Items where Year is 1942

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Á | É
Number of items: 521.

A

Aldobolyi Nagy, Helga: Egy év a bécsi Collegium Hungaricumban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 32-36. (1942)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Gépírástanítás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 250-260. (1942)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Kádár László : A magyar nép tájszemlélete és Magyarország tájnevei 24 oldal + Magyarország tájainak térképe. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 88-89. (1942)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Talajtérképezés a Délvidéken. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 194-199. (1942)

Aldobolyi Nagy, Miklós: szerk. Bakos József : Az érsekújvári áll. gimnázium IV/A osztályában működő nyelvművelő, táj- és népkutató munkaközösség kiadványa : II. kötet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 92-93. (1942)

Alpár, Gyula: Cserkészélet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 190-191. (1942)

Alpár, Gyula: Diákkaptár. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 267-270. (1942)

Alpár, Gyula: Somogyi József : Hazánk közoktatásügye a második világháborúig. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 135. (1942)

Alpár, Gyula: A cserkészet jövője. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 140-141. (1942)

Alpár, Gyula and Kovrig, Béla: Embersors a szovjetéletben. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 247-249. (1942)

Auer, György: Kobalti rhodanato komplexek elnyelési színképéről. In: Acta chemica et physica, (1) 1. pp. 1-18. (1942)

Augur, : Makkai János : Urambátyám országa : középosztályunk illemrendszerének és társadalmi viselkedésének szociográfiája. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 273-274. (1942)

Augur, : A magyar nevelői rendnek egyik érdemes tényezője, a Szatmári Irgalmas Nővérek szerzetes társulata ebben az évben üli alapításának 100. évfordulóját. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 285-286. (1942)

Augur, : A történelem tanításának célja. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 139-140. (1942)

Augur, : A történelmi olvasókönyvek. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 284-285. (1942)

ami., : Rendkívüli szünetek az iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 95-96. (1942)

B

B., R. L.: Futballmeccs a réten : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. p. 109. (1942)

Bajza, József: Isten Hozzád! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 275. (1942)

Bajza, József: Ébresztő : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 308-309. (1942)

Bajza, József: Ítélőszék előtt : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 276. (1942)

Bakos, József: Táj- és Népkutató munka a középiskolákban : vázlat a táji nevelés problémájához. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 234-236. (1942)

Balanyi, György: Kisparti János : 1885-1942. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. p. 17. (1942)

Balla, Irén: A kis papucs : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 367-368. (1942)

Banner, János: Régészeti feladatok a Délvidéken. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 45-51. (1942)

Banner, János: A kökénydombi Venus. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 458-463. (1942)

Banner, János and Kiss, Lajos: A szegény ember élete. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 109-110. (1942)

Banner, János and Sebestyén, Károly, Cs.: Szeged kövei. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 530-531. (1942)

Barabás, Ilona: A nehezen fegyelmezhető gyermekek fegyelmezéséről. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 195-197. (1942)

Bartos, Imre: Az élettechnika és az iskola. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 110-116. (1942)

Bartos, Imre: Bognár Cecil : Mi és mások : a mindennapi élet lélektana. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 275. (1942)

Bartos, Imre: Géczy Mária Immaculata : A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek rendjének története és nevelési rendszere. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 94-95. (1942)

Bartos, Imre: Kiss Ernő : A tudományok harca. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. p. 92. (1942)

Bartucz, Lajos: Keiter, Friedrich: Kurzes Lehrbuch der Rassenbiologie und Rassenhygiene für Mediziner. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 302-303. (1942)

Bartucz, Lajos: Török Aurél és a magyar fajkutatás : születésének (1842—1912) százéves évfordulójára. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 10-15. (1942)

Bartucz, Lajos: A magyar tipus Szent István korában. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 353-361. (1942)

Bartucz, Lajos and Eickstedt, Egon: Eickstedt, Egon Freiherr von: Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit. In: Délvidéki szemle, (1). p. 351. (1942)

Bartucz, Lajos and Weinert, Hans: Weinert, Dr. Hans: Entstehung der Menschenrassen. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 303-304. (1942)

Bartók, György and Bauch, Bruno and Tankó, Béla and Vatai, László and Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič and Clara, Max: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 236-239. (1942)

Bartóky, József: Az igazat is meg kell hallgatni... : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 217-219. (1942)

Bartóky, József: Az édesanya : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. p. 147. (1942)

Bartóky, József: Szép az élet : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 105-106. (1942)

Bartóky, József: Szólj igazat! : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 219-220. (1942)

Bartóky, József: A hangyák titka : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. p. 404. (1942)

Bartóky, József: A vezér : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 222-224. (1942)

Baróti, Dezső: Biedermeier ízlés a francia irodalomban. In: Études françaises, (21). 0-162. (1942)

Benkő, István: Die Abklingung der Gelatine-Farbstoffphosphore. In: Acta chemica et physica, (1) 1. pp. 81-96. (1942)

Berg, Pál: Országh László : Az angol regény eredete. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 272-273. (1942)

Berky, Imre: Filozófiai és világnézeti nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 193-196. (1942)

Berky, Imre: Halasy-Nagy József: Történeti bevezetés a filozófiába. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 535-536. (1942)

Berky, Imre and Halasy-Nagy, József: Halasy-Nagy József: A politikai tudományok kezdetei. In: Délvidéki szemle, (1). p. 111. (1942)

Bibó, István and Losonczy, István: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (5) 3. pp. 171-175. (1942)

Birkás, Géza: Jean de Bonnefon. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 169-177. (1942)

Boda, István: Neveléstani alapkérdések II. : a nevelői célkitűzés. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 151-157. (1942)

Bodor, Aladár: Himnusz a Kárpátokhoz : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. p. 281. (1942)

Bodó, Imre: Mesegyüjtés [!Mesegyűjtés] : 5. : [folytatás]. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 438-439. (1942)

Bogner, József: A szerb uralomnak a bácskai magyarok nyelvére tett hatása. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 187-222. (1942)

Bognár, Cecil: Felelősségérzés. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 125-132. (1942)

Bornemissza, Félix: Délvidék kikötője. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 271-274. (1942)

Bruckner, Győző: Az atomtól a kémiai szintézisig. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 85-91. (1942)

Bálint, Sándor: Hunyadiak ligete? In: Délvidéki szemle, (1). pp. 431-433. (1942)

Bálint, Sándor: A néprajzi kutatás délvidéki feladatai. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 72-76. (1942)

Bálint, Sándor: A szeged-alsóvárosi templom kegyképe. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 233-236. (1942)

Bálint, Sándor: A szegedi népnyelv. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 153-160. (1942)

Bányai, János: A székelyföld paleobotanikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 46-65. (1942)

Bársony, István: Az elveszett paradicsom : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 106-109. (1942)

Bársony, István: Róka a körben : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 68-69. (1942)

Böhm, Károly: Az értékelés analysise. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 45-58. (1942)

Böhm, Károly and Murányi, József and Makkai, Ernő and Szabó, József: Auszüge. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 107-116. (1942)

Büky, Irén: Honvédsír a határszélen : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 311-313. (1942)

C

Csanády, Sándor: A magyar irodalom tanításának válsága : a szombathelyi szakértekezlet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 208-217. (1942)

