Items where Subject is "06.02.03. General literature studies"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 361.

Article

Bartha-Kovács Katalin: Az ecsetkezelés könnyedsége és a tünékenység esztétikája. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 142-165. (2020)

Bárdos Judit: Szecesszió a Pokolban Mátyus Norbert "Filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításához" című könyvéről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 155-157. (2015)

Bárdos József: Kapcsolatteremtés a tündérmesékben. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. pp. 181-188. (2020)

Bárdos József: Kapcsolatteremtés a tündérmesékben : [előadáskivonat]. In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. p. 31. (2020)

Bíró Anna Márta: Az Istenhez vezető út hangjai. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 85-103. (2015)

Devescovi Balázs: Eötvös József betegeskedése és halála. In: Aetas, (35) 1. pp. 93-105. (2020)

Dombiné Kemény Erzsébet: Dante hatása a 19. századi zenében. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 56-66. (2015)

Draskóczy Eszter: Eszkatológia és túlvilág-ábrázolás a Dante előtti népnyelvű irodalomban : a pokol Giacomino da Verona és a Bonvesin de la Riva szerint. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 35-65. (2020)

Dupák Karina: Női szerepek az Isteni színjátékban. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 104-124. (2015)

Ertl Péter: Késő császárkori epitoma- és breviariumszerzők Petrarca glosszáiban. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 67-83. (2020)

Ertl Péter: Petrarca sétája a római történelemben : a Familiares 6, 2 fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 203-221. (2020)

Fekete Kristóf: Zavarba hozott kiskorúságunk - Popovics Zoltán, Szécsényi Endre (szerk.): Esztétika - történelem - hermeneutika : tanulmányok Kisbali László emlékére. In: Különbség, (20) 1. pp. 227-237. (2020)

Firuzi Mortaza: An overview of Mehmet Akif Ersoy’s ideal generation in Âsım. In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 35-43. (2020)

Frazer-Imregh Monika: "Ki remélhet magának nagyobb isteni segítséget?" : Angelo Poliziano vigaszlevele Gioviano Pontanóhoz Ferrante király halála alkalmával. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 43-68. (2020)

Friggieri Oliver: Rapporti letterari tra Malta e la Sicilia Prospettive veriste nella narrativa maltese. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 151-163. (2019)

Gellérfi Gergő: Igaz történet a nagy halról : Iuvenalis 4. szatírájának fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 109-123. (2020)

Gellérfi Gergő: Torkig vagyok a képmutatással : Iuvenalis 2. szatírájának fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 223-237. (2020)

Goncsarova Galina: Érzelmek és vágyak az érett szocializmus idején : Kalin Janakiev bolgár költő és női rajongói. In: Aetas, (35) 4. pp. 70-84. (2020)

Gyimesi Tímea: Tolnai Ottó művészetének francia kötődései : geofilozófiai artikulációk. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 101-115. (2020)

Hajdú Attila: Ailios Aristeidés Athéna istennőhöz írt prózahimnusza (Or. 37.). In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 239-269. (2020)

Işık Murat: Some biblical Hebrew influence on the Karaim bible translations : the Book of Leviticus, Gözleve Bible (1841). In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 115-129. (2020)

Jovićević Tatjana: Az integrális irodalomtudomány útján és tovább, a kultúratudományok felé : a belgrádi Irodalmi és Művészeti Intézet. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 25-36. (2020)

Kelemen János: A személyiség története és az Isteni színjáték. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 14-22. (2015)

Kiss A. Kriszta: Egy "nyelvi álarc" születése és kiteljesedése : Kakas Márton, Jókai "házi szelleme". In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 257-275. (2020)

Koloh Gábor Lajos: Baranya szüntelen vonzásában. In: Aetas, (34) 1. pp. 170-173. (2019)

Kozma Dávid: Mi minden történt 1914-ben? : az Est című bulvárlap szerkezete, rovatai, cikktípusai. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 305-337. (2020)

Majoros Máté: "Vergilius Evangéliuma" - Faltonia Betitia Proba : Cento Virgilianus. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 125-177. (2020)

Majoros Viktória: Egy cenzúrázott Cupido-kézirat 1764-ből. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 83-99. (2020)

Martin Roxana: Une perspective sur la Transylvanie : le château des Carpathes de Jules Verne. In: Mediterrán tanulmányok, (28). pp. 19-27. (2019)

Mihályi Dorottya: Touristes au service de l’État : le récit de voyage comme un instrument contre l’indifférence coloniale? In: Mediterrán tanulmányok, (30). pp. 101-114. (2020)

Molnár Annamária: Vocavere eam preterea multis nominibus : a boccacciói Ops nyomában. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 85-105. (2020)

