Aetas

Number of items: 43.

Az Acta Iuvenumokban megjelent történelmi vagy régészeti tárgyú cikkek jegyzéke. In: Aetas, (2). pp. 183-189. (1986)

Beszélgetés Jacques le Goff francia történésszel : az anyagi és szimbolikus. In: Aetas, (2) 1. pp. 111-127. (1986)

Hírek - Röviden. In: Aetas, (2) 1. pp. 186-193. (1986)

Hírek - Röviden. In: Aetas, (2) 3. pp. 119-124. (1986)

Munkatársaink. In: Aetas, (2) 1. pp. 194-202. (1986)

Munkatársaink. In: Aetas, (2) 3. pp. 125-126. (1986)

Munkatársaink. In: Aetas, (2). pp. 190-196. (1986)

Ifj. Andrássy Gyula: Ifj. Andrássy Gyula feljegyzése az 1918-19. évi balratolódás okairól Magyarországon : a forrás. In: Aetas, (2) 1. pp. 95-110. (1986)

Apicius Marcus Gavius: Szemelvények Apicius : De re coqunaira (szakácsművészet) című munkájából. In: Aetas, (2) 3. pp. 12-23. (1986)

Barta Zsolt: A szovjet diplomácia törekvései a genovai konferencia előtt : 1920-22. In: Aetas, (2). pp. 150-160. (1986)

Bellavics István: Akinek meg kellett halnia... : Pölöskei Ferenc : Tisza István. In: Aetas, (2) 1. pp. 172-177. (1986)

Bárdi Nándor: Beszélgetés a jugoszláviai történészképzésről : riportunkat 1986 októberében készítettük Pál Tiborral, az Újvidéki Egyetem történelem szakos hallgatójával. In: Aetas, (2) 3. pp. 97-101. (1986)

Deák Ágnes: A szabadság és egyenlőség fogalmának értelmezése : Eötvös József : a XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra című művében. In: Aetas, (2) 1. pp. 65-90. (1986)

Fischer Lajos: A jaguáristentől Viracocháig : integráló és legalizáló erők az inka birodalom vallásában : néhány megjegyzés a téma német nyelvű irodalma alapján. In: Aetas, (2). pp. 31-65. (1986)

Galamb György: Századköznapok : Fernand Braudel : Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV-XVIII. század. In: Aetas, (2) 1. pp. 163-171. (1986)

Galamb György: Állam és hatalom : Machiavelli stato-fogalma a 14-16. századi itáliai államfejlődés tükrében. In: Aetas, (2) 3. pp. 24-45. (1986)

Gácsi Hedvig: A XVII. századi erdélyi főúri peregrinációs irodalom művészettörténeti vonatkozásairól. In: Aetas, (2). pp. 144-149. (1986)

Hornyák Csaba: Kísérlet Kárpátalja birtokbavételére : 1938 november. In: Aetas, (2). pp. 167-175. (1986)

Kokas Károly: "...Sokat is fáradtam,..de gyümölcs nélkül..." : Péter Katalin : Esterházy Miklós. In: Aetas, (2) 1. pp. 155-162. (1986)

Koszta László and Orbán Imre: Beszélgetés Jakó Zsigmond kolozsvári történészprofesszorral. In: Aetas, (2) 3. pp. 58-75. (1986)

Károlyi Attila: A Prométheusz könyvekről : Helikon. In: Aetas, (2) 1. pp. 135-145. (1986)

Károlyi Attila: A szabad akarat fogalma Aurelius Augustinusnál. In: Aetas, (2) 1. pp. 24-43. (1986)

Lele József: Szántó Imre egyetemi tanár, a történettudományok kandidátusa tudományos munkássága. In: Aetas, (2) 3. pp. 76-86. (1986)

Lele József: Szántó Imre professzort köszöntjük. In: Aetas, (2) 3. pp. 74-75. (1986)

Lichtenstein József: Újabb adalékok : a szociológia első magyar műhelyének tanulmányozásához : a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár új bibliográfiai sorozatának első két kötetéről. In: Aetas, (2) 3. pp. 114-118. (1986)

Löffler Tibor: Létező szocializmus és modernizációs elméletek : avagy lehetséges-e szocialista modernizációs elmélet? In: Aetas, (2). pp. 176-182. (1986)

Löffler Tibor: A bürokrácia mint termelési mód : Pászka Imre : Struktúrák és közösségek. In: Aetas, (2) 1. pp. 146-154. (1986)

Malinowska Ewa and Orbán Imre: Beszélgetés a lengyel történészképzésről : riportunkat 1985 nyarán készítettük Robert Pietekkel, az Universytet Warszawski IV. éves történelem szakos hallgatójával. In: Aetas, (2) 1. pp. 128-134. (1986)

Neuberger Anna: A halál-felfogás változásai a nyugat-európai közgondolkodásban. In: Aetas, (2) 3. pp. 102-113. (1986)

Orbán Imre: Adatok Antiochiai Szent Margit kultuszához. In: Aetas, (2). pp. 117-134. (1986)

Orbán Imre: Adatok Árpád-házi Szent Margit tiszteletéhez. In: Aetas, (2). pp. 7-30. (1986)

Rácz Lajos: Éghajlatingadozások a Kárpát-medencében : 1490-1779 között. In: Aetas, (2). pp. 125-134. (1986)

Sebők Ferenc: Megjegyzések az 1518-as év eseménytörténetéhez. In: Aetas, (2) 3. pp. 46-57. (1986)

Sebők Ferenc: Megjegyzések az 1518-as év eseménytörténetéhez. In: Aetas, (2). pp. 135-137. (1986)

Szabó Pál Csaba: Ifj. Andrássy Gyula feljegyzése az 1918-19. évi balratolódás okairól Magyarországon. In: Aetas, (2) 1. pp. 91-94. (1986)

Szabó Pál Csaba: A századelő magyar választási rendszerének néhány problémája. In: Aetas, (2). pp. 66-116. (1986)

Szabó Ágnes: Aurelius Augustinus : A szabad akaratról c. művéről. In: Aetas, (2) 1. pp. 3-23. (1986)

Szent Ágoston: A szabad akaratról : részletek. In: Aetas, (2) 1. pp. 44-65. (1986)

Szilasi László: Két szomszédúr a hódoltság idejéből : II. Batthyány Ferenc és Mehemet beglerbég levélváltása 1622-ben. In: Aetas, (2). pp. 138-143. (1986)

Tomka Béla: Az 1931-es német bankválság. In: Aetas, (2). pp. 161-166. (1986)

Tyekvicska Árpád: Új utakon : rendiségképünk egy konferencia tükrében. In: Aetas, (2) 3. pp. 87-96. (1986)

Tóth Ágnes: Sinkó Ervin : Egy regény regénye : Moszkvai naplójegyzetek : 1935-37. In: Aetas, (2) 1. pp. 178-185. (1986)

Vida Andrea: Egy kétezer éves szakácskönyv : Apicius : De re coquinaira. In: Aetas, (2) 3. pp. 5-11. (1986)

This list was generated on 2024. február 23. 23:34:28 CET.