Csefkó, Gyula: Ha még egyszer azt üzeni... : a Kossuth-nóta eredetéhez. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 1-11. (1942)

Csekey, István: Liszt Ferenc Kolozsváron. In: Széphalom, (12). pp. 63-70. (1942)

Csuka, János: Délvidéki városaink. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 121-125. (1942)

Czuczor, Gergely: A pacsirta és a kígyó : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. p. 411. (1942)

D

Degregorio, Ottone: Olasz Szemle : Olasz vonatkozású tanulmányok Magyarországon. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 206-207. (1942)

Degregorio, Ottone and Koltay-Kastner, Jenő: Koltay-Kastner Jenő: Olasz-magyar művelődési kapcsolatok. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 300-301. (1942)

Degregorio, Ottone and Ruzicska, Pál: Ruzicska Pál: Az olasz irodalom kincsesháza. In: Délvidéki szemle, (1). p. 304. (1942)

Demény, Dezső: A tesztmódszer személyiségvizsgálati szerepe. (1942)

Dolch, Erzsébet: Temetik az utolsó honvédet : [színdarab]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 69-74. (1942)

Dombi, Béla: Janus arcú matematika a középiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 69-73. (1942)

Dorogi, Imre: Művészet. In: Délvidéki szemle, (1). p. 544. (1942)

Dorogi, Imre: A Nemzeti Pantheon szobrai. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 279-288. (1942)

Dorogi, Imre and Csabai, István: Csabai István: Az impresszionizmus kora. In: Délvidéki szemle, (1). p. 350. (1942)

Dorogi, Imre and Lyka, Károly: Lyka Károly : Magyar művészet : 1800—1850. In: Délvidéki szemle, (1). p. 352. (1942)

Dr. Banner, János: Bibliographia Archeologica Hungarica. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 1-98. (1942)

Dr. Banner, János: Bronz kincslelet és egyéb megfigyelések a hódmezővásárhelyi Fehértó partján. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 147-149. (1942)

Dr. Banner, János: Bronzeschatzfund und andere Beobachtungen am Ufer des Fehértó (Weisse Teich) in Hódmezővásárhely. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 149-150. (1942)

Dr. Banner, János: Neuere Angaben zur Verbreitung der Zóker-Kultur. (2 Bilder). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 147. (1942)

Dr. Banner, János: Neuere Ausgrabungen am Kökénydomb bei Hódmezővásárhely. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 140-143. (1942)

Dr. Banner, János: Urnengrab in Besenyőd. (Tafeln II-III. und 2 Bilder.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 108-112. (1942)

Dr. Banner, János: A besenyődi urnasír. (II-III. tábla és 2 kép). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 105-108. (1942)

Dr. Banner, János: Újabb adatok a zóki kultúra elterjedéséhez. (2 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 145-146. (1942)

Dr. Banner, János: Újabb ásatás a hódmezővásárhelyi Kökénydombon. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 138-140. (1942)

Dr. Foltiny, István: Bronzezeitliche Funde aus Klárafalva und aus Kiszombor. (Tafel I.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 102-104. (1942)

Dr. Foltiny, István: Bronzkori leletek Klárafalváról és Kiszomborról. (I. tábla). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 99-102. (1942)

Dr. Foltiny, István: Eine mittelalterliche Grube in der Umgebung von Hódmezővásárhely. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 160. (1942)

Dr. Foltiny, István: Középkori gödör Hódmezővásárhely határában. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 159. (1942)

Dr. Párducz, Mihály: Csongrádi leletek. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 153. (1942)

Dr. Párducz, Mihály: Funde in Csongrád. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 153-154. (1942)

Dr. Párducz, Mihály: Praeskythische Gräber in Lebő. (1 Bild.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 151-152. (1942)

Dr. Párducz, Mihály: Preszkíta sírok Lebőn. (1 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 150-151. (1942)

Dr. Párducz, Mihály: Siedlung der Sarmatenzeit und Gräberfeld der Árpádenzeit zu Hódmezővásárhely-Kopáncs. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 155-156. (1942)

Dr. Párducz, Mihály: Siedlung der Urzeit und der Sarmatenzeit in der Umgebung von Hódmezővásárhely. (Tafeln IV-VIII. und 2 Bilder). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 121-122. (1942)

Dr. Párducz, Mihály: Szarmatakori telep és Árpád-kori temető Hódmezővásárhely-Kopáncson. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 154-155. (1942)

Dr. Párducz, Mihály: Őskori és szarmatakori telep Hódmezővásárhely határában. (IV-VIII. tábla és 2 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 113-120. (1942)

Dr. Széll, Márta: Elpusztult falvak, XI-XII. századbeli régészeti leletek Szentes határában. (IX-X. tábla és 1 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 128-134. (1942)

E

Endrődi, Sándor: Hajók találkozása : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. p. 310. (1942)

Eperjessy, György: Az aluminium [!alumínium] jelentősége napjainkban. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 515-523. (1942)

Eperjessy, György: A kőolaj mint világhatalom. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 407-416. (1942)

Eperjessy, Kálmán: A Délvidék magyarsága. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 33-40. (1942)

Eperjessy, Kálmán and Reimers, Erich and Thierfelder, Franz and Braun, Maximilian: Balkáni könyvek. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 244-247. (1942)

Eperjessy, Kálmán and Szekfű, Gyula: Szekfü Gyula: Állam és nemzet. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 490-492. (1942)

Erdődi, József: Zolnai Béla : A műkedvelő Purista lelki alkata. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 36-38. (1942)

Evva, Gabriella: A tízéves "Láthatár". In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 78-81. (1942)

Evva, Leona: A szülői értekezletek kívánatos alakja. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 73-78. (1942)

Eötvös, József: Gondolatok br. Eötvös József műveiből. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. pp. 122-123. (1942)

F

Farkas, Béla: Füllabyrinthus vizsgálatok Ostariophysi halakon : Protocolumella, vesicula saccularis, organum sinus imparis. 1. rész. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (1). pp. 51-101. (1942)

Farkas, Béla: Untersuchungen über das Ohrlabyrinth der Ostariophysen Fische : Protocolumella, Vesicula saccularis caudalis, Organum sinus imparis. I. Teil : Herrn Prof. W. J. Schmidt (Giessen) zum 60-ten Geburtstage gewindmet. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (1). pp. 102-120. (1942)

Farkas, László: Apróságok és érdekességek az 1941-42. tanévi gimnáziumi Évkönyvekben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 282-284. (1942)

Farkas, Pál: Kőrösi Csoma Sándor. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 24-26. (1942)

Fayer, Márta and Bognár, Cecil: Az emberismeret művészete. In: Délvidéki szemle, (1). p. 112. (1942)

Fekete, János: A környezet és az érdeklődés. (1942)

Ferdinandy, Mihály: Kultura [!kultúra], sors és tudomány. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 41-44. (1942)

Fodor, Ferenc: A magyarság lényege. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 2-5. (1942)

Fröhlich, Pál: A magyar fizikai kutatás útja. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 452-458. (1942)

Fáber, József: Ecsetkészítés. (Vegyesanyagú munka.) : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 168-171. (1942)

