Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 372.

A

Aldobolyi Nagy, Miklós: Az első tájékozódó osztályok : oktatásügyi viharsarok Franciaországban. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 61-63. (1938)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Az iskolai kirándulásokról. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 246-251. (1938)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Bezerédj Amália. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 137-138. (1938)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Doros Gábor : Családvédelem : küzdelem a születéscsökkenés ellen. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 272-275. (1938)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Ifjúságunk és a könyv. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 359-363. (1938)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Kiss Géza : Ormányság. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 46-47. (1938)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Még egyszer : a középiskola szociális neveléséről : gyakorlati szociális nevelés. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 92-103. (1938)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Sztriha Kálmán : Kiskundorozsma története. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 380-381. (1938)

B

B., E.: Domokos Lászlóné, Blaskovich Edith dr.: Az alkotó munka az Új Iskolában. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 40-42. (1938)

B., E.: Várkonyi Hildebrand : Az alaki képzés és átvitel kérdése. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 134-135. (1938)

B., J.: Galamb Ödön : Két előadás : A gyorsírástanítás formai képző szerepe ; A gyorsírás kötelező tanítása a magyar középiskolákban. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 375-376. (1938)

Babiczky, Ede: Kratofil Dezső : A geometria tanításának vezérkönyve. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 477-478. (1938)

Babiczky, Ede: Légoltalmi nevelés : nemzetvédelmi nevelés. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 449-453. (1938)

Balás P., Elemér: Szerzői magánjogunk de lege ferenda. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 7-55. (1938)

Barankay, Lajos: Kölcsey az eszmei pedagógia tükrében : halálának százéves fordulójára. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 300-307. (1938)

Baranyai, Erzsébet: A magasabbrendű értelmesség meghatározása és vizsgálatának módszere. Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (9). pp. 1-302. (1938)

Bartók, György; Descartes, René: Descartes sorsa Magyarországon. Szellem és élet, (2) 3-4. pp. 69-73. (1938)

Bartók, György; Juhász, Béla; Hessing, Jacob; Makkai, Sándor; Várkonyi, Hildebrand Dezső; Tettamanti, Béla; Bartók, György; Horváth, Barna; Szabó, József; Günther, Hans R. G.; Szabó, Irén; Révay, József; Kerekes, Sándor: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. Szellem és élet, (2) 3-4. pp. 111-126. (1938)

Bartók, György; Marót, Károly: Kurze Auszüge. Szellem és élet, (2) 3-4. pp. 127-128. (1938)

Baróti, Dezső: Rédey Tivadar: A nemzeti színház története. A cselekvés iskolája, (6). pp. 488-489. (1938)

Baróti, Dezső; Baránszky-Jób, László: Baránszky Jób László: A magyar széppróza története szemelvényekben. A cselekvés iskolája, (6). pp. 83-85. (1938)

Baróti, Dezső; Kőhalmi, Béla: Kőhalmi Béla: Az Új Könyvek Könyve. A cselekvés iskolája, (6). pp. 85-86. (1938)

Baróti, Dezső; Németh, László: Németh László: Berzsenyi. A cselekvés iskolája, (6). pp. 487-488. (1938)

Baróti, Dezső; Némethy, Károly: Némethy Károly: A Pest-Budai árvíz 1838-ban. A cselekvés iskolája, (6). pp. 489-490. (1938)

Baróti, Dezső; Ortutay, Gyula: Ortutay Gyula: Parasztságunk élete. A cselekvés iskolája, (6). p. 490. (1938)

Baróti, Dezső; Trócsányi, Zoltán: Trócsányi Zoltán: Kirándulás a magyar múltba. A cselekvés iskolája, (6). p. 489. (1938)

Bauer, Mihály: Ober zusammengesetzte relativ Galoissche Zahlkörper. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 206-211. (1938)

Bauer, Mihály: Zur Theorie der Kreiskörper. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 110-112. (1938)

Bauer, Mihály: Über die Zusammensetzung algebraischer Zahlkörper. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 212-217. (1938)

Beke, Ödön: Madárlátta kenyér. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 104-105. (1938)

Boda, István: Várkonyi Hildebrand : A gyermekkor lélektana, I. : az első hat életév. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 461-469. (1938)

Boda, István: A személyi magasrendűség kibontakozása : folytatás és vége. Szellem és élet, (2) 3-4. pp. 96-110. (1938)

Boda, István: A személyiség fogalmának és rokon fogalmaktól való kellő elkülönítésének elméleti és gyakorlati neveléstani jelentősége. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 397-411. (1938)

Bognár, Gyula: Gárdonyi gyermekkori emlékeinek pedagógiai tanulságai. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 453-457. (1938)

Bohdaneczky, Imre: Az oktatófilm és a szakiskola. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 251-255. (1938)

Bolváry, Ilona: Jeles napokhoz kötött szokások és babonák Kalocsán. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 105-106. (1938)

Brelot, Marcel: Familles de Perron et problème de Dirichlet. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 133-153. (1938)

Bruckner, Győző; Vinkler, Elemér; Krámli, András: Über die elektrolytische Reduktion der aliphatisch gebundenen Nitrogruppe. Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 145-159. (1938)

Buza, László: A felkelők nemzetközi jogi helyzete : és a polgárháborúba való "benemavatkozás". Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 57-104. (1938)

Bárány, Irén: Az eszményi tanár szellemi arculata. A cselekvés iskolája, (6). pp. 325-336. (1938)

Bárány, Irén; Békési, Gizella: Békési Gizella: A gyermek erkölcsi fejlődése és az erkölcsiség kísérleti vizsgálata. A cselekvés iskolája, (6). pp. 86-89. (1938)

Bárány, Irén; Várkonyi, Hildebrand Dezső: Várkonyi Hildebrand: Bevezetés a neveléslélektanba. A cselekvés iskolája, (6). pp. 191-192. (1938)

Békési, Gizella: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und Jugendkunde : 38 évf. 3-10. sz. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 157-159. (1938)

