméletében. (1928)

Thoroczkay Gábor: Megjegyzések az egri és bihari (váradi) püspökségek esetleges korai kapcsolatáról = Comments on the possible early connection between the bishoprics of Eger and Biharea (Oradea). In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 13-18. (2021)

Tilcsik György: Kossuth Lajos 1848. szeptember 23-án kelt, népfelkelést hirdető szózatának német nyelvű fordítása és átdolgozása. In: Aetas, (34) 2. pp. 85-106. (2019)

Tomka Béla: Az euroszkepticizmus és ami mögötte van. In: Aetas, (35) 4. pp. 197-201. (2020)

Tomka Béla: Fogyasztás a második világháború utáni Kelet-Közép-Európában : politikai meghatározók és transznacionális hatások. In: Aetas, (34) 4. pp. 62-74. (2019)

Tonk Sándor: Rozgonyi Sutor (Varga) János. (1971)

Toronyi Alexandra: Az alföldi barbaricum szarmata kori települései.

Tresz Sándor: Korjellemző kritériumok hazai középkori emlékeinkben : diagnostica historica. (1937)

Trotta Marco: The construction of the Italian national identity : a historiographical reflection. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 13-21. (2020)

Tunnunai Victor: Chronica : 444-565. (2008)

Turbucz Dávid: A Horthy-korszak legnépszerűbb politikusa. In: Aetas, (35) 4. pp. 193-196. (2020)

Turgot Anne-Robert Jacques: Turgot : levelek a toleranciáról. (1996)

Tusor Péter: Katolikus király apostoli jogai? : a magyar királyi főkegyúri jog, 1417-1918 : vázlat. In: Aetas, (34) 3. pp. 109-121. (2019)

Tápay-Szabó Gabriella: Szeged erkölcsei a XVIII. században. (1933)

Tóth Dominik: "Taklo más sikovati jízdné pésí i vozy" - egy 15. sz. cseh hadirendtartás és jelentősége a magyar történettudomány számára.

Tóth Hajnalka: Vasvár előtt : Habsburg-oszmán megegyezési kísérlet Temesváron 1663-ban. In: Aetas, (35) 3. pp. 46-60. (2020)

Tóth Imre: Egy államjogi fikció sorsa : az NDK elporladása és a keletnémet menekültválság 1989-ben. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 395-405. (2020)

Tóth Krisztina: Az Apostoli Szentszék átfogó felmérése a magyarországi egyházi javakról, 1925-1927. In: Aetas, (34) 1. pp. 97-120. (2019)

Tóth Marcell: A katonatiszt és a rendőrkapitány : két testvér az ellenforradalmi Szegeden. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 91-108. (2020)

Tóth Sándor László: A De administrando imperio 38. fejezetének forrásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 155-169. (2020)

Tóth Sándor Máté: "Minősített adatok" nyilvánosságra hozása egy neolatin kiseposzban : Pray György Taurunum című művének történelmi forrásairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 2. pp. 253-274. (2020)

Tóth Tibor: The British and Irish volunteers’ perception of the Ottoman and Christian armies during the Great Turkish War in Hungary, 1683-1699. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 7-18. (2019)

Túróczi Tamás: Források a spanyol expanzió japán periódusának, 1587-1636 tanulmányozásához. (2012)

Tüskés Gábor: A kegyelem fogalma és elmélete II. Rákóczi Ferenc Confessio peccatoris című művében. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 167-220. (2020)

U

Uhrmann Iván: „Zsidó történészek – magyar koratörténetről”.

Unowsky Daniel: Helyi erőszak, regionális politika és állami válság : az 1898-as zsidóellenes lázadások a Habsburg Galíciában. In: Aetas, (34) 3. pp. 142-161. (2019)

Urbán Máté: Remeték, lovagok, szarvasok és oroszlánok : állatok a magyar és Magyarországhoz kötődő szentek életrajzaiban és hagiográfiai párhuzamaik. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 43-61. (2020)

V

Vajda Tamás: Meghatározható-e a Dél-Alföld késő középkori lélekszáma? pp. 145-180. (2013)

Vajda Zoltán: Papers in English and American studies : Tomus XIII. - Innovative persuasions : aspects of John C. Calhoun's political thought. ISBN 978 963 482 807 5, (2007)

Vajda Zoltán: Tanulmányok Amerika történelméről és kultúrájáról. In: Aetas, (34) 4. pp. 177-183. (2019)

Vajkai Zsófia: Adalékok Magyar László angolai utazásainak kutatásához.

Valkony Zsófia: Eius corpus translatum est : a magyar hagiográfia egyetlen translatio-leírása.

