Items where Year is 1938

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É
Number of items: 496.

A

Aldobolyi Nagy Miklós: Az első tájékozódó osztályok : oktatásügyi viharsarok Franciaországban. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 61-63. (1938)

Aldobolyi Nagy Miklós: Az iskolai kirándulásokról. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 246-251. (1938)

Aldobolyi Nagy Miklós: Bezerédj Amália. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 137-138. (1938)

Aldobolyi Nagy Miklós: Doros Gábor : Családvédelem : küzdelem a születéscsökkenés ellen. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 272-275. (1938)

Aldobolyi Nagy Miklós: Ifjúságunk és a könyv. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 359-363. (1938)

Aldobolyi Nagy Miklós: Kiss Géza : Ormányság. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 46-47. (1938)

Aldobolyi Nagy Miklós: Még egyszer : a középiskola szociális neveléséről : gyakorlati szociális nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 92-103. (1938)

Aldobolyi Nagy Miklós: Sztriha Kálmán : Kiskundorozsma története. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 380-381. (1938)

Arany György: Üzent a Március : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. pp. 58-59. (1938)

Arató Béla: Krisztus Jézus született... : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 9. pp. 516-517. (1938)

B

B. : Közeleg az este... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 7. p. 365. (1938)

B. E.: Domokos Lászlóné, Blaskovich Edith dr.: Az alkotó munka az Új Iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 40-42. (1938)

B. E.: Várkonyi Hildebrand : Az alaki képzés és átvitel kérdése. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 134-135. (1938)

B. J.: Galamb Ödön : Két előadás : A gyorsírástanítás formai képző szerepe ; A gyorsírás kötelező tanítása a magyar középiskolákban. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 375-376. (1938)

B. Czeke Vilma: A hóvirág meséje : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 1. pp. 40-43. (1938)

B. S. Fekete Mária: Szeresd az állatot! : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. pp. 186-187. (1938)

Babay József: Mese két könnyről : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. p. 193. (1938)

Babiczky Ede: Kratofil Dezső : A geometria tanításának vezérkönyve. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 477-478. (1938)

Babiczky Ede: Légoltalmi nevelés : nemzetvédelmi nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 449-453. (1938)

Baja Mihály: Ének a szeretetről : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. p. 555. (1938)

Balogh József: Tavasz van! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. p. 65. (1938)

Balogh József: Vetőgép : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. p. 66. (1938)

Balás P. Elemér: Szerzői magánjogunk de lege ferenda. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 7-55. (1938)

Balázs Győző: Az én anyám : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. p. 223. (1938)

Barankay Lajos: Kölcsey az eszmei pedagógia tükrében : halálának százéves fordulójára. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 300-307. (1938)

Baranyai Erzsébet: A magasabbrendű értelmesség meghatározása és vizsgálatának módszere. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (9). pp. 1-302. (1938)

Barcsai-Fehér Géza: A magyar lobogó : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. pp. 313-314. (1938)

Bartók György and Descartes René: Descartes sorsa Magyarországon. In: Szellem és élet, (2) 3-4. pp. 69-73. (1938)

Bartók György and Juhász Béla and Hessing Jacob and Makkai Sándor and Várkonyi Hildebrand Dezső and Tettamanti Béla and Bartók György and Horváth Barna and Szabó József and Günther Hans R. G. and Szabó Irén and Révay József and Kerekes Sándor: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (2) 3-4. pp. 111-126. (1938)

Bartók György and Marót Károly: Kurze Auszüge. In: Szellem és élet, (2) 3-4. pp. 127-128. (1938)

Bartóky József: Legenda : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 8. pp. 464-466. (1938)

Bartóky József: Mennyből az angyal... : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 9. pp. 523-526. (1938)

Bartóky József: Semmi fájdalom nem lesz többé... : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 7. pp. 400-403. (1938)

Baróti Dezső: Baránszky Jób László: A magyar széppróza története szemelvényekben. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 83-85. (1938)

Baróti Dezső: Kőhalmi Béla: Az Új Könyvek Könyve. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 85-86. (1938)

Baróti Dezső: Németh László: Berzsenyi. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 487-488. (1938)

Baróti Dezső: Némethy Károly: A Pest-Budai árvíz 1838-ban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 489-490. (1938)

Baróti Dezső: Ortutay Gyula: Parasztságunk élete. In: A cselekvés iskolája, (6). p. 490. (1938)

Baróti Dezső: Trócsányi Zoltán: Kirándulás a magyar múltba. In: A cselekvés iskolája, (6). p. 489. (1938)

Baróti Dezső: Rédey Tivadar: A nemzeti színház története. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 488-489. (1938)

Beke Ödön: Madárlátta kenyér. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 104-105. (1938)

Berta Julianna: Karácsonyéj : [színdarab]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. pp. 595-608. (1938)

Boda István: Várkonyi Hildebrand : A gyermekkor lélektana, I. : az első hat életév. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 461-469. (1938)

