Módszertani közlemények

Number of items: 75.

Gondolatok a fegyelemre nevelésről. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 25-29. (1980)

Milyen legyen az osztályfőnöki munkaterv? In: Módszertani közlemények, (20) 4. pp. 259-263. (1980)

Abrudbányay János: Általános megfigyelési szempontok az egyes napközi otthoni foglalkozások elemzéséhez, ellenőrzéséhez, értékeléséhez. In: Módszertani közlemények, (20) 4. pp. 252-259. (1980)

Bereczki Sándor and Darinskij Anatolij Viktorovič and Csoma Gyula: A felnőttnevelés problémái /szerkesztette: A. V. Darinszkij-Csoma Gyula (szerk.):. In: Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 140-141. (1980)

Bereczki Sándor and Gáspár László: Gáspár László: Egységes világkép, komplex tananyag. In: Módszertani közlemények, (20) 4. pp. 265-267. (1980)

Bereczki Sándor and Vendégh Sándor: Vendégh Sándor: A didaktika alapjai a szakmai képzést nyújtó iskolák oktatói számára. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 76-78. (1980)

Berkes Miklósné: Gondolatok egy József Attila-vers komplex esztétikai elemzéséről. In: Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 193-197. (1980)

Bokányi Dezsőné and Korčic Mihail A.: 4000 naibolee upotrebitel'nh slov russkogo âzyka učebnyj slovar' dlâ zarubežnyh ŝlol. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 75-76. (1980)

Bonifert Domonkosné and Szántó Lajos: Az egyszerű gépek és hőerőgépek, a teljesítmény és a hatásfok tanítása a 7. osztályban. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 43-50. (1980)

Budai Júlia: Kötetlen programú órák az orosz nyelv tanításában. In: Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 125-130. (1980)

Csorba Győzőné and Leövey Jenőné and Molnár Sándor: Az 5. osztály torna oktatási anyaga. In: Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 113-118. (1980)

D. Göndös Szilvia and Domján József: Az iskolai munka látással-világítással összefüggő ergonomiai jellegű kérdései. In: Módszertani közlemények, (20) 4. pp. 222-225. (1980)

Daragó József: Játék és matematika. In: Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 197-200. (1980)

Dobcsányi Ferenc: Búcsú Németh Istvántól: 1911-1980: a Módszertani Közlemények alapító főszerkesztőjétől. In: Módszertani közlemények, (20) 3. p. 145. (1980)

Dobcsányi Ferenc: Gondolatok műelemzésünk gyakorlatáról. In: Módszertani közlemények, (20) 4. pp. 225-230. (1980)

Dobcsányi Ferenc: Gondolatok műelemzésünk gyakorlatáról II. In: Módszertani közlemények, (20) 5. pp. 300-306. (1980)

Dobóné Berencsi Margit: A 10-14 éves korúak anyanyelvi nevelése a családban. In: Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 171-174. (1980)

Dékány András and Bogomolov Vladimir Osipovič and Gamarra Pierre and Sommerfelt Aimée and Sat-Okh : Tanítványainknak ajánlhatjuk. In: Módszertani közlemények, (20) 3. p. 208. (1980)

Elekes Mihály: Gyermekeink a tömegkommunikáció sodrában. In: Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 201-205. (1980)

Farkas Katalin and Varga Sándorné: Megjegyzések a „Közösség és személyiség" témakörű osztályfőnöki órák megtartásához. In: Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 109-112. (1980)

Franyó István: A biológia művelődési anyaga az 1978-as általános iskolai tantervben. In: Módszertani közlemények, (20) 4. pp. 231-234. (1980)

Földy Ferenc: Az alsó tagozatos tanulók személyiségfejlesztése az általános iskolai nevelés-oktatás tervének megvalósításával. In: Módszertani közlemények, (20) 4. pp. 248-250. (1980)

Fülöp László: A nyelvi jelrendszer kapcsolata más jelrendszerekkel. In: Módszertani közlemények, (20) 4. pp. 216-222. (1980)

Giricz Béla: Rajztanmenet az általános iskola 5. osztálya számára 1. rész. In: Módszertani közlemények, (20) 4. pp. 235-247. (1980)

