Items where Subject is "06. Humanities > 06.02. Languages and Literature > 06.02.03. General literature studies"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z | Ó | Ö | Đ
Number of items at this level: 337.

A

Agárdi, Péter: Adalék a Zrínyi- és Gyöngyösi-hagyomány párhuzamos történetéhez. (1973)

Angyal, Endre: Udvari kultúra, udvari költészet. (1944)

B

Bakucz, Dóra: Undo, redo, delete : visiones del hogar y sus implicaciones en la literatura hispanoamericana contemporánea. In: Acta hispanica 23. pp. 149-161. (2018)

Balázs, Mihály: Veronai Gábor és Szanoki Gergely verses vitája. (1981)

Baranyai, Zsolt: Adalékok Ady Endre és Csáth Géza kapcsolatához. (1977)

Baranyai, Zsolt: Juhász Gyula szépprózája. (1983)

Baranyai, Zsolt: Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban : idő- és értékproblémák a regényben. (1978)

Baranyai, Zsolt: Naturalista szemlélet és szecessziós kompozíció : egy Bródy-novella elemzése. (1976)

Barbaruk, Magdalena: Amereida : realidad cultural abierta para encuentros y colaboración. In: Acta hispanica. pp. 655-662. (2020)

Bartha-Kovács, Katalin: Az ecsetkezelés könnyedsége és a tünékenység esztétikája. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 142-165. (2020)

Baróti, Dezső: Dugonics András és a barokk regény. (1934)

Baróti, Dezső: A Tisza költője. (1992)

Bata, Imre: A megértésből kifejlő bírálat példái : a Németh László-recepcióhoz. (1992)

Bayram, Bülent: An epic about Attila in Chuvash literature : Attilpa Krimkilte. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 87-100. (2021)

Benda, Kálmán: Filiczki János levele 1605-ből. (1973)

Berczik, Árpád: Az összehasonlító irodalomtörténet és a műfordítás néhány problémája. (1960)

Berczik, Árpád: Raimund pályakezdete hazánkban : részlet egy monográfiából. (1958)

Berend, Klára: Az ifjúság irodalmi érdeklődése. (1935)

Bernáth, Árpád: Sprachliche Kunstwerke als Repräsentationen von möglichen Welten : mit einem Anhang über die Geschichte der Germanistik in Ungarn : Studiensammlung. (2004)

Bocsor, Péter: Papers in English and American studies : Tomus XXIII. - Paradigms of authority in the Carver canon. ISBN 978-963-315-118-1, (2013)

Bognár, Zsuzsa: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne. ISBN 978-3-7069-0924-2, (2017)

Borbély, Ferenc: Gyulai mint aesthetikus. (1912)

Bukva, Mátyás and Edelmayer, Zsolt and Mag, Noémi and Tóth, Laura and Varga, Anikó Eszter: Eötvözet VI. : A szegedi Eötvös Loránd Kollégium mai arculata.

Bácskai, Antal: A Zrínyiek erdélyi kapcsolataihoz : levelek 1654-1679-ből. (1972)

Bálint, Sándor: Szilády Áron pályája. (1926)

Bán, Imre: Ismeretlen adatok Otrokocsi Fóris Ferenc életéhez. (1969)

Bárdos, Judit: Szecesszió a Pokolban Mátyus Norbert "Filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításához" című könyvéről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 155-157. (2015)

Bárdos, József: Kapcsolatteremtés a tündérmesékben. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. pp. 181-188. (2020)

Bárdos, József: Kapcsolatteremtés a tündérmesékben : [előadáskivonat]. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. p. 31. (2020)

Bíró, Anna Márta: Az Istenhez vezető út hangjai. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 85-103. (2015)

Bíró, Ferenc: Egy XIX. század eleji kódex Csokonainak tulajdonított versei. (1961)

Bíró, Ferenc: A Mindenes Gyűjtemény (1789-1792) szerkesztőjének nyelv- és irodalomszemléletéhez. (1962)

Bíró, Ferenc: A titkos bú poétája Dayka Gábor, 1768-1796. (1991)

C

Cicero, Marcus Tullius: A jóslásról. ISBN 963 00 7390 0, (2001)

Cs. Simon, István: Az egykori túlsó sor végén : [novella]. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). p. 9. (2007)

Cs. Simon, István: Hodics : [vers]. In: Egy bánsági falu népi műveltségéből, (6). pp. 7-8. (2007)

Cseh, Mária: József Attila-reminiszcenciák Szilágyi Domokos költészetében : 1993. (1993)

Cselik, Ágnes: La herencia cultural europea en las obras de Ricardo Piglia. In: Acta hispanica. pp. 473-480. (2020)

Cselik, Ágnes: Los inmigrantes europeos en las novelas de Ricardo Piglia : lecturas paralelas de las novelas Respiración artificial y La ciudad ausente. In: Acta hispanica 23. pp. 163-171. (2018)

Cserjés, Katalin: Kommentárok a Tragédia űr-színéhez : 1993. (1993)

Csetri, Lajos: Adalékok Döbrentei Erdélyi Múzeumának irodalomszemléletéhez : Buczy Emil tanulmányairól. (1969)