Boda István: A személyi magasrendűség kibontakozása : folytatás és vége. In: Szellem és élet, (2) 3-4. pp. 96-110. (1938)

Boda István: A személyiség fogalmának és rokon fogalmaktól való kellő elkülönítésének elméleti és gyakorlati neveléstani jelentősége. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 397-411. (1938)

Bodor Aladár: Betlehemesek : [vers, kotta]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. pp. 589-590. (1938)

Bodor Aladár: Disznótor : [vers, kotta]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. p. 590. (1938)

Bognár Gyula: Gárdonyi gyermekkori emlékeinek pedagógiai tanulságai. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 453-457. (1938)

Bohdaneczky Imre: Az oktatófilm és a szakiskola. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 251-255. (1938)

Bolváry Ilona: Jeles napokhoz kötött szokások és babonák Kalocsán. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 105-106. (1938)

Bruckner Győző and Vinkler Elemér and Krámli András: Über die elektrolytische Reduktion der aliphatisch gebundenen Nitrogruppe. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 145-159. (1938)

Bucsy Jenő: A szobor álma : emlékezés Trianonra : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. pp. 288-290. (1938)

Buza László: A felkelők nemzetközi jogi helyzete : és a polgárháborúba való "benemavatkozás". In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 57-104. (1938)

Bárány Irén: Békési Gizella: A gyermek erkölcsi fejlődése és az erkölcsiség kísérleti vizsgálata. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 86-89. (1938)

Bárány Irén: Várkonyi Hildebrand: Bevezetés a neveléslélektanba. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 191-192. (1938)

Bárány Irén: Az eszményi tanár szellemi arculata. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 325-336. (1938)

Békési Gizella: Bárány Irén: A gyermek lényegismeretének fejlődése. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 89-91. (1938)

Békési Gizella: Kósa Szabó Erzsébet: A gyermeknyelv pedagógiájának alapvonalai. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 486-487. (1938)

Békési Gizella: Sáray Julianna: A gyermekrajzok lélektani vizsgálata. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 287-289. (1938)

Békési Gizella: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und Jugendkunde : 38 évf. 3-10. sz. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 157-159. (1938)

Bóna Imre: Csepelsziget : módszeres földrajzi tanulmány. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (4). pp. 3-45. (1938)

Böhm Károly: Bevezetés egy esztétikai előadáshoz : Böhm Károly hátrahagyott irataiból. In: Szellem és élet, (2) 5. pp. 129-132. (1938)

C

Cs. I.: A finnugor népcsalád : megemlékezésül a rokon-népekre. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 7. pp. 366-369. (1938)

Cs. Sebestyén Károly: A nomádpásztorkodás [nomád pásztorkodás!] életformája. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 41-60. (1938)

Cs. Sebestyén Károly: A nomádpásztorkodás életformája. (1938)

Csanády Sándor: A közvetlenség új elmélete a középiskolai nevelésben : 2. közlemény. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 419-424. (1938)

Csanády Sándor: A közvetlenség új elmélete a középiskolai nevelésben : első közlemény. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 364-367. (1938)

Csapó Jenő: Bakos József : Az irodalomtanítás esztétikai szempontjai. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 374-375. (1938)

Csapó Jenő: Szociális nevelés a középiskolában : beszámoló egy világértekezletről. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 12-16. (1938)

Csapó Jenő: A fogalmazástanítás körül. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 245-256. (1938)

Csekey István: A magyar nemzetfogalom. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 105-192. (1938)

Csikós-Nagy Béla: A termelékenység elméletének története : különös tekintettel a nemzetgazdasági termelékenységre. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (3) 1. pp. 1-115. (1938)

Csokán Pál: Cobalt- és nickelrhodanid oldatok elnyelési szinképéről. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 288-304. (1938)

Csorba Tibor: A lengyel közoktatás múzeuma. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 510-512. (1938)

Csorba Tibor: A világ legjobban felszerelt egyetemi-pszichológiai könyvtárában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 215-216. (1938)

Császár Elek: A tankönyv szerepe a cselekvő történettanításban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 27-34. (1938)

Czitronyiné Bikfalvy Ilona: Női kézimunka : fonalasmunka. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 189-191. (1938)

D

Dolch Erzsébet: Az "Uj Nevelés" elméleti és gyakorlati megvalósulásai. (1938)

Dr. Banner János: Bibliographia Archaeologica Hungarica. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 1-89. (1938)

Dr. Banner János: Die Ausgrabungen des Städtischen Museums von Hódmezővásárhely im Jahre 1937. (Tafel XXII.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 198-200. (1938)

Dr. Banner János: A hódmezővásárhelyi városi múzeum ásatásai 1937-ben. (XXII. tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 191-198. (1938)

Dr. Bálint Alajos: Cs. Sebestyén Károly: Szeged középkori templomai. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 214-215. (1938)

Dr. Bálint Alajos: Das Gräberfeld und die Kirche von Kaszaper aus dem Mittelalter. (Tafeln VII-XXI. und 20 Bilder.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 184-190. (1938)

