Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 206.

A

Arany, Dániel: Intégration de deux équations aux différences finies linéaires à deux variables. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 42-47. (1941)

B

Baróti, Dezső: Biedermeier-ízlés [!ízlés] a francia irodalomban : 1814-1860. Széphalom, (11). pp. 3-38. (1941)

Baróti, Dezső: Rapaics Raymund: Magyar kertek. A cselekvés iskolája, (9). pp. 64-65. (1941)

Baróti, Dezső; Ortutay, Gyula: Ortutay Gyula két könyve : Fedics Mihály mesél : Kis magyar néprajz. A cselekvés iskolája, (9). pp. 62-64. (1941)

Baróti, Dezső; Sík, Sándor: Pázmány és Zrínyi. Sík Sándor könyvei. A cselekvés iskolája, (9). pp. 53-55. (1941)

Berg, Pál: Az angol gondolkodás 1940-ben. Szellem és élet, (4) 4. pp. 223-237. (1941)

Bibó, István; Künkel, Fritz; Tankó, Béla; Földes-Papp, Károly; Marót, Károly; Eckhardt, Sándor: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. Szellem és élet, (5) 1. pp. 34-44. (1941)

Bálint, Sándor: Szegedi tájszavak. Nép és Nyelv, (1). pp. 156-160. (1941)

Bálint, Sándor: Szegedi tájszavak : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 191-192. (1941)

Bálint, Sándor: Szegedi tájszavak : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 287-288. (1941)

Bánkúti, Ferenc; Vámszer, Géza: Vámszer Géza: Szakadát : egy szeben-megyei magyar szórvány : Enciklopédia kiadása, 1940 : [könyvismertetés]. Nép és Nyelv, (1). pp. 31-32. (1941)

Bánkúti, Ferenc: Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből 28.

Böhm, Károly: Böhm Károly székfoglaló beszéde a kolozsvári egyetemen : 1896. március 3-ikán. Szellem és élet, (4) 4. pp. 187-191. (1941)

C

Cs. Sebestyén, Károly: Lovas harcosok és a kard : a szegedi Városi Múzeum ásatási anyagára való különös figyelemmel. Nép és Nyelv, (1). pp. 237-240. (1941)

Csalog, József: Középkori falusi kut Medina határában. (1 képpel.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 173-175. (1941)

Csengery, János: A kolozsvári Alma Mater megnyitó ünnepén. Széphalom, (11). p. 39. (1941)

D

Dr. Banner, János: Bibliographia Archeologica Hungarica. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 108-159. (1941)

Dr. Banner, János: Neuere Beiträge zur Wohnungsfrage der Theisskultur. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). p. 178. (1941)

Dr. Banner, János: Pécs Szab. Kir. Város "Majorossy Imre Múzeumának" 1939-40 évi Értesítője. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 184-187. (1941)

Dr. Banner, János: Technikai megjegyzések két népvándorláskori felirat megfejtéséhez. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 161-162. (1941)

Dr. Banner, János: Ujabb adatok a tiszai-kultúra lakáskérdéséhez. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). p. 176. (1941)

Dr. Csallány, Dezső: Backenschutzschmuck aus-der Avarenzeit von Szeged-Öthalom. (Tafel XXXVII.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). p. 168. (1941)

Dr. Csallány, Dezső: A Szeged-öthalmi avarkori arcvédőlemezdísz (XXXVII. tábla). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 165-168. (1941)

Dr. Párducz, Mihály: Ausgrabung in Ószentiván. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). p. 177. (1941)

Dr. Párducz, Mihály: Bálint Alajos, Csanád. Arad és Torontál k. e. e. vármegyék régészeti katasztere. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). p. 187. (1941)

Dr. Párducz, Mihály: Die Siedlung und das Gräberfeld der Sarmatenzeit bei Földeák. (Tafeln XXV-XXXVI. und eine landkarte.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 102-107. (1941)