Békési, Gizella; Bárány, Irén: Bárány Irén: A gyermek lényegismeretének fejlődése. A cselekvés iskolája, (6). pp. 89-91. (1938)

Békési, Gizella; Kósa Szabó, Erzsébet: Kósa Szabó Erzsébet A gyermeknyelv pedagógiájának alapvonalai. A cselekvés iskolája, (6). pp. 486-487. (1938)

Békési, Gizella; Sáray, Julianna: Sáray Julianna: A gyermekrajzok lélektani vizsgálata. A cselekvés iskolája, (6). pp. 287-289. (1938)

Bóna, Imre: Csepelsziget : módszeres földrajzi tanulmány. Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (4). pp. 3-45. (1938)

Böhm, Károly: Bevezetés egy esztétikai előadáshoz : Böhm Károly hátrahagyott irataiból. Szellem és élet, (2) 5. pp. 129-132. (1938)

C

Cs. Sebestyén, Károly: A nomádpásztorkodás [nomád pásztorkodás!] életformája. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 41-60. (1938)

Csanády, Sándor: A közvetlenség új elmélete a középiskolai nevelésben : 2. közlemény. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 419-424. (1938)

Csanády, Sándor: A közvetlenség új elmélete a középiskolai nevelésben : első közlemény. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 364-367. (1938)

Csapó, Jenő: Bakos József : Az irodalomtanítás esztétikai szempontjai. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 374-375. (1938)

Csapó, Jenő: Szociális nevelés a középiskolában : beszámoló egy világértekezletről. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 12-16. (1938)

Csapó, Jenő: A fogalmazástanítás körül. A cselekvés iskolája, (6). pp. 245-256. (1938)

Csekey, István: A magyar nemzetfogalom. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 105-192. (1938)

Csikós-Nagy, Béla: A termelékenység elméletének története : különös tekintettel a nemzetgazdasági termelékenységre. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (3) 1. pp. 1-115. (1938)

Csokán, Pál: Cobalt- és nickelrhodanid oldatok elnyelési szinképéről. Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 288-304. (1938)

Csorba, Tibor: A lengyel közoktatás múzeuma. A cselekvés iskolája, (6). pp. 510-512. (1938)

Csorba, Tibor: A világ legjobban felszerelt egyetemi-pszichológiai könyvtárában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 215-216. (1938)

Császár, Elek: A tankönyv szerepe a cselekvő történettanításban. A cselekvés iskolája, (6). pp. 27-34. (1938)

Czitronyiné Bikfalvy, Ilona: Fonalasmunka. A cselekvés iskolája, (6). pp. 189-191. (1938)

D

Dolch, Erzsébet: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből 24.

Dr. Banner, János: Bibliographia Archaeologica Hungarica. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 1-89. (1938)

Dr. Banner, János: Die Ausgrabungen des Städtischen Museums von Hódmezővásárhely im Jahre 1937. (Tafel XXII.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 198-200. (1938)

Dr. Banner, János: A hódmezővásárhelyi városi múzeum ásatásai 1937-ben. (XXII. tábla.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 191-198. (1938)

Dr. Bálint, Alajos: Cs. Sebestyén Károly: Szeged középkori templomai. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 214-215. (1938)

Dr. Bálint, Alajos: Das Gräberfeld und die Kirche von Kaszaper aus dem Mittelalter. (Tafeln VII-XXI. und 20 Bilder.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 184-190. (1938)

Dr. Bálint, Alajos: Szabó Kálmán: Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 210-214. (1938)

Dr. Bálint, Alajos: A kaszaperi középkori templom és temető. Függelékkel. (VII-XXI. tábla és 20 kép.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 139-183. (1938)

Dr. Párducz, Mihály: C. Leonard Wooley: Ur und SintFlut. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 220-221. (1938)

Dr. Párducz, Mihály: Der Gotische Fund in Csongrád. (Tafeln V-VI.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 124-138. (1938)

Dr. Párducz, Mihály: Eckhardt Unger: Altindogermanisches Kulturgut in Nordmesopotamien. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). p. 219. (1938)

Dr. Párducz, Mihály: F. Bettenstaedt: Eiszeitgletscher am Horizont. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). p. 222. (1938)

Dr. Párducz, Mihály: Rómaikori lelőhely Hódmezővásárhelyen a Solt-Paléban. (I-IV. tábla és 14 kép.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 90-114. (1938)

Dr. Párducz, Mihály: Römerzeitlicher Fundort in Solt-Palé bei Hódmezővásárhely. (Tafeln I-IV. und 14 Bilder). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 115-123. (1938)

Dr. Párducz, Mihály: Siegfried Fuchs: Die griechischen Fundgruppen der frühen Bronzeezeit und ihre auswärtigen Beziehungen. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). p. 221. (1938)

Dr. Párducz, Mihály: Walter Görlitz: Hannibal. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). p. 227. (1938)

Dr. Párducz, Mihály: Walter Görlitz: Marc Aurel. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 227-228. (1938)

Dr. Szentiványi, Róbert: Dölger: Anlike und Christentum. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 215-217. (1938)

Dr. Szentiványi, Róbert: Schneider M. Alfons: Die Brotvermehrungskirche von et-täbga am Genesarethsee und ihre Mosaiken. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 217-219. (1938)

E

Eckerdt, Elek: A szakiskola és a társadalom. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 230-246. (1938)

Egerváry, Jenő: On orthocentric simplexes. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 218-226. (1938)

Erdős, Pál: An extremum-problem concerning trigonometric polynomials. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 113-115. (1938)

Ereky, István: A tárgyi jogról. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 193-218. (1938)

Evva, Gabriella: A leányok lelki fejlődése a tanítónőképző intézetben. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 327-336. (1938)

F

Farkas, Ferenc; Vargha, Károly; Juhász, András: Juhász Andris nótája : mutatvány Farkas Ferenc dalaiból. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 101-102. (1938)

Favard, Jean Aimé: Sur le problème traité par MM. Szekeres et B. de Sz. Nagy. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 258-260. (1938)

Fecske, Sarolta: A Tápióvidék földrajza. Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (4). pp. 46-70. (1938)

Fogassy, Ödön: Bezárható szögletes doboz. Papírhajtogatás : tanitás a polg. iskola I. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 78-79. (1938)

Fogassy, Ödön: Henger és kúp palástja összeakasztással. Papírmunka : tanítás a polgári iskola II. o.-ban. A cselekvés iskolája, (6). pp. 280-281. (1938)

Frostman, Otto: Sur le balayage des masses. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 43-51. (1938)

Fáber, József: Fészekodu deszkából, csavarokkal összeerősitve leemelhető tetővel. (Famunka) : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 379-384. (1938)

G

Garai, József: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből 25.