Máté Zsuzsanna: Dante Commediája és Madách Tragédiája. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 43-55. (2015)

Máté Zsuzsanna: Előszó : "Dante - 750" Kiállítás és Tudományos emlékülés. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 6-12. (2015)

Máté Ágnes: Aeneas Évát veszi el : neolatin nászének Esterházy Pál és Thököly Éva menyegzőjére (1682). In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 151-166. (2020)

Máté Ágnes: Névetimológia és növényhatározó egy 17. századi nászénekben : jókívánságok David Spillenberger lőcsei orvos és Susanna Regina Reuther esküvőjére (1659). In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 69-88. (2020)

Nagyillés János: Anna Maria van Schurman latin nyelvű költeményei az Opuscula 1652-es kiadásában. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 271-305. (2020)

Németh Zsófia: Ahogy mi, egyetemisták látjuk Dante Paradicsomát és/vagy a jövőnket : az "Égi paradicsom" - "Földi paradicsom" c. kiállítás 28 alkotása. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 126-153. (2015)

Owaimer Oliver: "S nem akad ember, ki meg tudná mondani, milyen volt végórája?" : korai elméletek Petőfi Sándor eltűnéséről. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 167-211. (2020)

Pataki Elvira: Átjárók az Olymposra : a görög mitológia és a kortárs magyar YA fantasy. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 89-106. (2020)

Pál József: A szent tér költői (rím), természeti (rózsa) és természetfölötti (empyreum) megközelítéséről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 23-33. (2015)

Sobolewski Jan: József Attila útja a kommunista költészetig. In: Acta historiae litterarum hungaricarum. pp. 1-22. (1962)

Szabó Tibor: "Jót keresni, rosszakat kerülni..." : Dante életbölcseletéről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 34-42. (2015)

Szabó Tibor: Szövegértelmező Dante-képek - Kelemen János "Komédiámat hívom tanúmul" : az önreflexió nyelve Danténál című könyvéről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 158-160. (2015)

Szász Géza: Hogyan olvassunk útleírást? In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 53-80. (2020)

Takács László: L. Annaeus Cornutus szerepe a Nero-kori Horatius-reneszánszban. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 9-24. (2020)

Ternovácz Dániel: A kulturális hibriditás krónikája : Böndör Pál prózája. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 117-139. (2020)

Tóth Orsolya: Symmachus : Levelek - első könyv 1-12. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 179-202. (2020)

Vojnics-Rogics Réka: "No Gyurica, kell-e még a szabadság?" : a Pesti Napló gyermekrovatának funkciói, 1893-1910. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 277-304. (2020)

Vígh Éva: Emanuele Tesauro politikus Aesopusa. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 127-149. (2020)

Ótott Noémi: Az Il Tesoretto forrásainak tükrében. In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 15-33. (2020)

Ötvös Péter: Szerelem és idegenség : magyarok egy német verskötetben. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 37-51. (2020)

Đurić Mina: Fennállásának százhatvanadik évfordulója felé : a Belgrádi Egyetem Filológiai Karának Szerb és Délszláv Irodalmi Tanszéke. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 7-24. (2020)

Book

A 20. század kataklizmái és az 1956-os forradalom. ISBN 963 482 681 4, (2004)

Az elbeszélés értelmezésének stratégiái. (1985)

Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok - a Szegeden, 1978. szeptember 14-16-án tartott irodalomelméleti konferencia előadásai. (1980)

Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr. ISBN 978-3-7069-0825-2, (2015)

Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen. (2009)

Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből. (1996)

Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000. ISBN 963 472 557 0, (2001)

Chrestomathia Sibirica : Auswahl aus der Volksdichtung der sibirischen Urvölker I. : Textband. (1977)

"Das Wort sei gewagt?": ein Symposium zum Werk von Peter Handke. ISBN 978-3-7069-0946-4, (2019)

Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945. (1993)

Die wachsenden Ringe des Lebens : Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur. ISBN 978 3 7069 0920 4, (2017)

Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende. (1998)

Erzählstrukturen II. : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende. (1999)

Fejezetek a mai magyar irodalomból. (2001)

Fejezetek a világirodalom köréből. (2002)

Fictionality. (1984)

Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes. (1992)

From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2011. ISBN 978-963-306-214-2, (2013)

"Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann. ISBN 978 963 482 853 2, (2008)

Irodalomelméleti tanulmányok. (2003)

Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I. (1997)

Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről II. (1999)

Irodalomtörténet és -elmélet, színházelmélet és komparatisztika. (2011)

Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok Szegedről. (2000)

Ismét a komparatív megértésről. (2007)

"Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard. (2010)