Giricz Béla: Rajztanmenet az általános iskola 5. osztálya számára II. rész. In: Módszertani közlemények, (20) 5. pp. 286-299. (1980)

Gácser Józsefné: Az építészet nyelve a képzőművészeti nevelésben. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 22-25. (1980)

H. Tóth Erika and Kologrivova Svetlana Valentinovna: Sz. V. Kologrivova: Vegyitye urok po-russzki. In: Módszertani közlemények, (20) 4. pp. 264-265. (1980)

Hajzer Lajos and Gilârevskij Rudžero Sergeevič and Starostin Boris Anatol'evič: R. Sz. Giljarevszkij-B. A. Sztarosztyin: Inosztrannije imena i nazvanyija v russzkom tyeksztye. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 74-75. (1980)

Hajzer Lajos and Gorbačevič Kirill Sergeevič: K. Sz. Gorbacsevics: Normi szovremennovo russzkovo lityeraturnovo jazika. In: Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 206-208. (1980)

Hajzer Lajos and Kajdalova Anna Ivanovna and Kalinina Inessa Konstantinovna: А. I. Kajdalova-I. K. Kalinyina: Russzkij jazik. In: Módszertani közlemények, (20) 2. p. 142. (1980)

Hegedűs Andrásné: Kulturális foglalkozások a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 63-68. (1980)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben: a közlő-kifejezőképesség fejlesztéséről. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 51-56. (1980)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben: a közlő-kifejezőképesség fejlesztéséről. In: Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 119-125. (1980)

Horváth István and Brest Boris and Tarbay Ede and Szarvas Péter and Nemes Nagy Ágnes and Szepesi Attila and Kelemen Sándor and Bíró Lajos and Vulpius Christian: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (20) 5. pp. 329-331. (1980)

Isky László and Katics László: A sportmozgások formájának vizsgálata. In: Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 163-170. (1980)

Juhász Károly: A Tanítók XV. Nyári Akadémiája. In: Módszertani közlemények, (20) 2. p. 139. (1980)

Keczer Tamás: Továbbtanulással kapcsolatos félelmi motívumok vizsgálata általános iskolai tanulóknál. In: Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 175-177. (1980)

Kelendi Gyuláné: Jellemnevelés a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 130-133. (1980)

Kerékgyártó Imre: Az anya és a gyermek kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (20) 5. pp. 269-276. (1980)

Kerékgyártó Imre: Az emberi kapcsolatok forradalma. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 1-8. (1980)

Kerékgyártó Imre: Interperszonális kapcsolatok és a nevelés. In: Módszertani közlemények, (20) 4. pp. 209-216. (1980)

Kerékgyártó Imre: A bontakozó személyiség kapcsolata önmagával. In: Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 146-153. (1980)

Kerékgyártó Imre: A kapcsolatteremtés művészete. In: Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 81-87. (1980)

Korčic Mihail A. and Bulahov Mihail Gapeevič: Bulahov M. G.: Vostočnoslavânskie âzykovedy. biobibliografičeskij slovar'. In: Módszertani közlemények, (20) 2. p. 143. (1980)

Korčic Mihail A. and Krékits József and Morkovkin Valerij Venâminovič and Denisov Pëtr Nikitič: Ucsebnyj szlovar' szocsetajemosztyi szlov russzkovo jazyka. - Pod red. P. N. Dyeniszova, V. V. Morkovina. In: Módszertani közlemények, (20) 5. pp. 328-329. (1980)

Kreuter Vilmosné and Bárdos Lajos: Bárdos Lajos: „Kicsinyek kórusa" I. elemzése a karvezető szemszögéből. In: Módszertani közlemények, (20) 5. pp. 324-328. (1980)

Kronstein Gábor: Példaképek a pedagógiában. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 14-17. (1980)

Kálmán Jánosné: A SZÍN-HÉT helye a képzőművészeti nevelésben: egy napközi otthoni kísérlet tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 18-22. (1980)

Lajkó Lajos: Szituációs játék az alsó tagozatos osztályfőnöki órákon. In: Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 188-192. (1980)

Makk Ferencné: Egy ötödik osztály közösséggé alakulásának problémái. In: Módszertani közlemények, (20) 5. pp. 276-280. (1980)