Gauder, Andor: Az olasz nevelésügy a szenátus előtt. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 290-291. (1938)

Gauder, Andor: Olasz pedagógiai hírek. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 395-396. (1938)

Gesmey, Borbála: Franciaország a magyar irodalom tükrében : 1789-1830. Études françaises, (18). 0-225. (1938)

Gyepes, János: A gyulai nyelvjárás. Nyelvészeti tanulmányok : a szegedi Magy. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Magyar és Finnugor Nyelvészeti Intézetéből, (9). pp. 1-37. (1938)

Gyulai, Ágost; Schneider, Friedrich: Friedrich Schneider: Die Selbsterziehung, Wissenschaft und Ubung. A cselekvés iskolája, (6). pp. 295-296. (1938)

Gál, Ferenc: Szakiskolai, kérdések a szegedi tankerület szakiskolai igazgatóinak értekezletén : közzéteszi Kisparti János. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 261-266. (1938)

Göndör, Ferenc: Testmérési adatok gyakorlati felhasználása. A cselekvés iskolája, (6). pp. 34-43. (1938)

ga., : Eszperantó a középiskolában. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. p. 171. (1938)

ga., : Magánvélemény az óravázlatról. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 63-64. (1938)

ga., : A magaviseleti érdemjegyek. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. p. 170. (1938)

ga., : A nevelők brüsszeli békekongresszusa. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. p. 492. (1938)

H

H., A.: Petrich Béla : A modern nyelvek tanítása. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. p. 138. (1938)

Heller, Erik: Anyagi jogellenesség és büntetőjogi reform. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 219-239. (1938)

Hets J., Aurélián: Kolozsvári-szegedi értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 38.

Hodinka, László: Dr. Sziklay László : Francia szellem és francia nevelés. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 474-476. (1938)

Horger, Antal: Csiszlik és Iócsiszár. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 84-89. (1938)

Horváth, Barna: A szociológia elemei. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 241-276. (1938)

Horváth, Miklós: Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből 21.

Hübner, József: Iskolánkívüli népművelés és az érzelmi élet nemesítése. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 110-123. (1938)

I

Implom, József: A polgári fiúiskola és a szülői ház. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 340-354. (1938)

Imre, Sándor: Nyugtalan idő, nyugodt nevelés : rádió-előadás a közművelődési sorozatban, 1938 szept. 4. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 293-299. (1938)

Inczefi, Géza: Abafája és vidékének nyelvjárása. Nyelvészeti tanulmányok : a szegedi Magy. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Magyar és Finnugor Nyelvészeti Intézetéből, (10). pp. 1-40. (1938)

J

Jankovits, Miklós; Makkay, Sándor: Makkay Sándor: Magyar nevelés, magyar műveltség. A cselekvés iskolája, (6). pp. 282-285. (1938)

Jankovits, Miklós; Nohl, Hermann: Hermann Nohl: Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. A cselekvés iskolája, (6). pp. 388-391. (1938)

Jeges, Sándor: A bab : tanítás a polgári iskola I. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 477-480. (1938)

Jeges, Sándor: A füsti fecske : tanítás a polgári iskola I. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 272-276. (1938)

Jeges, Sándor: A grönlandi bálna : tanítás a polgári fiúiskola I. o.-ban. A cselekvés iskolája, (6). pp. 188-183. (1938)

Jeges, Sándor: A kukorica : (Tanítás a polgári iskola I. o.-ban). A cselekvés iskolája, (6). pp. 68-72. (1938)

Jeges, Sándor: A saláta boglárka : tanítás a polgári iskola I. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 365-369. (1938)

Jeszenszky, Sándor: Nevelői szempontok az iparostanonc képzésben. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 123-127. (1938)

Juhász, Béla: Magyar Tanítóképző : 1937. 7. sz. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 384-385. (1938)

Juhász, Béla: Rozsondai Károly, Sümeghy József : Sopronbánfalva : falutanulmány és községrajz. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 145-147. (1938)

Juhász, Jenő: Bimbó. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 94-96. (1938)

Juhász, Lajos: Kolozsvári-szegedi értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 37.

Jármai, Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. A cselekvés iskolája, (6). pp. 410-414. (1938)

Jármai, Vilmos: Egy ismétlő óra lefolyása. A cselekvés iskolája, (6). pp. 356-360. (1938)

Jármai, Vilmos: Egy rajzoltatva lefolytatott német óra. A cselekvés iskolája, (6). pp. 468-473. (1938)

Jármai, Vilmos: A tanulók felszerelésének összeállítása a tanév elején. A cselekvés iskolája, (6). pp. 51-54. (1938)

Jármai, Vilmos: A tulajdonító eset fogalmának megértetése az első osztályban. A cselekvés iskolája, (6). pp. 166-170. (1938)

K

K., F.: Ausztria ; Franciaország ; Amerikai Egyesült Államok. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 175-176. (1938)

K., F.: Disszertációk. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 476-477. (1938)

K., F.: Procès-verbaux et Résolutions de la VI.e Conférence internationale de l'instruction publique. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 149-152. (1938)

