Aetas

Number of items: 62.

Anthony Pym műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (35) 2. p. 166. (2020)

Kovács András közleményei. In: Aetas, (35) 3. pp. 167-174. (2020)

Peter Haslinger műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (35) 1. pp. 174-180. (2020)

Zoran Janjetović műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (35) 4. pp. 163-168. (2020)

Almási Gábor and Šubarić Lav: A magyar nacionalizmus gyökerei : nemzeti diskurzusok a 18. század végén. In: Aetas, (35) 2. pp. 66-103. (2020)

Archer Rory: A házépítés morálökonómiája a kései szocialista Jugoszláviában. In: Aetas, (35) 4. pp. 24-43. (2020)

Bagi Zoltán Péter: A Habsburg Birodalom első dragonyos kompániáinak felállítása, felszerelése és finanszírozása a tizenöt éves háborúban. In: Aetas, (35) 3. pp. 14-33. (2020)

Balatoni Balázs: A szakértők szerepe a délkelet-európai brit külpolitika alakításában a 20. század legelején. In: Aetas, (35) 4. pp. 85-97. (2020)

Balázs Péter: Tolerancia a konfesszionalizáció korában : historiográfiai áttekintés. In: Aetas, (35) 1. pp. 150-167. (2020)

Barabás Gábor: "nos tuis supplicationibus inclinati, auctoritate tibi presentium indulgemus" : IV. Ince pápa és a szentszéki küldöttbíróság rendszerének magyarországi visszaszorulása a 13. század közepén. In: Aetas, (35) 2. pp. 126-141. (2020)

Bavouzet Julia: Hivatali eskü a magyar közszolgálatban. In: Aetas, (35) 3. pp. 61-86. (2020)

Berecz Anita: Országgyűlési választások, érdekképviselet és választási részvétel Pesten, 1878-1884. In: Aetas, (35) 2. pp. 196-198. (2020)

Bollók Ádám: Vendégségben Konstantinápoly 10. századi udvari történetíróinak műhelyében. In: Aetas, (35) 3. pp. 189-198. (2020)

Buhály Attila: Mi köze van Sardurinak Ištarhoz? : asszír logogrammák urartui szolgálatban. In: Aetas, (35) 2. pp. 17-25. (2020)

Csaplár-Degovics Krisztián: A századfordulós Közép- és Délkelet-Európa értelmezési lehetőségei globális perspektívából : a new imperial history és a birodalmi életrajz. In: Aetas, (35) 4. pp. 144-159. (2020)

Csapody Tamás: Pártos Imre bori notesze és munkaszolgálat utáni pályája. In: Aetas, (35) 4. pp. 116-143. (2020)

Csernus-Lukács Szilveszter: "Nézzünk a narratívák mögé" : beszélgetés Peter Haslingerrel. In: Aetas, (35) 1. pp. 168-173. (2020)

Csőke Márk: "Minek ültetnek olyan buta embert az ország élére, mint Horthy, aki nem tudja az országot kormányozni" : kormányzósértési perek a Bácskában, 1941-1944. In: Aetas, (35) 4. pp. 98-115. (2020)

Devescovi Balázs: Eötvös József betegeskedése és halála. In: Aetas, (35) 1. pp. 93-105. (2020)

Deák Ádám: A reformkori országgyűlésekről kicsit másképp. In: Aetas, (35) 1. pp. 198-200. (2020)

Dévavári Zoltán: "A lány elém dobta Somerset Maugham könyvét, az Örök szolgaságot" : számok, statisztikai adatok, tények a szabadkai gettóról, 1944. április 27 - 1944. június 16. In: Aetas, (35) 4. pp. 5-23. (2020)

Fóris Ágota and Faludi Andrea: A terminológia mint a fordítóknak nyújtott információ- és tudásmenedzsment : történeti szempontok. In: Aetas, (35) 2. pp. 37-48. (2020)

Goncsarova Galina: Érzelmek és vágyak az érett szocializmus idején : Kalin Janakiev bolgár költő és női rajongói. In: Aetas, (35) 4. pp. 70-84. (2020)

Grüll Tibor: A Római Birodalom jellemzése II. Agrippa beszédében - Flavius Iosephus: A zsidó háború II. 16.4. (345-401). In: Aetas, (35) 2. pp. 104-125. (2020)

Gulyás László Szabolcs: Párhuzamos dimenziók : lengyel-magyar kapcsolatok a középkor századaiban. In: Aetas, (35) 2. pp. 183-187. (2020)

Gőzsy Zoltán: Egy gyilkosság anatómiája. In: Aetas, (35) 2. pp. 191-195. (2020)

Hadnagy Szabolcs: Az 1658. évi oszmán hadjárat : egy kettős hadjárat lehetősége. In: Aetas, (35) 3. pp. 34-45. (2020)

Hajnáczky Tamás: Cigány foltok a térképen. In: Aetas, (35) 2. pp. 188-190. (2020)

Hajnáczky Tamás: Magyar Czigányzenészek Lapja, 1908-1910 : cigányzenész önszerveződés, érdekképviselet és közélet a századfordulón. In: Aetas, (35) 1. pp. 40-54. (2020)

Haslinger Peter: Társadalmi többnyelvűség és a szekuritizáció folyamatai. In: Aetas, (35) 1. pp. 181-191. (2020)

Janjetović Zoran: A magyarok oktatási helyzete Jugoszláviában, 1944-1961. In: Aetas, (35) 4. pp. 169-185. (2020)

Juhász Krisztina and Marton Gellért Ernő: "Erdélyiként, kisebbségiként úgy érzem, hogy saját szülőhazám és népem múltjának a feltárása a dolgom..." : beszélgetés Kovács Andrással. In: Aetas, (35) 3. pp. 151-166. (2020)

