Módszertani közlemények

Number of items: 64.

Balla Árpád: Feladattípusok a kísérleti történelmi munkafüzetekben. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 232-239. (1976)

Balla Árpád: Feladattípusok a kísérleti történelmi munkafüzetekben. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 270-281. (1976)

Balogh Viktória: Halmazdiagramok alkalmazása a geometriai fogalmak kialakításában. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 36-43. (1976)

Baltási Judit and Szirmay Endre: A kísérleti komplex anyanyelvi képzés munkaformái a 2. osztályában : összehasonlító mérések és eredmények. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 77-83. (1976)

Berencsi Margit: A magyar nyelvtan nevelőereje : a hangok és a betűk. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 104-111. (1976)

Bíró István: A földrajzi fogalomalkotás logikai műveletei : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 16-23. (1976)

Csorba Józsefné: A korszerű módszerek alkalmazása az alsó tagozatos testnevelés tanításában : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 23-32. (1976)

Erdész Edéné: A helyes módszer keresésének fontossága. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 60-62. (1976)

Farkas Ferenc: A szövegelemzés és lehetőségei az iskolai anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 214-219. (1976)

Farkas Katalin: „Illemtan" általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 54-58. (1976)

Fehér István: Önálló ismeretszerzés az Élővilág órákon : a Virág c. tanítási egység feldolgozása. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 188-189. (1976)

Gimesi József: Térbeliséget kifejező feladatok megoldásának lehetősége 12 éves koron alul. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 84-92. (1976)

Gondos Éva: Eredménymérés a helyesírásban az általános iskola 2. osztályában. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 183-188. (1976)

Guttmann Miklós: A pályaválasztás segítésének lehetőségei a nyelvtanórákon és a nyelvi szakkörökben. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 242-245. (1976)

Hajzer Lajos and Anyiszimova T. I. and Ivanova Z. E. and Uljanko R. V. and Pekelisz Viktor and Schneider Leo and Benczik Vilmos and Gor'kij Maksim and Balzac Honoré de and Zola Emil: Szemle. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 255-256. (1976)

Hajzer Lajos and Iljas M. I.: Szemle. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 127-128. (1976)

Hargitai Mária: Tanulóim kísérleteznek az új ismeretek szerzésében. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 253-254. (1976)

Hegedűs Andrásné: Az ősz. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 100-104. (1976)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben : beszámoló egy tanítási kísérletről. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 264-270. (1976)

Hudra András: A rajközösség és a rajvezetőség kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 125-126. (1976)

Jósa Zoltán: A fotoszintézis tanítása. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 10-16. (1976)

Jósa Zoltán and Hadnagy János and Rudnianski Jaroslaw and Mihály Endre: Szemle. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 191-192. (1976)

Kedves Ferenc: Az általános iskolai fizikaoktatás távlatairól : befejezés. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 219-224. (1976)

Kelemen Béla: A feladatlapos körforgásos foglalkoztatási forma alkalmazása az általános iskolai testnevelésben. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 296-306. (1976)

Kelendi Gyuláné: 10-14 éves gyermekeink "időgazdálkodása". In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 205-207. (1976)

Kelendi Gyuláné: Iskola és közművelődés. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 47-48. (1976)

Kelendi Gyuláné: Napközi otthonok. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 177-178. (1976)

Kerékgyártó Imre: Gyermekeink természete. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 69-76. (1976)

Kerékgyártó Imre: Hatás, kölcsönhatás, hatékonyság. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 3-10. (1976)

Kerékgyártó Imre: Nevelés, siker, sikerélmény. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 258-264. (1976)

Kerékgyártó Imre: Szexuális és családi életre nevelés. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 198-204. (1976)

Kerékgyártó Imre: Önértékelés, értékrend és nevelés. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 166-173. (1976)

Kiss Géza: Gyakorlati tanácsok a helytörténetet feldolgozó vagy kutató szakkörök számára. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 294-296. (1976)

Kiss Géza: A történelem szakkörökben végezhető feldolgozó és kutató munka tervezése és szervezése : a "Helyi különös" szerepe a szakkörök munkájában. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 62-64. (1976)