K. Bedekovich, Lajos: II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának okai : tanítás a polg. isk. IV. oszt.-ban. A cselekvés iskolája, (6). pp. 159-166. (1938)

K. Bedekovich, Lajos: A jobbágyság történetének összefoglalása : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 459-463. (1938)

Kalmár, László: On the possibility of definition by recursion. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 227-232. (1938)

Kelemen, Ferenc: Mit várhat társadalmunk az iparostanonc iskoláktól és viszont? Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 337-340. (1938)

Kelemen, Ferenc: Népoktatásunk és a jó magyar könyv sorsa. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 95-103. (1938)

Kelemen, László: Krúdy Gyula. Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből, (17). pp. 1-132. (1938)

Kemény, Ferenc: Pax paedagogica. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 65-72. (1938)

Kemény, Ferenc: Prohászka Lajos : Az oktatás elmélete. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 256-258. (1938)

Kendi Finály, Gábor: A magyar középiskolák ötvenéves statisztikája : 1. közlemény. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 17-25. (1938)

Kendi Finály, Gábor: A magyar középiskolák ötvenéves statisztikája : 2. közlemény. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 72-84. (1938)

Kiss, Lajos: A Beszterec-gyalaptanyai honfoglaláskori sírlelet. (3 képpel.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 201-204. (1938)

Kiss, Lajos: Ein Grabfund aus der Landnahmezeit in Beszterec. (3 Bilder.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 204-205. (1938)

Kiss, Lajos: Néprajzi tárgyak a hódmezővásárhelyi muzeumban [múzeumban!]. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 18-25. (1938)

Kiss, László: Nagykőrösi tájszótár VII. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 31-32. (1938)

Kiss, László: Nagykőrösi tájszótár VIII. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 110-112. (1938)

Kiss, Árpád; Urmánczy, Antal: Über die Löslichkeit des Chlors in wässerigen Salzlösungen : mit 3 Figuren im Text. Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 305-314. (1938)

Kondor, Imre: A filozófia történetisége. Szellem és élet, (2) 5. pp. 138-151. (1938)

Krammer, Jenő: James Rowland Angell: American education : adresses and articles. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 55-58. (1938)

Kratofil, Dezső: A háromszögek területe : tanítás a polgári fiúiskolában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 173-180. (1938)

Kratofil, Dezső: A területmérés egységei : a polgári fiúiskola I. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 64-68. (1938)

Krix, Márton: Az arányos osztás : két tanítási óra a polg. fiúiskola ll. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 269-272. (1938)

Krix, Márton: Kamatos-kamat : két tanítási óra a polgári fiúiskola IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 60-64. (1938)

Krix, Márton: Kamatszámítás : 10 tanítási óra a polgári fiúiskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 473-477. (1938)

Krix, Márton: Törtszámok szorzása : tanítás a polgári iskola II. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 170-173. (1938)

Krix, Márton: A százalék kiszámítása : két tanítási óra a polgári fiúiskola II. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 361-365. (1938)

L

Lemle, Rezső: A német beszédkészség elsajátítása és a stílus. A cselekvés iskolája, (6). pp. 15-19. (1938)

Lemle, Rezső: A német nyelv tanításának egyes kérdései és az új középiskola. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 320-327. (1938)

Lemle, Rezső: A németnyelvi tankönyvírás módja. A cselekvés iskolája, (6). pp. 427-447. (1938)

Lengyel, Béla: On the spectral theorem of selfadjoint operators. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 174-186. (1938)

Leona, Evva: Hozzászólás Vadász Zoltánnak Evva Leona számolási vezérkönyvéről írt bírálatához. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 148-149. (1938)

M

M., I.; T., B.: A Magyar Nevelők Egyesületének Középiskolai Szakosztálya. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 490-492. (1938)

Makai, Lajos: Zeitschrift für Kinderforschung : Bd. 46. 1937. 3., 4. sz. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 159-161. (1938)

Marcinkiewicz, Józef: Sur une propriété du mouvement brownien. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 77-87. (1938)

Marosi, Ferenc: Közös vonások iskolai nevelésünkben. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 177-186. (1938)

Marót, Károly: A történetírás értelme és értéke. Szellem és élet, (2) 3-4. pp. 74-95. (1938)

Matzkó, Gyula: Budapesti Polgári Iskola. A cselekvés iskolája, (6). pp. 104-105. (1938)

Matzkó, Gyula: Budapesti Polgári Iskola. A cselekvés iskolája, (6). pp. 209-210. (1938)

Matzkó, Gyula: Elektrosztatika a polgári iskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 373-379. (1938)

Matzkó, Gyula: Elektrosztatika a polgári iskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 481-485. (1938)

Matzkó, Gyula: Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. A cselekvés iskolája, (6). p. 309. (1938)

Matzkó, Gyula: Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. A cselekvés iskolája, (6). pp. 409-410. (1938)

Matzkó, Gyula: Pedagógiai Szeminárium. A cselekvés iskolája, (6). p. 510. (1938)

Matzkó, Gyula: A szabadesés : tanítás a polg. fiúiskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 72-77. (1938)

Matzkó, Gyula; Arkhimédész, : Archimedes tétele : tanítás a polgári iskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 184-189. (1938)

Matzkó, Gyula; Arkhimédész, : Archimedes tétele. Tanítás a polgári iskola III. osztályában : II. rész. A cselekvés iskolája, (6). pp. 276-280. (1938)

Mezősi, József: A sátoraljaújhelyi hegycsoport kőzettani viszonyai : 1 kőzettani térképpel és 1 mikrophotographiai táblával. Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 160-175. (1938)

Mischung, Helene: Lichtabsorption der Gelatine-Farbstoffphosphoren. Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 251-271. (1938)

Miskolczy, Dezső: Die Neuronenlehre in ihrer Beziehung zur Neuropathologie. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 9-36. (1938)

Molnár, János: A gyermek lelki fejlődése. A cselekvés iskolája, (6). pp. 19-27. (1938)

Molnár, Sándor: Adatok az Alföld sáncainak kérdéséhez. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 205-209. (1938)

