Items where Subject is "06.02.06. Linguistics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items at this level: 131.

A

A. Molnár Ferenc: On the history of word-final vowels in the Permian languages. (1974)

Akalın Şükrü Halûk: On the etymology and word formation of Arıbeyi ‘queen bee’ : how did the female bee become bey ‘male ruler’ in Turkish? In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 15-20. (2021)

Andrasek Fruzsina: ¿Quién ganará el Óscar? In: Serie Didáctica 3. pp. 57-61. (2019)

Aslan Demir Sema: An asymmetric negation marker in Turkmen: -Anok. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 135-141. (2021)

Aydemir İbrahim Ahmet: Zur Typologie von "small clauses" in modernen Türksprachen. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 51-59. (2021)

B

Babarczy Anna: Gyermeknyelvi korpuszok és erőforrások.

Babarczy Anna: Gyermeknyelvi korpuszok és erőforrások : [előadáskivonat].

Baditzné Pálvölgyi Kata and Gaál Zoltán Kristóf and Kovács Dorottya and Hegedüs Renáta and Takács Lili: ¿Precisión lingüística o inteligibilidad? : el español oral de los Hungaroparlantes desde la perspectiva del profesor de ELE. In: Serie Didáctica 3. pp. 5-14. (2019)

Balassa Emese: El uso de la plataforma edpuzzle en la enseñanza del español. In: Serie Didáctica 3. pp. 49-53. (2019)

Balassa Emese: Las nuevas tendencias en la enseñanza del español : el uso de aplicaciones online en el aula. In: Serie Didáctica 3. pp. 25-47. (2019)

Balla Melinda: Los colores. In: Serie Didáctica 4. pp. 69-70. (2020)

Basch Éva: A kreatívírás-tanítás és gyakorlatok : [előadáskivonat].

Basch Éva: A kreatívírás-tanítás és gyakorlatok.

Beeh Christoph and Drewnowska-Vargáné Ewa and Kappel Péter and Modrián-Horváth Bernadett and Nolda Andreas and Rauzs Orsolya and Scheibl György: Dulko-Handbuch : Aufbau und Annotationsverfahren des deutsch-ungarischen Lernerkorpus. Version 1.0. ISBN 978-963-306-767-3, (2021)

Bereczki Gábor: Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte I. (1994)

Bereczki Gábor: Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte II. (1992)

Berta Tibor and Jancsó Katalin and Praefort Veronika: Presentación. In: Serie Didáctica 4. p. 1. (2020)

Berta Tibor and Jancsó Katalin and Praefort Veronika: Presentación. In: Serie Didáctica 3. p. 1. (2019)

Berta Árpád: Lautgeschichte der tatarischen Dialekte. ISBN 963 481 817 X, (1989)

Berta Árpád: Tatarische etymologische Studien I. : die russischen Lehnwörter in der Mundart der getauften Tataren. (1983)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás. ISBN 978 963 306 269 2, (2014)

Bihari János: A magyar é hangok történetéhez. (1935)

Boeschoten Hendrik: More on early middle Turkic lexical elements. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 101-108. (2021)

Bárdos József: Kapcsolatteremtés a tündérmesékben.

Bátky Zsigmond: Kecskemét és Kecskeszáraz : észrevételek Pais Dezső "Kecskemét" cikkére. (1930)

C

Csepregi Márta: Szurguti osztják chrestomathia. (1998)

D

Dallos Edina: Does mother earth have a beard? : the word beard in Bashkir incantations. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 109-119. (2021)

Danka Balázs: Are two Volga-Turkī texts compiled by speakers of different Turkic varieties? In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 121-133. (2021)

Dencs Krisztina: Szókincsfejlesztés népmesékkel : [előadáskivonat].

Diéguez Mónica Poza and Llosa Sanz Álvaro: De la semblanza a la narración multimodal : la descripción personal, el formato biográfico y la narración de experiencias como marco de actividades para la práctica en ELE. In: Serie Didáctica 4. pp. 5-19. (2020)

E

Erdei Tamás: Diskurzusjelölők korpuszalapú vizsgálata a de viszont-tal és a hát-tal kapcsolatos nyelvi babonák kapcsán.

