Items where Subject is "06.02. Languages and Literature"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Á | Ç | É | Ó | Ö | Ú | Ü | Đ | Š
Number of items at this level: 2352.

A

A. Molnár Ferenc: On the history of word-final vowels in the Permian languages. (1974)

Abbot Barbara: A határozottság és a tulajdonnevek : rossz hírek a leíráselmélet számára. In: Ki volt Sherlock Holmes? : tanulmányok a nevek szemantikájáról, (2). pp. 91-106. (2005)

Abels Norbert: Geschichte als Gleichnis : Franz Werfels dramatisches Werk. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 39-68. (1992)

Abels Norbert: Individuum und Revolte zu Manés Sperbers Romantrilogie "Wie eine Träne im Ozean". In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 95-111. (1993)

Abik Deniz: Eski Anadolu Türkçesinde yavu kıl- ~ yavu kul- fiili. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 11-19. (2012)

Adamik Béla: Propaganda és a latin nyelv normalizációja. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 86-97. (2010)

Adamik Lajos: Von der Idee zur Wirklichkeit. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 213-216. (2008)

Adamik Lajos and Fabjan Peter: Zum Geleit ; Begrüssungsworte. In: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, (6). pp. 7-8. (2010)

Adorjáni Mária: Archestratos és műve Athénaios Deipnosophistai című dialógusának tükrében.

Adorjáni Zsolt: Orphikus tanítás vagy költői allegória? : Pindaros 2. Olympiai ódájának értelmezéséhez. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 29-37. (2010)

Agyagási Klára: Language contact in the Volga-Kama Area. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 21-37. (2012)

Agyagási Klára: The theoretical possibilities of the chronological interpretation of Cheremiss loanwords in Chuvash. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 1-10. (1997)

Agárdi Péter: Adalék a Zrínyi- és Gyöngyösi-hagyomány párhuzamos történetéhez. (1973)

Agócs Ádám and Yang Zijian Győző: Absztraktív összefoglaló PreSumm módszerrel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 241-255. (2022)

Ahmet'ânov Rifkat Gazizânovič: Ob i i ä [v] âzykah drevnego Srednego Povolž'â. In: Tatarische etymologische Studien II., (30). pp. 209-229. (1988)

Aibixi Ayinu: Modality in Kazakh spoken in China. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 39-46. (2012)

Aiskhylos : Aiszkhülosz. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 25-31. (1999)

Aisópos : Aiszóposz. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 33-39. (1999)

Akalın Şükrü Halûk: On the etymology and word formation of Arıbeyi ‘queen bee’ : how did the female bee become bey ‘male ruler’ in Turkish? In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 15-20. (2021)

Aksan Yeşim and Yaldır Yilmaz: A corpus-based word frequency list of Turkish : Evidence from the subcorpora of Turkish National Corpus project. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 47-57. (2012)

Alagözlü Nuray and Şahin Sevgi: Political power and insults in Turkish political discourse. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 59-70. (2012)

Albert Sándor: A fordítás elmélete és gyakorlata Európában a 70-es évek végén - 80-as évek elején. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 143-158. (1983)

Albert Kinga: Testpoétika és hiányalakzatok Tóth Krisztina Pixel című művében. In: Szövegek között 18., (18). pp. 153-177. (2013)

Albert Sándor: Nagyon szubjektív gondolatok a fordításról, létről, léttapasztalatról és az ontikus kulturtörténetről : megjegyzések F. Á. írásaihoz. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 125-128. (1998)

Alberti Gábor and Kleiber Judit and Viszket Anita: GeLexi project : sentence parsing based on a GEnerative LEXIcon. In: Acta cybernetica, (16) 4. pp. 587-600. (2004)

Albiac Blanco María-Dolores: Citarse con Cervantes : tradición y memoria en Muñoz Molina. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 128-145. (2001)

Albiac Blanco María-Dolores: Una dialéctica de la ficción y de la historia : imagen, reflejo y autobiografía en San Manuel Bueno, mártir. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 112-137. (1999)

Alexin Zoltán: Preface. In: Acta cybernetica, (18) 2. p. 277. (2007)

Alexin Zoltán: Selected Papers from the 2nd Conference on Hungarian Computational Linguistics : preface. In: Acta cybernetica, (17) 3. p. 615. (2006)

Alexin Zoltán and Gyimóthy Tibor and Fülöp Zoltán: Preface. In: Acta cybernetica, (16) 4. p. 507. (2004)

Alonso Valero Encarna: Género, poder y literatura en la España contemporánea. In: Acta hispanica, (15). pp. 5-16. (2010)

Alpatov Mihail Vladimirovič: Americanization of Japanese and Japanization of English. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 11-17. (1997)

Altorjay Tamás: Reinitz Béla, Horusitzky Zoltán, Nicolae Bretan, Farkas Ferenc megzenésített Ady versei. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 11-19. (2020)

Altın Kutse: Letters from Tayyib Gökbilgin’s personal archives : László Rásonyi. In: New Approaches to the Habsburg–Ottoman Diplomatic Relations. pp. 151-176. (2021)

Amacziné Bíró Zsuzsa: A szépirodalomról szóló tudomány és a tanítás összefüggései. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 287-292. (1990)

Andrasek Fruzsina: ¿Quién ganará el Óscar? In: Serie Didáctica 3. pp. 57-61. (2019)

Andrási Dorottya: Az eposz műfaji keretei és lehetőségei a XIV. és XV. század itáliai irodalmában : műfaji és tematikai variációk különös tekintettel Petrarca Africa című eposzára. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 73-82. (1996)

Andrási Krisztina: Következményes határozói igeneves mellékmondatok. In: LingDok 16. 16. pp. 9-26. (2017)

Andrási Krisztina: Magyar infintívuszok : logoforikus és predikatív kontroll. In: LingDok 15. 15. pp. 9-30. (2016)

Andrási Krisztina: A személyrag elhelyezkedése többszörös főnévi igeneves szerkezetekben. In: LingDok 14. 14. pp. 9-28. (2015)

Angyal Endre: Udvari kultúra, udvari költészet. (1944)

Anikeeva Tatiana A.: Turkic manuscripts and old-printed books of the Lazarev institute of oriental languages : exploring the history of oriental studies in Russia. In: Ideas behind symbols - languages behind scripts : proceedings of the 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), August 27- September 1, 2017 Székesfehérvár, Hungary 52. pp. 9-14. (2018)

Antoškiv Galina: A második teljeshangzósság a Miljatyin-evangéliumban : XII. sz. vége - XIII. sz. eleje. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 9-14. (2010)

Apatóczky Ákos Bertalan: Preface. In: Ideas behind symbols - languages behind scripts : proceedings of the 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), August 27- September 1, 2017 Székesfehérvár, Hungary 52. p. 7. (2018)

Arany Mihály: Christoph Ransmayrs : die Schrecken des Eises und der Finsternis im Kontext des historischen Reiseromans. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 84-97. (2015)

Arany Mihály: "Die Wirklichkeit ist teilbar" : Wirklichkeit und Erkenntnis um Werk von Christoph Ransmayr. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 235-250. (2009)

Arany Mihály: Die mögliche Unmöglichkeit in Ingeborg Bachmanns Prosaschreiben. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 169-180. (2008)

Argunşah Mustafa: Bilinmeyen bir fikih kitabi çevirisi : hiyeretü'l-fukaha. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 1-9. (2007)

Aristoteles : Arisztotelész. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 41-48. (1999)

Arthur Frigyes Viktor and Csapó Tamás Gábor: Deep learning alapú agyi jel feldolgozás és beszédszintézis előkészítő munkálatai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 185-198. (2022)

Aslan Demir Sema: An asymmetric negation marker in Turkmen: -Anok. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 135-141. (2021)

Aspetsberger Friedbert and Winkler Josef: Subversion und "Archäologie der Bedeutungen" zu Josef Winklers Versuch, der "Heimat" zu entgehen und in Sodom den Menschen zu schaffen. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 133-158. (1993)

Asztalos Erika and F. Gulyás Nikolett and Horváth Laura and Timár Bogáta: New aspects in the study of Mari, Udmurt, and Komi-Permyak. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19–20, September 2033, (54). pp. 255-274. (2021)

Ata Aysu: Derleme Sözlüğü'nde gegen en eski Türkçe kelimeler. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 11-38. (2007)

Atabey Ibrahim: Cümle bağlayıcıları ve Türkiye Türkçesindeki kullanımı. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 39-54. (2007)

Atak Ata and Günay V. Doğan: Uzamda yerleştirme yaparken varlıklar arasındaki temellerinin Türkçe açısından incelemesi. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 71-79. (2012)

Atasoy Gülsüm: Building a specialised corpus in Turkish. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 81-91. (2012)

Auckenthaler Karlheinz F.: Briefliche Vor-Bemerkung. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 1-4. (1993)

Auckenthaler Karlheinz F.: "Es blieb nichts übrig als ein Dichter zu werden." : der jüdische Schriftsteller Albert Drach. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 59-71. (1993)

Auckenthaler Karlheinz F.: Jeremias - eine Botschaft an die Nachwelt. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 81-89. (1992)

Aydemir Hakan: Türkçede ilk seslemdeki yuvarlak ünlülerin nitelikleri üzerine. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 19-30. (1997)

Aydemir İbrahim Ahmet: Zur Typologie von "small clauses" in modernen Türksprachen. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 51-59. (2021)

Aydın Erhan: Tonyukuk Yazıtı'ndaki problemli bir cümle üzerine. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 55-63. (2007)

Aydın Ilker: Rol ve gönderim dilbilgisi ve Türkçenin katmanlı yapısı. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 93-109. (2012)

B

Babarczy Anna: Gyermeknyelvi korpuszok és erőforrások. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. pp. 64-75. (2019)

Babarczy Anna: Gyermeknyelvi korpuszok és erőforrások : [előadáskivonat]. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. p. 9. (2018)

Bachfischer Susanne and Szajbély Mihály and Hárs Endre: Grussworte. In: Literarischer Text und Kontext : ein Buch für Károly Csúri 14. pp. 8-14. (2018)

Bacsa Gábor: "Nincs többé visszatérés" - a kafkai életmű és sorsának értékeléséhez. In: Szövegek között 14., (14). pp. 78-89. (2009)

Bacsa Gábor: A meztelen bohóc és a pótterv : a műalkotás státusának alakulása Tolnai Ottó képzőművészeti írásaiban. In: Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika, (16). pp. 86-102. (2011)

Baditzné Pálvölgyi Kata and Gaál Zoltán Kristóf and Kovács Dorottya and Hegedüs Renáta and Takács Lili: ¿Precisión lingüística o inteligibilidad? : el español oral de los Hungaroparlantes desde la perspectiva del profesor de ELE. In: Serie Didáctica 3. pp. 5-14. (2019)

Baglyosi Leona: Federico García Lorca: música y poesía : la problemática del cante jondo. In: Acta hispanica, (14). pp. 45-53. (2009)

Bahadır Gözde and Hohenberger Annette: Türkçedeki ilgi-iyelik yapılarında yapısal hazırlama. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 111-122. (2012)

Bahmut Irina: Rol' bagatomovnyh Slovnykiv lingvističhnih termìnìv u vivčennì Ukraïns'koï movi âk ïnozemnoï. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 7-16. (2021)

Bajzát Tímea Borbála and Szemes Botond and Szlávich Eszter: Adalékok a birtokos szerkezetekbe sűrített hasonlatok számítógépes azonosításához. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 93-104. (2022)

Balassa Emese: El uso de la plataforma edpuzzle en la enseñanza del español. In: Serie Didáctica 3. pp. 49-53. (2019)

Balassa Emese: Las nuevas tendencias en la enseñanza del español : el uso de aplicaciones online en el aula. In: Serie Didáctica 3. pp. 25-47. (2019)

Balla Evelin: Novela Vasilâ Stefanika Kamìnnij hrest u perekladì uhors'koû movoû. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 17-25. (2021)

Balla Melinda: Los colores. In: Serie Didáctica 4. pp. 69-70. (2020)

Balog Erika: A szerelem misztériuma és a banális világ Csehov A kutyás hölgy című elbeszélésében. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 153-162. (2000)

Balogh Erzsébet: Attitűdkutatások a népi nyelvészet keretein belül. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 15-20. (2010)

Balogh Magdolna: Irodalom, globalitás, lokalitás : a kultúraköziség kérdései Közép-Európában. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 86-96. (2021)

Balogh Gyula: Krúdy és a boszorkányszombat. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 21. (2019)

Balogh László Levente: Harag és jogérzék között : Heinrich von Kleist: Kohlhaas Mihály. In: Az agresszió, (14). pp. 353-362. (2016)

Balázs Mihály: Veronai Gábor és Szanoki Gergely verses vitája. (1981)

Bandura Gabriella: Kognitív kartográfia Éric Chevillard és Anne Garréta műveiben. In: Szövegek között 19., (19). pp. 166-181. (2015)

Banfi Florio: Magyar emlékek Itáliában : magyar-olasz tanulmányok : studi e documenti italo-ungheresi. ISBN 963 482 762 4, (2005)

Barabanova N. V. and Fábricz Károly: Logical analysis of riddels. In: Simple forms = Einfache Formen, (4). pp. 85-98. (1982)

Baranyai Zsolt: Csáth Géza: Anyagyilkosság - novellaelemzés. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 123-139. (1978)

Baranyai Zsolt: Adalékok Ady Endre és Csáth Géza kapcsolatához. (1977)

Baranyai Zsolt: Juhász Gyula szépprózája. (1983)

Baranyai Zsolt: Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban : idő- és értékproblémák a regényben. (1978)

Baranyai Zsolt: Naturalista szemlélet és szecessziós kompozíció : egy Bródy-novella elemzése. (1976)

Barberis Jaime: Discurso del excelentísimo señor Jaime Barberis, de cano del cuerpo Latinoamericano en Hungría, embajador del Ecuador. In: Acta hispanica, (18). pp. 11-12. (2013)

Barics Veronika: Ein Zerrspiegel zwischenmenschlicher Beziehungen in den Dramen Elias Canettis. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 64-70. (1999)

Barna Gábor: A pórul járt apostol legendamese (AaTh - MNK 791) verses változata. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 217-226. (2014)

Barna Gábor: "...ti hitvány ékszerek, ... ti fényes bűnjelek" : néhány bibliai történet gazdagságról és szegénységről a Verses Szentírásban. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról 14/1. pp. 121-148. (2014)

Barna T. Attila: A váci Kálvárián ; Szentély ; Fekete vasárnap : [versek]. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 17-19. (2003)

Barsch Achim: Fiktionalität in der Sicht von Rezipienten. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 93-109. (1997)

Barta Andrea: Nyelvi és nem nyelvi hibák a pannoniai latin feliratokon - Intercisa. In: LingDok 4. 4. pp. 7-21. (2005)

Bartens Daniela: Vom "bioadapter" zu "Puterweck" Anmerkungen zu Oswald Wieners zweitem Roman "Nicht schon wieder... !". In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 187-197. (1993)

Bartha C. and Spiegelhauer T. and Dormeyer Ricarda and Fischer I.: Word order and discontinuities in dependency grammar. In: Acta cybernetica, (17) 3. pp. 617-632. (2006)

Bartha-Kovács Katalin: Az ecsetkezelés könnyedsége és a tünékenység esztétikája. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 142-165. (2020)

Bartha-Kovács Katalin: „Vanitatum vanitas”: a festészet és az érzékek. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 17-22. (2010)

Bartsch Kurt: Vom "categorischen Imperativ des Geldes" : Nestroy im Werk Ödön von Horváths. In: Literarischer Text und Kontext : ein Buch für Károly Csúri 14. pp. 124-132. (2018)

Baróti Dezső: Dugonics András és a barokk regény. (1934)

Baróti Dezső: A Tisza költője. (1992)

Baróti Tibor: Boccacio és Puskin. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 34-53. (1998)

Baróti Tibor: Nézőpont és értékelés Puskin "Belkin-elbeszéléseiben" és "Don Juan kővendége" c. kisdrámájában. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 292-299. (1980)

Baróti Tibor: Puskin szellemi aktualitásáról. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 141-150. (1996)

Baróti Tibor: A "befejezetlen" "töredékes" orosz romatikus elbeszélés értelmezésének kérdéséhez. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 244-257. (1985)

Barótiné Gaál Márta: A romantikus elbeszélés epikai és nem epikai struktúrái : egy Hoffman-mű elemzése alapján. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 151-161. (1985)

Basch Éva: A kreatívírás-tanítás és gyakorlatok : [előadáskivonat]. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. p. 21. (2020)

Basch Éva: A kreatívírás-tanítás és gyakorlatok. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. pp. 126-139. (2020)

Basch Éva and Juhász Valéria and Erdei Tamás: Előszó. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben, (2). pp. 7-10. (2021)

Baski Imre: Onomasticon Turcicum : L. Rásonyi's collection of Turkic personal names and the method of its publication. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 1-31. (1997)

Bassarak Armin: Zu einigen Kombinationsbeschränkungen türkischer Verbsuffixe. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 43-56. (1997)

Bassola Péter and Bernáth Csilla: Realisierung der Valenzstruktur von deutschen und ungarischen deverbalen Substantiven. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 173-196. (1998)

Bassola Péter: Konsequenzen aus deutsch-ungarischen kontrastiven Untersuchungen - Ergebnisse für das Ungarische. In: Germanistik an der Szegeder Universität : 1956-2006, (12). pp. 153-203. (2008)

Bassola Péter: Schwierigkeiten bei der Erstellung eines Lernerwörterbuches "Substantivvalenz Deutsch-Ungarisch". In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 101-116. (1995)

Bassola Péter: Wörterbücher zur Substantivvalenz aus heutiger Sicht. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 31-47. (1999)

Bata Imre: A megértésből kifejlő bírálat példái : a Németh László-recepcióhoz. (1992)

Bayram Bülent: An epic about Attila in Chuvash literature : Attilpa Krimkilte. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 87-100. (2021)

Bayyurt Yasemin: Hedging in Ll and L2 student writing. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 123-132. (2012)

Beck Knut: Vom Zähmen der Phantasie zu Franz Werfels frühen Erzählungen. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 71-79. (1992)

Bednanics Gábor: Sokféle modernség : megismételhetetlen modernség. In: A szinguláris: irodalmi, művészeti és bölcseleti perspektívák 4. pp. 1-12. (2016)

Beeh Christoph: Schnittstelle Korpora und Fremdsprachenunterricht : zur Arbeit mit Lernerkorpora des Deutschen als Fremdsprache. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 395-413. (2019)

Beeh Christoph and Drewnowska-Vargáné Ewa and Kappel Péter and Modrián-Horváth Bernadett and Nolda Andreas and Rauzs Orsolya and Scheibl György: Dulko-Handbuch : Aufbau und Annotationsverfahren des deutsch-ungarischen Lernerkorpus. Version 1.0. ISBN 978-963-306-767-3, (2021)

Bekic Tomislav: Exilerfahrung und Exilverarbeitung bei Franz Theodor Csokor. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 29-40. (1993)

Bencze Norbert: Digitális eszközök a jegyzetkészítésben. In: LingDok 19. 19. pp. 9-23. (2020)

Benda Kálmán: Filiczki János levele 1605-ből. (1973)

Benda Kálmán: Szenczi Molnár Albert magyar zsoltárai. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 9-17. (1994)

Benedek Noémi Mária and Aristophanés : A paródia tárgya Aristophanés Békák című komédiájában. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 23-27. (2010)

Benkő Ágnes and Patay Fanni: Neutrális magánhangzók variabilitása a magyar magánhangzó-harmóniában. In: LingDok 18. 18. pp. 9-24. (2019)

Benyovszky Krisztián: Mediterrán gótika : az újraírás alakzatai Gustav Herlin-Grudziński Hamvak - A Loris-ház bukása című elbeszélésében. In: A szinguláris: irodalmi, művészeti és bölcseleti perspektívák 4. pp. 1-26. (2016)

Berczik Árpád: Az összehasonlító irodalomtörténet és a műfordítás néhány problémája. (1960)

Berczik Árpád: Raimund pályakezdete hazánkban : részlet egy monográfiából. (1958)

Bereczki Gábor: Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte I. (1994)

Bereczki Gábor: Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte II. (1992)

Berend Gábor: Nyelvspecifikus transzformer modellek közötti megfeleltetéssel történő zero-shot jelentésegyértelműsítés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 3-14. (2022)

Berend Gábor: Mitigating the knowledge acquisition bottleneck for Hungarian word sense disambiguation using multilingual transformers. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 77-89. (2021)

Berend Gábor: Regularization of word embeddings for multi-word expression identification. In: Acta cybernetica, (23) 3. pp. 801-814. (2018)

Berend Klára: Az ifjúság irodalmi érdeklődése. (1935)

Berkes Tamás: Mácha mint a szingularitás kísértete. In: A szinguláris: irodalmi, művészeti és bölcseleti perspektívák 4. pp. 1-10. (2016)

Bernáth Árpád: Narratív szövegek irodalmi magyarázata : a probléma. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 141-153. (1978)

Bernáth Csilla: Aktuelle deutsche Wörter - Konzeption eines deutsch-ungarischen Wörterbuchs. In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 117-122. (1995)

Bernáth Csilla: Zur Entstehung neuer Phraseologismen - Filmtitel auf dem Weg zum geflügelten Wort. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 169-173. (1999)

Bernáth Árpád: Gottlob Frege jelentéselméletének irodalomelméleti vonatkozásai. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 110-148. (1980)

Bernáth Árpád: Heinrich Böll: Haus ohne Hüter (Magukra maradtak) c. regényének elemzése. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 162-189. (1985)

Bernáth Árpád: Heinrich Bölls historische Romane als Interpretationen von Handlungsmodellen : eine Untersuchung der Werke "Der Zug war pünktlich" und "Wo wars du Adam?". In: Studies in the semantics of narrative = Beiträge zur Semantik der Erzählung, (3). pp. 307-369. (1980)

Bernáth Árpád: Heinrich Bölls historische Romane als Interpretationen von Handlungsmodellen : eine Untersuchung der Werke "Der Zug war pünktlich" und "Wo warst du, Adam?". In: Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten, (2). pp. 63-124. (1980)

Bernáth Árpád: Literarische Kunstwerke als "mögliche Welten" - aus der Sicht der "Szegeder Schule". In: Literarischer Text und Kontext : ein Buch für Károly Csúri 14. pp. 15-39. (2018)

Bernáth Árpád: Műértelmezés, irodalomtörténet, irodalomtudomány. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 103-108. (1990)

Bernáth Árpád: Narratology : the theory of the epic? In: Fictionality, (5). pp. 229-240. (1984)

Bernáth Árpád: Rückblick auf den Neuanfang. In: Germanistik an der Szegeder Universität : 1956-2006, (12). pp. 9-20. (2008)

Bernáth Árpád: Sprachliche Kunstwerke als Repräsentationen von möglichen Welten : mit einem Anhang über die Geschichte der Germanistik in Ungarn : Studiensammlung. (2004)

Bernáth Árpád: Széljegyzetek a természettudományos és a művészi megismerés sajátosságaihoz. In: Bölcsészettudományok 6. pp. 9-16. (2014)

Bernáth Árpád: Zu den Grundlagen einer Wissenschaft über poetische mögliche Welten. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 9-17. (1997)

Bernáth Árpád: Über die Metapher. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 99-106. (1999)

Bernáth Árpád and Aristoteles and Frege Gottlob: Összefüggések Arisztotelész nyelvelmélete és Frege szemantikája között a "Poétika" és a "Függvény és fogalom" tükrében. In: A jelentés dimenziói : modális elméletek Kripke után, (1). pp. 7-21. (2003)

Bernáth Árpád and Csúri Károly: Die sozialistische Avantgarde und der Problemkomplex "Postmoderne" : zu einem Gedicht von Lajos Kassák: A ló meghal a madarak kirepülnek [Das Pferd stirbt die Vögel fliegen aus]. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (10). pp. 145-168. (2016)

Bernáth Árpád and Csúri Károly: Dr. Kanyó Zoltán : 1940-1985. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 7-9. (1985)

Bernáth Árpád and Csúri Károly: "Mögliche Welten" unter literaturtheoretischem Aspekt. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (10). pp. 22-33. (2016)

Bernáth Árpád and Csúri Károly: "Mögliche Welten" unter literaturtheoretischen Aspekt. In: Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten, (2). pp. 44-62. (1980)

Bernáth Árpád and Csúri Károly: On the relevance of possible-worlds semantics for literary theory. In: Fictionality, (5). pp. 115-137. (1984)

Bernáth Árpád and Csúri Károly and Kanyó Zoltán: Foreword ; Vorwort. In: Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten, (2). pp. 3-4. (1980)

Berszán István: A ritmikai szinguláris : avagy egyedi sokféleségek összehasonlító vizsgálata. In: A szinguláris: irodalmi, művészeti és bölcseleti perspektívák 4. pp. 1-22. (2016)

Berta Tibor: Factores externos e internos en el desdoblamiento de nombres comunes en cuanto al génaro en español. In: Acta hispanica, (1). pp. 69-77. (1996)

Berta Tibor: La Celestina : desde el castellano medieval hacia el español clásico. In: Acta hispanica, (4). pp. 69-80. (1999)

Berta Tibor: Sincronía, diacronía y enseñanza de idiomas. In: Acta hispanica, (3). pp. 73-81. (1998)

Berta Árpád: A csalán szó török hátteréhez. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 9-15. (1998)

Berta Tibor: Construcciones con participio y con infinitivo : paralelos estructurales. In: Acta hispanica, (11). pp. 9-19. (2006)

Berta Tibor: Construcciones de participio y de infinitivo en textos catalanes (siglos XIII-XV). In: Acta hispanica, (11). pp. 57-73. (2006)

Berta Tibor: Construcciones de participio y de infinitivo en textos españoles medievales y preclásicos. In: Acta hispanica, (11). pp. 21-40. (2006)

Berta Tibor: Construcciones de participio y de infinitivo en textos portugueses medievales y renacentistas. In: Acta hispanica, (11). pp. 41-56. (2006)

Berta Tibor: La subida de clíticos en español medieval y en español modernao. In: Acta hispanica, (5). pp. 83-101. (2000)

Berta Tibor: Lusismos o arcaísmos castellanos sobre la lengua de los dramas castellanos de Gil Vicente. In: Acta hispanica, (13). pp. 57-74. (2008)

Berta Tibor: Observaciones al análisis de la evolución de las construcciones de participio e infinitivo en español y portugués. In: Acta hispanica, (9). pp. 71-80. (2004)

Berta Tibor: Problemas de interferencia lingüística en relación con el sistema nominal español en trabajos escritos por alumnos húngaros de bachillerato. In: Acta hispanica, (2). pp. 69-77. (1997)

Berta Tibor: Prólogo. In: Acta hispanica, (16). p. 5. (2011)

Berta Tibor: Sátira contra los galicismos en nuestro lenguaje - una crítica del afrancesamiento cultural y lingüistico en la España del siglo XVIII. In: Acta hispanica, (6). pp. 37-44. (2001)

Berta Tibor and Jancsó Katalin and Praefort Veronika: Presentación. In: Serie Didáctica 4. p. 1. (2020)

Berta Tibor and Jancsó Katalin and Praefort Veronika: Presentación. In: Serie Didáctica 3. p. 1. (2019)

Berta Ádám: Burkok és vagy-hurkok. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 163-171. (2001)

Berta Árpád: Lautgeschichte der tatarischen Dialekte. ISBN 963 481 817 X, (1989)

Berta Árpád: Preface. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). (1997)

Berta Árpád: Tatarische etymologische Studien I. : die russischen Lehnwörter in der Mundart der getauften Tataren. (1983)

Berta Árpád: Vorwort. In: Tatarische etymologische Studien II., (30). p. 1. (1988)

Berta Árpád: Zwei Wolgabolgarische Lehnwörter in der Mundart der Getauften Tataren. In: Studies in Chuvash etymology I., (17). pp. 14-19. (1982)

Beyer-Stummer Viola: Das Haus als Spiegel tieferer Vorgänge im Schweizerspiegel von Meinrad Inglin. In: Acta germanica iuvenum 3. pp. 9-51. (2022)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Az ótörök Huasztuanift nyelvtana. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 111-128. (2014)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Bibliográfia. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 165-167. (2014)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás. ISBN 978 963 306 269 2, (2014)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: A Huasztuanift teljes, rekonstruált szövege. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 17-81. (2014)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Jegyzetek. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 83-110. (2014)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Szuffixum jegyzék. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 141-163. (2014)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Szójegyzék. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 129-139. (2014)

Bihari János: A magyar é hangok történetéhez. (1935)

Bilibók Renáta: "Az én Atyáim jók voltak, nem tudok roszat mondani róluk..." : családreprezentáció gróf Gyulay Lajos 1848-49-es naplóiban. In: Szövegek között 20., (20). pp. 15-36. (2016)

Binder Hartmut: Werfels jugendliche Umtriebe Der Abituriententag als autobiographischer Roman. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 99-151. (1992)

Blaho Sylvia: Szlovák szillabikus mássalhangzók a CV és VC fonológiában. In: LingDok 2. 2. pp. 22-47. (2003)

Blokland Rogier: Notes on Nicolaes Witsen and his Noord en Oost Tartarye. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19–20, September 2019, (54). pp. 11-25. (2021)

Bocsor Péter: Meta-stabil történet. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 193-197. (1996)

Bocsor Péter: Papers in English and American studies : Tomus XXIII. - Paradigms of authority in the Carver canon. ISBN 978-963-315-118-1, (2013)

Bodányi Ákos: Az úgynevezett jobbról csatolt kötőszók. In: LingDok 12. 12. pp. 35-49. (2013)

Bodóné Hofecker Zsuzsanna: Szövegértelmezések : a dekonstrukció hermeneutikai olvasata és a hermeneutika dekonstrukciója. In: Szövegek között 18., (18). pp. 140-152. (2013)

Boeschoten Hendrik: More on early middle Turkic lexical elements. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 101-108. (2021)

Bogner Stephan: Zum Gebrauch von Passivformen im Lateinischen und im Frühneuhochdeutschen. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 175-183. (1999)

Bognár Ferenc: Az önmagára ismerő személy - Miloš Crnjanski: Čarnojevic naplója. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 127-145. (2000)

Bognár Ferenc: A Bűnbánó Magdolna alakjának profanizálása Dosztojevszkij Félkegyelmű című regényében. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 140-153. (2003)

Bognár Ferenc: Olvasni jó...? : Fried István Tíz híres regény című kötetéről. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 128-132. (1996)

Bognár Zsuzsa: Bewältigungsstrategien kritischer Lebensereignisse in den Novellen : Die Toten schweigen und Der Tod des Junggesellen von Arthur Schnitzler. In: Wege in die Seele : ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler, (7). pp. 65-76. (2013)

Bognár Zsuzsa: Christoph Ransmayr : Essay als narrative Poetologie. In: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne 13. pp. 203-224. (2017)

Bognár Zsuzsa: Die "konzentrierte Geometrie" von Peter Handkes Versuchen. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 223-238. (2019)

Bognár Zsuzsa: Exkurs : Metaessays. In: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne 13. pp. 167-175. (2017)

Bognár Zsuzsa: Friedrich Nietzsche : Kunsttheorie im Essay. In: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne 13. pp. 35-67. (2017)

Bognár Zsuzsa: Georg Lukäcs : Ästhetische Theorie und Kulturkritik im Essay. In: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne 13. pp. 101-129. (2017)

Bognár Zsuzsa: Grundlegung für eine Ästhetik des Essays der Moderne. In: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne 13. pp. 11-33. (2017)

Bognár Zsuzsa: Hugo von Hofmannsthal : Literaturkritik und/als Poetologie im Essay. In: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne 13. pp. 69-99. (2017)

Bognár Zsuzsa: Ingeborg Bachmann : Poetologie im Essay. In: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne 13. pp. 177-202. (2017)

Bognár Zsuzsa: Ingeborg Bachmanns Radio-Essays. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 123-133. (2008)

Bognár Zsuzsa: Robert Musil : Kulturkritik im Essay. In: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne 13. pp. 131-166. (2017)

Bognár Zsuzsa: Schlussworte mit Daniel Kehlmann. In: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne 13. pp. 225-233. (2017)

Bognár Zsuzsa: Unteilbarkeit des Erzählens : zur Literarizität poetologischer Texte von Christoph Ransmayr. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 166-177. (2015)

Bognár Zsuzsa: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne. ISBN 978-3-7069-0924-2, (2017)

Bognár Zsuzsa: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne : Literaturverzeichnis. In: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne 13. pp. 235-244. (2017)

Bognár Zsuzsa: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne : Vorwort. In: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne 13. pp. 9-10. (2017)

Bognár Zsuzsa and Bombitz Attila: Vorwort. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 7-8. (2008)

Bojtár Endre: A narratológia Lengyelországban. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 102-109. (1980)

Bollobás Enikő: From traditional prosody to grammetrics. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 7-35. (1985)

Bolterauer Alice: Die zurückgenommene Moderne : die literarische Selbstreflexion der Wiener Moderne. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 141-151. (2008)

Bombitz Attila: Anwesenheitsliste : ein Bericht über ein Symposium am Ende der Welt. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 11-13. (2015)

Bombitz Attila: "Bild? Chimäre? Fata Morgana? - Bild; denn es ist in Kraft" : Peter Handkes Die Wiederholung. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 140-147. (2019)

Bombitz Attila: Christoph Ransmayrs letzte Welten : mit einem ungarischen "Repertoire". In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 281-299. (2015)

Bombitz Attila: Eine österreichische Geschichte : Wege in und zu Ingeborg Bachmanns Erzählung Drei Wege zum See. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 73-84. (2008)

Bombitz Attila: Geschichten aus dem Mazzini-Nachlaß : zum Netzwerk von Christoph Ransmayr. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 135-140. (1999)

Bombitz Attila: Ins Kalkwerk hineingehen : Vorschläge für die Lektüre von Thomas Bernhards Das Kalkwerk. In: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, (6). pp. 59-68. (2010)

Bombitz Attila: Kanon ohne Eigenschaften. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 9-15. (2009)

Bombitz Attila: Poetik der "Entgeisterung" : zum literarischen Werk von Robert Menasse. In: Literarischer Text und Kontext : ein Buch für Károly Csúri 14. pp. 145-152. (2018)

Bombitz Attila: Recycling : zu Robert Menasses Trilogie der Entgeisterung. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 223-233. (2009)

Bombitz Attila and Csúri Károly: Vorwort. In: Wege in die Seele : ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler, (7). p. 7. (2013)

Bombitz Attila and Jacob Joachim: Literarischer Text und Kontext : Vorwort. In: Literarischer Text und Kontext : ein Buch für Károly Csúri 14. p. 7. (2018)

Bombitz Attila and Pektor Katharina: Vorwort. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 7-8. (2019)

Bonyhai Gábor: Weltsprache. In: Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten, (2). pp. 265-317. (1980)

Borbiró Aletta: Másodlagos világok kapcsolata a fantasy az adatbázis, algoritmus és hypertext tükrében. In: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig. pp. 274-311. (2019)

Borbás Gabriella Dóra: A verbális agresszió társadalmi szalonképessége és az agresszióindexek. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 2. pp. 109-131. (2021)

Borbély Ferenc: Gyulai mint aesthetikus. (1912)

Boros Katalin: Fordítás és forrás viszonya a Horvát-kódexben. In: LingDok 8. 8. pp. 7-26. (2009)

Borzsák István: Ultimus Thules. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 23-29. (1998)

Bosnalı Sonal: Iran'da "diller çatışmasi" ve Azeri Türkçesinin konumuna toplumdilbilimsel bir bakış. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 65-77. (2007)

Bozsó Réka: Elemterjedés a Saint-Lucia-i Kreolban. In: LingDok 16. 16. pp. 27-40. (2017)

Braun David: Nevek és természeti fajták nevei. In: A jelentés dimenziói : modális elméletek Kripke után, (1). pp. 22-52. (2003)

Brdar-Szabó Rita: Bildschemata bei Resultativkonstruktionen im Deutschen und Ungarischen. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 13-29. (2019)

Brendemoen Bernt: Some thoughts about lexical code-copying. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 153-159. (2012)

Broser Patricia: Auf der Suche nach dem Utopischen im lyrischen Sprechen : das Frühwerk Ingeborg Bachmanns. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 135-148. (2008)

Buchholcz Norbert: (Kollektív) identitások Jurek Becker Bronsteins Kinder című regényében. In: Szövegek között 14., (14). pp. 90-109. (2009)

Buchholcz Norbert: A másik emlékezet : Jurek Becker és Kertész Imre összehasonlító vizsgálata. In: Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika, (16). pp. 147-160. (2011)

Buchholcz Norbert: Önértelmezés és a másik megértése - gondolkodás és zsidóság Jurek Becker esszéiben. In: Irodalomtörténet és -elmélet, komparatisztikai tanulmányok, (15). pp. 118-140. (2010)

Budzisch Josefina: Definitheit im Selkupischen. ISBN 978-963-306-812-0, (2021)

Bukva Mátyás and Edelmayer Zsolt and Mag Noémi and Tóth Laura and Varga Anikó Eszter: Eötvözet VI. : A szegedi Eötvös Loránd Kollégium mai arculata.