Mihály Endre: Jósa Zoltán: 1914-1980. In: Módszertani közlemények, (20) 5. p. 332. (1980)

Nagy Zsuzsanna: A cél, feladat, követelmény értelmezése az általános iskolai kémiatanításban. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 38-42. (1980)

Nyilas István and Vasváry Zoltán: A rendszerek tanítása az általános iskola 3. osztályában. In: Módszertani közlemények, (20) 5. pp. 307-313. (1980)

Oláh Emőd: Az általános iskola 1. osztályos ének-zenei követelményei az új tantervben-az óvoda aspektusából. In: Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 106-109. (1980)

Oravecz Imre and Küchler Manfred and Radičkov Jordan and Csontos Gábor and Kósa Csaba and Illés Sándor and Gerő János and Korinec Jurij Iosifovič: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (20) 4. pp. 267-268. (1980)

Papp János: Különböző szervek, szervrendszerek boncolása az élővilág szakkörön. In: Módszertani közlemények, (20) 5. pp. 314-318. (1980)

Riesz Béla: A közösségi magatartás tanulói értékelése és önértékelése. In: Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 88-95. (1980)

Riesz Béla: A közösségi magatartás értékelésének módszertani kérdései. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 8-14. (1980)

Révész István: Néhány javaslat a 8. osztályos elektrotechnikai ismeretek és gyakorlatok tanításához. In: Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 133-136. (1980)

Siposné Kedves Éva: A Tanárok X. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 137-138. (1980)

Somfai Lászlóné: Az alkotóképesség fejlesztése tervező feladatokon. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 57-63. (1980)

Szalai Jánosné: A tájékoztató füzetről. In: Módszertani közlemények, (20) 5. pp. 318-320. (1980)

Szandi Ágnes: Könyv- és könyvtárhasználat: ajánló bibliográfia az új tantervi követelmények teljesítéséhez. In: Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 185-187. (1980)

Szebenyi Péter: Társadalomtudományi taxonómiák és tantervek az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában II. rész. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 69-73. (1980)

Szendrey Sándor and Kotov Ivan Ivanovič: I. I. Kotov: Nacsertátyelnája geometrija. In: Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 205-206. (1980)

Szombathy Miklós and Vasváry Zoltánné: Helymeghatározás derékszögű koordinátákkal. In: Módszertani közlemények, (20) 4. pp. 251-252. (1980)

Székely Istvánné: A periódusos rendszer tanítása az általános iskola 7. osztályában. In: Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 178-185. (1980)

Sárdi Imréné: Főiskolások tapasztalatgyűjtése egy általános iskolai matematikaórán. In: Módszertani közlemények, (20) 5. pp. 320-323. (1980)

Takács Ferenc and Ipper Pál and Gilzin Karl and Joó Katalin and Granasztói Szilvia and Magyari Beck Anna: Tanítványainknak ajánlhatjuk. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 79-80. (1980)

Veszprémi László and Horváth Márton: Horváth Márton: Közoktatáspolitika és az általános iskola. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 73-74. (1980)

Vidéki Mátyás: A pedagógiai logika érvényesülése a felső tagozatos tanulók világnézeti nevelésében. In: Módszertani közlemények, (20) 5. pp. 280-285. (1980)

Várnai Zseni and Gelléri Andor Endre and Szepes Mária and Tarbay Ede and Galambos László: Tanítványainknak ajánlhatjuk. In: Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 143-144. (1980)

Zukovits Imre: Az ismeretek gyakorlati alkalmazása és a feladatlapok. In: Módszertani közlemények, (20) 1. pp. 30-37. (1980)

Zukovits Imre: Különböző életkorú felső tagozatos tanulók összefüggés-felismeréseinek és feladatmegoldásainak összehasonlítása. In: Módszertani közlemények, (20) 3. pp. 153-162. (1980)

Zukovits Imre: A gondolkodásra nevelés problémái az általános iskola felső tagozatában egy felmérés alapján. In: Módszertani közlemények, (20) 2. pp. 95-105. (1980)

This list was generated on 2024. február 29. 10:42:21 CET.