Kemény Krisztián: Egy szerencsés város és tágabb vidéke a "Nagy évben". In: Aetas, (35) 4. pp. 186-188. (2020)

Kintli Dóra: Nova ex Hungaria : tudósítás 1546-ból a török-magyar összecsapásokról. In: Aetas, (35) 3. pp. 113-125. (2020)

Kovács András: János Zsigmond fejedelem síremléke. In: Aetas, (35) 3. pp. 175-188. (2020)

Kádár Tamás: Az 1272. évi székesfehérvári "palotaforradalom". In: Aetas, (35) 2. pp. 49-65. (2020)

Kárpáti Attila István: Wesselényi Miklós kisdedóvó-alapításai. In: Aetas, (35) 1. pp. 5-17. (2020)

Lukács B. György: Reformtörekvések Szlovéniában, 1966-1971. In: Aetas, (35) 4. pp. 58-69. (2020)

László Andor: Szekfű Gyula a 19. század magyar történetírásáról. In: Aetas, (35) 1. pp. 106-130. (2020)

Lénárt T. András: A spanyol változat : fordítók és tolmácsok a Franco-diktatúrában. In: Aetas, (35) 2. pp. 26-36. (2020)

Marton Gellért Ernő: "Az mint Isten tudnunk adja, oltalmazzuk vérünkkel is szegény hazánknak bástyáját..." : magyar nyelvű Esterházy-levelek a Koháry-Coburg család levéltárából. In: Aetas, (35) 3. pp. 126-150. (2020)

Nagy Pál: Parasztok, cigányok, proletárok : az alsó kaszt és a cigány etnicitás történeti értelmezéséhez, 19-20. század. In: Aetas, (35) 1. pp. 131-149. (2020)

Nenad Obradovic: Egy uralkodó családról másképpen. In: Aetas, (35) 1. pp. 201-203. (2020)

Papp Sándor: "Rendkívül felemelő és megindító látvány ennek a rabságból felszabadult keleti népnek a lelkesedése" : forradalom és alkotmányosság a 20. század eleji Isztambulban egy magánszemély és a hivatalos diplomácia szemszögéből. In: Aetas, (35) 3. pp. 87-112. (2020)

Papp Viktor: Fösvény és tékozló dzsentrik? : egy Somogy megyei nemesi família története a 19. században. In: Aetas, (35) 1. pp. 71-92. (2020)

Pym Anthony David: Bizalomalapú fordítástörténelem : a kulcskérdések és egy illusztráció. In: Aetas, (35) 2. pp. 167-178. (2020)

Rada János: Antiklerikális röpiratok vallással kapcsolatos attitűdjei a dualizmus idején : 1867-től 1895-ig. In: Aetas, (35) 1. pp. 18-39. (2020)

Ramšak Jure: A horvát és a szlovén katolikus egyház dilemmái és lehetőségei a késő szocialista Jugoszláviában. In: Aetas, (35) 4. pp. 44-57. (2020)

Rácz Lajos: Kitörési kísérlet. In: Aetas, (35) 4. pp. 189-192. (2020)

Sudár Balázs: Egy előkelő albán család megkapaszkodása és felemelkedése a magyar végvidéken : az Aranidok. In: Aetas, (35) 3. pp. 5-13. (2020)

Szolnoki Zoltán: Az elit és a mongolok : érdek és bűnhődés a 13. századi Magyar Királyságban. In: Aetas, (35) 2. pp. 179-182. (2020)

Szőcs Tibor: Egy prépostállítás buktatói : a Drugetek és a Sztriteiek konfliktusa a leleszi konvent körül. In: Aetas, (35) 2. pp. 142-154. (2020)

Tamás Ágnes: Egy élclapszerkesztő a vádlottak padján. In: Aetas, (35) 1. pp. 55-70. (2020)

Tomka Béla: Az euroszkepticizmus és ami mögötte van. In: Aetas, (35) 4. pp. 197-201. (2020)

Turbucz Dávid: A Horthy-korszak legnépszerűbb politikusa. In: Aetas, (35) 4. pp. 193-196. (2020)

Tóth Hajnalka: Vasvár előtt : Habsburg-oszmán megegyezési kísérlet Temesváron 1663-ban. In: Aetas, (35) 3. pp. 46-60. (2020)

Vukman Péter: "... a szerb himnusz zenéjét egy szlovén komponista szerezte, a horvátot egy szerb, az osztrák nemzeti himnusz szövegét pedig egy horvát költőnő írta" : beszélgetés Zoran Janjetovićcsal. In: Aetas, (35) 4. pp. 160-162. (2020)

Völgyi Réka: Tanulmányok a női kommunikációról. In: Aetas, (35) 1. pp. 195-197. (2020)

Z. Karvalics László: Két lépés előre, egy lépés oldalra. In: Aetas, (35) 1. pp. 192-194. (2020)

Z. Karvalics László: A fordítástörténelem kreatív klasszikusa : Anthony Pym. In: Aetas, (35) 2. pp. 155-156. (2020)

Z. Karvalics László: A szakadatlanul újralátogatható fordítástörténelem : az információtörténeti megközelítések értelme és kihívásai. In: Aetas, (35) 2. pp. 5-16. (2020)

Z. Karvalics László: "...a történetírás eredendően irodalmi műfaj, és úgy vélem, továbbra is annak kell maradnia" : interjú Anthony Pymmel. In: Aetas, (35) 2. pp. 157-165. (2020)

This list was generated on 2024. március 2. 08:00:42 CET.