Items where Year is 1942

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Á | É
Number of items: 529.

A

Aldobolyi Nagy Helga: Egy év a bécsi Collegium Hungaricumban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 32-36. (1942)

Aldobolyi Nagy Miklós: Gépírástanítás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 250-260. (1942)

Aldobolyi Nagy Miklós: Kádár László : A magyar nép tájszemlélete és Magyarország tájnevei 24 oldal + Magyarország tájainak térképe. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 88-89. (1942)

Aldobolyi Nagy Miklós: Talajtérképezés a Délvidéken. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 194-199. (1942)

Aldobolyi Nagy Miklós: szerk. Bakos József : Az érsekújvári áll. gimnázium IV/A osztályában működő nyelvművelő, táj- és népkutató munkaközösség kiadványa : II. kötet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 92-93. (1942)

Alpár Gyula: Cserkészélet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 190-191. (1942)

Alpár Gyula: Diákkaptár. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 267-270. (1942)

Alpár Gyula: Somogyi József : Hazánk közoktatásügye a második világháborúig. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 135. (1942)

Alpár Gyula: A cserkészet jövője. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 140-141. (1942)

Alpár Gyula and Kovrig Béla: Embersors a szovjetéletben. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 247-249. (1942)

Auer György: Kobalti rhodanato komplexek elnyelési színképéről. In: Acta chemica et physica, (1) 1. pp. 1-18. (1942)

Augur : Makkai János : Urambátyám országa : középosztályunk illemrendszerének és társadalmi viselkedésének szociográfiája. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 273-274. (1942)

Augur : A magyar nevelői rendnek egyik érdemes tényezője, a Szatmári Irgalmas Nővérek szerzetes társulata ebben az évben üli alapításának 100. évfordulóját. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 285-286. (1942)

Augur : A történelem tanításának célja. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 139-140. (1942)

Augur : A történelmi olvasókönyvek. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 284-285. (1942)

ami. : Rendkívüli szünetek az iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 95-96. (1942)

B

B. R. L.: Futballmeccs a réten : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. p. 109. (1942)

Bajza József: Isten Hozzád! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 275. (1942)

Bajza József: Ébresztő : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 308-309. (1942)

Bajza József: Ítélőszék előtt : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 276. (1942)

Bakos József: Táj- és Népkutató munka a középiskolákban : vázlat a táji nevelés problémájához. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 234-236. (1942)

Balanyi György: Kisparti János : 1885-1942. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. p. 17. (1942)

Balla Irén: A kis papucs : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 367-368. (1942)

Balás P. Elemér: A magyar szerzői jog szabályainak kiterjesztése a felszabadult keletmagyarországi és erdélyi országrészekre. In: Universitas Francisco-Josephina : acta juridico-politica, (6). pp. 65-98. (1942)

Banner János: Régészeti feladatok a Délvidéken. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 45-51. (1942)

Banner János: A kökénydombi Venus. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 458-463. (1942)

Banner János and Kiss Lajos: A szegény ember élete. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 109-110. (1942)

Banner János and Sebestyén Károly, Cs.: Szeged kövei. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 530-531. (1942)

Barabás Ilona: A nehezen fegyelmezhető gyermekek fegyelmezéséről. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 195-197. (1942)

Bartos Imre: Az élettechnika és az iskola. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 110-116. (1942)

Bartos Imre: Bognár Cecil : Mi és mások : a mindennapi élet lélektana. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 275. (1942)

Bartos Imre: Géczy Mária Immaculata : A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek rendjének története és nevelési rendszere. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 94-95. (1942)

Bartos Imre: Kiss Ernő : A tudományok harca. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. p. 92. (1942)

Bartucz Lajos: Keiter, Friedrich: Kurzes Lehrbuch der Rassenbiologie und Rassenhygiene für Mediziner. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 302-303. (1942)

Bartucz Lajos: Török Aurél és a magyar fajkutatás : születésének (1842—1912) százéves évfordulójára. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 10-15. (1942)

Bartucz Lajos: A magyar tipus Szent István korában. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 353-361. (1942)

Bartucz Lajos and Eickstedt Egon: Eickstedt, Egon Freiherr von: Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit. In: Délvidéki szemle, (1). p. 351. (1942)

Bartucz Lajos and Weinert Hans: Weinert, Dr. Hans: Entstehung der Menschenrassen. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 303-304. (1942)

Bartók György and Bauch Bruno and Tankó Béla and Vatai László and Dostoevskij Fëdor Mihajlovič and Clara Max: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 236-239. (1942)

Bartóky József: Az igazat is meg kell hallgatni... : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 217-219. (1942)

Bartóky József: Az édesanya : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. p. 147. (1942)

Bartóky József: Szép az élet : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 105-106. (1942)

Bartóky József: Szólj igazat! : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 219-220. (1942)

Bartóky József: A hangyák titka : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. p. 404. (1942)

Bartóky József: A vezér : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 222-224. (1942)

Baróti Dezső: Biedermeier ízlés a francia irodalomban. In: Études françaises, (21). 0-162. (1942)

Benkő István: Die Abklingung der Gelatine-Farbstoffphosphore. In: Acta chemica et physica, (1) 1. pp. 81-96. (1942)

Berg Pál: Országh László : Az angol regény eredete. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 272-273. (1942)

Berky Imre: Filozófiai és világnézeti nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 193-196. (1942)

Berky Imre: Halasy-Nagy József: Történeti bevezetés a filozófiába. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 535-536. (1942)

Berky Imre and Halasy-Nagy József: Halasy-Nagy József: A politikai tudományok kezdetei. In: Délvidéki szemle, (1). p. 111. (1942)

Bibó István and Losonczy István: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (5) 3. pp. 171-175. (1942)

Birkás Géza: Jean de Bonnefon. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 169-177. (1942)

Boda István: Neveléstani alapkérdések II. : a nevelői célkitűzés. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 151-157. (1942)

Bodor Aladár: Himnusz a Kárpátokhoz : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. p. 281. (1942)

Bodó Imre: Mesegyüjtés [!Mesegyűjtés] : 5. : [folytatás]. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 438-439. (1942)

Bogner József: A szerb uralomnak a bácskai magyarok nyelvére tett hatása. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 187-222. (1942)

Bognár Cecil: Felelősségérzés. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 125-132. (1942)

Bornemissza Félix: Délvidék kikötője. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 271-274. (1942)

Bruckner Győző: Az atomtól a kémiai szintézisig. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 85-91. (1942)

Buza László: Az új európai rend nemzetközi jogi alapelvei. In: Universitas Francisco-Josephina : acta juridico-politica, (6). pp. 165-186. (1942)

Bálint Sándor: Hunyadiak ligete? In: Délvidéki szemle, (1). pp. 431-433. (1942)

Bálint Sándor: A néprajzi kutatás délvidéki feladatai. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 72-76. (1942)

Bálint Sándor: A szeged-alsóvárosi templom kegyképe. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 233-236. (1942)

Bálint Sándor: A szegedi népnyelv. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 153-160. (1942)

Bányai János: A székelyföld paleobotanikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 46-65. (1942)

Bársony István: Az elveszett paradicsom : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 106-109. (1942)

Bársony István: Róka a körben : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 68-69. (1942)