Dr. Párducz, Mihály: Eine urzeitliche und sarmatenzeitliche Siedlung in Hódmezővásárhely-Kopáncs. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 178-179. (1941)

Dr. Párducz, Mihály: Nagyfalusy Lajos S. J. Ógörögbetűs feliratok az alföldi sírleletekben. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 187-189. (1941)

Dr. Párducz, Mihály: Szarmatakori telep és temető Földeákon. (XXV-XXXVI. tábla és egy térkép.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 90-101. (1941)

Dr. Párducz, Mihály: Ásatás Ószentivánon. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). p. 175. (1941)

Dr. Párducz, Mihály: Őskori és szarmatakori telep Hódmezővásárhely-Kopáncson. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 176-177. (1941)

Dr. Széll, Márta: Elpusztult falvak. XI-XVI. századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén. (XXXVIII-XL. tábla.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 169-173. (1941)

F

Faludi, István: Ambrus Zoltán elbeszélő művészete. Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből, (20). pp. 3-119. (1941)

Fejes, László: Einige Extremaleigenschaften des Kreisbogens bezüglich der Annäherung durch Polygone. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 164-173. (1941)

Felvinczi Takács, Zoltán: Kőrösi Csoma Sándor tragédiája. Nép és Nyelv, (1). pp. 129-138. (1941)

Felvinczi Takács, Zoltán: Kőrösi Csoma Sándor tragédiája : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 161-171. (1941)

Foltiny, István: Das bronzezeitliche Gräberfeld in Szőreg. (Tafeln I-XXIV. und eine Landkarte.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 68-89. (1941)

Foltiny, István: A szőregi bronzkori temető. (I-XXIV. tábla és 1 térkép.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 1-67. (1941)

Fáber, József: A könyv bekötése : tanítás a polg. iskola II., III. osztályában, VI. közlemény. A cselekvés iskolája, (9). pp. 232-235. (1941)

Fáber, József: A könyv bekötése : tanítás a polgári iskola II. III. osztályában. V. közlemény. A cselekvés iskolája, (9). pp. 149-153. (1941)

Fáber, József: A könyv fűzése és bekötése : tanítás a polg. iskola II. III. osztályában. IV. Közlemény. A cselekvés iskolája, (9). pp. 49-51. (1941)

Fábián, István: Zrinyi [!Zrínyi] és a magyar önismeret. Szellem és élet, (4) 4. pp. 215-222. (1941)

G

Grünwald, Géza: Eine Bemerkung zu meiner Arbeit „Über die Summabilität der Fourierschen Reihe". Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 105-108. (1941)

Grünwald, Géza: On a theorem of S. Bernstein. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 185-187. (1941)

Grünwald, Géza: Über die Summabilität der Fourierschen Reihe. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 55-63. (1941)

Gunda, Béla: Az erdélyi és moldvai kettős udvarok. Nép és Nyelv, (1). pp. 153-156. (1941)

Gunda, Béla: Az erdélyi és moldvai kettős udvarok II. Nép és Nyelv, (1). pp. 218-222. (1941)

Gunda, Béla: A román pásztorkodás magyar kapcsolata. Nép és Nyelv, (1). pp. 313-320. (1941)

Gunda, Béla; Treiber-Netoliczka, Luise: Louise Netoliczka: Die Siebenbürgisch-sächische Volkskunst : siebenbürgische Vierteljahrschrift : könyvismertetés. Nép és Nyelv, (1). pp. 282-286. (1941)

H

Halasi Kun, Tibor; Németh, Gyula; Eckhardt, Sándor; Fettich, Nándor; Ligeti, Lajos; Váczy, Péter: Attila és hunjai : szerkesztette: Németh Gyula, szerzők: Eckhardt Sándor, Fettich Nándor, Ligeti Lajos, Németh Gyula, Váczy Péter : [könyvismertetés]. Nép és Nyelv, (1). pp. 28-31. (1941)

