Items where Subject is "06.01.01.06. Early modern history"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Ö
Number of items at this level: 59.

A

Altın Kutse: The reconstruction of the motives and activities of the last campaign of Kanuni Sultan Süleyman. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 21-41. (2021)

B

Bagi Zoltán Péter: Esztergom 1595-ös visszavétele a napi jelentések tükrében. (1998)

Bagi Zoltán Péter: A Habsburg Birodalom első dragonyos kompániáinak felállítása, felszerelése és finanszírozása a tizenöt éves háborúban. In: Aetas, (35) 3. pp. 14-33. (2020)

Balogh István: Velenczei diplomaták Magyarországról : 1500-1526 : forrástanulmány. (1929)

Balázs Mihály: Ecsedi Báthori István levelei Bocskaihoz. (1972)

Beke Ida: Erdély társadalma és művelődése az Approbata Constitutiókban. (1927)

Berczeli Anzelm Károly: Giambattista Vico és a történelem. (1929)

Boga Alajos: Székelyföld történetírója a XVII. században. (1914)

Brandl Gergely and Göncöl Csaba and Juhász Krisztina and Marton Gellért Ernő and Szabados János: Kommunikation und Nachrichtenaustausch : Verhandlungsstrategie der habsburgischen Seite bei der Friedensverhandlung von Szőny, 1627. In: Chronica, (19). pp. 113-140. (2020)

Buday Kálmán: Báthory István erdélyi fejedelemsége : 1571-76. (1932)

C

Cziráki Zsuzsanna: "Mein guter, väterlicher Maister" : Wissenstransfer unter kaiserlichen Gesandten an der Hohen Pforte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In: Chronica, (19). pp. 42-83. (2020)

Cziráki Zsuzsanna: Preface. In: Chronica, (19). pp. 4-5. (2020)

F

Fiala Endre: Pápaság és nemzetállamok a késői középkorban és az újkor hajnalán. (1937)

G

Gottselig Gizella: Korrajz régi nagyasszonyok leveleiből : XVI-XVII. század. (1937)

Gulyás László: A Délvidék története 2. : a török kiűzésétől Trianonig 1683-1920. ISBN 978 963 89724 0 8, (2012)

Gyémánt Richárd: Az 1735. évi Szegedinác Péró-féle felkelés vázlatos áttekintése. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 15-37. (2020)

Gyémánt Richárd: A Temesi Bánság első kormányzója : gróf Claude Florimond de Mercy, 1666-1734. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 31-48. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások. ISBN 978-963-306-650-8, (2019)

H

Hadnagy Szabolcs: Az 1658. évi oszmán hadjárat : egy kettős hadjárat lehetősége. In: Aetas, (35) 3. pp. 34-45. (2020)

Haffner Tamás: Az uniós és a magyar energiapolitika helyzete és kihívásai. ISBN 978-615-80462-7-5, (2019)

Harkó Gyula: A pénz története Magyarországon : 1526-1608. (1912)

Hets J. Aurélián: A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század közepén. (1938)

Huemer Anna: "Copy & Paste" im Reisebericht der Frühen Neuzeit? : Intertextualität im "Türkischen Itinerarium" des Johann Georg Metzger, 1650. In: Chronica, (19). pp. 84-112. (2020)

J

Jakó Zsigmond: Miskolci Csulyak István peregrinációs albuma. (1971)

Jankovics József: Apáczai hatása Bethlen Miklós pedagógiai és iskolapolitikai törekvéseire. (1981)

Jankovics József: Zilahi János legációs levele Bethlen Miklóshoz 1692-ből. (1969)

K

Keserű Bálint: Az Újfalvi-per jegyzőkönyve. (1971)

Keserű Bálint: A magyar protestáns-polgári későhumanizmus néhány problémája. (1966)

Keveházi Katalin: Melanchthon és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig : adalékok Melanchthon magyarországi recepciójának első évszázadához. ISBN 963 481 594 4, (1986)

Khavanova Olga: Pavel Petrovics orosz nagyherceg bécsi látogatása 1781-1782-ben. In: Aetas, (34) 3. pp. 72-83. (2019)

Kintli Dóra: Nova ex Hungaria : tudósítás 1546-ból a török-magyar összecsapásokról. In: Aetas, (35) 3. pp. 113-125. (2020)

