Módszertani közlemények

Number of items: 82.

Bakacsiné Gulyás Mária: A szülői értekezlet pedagógiai szerepe az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 5-11. (1984)

Balla Tibor and Szalay Károly: Szalay Károly: Zenetanítás és lélekelemzés. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 319-321. (1984)

Barabás László: Kreativitásra nevelés az új rajztantervi koncepcióban. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 292-296. (1984)

Bene Kálmán: József Attila: Reménytelenül. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 300-306. (1984)

Bereczki Sándor: Berzeviczy Gizella pedagógiai tevékenysége. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 183-186. (1984)

Bereczki Sándor: Dr. Waldmann József: 1912-1983. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 65-66. (1984)

Bereczki Sándor: Veres Péter gondolatai nevelésről, közösségről, hazaszeretetről. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 118-121. (1984)

Bereczki Sándor and Duró Lajos: Duró Lajos: Az értékorientáció pedagógiai-pszichológiai vizsgálata. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 191-194. (1984)

Bereczki Sándor and Schultz Theodore W.: Theodore W. Schultz: Beruházás az emberi tőkébe. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 318-319. (1984)

Bernáth Béláné: A tematika és szókincs tükröződése az új tantervben a magyar-szovjet diáklevelezés alapján. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 24-28. (1984)

Birkásné Pápay Judit: Bél Mátyás, a polihisztor pedagógus. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 314-317. (1984)

Bodolay Gyula and Kálmán András: Az osztályfőnöki munkaközösség tevékenysége, munkájának tervezése. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 73-82. (1984)

Budai Júlia: Gyakorlatok a hangalaki hasonlósággal kapcsolatos lexikai hibák kiküszöbölésére. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 164-169. (1984)

Báló Mihály and Molnár Péter: A rendszerszemlélet érvényesítése a 8. osztályos technika tanításában. In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 223-229. (1984)

Bóra Ferenc: A gyengén tanuló alsó tagozatos gyerekek sikerei a munka- és a játéktevékenységben. In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 212-217. (1984)

Büki Pálné: A könyvek szerepe, jelentősége a történelemórákon. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 160-164. (1984)

Czeglédy István and Hajdú Sándor: A tárgyi tevékenység szerepe a matematikai készségek, képességek fejlesztésében. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 88-95. (1984)

Dobcsányi Ferenc and Hoffmann Ottó: Hoffmann Ottó: Útkeresés a fogalmazástanításban. In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 258-259. (1984)

Doboss István: Az intenzív tanulócsoport kialakítása, vezetése. In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 248-251. (1984)

Dobóné Berencsi Margit: A levélstílusról: "elküldöm lelkemet". In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 158-160. (1984)

Farkas Katalin: Pedagógiai szempontok az osztályfőnöki órák elemzéséhez. In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 256-258. (1984)

Farkas Katalin and Movik Angéla: A pedagógiai propaganda formái és módszerei a szülők körében. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 173-174. (1984)

Földes Csaba: Személyiségformálási lehetőségek az idegen nyelvi nevelés komplex megközelítésében. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 272-275. (1984)

Földes Csaba and Šanskij Nikolaj Maksimovič and Bystrova Elena Aleksandrovna and Veress Veronika: N.. M. Sanszkij-Je. A. Bisztrova-V. Veress: 700 orosz beszédfordulat. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 323-324. (1984)

Gedon László and Sikoruk L. L.: L. L. Szikoruk: Miért száll a léggömb? In: Módszertani közlemények, (24) 3. p. 191. (1984)

Gerencsér Éva: Felkészülés általános iskolai beszédművelő körök vezetésére. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 125-128. (1984)

Gledura Lajos: Felső tagozatos gyermekek tanulási motívumainak vizsgálata. In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 203-212. (1984)

Gyukics Antal: A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók felzárkóztatásának pedagógiai kérdései I. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 66-73. (1984)

Gyukics Antal: A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók felzárkóztatásának pedagógiai kérdései II. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 134-137. (1984)

Györke Zoltán and Rogožnikova Roza Pavlovna: R. P. Rogozsnyikova: Szlovar szocsetanyij, ekvivalentnih' szlovu. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 322-323. (1984)

Gácser József: Néhány gondolat a fegyelemre nevelésről. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 18-23. (1984)

Gönczy Tiborné and Illés András: Egy tanítási óra a Kodály -centenárium jegyében. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 103-108. (1984)

H. Tóth Erika and Deribas Vasilij Makarovič: V. M. Deribasz: Usztojcsivije glagolno-imennije szlovoszocsetanyija rosszkovo jazika. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 321-322. (1984)

H. Tóth István: Műsor-összeállítás május l-e megünneplésére: "itt a május és a diadal!". In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 174-178. (1984)

H. Tóth István: Tehetséggondozás-felzárkóztatás. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 35-39. (1984)

Hajzer Lajos and Antonova Dina Nikitična and Scetinina Maria Ivanovna: D. N. Antonova-M. I. Scsetyinyina: Fonetyika. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 61-62. (1984)

Hajzer Lajos and Avanesov Ruben Ivanovič: pod. red. R. I. Avanyeszova.: Orfoepicseszkij szlovar russzkovo jazika. In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 259-260. (1984)

Hegedűs Andrásné and Milassin Judit: Játékfoglalkozások anyaga 1-2. osztályos napközis csoportok számára. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 54-60. (1984)

Horgosi Ödön and Misky György: Misky György szerk.: A korszerűbb orosznyelv-oktatásért III. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 188-191. (1984)