Burányi Péter: Kettős predikálás : ismételt predikátumok kontrasztív topik pozícióban. In: LingDok 2. 2. pp. 48-70. (2003)

Bácsi János: Minden szó reláció? : reláció szókincs. In: Módszertani közlemények, (59) 1. pp. 3-11. (2019)

Bácsi János: A semantic network dictionary for dysphasia therapy. In: Acta cybernetica, (16) 4. pp. 601-609. (2004)

Bácskai Antal: A Zrínyiek erdélyi kapcsolataihoz : levelek 1654-1679-ből. (1972)

Bácskai-Atkári Júlia: Az Attributív Komparatív Törlésről. In: LingDok 12. 12. pp. 9-33. (2013)

Bálint Domonkos and Mihajlik Péter: Smooth inverse frequency based text data selection for medical dictation. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 233-242. (2021)

Bálint Sándor: Szilády Áron pályája. (1926)

Bán Katalin: Stoic representation of insania in Seneca’s Phaedra. In: Sapiens ubique civis, (2). pp. 105-118. (2021)

Bán Mónika: La segunda Celestina. In: Acta hispanica, (4). pp. 55-60. (1999)

Bán Imre: Ismeretlen adatok Otrokocsi Fóris Ferenc életéhez. (1969)

Bán Mónika: Pares e imágenes contrastivos en las Novelas ejemplares. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 63-69. (2001)

Bán Mónika: Vidas novelescas - reyes de la casa de Austria en obras literarias des siglo XIX. In: Acta hispanica, (5). pp. 73-82. (2000)

Bánki Éva: A folie d'amour e a Celestina. In: Acta hispanica, (4). pp. 47-54. (1999)

Bánréti Zoltán: Szövegtéma és nyelvhasználat. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 315-327. (1980)

Bányai János: A Brevárium-novellák műfaja : Szentkuthy. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 234-243. (1985)

Bányai János: Narrativikai kutatások Jugoszláviában. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 91-101. (1980)

Bányai Viktória: „The Emperor’s deliverance” – János Libényi’s assassination attempt on Franz Joseph’s life commemorated in contemporary Hebrew poems. In: Religion, culture, society, (4). pp. 30-43. (2017)

Bányász Melinda: Mikes Kelemen fordítói gyakorlata a Mulatságos napokban. In: Szövegek között 17., (17). pp. 58-80. (2013)

Bárdos Judit: Szecesszió a Pokolban Mátyus Norbert "Filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításához" című könyvéről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 155-157. (2015)

Bárdos József: Kapcsolatteremtés a tündérmesékben. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. pp. 181-188. (2020)

Bárdos József: Kapcsolatteremtés a tündérmesékben : [előadáskivonat]. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. p. 31. (2020)

Bárdos József and Madách Imre: Madách-tanításunk kudarcainak hátteréről. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 265-275. (1990)

Bárkányi Zsuzsanna: El acento castellano desde una pespectiva analógica. In: Acta hispanica, (14). pp. 79-88. (2009)

Bárkányi Zsuzsanna: La adquisición de la asimilación de sonoridad. In: Acta hispanica, (17). pp. 95-102. (2012)

Bárkányi Zsuzsanna: A spanyol nyíló és záródó diftongusok egységes kezelése. In: LingDok 2. 2. pp. 7-21. (2003)

Bárány Erzsébet and Gazdag Vilmos: Ukraïns'ko-uhors'kì j Uhors'ko-ukraïns'kì termìnolohìčnì Slovniki na zakarpattì. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 27-34. (2021)

Bátky Zsigmond: Kecskemét és Kecskeszáraz : észrevételek Pais Dezső "Kecskemét" cikkére. (1930)

Bécsy Tamás: A forma lehetséges értelmezéséről. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 57-66. (1990)

Békés Izabella: Crash Art. In: Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika, (16). pp. 244-256. (2011)

Békési Imre: Az empirikus és a racionális egymásra utaltságáról. In: Bölcsészettudományok 6. pp. 17-30. (2014)

Béla Bálint: Dalok és novellák kapcsolata Kollár-Klemencz László írásaiban. In: Móra Akadémia, (9). pp. 71-81. (2021)

Bíró Bernadett: The use and semantics of the Northern Mansi diminutive -riś~rəś. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19–20, September 2024, (54). pp. 81-97. (2021)

Bíró Bernadett and Sipőcz Katalin and Szeverényi Sándor: Ethnosyntax in Siberian Uralic languages. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19–20, September 2034, (54). pp. 275-287. (2021)

Bíró Anna Márta: Az Istenhez vezető út hangjai. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 85-103. (2015)

Bíró Bernadett: Cselekvésnevek a vogulban : a nominalizációs skálán való elhelyezés problémái. In: LingDok 3. 3. pp. 7-19. (2004)

Bíró Bernadett: The grammaticalization of Northern Mansi mā ‘earth, world, land, place’. In: Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography, (51). pp. 187-202. (2017)

Bíró Ferenc: Egy XIX. század eleji kódex Csokonainak tulajdonított versei. (1961)

Bíró Ferenc: A Mindenes Gyűjtemény (1789-1792) szerkesztőjének nyelv- és irodalomszemléletéhez. (1962)

Bíró Ferenc: A titkos bú poétája Dayka Gábor, 1768-1796. (1991)

Bíró-Balogh Tamás: Kosztolányi Dezső levelezésének kritikai kiadásáról. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 29-34. (2010)

Bódi Beatrix Babett: Tematikus folytonosság és tematikus progresszió Guy de Maupassant Les Bijoux (Ékszerek) című novellájában. In: LingDok 19. 19. pp. 25-42. (2020)

Bókay Antal: Megjegyzések az irodalom folyamatszerűségének hermeneutikai alapjairól : az irodalomtörténet mint interpretációs jelenség. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 23-56. (1990)

Bókay Antal: Understanding as creating narrative structures : the concept of "world" in a theory of interpretation. In: Fictionality, (5). pp. 241-269. (1984)

Bókay Antal: A világképről. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 210-232. (1980)

Bölükbaş Fatma: Usage of text linguistics methods in teaching Turkish as a foreign language. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 133-142. (2012)

Bölükbaş Fatma and Yargin Ayşegül: Error analysis in usage of basic tenses in Turkish by Kirgiz students. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 143-151. (2012)

Büky László: Füst Milán "latin dörgedelme". In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 33-38. (2010)

Bălănescu Tudor and Gheorghe Marian and Păun Gheorghe: On fully initial grammars with regulated rewriting. In: Acta cybernetica, (9) 2. pp. 157-165. (1989)

C

Calude Elena and Mills Bruce and Mills Lan: A uniform approach to test computational complementarity. In: Acta cybernetica, (16) 3. pp. 367-384. (2004)

Can Cem and Altunkol Esra: To alternate or not to alternate? : L2 acquisition of English causative/inchoative transitivity alternations. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 161-172. (2012)

Canisius Peter: Genus (nicht nur) im Ungarischen. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 30-47. (2019)

Caplan Ben: Üres nevek. In: Ki volt Sherlock Holmes? : tanulmányok a nevek szemantikájáról, (2). pp. 135-145. (2005)

Carstensen Thorsten: Felsfenster, Ränderlandschaften, verbaute Natur : Wohn- und Architekturdiskurse bei Peter Handke. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 40-59. (2019)

Carvajal Rafael Cala: Las lexicalizaciones en -illo. In: Acta hispanica, (3). pp. 59-70. (1998)

Chalmers David J.: A kétdimenziós szemantika alapjai. In: A jelentés dimenziói : modális elméletek Kripke után, (1). pp. 70-83. (2003)

Chang Nicholas: Usos y formas de anglicismos en discurso publicitario contemporáneo del transporte ferroviario. In: Acta hispanica, (26). pp. 87-102. (2021)

Charolles Michael: Heuristic proceedings in the semantics of narrative texts. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 37-55. (1985)

Choi Han-Woo: Notes on some Altaic shamanistic terms. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 57-63. (1997)

Cicero Marcus Tullius: M. T. Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde. In: Marcus Tullius Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde 51. pp. 17-27. (2001)

Cicero Marcus Tullius: A jóslásról. ISBN 963 00 7390 0, (2001)

Clauson Gerard: An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish : index Vol. 1. (1981)

Clauson Gerard: An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish : index Vol. 2. (1981)

Codău Annamária: Hányféle világirodalom? : az első nemzetközi komparatisztikai szaklap angolszász anyaga a magyar irodalom érdeke és az angliai perspektíva között. In: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig. pp. 1-27. (2019)

Contreras Izquierdo Narciso M.: E léxico técnico en los diccionarios para la enseñanza del español : estudio y propuestas metodológicas. In: Acta hispanica, (1). pp. 41-59. (1996)

Contreras Izquierdo Narciso M.: El léxico técnico en los diccionarios generales del siglo XIX : los términos de la física en la 11' y 12' edición del Diccionario de la Real Academia Española. In: Acta hispanica, (2). pp. 43-67. (1997)

Contreras Izquierdo Narciso M.: El tratamiento del léxico especializado en la lexicografía española del siglo XIX. In: Acta hispanica, (13). pp. 97-108. (2008)

Contreras Izquierdo Narciso M.: La definiciones de sustantivos técnicos en dos diccionarios del siglo XIX. In: Acta hispanica, (3). pp. 39-57. (1998)

Corff Oliver: Nations and Rivers : their status and name in the Qingshi Gao reflections on the draft history of Qing as a source. In: Ideas behind symbols - languages behind scripts : proceedings of the 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), August 27- September 1, 2017 Székesfehérvár, Hungary 52. pp. 21-28. (2018)

Coşar Asiye Mevhibe: Türkçede argonun örtmeceye dönüşümü. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 173-186. (2012)

Coşkun Hatice: The selection of complement clauses in Turkish and negation. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 187-200. (2012)

Coşkun Menderes: The most literary Ottoman pilgrimage narrative : Nabi's Tuhfetü'l-haremeyn. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 79-106. (2007)

Cresswell Max J.: Possible worlds. In: Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten, (2). pp. 6-16. (1980)

Cs. Gyimesi Éva: Lét-megértés-irodalom : ontológiai-hermeneutikai összefüggésrendszer Kolozsvári Papp László Az alkoholista halála című regényében. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 277-289. (1985)

Cs. Sebestyén Károly: A magyar rovásírás betűrovásáról. (1935)

Cs. Simon István: Az egykori túlsó sor végén : [novella]. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). p. 9. (2007)

Cs. Simon István: Hodics : [vers]. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 7-8. (2007)

Csanády Bálint and Lukács András: Lightweight diacritics restoration for V4 languages. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 549-559. (2022)

Csapi Attila: A Fortissimo-ügy tétje : az irodalom autopoiézisének kérdései. In: Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok Szegedről, (4). pp. 127-147. (2000)

Csapi Attila: Hitlerológia : a halál költészete. In: Fejezetek a világirodalom köréből, (6). pp. 85-107. (2002)

Csapi Attila: "Ne gondold, hogy ez a reklám helye" (Térey). In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 143-162. (2001)

Csapi Attila: Valami: egyesítetlen értelmezések : Szijj Ferenc: Kéregtorony. In: Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből, (9). pp. 65-74. (2005)

Csatár Péter and Rákosi Csilla and Kertész András: Nevek a tudományban : az elméleti terminusok problémájának tündöklése és bukása. In: Ki volt Sherlock Holmes? : tanulmányok a nevek szemantikájáról, (2). pp. 7-72. (2005)

Csató Éva Ágnes: Clause linking spoken Turkish : the case of Vidin Turkish. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 209-220. (2012)

Cseh Mária: József Attila-reminiszcenciák Szilágyi Domokos költészetében : 1993. (1993)

Csejtei Dezső: Don Quijote mint európai paradigma : megjegyzések Unamuno Európa-képéről. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 221-228. (1999)

Csejtei Dezső: La filosofía del paisaje en los ensayos de Unamuno. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 52-79. (1999)

Cselik Ágnes: Estructura narrativa de la novela "La cuidad ausente" de Ricardo Pigla. In: Acta hispanica, (6). pp. 19-28. (2001)

Csendes Anna: Nombres de ave en el español. In: Acta hispanica, (6). pp. 55-65. (2001)

Csenki Éva: Peter Carnavas : Az elefánt. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 173-175. (2021)

Csepregi Márta: Szurguti osztják chrestomathia. (1998)

Cserháti Réka and Kolláth István and Kicsi András and Berend Gábor: Magyar nyelvű Fedőnevek-ágensek létrehozása nyers szövegek alapján épített gráf felhasználásával. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 227-240. (2022)

Cserháti Éva: Prólogos : Cervantes y Macedonio. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 178-183. (2001)

Cserjés Katalin: Kommentárok a Tragédia űr-színéhez : 1993. (1993)

Csernus Sándor: Konstantinápoly bűvöletében : a IV. keresztes hadjárat és a francia történetírás születése. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 31-43. (1998)

Csetri Lajos: Adalékok Döbrentei Erdélyi Múzeumának irodalomszemléletéhez : Buczy Emil tanulmányairól. (1969)

Csetri Lajos: Berzsenyi "A közelítő tél" című versének előtörténetéhez. (1981)

Csetri Lajos: Egy Csokonai-vers keletkezéstörténetéhez : A reményhez. (1973)

Csetri Lajos: A stílus fogalmai és a korstílusok problematikája. (1965)

Csetényi Korinna: Papers in English and American studies : Tomus XXVI. - Monstrous femininity in Stephen King’s fiction. ISBN 978-963-315-479-3, (2021)

Csides Csaba: Engedélyezett szoros kormányzás : a szóeleji mássalhangzó-gyengülés hiányáról. In: LingDok 3. 3. pp. 20-47. (2004)

Csikós Zsuzsanna: El problema del doble en novelas ejemplares de Cervantes. In: Acta hispanica, (10). pp. 47-55. (2005)

Csikós Zsuzsanna: J. C. Onetti : La cara de la desgracia. In: Acta hispanica, (1). pp. 33-39. (1996)

Csikós Zsuzsanna: La influencia de J. L. Borges en Cambio de piel de Carlos Fuentes : un ejemplo de intertextualidad : Deutsches Requiem. In: Acta hispanica, (5). pp. 39-47. (2000)

Csikós Zsuzsanna: Los códigos paraliterarios en Cambio de piel de Carlos Fuentes. In: Acta hispanica, (6). pp. 9-18. (2001)

Csikós Zsuzsanna: Ser Mexicano o Húngaro? : el problema de la identidad en la narrativa de Susana Wein. In: Acta hispanica, (13). pp. 33-39. (2008)

Csikós Zsuzsanna: Juan Carlos Onetti: La casa en la arena : análisis narratológico y semiótico. In: Acta hispanica, (3). pp. 25-38. (1998)

Csikós Zsuzsanna: La influencia de Cervantes en Cambio de piel de Carlos Fuentes. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 193-199. (2001)

Csipak Lajos: Horatius hatása az ó- és újklasszikus iskola költőire. (1912)

Csuday Csaba: Abismo y "abismamientos" en (la) Niebla. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 155-161. (1999)

Csukás István: Adalékok a két világháború közötti magyar-szlovák irodalmi kapcsolatokhoz : harcok Petőfi szellemi hagyatéka körül. (1972)

Csukás István: Ady nemzetiségszemlélete. (1977)

Csukás István: Ady és Ivan Krasko : a magyar és a szlovák szimbolizmus néhány problémája. (1969)

Csukás István: Irodalmunk nemzetiségszemlélete a szabadságharc után : 1849-1867. (1983)

Csukás István: Ján Smrek Petőfi-fordításairól. (1967)

Csukás István: Vajansky műveinek magyar világa. (1976)

Csukás István: Vajda János és a nemzetiségi kérdés. (1978)

Csukás István: A nemzetiségi kérdés Kemény, Jósika, Madách és Eötvös műveiben. (1981)

Csépánné Szatmári Szabina: Sándor László, az ukrán irodalom magyar népszerűsítője. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 51-60. (2021)

Csíky Gábor: Le meurtre au cceur de l'histoire : la figure de Napoléon dans les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (20). pp. 57-67. (2000)

Csúri Károly: Ismétlés, narrativika, interpretáció. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 155-181. (1978)

Csúri Károly: Das "Spiel" als narratives Konstruktionsprinzip : über Arthur Schnitzlers Fräulein Else. In: Wege in die Seele : ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler, (7). pp. 38-54. (2013)

Csúri Károly: Hugo Hofmannstahls späte Erzählung : die Frau ohne Schatten : Struktur und Strukturvergelich. In: Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten, (2). pp. 125-257. (1980)

Csúri Károly: Jugendstil als narratives Konstruktionsprinzip : über Hofmannsthals "Das Märchen der 672. Nacht". In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 36-53. (1998)

Csúri Károly: Model-structures and possible worlds : a literary theoretic analysis of the Borchert-story: Die Küchenuhr. In: Fictionality, (5). pp. 183-228. (1984)

Csúri Károly: Modell-Strukturen und mögliche Welten : eine Literaturtheoretische Untersuchung zu Borcherts Kurzgeschichte: Die Küchenuhr. In: Studies in the semantics of narrative = Beiträge zur Semantik der Erzählung, (3). pp. 243-305. (1980)

Csúri Károly: Poetische Konstruktionen : methodologische Studien zu Werken der klassischen Moderne. ISBN 978 3 7069 0887 0, (2016)

Csúri Károly: Theorie und modell, Erklärung und Textwelt : über Trakls "Ruh und Schweigen". In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 19-39. (1997)

Csúri Károly: Vázlat az elbeszélés irodalmi magyarázatához : Hernádi Gyula: Deszkakolostor. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 88-133. (1985)

Csúri Károly: Über Georg Heyms Dichtung : Versuch eines Erklärungsmodells Teil 1. In: Germanistik an der Szegeder Universität : 1956-2006, (12). pp. 25-52. (2008)

Csúri Károly: A lehetséges világok vizsgálata mint műértelmezés. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 109-120. (1990)

Csúri Károly: A "lehetséges világok" szemantikája és az irodalmi elbeszélő szövegek elmélete. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 169-200. (1980)

Csúri Károly and Fónagy Zoltán and Munz Volker A.: Vorwort. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 7-8. (2008)

Culver Christopher: On some Chuvash-Mari shared lexemes and Agyagási’s "Late Gorodets" hypothesis. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19–20, September 2030, (54). pp. 185-200. (2021)

Czeglédy Anita: Heimkehr in das Schreiben : Peter Handkes Prosa zwischen der Heimkehr-Tetralogie und Mein Jahr in der Niemandsbucht. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 117-129. (2009)

Czeglédy Anita: How to live in words? : Peter Handke und die Sprechakttheorie. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 75-88. (2019)

Czerovszki Mariann: Adiectivum nascens - gondolatok az ókori grammatikák szófajtanáról. In: Studia iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii, (10). pp. 5-10. (2003)

Czerovszki Mariann: Tájleírás mint manipuláció? : a tájábrázolás problémái Ovidius száműzetési elégiáiban. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 39-43. (2010)

Czicza Dániel: Idiomatik in grammatischen und lexikalischen Konstruktionen mit es - Mit einem kurzen Vergleich Deutsch-Ungarisch. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 301-315. (2019)

Cziráki József: A szekszárdi (újvárosi) nyelvjárás hangtana. (1939)

D

Dabóczi Viktória: Am Anfang ist das 'Wort', oder doch nicht? : zum 'Wort'-Verständnis im frühen Erstspracherwerb. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 414-430. (2019)

Dallos Edina: Does mother earth have a beard? : the word beard in Bashkir incantations. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 109-119. (2021)

Dalmas Martine: Wasserfälle, Turnschuhe und Schweizer Käse : Zur Form und zum Gebrauch von Vergleichskonstruktionen. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 316-327. (2019)

Danka Balázs: Are two Volga-Turkī texts compiled by speakers of different Turkic varieties? In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 121-133. (2021)

Danka Balázs: Aspect-Temporal and narrative devices in the so-called 'Pagan' Oguz-nämä. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 221-229. (2012)

Danka Balázs: Bevezetés. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 11-16. (2014)

Danka Balázs: A language behind the script : a case study on the Pagan Oɣuz-nāmä. In: Ideas behind symbols - languages behind scripts : proceedings of the 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), August 27- September 1, 2017 Székesfehérvár, Hungary 52. pp. 29-34. (2018)

Danka Balázs: A pogány Oġuz-nāmä igeidő- és aspektusrendszere. In: LingDok 14. 14. pp. 29-44. (2015)

Danka Balázs: A zárt illabiális vokálisok jelölésének problémája a "pogány" Oγuz-nāmä-ban. In: LingDok 13. 13. pp. 9-26. (2014)

Darab Ágnes: Az anekdota mint a rómaiság kifejeződése az id. Pliniusnál. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 186-194. (2010)

Delbó Katalin: Központozási szokások a XIV. századi bizánci irodalomban.

Deme László: A nyelvészeti kutatómunka szemléleti és módszertani kérdéseiről : tézisek. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 11-28. (1978)

Deme László: A nyelv kultúraközvetitő [!kultúraközvetítő] és értékmegőrző szerepe. In: Érték és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi IX. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (9). pp. 183-202. (1980)

Demeter Alice: Tóth Árpád költészete. (1934)

Demir Nurettin: Ağız terimi üzerine. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 143-157. (2007)

Demir Nurettin: Die Vergangenheitsform auf -(y)ik in anatolischen Dialekten. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 65-79. (1997)

Demir Nurettin: Önsöz. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 11-15. (2007)

Demirci Kerim: Japoncadaki birleşik fiiller ve Türkçedeki fiillere benzerlikleri: fiil + fiil. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 159-170. (2007)

Demján Adalbert: A névmási birtokos jelzős szerkezetek megjelenése a Tékozló fiú példázatának régi magyar fordításaiban. In: LingDok 6. 6. pp. 11-28. (2007)

Dencs Krisztina: Szókincsfejlesztés népmesékkel : [előadáskivonat]. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. p. 15. (2020)

Dengyel Lajos: Seneca viszonya Euripideshez. (1913)

Deréky Pál: "Alter Mensch" - "Neuer Mensch" : Zivilisationskritisch fundierte Selbstfindung in den literarischen Reisebeschreibungen der Aktivisten Rober Müller und Lajos Kassák. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 153-165. (2008)

Deréky Pál: Műértelmezés, avantgárd, irodalomtudomány. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 201-218. (1990)

Deréky Pál: Németh Andor és Kassák Lajos irodalomeszménye a húszas években : 1993. (1993)

Devescovi Balázs: Eötvös József betegeskedése és halála. In: Aetas, (35) 1. pp. 93-105. (2020)

Dienes Erzsébet: A világvége előjelei az Érdy Kódexben és a két könyvben. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 27-34. (2005)

Dilmaç Elif: Einige Bemerkungen zu einem Vergleichenden Wörterbuch der Russismen in den Türksprachen Sibirien. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 171-180. (2007)

Diéguez Mónica Poza: Magia bruniana y socialismo utópico : el concepto de imaginación dialéctica de Alfonso Sastre en "dónde estás ulalume, dónde estás". In: Acta hispanica, (15). pp. 43-56. (2010)

Diéguez Mónica Poza and Llosa Sanz Álvaro: De la semblanza a la narración multimodal : la descripción personal, el formato biográfico y la narración de experiencias como marco de actividades para la práctica en ELE. In: Serie Didáctica 4. pp. 5-19. (2020)

Dobos Erzsébet: El viaje de Federico a la luna : en torno al guión cinematográfico de Federico García Lorca. In: Acta hispanica, (14). pp. 65-78. (2009)

Dobos Erzsébet: Azorín visto por Ortega y Gasset. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 177-183. (1999)

Dobos Erzsébet: Criterios del nuevo género literario en el Coloquio de los perros. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 55-62. (2001)

Dobrovits Mihály: The Ogur Turks in Chinese records. In: Ideas behind symbols - languages behind scripts : proceedings of the 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), August 27- September 1, 2017 Székesfehérvár, Hungary 52. pp. 35-39. (2018)

Doerfer Gerhard: Formen der älteren türkischen Lyrik. ISBN 963 0481 881 1, (1996)

Doerfer Gerhard: Čilger's self-criticism and the problem of ethnie cleansing. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 81-88. (1997)

Doležel Lubomír: Narrative semantics and motif theory. In: Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten, (2). pp. 32-43. (1980)

Doležel Lubomír: Narrative structure and narrative style. In: Fictionality, (5). pp. 271-298. (1984)

Dombi József: Evaluation theory and literary theory. In: Simple forms = Einfache Formen, (4). pp. 343-356. (1982)

Dombi József and Vincze Nándor: The lexicographic decision function. In: Acta cybernetica, (17) 1. pp. 95-106. (2005)

Dombiné Kemény Erzsébet: Dante hatása a 19. századi zenében. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 56-66. (2015)

Domokos Johanna: Röviden a Centrum-periféria szemiózisáról. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 163-169. (1996)

Domokos Johanna: Szemiotika nélküli szemiotika : Eero Tarasti: Esimerkkeja, semiotiikan uusia teorioita ja soveluksia, Gaudeamus kiadó, Helsinki, 1996. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről II., (3). pp. 131-137. (1999)

Domokos Péter: Handbuch der uralischen Literaturen. (1982)

Dornbach Mária: Busca el libro! : la intervención de Sherlock Holmes y D'Artagnan en El Club Dumas de Arturo Pérez-Reverte. In: Acta hispanica, (13). pp. 41-47. (2008)

Draskóczy Eszter: A Komédia és a látomás mint irodalmi műfaj. In: Antikvitás és reneszánsz 8. pp. 83-110. (2021)

Draskóczy Eszter: Eszkatológia és túlvilág-ábrázolás a Dante előtti népnyelvű irodalomban : a pokol Giacomino da Verona és a Bonvesin de la Riva szerint. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 35-65. (2020)

Dudás Györgyi: A telek(e) lexéma labializációs változása az ómagyar korban. In: LingDok 3. 3. pp. 48-58. (2004)

Dugarov Bajir Sonomovič: Das Epos Abaj Geser : Tradition und Gegenwart. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 95-98. (1997)

Dukkon Ágnes: Kora újkori prognosztikonok és kalendáriumok az asztrológiáról, a szabad akaratról és a boldog életről. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 44-49. (2010)

Dupák Karina: Női szerepek az Isteni színjátékban. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 104-124. (2015)

Dyekiss Emil Gergely: Ellentmondások kiküszöbölése a diskurzusból kérdések segítségével. In: LingDok 9. 9. pp. 9-32. (2010)

Dyekiss Emil Gergely: Hivatkozás nem létező diskurzus-referensekre? In: LingDok 10. 10. pp. 9-28. (2011)

Dyekiss Emil Gergely: Információs állapotok véges ábrázolása dialógusokban. In: LingDok 13. 13. pp. 47-65. (2014)

Dyekiss Emil Gergely: Információs állapotok ábrázolása véges állapotú automatákkal. In: LingDok 11. 11. pp. 9-29. (2012)

Dyekiss Emil Gergely: Nem teljesen megbízható információkat hordozó dialógusok értelmezése véges állapotú súlyozott automaták segítségével. In: LingDok 12. 12. pp. 51-71. (2013)

Dávid Gábor Csaba: Über Goethes musikalische Ideale. In: Germanistik an der Szegeder Universität : 1956-2006, (12). pp. 53-66. (2008)

Démokritos : Démokritosz. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 49-58. (1999)

Dénes Imre: Az elbeszélő irodalmi szövegek redukálása. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 300-314. (1980)

Dér Terézia: A nyelvi kifejezésmód tömörsége egy Horatius-ódában. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 45-49. (1998)

Dér Terézia: Gondolatok az apokoinu mondattani-stilisztikai szerepéről az ógörög-latin szövegekben. In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 19-28. (1988)

Dér Terézia and Horatius Flaccus Quintus: A kettős kötésű dativus Horatiusnál. (1981)

Dér Terézia and Nótári Tamás: Bibliográfia. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 173-178. (1999)

Dér Terézia and Nótári Tamás: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással. ISBN 963 03 7987 2, (1999)

Dér Terézia and Nótári Tamás: Függelék : a görög írás és a kiejtési szabályok. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 179-183. (1999)

Dér Terézia and Nótári Tamás: Köszöntjük az Olvasót! = Lectori salutem! In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 6-9. (1999)

Dér Terézia and Nótári Tamás: Summary ; Zusammenfassung ; Résumé. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 194-196. (1999)

Dér Terézia and Nótári Tamás: Válogatás a hasonló jellegű kiadványokból. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). p. 189. (1999)

Dér Terézia and Nótári Tamás: A kötetben szereplő szerzők [kislexikon]. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 190-192. (1999)

Dósa Márta: Az abszurdtól való elhatárolódás kísérlete : kérdőjelek Mrozek és Örkény drámaírói tevékenységének megítélésében. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről II., (3). pp. 109-129. (1999)

Döbörhegyi Ferenc: A nem more/ális igazságról : a science fiction néhány (irodalom)elméleti problémájának vázlata. In: Irodalomelméleti tanulmányok, (7). pp. 113-130. (2003)

Dömösi Pál and Fazekas Szilárd and Ito Masami: On Chomsky hierarchy of palindromic languages. In: Acta cybernetica, (22) 3. pp. 703-713. (2016)

Dömötör Andrea: Fókusz vagy igemódosító? In: LingDok 17. 17. pp. 147-157. (2018)

Dömötör Sándor: A betyárromantika. (1930)

Dömötör Éva and Varga Diána: Főmondati kötőmód diskurzuspartikulákkal. In: LingDok 13. 13. pp. 27-45. (2014)

Džambinova Elena Â.: Der weiße Hase im kalmückischen Heldenmärchen. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 89-94. (1997)

E

Egas-López José Vicente and Balogh Réka and Imre Nóra and Tóth László and Vincze Veronika and Pákáski Magdolna and Kálmán János and Hoffmann Ildikó and Gosztolya Gábor: Enyhe kognitív zavar detektálása beszédhangból x-vektor reprezentáció használatával. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 147-156. (2021)

Egedi Barbara: Egyeztetés nélkül? : a kopt és a kelta nyelvek mondatszerkezetének tipológiai párhuzamáról. In: LingDok 5. 5. pp. 7-24. (2006)

Egedi Barbara: A kopt jelzős szerkezetek. In: LingDok 7. 7. pp. 9-25. (2008)

Egri-Nagy Attila and Nehaniv Chrystopher L.: Cycle structure in automata and the holonomy decomposition. In: Acta cybernetica, (17) 2. pp. 199-211. (2005)

Eichinger Ludwig M.: Gute Argumente. Wo beginnen? In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 192-206. (2019)

Eisemann György: Der Leser als Übersetzer. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 207-213. (2008)

Eker Süer: Tiirkçenin sesbirimleri ve belirgin altsesbirimleri. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 181-198. (2007)

Engel Ulrich: Plädoyer für ein bilinguales Partikellexikon. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 9-19. (1999)

Enyedi György and Heinrich Arnold: Tancredus király leánya Gismunda és Gisquardus széphistóriája : összehasonlító irodalomtörténeti bevezetéssel és jegyzetekkel. (1912)

Ercilasun Ahmet B.: Türk dilinde ek-ses ilişkisi. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 107-113. (1997)

Erdei Iván Márk: A drávántúli magyar helységnevek, különös tekintettel a 16-17. századi térképekre és a 18-19. századi leíró statisztikára. In: Móra Akadémia, (8). pp. 79-111. (2020)

Erdei Tamás: Diskurzusjelölők korpuszalapú vizsgálata a de viszont-tal és a hát-tal kapcsolatos nyelvi babonák kapcsán. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. pp. 103-115. (2020)

Erdei Tamás: Diskurzusjelölők korpuszalapú vizsgálata a de viszont-tal és a hát-tal kapcsolatos nyelvi babonák kapcsán : [előadáskivonat]. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. pp. 18-19. (2020)

Erdei Tamás: A na diskurzusjelölő korpuszalapú vizsgálata. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben, (2). pp. 108-125. (2021)

Erdem Mevlüt: Comparative constructions in Turkish and Uzbek : history of the Suffix -roq. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 147-156. (2021)

Erdem Mevlüt: Historical development of passives in Turkish. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 199-210. (2007)

Erdély Perovics Andrea: Artaud költői egzisztenciája. In: Az identitás, (18). pp. 94-101. (2020)

ifj. Erdélyi László: Hugo Károly élete és művei. (1933)

Erdélyi Zsuzsanna: Szent Ferenc és a szent költészet. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 207-221. (2001)

Erdődi József: Szófejtések : gerinc, guba és huj, huj, hajrá! (1937)

Eren Hasan: Remarks on V. G. Egorov's Etymological Dictionary of the Chuvash language. In: Studies in Chuvash etymology I., (17). pp. 20-65. (1982)

Eriş Karaoğlan Bahar: Term and concept of qualification in Turkish grammar. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 263-280. (2021)

Eroms Hans-Werner and Modrián-Horváth Bernadett: Das Zustandspassiv im Deutschen und im Ungarischen. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 48-75. (2019)

Ertl Péter: Késő császárkori epitoma- és breviariumszerzők Petrarca glosszáiban. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 67-83. (2020)

Ertl Péter: Petrarca sétája a római történelemben : a Familiares 6, 2 fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 203-221. (2020)

Ertsey Nikolett: Segédigék a középkori nápolyi és szicíliai dialektusban. In: LingDok 11. 11. pp. 31-46. (2012)

Ertsey Nikolett: A segédigék disztribúciója a felső-dél-olasz dialektusokban. In: LingDok 13. 13. pp. 67-85. (2014)

