Aetas

Number of items: 80.

Gordon S. Wood műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (23) 2. pp. 186-187. (2008)

K. Lengyel Zsolt műveinek bibliográfiája : 1983-2008. In: Aetas, (23) 3. pp. 228-236. (2008)

Martyn Rady műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (23) 1. pp. 164-166. (2008)

Számunk szerzői. In: Aetas, (23) 1. p. 202. (2008)

Számunk szerzői. In: Aetas, (23) 2. p. 205. (2008)

Számunk szerzői. In: Aetas, (23) 3. p. 267. (2008)

Számunk szerzői. In: Aetas, (23) 4. p. 257. (2008)

Tüdős S. Kinga műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (23) 4. pp. 203-204. (2008)

Albert András: A wolffianizmus Erdélyben. In: Aetas, (23) 4. pp. 129-139. (2008)

Almási Gábor: A vallásos különút lehetőségei a 16. században : Dudith András és a konfesszionalizáció. In: Aetas, (23) 4. pp. 5-23. (2008)

Bagi Zoltán Péter: "Nekünk Mohács kell" : B. Szabó János : A mohácsi csata. In: Aetas, (23) 4. pp. 223-226. (2008)

Balogh János Mátyás: Fél évszázad "szerelmi dolgai" : egy altiszti altest önképe és statisztikája. In: Aetas, (23) 3. pp. 101-127. (2008)

Bartkó János: "Disztinkciók" Hugues de Saint-Cher (1263) evangéliumi prédikációiban. In: Aetas, (23) 1. pp. 94-100. (2008)

Baráth Katalin: A látószögváltás szükségessége : Zsombékok : középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig : társadalomtörténeti tanulmányok : szerk. Kövér György. In: Aetas, (23) 2. pp. 196-200. (2008)

Benda Borbála: Egy uradalmi központ egy korabeli étrend tükrében : Csejte, 1623. november 1 - 1625. augusztus 31. In: Aetas, (23) 4. pp. 24-46. (2008)

Bolgár Dániel: B. gazda és H. doktor : kisvárosi önéletírások felekezeti mintázatai. In: Aetas, (23) 3. pp. 155-170. (2008)

Bolgár Dániel: A helytörténet helye : Németh Ildikó : Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. In: Aetas, (23) 4. pp. 227-231. (2008)

Borgolte Michael: Az európai középkortörténet perspektívái a 21. század küszöbén. In: Aetas, (23) 1. pp. 142-155. (2008)

Borus György: Az 1673-as fordulat Angliában : a dicsőséges forradalom előfeltétele. In: Aetas, (23) 2. pp. 5-18. (2008)

Chateaubriand François-René de: Utazás Amerikában : részlet. In: Aetas, (23) 2. pp. 108-111. (2008)

Cziráki Zsuzsanna: Végek dicsérete : Vicze Károly : "Az vég Temesvárban...". In: Aetas, (23) 4. pp. 232-235. (2008)

Demmelné Kiss Csilla: Iszlám - cseh kontextusban : Milos Mendel, Bronislav Ostřanský, Tomás Rataj : Islám v srdci Evropy : Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. In: Aetas, (23) 4. pp. 236-239. (2008)

Deák Ágnes: Vonzások és taszítások erőtere : Közép-Európa : R. J. W. Evans : Austria, Hungary, and the Habsburgs : essays on Central Europe, c. 1683-1867. In: Aetas, (23) 2. pp. 201-210. (2008)

Deák Ágnes and Ujváry Gábor: "...alternatíva és kompromisszum mint történeti probléma" : beszélgetés K. Lengyel Zsolttal. In: Aetas, (23) 3. pp. 215-227. (2008)

Dominkovits Péter: "Wass ich auf erd am liebsten hab, daz ligt nun laider in dem grab" : Trauer und Gedächtnis : zwei österreichische Frauentagebücher des konfessionellen Zeitalters (1597-1611, 1647-1653) : hg. von Martin Scheutz, Harald Tersch. In: Aetas, (23) 3. pp. 256-259. (2008)

Dávid Péter: Losonczi Bánffy György, Erdély kormányzója. In: Aetas, (23) 4. pp. 47-64. (2008)

E. Kovács Péter: Zsigmond császár Gubbióban. In: Aetas, (23) 1. pp. 56-63. (2008)

Eőry Gabriella: Főszolgabírói mulatságok : társasági élet és szórakozás Olchváry Pál naplójában. In: Aetas, (23) 3. pp. 65-81. (2008)

Falvay Dávid: Szent Erzsébet, Szent Vilma és a magyar királyi származás mint toposz Itáliában. In: Aetas, (23) 1. pp. 64-76. (2008)

Fedeles Tamás: Az állam fejlődése Európa nyugati részén : Sashalmi Endre : A nyugat-európai államfejlődés vázlata : 1000-1700. In: Aetas, (23) 1. pp. 199-206. (2008)

