Antikvitás és reneszánsz

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 26.

A kötet szerzői. In: Antikvitás és reneszánsz 3. pp. 247-249. (2019)

A kötet szerzői. In: Antikvitás és reneszánsz 4. pp. 222-224. (2019)

Bán Katalin: Insania quae medicis traditur : a testi eredetű pszichés zavarok jelensége Seneca filozófiai és Aretaios orvostudományi szövegének tükrében. In: Antikvitás és reneszánsz 3. pp. 9-22. (2019)

Bán Katalin: Seneca Medeájának őrület-metaforái. In: Antikvitás és reneszánsz 4. pp. 27-36. (2019)

Draskóczy Eszter: "Nem vagyok sem Aeneas, sem Pál" : Dante túlvilágjárása és elődei I. Dante és Aeneas. In: Antikvitás és reneszánsz 4. pp. 61-87. (2019)

Ertl Péter and Lengyel Réka: Petrarca a hét főbűnről : De remediis utriusque fortune, II 104-110. In: Antikvitás és reneszánsz 3. pp. 145-182. (2019)

Fehér Bence: Rovásírással - latinul. In: Antikvitás és reneszánsz 4. pp. 119-130. (2019)

Gellérfi Gergő: Elhagyom a várost! : Iuvenalis 3. szatírájának fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 3. pp. 131-144. (2019)

Gellérfi Gergő: Most én beszélek! : Iuvenalis 1. szatírájának fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 4. pp. 189-203. (2019)

Hajdú Attila: Techné kai Logos : Kallistratos Narkissos-víziója. In: Antikvitás és reneszánsz 3. pp. 23-50. (2019)

Hajdú Attila: A szofista Kallistratos képei az Athamas-leírásban - Callistr. Stat. 14. In: Antikvitás és reneszánsz 4. pp. 37-59. (2019)

Knapp Éva: Palingenius Zodiacus vitae-je a magyarországi könyvtárakban. In: Antikvitás és reneszánsz 3. pp. 93-110. (2019)

Knapp Éva: Vergilius, Horatius és Ovidius magyarországi recepciója Palingenius Zodiacus vitae-jének magyar fordításaiban. In: Antikvitás és reneszánsz 4. pp. 101-117. (2019)

Képes Julianna: Békét nem lelek... : Francesco Petrarca 104. szonettjének magyar fordításai. In: Antikvitás és reneszánsz 4. pp. 89-100. (2019)

Lázár István Dávid: A kolozsvári jezsuita iskola megnyitására kiadott tézisek, 1581. In: Antikvitás és reneszánsz 3. pp. 183-208. (2019)

Molnár Annamária: Szempontok a De mulieribus claris elemzéséhez. In: Antikvitás és reneszánsz 3. pp. 63-78. (2019)

Molnár Annamária: "ante alias venit in mentem [...] Iohanna, serenissima Ierusalem et Sicilie regina" : egy ajánlás tervezett és tényleges címzettje - Johanna királynő és Andrea Acciaiuoli szerepe a De mulieribus clarisban. In: Antikvitás és reneszánsz 4. pp. 205-221. (2019)

Máté Ágnes: Bigámia nászajándékba : Samuel Spillenberger nászéneke Máriássy János és Palugyay Zsófia esküvőjére, 1635. In: Antikvitás és reneszánsz 4. pp. 131-149. (2019)

Máté Ágnes: E. S. Piccolomini Historia de duobus amantibusa : nyelvi és kulturális gátak tizenhat korai fordítás tükrében. In: Antikvitás és reneszánsz 3. pp. 79-91. (2019)

Nagyillés János: Anna Maria van Schurman : értekezés arról, hogy illik-e egy keresztény nőhöz a tudományok tanulmányozása? In: Antikvitás és reneszánsz 3. pp. 231-246. (2019)

Pataki Elvira: Vergilius Provence-ban : Marcel Pagnol Bucolica-fordítása. In: Antikvitás és reneszánsz 3. pp. 111-127. (2019)

Pataki Elvira: Vergilius Provence-ban : Marcel Pagnol Bucolica-fordítása II. In: Antikvitás és reneszánsz 4. pp. 169-187. (2019)

Szabó Ferenc Krisztián: Themistoklés praetorsága és a korkyrai háború - Nepos, Them. 2, 1-3. In: Antikvitás és reneszánsz 4. pp. 9-25. (2019)

Szörényi László: Johannes Campanus cseh neolatin költő és a magyar történelem. In: Antikvitás és reneszánsz 3. pp. 209-230. (2019)

Szörényi László: Johannes Valentini Lucubrata opuscula poeticohistorica in unum collecta - Az éjjeli mécs világánál alkotott költői-történeti művecskéim egybegyűjtése, 1808 című kötetének őstörténeti vonatkozásai. In: Antikvitás és reneszánsz 4. pp. 151-168. (2019)

Takács László: Szent Jeromos és Szent Ágoston vitája a fordításról. In: Antikvitás és reneszánsz 3. pp. 51-62. (2019)

This list was generated on 2024. június 15. 00:43:40 CEST.