Módszertani közlemények

Number of items: 77.

Tematikát a történelmi szakkörök számára. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 44-52. (1966)

Baranyi Albertné: A tartalom és forma kölcsönhatásai az énekórákon. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 1-6. (1966)

Bemőcz Ferencné: A programozás "hazai" viszonylatban : tévedések eloszlatása, lehetőségek. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 63-64. (1966)

Bereczki Sándor and Jósa Zoltán and Nagy Imréné and Zentai Károly and Gaál Géza and Csapody Vera and Priszter Szaniszló and Simon Tibor and Lengyel Dénes and Ravasz János and Permjakov A. A.: Szemle. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 59-67. (1966)

Bán Ervin: Az anyanyelv és a nyelvtan szerepe a tagozatos általános iskolai osztályok nyelvtanításában. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 12-17. (1966)

Dobcsányi Ferenc and Gaál Géza and Szörényi József and Zentai Károly and Lengyel Dénes and Csáki Imre and Tihanyi Andor and Csoma Vilmos and Károlyi Zsigmondné and Bogojavlenszkij and Mencsinszkaja and Semjakin F. N.: Szemle. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 68-72. (1966)

Erdei Mihály: Az orosz igeaspektusok (vid) használatáról. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 3-5. (1966)

Esztergály Keve: Gondolatok a terepasztal munkáról. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 72-73. (1966)

Fehérvári Ferenc: Hogyan szervezzük meg a kisállattenyésztési gyakorlatokat a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokon. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 24-26. (1966)

Fehérvári Ferenc: A kisállattenyésztéssel kapcsolatos ügyeletes munkájának megszervezése. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 70-72. (1966)

Fodor János: Helyesírási készségvizsgálat a gimnázium I. osztályában. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 59-68. (1966)

Forgách Géza: Dr. Eperjessy György : 1899-1966. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 72-73. (1966)

Gazsó István: Kombinatorikai feladatok az alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 7-12. (1966)

Gaál Lajos: Az úttörő négytusa edzése. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 41-45. (1966)

Gaál Lajos: Úttörő négytusa versenyek szervezése és rendezése. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 74-75. (1966)

Geréb György and Olasz Géza and Turai Kálmán and Kozma Tamás and Kiss Ferenc and Gyapay Gábor and Unger Mátyás and Sinkovics István and Horváth Károly and Lantosyné Dabas Erzsébet: Szemle. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 76-84. (1966)

Glózik Pál: Szabadgyakorlatok a reálisabb osztályozás és a tanítási idő jobb kihasználása érdekében. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 57-59. (1966)

Glózik Pál: A felmentett tanuló foglalkoztatása a testnevelési órákon. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 67-70. (1966)

Glózik Pál: A kislabdahajítás gyakorlatának játékos megoldásai az általános iskola egyes osztályaiban: 2-4. osztály. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 36-41. (1966)

Glózik Pál: A kislabdahajítás gyakoroltatásának játékos megoldásai az általános iskola egyes osztályaiban. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 66-71. (1966)

Glózik Pál: A labdagyakorlatok különleges szerepe az alsó tagozat testnevelésében. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 65-69. (1966)

H. Tóth Imre and Erdei Mihály: A csak többesszámban használatos orosz főnevek tanítása. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 30-32. (1966)

Harmath István: A tv szerepe a történelemtanításban. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 40-44. (1966)

Hegedűs András: Amit tudni kell és amit tanítani kell. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 34-36. (1966)

Hegedűs András: Az esztétikai nevelés néhány kérdése az általános iskola 1—4. osztályában. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 1-7. (1966)

Horváth Imre: A világnézeti nevelés tartalma az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 1-9. (1966)

Huszka László: Hogyan használja fel az általános iskolai történelemtanár a "Magyarország történetét"? : Gondolat Könyvkiadó 1964. 1-2. 626, 654 oldal. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 61-65. (1966)

Jósa Zoltán: „Az emberi település körül élő állatok" c. témakör tartalmi elemzése : kritikai észrevételek az Élővilág c. 5. osztályos tankönyvhöz (III.). In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 8-17. (1966)

Jósa Zoltán: A koncentráció vizsgálata a „környezetismeret" és az „élővilág" tantárgyak között. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 22-27. (1966)

Jósa Zoltán: "A nagyüzemi gyümölcsös és zöldségeskert élete tavasszal" c. témakör tartalmi elemzése : észrevételek az Élővilág c. 5. osztályos tankönyvhöz és a tanári kézikönyvhöz. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 45-50. (1966)

Jósa Zoltán: A tanulók aktivizálása és önállóságra nevelése a tények megismerésében és a tényismeretek alkalmazásában a biológiai oktatás kezdetén. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 40-48. (1966)

Kamarás György: Bélyeggyűjtés a biológiai ismeretszerzés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 64-67. (1966)

Kamarás György: A fajismeret szerepe a biológiai oktatásban. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 26-27. (1966)

Kelemen Jánosné: 8. osztályos tanulók tudásszintje és matematikai gondolkodása. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 32-38. (1966)

Kelemen Jánosné: Hogyan használhatjuk fel az új Mértan Tanterv-et a gondolkodás fejlesztésére? In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 17-21. (1966)