Molnár, Sándor: Angaben zur Frage der Schanzen des Alfölds. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). p. 209. (1938)

Moór, Elemér: Egy turkológus rosszul sikerült portyázásai. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 28-31. (1938)

Moór, Elemér: Pest. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 90-93. (1938)

Moór, Elemér: Szemle : Gyepüvédelem és településtörténet. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 113-139. (1938)

Moór, Elemér: Székeles vagy Szakálos? Népünk és nyelvünk, (10). pp. 25-28. (1938)

Moór, Elemér: A magyar név eredete és a magyar törzsnevek. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 61-75. (1938)

Moór, Elemér; Zsirai, Miklós: Szemle. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 32-40. (1938)

Moór, Péter: Tower Vilmos : A képességvizsgálat a katolikus világnézet szempontjából. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 266-268. (1938)

Mészáros, Gyula: Függelék a gyarmat és JCér nevek vitájához. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 75-77. (1938)

Mészáros, Gyula: Kelet-Európa néptörténete II. : chattiak és skythák : 1. füzet. Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (5). 0-136. (1938)

Mészáros, Gyula: Ál-török nép- és személynevek II. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 77-84. (1938)

Mészáros, Gyula: A nagyszentmiklósi kincs egyik ál-török felirata. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 1-18. (1938)

Mészáros, Olga: Kunhalom : módszeres tájleírás a szegedi tanyavilágból. Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (4). pp. 73-0. (1938)

Mészáros, Olga: Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből 22.

N

Nánay, Béla: Pedagógiai béke. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 311-320. (1938)

Németh, Sándor: The New Era, May 1937. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 481-484. (1938)

Németh, Sándor: Pour l'Ere Nouvelle, No 126. Mars-Avril 1937. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 484-486. (1938)

P

P., E.: Magyar Pedagógia : 1937. 7-10. és 1938. 1-4. sz. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 278-281. (1938)

Pajor, Elemér: Alexis Carrel ; ford. Fülöp Zsigmond : Az ismeretlen ember. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 48-51. (1938)

Pajor, Elemér: Az egyenlet-felállítás nehézségei a pedagógiai lélektan megvilágításában. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 25-32. (1938)

Papp, László: A kurtakorcsmák üldözése a régi Kecskeméten. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 102-104. (1938)

Paáll, Erzsébet: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből 27.

Petrovay, Ilona: Budapesti Polgári Iskola : 1936/37. I. évf. 3. és 4. szám. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 58-59. (1938)

Petróczi, István: Helyesírás, iskola, művelt középosztály. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 84-92. (1938)

Polner, Ödön: A választás mint jogügylet. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 277-310. (1938)

Polány, István: Az új osztrák birodalmi népoktatásügyi törvény Burgenland részére. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 173-175. (1938)

Pénzes, Zoltán: Baranyai Erzsébet : A magasabbrendű értelmesség meghatározása és vizsgálatának módszere. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 469-472. (1938)

Pénzes, Zoltán: Várkonyi Hildebrand : Bevezetés a neveléslélektanba ; Az alaki képzés és átvitel kérdése. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 258-261. (1938)

Péter, Rózsa: Contribution to recursive number theory. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 233-238. (1938)

R

Rados, Gusztáv: Über die Unabhängigkeit der Bedingungsgleichungen zwischen den Koeffizienten unitärer Substitutionen. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 201-205. (1938)

Rados, Gusztáv: Über zyklische orthogonale Substitutionen. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 103-109. (1938)

Radó, Tibor; Youngs, John William Theodore: On upper semi-continuous collections. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 239-243. (1938)

Richter, Béla: Politikai irányeszmék hatása a polgári perjogra. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (3) 2. pp. 1-132. (1938)

Riesz, Frigyes: Sur le théorème de Jordan. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 154-162. (1938)

Riesz, Marcell: Intégrales de Riemann—Liouville et potentiels. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 1-42. (1938)

Riesz, Marcell: Rectification au travail "Intégrales de Riemann-Liouville et potentiels". Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 116-118. (1938)

Romlehner, László: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből 29.

Rézler, Gyula: Kolozsvári-szegedi értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 37.

S

Schaffer, Károly: Die pathologischen Reaktionsformen des Neurons. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 37-42. (1938)

Schaffer, Károly: Exogen-neurotrope Reaktionsformen des Neurons : systematische Neurocytotropie. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 213-230. (1938)

Schaffer, Károly; Miskolczy, Dezső: Einleitung. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 7-8. (1938)

Schaffer, Károly; Miskolczy, Dezső: Endogene Reaktionsform des Neurons: Neurocytogenie : Faktorentrias - Abiogenese und Abiotrophie. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 43-47. (1938)

Schaffer, Károly; Miskolczy, Dezső: Exogen-traumatische Reaktionsformen des Neurons. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 231-395. (1938)

Schaffer, Károly; Miskolczy, Dezső: Generelle Form der Neurocytogenie. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 173-212. (1938)

Schaffer, Károly; Miskolczy, Dezső: Systematische Form der Neurocytogenie. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 48-172. (1938)

Schilling, Gábor: A földrajz jelentősége a németországi tanárképzésben és a hazai polgáriiskolai földrajztanárképzés. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 215-222. (1938)

Sidon, Simon: Über Potenzreihen mit monotoner Koeffizientenfolge. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 244-246. (1938)

Sierpiński, Wacław: Sur quelques conséquences d'une proposition de M. Lusin. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 69-76. (1938)

Somogyi, József; Sztrókay, Kálmán: Sztrókay Kálmán: A természet titkai nyomában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 392-393. (1938)

Strausz, Antal: Lehet-e tudományos a középiskolai matematika oktatás? Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 202-209. (1938)

Strausz, Antal: A mennyiségtani példák tanításáról. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 444-448. (1938)

Surányi-Unger, Tivadar: Műszaki haladás és gazdasági jólét. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 311-327. (1938)

Szalkai, Zoltán: Hilbert Károly : Prohászka és a nőnevelés. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. p. 377. (1938)

Szalkai, Zoltán: Magyar Nemzetnevelő Rend. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 167-169. (1938)

Szalkai, Zoltán: Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny : 1937-38. 5-10. sz. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 382-384. (1938)

Szalkai, Zoltán: Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny : 1937/38. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 56-58. (1938)

Szalkai, Zoltán: lfjú Iparos : 1938. 1. és 2. sz. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 385-386. (1938)

Szegedi, Janka: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből 23.