Komparatisztika, irodalom- és kultúratudomány. (2008)

Literarischer Text und Kontext : ein Buch für Károly Csúri. ISBN 978-3-7069-0986-0, (2018)

Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten. (1980)

Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga]. ISBN 963 482 231 2, (1997)

Marcus Tullius Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde. (2001)

Mary Rowlandson fogságának és szabadulásának elbeszélése. (2001)

Netz-Werk : II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten. (1999)

Nézőpont és jelentés. ISBN 978 963 9954 31 1, (2010)

Simple forms = Einfache Formen. (1982)

Studies in modern philology and theory of literature. (2006)

Studies in the semantics of narrative = Beiträge zur Semantik der Erzählung. ISBN 963 481 171 X, (1980)

Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből. (2005)

Személyes metafizika és az igazság szabadsága. ISBN 963 482 497 8, (2000)

Szövegek között 14. (2009)

Szövegek között 17. (2013)

Szövegek között 18. (2013)

Szövegek között 19. (2015)

Szövegek között 20. (2016)

Wege in die Seele : ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler. ISBN 978 3 7069 0755 2, (2013)

Új elméletek a narratológiában. ISBN 978 963 9954 26 7, (2010)

A műértelmezés helye az irodalomtudományban : a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottsága és a Szegedi Akadémiai Bizottság Irodalmi Jelentéstan Kutatócsoportja által 1989. szept. 21-23. között Szegeden rendezett konferencia előadásai. ISBN 963 481 878 1, (1990)

Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok. (2009)

Österreichische Identität und Kultur. ISBN 978 963 482 830 3, (2007)

A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából. ISBN 963 482 287 8, (1998)

Marcus Tullius Cicero M. Caelius védelmében mondott beszéde. (1999)

Papers in English and American studies : Tomus X. - The iconography of the fantastic : Eastern and Western traditions of European iconography 2. ISBN 963 482 496 X, (2002)

Papers in English and American studies : Tomus XVII. - What constitutes the fantastic? ISBN 978-963-482-991-1, (2009)

Szemelvények Aeneas Sylvius Piccolomini "Európa" c. művéből. (1999)

Szövegek között 22. (2020)

Szövegek között 23. (2021)

Szövegek között 24. (2021)

A kán és a vezír : kazak népmesék. ISBN 978-963-306-112-1, (2011)

A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig. (2019)

Agárdi Péter: Adalék a Zrínyi- és Gyöngyösi-hagyomány párhuzamos történetéhez. (1973)

Angyal Endre: Udvari kultúra, udvari költészet. (1944)

Balázs Mihály: Veronai Gábor és Szanoki Gergely verses vitája. (1981)

Baranyai Zsolt: Adalékok Ady Endre és Csáth Géza kapcsolatához. (1977)

Baranyai Zsolt: Juhász Gyula szépprózája. (1983)

Baranyai Zsolt: Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban : idő- és értékproblémák a regényben. (1978)

Baranyai Zsolt: Naturalista szemlélet és szecessziós kompozíció : egy Bródy-novella elemzése. (1976)

Baróti Dezső: Dugonics András és a barokk regény. (1934)

Baróti Dezső: A Tisza költője. (1992)

Bata Imre: A megértésből kifejlő bírálat példái : a Németh László-recepcióhoz. (1992)

Benda Kálmán: Filiczki János levele 1605-ből. (1973)

Berczik Árpád: Az összehasonlító irodalomtörténet és a műfordítás néhány problémája. (1960)

Berczik Árpád: Raimund pályakezdete hazánkban : részlet egy monográfiából. (1958)

Berend Klára: Az ifjúság irodalmi érdeklődése. (1935)

Bernáth Árpád: Sprachliche Kunstwerke als Repräsentationen von möglichen Welten : mit einem Anhang über die Geschichte der Germanistik in Ungarn : Studiensammlung. (2004)

Bocsor Péter: Papers in English and American studies : Tomus XXIII. - Paradigms of authority in the Carver canon. ISBN 978-963-315-118-1, (2013)

Bognár Zsuzsa: "als Mischprodukt verrufen" : der literarische Essay der Moderne. ISBN 978-3-7069-0924-2, (2017)

Borbély Ferenc: Gyulai mint aesthetikus. (1912)

Bácskai Antal: A Zrínyiek erdélyi kapcsolataihoz : levelek 1654-1679-ből. (1972)

Bálint Sándor: Szilády Áron pályája. (1926)

Bán Imre: Ismeretlen adatok Otrokocsi Fóris Ferenc életéhez. (1969)

Bíró Ferenc: Egy XIX. század eleji kódex Csokonainak tulajdonított versei. (1961)

