Items where Subject is "06.02.03. General literature studies"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z | Ó | Ö | Đ
Number of items at this level: 295.

A

Agárdi Péter: Adalék a Zrínyi- és Gyöngyösi-hagyomány párhuzamos történetéhez. (1973)

Angyal Endre: Udvari kultúra, udvari költészet. (1944)

B

Balázs Mihály: Veronai Gábor és Szanoki Gergely verses vitája. (1981)

Baranyai Zsolt: Adalékok Ady Endre és Csáth Géza kapcsolatához. (1977)

Baranyai Zsolt: Juhász Gyula szépprózája. (1983)

Baranyai Zsolt: Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban : idő- és értékproblémák a regényben. (1978)

Baranyai Zsolt: Naturalista szemlélet és szecessziós kompozíció : egy Bródy-novella elemzése. (1976)

Bartha-Kovács Katalin: Az ecsetkezelés könnyedsége és a tünékenység esztétikája. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 142-165. (2020)

Baróti Dezső: Dugonics András és a barokk regény. (1934)

Baróti Dezső: A Tisza költője. (1992)

Bata Imre: A megértésből kifejlő bírálat példái : a Németh László-recepcióhoz. (1992)

Bayram Bülent: An epic about Attila in Chuvash literature : Attilpa Krimkilte. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 87-100. (2021)

Benda Kálmán: Filiczki János levele 1605-ből. (1973)

Berczik Árpád: Az összehasonlító irodalomtörténet és a műfordítás néhány problémája. (1960)

Berczik Árpád: Raimund pályakezdete hazánkban : részlet egy monográfiából. (1958)

Berend Klára: Az ifjúság irodalmi érdeklődése. (1935)

Bernáth Árpád: Sprachliche Kunstwerke als Repräsentationen von möglichen Welten : mit einem Anhang über die Geschichte der Germanistik in Ungarn : Studiensammlung. (2004)

Bocsor Péter: Papers in English and American studies : Tomus XXIII. - Paradigms of authority in the Carver canon. ISBN 978-963-315-118-1, (2013)

Bognár Zsuzsa: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne. ISBN 978-3-7069-0924-2, (2017)

Borbély Ferenc: Gyulai mint aesthetikus. (1912)

Bukva Mátyás and Edelmayer Zsolt and Mag Noémi and Tóth Laura and Varga Anikó Eszter: Eötvözet VI. : A szegedi Eötvös Loránd Kollégium mai arculata.

Bácskai Antal: A Zrínyiek erdélyi kapcsolataihoz : levelek 1654-1679-ből. (1972)

Bálint Sándor: Szilády Áron pályája. (1926)

Bán Imre: Ismeretlen adatok Otrokocsi Fóris Ferenc életéhez. (1969)

Bárdos Judit: Szecesszió a Pokolban Mátyus Norbert "Filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításához" című könyvéről.

Bárdos József: Kapcsolatteremtés a tündérmesékben.

Bárdos József: Kapcsolatteremtés a tündérmesékben : [előadáskivonat].

Bíró Anna Márta: Az Istenhez vezető út hangjai.

Bíró Ferenc: Egy XIX. század eleji kódex Csokonainak tulajdonított versei. (1961)

Bíró Ferenc: A Mindenes Gyűjtemény (1789-1792) szerkesztőjének nyelv- és irodalomszemléletéhez. (1962)

Bíró Ferenc: A titkos bú poétája Dayka Gábor, 1768-1796. (1991)

C

Cicero Marcus Tullius: A jóslásról. ISBN 963 00 7390 0, (2001)

Cseh Mária: József Attila-reminiszcenciák Szilágyi Domokos költészetében : 1993. (1993)

Cserjés Katalin: Kommentárok a Tragédia űr-színéhez : 1993. (1993)

Csetri Lajos: Adalékok Döbrentei Erdélyi Múzeumának irodalomszemléletéhez : Buczy Emil tanulmányairól. (1969)

Csetri Lajos: Berzsenyi "A közelítő tél" című versének előtörténetéhez. (1981)