Esslin Martin: Wolfgang Bauers Weg nach Innen. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 125-132. (1993)

Eszes Boldizsár: Az adásvétel szemantikájáról. In: LingDok 3. 3. pp. 59-74. (2004)

Eszes Boldizsár: Világidők és lehetőségek : új fejlemények a modális eseményszemantikában. In: LingDok 4. 4. pp. 23-45. (2005)

Eszes Boldizsár: A habituális mondatok eseményszerkezete. In: LingDok 5. 5. pp. 25-40. (2006)

Euripides : Euripidész. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 59-77. (1999)

F

F. Szalamin Edit: Két mai orosz szintaktikai koncepcióról és módszerről. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 299-317. (1978)

Fabiny Tibor: A "posztkritika" esélyei : "kritika" vagy "értelmezés" a Shakespeare-mfívek egyetemi oktatásában? In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 251-262. (1990)

Fabricius-Hansen Cathrine: Adnominale Possessiva - Norwegisch / Deutsch / Französisch. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 76-88. (2019)

Fabulya Andrea: "Túlfinomult, természetellenes és haszontalan" : Mihail Kuzmin Kryl'ja (Szárnyak) című regényének elemzése. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 141-162. (1996)

Fabulya Andrea: A homoszexualitás mint lehetséges szubkulturális kód Mihail Kuzmin műveiben. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről II., (3). pp. 23-31. (1999)

Faix Dóra: Escritores de la posguerra sorbe Cervantes y el Quijote : el caso Emblemático de Gonzalo Torrente Ballester. In: Acta hispanica, (10). pp. 65-78. (2005)

Faix Dóra: Configuración externa e interna de Ritmo Lento de Carmen Martín Gaite. In: Acta hispanica, (6). pp. 29-35. (2001)

Faix Dóra: La desintegración de los géneros literarios en la generación del 98. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 80-87. (1999)

Faix Dóra: Procedimiento de intertextualidad en Vida de Don Quijote y Sancho de Miguel Unamuno. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 157-169. (2001)

Fajt Anita: Wolffianismus und Pietismus : neue Daten zur Gottsched-Rezeption in Ungarn. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 197-215. (2014)

Faludi István: Ambrus Zoltán elbeszélő művészete. (1941)

Farkas Zoltán: Bölcs Leó Taktikája mint bizánci történeti forrás. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 51-55. (1998)

Farkas Attila: Kontextuskezelés a rendőri nyelvhasználatban. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben. pp. 8-18. (2019)

Farkas Attila: Kontextuskezelés a rendőri nyelvhasználatban egy közlekedésrendészeti osztály kommunikációjának tükrében : [előadáskivonat]. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben. p. 6. (2019)

Farkas Judit: Új módszer az egyeztetési jelenségek kezelésére. In: LingDok 4. 4. pp. 47-67. (2005)

Farkas Judit: A palatális határozott névelő kérdéséhez. In: LingDok 9. 9. pp. 33-50. (2010)

Farkas Richárd and Nemeskey Dávid Márk and Zahorszki Róbert and Vincze Veronika: Értsük meg a magyar entitásfelismerő rendszerek viselkedését! In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 319-329. (2021)

Federmair Leopold: Peripherien des Erzählens zu Peter Handke. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 253-260. (1993)

Fehér Bence: Újabb verses felirattöredék Daciából. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 9-14. (2020)

Fehér Ildikó: Computer analysis of folk-beliefs. In: Simple forms = Einfache Formen, (4). pp. 333-341. (1982)

Fejes László: Reconsidering the Nganasan vowel system. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19–20, September 2032, (54). pp. 229-253. (2021)

Fejér Ádám: Az intellektuális hatalomgyakorlás módozatai : Fried István Utak és tévutak Kelet-Közép-Európa irodalmaiban című könyvéről. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 73-86. (1996)

Fejér Ádám: Az értelmiségi hagyományképviselet és az értelmiségi szerep megújítása : Németh László Négy próféta című drámáról. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 47-57. (1995)

Fejér Ádám: Babel vörös kozákjai és a pesti srácok. In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 128-139. (2004)

Fejér Ádám: Dosztojevszkij és a Megváltás paródiája. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 107-120. (2003)

Fejér Ádám: Etika és regény : Kant etikája és az Anna Karenina. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 286-291. (1980)

Fejér Ádám: Hogyan lehetséges az irodalomtudomány? : Friedrich Schlegel esztétikai nézeteinek értelmezése. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 121-131. (1993)

Fejér Ádám: Miből táplálkozik korunknak az a téveszméje, hogy Káin váltja meg a világot? : Jurij Olesa Meggymag című elbeszélésének értelmezése. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 137-148. (1995)

Fejér Ádám: Simai Mihály metafizikai magány és ihletett közéletisége : jel/ölhetetlen jel/ölhető : Szeged 2003 : Tiszatáj. In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 107-111. (2004)

Fejér Ádám: "...akit ragaszkodása az igazsághoz egy boldogtalan korban hazudni kényszerít..." : Németh László Galileijéről. In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 107-112. (1994)

Fejér Ádám: A nyelvfilozófia abszurditása és a nyelv értelemközvetítő képessége : Wittgenstein Filozófiai vizsgálódások című művének értelmezése. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 61-71. (1993)

Fejér Ádám: A nyelvi lényeg magánvalósága és a nyelvi jelek átláthatósága : Heidegger: Aus einem Gespräch von der Sprache - Útban a nyelv felé című írásának értelmezése. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 72-86. (1993)

Fejér Ádám: A német klasszika és a bibliai hagyomány, avagy mi az ontikus kultúrtörténet? In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 19-26. (1996)

Fejér Ádám: A posztmodern totális lázadása és a polgárosodás posztpolgári koncepciója - Venyegyikt Jerofejev: Moszkva-Petuski és Anthony Bufgess: Gépnarancs. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 66-74. (1995)

Fejér Ádám and Szalma Natália: Tudomány és hagyomány : bevezetés. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 5-7. (1993)

Fejős Edina: A mediális ige kategóriája a régebbi magyar nyelvtanokban. In: LingDok 4. 4. pp. 69-87. (2005)

Fekete Kristóf: Zavarba hozott kiskorúságunk - Popovics Zoltán, Szécsényi Endre (szerk.): Esztétika - történelem - hermeneutika : tanulmányok Kisbali László emlékére. In: Különbség, (20) 1. pp. 227-237. (2020)

Felde Erika: "Bár akármi Amerika mégis legjob oda haza" : Monos Péter kötcsei parasztember amerikás verseinek élményanyaga az 1920-as évek elejéről. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 253-283. (2004)

Feldhoffer Gergely and Bárdi Tamás: Conversion of continuous speech sound to articulation animation as an application of visual coarticulation modeling. In: Acta cybernetica, (18) 2. pp. 355-362. (2007)

Feldmann Ádám and Hajdu Róbert and Indig Balázs and Sass Bálint and Makrai Márton and Mittelholcz Iván and Halász Dávid and Yang Zijian Győző and Váradi Tamás: HILBERT, magyar nyelvű BERT-large modell tanítása felhő környezetben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 29-36. (2021)

Fenyves Katalin: Mi mozog a zöldleveles bokorban? : magyar "népdalok" jiddis fordítása a Magyar Zsidó Szemlében. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 187-205. (2014)

Fenyves Miklós: Grundsteine für eine Lektüre : Wahlverwandtes in Thomas Bernhards Ja. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 103-115. (2009)

Fenyves Miklós: "das Nächstliegende" : zu Ingeborg Bachmanns Alles. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 85-90. (2008)

Fenyves Miklós: "sie glaubte, angerufen zu sein" : Zu Thomas Bernhards Beton. In: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, (6). pp. 97-105. (2010)

Ferenczi Zsanett: Nyelvtanulást elősegítő feladatok automatikus előállítása finn és magyar nyelvekre. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 213-226. (2022)

Ferenczi Attila: Palinurus. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 50-54. (2010)

Fernández Alberto Madrona: La competencia escrita y el miedo a enfrentarse al papel en blanco. In: Serie Didáctica 4. pp. 21-28. (2020)

Fernández Carolina Ramos and Buenaventura Enrique and Carrasquilla Tomás: El ánima sola : Enrique Buenaventura adapta a Tomás Carrasquilla. In: Acta hispanica, (15). pp. 69-81. (2010)

Fernández Nieto Manuel: La narrativa desde Cervantes. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 6-16. (2001)

Fetz Bernhard: Schauen und Starren : zu einer Poetik des Sehens im Werk von Christoph Ransmayr. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 19-27. (2015)

Ficsor Tamás and Cserháti Réka and Novák Attila and Mihajlik Péter and Zainkó Csaba and Berend Gábor: Charmen ELECTRA - tokenizációmentes diszkriminatív nyelvi modellezés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 45-58. (2022)

Ficsor Tamás and Berend Gábor: Analysing the semantic content of static Hungarian embedding spaces. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 91-105. (2021)

Figura Krisztina: Methodenpluralismus bei einer Empirie über die Sprache und Identität bei den Ungarndeutschen in Bohl/Bóly. In: Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten : Referate der II. Linguistischen Tagung Ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Szeged am 18-19. November 2005, (11). pp. 9-15. (2006)

Finzi Daniela: Zwischen Freud'schem "Familienroman" und Bal'scher "Cultural Analysis" : Edmund de Waals Der Hase mit den Bernsteinaugen. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 235-248. (2016)

Firuzi Mortaza: An overview of Mehmet Akif Ersoy’s ideal generation in Âsım. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 35-43. (2020)

Fischer Júlia: A nevelés gondolata Bessenyei György munkáiban. (1934)

Fischer Mónika: A palatalizáció elemgeometriai ábrázolása. In: LingDok 4. 4. pp. 89-110. (2005)

Fluerasu Alexandra: Le roumain influencé par le turc : les emprunts. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 41-48. (2019)

Fodor István: Nőuralom a steppén? : a szarmata fegyveres női sírokról. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 57-62. (1998)

Fodor Alexandra: A középangol And. In: LingDok 6. 6. pp. 29-49. (2007)

Fogasi Márton: Az igazi király : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. pp. 331-333. (1938)

Forgács Tamás: A frazeológiai egységek osztályozási nehézségeiről. In: Bölcsészműhely, 2007. pp. 19-36. (2008)

Forgács Erzsébet: Királyok, hercegek, grófok... : zur Freiheit der literarischen Übersetzung anhand von Péter Esterházys Hasengeschichte. In: Germanistik an der Szegeder Universität : 1956-2006, (12). pp. 204-217. (2008)

Forgács Hajnalka: Ingeborg Bachmanns Enigma-Gedichte und das Barockrätsel des Nürnberger Dichterkreises. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 199-210. (2008)

Forgács Tamás: A valenciaelmélet nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései : a Müncheni Kódex Máté-evangéliumából készített igeszótárral szemléltetve. ISBN 963 482 162 6, (1996)

Franklin Benjamin: Tanács egy ifjú kereskedőnek : egy öregtől. In: Gazdasági teológia 1. pp. 1-3. (2013)

Frazer-Imregh Monika: "Gondold azt, hogy nem is levelet, hanem [...] az emberi élet minden kényelmét küldöd." : Angelo Poliziano és Girolamo Donato levelezése. In: Antikvitás és reneszánsz 7. pp. 225-254. (2021)

Frazer-Imregh Monika: Marsilio Ficino apológiái a De vita libri tres című művéhez és Amerigo Corsini alkalmi epigrammája. In: Antikvitás és reneszánsz 8. pp. 183-209. (2021)

Frazer-Imregh Monika: "Ki remélhet magának nagyobb isteni segítséget?" : Angelo Poliziano vigaszlevele Gioviano Pontanóhoz Ferrante király halála alkalmával. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 43-68. (2020)

Fried István: Az ős(?)magyar eposz felé - Jókai Mór és az "avarok". In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 63-67. (1998)

Fried István: Bevezetés. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 1-3. (2001)

Fried István: Előszó. In: Az újmagyar dal : kortárs lírakritika, (8). pp. 1-2. (2004)

Fried István: Előszó. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). p. 1. (1996)

Fried István: Előszó. In: Fejezetek a világirodalom köréből, (6). pp. 1-2. (2002)

Fried István: Előszó. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 1-2. (1997)

Fried István: Előszó. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről II., (3). pp. 1-2. (1999)

Fried István: Előszó. In: Irodalomelméleti tanulmányok, (7). pp. 1-2. (2003)

Fried István: Előszó. In: Irodalomtörténet és -elmélet, komparatisztikai tanulmányok, (15). pp. 5-6. (2010)

Fried István: Előszó. In: Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika, (16). pp. 3-7. (2011)

Fried István: Előszó. In: Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok Szegedről, (4). pp. 1-3. (2000)

Fried István: Előszó. In: Komparatisztika, irodalom- és kultúratudomány, (12). pp. 1-4. (2008)

Fried István: Előszó. In: Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből, (9). pp. 1-3. (2005)

Fried István: Előszó. In: Szövegek között 14., (14). pp. 1-2. (2009)

Fried István: Előszó. In: Szövegek között 17., (17). p. 1. (2013)

Fried István: Foreword. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). p. 3. (2009)

Fried István: Foreword. In: Studies in modern philology and theory of literature, (10). p. 5. (2006)

Fried István: Irodalomtörténet, irodalmi értékelés - versben : megjegyzések Juhász Gyula egy verstípusához. (1992)

Fried István: Jókai és a pénz. In: Gazdasági teológia 1. pp. 147-165. (2013)

Fried István: Komparatisztikai kérdőjelek : egy posztgraduális kurzus útkeresései. In: Ismét a komparatív megértésről, (11). pp. 5-12. (2007)

Fried István: Kétnyelvűség és kulturális kapcsolatok. (1991)

Fried István: Márai Sándor intézeti regénytöredéke. (1993)

Fried István: A magyar szlovakisztika kérdésfeltevései - Sziklay László emlékezete. In: Bölcsészettudományok 6. pp. 177-195. (2014)

Fried István: Österreichisch-ungarische Literaturbeziehungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 133-140. (2008)

Friedrich Enno: Praise poetry in distress? : melancholy and criticism in Pindar’s Isthmian 7. In: Sapiens ubique civis, (2). pp. 9-43. (2021)

Friggieri Oliver: Bruno Rombi’s environmental poetry Sardegna, an Island and a Metaphor. In: Mediterrán tanulmányok, (31). pp. 179-187. (2021)

Friggieri Oliver: La cultura romantica italiana e la nascita della poesia maltese. In: Mediterrán tanulmányok, (29). pp. 171-201. (2020)

Friggieri Oliver: Rapporti letterari tra Malta e la Sicilia Prospettive veriste nella narrativa maltese. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 151-163. (2019)

Fritz Gergely: Az emlékezés, mint az önmegértés kísérlete: Székely Csaba: Szeretik a banán, elvtársak? című darabja. In: Szövegek között 20., (20). pp. 37-51. (2016)

Fritz Gergely: Juhász Gyula elfeledett Ferenc József-emlékbeszéde. In: Szövegek között 17., (17). pp. 81-87. (2013)

Frivaldszky Imre: Török Napló. ISBN 978-963-306-577-8, (2017)

Fráter Veronika: Posztstrukturalizmus - dekonstrukció - posztmodern : egy tanulmánykötet margójára. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 153-158. (1997)

Fábricz Katalin: Love’s labour’s won? : a study on the relationship of William Shakespeare’s Love’s labour’s lost and A midsummer night’s dream. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2012. pp. 13-28. (2013)

Földvári József: "Készen talált világkép"? : vallási mítoszok és istenképzetek megjelenési formáinak kérdése a 20. század elején alkotó magyar női írók műveiben. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 119-128. (2012)

Fülei-Szántó Endre: Tudományos szöveg és narratívum. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 332-343. (1985)

Fürth Eszter: Sorozatok és irodalom - a tévéregények komparatisztikai megközelíthetősége. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 39-51. (2009)

Fürth Eszter: Egy temetés olvasata : gondolatok Eqa de Queirós Jósé Matias című novellájáról. In: Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből, (9). pp. 103-115. (2005)

Fürth Eszter: Fiktív költők Jósé Saramago Ricardo Reis halálának évében. In: Komparatisztika, irodalom- és kultúratudomány, (12). pp. 45-57. (2008)

Fürth Eszter: Folytatásos közeledések : a televíziós sorozatok irodalmi előzményei. In: Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika, (16). pp. 209-233. (2011)

Fürth Eszter: Literary telenovels. In: Studies in modern philology and theory of literature, (10). pp. 125-134. (2006)

Fürth Eszter: Out of context Chico Buarque's Budapeste. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 53-65. (2009)

Fürth Eszter: Tévéregények : műfajok közt vándorló irodalom. In: Ismét a komparatív megértésről, (11). pp. 57-69. (2007)

Füzi Izabella: A narratív film elméletei. In: Új elméletek a narratológiában, (3). pp. 199-221. (2010)

Füzi Izabella and Török Ervin: A nézőpont aspektusai : mediális változatok filmben és irodalomban. In: Nézőpont és jelentés, (4). pp. 187-256. (2010)

G

Galenos : Galénosz. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 79-90. (1999)

Galgóczi László: Nyelv és nyelvhasználat az Árpád-korban : adalékok a Halotti Beszéd és Könyörgés értelmezéséhez. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 144-160. (1996)

Gamper Herbert: Die Wörter und das Schweigen zum Werk Gert Jonkes. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 159-172. (1993)

Gariper Cafer: Nâzım Hikmet'in Kerem Gibi'si Çolpan'ın Otlı suv'ı : metinler arasılık ve karşılaştırmalı edebyat çerçevesinde okuma-anlamlandırma denemesi. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 211-230. (2007)

Gatt Jurgen R.: The Hypothetical witness in Gorgias and Antiphon. In: Sapiens ubique civis, (2). pp. 45-68. (2021)

Gatti Riccardi Giuseppe: Miradas múltiples y narraciones filtradas : perspectivas sesgadas en la narrativa breve de Eduardo Blanco Calderón y Magela Baudoin. In: Acta hispanica, (26). pp. 121-135. (2021)

Gazdag Vilmos: Párhuzamos keleti szláv kölcsönzések a kárpátaljai magyar nyelvváltozatokban. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 61-68. (2021)

Gazdik Anna: A magyar többszörös kérdések lexikai-funkcionális megközelítésben. In: LingDok 9. 9. pp. 51-74. (2010)

Gaál László: Bacchylides hang- és alaktana. (1913)

Gaál Zsuzsanna: Adverbiale im Fokus. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 147-155. (1999)

Gaál Zsuzsanna: Lernerzentrierter, handlungs und produktorientierter DaF-Unterricht Fremdsprachenunterricht ohne Projektarbeit? Nein, danke! In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 431-436. (2019)

Gellérfi Gergő: Megalázó lakoma : Iuvenalis 5. szatírájának fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 7. pp. 209-223. (2021)

Gellérfi Gergő: A iuvenalisi narrátor nőgyűlöletéről. In: Antikvitás és reneszánsz 8. pp. 19-35. (2021)

Gellérfi Gergő: Adnotationes ad Pharsaliam. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 55-59. (2010)

Gellérfi Gergő: Igaz történet a nagy halról : Iuvenalis 4. szatírájának fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 109-123. (2020)

Gellérfi Gergő: Torkig vagyok a képmutatással : Iuvenalis 2. szatírájának fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 223-237. (2020)

Georgieva Ekaterina: Kitett alanyok az udmurt nem véges mellékmondatokban. In: LingDok 15. 15. pp. 31-50. (2016)

Georgieva Ekaterina and Ótott-Kovács Eszter: Nem véges alárendelői mellékmondatok a Volga-vidéki nyelvi areában. In: LingDok 15. 15. pp. 51-67. (2016)

Gerasimchuk Julia: Holofrazis âk sposìb tvorennâ okazìonalìzmìv u sučasnìj Ukraïns'kìj movì. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 69-75. (2021)

Gere Zsolt and Labádi Gergely: Digitális klasszika : a 19. századi magyar irodalom- és művelődésszemlélet adatbázisa. In: Bölcsészműhely, 2006. pp. 39-42. (2007)

Gereben Ágnes: Átutalások rendszere az elbeszélésciklus szintaktikájában. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 290-307. (1985)

Gergely Gergely: A szegedi tájirodalom. (1943)

Gerse Mária: Análisis narratológico de la agonía en Niebla y Todo verdor perecerá. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 170-176. (1999)

Gerőcs Mátyás: Hatóköri jelenségek interpretációja kisgyermekkorban. In: LingDok 12. 12. pp. 73-94. (2013)

Gerőcs Mátyás and Pintér Lilla: Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? In: LingDok 13. 13. pp. 87-107. (2014)

Gerőcs Mátyás and Pintér Lilla: A gyerekek mindig "pontosan" értik a számneveket? In: LingDok 14. 14. pp. 45-60. (2015)

Gesztesi Enikő: A SFRAGIS Hekataios fragmentumaiban. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 60-65. (2010)

Glässer Norbert: Orthodox kóser tömegirodalom? : sajtóviták a zsidó ifjúsági irodalom orthodox és neológ értelmezései körül. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 217-229. (2014)

Goda Katalin: A görög mitológia ábrázolása a Húsvéti Krónikában.

Goltschnigg Dietmar: "Ein niedriger Kerl" - "und sehr begabt" Arthur Schnitzler und Karl Kraus. In: Wege in die Seele : ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler, (7). pp. 9-23. (2013)

Goncsarova Galina: Érzelmek és vágyak az érett szocializmus idején : Kalin Janakiev bolgár költő és női rajongói. In: Aetas, (35) 4. pp. 70-84. (2020)

González Alfaya Lucila: Técnicas de escritura creativa en el aula de ELE. In: Serie Didáctica 4. pp. 29-36. (2020)

González Alfaya Lucila and Praefort Veronika: Español a mano. In: Serie Didáctica 3. pp. 15-24. (2019)

González Morfín Juan: Cuatro poemas inéditos entre la correspondencia de Salvador Novo. In: Acta hispanica, (26). pp. 137-147. (2021)

Gosztolya Gábor and Tóth László and Svindt Veronika and Bóna Judit and Hoffmann Ildikó: Sclerosis Multiplex hangalapú felismerése akusztikai alapú beágyazások használatával. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 151-160. (2022)

Gosztolya Gábor and Kocsor András: A hierarchical evaluation methodology in speech recognition. In: Acta cybernetica, (17) 2. pp. 213-224. (2005)

Gottwald Herwig: Christoph Ransmayrs Werke im Kontext der Literatur der achtziger und neunziger Jahre. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 259-272. (2015)

Gottwald Herwig: Peter Handke und der Western. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 60-74. (2019)

Greule Albrecht: Valenz geschichte, Sprachgeschichte und historische Syntax. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 173-191. (2019)

Grezsa Bence: Compounding in Aral-Caspian Kipchak languages. In: Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography, (51). pp. 203-224. (2017)

Grigorovskij Nikolaj Petrovič: Die erste sölkupische Fibel : aus dem Jahre 1879. (1973)

Grivelet Stéphane: The latinization attempt in Mongolia. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 115-120. (1997)

Gröller Harald D.: Gedanken zu Christoph Ransmayrs Auszug aus dem Hause Österreich : unterwegs zur letzten Kaiserin Europas. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 188-202. (2015)

Gubicskó Ágnes: Wer ist der Fremde? : Noch einmal über Die Geheimnisse der Prinzessin von Kagran. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 63-72. (2008)

Gugán Katalin: Egy finnugrisztikai csodabogárról : nyomozás a szurguti osztják jelöletlen múlt után. In: LingDok 7. 7. pp. 27-42. (2008)

Gules Christiana: Plaudereien über den Sommeralltag : Literarische Feuilletons des Neuen Pester : Journals am Ende des 19. Jahrhunderts. In: Acta germanica iuvenum 2. pp. 11-34. (2017)

Gules Christiana: Scham und Mentalisieren : eine kognitiv-narratologische Textinterpretation zu Arthur Schnitzlers Novelle Spiel im Morgengrauen. In: Acta germanica iuvenum, (1). pp. 11-54. (2015)

Gulya János: A mondatszerkezetek rendszere a vahi osztjákban. (1994)

Gulyás Adrienn: Diglosszia és szinkrón nyelvi változatok : egy martinique-i francia kreol beszédprodukció elemzése. In: LingDok 6. 6. pp. 51-66. (2007)

Gulyás Nikolett: Szórendi kérdések finnugor nyelvekben. In: LingDok 10. 10. pp. 29-59. (2011)

Gulás Máté and Yang Zijian Győző and Dömötör Andrea and Laki László János: Automatikus hibajavítás statikus szövegeken. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 243-252. (2021)

Gyarmathy Zsófia: "Úgy hiszem, ez nem olyan egyszerű" : az attitűdigékről és a faktivitásról. In: LingDok 11. 11. pp. 47-71. (2012)

Gyepes János: A gyulai nyelvjárás. (1938)

Gyimesi Tímea: Tolnai Ottó művészetének francia kötődései : geofilozófiai artikulációk. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 101-115. (2020)

Gyulai Zoltán: "Abszurdum és abszolútum" : Tandori Dezső Szép Ernő-olvasatairól, II. In: Irodalomtörténet és -elmélet, komparatisztikai tanulmányok, (15). pp. 142-162. (2010)

Gyulai Zoltán: (Anti)utópia, toposz, heterotópia 1984: a védekezés és térnyerés esztétikája. In: Komparatisztika, irodalom- és kultúratudomány, (12). pp. 16-37. (2008)

Gyulai Zoltán: Az "egy gondolkodás atlasza" : Tandori Dezső Ördöglakat című kötetéről. In: Szövegek között 17., (17). pp. 37-43. (2013)

Gyulai Zoltán: Katasztrófa, vallomás és rettegés Daniel Defoe Robinson Crusoe-jában. In: Gazdasági teológia 1. pp. 99-109. (2013)

Gyulai Zoltán: Szép Ernő: "élet", "mű", "szemlélet" : megközelítési kísérlet. In: Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika, (16). pp. 26-40. (2011)

Gyulai Zoltán: Tandori Dezső Szép Ernő-olvasatairól. In: Szövegek között 14., (14). pp. 44-62. (2009)

Gyuris Gergely: Az Amerikai Psycho világszerű olvasata. In: Fejezetek a világirodalom köréből, (6). pp. 119-154. (2002)

Gyuris Gergely: The Glamorama as imulacrum. In: Studies in modern philology and theory of literature, (10). pp. 111-124. (2006)

Gyuris Gergely: A magára hagyott olvasó : Hajnóczy Péter: Pókfonál. In: Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből, (9). pp. 43-63. (2005)

Gyuris Gergely: A tömegirodalom apoteózisa: a laikus olvasó mennybemenetele? In: Ismét a komparatív megértésről, (11). pp. 25-56. (2007)

Gyuris György: Baróti Dezső munkássága : válogatott bibliográfia. (1991)

Gyuris György: Grezsa Ferenc munkássága : válogatott bibliográfia. (1992)

Gyuris István Viktor: Egy bácskai ügyvéd utazásai a "Keleti ég alatt". In: Móra Akadémia, (9). pp. 15-29. (2021)

Gyáfrás Edit: Fachlexik der Wirtschaft. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 73-84. (1999)

Gyáni Gábor: Modernität, Modernismus und Identitätskrise : Budapest de Fin de siècle. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 11-27. (2008)

Gyárfás Edit: Lexikalische Fehler im Lemmabestand des ungarisch-deutschen Wörterbuchs von Előd Halász und im Lösungsschlüssel der Übersetzung der Aufnahmeprüfung. In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 91-100. (1995)

Györffy Beáta: A Szuzdali évkönyv alanyainak grammatikai sajátságairól : különös tekintettel a dativus absolutus szerkezetekre. In: LingDok 4. 4. pp. 111-125. (2005)

Györffy Miklós: Eine Nachlassliquidation : Über Thomas Bernhards Auslöschung. In: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, (6). pp. 107-117. (2010)

Győrffy Miklós: Ottlik és Musil. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 237-249. (1990)

Gál István: Erdélyi levelek a British Museumban. (1971)

Gál Szilvia: Die Wege und Irrwege der Sprache : Elfriede Jelineks mythendestruirende und ideologiekritische Verfahrensweise. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 179-198. (2009)

Gál Szilvia: Simultaneität der Sprache in der Erzählung Simultan von Ingeborg Bachmann. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 181-188. (2008)

Gárgyán Gabriella: Der am-Progressiv im DaF-Unterricht. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 437-452. (2019)

Gárgyán Gabriella: Progressiv im Deutschen : eine empirische Untersuchung über die Verlaufsform und ihre Konkurrenten. In: Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten : Referate der II. Linguistischen Tagung Ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Szeged am 18-19. November 2005, (11). pp. 17-42. (2006)

Gécseg Zsuzsanna: A francia nyelvű argumentum-pozíciójú NP szintaxisa és szemantikája. In: Bölcsészműhely, 2006. pp. 33-38. (2007)

Gécseg Zsuzsanna: Előszó. In: LingDok 10. 10. pp. 7-8. (2011)

Gécseg Zsuzsanna: Előszó. In: LingDok 11. 11. pp. 7-8. (2012)

Gécseg Zsuzsanna: Előszó. In: LingDok 12. 12. pp. 7-8. (2013)

Gécseg Zsuzsanna: Előszó. In: LingDok 13. 13. pp. 7-8. (2014)

Gécseg Zsuzsanna: Előszó. In: LingDok 14. 14. pp. 7-8. (2015)

Gécseg Zsuzsanna: Előszó. In: LingDok 15. 15. pp. 7-8. (2016)

Gécseg Zsuzsanna: Előszó. In: LingDok 16. 16. pp. 7-8. (2017)

Gécseg Zsuzsanna: Előszó. In: LingDok 9. 9. pp. 7-8. (2010)

Géró Györgyi: A nevető ember. In: Antik nevetés 2. pp. 1-6. (2015)

Gökalp-Alpaslan G. Gonca: From tale to novel: a theoretical study on the common features of tale and novel. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 231-241. (2007)

Gökdayı Hürriyet: Takısız ad tamlamaları. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 243-252. (2007)

Gönczy Mónika: Anotaciones a la historia de la recepción del Quijote en Hungría a fines del siglo XIX. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 213-221. (2001)

Görög Márta: Antigoné - a személyiségi jog keresztmetszetében. In: Jog és irodalom = Recht und Literatur = Droit et litterature, (1). pp. 69-79. (2011)

Günşen Ahmet: Teberce : Kırşehir, Hacıbektaş, Kaman ve Keskin yöresi Abdallarının gizli dilleri. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 253-276. (2007)

Güzel Hasan: Conditionals in Khalaj. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 189-200. (2021)

Güzel Sinan: Yar- preverb as an actional specifier in Chuvash. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 201-214. (2021)

H

H. Nagy Péter: A szótár játéktere. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 185-192. (1996)

H. Tóth Imre: Az Érdy-kódex és a szláv bibliafordítások. In: Bölcsészműhely, 2007. pp. 45-50. (2008)

H. Tóth Imre: "Ugrinok" és Ugrinecek" a Kijevi Oroszországban. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 77-82. (1998)

H. Tóth Imre: A szlavisztika újabb eredményei. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 127-142. (1983)

H. Tóth Imre: Priloženie : Istočniki : [Tom 4.]. ISBN 963 482 239 8, (1997)

Haberland Detlef: Ferdinand von Saars poetischer Blick auf die Wiener Ringstrasse : Gesellschaftskritik und Konservatismus. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 197-208. (2016)

Hackl Wolfgang: Zwischen Theaterereignis und Theaterbluff : Handkes Publikumsbeschimpfung und sein Anfang als Dramatiker. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 148-162. (2019)

Haffner Ildikó: A evolução da mesóclise. In: Acta hispanica, (14). pp. 113-121. (2009)

Hajdú Attila: Visions of Narcissus from the late imperial period remarks on the statue of Narcissus from Callistratus' Ekphraseis. In: Sapiens ubique civis, (1). pp. 161-185. (2021)

Hajdú Attila: Ailios Aristeidés Athéna istennőhöz írt prózahimnusza (Or. 37.). In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 239-269. (2020)

Hajdú Attila and Scipio Africanus : „Mi soli caeli maxima porta patet” : A megistenülés lehetséges útjai a Scipio Africanusszal kapcsolatos karizmatikus képzetekben. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 66-71. (2010)

Hajdú Péter: Mennyire regény magyar fordításban a klasszikus kínai regény? In: A szinguláris: irodalmi, művészeti és bölcseleti perspektívák 4. pp. 1-19. (2016)

Hajdú Péter: Samojedologische Schriften. (1975)

Hajnal Zsolt: Privát ökológia : állat- és növénymetaforák mint szubjektum- és objektum-kép(zet)ek lehetséges módozatai El Kazovszkij költészetében. In: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig. pp. 161-184. (2019)

Halikov Al'fred Hasanovič: Zur Herkunft der Entwicklungsgeschichte und der Verbreitung der Bezeichnung "Tataren" im mittleren Wolgaraum und im Uralgebiet : A. H. Halikov. In: Tatarische etymologische Studien II., (30). pp. 3-59. (1988)

Halliwell Stephen: A nevetés a görög kultúrában. In: Antik nevetés 2. pp. 1-33. (2015)

Halm Tamás: Unergatív és/vagy unakkuzatív : a szemelfaktív igék argumentumszerkezetéről, szemantikájáról és szintaxisáról a magyarban. In: LingDok 11. 11. pp. 73-88. (2012)

Halász Előd: Az idő funkciója a "Varázshegy"-ben. (1960)

Halász Előd: Bevezetés a Faust II. részéhez. (1956)

Halász Előd: A múltbanélők : az újabb német politikai regényhez. (1961)

Hammer Erika: Ariadnes Faden im Labyrinth : einige Überlegungen zum Netzwerk anhand Gertrud Leuteneggers Buch Komm ins Schiff. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 125-134. (1999)

Hammer Erika: Wege zur weißen Spitze : Bergbesteigungen und dunkle Geheimnisse in Christoph Ransmayrs : der fliegende Berg und Thomas Glavinics Das gröflere Wunder. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 117-135. (2015)

Hamvas Endre Ádám: Egy középkori varázskönyv a reneszánsz mágia forrásvidékén : a Picatrix és a mágia tudományának értelmezése. In: Antikvitás és reneszánsz 8. pp. 57-82. (2021)

Hamvas Endre Ádám: Hermész Triszmegisztosz és a halhatatlanság erósza. In: Studia iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii, (10). pp. 11-17. (2003)

Hamvas Endre Ádám: Megjegyzések az Arbor haereseon forrásainak kérdéséhez. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 72-76. (2010)

Hamvas Endre Ádám: Otium sine dignitate: theória és praxisz viszonya a De officiis-ben. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 98-106. (2010)

Han Anna and Frejdenberg Olga: Olga Frejdenberg a homéroszi hasonlatokról, avagy az ostromlott város. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 77-88. (2010)

Hansel István: Versuch einer Wiederbelebung ungarndeutscher Forschungen am Institut für Germanistik der JATE Szeged : Ziele, Möglichkeiten und Schwierigkeiten - ein Arbeitsbericht. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 249-254. (1999)

Hanvay Hajnalka: Regényhősök történelmi térben és időben : a 19. századi lengyel zsidóság - identitásválságának - ábrázolása I. B. Singer A vagyon című családregényében. In: A család egykor és ma 5. : programfüzet. p. 17. (2019)