Csetri, Lajos: Berzsenyi "A közelítő tél" című versének előtörténetéhez. (1981)

Csetri, Lajos: Egy Csokonai-vers keletkezéstörténetéhez : A reményhez. (1973)

Csetri, Lajos: A stílus fogalmai és a korstílusok problematikája. (1965)

Csetényi, Korinna: Papers in English and American studies : Tomus XXVI. - Monstrous femininity in Stephen King’s fiction. ISBN 978-963-315-479-3, (2021)

Csipak, Lajos: Horatius hatása az ó- és újklasszikus iskola költőire. (1912)

Csukás, István: Adalékok a két világháború közötti magyar-szlovák irodalmi kapcsolatokhoz : harcok Petőfi szellemi hagyatéka körül. (1972)

Csukás, István: Ady nemzetiségszemlélete. (1977)

Csukás, István: Ady és Ivan Krasko : a magyar és a szlovák szimbolizmus néhány problémája. (1969)

Csukás, István: Irodalmunk nemzetiségszemlélete a szabadságharc után : 1849-1867. (1983)

Csukás, István: Ján Smrek Petőfi-fordításairól. (1967)

Csukás, István: Vajansky műveinek magyar világa. (1976)

Csukás, István: Vajda János és a nemzetiségi kérdés. (1978)

Csukás, István: A nemzetiségi kérdés Kemény, Jósika, Madách és Eötvös műveiben. (1981)

Csúri, Károly: Poetische Konstruktionen : methodologische Studien zu Werken der klassischen Moderne. ISBN 978 3 7069 0887 0, (2016)

D

Demeter, Alice: Tóth Árpád költészete. (1934)

Deréky, Pál: Németh Andor és Kassák Lajos irodalomeszménye a húszas években : 1993. (1993)

Devescovi, Balázs: Eötvös József betegeskedése és halála. In: Aetas, (35) 1. pp. 93-105. (2020)

Diz Villanueva, Alba: La no-ciudad en la narrativa de Maximiliano Barrientos. In: Acta hispanica. pp. 481-491. (2020)

Doerfer, Gerhard: Formen der älteren türkischen Lyrik. ISBN 963 0481 881 1, (1996)

Dombiné Kemény, Erzsébet: Dante hatása a 19. századi zenében. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 56-66. (2015)

Domokos, Péter: Handbuch der uralischen Literaturen. (1982)

Draskóczy, Eszter: Eszkatológia és túlvilág-ábrázolás a Dante előtti népnyelvű irodalomban : a pokol Giacomino da Verona és a Bonvesin de la Riva szerint. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 35-65. (2020)

Dupák, Karina: Női szerepek az Isteni színjátékban. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 104-124. (2015)

Dömötör, Sándor: A betyárromantika. (1930)

E

Enyedi, György and Heinrich, Arnold: Tancredus király leánya Gismunda és Gisquardus széphistóriája : összehasonlító irodalomtörténeti bevezetéssel és jegyzetekkel. (1912)

Erdélyi, ifj. László: Hugo Károly élete és művei. (1933)

Erdélyi, Zsuzsanna: Szent Ferenc és a szent költészet. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 207-221. (2001)

Ertl, Péter: Késő császárkori epitoma- és breviariumszerzők Petrarca glosszáiban. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 67-83. (2020)

Ertl, Péter: Petrarca sétája a római történelemben : a Familiares 6, 2 fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 203-221. (2020)

F

Faludi, István: Ambrus Zoltán elbeszélő művészete. (1941)

Fekete, Kristóf: Zavarba hozott kiskorúságunk - Popovics Zoltán, Szécsényi Endre (szerk.): Esztétika - történelem - hermeneutika : tanulmányok Kisbali László emlékére. In: Különbség, (20) 1. pp. 227-237. (2020)

Felde, Erika: "Bár akármi Amerika mégis legjob oda haza" : Monos Péter kötcsei parasztember amerikás verseinek élményanyaga az 1920-as évek elejéről. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 253-283. (2004)

Firuzi, Mortaza: An overview of Mehmet Akif Ersoy’s ideal generation in Âsım. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 35-43. (2020)

Fischer, Júlia: A nevelés gondolata Bessenyei György munkáiban. (1934)

Frazer-Imregh, Monika: "Ki remélhet magának nagyobb isteni segítséget?" : Angelo Poliziano vigaszlevele Gioviano Pontanóhoz Ferrante király halála alkalmával. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 43-68. (2020)

Fried, István: Irodalomtörténet, irodalmi értékelés - versben : megjegyzések Juhász Gyula egy verstípusához. (1992)

Fried, István: Kétnyelvűség és kulturális kapcsolatok. (1991)

Fried, István: Márai Sándor intézeti regénytöredéke. (1993)

Friggieri, Oliver: Rapporti letterari tra Malta e la Sicilia Prospettive veriste nella narrativa maltese. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 151-163. (2019)

Frivaldszky, Imre: Török Napló. ISBN 978-963-306-577-8, (2017)