Szegzárdy-Csengery, József: Kosztolányi Dezső. Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből, (18). pp. 1-103. (1938)

Szekeres, György: Ein Problem über mehrere ebene Bereiche. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 247-252. (1938)

Szeliánszky, Ferenc: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből 26.

Szeliánszky, Ferenc: A székesfehérvári tanügyi kiállítás. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 386-391. (1938)

Szenes, Adolf: Az anyanyelvi oktatás Németországban. A cselekvés iskolája, (6). pp. 197-205. (1938)

Szenes, Adolf: Iskolareformok egyes államokban. A cselekvés iskolája, (6). pp. 91-100. (1938)

Szenes, Adolf: A békeszerződés tanítása az iskolában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 495-502. (1938)

Szenes, Adolf: A csodagyermek lélektana. A cselekvés iskolája, (6). pp. 296-305. (1938)

Szenes, Adolf: A hibakutatás újabb útjai. A cselekvés iskolája, (6). pp. 393-400. (1938)

Szentpétery, Zsigmond: Szarvaskőer Hornblendite mit ausführlicher Physiographie. Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 175-250. (1938)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Helmuth Th. Bossert: Allkreta. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 222-223. (1938)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Walter Otto: Handbuch der Archüologie. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (13). pp. 223-227. (1938)

Szántó, Lőrinc: Die Mittelschule. A cselekvés iskolája, (6). pp. 109-110. (1938)

Szántó, Lőrinc: Dolgozatírás: Török-magyar bajviadal : a polgári fiúiskola IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 145-159. (1938)

Szántó, Lőrinc: Gárdonyi Géza : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 452-458. (1938)

Szántó, Lőrinc: Pädagogischer Führer. A cselekvés iskolája, (6). pp. 213-214. (1938)

Szántó, Lőrinc: Pädagogischer Führer. A cselekvés iskolája, (6). p. 310. (1938)

Szántó, Lőrinc: Pädagogischer Führer. A cselekvés iskolája, (6). pp. 414-415. (1938)

Szántó, Lőrinc: A képes helyhatározó : tanítás a polgári iskola I. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 346-352. (1938)

Szántó, Lőrinc; Arany, János: Arany János: V. László : tanítás a polg. isk. IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 44-51. (1938)

Szántó, Lőrinc; Baranyai, Mária; Keleti, Adolf: Baranyai Mária és Keleti Adolf: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája. A cselekvés iskolája, (6). pp. 194-195. (1938)

Szántó, Lőrinc; Bassola, Zoltán: Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere. A cselekvés iskolája, (6). pp. 386-388. (1938)

Szántó, Lőrinc; Burger, Eduárd; Steiskal, Theodor: Eduárd Burger—Theodor Steiskal: Praxis und Theorie der Schulklasse als Arbeits- und Lebensgemeinschaft. A cselekvés iskolája, (6). pp. 195-197. (1938)

Szántó, Lőrinc; Locka, Alajos: Locka Alajos: A művelődés útja Amerikában. Az iskolarendszer vizsgálata. A cselekvés iskolája, (6). pp. 285-287. (1938)

Szántó, Lőrinc; Lévay, József: Lévay József: Mikes. A rímek elhelyezése a versszakban : tanítás a polg. isk. III. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 261-269. (1938)

Szántó, Lőrinc; Obermüller, Ferenc: Obermüller Ferenc: A milió-iskola. Gondolatok a tanítás intenzitásfokozásának kérdéséhez. A cselekvés iskolája, (6). pp. 290-291. (1938)

Szántó, Lőrinc; Várkonyi, Hildebrand Dezső: Várkonyi Hildebrand: Az alaki képzés és átvitel kérdése. A cselekvés iskolája, (6). pp. 384-386. (1938)

Szántó, Lőrinc; Zuckermann, Ferenc: Zuckermann Ferenc: Iskolai egészségvédelem. A cselekvés iskolája, (6). pp. 192-194. (1938)

Szőkefalvi-Nagy, Béla: Über ein geometrisches Extremalproblem. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 253-257. (1938)

Sándor, István: Kezdő főiskolásaink és a tanári hivatás. A cselekvés iskolája, (6). pp. 122-131. (1938)

T

Tankó, Béla: Két kongresszusról. Szellem és élet, (2) 5. pp. 152-156. (1938)

Tettamanti, Béla: Rose Feldmann-Fischer : Die Wertung des Rechenunterrichtes in der Geschichte der Rechenmethodik unter besonderer Berücksichtlgung des 19. Jahrhundertes. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 269-271. (1938)

Tettamanti, Béla: Simon Endre : A felső kereskedelmi iskolák tanulmányi eredményei. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 377-378. (1938)

Tettamanti, Béla; Noszlopi, László; Brandenstein, Béla; Bartók, György: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. Szellem és élet, (2) 5. pp. 157-164. (1938)

Turán, Pál: Über die Primzahlen der arithmetischen Progression : II. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 187-192. (1938)

Tálasi, István: Megjegyzések a kecskeméti pásztorkultura [pásztorkultúra!] problémáihoz : egy néprajzi bírálat margójára. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 107-109. (1938)

Téglás, Jenő Béla: Beszámoló a továbbképző tanfolyamról. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 162-165. (1938)

Téglás, Jenő Béla: Beszámoló az egyesület makói vándorgyűléséről és kiállításáról. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 486-490. (1938)