Dr. Bálint Alajos: Szabó Kálmán: Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 210-214. (1938)

Dr. Bálint Alajos: A kaszaperi középkori templom és temető. Függelékkel. (VII-XXI. tábla és 20 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 139-183. (1938)

Dr. Párducz Mihály: C. Leonard Wooley: Ur und SintFlut. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 220-221. (1938)

Dr. Párducz Mihály: Der Gotische Fund in Csongrád. (Tafeln V-VI.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 124-138. (1938)

Dr. Párducz Mihály: Eckhardt Unger: Altindogermanisches Kulturgut in Nordmesopotamien. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). p. 219. (1938)

Dr. Párducz Mihály: F. Bettenstaedt: Eiszeitgletscher am Horizont. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). p. 222. (1938)

Dr. Párducz Mihály: Rómaikori lelőhely Hódmezővásárhelyen a Solt-Paléban. (I-IV. tábla és 14 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 90-114. (1938)

Dr. Párducz Mihály: Römerzeitlicher Fundort in Solt-Palé bei Hódmezővásárhely. (Tafeln I-IV. und 14 Bilder). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 115-123. (1938)

Dr. Párducz Mihály: Siegfried Fuchs: Die griechischen Fundgruppen der frühen Bronzeezeit und ihre auswärtigen Beziehungen. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). p. 221. (1938)

Dr. Párducz Mihály: Walter Görlitz: Hannibal. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). p. 227. (1938)

Dr. Párducz Mihály: Walter Görlitz: Marc Aurel. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 227-228. (1938)

Dr. Szentiványi Róbert: Dölger: Anlike und Christentum. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 215-217. (1938)

Dr. Szentiványi Róbert: Schneider M. Alfons: Die Brotvermehrungskirche von et-täbga am Genesarethsee und ihre Mosaiken. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 217-219. (1938)

E

Eckerdt Elek: A szakiskola és a társadalom. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 230-246. (1938)

Ereky István: A tárgyi jogról. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 193-218. (1938)

Evva Gabriella: A leányok lelki fejlődése a tanítónőképző intézetben. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 327-336. (1938)

Eötvös Károly: A Balaton télen : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. pp. 590-594. (1938)

Eötvös Károly: Szilveszter reggelén : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. pp. 582-585. (1938)

F

F. Huszár A.: Elrabolt városok : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 263. (1938)

F. Huszár A.: Miért szomorkodsz? : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 259. (1938)

F. Huszár A.: Rab magyarok nemzeti zászlója : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 261. (1938)

F. Huszár A.: Szülőföldem : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 260. (1938)

Farkas Ferenc and Vargha Károly and Juhász András: Juhász Andris nótája : mutatvány Farkas Ferenc dalaiból. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 101-102. (1938)

Fecske Sarolta: A Tápióvidék földrajza. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (4). pp. 46-70. (1938)

Fejes Sándor: Magyar karácsony 1938-ban : karácsonyi színjáték 1 felvonásban. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 9. pp. 529-537. (1938)

Fogasi Márton: Aktualitások a tanításban : a Szent István év jelentőségének elmélyítése. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. pp. 329-330. (1938)

Fogasi Márton: Az igazi király : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. pp. 331-333. (1938)

Fogassy Ödön: Bezárható szögletes doboz. Papírhajtogatás : tanítás a polg. iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 78-79. (1938)

Fogassy Ödön: Henger és kúp palástja összeakasztással. Papírmunka : tanítás a polgári iskola II. o.-ban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 280-281. (1938)

Fáber József: Fészekodu deszkából, csavarokkal összeerősítve leemelhető tetővel. (Famunka) : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 379-384. (1938)

G

Garai József: Az erkölcsi nevelés alapelvei Montessori rendszerében. (1938)

Garay János: A Balaton : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 293. (1938)

Garay János: Tihany : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. pp. 263-264. (1938)

Gauder Andor: Az olasz nevelésügy a szenátus előtt. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 290-291. (1938)

Gauder Andor: Olasz pedagógiai hírek. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 395-396. (1938)

Gaál Mózes: Mese a gyárkéményről : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 1. p. 40. (1938)

Gesmey Borbála: Franciaország a magyar irodalom tükrében : 1789-1830. In: Études françaises, (18). 0-225. (1938)

Gyepes János: A gyulai nyelvjárás. (1938)

Gyula diák : Takarodó : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 8. p. 474. (1938)

Gyulai Ágost: Friedrich Schneider: Die Selbsterziehung, Wissenschaft und Übung. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 295-296. (1938)

Gyökössy Endre: Az állatok és növények szeretetéről : Bence bácsi méhese : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. pp. 176-178. (1938)

Gyökössy Endre: A mi zászlónk : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. pp. 314-315. (1938)

Gál Ferenc: Szakiskolai, kérdések a szegedi tankerület szakiskolai igazgatóinak értekezletén : közzéteszi Kisparti János. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 261-266. (1938)