Erdei Tamás: Diskurzusjelölők korpuszalapú vizsgálata a de viszont-tal és a hát-tal kapcsolatos nyelvi babonák kapcsán : [előadáskivonat].

Erdem Mevlüt: Comparative constructions in Turkish and Uzbek : history of the Suffix -roq. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 147-156. (2021)

Eriş Karaoğlan Bahar: Term and concept of qualification in Turkish grammar. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 263-280. (2021)

F

Farkas Attila: Kontextuskezelés a rendőri nyelvhasználatban.

Farkas Attila: Kontextuskezelés a rendőri nyelvhasználatban egy közlekedésrendészeti osztály kommunikációjának tükrében : [előadáskivonat].

Fernández Alberto Madrona: La competencia escrita y el miedo a enfrentarse al papel en blanco. In: Serie Didáctica 4. pp. 21-28. (2020)

Forgács Tamás: A valenciaelmélet nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései : a Müncheni Kódex Máté-evangéliumából készített igeszótárral szemléltetve. ISBN 963 482 162 6, (1996)

G

González Alfaya Lucila: Técnicas de escritura creativa en el aula de ELE. In: Serie Didáctica 4. pp. 29-36. (2020)

González Alfaya Lucila and Praefort Veronika: Español a mano. In: Serie Didáctica 3. pp. 15-24. (2019)

Gulya János: A mondatszerkezetek rendszere a vahi osztjákban. (1994)

Güzel Hasan: Conditionals in Khalaj. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 189-200. (2021)

Güzel Sinan: Yar- preverb as an actional specifier in Chuvash. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 201-214. (2021)

H

Hajdú Péter: Samojedologische Schriften. (1975)

Helimskij Evgenij Arnol'dovič: Die matorische Sprache : Wörterverzeichnis ; Grundzüge der Grammatik ; Sprachgeschichte. ISBN 963 0481 881 1, (1997)

Helimskij Evgenij Arnol'dovič: The language of the first Selkup books. (1983)

Honti László: Az obi-ugor konszonantizmus története. (1999)

Honti László: Nordostjakisches Wörterverzeichnis. (1982)

Horváth József: Diachronic investigation of learner language : twenty years of the JPU corpus. In: EduLingua, (6) 1. pp. 47-59. (2020)

Hupka Emese: Diskurzus- és társalgási jelenségek elemzése a magyar trashkultúrában - kognitív nyelvészeti keretben : [előadáskivonat].

Hupka Emese: Diskurzus- és társalgási jelenségek elemzése a magyar trashkultúrában kognitív nyelvészeti keretben.

I

Ivanics Mária: Paired verbs in the Däftär-i J̌ingiz-nāmä. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 241-254. (2021)

Işık Murat: Some unlisted lexical materials of the Gözleve Bible 1941. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 231-239. (2021)

J

Jancsó Katalin: Juegos y actividades para dinamizar la clase de ELE. In: Serie Didáctica 4. pp. 57-66. (2020)

Johanson Lars and Csató Éva Ágnes: On the Turkish mnemonic past, an evidential category. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 255-262. (2021)

Juhász Valéria: Kvalitatív és kvantitatív szövegelemzés szoftverrel.

Juhász Valéria: A MAXQDA tartalomelemző szoftver lehetőségei : [előadáskivonat].

Juhász Valéria: A beszéd- és értelemgyakorlatok tantárgy célja, tartalma és módszertana Nagy László vezérkönyve alapján.

Juhász Valéria: A beszéd- és értelemgyakorlatok tantárgy célja, tartalma és módszertana Nagy László vezérkönyve alapján.