Kiss Sándor: A színesrúd-készlet alkalmazása a geometria tanításában. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 116-120. (1976)

Kovács László: A Kincskereső országos értekezlete : 1976. augusztus 6. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 240-241. (1976)

Kovács Vendelné: Olvasás és fogalmazás. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 285-287. (1976)

Kunstár Jánosné: A matematikai feladatokban rejlő lehetőségek kihasználásáról. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 33-36. (1976)

Ködöböcz József: Korszerű pedagógiai szemlélet - "hagyományos" tanári eljárás. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 282-285. (1976)

Kövesdi Pál and Kedves Ferenc and Varga Lajos: Az általános iskolai fizikaoktatás távlatairól. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 153-166. (1976)

Miklós Gyuláné: "Vers : varázslat, valóság" : egy 7. osztályos irodalmi munkafüzetes kísérletről. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 289-294. (1976)

Moholi Károly: A pedagógus személyisége. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 138-152. (1976)

Müller Erich: A pedagógusok továbbképzése a Német Demokratikus Köztársaságban. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 193-197. (1976)

Müller Erich and Richter Franz: Levelezők oktatása az NDK-ban : a Potsdami "Karl Liebknecht" Tanárképző Főiskola 1974 szeptemberében felmérte a levelezők képzésének 20 éves eredményét. Ennek kapcsán szólunk néhány olyan részkérdésről, amelyek talán más államok részére is tanulságul szolgálhatnak. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 65-69. (1976)

Oláh Emőd: Esztétikai nevelés az iskolában énekes mesével. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 287-289. (1976)

Pálfi Dezsőné: Családlátogatások, tervezésük és a tapasztalatok felhasználásának jelentősége az alsó tagozatos tanulók nevelésében. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 246-248. (1976)

Riesz Béla and Veszprémi László: [Veszprémi László] : Értékelés, osztályozás, vizsgák : Budapest, Tankönyvkiadó, 1975. In: Módszertani közlemények, (16) 3. p. 190. (1976)

Soós Istvánné and Török Gábor: A beszédhang-megkülönböztető képesség és készség kérdésköréhez. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 207-214. (1976)

Szabó Gyuláné: A halmazelmélet alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai orosz nyelvtan tanításában. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 179-183. (1976)

Szabó Tibor: Adalékok a mágnescsíkok használatához : a főnévragozás gyakorlása. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 59-60. (1976)

Szabó Tibor: Adalékok a mágnescsíkok használatához : a tőszámnév és a főnév kapcsolatának tanítása. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 248-252. (1976)

Sütő Károlyné: Hallás utáni daltanítás az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 111-116. (1976)

Tóthpál József: A permanens művelődés és a közművelődés néhány kérdése. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 44-47. (1976)

Veszprémi László: Dr. Kratofil Dezső : 1884-1976. In: Módszertani közlemények, (16) 5. p. 257. (1976)

Vidéki Mátyás: A tanulók motiválása önálló munkára. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 122-124. (1976)

Voksán József: 15 éves a Módszertani Közlemények. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 129-137. (1976)

Voksán József: A Pedagógusok Szakszervezetének X. kongresszusán elhangzott beszámolójából. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 1-3. (1976)

Várnagy Elemér: Cigánytanulók értékorientációi. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 316-320. (1976)

Zsolnainé Szabó Margit: Így talán nem kell szégyenkeznünk... In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 121-122. (1976)

Zukovits Imre: Az iskolai oktatást kiegészítő formák és lehetőségek felhasználása természettudományos ismeretek szerzésére és a technikai szemléletmód formálására. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 49-54. (1976)

Zukovits Imre: Az iskolai oktatást kiegészítő formák és lehetőségek felhasználása természettudományos ismeretek szerzésére és technikai szemléletmód formálására : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 93-98. (1976)

Zukovits Imre: A természettudományos, műszaki-technikai műveltség fejlesztésének korszerű módja, lehetőségei : I. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 224-232. (1976)

Zukovits Imre: A természettudományos, műszaki-technikai műveltség fejlesztésének korszerű módjai, lehetőségei : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 306-318. (1976)

Ács Zoltánné: A család és az iskola. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 98-100. (1976)

This list was generated on 2024. február 29. 09:13:37 CET.