Fábricz, Katalin: Love’s labour’s won? : a study on the relationship of William Shakespeare’s Love’s labour’s lost and A midsummer night’s dream. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2012. pp. 13-28. (2013)

G

Gellérfi, Gergő: Igaz történet a nagy halról : Iuvenalis 4. szatírájának fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 109-123. (2020)

Gellérfi, Gergő: Torkig vagyok a képmutatással : Iuvenalis 2. szatírájának fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 223-237. (2020)

Gergely, Gergely: A szegedi tájirodalom. (1943)

Gini, Eleni: El mito de Casandra en Sergio Blanco : divergencias y diálogo intercultural. In: Acta hispanica. pp. 493-503. (2020)

Goncsarova, Galina: Érzelmek és vágyak az érett szocializmus idején : Kalin Janakiev bolgár költő és női rajongói. In: Aetas, (35) 4. pp. 70-84. (2020)

González Santos, Roberto Kaput: El pensamiento cinematográfico de José Revueltas. In: Acta hispanica. pp. 699-709. (2020)

Gyimesi, Tímea: Tolnai Ottó művészetének francia kötődései : geofilozófiai artikulációk. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 101-115. (2020)

Gyuris, György: Baróti Dezső munkássága : válogatott bibliográfia. (1991)

Gyuris, György: Grezsa Ferenc munkássága : válogatott bibliográfia. (1992)

Gál, István: Erdélyi levelek a British Museumban. (1971)

H

Hajdú, Attila: Ailios Aristeidés Athéna istennőhöz írt prózahimnusza (Or. 37.). In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 239-269. (2020)

Halász, Előd: Az idő funkciója a "Varázshegy"-ben. (1960)

Halász, Előd: Bevezetés a Faust II. részéhez. (1956)

Halász, Előd: A múltbanélők : az újabb német politikai regényhez. (1961)

Hegyi, Endre: Szász Gerő élete és irodalmi munkássága. (1942)

Hetény, János: Számvetésem hivatásomról, családomról. ISBN 978 963 508 853 9, (2017)

Holl, Béla: Tasi Gáspár : adalékok XVII. századi fordítás-irodalmunk történetéhez. (1972)

Horváth, Béla: Népszokások József Attila költészetében. (1981)

Horváth, Iván: Balassi poétikája : kérdések. (1973)

Horváth, Iván: Padovában poétikát tanulni. (1981)

Horváth, Károly: A felvilágosodás korának irodalmi irányzatai a közép-kelet-európai irodalmakban. (1972)

Horváth, Károly: A magyar felvilágosult klasszicista dráma helye a műfaj kelet-európai fejlődésében. (1968)

Huszár, Ágnes: Radclyffe Hall, ford. Gy. Horváth László - A magány kútja. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (9) 2. pp. 156-163. (2019)

I

Ilia, Mihály: Egy Ady-motívum tanulságai. (1977)

Ilia, Mihály: Egy Nyugat-kortárs Erdélyben : Tompa László költészetéről. (1972)

Ilia, Mihály: Egy vers értelmezésének lehetőségei : Ady Endre: Az ős kaján. (1966)

Ilia, Mihály: Hatvany Lajos folyóirata: az Esztendő. (1965)

Ilia, Mihály: A Holnap születése. (1960)

Ilia, Mihály: Juhász Gyula Tömörkény-kultusza és Tömörkény-életrajzának kiadástörténete. (1968)

Ilia, Mihály: Juhász Gyula kiadatlan följegyzései Adyról. (1978)

Ilia, Mihály: Juhász Gyula költészetének motívumairól 1908-1911 között. (1962)

Ilia, Mihály: Juhász Gyula levelei Elefánt Olgához. (1983)

Ilia, Mihály: A Nyugat és a Holnap. (1961)

Ilian, Ilinca: Ante el dolor de los demás : propuestas literarias de Rodrigo Rey Rosa. In: Acta hispanica 23. pp. 201-212. (2018)

Işık, Murat: Some biblical Hebrew influence on the Karaim bible translations : the Book of Leviticus, Gözleve Bible (1841). In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 115-129. (2020)

J

Jaksa, Helga: "Búcsúra való ének" : Bálint Sándor ponyvahagyatékának elemzési szempontjai. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 303-312. (2004)

Jankovics, József: Ismeretlen panaszének a kuruckorból. (1973)

Jankovics, József: A Pápai Páriz-család angol kapcsolatainak történetéhez I. : ifjú Pápai Páriz Ferenc londoni levelei. (1972)

Jankovics, József: A levélíró Bethlen Miklós arcképéhez : két kiadatlan levél közlésével. (1971)

Jovićević, Tatjana: Az integrális irodalomtudomány útján és tovább, a kultúratudományok felé : a belgrádi Irodalmi és Művészeti Intézet. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 25-36. (2020)

Juharos, Ferenc: A magyarországi jezsuita iskoladrámák története. (1933)

Juhász, Antal: Thury Zoltán a Szegedi Naplónál. (1962)

Juhász, Ladislaus: De Iano Pannonio interprete graecorum. (1928)

K

Karacs, Zsigmond: Földesiek Ady körül. (1992)