Fáber, József: Vágópenge papírfoglalatban : papírmunka. Tanítás a polgári iskola I. vagy II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 263-267. (1942)

Fáber, József: A könyv bekötése : tanítás a polgári iskola II., III. osztályában. VII. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 66-70. (1942)

Fóriss, Ferenc: Ujabb [!Újabb] adatok Szeged és környékének zuzmóflórájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 94-101. (1942)

G

Garay, János: A méhecske : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. p. 408. (1942)

Gauder, Andor: A célirányított nemzetközi diáklevelezés. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 281. (1942)

Gergely, Gergely: Dékány István : A magyarság lelki arca : magyar néplélektani rajzok. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. p. 188. (1942)

Gergely, Gergely: Féja Géza : Magyar irodalomszemlélet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 271-272. (1942)

Gergely, Gergely: Magyarságismeret az iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 117-122. (1942)

Gergely, Gergely: Somogyi József : A nemzeteszme. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 90-92. (1942)

Gombos, Albin: A szúnyog és a lusta ember : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 406-407. (1942)

Gracza, György: 1848 március 15. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 57-62. (1942)

Greguss, Pál: Ostrya carpinifolia Scop : Komlóbükk. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 66-70. (1942)

Gunda, Béla: Nyestezés az Ormánságban. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 143-150. (1942)

Gyallay, Domokos: A virgás vége. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 16-18. (1942)

Gyulai, Pál: A vándorfiú : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. p. 149. (1942)

Gyóni, Géza: Magyar asszony írja : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 387-388. (1942)

György, Lajos: Az erdélyi magyarság. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 113-121. (1942)

Gémesi, József: Nosz Gyula dr. : Negyven év magasfokú gyorsíróversenyei és beszédíró-gyorsírói hivatás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 278-279. (1942)

H

H., J.: A természet istentiszteletet tart : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. p. 105. (1942)

Hadrovics, László: Magyarország és a szerb művelődés. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 372-382. (1942)

Halasy-Nagy, József: Apák és fiak. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 464-469. (1942)

Halasy-Nagy, József: Gyomlay Gyula : 1861—1942. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 528-529. (1942)

Halasy-Nagy, József: Optimizmus és pesszimizmus. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 216-222. (1942)

Halasy-Nagy, József: Táj és egyetem. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 15-20. (1942)

Halász, Emma: Nisard magyarországi hatása. In: Études françaises, (22). 0-116. (1942)

Harsányi, István: „Novelladolgozatok" íratása a nevelőoktatás szolgálatában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 212-219. (1942)

Havas, István: Március tizenötödikén : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 62-63. (1942)

Havas, István: Tanulók vára : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 194. (1942)

Havas, István: A mi házunk : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 8-9. (1942)

Hegyi, Endre: Szász Gerő élete és irodalmi munkássága. (1942)

Hermann, Egyed: Ferenc József és 1849 október 6. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 92-99. (1942)

Hermann, Egyed and Bajza, József: Magyarok és délszlávok : Bajza József tanulmányai a horvát kérdésről. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 237-243. (1942)

Hites, József: A falusi tehetséges gyermekek kérdése. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 158-164. (1942)

Hodinka, László and Nevelős, Ágoston: Diáklevelezés a háborúban : idegen nyelvű külföldi levelezés ; belföldi levelezés. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 261-266. (1942)

Hollóné Hatos, Kornélia: Hollóné Hatos Kornélia: A. kézimunkaoktatás vezérkönyve. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 75-76. (1942)

Horger, Antal: Billog. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 177-179. (1942)

Horger, Antal: Csuha. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 230-233. (1942)

Horger, Antal: Ordináré, okuláré. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 151-152. (1942)

Horger, Antal: Szövérfi. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 153-154. (1942)

Hortobágyi, Tibor: Dr. Pénzes Antal : Budapest élővilága. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 276-277. (1942)

Hortobágyi, Tibor: Entz Géza, Sebestyén Olga : A Balaton élete. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 276. (1942)

Hortobágyi, Tibor and Horváth, Adolf and Uherkovich, Gábor: Moszatok a Szent Anna-tóból. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 102-112. (1942)

Horváth, Barna: A láthatatlan ember. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 226-233. (1942)

Hóman, Bálint: Művelődési központok. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 259-263. (1942)

I

Implom, József: Deák Gyula : Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 137-138. (1942)

Imre, Lajos: A népművelés, mint pedagogiai [!pedagógiai] feladat. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 181-194. (1942)

Imre, Lajos and Szabó, József: Auszüge. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 240-243. (1942)

Imre, Sándor: A mai ember benső élete. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 310-313. (1942)

J

Jancsó, Elemér: Döbrentei Gábor levelei Gyulai Franciskához. In: Széphalom, (12). pp. 41-62. (1942)

Jancsó, Elemér and Döbrentei, Gábor and Széchenyi, István: Döbrentei Gábor és gr. Széchenyi István. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 209-213. (1942)

Jeges, Sándor: A platina : tanítás a polgári isk. IV. oszt.-ában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 59-62. (1942)

Juhász, Kálmán: Népességi eltolódások a Délvidéken a török hódoltság korában. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 177-181. (1942)

Jung, Péter: Széchenyi műszaki alkotásai. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 7-18. (1942)

Jármai, Vilmos: Die Mittelschule. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 90-92. (1942)

K

Karakasevich, Károly: A Maros-Tisza-szög földrajza. (1942)

Kardos Ingeborg, Klára: A humor a régi magyar irodalomban : a kódexektől Bessenyeiig. (1942)

Katona, Imre and Bodó, Imre: Mesegyüjtés [!Mesegyűjtés] : 1-3. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 341-343. (1942)

Katona, Imre and Bodó, Imre: Mesegyüjtés [!Mesegyűjtés] : [folytatás] : 4. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 393-396. (1942)

Katona, Imre and Tóth, Károly: Mesegyüjtés [!Mesegyűjtés] : 6. : folytatás. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 484-487. (1942)

Katona, Imre and Tóth, Károly: Mesegyüjtés [!Mesegyűjtés] : 7. : [folytatás]. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 533-534. (1942)

Kemény, Gábor: Huszonkét év kisebbségi sorban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 182-184. (1942)

Kemény, Gábor: Jegyzetek a "Gyermek és ifjúsági könyvtárak" c. tanulmányhoz. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 46-47. (1942)

Kemény, Gábor: A Madách-utcai diákok önképzőköre. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 236-244. (1942)

Kemény, Gábor: Magyar pedagógia és korszellem : jegyzetek az új magyar nevelés elméletéhez. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 98-105. (1942)

Kemény, Gábor: A jog és az egyház. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 40-41. (1942)

Kettunen, Lauri: Mannerheim. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 257-259. (1942)

Kiss, István: Bioklimatológiai megfigyelések az Eudorina elegans vízvirágzásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 81-94. (1942)

Kiss, Sándor: Mit tudunk Tápéról? In: Délvidéki szemle, (1). pp. 251-254. (1942)

Kogutowicz, Károly: A Duna. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 275-278. (1942)

Koltay-Kastner, Jenő: Nagy Lajos és a római néptribun. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 288-292. (1942)

Koltay-Kastner, Jenő: Utak és célok. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 3-4. (1942)