Hanzó, Lajos: Az erdélyi szász önkormányzat kialakulása. Értekezések a M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Magyar Történelmi Intézetéből, (1). pp. 1-84. (1941)

Heller, Erik: Büntetőjogunk haladásának utja [útja]. Acta Universitatis Szegediensis : sectio juridico-politica, (15) 4. pp. 1-41. (1941)

Horger, Antal: Eb ura fakó! Nép és Nyelv, (1). pp. 105-109. (1941)

Horger, Antal: Gyertyán. Nép és Nyelv, (1). pp. 10-13. (1941)

Horger, Antal: Kalapter. Nép és Nyelv, (1). pp. 241-242. (1941)

Horger, Antal: Manci, Manyi. Nép és Nyelv, (1). pp. 79-81. (1941)

Horger, Antal: Pirít és társai. Nép és Nyelv, (1). pp. 193-197. (1941)

Horger, Antal: Pëlláti, Piláti, Pilát. Nép és Nyelv, (1). pp. 115-116. (1941)

Horger, Antal: Rács. Nép és Nyelv, (1). pp. 146-148. (1941)

Horger, Antal: Sipirc! Nép és Nyelv, (1). pp. 180-182. (1941)

Horger, Antal: Szabó és varga. Nép és Nyelv, (1). pp. 302-305. (1941)

Horger, Antal: Sárga. Nép és Nyelv, (1). pp. 340-343. (1941)

J

Jankovits, Miklós; Schneider, Friedrich: Friedrich Schneider: Unterrichten und Erziehen als Beruf. A cselekvés iskolája, (9). pp. 158-161. (1941)

Jeges, Sándor: Az arany : tanítás a polgári isk. IV. o.-ban. A cselekvés iskolája, (9). pp. 218-222. (1941)

Jeges, Sándor: A drágakövek : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (9). pp. 141-145. (1941)

Jeges, Sándor: A gyémánt : tanítás a polgári isk. IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (9). pp. 40-44. (1941)

Jordán, Károly: Remarques sur la loi des erreurs. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 112-133. (1941)

Jármai, Vilmos: Der deutsche Volkserzieher : Vándorlás és utazás mint pedagógiai kötelezettség. A cselekvés iskolája, (9). pp. 85-87. (1941)

Jármai, Vilmos: A szemléltetés a polgári iskolai német nyelvtanításban. A cselekvés iskolája, (9). pp. 202-209. (1941)

Jármai, Vilmos: A szójegyzék vezetése. A cselekvés iskolája, (9). pp. 27-32. (1941)

Jármai, Vilmos; Goethe, Johann Wolfgang von: J. W. Goethe „Mignon" című költeményének tárgyalása. A cselekvés iskolája, (9). pp. 126-129. (1941)

K

K. Bedekovich, Lajos: A XVII. század magyar történelmi eseményeinek ismertetése : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (9). pp. 120-126. (1941)

Kelemen, László: A szerződésen alapuló kötelem. Acta Universitatis Szegediensis : sectio juridico-politica, (16) 1. pp. 1-88. (1941)

Kertész, Manó: Jobbágy. Nép és Nyelv, (1). pp. 263-266. (1941)

Kerékjártó, Béla: Sur les groupes transitifs de là droite. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 21-35. (1941)

Kiss, Lajos: Urnasír Besenyődről. (XLII. tábla.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 160-161. (1941)

Kiss, Lajos: Urnengrab in Besenyőd. (Tafel XLII.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). p. 161. (1941)

Kováts, Ferenc: 1480. X. 2. Mátyás Magyar- és Csehország királya céhszabályt ad a varsadi egyesült szűcs, nyereggyártó, fékcsináló és szíjártó társaságnak : magyar fordítás a XVII. századból. Nép és Nyelv, (1). pp. 305-307. (1941)