Göndör Ferenc: Testmérési adatok gyakorlati felhasználása. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 34-43. (1938)

ga. : Eszperantó a középiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. p. 171. (1938)

ga. : Magánvélemény az óravázlatról. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 63-64. (1938)

ga. : A magaviseleti érdemjegyek. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. p. 170. (1938)

ga. : A nevelők brüsszeli békekongresszusa. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. p. 492. (1938)

H

H. A.: Petrich Béla : A modern nyelvek tanítása. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. p. 138. (1938)

Hajdu István: Megmozdul a Szent Jobb... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 270. (1938)

Hajmássy József: Fogalmazás : V.-VI. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 211-212. (1938)

Hajmássy József: Földrajz : IV. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 209-210. (1938)

Hajmássy József: Földrajz : V.-VI. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 210-211. (1938)

Hajmássy József: Helyesírás és nyelvi magyarázatok : II. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. p. 208. (1938)

Hajmássy József: Helyesírás és nyelvi magyarázatok : III. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 213-214. (1938)

Hajmássy József: Helyesírás és nyelvi magyarázatok : IV. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 214-215. (1938)

Hajmássy József: Számolás - mérés : I. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. p. 207. (1938)

Hajmássy József: Számolás - mérés : III. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 208-209. (1938)

Hajmássy József: Testnevelés : I.-IV. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 212-213. (1938)

Hajmássy József: Történelem : V.-VI. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 215-216. (1938)

Halász Mátyás: Szülői értekezlet az első osztályban. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. pp. 345-348. (1938)

Havas István: Itt az újév : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 1. p. 1. (1938)

Heller Erik: Anyagi jogellenesség és büntetőjogi reform. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 219-239. (1938)

Hets J. Aurélián: A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század közepén. (1938)

Hodinka László: Dr. Sziklay László : Francia szellem és francia nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 474-476. (1938)

Horger Antal: Csiszlik és Iócsiszár. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 84-89. (1938)

Horvát Margit: Zenés tornagyakorlatok tornaünnepélyre. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. pp. 189-191. (1938)

Horváth Barna: A szociológia elemei. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 241-276. (1938)

Horváth Miklós: Tisza-Zagyva-Tarna-köz tájrajza : doktori értekezés. (1938)

Hübner József: Iskolánkívüli népművelés és az érzelmi élet nemesítése. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 110-123. (1938)

I

Implom József: A polgári fiúiskola és a szülői ház. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 340-354. (1938)

Imre Sándor: Nyugtalan idő, nyugodt nevelés : rádió-előadás a közművelődési sorozatban, 1938 szept. 4. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 293-299. (1938)

Inczefi Géza: Abafája és vidékének nyelvjárása. (1938)

J

J. S.: Természeti és gazdasági ismeretek : IV. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. pp. 324-328. (1938)

Jankovits Miklós: Hermann Nohl: Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 388-391. (1938)

Jankovits Miklós: Makkay Sándor: Magyar nevelés, magyar műveltség. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 282-285. (1938)

Jeges Sándor: A bab : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 477-480. (1938)

Jeges Sándor: A füsti fecske : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 272-276. (1938)

Jeges Sándor: A grönlandi bálna : tanítás a polgári fiúiskola I. o.-ban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 188-183. (1938)

Jeges Sándor: A kukorica : tanítás a polgári iskola I. o.-ban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 68-72. (1938)

Jeges Sándor: A saláta boglárka : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 365-369. (1938)

Jeges Sándor: A szénsav. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 7. pp. 390-393. (1938)

Jeszenszky Sándor: Nevelői szempontok az iparostanonc képzésben. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 123-127. (1938)

Juhász Béla: Magyar Tanítóképző : 1937. 7. sz. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 384-385. (1938)

Juhász Béla: Rozsondai Károly, Sümeghy József : Sopronbánfalva : falutanulmány és községrajz. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 145-147. (1938)

Juhász Jenő: Bimbó. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 94-96. (1938)

Juhász Lajos: Thuróczy és Bonfini Krónikájának összehasonlítása Zsigmondtól Mátyásig. (1938)

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 410-414. (1938)

Jármai Vilmos: Egy ismétlő óra lefolyása. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 356-360. (1938)

Jármai Vilmos: Egy rajzoltatva lefolytatott német óra. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 468-473. (1938)

Jármai Vilmos: A tanulók felszerelésének összeállítása a tanév elején. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 51-54. (1938)

Jármai Vilmos: A tulajdonító eset fogalmának megértetése az első osztályban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 166-170. (1938)

Jártas Róza: Az anyaszív : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 278. (1938)

Jártas Róza: Emlékezés Szent István királyunkra : 1038-1938 : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 258. (1938)

Jártas Róza: Falu és város egymásrautaltsága, egymás gazdasági kiegészítése : mintalecke, IV. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. pp. 79-94. (1938)

Jártas Róza: Magyar Lányok szentévi szózata : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. p. 303. (1938)