Böhm Károly: Az értékelés analysise. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 45-58. (1942)

Böhm Károly and Murányi József and Makkai Ernő and Szabó József: Auszüge. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 107-116. (1942)

Büky Irén: Honvédsír a határszélen : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 311-313. (1942)

C

Csanády Sándor: A magyar irodalom tanításának válsága : a szombathelyi szakértekezlet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 208-217. (1942)

Csefkó Gyula: Ha még egyszer azt üzeni... : a Kossuth-nóta eredetéhez. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 1-11. (1942)

Csekey István: Liszt Ferenc Kolozsváron. In: Széphalom, (12). pp. 63-70. (1942)

Csuka János: Délvidéki városaink. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 121-125. (1942)

Czuczor Gergely: A pacsirta és a kígyó : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. p. 411. (1942)

D

Degregorio Ottone: Olasz Szemle : Olasz vonatkozású tanulmányok Magyarországon. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 206-207. (1942)

Degregorio Ottone and Koltay-Kastner Jenő: Koltay-Kastner Jenő: Olasz-magyar művelődési kapcsolatok. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 300-301. (1942)

Degregorio Ottone and Ruzicska Pál: Ruzicska Pál: Az olasz irodalom kincsesháza. In: Délvidéki szemle, (1). p. 304. (1942)

Demény Dezső: A tesztmódszer személyiségvizsgálati szerepe. (1942)

Dolch Erzsébet: Temetik az utolsó honvédet : [színdarab]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 69-74. (1942)

Dombi Béla: Janus arcú matematika a középiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 69-73. (1942)

Dorogi Imre: Művészet. In: Délvidéki szemle, (1). p. 544. (1942)

Dorogi Imre: A Nemzeti Pantheon szobrai. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 279-288. (1942)

Dorogi Imre and Csabai István: Csabai István: Az impresszionizmus kora. In: Délvidéki szemle, (1). p. 350. (1942)

Dorogi Imre and Lyka Károly: Lyka Károly : Magyar művészet : 1800—1850. In: Délvidéki szemle, (1). p. 352. (1942)

Dr. Banner János: Bibliographia Archeologica Hungarica. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 1-98. (1942)

Dr. Banner János: Bronz kincslelet és egyéb megfigyelések a hódmezővásárhelyi Fehértó partján. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 147-149. (1942)

Dr. Banner János: Bronzeschatzfund und andere Beobachtungen am Ufer des Fehértó (Weisse Teich) in Hódmezővásárhely. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 149-150. (1942)

Dr. Banner János: Neuere Angaben zur Verbreitung der Zóker-Kultur. (2 Bilder). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 147. (1942)

Dr. Banner János: Neuere Ausgrabungen am Kökénydomb bei Hódmezővásárhely. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 140-143. (1942)

Dr. Banner János: Urnengrab in Besenyőd. (Tafeln II-III. und 2 Bilder.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 108-112. (1942)

Dr. Banner János: A besenyődi urnasír. (II-III. tábla és 2 kép). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 105-108. (1942)

Dr. Banner János: Újabb adatok a zóki kultúra elterjedéséhez. (2 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 145-146. (1942)

Dr. Banner János: Újabb ásatás a hódmezővásárhelyi Kökénydombon. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 138-140. (1942)

Dr. Foltiny István: Bronzezeitliche Funde aus Klárafalva und aus Kiszombor. (Tafel I.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 102-104. (1942)

Dr. Foltiny István: Bronzkori leletek Klárafalváról és Kiszomborról. (I. tábla). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 99-102. (1942)

Dr. Foltiny István: Eine mittelalterliche Grube in der Umgebung von Hódmezővásárhely. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 160. (1942)

Dr. Foltiny István: Középkori gödör Hódmezővásárhely határában. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 159. (1942)

Dr. Párducz Mihály: Csongrádi leletek. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 153. (1942)

Dr. Párducz Mihály: Funde in Csongrád. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 153-154. (1942)

Dr. Párducz Mihály: Praeskythische Gräber in Lebő. (1 Bild.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 151-152. (1942)

Dr. Párducz Mihály: Preszkíta sírok Lebőn. (1 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 150-151. (1942)

Dr. Párducz Mihály: Siedlung der Sarmatenzeit und Gräberfeld der Árpádenzeit zu Hódmezővásárhely-Kopáncs. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 155-156. (1942)

Dr. Párducz Mihály: Siedlung der Urzeit und der Sarmatenzeit in der Umgebung von Hódmezővásárhely. (Tafeln IV-VIII. und 2 Bilder). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 121-122. (1942)

Dr. Párducz Mihály: Szarmatakori telep és Árpád-kori temető Hódmezővásárhely-Kopáncson. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 154-155. (1942)

Dr. Párducz Mihály: Őskori és szarmatakori telep Hódmezővásárhely határában. (IV-VIII. tábla és 2 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 113-120. (1942)

Dr. Széll Márta: Elpusztult falvak, XI-XII. századbeli régészeti leletek Szentes határában. (IX-X. tábla és 1 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 128-134. (1942)

E

Endrődi Sándor: Hajók találkozása : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. p. 310. (1942)

Eperjessy György: Az aluminium [!alumínium] jelentősége napjainkban. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 515-523. (1942)

Eperjessy György: A kőolaj mint világhatalom. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 407-416. (1942)

Eperjessy Kálmán: A Délvidék magyarsága. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 33-40. (1942)

Eperjessy Kálmán and Reimers Erich and Thierfelder Franz and Braun Maximilian: Balkáni könyvek. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 244-247. (1942)

Eperjessy Kálmán and Szekfű Gyula: Szekfü Gyula: Állam és nemzet. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 490-492. (1942)

Erdődi József: Zolnai Béla : A műkedvelő Purista lelki alkata. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 36-38. (1942)

Evva Gabriella: A tízéves "Láthatár". In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 78-81. (1942)

Evva Leona: A szülői értekezletek kívánatos alakja. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 73-78. (1942)

Eötvös József: Gondolatok br. Eötvös József műveiből. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. pp. 122-123. (1942)

F

Farkas Béla: Füllabyrinthus vizsgálatok Ostariophysi halakon : Protocolumella, vesicula saccularis, organum sinus imparis. 1. rész. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (1). pp. 51-101. (1942)

Farkas Béla: Untersuchungen über das Ohrlabyrinth der Ostariophysen Fische : Protocolumella, Vesicula saccularis caudalis, Organum sinus imparis. I. Teil : Herrn Prof. W. J. Schmidt (Giessen) zum 60-ten Geburtstage gewindmet. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (1). pp. 102-120. (1942)

Farkas László: Apróságok és érdekességek az 1941-42. tanévi gimnáziumi Évkönyvekben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 282-284. (1942)

Farkas Pál: Kőrösi Csoma Sándor. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 24-26. (1942)

Fayer Márta and Bognár Cecil: Az emberismeret művészete. In: Délvidéki szemle, (1). p. 112. (1942)

Fekete János: A környezet és az érdeklődés. (1942)

Ferdinandy Mihály: Kultura [!kultúra], sors és tudomány. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 41-44. (1942)

Fodor Ferenc: A magyarság lényege. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 2-5. (1942)