Kordé Imre: Boszorkánylegenda Dugonics András édesanyja körül. (1961)

Kovács András: János Zsigmond fejedelem síremléke. In: Aetas, (35) 3. pp. 175-188. (2020)

Kovács Kálmán Árpád: Állam - Szent Unió - Skizma : válogatott dokumentumok a bécsi udvar 1765-74 közötti erdélyi uniós politikájához. (2002)

Kovács Sándor Iván: Rimay János és Érsek András. (1961)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Szepsi Csombor Márton ismeretlen értekezése : disputatio physica de metallis .. Dantisci 1617. (1972)

Kulcsár Krisztina: Hajadonként a dinasztia szolgálatában. In: Aetas, (34) 4. pp. 165-169. (2019)

Károlyi Bálint: Zichy II. Pál árváinak iskoláztatása : iskoláztatási stratégia a Zichy családban a 17. század második felében. In: Aetas, (34) 2. pp. 54-66. (2019)

Kökény Andrea: A telepesszabadság szerepe az amerikai nyugati terjeszkedésben - a Mayflower szerződés 400. évfordulójára. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 43-54. (2020)

L

Ladomérszky Pál: Kassa gazdaságpolitikája a török hódoltság korában. (1943)

M

Marton Gellért Ernő: "Az mint Isten tudnunk adja, oltalmazzuk vérünkkel is szegény hazánknak bástyáját..." : magyar nyelvű Esterházy-levelek a Koháry-Coburg család levéltárából. In: Aetas, (35) 3. pp. 126-150. (2020)

N

Nagy Barna: Tervezet Ecsedi Báthori István műveinek kiadására. (1972)

Németh Sarolta Katalin: A Pécsi Disputa szövegeiről. (1973)

O

Olasz Sándor: A kálvini művészetfölfogásról és magyarországi kisugárzásáról. (1973)

P

Papp Sándor: Osmanische Funktionäre im Informationsnetz des kaiserlichen Residenten in Konstantinopel Simon Reniger (1649-1666). In: Chronica, (19). pp. 24-41. (2020)

Pásztor Renáta: Az ukrán-orosz kapcsolatok alakulása Ivan Mazepa "átállásától" a poltavai csatáig : I. Péter levelezésének tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 55-67. (2020)

R

Ring Éva: Egy osztrák kereskedelmi tanácsos élményei Moszkvában Karl von Zinzendorf 1774-es naplója. In: Aetas, (34) 3. pp. 84-97. (2019)

Révész Mária: Romulus Amasaeus : egy bolognai humanista magyar összeköttetései a XVI. század elején. (1933)

S

Schvéd Brigitta Kinga: A holland közvetítők szerepe a XVII. századi svéd nagyhatalmi politika sikerességében. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 52-54. (2017)

Sudár Balázs: Egy előkelő albán család megkapaszkodása és felemelkedése a magyar végvidéken : az Aranidok. In: Aetas, (35) 3. pp. 5-13. (2020)

T

Takáts Endre: Gróf Nádasdy László csanádi püspök : 1662-1729. (1943)

Tonk Sándor: Rozgonyi Sutor (Varga) János. (1971)

Turgot Anne-Robert Jacques: Turgot : levelek a toleranciáról. (1996)

Tápay-Szabó Gabriella: Szeged erkölcsei a XVIII. században. (1933)

Tóth Hajnalka: Vasvár előtt : Habsburg-oszmán megegyezési kísérlet Temesváron 1663-ban. In: Aetas, (35) 3. pp. 46-60. (2020)

Túróczi Tamás: Források a spanyol expanzió japán periódusának, 1587-1636 tanulmányozásához. (2012)

Tüskés Gábor: A kegyelem fogalma és elmélete II. Rákóczi Ferenc Confessio peccatoris című művében. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 167-220. (2020)

W

Würflinger Christoph: Die Verschlüsselung der Korrespondenz des kaiserlichen Residenzen in Konstantinopel, Alexander von Greiffenklau zu Vollrads (1643-48). In: Chronica, (19). pp. 6-23. (2020)

Ö

Ötvös Péter: Thoraconymus Mátyás. (1971)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 14:17:35 CEST.