Téglás, Jenő Béla: A Magyar Nevelők Egyesületének megalakulása. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 165-166. (1938)

Téglás, Jenő Béla: Mátray Ferenc : Kis diákok, nagy diákok. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. p. 479. (1938)

Téglás, Jenő Béla: Vándorgyűlés Békéscsabán. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 286-287. (1938)

Tóth, Béla Zoltán: Vajkai Júlia Éva : Népnevelés a gép századában. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 143-144. (1938)

Tóth, Béla Zoltán: összeáll. Juhász Béla : A református népiskolai nevelés legfőbb kérdései. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 44-45. (1938)

Tóth, Ervin: Az esztétikai elvek általános érvényesítése. A cselekvés iskolája, (6). pp. 447-451. (1938)

Tóth, Pál László: Az új középiskolai leíró magyar nyelvtan elé. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 186-201. (1938)

Túry, Sándor Kornél: Fokozott hatályú tulajdonfenntartás. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 329-426. (1938)

tb., : Magyar Középiskola : 1938. 2. sz. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 281. (1938)

tb., : Válasz a Magánvéleményre. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 170-171. (1938)

U

Udvarhelyi, Károly: Az Alföld keletkezése és felszíne : tanítás a polgári iskola I. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 352-356. (1938)

Udvarhelyi, Károly: A Balaton : (Tanítás a polgári iskola I. osztályában). A cselekvés iskolája, (6). pp. 463-468. (1938)

Udvarhelyi, Károly: Magyar Királyi Állami Térképészeli intézet: Á. T. I. Kisatlasz. A cselekvés iskolája, (6). pp. 294-295. (1938)

Udvarhelyi, Károly: Olaszország. (Itália. Appennini-félsziget.) Helyzete, felszíne, szerkezete : tanítás a polg. fiúisk. II. osztályában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 55-60. (1938)

Udvarhelyi, Károly: Udvarhelyi Károly: Földrajzi munkanapló. A cselekvés iskolája, (6). p. 86. (1938)

Udvarhelyi, Károly: A melléktérképek iskolai alkalmazása : (Folytatás). A cselekvés iskolája, (6). pp. 236-245. (1938)

Udvarhelyi, Károly: A melléktérképek iskolai alkalmazása : I. rész. A cselekvés iskolája, (6). pp. 131-140. (1938)

Udvarhelyi, Károly; Karl, János: Karl János: A földrajz tanítása. A cselekvés iskolája, (6). pp. 81-83. (1938)

Uherkovich, Gábor: Az egységes természetkép és az iskola. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 457-460. (1938)

Uherkovich, Gábor: Greguss Pál : 400 egyszerű növényélettani kísérlet. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 138-139. (1938)

Uherkovich, Gábor: Tangl Harald: A hormon és az ember. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 147-148. (1938)

Uherkovich, Gábor: A rajz szerepe a természetrajz tanításában. A cselekvés iskolája, (6). pp. 369-373. (1938)

Uherkovich, Gábor; Harald, Tangl: Tangl Harald: A hormon és az ember. A cselekvés iskolája, (6). pp. 491-493. (1938)

V

V., L.: Kereskedelmi Szakoktatás : XIV. évf. 1936-37, 5-10. sz. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 155-156. (1938)

Vadász, Zoltán: Válasz egy "hozzászólására". Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 277-278. (1938)

Vajda, László: Gondolatok a latin irodalom tanításáról. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 431-444. (1938)

Vajtai, István: Arany Könyvtár : 1-6. szám. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 371-373. (1938)

Vajtai, István: Az ifjúság örök válaszútja. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 307-310. (1938)

Vajtai, István: Buday Géza ; Kovács Kálmán rajzaival : Krasznabecsi háború. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 478-479. (1938)

Vajtai, István: Buday Géza ; Szerencsi Zoltán rajzaival : Mérges : ifjúsági elbeszélés. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. p. 478. (1938)

Varga, Ottó: Über die Integralinvarianten, die zu einer Kurve in der Hermiteschen Geometrie gehören. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 88-102. (1938)

Vargha, Károly: Találkozásom egy nótafával. Népünk és nyelvünk, (10). pp. 96-100. (1938)

Verbényi Veszelka, László: Das Schulwesen des Temesvarer Banats im 18. Jahrhundert. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 47-48. (1938)

Verbényi Veszelka, László: Kereskedelmi Szakoktatás : 1937-38. évf. 1-10. szám. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 479-481. (1938)

Verbényi Veszelka, László: A rajziskola és a kereskedelmi szaknevelés a XVIII. század végén. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 118-123. (1938)

Vincze, István: Ober die Schwerpunkte der konvexen Kurven bei speziellen Belegungen. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 52-59. (1938)

Vincze, László: Módszertani elgondolások a német nyelvtan tanításához. A cselekvés iskolája, (6). pp. 140-144. (1938)

Visy, József: Faragó László : A harmadik humanizmus és a Harmadik Birodalom. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 135-137. (1938)

Visy, József: Kornis Gyula : Kölcsey Ferenc világnézete. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 368-371. (1938)

Visy, József: Tóth András : Az erdélyi román kérdés a XVIII. században. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 472-474. (1938)

Visy, József: Váradi József : Széchenyi éleslátása : a nemzetiségi kérdés. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. p. 472. (1938)

Visy, József: A németországi humanizmus újabb értelmezéséhez. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 51-55. (1938)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Tizenhatodik közlemény) : az érzelmek nevelése. A dac pedagógiája. A cselekvés iskolája, (6). pp. 217-236. (1938)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Tizennegyedik közlemény) : akarás és indítékok. Érzelmi nevelés. A cselekvés iskolája, (6). pp. 1-14. (1938)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Tizenötödik közlemény) : az érzelmek nevelése. A félelem. A cselekvés iskolája, (6). pp. 113-122. (1938)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan. (Tizenhetedik közlemény) : az érzelmek nevelése. — A nemi életnek pedagógiai vonatkozásai. A cselekvés iskolája, (6). pp. 313-325. (1938)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan. (Tizennyolcadik közlemény) : az érzelmek nevelése. — Befejezés. A cselekvés iskolája, (6). pp. 417-426. (1938)