Hao Chen: Bark : a study on the spiritual world of the early Türks. In: Ideas behind symbols - languages behind scripts : proceedings of the 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), August 27- September 1, 2017 Székesfehérvár, Hungary 52. pp. 15-20. (2018)

Harmati-Pap Veronika: "Előrehaladás" térben és időben : referenciakeret-vizsgálat a magyar nyelvben. In: LingDok 17. 17. pp. 195-210. (2018)

Hasala Kasperi: The first workday or the Moon’s day? : Germanic and Slavic traditions in naming the days of the week in the Finnic languages. In: Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography, (51). pp. 123-130. (2017)

Havas László: Florus Bizáncban? In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 69-72. (1998)

Havas László: Az Országos Széchenyi Könyvtár egyik kódexének (Cod. lat. 167=o) helye a Florus-kéziratok hagyományában. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 37-46. (1987)

Havas László: Jellemrajz és propaganda Cicero Catilina elleni beszédeiben különös tekintettel a Catilinaria primára. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 89-95. (2010)

Havas László: A politikai szerepvállalás mitizálása Cicerónál. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 108-116. (2010)

Havas-Kovács Dominika: Amor est passio : a 15. századi német ajkú területek De amore-kéziratairól. In: Antikvitás és reneszánsz 8. pp. 37-56. (2021)

Havryliv Tymofiy: Die Anwesenheit der abwesenden Figur : Thomas Bernhards Theaterstück Elisabeth II. In: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, (6). pp. 147-159. (2010)

Havryliv Tymofiy: Przemyśl : ein mitteleuropáisches Lehrstück von Christoph Ransmayr. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 176-187. (2015)

Hegyi Dolores: Anatóliai elemek a kalózkodás görög szókincsében. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 47-49. (1987)

Hegyi Endre: Szász Gerő élete és irodalmi munkássága. (1942)

Hegyi Pál: Ami Austernek nem zsánere. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről II., (3). pp. 69-81. (1999)

Hegyi Pál: Paul Austeris anti-detect: Quixotic codes in three dialogues of City of Glass. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 170-184. (1996)

Hegyi Pál: The continuity of interpretation : the semiotic and poetic functions of the mise en abyme in Paul Auster's The music of chance. In: Studies in modern philology and theory of literature, (10). pp. 89-95. (2006)

Hehle Christine: Berlin, Borsig, Bismarck : zur Konstitution von Räumen in Theodor Fontanes Stine. In: Erzählstrukturen II. : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (10). pp. 34-46. (1999)

Helimskij Evgenij Arnol'dovič: Die matorische Sprache : Wörterverzeichnis ; Grundzüge der Grammatik ; Sprachgeschichte. ISBN 963 0481 881 1, (1997)

Helimskij Evgenij Arnol'dovič: The language of the first Selkup books. (1983)

Helmes Günter: "den gepflegten Stil des Elends als Kunst- und Freudeborn" : über frühe Erzhälungen Albert Ehrensteins. In: Erzählstrukturen II. : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (10). pp. 110-122. (1999)

Herakleitos : Hérakleitosz. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 91-93. (1999)

Herczeg Ferenc: Rákóczi a határon : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia 4-5. pp. 297-300. (1939)

Herendi Miklósné: A műértelmezés mint tudomány és az irodalomtanítás : Lehetséges-e az irodalomról szóló ismereteinket úgy rendezni, hogy azok taníthatók legyenek? In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 293-294. (1990)

Heringer Hans Jürgen: Valenz mal umgekehrt, Der Blick von unten. Oder von rechts? In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 207-218. (2019)

Hesiodos : Hésziodosz. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 95-103. (1999)

Hetény János: Számvetésem hivatásomról, családomról. ISBN 978 963 508 853 9, (2017)

Hidas Ildikó: Masse und Macht in der Blendung : Elias Canettis Nietzsche-Rezeption. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 53-72. (2009)

Hidas Ildikó: Namen geben : Ingeborg Bachmanns und Elias Canettis Sprachauffassung. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 91-98. (2008)

Hippokrates : Hippokratész. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 105-110. (1999)

Hoek Leo H.: La segmentation de l'amorce argumentative-commentative dans les "Contes et nouvelles" de Guy de Maupassant : une enquête empirique en pragmatique narrative. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 57-94. (1985)

Hoffmann Zsuzsanna: Nona aetas. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 73-75. (1998)

Hoffmann Zsuzsanna: A Dirae mint carmen magicum. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok, (2). pp. 17-23. (1979)

Hoffmann Zsuzsanna: A "Nova Flagitia" Plautusnál. In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 35-40. (1988)

Hoffmann Zsuzsanna: Plautus Pietas-koncepciójához. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 5-14. (1983)

Hoffmann Zsuzsanna: A senatus Plautusnál. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 51-53. (1987)

Hofstetter Stefan: Turkish comparatives : the status and semantic contribution on the adverb daha and beyond. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 231-242. (2012)

Holl Béla: Tasi Gáspár : adalékok XVII. századi fordítás-irodalmunk történetéhez. (1972)

Holzner Johann: Die wirre Welt der Kurzgeschichten Anton Renks. In: Erzählstrukturen II. : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (10). pp. 123-133. (1999)

Homeros : Homérosz. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 111-120. (1999)

Honti László: Az obi-ugor konszonantizmus története. (1999)

Honti László: Nordostjakisches Wörterverzeichnis. (1982)

Horata Osman: Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'ndeki manzum kısımlar. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 277-289. (2007)

Horváth Judit: Az etimológiai kutatások néhány új szempontja. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 279-287. (1978)

Horváth Péter and Kundráth Péter and Indig Balázs and Fellegi Zsófia and Szlávich Eszter and Bajzát Tímea Borbála and Sárközi-Lindner Zsófia and Vida Bence and Karabulut Aslihan and Timári Mária and Palkó Gábor: ELTE Verskorpusz - a magyar kanonikus költészet gépileg annotált adatbázisa. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 375-388. (2022)

Horváth Alpár Szilamér: Egyszerű narratív szövegek világszemantikai elemzése. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 141-158. (1985)

Horváth Andrea: Grenzgängerin und Vermittlerin : Barbara Frischmuth als "multikulturelle" Autorin. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 151-161. (2009)

Horváth Andrea: Raum für die Angst : Ingeborg Bachmanns Todesarten-Zyklus. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 53-61. (2008)

Horváth Anna: An der Grenze zwischen Historie und Fiktion : Wilhelm Meinholds Maria Schweidler, die Bernsteinhexe. In: Acta germanica iuvenum 2. pp. 35-74. (2017)

Horváth Beáta: Elena di Euripide.

Horváth Béla: Népszokások József Attila költészetében. (1981)

Horváth Csaba: A si klitikum használata magyar nyelvtanulók olasz köztesnyelvében. In: LingDok 17. 17. pp. 177-194. (2018)

Horváth Géza: Hermann Hesse: Siddhartha : eine typologische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der strukturbildenden Motive in der Erzählung Siddhartha, mit Ausblick auf das erzählerische Werk Hermann Hesses. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 96-131. (1998)

Horváth Géza: Nietzsches Zivilisationskritik in der zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung. In: Germanistik an der Szegeder Universität : 1956-2006, (12). pp. 79-93. (2008)

Horváth Géza: Schizophrenie und Selbstmord oder Zweiheit und Einheit in Hermann Hesses Erzählung Klein und Wagner, mit einem Ausblick auf Schopenhauer. In: Erzählstrukturen II. : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (10). pp. 145-152. (1999)

Horváth Iván: Balassi poétikája : kérdések. (1973)

Horváth Iván: Padovában poétikát tanulni. (1981)

Horváth József: Diachronic investigation of learner language : twenty years of the JPU corpus. In: EduLingua, (6) 1. pp. 47-59. (2020)

Horváth Katalin: Dem Vater sein Haus : birtokoskettőzés vagy nyílt egyeztetés? In: LingDok 12. 12. pp. 95-114. (2013)

Horváth Katalin: Epistemische Modalität im Deutschen und Ungarischen. In: Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten : Referate der II. Linguistischen Tagung Ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Szeged am 18-19. November 2005, (11). pp. 43-62. (2006)

Horváth Katalin: A prenominális és posztnominális birtokos váltakozása az angol nyelvben. In: LingDok 11. 11. pp. 89-118. (2012)

Horváth Károly: A felvilágosodás korának irodalmi irányzatai a közép-kelet-európai irodalmakban. (1972)

Horváth Károly: A magyar felvilágosult klasszicista dráma helye a műfaj kelet-európai fejlődésében. (1968)

Horváth Laura: Páros igék és szerepük az aspektualitásban : aspektus és akcióminőség az udmurt nyelvben. In: LingDok 10. 10. pp. 61-84. (2011)

Horváth Mária: Peter Handkes "Versuche". In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 229-239. (1993)

Horváth Márta: Abwehrstrategien gegen den Riß im Netz : Raumkonstitution in Elias Canettis Roman Die Blendung. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 58-63. (1999)

Horváth Márta: Das Gestaltgesetz der Kommunität in Robert Musils Roman der Mann ohne Eigenschaften. In: Literarischer Text und Kontext : ein Buch für Károly Csúri 14. pp. 135-144. (2018)

Horváth Márta: Der "andere Zustand" in Robert Musils Grigia und Die Vollendung der Liebe. In: Erzählstrukturen II. : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (10). pp. 153-161. (1999)

Horváth Márta: Der Alte und der Greis : Rationalitätskritik in Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 251-260. (2009)

Horváth Márta: Die Ethik der Geschichtsschreibung : eine kognitiv narratologische Untersuchung zu Peter Handkes : Immer noch Sturm. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 170-181. (2019)

Horváth Márta: "Die letzte Vermählung" : ein Vergleich der Struktur von Musils Novellen Die Vollendung der Liebe und Die Versuchung der stillen Veronika. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 78-95. (1998)

Horváth Márta: Lesen und Mentalisieren : Strukturelemente der Detektivgeschicht ein Arthur Schnitzlers Erzählung Der tote Gabriel. In: Wege in die Seele : ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler, (7). pp. 102-112. (2013)

Horváth Márton Gergely: A jobboldali diszlokáció a beszélt franciában. In: LingDok 14. 14. pp. 61-85. (2015)

Horváth Márton Gergely: A szabad topik a beszélt franciában. In: LingDok 15. 15. pp. 69-93. (2016)

Horváth Zoltán and Hernyák Zoltán and Zsók Viktória: Coordination language for distributed clean. In: Acta cybernetica, (17) 2. pp. 247-271. (2005)

Horányi Özséb: A "kép" szó használatáról a mai magyar köznyelvben. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 187-229. (1985)

Howell Richard W.: /r/Z N the hood. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 121-125. (1997)

Huba Márk: A(z irodalmi) térkép mint a komparativitás egyik lehetősége. In: Komparatisztika, irodalom- és kultúratudomány, (12). pp. 6-15. (2008)

Huba Márk: George Orwell: Állatfarm : strukturalista megközelítésben. In: Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok Szegedről, (4). pp. 43-77. (2000)

Huba Márk: Ki Varró Dániel verseinek a hőse? : Varró Dániel: Bögre Azúr. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 203-212. (2001)

Huba Márk: Miért ne ölhetné meg Ali Babát a negyven rabló? : az Ezeregyéjszaka meséjének narratológiai - funkcionális elemzése. In: Fejezetek a világirodalom köréből, (6). pp. 3-15. (2002)

Huba Márk: Szövegközpontúság helyett... In: Irodalomelméleti tanulmányok, (7). pp. 49-64. (2003)

Huba Márk: A fikció teste - megtestesült fikció. In: Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből, (9). pp. 75-84. (2005)

Huber Dániel: Velárisok, koronálisok és a jelöltség-jelöletlenség kérdése. In: LingDok 5. 5. pp. 41-60. (2006)

Huber Dániel: A likvida + /x/ csoportok az óangolban és a pótlónyúlás. In: LingDok 7. 7. pp. 59-72. (2008)

Huber Martin and Schmidt-Dengler Wendelin: Umspringbilder : zum Romanwerk Thomas Bernhards. In: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, (6). pp. 21-36. (2010)

Hubmann Gerhard: Arthur Schnitzlers Novelle Ein Abschied in der Handschrift und gedruckt. In: Wege in die Seele : ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler, (7). pp. 122-139. (2013)

Hum Rozália: Vorstudie zur Untersuchung von reziproken Strukturen valenter Substantive. In: Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten : Referate der II. Linguistischen Tagung Ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Szeged am 18-19. November 2005, (11). pp. 63-84. (2006)

Hupka Emese: Diskurzus- és társalgási jelenségek elemzése a magyar trashkultúrában - kognitív nyelvészeti keretben : [előadáskivonat]. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben. p. 7. (2019)

Hupka Emese: Diskurzus- és társalgási jelenségek elemzése a magyar trashkultúrában kognitív nyelvészeti keretben. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben. pp. 19-47. (2019)

Huszka Balázs: Heuristischer Zugriff auf die Dynamik des Sprechschalls: Zur akustischen Typologie des Schwas im Deutschen in den Sequenzen v[e]c[s] und v[e]c[s]. In: Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten : Referate der II. Linguistischen Tagung Ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Szeged am 18-19. November 2005, (11). pp. 85-99. (2006)

Huszthy Bálint: Az olasz mint zöngésségi hasonulást nélkülöző zöngenyelv. In: LingDok 16. 16. pp. 41-63. (2017)

Huszthy Bálint: Miért selypítenek az olaszok? : az olasz szibilánsok dialektális változatosságának fonológiai háttere. In: LingDok 17. 17. pp. 25-41. (2018)

Huszthy Bálint: Újraértelmezhető-e az olasz nyelv fonológiája az olaszok idegen akcentusán keresztül? In: LingDok 15. 15. pp. 95-115. (2016)

Hyršlová Kveta: Franz Werfel und das Phänomen des Mitteleuropäertums : versuch einer Differenzierung. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 9-18. (1992)

Hárs Endre: Das letzte Buch über Peter Handkes "Noch einmal für Thukydides". In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 219-227. (1993)

Hárs Endre: Differenz, Poiesis, Figur : Neuigkeiten aus dem 18. Jahrhundert. In: Germanistik an der Szegeder Universität : 1956-2006, (12). pp. 67-78. (2008)

Hárs Endre: Zeugenschaft und Stadtentwicklung : der Wiederaufbau von Szeged in Kálmán Mikszáths Publizistik. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 176-193. (2016)

Hárs György Péter: Fordítás és félreértés. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 139-150. (1990)

Héja Enikő and Gábor Katalin: A vonzatok és a szabad határozók elkülönítéséről. In: LingDok 7. 7. pp. 43-57. (2008)

Hócza András: Learning tree patterns for syntactic parsing. In: Acta cybernetica, (17) 3. pp. 647-659. (2006)

Hócza András: Noun phrase recognition with tree patterns. In: Acta cybernetica, (16) 4. pp. 611-623. (2004)

Hódosy Annamária: Csalogányok és pacsirták. In: Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből, (9). pp. 5-22. (2005)

Höller Hans: Peter Handkes 'Weltliteratur'. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 9-20. (2019)

Höller Hans: "So österreichisch, gleichzeitig von der ganzen Welt durchdrungen" : Überlegungen zum"Österreichischen" bei Thomas Bernhard. In: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, (6). pp. 9-19. (2010)

I

Idrisz Ágnes: El comportamiento de los verbos haber y ser en función de auxiliar de los tiempos compuestos (siglos XIII-XVII). In: Acta hispanica, (14). pp. 99-112. (2009)

Ihnatovic Aleksandra: Ekzistencìjnì vimìri Romanu Gen Serhìâ Stepi. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 77-87. (2021)

Ikizoğlu Didem: Multiple quotatives in Turkish. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 243-251. (2012)

Ilia Mihály: Egy Ady-motívum tanulságai. (1977)

Ilia Mihály: Egy Nyugat-kortárs Erdélyben : Tompa László költészetéről. (1972)

Ilia Mihály: Egy vers értelmezésének lehetőségei : Ady Endre: Az ős kaján. (1966)

Ilia Mihály: Hatvany Lajos folyóirata: az Esztendő. (1965)

Ilia Mihály: A Holnap születése. (1960)

Ilia Mihály: Juhász Gyula Tömörkény-kultusza és Tömörkény-életrajzának kiadástörténete. (1968)

Ilia Mihály: Juhász Gyula kiadatlan följegyzései Adyról. (1978)

Ilia Mihály: Juhász Gyula költészetének motívumairól 1908-1911 között. (1962)

Ilia Mihály: Juhász Gyula levelei Elefánt Olgához. (1983)

Ilia Mihály: A Nyugat és a Holnap. (1961)

Illyés Gyula: Pusztulás - Úti jegyzetek : Észak-Baranya, 1933. július. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 330-333. (2020)

Illyés Gyula: Széchenyi : [vers]. In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). p. 2. (1991)

Illés Imre Áron: Civitas Romana per honorem consecuta a Flavius-kori Hispaniába. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 96-102. (2010)

Imrényi András: Mi a közös a fókuszált elemtípusokban? In: LingDok 7. 7. pp. 73-90. (2008)

Inczefi Géza: Abafája és vidékének nyelvjárása. (1938)

Indig Balázs and Lévai Dániel: Okosabb vagy, mint egy XXXXXXXX? - egy nyelvi játéktól a nyelvmodellek összehasonlításáig. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 31-44. (2022)

Irtel Ernő: A három nagy tragikus eschatologiai nézetei. (1912)

Isen Mustafa: Akıcılıgın Türk kültür ve edebiyatına katkıları. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 291-300. (2007)

Ittzés Dániel: Apollo Palatinus : kultúrpolitika és költői értékrend Propertius 2,31 elégiájában és Horatius 1,31 ódájában. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 128-140. (2010)

Ivanics Mária: Das neugefundene Altan Debter? : Textkritische Untersuchungen zum Däftär-i Cinggis nämä. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 127-137. (1997)

Ivanics Mária: Paired verbs in the Däftär-i J̌ingiz-nāmä. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 241-254. (2021)

Ivády Rozália Eszter and Felhősi Gabriella: A ceruza hegymenetben : mennyire befolyásolhatók a téri referenciakeretek? In: LingDok 7. 7. pp. 91-107. (2008)

Işık Murat: Some biblical Hebrew influence on the Karaim bible translations : the Book of Leviticus, Gözleve Bible (1841). In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 115-129. (2020)

Işık Murat: Some unlisted lexical materials of the Gözleve Bible 1941. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 231-239. (2021)

J

Jacob Joachim: Brot und Wein - Hölderlin und Trakl : ein Essay. In: Literarischer Text und Kontext : ein Buch für Károly Csúri 14. pp. 80-87. (2018)

Jagusztin László: Narrativáció és arumentáció : B. Pilnyak: Meztelen év. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 203-211. (1985)

Jaksa Helga: "Búcsúra való ének" : Bálint Sándor ponyvahagyatékának elemzési szempontjai. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 303-312. (2004)

Jancsovics Klaudia Réka: Történetjátszás : a döntésalapú számítógépes játékok és az irodalomtudomány. In: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig. pp. 312-345. (2019)

Jancsó Katalin: Don Quijote en el nuevo mundo y en el Perú. In: Acta hispanica, (10). pp. 79-87. (2005)

Jancsó Katalin: Juegos y actividades para dinamizar la clase de ELE. In: Serie Didáctica 4. pp. 57-66. (2020)

Jancsó Miklós: Az angol nem-V2, SVO szórend kialakulásának egy újabb megközelítése. In: LingDok 10. 10. pp. 85-108. (2011)

Jankovics József: Ismeretlen panaszének a kuruckorból. (1973)

Jankovics József: A Pápai Páriz-család angol kapcsolatainak történetéhez I. : ifjú Pápai Páriz Ferenc londoni levelei. (1972)

Jankovics József: A levélíró Bethlen Miklós arcképéhez : két kiadatlan levél közlésével. (1971)

Jankowski Henryk: Rounded-unrounded vowel harmony in Turkish. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 253-264. (2012)

Janurik Boglárka: Igei kódváltások az erza-orosz kétnyelvűek beszédében : a kevert kód kialakulásának jegyei az igei kategóriában. In: LingDok 12. 12. pp. 115-138. (2013)

Janurik Tamás: "Dvinán innen, Dvinán túl" : tanulmányok a Szegedi Finnugor Nyelvtudományi Tanszék újjáalakulásának 25. évfordulója tiszteletére : jubileumi tanulmányok. (1986)

Janurik Tamás: Funktionssystem der sölkupischen Verbalsuffixe. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). pp. 47-61. (1987)

Jenei Attila Zoltán and Sztahó Dávid: Length analysis of speech to be recorded in the recognition of Parkinson's disease. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 137-149. (2022)

Johanson Lars and Csató Éva Ágnes: On the Turkish mnemonic past, an evidential category. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 255-262. (2021)

Jovićević Tatjana: Az integrális irodalomtudomány útján és tovább, a kultúratudományok felé : a belgrádi Irodalmi és Művészeti Intézet. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 25-36. (2020)

Juharos Ferenc: A magyarországi jezsuita iskoladrámák története. (1933)

Juhos Meri: On the language use of the first Finnish medical text. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19–20, September 2021, (54). pp. 45-54. (2021)

Juhász Antal: Thury Zoltán a Szegedi Naplónál. (1962)

Juhász Erika: Békaegérmacskaharc. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 113-119. (2010)

Juhász Erzsébet: A múlt és jelen feltárásának fontossága. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 87-94. (1995)

Juhász Gyula: Josephus szobránál : bécsi emlék. In: Széphalom, (1). p. 252. (1927)

Juhász Ladislaus: De Iano Pannonio interprete graecorum. (1928)

Juhász Valéria: Kvalitatív és kvantitatív szövegelemzés szoftverrel. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. pp. 53-63. (2019)

Juhász Valéria: A MAXQDA tartalomelemző szoftver lehetőségei : [előadáskivonat]. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. p. 8. (2018)

Juhász Valéria: A beszéd- és értelemgyakorlatok tantárgy célja, tartalma és módszertana Nagy László vezérkönyve alapján. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. p. 17. (2020)

Juhász Valéria: A beszéd- és értelemgyakorlatok tantárgy célja, tartalma és módszertana Nagy László vezérkönyve alapján. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. pp. 82-102. (2020)

Juhász Valéria: A mesélés, képeskönyv-nézegetés szerepe a literációs nevelésben. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben, (2). pp. 11-24. (2021)

Juhász Éva: Dido vétke Vergilius Aeneisében.

Jurth Réka: Alanyi experiensi igékről a magyarban. In: LingDok 17. 17. pp. 123-145. (2018)

Jurth Réka: A reflexívjelölt áltárgyas rezultatív szerkezetekről a magyarban. In: LingDok 14. 14. pp. 87-104. (2015)

Juró Éva: A szókincsfejlesztés lehetőségei óvodáskorban - népmesékkel. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben, (2). pp. 25-37. (2021)

Jártas Róza: Emlékezés Szent István királyunkra : 1038-1938 : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 258. (1938)

Jártas Róza: Mit beszélnek a zászlók? : a magyar szentév ünneplése. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. pp. 271-278. (1938)

Jászay Tamás: Gyarmati mítoszok : avagy hogyan írható le a posztmodern viszonya a mítoszhoz? In: Irodalomelméleti tanulmányok, (7). pp. 147-165. (2003)

Jászay Tamás: Megjegyzések Christopher Marlowe Hero and Leander c. művének egy lehetséges interpretációjához. In: Studia iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii, (10). pp. 18-28. (2003)

Jászay Tamás: Zsótér görögjei. In: Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből, (9). pp. 163-184. (2005)

Jászay Tamás: A mese marad. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 103-112. (2010)

Józsa Péter: A görög tragédia narratív modellje. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 233-245. (1980)

K

Kaczerowski Brigitte: Welche Rolle spielt Fiktionalität für Leserinnen von Liebesromanen? In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 110-122. (1997)

Kajtár Mária: Peter Esterházys "Hilfsverben des Herzens" und Peter Handkes "Wunschloses Unglück" : ein komparatistischer Versuch. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 211-217. (1993)

Kakucska María H.: Juan Luis Vives y La Celestina : la crítica literaria de Juan Luis Vives a base de la Celestina. In: Acta hispanica, (4). pp. 87-96. (1999)

Kakucska María H.: El estado perfecto y su habitante perfecto : idealismo y realidad en la obra del socorro de los pobres de Vives y en el Don Quijote de Cervantes, o bien, los rasgos renacentistas de las dos obras Juan. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 95-103. (2001)

Kakuszi Béla: Beiträge zur Wirkung von deutscher Literatur auf Márais literarische Gesamtwerk. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 58-66. (1996)

Kalivoda Ágnes: Az igekötős igék szintaxisa korpuszvezérelt megközelítésben. In: LingDok 17. 17. pp. 159-176. (2018)

Kangasmaa-Minn Eeva: Functional derivation in Finno-Ugric. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). pp. 5-27. (1987)

Kanizsai Ágnes: Az angyali illat és a szörnyeteg, Patrick Süskind A parfüm című regényének értelmezése. In: Szövegek között 17., (17). pp. 124-139. (2013)

Kanizsai Ágnes: Lovagvilágok harca. In: Szövegek között 19., (19). pp. 67-88. (2015)

Kanizsai Ágnes: Szerepbonyolítások és újraírás Geoffrey Chaucer Troilus és Cressida című szövegében. In: Szövegek között 18., (18). pp. 13-39. (2013)

Kanizsai Ágnes: Állatpéldázatok T. H. White szövegeiben. In: Szövegek között 20., (20). pp. 52-67. (2016)

Kanizsai Ágnes: The representation of madness in a medieval English romance. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 120-150. (2009)

Kantaras Anastasios: Byzantine Epigrams on the cross and crucifixion of Jesus Christ : the case of John Mauropous. In: Sapiens ubique civis, (2). pp. 163-196. (2021)

Kanyó Zoltán: Az irodalomtudomány fejlődési tendenciái napjainkban. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 11-19. (1983)

Kanyó Zoltán: Acquaintance with non-existing entities : Russell's views on fictionality. In: Fictionality, (5). pp. 301-372. (1984)

Kanyó Zoltán: Az egyszerű formák rendszerezéséről. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 7-16. (1985)

Kanyó Zoltán: Az igazságfogalom az irodalmi elbeszélésben és a "lehetséges világok" szemantikája. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 157-168. (1980)

Kanyó Zoltán: Die Verwendung der Semiotik der "möglichen Welten" in der analyse literarischer narrativer Texte". In: Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten, (2). pp. 23-31. (1980)

Kanyó Zoltán: Foreword ; Vorwort. In: Simple forms = Einfache Formen, (4). pp. 4-5. (1982)

Kanyó Zoltán: Introduction. In: Fictionality, (5). pp. 7-10. (1984)

Kanyó Zoltán: Narrative and communication an attempt to formulate some principles for a theoretical account of narrative. In: Simple forms = Einfache Formen, (4). pp. 7-47. (1982)

Kanyó Zoltán: Narrativik und "mögliche Welten". In: Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten, (2). pp. 17-22. (1980)

Kanyó Zoltán: Probleme der literarischen Kommunikation in linguistischer Sicht. In: Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten, (2). pp. 258-264. (1980)

Kanyó Zoltán: Reference in fictional texts : introduction. In: Fictionality, (5). pp. 13-31. (1984)

Kanyó Zoltán: Semantik für Heimatlose gegenstände die Bedeutung von Meinongs Gegenstandstheorie für die Theorie der Fiktionalität. In: Studies in the semantics of narrative = Beiträge zur Semantik der Erzählung, (3). pp. 3-114. (1980)

Kanyó Zoltán: Sprachlich-gedankliche Bedingungen der Abbildung der Sprichwort-struktur. In: Studies in the semantics of narrative = Beiträge zur Semantik der Erzählung, (3). pp. 149-182. (1980)

Kanyó Zoltán: Über "materiale" und "philosophische" Ästhetik. In: Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten, (2). pp. 318-344. (1980)

Kanyó Zoltán: The main views on fictionality in the logico-semantic tradition. In: Studies in the semantics of narrative = Beiträge zur Semantik der Erzählung, (3). pp. 115-124. (1980)

Kao Hsiang-Tai: The field research on the Manchu inscriptions in Beijing. In: Ideas behind symbols - languages behind scripts : proceedings of the 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), August 27- September 1, 2017 Székesfehérvár, Hungary 52. pp. 41-45. (2018)

Kappel Péter: Da das die edel KungInn Inne ward… : zur Wortstellung von Satzgefügen im Frühneuhochdeutschen und im Neuhochdeutschen. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 343-358. (2019)

Kaprinay Eszter: Jog és erkölcs konfliktusa az Antigoné tükrében. In: Jog és irodalom = Recht und Literatur = Droit et litterature, (1). pp. 81-92. (2011)

Kapus Erika: Földes Györgyi : Akit nem látni az erdőben : avantgárd nőírók nemzetközi és magyar kontextusban. Balassi, 2021. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 1. pp. 97-102. (2021)

Karabulut Ferhat: Dil ölümü tehlikesini yaşamış bir dil : Kazak Türkçesi. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 301-325. (2007)

Karacs Zsigmond: Földesiek Ady körül. (1992)

Karahan Leylâ: Belirtisiz nesnenin söz dizimindeki yeri üzerine. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 327-335. (2007)

Karakoç Birsel: Nogayca ve Türkiye Türkçesi'nde tümleç yan cümlelerinde kullanılan yüklemleştiricilerin bir karşılaştıması. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 337-359. (2007)

Kardos Ingeborg Klára: A humor a régi magyar irodalomban : a kódexektől Bessenyeiig. (1942)

Kars Henk: L'analyse fonctionnelle du portrait : positions et propositions. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 95-114. (1985)

Karsai György: "A jó Kreón" : Antigoné 31-32. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 39-58. (2010)

Karácsonyi Béla: Retroversio : latin grammatika a gyakorlatban. ISBN 963 00 3070 5, (2000)

Karácsonyi Zsolt: Aknák, stíl és fakereszt : Teodor Mazilu és Csurka István egy-egy drámájának összehasonlító elemzése. In: Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből, (9). pp. 155-162. (2005)

Kastberger Klaus: Friederike Mayröckers unablässiges Schreiben, die wiedersetzliche Benennung der Welt. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 297-308. (1993)

Kasza Péter: Egy catullusi szöveghely utóéletéhez. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 120-123. (2010)

Katona Eszter: Las traducciones húngaras del romancero gitano de Federico García Lorca. In: Acta hispanica, (14). pp. 55-64. (2009)

Katona Eszter: Federico García Lorca : el 75 aniversario de su muerte. In: Acta hispanica, (16). pp. 113-122. (2011)

Katona Eszter: La importancia del guiñol dentro del mundo lorquiano. In: Acta hispanica, (17). pp. 71-78. (2012)

Katona Eszter: La recepción de la obra de Federico García Lorca en Hungría. In: Acta hispanica, (13). pp. 49-55. (2008)

Katona Tünde: Vorwort. In: Acta germanica iuvenum, (1). pp. 7-8. (2015)

Katona Tünde: Vorwort. In: Acta germanica iuvenum 2. pp. 7-8. (2017)

Katona Tünde: Vorwort. In: Acta germanica iuvenum 3. pp. 7-8. (2022)

Katonáné Palló Margit: Régi török eredetű igéink. (1982)

Katschthaler Kari: Musik als Supplement der Narration? : zum Verhältnis von Literatur und experimenteller Musik am Beispiel von Damen und Herren unter Wasser von Christoph Ransmayr und Franz Hautzinger. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 231-240. (2015)

Katschthaler Karl: Zum Schweigen bringen : Peter Handkes Die Stunde, da wir nichts voneinander wußten im Kontext von Ästhetiken der Abwesenheit. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 163-169. (2019)

Katzenbach Zita: Font István emlékezése : egy kéziratos családtörténet elemzése. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 285-302. (2004)

Kavun Lidia: Tema pam'âtì ì zabuttâ v sučasnìj Ukraïns'kìj lìteraturì. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 89-97. (2021)

Kaya Emel Kökpınar: An analysis of the addressing terms used in Turkish society in the interface of alienation and intimacy. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 303-309. (2012)

Kaya Mustafa: Working memory and relative clause attachment preferences in Turkish : an eye-tracking study. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 265-278. (2012)

Kazai Magdolna: Az "iter brundisinum" célzatának kérdéséhez. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok, (2). pp. 9-17. (1979)

Kecskés Tamás: A kafkai per és a büntetőeljárás alapelvei. In: Jog és irodalom II., (6). pp. 21-28. (2016)

Kelecsényi Rita: Mythe et symbole : Georges-Olivier Châteaureynaud : Le Château de Verre. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 141-151. (1997)

Kelemen Ivett: The life and work of the Saami theologian and linguist : Anders Porsanger. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19–20, September 2023, (54). pp. 71-79. (2021)

Kelemen Sára Bernadett and Yang Zijian Győző and Kmetty Zoltán: Neme? : nemek közötti nyelvhasználati különbségek a Facebook bejegyzésekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 573-585. (2022)

Kelemen János: A személyiség története és az Isteni színjáték. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 14-22. (2015)

Kelemen József: Az újabb német nyelvjáráskutatás módszertani eredményei. (1937)

Kelemen József: Egyedem-begyedem : folklorisztikai és nyelvészeti tanulmány a kiolvasó gyermekversek kezdetéről. (1937)

Kelemen József: Egyedem-begyedem : folklorisztikai és nyelvészeti tanulmány a kiolvasó gyermekversek kezdetéről. (1937)

Kelemen László: Krúdy Gyula. (1938)

Kelemen Zoltán: Az esszé enciklopédistája. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről II., (3). pp. 93-107. (1999)

Kelemen Zoltán: Még egyszer a Parmenidészről : avagy a módszer kiúttalansága. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 67-72. (1996)

Kelemen Zoltán: Profán filozófiatörténet. In: Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok Szegedről, (4). pp. 149-164. (2000)

Keller László: Felszólító mód a haladzs nyelvben. In: LingDok 3. 3. pp. 75-86. (2004)

Kemper Hans-Georg: Der Mensch - ein Nichts und ein Gott : Selbsterkenntnis im Geistlichen Lied : Luther, Greiffenberg, Herder, Goethe und Trakl. In: Literarischer Text und Kontext : ein Buch für Károly Csúri 14. pp. 41-79. (2018)

Kempf Béla: Egy burját fanyomat helyesírása és tanulságai. In: LingDok 3. 3. pp. 87-96. (2004)

Kendeffy Gábor: Velamentum stultitiae az I Kor 1, 20–25, az I Kor 3, 19 és a II Kor 3, 12-15 Lactantius Institutiones divinae c. művében. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 124-130. (2010)

Kenesei István: Előszó. In: LingDok 2. 2. pp. 3-4. (2003)

Kenesei István: Előszó. In: LingDok 3. 3. pp. 5-6. (2004)

Kenesei István: Előszó. In: LingDok 4. 4. pp. 5-6. (2005)

Kenesei István: Előszó. In: LingDok 5. 5. pp. 5-6. (2006)

Kenesei István: Előszó. In: LingDok 6. 6. pp. 9-10. (2007)

Kenesei István: Előszó. In: LingDok 7. 7. pp. 5-7. (2008)

Kenesei István: Előszó. In: LingDok 8. 8. pp. 5-6. (2009)

Kenesei István: Szintaktikai nyelvjárások a tagadásban. In: Bölcsészettudományok 6. pp. 209-221. (2014)

Kenyeres Ádám and Kovács György: Twitter bot detection using deep learning. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 257-269. (2022)

Kenyeres Zoltán: Bevezető. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 11-12. (1990)

Kenéz Zsuzsanna: A mezőberényi nyelvjárás. (1940)

Kerber Balázs: "Dies - inquit - nihil est" : humor és kétségbeesés Trimalchio lakomáján.