Horváth Dénes: Tónus-FAKTÚR-ritmus. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 275-281. (1984)

Ispány Józsefné: Kreatív játékok alkalmazása a napközis szabadidőben. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 44-47. (1984)

Iszáj Ferenc: A „multiple-choice" módszer alkalmazási lehetőségei matematikaórákon. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 39-43. (1984)

Kasza Ferencné: A paralelogrammák tulajdonságainak rendszerezése az általános iskola 6. osztályában. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 108-111. (1984)

Kerekes Imréné: Újabb tapasztalatok az általános iskolai pályaválasztási felelősök munkájában. In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 218-222. (1984)

Kodácsi Lászlóné: Gondolatok az orosz írás, helyesírás tanításáról 4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 145-150. (1984)

Kollár Albin: Az iskola mint a helyi művelődés központja. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 116-117. (1984)

Kopasz Éva: Á téglalap és négyzet fogalmának szintje 1. és 2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 306-309. (1984)

Kovács Lajos: A Kincskereső és a pedagógus. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 1-5. (1984)

Krékits József and Páll Erna and Apresân Ûrij Derenikovič: J. D. Apreszjan-Páll Erna: Orosz ige-magyar ige. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 194-196. (1984)

Lendvay I. Győző: A modellalkotás néhány alapgondolata. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 281-291. (1984)

Lovrity Sándor: Az óvoda és az általános iskola együttműködése. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 261-268. (1984)

Lénárd Ferenc: A tanulási hibák pszichológiája. In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 197-202. (1984)

Modrovichné Nagy Klára: Csoportközi foglalkoztatás a napköziben. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 114-115. (1984)

Molnár János: A technika tantárgy B változata kísérletének néhány tapasztalata. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 100-102. (1984)

Mágoriné Huhn Ágnes: Néhány általános iskolai feladat számítógépes megoldásáról. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 150-157. (1984)

Nagy Gyula: A napközi otthon közösségi élettartalma, napi és heti értékelések, otthongyűlések. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 171-173. (1984)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Szabó G. Mária and Kárpáti Andrea: Szabó G. Mária-Kárpáti Andrea: Az általános iskolai napközi otthoni nevelő munkára felkészítés egy variánsa. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 187-188. (1984)

Oláh János: Babits nézetei a tanulók erkölcsi fejlődéséről. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 50-52. (1984)

Oláh János: Szemere Bertalan, a pedagógiai gondolkodó. In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 252-255. (1984)

Orosz Bálintné: A család nevelő hatásának hiányai a tanulmányi kudarcot vallott tanulók esetében. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 129-133. (1984)

Pandurics István: Az alsó tagozatos tanulók statikus erőmaximumának fejlődése. In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 229-234. (1984)

Papp János: Az ökológia szerepe a helyes környezet- és természetvédelmi szemlélet kialakításában. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 140-144. (1984)

Papp János: Környezet- és természetvédelmi attitűd-vizsgálat az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 12-18. (1984)

Puskás Albert: Algoritmus-folyamatábra-program. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 29-34. (1984)

Pusztaszeri Miklósné: Életszerű helyzetek teremtésének fontossága, lehetőségei az idegennyelv tanításában. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 111-113. (1984)

Pápay Péter: Koncentráció az alsó tagozaton a matematika és a többi tantárgy között. In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 240-245. (1984)

Rózner Katalin: Eltelt 64 óra: egy 4. osztályban végzett orosz nyelvi felmérés tapasztalatiból. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 96-100. (1984)

Rózner Katalin: Horgosi Ödön: Az alsó tagozatos orosznyelv-oktatás módszertana. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 60-61. (1984)

Siposné Kedves Éva: Tanárok XIV. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 122-123. (1984)

Somfalvi Eszter and Bóra Ferenc: A második osztályos kisiskolások tanulmányi eredménye és a felkészülésre fordított idő néhány összefüggése. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 82-87. (1984)

Steinerné Molnár Judit: A vetélkedő ürügyén... In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 47-49. (1984)

Sugár Jánosné: A gyakorlókert lehetőségei a megismerő tevékenység fejlesztésében. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 178-182. (1984)

Szalóky Béláné: Együtt a szülőkkel a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 310-313. (1984)

Szilágyi Ferenc: Kis Nyelvművelő. In: Módszertani közlemények, (24) 2. pp. 123-124. (1984)

Szilágyiné Biri Erika: Az esztétikai nevelés lehetőségei művészekkel való találkozás alkalmával. In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 137-140. (1984)

Szombathy Miklós: A 4. osztályos környezetismeret egyik nevelési feladata. In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 245-247. (1984)

Sárkány Pálné: Vetélkedő az iskolai könyvtárban. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 297-300. (1984)

Takács Gábor: Felkészülés a Természetkutató úttörők 1983-84. tanévi vetélkedőjére. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 53-54. (1984)

Takács Gábor: Írásvetítő transzparenseket a matematika munkalapokhoz! In: Módszertani közlemények, (24) 3. pp. 169-171. (1984)

Varga Sándorné: A munkához való viszonyulás vizsgálati tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (24) 5. pp. 269-271. (1984)

Veszprémi László and Kerékgyártó Imre: Kerékgyártó Imre: A nevelés tudatosan vállalt vakmerőség. In: Módszertani közlemények, (24) 1. pp. 62-64. (1984)

Zsolnai Józsefné: Hogyan tanítottam a globális módszerrel? In: Módszertani közlemények, (24) 4. pp. 235-240. (1984)

This list was generated on 2024. február 29. 09:41:54 CET.