Bíró Ferenc: A Mindenes Gyűjtemény (1789-1792) szerkesztőjének nyelv- és irodalomszemléletéhez. (1962)

Bíró Ferenc: A titkos bú poétája Dayka Gábor, 1768-1796. (1991)

Cicero Marcus Tullius: A jóslásról. ISBN 963 00 7390 0, (2001)

Cseh Mária: József Attila-reminiszcenciák Szilágyi Domokos költészetében : 1993. (1993)

Cserjés Katalin: Kommentárok a Tragédia űr-színéhez : 1993. (1993)

Csetri Lajos: Adalékok Döbrentei Erdélyi Múzeumának irodalomszemléletéhez : Buczy Emil tanulmányairól. (1969)

Csetri Lajos: Berzsenyi "A közelítő tél" című versének előtörténetéhez. (1981)

Csetri Lajos: Egy Csokonai-vers keletkezéstörténetéhez : A reményhez. (1973)

Csetri Lajos: A stílus fogalmai és a korstílusok problematikája. (1965)

Csetényi Korinna: Papers in English and American studies : Tomus XXVI. - Monstrous femininity in Stephen King’s fiction. ISBN 978-963-315-479-3, (2021)

Csipak Lajos: Horatius hatása az ó- és újklasszikus iskola költőire. (1912)

Csukás István: Adalékok a két világháború közötti magyar-szlovák irodalmi kapcsolatokhoz : harcok Petőfi szellemi hagyatéka körül. (1972)

Csukás István: Ady nemzetiségszemlélete. (1977)

Csukás István: Ady és Ivan Krasko : a magyar és a szlovák szimbolizmus néhány problémája. (1969)

Csukás István: Irodalmunk nemzetiségszemlélete a szabadságharc után : 1849-1867. (1983)

Csukás István: Ján Smrek Petőfi-fordításairól. (1967)

Csukás István: Vajansky műveinek magyar világa. (1976)

Csukás István: Vajda János és a nemzetiségi kérdés. (1978)

Csukás István: A nemzetiségi kérdés Kemény, Jósika, Madách és Eötvös műveiben. (1981)

Csúri Károly: Poetische Konstruktionen : methodologische Studien zu Werken der klassischen Moderne. ISBN 978 3 7069 0887 0, (2016)

Demeter Alice: Tóth Árpád költészete. (1934)

Deréky Pál: Németh Andor és Kassák Lajos irodalomeszménye a húszas években : 1993. (1993)

Doerfer Gerhard: Formen der älteren türkischen Lyrik. ISBN 963 0481 881 1, (1996)

Domokos Péter: Handbuch der uralischen Literaturen. (1982)

Dömötör Sándor: A betyárromantika. (1930)

Enyedi György and Heinrich Arnold: Tancredus király leánya Gismunda és Gisquardus széphistóriája : összehasonlító irodalomtörténeti bevezetéssel és jegyzetekkel. (1912)

ifj. Erdélyi László: Hugo Károly élete és művei. (1933)

Faludi István: Ambrus Zoltán elbeszélő művészete. (1941)

Fischer Júlia: A nevelés gondolata Bessenyei György munkáiban. (1934)

Fried István: Irodalomtörténet, irodalmi értékelés - versben : megjegyzések Juhász Gyula egy verstípusához. (1992)

Fried István: Kétnyelvűség és kulturális kapcsolatok. (1991)

Fried István: Márai Sándor intézeti regénytöredéke. (1993)

Frivaldszky Imre: Török Napló. ISBN 978-963-306-577-8, (2017)

Gergely Gergely: A szegedi tájirodalom. (1943)

Gyuris György: Baróti Dezső munkássága : válogatott bibliográfia. (1991)

Gyuris György: Grezsa Ferenc munkássága : válogatott bibliográfia. (1992)

Gál István: Erdélyi levelek a British Museumban. (1971)

Halász Előd: Az idő funkciója a "Varázshegy"-ben. (1960)

Halász Előd: Bevezetés a Faust II. részéhez. (1956)

Halász Előd: A múltbanélők : az újabb német politikai regényhez. (1961)

Hegyi Endre: Szász Gerő élete és irodalmi munkássága. (1942)

Hetény János: Számvetésem hivatásomról, családomról. ISBN 978 963 508 853 9, (2017)

Holl Béla: Tasi Gáspár : adalékok XVII. századi fordítás-irodalmunk történetéhez. (1972)

Horváth Béla: Népszokások József Attila költészetében. (1981)

Horváth Iván: Balassi poétikája : kérdések. (1973)

Horváth Iván: Padovában poétikát tanulni. (1981)

Horváth Károly: A felvilágosodás korának irodalmi irányzatai a közép-kelet-európai irodalmakban. (1972)