Kováts, Ferenc: Pápa városának jegyzőkönyveiből : Orsz. Lt. Nép és Nyelv, (1). pp. 84-87. (1941)

Kresznerics, Ferenc; Mészöly, Gedeon: Kresznerics Ferenc filológyiai anekdotáiból. Nép és Nyelv, (1). p. 352. (1941)

Kristóf, György: Dugonics András - Erdélyben. Nép és Nyelv, (1). pp. 48-51. (1941)

Krix, Márton: Az aránypár : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. A cselekvés iskolája, (9). pp. 214-218. (1941)

Krix, Márton: Az osztás alapfogalmai. Osztás írásban egyjegyű osztóval : tanítás a polgári iskola I. osztályában. A cselekvés iskolája, (9). pp. 32-36. (1941)

Krix, Márton: A mértékek összefoglalása : tanítás a polgári iskola I. osztályában. A cselekvés iskolája, (9). pp. 138-141. (1941)

Krix, Márton; Matzkó, Gyula: Matzkó Gyula: Fizika. Gyakorlati tanítások. II. rész. A cselekvés iskolája, (9). pp. 58-59. (1941)

M

Makkai, Ernő: Adalékok a magyar filozófia történetéhez : Pósaházi János. Szellem és élet, (5) 1. pp. 32-33. (1941)

Manga, János: A menyhei szentiváni ének. Nép és Nyelv, (1). pp. 349-352. (1941)

Marót, Károly: A magyar "Szent-Iván" tanítása. Szellem és élet, (4) 4. pp. 203-214. (1941)

Matzkó, Gyula: Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. A cselekvés iskolája, (9). pp. 175-176. (1941)

Matzkó, Gyula: Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. A cselekvés iskolája, (9). pp. 255-256. (1941)

Matzkó, Gyula: Osztályozási próba a természettanban. A cselekvés iskolája, (9). pp. 226-232. (1941)

Matzkó, Gyula: Pedagógiai Szeminárium. A cselekvés iskolája, (9). pp. 83-85. (1941)

Matzkó, Gyula: Transzformátorok : tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (9). pp. 146-149. (1941)

Matzkó, Gyula: A fényképezőgép és a fényképezés : (Tanítás a polgári iskola III. osztályában.). A cselekvés iskolája, (9). pp. 44-49. (1941)

Matzkó, Gyula; Berg, Pál: Berg Pál: Az angol középiskola. A cselekvés iskolája, (9). p. 64. (1941)

Matzkó, Gyula; Csete, Balázs: Csete Balázs: Az iskolám az én váram. A cselekvés iskolája, (9). pp. 66-67. (1941)

Matzkó, Gyula; Szántó, Lőrinc: Szántó Lőrinc: A magyar helyesírási-tanítás alapvetése. A cselekvés iskolája, (9). pp. 239-241. (1941)

Matzkó, Gyula; Tóth, Béla Zoltán: Tóth Béla Zoltán: A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája. A cselekvés iskolája, (9). pp. 67-68. (1941)

Megyeri, János: A szeszgyártás : tanítás a polg. iskola IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (9). pp. 222-226. (1941)

Menyhárth, Gáspár: A családfenntartás elve legujabb [legújabb] jogunkban. Acta Universitatis Szegediensis : sectio juridico-politica, (15) 3. pp. 1-30. (1941)

Murányi, József: Az értékelés problematikája. Szellem és élet, (5) 1. pp. 18-31. (1941)

Mészöly, Gedeon: Az "az a" hibás szórendje a zsidótörvény fejelésében. Nép és Nyelv, (1). pp. 203-204. (1941)

Mészöly, Gedeon: Az "ötödik hadosztály". Nép és Nyelv, (1). pp. 13-14. (1941)

Mészöly, Gedeon: Az esküszik szó eredete. Nép és Nyelv, (1). pp. 2-10. (1941)

Mészöly, Gedeon: Civakodik, rágalmaz. Nép és Nyelv, (1). pp. 298-302. (1941)