Felföldi Szabolcs: "Fapadossal" a Selyemútra : Thomas O. Höllmann : A Selyemút. In: Aetas, (23) 1. pp. 178-181. (2008)

Gerhard Péter: Asszimiláció és disszimiláció az önéletírásban : Fest Imre és Edmund Steinacker esete. In: Aetas, (23) 3. pp. 25-45. (2008)

Gerhard Péter: Válságos házasságok : Mátay Mónika : Törvényszéki játszmák : válás Debrecenben 1793-1848. In: Aetas, (23) 2. pp. 193-195. (2008)

H. Tóth Imre: Bizánc és Róma között : "információrobbanás" és "paradigmaváltás" Bulgáriában (886-970). In: Aetas, (23) 1. pp. 77-88. (2008)

Hahner Péter: "A romlottság a bűn karjára támaszkodva ..." : Chateaubriand Saint-Denis-ben. In: Aetas, (23) 2. pp. 33-52. (2008)

Horváth Emőke: Iohannes Biclarensis krónikája. In: Aetas, (23) 1. pp. 116-127. (2008)

Hunyadi Zsolt: "A hasonlóságok és párhuzamok sokkal fontosabbak, mint az eltérések" : beszélgetés Martyn Rady angol történészprofesszorral. In: Aetas, (23) 1. pp. 156-163. (2008)

Hölscher Lucian: Új annalizmus : történetelméleti vázlat. In: Aetas, (23) 4. pp. 158-172. (2008)

Ispán Ágota Lídia: Egy paraszti "önéletrajz" a szocializmusból. In: Aetas, (23) 3. pp. 141-154. (2008)

K. Lengyel Zsolt: Neoabszolutizmus vagy önkényuralom? : megjegyzések a magyarországi Bach-korszak újabb historiográfiájához. In: Aetas, (23) 3. pp. 237-255. (2008)

Kerekes Dóra: Tradicionális birodalom - modern birodalom : az Oszmán Birodalom a 17. század első felében. In: Aetas, (23) 4. pp. 140-157. (2008)

Kiss Zsuzsanna: Apák és fiúk : egy Zala megyei naplóíró kisnemesi család két nemzedéke. In: Aetas, (23) 3. pp. 5-24. (2008)

Klaniczay Gábor: A királyi bölcsesség ellentmondásos mintaképe - Salamon. In: Aetas, (23) 1. pp. 25-41. (2008)

Koszta László: Remeték a 11. századi Magyarországon. In: Aetas, (23) 1. pp. 42-55. (2008)

Kovács Tamás: Elfelejtett források a késő antikvitás követjárásairól : Andrew Gillett : Envoys and political communication in the Late Antique West, 411-533. In: Aetas, (23) 1. pp. 182-187. (2008)

Kovács Zsolt: Az 1664. évi szentgotthárdi csata nemzetközi vonatkozásai magyar szemmel : Tóth Ferenc : Saint-Gotthard 1664 : une bataille européenne. In: Aetas, (23) 4. pp. 240-245. (2008)

Kármán Gábor: Kísérlet a misztikus alapú külpolitikára? : Bengt Skytte útja a Rákócziakhoz 1651-1652. In: Aetas, (23) 4. pp. 65-82. (2008)

Kökény Andrea: A texasi függetlenségi háború a korabeli helyi sajtó tükrében. In: Aetas, (23) 2. pp. 53-67. (2008)

Kövér György: A magánélet titkai és a napló : nők, szerelem, házasság Kállay Béni életében. In: Aetas, (23) 3. pp. 82-100. (2008)

Lukács Anikó: Átöltözések : a 19. századi magyar nemzeti divat emlékiratok és naplók tükrében. In: Aetas, (23) 3. pp. 46-64. (2008)

Lévai Csaba: Politika, média és történetírás : Thomas Jefferson és Sally Hemings esete. In: Aetas, (23) 2. pp. 83-94. (2008)

Lévai Csaba and Vajda Zoltán: "Valakit amerikaivá az tesz, hogy hisz bizonyos dolgokban" : beszélgetés Gordon S. Wood amerikai történésszel. In: Aetas, (23) 2. pp. 172-178. (2008)

Madas Edit: Fragmenta codicum in bibliothecis Hungariae : egy középkori forrásterület rendszeres feltárásáról. In: Aetas, (23) 1. pp. 101-115. (2008)

Makai János: Két birodalom szomszédságában : Font Márta : A keresztény nagyhatalmak vonzásában : Közép- és Kelet-Európa a 10-12. században. In: Aetas, (23) 1. pp. 192-198. (2008)

Nemerkényi Előd: A latin írásbeliség kialakulása a középkori Magyarországon : centrum és periféria. In: Aetas, (23) 1. pp. 89-93. (2008)

Novák György: Forrás a salemi boszorkányperek történeti hátteréről. In: Aetas, (23) 2. pp. 151-158. (2008)