Horváth Károly: A magyar felvilágosult klasszicista dráma helye a műfaj kelet-európai fejlődésében. (1968)

Ilia Mihály: Egy Ady-motívum tanulságai. (1977)

Ilia Mihály: Egy Nyugat-kortárs Erdélyben : Tompa László költészetéről. (1972)

Ilia Mihály: Egy vers értelmezésének lehetőségei : Ady Endre: Az ős kaján. (1966)

Ilia Mihály: Hatvany Lajos folyóirata: az Esztendő. (1965)

Ilia Mihály: A Holnap születése. (1960)

Ilia Mihály: Juhász Gyula Tömörkény-kultusza és Tömörkény-életrajzának kiadástörténete. (1968)

Ilia Mihály: Juhász Gyula kiadatlan följegyzései Adyról. (1978)

Ilia Mihály: Juhász Gyula költészetének motívumairól 1908-1911 között. (1962)

Ilia Mihály: Juhász Gyula levelei Elefánt Olgához. (1983)

Ilia Mihály: A Nyugat és a Holnap. (1961)

Jankovics József: Ismeretlen panaszének a kuruckorból. (1973)

Jankovics József: A Pápai Páriz-család angol kapcsolatainak történetéhez I. : ifjú Pápai Páriz Ferenc londoni levelei. (1972)

Jankovics József: A levélíró Bethlen Miklós arcképéhez : két kiadatlan levél közlésével. (1971)

Juharos Ferenc: A magyarországi jezsuita iskoladrámák története. (1933)

Juhász Antal: Thury Zoltán a Szegedi Naplónál. (1962)

Juhász Ladislaus: De Iano Pannonio interprete graecorum. (1928)

Karacs Zsigmond: Földesiek Ady körül. (1992)

Kardos Ingeborg Klára: A humor a régi magyar irodalomban : a kódexektől Bessenyeiig. (1942)

Kelemen László: Krúdy Gyula. (1938)

Keserű Bálint: Adalékok Rimay és a Báthoriak kapcsolatához. (1958)

Keserű Bálint: Epiktétos magyarul - a XVII. század elején. (1963)

Keserű Bálint: Újfalvi Imre és a magyar későreneszánsz. (1968)

Keserű Bálint: Újfalvi Imre és az európai "későhumanista ellenzék". (1969)

Keserű Bálint: A magyar protestáns-polgári későhumanizmus néhány problémája. (1966)

Kiss Attila: Papers in English and American studies : Tomus XX. - Double anatomy in early modern and postmodern drama. ISBN 978-963-315-015-3, (2010)

Kiss Attila and Szabari Antónia: Papers in English and American studies : Tomus V. - The semiotics of revenge : subjectivity and abjection in English Renaissance tragedy ; Demand, desire and the drive in Sidney's texts and their contexts. (1995)

Kiss Lajos: Babits és Illyés költészetének néhány rokonvonása. (1983)

Kiss Lajos: Mégegyszer [!még egyszer] a művészi tükrözésről : megjegyzések Barta János válaszához. (1961)

Kiss Lajos: Németh László, a gondolkodó. (1981)

Kiss Lajos: Simon István költészete. (1958)

Kocziszky Éva: Berzsenyi Dániel mimésziszelmélete : résztanulmány a Poétai harmonistica magyarázatához. (1981)

Koltay-Kastner Jenő: Ugo Foscolo. (1960)

Kordé Imre: Néhány adat Csokonai "kultúrá"-jának keletkezéséhez. (1958)

Kordé Imre: A XVIII. századi Szeged és folklorisztikus elemek az Etelkában : részlet. (1961)

Kovács Edit: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa. ISBN 978 3 7069 0482 7, (2009)

Kovács Kristóf András: Az analitikus Babits-vers. (1993)

Kovács Kristóf András: A szemléletes Ady-vers. (1992)

Kovács Sándor: Szepsi Csombor Márton prózastílusához : mutatvány egy készülő nagyobb Csombor-dolgozatból. (1958)

Kovács Sándor Iván: Dante neve százötven év magyar irodalmában : 1521-1664. (1966)

Kovács Sándor Iván: Európai humanista hagyomány szerepe Szepsi Csombor Márton írói fejlődésében : Csombor és Bonifacio. (1960)

Kovács Sándor Iván: A "Forum" szerepe felszabadulás utáni irodalmunk történetében. (1964)

Kovács Sándor Iván: Útleíró utazók - utazási irodalom a XVI-XVII. században. (1972)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei I. (1967)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei II. (1968)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei III. (1969)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Szepsi Csombor Márton ismeretlen értekezése : disputatio physica de metallis .. Dantisci 1617. (1972)