K

Katonáné Palló Margit: Régi török eredetű igéink. (1982)

Keresztes László: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus I. (1987)

Keresztes László: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus II. : Etymologisches Belegmaterial. (1986)

Khabtagaeva Bayarma and Kempf Béla: Burját nyelvkönyv. ISBN 978-963-306-113-8, (2011)

Kiss Jenő: Studien zur Wortbildung und Etymologie der finnisch-ungarischen Sprachen. (1976)

Körtvély Erika: Verb conjugation in Tundra Nenets. ISBN 963 482 710 1, (2005)

M

Manova Nadežda Dmitrievna: Komi-zürjén nyelvkönyv. ISBN 963 482 329 7, (1998)

Marótiné Korchmáros Valéria: Definiteness as semantic content and its realization in grammatical form. (1983)

Mező Edina: Elejenga. In: Serie Didáctica 3. pp. 73-75. (2019)

Mező Edina: Juego de familia : juego de cartas "uno" con miembros de la familia. In: Serie Didáctica 3. pp. 63-71. (2019)

Mező Edina: Juego del peine. In: Serie Didáctica 4. pp. 71-73. (2020)

Mező Edina: Mapas incompletos. In: Serie Didáctica 4. pp. 81-83. (2020)

Mikola Tibor: Materialien zur wotjakischen Etymologie. (1977)

Mikola Tibor: Morphologisches Wörterbuch des Enzischen. ISBN 963 481 881 1, (1995)

Mikola Tibor: Studien zur Geschichte der samojedischen Sprachen. ISBN 963 482 679 2, (2004)

Mittelholcz Iván: Bevezetés az e-magyar programcsomag használatába.

Mittelholcz Iván: Bevezetés az e-magyar programcsomag használatába : [előadáskivonat].

Mokcsay Júlia: A tiszta v-tövü igék kodexeinkben [!v-tövű igék kódexeinkben]. (1933)

Moór Elemér: A magyar nyelv régi török és mongol jövevényszavai nyelvtörténeti és őstörténeti szempontból. (1939)

Mészáros Edit: Slovoobrazovatel'nye suffiksy glagola v èrzanskom âzyke. ISBN 963 482 344 0, (1999)

Mészáros Edit and Motorkina Svetlana and Kazaeva Nina and Felföldi Ágnes and Širmankina Raisa: Magyar-erza-mordvin szótár. ISBN 978 963 482 856 3, (2008)

Mészáros Edit and Širmankina Raisa: Erza-mordvin-magyar szótár. ISBN 963 482 343 2, (1999)

N

Németh Zsuzsanna: A nemlexikális öö hang interakciós szerepének elemzése magyar nyelvű társalgásokban. In: Jelentés és nyelvhasználat, (7) 1. (2020)

P

Paasonen Heikki: Tschuwaschisches Wörterverzeichnis. (1974)

Patkós Bence Gergő: Conquistador de España. In: Serie Didáctica 4. pp. 75-79. (2020)

Peckham Donald W.: Language learning and learning strategy use in international university students’ English as a lingua franca communication. In: EduLingua, (6) 1. pp. 1-23. (2020)

Peckham Donald W.: Papers in English and American studies : Tomus XVI. - Noticing and instruction in second language acquisition : a study of Hungarian learners of English. ISBN 978-963-482-946-1, (2009)

Pintér Petra Orsolya: Appendix : Interjú egy az intézményben tanító angol tanárral. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2020. pp. 160-169. (2013)

Pintér Petra Orsolya: Foreign language learning of hearing impaired children. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2019. pp. 135-159. (2013)

Popova Âdviga Nikolaevna: Nenecko-russkij slovar' : lesnoe narečie. (1978)

Praefort Veronika: Al compás del español : actividades para dinamizar la clase. In: Serie Didáctica 4. pp. 37-56. (2020)

Prószéky Gábor: Előszó.

Pusztay János: Die Pur-Mundart des Waldjurakischen : grammatikalischer Abriss aufgrund der Materialien von T. V. Lehtisalo. (1984)

Pál Sándor: A felszólító módú igealakok a magyar nyelvjárásokban. (1932)

Péri Benedek: Ḥaydar Ḫvārizmī's "Maḫzan al-asrār" and a peculiarity of the "Maḫzan al-asrār" manuscript tradition. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 317-327. (2021)

Péter Róbert: A big data kihívás a bölcsészettudományokban : néhány digitális bölcsészeti kutatási eszköz bemutatása : [előadáskivonat].

Péter Róbert: A big data kihívás a bölcsészettudományokban : néhány digitális bölcsészeti kutatási eszköz bemutatása.