Csetri Lajos: Egy Csokonai-vers keletkezéstörténetéhez : A reményhez. (1973)

Csetri Lajos: A stílus fogalmai és a korstílusok problematikája. (1965)

Csetényi Korinna: Papers in English and American studies : Tomus XXVI. - Monstrous femininity in Stephen King’s fiction. ISBN 978-963-315-479-3, (2021)

Csipak Lajos: Horatius hatása az ó- és újklasszikus iskola költőire. (1912)

Csukás István: Adalékok a két világháború közötti magyar-szlovák irodalmi kapcsolatokhoz : harcok Petőfi szellemi hagyatéka körül. (1972)

Csukás István: Ady nemzetiségszemlélete. (1977)

Csukás István: Ady és Ivan Krasko : a magyar és a szlovák szimbolizmus néhány problémája. (1969)

Csukás István: Irodalmunk nemzetiségszemlélete a szabadságharc után : 1849-1867. (1983)

Csukás István: Ján Smrek Petőfi-fordításairól. (1967)

Csukás István: Vajansky műveinek magyar világa. (1976)

Csukás István: Vajda János és a nemzetiségi kérdés. (1978)

Csukás István: A nemzetiségi kérdés Kemény, Jósika, Madách és Eötvös műveiben. (1981)

Csúri Károly: Poetische Konstruktionen : methodologische Studien zu Werken der klassischen Moderne. ISBN 978 3 7069 0887 0, (2016)

D

Demeter Alice: Tóth Árpád költészete. (1934)

Deréky Pál: Németh Andor és Kassák Lajos irodalomeszménye a húszas években : 1993. (1993)

Devescovi Balázs: Eötvös József betegeskedése és halála. In: Aetas, (35) 1. pp. 93-105. (2020)

Doerfer Gerhard: Formen der älteren türkischen Lyrik. ISBN 963 0481 881 1, (1996)

Dombiné Kemény Erzsébet: Dante hatása a 19. századi zenében.

Domokos Péter: Handbuch der uralischen Literaturen. (1982)

Draskóczy Eszter: Eszkatológia és túlvilág-ábrázolás a Dante előtti népnyelvű irodalomban : a pokol Giacomino da Verona és a Bonvesin de la Riva szerint. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 35-65. (2020)

Dupák Karina: Női szerepek az Isteni színjátékban.

Dömötör Sándor: A betyárromantika. (1930)

E

Enyedi György and Heinrich Arnold: Tancredus király leánya Gismunda és Gisquardus széphistóriája : összehasonlító irodalomtörténeti bevezetéssel és jegyzetekkel. (1912)

ifj. Erdélyi László: Hugo Károly élete és művei. (1933)

Ertl Péter: Késő császárkori epitoma- és breviariumszerzők Petrarca glosszáiban. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 67-83. (2020)

Ertl Péter: Petrarca sétája a római történelemben : a Familiares 6, 2 fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 203-221. (2020)

F

Faludi István: Ambrus Zoltán elbeszélő művészete. (1941)

Fekete Kristóf: Zavarba hozott kiskorúságunk - Popovics Zoltán, Szécsényi Endre (szerk.): Esztétika - történelem - hermeneutika : tanulmányok Kisbali László emlékére. In: Különbség, (20) 1. pp. 227-237. (2020)

Firuzi Mortaza: An overview of Mehmet Akif Ersoy’s ideal generation in Âsım. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 35-43. (2020)

Fischer Júlia: A nevelés gondolata Bessenyei György munkáiban. (1934)

Frazer-Imregh Monika: "Ki remélhet magának nagyobb isteni segítséget?" : Angelo Poliziano vigaszlevele Gioviano Pontanóhoz Ferrante király halála alkalmával. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 43-68. (2020)

Fried István: Irodalomtörténet, irodalmi értékelés - versben : megjegyzések Juhász Gyula egy verstípusához. (1992)

Fried István: Kétnyelvűség és kulturális kapcsolatok. (1991)

Fried István: Márai Sándor intézeti regénytöredéke. (1993)