Fröhlich Pál: A magyar fizikai kutatás útja. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 452-458. (1942)

Fáber József: Ecsetkészítés. (Vegyesanyagú munka.) : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 168-171. (1942)

Fáber József: Vágópenge papírfoglalatban : papírmunka. Tanítás a polgári iskola I. vagy II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 263-267. (1942)

Fáber József: A könyv bekötése : tanítás a polgári iskola II., III. osztályában. VII. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 66-70. (1942)

Fóriss Ferenc: Ujabb [!Újabb] adatok Szeged és környékének zuzmóflórájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 94-101. (1942)

G

Garay János: A méhecske : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. p. 408. (1942)

Gauder Andor: A célirányított nemzetközi diáklevelezés. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 281. (1942)

Gergely Gergely: Dékány István : A magyarság lelki arca : magyar néplélektani rajzok. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. p. 188. (1942)

Gergely Gergely: Féja Géza : Magyar irodalomszemlélet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 271-272. (1942)

Gergely Gergely: Magyarságismeret az iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 117-122. (1942)

Gergely Gergely: Somogyi József : A nemzeteszme. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 90-92. (1942)

Gombos Albin: A szúnyog és a lusta ember : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 406-407. (1942)

Gracza György: 1848 március 15. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 57-62. (1942)

Greguss Pál: Ostrya carpinifolia Scop : Komlóbükk. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 66-70. (1942)

Gunda Béla: Nyestezés az Ormánságban. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 143-150. (1942)

Gyallay Domokos: A virgás vége. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 16-18. (1942)

Gyulai Pál: A vándorfiú : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. p. 149. (1942)

Gyóni Géza: Magyar asszony írja : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 387-388. (1942)

György Lajos: Az erdélyi magyarság. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 113-121. (1942)

Gémesi József: Nosz Gyula dr. : Negyven év magasfokú gyorsíróversenyei és beszédíró-gyorsírói hivatás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 278-279. (1942)

H

H. J.: A természet istentiszteletet tart : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. p. 105. (1942)

Hadrovics László: Magyarország és a szerb művelődés. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 372-382. (1942)

Halasy-Nagy József: Apák és fiak. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 464-469. (1942)

Halasy-Nagy József: Gyomlay Gyula : 1861—1942. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 528-529. (1942)

Halasy-Nagy József: Optimizmus és pesszimizmus. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 216-222. (1942)

Halasy-Nagy József: Táj és egyetem. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 15-20. (1942)

Halász Emma: Nisard magyarországi hatása. In: Études françaises, (22). 0-116. (1942)

Harsányi István: „Novelladolgozatok" íratása a nevelőoktatás szolgálatában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 212-219. (1942)

Havas István: Március tizenötödikén : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 62-63. (1942)

Havas István: Tanulók vára : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 194. (1942)

Havas István: A mi házunk : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 8-9. (1942)

Hegyi Endre: Szász Gerő élete és irodalmi munkássága. (1942)

Heller Erik: A büntetőjog és a nagyközönség. In: Universitas Francisco-Josephina : acta juridico-politica, (6). pp. 101-127. (1942)

Hermann Egyed: Ferenc József és 1849 október 6. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 92-99. (1942)

Hermann Egyed and Bajza József: Magyarok és délszlávok : Bajza József tanulmányai a horvát kérdésről. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 237-243. (1942)

Hites József: A falusi tehetséges gyermekek kérdése. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 158-164. (1942)

Hodinka László and Nevelős Ágoston: Diáklevelezés a háborúban : idegen nyelvű külföldi levelezés ; belföldi levelezés. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 261-266. (1942)

Hollóné Hatos Kornélia: Hollóné Hatos Kornélia: A. kézimunkaoktatás vezérkönyve. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 75-76. (1942)

Horger Antal: Billog. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 177-179. (1942)

Horger Antal: Csuha. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 230-233. (1942)

Horger Antal: Ordináré, okuláré. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 151-152. (1942)

Horger Antal: Szövérfi. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 153-154. (1942)

Hortobágyi Tibor: Dr. Pénzes Antal : Budapest élővilága. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 276-277. (1942)

Hortobágyi Tibor: Entz Géza, Sebestyén Olga : A Balaton élete. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 276. (1942)

Hortobágyi Tibor and Horváth Adolf and Uherkovich Gábor: Moszatok a Szent Anna-tóból. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 102-112. (1942)

Horváth Barna: A láthatatlan ember. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 226-233. (1942)

Hóman Bálint: Művelődési központok. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 259-263. (1942)

I

Implom József: Deák Gyula : Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 137-138. (1942)

Imre Lajos: A népművelés, mint pedagogiai [!pedagógiai] feladat. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 181-194. (1942)

Imre Lajos and Szabó József: Auszüge. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 240-243. (1942)

Imre Sándor: A mai ember benső élete. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 310-313. (1942)

J

Jancsó Elemér: Döbrentei Gábor levelei Gyulai Franciskához. In: Széphalom, (12). pp. 41-62. (1942)

Jancsó Elemér and Döbrentei Gábor and Széchenyi István: Döbrentei Gábor és gr. Széchenyi István. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 209-213. (1942)

Jeges Sándor: A platina : tanítás a polgári isk. IV. oszt.-ában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 59-62. (1942)

Juhász Kálmán: Népességi eltolódások a Délvidéken a török hódoltság korában. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 177-181. (1942)

Jung Péter: Széchenyi műszaki alkotásai. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 7-18. (1942)

Jármai Vilmos: Die Mittelschule. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 90-92. (1942)

K

Karakasevich Károly: A Maros-Tisza-szög földrajza. (1942)

Kardos Ingeborg Klára: A humor a régi magyar irodalomban : a kódexektől Bessenyeiig. (1942)

Katona Imre and Bodó Imre: Mesegyüjtés [!Mesegyűjtés] : 1-3. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 341-343. (1942)

Katona Imre and Bodó Imre: Mesegyüjtés [!Mesegyűjtés] : [folytatás] : 4. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 393-396. (1942)

Katona Imre and Tóth Károly: Mesegyüjtés [!Mesegyűjtés] : 6. : folytatás. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 484-487. (1942)

Katona Imre and Tóth Károly: Mesegyüjtés [!Mesegyűjtés] : 7. : [folytatás]. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 533-534. (1942)

Kemény Gábor: Huszonkét év kisebbségi sorban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 182-184. (1942)

Kemény Gábor: Jegyzetek a "Gyermek és ifjúsági könyvtárak" c. tanulmányhoz. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 46-47. (1942)

Kemény Gábor: A Madách-utcai diákok önképzőköre. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 236-244. (1942)

Kemény Gábor: Magyar pedagógia és korszellem : jegyzetek az új magyar nevelés elméletéhez. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 98-105. (1942)

Kemény Gábor: A jog és az egyház. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 40-41. (1942)

Kettunen Lauri: Mannerheim. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 257-259. (1942)

Kiss István: Bioklimatológiai megfigyelések az Eudorina elegans vízvirágzásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 81-94. (1942)

Kiss Sándor: Mit tudunk Tápéról? In: Délvidéki szemle, (1). pp. 251-254. (1942)

Kogutowicz Károly: A Duna. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 275-278. (1942)