Kovács Ágnes Zsófia: Papers in English and American studies : Tomus XVIII. - Literature in context : strategies of reading american novels : essays. ISBN 978-963-306-005-6, (2010)

Krajkó Aladár: Schöpflin Aladár Ady-képének változásai. (1983)

Krajkó András: Az ellenforradalmi rendszer irodalompolitikájának kialakulása. (1969)

Krajkó András: Harcok Ady irodalmi örökségéért. (1977)

Krajkó András: Juhász Gyula és az első világháború. (1961)

Krajkó András: A Magyar fa sorsa 1927-ben : viták Makkai Sándor Ady-könyvéről. (1978)

Krajkó András: A Nyugat kritikájának változásai 1919 után. (1972)

Krajkó András: Piros pecséttel nyílik a titok : megjegyzések Juhász Gyula 1918-1919-es szerepének értékeléseihez. (1962)

Ladányi Sándor: Aranka György levelei Ráday Gedeonhoz : 1789-1791. (1973)

Lengyel András: Juhász Gyula kiadatlan levelezéséből. (1981)

Lengyel András: A szegedi Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai : katalógus és szövegközlés. (1976)

Lukácsy Sándor: A "Dalhon" folytatása. (1981)

Madácsy Piroska: Francia szellem a Nyugatban (1925-1935) : az 1920-30-as évek lírai korszakváltásának művelődéstörténeti hátteréhez. (1992)

Marton Mária: A mitológiai szimbolika forrásai és struktúravesztő ereje Németh Gyászában. (1993)

Maróti Egon: Virtuóz költői játék Hádész kapujában : hexameterek Devecseri prózájában. (1993)

Matuska Ágnes: Papers in English and American studies : Tomus XIX. - The vice-device: Iago and Lear's fool as agents of representational crisis. ISBN 978-963-315-044-3, (2011)

Merényi Varga László: Thordai János Epiktetosz-fordításának stíluskérdéséhez. (1973)

Mihály Csilla: Figuren und Figurenkonstellationen in Kafkas Erzähltheater : zur Erklärungsfunktion der Wiederholungsstrukturen im mittleren Werk Praesens. ISBN 978-3-7069-0839-9, (2015)

Miszti László: A magyar tragikum-elmélet története. (1942)

Máté Györgyi: Jean Bodin és a magyar későreneszánsz. (1981)

Mészöly Gedeon: Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. (1930)

N. Horváth Béla: József Attila "népiessége" a kortárs kritika tükrében. (1992)

Nacsády József: Ady és az Arany-hagyomány. (1977)

Nacsády József: Az irodalmi népiesség és az 1848/49-es forradalom. (1972)

Nacsády József: Jókai "Delejország"-áról. (1962)

Nacsády József: Jókai műveinek lengyel alakjai. (1961)

Nacsády József: Két kirándulás : adalékok Mikszáth Kálmán életrajzához. (1960)

Nacsády József: Móra Ferenc és a szegedi novellista hagyományok. (1981)

Nacsády József: A "hallgató" Arany és az "Őszikék". (1978)

Nacsády József: A szegedi parasztnovella keletkezése : részlet egy készülő tanulmányból. (1958)

Nagy Barna: Tervezet Ecsedi Báthori István műveinek kiadására. (1972)

Nussbächer Gernot: Adatok Gyulafi Lestár utazásaihoz. (1971)

Németh Sarolta Katalin: Borsáti Ferenc metamorphosis-a : a protestáns barokk kérdéséhez. (1971)

Németh Sarolta Katalin: Egy elveszettnek hitt Sylvester-nyomtatvány. (1981)

Németh Sarolta Katalin: A Pécsi Disputa szövegeiről. (1973)

Olasz Sándor: Heltai Gáspár 56. meséje és a Tinódi-Cronica címlapja. (1972)

Olasz Sándor: Időfelbontás és motívumos szerkesztés a Gyászban. (1991)

Olasz Sándor: Regényfolyam és mítosz : az Utolsó kísérlet a nyugat-európai ösztönzések erőterében. (1992)

Oláh Gábor: Babits Mihály 25 éve. (1932)

Orosz László: Jegyzetek az irodalomtörténetírásról. (1992)

Ortutay Gyula: Tömörkény István. (1934)

Papp István: Az Edgar Poe-i életérzés Ady Endre költészetében : adalék Ady költői indulásának vizsgálatához. (1977)

Papp István: Az Edgar Poe-i életérzés Ady Endre költészetében II. : motívumvizsgálat. (1978)

Papp István Géza: "Legszebb csikónk..." : Ady ló-lovas motívumának szimbólumértékéről. (1992)