Friggieri Oliver: Rapporti letterari tra Malta e la Sicilia Prospettive veriste nella narrativa maltese. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 151-163. (2019)

Frivaldszky Imre: Török Napló. ISBN 978-963-306-577-8, (2017)

Fábricz Katalin: Love’s labour’s won? : a study on the relationship of William Shakespeare’s Love’s labour’s lost and A midsummer night’s dream. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2012. pp. 13-28. (2013)

G

Gellérfi Gergő: Igaz történet a nagy halról : Iuvenalis 4. szatírájának fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 109-123. (2020)

Gellérfi Gergő: Torkig vagyok a képmutatással : Iuvenalis 2. szatírájának fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 223-237. (2020)

Gergely Gergely: A szegedi tájirodalom. (1943)

Goncsarova Galina: Érzelmek és vágyak az érett szocializmus idején : Kalin Janakiev bolgár költő és női rajongói. In: Aetas, (35) 4. pp. 70-84. (2020)

Gyimesi Tímea: Tolnai Ottó művészetének francia kötődései : geofilozófiai artikulációk. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 101-115. (2020)

Gyuris György: Baróti Dezső munkássága : válogatott bibliográfia. (1991)

Gyuris György: Grezsa Ferenc munkássága : válogatott bibliográfia. (1992)

Gál István: Erdélyi levelek a British Museumban. (1971)

H

Hajdú Attila: Ailios Aristeidés Athéna istennőhöz írt prózahimnusza (Or. 37.). In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 239-269. (2020)

Halász Előd: Az idő funkciója a "Varázshegy"-ben. (1960)

Halász Előd: Bevezetés a Faust II. részéhez. (1956)

Halász Előd: A múltbanélők : az újabb német politikai regényhez. (1961)

Hegyi Endre: Szász Gerő élete és irodalmi munkássága. (1942)

Hetény János: Számvetésem hivatásomról, családomról. ISBN 978 963 508 853 9, (2017)

Holl Béla: Tasi Gáspár : adalékok XVII. századi fordítás-irodalmunk történetéhez. (1972)

Horváth Béla: Népszokások József Attila költészetében. (1981)

Horváth Iván: Balassi poétikája : kérdések. (1973)

Horváth Iván: Padovában poétikát tanulni. (1981)

Horváth Károly: A felvilágosodás korának irodalmi irányzatai a közép-kelet-európai irodalmakban. (1972)

Horváth Károly: A magyar felvilágosult klasszicista dráma helye a műfaj kelet-európai fejlődésében. (1968)

I

Ilia Mihály: Egy Ady-motívum tanulságai. (1977)

Ilia Mihály: Egy Nyugat-kortárs Erdélyben : Tompa László költészetéről. (1972)

Ilia Mihály: Egy vers értelmezésének lehetőségei : Ady Endre: Az ős kaján. (1966)

Ilia Mihály: Hatvany Lajos folyóirata: az Esztendő. (1965)

Ilia Mihály: A Holnap születése. (1960)

Ilia Mihály: Juhász Gyula Tömörkény-kultusza és Tömörkény-életrajzának kiadástörténete. (1968)

Ilia Mihály: Juhász Gyula kiadatlan följegyzései Adyról. (1978)

Ilia Mihály: Juhász Gyula költészetének motívumairól 1908-1911 között. (1962)

Ilia Mihály: Juhász Gyula levelei Elefánt Olgához. (1983)

Ilia Mihály: A Nyugat és a Holnap. (1961)

Işık Murat: Some biblical Hebrew influence on the Karaim bible translations : the Book of Leviticus, Gözleve Bible (1841). In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 115-129. (2020)

J

Jankovics József: Ismeretlen panaszének a kuruckorból. (1973)

Jankovics József: A Pápai Páriz-család angol kapcsolatainak történetéhez I. : ifjú Pápai Páriz Ferenc londoni levelei. (1972)

Jankovics József: A levélíró Bethlen Miklós arcképéhez : két kiadatlan levél közlésével. (1971)