Varga Beáta: Az ukrajnai kozákság és a magyarországi hajdúság genezisének összehasonlító vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 171-184. (2020)

Varga Beáta: A Hetmanátus modernizációja : a kozák adminisztráció tervei 1687-1764 között : Vaszil Kononyenko könyvéről. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 110-116. (2020)

Varga Lajos: Harc a revizionizmus ellen a Német Szociáldemokrata Párt 1903-as drezdai kongresszusán. In: Tudományos szocializmus, (1). pp. 1-72. (1961)

Varga László: Az erősödő India mint tárgyalópartner, tanulságok a Mahábháratából. In: Aetas, (34) 1. pp. 174-176. (2019)

Varga Norbert: Az I. világháború hatása a kartelljog kodifikációjára. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 165-177. (2019)

Varga Valéria: Útleírások a római császári korban. (1942)

Varga Ágnes Katalin: Az Imrédy-vonalat követő Milotay és a Teleki-kormány. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 109-125. (2020)

Veszprémy László Bernát: "Leszármazás szerinti állampolgárságát 90 napon belül igazolja!" : bepillantás a KEOKH kassai kirendeltségének működésébe. In: Aetas, (34) 4. pp. 91-105. (2019)

Vida Beáta: "Monasterium de Erche situm in insula loci secreti" : Ercsi monostorának története. pp. 181-197. (2013)

Vida Mihály: Három hét boldogság : 1956 szegedi története. ISBN 9 639 573 256, (2006)

Vincze Gábor: A "Szombatosoktól" a Pusztaszeri Árpád Egyesületig, 1896-1939.

Virágh Ágnes: A nápolyi hadjáratok ismeretlen epizódja : az aversai zsoldoslázadás. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 119-132. (2020)

Viski Károly: Bírópecsét : egy Árpád-kori jogszokás emléke. (1930)

Vizi László Tamás: Öt hónap a népjóléti minisztérium élén : Batthyány Tivadar minisztersége, 1917. augusztus 18.-1918. január 25. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 71-86. (2020)

Vukman Péter: "... a szerb himnusz zenéjét egy szlovén komponista szerezte, a horvátot egy szerb, az osztrák nemzeti himnusz szövegét pedig egy horvát költőnő írta" : beszélgetés Zoran Janjetovićcsal. In: Aetas, (35) 4. pp. 160-162. (2020)

Véber Zoltán: Egy elfeledett szerbiai csata : Krusevác (1454).

Végh Loretta Vivien: Friedrich István és a választójog kérdése a két háború között.

Vér Eszter Virág: "...egy új köteléket fog fűzni magas családja s a nemzet között..." : az uralkodócsalád tagjai Magyarországon, 1867-1868. In: Aetas, (34) 2. pp. 5-36. (2019)

Vér Márton: Insights from the inside : an old Uyghur register and the administration of the Mongol empire. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 435-448. (2021)

W

Walter Dorottya and Pópity Dániel: A síron túli álom : szarmata halotti faszerkezetek lenyomatai Csanádpalota-Országhatár M43 56. lelőhelyen. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 151-186. (2020)

Wojtilla Gyula: History of Kṛṣiśāstra. (1999)

Wolf Mária: A borsodi földvár : egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása. ISBN 978 963 306 241 8, (2019)

Würflinger Christoph: Die Verschlüsselung der Korrespondenz des kaiserlichen Residenzen in Konstantinopel, Alexander von Greiffenklau zu Vollrads (1643-48). In: Chronica, (19). pp. 6-23. (2020)

Z

Z. Karvalics László: Dimensions of granularity. In: Belvedere Meridionale, (32) 3. pp. 123-125. (2020)

Z. Karvalics László: Két lépés előre, egy lépés oldalra. In: Aetas, (35) 1. pp. 192-194. (2020)

Z. Karvalics László: A fordítástörténelem kreatív klasszikusa : Anthony Pym. In: Aetas, (35) 2. pp. 155-156. (2020)

Z. Karvalics László: A szakadatlanul újralátogatható fordítástörténelem : az információtörténeti megközelítések értelme és kihívásai. In: Aetas, (35) 2. pp. 5-16. (2020)

Z. Karvalics László: "...a történetírás eredendően irodalmi műfaj, és úgy vélem, továbbra is annak kell maradnia" : interjú Anthony Pymmel. In: Aetas, (35) 2. pp. 157-165. (2020)

Zachar Péter Krisztián: Az osztrák hivatásrendi államszervezet és az érdekképviseletek kérdése. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 581-596. (2020)

Zachar Péter Krisztián: Restauráció, reform vagy újjáépítés az alapokról? : katolikus államreform-elképzelések a két világháború között. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 157-180. (2020)

Zahorán Csaba: Reciklált történelem : a múlt instrumentalizálása a jelenlegi magyar és román nemzetépítésben. In: Aetas, (34) 1. pp. 18-37. (2019)

Zeman Ferenc: Pártpreferenciák a kétmandátumos törvényhatósági jogú városokban a két világháború között. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 233-241. (2020)

Zimonyi István: The origins of the Volga Bulghars. ISBN 963 481 839 0, (1990)

Zimonyi István: The spread of the Iron stirrup along the Silk Road. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 479-495. (2021)

Zimonyi István: A török identitás a középkori nomádoknál Belső-Eurázsiában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 185-200. (2020)

Zolnai Béla and Tonelli Sándor and Kogutowicz Károly and Csekey István: Klebelsberg emlékezete. (1933)

Zsinka László: Integráló erők lehetősége a nemzetközi rendszerben, fogalmi alapvetés. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 455-469. (2020)

Zsumangaliev Meirambek: A kumánok és a Rusz kapcsolatai a mongol hódításig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 201-219. (2020)

Ö

Ötvös Péter: Thoraconymus Mátyás. (1971)

Ž

Župčán Ladislav: Košice castle in the optics of written sources. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 129-156. (2020)

This list was generated on 2023. február 4. 01:08:10 CET.