Mészöly, Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift : aus dem XV, Jh. in der Münch. Staatsbibl. über das Leben der h. Margarete. Nép és Nyelv, (1). pp. 250-251. (1941)

Mészöly, Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift : aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über das Leben der Ungarischen Königstochter, der heil. Margarete : 1242-1270. Nép és Nyelv, (1). pp. 63-64. (1941)

Mészöly, Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift : aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über das Leben der heiligen Margarete : Fortsetzung. Nép és Nyelv, (1). pp. 126-128. (1941)

Mészöly, Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift : aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über das Leben der heiligen Margarete : Fortsetzung. Nép és Nyelv, (1). pp. 215-218. (1941)

Mészöly, Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über das Leben der heiligen Margarete : Fortsetzung. Nép és Nyelv, (1). pp. 311-312. (1941)

Mészöly, Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über des Leben der Ungarischen Königstochter, der heiligen Margareta. Nép és Nyelv, (1). pp. 348-349. (1941)

Mészöly, Gedeon: Mátyási József, volt helikoni részes-arató. Nép és Nyelv, (1). pp. 321-339. (1941)

Mészöly, Gedeon: Régieskedhetnémség. Nép és Nyelv, (1). pp. 33-47. (1941)

Mészöly, Gedeon: Szent István korában délmagyarországi ruménok, kopasz pele és szőrös móka. Nép és Nyelv, (1). pp. 97-105. (1941)

Mészöly, Gedeon: Szent István korában délmagyarországi ruménok, kopasz pele és szőrös móka : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 171-179. (1941)

Mészöly, Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla király leányának élete. Nép és Nyelv, (1). pp. 18-23. (1941)

Mészöly, Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának élete : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 52-58. (1941)

Mészöly, Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete. Nép és Nyelv, (1). pp. 184-188. (1941)

Mészöly, Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 81-84. (1941)

Mészöly, Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 117-118. (1941)

Mészöly, Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. Nép és Nyelv, (1). p. 138. (1941)

Mészöly, Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 205-215. (1941)

Mészöly, Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 251-256. (1941)

Mészöly, Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 307-310. (1941)

Mészöly, Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 343-347. (1941)

Mészöly, Gedeon: XVIII-ik századi őszi vadászataink verses emléke : solymászó erdélyi menyecskék. Nép és Nyelv, (1). pp. 245-247. (1941)

Mészöly, Gedeon: A kidei Hintó-mező nevének és a hinár szónak eredete. Nép és Nyelv, (1). pp. 225-236. (1941)

Mészöly, Gedeon: A tabajdi gatyás költő : rádióbeli fölolvasás. Nép és Nyelv, (1). pp. 65-79. (1941)

Mészöly, Gedeon; Gergely, Pál: Gergely Pál: Székely világjárók : Bpest, 1940 : [könyvismertetés]. Nép és Nyelv, (1). p. 31. (1941)

Mészöly, Gedeon; Kniezsa, István: Kodolányi János olyant mond, ami nincs : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 148-151. (1941)

Mészöly, Gedeon; Kodolányi, János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs. Nép és Nyelv, (1). pp. 110-115. (1941)

Mészöly, Gedeon; Kodolányi, János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs. Nép és Nyelv, (1). pp. 257-262. (1941)

Mészöly, Gedeon; Kodolányi, János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs. Nép és Nyelv, (1). pp. 289-297. (1941)

Mészöly, Gedeon; Kodolányi, János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 182-184. (1941)

Mészöly, Gedeon; Kodolányi, János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 197-199. (1941)

Mészöly, Gedeon; Kodolányi, János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs : folytatás. Nép és Nyelv, (1). pp. 243-245. (1941)

N

Noszlopi, László; Harkai-Schiller, Pál: Harkai-Schiller Pál: A lélektan feladata. A cselekvés iskolája, (9). pp. 155-157. (1941)