Jovićević Tatjana: Az integrális irodalomtudomány útján és tovább, a kultúratudományok felé : a belgrádi Irodalmi és Művészeti Intézet. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 25-36. (2020)

Juharos Ferenc: A magyarországi jezsuita iskoladrámák története. (1933)

Juhász Antal: Thury Zoltán a Szegedi Naplónál. (1962)

Juhász Ladislaus: De Iano Pannonio interprete graecorum. (1928)

K

Karacs Zsigmond: Földesiek Ady körül. (1992)

Kardos Ingeborg Klára: A humor a régi magyar irodalomban : a kódexektől Bessenyeiig. (1942)

Kelemen János: A személyiség története és az Isteni színjáték.

Kelemen László: Krúdy Gyula. (1938)

Keserű Bálint: Adalékok Rimay és a Báthoriak kapcsolatához. (1958)

Keserű Bálint: Epiktétos magyarul - a XVII. század elején. (1963)

Keserű Bálint: Újfalvi Imre és a magyar későreneszánsz. (1968)

Keserű Bálint: Újfalvi Imre és az európai "későhumanista ellenzék". (1969)

Keserű Bálint: A magyar protestáns-polgári későhumanizmus néhány problémája. (1966)

Kiss Attila: Papers in English and American studies : Tomus XX. - Double anatomy in early modern and postmodern drama. ISBN 978-963-315-015-3, (2010)

Kiss Attila and Szabari Antónia: Papers in English and American studies : Tomus V. - The semiotics of revenge : subjectivity and abjection in English Renaissance tragedy ; Demand, desire and the drive in Sidney's texts and their contexts. (1995)

Kiss Lajos: Babits és Illyés költészetének néhány rokonvonása. (1983)

Kiss Lajos: Mégegyszer [!még egyszer] a művészi tükrözésről : megjegyzések Barta János válaszához. (1961)

Kiss Lajos: Németh László, a gondolkodó. (1981)

Kiss Lajos: Simon István költészete. (1958)

Kiss A. Kriszta: Egy "nyelvi álarc" születése és kiteljesedése : Kakas Márton, Jókai "házi szelleme". In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 257-275. (2020)

Kocsis Ferenc: (Mis)guiding the reader in Paul Auster’s City of glass. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2016. pp. 81-94. (2013)

Kocziszky Éva: Berzsenyi Dániel mimésziszelmélete : résztanulmány a Poétai harmonistica magyarázatához. (1981)

Koloh Gábor Lajos: Baranya szüntelen vonzásában. In: Aetas, (34) 1. pp. 170-173. (2019)

Koltay-Kastner Jenő: Ugo Foscolo. (1960)

Kordé Imre: Néhány adat Csokonai "kultúrá"-jának keletkezéséhez. (1958)

Kordé Imre: A XVIII. századi Szeged és folklorisztikus elemek az Etelkában : részlet. (1961)

Kovács Edit: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa. ISBN 978 3 7069 0482 7, (2009)

Kovács Kristóf András: Az analitikus Babits-vers. (1993)

Kovács Kristóf András: A szemléletes Ady-vers. (1992)

Kovács Sándor: Szepsi Csombor Márton prózastílusához : mutatvány egy készülő nagyobb Csombor-dolgozatból. (1958)

Kovács Sándor Iván: Dante neve százötven év magyar irodalmában : 1521-1664. (1966)

Kovács Sándor Iván: Európai humanista hagyomány szerepe Szepsi Csombor Márton írói fejlődésében : Csombor és Bonifacio. (1960)

Kovács Sándor Iván: A "Forum" szerepe felszabadulás utáni irodalmunk történetében. (1964)

Kovács Sándor Iván: Útleíró utazók - utazási irodalom a XVI-XVII. században. (1972)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei I. (1967)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei II. (1968)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei III. (1969)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Szepsi Csombor Márton ismeretlen értekezése : disputatio physica de metallis .. Dantisci 1617. (1972)

Kovács Ágnes Zsófia: Introduction. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2011. pp. 7-10. (2013)