Plinius Secundus Caius: Idősebb Plinius a mágiáról : részletek a 28. és 30. könyvből. (2011)

Preszly Lóránd: A költő Móra Ferenc. (1934)

Péter László: Babits Mihály textológiai nézetei. (1992)

Péter László: Juhász Gyula és a "fekete báró". (1960)

Péter László: Radnóti Miklós textológiai nézetei. (1991)

Pósa Péter: Babits Mihály: "Kártyavár". (1956)

Pósa Péter: Keats esztétikájáról és költészetéről : halálának százötvenedik évfordulójára. (1972)

Radnóczi Miklós: Kaffka Margit művészi fejlődése. (1934)

Rajka László: Heliodoros Aithiopikájának feldolgozásai a magyar irodalomban. (1917)

Rozsnyai Jenő: Élet és ábránd : a portugálok emlékezete : 1993. (1993)

Saliga Irén: A Kalotaszeg c. folyóirat repertóriuma. (1993)

Scheiber Sándor and Zsoldos Jenő: Ady Endre levelei Révész Bélához. (1965)

Scheiber Sándor and Zsoldos Jenő and Katona Z. Ferenc: Mikszáth Kálmán levelezéséből. (1976)

Schmidt Edith Erzsébet: Csató Pál : 1804-1841. (1941)

Schulze Brigitte: Der Wortparallelismus als ein Stilmittel der /nord-/ostjakischen Volksdichtung. (1988)

Sipka Sándor: Beőthy Zsolt irodalomtörténeti tankönyve a középiskolai oktatásban. (1976)

Somi Éva: Az újsztoicizmus (lispius) hatásának nyomai Borsos Tamás naplóiban. (1973)

Somogyi Dániel: Rimay János levele Kővárból Perneszy Erzsébethez. (1971)

Stachó Károly: Az esendőség önarcképe : Örkény rövidprózájának műfaji sajátosságai. (1992)

Stoll Béla: Magyar vers az [ezerötszáznegyvenes] 1540-es évekből. (1981)

Synkellos Theodoros: Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde : appendix: Szádeczky-Kardoss Samu Theodóros Synkellosról szóló cikkei. ISBN 978-963-306-145-9, (2011)

Szabolcsi Gábor: József Attila expresszionizmusának kérdéséhez. (1962)

Szabó T. Attila: Ifj. Heltai Gáspár élete és helyesírása ismeretéhez. (1972)

Szajbély Mihály: A vén cigány "háttere" az 1850-es években. (1981)

Szalay József: A könyvről és a könyvszeretetről. (1931)

Szauder József: Tizenhetedik századi magyar utazó Spanyolországban. (1972)

Szegzárdy-Csengery József: Kosztolányi Dezső. (1938)

Szerb Antal: William Blake. (1928)

Szigeti Lajos: Az "édes mostoha" : József Attila anyaverseihez. (1981)

Szigeti Lajos: Egy Ady-vers értelmezéséhez : Kocsi-út az éjszakában. (1977)

Szigeti Lajos: A "felnőttség" vállalása József Attila költészetében : József Attila Kosztolányi-bírálatának lírai fedezete. (1976)

Szigeti Lajos: A "szabad-ötletek jegyzéke" és a kései versek : József Attila költészetének néhány motívumához. (1978)

Szigeti Lajos László: "Kék, tünde fénnyel" : József Attila vonzásában. (1991)

Szigeti Lajos Sándor: Turris Eburnea : Juhász Gyula és Gulácsy Lajos öröksége. (1992)

Széles Klára: Vajda János verseinek minőségi fokozatai : természeti-filozófiai lírája. (1993)

Széles Klára: Vajda János és Pósa Lajos : egy líratörténeti epizód. (1992)

Széles Klára: A vers-minőség fokozatai Vajdánál a Gina-versekben. (1991)

Szörényi László: Dayka Gábor latin versei Tóth László fordításában. (1991)

Szörényi László: "Tükröcske : egy ficzkópoéta számára" : Ungvárnémeti Tóth László kritikai fogadtatása. (1981)

Sághy Miklós and Tóth Ákos: Az újmagyar dal : kortárs lírakritika. (2004)

Takács Tibor: Madame de Genlis nevelői eszméi. (1936)

Tamás Attila: József Attila költészetével rokon sajátságok Radnóti Miklós lírájában. (1968)

Tamás Attila: Vajda János Alfréd regénye c. műve és a magyar romantika néhány problémája. (1965)

Tamás Attila: A "kép" problematikája a költői műalkotásban. (1969)

Tarnóc Márton: Egy kuruckori vers szövegtörténetéhez : descriptio fortunae incontantiae. (1971)