Jártas Róza: Magyar Május : a magyar Szentév május hónapjára. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. pp. 171-175. (1938)

Jártas Róza: Magyar csillagok : Anyák Napjára is alkalmas ifjúsági színmű 3 felvonásban. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 224-235. (1938)

Jártas Róza: Magyar hajnali harangszó : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. p. 57. (1938)

Jártas Róza: Magyar ifjak szentévi szózata : magyar szentévi hitvallásom : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. p. 304. (1938)

Jártas Róza: Mit beszélnek a zászlók? : a magyar szentév ünneplése. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. pp. 271-278. (1938)

Jártas Róza: Május királynője : élőkép Anyák-Napjára. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 217-218. (1938)

Jártas Róza: Nemzeti zászló : VI. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. pp. 94-101. (1938)

Jártas Róza: Szent István királyunk! : [vers, szavalókar]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. p. 248. (1938)

Jártas Róza: Téli dal : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 1. p. 55. (1938)

K

K. F.: Ausztria ; Franciaország ; Amerikai Egyesült Államok. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 175-176. (1938)

K. F.: Disszertációk. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 476-477. (1938)

K. F.: Procès-verbaux et Résolutions de la VI.e Conférence internationale de l'instruction publique. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 149-152. (1938)

K. Bedekovich Lajos: II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának okai : tanítás a polg. isk. IV. oszt.-ban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 159-166. (1938)

K. Bedekovich Lajos: A jobbágyság történetének összefoglalása : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 459-463. (1938)

Kelemen Ferenc: Mit várhat társadalmunk az iparostanonc iskoláktól és viszont? In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 337-340. (1938)

Kelemen Ferenc: Népoktatásunk és a jó magyar könyv sorsa. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 95-103. (1938)

Kelemen László: Anyák Napjára : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 220-221. (1938)

Kelemen László: Krúdy Gyula. (1938)

Kemény Ferenc: Pax paedagogica. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 65-72. (1938)

Kemény Ferenc: Prohászka Lajos : Az oktatás elmélete. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 256-258. (1938)

Kendi Finály Gábor: A magyar középiskolák ötvenéves statisztikája : 1. közlemény. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 17-25. (1938)

Kendi Finály Gábor: A magyar középiskolák ötvenéves statisztikája : 2. közlemény. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 72-84. (1938)

Kenessy Béla: Október 6 : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 7. p. 372. (1938)

Kiss Lajos: A Beszterec-gyalaptanyai honfoglaláskori sírlelet. (3 képpel.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 201-204. (1938)

Kiss Lajos: Ein Grabfund aus der Landnahmezeit in Beszterec. (3 Bilder.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 204-205. (1938)

Kiss Lajos: Néprajzi tárgyak a hódmezővásárhelyi muzeumban [múzeumban!]. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 18-25. (1938)

Kiss László: Nagykőrösi tájszótár VII. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 31-32. (1938)

Kiss László: Nagykőrösi tájszótár VIII. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 110-112. (1938)

Kiss Árpád and Urmánczy Antal: Über die Löslichkeit des Chlors in wässerigen Salzlösungen. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 305-314. (1938)

Klenner János: Mit hozzon a Jézuska? : karácsonyi gyermekjáték 3 képben. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 9. pp. 537-544. (1938)

Komáromi Géza: A magyar nyelv védelmében! : [1. rész]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. pp. 333-335. (1938)

Komáromi Géza: A magyar nyelv védelmében! : [2. rész]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 7. pp. 379-382. (1938)

Kondor Imre: A filozófia történetisége. In: Szellem és élet, (2) 5. pp. 138-151. (1938)

Koppány István: Magyar történelem : magyar élet! : hogyan tanítsuk, hogyan kell ismernünk és ismertetnünk a történelmet? In: Gyakorlati pedagógia, (4) 1. pp. 5-10. (1938)

Kosztolányi Dezső: Télikép : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. p. 588. (1938)

Kozma Andor: A magyarok szimfóniája : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. pp. 343-345. (1938)

Krammer Jenő: James Rowland Angell: American education : adresses and articles. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 55-58. (1938)

Krammer József: Tanulókísérletek és megfigyelések a természeti és gazdasági ismeretek tanításában. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. pp. 63-65. (1938)

Kratofil Dezső: A háromszögek területe : tanítás a polgári fiúiskolában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 173-180. (1938)

Kratofil Dezső: A területmérés egységei : a polgári fiúiskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 64-68. (1938)

Krix Márton: Az arányos osztás : két tanítási óra a polg. fiúiskola ll. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 269-272. (1938)

Krix Márton: Kamatos-kamat : két tanítási óra a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 60-64. (1938)

Krix Márton: Kamatszámítás : 10 tanítási óra a polgári fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 473-477. (1938)

Krix Márton: Törtszámok szorzása : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 170-173. (1938)

Krix Márton: A százalék kiszámítása : két tanítási óra a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 361-365. (1938)