Koltay-Kastner Jenő: Nagy Lajos és a római néptribun. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 288-292. (1942)

Koltay-Kastner Jenő: Utak és célok. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 3-4. (1942)

Koltay-Kastner Jenő and Tumbász Lukács: A „Kalangya" a Délvidéki Szemléről. In: Délvidéki szemle, (1). p. 340. (1942)

Korek József: Awaren-Reitergrab in Szárazér-dűlő. (Tafel XII.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 158-159. (1942)

Korek József: A Szárazér-dűlői avar lovassír. (XII. tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 156-158. (1942)

Kováts József: Történetírás - történettanítás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 165-174. (1942)

Kováts József: A kereskedelmi középiskola köznevelési rendszerünkben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 22-32. (1942)

Kozáky István: Zenei életünk. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 495-496. (1942)

Kozáky István: Zenei életünk. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 543-544. (1942)

Krammer Jenő: Benito Mussolini: Brunoval beszélgetek. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 351-352. (1942)

Krammer Jenő: Dugonics-kiállítás Szegeden. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 531-532. (1942)

Krammer Jenő: Illyés Gyula : Kora tavasz. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 138. (1942)

Krammer Jenő: Képes naptár a népművelés és táji nevelés szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 93-94. (1942)

Krammer Jenő: Tanítási problémák : csoportalakítás a német nyelvi tanításban : a gimnázium egyik osztályának helyenkénti kettéosztásával kapcsolatban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 61-66. (1942)

Krammer Jenő: A diáklevelezés az ifjúságnevelés szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 47-48. (1942)

Krammer Jenő: A felvidéki magyarság. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 99-104. (1942)

Krammer Jenő: A középiskola reformja a mai Franciaországban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 45-46. (1942)

Krammer Jenő: A nyolcvanéves Gerhart Hauptmann. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 523-527. (1942)

Krammer Jenő: szerk. Dr. Lux Gyula : Iskolai szakkifejezések magyar-német szótára. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 280. (1942)

Krammer Jenő and Esterházy János and Aixinger László: Szlovákiai Magyar Irodalmi Füzetek : szerk. Esterházy János és Aixinger László. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 440-443. (1942)

Krammer Jenő and Keresztury Dezső: A német irodalom kincsesháza : szerk. Keresztury Dezső. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 445-447. (1942)

Krammer Jenő and Monnier Thyde: Thyde Monnier: Folyam. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 538-539. (1942)

Kratofil Dezső and Somogyi József: Somogyi József: Hazánk közoktatásügye a második világháborúig. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 174-176. (1942)

Krenner Miklós and Hauptmann Gerhart and Shakespeare William and Strindberg Johann August: Szinház [!Színház]. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 541-542. (1942)

Krenner Miklós and Herczeg Ferenc and Achard Marcel: Szinház [!Színház]. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 494-495. (1942)

Krix Márton: Az aránypár alkalmazása kettőstételű feladatok megoldására : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 51-55. (1942)

Krix Márton: A számok osztói és többszörösei : 4. óra. A közös osztó. A legnagyobb közös osztó. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 253-259. (1942)

Krix Márton: A számok osztói és többszörösei : 6 tanítási óra a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 158-164. (1942)

Krix Márton and Matzkó Gyula: Matzkó Gyula: Vázlatok a fizikatanításhoz. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 270-271. (1942)

Kun Molnár Sándor: Az alsóvárosi ferencesek. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 433-437. (1942)

Kölcsey Ferenc: Mohács. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 309-310. (1942)

Kölcsey Ferenc: Szeresd a hazát! In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 307-308. (1942)

Körtvélyessy László: Hódmezővásárhely gazdaság-földrajza. (1942)

Kún Júlia: Egy hónap a "Rozgonyi Cecília 49. sz." női munkatáborban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 82-87. (1942)

Kőhalmi Júlia: Beköszöntő anyák napjára. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. p. 150. (1942)

Kőhalmi Júlia: Madarak és fák napjára : [színdarab]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 112-120. (1942)

L

Ladócsy Károly: Kaposvár földrajza. (1942)

Lagerlöf Selma: A szent este : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 371-373. (1942)

Lakner Károly: A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének Szakoktatási Szakosztálya [további két ülése]. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 143-144. (1942)

Lampérth Géza: Mese az egyszeri házról : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 404-405. (1942)

Lampérth Géza: Rákóczi lobogója : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 263-265. (1942)

Lévay Endre: Bunyevácok magyar földön. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 161-168. (1942)

Lévay Endre: Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 443-445. (1942)

Lévay Endre: A hajdujárási [hajdújárási] szigetmagyarság. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 320-325. (1942)

Lévay Endre: A szerb kultúrélet revíziója. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 391-392. (1942)

Lévay Endre and Banić Milan: Bánics Milán: Jugoszlávia haldoklása. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 488-490. (1942)

Lévay Endre and Ignácz Rózsa: Ignácz Rózsa: Született Moldovában. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 447-448. (1942)

Lévay József: Március 15. : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. p. 39. (1942)

Lévay József: A ló és a lovas : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 33-34. (1942)

M

M. I.: A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének Középiskolai Szakosztálya március 11-én tartotta ez évi ötödik ülését az áll. leánygimnáziumban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 142-143. (1942)

M. M.: A felvidéki folyóirat búcsúzója. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. p. 95. (1942)

M. Szabó László: Turkeve [Túrkeve] és az Alsó-Berettyómellék földrajza. (1942)

Madách Imre: Péter apostol beszéde : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 411-412. (1942)

Madácsy László: Juhász Gyula a magyar irodalom tanára. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 325-328. (1942)

Madácsy László: Zrínyi Miklós, a költő művei regékben, Ferdinándy Mihály előadásában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 186-187. (1942)

Madácsy László and Eckhardt Sándor: Eckhardt Sándor: Balassi Bálint. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 346-348. (1942)

Madácsy László and Megyer József: Megyer József: Babits Mihály. In: Délvidéki szemle, (1). p. 302. (1942)

Madácsy László and Révy Kornél: Révy Kornél: Magyar breviárium. In: Délvidéki szemle, (1). p. 493. (1942)

Major Eleonóra: A nickel sók elnyelési színképéről. In: Acta chemica et physica, (1) 1. pp. 17-34. (1942)

Makkai Ernő: Adalék a magyar filozófia történetéhez : Pósaházi János Introductorium Philosophicum-a. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 90-98. (1942)

Makkai Ernő: Pósaházi János élete és filozófiája. (1942)

Makkai Ernő and Sípos Pál: Adalékok a magyar philosophia történetéhez : Sípos Pál három ismeretlen levele Kazinczy Ferenchez. In: Szellem és élet, (5) 3. pp. 166-170. (1942)

Martonyi János: A magyar közigazgatás reformjának szervezeti kérdései. In: Universitas Francisco-Josephina : acta juridico-politica, (6). pp. 131-161. (1942)

Matzkó Gyula: Die Mittelschule. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 193-194. (1942)

Matzkó Gyula: Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 89-90. (1942)

Matzkó Gyula: Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 293-296. (1942)

Matzkó Gyula: Természettan a mai Németországban. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 259-263. (1942)

Matzkó Gyula: A természettan a mai Németországban : (Folytatás.). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 164-168. (1942)