Koltay-Kastner, Jenő and Tumbász, Lukács: A „Kalangya" a Délvidéki Szemléről. In: Délvidéki szemle, (1). p. 340. (1942)

Korek, József: Awaren-Reitergrab in Szárazér-dűlő. (Tafel XII.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 158-159. (1942)

Korek, József: A Szárazér-dűlői avar lovassír. (XII. tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 156-158. (1942)

Kováts, József: Történetírás - történettanítás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 165-174. (1942)

Kováts, József: A kereskedelmi középiskola köznevelési rendszerünkben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 22-32. (1942)

Kozáky, István: Zenei életünk. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 495-496. (1942)

Kozáky, István: Zenei életünk. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 543-544. (1942)

Krammer, Jenő: Benito Mussolini: Brunoval beszélgetek. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 351-352. (1942)

Krammer, Jenő: Dugonics-kiállítás Szegeden. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 531-532. (1942)

Krammer, Jenő: Illyés Gyula : Kora tavasz. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 138. (1942)

Krammer, Jenő: Képes naptár a népművelés és táji nevelés szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 93-94. (1942)

Krammer, Jenő: Tanítási problémák : csoportalakítás a német nyelvi tanításban : a gimnázium egyik osztályának helyenkénti kettéosztásával kapcsolatban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 61-66. (1942)

Krammer, Jenő: A diáklevelezés az ifjúságnevelés szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 47-48. (1942)

Krammer, Jenő: A felvidéki magyarság. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 99-104. (1942)

Krammer, Jenő: A középiskola reformja a mai Franciaországban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 45-46. (1942)

Krammer, Jenő: A nyolcvanéves Gerhart Hauptmann. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 523-527. (1942)

Krammer, Jenő: szerk. Dr. Lux Gyula : Iskolai szakkifejezések magyar-német szótára. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 280. (1942)

Krammer, Jenő and Esterházy, János and Aixinger, László: Szlovákiai Magyar Irodalmi Füzetek : szerk. Esterházy János és Aixinger László. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 440-443. (1942)

Krammer, Jenő and Keresztury, Dezső: A német irodalom kincsesháza : szerk. Keresztury Dezső. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 445-447. (1942)

Krammer, Jenő and Monnier, Thyde: Thyde Monnier: Folyam. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 538-539. (1942)

Kratofil, Dezső and Somogyi, József: Somogyi József: Hazánk közoktatásügye a második világháborúig. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 174-176. (1942)

Krenner, Miklós and Hauptmann, Gerhart and Shakespeare, William and Strindberg, Johann August: Szinház [!Színház]. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 541-542. (1942)

Krenner, Miklós and Herczeg, Ferenc and Achard, Marcel: Szinház [!Színház]. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 494-495. (1942)

Krix, Márton: Az aránypár alkalmazása kettőstételű feladatok megoldására : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 51-55. (1942)

Krix, Márton: A számok osztói és többszörösei : 4. óra. A közös osztó. A legnagyobb közös osztó. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 253-259. (1942)

Krix, Márton: A számok osztói és többszörösei : 6 tanítási óra a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 158-164. (1942)

Krix, Márton and Matzkó, Gyula: Matzkó Gyula: Vázlatok a fizikatanításhoz. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 270-271. (1942)

Kun Molnár, Sándor: Az alsóvárosi ferencesek. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 433-437. (1942)

Kölcsey, Ferenc: Mohács. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 309-310. (1942)

Kölcsey, Ferenc: Szeresd a hazát! In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 307-308. (1942)

Körtvélyessy, László: Hódmezővásárhely gazdaság-földrajza. (1942)

Kún, Júlia: Egy hónap a "Rozgonyi Cecília 49. sz." női munkatáborban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 82-87. (1942)

Kőhalmi, Júlia: Beköszöntő anyák napjára. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. p. 150. (1942)

Kőhalmi, Júlia: Madarak és fák napjára : [színdarab]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 112-120. (1942)

L

Ladócsy, Károly: Kaposvár földrajza. (1942)

Lagerlöf, Selma: A szent este : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 371-373. (1942)

Lakner, Károly: A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének Szakoktatási Szakosztálya [további két ülése]. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 143-144. (1942)

Lampérth, Géza: Mese az egyszeri házról : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 404-405. (1942)

Lampérth, Géza: Rákóczi lobogója : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 263-265. (1942)

Lévay, Endre: Bunyevácok magyar földön. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 161-168. (1942)

Lévay, Endre: Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 443-445. (1942)

Lévay, Endre: A hajdujárási [hajdújárási] szigetmagyarság. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 320-325. (1942)

Lévay, Endre: A szerb kultúrélet revíziója. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 391-392. (1942)

Lévay, Endre and Banić, Milan: Bánics Milán: Jugoszlávia haldoklása. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 488-490. (1942)

Lévay, Endre and Ignácz, Rózsa: Ignácz Rózsa: Született Moldovában. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 447-448. (1942)

Lévay, József: Március 15. : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. p. 39. (1942)

Lévay, József: A ló és a lovas : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 33-34. (1942)

M

M., I.: A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének Középiskolai Szakosztálya március 11-én tartotta ez évi ötödik ülését az áll. leánygimnáziumban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 142-143. (1942)

M., M.: A felvidéki folyóirat búcsúzója. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. p. 95. (1942)

M. Szabó, László: Turkeve [Túrkeve] és az Alsó-Berettyómellék földrajza. (1942)

Madách, Imre: Péter apostol beszéde : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 411-412. (1942)

Madácsy, László: Juhász Gyula a magyar irodalom tanára. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 325-328. (1942)

Madácsy, László: Zrínyi Miklós, a költő művei regékben, Ferdinándy Mihály előadásában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 186-187. (1942)

Madácsy, László and Eckhardt, Sándor: Eckhardt Sándor: Balassi Bálint. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 346-348. (1942)

Madácsy, László and Megyer, József: Megyer József: Babits Mihály. In: Délvidéki szemle, (1). p. 302. (1942)

Madácsy, László and Révy, Kornél: Révy Kornél: Magyar breviárium. In: Délvidéki szemle, (1). p. 493. (1942)

Major, Eleonóra: A nickel sók elnyelési színképéről. In: Acta chemica et physica, (1) 1. pp. 17-34. (1942)

Makkai, Ernő: Adalék a magyar filozófia történetéhez : Pósaházi János Introductorium Philosophicum-a. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 90-98. (1942)

Makkai, Ernő and Sípos, Pál: Adalékok a magyar philosophia történetéhez : Sípos Pál három ismeretlen levele Kazinczy Ferenchez. In: Szellem és élet, (5) 3. pp. 166-170. (1942)

Matzkó, Gyula: Die Mittelschule. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 193-194. (1942)

Matzkó, Gyula: Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 89-90. (1942)

Matzkó, Gyula: Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 293-296. (1942)

Matzkó, Gyula: Természettan a mai Németországban. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 259-263. (1942)

Matzkó, Gyula: A természettan a mai Németországban : (Folytatás.). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 164-168. (1942)

Matzkó, Gyula: A természettan a mai Németországban. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 63-66. (1942)

Matzkó, Gyula and Padányi, Viktor: Padányi Viktor: Középoktatásunk kérdései. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 77-79. (1942)

