Módszertani közlemények

Number of items: 74.

Agárdy Sándor: A természetvédelmi szakköri és tábori tevékenységek hatása az iskolai oktató-nevelő munkára. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 50-52. (1991)

Balázsi Zoltánné: Az "olvasásismeret - olvasószolgálat" tantárgy szemináriumi foglalkozásain alkalmazott módszereim. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 179-183. (1991)

Bene Kálmán and József Attila: A szövegváltozatok szerepe az általános iskolai verselemzésben. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 225-226. (1991)

Bene Kálmán and Kölcsey Ferenc: Útban Kölcsey : Huszt című epigrammájához. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 282-284. (1991)

Bereczki Sándor and Németh Mária and Vajthó Erik: Németh Mária - Vajthó Erik : Kísérletező, fejlesztő iskolák : Győr, Megyei Pedagógiai Intézet, Tanterv- és Taneszközfejlesztés Országos Tanácsa, 1990. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 304-305. (1991)

Braun Anna: A házi olvasmányok feldolgozásának segítése. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 42-45. (1991)

Bárdossy Ildikó: Projektek az oktatásban : osztálykirándulás mint projekttéma. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 75-78. (1991)

Bóra Ferenc: Motiváló hatás a beszélgetés módszerében. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 207-211. (1991)

Bóra Ferenc: A megbeszélés módszerének négy típusa. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 78-84. (1991)

Csajka Imre: Adalékok az alsó tagozatos testneveléstanítás ellenőrzéséhez és értékeléséhez. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 264-268. (1991)

Csapó Imréné: A zenei és képzőművészeti alkotások bemutatása és a gyerekek gyűjtőmunkája egy tanítási óra keretében. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 161-165. (1991)

Cselényi István Gábor: Hittanári szak a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 249-253. (1991)

Dobcsányi Ferenc: Ajánló sorok egy testvérlapról. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 307-308. (1991)

Dobcsányi Ferenc: Emlékezés a 30 éves Módszertani Közleményekre. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 1-7. (1991)

Faludi Szilárd: A tantervelmélet forrásai : múlt és jövő. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 121-128. (1991)

Farkas Katalin and Dobsi Attila: Dobsi Attila : Egy intézmény kálváriája : a pedagógiai intézetek és a 80-as évek oktatáspolitikája : Akadémiai K., Budapest, 1990. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 115-117. (1991)

Farkas Katalin and Seiwert Lothar J. and Graichen Winfried U.: Lothar J. Seiwert : Az időgazdálkodás ABC-je : Winfried U. Graichen közreműködésével : Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 246-247. (1991)

Farkas Olga and Pukánszky Béla: Az iskola humanizálása és Schneller István pedagógiája. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 297-300. (1991)

Fenyvesi István: Nyelv, dal és kultúra. In: Módszertani közlemények, (31) 1. p. 55. (1991)

Földes Csaba: Nyelvoktatás, nyelvtanárképzés (Nyugat-) Európában : a Tanárok XX. Nyári Akadémiáján, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, 1990. június 25-én elhangzott előadás átdolgozott változata. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 60-66. (1991)

Földes Csaba and Nelde Peter Hans: A német mint anyanyelv Magyarországon. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 305-307. (1991)

Györke Zoltán and Vöő Gabriella: Vöő Gabriella : Igaz ember igazat szól : közmondások a romániai magyar folklórból : Bucuresti, Kriterion K., 1989. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 302-304. (1991)

H. Tóth István: Olvasásfejlesztés - irodalomtanítás - könyvtárhasználat. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 105-107. (1991)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : II. rész. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 30-41. (1991)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : III. rész. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 92-102. (1991)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : IV. rész. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 148-160. (1991)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : V. rész. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 212-224. (1991)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : VI., befejező rész. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 269-279. (1991)

Horváth Imréné: Csoportmunka a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 227-231. (1991)

Horváth Lajos: Gyermekszerveződéseink dilemmáiról. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 11-17. (1991)

Karlovitz János: Kiáltvány a gyermekekért : Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. In: Módszertani közlemények, (31) 1. p. 53. (1991)

Karlovitz János: Tankönyvelméleti tanácskozások. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 113-115. (1991)

Kelemen Elemér: Pedagógiai kultúra, könyvtár : a Módszertani Közlemények megjelenésének 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülésen elhangzott előadás alapján. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 57-60. (1991)

Kiss Julianna: Együtt könnyebb. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 17-21. (1991)

Kiss Sándor: Egy teszt a matematikai tehetségek kiválasztásához. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 45-49. (1991)

Klein Sándor: Logikai játék minden korosztálynak : a "Dienes-jelenség". In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 66-70. (1991)

Kocsis József and Gáspár László: Rövid tájékoztató iskolakísérleteink helyzetéről. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 56-57. (1991)