Kerekes Amália and Teller Katalin: En passant : zur minimalistischen Symbolik der Budapester Ringstrasse 1916-1920. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 165-175. (2016)

Kerekes Gábor: Austriazismen in Joseph Roths Roman Die Kapuzinergruft. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 71-86. (1999)

Kerekes Judit: Az igekötők meghatározásának problémái. In: LingDok 10. 10. pp. 109-131. (2011)

Keresztes Júlia: A fölérendelt összetevő mozgatás és a [fókusz] jegy kapcsolatáról. In: LingDok 16. 16. pp. 65-80. (2017)

Keresztes László: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus I. (1987)

Keresztes László: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus II. : Etymologisches Belegmaterial. (1986)

Kertész András: Grundlagenprobleme einer Theorie des Witzes : ein wissenschaftstheoretisches Experiment. In: Simple forms = Einfache Formen, (4). pp. 169-274. (1982)

Kertész András: Kognitív anomáliák az egyszerű formában : megjegyzések a logikai konzisztencia problémájához az irodalomelméletben. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 27-48. (1985)

Kertész András: Zur Grundlegung eines logischen Modells der Ironie. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 115-143. (1985)

Kertész András: Über trugschlüssige Argumentation in der theoretischen : Linguistik Eine Fallstudie. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 219-233. (2019)

Kertész Lilla: John Gay : Te Beggar's Opera : szempontok egy elhanyagolt darab újraértékeléséhez. In: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig. pp. 33-70. (2019)

Keserű Bálint: Adalékok Rimay és a Báthoriak kapcsolatához. (1958)

Keserű Bálint: Epiktétos magyarul - a XVII. század elején. (1963)

Keserű Bálint: Újfalvi Imre és a magyar későreneszánsz. (1968)

Keserű Bálint: Újfalvi Imre és az európai "későhumanista ellenzék". (1969)

Keserű Bálint: A magyar protestáns-polgári későhumanizmus néhány problémája. (1966)

Khabtagaeva Baiarma: A tuva nyelv mongol jövevényszavainak hosszú magánhangzói. In: LingDok 3. 3. pp. 97-106. (2004)

Khabtagaeva Bayarma: Some notes on kinship terminology in Yeniseian. In: Ideas behind symbols - languages behind scripts : proceedings of the 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), August 27- September 1, 2017 Székesfehérvár, Hungary 52. pp. 47-56. (2018)

Khabtagaeva Bayarma: Tungusic loanwords in Yeniseian language. In: Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography, (51). pp. 75-88. (2017)

Khabtagaeva Bayarma and Kempf Béla: Burját nyelvkönyv. ISBN 978-963-306-113-8, (2011)

Kharytonava Olga: Word minimality and suspended affixation. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 279-290. (2012)

Kiefer Ferenc: Nominale Komposita und Argumentstruktur. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 45-61. (1998)

Kilián Imre: Egy szabály- és következtetésvezérelt csevegőrobot modell anatómiája : az ITSy-Bitsy modell. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 265-274. (2021)

Kincses-Nagy Éva: Mongolian loanwords in Chagatay. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 139-145. (1997)

Kincses-Nagy Éva: Preface. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 9-10. (2012)

Kincses-Nagy Éva and Khabtagaeva Bayarma: Alġysôz - előszó. In: A kán és a vezír : Kazak népmesék, (1). p. 6. (2011)

Kincses-Nagy Éva and Khabtagaeva Bayarma: Előszó. In: A kán és a vezír : Kazak népmesék, (1). p. 7. (2011)

Király Edit: "Böhmische Dörfer" - mit Schloß : Libuse Monikovás Fassade als Schloßparaphrase. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 147-152. (1999)

Király Edit: Heimito von Doderers Die Dämonen : Roman des Romans. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 33-51. (2009)

Király Edit: On the road mit Peter Handke : Amerikanische Träume in der Erzählung - der kurze Brief zum langen Abschied. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 89-99. (2019)

Király Edit: Zeitfalten, Enklaven : Inszenierungen und Demaskierungen des Authentischen in Christoph Ransmayrs frühen Reportagen und Reden. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 153-163. (2015)

Király Gyula: A narratív epika poétikai értelmezései. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 246-264. (1980)

Király Gyula: The plus function of narrative in differentiating the semantic levels of the characters, the narrator and the author. In: Studies in the semantics of narrative = Beiträge zur Semantik der Erzählung, (3). pp. 403-436. (1980)

Király Gyula and Kovács Árpád: Az orosz és szovjet narratív poétika Veszelovszkíjtól Lotmanig. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 40-87. (1985)

Kis Petronella: A medializált zenei elbeszélés érzékelési tapasztalata : a novellába ágyazott opera áthallásai. In: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig. pp. 138-160. (2019)

Kispál Tamás: Sprichwörter im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 85-97. (1999)

Kispál Tamás: Textsortenorientierte Grammatikvermittlung Kleine Texte in DaF-Lehrwerken. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 453-471. (2019)

Kispéter Mónika: Los grupos consonánticos /-n’r-/ y /-l’r-/ en el futuro : simple y en el condicional simple del castellano. In: Acta hispanica, (14). pp. 89-98. (2009)

Kiss Tamás Zoltán: El Quijote y los criterios de una kulturnation : la novela Cervantina en el discurso políticocultural Húngaro durante la primera mitad del siglo XIX. In: Acta hispanica, (10). pp. 23-34. (2005)

Kiss Attila: Papers in English and American studies : Tomus XX. - Double anatomy in early modern and postmodern drama. ISBN 978-963-315-015-3, (2010)

Kiss Attila and Szabari Antónia: Papers in English and American studies : Tomus V. - The semiotics of revenge : subjectivity and abjection in English Renaissance tragedy ; Demand, desire and the drive in Sidney's texts and their contexts. (1995)

Kiss Endre: Az irodalmi tárgyiasság filozófiai vetületei. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 87-102. (1990)

Kiss Endre: "...an einem fremden Tisch in einem fremden Land..." : Franz Werfels dreifacher Hiobsroman "Der veruntreute Himmel". In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 153-160. (1992)

Kiss Ernő Csongor: Képen kívül : Pasolini önálló forgatókönyvi struktúrájának alapvetéseiről. In: Szövegek között 17., (17). pp. 157-167. (2013)

Kiss Ernő Csongor: Megtalált helyek : a tér összefüggései Bodor Ádám Verhovina madarai című regényében. In: Szövegek között 19., (19). pp. 28-41. (2015)

Kiss Fruzsina: "Félig szörny, de félig Isten" : a groteszk megjelenése Victor Hugo A nevető ember című regényében. In: Szövegek között 20., (20). pp. 68-79. (2016)

Kiss Gabriella: Tentativa de renovar el género en la literatura húngara a mediados del siglo diecinueve, o Don Toldi. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 222-231. (2001)

Kiss Jenő: Studien zur Wortbildung und Etymologie der finnisch-ungarischen Sprachen. (1976)

Kiss Lajos: Babits és Illyés költészetének néhány rokonvonása. (1983)

Kiss Lajos: Modernizmus, formakultúra, korszerűség. (1961)

Kiss Lajos: Mégegyszer [!még egyszer] a művészi tükrözésről : megjegyzések Barta János válaszához. (1961)

Kiss Lajos: Németh László, a gondolkodó. (1981)

Kiss Lajos: Simon István költészete. (1958)

Kiss Noémi: A magyar irodalom átpolitizáltsága nyugaton a rendszerváltás tükrében - Kertész Imre és Szabó Magda Haldimann-levelei. In: 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei : absztraktkötet. p. 340. (2019)

Kiss Tamás Zoltán: Azorín y las lecturas de la tradición áurea. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 184-189. (1999)

Kiss Tamás Zoltán: Cervantes en la lista negra : el Quijote y el cambio del horizonte crítico en la Hungría de la transformación estalinista. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 242-249. (2001)

Kiss Tamás Zoltán: Lope entre voz y silencio : notas sobre teatralización y dramaturgia en la España de la temprana edad moderna. In: Acta hispanica, (17). pp. 61-70. (2012)

Kiss A. Kriszta: Egy "nyelvi álarc" születése és kiteljesedése : Kakas Márton, Jókai "házi szelleme". In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 257-275. (2020)

Kiyose Gisaburo N.: The collapse of palatal-velar harmony from Jurchen to Manchu. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 147-150. (1997)

Kleobulos and Solon and Khilón and Thales and Pittakos and Bias and Periandros : A hét bölcs. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 11-24. (1999)

Knafl Arnulf: Die wunderbare Erzahlung zur narrativen Ordnung in Leo Perutz' Roman "Nachts unter der steinernen Brücke". In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 113-122. (1993)

Knipf-Komlósi Elisabeth: Zur Frage des Normverständnisses im DaF-Unterricht. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 472-485. (2019)

Knipf-Komlósi Erzsébet: Was man über Sprachvariation des Deutschen wissen sollte... : Reflexionen zum Umgang mit der Variation. In: Germanistik an der Szegeder Universität : 1956-2006, (12). pp. 218-233. (2008)

Knöfler Markus: Netz - Haut - Ablösung. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 111-124. (1999)

Kocsis Mihály: Z ìstorìï formuvannâ Ukraïns'koho pravopisu : Amvrosìj Metlins'kij ta Pantelejmon Kulìš. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 99-104. (2021)

Kocsis Adrienn: Az NDK-s korcsokat vigyék csak a ruszki csajok - a wałbrzychi nők a Nyugat vonzásában Joanna Bator regényeiben. In: 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei : absztraktkötet. p. 341. (2019)

Kocsis Ferenc: (Mis)guiding the reader in Paul Auster’s City of glass. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2016. pp. 81-94. (2013)

Kocsis Mihály: Vergilius és az ukrán helyesírás. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 131-134. (2010)

Kocsány Piroska: Az aforizma mint szövegtípus és Lichtenberg aforizmái. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 59-73. (1985)

Kocsány Piroska: Ein Versuch zur Beschreibung der Textsorte "Spruchweisheit". In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 145-174. (1985)

Kocur László: Határ és irodalom. In: Irodalomelméleti tanulmányok, (7). pp. 167-182. (2003)

Kocur László: Mintha (túl)élnél. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 173-189. (2001)

Kocur László: A szalamandrák interaktív katasztrófaregénye. In: Fejezetek a világirodalom köréből, (6). pp. 33-42. (2002)

Kocziszky Éva: Berzsenyi Dániel mimésziszelmélete : résztanulmány a Poétai harmonistica magyarázatához. (1981)

Kocziszky Éva: Mitológus a Credo-ban : Kerényi Károly Friedrich Hölderlin és Thomas Mann között. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 219-235. (1990)

Kohári Anna: A magánhangzók időtartama a beszédritmus tükrében. In: LingDok 13. 13. pp. 109-124. (2014)

Koloh Gábor Lajos: Baranya szüntelen vonzásában. In: Aetas, (34) 1. pp. 170-173. (2019)

Koltay-Kastner Jenő: Ugo Foscolo. (1960)

Komoróczy Szonja Ráhel: Jiddis, német vagy jüdisch Deutsch? : a lakompaki Krausz Júda rabbi könyvei. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 76-87. (2014)

Kordé Imre: Néhány adat Csokonai "kultúrá"-jának keletkezéséhez. (1958)

Kordé Imre: A XVIII. századi Szeged és folklorisztikus elemek az Etelkában : részlet. (1961)

Korfilt Jaklin: Relative clauses in the Ll-acquisition of Turkish. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 291-301. (2012)

Korkmaz Ramazan: Kara Kitap'taki simgesel dönüş imgelerinin postmodernist açıdan yorumu. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 361-372. (2007)

Korkmaz Zeynep: Bati dilleri ve Türk dili grameri üzerindeki etkileri. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 155-161. (1997)

Korompay Eszter: Átváltozás és "ellenőrizhető valóság" Christoph Ransmayr az Utolsó világ című regényében. In: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig. pp. 248-273. (2019)

Kovács Anita: Magyar írók József főherceg emlékezete nyomában. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására 35. pp. 19-34. (2018)

Kovács Balázs: Auf dem Weg zum paneuropäischen Perfectum : ein Versuch zur Typologisierung europäischer Vergangenheitstempora. In: Acta germanica iuvenum 2. pp. 123-180. (2017)

Kovács Balázs: Politische Reden sprach- und kulturkontrastiv betrachtet: Ein Vergleich ausgewählter Reden Adolf Hitlers und Josif Stalins im Hinblick auf den Gebrauch argumentativer Topoi. In: Acta germanica iuvenum, (1). pp. 255-423. (2015)

Kovács Benedek: Die Lüge und die Sprache. In: Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten : Referate der II. Linguistischen Tagung Ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Szeged am 18-19. November 2005, (11). pp. 101-118. (2006)

Kovács Edit: Bibliographie. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 125-133. (2009)

Kovács Edit: Biographische und juristische Fiktionen. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 116-124. (2009)

Kovács Edit: Das Kalk-Werk und die Studie : zu Thomas Bernhards Roman. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 105-110. (1999)

Kovács Edit: Der entscheidende Augenblick. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 69-72. (2009)

Kovács Edit: Die Urteilsmaschine. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 79-86. (2009)

Kovács Edit: Eine Zeugenaussage. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 89-98. (2009)

Kovács Edit: Einleitung. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 7-18. (2009)

Kovács Edit: Forensische Lektüren. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 35-57. (2009)

Kovács Edit: Gerecht/gerächt. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 72-79. (2009)

Kovács Edit: Holz oder Urteil Fällen : zu einem Roman von Thomas Bernhard. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 91-101. (2009)

Kovács Edit: Posztstrukturalista narratológiák, a narratológia dekonstrukciója. In: Új elméletek a narratológiában, (3). pp. 7-42. (2010)

Kovács Edit: Recht und Justiz bei Bernhard : ein Überblick der Rezeption. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 19-34. (2009)

Kovács Edit: Richter. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 58-63. (2009)

Kovács Edit: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa. ISBN 978 3 7069 0482 7, (2009)

Kovács Edit: Umrichter, Umgerichteter. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 63-68. (2009)

Kovács Edit: Zeuge. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 87-89. (2009)

Kovács Edit: Zeugung und Bezeugung. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 98-115. (2009)

Kovács Flóra: Az "erőszak és mézesmadzag" együttes megjelenése : közösség és felügyelet problematikája Cãtãlin Mitulescu Hogyan éltem túl a világvégét című filmjében. In: Irodalomtörténet és -elmélet, komparatisztikai tanulmányok, (15). pp. 26-40. (2010)

Kovács Flóra: Az egyensúlytalanság (déséquilibre), továbbá a pluralitás jegye a québeci drámában és színházban. In: Ismét a komparatív megértésről, (11). pp. 71-82. (2007)

Kovács Flóra: Az idő és a (fel/)ügyelet kimozdítottsága Visky András A szökés című drámájában. In: Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika, (16). pp. 103-116. (2011)

Kovács Flóra: La binarité et la littérature dite mineure. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 84-99. (2009)

Kovács Flóra: A literalitás és a tér problematikája Jean Cocteau Orpheusz című drámájában. In: Komparatisztika, irodalom- és kultúratudomány, (12). pp. 58-68. (2008)

Kovács Imre Attila: Németh László az európai kortársak között. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 93-101. (1992)

Kovács Kristóf András: Az analitikus Babits-vers. (1993)

Kovács Kristóf András: Balladaelemzés a lehetséges világok koncepciója alapján : Kőmíves Kelemenné. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 151-160. (1990)

Kovács Kristóf András: A szemléletes Ady-vers. (1992)

Kovács Krisztina: The flâneur in Hungarian literature : Budapest and Szeged in classic and contemporary literary modernism. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 249-258. (2016)

Kovács Kálmán: Ein Fall für zwei Antropologische Konzepte in Jakob Wassermanns Caspar Hauser und in Peter Handkes Kaspar. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 261-275. (1993)

Kovács Magdolna: A lapp irodalom kutatásának problémái. In: Dvinán innen, Dvinán túl" : tanulmányok a Szegedi Finnugor Nyelvtudományi Tanszék újjáalakulásának 25. évfordulója tiszteletére : jubileumi tanulmányok, (Suppl.). pp. 61-75. (1986)

Kovács Sándor: Szepsi Csombor Márton prózastílusához : mutatvány egy készülő nagyobb Csombor-dolgozatból. (1958)

Kovács Sándor Iván: Dante neve százötven év magyar irodalmában : 1521-1664. (1966)

Kovács Sándor Iván: Európai humanista hagyomány szerepe Szepsi Csombor Márton írói fejlődésében : Csombor és Bonifacio. (1960)

Kovács Sándor Iván: A "Forum" szerepe felszabadulás utáni irodalmunk történetében. (1964)

Kovács Sándor Iván: Útleíró utazók - utazási irodalom a XVI-XVII. században. (1972)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei I. (1967)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei II. (1968)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei III. (1969)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Szepsi Csombor Márton ismeretlen értekezése : disputatio physica de metallis .. Dantisci 1617. (1972)

Kovács Ágnes Zsófia: Conclusion : What’s your method? - on the structure of research papers in literature. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2020. pp. 167-169. (2013)

Kovács Ágnes Zsófia: Introduction. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2011. pp. 7-10. (2013)

Kovács Ágnes Zsófia: Papers in English and American studies : Tomus XVIII. - Literature in context : strategies of reading american novels : essays. ISBN 978-963-306-005-6, (2010)

Kovács Árpád: Ábrázolt szó, epikai tárgyiasság és a műfaj a narratív formában. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 265-285. (1980)

Kozakiewicz Joanna: A romákat illető magyar sajtódiskurzus néhány aspektusa : a magyar nemzeti szövegtár anyagának kvantitatív vizgálata. In: LingDok 14. 14. pp. 125-143. (2015)

Kozma Dávid: Mi minden történt 1914-ben? : az Est című bulvárlap szerkezete, rovatai, cikktípusai. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 305-337. (2020)

Kozmács István: Az udmurt vorsud-nevekről. In: Dvinán innen, Dvinán túl" : tanulmányok a Szegedi Finnugor Nyelvtudományi Tanszék újjáalakulásának 25. évfordulója tiszteletére : jubileumi tanulmányok, (Suppl.). pp. 76-87. (1986)

Kr'steva Denka N.: Konceptualizaciâ Carâ Iroda v russkoj literature i kul'ture (do koronacii Nikolaâ I). In: Studia Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 185-195. (2007)

Krajkó Aladár: Schöpflin Aladár Ady-képének változásai. (1983)

Krajkó András: Az ellenforradalmi rendszer irodalompolitikájának kialakulása. (1969)

Krajkó András: Harcok Ady irodalmi örökségéért. (1977)

Krajkó András: Juhász Gyula és az első világháború. (1961)

Krajkó András: A Magyar fa sorsa 1927-ben : viták Makkai Sándor Ady-könyvéről. (1978)

Krajkó András: A Nyugat kritikájának változásai 1919 után. (1972)

Krajkó András: Piros pecséttel nyílik a titok : megjegyzések Juhász Gyula 1918-1919-es szerepének értékeléseihez. (1962)

Kraus Wolfgang: "Weltuntergang und Erneuerung". In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 3-7. (1992)

Krekovics Diana: Algunas cuestiones de la formación del participio en español y portugués. In: Acta hispanica, (14). pp. 123-129. (2009)

Krekovics Diana: Análisis de errores de e/le referentes a las partículas, pronombres y adverbios en las producciones de alumnos italianos. In: Acta hispanica, (13). pp. 109-133. (2008)

Krepler Erzsébet: A kelet-európai posztmodern sajátosságai Hajnóczy Péter és Venegyikt Jerofejev műveiben. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 163-167. (2000)

Kricsfalusi Beatrix: Das Theater als Bedürfnisanstalt : metadramatische und metatheatralische Selbstreflexion in Marlene Streeruwitz' New York. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 199-219. (2009)

Kristó Gyula: Regino és a magyar honfoglalás. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 89-97. (1998)

Kristó László: Az indoeurópai alapnyelv korai szótagszerkezetének vázlata. In: LingDok 3. 3. pp. 107-123. (2004)

Kríza Ildikó: Ethics and social issues in folk ballads : foreword. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 3-4. (2002)

Kubczak Jacqueline and Costantino Sylvie: Frage [Frage / Frage- / -frage] über ein französisch-deutsches Kooperationsprojekt : syntagmatisches Wörterbuch (Lexique-Grammaire) Deutsch-Französisch, Französisch-Deutsch. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 63-128. (1998)

Kubitsch Rebeka: The use of body part terms in expressing emotions in Udmurt. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19–20, September 2028, (54). pp. 149-171. (2021)

Kubitsch Rebeka: Az udmurt indirekt evidenciális miratív jelentésárnyalata. In: LingDok 18. 18. pp. 25-40. (2019)

Kubitsch Rebeka: Evidencialitás a mai udmurt nyelvben. In: LingDok 17. 17. pp. 251-270. (2018)

Kubitsch Rebeka: Lexical review of disease names in the Udmurt language. In: Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography, (51). pp. 89-105. (2017)

Kubitsch Rebeka: Magyar betegségnevek lexikológiai elemzése. In: Móra Akadémia, (2). pp. 19-33. (2015)

Kulcsár Virág and Lévai Dániel: emPhon : Morphologically sensitive open-source phonetic transcriber. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 53-61. (2021)

Kulcsár-Szabó Zoltán: Irodalom/történet(i)/kánon(ok). In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 16-38. (1996)

Kulcsár-Szabó Zoltán: Zur Problematik des 'Rollengedichts'. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 187-196. (2008)

Kulin Katalin: Los dos mundos del Quijote. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 49-54. (2001)

Kulin Katalin: Rol, lugar y camino. In: Acta hispanica, (4). pp. 17-21. (1999)

Kurali Dominika: Die Rolle des Opfermotivs in Ingeborg Bachmanns Roman Malina. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 189-198. (2008)

Kurdi Imre: Netz-Werk : vier Thesen zu einer Metapher. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 153-156. (1999)

Kuribayashi Yuu: Grammaticalized topics in Kashkay : the implication for the relativization of Turkic languages. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 311-318. (2012)

Kuti Judit and Varasdi Károly and Gyarmati Ágnes and Vajda Péter: Hungarian WordNet and representation of verbal event structure. In: Acta cybernetica, (18) 2. pp. 315-328. (2007)

Kuti Judit: Metaforaértelmezés dialógus- és csoporthelyzetben. In: LingDok 18. 18. pp. 41-59. (2019)

Kutlar Fatma Sabiha: Değerli taşlar-I : Firûze. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 373-386. (2007)

Kádár Lajos: Tyukász Péter : részlet - 2. fejezet. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 41-44. (2016)

Káldi Tamás: A magyar preverbális fókusz interpretációjának tulajdonságai egészséges és Broca-afáziás személyeknél. In: LingDok 14. 14. pp. 105-123. (2015)

Kámán Erzsébet: Az orosz sirató énekek lírai jellege. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 281-289. (2014)

Kántor Gergely: Edge-effektus és komparatív extrapozíció. In: LingDok 7. 7. pp. 109-135. (2008)

Károly László: Jakut állatnevek Pallas Zoographiájában. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 65-76. (2009)

Kérchy Anna: A nő nyelvet ölt : a feminista narratológia dilemmái és a korporeális narratológia lehetőségei. In: Új elméletek a narratológiában, (3). pp. 43-96. (2010)

Kérchy Vera: A taiji és a marionett : ütések és hárítások a szövegműködésben. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-31. (2018)

Kéri Judit: Josef K. és a meghűlés, avagy a társadalombiztosítás rendszerének fejlődése. In: Jog és irodalom II., (6). pp. 29-42. (2016)

Kéri Katalin: Cervantes y el islam. In: Acta hispanica, (10). pp. 89-103. (2005)

Kórusné Nagygyörgy Bettina: Az óvodáskorú, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési képességének fejlesztési lehetőségei. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben, (2). pp. 50-60. (2021)

Köble Csilla: Gondolatok Laurie Anderson művészetéről : Töredékes megjegyzések két performance-ról. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 107-112. (1997)

Köles Edit: Let me be your fantasy. In: Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok Szegedről, (4). pp. 29-42. (2000)

Körtvély Erika: Verb conjugation in Tundra Nenets. ISBN 963 482 710 1, (2005)

Kőszeghy Miklós: Padi, Akisch, Sanherib, Hizqiyya und die Inschrift von Tel-Miqne / Eqron. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 135-144. (2010)

L

Laboncz Zsuzsa: Kálmán Barsy, un escritor húngaro en Puerto Rico. In: Acta hispanica, (17). pp. 79-93. (2012)

Ladányi Sándor: Aranka György levelei Ráday Gedeonhoz : 1789-1791. (1973)

Laki László János and Kőrös Ádám and Ligeti-Nagy Noémi and Nyéki Bence and Vadász Noémi and Yang Zijian Győző and Váradi Tamás: OCR-hibák javítása neurális technológiák segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 417-430. (2022)

Laki László János and Yang Zijian Győző: Mondatszintű szentiment analízis teljesítményének javítása adatkiterjesztéses eljárásokkal. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 295-309. (2022)

Lanczkor Gábor: Reneszánsz és retorika : költészet és vizualitás a szakralitás tükrében John Keats és Somlyó György egyes műveiben. In: Szövegek között 18., (18). pp. 50-60. (2013)

Lanczkor Gábor: "Szégyellem, hogy kortárs vagyok" : képzőművészeti műalkotások lenyomata Márai Sándor írásaiban. In: Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika, (16). pp. 78-85. (2011)

Lanczkor Gábor: Tandori Dezső nyolc Utrillo-verse. In: Irodalomtörténet és -elmélet, komparatisztikai tanulmányok, (15). pp. 164-170. (2010)

Lang Ewald: Die Sprache Edgar Wisseaus: Gestus, Stil, fingierier Jargon : eine Studie über Ulrich Plenzdorfs Die neuen Leider des Jungen W. In: Studies in the semantics of narrative = Beiträge zur Semantik der Erzählung, (3). pp. 183-241. (1980)

Langer Renate: Probeweise Amen? : Religiöse Motive im Werk von Christoph Ransmayr. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 53-65. (2015)

Langer Renate: Welttheater im Niemandsland : zu Peter Handkes Stück Die Unschuldigen, ich und die Unbekannte am Rand der Landstraße. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 205-222. (2019)

Langó-Tóth Ágnes: A magyar PP rekurzió elsajátítása. In: LingDok 18. 18. pp. 61-77. (2019)

Langó-Tóth Ágnes: A magyar rekurzív birtokos szerkezet elsajátítása a nemzetközi kutatások tükrében. In: LingDok 17. 17. pp. 211-229. (2018)

Lantay Gyula: Elidegenítő hatás a magyar PC-játékokosok nyelvhasználatában. In: LingDok 19. 19. pp. 43-55. (2020)

Lebovics Viktória: К voprosu onomastikona dvuh Russkoâz'ìčn'ìh dramatičeskih proizvedenij h Kvitki-Osnov'ânenko. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 105-112. (2021)

Lengyel András: Juhász Gyula kiadatlan levelezéséből. (1981)

Lengyel András: A szegedi Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai : katalógus és szövegközlés. (1976)

Lengyel Emese: A matyó lakodalom elemei a Boci-boci tarka című operettben. In: Móra Akadémia, (8). pp. 235-243. (2020)

Lengyel Réka: Francesco Petrarca: A jó- és a balszerencse orvosságairól. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 151-156. (2010)

Lengyel Valéria: A tulajdonnév jelentései az ekphrasziszban : Tolnai Ottó Metka és John Ashbery Self-portrait in a convex mirror. In: A szinguláris: irodalmi, művészeti és bölcseleti perspektívák 4. pp. 1-10. (2016)

Lengyel Zoltán: Adalékok a sors kritikájához. In: Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika, (16). pp. 161-181. (2011)

Lengyel Zoltán: Blessed to go on to stop : comments on Beckett and Wittgenstein. In: Studies in modern philology and theory of literature, (10). pp. 51-87. (2006)

Lengyel Zoltán: Curtain. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 66-83. (2009)

Lengyel Zoltán: Taps és fütty. In: Komparatisztika, irodalom- és kultúratudomány, (12). pp. 69-82. (2008)

Lengyel Ágnes: Szűz Mária alakja a vallásos ponyvairodalomban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 136-151. (2001)

Lieb Hans-Heinrich: Questions of reference in written narrative. In: Fictionality, (5). pp. 141-168. (1984)

Ligeti-Nagy Noémi and Ferenczi Gergő and Héja Enikő and Jelencsik-Mátyus Kinga and Laki László János and Vadász Noémi and Yang Zijian Győző and Váradi Tamás: HuLU : magyar nyelvű benchmark adatbázis kiépítése a neurális nyelvmodellek kiértékelése céljából. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 431-446. (2022)

Lipták-Pikó Judit: Jelentés a Darrieussecq-ügyről. In: Szövegek között 19., (19). pp. 141-165. (2015)

Llosa Sanz Álvaro: El canon de bellleza femenina en tiempos de la Celestina : a través de textos de la época. In: Acta hispanica, (4). pp. 23-37. (1999)

Llosa Sanz Álvaro: El nudo/nodo en la narrativa de Julio Cortázar y Los caminos hacia la hiperficción. In: Acta hispanica, (15). pp. 31-42. (2010)

Llosa Sanz Álvaro: Voz y fantasía - búsqueda de universos imaginarios y la conquista de la ficción en algunas escritoras españolas contemporáneas. In: Acta hispanica, (6). pp. 87-98. (2001)

Longos : Longosz. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 121-122. (1999)

Lugossy Ilona: Varga Lajos és a Verses Szentírás : doktori értekezés. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról 14/1. pp. 10-80. (2014)

Lukács Eszter: Tópicos cervantinos en la novela de Géza Gárdonyi titulada Az öreg tekintetes. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 232-241. (2001)

Lukácsy Sándor: A "Dalhon" folytatása. (1981)

Lyavinecz-Ugrin Marianna: Istinn'ìe i loži'ìe lehend'ì ob odnom Karpatorusinskom pamâtnike pis'mennosti. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 113-124. (2021)

Lányi Dániel: Ich und Du in Ingeborg Bachmanns Manna. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 41-46. (1993)

Lázár István: Lectori salutem! In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). p. 7. (2010)

Lázár István Dávid: Olasz történetírók Mátyás udvarában. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 145-150. (2010)

Längle Ulrike: Verspäteter Paradigmenwechsel am Beispiel einer Region : Vorarlberg. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 199-210. (1993)

Lüger Heinz-Helmut: Höflichkeit im Gespräch : übersetzungsprobleme in einem Milieu-Roman Theodor Fontanes. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 486-502. (2019)

Lődár Erika: Hangkibocsátás-igék a magyarban. In: LingDok 12. 12. pp. 139-155. (2013)

Lőkös Péter: Die Darstellung der Belagerung von Eger (Agria) 1552 in der siebenbürgisch-sächsischen und Zipser deutschen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 347-358. (2014)

Lőrinczy György: Az igazságos király : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia 11-12. pp. 926-928. (1940)

M

M. Korchmáros Valéria: Maróti Egon irodalmi munkássága. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 3-14. (1987)

M. Korchmáros Valéria: A határozottság kifejeződése klasszikus latin szövegekben. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 67-74. (1987)

M. Nagy Ilona: Szent Erzsébet és Szent Margit "barátsága" : reflexiók Margit anyanyelvű legendájában. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 192-197. (2010)

MacWhinney Brian: A perspektíva szerepe a nyelvtan létrejöttében. In: Nézőpont és jelentés, (4). pp. 57-99. (2010)

Maczelka Csaba: Towards an ecocritical approach of John Milton’s Lycidas. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2013. pp. 29-44. (2013)

Madácsy Piroska: Francia szellem a Nyugatban (1925-1935) : az 1920-30-as évek lírai korszakváltásának művelődéstörténeti hátteréhez. (1992)

Maezono Kyoko: Japanese and Mongolian usages of the Chinese writing system. In: Ideas behind symbols - languages behind scripts : proceedings of the 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), August 27- September 1, 2017 Székesfehérvár, Hungary 52. pp. 57-71. (2018)

Magyarné Szabó Eszter: Az irónia megjelenési formái Örkény Egyperceseiben és azok német fordításaiban. In: LingDok 19. 19. pp. 57-68. (2020)

Mainer José-Carlos: 1898 en la literatura : las huellas españolas del desastre. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 37-51. (1999)

Mainer José-Carlos: Cervantes (y sus personajes), vistos desde el exilio. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 104-122. (2001)

Majoros Máté: "Vergilius Evangéliuma" - Faltonia Betitia Proba : Cento Virgilianus. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 125-177. (2020)

Majoros Viktória: Egy cenzúrázott Cupido-kézirat 1764-ből. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 83-99. (2020)

Majorossy Judit: Bevezetés. In: Szent Brendan apát tengeri utazása = Navigatio Sancti Brendani abbatis 53. pp. 3-22. (2001)

Makai Melinda: Az indiai démonölő istennő kultuszának törzsi előzményei, különös tekintettel a szóra törzsre. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 157-165. (2010)

Makai Péter Kristóf: A matter of God: entheogenic substances in Philip K. Dick's writings. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 32-52. (2009)

Makarets Julia: Ukraïns'ka mova ta Ukraïns'ka ìdeâ : kristalìzacìâ zv'âzku v hìh - na počatku XX st. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 125-134. (2021)

Makk Ferenc: Hat évtized az oktatás és a tudomány szolgálatában. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 3-7. (1998)

Makk Ferenc: Árpád, a nagyfejedelem. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 99-102. (1998)

Makrai Márton: Three-order normalized PMI and other lessons in tensor analysis of verbal selectional preferences. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 105-120. (2022)

Makrai Márton and Tündik Máté Ákos and Indig Balázs and Szaszák György: Towards abstractive summarization in Hungarian. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 505-519. (2022)

Manova Nadežda Dmitrievna: Komi-zürjén nyelvkönyv. ISBN 963 482 329 7, (1998)

Marcus Aurelius : Marcus Aurelius. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 123-129. (1999)

Marth Hildegard: Cervantes y Augusto Roa Bastos. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 206-212. (2001)

Martin Roxana: Une perspective sur la Transylvanie : le château des Carpathes de Jules Verne. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 19-27. (2019)

Marton Mária: A mitológiai szimbolika forrásai és struktúravesztő ereje Németh Gyászában. (1993)

Martonyi Éva: Realista szövegen végzett szemiotikai gyakorlatok problémái : A. J. Greimas Maupassant-elemzése. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 328-339. (1980)

Martonyi Éva: A regény indításának formáiról Balzac Emberi színjátékában. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 212-220. (1985)

Martín Francisco José: Del medio vital al medio historico : José Martínez Ruiz en el laberinto del 98. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 190-208. (1999)

Martínez Linares Antonia: Sobre verbos eponímicos. In: Acta hispanica, (16). pp. 67-82. (2011)

Maróti Egon: Quasi cursores. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 103-106. (1998)