Vázsonyi, Endre: Über Gitterpunkte des mehrdimensionalen Raumes. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (9). pp. 163-173. (1938)

Végh, József: A százéves óvónőképzés. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 103-109. (1938)

W

Wagner, Ferenc: Babiczky Ede, Tóth Gyula : A Botond Bajtársi Egyesület Évkönyve I. : 1921/22-1936/37. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 276. (1938)

Wagner, Ferenc: Csehszlovákia magyar kisebbsége. Nevelésügyi szemle, (2) 1. p. 63. (1938)

Wagner, Ferenc: Csehszlovákia művelődéspolitikája s a magyarság. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 32-40. (1938)

Wagner, Ferenc: Csehszlovákia tanügyi statisztikája. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 171-172. (1938)

Wagner, Ferenc: Csehszlovákia területén élő népkisebbségünk. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 291-292. (1938)

Wagner, Ferenc: Dékány István: A történelmi kultúra útja : középiskolai történelemtanítás. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 42-44. (1938)

Wagner, Ferenc: Kárpátalja iskolaügyi viszonyai. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 392-393. (1938)

Wagner, Ferenc: Magyar Szemle : 1937. 1-12. sz. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. p. 152. (1938)

Wagner, Ferenc: Magyar írás. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 59-61. (1938)

Wagner, Ferenc: Padányi-Frank Antal: A pedagógia válsága és jövő útja. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 269. (1938)

Wagner, Ferenc: Románia gyógypedagógia viszonyai. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 292. (1938)

Wagner, Ferenc: Románia közoktatásügyi szervezete. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 172-173. (1938)

Wagner, Ferenc: Románia művelődéspolitikája s a magyarság. A cselekvés iskolája, (6). pp. 336-345. (1938)

Wagner, Ferenc: Schütz Antal : A nemzetnevelő Pázmány. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 275. (1938)

Wagner, Ferenc: Szentiványi Jenő ; Sebők Imre rajzaival : A kőbaltás ember. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. p. 144. (1938)

Wagner, Ferenc: Szlovenszkói magyar pedagógusok. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 128-133. (1938)

Wagner, Ferenc: Társadalomtudomány : XVII. évf. 1937. 1-2 és 3-5. sz. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. p. 153. (1938)

Wagner, Ferenc: Új Élet : 1937. 1-11. sz. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 281. (1938)

Wagner, Ferenc: A kisebbségi oktatásügy Magyarországon. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 355-359. (1938)

Wagner, Ferenc: A tanár szerepe a cselekvő történettanításban. A cselekvés iskolája, (6). pp. 256-261. (1938)

Wagner, Ferenc; Babiczky, Ede; Tóth, Gyula: Babiczky Ede—Tóth Gyula: A Botond Bajtársi Egyesület Évkönyve I. : 1921/22—1936/37. A cselekvés iskolája, (6). pp. 493-494. (1938)

Wagner, Ferenc; Krammer, Jenő: Krammer Jenő: Pedagógiai Évkönyv 1937. A cselekvés iskolája, (6). pp. 291-294. (1938)

Wagner, Ferenc; Makkai, János: Makkai János: A világháború utáni Magyarország. A cselekvés iskolája, (6). pp. 391-392. (1938)

Wagner, Ferenc; Sulica, Szilárd: Sulica Szilárd: A magyar irodalom és művelődés hatása a román irodalom és művelődés fejlődésére. A cselekvés iskolája, (6). p. 491. (1938)

Wagner, Ferenc; Szántó, Lőrinc: Szántó Lőrinc: A magyar nyelv és irodalom tanítása. A cselekvés iskolája, (6). pp. 79-81. (1938)

Wenk, Endre: Egyetemek és főiskolák a Harmadik Birodalomban. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 287-290. (1938)

Witzenetz, Júlia: Monatschrift für höhere Schulen : 1937. Band 36. Heft 1-4. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 156-157. (1938)

Z

Z...y, : Csanády Sándor : Apró kalászok. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 276-277. (1938)

Z...y, : H. Hajtay Etelka, Botond Lajos : Szent István ünneplése : színdarab elemi isk. gyermekek részére. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 277. (1938)

Z...y, : Kováts Károly : Három kívánság : vidám mesejáték 3 felvonásban. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. p. 380. (1938)

Z...y, : Magyarország óvó- és oktatószemélyzetének statisztikája az 1934/35 tanévben. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. p. 379. (1938)

Zentai, Károly: Az új katolikus Tanterv és Utasítás módszeres elvei. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 222-230. (1938)

Zentai, Károly: Dr. Kisparti János : Népnevelési kérdések. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 139-142. (1938)

Zentai, Károly: Kisdednevelés : LXII. évf. 1937. 1-12. szám. Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 153-155. (1938)

Zentai, Károly: Kiss Károly : Közérdekű népművelési előadások. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 379-380. (1938)

Zentai, Károly: Olasz Péter S. J. dr. : Gyermekkor, serdülőkor, nevelés. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 373-374. (1938)

Zentai, Károly: Románné Goldzieher Klára : A balkezesség. Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 268-269. (1938)

Zentai, Károly: Straub Ferenc, Vadász Zoltán : A számolás és mérés tanításának vezérkönyve. Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 378-379. (1938)

Zibolen, Endre: Szociális nevelés a középiskolában. Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 1-12. (1938)

Zolnai, Béla: Az ókor-szemlélet változásai. Szellem és élet, (2) 5. pp. 133-137. (1938)

Á

Ábrahám, Jozefa: A ferri sók elnyelési szinképe töménysav és só oldatokban. Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 272-287. (1938)

É

Éber, János: A kezdő tanár a diákok között. Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 425-430. (1938)

A lista elkészítésének dátuma 2018. április 21. 07:03:13 CEST.