Kókai Béla: Helyesírás és nyelvi magyarázatok : III. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. pp. 562-566. (1938)

L

Lampérth Géza: Miénk e föld! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 261. (1938)

Lemle Rezső: A német beszédkészség elsajátítása és a stílus. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 15-19. (1938)

Lemle Rezső: A német nyelv tanításának egyes kérdései és az új középiskola. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 320-327. (1938)

Lemle Rezső: A németnyelvi tankönyvírás módja. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 427-447. (1938)

Leona Evva: Hozzászólás Vadász Zoltánnak Evva Leona számolási vezérkönyvéről írt bírálatához. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 148-149. (1938)

Leviczky Oreszt: Első rajzóra az iparostanonciskola első osztályában : tanítási vázlat. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 8. pp. 459-464. (1938)

Lévai Hábrik István: Riadó : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. pp. 135-136. (1938)

Lévai Hábrik István: Trianoni március : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. pp. 187-188. (1938)

Lévai Hábrik István: A jövő virágai : alkalmi játék 2 felvonásban március 15-ére. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. pp. 121-132. (1938)

Lévai Hábrik István: A mi zászlónk : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. p. 136. (1938)

Lévay József: Az őzike : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. p. 178. (1938)

Lőrinczy György: Anyák Napja. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 221-222. (1938)

M

M. I. and T. B.: A Magyar Nevelők Egyesületének Középiskolai Szakosztálya. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 490-492. (1938)

Makai Lajos: Zeitschrift für Kinderforschung : Bd. 46. 1937. 3., 4. sz. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 159-161. (1938)

Marosi Ferenc: Közös vonások iskolai nevelésünkben. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 177-186. (1938)

Marót Károly: A történetírás értelme és értéke. In: Szellem és élet, (2) 3-4. pp. 74-95. (1938)

Matzkó Gyula: Archimedes tétele : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 184-189. (1938)

Matzkó Gyula: Archimedes tétele: tanítás a polgári iskola III. osztályában : II. rész. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 276-280. (1938)

Matzkó Gyula: Budapesti Polgári Iskola. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 104-105. (1938)

Matzkó Gyula: Budapesti Polgári Iskola. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 209-210. (1938)

Matzkó Gyula: Elektrosztatika a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 373-379. (1938)

Matzkó Gyula: Elektrosztatika a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 481-485. (1938)

Matzkó Gyula: Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. In: A cselekvés iskolája, (6). p. 309. (1938)

Matzkó Gyula: Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 409-410. (1938)

Matzkó Gyula: Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (6). p. 510. (1938)

Matzkó Gyula: A szabadesés : tanítás a polg. fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 72-77. (1938)

Mentes Mihály: Magyar címer : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. pp. 253-254. (1938)

Mezősi József: A sátoraljaújhelyi hegycsoport kőzettani viszonyai. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 160-175. (1938)

Mischung Helene: Lichtabsorption der Gelatine-Farbstoffphosphoren. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 251-271. (1938)

Miskolczy Dezső: Die Neuronenlehre in ihrer Beziehung zur Neuropathologie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 9-36. (1938)

Mohos Sándor: Új szempontok az osztályozásnál. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. pp. 318-320. (1938)

Molnár Endre: Vértanuk álmodnak : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 7. pp. 372-373. (1938)

Molnár János: A gyermek lelki fejlődése. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 19-27. (1938)

Molnár János: A tanulás helyes módja és feltételei. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 7. pp. 394-398. (1938)

Molnár Sándor: Adatok az Alföld sáncainak kérdéséhez. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 205-209. (1938)

Molnár Sándor: Angaben zur Frage der Schanzen des Alfölds. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). p. 209. (1938)

Molnár Sándor: Magyar nyelv : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. p. 335. (1938)

Moór Elemér: Egy turkológus rosszul sikerült portyázásai. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 28-31. (1938)

Moór Elemér: Pest. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 90-93. (1938)

Moór Elemér: Szemle : Gyepüvédelem és településtörténet. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 113-139. (1938)

Moór Elemér: Székeles vagy Szakálos? In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 25-28. (1938)

Moór Elemér: A magyar név eredete és a magyar törzsnevek. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 61-75. (1938)

Moór Elemér and Zsirai Miklós: Szemle. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 32-40. (1938)

Moór Péter: Tower Vilmos : A képességvizsgálat a katolikus világnézet szempontjából. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 266-268. (1938)

Mészáros Gyula: Függelék a gyarmat és JCér nevek vitájához. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 75-77. (1938)

Mészáros Gyula: Kelet-Európa néptörténete II. : chattiak és skythák : 1. füzet. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (5). 0-136. (1938)

Mészáros Gyula: Ál-török nép- és személynevek II. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 77-84. (1938)

Mészáros Gyula: A nagyszentmiklósi kincs egyik ál-török felirata. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 1-18. (1938)

Mészáros Gyula: A nagyszentmiklósi kincs egyik ál-török felirata. (1938)

Mészáros Olga: Kunhalom : módszeres tájleírás a szegedi tanyavilágból. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (4). pp. 73-0. (1938)