Maróti Egon: Columella kora-középkori továbbéléséhez. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok, (2). pp. 33-41. (1979)

Maróti Egon: Deducere - Deductores. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 15-20. (1983)

Maróti Egon: Harmadik Parthus hadjárat? In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 41-50. (1988)

Maróti Egon: Virtuóz költői játék Hádész kapujában : hexameterek Devecseri prózájában. (1993)

Marótiné Korchmáros Valéria: Definiteness as semantic content and its realization in grammatical form. (1983)

Masa Gabriella: Bűnös vagy csupán saját elméjének áldozata? - avagy Raszkolnyikov tettének bírálata jogtörténeti szemmel. In: Jog és irodalom II., (6). pp. 43-53. (2016)

Masát András: A strindbergi kamaradarab néhány kompozíciós jegye Strindberg : Oväder című drámája alapján. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 199-211. (1978)

Masát András: Dráma és konverzáció. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 201-209. (1980)

Masát András: Inhalt, Form oder Kommunikation zur Forschungslage in der Literaturtheorie. In: Studies in the semantics of narrative = Beiträge zur Semantik der Erzählung, (3). pp. 453-461. (1980)

Masát András: Inszenierung des öffentlichen Raumes: Die Intermedialität, das "Tableau vivant" und der Diskurs des Nationalen in Norwegen im 19. Jahrhundert. In: Germanistik an der Szegeder Universität : 1956-2006, (12). pp. 94-107. (2008)

Mateescu Alexandru and Păun Gheorghe: Further remarks on fully initial grammars. In: Acta cybernetica, (9) 2. pp. 143-156. (1989)

Matuska Ágnes: Papers in English and American studies : Tomus XIX. - The vice-device: Iago and Lear's fool as agents of representational crisis. ISBN 978-963-315-044-3, (2011)

Maue Dieter and Ölmez Mehmet: The Khüis Tolgoi inscription. In: Ideas behind symbols - languages behind scripts : proceedings of the 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), August 27- September 1, 2017 Székesfehérvár, Hungary 52. pp. 73-89. (2018)

Maurer Zsuzsanna: Si nos haec spes fefellerit aliud conabimur : Nicasius Ellebodius és a respublica litteraria. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 166-176. (2010)

Mayer Péter: Megjegyzések Sapphó Kypris-költeményének rekonstrukciójához és értelmezéséhez (5-6skk.). In: Antikvitás és reneszánsz 8. pp. 9-17. (2021)

Mayer Edina Zsuzsanna: Wer hat dem Wächter den Schlüssel weggenommen : külső birtokossal rendelkező szerkezetek a németben. In: LingDok 11. 11. pp. 119-138. (2012)

Mayer Péter: Egy iambosi udvarlástörténet margójára (Archil. 23 W). In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 177-181. (2010)

Mayer Péter: "Kettő ellen Héraklés is hiába küzd" megjegyzések Archilochos Déianeira-elbeszéléséhez (286-288 w). In: Studia iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii, (10). pp. 29-33. (2003)

Mede Réka: Terézia Moras Erzählband : die Liebe unter Aliens. In: Acta germanica iuvenum 3. pp. 53-102. (2022)

Medgyes Tamás: Kinek varázslat az elvarázsolt kastély? In: Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből, (9). pp. 97-102. (2005)

Medgyes Tamás: Kukorelly Endre szövegeiről. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 53-69. (2001)

Medgyes Tamás: Kulturális kontextusok vizsgálatának lehetőségei a tengerentúlon és az Európai Unióban. In: Ismét a komparatív megértésről, (11). pp. 107-115. (2007)

Medgyes Tamás: Minimalism - interpreting fiction. In: Irodalomelméleti tanulmányok, (7). pp. 105-112. (2003)

Medgyes Tamás: Minimalism and its cultural context in urban environments : final report for The Japan Foundation. In: Studies in modern philology and theory of literature, (10). pp. 135-140. (2006)

Medgyes Tamás: Rhetoric and uncertainty in reading : Donald Barthelme's Me and miss Mandible. In: Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok Szegedről, (4). pp. 79-91. (2000)

Medgyes Tamás: A Tanúság Hermeneutikája. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 73-105. (1997)

Meduna Alexander: Evaluated grammars. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 169-176. (1987)

Meduna Alexander and Horváth Gyula: On state grammars. In: Acta cybernetica, (8) 3. pp. 237-245. (1988)

Mehtelli Chiheb: Zum Prinzip der "aufeinander untereinanderliegenden sich fortwährend ineinanderschiebenden und verschiebenden Bilder" in Thomas Bernhards "Gehen" : Bemerkungen zur Eingangssequenz. In: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, (6). pp. 75-95. (2010)

Menczel Gabriella: Desintegración y reconstrucción en La novela de don Sandalio, jugador de ajedrez de Miguel de Unamuno. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 138-143. (1999)

Menczel Gabriella: El subtexto en La novela de las dos doncellas de Cervantes y en el cuento Thar de Abelardo Castillo. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 184-192. (2001)

Menz Astrid: „Pour apprendre une langue avec methode, il faut commencer par étudier les termes de la grammaire" : eine türkische Grammatik aus dem Jahre 1730. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 387-399. (2007)

Mermall Thomas: Género, retórica y representación en : Cómo se hace una novela. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 162-169. (1999)

Mersinli Ümit and Aksan Mustafa: Part of speech tagging of Turkish. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 319-329. (2012)

Merényi Varga László: Thordai János Epiktetosz-fordításának stíluskérdéséhez. (1973)

Mező Edina: Elejenga. In: Serie Didáctica 3. pp. 73-75. (2019)

Mező Edina: Juego de familia : juego de cartas "uno" con miembros de la familia. In: Serie Didáctica 3. pp. 63-71. (2019)

Mező Edina: Juego del peine. In: Serie Didáctica 4. pp. 71-73. (2020)

Mező Edina: Mapas incompletos. In: Serie Didáctica 4. pp. 81-83. (2020)

Mezősi Erika: El culto a la Virgen : puente de culturas. In: Acta hispanica, (4). pp. 81-85. (1999)

Miguoué Jean Bertrand: Grenze, Deplatzierung und Spektakel der Andersheit : zum Jugoslawien-Diskurs bei Peter Handke. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 239-252. (2019)

Mihajlik Péter and Balog András and Gráczi Tekla Etelka and Kohári Anna and Fegyó Tibor and Mády Katalin: "Releasing the BEAST" - a BEA gépi beszédleiratozási feladat, megközelítések és eredmények. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 199-210. (2022)

Mihajlik Péter and Balogh András and Tarján Balázs and Fegyó Tibor: End-to-end és hibrid mélyneuronháló alapú gépi leiratozás magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálati beszélgetésekre. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 139-145. (2021)

Miháltz Márton: Information extraction from Wikipedia using pattern learning. In: Acta cybernetica, (19) 4. pp. 677-694. (2010)

Mihály Csilla: Figuren und Figurenkonstellationen in Kafkas Erzähltheater : zur Erklärungsfunktion der Wiederholungsstrukturen im mittleren Werk Praesens. ISBN 978-3-7069-0839-9, (2015)

Mihályi Dorottya: Touristes au service de l’État : le récit de voyage comme un instrument contre l’indifférence coloniale? In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 101-114. (2020)

Mikola Tibor: Materialien zur wotjakischen Etymologie. (1977)

Mikola Tibor: Morphologisches Wörterbuch des Enzischen. ISBN 963 481 881 1, (1995)

Mikola Tibor: Studien zur Geschichte der samojedischen Sprachen. ISBN 963 482 679 2, (2004)

Mikola Tibor: Zum Geleit. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). p. 1. (1987)

Miksó Péter: Az azonosság megteremtésének útja : Lovik Károly: A halál kutyája. In: Móra Akadémia, (2). pp. 12-18. (2015)

Milián Orsolya: Remedializáció és mediális vetélkedés az ekhprasziszokban. In: A szinguláris: irodalmi, művészeti és bölcseleti perspektívák 4. pp. 1-26. (2016)

Milián Orsolya: A festészet elbeszélései : egy művészettörténeti narratológia felé. In: Új elméletek a narratológiában, (3). pp. 165-198. (2010)

Miszti László: A magyar tragikum-elmélet története. (1942)

Mitnyán Lajos: Megfontolások a fogalmiság és a metaforicitás viszonyáról a költői nyelvben egy Rilke-vers kapcsán. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 93-103. (2010)

Mittelholcz Iván: Bevezetés az e-magyar programcsomag használatába. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. pp. 44-52. (2019)

Mittelholcz Iván: Bevezetés az e-magyar programcsomag használatába : [előadáskivonat]. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. p. 7. (2018)

Mitterbauer Helga: Der Weg ins Archív : Narrative des kulturellen Gedächtnisses in Christoph Ransmayrs Die letzte Welt. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 98-106. (2015)

Mittermayer Manfred: Thomas Bernhard und die Salzburger Festspiele : Stationen einer wechselvollen Beziehung. In: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, (6). pp. 119-132. (2010)

Modrián-Horváth Bernadett: Tanár lenni vagy tanárnak lenni? : a magyar infinitívuszos szerkezetek fajtáiról az auxiliarizáció kapcsán. In: LingDok 10. 10. pp. 133-154. (2011)

Mokcsay Júlia: A tiszta v-tövü igék kodexeinkben [!v-tövű igék kódexeinkben]. (1933)

Molnár Annamária: Vocavere eam preterea multis nominibus : a boccacciói Ops nyomában. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 85-105. (2020)

Molnár Cecília Sarolta: Hogyhogy kérdőszó? - Hogyhogy partikula. In: LingDok 9. 9. pp. 99-121. (2010)

Molnár Judit: From from the hazel bough to from the hazel bough. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 175-183. (1985)

Molnár Krisztina: Das Infinitivsubjekt in Kausativkonstruktionen im Sprachvergleich. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 89-103. (2019)

Molnár Krisztina: Eine neue alte Methode: kontrastive Linguistik auf sprachtypologischer Grundlage am Beispiel der Substantivdetermination. In: Linguistische Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten : Referate der II. Linguistischen Tagung Ungarischer Nachwuchsgermanisten an der Universität Szeged am 18-19. November 2005, (11). pp. 119-132. (2006)

Molnár Ádám: A select bibliography towards a future etymological dictionary of Chuvash. In: Studies in Chuvash etymology I., (17). pp. 180-238. (1982)

Moravcsik Gyula: Klasszika-filológiánk és a nemzeti tudományok. (1930)

Morvay Károly: Apuntes sobre la vitalidad de la fraseología cervantina. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 70-86. (2001)

Moór Elemér: A magyar nyelv régi török és mongol jövevényszavai nyelvtörténeti és őstörténeti szempontból. (1939)

Mram Kahla and Yang Zijian Győző: Absztraktív összefoglalás arab nyelvre. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 281-291. (2022)

Mrazović Pavica: Verzeichnis der Schriften von Pavica Mrazović. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 255-265. (1999)

Munding Márta: Rhóxané mint Drypétis, avagy Parysatis Gyilkosa? In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 187-191. (2010)

Mundrucz Szilvia: Seiltanz im Krieg : Überlegungen zu Daniel Kehlmanns Tyll. In: Acta germanica iuvenum 3. pp. 103-144. (2022)

Murat Michel: L' interprétation des' équivalences formelles. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 185-202. (1985)

Muray Rubió Joan M. and Cala Carvajal Rafael: La enseñanza del español en Cataluña : a propósito de una epístola de Antino Sunyol i Pla a Francesc Flos i Calcat. In: Acta hispanica, (6). pp. 45-53. (2001)

Mári Edit: Assisi Szent Ferenc szellemiségéről. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 115-124. (2000)

Mári Edit: Goethe Faustja mint szellemi probléma a 19. századi orosz irodalomban. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 146-152. (2000)

Márkus Andrea: Egy sokak vitatta szerkezetről. In: LingDok 8. 8. pp. 27-46. (2009)

Márton Dorottya: A Szent Család egyiptomi menekülésének motívumai Varga Lajos Verses Szentírás című művében és a folklórban. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról 14/1. pp. 83-119. (2014)

Márton László: Ein Frühling mit Ingeborg Bachmann. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 217-220. (2008)

Mászlainé Nagy Judit: A jászapáti roma és magyar kisiskolások nyelvhasználati stratégiáinak kultúraközi elemzése : a konverzációban való részvétel. In: LingDok 9. 9. pp. 75-98. (2010)

Máté Ágnes: "A Báthory-cédrus utolsó ága" : a humanista krónikásirodalom szerepe Báthory Zsófia és II. Rákóczi György esküvői köszöntő beszédében, 1643. In: Antikvitás és reneszánsz 8. pp. 129-147. (2021)

Máté Ágnes: Súri Orvos Pál heidelbergi magyar peregrinus köszöntője a későbbi "Téli Király és Királyné" esküvőjére, 1613. In: Antikvitás és reneszánsz 7. pp. 115-136. (2021)

Máté Györgyi: Jean Bodin és a magyar későreneszánsz. (1981)

Máté Zsuzsanna: Dante Commediája és Madách Tragédiája. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 43-55. (2015)

Máté Zsuzsanna: Előszó : "Dante - 750" Kiállítás és Tudományos emlékülés. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 6-12. (2015)

Máté Zsuzsanna: A beethoveni halhatatlanság dilemmájáról Milan Kundera regényében. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 73-78. (2021)

Máté Ágnes: Aeneas Évát veszi el : neolatin nászének Esterházy Pál és Thököly Éva menyegzőjére (1682). In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 151-166. (2020)

Máté Ágnes: Névetimológia és növényhatározó egy 17. századi nászénekben : jókívánságok David Spillenberger lőcsei orvos és Susanna Regina Reuther esküvőjére (1659). In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 69-88. (2020)

Máté Ágnes: Petrarca és Nagy Lajos. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (29). pp. 177-184. (2006)

Mérida Donoso José Antonio: La desmemoria en la historia oficial : reflexiones sobre la memoria y el olvido en el exilio español. In: Acta hispanica, (17). pp. 33-44. (2012)

Mészáros Edit: Die erza-mordwinischen onomatopoetischen Verbalbildungssuffixe. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). pp. 63-96. (1987)

Mészáros Edit: Slovoobrazovatel'nye suffiksy glagola v èrzanskom âzyke. ISBN 963 482 344 0, (1999)

Mészáros Edit and Motorkina Svetlana and Kazaeva Nina and Felföldi Ágnes and Širmankina Raisa: Magyar-erza-mordvin szótár. ISBN 978 963 482 856 3, (2008)

Mészáros Edit and Širmankina Raisa: Erza-mordvin-magyar szótár. ISBN 963 482 343 2, (1999)

Mészáros Enikő: Igazság és megbékélés a chilei irodalomban : megközelítés Roberto Bolaño Távoli csillag című művén, illetve az Abszolút gonosz szimbólumon keresztül. In: Szövegek között 20., (20). pp. 93-106. (2016)

Mészáros Gyula: Hiung-nuk és húnok. (1937)

Mészáros Gyula: Ál-török nép- és személynevek. (1940)

Mészáros Gyula: Ál-török nép- és személynevek II. (1940)

Mészáros Gyula: Ál-török nép- és személynevek III. (1940)

Mészáros Gyula: Ál-török nép- és személynevek IV. (1940)

Mészáros Tamás: Megjegyzések Sophokléshoz. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 182-186. (2010)

Mészöly Gedeon: A Halotti Beszéd hangtörténeti és alaktani sajátságai. (1926)

Mészöly Gedeon: Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. (1930)

Mészöly Gedeon: A cserény szó eredete. (1930)

Mészöly Gedeon: A "darvadoz" szó eredete : mutatvány a szerző "Régi rétségi életünk nyelvünkbeli nyomai" c. tanulmányából. (1933)

Módi Mihály: Horatius és Bacchylides. (1913)

Müller-Funk Wolfgang: Melancholie eines Imperiums : Ferdinand von Saars Konstruktionen von Neu-Wien. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 209-220. (2016)

Müller-Funk Wolfgang: Ästhetische Hybriditat : Fakt und Fiktion in Christoph Ransmayrs : die Schrecken des Eises und der Finsternis. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 69-83. (2015)

Müllner András: Ágnes asszony leplei : kriptoszemiológia. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 39-48. (1996)

N

N. Horváth Béla: József Attila "népiessége" a kortárs kritika tükrében. (1992)

Nacsády József: Ady és az Arany-hagyomány. (1977)

Nacsády József: Az irodalmi népiesség és az 1848/49-es forradalom. (1972)

Nacsády József: Jókai "Delejország"-áról. (1962)

Nacsády József: Jókai műveinek lengyel alakjai. (1961)

Nacsády József: Két kirándulás : adalékok Mikszáth Kálmán életrajzához. (1960)

Nacsády József: Móra Ferenc és a szegedi novellista hagyományok. (1981)

Nacsády József: A "hallgató" Arany és az "Őszikék". (1978)

Nacsády József: A szegedi parasztnovella keletkezése : részlet egy készülő tanulmányból. (1958)

Naganowska Maria: Zurück zum Urzustand : Christoph Ransmayrs Prosa - Forschungsperspektiven. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 273-280. (2015)

Nagy Attila and Nanys Patrick and Frey Konrád Balázs and Bial Bence and Ács Judit: Syntax-based data augmentation for Hungarian-English machine translation. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 343-356. (2022)

Nagy Soma Bálint and Herdinai Viktor and Pálfi Gellért and Fegyó Tibor and Mihajlik Péter and Farkas Richárd: Magyar nyelvű időpont-egyeztető dialógusrendszer v2. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 633-644. (2022)

Nagy Anna: A diskurzusjelölők szerepe humoros szövegekben. In: LingDok 15. 15. pp. 117-132. (2016)

Nagy Attila and Bial Bence and Ács Judit: Automatic punctuation restoration with BERT models. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 63-73. (2021)

Nagy Barna: Tervezet Ecsedi Báthori István műveinek kiadására. (1972)

Nagy C. Katalin: A diakrón beszédaktus-kutatás egyes módszertani problémáiról. In: LingDok 10. 10. pp. 155-179. (2011)

Nagy C. Katalin: A grammatikalizáció kontextusai. In: LingDok 8. 8. pp. 87-112. (2009)

Nagy Fanni Borbála: Analyse der Verteilung der possessiven Attribute in der deutschen Alltagssprache des 19. Jahrhunderts. In: Acta germanica iuvenum 3. pp. 187-224. (2022)

Nagy Ferenc: The Glamorama as a world Model. In: Studies in modern philology and theory of literature, (10). pp. 97-109. (2006)

Nagy Ferenc: A book of revelations (on Péter Nádas's Own death). In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 15-31. (2009)

Nagy Fruzsina: Narráció és navigáció : Julio Cortázar: az Elfoglalt ház című művében. In: Szövegek között 19., (19). pp. 128-140. (2015)

Nagy Fruzsina: A (hiány)pótlás alakzata: a parergon (Vernet, Turner, Hoepker). In: Szövegek között 20., (20). pp. 1-14. (2016)

Nagy Gergely: A görög-római újkomédia szolga-típusa Chaucer Troilus és Cressida című művében. In: Studia iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii, (10). pp. 34-40. (2003)

Nagy Gizella Mária: Kérdőszavas kérdések szerkezete az Optimalitáselméletben. In: LingDok 5. 5. pp. 87-107. (2006)

Nagy Gizella Mária: A balra kihelyezés optimalitáselméleti megközelítése. In: LingDok 7. 7. pp. 137-155. (2008)

Nagy Hajnalka: "Bezeichnend nicht, so auch nicht zeichenlos..." : Ingeborg Bachmanns Verdacht gegenüber dem Bedeutungswahn des Abendlandes. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 73-88. (2009)

Nagy Hajnalka: Spiegel-Geschichten : oder die Geburt einer Erzählerinstanz. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 37-52. (2008)

Nagy Katalin: Contribución a la historia de las perífrasis ir a + infinitivo y anar + infinitiu una aproximación pragmática. In: Acta hispanica, (9). pp. 81-93. (2004)

Nagy Katalin: A grammatikalizációról : dinamikus megközelítésben. In: LingDok 6. 6. pp. 67-95. (2007)

Nagy L. János: Weöres Sándor költői nyelvéről. In: Bölcsészettudományok 6. pp. 196-208. (2014)

Nagy Ágoston: Kísérlet szintaktikai és statisztikai módszerekkel történő automatikus terminológiakivonatolásra francia nyelvű szövegekből. In: LingDok 8. 8. pp. 71-86. (2009)

Nagy C. Katalin: Aspecto verbal en la evolución de la construcción catalana "anar + infinititu". In: Acta hispanica, (13). pp. 75-96. (2008)

Nagyillés János: Luisa Sigea Syntrája. In: Antikvitás és reneszánsz 7. pp. 255-267. (2021)

Nagyillés János: Sapiens ubique civis - Preface. In: Sapiens ubique civis, (1). pp. 9-10. (2021)

Nagyillés János: A toledói Aloisia Sigea Szótadeus szatírája Amor és Venus titkairól. In: Antikvitás és reneszánsz 8. pp. 211-251. (2021)

Nagyillés Anikó: A száműzött királyfi : Habsburg Ottó alakjának szimbolikus és narratív megformálásai. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 457-470. (2016)

Nagyillés János: Adalékok Lucanus Cato- és Pompeius-alakjához. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 198-208. (2010)

Nagyillés János: Anna Maria van Schurman latin nyelvű költeményei az Opuscula 1652-es kiadásában. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 271-305. (2020)

Nagyillés János: Lectori Salutem!

Nagyillés János: Poeta ardens - fejezetek Lucanus keresztény recepciójának történetéből. In: Studia iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii, (10). pp. 41-46. (2003)

Nagyillés János: A fikció mint a retorizáltság eszköze a Pharsalia Iulia-jelenésében. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 148-159. (2010)

Naqvi Fatima: Apocalyptic und Kosmologie : der Ungeborene oder die Himmelsareale des Anselm Kiefer von Christoph Ransmayr. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 203-222. (2015)

Naqvi Fatima: Bernhard und die Musilsche Tradition : "Andere Zustände" in Amras. In: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, (6). pp. 161-176. (2010)

Naqvi Fatima: Die beleidigte Landschaft Peter Handkes 'merk-würdige' Räume und die Revokation. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 21-39. (2019)

Naszódi Mátyás: Lehet-e automatikus családfaépítő programot készíteni? In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 477-489. (2022)

Nehring Wolfgang: Das Unheimliche hinter den schönen Dingen: Zu Hofmannsthals Erzählstrukturen. In: Erzählstrukturen II. : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (10). pp. 82-93. (1999)

Nemesi Attila László: A magyar műveltető szerkezet esetkiosztásának kérdéséhez. In: LingDok 2. 2. pp. 71-94. (2003)

Nemeskey Dávid Márk: An introductory statistical study of Hungarian word order. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 121-134. (2022)

Nemeskey Dávid Márk: Introducing huBERT. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 3-14. (2021)

Nevskaâ Irina Anatol'evna and Tažibaeva Saule Žaksylykbaevna: Depictive predicates in Kazakh in a comparative perspective. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 331-339. (2012)

Nikics Anita: Diskussionsbeitrag. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 161-163. (1992)

Nikics Anita: "Lauter Einzelfälle" : Christoph Ransmayrs Romane. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 337-349. (1993)

Nimčuk Vasil': Epìgrafìâ hamancâ, hìpotetično naležnoho uhors'komu Korolevì Ìštvanu ì (svâtomu). In: Hungaro-Ruthenica, (6). pp. 147-156. (2012)

Nolda Andreas: Wortbildung und Flexion in Morphologie und Syntax : zur Bildung von Präfix- und Partikelverben im Deutschen. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 359-377. (2019)

Novák Attila and Novák Barbara: NerKor 1.41e. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 389-402. (2022)

Novák Attila: Interaktív tematikus-szemantikus térkép a Történeti Magánéleti Korpusz keresőfelületén. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 107-119. (2021)

Novák Attila and Novák Borbála: Egy nagyobb magyar UD korpusz felé. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 305-318. (2021)

Nowosielski Diána: Az ígéret beszédaktusának vizsgálata a mai magyar nyelvhasználatban elméleti megközelítésben. In: Móra Akadémia, (2). pp. 34-50. (2015)

Nugteren Hans: Notes on the Turkic loanwords in Kangjia. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 341-349. (2012)

Nugteren Hans: On the classification of the "peripheral" Mongolic languages. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 207-216. (1997)

Nussbächer Gernot: Adatok Gyulafi Lestár utazásaihoz. (1971)

Nyitrai Ágnes: Das Spiel der permanenten Wiedergeburt : Peter Handke und das Drama. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 131-148. (2009)

Nyomárkay István: Fremdwörter der Umgangssprache in den Werken von Anton Matoš. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 185-188. (1999)

Nyéki Bence: Jogi szövegek tezaurusz alapú osztályozása : egy nyelvfüggetlen modell létrehozásának problémái. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 291-303. (2021)

Nádasdi Péter: Argumentumkonfigurációs kontra diskurzuskonfigurációs nyelvek : út az univerzális szórend felé. In: LingDok 8. 8. pp. 47-70. (2009)

Nádasdi Péter: Az univerzális grammatika szempontjából adhat-e a -ván/-vén alanyesetet? In: LingDok 12. 12. pp. 157-176. (2013)

Nádasdi Péter: Mozgatás nélkül? : egy prenominális vonatkozó szerkezet minimalista elemzése a magyarban. In: LingDok 5. 5. pp. 61-86. (2006)

Nádasdi Péter: Prenominális vonatkozó szerkezetek szintaktikai vizsgálata a magyarban. In: LingDok 11. 11. pp. 139-165. (2012)

Nádudvari Gabriella: Das Jelinek-Design : überlegungen zur Textstruktur des Romans von Elfriede Jelinek: Die Ausgesperrten. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 163-177. (2009)

Némedi Andrea: Digitális narratológia : a 'szájberkori' metaforáktól a hiperfikciókon át a történet 'avatáraiig'. In: Új elméletek a narratológiában, (3). pp. 222-255. (2010)

Némedi Andrea: Látlelet az ezredvégi világirodalomról. In: Fejezetek a világirodalom köréből, (6). pp. 183-190. (2002)

Némedi Andrea: A posztstrukturalista kritika mint hipertext : George P. Landow hipertext-elméletének poszt-saussure-i kritikája. In: Irodalomelméleti tanulmányok, (7). pp. 65-104. (2003)

Német G. Béla: Részkutatások és szintetizáló törekvések kölcsönös szüksége. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 6-13. (1980)

Németh György: A tyrannos pályakezdése. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 107-114. (1998)

Németh Zoltán: The characteristics of responses given to compliments in Udmurt. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19–20, September 2029, (54). pp. 173-184. (2021)

Németh Béla: Catullus emberközpontúsága és a római közönség. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 75-78. (1987)

Németh Gyula: The meaning of the etnonym Bulγar. In: Studies in Chuvash etymology I., (17). pp. 7-13. (1982)

Németh Luca Anna: Nyelvi benyomáskeltési stratégiák a 19. század második és a 20. század első felének magyar nyelvű illemirodalmában. In: LingDok 19. 19. pp. 69-89. (2020)

Németh Sarolta Katalin: Borsáti Ferenc metamorphosis-a : a protestáns barokk kérdéséhez. (1971)

Németh Sarolta Katalin: Egy elveszettnek hitt Sylvester-nyomtatvány. (1981)

Németh Sarolta Katalin: A Pécsi Disputa szövegeiről. (1973)

Németh Tibor: Egy tudós kocsis, Váli Mari emlékirataiból. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 592-598. (2010)

Németh Zsuzsanna: A javításkezdeményezés helye és a javítási műveletek a magyarban. In: LingDok 12. 12. pp. 177-198. (2013)

Németh Zsuzsanna: A nemlexikális öö hang interakciós szerepének elemzése magyar nyelvű társalgásokban. In: Jelentés és nyelvhasználat, (7) 1. (2020)

Németh Zsófia: Ahogy mi, egyetemisták látjuk Dante Paradicsomát és/vagy a jövőnket : az "Égi paradicsom" - "Földi paradicsom" c. kiállítás 28 alkotása. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 126-153. (2015)

Nótári Tamás: Timur Lenk és I. Bajazid Aeneas Sylvius Piccolomini "Európa" című művében. In: Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 89-94. (1999)

O

Oberwagner Christian: Überlegungen zu dem Begriff der Fiktionalität aus dem Blick Winkel der (Text)Linguistik. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 53-62. (1997)

Oberwagner Christian: Österreichisches Deutsch und Ungarisch - Gemeinsamkeiten und gegenseitige Einflüsse. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 107-116. (1999)

Oberwagner Christian and Scholz Collin: Vorwort. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). p. 7. (1997)

Oded Ilknur: On adjunct control in Turkish. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 351-359. (2012)

Oded Ilknur and Idsardi William and Rhone Ariane: Processing of vowel (dis)harmony in Turkish. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 361-370. (2012)

Odorics Ferenc: Egy elbeszéléstipus leírása : Németh László novellái. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 258-276. (1985)

Odorics Ferenc: Konstruktivista irodalomtörténet-írás nem-konzervatív keretben. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 121-127. (1990)

Odorics Ferenc: Megjegyzések az egyszerű formák paradigmájához. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 129-140. (1985)

Odrobina László: Pogányok contra zsidók és eretnekek az elvirai zsinaton : a vallások közötti diszkrimináció egy korai példája. In: Studia iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii, (10). pp. 47-53. (2003)

Odrobina László: Szalamiszi Epiphaniosz és a kontextusba helyezés fontossága. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 209-213. (2010)

Ohnmacht Magdolna: Aspektus és eseményszerkezet a magyarban. In: LingDok 6. 6. pp. 97-116. (2007)

Ohnmacht Magdolna: Az aspektus és az általánosított kvantorok elmélete. In: LingDok 12. 12. pp. 199-220. (2013)

Ohnmacht Magdolna: A progresszív és a temporális topik a magyarban. In: LingDok 11. 11. pp. 167-182. (2012)

Okada Hidehiro: Haslund's "Toregut Rarelro" deciphered. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 217-223. (1997)

Oksana Boris: Kritika perekladu âk sfera naukovih zacìkavlen' Mikoli Êvšana. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 43-50. (2021)

Olach Zsuzsannna: Bibliai héber jelzős szerkezetek fordítása halicsi karaimra. In: LingDok 11. 11. pp. 183-198. (2012)

Olach Zsuzsannna: Numerals in Halich Karaim Bible texts. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 371-380. (2012)

Olajos Terézia: Az antik görög líra visszhangja Theophylaktos Simokatés történeti művében. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 115-121. (1998)

Olajos Terézia: Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 167-180. (1998)

Olajos Teréz: Theophylaktos Simokattés Szent Golinduchról szóló elbeszélésének forrása. In: Commentationes historico-hagiographicae hungarice scriptae summariis latinis adornatae, (1). pp. 7-38. (1978)

Olajos Terézia: Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája. In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 5-18. (1988)

Olajos Terézia: A VII. századi görög irodalmi nyelv Theophylaktos Simokattés történeti művének tükrében. In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 51-59. (1988)

Olasz Sándor: Heltai Gáspár 56. meséje és a Tinódi-Cronica címlapja. (1972)

Olasz Sándor: Időfelbontás és motívumos szerkesztés a Gyászban. (1991)

Olasz Sándor: Regényfolyam és mítosz : az Utolsó kísérlet a nyugat-európai ösztönzések erőterében. (1992)

Oláh Miklós: Arany János négy balladája jogász szemmel. In: Jog és irodalom II., (6). pp. 55-67. (2016)

Oláh Gábor: Babits Mihály 25 éve. (1932)

Onguedou Georges Moukouti: Heroísmo y suerte en hija de la fortuna : análisis de las parejas actanciales. In: Acta hispanica, (15). pp. 57-68. (2010)

Opitz Antonia: Lyrische Zwiegepräche. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 149-166. (2008)

Orcsik Roland: Barkácsolni, barkácsolni, barkácsolni : Domonkos István nyelvi kollázsai és montázsai az Új Symposion hagyományainak tükrében. In: Szövegek között 17., (17). pp. 103-123. (2013)

Orcsik Roland: Laza Kostic Santa Maria Della Salute című versének magyar fordításai. In: Ismét a komparatív megértésről, (11). pp. 97-106. (2007)

Orcsik Roland: Milos Crnjanski Strazilovo című költeményének műfordítói teatralitása : a fiatal Domonkos István arcjátéka. In: Komparatisztika, irodalom- és kultúratudomány, (12). pp. 83-95. (2008)

Orcsik Roland: The language switch of István Domonkos : translation as a metaphor of being. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 100-119. (2009)

Orcsik Roland: A művészet testvesztése/váltása. In: Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből, (9). pp. 143-153. (2005)

Orcsik Roland: The poetic reflection of the gastarbeiter language : Ivan Slamnig and István Domonkos. In: Studies in modern philology and theory of literature, (10). pp. 27-40. (2006)

Orcsik Roland: A szorongás fordíthatóságáról : Domonkos István Slavko Mihalić városában. In: Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika, (16). pp. 117-146. (2011)

Orcsik Roland: A vers zárt tere : Domonkos István Branko Miljkovićot fordít. In: Irodalomtörténet és -elmélet, komparatisztikai tanulmányok, (15). pp. 56-88. (2010)

Orenga Ana: Poetas del tiempo perdido : anuncios del modernismo de tono menor en la poesía de Ricardo Gil. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 209-220. (1999)

Orosz György and Szántó Zsolt and Berkecz Péter and Szabó Gergő and Farkas Richárd: HuSpaCy : an industrial-strength Hungarian natural language processing toolkit. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 59-73. (2022)

Orosz Tamás and Csányi Gergely and Gadó Krisztián and Üveges István and Vági Renátó and Vadász János Pál and Nagy Dániel: Vállalati rendszerbe integrálható természetesnyelv-feldolgozó alkalmazás készítése digital-twin-distiller platformmal. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 587-601. (2022)

Orosz György: Als der Herrgott, der Satan und Sankt Petrus mit der Schöpfung beschäftigt waren : dualistische Schöpfungssagen in der schwedischen, ungarischen und russischen Kultur. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 93-122. (2016)

Orosz László: Jegyzetek az irodalomtörténetírásról. (1992)

Orosz Magdolna: Das Bild der Stadt in Gyula Krúdys Prosa. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 221-234. (2016)

Orosz Magdolna: E. T. A. Hoffman fantasztikus meséinek szerkezete. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 134-150. (1985)

Orosz Magdolna: Erzählen in historischer Verkleidung : Historie und Zeitgeschichte in Arthur Schnitzlers Die Frau des Richters. In: Literarischer Text und Kontext : ein Buch für Károly Csúri 14. pp. 109-123. (2018)

Orosz Magdolna: Erzählung und Metapher. In: Germanistik an der Szegeder Universität : 1956-2006, (12). pp. 108-130. (2008)

Orosz Magdolna: "Es ist wirklich und zugleich doch ein Traum" : Der Sekundant - eine andere Traumnovelle Arthur Schnitzlers. In: Wege in die Seele : ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler, (7). pp. 24-37. (2013)

Orosz Magdolna: 'Gegenwelten': Richard Beer-Hofmanns und Leopold Andrians Text-Konstrukte und Textkonstruktionen. In: Erzählstrukturen II. : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (10). pp. 62-81. (1999)

Orosz Magdolna: Vorwort. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (10). pp. 7-9. (2016)