Kardos Ingeborg, Klára: A humor a régi magyar irodalomban : a kódexektől Bessenyeiig. (1942)

Katona, Eszter: El tema de la emigración ilegal en El viaje de los cantores de Hugo Salcedo. In: Acta hispanica 23. pp. 225-239. (2018)

Katona, Eszter: 'La corona de Hungría' de Lope de Vega en busca de traductor : la donación (perdida y encontrada) de Stefan Zweig al Teatro Nacional de Budapest. In: Acta hispanica, (24). pp. 125-136. (2019)

Katzenbach, Zita: Font István emlékezése : egy kéziratos családtörténet elemzése. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 285-302. (2004)

Kelemen, János: A személyiség története és az Isteni színjáték. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 14-22. (2015)

Kelemen, László: Krúdy Gyula. (1938)

Keserű, Bálint: Adalékok Rimay és a Báthoriak kapcsolatához. (1958)

Keserű, Bálint: Epiktétos magyarul - a XVII. század elején. (1963)

Keserű, Bálint: Újfalvi Imre és a magyar későreneszánsz. (1968)

Keserű, Bálint: Újfalvi Imre és az európai "későhumanista ellenzék". (1969)

Keserű, Bálint: A magyar protestáns-polgári későhumanizmus néhány problémája. (1966)

Kiss, Attila: Papers in English and American studies : Tomus XX. - Double anatomy in early modern and postmodern drama. ISBN 978-963-315-015-3, (2010)

Kiss, Attila and Szabari, Antónia: Papers in English and American studies : Tomus V. - The semiotics of revenge : subjectivity and abjection in English Renaissance tragedy ; Demand, desire and the drive in Sidney's texts and their contexts. (1995)

Kiss, Lajos: Babits és Illyés költészetének néhány rokonvonása. (1983)

Kiss, Lajos: Mégegyszer [!még egyszer] a művészi tükrözésről : megjegyzések Barta János válaszához. (1961)

Kiss, Lajos: Németh László, a gondolkodó. (1981)

Kiss, Lajos: Simon István költészete. (1958)

Kiss A., Kriszta: Egy "nyelvi álarc" születése és kiteljesedése : Kakas Márton, Jókai "házi szelleme". In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 257-275. (2020)

Kocsis, Ferenc: (Mis)guiding the reader in Paul Auster’s City of glass. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2016. pp. 81-94. (2013)

Kocziszky, Éva: Berzsenyi Dániel mimésziszelmélete : résztanulmány a Poétai harmonistica magyarázatához. (1981)

Koloh, Gábor Lajos: Baranya szüntelen vonzásában. In: Aetas, (34) 1. pp. 170-173. (2019)

Koltay-Kastner, Jenő: Ugo Foscolo. (1960)

Kordé, Imre: Néhány adat Csokonai "kultúrá"-jának keletkezéséhez. (1958)

Kordé, Imre: A XVIII. századi Szeged és folklorisztikus elemek az Etelkában : részlet. (1961)

Kovács, Edit: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa. ISBN 978 3 7069 0482 7, (2009)

Kovács, Kristóf András: Az analitikus Babits-vers. (1993)

Kovács, Kristóf András: A szemléletes Ady-vers. (1992)

Kovács, Sándor: Szepsi Csombor Márton prózastílusához : mutatvány egy készülő nagyobb Csombor-dolgozatból. (1958)

Kovács, Sándor Iván: Dante neve százötven év magyar irodalmában : 1521-1664. (1966)

Kovács, Sándor Iván: Európai humanista hagyomány szerepe Szepsi Csombor Márton írói fejlődésében : Csombor és Bonifacio. (1960)

Kovács, Sándor Iván: A "Forum" szerepe felszabadulás utáni irodalmunk történetében. (1964)

Kovács, Sándor Iván: Útleíró utazók - utazási irodalom a XVI-XVII. században. (1972)

Kovács, Sándor Iván and Kulcsár, Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei I. (1967)

Kovács, Sándor Iván and Kulcsár, Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei II. (1968)

Kovács, Sándor Iván and Kulcsár, Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei III. (1969)

Kovács, Sándor Iván and Kulcsár, Péter: Szepsi Csombor Márton ismeretlen értekezése : disputatio physica de metallis .. Dantisci 1617. (1972)

Kovács, Ágnes Zsófia: Introduction. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2011. pp. 7-10. (2013)

Kovács, Ágnes Zsófia: Papers in English and American studies : Tomus XVIII. - Literature in context : strategies of reading american novels : essays. ISBN 978-963-306-005-6, (2010)

Kovács, Ágnes Zsófia: Political families : narration, memory and healing in Cristina García’s Dreaming in Cuban. In: Acta hispanica. pp. 519-526. (2020)

Kovács, Ágnes Zsófia: A láthatóság joga Michelle Obama Így lettem című önéletrajzában. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (10) 2. pp. 134-160. (2020)

Kozma, Dávid: Mi minden történt 1914-ben? : az Est című bulvárlap szerkezete, rovatai, cikktípusai. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 305-337. (2020)

Krajkó, Aladár: Schöpflin Aladár Ady-képének változásai. (1983)