Mészáros Olga: Kunhalom : módszeres tájleírás a szegedi tanyavilágból. (1938)

Mézes János: Békakirály nevenapján : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. p. 180. (1938)

Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 1. p. 15. (1938)

Móra Ferenc: Tóth Antal körtéi : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 1. pp. 38-39. (1938)

Móra Ferenc: A becsei molnárok : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 1. pp. 35-37. (1938)

Móra Ferenc: A veréb : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. p. 594. (1938)

Móra István: Dolgos élet : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 1. p. 35. (1938)

Móra István: Isten hozott fecskemadár! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. pp. 137-138. (1938)

Móra István: Isten hozott, fecskemadár! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 291. (1938)

Móra István: Édesanyámnak : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. p. 199. (1938)

Móra László: István király : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. p. 330. (1938)

Móra László: Magyar zászló : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 291. (1938)

Móra László: Magyarország térképénél : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 262. (1938)

Móra László: A hősökért imádkozom : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 7. p. 398. (1938)

Móra László: A négy testvér : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 292. (1938)

Móra László: A szegény fák... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. p. 188. (1938)

Móra László and Ehrlich Antal: Az aradi Tizenhárom : [vers, kotta]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. p. 342. (1938)

N

Nagy Lajos: A bátor nyúl : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. pp. 181-182. (1938)

Nelli néni : Két kis leány karácsonya : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 9. p. 526. (1938)

Nánay Béla: Pedagógiai béke. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 311-320. (1938)

Németh Sándor: The New Era, May 1937. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 481-484. (1938)

Németh Sándor: Pour l'Ere Nouvelle, No 126. Mars-Avril 1937. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 484-486. (1938)

O

Ormos Géza: Az iskolába lépő gyermek nevelése. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. pp. 321-323. (1938)

P

P. E.: Magyar Pedagógia : 1937. 7-10. és 1938. 1-4. sz. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 278-281. (1938)

P. Ábrahám Ernő: Mi a legszebb a világon? : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 293. (1938)

P. Ábrahám Ernő: Névtelen hősök : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 290. (1938)

Pajor Elemér: Alexis Carrel ; ford. Fülöp Zsigmond : Az ismeretlen ember. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 48-51. (1938)

Pajor Elemér: Az egyenlet-felállítás nehézségei a pedagógiai lélektan megvilágításában. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 25-32. (1938)

Palasovszky Béla: Himnusz Szent István királyhoz : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 7. p. 399. (1938)

Palasovszky Béla: Magyar hősök : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. p. 202. (1938)

Palasovszky Béla: Árpádházi Szent Erzsébet himnusza : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 8. p. 442. (1938)

Papp László: A kurtakorcsmák üldözése a régi Kecskeméten. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 102-104. (1938)

Paáll Erzsébet: A jellemvonások lélektani vizsgálata. (1938)

Petres Kálmán: A karácsonyfa meséje : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 9. p. 522. (1938)

Petrovay Ilona: Budapesti Polgári Iskola : 1936/37. I. évf. 3. és 4. szám. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 58-59. (1938)

Petróczi István: Helyesírás, iskola, művelt középosztály. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 84-92. (1938)

Polner Ödön: A választás mint jogügylet. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 277-310. (1938)

Polány István: Az új osztrák birodalmi népoktatásügyi törvény Burgenland részére. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 173-175. (1938)

Pénzes Zoltán: Baranyai Erzsébet : A magasabbrendű értelmesség meghatározása és vizsgálatának módszere. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 469-472. (1938)

Pénzes Zoltán: Várkonyi Hildebrand : Bevezetés a neveléslélektanba ; Az alaki képzés és átvitel kérdése. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 258-261. (1938)

Pósa Lajos: Imádság : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 222-223. (1938)

Pósa Lajos: Kölcsey : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. p. 308. (1938)

Pósa Lajos: A hazáért : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 260. (1938)

Pósa Lajos: A régi zászló : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. p. 109. (1938)

R

Richter Béla: Politikai irányeszmék hatása a polgári perjogra. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (3) 2. pp. 1-132. (1938)

Romlehner László: A cselekedtető oktatás francia elméletírói. (1938)

Rozman József: A hősök temetőjében : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 8. pp. 431-432. (1938)

Rézler Gyula: A magyar nagyipari munkásság kialakulása : 1867-1914. (1938)

Rónai György: Őszi szántás : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 8. p. 417. (1938)

Rózsás József: A hadiárva Janika : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 279. (1938)

S

Sajó Sándor: Adj, Uram, jobb időt... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. p. 577. (1938)

Sajó Sándor: Kard és liliom : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 8. pp. 440-441. (1938)

Schaffer Károly: Die pathologischen Reaktionsformen des Neurons. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 37-42. (1938)

Schaffer Károly: Exogen-neurotrope Reaktionsformen des Neurons : systematische Neurocytotropie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 213-230. (1938)

