Jelentés és nyelvhasználat

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 8.

Dér Csilla Ilona: Háthogy esetleg netalántán azt gondolnátok rólam... : a szóval és a hát diskurzusjelölővel álló hogy kötőszós mellékmondatokról. In: Jelentés és nyelvhasználat, (9) 1. pp. 43-57. (2022)

Galac Ádám: Megszemélyesítő konceptualizációk a látás, hallás és szaglás fogalmi tartományában : egy kontrasztív empirikus vizsgálat eredményei. In: Jelentés és nyelvhasználat, (9) 1. pp. 155-183. (2022)

Nagy C. Katalin: "Aki tud megköszönném" : magyar közvetett kérések vizsgálata korpuszpragmatikai megközelítésben. In: Jelentés és nyelvhasználat, (9) 1. pp. 15-42. (2022)

Németh T. Enikő and Szabó Éva and Császár Dorina and Gera Renáta and Béres Tamara: Esettanulmány a vizuális modalitású nem verbális viselkedés multimodális kommunikációban betöltött szerepéről. In: Jelentés és nyelvhasználat, (9) 1. pp. 59-87. (2022)

Surányi Balázs and Gulás Máté: A diszjunkció mint Pozitív Polaritású Elem : a prozódia hatása a magyar diszjunktív tagadó mondatok értelmezésére. In: Jelentés és nyelvhasználat, (9) 1. pp. 185-212. (2022)

Varga Marianna: Kést nem vett magához? : a nem tagadószót tartalmazó eldöntendő kérdő mondatok szerepe a magyar büntetőperes bírósági tanúkihallgatásokban. In: Jelentés és nyelvhasználat, (9) 1. pp. 1-13. (2022)

Varga Mónika: "Alkalmas ideig gyötörte" : pragmatikai markerek funkcióinak alakulásáról 16-18. századi regiszterekben. In: Jelentés és nyelvhasználat, (9) 1. pp. 133-153. (2022)

Virovec Viktória and Sándor Lilla Kamilla: Az -e kérdő partikula használatáról múlt idejű feltételes módú igealakot tartalmazó beágyazott mellékmondatokban. In: Jelentés és nyelvhasználat, (9) 1. pp. 89-132. (2022)

This list was generated on 2024. július 15. 18:55:43 CEST.