Krajkó, András: Az ellenforradalmi rendszer irodalompolitikájának kialakulása. (1969)

Krajkó, András: Harcok Ady irodalmi örökségéért. (1977)

Krajkó, András: Juhász Gyula és az első világháború. (1961)

Krajkó, András: A Magyar fa sorsa 1927-ben : viták Makkai Sándor Ady-könyvéről. (1978)

Krajkó, András: A Nyugat kritikájának változásai 1919 után. (1972)

Krajkó, András: Piros pecséttel nyílik a titok : megjegyzések Juhász Gyula 1918-1919-es szerepének értékeléseihez. (1962)

Kríza, Ildikó: Ethics and social issues in folk ballads : foreword. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 3-4. (2002)

Kádár, Judit: Interszekcionalitás és lokális identitás magyar írónők első világháború utáni Erdélyben játszódó regényeiben : Gulácsy Irén Hamueső. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (10) 1. pp. 3-23. (2020)

L

Ladányi, Sándor: Aranka György levelei Ráday Gedeonhoz : 1789-1791. (1973)

Lengyel, András: Juhász Gyula kiadatlan levelezéséből. (1981)

Lengyel, András: A szegedi Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai : katalógus és szövegközlés. (1976)

Lengyel, Ágnes: Szűz Mária alakja a vallásos ponyvairodalomban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 136-151. (2001)

Lukácsy, Sándor: A "Dalhon" folytatása. (1981)

M

Maczelka, Csaba: Towards an ecocritical approach of John Milton’s Lycidas. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2013. pp. 29-44. (2013)

Madácsy, Piroska: Francia szellem a Nyugatban (1925-1935) : az 1920-30-as évek lírai korszakváltásának művelődéstörténeti hátteréhez. (1992)

Majoros, Máté: "Vergilius Evangéliuma" - Faltonia Betitia Proba : Cento Virgilianus. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 125-177. (2020)

Majoros, Viktória: Egy cenzúrázott Cupido-kézirat 1764-ből. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 83-99. (2020)

Martin, Roxana: Une perspective sur la Transylvanie : le château des Carpathes de Jules Verne. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 19-27. (2019)

Marton, Mária: A mitológiai szimbolika forrásai és struktúravesztő ereje Németh Gyászában. (1993)

Maróti, Egon: Virtuóz költői játék Hádész kapujában : hexameterek Devecseri prózájában. (1993)

Matuska, Ágnes: Papers in English and American studies : Tomus XIX. - The vice-device: Iago and Lear's fool as agents of representational crisis. ISBN 978-963-315-044-3, (2011)

Mejía, Adalberto: Meditaciones sobre la frontera en El imperio de la neomemoria de Heriberto Yépez. In: Acta hispanica 23. pp. 213-223. (2018)

Menczel, Gabriella: Carpe Diem : el incipit como espacio fantástico en los cuentos de Abelardo Castillo. In: Acta hispanica, (25). pp. 185-193. (2020)

Menczel, Gabriella: La oralidad como horizonte temporal de la infancia y del hogar materno en la poesía de César Vallejo y Attila József. In: Acta hispanica, (24). pp. 137-146. (2019)

Merényi Varga, László: Thordai János Epiktetosz-fordításának stíluskérdéséhez. (1973)

Mihály, Csilla: Figuren und Figurenkonstellationen in Kafkas Erzähltheater : zur Erklärungsfunktion der Wiederholungsstrukturen im mittleren Werk Praesens. ISBN 978-3-7069-0839-9, (2015)

Mihályi, Dorottya: Touristes au service de l’État : le récit de voyage comme un instrument contre l’indifférence coloniale? In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 101-114. (2020)

Miszti, László: A magyar tragikum-elmélet története. (1942)

Molnár, Annamária: Vocavere eam preterea multis nominibus : a boccacciói Ops nyomában. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 85-105. (2020)

Máté, Györgyi: Jean Bodin és a magyar későreneszánsz. (1981)

Máté, Zsuzsanna: Dante Commediája és Madách Tragédiája. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 43-55. (2015)

Máté, Zsuzsanna: Előszó : "Dante - 750" Kiállítás és Tudományos emlékülés. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 6-12. (2015)

Máté, Ágnes: Aeneas Évát veszi el : neolatin nászének Esterházy Pál és Thököly Éva menyegzőjére (1682). In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 151-166. (2020)

Máté, Ágnes: Névetimológia és növényhatározó egy 17. századi nászénekben : jókívánságok David Spillenberger lőcsei orvos és Susanna Regina Reuther esküvőjére (1659). In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 69-88. (2020)

Mészáros, Enikő: Zurita y una poesía totalitarista. In: Acta hispanica 23. pp. 189-199. (2018)

Mészöly, Gedeon: Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. (1930)

Mózes, Dóra: A fekete maszkulin flâneurség, városi hangtájképek és nemfehér nők hangjai Teju Cole Open city című regényében. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (10) 2. pp. 161-183. (2020)

N

N. Horváth, Béla: József Attila "népiessége" a kortárs kritika tükrében. (1992)

Nacsády, József: Ady és az Arany-hagyomány. (1977)