Matzkó Gyula: A természettan a mai Németországban. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 63-66. (1942)

Matzkó Gyula and Padányi Viktor: Padányi Viktor: Középoktatásunk kérdései. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 77-79. (1942)

Matzkó Gyula and Seres József: Seres József: Gyermekvédelem és Diárium. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 278-280. (1942)

Matzkó Gyula and Tiboldi József: Tiboldi József: A magyar népdal családfája. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 76-77. (1942)

Matzkó Gyula and Veszely László and Jászai József: Veszely—Jászai: Rádió az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 272-273. (1942)

Megyer József: Korunk költője : Mécs László. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 401-407. (1942)

Megyer József: Kosztolányi, a "tanár". In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 145-151. (1942)

Megyer József: A legújabb magyar klasszikus : Babits Mihály halálának első évfordulójára. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 314-320. (1942)

Megyer József: A piaristák és a Délvidék. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 470-476. (1942)

Megyer József and Révay József: Révay József: Ókori író - mai olvasó. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 536-537. (1942)

Megyer József and Szűcs József and Madácsy László and Prohászka Lajos: Prohászka Lajos: A vándor és a bújdosó. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 301-302. (1942)

Megyeri János: Az agyag, a kaolin és belőlük készülő cikkek gyártása : tanítás a polg. isk. IV. osztályában (2 óra). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 153-158. (1942)

Megyeri János: Az ecetsav és az ecetgyártás : tanítás a polg. iskola IV. osztályában. 2 óra. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 247-252. (1942)

Megyeri János: A selyemhernyó és tenyésztése : tanítás a polgári isk. II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 55-59. (1942)

Melczer Miklós: Behandlung der Frühsymptome. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 368-399. (1942)

Melczer Miklós: Bezeichnung der Krankheit. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 59-130. (1942)

Melczer Miklós: Blutbild. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 354-356. (1942)

Melczer Miklós: Diagnose. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 360-367. (1942)

Melczer Miklós: Die Frage des kongenitalen L. i. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 352-353. (1942)

Melczer Miklós: Einleitung. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 11-12. (1942)

Melczer Miklós: Extragenitale Ansteckungen. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 339-344. (1942)

Melczer Miklós: Geschichtliches. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 13-17. (1942)

Melczer Miklós: Histopathologie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 137-161. (1942)

Melczer Miklós: Klinik der Frühsymptome. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 287-338. (1942)

Melczer Miklós: Krankheitsdauer. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). p. 359. (1942)

Melczer Miklós: Literarische Angaben der neueren Zeit. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 18-58. (1942)

Melczer Miklós: Lymphogranulomatöse Allergie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 233-286. (1942)

Melczer Miklós: Mischinfektionen. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 347-351. (1942)

Melczer Miklós: Pathologische Anatomie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 131-136. (1942)

Melczer Miklós: Prognose. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). p. 358. (1942)

Melczer Miklós: Spätsymptome. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 400-514. (1942)

Melczer Miklós: Symptomlose Infektion : Virusträger. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 345-346. (1942)

Melczer Miklós: Veränderungen des Splenogramms. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). p. 357. (1942)

Melczer Miklós: Ätiologie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (11). pp. 162-232. (1942)

Mester János: Nyugati művelődésünk görög alapja. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 387-391. (1942)

Miszti László: A magyar tragikum-elmélet története. (1942)

Molnár Zoltán: A renaissance-kutatás útja és eredményei. In: Szellem és élet, (5) 3. pp. 117-165. (1942)

Molnár Zoltán and Makkai Ernő and Sípos Pál and Kazinczy Ferenc: Auszüge. In: Szellem és élet, (5) 3. pp. 176-180. (1942)

Muntyán István: A Notter emlékkönyv. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 417-421. (1942)

Murányi József: Az értékelés problematikája : II. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 65-79. (1942)

Murányi József: A szintétikus ítéletek és a tapasztalat tárgyasságának problémája. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 195-208. (1942)

Mécs László: Eperfatulajdonos : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 370-371. (1942)

Mécs László: Magyarok : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 226-227. (1942)

Mészáros Olga: Az ember a filozófiai gondolkozás mérlegén. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 233-235. (1942)

Mészöly Dezső: Villon Magyarországon. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 51-142. (1942)

Mészöly Gedeon: Archaizálás. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 180-182. (1942)

Mészöly Gedeon: Az "Ó-Magyar Mária-siralom" betüjének [!betűjének] értelmére vezérlő kalauz. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 155-176. (1942)

Mészöly Gedeon: Az "Ó-magyar Mária-siralom" betüjének [!betűjének] értelmére vezérlő kalauz : folytatás : az Ó-magyar Mária-siralomhoz magyarázó jegyzetek. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 234-239. (1942)

Mészöly Gedeon: Nyelvtörténeti fejtegetések a Halotti Beszéd alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philologica 14. pp. 3-112. (1942)

Mészöly Gedeon: Ráröffennek, összeröffennek : a gróf Károlyi generális károlyi kanászgenerálisa. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 12-15. (1942)

Mészöly Gedeon: A sújtás szó eredete. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 183-186. (1942)

Mészöly Gedeon and Zsoldos Ignác and Móricz Zsigmond: Zsoldos Ignác a "Falu jegyzőjé"-ről és Rózsa Sándorról. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 32-39. (1942)

Móra Ferenc: Szeptember az iskolában : szeptemberi emlék. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 231-234. (1942)

Móra Ferenc: Zsolnay Vilmos. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 28-29. (1942)

Móra László: Ott van veled : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 241. (1942)

Móra László: Szép március : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 42-43. (1942)

Móra László: Tavasz van valahol : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 98-99. (1942)

Móra László: A pacsirta : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. p. 102. (1942)

N

Nagy Leopoldina: Szuomi harca az otthonért, hitért és hazáért : 1939—1940. Helsinki, 144 1. : [könyvismertetés]. In: Délvidéki szemle, (1). p. 448. (1942)

Nagy Leopoldina and Prinz Gyula: Erdély : útmutató Erdély vendégei számára : a kolozsvári egyetem tanárainak közrem. összeáll. Prinz Gyula. In: Délvidéki szemle, (1). p. 249. (1942)

Nagyborosnyai K.: A cigányok szerepe az oláh népiség és nemzet kialakulásában. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 19-31. (1942)

Neumann Tibor: A nevetés kérdése az iskolai nevelésben. (1942)

Noszlopi László: Csoportos erkölcslélektani személyiségvizsgálat az ifjúkorban : a Főv. Ped. Szeminárium lélektani laboratóriumának közleménye. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 1-24. (1942)

Noszlopi László: Hivatáserkölcsi nevelés az iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 196-203. (1942)

Noszlopi László and Hildebrand Dietrich von: Dietrich von Hildebrand: Liturgia és egyéniség. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 176-177. (1942)

Noszlopi László and Schneider Friedrich: Fridrich Schneider: Unterrichten und Erziehen als Beruf. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 277-278. (1942)

Novák Ferenc: A kolozsvári középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében. (1942)

Nowakowski Zygmunt: Feloldozás : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 412-416. (1942)

Nyiri Gabriella: Uranil sók fényelnyeléséről. In: Acta chemica et physica, (1) 1. pp. 35-51. (1942)