Tolnai Gábor: Erdély magyar irodalmi élete. (1933)

Tonelli Sándor: Goethe. (1932)

Téglás Jenő Béla: A történeti pasquillus a magyar irodalomban. (1928)

Téglásy Imre: A latin purizmus : keresztény vagy pogány humanizmus? (1981)

Tóth Emőke: Voltaire Henriade-ja és a magyar irodalom. (1933)

Tóth László: Erdélyi biedermeier. (1942)

Tóth Sándor: Ungvárnémeti Tóth László poézisének bölcseleti vonatkozásairól. (1991)

Tóth Sándor: Weöres Sándor és Ungvárnémeti Tóth László : egy költői létértelmezés megítéléséhez. (1993)

Vajk Ilona: Móricz Zsigmond és Kós Károly találkozása : 1993. (1993)

Vajthó László: Én, Ady Endre. (1929)

Varga András: Molnár Gergely, Melanchthon magyar tanítványa. (1983)

Varga Imre: Egy bujdosó énekünk történetéhez. (1973)

Varga Valéria: Útleírások a római császári korban. (1942)

Visy József: Plinius Panegyricusa és a görög retorikai elméletek. (1936)

Vág Sándor: A "La Hongrie Républicaine" és Juhász Gyula. (1956)

Vörös László: Ady és Csinszka : gondolatok Robotos Imre könyvéről. (1977)

Vörös László: Az "új hit" motívum tartalma Juhász Gyulánál. (1963)

Vörös László: Az esztétikai valóságfogalom néhány vitás kérdése. (1973)

Vörös László: A Babits-líra egyik kulcsmotívumáról. (1978)

Vörös László: Illyés Gyula lírájának realizmusa. (1967)

Vörös László: Juhász Gyula bibliai témájú verseiről. (1983)

Vörös László: Át kell-e értékelni Juhász Gyulát? (1992)

Wittman Tibor: Az újvilág képe Comenius didaktikai műveiben. (1971)

Zentai Mária: Rimay-hatás Thordai János zsoltáraiban. (1973)

Zentai Mária: Vörösmarty Mihály: A Rom : elemzés. (1981)

Zolnai Béla: Modern irodalmunk és az irodalomtudomány. (1927)

Zsoldos Sándor: Somlyó Zoltán és Juhász Gyula kapcsolata. (1983)

Ötvös Péter: Három psalmus a "paradoxa" fényében. (1981)

Ötvös Péter: Thoraconymus Mátyás. (1971)

Book Section

Bayram Bülent: An epic about Attila in Chuvash literature : Attilpa Krimkilte. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 87-100. (2021)

Fábricz Katalin: Love’s labour’s won? : a study on the relationship of William Shakespeare’s Love’s labour’s lost and A midsummer night’s dream. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2012. pp. 13-28. (2013)

Kocsis Ferenc: (Mis)guiding the reader in Paul Auster’s City of glass. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2016. pp. 81-94. (2013)

Kovács Ágnes Zsófia: Introduction. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2011. pp. 7-10. (2013)

Maczelka Csaba: Towards an ecocritical approach of John Milton’s Lycidas. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2013. pp. 29-44. (2013)

Péter László: Todor Manojlović : Ady Endre és Juhász Gyula szerb barátja. In: Tejtestvéreink : négy férfi. pp. 18-36. (2016)

Raushangul Mukusheva: Zhesir dauy (жесір дауы ʽwidow debateʼ), or debates related to women in Kazakh rhetoric. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 291-303. (2021)

Yılmaz Barış: Postmodern functions of the mirror in Hungarian and Turkish literatures. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 449-461. (2021)

Conference or Workshop Item

Eötvözet I. : a budapesti Eötvös József Collegium és a szegedi Eötvös Loránd Kollégium Közös Konferenciája Szeged, 2011. március 25.

Eötvözet II. : az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium II. közös bölcsészkonferenciáján elhangzott előadások (Szeged, Eötvös Loránd Kollégium, 2013. május 10).

Eötvözet III. : az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium III. közös konferenciáján elhangzott előadások.

Eötvözet IV. : az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium IV. közös konferenciáján elhangzott előadások.

Eötvözet V. : az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium V. közös konferenciáján elhangzott előadások.

Cesare Pavese és Elio Vittorini: életpályák célkeresztben : konferenciakötet, Szeged, SZAB székház, 2009. június 19.

"Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus.

Bukva Mátyás and Edelmayer Zsolt and Mag Noémi and Tóth Laura and Varga Anikó Eszter: Eötvözet VI. : A szegedi Eötvös Loránd Kollégium mai arculata.

This list was generated on 2022. szeptember 25. 14:24:40 CEST.