Matzkó, Gyula and Seres, József: Seres József: Gyermekvédelem és Diárium. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 278-280. (1942)

Matzkó, Gyula and Tiboldi, József: Tiboldi József: A magyar népdal családfája. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 76-77. (1942)

Matzkó, Gyula and Veszely, László and Jászai, József: Veszely—Jászai: Rádió az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 272-273. (1942)

Megyer, József: Korunk költője : Mécs László. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 401-407. (1942)

Megyer, József: Kosztolányi, a "tanár". In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 145-151. (1942)

Megyer, József: A legújabb magyar klasszikus : Babits Mihály halálának első évfordulójára. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 314-320. (1942)

Megyer, József: A piaristák és a Délvidék. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 470-476. (1942)

Megyer, József and Révay, József: Révay József: Ókori író - mai olvasó. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 536-537. (1942)

Megyer, József and Szűcs, József and Madácsy, László and Prohászka, Lajos: Prohászka Lajos: A vándor és a bújdosó. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 301-302. (1942)

Megyeri, János: Az agyag, a kaolin és belőlük készülő cikkek gyártása : tanítás a polg. isk. IV. osztályában (2 óra). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 153-158. (1942)

Megyeri, János: Az ecetsav és az ecetgyártás : tanítás a polg. iskola IV. osztályában. 2 óra. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 247-252. (1942)

Megyeri, János: A selyemhernyó és tenyésztése : tanítás a polgári isk. II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 55-59. (1942)

Melczer, Miklós: Behandlung der Frühsymptome. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 368-399. (1942)

Melczer, Miklós: Bezeichnung der Krankheit. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 59-130. (1942)

Melczer, Miklós: Blutbild. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 354-356. (1942)

Melczer, Miklós: Diagnose. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 360-367. (1942)

Melczer, Miklós: Die Frage des kongenitalen L. i. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 352-353. (1942)

Melczer, Miklós: Einleitung. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 11-12. (1942)

Melczer, Miklós: Extragenitale Ansteckungen. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 339-344. (1942)

Melczer, Miklós: Geschichtliches. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 13-17. (1942)

Melczer, Miklós: Histopathologie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 137-161. (1942)

Melczer, Miklós: Klinik der Frühsymptome. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 287-338. (1942)

Melczer, Miklós: Krankheitsdauer. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). p. 359. (1942)

Melczer, Miklós: Literarische Angaben der neueren Zeit. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 18-58. (1942)

Melczer, Miklós: Lymphogranulomatöse Allergie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 233-286. (1942)

Melczer, Miklós: Mischinfektionen. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 347-351. (1942)

Melczer, Miklós: Pathologische Anatomie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 131-136. (1942)

Melczer, Miklós: Prognose. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). p. 358. (1942)

Melczer, Miklós: Spätsymptome. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 400-514. (1942)

Melczer, Miklós: Symptomlose Infektion : Virusträger. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 345-346. (1942)

Melczer, Miklós: Veränderungen des Splenogramms. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). p. 357. (1942)

Melczer, Miklós: Ätiologie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 162-232. (1942)

Mester, János: Nyugati művelődésünk görög alapja. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 387-391. (1942)

Miszti, László: A magyar tragikum-elmélet története. (1942)

Molnár, Zoltán: A renaissance-kutatás útja és eredményei. In: Szellem és élet, (5) 3. pp. 117-165. (1942)

Molnár, Zoltán and Makkai, Ernő and Sípos, Pál and Kazinczy, Ferenc: Auszüge. In: Szellem és élet, (5) 3. pp. 176-180. (1942)

Muntyán, István: A Notter emlékkönyv. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 417-421. (1942)

Murányi, József: Az értékelés problematikája : II. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 65-79. (1942)

Murányi, József: A szintétikus ítéletek és a tapasztalat tárgyasságának problémája. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 195-208. (1942)

Mécs, László: Eperfatulajdonos : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 370-371. (1942)

Mécs, László: Magyarok : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 226-227. (1942)

Mészáros, Olga: Az ember a filozófiai gondolkozás mérlegén. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 233-235. (1942)

Mészöly, Dezső: Villon Magyarországon. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 51-142. (1942)

Mészöly, Gedeon: Archaizálás. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 180-182. (1942)

Mészöly, Gedeon: Az "Ó-Magyar Mária-siralom" betüjének [!betűjének] értelmére vezérlő kalauz. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 155-176. (1942)

Mészöly, Gedeon: Az "Ó-magyar Mária-siralom" betüjének [!betűjének] értelmére vezérlő kalauz : folytatás : az Ó-magyar Mária-siralomhoz magyarázó jegyzetek. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 234-239. (1942)

Mészöly, Gedeon: Nyelvtörténeti fejtegetések a Halotti Beszéd alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philologica 14. pp. 3-112. (1942)

Mészöly, Gedeon: Ráröffennek, összeröffennek : a gróf Károlyi generális károlyi kanászgenerálisa. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 12-15. (1942)

Mészöly, Gedeon: A sújtás szó eredete. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 183-186. (1942)

Mészöly, Gedeon and Zsoldos, Ignác and Móricz, Zsigmond: Zsoldos Ignác a "Falu jegyzőjé"-ről és Rózsa Sándorról. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 32-39. (1942)

Móra, Ferenc: Szeptember az iskolában : szeptemberi emlék. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 231-234. (1942)

Móra, Ferenc: Zsolnay Vilmos. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 28-29. (1942)

Móra, László: Ott van veled : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 241. (1942)

Móra, László: Szép március : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 42-43. (1942)

Móra, László: Tavasz van valahol : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 98-99. (1942)

Móra, László: A pacsirta : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. p. 102. (1942)

N

Nagy, Leopoldina: Szuomi harca az otthonért, hitért és hazáért : 1939—1940. Helsinki, 144 1. : [könyvismertetés]. In: Délvidéki szemle, (1). p. 448. (1942)

Nagy, Leopoldina and Prinz, Gyula: Erdély : útmutató Erdély vendégei számára : a kolozsvári egyetem tanárainak közrem. összeáll. Prinz Gyula. In: Délvidéki szemle, (1). p. 249. (1942)

Nagyborosnyai, K.: A cigányok szerepe az oláh népiség és nemzet kialakulásában. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 19-31. (1942)

Neumann, Tibor: A nevetés kérdése az iskolai nevelésben. (1942)

Noszlopi, László: Csoportos erkölcslélektani személyiségvizsgálat az ifjúkorban : a Főv. Ped. Szeminárium lélektani laboratóriumának közleménye. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 1-24. (1942)

Noszlopi, László: Hivatáserkölcsi nevelés az iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 196-203. (1942)

Noszlopi, László and Hildebrand, Dietrich von: Dietrich von Hildebrand: Liturgia és egyéniség. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 176-177. (1942)

Noszlopi, László and Schneider, Friedrich: Fridrich Schneider: Unterrichten und Erziehen als Beruf. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 277-278. (1942)

Novák, Ferenc: A kolozsvári középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében. (1942)

Nowakowski, Zygmunt: Feloldozás : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 412-416. (1942)

Nyiri, Gabriella: Uranil sók fényelnyeléséről. In: Acta chemica et physica, (1) 1. pp. 35-51. (1942)