Nyíri, Antal: Szörnyű. Nép és Nyelv, (1). pp. 199-203. (1941)

Nyíri, Antal: A 'vállal' jelentésű vádol, elvádol magyarázata. Nép és Nyelv, (1). pp. 151-153. (1941)

O

Ortutay, Gyula: Kálmány Lajos és a modern néprajzi gyűjtés. Szellem és élet, (4) 4. pp. 192-202. (1941)

R

Riesz, Frigyes: Another proof of the mean ergodic theorem. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 75-76. (1941)

Riesz, Frigyes: Rectification au travail "Sur la théorie ergodique des espaces abstraits". Acta scientiarum mathematicarum, (10). p. 141. (1941)

Riesz, Frigyes: Sur la théorie ergodique des espaces abstraits. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 1-20. (1941)

Riesz, Frigyes; Szőkefalvi-Nagy, Béla: Über Kontraktionen des Hilbertschen Raumes. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 202-205. (1941)

Rédei, László: Zur Gaußischen Theorie der Reduktion binärer quadratischer Formen. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 134-140. (1941)

Rédei, László: Über den Fundamentalsatz der Abelschen Gruppen von endlicher Ordnung. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 109-111. (1941)

S

Schmidt, Edith Erzsébet: Csató Pál : 1804-1841. Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből, (19). pp. 3-109. (1941)

Sidon, Simon: Über orthogonale Entwicklungen. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 206-253. (1941)

Szabó, József: A jogászi gondolkodás bölcselete. Acta Universitatis Szegediensis : sectio juridico-politica, (16) 2. pp. 1-71. (1941)

Szacsvay, Sándor; Mészöly, Gedeon: Szacsvay (1752-1815) két erdélyi anekdotája. Nép és Nyelv, (1). p. 320. (1941)

Szalay, István: Xylotomische Untersuchung des Holzes und der Holzkohlenreste der Ausgrabungen in Földeák aus den Früheisen- und Sarmatenzeit. (Tafel XLI.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 164-165. (1941)

Szalay, István: A földeáki koravaskori és szarmatakori telep fa- és faszénmaradványainak xylotomiai vizsgálata. (XLI. tábla). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 162-164. (1941)

Szemere, Bertalan; Mészöly, Gedeon: Szemere Bertalan szerelmes levelei. Nép és Nyelv, (1). pp. 266-277. (1941)

Szenes, Adolf: A Romániában maradt magyarok iskolái. A cselekvés iskolája, (9). pp. 161-169. (1941)

Szenes, Adolf: A német hatosztályú Mittelschule (polgári iskola) új tanterve és utasításai. A cselekvés iskolája, (9). pp. 241-250. (1941)

Szenes, Adolf: A romániai magyar felekezeti iskolák érettségi eredményei. A cselekvés iskolája, (9). pp. 68-77. (1941)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Walter Otto, handbuch der Archüologie, II-III. Lieferung. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 189-191. (1941)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Áttelepítés és eltelepedés a görögök történelmében : a történeti idők kezdetétől 362-ig Kr. e. Dissertationes Sodalium Seminarii Philologici Universitatis Literarum Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae, (5). pp. 1-69. (1941)

Szántó, Lőrinc: Makkos Lajos: A magyar nyelvtan tanításának problémái. A cselekvés iskolája, (9). pp. 65-66. (1941)

Szántó, Lőrinc: A következtető mondat : II. osztály. A cselekvés iskolája, (9). pp. 21-27. (1941)

Szántó, Lőrinc: A mondat tárgya : I. osztály. A cselekvés iskolája, (9). pp. 114-120. (1941)

Szántó, Lőrinc; Jankovits, Miklós: Jankovits Miklós: A 6—10 éves gyermek nevelése. (A népiskolai növendék otthoni foglalkoztatása.). A cselekvés iskolája, (9). p. 57. (1941)