Kozma Tamás: Az olvasási készség mérésének néhány elvi kérdése. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 22-25. (1966)

Kubinyi Zoltán: Fizikai kísérleti eszközök készítése. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 28-36. (1966)

Kubinyi Zoltán: Fizikai kísérleti eszközök készítése. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 56-61. (1966)

Kubinyi Zoltán: Váltóáramú és egyenáramú generátor-modell. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 52-55. (1966)

Kávássy Sándor: A történelemtanítás szakműveltség-közvetítő feladatai az általános és középiskolában. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 65-66. (1966)

Novák István: Kisfalusi úttörő csapatok éves sportnaptára. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 73-75. (1966)

Németh István: Az elbeszélés és a felolvasás módszereinek alkalmazása a földrajz tanításában. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 22-35. (1966)

Németh István: Földrajzi fogalmak kialakítása térképek segítségével. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 38-47. (1966)

Németh István: Térképek alkalmazása a földrajz tanításakor. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 48-55. (1966)

Németh István: A folyók szabályozásával kapcsolatos fogalmak és elnevezésük. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 27-28. (1966)

Rakonczay László: A nevelési terv és a tanterv végrehajtásának 3 éves tapasztalatai a testnevelésben. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 36-38. (1966)

Révész Béla: Az Élővilág munkafüzetek felhasználása. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 69-72. (1966)

Schvób Péter: A tanítók nyári akadémiája Baján. In: Módszertani közlemények, (6) 4. p. 80. (1966)

Schwalm Pálné: A zenei hallás és ritmusérzék fejlesztésének szükségessége és lehetőségei a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 1-4. (1966)

Somfai László: Egyre nagyobb tudatosság hassa át oktató munkánkat! In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 17-21. (1966)

Somfai László: Helyesírási jártasság — készség? In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 17-22. (1966)

Stein Jánosné: Néhány gondolat az alsótagozatos oktatás pszichológiai szemléletéhez. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 10-15. (1966)

Szeléndi Gábor: Gondolatok a környezetismeret tanításáról. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 15-19. (1966)

Szörényi József: 3. osztályos népköltészeti anyag felhasználása a hazaszeretet mélyítésére. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 19-22. (1966)

Szörényi József: Irodalmi szemelvény felhasználása kötött témájú osztályfőnöki órán. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 5-10. (1966)

Teleky Miklós: Csehszlovák tapasztalatok a differenciált oktatás első kísérleteiről. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 7-10. (1966)

Turai Kálmán: Szemelvények felhasználása a történelemórán : II. források, forrásértékű dokumentumok. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 53-58. (1966)

Turai Kálmán: Áttekintő ismétlés bizonyítással történelemórán. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 57-64. (1966)

Turai Kálmán: A történeti fogalmak elkülönítésének problémái. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 51-56. (1966)

Turai Kálmán and Sipka Sándor and Bodó László: Szemle. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 73-76. (1966)

Veidner János: Zártláncú televízióadás egy 7. osztályos fizika órán : a zártláncú televízióadás lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 25-32. (1966)

Veidner János: A fizika reformtankönyvek új koncepciója a mértékegységek műveleti használatában. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 5-8. (1966)

Veidner János: Új koncepció az elektromos ellenállás 8. osztályos tanításában. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 32-40. (1966)

Veidner János: Év eleji analitikai felmérés a fizikában a tanulók személyiségének megismerésére. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 10-16. (1966)

Vincze István: A daltanítás kombinált módszerei a hallásfejlesztés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 43-44. (1966)

Várkonyi Nándor: Komplex munkák az 5. osztályban : folytatás. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 55-63. (1966)

Várkonyi Nándor: Komplex munkák az ötödik osztályban. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 48-57. (1966)

Várkonyi Nándor: Műveletelemek gyakorlása a műszaki oktatásban. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 45-53. (1966)

Várkonyi Nándor: A munkadarabok megválasztásának szempontjai a gyakorlati órákon. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 55-57. (1966)

Várkonyi Nándor and Glózik Pál and Zentai Károly and Lévay Pálné and Szijj Zoltán and Ambrus László and Bálint Józsefné: Szemle. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 75-79. (1966)

Zentai Károly: Szempontok a gyermek otthoni (önálló) tanulásának megszervezéséhez. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 23-29. (1966)

Zentai Károly: A feladatmegoldási menet kialakítása és alkalmazása a tanuló egyéni munkájában. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 28-34. (1966)

Zentai Károly: A tanulási készség fejlesztésének fontosabb problémái az általános iskolai tanulóknál. In: Módszertani közlemények, (6) 2. pp. 35-42. (1966)

Zentai Károly: A "tanulási készség" fejlesztésének néhány módszertani elve. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 17-24. (1966)

Zentai Károly: A tanuló önálló (otthoni) tanulásának előkészítése a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (6) 3. pp. 10-16. (1966)

Zsolnai József: Irodalmi színpad az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (6) 5. pp. 38-40. (1966)

Ágoston György: A francia nyelv tanítása az alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (6) 1. pp. 1-3. (1966)

This list was generated on 2024. február 29. 09:18:01 CET.