Kovács Ágnes Zsófia: Papers in English and American studies : Tomus XVIII. - Literature in context : strategies of reading american novels : essays. ISBN 978-963-306-005-6, (2010)

Kozma Dávid: Mi minden történt 1914-ben? : az Est című bulvárlap szerkezete, rovatai, cikktípusai. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 305-337. (2020)

Krajkó Aladár: Schöpflin Aladár Ady-képének változásai. (1983)

Krajkó András: Az ellenforradalmi rendszer irodalompolitikájának kialakulása. (1969)

Krajkó András: Harcok Ady irodalmi örökségéért. (1977)

Krajkó András: Juhász Gyula és az első világháború. (1961)

Krajkó András: A Magyar fa sorsa 1927-ben : viták Makkai Sándor Ady-könyvéről. (1978)

Krajkó András: A Nyugat kritikájának változásai 1919 után. (1972)

Krajkó András: Piros pecséttel nyílik a titok : megjegyzések Juhász Gyula 1918-1919-es szerepének értékeléseihez. (1962)

L

Ladányi Sándor: Aranka György levelei Ráday Gedeonhoz : 1789-1791. (1973)

Lengyel András: Juhász Gyula kiadatlan levelezéséből. (1981)

Lengyel András: A szegedi Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai : katalógus és szövegközlés. (1976)

Lukácsy Sándor: A "Dalhon" folytatása. (1981)

M

Maczelka Csaba: Towards an ecocritical approach of John Milton’s Lycidas. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2013. pp. 29-44. (2013)

Madácsy Piroska: Francia szellem a Nyugatban (1925-1935) : az 1920-30-as évek lírai korszakváltásának művelődéstörténeti hátteréhez. (1992)

Majoros Máté: "Vergilius Evangéliuma" - Faltonia Betitia Proba : Cento Virgilianus. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 125-177. (2020)

Majoros Viktória: Egy cenzúrázott Cupido-kézirat 1764-ből. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 83-99. (2020)

Martin Roxana: Une perspective sur la Transylvanie : le château des Carpathes de Jules Verne. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 19-27. (2019)

Marton Mária: A mitológiai szimbolika forrásai és struktúravesztő ereje Németh Gyászában. (1993)

Maróti Egon: Virtuóz költői játék Hádész kapujában : hexameterek Devecseri prózájában. (1993)

Matuska Ágnes: Papers in English and American studies : Tomus XIX. - The vice-device: Iago and Lear's fool as agents of representational crisis. ISBN 978-963-315-044-3, (2011)

Merényi Varga László: Thordai János Epiktetosz-fordításának stíluskérdéséhez. (1973)

Mihály Csilla: Figuren und Figurenkonstellationen in Kafkas Erzähltheater : zur Erklärungsfunktion der Wiederholungsstrukturen im mittleren Werk Praesens. ISBN 978-3-7069-0839-9, (2015)

Mihályi Dorottya: Touristes au service de l’État : le récit de voyage comme un instrument contre l’indifférence coloniale? In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 101-114. (2020)

Miszti László: A magyar tragikum-elmélet története. (1942)

Molnár Annamária: Vocavere eam preterea multis nominibus : a boccacciói Ops nyomában. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 85-105. (2020)

Máté Györgyi: Jean Bodin és a magyar későreneszánsz. (1981)

Máté Zsuzsanna: Dante Commediája és Madách Tragédiája.

Máté Zsuzsanna: Előszó : "Dante - 750" Kiállítás és Tudományos emlékülés.

