Módszertani közlemények

Number of items: 68.

Arany Erzsébet: A cigány gyermekek pályaképe és életesélyei. In: Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 65-72. (1999)

Benkes Réka and Debreczeny Sándorné: A józsefvárosi általános iskolában folyó helyi minőségellenőrzési és minőségbiztosítási programról. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 20-25. (1999)

Benkes Réka and Vass László: Galaxisról galaxisra : 4. A Magyar Elektronikus Könyvtár és a Sulinet. In: Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 61-65. (1999)

Besir Anna: A magyarországi nemzetiségi és idegennyelvi oktatás nyelvpolitikai és didaktikai hátteréről. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 3-10. (1999)

Budai Júlia: A kritikai gondolkodás tanításáról. In: Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 154-158. (1999)

Bóra Ferenc: Felkészülés a közoktatás változásaira. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 10-13. (1999)

Dobcsányi Ferenc: Szegedtől - Szegedig : antológia '98 : I-II. : Szeged, Bába és Társa, 1998. In: Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 99-100. (1999)

Dombi Alice and Oláh János: Oláh János : Mester János élete és munkássága : Gyula, APC Stúdió, 1998. In: Módszertani közlemények, (39) 4. p. 189. (1999)

Domonkos János: Adalékok a Himnusz tanításához. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 28-30. (1999)

Domonkos János: Előkészületek a Szentévre, a Nagy Jubileumra. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 229-230. (1999)

Domonkos János: Füzesi Zsuzsa, a meserajzoló. In: Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 102-104. (1999)

Domonkos János: A Galyatetői nagyszálló megnyitásának 60. évfordulójára : Kodály-emlékek. In: Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 189-190. (1999)

Domonkos János: Lélek és tenger : Bárdosi Németh János (1902-1981) hátrahagyott költeményei : Pécs, Baranya Megyei Könyvtár, [1994]. In: Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 140-142. (1999)

Domonkos János: A XXIX. Kajak-Kenu Világbajnokság, Szeged 1998. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 55-56. (1999)

Démuth Ágnes: Pedagógusok vélekedése tanulási szokásokról, módszerekről : két tanártovábbképzés [!tapasztalatai] tapasztalai. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 48-50. (1999)

Farkas József: Időszerű gondolatok a leszerelésre nevelésről. In: Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 151-153. (1999)

Fericsán Kálmán: Tehetséggondozás a "Középipartanodában". In: Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 182-184. (1999)

Fáyné Dombi Alice: "A technika tárgy fejlődése és fejlesztése a múlt, jelen és jövő tükrében" : kiállítás és országos konferencia a JGYTF Technika tanszékén. In: Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 149-150. (1999)

Fáyné Dombi Alice and Szöllősi Erzsébet: Szöllősi Erzsébet : Környezetvédelem és társadalom : Szeged, Szenna K., 1998. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 227-228. (1999)

Fónai Mihály and Papik Péter: A közoktatásfejlesztés kistérségi lehetőségei : helyzetkép egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisrégióban. In: Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 107-117. (1999)

Füle Sándor and Nagy Andor József: Új forrásmunka a médiapedagógiáról. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 220-221. (1999)

Gecsei Edit: "Műveld a csodát, ne magyarázd!" : taneszközcsomag a regionális kultúra és a művelődéstörténet tanításához. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 44-47. (1999)

H. Tóth István: Egy meseértés-kutatás témája és tanulságai. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 13-18. (1999)

H. Tóth István: Egy tanulói fogalomhasználatot elemző vizsgálat témája és tanulságai. In: Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 73-79. (1999)

H. Tóth István: Emlékezés a kettős Radnóti-évfordulóra. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 216-219. (1999)

H. Tóth István: Utak a művek elemzéséhez. In: Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 133-135. (1999)

H. Tóth István: A névelőről a nyelvhasználat fejlesztéséért. In: Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 171-176. (1999)

Hajzer Lajos: Ju. F. Ovszjannyikov : Az orosz beszéd "aranymondásai" : szólások, közmondások, frazeologizmusok, találó kifejezések : Sztavropol, 1998. In: Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 186-187. (1999)

Hajzer Lajos and Fedosov Viktor Aleksandrovič: V. A. Fedoszov : Magyar-orosz nyelvi kontaktusok : Nyíregyháza, Bessenyei György K., 1997. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 51-52. (1999)

Hajzer Lajos and Klimeš Lumír: Lumír Klimeš : Idegen szavak szótára : Praha, 1998. In: Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 144-145. (1999)

Hajzer Lajos and Mózes István Miklós: Magyar közmondások, szólások : szerkesztette: Mózes István Miklós : Budapest, Metropolis K., 1998. In: Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 100-102. (1999)

Halász Tibor and Siposné Kedves Éva and Bonifert Domonkosné and Vízvári Albertné and Jámbor Gyuláné: A természetről tizenéveseknek : egy tankönyvcsalád bemutatása. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 31-43. (1999)