Szántó, Lőrinc; Jankovits, Miklós: Jankovits Miklós: A fővárosi nevelés mai feladatai. A cselekvés iskolája, (9). pp. 57-58. (1941)

Szántó, Lőrinc; Petőfi, Sándor: Petőfi: Kutyakaparó : III. osztály. A cselekvés iskolája, (9). pp. 194-202. (1941)

Szántó, Lőrinc; Várkonyi, Hildebrand Dezső: Várkonyi Hildebrand: A gyermekkor lélektana. A cselekvés iskolája, (9). pp. 52-53. (1941)

Szőkefalvi-Nagy, Béla: Über Integralungleichungen zwischen einer Funktion und ihrer Ableitung. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 64-74. (1941)

Szőkefalvi-Nagy, Gyula: Über die reellen Nullstellen gewisser Polynome mit Parametern. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 36-41. (1941)

Szőkefalvi-Nagy, Gyula: Über konvexe Kurven und einschließende Kreisringe. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 174-184. (1941)

Sándor, Ignác; Mészöly, Gedeon: Székely csűrdöngölő. Nép és Nyelv, (1). pp. 14-17. (1941)

Sólyi, Antal: Über Funktionen, die ein endliches Dirichletsches Integral haben. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 48-54. (1941)

T

Tavaszy, Sándor: A természettudomány világnézeti jelentősége : ismeretkritikai vizsgálódás. Szellem és élet, (5) 1. pp. 6-17. (1941)

Tonelli, Sándor: Tisza István utolsó utja [útja!]. Acta Universitatis Szegediensis : sectio geographico-historica, (7) 2. pp. 65-145. (1941)

Turán, Pál: Ober die Verteilung der Primzahlen : I. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 81-104. (1941)

Turán, Pál: Über die Wurzeln der Dirichletschen L-Funktionen. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 188-201. (1941)

Tálasi Istvánné Varga, Anna: Müllerslied : egy német népballada kistormási változata. Nép és Nyelv, (1). pp. 139-146. (1941)

Tálasi Istvánné Varga, Anna: Zum Wortschatz einer ungarländischen deutschen Siedlung : Kistormás, Komitat Tolna. Nép és Nyelv, (1). pp. 23-28. (1941)

Tálasi Istvánné Varga, Anna: Zum Wortschatz einer ungarländischen deutschen Siedlung : Kistormás, Komitat Tolna : Fortsetzung. Nép és Nyelv, (1). pp. 58-62. (1941)

Tálasi Istvánné Varga, Anna: Zum Wortschatz einer ungarländischen deutschen Siedlung : Kistormás, Komitat Tolna : Fortsetzung. Nép és Nyelv, (1). pp. 93-96. (1941)

Tálasi Istvánné Varga, Anna: Zum Wortschatz einer ungarländischen deutschen Siedlung : Kistormás, Komitat Tolna : Wörterverzeichnis aus der Mundart von Kistormás. Nép és Nyelv, (1). pp. 122-125. (1941)

Tóth, Ervin: Az új olasz nőnevelés. A cselekvés iskolája, (9). pp. 109-113. (1941)

Tóth, Ervin: Giuseppe Bottai iskolapolitikája : (Az olasz nemzetnevelés új útjai). A cselekvés iskolája, (9). pp. 189-194. (1941)

Tóth B., Zoltán: A gyermek és az irodalom : (Milyen hatással vannak a kalandos tárgyú könyvek és elbeszélések a 10—14 éves gyermekre?). A cselekvés iskolája, (9). pp. 13-21. (1941)

U

Udvarhelyi, Károly: Ausztrália gazdasági élete, társadalmi és politikai viszonyai : (Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában). A cselekvés iskolája, (9). pp. 209-214. (1941)

Udvarhelyi, Károly: Dél-Európa. A Balkán-félsziget felszíne : (Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában). A cselekvés iskolája, (9). pp. 36-40. (1941)