Máté Ágnes: Aeneas Évát veszi el : neolatin nászének Esterházy Pál és Thököly Éva menyegzőjére (1682). In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 151-166. (2020)

Máté Ágnes: Névetimológia és növényhatározó egy 17. századi nászénekben : jókívánságok David Spillenberger lőcsei orvos és Susanna Regina Reuther esküvőjére (1659). In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 69-88. (2020)

Mészöly Gedeon: Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. (1930)

N

N. Horváth Béla: József Attila "népiessége" a kortárs kritika tükrében. (1992)

Nacsády József: Ady és az Arany-hagyomány. (1977)

Nacsády József: Az irodalmi népiesség és az 1848/49-es forradalom. (1972)

Nacsády József: Jókai "Delejország"-áról. (1962)

Nacsády József: Jókai műveinek lengyel alakjai. (1961)

Nacsády József: Két kirándulás : adalékok Mikszáth Kálmán életrajzához. (1960)

Nacsády József: Móra Ferenc és a szegedi novellista hagyományok. (1981)

Nacsády József: A "hallgató" Arany és az "Őszikék". (1978)

Nacsády József: A szegedi parasztnovella keletkezése : részlet egy készülő tanulmányból. (1958)

Nagy Barna: Tervezet Ecsedi Báthori István műveinek kiadására. (1972)

Nagyillés János: Anna Maria van Schurman latin nyelvű költeményei az Opuscula 1652-es kiadásában. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 271-305. (2020)

Nussbächer Gernot: Adatok Gyulafi Lestár utazásaihoz. (1971)

Németh Sarolta Katalin: Borsáti Ferenc metamorphosis-a : a protestáns barokk kérdéséhez. (1971)

Németh Sarolta Katalin: Egy elveszettnek hitt Sylvester-nyomtatvány. (1981)

Németh Sarolta Katalin: A Pécsi Disputa szövegeiről. (1973)

Németh Zsófia: Ahogy mi, egyetemisták látjuk Dante Paradicsomát és/vagy a jövőnket : az "Égi paradicsom" - "Földi paradicsom" c. kiállítás 28 alkotása.

O

Olasz Sándor: Heltai Gáspár 56. meséje és a Tinódi-Cronica címlapja. (1972)

Olasz Sándor: Időfelbontás és motívumos szerkesztés a Gyászban. (1991)

Olasz Sándor: Regényfolyam és mítosz : az Utolsó kísérlet a nyugat-európai ösztönzések erőterében. (1992)

Oláh Gábor: Babits Mihály 25 éve. (1932)

Orosz László: Jegyzetek az irodalomtörténetírásról. (1992)

Ortutay Gyula: Tömörkény István. (1934)

Owaimer Oliver: "S nem akad ember, ki meg tudná mondani, milyen volt végórája?" : korai elméletek Petőfi Sándor eltűnéséről. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 167-211. (2020)

P

Papp István: Az Edgar Poe-i életérzés Ady Endre költészetében : adalék Ady költői indulásának vizsgálatához. (1977)

Papp István: Az Edgar Poe-i életérzés Ady Endre költészetében II. : motívumvizsgálat. (1978)

Papp István Géza: "Legszebb csikónk..." : Ady ló-lovas motívumának szimbólumértékéről. (1992)

Pataki Elvira: Átjárók az Olymposra : a görög mitológia és a kortárs magyar YA fantasy. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 89-106. (2020)

Plinius Secundus Caius: Idősebb Plinius a mágiáról : részletek a 28. és 30. könyvből. (2011)

Preszly Lóránd: A költő Móra Ferenc. (1934)

Pál József: A szent tér költői (rím), természeti (rózsa) és természetfölötti (empyreum) megközelítéséről.

Péter László: Babits Mihály textológiai nézetei. (1992)

Péter László: Juhász Gyula és a "fekete báró". (1960)

Péter László: Radnóti Miklós textológiai nézetei. (1991)

Péter László: Todor Manojlović : Ady Endre és Juhász Gyula szerb barátja. In: Tejtestvéreink : négy férfi. pp. 18-36. (2016)

Pósa Péter: Babits Mihály: "Kártyavár". (1956)

Pósa Péter: Keats esztétikájáról és költészetéről : halálának százötvenedik évfordulójára. (1972)

R

Radnóczi Miklós: Kaffka Margit művészi fejlődése. (1934)

Rajka László: Heliodoros Aithiopikájának feldolgozásai a magyar irodalomban. (1917)

Raushangul Mukusheva: Zhesir dauy (жесір дауы ʽwidow debateʼ), or debates related to women in Kazakh rhetoric. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 291-303. (2021)