Nacsády, József: Az irodalmi népiesség és az 1848/49-es forradalom. (1972)

Nacsády, József: Jókai "Delejország"-áról. (1962)

Nacsády, József: Jókai műveinek lengyel alakjai. (1961)

Nacsády, József: Két kirándulás : adalékok Mikszáth Kálmán életrajzához. (1960)

Nacsády, József: Móra Ferenc és a szegedi novellista hagyományok. (1981)

Nacsády, József: A "hallgató" Arany és az "Őszikék". (1978)

Nacsády, József: A szegedi parasztnovella keletkezése : részlet egy készülő tanulmányból. (1958)

Nagy, Barna: Tervezet Ecsedi Báthori István műveinek kiadására. (1972)

Nagy, Marcel: El profesor y el decadente : dos reacciones al positivismo en la generación del 900 en el Uruguay: José Enrique Rodó y Julio Herrera y Reissig. In: Acta hispanica 23. pp. 39-53. (2018)

Nagyillés, János: Anna Maria van Schurman latin nyelvű költeményei az Opuscula 1652-es kiadásában. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 271-305. (2020)

Nemes, Krisztina: La imagen de Marruecos en la "nueva" literatura catalana, o el poder de la identidad : Pensamientos en conexión de L'últim patriarca de Najat El Hachmi. In: Acta hispanica, (25). pp. 195-205. (2020)

Nussbächer, Gernot: Adatok Gyulafi Lestár utazásaihoz. (1971)

Németh, Sarolta Katalin: Borsáti Ferenc metamorphosis-a : a protestáns barokk kérdéséhez. (1971)

Németh, Sarolta Katalin: Egy elveszettnek hitt Sylvester-nyomtatvány. (1981)

Németh, Sarolta Katalin: A Pécsi Disputa szövegeiről. (1973)

Németh, Tibor: Egy tudós kocsis, Váli Mari emlékirataiból. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 592-598. (2010)

Németh, Zsófia: Ahogy mi, egyetemisták látjuk Dante Paradicsomát és/vagy a jövőnket : az "Égi paradicsom" - "Földi paradicsom" c. kiállítás 28 alkotása. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 126-153. (2015)

Núñez Villavicencio, Herminio: György Lukács, consideraciones sobre su concepción de novela : Remembranzas de un latinoamericano. In: Acta hispanica. pp. 537-549. (2020)

O

Olasz, Sándor: Heltai Gáspár 56. meséje és a Tinódi-Cronica címlapja. (1972)

Olasz, Sándor: Időfelbontás és motívumos szerkesztés a Gyászban. (1991)

Olasz, Sándor: Regényfolyam és mítosz : az Utolsó kísérlet a nyugat-európai ösztönzések erőterében. (1992)

Oláh, Gábor: Babits Mihály 25 éve. (1932)

Orosz, László: Jegyzetek az irodalomtörténetírásról. (1992)

Ortutay, Gyula: Tömörkény István. (1934)

Owaimer, Oliver: "S nem akad ember, ki meg tudná mondani, milyen volt végórája?" : korai elméletek Petőfi Sándor eltűnéséről. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 167-211. (2020)

P

Palazón Mayoral, María Rosa: ¿Un pensador utópico muere de hambre? : Lizardi y el liberalismo. In: Acta hispanica. pp. 551-562. (2020)

Papp, István: Az Edgar Poe-i életérzés Ady Endre költészetében : adalék Ady költői indulásának vizsgálatához. (1977)

Papp, István: Az Edgar Poe-i életérzés Ady Endre költészetében II. : motívumvizsgálat. (1978)

Papp, István Géza: "Legszebb csikónk..." : Ady ló-lovas motívumának szimbólumértékéről. (1992)

Pataki, Elvira: Átjárók az Olymposra : a görög mitológia és a kortárs magyar YA fantasy. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 89-106. (2020)

Plinius Secundus, Caius: Idősebb Plinius a mágiáról : részletek a 28. és 30. könyvből. (2011)

Preszly, Lóránd: A költő Móra Ferenc. (1934)

Pál, József: A szent tér költői (rím), természeti (rózsa) és természetfölötti (empyreum) megközelítéséről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 23-33. (2015)

Péter, László: Babits Mihály textológiai nézetei. (1992)

Péter, László: Juhász Gyula és a "fekete báró". (1960)

Péter, László: Radnóti Miklós textológiai nézetei. (1991)

Péter, László: Todor Manojlović : Ady Endre és Juhász Gyula szerb barátja. In: Tejtestvéreink : négy férfi. pp. 18-36. (2016)

Pósa, Péter: Babits Mihály: "Kártyavár". (1956)

Pósa, Péter: Keats esztétikájáról és költészetéről : halálának százötvenedik évfordulójára. (1972)

R

Radnóczi, Miklós: Kaffka Margit művészi fejlődése. (1934)

Rajka, László: Heliodoros Aithiopikájának feldolgozásai a magyar irodalomban. (1917)