Nyárády, Erasmus Gyula: Új növények a Délkeleti-Kárpátok és a Feketetenger vidékének flórájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 31-45. (1942)

Nyíkos, Gyula: A SzEI népfőiskolai tanfolyamáról. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 123-131. (1942)

O

Ortutay, Gyula: Herman Ottó. In: Széphalom, (12). pp. 35-40. (1942)

Ortutay, Gyula: Tessedik Sámuel : születésének százados évfordulójára. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 209-215. (1942)

Ortutay, Gyula: A tápéi gyüjtés [!gyűjtés]. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 250-251. (1942)

Ortutay, Miklós: Szép, kincses Erdélybe hogyan menetelünk : [jelenet]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 75-76. (1942)

P

Pados, Pál: Az erdő lelke : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 110-111. (1942)

Palágyi, Lajos: Az aradi vértanuk : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 273-274. (1942)

Perlaky, Lajos: Október 31 : takarékossági nap. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 256-259. (1942)

Perlaky, Lajos: A hazugság... : [részlet]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 219. (1942)

Perlaky, Lajos: A részvét. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 315-316. (1942)

Petőfi, Sándor: Csatadal : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. p. 67. (1942)

Petőfi, Sándor: Dal a hazáról : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 10-11. (1942)

Petőfi, Sándor: Háborúban... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 197. (1942)

Petőfi, Sándor: Szüleim halálára : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 313-314. (1942)

Pfeifer, Elek: Hírek. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 296-298. (1942)

Polácsi, János: A bogojevói magyarok származási helye. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 427-430. (1942)

Pozsonyi, Zoltán: Iparoktatás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 228-234. (1942)

Pozsonyi, Zoltán: A mai német építőművészet. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 142-145. (1942)

Prohászka, Ottokár: Halottak estéje. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 282-283. (1942)

Prohászka, Ottokár: Karácsonyi világ. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 374-375. (1942)

Prohászka, Ottokár: A hazahívó karácsonyi furulyaszó. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 333-334. (1942)

Prohászka, Ottokár: A mi karácsonyunk. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 381-383. (1942)

Purjesz, Béla: A festékek az élők világában. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 382-386. (1942)

Pálosy, Éva: A legszebb ajándék : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 410-411. (1942)

Pável, Ágoston: Hegedűs a poklok kapujában. In: Délvidéki szemle, (1). p. 332. (1942)

Pável, Ágoston: Szibinyánin Jankó és Szmederevác Gyorgye : szerb népballada. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 223-225. (1942)

Pósa, Lajos: Nem tud úgy szeretni... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. p. 139. (1942)

Pósa, Lajos: Szegény özvegyasszony : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. p. 307. (1942)

Pósa, Lajos: Édesanyám. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. pp. 141-143. (1942)

Pósa, Lajos: A magyar zászló : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 46-49. (1942)

Pósa, Lajos: A munka : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 27-28. (1942)

Pósa, Lajos: A pacsirta : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. p. 92. (1942)

R

Reviczky, Gyula: Ifjú pesszimistának : [részlet, vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. p. 416. (1942)

Reviczky, Gyula: Sírok között : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. p. 311. (1942)

Rákosi, Viktor: A sztrecsnói piros virágok : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 63-67. (1942)

Rátkai, László and Hertelendy, István: Hertelendy István: Szinészek [!Színészek]. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 537-538. (1942)

Rátkai, László and Szabó, Pál Zoltán and Zempléni Fodor, József: Dugonics András: Téténynek ékessége. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 255-0. (1942)

Róder, Pál: Rendtartás a tanulóotthonok számára. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 41-43. (1942)

S

Schneller, Edith: De Gerando Antonina nevelési eszménye. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 18-22. (1942)

Somogyi, József: A középiskolai végbizonyítványok viszonylagos értéke. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 244-249. (1942)

Steuer, György: A summásmunkások megmentése. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 476-479. (1942)

Sulica, Constantin: A kolozsvári román irodalmi tanszék föladatairól. In: Széphalom, (12). pp. 70-72. (1942)

Szabolcsi, Gábor and Szabolcsi, Gábor and Milankovics, Gábor: A budai királynő álma. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 29-32. (1942)

Szabolcska, Mihály: Akácfavirág : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 87-88. (1942)

Szabolcska, Mihály: Erdőben : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. p. 111. (1942)

Szabolcska, Mihály: Jézus : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. p. 368. (1942)

Szabó, Aladár and Bakos, József: Bakos József: Együtt dolgoztunk. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 271-272. (1942)

Szabó, József: A jogtudomány helye az emberi gondolkozásban. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 214-229. (1942)

Szabó, József and Sperantia, Eugeniu: Egy új jogelmélet : Sperantia műve. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 80-89. (1942)

Szabó, Pál Zoltán: Aldobolyi Nagy Miklós : A Zsitvaszög tájnépesedése. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 138-139. (1942)

Szabó, Pál Zoltán: Doroszló és Sztapár szövetsége. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 207-208. (1942)

Szabó, Pál Zoltán: Szeged és a Balkán. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 305-309. (1942)

Szabó, Pál Zoltán: Szülőnevelés. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 204-212. (1942)

Szabó, Pál Zoltán: A japáni és az angolszász nép. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 145-152. (1942)

Szabó, Pál Zoltán: A tanterv és a film. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 66-69. (1942)

Szabó, Róza: Polycyklusos nickel belsőkomplexek elnyelési színképéről. In: Acta chemica et physica, (1) 1. pp. 52-69. (1942)

Szabó T., Attila: Néhány adat a Hintómezőhöz. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 240-241. (1942)

Szakáll, László: A kereskedőtanonciskola nevelésügyi rendszerünkben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 222-227. (1942)

Szalai, István: Adatok a Körösök phytopseudoplanktonja ismeretéhez I. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 113-154. (1942)

Szalai, István: Szarmatakorú koporsó és praehistorikus famaradványok xylotomiai vizsgálata. (Xi. tábla). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 135-137. (1942)

Szalai, István: Xylotomische Untersuchung eines Sargey aus der Sarmatenzeit und anderer praehistoischen Holzfunde. (Tafel XI.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 137. (1942)

Szalay, László: A mai német mérnökképzés. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 421-427. (1942)

Szegedi, László: Az egyéniség elve a nevelésben. (1942)

Szegváry, Mihály: A fenyőfa : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 377-380. (1942)

Szemes, Gábor: A badacsonyi Kisfaludy forrás nyári paránynövényzete : a benthos kovamoszatok mennyiségi vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 154-165. (1942)

Szenes, Adolf: A német hatosztályú Mittelschule (polgári iskola) új tanterve és utasításai : számtan és mértan. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 280-290. (1942)

Szenes, Adolf: A német hatosztályú Mittelschule (polgári iskola) új tanterve és utasításai. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 181-188. (1942)

Szenes, Adolf: A német hatosztályú Mittelschule (polgári iskola) új tanterve és utasításai. Életismeret. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 79-86. (1942)

Szentgáli, Károly: Balatonkenese. (1942)

Szinyei Merse, Jenő: Gróf Klebelsberg Kuno. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 449-451. (1942)