Püski Gyöngyi: Book review - Ildikó Vančo, Rudolf Muhr, István Kozmács, Máté Huber (eds.), Hungarian as a pluricentric language in language and literature. In: EduLingua, (6) 1. pp. 107-116. (2020)

R

Radics Katalin: Typology and historical linguistics : affixed person-marking paradigms. ISBN 963 481 816 1, (1985)

Rassadin Valentin Ivanovič: Soyotica. (2010)

Raushangul Mukusheva and Károly László: Kazah-magyar társalgási könyv = Қазақша–мажарша тілдескіш. ISBN 978-963-306-112-1, (2015)

Róna-Tas András: Language and history : contributions to comparative altaistics. (1986)

Róna-Tas András: An introduction to turkology. ISBN 963 481 876 5, (1991)

S

Sass Bálint: Keresés korpuszban 2. : így kerestek ti.

Sass Bálint: Keresés korpuszban : [előadáskivonat].

Sawicki László: Adalékok a vogul személyrag szerepköréhez. (1936)

Simon Emil: A magyar szavak i hangjának története. (1935)

Simon Eszter: Magyar nyelvű történeti korpuszok.

Simon Eszter: Magyar nyelvű történeti korpuszok : [előadáskivonat].

Simon János: Az ugor rokonságnevek alaktanához. (1935)

Sipőcz Katalin: A vogul nyelv színnevei. (1994)

Somogyi Ferenc: A vogul kettősszámképző eredete. (1932)

Sulyok Hedvig: Most akkor csütörtököt vallunk - vagy kudarcot mondunk? : szóláskeveredés, szótévesztés az élőbeszédben és a médiában.

Sulyok Hedvig: Most akkor csütörtököt vallunk - vagy kudarcot mondunk? : szóláskeveredés, szótévesztés az élőbeszédben és a médiában : [előadáskivonat].

Sulyok Hedvig and Basch Éva: Gondolatok a nyelv sokszínűségéről : [előadáskivonat].

Sulyok Hedvig and Basch Éva: Szerkesztői előszó : beszélők és hallgatók - hallgatói írások nyelvről, nyelvhasználatról, oktatásról.

Szabó Éva and Béres Tamara and Guba Csenge: A beszélgetőműsorokban megjelenő kézi gesztusok leírásának egy lehetséges módja. In: Jelentés és nyelvhasználat, (7) 1. (2020)

Szövő Nikolett: La gastronomía de América Latina. In: Serie Didáctica 3. pp. 77-83. (2019)

Sándor Klára: Alma - and the rest. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 339-351. (2021)

T

Takács Melinda: Chuvash language relics from the 18th century and the first Chuvash grammar. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 381-399. (2021)

Teknős Viktória: A fordítás rejtelmei : Nietzsche nyomában - a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata : [előadáskivonat].

Teknős Viktória: A fordítás rejtelmei : Nietzsche nyomában : a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata.

Togabayeva Guldana: Finite verb forms in a 17th century Turkic historical text : Qādir ʿAli beg’s ‘compendium of chronicles. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 401-415. (2021)

Turi Gergő and Surányi Balázs: Az univerzális kvantor extra tág hatókör-értelmezése : mondattan vagy jelentéstan? In: Jelentés és nyelvhasználat, (7) 1. (2020)

Tóth Hajnalka: "Seᶜādetlü mekremetlü meveddet dōstum" - Anredeformeln der christlich-osmanischen Korrespondenz vom Anfang des 18. Jahrhunderts. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 417-433. (2021)

Túri Károly: A ceglédi nyelvjárás nyelvtana : I. rész. (1930)

V

Varga Mónika: Funkcionális variáció és átmenetiség a határozói igenevek köréből : számolva a következményekkel. In: Jelentés és nyelvhasználat, (7) 1. (2020)

Vincze Veronika: Bevezetés a korpuszok és nyelvi adatbázisok világába.

Vincze Veronika: Bevezetés a korpuszok és nyelvészeti adatbázisok világába : [előadáskivonat].

W

Wagner-Nagy Beáta Boglárka: Die Wortbildung im Nganasanischen. ISBN 963 482 55 32, (2001)

Y

Yılmaz Emine: Chuvash and linguistic documentation. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 463-477. (2021)

Z

Zimonyi István: Preface. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 11-12. (2021)

This list was generated on 2023. január 27. 19:56:07 CET.