Nyárády Erasmus Gyula: Új növények a Délkeleti-Kárpátok és a Feketetenger vidékének flórájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 31-45. (1942)

Nyíkos Gyula: A SzEI népfőiskolai tanfolyamáról. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 123-131. (1942)

O

Ortutay Gyula: Herman Ottó. In: Széphalom, (12). pp. 35-40. (1942)

Ortutay Gyula: Tessedik Sámuel : születésének százados évfordulójára. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 209-215. (1942)

Ortutay Gyula: A tápéi gyüjtés [!gyűjtés]. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 250-251. (1942)

Ortutay Miklós: Szép, kincses Erdélybe hogyan menetelünk : [jelenet]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 75-76. (1942)

P

Pados Pál: Az erdő lelke : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 110-111. (1942)

Palágyi Lajos: Az aradi vértanuk : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 273-274. (1942)

Perlaky Lajos: Október 31 : takarékossági nap. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 256-259. (1942)

Perlaky Lajos: A hazugság... : [részlet]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 219. (1942)

Perlaky Lajos: A részvét. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 315-316. (1942)

Petőfi Sándor: Csatadal : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. p. 67. (1942)

Petőfi Sándor: Dal a hazáról : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 10-11. (1942)

Petőfi Sándor: Háborúban... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 197. (1942)

Petőfi Sándor: Szüleim halálára : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 313-314. (1942)

Pfeifer Elek: Hírek. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 296-298. (1942)

Polácsi János: A bogojevói magyarok származási helye. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 427-430. (1942)

Pozsonyi Zoltán: Iparoktatás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 228-234. (1942)

Pozsonyi Zoltán: A mai német építőművészet. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 142-145. (1942)

Prohászka Ottokár: Halottak estéje. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 282-283. (1942)

Prohászka Ottokár: Karácsonyi világ. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 374-375. (1942)

Prohászka Ottokár: A hazahívó karácsonyi furulyaszó. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 333-334. (1942)

Prohászka Ottokár: A mi karácsonyunk. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 381-383. (1942)

Purjesz Béla: A festékek az élők világában. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 382-386. (1942)

Pálosy Éva: A legszebb ajándék : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. pp. 410-411. (1942)

Pável Ágoston: Hegedűs a poklok kapujában. In: Délvidéki szemle, (1). p. 332. (1942)

Pável Ágoston: Szibinyánin Jankó és Szmederevác Gyorgye : szerb népballada. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 223-225. (1942)

Pósa Lajos: Nem tud úgy szeretni... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. p. 139. (1942)

Pósa Lajos: Szegény özvegyasszony : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. p. 307. (1942)

Pósa Lajos: Édesanyám. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. pp. 141-143. (1942)

Pósa Lajos: A magyar zászló : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 46-49. (1942)

Pósa Lajos: A munka : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 27-28. (1942)

Pósa Lajos: A pacsirta : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. p. 92. (1942)

R

Reviczky Gyula: Ifjú pesszimistának : [részlet, vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. p. 416. (1942)

Reviczky Gyula: Sírok között : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. p. 311. (1942)

Rákosi Viktor: A sztrecsnói piros virágok : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 2. pp. 63-67. (1942)

Rátkai László and Hertelendy István: Hertelendy István: Szinészek [!Színészek]. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 537-538. (1942)

Rátkai László and Szabó Pál Zoltán and Zempléni Fodor József: Dugonics András: Téténynek ékessége. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 255-0. (1942)

Róder Pál: Rendtartás a tanulóotthonok számára. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 41-43. (1942)

S

Schneller Edith: De Gerando Antonina nevelési eszménye. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 18-22. (1942)

Somogyi József: A középiskolai végbizonyítványok viszonylagos értéke. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 244-249. (1942)

Steuer György: A summásmunkások megmentése. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 476-479. (1942)

Sulica Constantin: A kolozsvári román irodalmi tanszék föladatairól. In: Széphalom, (12). pp. 70-72. (1942)

Szabolcsi Gábor and Szabolcsi Gábor and Milankovics Gábor: A budai királynő álma. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 29-32. (1942)

Szabolcska Mihály: Akácfavirág : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 87-88. (1942)

Szabolcska Mihály: Erdőben : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. p. 111. (1942)

Szabolcska Mihály: Jézus : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. p. 368. (1942)

Szabó Aladár and Bakos József: Bakos József: Együtt dolgoztunk. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 271-272. (1942)

Szabó József: A jogtudomány helye az emberi gondolkozásban. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 214-229. (1942)

Szabó József and Sperantia Eugeniu: Egy új jogelmélet : Sperantia műve. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 80-89. (1942)

Szabó Pál Zoltán: Aldobolyi Nagy Miklós : A Zsitvaszög tájnépesedése. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 138-139. (1942)

Szabó Pál Zoltán: Doroszló és Sztapár szövetsége. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 207-208. (1942)

Szabó Pál Zoltán: Szeged és a Balkán. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 305-309. (1942)

Szabó Pál Zoltán: Szülőnevelés. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 204-212. (1942)

Szabó Pál Zoltán: A japáni és az angolszász nép. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 145-152. (1942)

Szabó Pál Zoltán: A tanterv és a film. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 66-69. (1942)

Szabó Róza: Polycyklusos nickel belsőkomplexek elnyelési színképéről. In: Acta chemica et physica, (1) 1. pp. 52-69. (1942)

Szabó T. Attila: Néhány adat a Hintómezőhöz. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 240-241. (1942)

Szakáll László: A kereskedőtanonciskola nevelésügyi rendszerünkben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 222-227. (1942)

Szalai István: Adatok a Körösök phytopseudoplanktonja ismeretéhez I. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 113-154. (1942)

Szalai István: Szarmatakorú koporsó és praehistorikus famaradványok xylotomiai vizsgálata. (Xi. tábla). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 135-137. (1942)

Szalai István: Xylotomische Untersuchung eines Sargey aus der Sarmatenzeit und anderer praehistoischen Holzfunde. (Tafel XI.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 137. (1942)

Szalay László: A mai német mérnökképzés. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 421-427. (1942)

Szegedi László: Az egyéniség elve a nevelésben. (1942)

Szegváry Mihály: A fenyőfa : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 377-380. (1942)

Szemes Gábor: A badacsonyi Kisfaludy forrás nyári paránynövényzete : a benthos kovamoszatok mennyiségi vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 154-165. (1942)

Szenes Adolf: A német hatosztályú Mittelschule (polgári iskola) új tanterve és utasításai : számtan és mértan. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 280-290. (1942)

Szenes Adolf: A német hatosztályú Mittelschule (polgári iskola) új tanterve és utasításai. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 181-188. (1942)

Szenes Adolf: A német hatosztályú Mittelschule (polgári iskola) új tanterve és utasításai. Életismeret. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 79-86. (1942)

Szentgáli Károly: Balatonkenese. (1942)

Szinyei Merse Jenő: Gróf Klebelsberg Kuno. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 449-451. (1942)

Szundy Gizella: Esztétikai nevelés a középiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 203-208. (1942)

Szádeczky-Kardoss Samu: Übersiedlung und Verpflanzung von Bevölkerungen in der Geschichte der Griechen : bis 362 v. Chr. (1942)