Orsós János Róbert: Irodalmi roma reprezentáció és önreprezentáció a XIX. században. In: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig. pp. 106-137. (2019)

Ortutay Gyula: Tömörkény István. (1934)

Oryzbaeva Bibijna: Kirghiz-Turkish linguistic contacts. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 225-227. (1997)

Oshima Hajime: The possessive plural marker in the Burgenland dialect of Hungarian in Austria. In: Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography, (51). pp. 131-147. (2017)

Ossberger Ingrid: Unsichtbare Wände : zu den Romanen von Marlen Haushofer. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 279-287. (1993)

Osváth Mátyás and Yang Zijian Győző and Kósa Karolina: Magyar páciensek narratív tapasztalatainak elemzése BERT témamodellezéssel és szentimentelemzéssel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 311-324. (2022)

Oturakçı Nigâr: Question words as indefinite pronouns in Turkish. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 381-388. (2012)

Owaimer Oliver: "Hisz atyja híre félig már övé..." - narratívák és interpretációk A délibábok hősében. In: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig. pp. 70-105. (2019)

Owaimer Oliver: "S nem akad ember, ki meg tudná mondani, milyen volt végórája?" : korai elméletek Petőfi Sándor eltűnéséről. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 167-211. (2020)

P

P. Müller Péter: A zavarbaejtett műbírálat : Nádas Péter drámáinak kritikai fogadtatása (1979-1989). In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 161-173. (1990)

P. Vásárhelyi Judit: Albert Szenei Molnár als theologischer und diplomatischer Kommunikator zwischen Ungarn und dem Ausland. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 181-196. (2014)

Paasonen Heikki: Tschuwaschisches Wörterverzeichnis. (1974)

Paczolay Péter: "Mit ér a szerencse az emberi dolgokban" - a politikusi cselekvés lehetőségei és korlátai Machiavelli Fejedelmében. In: Bölcsészet- és társadalomtudományok 7. pp. 22-39. (2014)

Pais Dezső: Kecskemét. (1930)

Paksy Tünde: Märchen im medialen Netz : Überlegungen zu gattungstheoretischen Fragen. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 141-146. (1999)

Palkó Gábor: Arcok, álarcok - és a felismerhetetlenítés. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 49-57. (1996)

Palkó Mária: "Férfiak amint a nő(i)t írják". In: Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok Szegedről, (4). pp. 93-108. (2000)

Pap Dániel: Az igei partikulák és az aspektus. In: LingDok 6. 6. pp. 117-130. (2007)

Pap Dániel: Névutók és esetragok mint igei partikulák. In: LingDok 9. 9. pp. 123-143. (2010)

Papp István: Az Edgar Poe-i életérzés Ady Endre költészetében : adalék Ady költői indulásának vizsgálatához. (1977)

Papp István: Az Edgar Poe-i életérzés Ady Endre költészetében II. : motívumvizsgálat. (1978)

Papp István Géza: "Legszebb csikónk..." : Ady ló-lovas motívumának szimbólumértékéről. (1992)

Papp Miklós: Adalékok az ún. iurk-szabály relatív kronológiájához. In: LingDok 17. 17. pp. 43-66. (2018)

Papp Szilvia Anikó: Hagyományőrzés az asszimiláció sodrában : Joseph Roth: Jób. In: A család egykor és ma 5. : programfüzet. p. 22. (2019)

Papp Sándor: Keresztény közösségek életének jogi garanciái az Oszmán Birodalomban. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 214-220. (2010)

Papp Tibor: Discourse Dombos : a szélfutás lapjai. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről II., (3). pp. 41-68. (1999)

Papp Tibor: A kisebbségek szereplehetőségei az interkulturális (irodalomközi) közvetítés terén : a probléma magvának [f]elvetése. In: Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok Szegedről, (4). pp. 177-190. (2000)

Papp Tibor: A kisebbségi irodalmak irodalomtudományon túli vetületéről : szempontok a kistérségi irodalmi közvetítés szaktudományokon átívelő szemléletéhez. In: Fejezetek a világirodalom köréből, (6). pp. 191-200. (2002)

Parrilla Carmen: El convite de los "locos porfiados". In: Acta hispanica, (4). pp. 61-67. (1999)

Pataki Elvira: Átjárók az Olymposra : a görög mitológia és a kortárs magyar YA fantasy II. In: Antikvitás és reneszánsz 7. pp. 179-206. (2021)

Pataki Elvira: Henry Brulard tanulóévei : Stendhal és a latin auctorok. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 221-234. (2010)

Pataki Elvira: Poétika, propaganda, kultusz : Archilochos alakjának értékváltozásai. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 7-27. (2010)

Pataki Elvira: Átjárók az Olymposra : a görög mitológia és a kortárs magyar YA fantasy. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 89-106. (2020)

Pataki Virág: Interférences du discours critique et du discours littéraire dans la poésie française de la seconde moitié du XIXe siècle. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 101-111. (1996)

Pataki Virág: "Sculpterson propretombeau": trois poèmes commémoratifs de Mallarmé. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 125-140. (1997)

Patay Fanni: A magyar ikerszók optimalitáselméleti elemzése. In: LingDok 17. 17. pp. 67-83. (2018)

Patkós Bence Gergő: Conquistador de España. In: Serie Didáctica 4. pp. 75-79. (2020)

Patona Mária: A kimerítő és az információs fókusz a lengyel nyelvben. In: LingDok 11. 11. pp. 199-224. (2012)

Pavel Thomas G.: On the existence of non-existing entities : issuses in the ontology of fiction. In: Fictionality, (5). pp. 49-72. (1984)

Pecka Zdeněk: Gehen macht Spass : zur Tragik und Komik Thomas Bernhards am Exempel der Erzählung. In: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, (6). pp. 69-74. (2010)

Peckham Donald W.: Language learning and learning strategy use in international university students’ English as a lingua franca communication. In: EduLingua, (6) 1. pp. 1-23. (2020)

Peckham Donald W.: Papers in English and American studies : Tomus XVI. - Noticing and instruction in second language acquisition : a study of Hungarian learners of English. ISBN 978-963-482-946-1, (2009)

Pektor Katharina: Leuchtende Fragmente : Peter Handkes Projekt des Notierens. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 253-286. (2019)

Pelc Jerzy: Some thoughts on fictitious entities. In: Fictionality, (5). pp. 73-85. (1984)

Pequeño Francisco Javier Rodríguez: Possible worlds : non mimetic credible fiction. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 41-51. (1997)

Peredy Márta: Mikor kötelezők a szabad határozók? In: LingDok 7. 7. pp. 157-179. (2008)

Peredy Márta: Nincs van. In: LingDok 9. 9. pp. 145-171. (2010)

Peredy Márta: A határozottsági korlátozást mutató szerkezetek kedvezményezettjei. In: LingDok 8. 8. pp. 113-142. (2009)

Permyakov G. L.: The logical structure of some russian riddles : On the basic function of folk riddles and their scientific classification. In: Simple forms = Einfache Formen, (4). pp. 77-84. (1982)

Permyakov G. L. and Fábricz Károly: The trickster story : its structure and heroes. In: Simple forms = Einfache Formen, (4). pp. 49-75. (1982)

Perpiñá Robert D. Fernando: Discurso pronunciado por el embajador de españa, el excmo. sr. D. Fernando Perpiña Robert con ocasión de la inauguración del coloquio internacional sobre el 98. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 5-7. (1999)

Pethő Gergely and Sass Bálint and Kalivoda Ágnes and Simon László and Lipp Veronika: Igekötő-kapcsolás. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 77-91. (2022)

Petneházi Gábor: Tirade du nez, avagy nazológiai megjegyzések egy barátság történetéhez. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 235-239. (2010)

Pető Bálint: Marketingkommunikáció az 1870-es években egy dél-alföldi város sajtójában. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben, (2). pp. 126-139. (2021)

Pfaff Carol W. and Yilmaz Seda and Dollnick Meral and Akinci Mehmet-Ali: Development of lexical richness in Turkish written texts of bilingual adolescents in Germany. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 413-422. (2012)

Pfeiferová Dana: Das Ende der Welt und der "unverrückbare Ort" : Christoph Ransmayrs Erzahlen zwischen Dystopic, Utopie und Mystik. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 28-40. (2015)

Pfeiferová Dana: Der Text als Grabschrift oder als Ort der Auferstehung? : Peter Handkes Wunschloses Unglück. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 100-106. (2019)

Pfeiferová Dana: Die Gesellschaft als der "allergrösste Mordschauplatz" : Todesmetaphorik bei Ingeborg Bachmann. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 11-36. (2008)

Pfeiferová Dana: Was der Zersetzungsmaschine standhält : Positiv konnotierte Bilder im Prosawerk Thomas Bernhards. In: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, (6). pp. 37-57. (2010)

Pfeiffer Karl Ludwig: Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert : skizzen zum kulturellen Status einer literarischen Form. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 7-22. (1998)

Pieldner Judit: Belső vizeken kalózkodó : megjegyzések Lövétei Lázár László: Távolságtartás című kötetéhez. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 197-201. (2001)

Pieldner Judit: A mozgókép indexikalitásának újragondolása Antonioni, Bódy és Haneke filmjeiben. In: Szövegek között 17., (17). pp. 168-183. (2013)

Pilten Şahru: An analysis of the common words of male and female languages in Turkish. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 423-435. (2012)

Pintér Lilla: A csak partikula értelmezése óvodáskorban. In: LingDok 15. 15. pp. 133-151. (2016)

Pintér Petra Orsolya: Appendix : Interjú egy az intézményben tanító angol tanárral. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2020. pp. 160-169. (2013)

Pintér Petra Orsolya: Foreign language learning of hearing impaired children. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2019. pp. 135-159. (2013)

Pintér Viktória: Az abszurd és az idegen. In: Szövegek között 20., (20). pp. 108-118. (2016)

Piontek Slawomir: Christoph Ransmayrs Morbus Kitahara und die (Un-)möglichkeit einer Erinnerungskultur. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 107-116. (2015)

Pirumowa Medshi: Die Entstehungsgeschichte des Romans "Die 40 Tage des Musa Dagh". In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 91-97. (1992)

Piukovics Ágnes: A nem-r-ezés elsajátítása magyar nyelvtanulók angol kiejtésében. In: LingDok 17. 17. pp. 9-24. (2018)

Platon : Platón. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 131-137. (1999)

Plener Peter: 70 Klafter über dem Garten zu Babel : Adalbert Stifter und der Spielraum des Glacis. In: Ringstrassen [!Ringstraßen] : kulturwissenschaftliche Annäherungen an die Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged, (12). pp. 261-277. (2016)

Plener Peter: Die neuen Bibliotheken von Babel : von Netzwerken und Hirngespinsten. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 157-171. (1999)

Plinius Secundus Caius: Idősebb Plinius a mágiáról : részletek a 28. és 30. könyvből. (2011)

Plutarkhos : Plutarkhosz. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 139-143. (1999)

Pléh Csaba: A történetszerkezet és a felidézés kapcsolata. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 171-191. (1985)

Polt-Heinzl Evelyne: Peter Handkes Korrekturen am zeitgenössischen Diskurssystem : eine Parallellektüre von Der Chinese des Schmerzes und Kali. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 124-139. (2019)

Pop Rodica: The "five eyes pattern" tavan nüden hee. In: Ideas behind symbols - languages behind scripts : proceedings of the 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), August 27- September 1, 2017 Székesfehérvár, Hungary 52. pp. 91-105. (2018)

Pope Randolph D. and Goytisolo Juan: Cervanteando con Juan Goytisolo. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 123-127. (2001)

Popova Âdviga Nikolaevna: Nenecko-russkij slovar' : lesnoe narečie. (1978)

Porció Tibor: Preliminary notes on the Uigur and Tibetan versions of the Sitātapatrādhāraṇī. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 229-241. (1997)

Pototschnig Christine: Der Erzähler Erich Hackl. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 351-358. (1993)

Poza Diéguez Mónika: La sugerencia de la trama o la magia narrativa de Espido Freire. In: Acta hispanica, (6). pp. 77-86. (2001)

Pozsgai István: Adalékok a középkori orthodox szertartáskönyvekhez a 22. számú (4.9.21. jelzet) Finnországi Prológtöredék alapján. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 177-182. (1997)

Pozsonyi Norbert: Szophoklész: Antigoné című tragédiája egy jogász szemével. In: Jog és irodalom = Recht und Literatur = Droit et litterature, (1). pp. 135-143. (2011)

Praefort Veronika: Acerca del languaje coloquial español. In: Acta hispanica, (1). pp. 61-67. (1996)

Praefort Veronika: Al compás del español : actividades para dinamizar la clase. In: Serie Didáctica 4. pp. 37-56. (2020)

Preston David: Empedocles' big break : pre-Socratic cosmology and the big bounce. In: Sapiens ubique civis, (1). pp. 11-28. (2021)

Preszly Lóránd: A költő Móra Ferenc. (1934)

Prohászka Erzsébet: Az embert ábrázoló kis műfajok megítélése a 18. századi Franciaországban. In: Szövegek között 19., (19). pp. 89-110. (2015)

Prokop'eva Svetlana Mitrofanovna: Codification of the polysemantic units in the new explanatory dictionary of the Yakut language. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 437-445. (2012)

Propszt Eszter: A nézőpont teszi? - "lokális" és "globális" egy Mora-kötet fogadtatásában. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 97-104. (2021)

Prágai Tamás: Lelet : [próza]. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 27-29. (2003)

Prókai Katalin: Untersuchung der Ausklammerung in Zeitungstexten und literarischen Texten. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 157-168. (1999)

Prószéky Gábor: Előszó. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. p. 4. (2019)

Pulvirenti Grazia: "... bis der Schein die Wirklichkeit and die Kunst die Natur überwindet." : zur Utopie in der spaten Lyrik Erich Frieds. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 47-56. (1993)

Puskás Dániel: Everyman és everywoman : az angol Akárki és Kárpáti Péter feldolgozása. In: Szövegek között 18., (18). pp. 73-95. (2013)

Puskás Dániel: "Lavinia visszajön!" : T. S. Eliot Koktél hatkorja és az Alkésztisz-motívum. In: Szövegek között 19., (19). pp. 42-66. (2015)

Puskás Dániel: Orpheusz a földalattiban : alvilágjárások a XX. század és napjaink irodalmából. In: Szövegek között 20., (20). pp. 155-168. (2016)

Pusztay János: Die Pur-Mundart des Waldjurakischen : grammatikalischer Abriss aufgrund der Materialien von T. V. Lehtisalo. (1984)

Pál József: A halál motívuma néhány neoklasszikus alkotásban : A. Canova, U. Foscolo és Kazinczy F. művei alapján. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 213-229. (1978)

Pál József: A költő halálától a mű születéséig : a Commedia első harminc éve. In: Bölcsészműhely, 2007. pp. 101-113. (2008)

Pál József: About Albert Szent-Györgyi’s poems. In: The intellectual heritage of Albert Szent-Györgyi 2. pp. 228-237. (2014)

Pál József: Szent-Györgyi Albert verseiről. In: Szent-Györgyi Albert szellemi öröksége 1. pp. 233-242. (2014)

Pál József: A szent tér költői (rím), természeti (rózsa) és természetfölötti (empyreum) megközelítéséről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 23-33. (2015)

Pál József and Vajda Zoltán: Előszó. In: Bölcsészettudományok 6. pp. 7-8. (2014)

Pál Katalin: Ki nevet a végén : a szórakozott tudós típusának eredete. In: Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika, (16). pp. 5-25. (2011)

Pál Katalin: A "ki nem oltódó" nevetés mintázatának alakulása : a homéroszi kacaj és Gwynplaine vigyora. In: Szövegek között 17., (17). pp. 2-18. (2013)

Pál Katalin: A nevetés színre lép : Homérosz és Arisztotelész nevetés-koncepciói. In: Irodalomtörténet és -elmélet, komparatisztikai tanulmányok, (15). pp. 90-116. (2010)

Pál Katalin: A pók motívuma Nietzsche és Dosztojevszkij írásaiban. In: Szövegek között 14., (14). pp. 3-43. (2009)

Pál Sándor: A felszólító módú igealakok a magyar nyelvjárásokban. (1932)

Pál Ágnes: Influencia de Cervantes en la novela Aura de Carlos Fuentes. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 200-205. (2001)

Pálfy Miklós: A francia "általános névmás" kategóriája : adalék a transzformációs és kontrasztív elemzés kapcsolatához. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 289-297. (1978)

Pálfy Miklós: Begriff und Bedeutung in der Artikelstruktur eines neuen Wörterbuches (Französisch-Ungarisch). In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 123-127. (1995)

Pálfy-Madarász Eszter: A kérés beszédaktusának vizsgálata mozibüfés diskurzusok korpuszában. In: Móra Akadémia, (9). pp. 93-107. (2021)

Pável Ágoston: Hegedűs a poklok kapujában. In: Délvidéki szemle, (1). p. 332. (1942)

Péri Benedek: Ḥaydar Ḫvārizmī's "Maḫzan al-asrār" and a peculiarity of the "Maḫzan al-asrār" manuscript tradition. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 317-327. (2021)

Péter Katalin: Comenius magyarországi elképzeléseiről : a Sermo secretus és a Gentis felicitas. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 63-72. (1985)

Péter László: Babits Mihály textológiai nézetei. (1992)

Péter László: Juhász Gyula és a "fekete báró". (1960)

Péter László: Radnóti Miklós textológiai nézetei. (1991)

Péter László: Todor Manojlović : Ady Endre és Juhász Gyula szerb barátja. In: Tejtestvéreink : négy férfi. pp. 18-36. (2016)

Péter László: A magyarok istene. (1993)

Péter Róbert: A big data kihívás a bölcsészettudományokban : néhány digitális bölcsészeti kutatási eszköz bemutatása : [előadáskivonat]. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. pp. 10-11. (2018)

Péter Róbert: A big data kihívás a bölcsészettudományokban : néhány digitális bölcsészeti kutatási eszköz bemutatása. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. p. 76. (2019)

Péter Zoltán: Wirkung eines sieben Jahre dauernden Ortswechsels : zur ungarischen Avantgarde in Wien aus feldtheoretischer Perspektive. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 167-175. (2008)

Péter Éva: Ady versek Halmos László életművében. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 113-121. (2020)

Péteri Attila: Epistemik und Korpuspragmatik : Korpusgestützte empirische Analyse des epistemischen Hintergrundes im Diskurs. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 328-342. (2019)

Péti Miklós: "Mosolygott minden" : az antik nevetés visszhangjai Milton Elveszett Paradicsomában. In: Antik nevetés 2. pp. 1-26. (2015)

Pósa Péter: Babits Mihály: "Kártyavár". (1956)

Pósa Péter: Keats esztétikájáról és költészetéről : halálának százötvenedik évfordulójára. (1972)

Pöder Elfriede: Die psychoanalytische Herausforderung des Fiktionalitätsprinzips. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 139-150. (1997)

Püski Gyöngyi: Book review - Ildikó Vančo, Rudolf Muhr, István Kozmács, Máté Huber (eds.), Hungarian as a pluricentric language in language and literature. In: EduLingua, (6) 1. pp. 107-116. (2020)

Pősze Andrea: Osoblivostì metodiki vikladannâ Ukraïns'koï movi âk ìnozemnoï. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 135-141. (2021)

R

Radek Tünde: Interdisziplinärer Charakter der deutschsprachigen Werke in der Historiographie des Mittelalters. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 11-17. (1999)

Radics Katalin: Typology and historical linguistics : affixed person-marking paradigms. ISBN 963 481 816 1, (1985)

Radnóczi Miklós: Kaffka Margit művészi fejlődése. (1934)

Radnóti Sándor: Elbeszélés vagy leírás? : egy régi vita uj [!új] megvilágításban. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 38-50. (1980)

Ragagnin Elisabetta: Sayan Turkic reindeer terminology. In: Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography, (51). pp. 39-49. (2017)

Rajka László: Heliodoros Aithiopikájának feldolgozásai a magyar irodalomban. (1917)

Rassadin Valentin Ivanovič: Soyotica. (2010)

Rauh Gisa: Deictic reference in fictional texts. In: Fictionality, (5). pp. 87-114. (1984)

Raushangul Mukusheva: Zhesir dauy (жесір дауы ʽwidow debateʼ), or debates related to women in Kazakh rhetoric. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 291-303. (2021)

Raushangul Mukusheva and Károly László: Kazah-magyar társalgási könyv = Қазақша–мажарша тілдескіш. ISBN 978-963-306-112-1, (2015)

Rauzs Orsolya: Übersetzungsbewertung und Fehlerkorrektur aus der Perspektive von Studierenden. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 503-516. (2019)

Recanati François: Hogyan beszéljünk a fikcióról? In: Ki volt Sherlock Holmes? : tanulmányok a nevek szemantikájáról, (2). pp. 73-89. (2005)

Reffet Michel: Die Stukturierung von Werfels Theater. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 19-37. (1992)

Rehbein Jochen: Turkish deixis and its contact-induced change. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 459-468. (2012)

Reiner Marga: Az üres nevek problémája. In: Ki volt Sherlock Holmes? : tanulmányok a nevek szemantikájáról, (2). pp. 107-134. (2005)

Rentzsch Julian: Modality in Turkic between arbitrarity, garmmaticality and lexicality. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 469-482. (2012)

Rey Hazas Antonio: Novedad y maestría de La Gitanilla. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 17-40. (2001)

Rideg Béla: (Poszt)kommunista női reprezentációk és észt történelmi traumák Sofi Oksanen Tisztogatás című regényében. In: Móra Akadémia, (9). pp. 41-52. (2021)

Ringler-Pascu Eleonora: Der gute Gott von Manhattan zwischen Hörspiel und Musiktheater. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 99-113. (2008)

Ringler-Pascu Eleonora: Dramatische Liebes-Spiele bei Arthur Schnitzler. In: Wege in die Seele : ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler, (7). pp. 77-82. (2013)

Ringler-Pascu Eleonora: Odysseus, ein Verbrecher? : zu Christoph Ransmayrs Dramatisierung des homerischen Heldenepos. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 241-255. (2015)

Ringler-Pascu Eleonora: Peter Handkes episch-philosophisches Drama : die Unschuldigen, ich und die Unbekannte am Rand der Landstraße. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 182-204. (2019)

Ringler-Pascu Eleonora: Thomas Bernhards Dramolette : Ein Verwirrspiel zwischenWirklichkeit und Fiktion. In: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, (6). pp. 133-145. (2010)

Ritoók Zsigmond: Mimnermos és a timé. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 123-124. (1998)

Ritoók Zsigmond: Megjegyzések az Odysseia erkölcsi értékrendjéről. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 85-89. (1987)

Ritoók Zsigmond: A Seikilos-költemény : 2008. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 240-246. (2010)

Ritz Szilvia: Das Fremde im Eigenen : Assimilation und Zionismus bei Theodor Herzl, Max Nordau und Stefan Zweig. In: Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur, (11). pp. 23-33. (2017)

Ritz Szilvia: Denkwürdigkeiten eines Antisemiten Kulturelle Differenzen am Schnittpunkt von Ost und West in Gregor von Rezzoris Roman. In: Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur, (11). pp. 63-76. (2017)

Ritz Szilvia: Der Reiz der Beschränktheit : die Umwandlung der Struktur des klassischen Kriminalromans bei Wolf Haas. In: Literarischer Text und Kontext : ein Buch für Károly Csúri 14. pp. 153-173. (2018)

Ritz Szilvia: Die verschleppte Krise in Gregor von Rezzoris Blumen im Schnee. In: Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur, (11). pp. 51-59. (2017)

Ritz Szilvia: "Eine versuchte Annäherung, die nie gelingt..." : Reisen und Erzählen als Auflösung von Grenzen in Thomas Stangls Der einzige Ort. In: Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur, (11). pp. 141-155. (2017)

Ritz Szilvia: "Flucht-Linien eines Lebens" : Annäherungen an Christoph Ransmayrs Geständnisse eines Touristen. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 223-230. (2015)

Ritz Szilvia: "Flucht-Linien eines Lebens" : Annäherungen an Christoph Ransmayrs Geständnisse eines Touristen. In: Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur, (11). pp. 133-140. (2017)

Ritz Szilvia: "Identitäten aus dem Menü" : Identität-Switching in Doron Rabinovicis Romanen - Suche nach M. und Andernorts. In: Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur, (11). pp. 77-84. (2017)

Ritz Szilvia: Identitätskonstruktion in den Autobiographien von Arthur Schnitzler und Stefan Zweig. In: Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur, (11). pp. 13-22. (2017)

Ritz Szilvia: "Jetzt vergehe ich vor Liebe - und im nächsten Moment empfinde ich nichts!" : Alma Mahler-Werfels Autobiographie Mein Leben. In: Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur, (11). pp. 41-50. (2017)

Ritz Szilvia: Radikale Erfahrungen des Fremden und des Eigenen in Christoph Ransmayrs Die Schrecken des Eises und der Finsternis. In: Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur, (11). pp. 109-122. (2017)

Ritz Szilvia: Vergangenheitskonstruktion als Gegenwartsbewältigung in Stefan Zweigs Die Welt von Gestern. In: Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur, (11). pp. 34-40. (2017)

Ritz Szilvia: "Wer hierherkam, befand sich nicht auf festem Boden" : Möglichkeiten und Grenzen des Zusammenlebens in einem multikulturellen Milieu in Doron Rabinovicis Roman Ohnehin. In: Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur, (11). pp. 85-95. (2017)

Ritz Szilvia: "Wir wissen verdammt wenig von den Eintagsfliegen" : Grenzüberschreitung und Wahrnehmungsveränderung in Arthur Schnitzlers Novellette Ich. In: Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur, (11). pp. 99-108. (2017)

Ritz Szilvia: "Wir wissen verdammt wenig von den Eintagsfliegen" : Grenzüberschreitung und Wahrnehmungsveränderung in Arthur Schnitzlers Novellette Ich. In: Wege in die Seele : ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler, (7). pp. 55-64. (2013)

Ritz Szilvia: "Wissen war schmerzhaft" : Modi der Erkenntnis in Raoul Schrotts Finis terrae und Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt. In: Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur, (11). pp. 123-132. (2017)

Román Ilona: A kétnyelvűség és a kognitív képességek : egy kulturális kisebbség kognitív és pszicholingvisztikai vizsgálata. In: LingDok 17. 17. pp. 231-249. (2018)

Ronen Ruth: Fikcionális entitások, hiányos létezők. In: Ki volt Sherlock Holmes? : tanulmányok a nevek szemantikájáról, (2). pp. 163-181. (2005)

Roos Martin: Recent developments in Western Yugur. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 255-267. (1997)

Rosenberg Mátyás: A beás létige dialektális alakjai. In: LingDok 19. 19. pp. 91-107. (2020)

Rozsnyai Bálint: Narratív stratégiák a XIX. század közepének amerikai regényében. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 190-202. (1985)

Rozsnyai Bálint: Van-e irodalomtörténet? In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 132-143. (1993)

Rozsnyai Jenő: Élet és ábránd : a portugálok emlékezete : 1993. (1993)

Rubovszky Kálmán: Egy szépirodalmi egyszerű narrativ forma adaptációs ismétléséről. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 159-170. (1985)

Rung András: Hangkivető főnevek analógiás keretben. In: LingDok 10. 10. pp. 181-203. (2011)

Rung András: Hangkivető főnevek hasonlósági csoportjai. In: LingDok 11. 11. pp. 225-251. (2012)

Rusch Gebhard: Fiktionalisierung als Element von Medienhandlungsstrategien. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 123-138. (1997)

Ruthner Clemens: Wort-Magie glossen zum "phantastischen" erzählen in Österreich nach 1945 : H.C.Artmann, Th. Bernhard. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 175-185. (1993)

Ruzsa Imre: Individumok a "lehetséges világok" szemantikájában. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 149-156. (1980)

Rybatzki Volker: Die Tonuquq-Inschrift. ISBN 963 0481 881 1, (1997)

Rácz Gabriella: Gottfried Kellers Sinngedicht und Arnold Zweigs Novellen um Claudia: ein Imitationsverhältnis? In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 32-40. (1999)

Rákosi Marianna: Las ediciones húngaras del Quijote. In: Acta hispanica, (10). pp. 7-21. (2005)

Rákosi György: Diadikus reciprok predikátumok a magyarban. In: LingDok 4. 4. pp. 127-149. (2005)

Rákosi György: Inherensen reflexív és reciprok predikátumok a magyarban : osztályozási problémák. In: LingDok 5. 5. pp. 109-130. (2006)

Ránki Katalin: Bartók ünneplése kapcsán. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 48-49. (2022)

Rätsep Kaidi: Emphasis on the blue : Turkish basic colour terms. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 447-457. (2012)

Rédei Roland: Alternancias en la vibrante simple en cinco regiones geolectales de Cuba : Análisis de un corpus oral. In: Acta hispanica, (26). pp. 65-85. (2021)

Rédei Károly and Róna-Tas András: Proto-Permian and Votyak loan-words in Chuvash. In: Studies in Chuvash etymology I., (17). pp. 158-179. (1982)

Régheny Tamás: Csend volt : [próza]. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 25-26. (2003)

Révész Béla: For the intelligibility of the language of the secret services. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 99-114. (2020)

Róna-Tas András: Emlékezés Berta Árpádra. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 9-11. (2009)

Róna-Tas András: Nyelvtudományi irányzatok és nyelvszemlélet. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 115-126. (1983)

Róna-Tas András: In der Hauptstadt der Wolgabolgaren. In: Tatarische etymologische Studien II., (30). pp. 61-88. (1988)

Róna-Tas András: Language and history : contributions to comparative altaistics. (1986)

Róna-Tas András: Loan-words of ultimate Middle Mongolian origin in Chuvash. In: Studies in Chuvash etymology I., (17). pp. 66-134. (1982)

Róna-Tas András: Preface. In: Studies in Chuvash etymology I., (17). p. 6. (1982)

Róna-Tas András: Some Volga Bulgarian words in the Volga Kipchak languages. In: Studies in Chuvash etymology I., (17). pp. 135-151. (1982)

Róna-Tas András: Three Volga Kipchak etymologies. In: Studies in Chuvash etymology I., (17). pp. 152-157. (1982)

Róna-Tas András: An introduction to turkology. ISBN 963 481 876 5, (1991)

Róna-Tas András and Fodor Sándor: Epigraphica Bulgarica : a volgai bolgár-török feliratok. (1973)

Róth Márton: A posztmodern Calvino - szerzői és olvasói ideálok Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazó című regényében. In: Szövegek között 20., (20). pp. 119-154. (2016)

Rózsa Katinka: Besonderheiten der un-Präfigierung bei deutschen Adjektiven und Substantiven : eine empirische Untersuchung. In: Acta germanica iuvenum, (1). pp. 207-254. (2015)

Rózsa Katinka: Muster und Beschränkungen der un-Präfigierung bei deutschen Adjektiven und Substantiven. In: Acta germanica iuvenum 2. pp. 181-239. (2017)

S

S. Horváth Géza: A szingularitás a történeti poétika horizontján : Rabelais-től Rebalais-ig. In: A szinguláris: irodalmi, művészeti és bölcseleti perspektívák 4. pp. 1-15. (2016)

Saarinen Sirkka: Über Bedeutung und Funktion der modifizierenden Verbalsuffixe im Tscheremissisehen. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). pp. 29-45. (1987)

Saitô Yoshio: Graphic variation in the Mongolian text of Muqaddimat al- Adab : what word-medial final allographs imply. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 295-304. (1997)

Saliga Irén: A Kalotaszeg c. folyóirat repertóriuma. (1993)

Salyámosy Miklós: A 20. századi német világnézeti regény mint a társadalmi tudat hordozója. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 39-49. (1983)

Sanz Álvaro Llosa: Julio Cortázar en ters movimientos y una variación : Implicaciones de la poética cortazariana: su reflejo en el relato "No se culpe a nadie". In: Acta hispanica, (5). pp. 49-71. (2000)

Sarolta László: Zur Grenze zwischen Grammatik und Lexik im Bereich der Substantivvalenz. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 129-142. (1998)

Sass Bálint: Keresés korpuszban 2. : így kerestek ti. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. pp. 21-30. (2019)

Sass Bálint: Keresés korpuszban : [előadáskivonat]. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. p. 5. (2018)

Sass Bálint: Korpusznyelvészeti eszköz a magyar igék bővítményszerkezetének vizsgálatára. In: LingDok 8. 8. pp. 143-155. (2009)

Sass Bálint and Mittelholcz Iván and Halász Dávid and Lipp Veronika and Kalivoda Ágnes: Magyar hadifoglyok adatainak orosz-magyar átírása és helyreállítása, és a szabadszöveges adatbázisok tulajdonságai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 39-51. (2021)

Sata Lehel: Im Netz des Absurden : zu Wolfgang Hildesheimers Die Verspätung. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 87-98. (1999)

Sawicki László: Adalékok a vogul személyrag szerepköréhez. (1936)

Schaeder Burkhard: Mediostrukturprogramm - Überlegungen für ein Wörterbuch der Fachlexikographie. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 21-30. (1999)

Schaeder Burkhard: Notizen zur zweisprachigen Lexikographie Német-Magyar/Magyar-Német, Deutsch-Ungarisch/Ungarisch-Deutsch, unter besonderer Berücksichtigung des Großwörterbuchs von Előd Halász. In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 9-82. (1995)

Scheffel Michael: Der Weg ins Freie - Figuren der Moderne bei Theodor Fontane und Arthur Schnitzler. In: Erzählstrukturen II. : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (10). pp. 7-18. (1999)

Scheiber Sándor and Zsoldos Jenő: Ady Endre levelei Révész Bélához. (1965)

Scheiber Sándor and Zsoldos Jenő and Katona Z. Ferenc: Mikszáth Kálmán levelezéséből. (1976)

Scheibl György: Einer für alle - alle für einen. Wie entsteht die distributive Interpretation? In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 117-130. (1999)

Scheibl György: Előszó. In: LingDok 19. 19. p. 7. (2020)

Scheibl György: Előszó. In: LingDok 17. 17. p. 7. (2018)

Scheibl György: Előszó. In: LingDok 18. 18. p. 7. (2019)

Scheibl György: Rektionsplural und die anderen Plurale im deutschungarischen Vergleich. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 104-115. (2019)

Scheichl Sigurd Paul: "Calais ... das ist dort, wo man übern Kanal fahrt und speibt" : das Werk von Fritz Hochwälder zwischen Konvention und Erneuerung - am Beispiel des "Himbeerpflückers". In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 73-94. (1993)

Scherke Katharina: Sozialpsychologische und ästhetische Konsequenzen des grossstädtischen Lebens : Georg Simmel und Arnold Hauser im Vergleich. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 217-226. (2008)

Schiller Vera: A család megjelenése a görög irodalomban. In: A család egykor és ma 5. : programfüzet. p. 23. (2019)

Schirm Anita: Az -e kérdő partikula nyomában. In: LingDok 5. 5. pp. 131-153. (2006)

Schirm Anita: A komplex kérdés mint nyelvhasználati stratégia. In: LingDok 6. 6. pp. 131-154. (2007)

Schlachtovszky Csaba: A komikus Don Quiote : nézetek a Búsképű lovagról a magyar irodalomban. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről II., (3). pp. 83-91. (1999)

Schlegel Friedrich: A görög komédia esztétikai értékéről. In: Antik nevetés 2. pp. 1-11. (2015)