Raushangul, Mukusheva: Zhesir dauy (жесір дауы ʽwidow debateʼ), or debates related to women in Kazakh rhetoric. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 291-303. (2021)

Riccardi, Giuseppe Gatti: Una escritura que se olvida de las fronteras : visión supranacional y desterritorialización de la trama en los relatos del uruguayo Daniel Mella. In: Acta hispanica 23. pp. 173-188. (2018)

Rozsnyai, Jenő: Élet és ábránd : a portugálok emlékezete : 1993. (1993)

S

Saliga, Irén: A Kalotaszeg c. folyóirat repertóriuma. (1993)

Scheiber, Sándor and Zsoldos, Jenő: Ady Endre levelei Révész Bélához. (1965)

Scheiber, Sándor and Zsoldos, Jenő and Katona, Z. Ferenc: Mikszáth Kálmán levelezéséből. (1976)

Schmidt, Edith Erzsébet: Csató Pál : 1804-1841. (1941)

Schulze, Brigitte: Der Wortparallelismus als ein Stilmittel der /nord-/ostjakischen Volksdichtung. (1988)

Serrano Navarro, Bruno: Los cuerpos ante el poder : representaciones de la violencia en la poesía chilena del periodo dictatorial. In: Acta hispanica. pp. 573-585. (2020)

Sinitcyna, Daria: Poesía cubana traducida por Joseph Brodsky. In: Acta hispanica. pp. 587-598. (2020)

Sipka, Sándor: Beőthy Zsolt irodalomtörténeti tankönyve a középiskolai oktatásban. (1976)

Sobolewski, Jan: József Attila útja a kommunista költészetig. In: Acta historiae litterarum hungaricarum. pp. 1-22. (1962)

Somi, Éva: Az újsztoicizmus (lispius) hatásának nyomai Borsos Tamás naplóiban. (1973)

Somogyi, Dániel: Rimay János levele Kővárból Perneszy Erzsébethez. (1971)

Spathi, Aglaía: Discriminación y violencia : el caso de "Vals capricho" de Rosario Castellanos y "Teresa" de Onelio Jorge Cardoso. In: Acta hispanica. pp. 599-607. (2020)

Stachó, Károly: Az esendőség önarcképe : Örkény rövidprózájának műfaji sajátosságai. (1992)

Stoll, Béla: Magyar vers az [ezerötszáznegyvenes] 1540-es évekből. (1981)

Synkellos, Theodoros: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei. ISBN 978-963-306-145-9, (2011)

Szabolcsi, Gábor: József Attila expresszionizmusának kérdéséhez. (1962)

Szabó, Tibor: "Jót keresni, rosszakat kerülni..." : Dante életbölcseletéről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 34-42. (2015)

Szabó, Tibor: Szövegértelmező Dante-képek - Kelemen János "Komédiámat hívom tanúmul" : az önreflexió nyelve Danténál című könyvéről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 158-160. (2015)

Szabó T., Attila: Ifj. Heltai Gáspár élete és helyesírása ismeretéhez. (1972)

Szajbély, Mihály: A vén cigány "háttere" az 1850-es években. (1981)

Szalay, József: A könyvről és a könyvszeretetről. (1931)

Szauder, József: Tizenhetedik századi magyar utazó Spanyolországban. (1972)

Szegzárdy-Csengery, József: Kosztolányi Dezső. (1938)

Szerb, Antal: William Blake. (1928)

Szigeti, Lajos: Az "édes mostoha" : József Attila anyaverseihez. (1981)

Szigeti, Lajos: Egy Ady-vers értelmezéséhez : Kocsi-út az éjszakában. (1977)

Szigeti, Lajos: A "felnőttség" vállalása József Attila költészetében : József Attila Kosztolányi-bírálatának lírai fedezete. (1976)

Szigeti, Lajos: A "szabad-ötletek jegyzéke" és a kései versek : József Attila költészetének néhány motívumához. (1978)

Szigeti, Lajos László: "Kék, tünde fénnyel" : József Attila vonzásában. (1991)

Szigeti, Lajos Sándor: Turris Eburnea : Juhász Gyula és Gulácsy Lajos öröksége. (1992)

Szász, Géza: Hogyan olvassunk útleírást? In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 53-80. (2020)

Széles, Klára: Vajda János verseinek minőségi fokozatai : természeti-filozófiai lírája. (1993)

Széles, Klára: Vajda János és Pósa Lajos : egy líratörténeti epizód. (1992)

Széles, Klára: A vers-minőség fokozatai Vajdánál a Gina-versekben. (1991)

Szörényi, László: Dayka Gábor latin versei Tóth László fordításában. (1991)

Szörényi, László: "Tükröcske : egy ficzkópoéta számára" : Ungvárnémeti Tóth László kritikai fogadtatása. (1981)

Sághy, Miklós and Tóth, Ákos: Az újmagyar dal : kortárs lírakritika. (2004)

T

Takács, László: L. Annaeus Cornutus szerepe a Nero-kori Horatius-reneszánszban. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 9-24. (2020)

Takács, Tibor: Madame de Genlis nevelői eszméi. (1936)