Novák György: Vegyes megjegyzések a boszorkányságról jelenleg folyó vitákról, S. és B. közötti párbeszéd formájában : P. E. és J. A. tollából Philadelphia, Nyomatott William Bradfordtól, Hezekiah Usher számára, 1692. In: Aetas, (23) 2. pp. 159-171. (2008)

Novák Veronika: A városi tér elméletben és gyakorlatban : a középkori és a kora újkori társadalmi tér kutatása Nyugat-Európában. In: Aetas, (23) 2. pp. 138-150. (2008)

Orbán Imre: Margit "legszebb" legendája : Deák Viktória Hedvig : Árpád-házi Szent Margit és a domonkos hagiográfia : Garinus legendája nyomában. In: Aetas, (23) 1. pp. 188-191. (2008)

Papp Barbara: "Magvető vagyok" : egy parasztember identitásai. In: Aetas, (23) 3. pp. 128-140. (2008)

Papp Sándor: A valóság és a fantázia mezsgyéjén éltük meg a magyarságot : beszélgetés Tüdős S. Kingával. In: Aetas, (23) 4. pp. 191-202. (2008)

Peterecz Zoltán: Különös háromszög : az Egyesült Államok, a Népszövetség és Latin-Amerika gazdasági és politikai kapcsolatai az 1920-as években. In: Aetas, (23) 2. pp. 129-137. (2008)

Pihurik Judit: Utazó egyetem : Palasik Mária : A műegyetemisták odüsszeiája : 1944-1946. In: Aetas, (23) 3. pp. 260-270. (2008)

Rady Martyn: Késedelmes igazságszolgáltatás? : pereskedés és perlezárás a 15. századi Magyarországon : esettanulmány. In: Aetas, (23) 1. pp. 167-177. (2008)

Solvi Daniele: Az inkvizítor Kapisztrán János és a ferences ellenzék. In: Aetas, (23) 1. pp. 5-24. (2008)

Szabó Szilárd: Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Magyarországhoz és Ausztriához az okkupáció után. In: Aetas, (23) 3. pp. 184-214. (2008)

Szász Géza: Egzotikum vagy a pénz demokráciája? : az Amerika-kép átalakulása a Júliusi Monarchia korabeli Franciaországban. In: Aetas, (23) 2. pp. 95-107. (2008)

Székely Melinda: Plinius Indiáról. In: Aetas, (23) 1. pp. 128-141. (2008)

Tamás Ágnes: A történeti sztereotípiakutatás új útjai : Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung : Beiträge zur historischen Stereotypenforschung : hrsg. Hans Henning Hahn, Elena Mannova. In: Aetas, (23) 2. pp. 188-192. (2008)

Tóth Hajnalka: Adalékok a török 1683. évi magyarországi felvonulásához : Gyöngyösi Nagy Ferenc vicegenerális levelei alapján. In: Aetas, (23) 4. pp. 83-98. (2008)

Tóth Hajnalka: Mind magyar, mind horvát : A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában : szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor. In: Aetas, (23) 4. pp. 246-252. (2008)

Tóth Péter: Az amerikai katonai gondolkodás az első világháborúban. In: Aetas, (23) 2. pp. 112-128. (2008)

Tóth Sándor László: Hódoltsági török várak őrsége egy 1576-1590. évi német összeírásban. In: Aetas, (23) 4. pp. 99-128. (2008)

Tüdős S. Kinga: A székely örökség háramlása a 16-17. századi végrendeletek tükrében. In: Aetas, (23) 4. pp. 205-222. (2008)

Vajda Zoltán: Civilizáció és stabilitás : David Hume és James Madison köztársaságról és pártokról vallott nézetei. In: Aetas, (23) 2. pp. 19-32. (2008)

Varsányi Krisztina: Politikai kommunikáció a 16-17. századi Európában : Aspekte der politischen Kommunikation im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts : politische Theologie, Res Publica, Verständnis, konsensgestütze Herrschaft : hrsg. Luise Schorn-Schütte. In: Aetas, (23) 4. pp. 253-256. (2008)

Viczián Zsófia: Múltat fabrikálni - egy nemesi genealógia a szocializmusból. In: Aetas, (23) 3. pp. 171-183. (2008)

Vida István Kornél: "A régóta elnyomottak barátai" : Magyar katonák az észak-amerikai polgárháború néger ezredeiben. In: Aetas, (23) 2. pp. 68-82. (2008)

Wood Gordon S.: Az amerikai alkotmányosság eredete. In: Aetas, (23) 2. pp. 179-185. (2008)

Çoban Erdal: Egy balkáni eredetű népcsoport a koppányi szandzsákban : a vlahok : az 1570. évi török összeírások alapján. In: Aetas, (23) 4. pp. 173-192. (2008)

This list was generated on 2024. március 2. 08:44:01 CET.