Schmidt Edith Erzsébet: Csató Pál : 1804-1841. (1941)

Schmidt Erika: Az azonosítás és a kizárás viszonya a csak-ot tartalmazó magyar mondatokban. In: LingDok 9. 9. pp. 173-191. (2010)

Schmidt Ernst A.: Horatius és a múzsák. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 21-28. (1983)

Schmidt Szonja: The names of animals in Karachay-Balkar : a study on semantic changes. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 483-490. (2012)

Schnieders Guido: Zum Einsatz von Transkriptionen authentischer Diskurse im DaF-Unterricht. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 189-203. (1999)

Scholz Collin: Die Sätze mit einem Komparativkomplex (SKK) und ihre syntaktische Darstellung. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 131-145. (1999)

Scholz Collin: Erfordern fiktionale Texte eine fiktionale Semantik? In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 63-91. (1997)

Scholz László: Borges y el incipit del Quijote. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 170-177. (2001)

Scholz László: El no-existente caballero : Unamuno y Macedonio Fernández. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 144-154. (1999)

Schulze Brigitte: Der Wortparallelismus als ein Stilmittel der /nord-/ostjakischen Volksdichtung. (1988)

Schumacher Helmut: Wir glaubten die Schifahrer in Gefahr : Probleme bei der Beschreibung von Verben des Glaubens. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 49-59. (1999)

Schwarz Egon: "Ich war also Jude! Ich war ein Anderer!" : Franz Werfels Darstellung del sozio-psychologischen Judenproblematik. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 165-176. (1992)

Schädt Andrea: Egy kísérleti fejlesztőprogram alkalmazása első osztályos gyermekeknél. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben, (2). pp. 38-49. (2021)

Schönig Claus: Wortecho und Echowort im Tatarischen. In: Tatarische etymologische Studien II., (30). pp. 89-139. (1988)

Scuderi Vincenza: Figuren der Verdoppelung im Werk von Christoph Ransmayr. In: Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, (8). pp. 43-54. (2015)

Scuderi Vincenza: Welche Meister? : Zitat- und Montagekunst in Die Lehre der Sainte- Victoire von Peter Handke am Beispiel der Briefe des Zurückgekehrten von Hugo von Hofmannsthal. In: "Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke 15. pp. 107-123. (2019)

Seraphin Vilmos: Euripides trimeteralkotása. (1914)

Serestély Zalán: (Egy képtelenség képességei) : Bényei Tamás Borges- olvasatának termékeny zárójeleiről. In: Szövegek között 18., (18). pp. 129-139. (2013)

Serestély Zalán: Jóltáplált metafizikák : irányvonalak a Borges-életműkorpusz magyar vonatkozású recepciójában. In: Szövegek között 19., (19). pp. 111-127. (2015)

Serestély Zalán: Önfeledés, evilágiság : Borges gaucsóinak megváltásigényéről. In: Szövegek között 20., (20). pp. 80-92. (2016)

Shemet Valentina: Âviŝe ahlûtinacìï v sučasnomu Ukraïns'komu slovotvorì. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 155-163. (2021)

Shylov Volodymyr: "Novyj" tip suržika (dlâ lûdej ne s Ukrainskim i ne s Russkim rodnym âzykom) na primere vengeroâzyčnogo naseleniâ goroda Beregovo Zakarpatskoj oblasti. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 165-174. (2021)

Shytyk Ludmila: Citatnì vkraplennâ âk sinkretičnij sposìb peredavannâ čužoï movi v ìdìostilì Stepana Procûka. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 175-184. (2021)

Siklaki István: Kognitív történet-modellek. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 10-39. (1985)

Simkó Katalin Ilona: Kollektív-disztributív többértelműségek az inkvizitív szemantikában. In: LingDok 14. 14. pp. 165-180. (2015)

Simon Eszter and Vadász Noémi and Lévai Dániel and Nemeskey Dávid Márk and Orosz György and Szántó Zsolt: Az NYTK-NerKor több szempontú kiértékelése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 403-416. (2022)

Simon Éva: Características de la poesía amorosa de Juan de Mena. In: Acta hispanica, (4). pp. 97-109. (1999)

Simon Emil: A magyar szavak i hangjának története. (1935)

Simon Eszter: Magyar nyelvű történeti korpuszok. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. pp. 31-43. (2019)

Simon Eszter: Magyar nyelvű történeti korpuszok : [előadáskivonat]. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. p. 6. (2018)

Simon Eszter: Nyelvészeti problémák a tulajdonnév-felismerés területén. In: LingDok 7. 7. pp. 181-196. (2008)

Simon János: Az ugor rokonságnevek alaktanához. (1935)

Simon Lajos Zoltán: Candida munera : kötetkompozíciós eljárások Caspar Tribrachus Vitéz Jánosnak ajánlott eklogáskönyvében. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 247-255. (2010)

Simon Lajos Zoltán: Renovata renascitur : aranykormítosz és politikai reprezentáció a bukolikus költészetben. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 160-175. (2010)

Simon Zsolt: Milyen nyelven beszéltek Trója VI. városában, azaz Wilušában? In: LingDok 5. 5. pp. 155-179. (2006)

Simon Zsolt: A hatti -ma szuffixum funkciója a hettita-hatti kétnyelvű szövegek alapján. In: LingDok 6. 6. pp. 155-166. (2007)

Simon Zsolt: A hieroglif luvi *109.*285 jelsor olvasata és a *448 jel hangértéke. In: LingDok 7. 7. pp. 197-210. (2008)

Simon Zsolt: A lyd praet. sg. & pl. 3. -l rag eredete. In: LingDok 8. 8. pp. 156-179. (2009)

Simon Éva: El árbol de la ciencia de Pío Baroja. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 221-231. (1999)

Simon Éva: Un rol legendario de Don Quijote : el marqués de Mantua. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 87-94. (2001)

Simon-Szabó Ágnes: "Elíziumi csevelyek Werther és Lotte érkeztekor" Bécsben. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 77-90. (2009)

Simoncsics Péter: Udvari emberek barátsága : egy késő reneszánsz latin vers művelődéstörténeti tanulságai. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 256-263. (2010)

Simonffy Zsuzsa: Implakturák és lánckérdések mint nyelvi játékok. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 97-117. (1985)

Simonffy Zsuzsa: A nyomtól a topikus mezőig : kísérlet a nézőpont nyelvészeti meghatározása felé. In: Nézőpont és jelentés, (4). pp. 7-56. (2010)

Sipka Sándor: Beőthy Zsolt irodalomtörténeti tankönyve a középiskolai oktatásban. (1976)

Sipos Mária: Word and stem repetitions in the heroic epic songs collected by Antal Reguly. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19–20, September 2027, (54). pp. 131-147. (2021)

Sipos Mária: Russian impact on northern Khanty conditional sentences. In: Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography, (51). pp. 149-171. (2017)

Sipos Márton: Spiró György Csirkefej című drámája és a Tékozló fiú példázata. In: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig. pp. 207-247. (2019)

Sipőcz Katalin: The event of "giving" and "getting" in Siberian Uralic languages. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19–20, September 2025, (54). pp. 99-118. (2021)

Sipőcz Brigitta: A kardalok jelentősége L. A. Seneca Oedipus Rex című tragédiájában. In: Studia iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii, (10). pp. 54-63. (2003)

Sipőcz Katalin: A language without 'get'? In: Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography, (51). pp. 173-185. (2017)

Sipőcz Katalin: A vogul nyelv színnevei. (1994)

Sitkei Dóra: Szubjektív vs. objektív indoklás magyarul tanuló koreai hallgatók köztesnyelvi elutasítási stratégiáiban. In: LingDok 19. 19. pp. 109-126. (2020)

Skutta Franciska: Objektivitás, szubjektivitás és nézőpont Marguerite Duras Moderato cantabile című regényében. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 308-320. (1985)

Soames Scott: A névadás és szükségszerűség befejezetlen szemantikai programja. In: A jelentés dimenziói : modális elméletek Kripke után, (1). pp. 53-69. (2003)

Sobolewski Jan: József Attila útja a kommunista költészetig. In: Acta historiae litterarum hungaricarum. pp. 1-22. (1962)

Sofu Hatice: Content and language in children's private speech : findings from a case study. In: The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged, (49). pp. 499-507. (2012)

Soltész Márk: A görög participiumok latinra fordításának egyes kérdései. In: LingDok 2. 2. pp. 95-106. (2003)

Soltész Márton: Szélkakasok és széplelkek : a Nagy Péter-Szabó Magda vonal. In: 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei : absztraktkötet. p. 212. (2019)

Somfai Péter: The loss of innocence : Catullan intertexts in Vergil's eclogue 8 and the Camilla episode of the Aeneid. In: Sapiens ubique civis, (1). pp. 121-139. (2021)

Somi Éva: Az újsztoicizmus (lispius) hatásának nyomai Borsos Tamás naplóiban. (1973)

Somogyi Dániel: Rimay János levele Kővárból Perneszy Erzsébethez. (1971)

Somogyi Ferenc: A vogul kettősszámképző eredete. (1932)

Somogyi Gyula: Adaptációelméleti apóriák Süskind és Tykwer Parfümjének tükrében. In: A szinguláris: irodalmi, művészeti és bölcseleti perspektívák 4. pp. 1-12. (2016)

Somos Róbert: Órigenész értékelése a logikáról. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 264-268. (2010)

Sophokles : Szophoklész. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 145-155. (1999)

Soproni Zsuzsa: Musik und Dichtung im Spiegel einer Freundschaft : Ingeborg Bachmann und Hans Werner Henze. In: "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, (2). pp. 115-121. (2008)

Sotkóné Grosz Anikó: A kérdőszavas felkiáltó mondatok szerkezete az angolban és az olaszban. In: LingDok 13. 13. pp. 143-164. (2014)

Sotkóné Grosz Anikó: A that-nyom effektus jelenléte az angolban és hiánya az olaszban : egy lehetséges elemzés minimalista keretben. In: LingDok 12. 12. pp. 239-255. (2013)

Spira Veronika: Pedagógiánk gyökerei, a jelen kihívásai : avagy az új-hermeneutika és az irodalomtanítás. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 277-286. (1990)

Stachowski Marek: Bemerkungen zu Zahlwörtern sowie Datums- und Altersangaben im Dolganischen und Jakutischen. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 317-339. (1997)

Stachó Károly: Az esendőség önarcképe : Örkény rövidprózájának műfaji sajátosságai. (1992)

Stalnaker Robert: A lehetséges világok mint aktuális világok. In: A jelentés dimenziói : modális elméletek Kripke után, (1). pp. 106-120. (2003)

Stankiewicz-Kopeć Monika: La letteratura come medium della coscienza sociale: la "chiara" leggenda dello zar Alessandro I nella poesia polacca dei primi due decenni del XIX secolo. In: Mediterrán tanulmányok, (23). pp. 121-133. (2014)

Stary Giovanni: Eine mandschurische Beschreibung der Ungarn und ihrer Nachbarn aus dem 18. Jahrhundert. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 1-341. (1997)

Starčević Attila: Az óangol mint templatikus nyelv. In: LingDok 8. 8. pp. 181-221. (2009)

Starčević Attila: Palatalizáció a horvátban és a szerbben : létezik egyáltalán? In: LingDok 4. 4. pp. 150-173. (2005)

Steinbachné Bobok Anna: Állatok Nemes Nagy Ágnes verseiben. In: Szövegek között 18., (18). pp. 61-72. (2013)

Steinle Robert: Netze werfen - (Fisch) Zitate fangen : zur Frage der Intertextualität bei Peter Esterházy und Peter Waterhouse. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 99-104. (1999)

Stern Joseph Peter: Franz Werfels letzte Aufzeichnungen. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 177-183. (1992)

Steube Anita: Temporal relations in intensional semantics. In: Fictionality, (5). pp. 169-181. (1984)

Stickel Gerhard: Noch einmal : Wie viele Wörter hat die deutsche Sprache? In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 378-392. (2019)

Stoll Béla: Magyar vers az [ezerötszáznegyvenes] 1540-es évekből. (1981)

Sudár Balázs: Garaczi: Mintha élne. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 117-141. (2001)

Sudár Balázs: Kísértések : Agota Kristof: Trilógia. In: Fejezetek a világirodalom köréből, (6). pp. 61-71. (2002)

Sudár Balázs: Én-helyre/állító diszkurzusok I. In: Irodalomelméleti tanulmányok, (7). pp. 131-146. (2003)

Sulyma Olesia: Procesual'nìst' ta ïï realìzacìâ ìmennikami u prostomu rečennì. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 185-194. (2021)

Sulyok Hedvig: Most akkor csütörtököt vallunk - vagy kudarcot mondunk? : szóláskeveredés, szótévesztés az élőbeszédben és a médiában. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. pp. 116-125. (2020)

Sulyok Hedvig: Most akkor csütörtököt vallunk - vagy kudarcot mondunk? : szóláskeveredés, szótévesztés az élőbeszédben és a médiában : [előadáskivonat]. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. p. 20. (2020)

Sulyok Hedvig and Basch Éva: Gondolatok a nyelv sokszínűségéről : [előadáskivonat]. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben. pp. 4-5. (2019)

Sulyok Hedvig and Basch Éva: Szerkesztői előszó : beszélők és hallgatók - hallgatói írások nyelvről, nyelvhasználatról, oktatásról. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben. pp. 4-7. (2019)

Surinás Olga: Deutschsprachige Klosterromane um 1800 - Versuch einer Gattungsbestimmung im historischen Kontext. In: Acta germanica iuvenum, (1). pp. 55-105. (2015)

Surányi Ágnes: Az egyszerű formák és a vicc. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 49-57. (1985)

Symkovych Oksana: Folyamatos jövőidő-képző az ukránban : szuffixum, klitikum vagy segédige? In: LingDok 18. 18. pp. 79-92. (2019)

Symkovych Oksana: -SJA utótaggal képzett passzív, mediális, antipasszív és visszaható igék az ukrán és az orosz nyelvben. In: LingDok 17. 17. pp. 101-121. (2018)

Synkellos Theodoros: Homilia de Depositione vestis Deiparae in Blachernis. In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 42-84. (2011)

Synkellos Theodoros: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei. ISBN 978-963-306-145-9, (2011)

Synkellos Theodoros: Theodórosnak, a Nagy Templom presbyterosának és synkellosnak a beszéde, amely megmutatja, hogy mely helyen, mely időben és milyen módon került elő az Istenszülő ruhája, amely a Blachernaiban imádott szentséges ereklyetartóban van elhelyezve. In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 85-93. (2011)

Sz. Galántai Erzsébet: Janus Pannonius két itáliai epigrammájának antik előzménye. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 61-64. (1983)

Sz. Galántai Erzsébet: Ludovicus Tubero és kommentárjainak magyar vonatkozású könyvei. In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 29-34. (1988)

Szabolcsi Gábor: József Attila expresszionizmusának kérdéséhez. (1962)

Szabolcsi Miklós: Zárszó. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 370-371. (1980)

Szabó Erzsébet: A fikcionális tulajdonnevek mint kettős szemantikai profilú kifejezések. In: Bölcsészműhely, 2006. pp. 127-135. (2007)

Szabó Martina Katalin and Vincze Veronika and Ring Orsolya and Guba Csenge: Nagyot mondó képviselők? : fokozás a politikai kommunikációban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 325-341. (2022)

Szabó András: Der Briefwechsel eines ungarischen Wandergelehrten : Albert Molnár und seine Freunde. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 164-180. (2014)

Szabó Dezső: Az elsodort falu : részlet. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 274-276. (2020)

Szabó Erzsébet: Bedeutungskonstitution in den Ehebruchromanen von Theodor Fontane dargestellt am Beispiel von Fontanes Effi Briest und Unwiederbringlich. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 23-35. (1998)

Szabó Erzsébet: Himmel und Erde und ihre webenden Kräfte um mich her... : zu Goethes Die Leiden des jungen Werther. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 26-31. (1999)

Szabó Erzsébet: Ikerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok : a referencia kauzális-történeti elméletének narratológiai vonatkozásai. In: A jelentés dimenziói : modális elméletek Kripke után, (1). pp. 84-105. (2003)

Szabó Erzsébet: In Geschichten verstrickt : zu Fontanes Effi Briest und Goethes Die Wahlverwandtschaften. In: Erzählstrukturen II. : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (10). pp. 47-61. (1999)

Szabó Erzsébet: Versuch über die Müdigkeit. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 241-252. (1993)

Szabó Erzsébet: "Wie eine Gliederpuppe" : über die doppelte Welt von Arthur Schnitzlers Novell : Das Schicksal des Freiherrn von Leisenbohg derpuppe. In: Wege in die Seele : ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler, (7). pp. 113-121. (2013)

Szabó Erzsébet: A fikcionális tulajdonnevek mint kettős szemantikai profilú kifejezések. In: Ki volt Sherlock Holmes? : tanulmányok a nevek szemantikájáról, (2). pp. 147-162. (2005)

Szabó Erzsébet: A lehetséges világok elmélete a narratológiában. In: Új elméletek a narratológiában, (3). pp. 97-163. (2010)

Szabó Erzsébet: A nézőpont kérdéskörének újabb narratológiai megközelítései : fókuszok, paraméterek és kognícióelméleti hozadékok. In: Nézőpont és jelentés, (4). pp. 101-142. (2010)

Szabó Gábor: Borges on the Border. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről II., (3). pp. 3-14. (1999)

Szabó Gábor: Egy fiktív személy (f)eltüntetése. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 61-71. (1997)

Szabó Gábor: Ragaszthatatlan szív. In: Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok Szegedről, (4). pp. 165-176. (2000)

Szabó Gábor: Édesapám, a kékülő tinóru. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 43-52. (2001)

Szabó Ildikó Emese: Lehet-e és van-e szinkronikus pótlónyúlás az angolban? In: LingDok 14. 14. pp. 181-198. (2015)

Szabó István Zoltán: Hozzáférés. In: Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika, (16). pp. 234-243. (2011)

Szabó István Zoltán: Szürke égbolt alatt : dekonstruktív szövegműködések William Gibson Neurománc című regényében. In: Szövegek között 17., (17). pp. 140-156. (2013)

Szabó Judit: "Dort auf dem Schiff fahre ich davon" : Scham als Metapher in Arthur Schnitzlers Komödie der Verführung. In: Wege in die Seele : ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler, (7). pp. 92-101. (2013)

Szabó Júlia: Die Zeitschrift Ma und Wien. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 307-313. (2008)

Szabó Kálmán: Történelmi valóság és költői igazság : Kaváfisz első Antonius-verse. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 99-103. (1987)

Szabó M. Helga: A kétkezes jelek szerkezete a magyar jelnyelv fonológiai vizsgálatának tükrében. In: LingDok 2. 2. pp. 107-128. (2003)

Szabó Martina Katalin: A nyelvi értékelés mibenléte a számítógépes értékeléselemzés (szentimentelemzés) szempontjából. In: LingDok 15. 15. pp. 153-172. (2016)

Szabó Martina Katalin and Vincze Veronika and Ring Orsolya and Üveges István and Vit Eszter and Samu Flóra and Gulyás Attila and Galántai Júlia and Szvetelszky Zsuzsanna and Bodor-Eranus Eliza Hajnalka and Takács Károly: StaffTalk : magyar nyelvű spontán beszélgetések korpusza. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 211-224. (2021)

Szabó Mária: Görög filozófiai terminusok fordítása Cicerónál. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 275-282. (2010)

Szabó Noémi: A nekromanteia-jelenet Lucanus Pharsalia című művében.

Szabó Tamás Péter: Szabályok értelmezése és bemutatása normatív nyelvhasználatot leíró kiadványokban. In: LingDok 7. 7. pp. 211-229. (2008)

Szabó Tamás Péter: A beszélő metanyelvi tudásának megismerése az anyanyelvi nevelés és a nyelvművelő tevékenység tükrében. In: LingDok 6. 6. pp. 167-188. (2007)

Szabó Tibor: "Jót keresni, rosszakat kerülni..." : Dante életbölcseletéről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 34-42. (2015)

Szabó Tibor: Szövegértelmező Dante-képek - Kelemen János "Komédiámat hívom tanúmul" : az önreflexió nyelve Danténál című könyvéről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 158-160. (2015)

Szabó Zoltán: Narrativikai kutatások Romániában. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 66-73. (1980)

Szabó Éva and Béres Tamara and Guba Csenge: A beszélgetőműsorokban megjelenő kézi gesztusok leírásának egy lehetséges módja. In: Jelentés és nyelvhasználat, (7) 1. (2020)

Szabó T. Attila: Ifj. Heltai Gáspár élete és helyesírása ismeretéhez. (1972)

Szajbély Mihály: Elek Gozsdu: Sámson madara (Simsons Vogel) : eine Verwirklichung der klassischen Form der Novelle in der ungarischen Literatur. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 132-146. (1998)

Szajbély Mihály: Literatur und Journalistik : die Texte von Karl Kraus und Aladár Schöpflin als Quellen einer Mediengeschichte der Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 177-186. (2008)

Szajbély Mihály: Magnéta : mit vonz magához a Jókai-mágnes? In: Bölcsészettudományok 6. pp. 136-149. (2014)

Szajbély Mihály: A vén cigány "háttere" az 1850-es években. (1981)

Szalay József: A könyvről és a könyvszeretetről. (1931)

Szalay Tünde: Az /l/ hang és az /l/-törlés a magyar nyelvben. In: LingDok 15. 15. pp. 173-189. (2016)

Szalma Natália: A. Rahmanova és Léber-Somogyváry Mária visszaemlékezései. In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 150-158. (2004)

Szalma Natália: Bevezető. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 5-11. (2003)

Szalma Natália: Csehov életműve és a nagyregény korszakának lezárása. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 154-164. (2003)

Szalma Natália: Fried István titkai nyomában : Fried István Márai Sándor titkai nyomában című könyvéről. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 100-107. (1996)

Szalma Natália: Kovács Árpád és a magyar irodalmi russzisztika. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 82-91. (1998)

Szalma Natália: Megjegyzés a megjegyzéshez. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 129-130. (1998)

Szalma Natália: Miről szól Bulgakov regénye, A Mester és Margarita? In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 112-127. (2004)

Szalma Natália: Végh Attila verseiről. In: Polgári értékek és az európai kultúra, (11). pp. 165-170. (2003)

Szalma Natália: A liberális Turgenyev forradalmárai és a konzervatív Goncsarov "gyengeakaratú" hőse. In: A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, (12). pp. 140-149. (2004)

Szalma Natália: A posztmodern Kelet-Európában, avagy "Apák és fiúk" a Ricsmond-ház és a Marx-ház között : Milan Kundera : Búcsúkeringő. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 92-106. (1998)

Szalma Natália: Értelmiség és diktatúra : a közéletiség igénye Oszip Mandelstam költészetében. In: Az igazságnak ragyognia kellene : értelmiség és közélet, (5). pp. 122-127. (1994)

Szalánszki Edit: Népballadák: megússzák szárazon? In: Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből, (9). pp. 203-217. (2005)

Szalánszki Edit: Treasure, little pleasure : folklore as a relic. In: Studies in modern philology and theory of literature, (10). pp. 7-16. (2006)

Szamonek Zoltán and Biró István: Similarity based smoothing in language modeling. In: Acta cybernetica, (18) 2. pp. 303-314. (2007)

Szanyi-Nagy Judit: Interaktivitás a digitális korban - ki ír és mit? In: Móra Akadémia, (2). pp. 51-60. (2015)

Szatmári Petra: Niederschlag-Verbvarianten und ihre valenzlexikographische Erfassung. In: „Und der gieng treulich, weislich Und mëndlich mit den sachen umb“ : Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag, (15). pp. 256-270. (2019)

Szauder József: Tizenhetedik századi magyar utazó Spanyolországban. (1972)

Szegedy Maszák Mihály: Az elbeszélő szövegek rétegei. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 340-357. (1980)

Szegedy-Maszák Mihály: Levels of meaning in narrative Texts. In: Studies in the semantics of narrative = Beiträge zur Semantik der Erzählung, (3). pp. 371-402. (1980)

Szegzárdy-Csengery József: Kosztolányi Dezső. (1938)

Szendi Zoltán: Das Rachemotiv als strukturbildendes Element in den Novellen Thomas Manns. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 54-77. (1998)

Szendi Zoltán: Das weite Land - "ein weites Feld" : zur Dramaturgie der Schnitzlerschen Entlarvungspsychologie. In: Wege in die Seele : ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler, (7). pp. 83-91. (2013)

Szendi Zoltán: Die visuelle Erfahrung : zu den Frauengestalten Rilkes. In: Literarischer Text und Kontext : ein Buch für Károly Csúri 14. pp. 99-123. (2018)

Szendi Zoltán: Erzählperspektiven in den frühen Novellen Arthur Schnitzlers. In: Erzählstrukturen II. : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (10). pp. 94-109. (1999)

Szendi Zoltán: Formen der Daseinsdynamik in der Lyrik Rainer Maria Rilkes. In: Germanistik an der Szegeder Universität : 1956-2006, (12). pp. 131-150. (2008)

Szendi Zoltán: Konfrontation mit der Vergangenheit : zu dem Geschichtsbild des Romans "Allemann" von Alfred Kolleritsch. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 329-335. (1993)

Szentesi Zsolt: Az ismétlődés és a metaforikus epikai struktúra Mészöly Miklós Megbocsátás című művében. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 191-199. (1990)

Szepessy Tibor: Dionysios Halikarnasseus Thukydidés-kritikája. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 294-299. (2010)

Szerb Antal: William Blake. (1928)

Szerdahelyi Zoltán: Posztmodern koncepciós jegyek, mint a lehetséges csoportosítás-kísérlet összetevői. In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 175-189. (1990)

Szerecz Sára: Verbvalenzfehler aus dem Übersetzungskorpus von Dulko. In: Acta germanica iuvenum 3. pp. 225-281. (2022)

Szeteli Ádám and Friedszám Attila and Szeteli Anna and Kárpáti Laura and Kleiber Judit and Alberti Gábor: A kétrétegű dinamikus pragmatika implementációja. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 449-462. (2022)

Szeverényi Sándor: Sajnovics, the responsible fieldworker. In: Uralic studies, languages, and researchers : proceedings of the 5th Mikola Conference 19–20, September 2022, (54). pp. 55-70. (2021)

Szeverényi Sándor: Melléknevek a nganaszan nyelvben. In: LingDok 2. 2. pp. 129-147. (2003)

Szeverényi Sándor: The Nganasan lexicon from a diachronic onomasiological point of view : the case of metonymy. In: Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography, (51). pp. 107-122. (2017)

Szigeti Lajos: József Attila apa-versei és "felismerés"-versei. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 231-258. (1978)

Szigeti Lajos Sándor: "Majd emlékezni jó lesz" : József Attila 1980-ban. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 21-38. (1983)

Szigeti Csaba: Hajnóczy Péter találós kérdése: Hol léteznek a kopt nők? In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 119-127. (1985)

Szigeti Lajos: Az "édes mostoha" : József Attila anyaverseihez. (1981)

Szigeti Lajos: Egy Ady-vers értelmezéséhez : Kocsi-út az éjszakában. (1977)

Szigeti Lajos: A "felnőttség" vállalása József Attila költészetében : József Attila Kosztolányi-bírálatának lírai fedezete. (1976)

Szigeti Lajos: A "szabad-ötletek jegyzéke" és a kései versek : József Attila költészetének néhány motívumához. (1978)

Szigeti Lajos László: "Kék, tünde fénnyel" : József Attila vonzásában. (1991)

Szigeti Lajos Sándor: Az expresszinoista elbeszélés. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 221-233. (1985)

Szigeti Lajos Sándor: Turris Eburnea : Juhász Gyula és Gulácsy Lajos öröksége. (1992)

Szijj Ildikó: Relación entre las formas de un verbo supletivo : el caso del gallego, comparado con el de otras lenguas iberorrománicas. In: Acta hispanica, (16). pp. 83-93. (2011)

Szikora Patricia: Rhétorportrék az idősebb Seneca művében.

Szili József: Látópont, kommentár és értekezés az elbeszélésben. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 14-37. (1980)

Szilágyi István: Europeismo y modernidad : Ortega y la generación del 98. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 88-98. (1999)

Szilágyi Laura Menta: "Amennyiben valaki inna a koriander vészes és nehezen gyógyítható italából..." : egy nikandrosi részlet elemzése.

Szilágyi Márton: Habsburg-Utopie und Habsburg-Mythos am Ende des 19. Jahrhunderts : Maurus Jókais "der Roman des künftigen Jahrhunderts". In: Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, (3). pp. 197-206. (2008)

Szilágyi Norbert: A déli manysi nyelvjárás tárgyjelölésének szintaktikai szempontú vizsgálata. In: LingDok 14. 14. pp. 199-220. (2015)

Szilárd Balázs: Egzisztenciális múlt és A-kvantifikáció a magyarban. In: LingDok 7. 7. pp. 231-260. (2008)

Szilárd Balázs: A Kezdőpont thematikus szerep perfektiváló szerepéről. In: LingDok 6. 6. pp. 221-249. (2007)

Szilárd Balázs: A kontextus szerepe a főnevek interpretációjában. In: LingDok 8. 8. pp. 223-263. (2009)

Szitár Katalin: A történetelbeszéléstől az önkimondó szövegig : az irodalmi forma szemantikai egysége mint a narratív én-kép hiányzó részének kompenzációja Turgenyev Aszja című kisregényében. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 112-140. (1996)

Szklenár Judit: Der Einsatz des Internets im DaF-Unterricht: eine Typologie der Web-Übungen. In: Schnittstelle Deutsch: Linguistische Studien aus Szeged : Festschrift für Pavica Mrazović, (8). pp. 205-217. (1999)

Szmeskó Gábor: A spontaneitás értelmében vett szabadság kritikája Lévinas teljesség és végtelen című művében. In: A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig. pp. 185-206. (2019)

Sztahó Dávid and Beke András and Szaszák György and Fejes Attila: Forensic authorship classification by paragraph vectors of speech transcriptions. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 271-279. (2022)

Sztahó Dávid and Beke András and Szaszák György: FORvoice 120+: Statisztikai vizsgálatok és automatikus beszélő verifikációs kísérletek időben eltérő felvételek és különböző beszéd feladatok szerint. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (17). pp. 157-165. (2021)

Szádeczky-Kardoss Samu: Eine unkollationierte Handschrift der Homilie über die persisch-awarische Belagerung von Konstantinopel : Codex Athous Batopedi 84, fol. 63r-68r. In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 107-115. (2011)

Szádeczky-Kardoss Samu: Kiadatlan prológus a Konstantinápolyt az avar-perzsa ostromtól megszabadító Mária csodájának az elbeszéléséhez. In: Commentationes historico-hagiographicae hungarice scriptae summariis latinis adornatae, (1). pp. 39-60. (1978)

Szádeczky-Kardoss Samu: Kirchliche und profane Elemente im Sprachgebrauch und Stil eines frühbyzantinischen Kanzelredners : Theodoros Synkellos. In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 173-179. (2011)

Szádeczky-Kardoss Samu: Megjegyzések a magyarországi népvándorláskor görög-latin kútfőinek feldolgozásához a "Magyarország története" 1984-ben megjelent első kötetének az olvasása kapcsán. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 105-112. (1987)

Szádeczky-Kardoss Samu: Zur Textüberlieferung der "Homilia de obsidione Avarica Constantinopolis auctore ut videtur Theodoro Syncello". In: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei, (10). pp. 97-106. (2011)

Szász Géza: Hogyan olvassunk útleírást? In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 53-80. (2020)

Szécsényi Tibor and Kovács Viktória: Dinamikus szemantikai modell megszorított predikátumokkal. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 561-581. (2022)

Szécsényi Tibor and Virág Nándor: Az ige helyhatározói bővítményeinek megkülönböztetése és az argumentumszerkezeti variánsok korpusz alapú szétválasztása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (18). pp. 535-547. (2022)

Szécsényi Krisztina: Egy tagmondat vagy kettő? : infinitivuszi szerkezetek a magyarban. In: LingDok 6. 6. pp. 189-220. (2007)

Székely Gábor: Montague-Grammatik und literarische Semantik. In: Studies in the semantics of narrative = Beiträge zur Semantik der Erzählung, (3). pp. 125-148. (1980)

Székely Melinda: Plinius a Parthus Birodalomról és Mesopotamiáról (Nat.6, 29,112-141). In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 95-112. (2015)

Székely Melinda: Szemelvények Pacatus Theodosius császár dicsőítése című művéből. In: Aetas, (30) 3. pp. 121-126. (2015)

Székely Örs: Szeretet és szenvedés a kortárs operában és barokk passióban. In: Szövegek között 18., (18). pp. 103-128. (2013)

Széles Klára: Mi az értelme a műértelmezésnek? : Van-e értelme a műértelmezésnek? In: A műértelmezés helye az irodalomtudományban, (9). pp. 13-21. (1990)

Széles Klára: Vajda János verseinek minőségi fokozatai : természeti-filozófiai lírája. (1993)

Széles Klára: Vajda János és Pósa Lajos : egy líratörténeti epizód. (1992)

Széles Klára: A vers-minőség fokozatai Vajdánál a Gina-versekben. (1991)

Széni Katalin: Egy fikcionált női szerző : Parti Nagy Lajos : Sárbogárdi Jolán: a test angyala. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 39-60. (1997)

Szörényi László: A neolatin filológiai oktatás helyzete a Szegedi Tudományegyetemen. In: Bölcsészműhely, 2006. pp. 137-140. (2007)

Szörényi László: Dayka Gábor latin versei Tóth László fordításában. (1991)

Szörényi László: Néhány szó a perzsa és magyar költészet viszonyáról. In: Bölcsészettudományok 6. pp. 160-165. (2014)

Szörényi László: "Tükröcske : egy ficzkópoéta számára" : Ungvárnémeti Tóth László kritikai fogadtatása. (1981)

Szörényi László: Venus és a Szűz : Szegedi Ferenc Lénárd versciklusa Árpád-házi Szent Margitról. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 300-311. (2010)

Szövő Nikolett: La gastronomía de América Latina. In: Serie Didáctica 3. pp. 77-83. (2019)

Szücs Márta: A hadd problémaköre. In: LingDok 9. 9. pp. 193-214. (2010)

Szőke Dávid Sándor: Történetmesélés és hősiesség Farkas Franciska Levél Brad Pittnek című monodrámájában. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 1. pp. 1-15. (2021)

Szőke Bernadett: Az azonosító értelmező vizsgálata a magyarban. In: LingDok 15. 15. pp. 191-212. (2016)

Szőke Bernadett: A minősítő értelmezős szerkezet mint ellipszis. In: LingDok 13. 13. pp. 165-184. (2014)

Szőke Bernadett: A predikatív viszony a birtokos DP-ben, a befejezett melléknévi és a határozói igeneves szerkezetekben. In: LingDok 10. 10. pp. 205-224. (2011)

Szőke Katalin: Benyegyikt Livsic: A másfélszemű íjász: az orosz futurizmus elméleti memoárja - Marinetti látogatása Oroszországban. In: Bölcsészettudományok 6. pp. 150-159. (2014)

Szőnyi György Endre: Elisabeth I : myths, iconography, self-fashioning. In: "Prismes irisés" : textes recueillis sur les littératures classiques et modernes pour Olga Penke qui fête ses