Rozsnyai Jenő: Élet és ábránd : a portugálok emlékezete : 1993. (1993)

S

Saliga Irén: A Kalotaszeg c. folyóirat repertóriuma. (1993)

Scheiber Sándor and Zsoldos Jenő: Ady Endre levelei Révész Bélához. (1965)

Scheiber Sándor and Zsoldos Jenő and Katona Z. Ferenc: Mikszáth Kálmán levelezéséből. (1976)

Schmidt Edith Erzsébet: Csató Pál : 1804-1841. (1941)

Schulze Brigitte: Der Wortparallelismus als ein Stilmittel der /nord-/ostjakischen Volksdichtung. (1988)

Sipka Sándor: Beőthy Zsolt irodalomtörténeti tankönyve a középiskolai oktatásban. (1976)

Sobolewski Jan: József Attila útja a kommunista költészetig. In: Acta historiae litterarum hungaricarum. pp. 1-22. (1962)

Somi Éva: Az újsztoicizmus (lispius) hatásának nyomai Borsos Tamás naplóiban. (1973)

Somogyi Dániel: Rimay János levele Kővárból Perneszy Erzsébethez. (1971)

Stachó Károly: Az esendőség önarcképe : Örkény rövidprózájának műfaji sajátosságai. (1992)

Stoll Béla: Magyar vers az [ezerötszáznegyvenes] 1540-es évekből. (1981)

Synkellos Theodoros: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei. ISBN 978-963-306-145-9, (2011)

Szabolcsi Gábor: József Attila expresszionizmusának kérdéséhez. (1962)

Szabó Tibor: "Jót keresni, rosszakat kerülni..." : Dante életbölcseletéről.

Szabó Tibor: Szövegértelmező Dante-képek - Kelemen János "Komédiámat hívom tanúmul" : az önreflexió nyelve Danténál című könyvéről.

Szabó T. Attila: Ifj. Heltai Gáspár élete és helyesírása ismeretéhez. (1972)

Szajbély Mihály: A vén cigány "háttere" az 1850-es években. (1981)

Szalay József: A könyvről és a könyvszeretetről. (1931)

Szauder József: Tizenhetedik századi magyar utazó Spanyolországban. (1972)

Szegzárdy-Csengery József: Kosztolányi Dezső. (1938)

Szerb Antal: William Blake. (1928)

Szigeti Lajos: Az "édes mostoha" : József Attila anyaverseihez. (1981)

Szigeti Lajos: Egy Ady-vers értelmezéséhez : Kocsi-út az éjszakában. (1977)

Szigeti Lajos: A "felnőttség" vállalása József Attila költészetében : József Attila Kosztolányi-bírálatának lírai fedezete. (1976)

Szigeti Lajos: A "szabad-ötletek jegyzéke" és a kései versek : József Attila költészetének néhány motívumához. (1978)

Szigeti Lajos László: "Kék, tünde fénnyel" : József Attila vonzásában. (1991)

Szigeti Lajos Sándor: Turris Eburnea : Juhász Gyula és Gulácsy Lajos öröksége. (1992)

Szász Géza: Hogyan olvassunk útleírást? In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 53-80. (2020)

Széles Klára: Vajda János verseinek minőségi fokozatai : természeti-filozófiai lírája. (1993)

Széles Klára: Vajda János és Pósa Lajos : egy líratörténeti epizód. (1992)

Széles Klára: A vers-minőség fokozatai Vajdánál a Gina-versekben. (1991)

Szörényi László: Dayka Gábor latin versei Tóth László fordításában. (1991)

Szörényi László: "Tükröcske : egy ficzkópoéta számára" : Ungvárnémeti Tóth László kritikai fogadtatása. (1981)

Sághy Miklós and Tóth Ákos: Az újmagyar dal : kortárs lírakritika. (2004)

T

Takács László: L. Annaeus Cornutus szerepe a Nero-kori Horatius-reneszánszban. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 9-24. (2020)

Takács Tibor: Madame de Genlis nevelői eszméi. (1936)