Szundy, Gizella: Esztétikai nevelés a középiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 203-208. (1942)

Szántó, Lőrinc: Vicsay Lajos : Történelmi olvasókönyv a magyar történelem tanításához. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 178-179. (1942)

Szántó, Lőrinc and Juhász, Jenő: Juhász Jenő: Magyar nyelvtani óratervek a polgári iskolák számára. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 177-178. (1942)

Szántó, Lőrinc and Petőfi, Sándor: Petőfi: A gólya : IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 120-127. (1942)

Szántó, Lőrinc and Petőfi, Sándor: Petőfi: Egy gondolat bánt engemet... : IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 24-31. (1942)

Szántó, Lőrinc and Petőfi, Sándor: Petőfi: Kiskunság : I. osztály. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 219-227. (1942)

Szász, Károly: A fölemelt zászló : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 198. (1942)

Széchenyi, István: Szeged és a Délvidék. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 5-9. (1942)

Székely Nuszbek, Sándor: Mindent a hazáért! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 262-263. (1942)

Szörényi, József: Az új népiskolai Tanterv és Útmutatások és a korszellem. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 55-61. (1942)

Szörényi, József and Szabó, Pál and Sjöberg, Valentin and Müller, Sven von and Gábor, Áron: Új könyvek a Szovjetről. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 344-346. (1942)

Sáfrán, Györgyi: Reményik Sándor sorsvállaló magánya. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 361-372. (1942)

Sándor, István: A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség beszámolója. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 105-108. (1942)

Sándor, István: Móricz Zsigmond világa. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 505-514. (1942)

Sándor, István: Széchenyi. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 76-85. (1942)

Sándor, István and Csuka, János: Könyvek a délvidéki magyarság húsz esztendejéről. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 52-56. (1942)

Sík, Sándor: A művészi önérzet. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 65-72. (1942)

T

Takáts, Gyula: Olvasmánytárgyalás : V.-VI. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 340-352. (1942)

Tavaszy, Sándor: A polgári gondolkodás : Zolnai Béla könyve: A magyar Biedermeier. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 59-64. (1942)

Tavaszy, Sándor and Fichte, Johann Gottlieb and Szabó, József and Urbán, Gusztáv and Újszászy, Kálmán and Böhm, Károly: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 99-106. (1942)

Teleki, József and Mészöly, Gedeon: Das Reisetagebuch des Grafen Joseph (I.) Teleki : Fortsetzung. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 223-229. (1942)

Teleki, József and Mészöly, Gedeon: Das Reisetagebuch des Grafen Joseph (I.) Teleki über deutsche Städte 1759-1761. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 40-50. (1942)

Temesváry, József: Szeged képzőművészete. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 293-295. (1942)

Tettamanti, Béla: A „nemzetnevelés''. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 112-120. (1942)

Tompa, Mihály: Kenyérkő : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. p. 371. (1942)

Tompa, Mihály: Tavasszal : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. p. 405. (1942)

Tormay, Cecil: Ha a magyar nem üti egymást, az ellenség sohasem bír vele : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 227-230. (1942)

Tóth, Béla: Az okos hangya : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 31-33. (1942)

Tóth, Béla Zoltán: Félelem és a gyermeki lélek : az iskolásgyermek érzelmi nevelésének elméleti és gyakorlati kérdései. (1942)

Tóth, Gábor: Neuere Ausgrabungen im VIII. Fundort von Ószentiván. (1 Bild). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 144-145. (1942)

Tóth, Gábor: Újabb ásatás az ószentiváni VIII. lelőhelyen. (1 kép). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 143-144. (1942)

Tóth, János: Az alföldi magyarság háza. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 133-141. (1942)

Tóth, János and Pálfy-Budinszky, Endre: Szeged városfejlesztési terve : összeáll. és sajtó alá rend. Pálfy Budinszky Endre. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 399-400. (1942)

Tóth, László: Erdélyi biedermeier. (1942)

Tóth, Pál: Anyagvizsgálat a latin nyelvből : a latin nyelvtan. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 217-222. (1942)

Tóth, Pál: Anyagvizsgálat a latin nyelvből : szótanulás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 174-182. (1942)

Tóth B., Zoltán and Benze, Rudolf: Rudolf Benze: Erziehung im Grossdeutschen Beich. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 273-277. (1942)

Tömörkény, István: A mag története : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 102-104. (1942)

U

Udvarhelyi, Károly: A tájjellemzés és tájértékelés didaktikája : (Vázlat.) (Folytatás.). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 239-247. (1942)

Udvarhelyi, Károly: A tájjellemzés és tájértékelés didaktikája : (Vázlat.). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 40-50. (1942)

Udvarhelyi, Károly: A tájjellemzés és tájértékelés didaktikája : (Vázlat.). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 136-152. (1942)

Uherkovich, Gábor: Algenphysiologische Beobachtungen an einem Dobschauer (Dobsina, Oberungarn) Gebirgsbach. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 75-80. (1942)

V

V., M. G.: A szlovákiai egyetlen magyar középiskola 1941/42. tanéve. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 191-192. (1942)

Vajtai, István: Bóka László : Vajda János. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 185-186. (1942)

Vajtai, István: Kornis Gyula : Széchenyi és a magyar költészet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. p. 87. (1942)

Vajtai, István: Vajda Endre : Vörösmarty Mihály művei regékben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 87-88. (1942)

Vajtai, István: A magyar paraszt legszerényebb ábrázolója : Tömörkény István. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 264-271. (1942)

Vajtai, István and Falu, Tamás: Falu Tamás: Járásbíróék. In: Délvidéki szemle, (1). p. 540. (1942)

Vajtai, István and Kerékgyártó, János: Kerékgyártó János: Két lélek : regény. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 492-493. (1942)

Varga, István: Sequoia lignit Erdélyből. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 70-75. (1942)

Varga, József: Szeged és a Délvidék : Varga József ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1942 november 15.-én a szegedi városháza közgyűlési termében, mondott beszéde, mellyel a város díszpolgári oklevelét vette át. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 497-504. (1942)

Varga, Valéria: Útleírások a római császári korban. (1942)

Vicsay, Lajos: Jézuska subája : karácsonyi játék 4 képben. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 362-367. (1942)

Vicsay, Lajos: Karácsonyi álom : karácsonyi kis jelenet. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 358-362. (1942)

Vicsay, Lajos: A „Legnagyobb Magyar" : IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 31-39. (1942)

Vicsay, Lajos: Magyar karácsony 1942-ben : karácsonyi színjáték 3 felvonásban. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 320-332. (1942)

Vicsay, Lajos: Mindnyájunk édesanyja : színdarab Anyák-Napjára 3 felvonásban. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. pp. 151-162. (1942)

Vicsay, Lajos: A nemzetiségi kérdés fejlődése : (Összefoglalás.) Az 1. rész a III. osztály, a II. rész a IV. osztály anyaga. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 227-238. (1942)

Vicsay, Lajos: A világháború előzményei : (Világuralmi törekvések). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 128-136. (1942)

Vicsay, Lajos and Deák, Gyula: Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 179-180. (1942)

Vicsay, Lajos and Terjék, László: Terjék László: Anyanyelvünk. — Helyesírásunk. In: A cselekvés iskolája, (10). p. 278. (1942)

