Antikvitás és reneszánsz

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 25.

A kötet szerzői. In: Antikvitás és reneszánsz 1. pp. 155-156. (2018)

A kötet szerzői. In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 215-217. (2018)

Bobay Orsolya: Az archaikus költészet szerepe Ioachimus Vadianus költészetelméletében. In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 167-178. (2018)

Bán Katalin: Tragédia és orvostudomány : az insania jelensége Seneca Medeájában és Celsus De Medicinájában. In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 9-22. (2018)

Draskóczy Eszter: A dantei Orpheus : egy makrotextuális modell : források és értelmezés. In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 37-63. (2018)

Ertl Péter: Klasszikus, bibliai és középkori reminiszcenciák Petrarca Sine nomine-leveleiben. In: Antikvitás és reneszánsz 1. pp. 41-54. (2018)

Gellérfi Gergő: Pásztori múzsa a nagyvárosban. In: Antikvitás és reneszánsz 1. pp. 9-20. (2018)

Gellérfi Gergő: A nők ellen vagy a nők ellen is? : Iuvenalis 6. szatírájának bevezetőjéről. In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 23-36. (2018)

Hajdú Attila: Lukianos és Kallistratos műtárgyleírásai : szöveg és hagyomány. In: Antikvitás és reneszánsz 1. pp. 21-40. (2018)

Knapp Éva: Palingenius Zodiacus vitae-je a magyarországi Album Amicorumokban. In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 115-136. (2018)

Lázár István Dávid: Obsequium amicos, veritas odium parit : Petrarca és Cicero "barátsága". In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 65-75. (2018)

Molnár Annamária: Istennők és Boccaccio. In: Antikvitás és reneszánsz 1. pp. 55-66. (2018)

Molnár Annamária: Ut clare mulieres ampliores sint numero : Boccaccio Minerva-interpretációi. In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 99-114. (2018)

Máté Ágnes: Aeneas barátai a régi magyar irodalomban : Vergilius nem-ismeret és/vagy tabusítás? In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 153-165. (2018)

Máté Ágnes: Fabula és história határán : két festői történet a XVI. század Magyarországáról. In: Antikvitás és reneszánsz 1. pp. 99-112. (2018)

Nagyillés János: Vel non legi, vel saltuatim tantum : megjegyzések Anna Maria van Schurman latin nyelvű költeményeihez. In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 193-204. (2018)

Nagyillés János: Westonia első teljes magyar fordításának margójára. In: Antikvitás és reneszánsz 1. pp. 137-153. (2018)

Petneházi Gábor: Az értelmiség utópiája Erasmus és a keresztény humanizmus. In: Antikvitás és reneszánsz 1. pp. 85-98. (2018)

Petneházi Gábor: Megölni az evangéliumot? : a humanizmus mint kulturális kód. In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 179-192. (2018)

Róth Márton: Egy ezeréves műfaj születése : antik hagyomány a Cinquecento olasz utópiáiban. In: Antikvitás és reneszánsz 1. pp. 67-84. (2018)

Simon Lajos Zoltán: Sed nunc navita... : neolatin tengerészeklogák. In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 137-151. (2018)

Takács László: II. Rákóczi Ferenc itáliai zarándokútja. In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 205-214. (2018)

Vígh Éva: Az ut pictura poesis velencei mestere : Giovan Mario Verdizzotti és állatmeséi. In: Antikvitás és reneszánsz 1. pp. 113-136. (2018)

Vígh Éva: Lectori Salutem! In: Antikvitás és reneszánsz 1. p. 7. (2018)

Vígh Éva: A főnix újjászületése Petrarca Daloskönyvében. In: Antikvitás és reneszánsz 2. pp. 77-98. (2018)

This list was generated on 2024. június 15. 01:18:47 CEST.