Tamás, Attila: József Attila költészetével rokon sajátságok Radnóti Miklós lírájában. (1968)

Tamás, Attila: Vajda János Alfréd regénye c. műve és a magyar romantika néhány problémája. (1965)

Tamás, Attila: A "kép" problematikája a költői műalkotásban. (1969)

Tarnóc, Márton: Egy kuruckori vers szövegtörténetéhez : descriptio fortunae incontantiae. (1971)

Taskovics, Viktória: Halálperformanszok Patti Smith memoárjában : M Train. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (10) 2. pp. 202-215. (2020)

Ternovácz, Dániel: A kulturális hibriditás krónikája : Böndör Pál prózája. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 117-139. (2020)

Tolnai, Gábor: Erdély magyar irodalmi élete. (1933)

Tonelli, Sándor: Goethe. (1932)

Téglás, Jenő Béla: A történeti pasquillus a magyar irodalomban. (1928)

Téglásy, Imre: A latin purizmus : keresztény vagy pogány humanizmus? (1981)

Tóth, Emőke: Voltaire Henriade-ja és a magyar irodalom. (1933)

Tóth, László: Erdélyi biedermeier. (1942)

Tóth, Orsolya: Symmachus : Levelek - első könyv 1-12. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 179-202. (2020)

Tóth, Sándor: Ungvárnémeti Tóth László poézisének bölcseleti vonatkozásairól. (1991)

Tóth, Sándor: Weöres Sándor és Ungvárnémeti Tóth László : egy költői létértelmezés megítéléséhez. (1993)

Tóth, Zsófia Anna: Latina humor in the works of Sandra Cisneros. In: Acta hispanica. pp. 609-616. (2020)

V

Vajk, Ilona: Móricz Zsigmond és Kós Károly találkozása : 1993. (1993)

Vajthó, László: Én, Ady Endre. (1929)

Varga, András: Molnár Gergely, Melanchthon magyar tanítványa. (1983)

Varga, Imre: Egy bujdosó énekünk történetéhez. (1973)

Varga, Valéria: Útleírások a római császári korban. (1942)

Villarreal, Jaime: Mariátegui y Chaplin, vanguardismo cinematográfico e industria cultural. In: Acta hispanica. pp. 747-757. (2020)

Visy, József: Plinius Panegyricusa és a görög retorikai elméletek. (1936)

Vojnics-Rogics, Réka: "No Gyurica, kell-e még a szabadság?" : a Pesti Napló gyermekrovatának funkciói, 1893-1910. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 277-304. (2020)

Vág, Sándor: A "La Hongrie Républicaine" és Juhász Gyula. (1956)

Vígh, Éva: Emanuele Tesauro politikus Aesopusa. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 127-149. (2020)

Vörös, László: Ady és Csinszka : gondolatok Robotos Imre könyvéről. (1977)

Vörös, László: Az "új hit" motívum tartalma Juhász Gyulánál. (1963)

Vörös, László: Az esztétikai valóságfogalom néhány vitás kérdése. (1973)

Vörös, László: A Babits-líra egyik kulcsmotívumáról. (1978)

Vörös, László: Illyés Gyula lírájának realizmusa. (1967)

Vörös, László: Juhász Gyula bibliai témájú verseiről. (1983)

Vörös, László: Át kell-e értékelni Juhász Gyulát? (1992)

W

Walczak, Grażyna: La violencia de género en tres novelas policiacas negras de escritoras mexicanas : Patricia Valladares, Laura Esquivel y Fernanda Melchor. In: Acta hispanica. pp. 617-625. (2020)

Weinberg Marchevsky, Liliana: Montaigne y el ensayo del Nuevo Mundo. In: Acta hispanica. pp. 759-769. (2020)

Wittman, Tibor: Az újvilág képe Comenius didaktikai műveiben. (1971)

Y

Yılmaz, Barış: Postmodern functions of the mirror in Hungarian and Turkish literatures. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 449-461. (2021)

Z

Zentai, Mária: Rimay-hatás Thordai János zsoltáraiban. (1973)

Zentai, Mária: Vörösmarty Mihály: A Rom : elemzés. (1981)

Zolnai, Béla: Modern irodalmunk és az irodalomtudomány. (1927)

Zombory, Gabriella: Teatro contemporáneo de España en traducción húngara : dos antologías. In: Acta hispanica, (24). pp. 161-166. (2019)

Zsoldos, Sándor: Somlyó Zoltán és Juhász Gyula kapcsolata. (1983)

Ó

Ótott, Noémi: Az Il Tesoretto forrásainak tükrében. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 15-33. (2020)

Ö

Ötvös, Péter: Három psalmus a "paradoxa" fényében. (1981)

Ötvös, Péter: Szerelem és idegenség : magyarok egy német verskötetben. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 37-51. (2020)

Ötvös, Péter: Thoraconymus Mátyás. (1971)

Đ

Đurić, Mina: Fennállásának százhatvanadik évfordulója felé : a Belgrádi Egyetem Filológiai Karának Szerb és Délszláv Irodalmi Tanszéke. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 7-24. (2020)

This list was generated on 2022. január 21. 14:30:25 CET.