Vinkler, Elemér and Börcsök, Emil: Über das äpfelsäurechloralid. In: Acta chemica et physica, (1) 1. pp. 70-80. (1942)

Vinkler, László: Aba-Novák Vilmos. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 20-29. (1942)

Visy, József: Antikvitás és korunk : II. : az antik "személyiség" fogalma nemzetnevelésünkben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 105-110. (1942)

Visy, József: Ferdinandy Mihály : Mi magyarok : tíz tanulmány a magyar történelemről. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 89-90. (1942)

Visy, József: G. Oudard ; ford. Orbók Attila : Nagy Péter. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 43-44. (1942)

Visy, József: H. A. L. Fisher : Európa története III. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 135-136. (1942)

Visy, József: Hankiss János : Irodalomszemlélet : tanulmányok az irodalmi alkotásról. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 136-137. (1942)

Visy, József: Iványi Ferenc : Virrasztó : 2. köt. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 134. (1942)

Visy, József: Kerekesházy József : Az utolsó szultán. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 184-185. (1942)

Visy, József: Kispál László : Erdély fejedelmi kora [!korszaka]. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 187-188. (1942)

Visy, József: Koroda Miklós : Megvilágosodott már. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 188-189. (1942)

Visy, József: Megyer József : Babits Mihály. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 279-280. (1942)

Visy, József: Padányi Viktor : Összeomlás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 280-281. (1942)

Visy, József: Platon ; ford. és bev. ell. Telegdi Zsigmond : A lakoma. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. p. 189. (1942)

Visy, József: Révész László : Florilegium = Egyházi és klasszikus írók gondolataiból. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 274-275. (1942)

Visy, József: összeáll. Kornis Gyula : Elemi pszichológiai kísérletek. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 277-278. (1942)

Visy, József: szerk. Gáldi László, Makkai László : A románok története : különös tekintettel az erdélyi románokra. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 39-40. (1942)

Visy, József and Bognár, Cecil: Bognár Cecil: Mi és mások. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 172-174. (1942)

Visy, József and Kiss, Ernő: Kiss Ernő: A tudományok harca. In: A cselekvés iskolája, (10). p. 180. (1942)

Visy, József and Mester, János: Mester János: Loyolai Szent Ignác pedagógiája. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 70-72. (1942)

Visy, József and Noszlopi, László: Noszlopi László: A pályát-választó fővárosi ifjúság hivatás-étosza. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 267-268. (1942)

Visy, József and Schmidt, Ferenc: Schmidt Ferenc: A mai leány. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 74-75. (1942)

Visy, József and Székely, László: Székely László: Amiről eddig alig volt szó. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 268-270. (1942)

Visy, József and Zibolen, Endre: Ifj. Zibolen Endre: Szociális érés az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 72-74. (1942)

Vándor, Gyula: Fajbiológiai tanfolyamok a horvát pedagógusok és orvosok számára. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 141-142. (1942)

Vándor, Gyula: Horvátország kulturális kapcsolatai a környező államokkal. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 333-340. (1942)

Vándor, Gyula: Kisebbségi körlevél : A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet Közleményei : [ismertetés]. In: Délvidéki szemle, (1). p. 536. (1942)

Vándor, Gyula: Móra Ferenc pedagógiai művészete. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 49-55. (1942)

Vándor, Gyula: Zágrábi szabadtéri ünnepi játékok. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 480-483. (1942)

Vándor, Gyula: Üj horvát életrajzi regények. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 200-206. (1942)

Vándor, Gyula: A mai Horvátország. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 295-299. (1942)

Vándor, Gyula and Budak, Mile: Mile Budak, a horvát ujjászületés [!újjászületés] írója. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 56-63. (1942)

Vándor, Gyula and Cifalinò, Giovanni: Petőfi kultusz Olaszországban : Giovanni Cifalinò tanulmánya. In: Délvidéki szemle, (1). p. 399. (1942)

Vándor, Gyula and Gál, István: Gál István: Magyarország és a Balkán. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 348-349. (1942)

Vándor, Gyula and Hadrovics, László and Gáldi, László and Kardos, Tibor: Magyar-olasz hatás a Balkánon : Gáldi László, Hadrovics László, Kardos Tibor. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 398-399. (1942)

Vándor, Gyula and Milutinović, Nikola: Milutinovics Miklós: Madjarszki u 3000 recsi : Osznovna gramatika madjarszkog jezika za pocsetnike szamouke. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 539-540. (1942)

Vándor, Gyula and Spitteler, Carl: Carl Spitteler: Imago. In: Délvidéki szemle, (1). p. 539. (1942)

Vándor, Gyula and Szekfű, Gyula: A magyarság és a szlávok : [szerk. Szekfű Gyula]. In: Délvidéki szemle, (1). p. 397. (1942)

Vándor, Gyula and Szántó, György: Szántó György: Hajdutánc. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 349-350. (1942)

Várady, Antal: Melyiket? : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. pp. 145-146. (1942)

Várady, Imre: A fasizmus kultúrája. In: Széphalom, (12). pp. 20-28. (1942)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából : (Hatodik közlemény.) A serdülés és ifjúkor lelki egészségtana. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 195-204. (1942)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából. (Ötödik közlemény) : a lelki konfliktusok megoldásai. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 97-112. (1942)

Végvári-Reményik, Sándor: 1919 január 24. : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 276-277. (1942)

Végvári-Reményik, Sándor: Magyarok, mindenütt... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 269. (1942)

Vértessy, Gyula: Az édesanya : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. p. 143. (1942)

Vörösmarty, Mihály: A szegény asszony könyve : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. p. 371. (1942)

W

Wagner, Ferenc: Takács Gyula dr. : A népiskola igazgatása : gyakorlati útmutató. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. p. 44. (1942)

Wagner, János: Fünfzigjährige Beobachtungen an ungarischen Pulsatillen. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 3-31. (1942)

X

X. Y., : A Régiségtudományi Intézet személyzetének és külső munkatársainak régészeti munkássága 1942-ben. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 160-165. (1942)

Z

Zalka, Ödön: A rákbetegségről. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 182-193. (1942)

Zempléni Fodor, József and Mátyás, Ferenc: Mátyás Ferenc: A falu küldöttje. In: Délvidéki szemle, (1). p. 300. (1942)

Zolnai, Béla: Reményik Sándor halálára. In: Széphalom, (12). pp. 29-35. (1942)

Zolnai, Béla: Reményik-évforduló. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 230-232. (1942)

Zolnai, Béla: Rostandtól Adyig. In: Széphalom, (12). pp. 29-35. (1942)

Zrínyi, Miklós: Szózat a magyar nemzethez. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 224-225. (1942)

Á

Ábrahám, Ambrus: Az emberi glomus caroticum idegrendszere. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (1). pp. 3-31. (1942)

Ábrahám, Ambrus: Über das Nervensystem des Glomus Caroticum beim Menschen. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (1). pp. 32-50. (1942)

É

Éber, János: Otrokocsi Nagy Gábor : Református kollégiumi diák-irodalom a felvilágosodás korában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 132-134. (1942)

This list was generated on 2022. január 19. 20:06:34 CET.