Laczik Mária and Répási Györgyné and Székely Gábor: Válság vagy minőségi megújulás? : a "Nyelv- és stílusgyakorlatok" c. tantárgy helye és szerepe a főiskolai orosz szakos tanárképzésben. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 243-245. (1991)

Lengyel Zsolt: A nyelvi kreativitás egy aspektusa. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 128-132. (1991)

Magassy László: Pedagógiai program készítése az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 202-206. (1991)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Nehéz történelemtanárnak lenni. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 107-108. (1991)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Zákány József, a debreceni iskolakultúra nagy egyénisége. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 176-178. (1991)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A sport és az iskola. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 288-289. (1991)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Micheller Magdolna: Micheller Magdolna (szerk.) : Fejezetek a pedagógusképzés történetéből : Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékben. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 55-56. (1991)

Oláh András: Megátkozott nemzedék : ünnepi forgatókönyv. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 199-202. (1991)

Oláh János: Kisparti János, a pedagógus. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 238-242. (1991)

Oláh János and Adamikné Jászó Anna: Adamikné Jászó Anna, szerk. : A magyar olvasástanítás története : Budapest, Tankönyvkiadó, 1990. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 300-302. (1991)

Oláh János and Beke György: Beke György : Régi erdélyi skólák : Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 53-55. (1991)

Oláh János and Mészáros István and Fátrai Klára: Mészáros István : A tankönyvkiadás története Magyarországon : Tankönyvkiadó, Budapest, Dabas, 1989. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 117-120. (1991)

Ormándi János: Széchenyi születésének 200. évfordulóján. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 290-291. (1991)

Ormándi János: Tehetséggondozás a szabadsáv és a sávos órák keretei között. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 253-258. (1991)

Pacsai Imre: Az individuális tanulói tevékenység formálása programozott nyelvi anyaggal. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 165-168. (1991)

Pajor Enikő: Referensz kérdés, vagy csak érdekes téma? : mi így tanuljuk a könyvtári tájékoztatást. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 185-188. (1991)

Pető Ildikó: A "Gyógypedagógia" szakkollégium gyakorlati képzésének szervezése a tapasztalatok alapján. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 183-185. (1991)

Péter Etelka: Motivációk osztályfőnöki órákon - a család témakörben - Gordon módszereinek és a drámapedagógia eszközeinek felhasználásával. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 231-237. (1991)

Smidéliusz Zsuzsa and Zátonyi Sándor: Koordinációs lehetőségek az általános iskolai fizika és kémia között. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 136-142. (1991)

Suppné Tarnay Györgyi: Új oktatási segédletek az általános iskola 1-4. osztálya számára. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 295-297. (1991)

Szabady Józsefné Békési Magdolna: Szántóné Ladányi Mária, a neves szegedi énekmester. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 291-294. (1991)

Szalóky Béláné: Nyílt nap a napköziben. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 194-198. (1991)

Szeléndi Gábor: A neveléstörténeti, iskolatörténeti kutatások néhány kérdéséről. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 259-262. (1991)

Szerényi Mária: Latintanítás egy általános iskola 4. osztályában. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 103-106. (1991)

Szolnoky Kálmán: Missing Link a pedagógiában. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 262-264. (1991)

Szolnoky Kálmán and Szeléndi Gábor: Visszhang. In: Módszertani közlemények, (31) 4. p. 247. (1991)

Szövényi Zsolt: Pedagógusképzés és rendszerváltás. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 7-11. (1991)

Takács Gábor: Gondolatok a differenciált matematikatanítás szükségességéről, lehetőségéről. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 189-194. (1991)

Takács Gábor: Gondolatok, példák a differenciált képességfejlesztésről. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 21-29. (1991)

Takács Gábor: Legalább - legfeljebb az alapfokú matematika tanításában. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 284-288. (1991)

Takács Gábor: Tehetséggondozás KöMaL szakkörön. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 168-175. (1991)

Tamaskovics István: Számítástechnika-informatika az általános iskola alsó tagozatán. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 280-282. (1991)

Tanczerné Jakus Emőke: A tanulók olvasási szokásainak vizsgálata az általános iskola 4-5. osztályában. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 85-91. (1991)

Tóth Lajos and Tessedik Sámuel: Oktatkási reformgondolatok Tessedik Sámuel fő művében. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 109-112. (1991)

Ungvári Jánosné: A környezeti nevelés megújításának szükségessége és lehetőségei az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 142-147. (1991)

Vidáné Nagy Emese: Gyermekvédelemről a pedagógusok körében végzett vizsgálat nyomán. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 71-75. (1991)

Zentai Mária: Egy rajztagozatos osztály munkájáról : műhelymunkánk a műalkotáselemzés. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 132-136. (1991)

This list was generated on 2024. február 29. 10:28:40 CET.