Szántó Lőrinc: Vicsay Lajos : Történelmi olvasókönyv a magyar történelem tanításához. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 178-179. (1942)

Szántó Lőrinc and Juhász Jenő: Juhász Jenő: Magyar nyelvtani óratervek a polgári iskolák számára. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 177-178. (1942)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: A gólya : IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 120-127. (1942)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: Egy gondolat bánt engemet... : IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 24-31. (1942)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: Kiskunság : I. osztály. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 219-227. (1942)

Szász Károly: A fölemelt zászló : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 198. (1942)

Szászy István: Magánjogunk egységesítése az öröklési jog terén. In: Universitas Francisco-Josephina : acta juridico-politica, (6). pp. 29-61. (1942)

Széchenyi István: Szeged és a Délvidék. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 5-9. (1942)

Székely Nuszbek Sándor: Mindent a hazáért! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 262-263. (1942)

Szörényi József: Az új népiskolai Tanterv és Útmutatások és a korszellem. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 55-61. (1942)

Szörényi József and Szabó Pál and Sjöberg Valentin and Müller Sven von and Gábor Áron: Új könyvek a Szovjetről. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 344-346. (1942)

Sáfrán Györgyi: Reményik Sándor sorsvállaló magánya. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 361-372. (1942)

Sándor István: A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség beszámolója. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 105-108. (1942)

Sándor István: Móricz Zsigmond világa. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 505-514. (1942)

Sándor István: Széchenyi. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 76-85. (1942)

Sándor István and Csuka János: Könyvek a délvidéki magyarság húsz esztendejéről. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 52-56. (1942)

Sík Sándor: A művészi önérzet. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 65-72. (1942)

T

Takáts Gyula: Olvasmánytárgyalás : V.-VI. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 340-352. (1942)

Tavaszy Sándor: A polgári gondolkodás : Zolnai Béla könyve: A magyar Biedermeier. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 59-64. (1942)

Tavaszy Sándor and Fichte Johann Gottlieb and Szabó József and Urbán Gusztáv and Újszászy Kálmán and Böhm Károly: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 99-106. (1942)

Teleki József and Mészöly Gedeon: Das Reisetagebuch des Grafen Joseph (I.) Teleki : Fortsetzung. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 223-229. (1942)

Teleki József and Mészöly Gedeon: Das Reisetagebuch des Grafen Joseph (I.) Teleki über deutsche Städte 1759-1761. In: Nép és Nyelv, (2). pp. 40-50. (1942)

Temesváry József: Szeged képzőművészete. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 293-295. (1942)

Tettamanti Béla: A „nemzetnevelés''. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 112-120. (1942)

Tompa Mihály: Kenyérkő : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. p. 371. (1942)

Tompa Mihály: Tavasszal : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 10. p. 405. (1942)

Tormay Cecil: Ha a magyar nem üti egymást, az ellenség sohasem bír vele : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 227-230. (1942)

Tóth Béla: Az okos hangya : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 1. pp. 31-33. (1942)

Tóth Béla Zoltán: Félelem és a gyermeki lélek : az iskolásgyermek érzelmi nevelésének elméleti és gyakorlati kérdései. (1942)

Tóth Gábor: Neuere Ausgrabungen im VIII. Fundort von Ószentiván. (1 Bild). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 144-145. (1942)

Tóth Gábor: Újabb ásatás az ószentiváni VIII. lelőhelyen. (1 kép). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 143-144. (1942)

Tóth János: Az alföldi magyarság háza. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 133-141. (1942)

Tóth János and Pálfy-Budinszky Endre: Szeged városfejlesztési terve : összeáll. és sajtó alá rend. Pálfy Budinszky Endre. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 399-400. (1942)

Tóth László: Erdélyi biedermeier. (1942)

Tóth Pál: Anyagvizsgálat a latin nyelvből : a latin nyelvtan. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 217-222. (1942)

Tóth Pál: Anyagvizsgálat a latin nyelvből : szótanulás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 174-182. (1942)

Tóth B. Zoltán and Benze Rudolf: Rudolf Benze: Erziehung im Grossdeutschen Beich. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 273-277. (1942)

Tömörkény István: A mag története : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 3. pp. 102-104. (1942)

Túry Sándor Kornél: Magánjogunk egységesítésének befejezése, különös tekintettel annak jogforrástani vonatkozásaira. In: Universitas Francisco-Josephina : acta juridico-politica, (6). pp. 3-26. (1942)

U

Udvarhelyi Károly: A tájjellemzés és tájértékelés didaktikája : (Vázlat.) (Folytatás.). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 239-247. (1942)

Udvarhelyi Károly: A tájjellemzés és tájértékelés didaktikája : (Vázlat.). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 40-50. (1942)

Udvarhelyi Károly: A tájjellemzés és tájértékelés didaktikája : (Vázlat.). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 136-152. (1942)

Uherkovich Gábor: Algenphysiologische Beobachtungen an einem Dobschauer (Dobsina, Oberungarn) Gebirgsbach. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 75-80. (1942)

V

V. M. G.: A szlovákiai egyetlen magyar középiskola 1941/42. tanéve. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 191-192. (1942)

Vajtai István: Bóka László : Vajda János. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 185-186. (1942)

Vajtai István: Kornis Gyula : Széchenyi és a magyar költészet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. p. 87. (1942)

Vajtai István: Vajda Endre : Vörösmarty Mihály művei regékben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 87-88. (1942)

Vajtai István: A magyar paraszt legszerényebb ábrázolója : Tömörkény István. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 264-271. (1942)

Vajtai István and Falu Tamás: Falu Tamás: Járásbíróék. In: Délvidéki szemle, (1). p. 540. (1942)

Vajtai István and Kerékgyártó János: Kerékgyártó János: Két lélek : regény. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 492-493. (1942)

Varga István: Sequoia lignit Erdélyből. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 70-75. (1942)

Varga József: Szeged és a Délvidék : Varga József ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1942 november 15.-én a szegedi városháza közgyűlési termében, mondott beszéde, mellyel a város díszpolgári oklevelét vette át. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 497-504. (1942)

Varga Valéria: Útleírások a római császári korban. (1942)

Vicsay Lajos: Jézuska subája : karácsonyi játék 4 képben. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 362-367. (1942)

Vicsay Lajos: Karácsonyi álom : karácsonyi kis jelenet. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. pp. 358-362. (1942)

Vicsay Lajos: A „Legnagyobb Magyar" : IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 31-39. (1942)

Vicsay Lajos: Magyar karácsony 1942-ben : karácsonyi színjáték 3 felvonásban. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 8. pp. 320-332. (1942)

Vicsay Lajos: Mindnyájunk édesanyja : színdarab Anyák-Napjára 3 felvonásban. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. pp. 151-162. (1942)

Vicsay Lajos: A nemzetiségi kérdés fejlődése : (Összefoglalás.) Az 1. rész a III. osztály, a II. rész a IV. osztály anyaga. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 227-238. (1942)

Vicsay Lajos: A világháború előzményei : (Világuralmi törekvések). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 128-136. (1942)

Vicsay Lajos and Deák Gyula: Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 179-180. (1942)