Tamás Attila: József Attila költészetével rokon sajátságok Radnóti Miklós lírájában. (1968)

Tamás Attila: Vajda János Alfréd regénye c. műve és a magyar romantika néhány problémája. (1965)

Tamás Attila: A "kép" problematikája a költői műalkotásban. (1969)

Tarnóc Márton: Egy kuruckori vers szövegtörténetéhez : descriptio fortunae incontantiae. (1971)

Ternovácz Dániel: A kulturális hibriditás krónikája : Böndör Pál prózája. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 117-139. (2020)

Tolnai Gábor: Erdély magyar irodalmi élete. (1933)

Tonelli Sándor: Goethe. (1932)

Téglás Jenő Béla: A történeti pasquillus a magyar irodalomban. (1928)

Téglásy Imre: A latin purizmus : keresztény vagy pogány humanizmus? (1981)

Tóth Emőke: Voltaire Henriade-ja és a magyar irodalom. (1933)

Tóth László: Erdélyi biedermeier. (1942)

Tóth Orsolya: Symmachus : Levelek - első könyv 1-12. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 179-202. (2020)

Tóth Sándor: Ungvárnémeti Tóth László poézisének bölcseleti vonatkozásairól. (1991)

Tóth Sándor: Weöres Sándor és Ungvárnémeti Tóth László : egy költői létértelmezés megítéléséhez. (1993)

V

Vajk Ilona: Móricz Zsigmond és Kós Károly találkozása : 1993. (1993)

Vajthó László: Én, Ady Endre. (1929)

Varga András: Molnár Gergely, Melanchthon magyar tanítványa. (1983)

Varga Imre: Egy bujdosó énekünk történetéhez. (1973)

Varga Valéria: Útleírások a római császári korban. (1942)

Visy József: Plinius Panegyricusa és a görög retorikai elméletek. (1936)

Vojnics-Rogics Réka: "No Gyurica, kell-e még a szabadság?" : a Pesti Napló gyermekrovatának funkciói, 1893-1910. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 277-304. (2020)

Vág Sándor: A "La Hongrie Républicaine" és Juhász Gyula. (1956)

Vígh Éva: Emanuele Tesauro politikus Aesopusa. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 127-149. (2020)

Vörös László: Ady és Csinszka : gondolatok Robotos Imre könyvéről. (1977)

Vörös László: Az "új hit" motívum tartalma Juhász Gyulánál. (1963)

Vörös László: Az esztétikai valóságfogalom néhány vitás kérdése. (1973)

Vörös László: A Babits-líra egyik kulcsmotívumáról. (1978)

Vörös László: Illyés Gyula lírájának realizmusa. (1967)

Vörös László: Juhász Gyula bibliai témájú verseiről. (1983)

Vörös László: Át kell-e értékelni Juhász Gyulát? (1992)

W

Wittman Tibor: Az újvilág képe Comenius didaktikai műveiben. (1971)

Y

Yılmaz Barış: Postmodern functions of the mirror in Hungarian and Turkish literatures. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 449-461. (2021)

Z

Zentai Mária: Rimay-hatás Thordai János zsoltáraiban. (1973)

Zentai Mária: Vörösmarty Mihály: A Rom : elemzés. (1981)

Zolnai Béla: Modern irodalmunk és az irodalomtudomány. (1927)

Zsoldos Sándor: Somlyó Zoltán és Juhász Gyula kapcsolata. (1983)

Ó

Ótott Noémi: Az Il Tesoretto forrásainak tükrében. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 15-33. (2020)

Ö

Ötvös Péter: Három psalmus a "paradoxa" fényében. (1981)

Ötvös Péter: Szerelem és idegenség : magyarok egy német verskötetben. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 37-51. (2020)

Ötvös Péter: Thoraconymus Mátyás. (1971)

Đ

Đurić Mina: Fennállásának százhatvanadik évfordulója felé : a Belgrádi Egyetem Filológiai Karának Szerb és Délszláv Irodalmi Tanszéke. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 7-24. (2020)

This list was generated on 2023. február 28. 03:58:52 CET.