Hegedűs Katalin: Tesztsorozat angol nyelvből a 4-8. osztályosok számára. In: Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 80-86. (1999)

Horváth László and Palotay Ferencné and Báthory Zoltán and Falus Iván: Amit a pedagógiáról tudni érdemes... In: Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 187-189. (1999)

Imre Rubenné and Móricz Zsigmond: Egy regényhős nyelvhasználatának főbb sajátosságai : Móricz Zsigmond : A fáklya. In: Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 162-168. (1999)

Kecskés István: A sikerélmény titka. In: Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 153-154. (1999)

Kecskés István: A szakmunkástanulók közvetlen környezetének diáknyelvi szavai. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 201-202. (1999)

Kesztyűsné Dobos Katalin: "A jó nevelés a legjobb nemzeti politika" : tudományos felolvasóülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pedagógiai-Pszichológiai Intézetében. In: Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 146-147. (1999)

Kiss Sándor: Matematikai teszt általános iskolásoknak. In: Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 121-127. (1999)

Kollár Andrea: Nyelvpolitika és nyelvi jogok Olaszországban : kitenkités a német kisebbség helyzetére. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 194-197. (1999)

Kriveczkyné Molnár Katalin: A hátrányos helyzet és az iskola. In: Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 57-60. (1999)

Légrádi László: Az erkölcstanítás alternatív tanterve. In: Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 168-170. (1999)

Légrádi László: Az érzelmi nevelésről. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 191-194. (1999)

Légrádi László: A jó és rossz közti különbségtétel és a NAT. In: Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 117-120. (1999)

Molnár Péterné and Mikszáth Kálmán: Hogyan tanítom Mikszáth Kálmán : A néhai bárány című művét az általános iskolában? In: Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 88-92. (1999)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Iskolakertjeink a nevelés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 86-87. (1999)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Makarenko hagyatéka és az embernevelés kérdései a 20. század fordulóján. In: Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 147-149. (1999)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Röpke gondolatok az önbizalom jelentőségéről. In: Módszertani közlemények, (39) 5. p. 209. (1999)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Szerszámosládával az iskolában. In: Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 104-105. (1999)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Tanulóközpontok az osztályteremben. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 18-20. (1999)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Ferenczi Gyula and Fodor László: Ferenczi Gyula - Fodor László : A pedagógia tudományelméleti alapjai : Kolozsvár, Stúdium K., 1997. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 224-225. (1999)

Nedzveckaja Jekatyerina: Magyar-orosz párhuzam az ifjúsági nyelvről. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 203-206. (1999)

Oláh János: Apáczai Csere János Magyar Enciklopédiája. In: Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 136-139. (1999)

Oláh János: Pál József : Ferences harmadik rend Szegeden : 1919-1944 : Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaköz ; Szeged, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 1996. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 53-54. (1999)

Oláh János and Karikó Sándor: A fenomenológiától a nemzeteszméig : Somogyi József életművéről : Budapest, Gondolat K., 1998. In: Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 142-143. (1999)

Oláh János and Nanszákné Cserfalvi Ilona: Nanszákné Cserfalvi Ilona : Pedagógiai jelenségek vizsgálata : Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 1998. In: Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 185-186. (1999)

Oláh János and Purves Libby: Libby Purves : Hogyan ne neveljünk tökéletes gyereket? : [Budapest], Gabo K., 1998. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 222-224. (1999)

Oláh János and Trencsényi László: Trencsényi László : Korok, gyerekek, nevelők : [Budapest], OKKER Oktatási Iroda, 1997. In: Módszertani közlemények, (39) 4. p. 185. (1999)

Palotay Ferencné and Pornói Imre: "A gyermek évszázada" : konferencia a Magyar Tudományos Akadémián. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 52-53. (1999)

Szikoráné Kovács Eszter and Nagy László: A motívumfejlesztő-látásmód Nagy László : Fehér lovam című költeményében. In: Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 26-28. (1999)

Szíjártó Imre: Másfél óra a mozgóképes szövegtípusokról és műfajokról : óravázlat. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 207-209. (1999)

Szöllősi Erzsébet and Dombi Alice and Oláh János: Dombi Alice - Oláh János [szerk.] : Emlékezzünk régiekről : tanulmányok a XIX. század nevelési törekvéseiről : Gyula, APC Stúdió, 1998. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 225-227. (1999)

Takács Judit: Vajda József élete és munkássága. In: Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 93-98. (1999)

Tuza Tibor: Cigány népismereti feladatlapok. In: Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 128-132. (1999)

Tuza Tibor: Cigány népismereti feladatlapok : III. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 210-215. (1999)

Tuza Tibor: Cigány népismereti feladatlapok II. In: Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 177-181. (1999)

Tóthné Szűcs Éva: Csukás István meséinek éltető humora. In: Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 198-200. (1999)

Vizi Tímea: Prevenciós modell és tapasztalatai egy komplex oktatási intézményben. In: Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 159-161. (1999)

This list was generated on 2024. február 29. 10:50:36 CET.