Vicsay Lajos and Terjék László: Terjék László: Anyanyelvünk. — Helyesírásunk. In: A cselekvés iskolája, (10). p. 278. (1942)

Vinkler Elemér and Börcsök Emil: Über das äpfelsäurechloralid. In: Acta chemica et physica, (1) 1. pp. 70-80. (1942)

Vinkler László: Aba-Novák Vilmos. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 20-29. (1942)

Visy József: Antikvitás és korunk : II. : az antik "személyiség" fogalma nemzetnevelésünkben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 105-110. (1942)

Visy József: Ferdinandy Mihály : Mi magyarok : tíz tanulmány a magyar történelemről. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 89-90. (1942)

Visy József: G. Oudard ; ford. Orbók Attila : Nagy Péter. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 43-44. (1942)

Visy József: H. A. L. Fisher : Európa története III. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 135-136. (1942)

Visy József: Hankiss János : Irodalomszemlélet : tanulmányok az irodalmi alkotásról. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 136-137. (1942)

Visy József: Iványi Ferenc : Virrasztó : 2. köt. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 134. (1942)

Visy József: Kerekesházy József : Az utolsó szultán. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 184-185. (1942)

Visy József: Kispál László : Erdély fejedelmi kora [!korszaka]. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 187-188. (1942)

Visy József: Koroda Miklós : Megvilágosodott már. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 188-189. (1942)

Visy József: Megyer József : Babits Mihály. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 279-280. (1942)

Visy József: Padányi Viktor : Összeomlás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 280-281. (1942)

Visy József: Platon ; ford. és bev. ell. Telegdi Zsigmond : A lakoma. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. p. 189. (1942)

Visy József: Révész László : Florilegium = Egyházi és klasszikus írók gondolataiból. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 274-275. (1942)

Visy József: összeáll. Kornis Gyula : Elemi pszichológiai kísérletek. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 277-278. (1942)

Visy József: szerk. Gáldi László, Makkai László : A románok története : különös tekintettel az erdélyi románokra. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 39-40. (1942)

Visy József and Bognár Cecil: Bognár Cecil: Mi és mások. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 172-174. (1942)

Visy József and Kiss Ernő: Kiss Ernő: A tudományok harca. In: A cselekvés iskolája, (10). p. 180. (1942)

Visy József and Mester János: Mester János: Loyolai Szent Ignác pedagógiája. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 70-72. (1942)

Visy József and Noszlopi László: Noszlopi László: A pályát-választó fővárosi ifjúság hivatás-étosza. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 267-268. (1942)

Visy József and Schmidt Ferenc: Schmidt Ferenc: A mai leány. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 74-75. (1942)

Visy József and Székely László: Székely László: Amiről eddig alig volt szó. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 268-270. (1942)

Visy József and Zibolen Endre: Ifj. Zibolen Endre: Szociális érés az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 72-74. (1942)

Vándor Gyula: Fajbiológiai tanfolyamok a horvát pedagógusok és orvosok számára. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 141-142. (1942)

Vándor Gyula: Horvátország kulturális kapcsolatai a környező államokkal. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 333-340. (1942)

Vándor Gyula: Kisebbségi körlevél : A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet Közleményei : [ismertetés]. In: Délvidéki szemle, (1). p. 536. (1942)

Vándor Gyula: Móra Ferenc pedagógiai művészete. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 49-55. (1942)

Vándor Gyula: Zágrábi szabadtéri ünnepi játékok. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 480-483. (1942)

Vándor Gyula: Üj horvát életrajzi regények. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 200-206. (1942)

Vándor Gyula: A mai Horvátország. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 295-299. (1942)

Vándor Gyula and Budak Mile: Mile Budak, a horvát ujjászületés [!újjászületés] írója. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 56-63. (1942)

Vándor Gyula and Cifalinò Giovanni: Petőfi kultusz Olaszországban : Giovanni Cifalinò tanulmánya. In: Délvidéki szemle, (1). p. 399. (1942)

Vándor Gyula and Gál István: Gál István: Magyarország és a Balkán. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 348-349. (1942)

Vándor Gyula and Hadrovics László and Gáldi László and Kardos Tibor: Magyar-olasz hatás a Balkánon : Gáldi László, Hadrovics László, Kardos Tibor. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 398-399. (1942)

Vándor Gyula and Milutinović Nikola: Milutinovics Miklós: Madjarszki u 3000 recsi : Osznovna gramatika madjarszkog jezika za pocsetnike szamouke. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 539-540. (1942)

Vándor Gyula and Spitteler Carl: Carl Spitteler: Imago. In: Délvidéki szemle, (1). p. 539. (1942)

Vándor Gyula and Szekfű Gyula: A magyarság és a szlávok : [szerk. Szekfű Gyula]. In: Délvidéki szemle, (1). p. 397. (1942)

Vándor Gyula and Szántó György: Szántó György: Hajdutánc. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 349-350. (1942)

Várady Antal: Melyiket? : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. pp. 145-146. (1942)

Várady Imre: A fasizmus kultúrája. In: Széphalom, (12). pp. 20-28. (1942)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából : (Hatodik közlemény.) A serdülés és ifjúkor lelki egészségtana. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 195-204. (1942)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából. (Ötödik közlemény) : a lelki konfliktusok megoldásai. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 97-112. (1942)

Végvári-Reményik Sándor: 1919 január 24. : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 276-277. (1942)

Végvári-Reményik Sándor: Magyarok, mindenütt... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. p. 269. (1942)

Vértessy Gyula: Az édesanya : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 4. p. 143. (1942)

Vörösmarty Mihály: A szegény asszony könyve : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 9. p. 371. (1942)

W

Wagner Ferenc: Takács Gyula dr. : A népiskola igazgatása : gyakorlati útmutató. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. p. 44. (1942)

Wagner János: Fünfzigjährige Beobachtungen an ungarischen Pulsatillen. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 1. pp. 3-31. (1942)

X

X. Y. : A Régiségtudományi Intézet személyzetének és külső munkatársainak régészeti munkássága 1942-ben. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 160-165. (1942)

Z

Zalka Ödön: A rákbetegségről. In: Délvidéki szemle, (1). pp. 182-193. (1942)

Zempléni Fodor József and Mátyás Ferenc: Mátyás Ferenc: A falu küldöttje. In: Délvidéki szemle, (1). p. 300. (1942)

Zolnai Béla: Reményik Sándor halálára. In: Széphalom, (12). pp. 29-35. (1942)

Zolnai Béla: Reményik-évforduló. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 230-232. (1942)

Zolnai Béla: Rostandtól Adyig. In: Széphalom, (12). pp. 29-35. (1942)

Zrínyi Miklós: Szózat a magyar nemzethez. In: Gyakorlati pedagógia, (7) 6-7. pp. 224-225. (1942)

Á

Ábrahám Ambrus: Az emberi glomus caroticum idegrendszere. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (1). pp. 3-31. (1942)

Ábrahám Ambrus: Über das Nervensystem des Glomus Caroticum beim Menschen. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (1). pp. 32-50. (1942)

É

Éber János: Otrokocsi Nagy Gábor : Református kollégiumi diák-irodalom a felvilágosodás korában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 132-134. (1942)

This list was generated on 2024. június 18. 03:52:40 CEST.