Udvarhelyi, Károly: Svájc : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. A cselekvés iskolája, (9). pp. 129-138. (1941)

Udvarhelyi, Károly; Eperjessy, Kálmán: Eperjessy Kálmán: A magyar falu településtörténete. A cselekvés iskolája, (9). pp. 55-56. (1941)

Udvarhelyi, Károly; Schilling, Gábor: Schilling Gábor: Afrika gazdasági jelentősége. A cselekvés iskolája, (9). pp. 238-239. (1941)

V

Vajkai, Aurél: Adatok a Veszprém vármegyei magyarság és németség teherhordozásához. Nép és Nyelv, (1). pp. 88-92. (1941)

Vajkai, Aurél: Kiskamrás házak Dunántúl és a Székelyföldön. Nép és Nyelv, (1). pp. 222-224. (1941)

Vajkai, Aurél: Kékfestőminták elnevezései Gölnicbánya környékén. Nép és Nyelv, (1). pp. 247-249. (1941)

Vajkai, Aurél: Trink Orbán! Nép és Nyelv, (1). pp. 189-190. (1941)

Vajkai, Aurél; Fél, Edit: Fél Edit: Kocs 1936-ban : néprajzi monográfia : könyvismertetés. Nép és Nyelv, (1). pp. 278-281. (1941)

Vajkai, Aurél; Gunda, Béla: Dr. Gunda Béla: I. A gyüjtögető [!gyűjtögető] gazdálkodás ; 2. Az elvetett búzától a kenyérig : útmutató füzetek : [könyvismertetés]. Nép és Nyelv, (1). pp. 119-121. (1941)

Vajkai, Aurél; Palotay, Gertrúd: Palotay Gertrud: Oszmán-török elemek a magyar hímzésban : Bibliotheca Humanitatis Historica : [könyvismertetés]. Nép és Nyelv, (1). pp. 190-191. (1941)

Varga, Ottó: Zur Begründung der Minkowskischen Geometrie. Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 149-163. (1941)

Visy, ; Visy, József; Németh, Gyula; Marót, Károly; Halasy-Nagy, József; Tavaszy, Sándor; Bartók, György; Kornis, Gyula: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. Szellem és élet, (4) 4. pp. 238-254. (1941)

Visy, József: Tóth Tihamér a diákok apostola. A cselekvés iskolája, (9). pp. 102-109. (1941)

Visy, József; Gogolák, L.: Gogolák L.: Pánszlávizmus. A cselekvés iskolája, (9). pp. 59-62. (1941)

Visy, József; Plus, S. J.; Uhl, Antal: Plus-Uhl: Szemben az élettel. A cselekvés iskolája, (9). pp. 157-158. (1941)

Visy, József; Schneider, Friedrich; Dormúth, A.: Schneider Fr.-Dormúth A.: Katolikus családi nevelés. A cselekvés iskolája, (9). pp. 236-238. (1941)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Harmadik közlemény.) : lelki konfliktus és kibontakozás. A cselekvés iskolája, (9). pp. 89-101. (1941)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Második közlemény) : lényegszemlélet. A cselekvés iskolája, (9). pp. 1-12. (1941)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Negyedik közlemény) : személyiségalakulás az ifjúkorban. A cselekvés iskolája, (9). pp. 177-189. (1941)

Várkonyi, Hildebrand Dezső; Gelei, József: Gelei József: Merre haladjunk? Riadó szó a nemzethez. A cselekvés iskolája, (9). pp. 154-155. (1941)

X

X. Y., : A Régiségtudományi intézet személyzetének és külső munkatársainak régészeti munkássága 1941-ben. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (16). pp. 179-183. (1941)

Z

Zolnai, Béla; Áprily, Lajos; Ibsen, Henrik: Áprily Peer Gynt-je. Szellem és élet, (5) 1. pp. 1-5. (1941)

A lista elkészítésének dátuma 2018. március 21. 12:37:18 CET.