Schaffer Károly and Miskolczy Dezső: Einleitung. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 7-8. (1938)

Schaffer Károly and Miskolczy Dezső: Endogene Reaktionsform des Neurons: Neurocytogenie : Faktorentrias - Abiogenese und Abiotrophie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 43-47. (1938)

Schaffer Károly and Miskolczy Dezső: Exogen-traumatische Reaktionsformen des Neurons. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 231-395. (1938)

Schaffer Károly and Miskolczy Dezső: Generelle Form der Neurocytogenie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 173-212. (1938)

Schaffer Károly and Miskolczy Dezső: Systematische Form der Neurocytogenie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (9) 2-3. pp. 48-172. (1938)

Schilling Gábor: A földrajz jelentősége a németországi tanárképzésben és a hazai polgáriiskolai földrajztanárképzés. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 215-222. (1938)

Simory Margit: Elindultak az angyalok... : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. p. 546. (1938)

Simándi Béla: Akinek anyja van : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 199-200. (1938)

Sipos Károly: A magyar karácsonyfa : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 9. p. 498. (1938)

Somogyi József: Sztrókay Kálmán: A természet titkai nyomában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 392-393. (1938)

Strausz Antal: Lehet-e tudományos a középiskolai matematika oktatás? In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 202-209. (1938)

Strausz Antal: A mennyiségtani példák tanításáról. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 444-448. (1938)

Surányi-Unger Tivadar: Műszaki haladás és gazdasági jólét. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 311-327. (1938)

Szabolcska Mihály: Amerre a Tisza folyik! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 292. (1938)

Szabolcska Mihály: Az árva legendája : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 8. p. 467. (1938)

Szabolcska Mihály: Csak megvirrad! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. pp. 545-546. (1938)

Szabolcska Mihály: Karácsonykor : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 9. p. 503. (1938)

Szabolcska Mihály: Március 15-én : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. pp. 104-105. (1938)

Szabó Miklós: A dramatizálás pedagógiai és pszichológiai fontossága a népiskolai tanításban. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. pp. 138-141. (1938)

Szalkai Zoltán: Hilbert Károly : Prohászka és a nőnevelés. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. p. 377. (1938)

Szalkai Zoltán: Magyar Nemzetnevelő Rend. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 167-169. (1938)

Szalkai Zoltán: Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny : 1937-38. 5-10. sz. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 382-384. (1938)

Szalkai Zoltán: Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny : 1937/38. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 56-58. (1938)

Szalkai Zoltán: lfjú Iparos : 1938. 1. és 2. sz. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 385-386. (1938)

Szathmáry István: Karácsonyi álom : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. pp. 580-581. (1938)

Szegedi Janka: Tipustan [típustan] és nevelés. (1938)

Szegzárdy-Csengery József: Kosztolányi Dezső. (1938)

Szeliánszky Ferenc: A hibakutatás neveléslélektani problémái. (1938)

Szeliánszky Ferenc: A székesfehérvári tanügyi kiállítás. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 386-391. (1938)

Szenes Adolf: Az anyanyelvi oktatás Németországban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 197-205. (1938)

Szenes Adolf: Iskolareformok egyes államokban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 91-100. (1938)

Szenes Adolf: A békeszerződés tanítása az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 495-502. (1938)

Szenes Adolf: A csodagyermek lélektana. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 296-305. (1938)

Szenes Adolf: A hibakutatás újabb útjai. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 393-400. (1938)

Szentpétery Zsigmond: Szarvaskőer Hornblendite mit ausführlicher Physiographie. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 175-250. (1938)

Szilágyi Gyula: Zenés tornagyakorlatok. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. pp. 132-134. (1938)

Szádeczky-Kardoss Samu: Helmuth Th. Bossert: Allkreta. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 222-223. (1938)

Szádeczky-Kardoss Samu: Walter Otto: Handbuch der Archüologie. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (14). pp. 223-227. (1938)

Szántó Lőrinc: Arany János: V. László : tanítás a polg. isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 44-51. (1938)

Szántó Lőrinc: Baranyai Mária és Keleti Adolf: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 194-195. (1938)

Szántó Lőrinc: Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 386-388. (1938)

Szántó Lőrinc: Eduárd Burger-Theodor Steiskal: Praxis und Theorie der Schulklasse als Arbeits- und Lebensgemeinschaft. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 195-197. (1938)

Szántó Lőrinc: Locka Alajos: A művelődés útja Amerikában : az iskolarendszer vizsgálata. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 285-287. (1938)

Szántó Lőrinc: Lévay József: Mikes : a rímek elhelyezése a versszakban : tanítás a polg. isk. III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 261-269. (1938)

Szántó Lőrinc: Obermüller Ferenc: A milió-iskola : gondolatok a tanítás intenzitásfokozásának kérdéséhez. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 290-291. (1938)

Szántó Lőrinc: Várkonyi Hildebrand: Az alaki képzés és átvitel kérdése. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 384-386. (1938)

Szántó Lőrinc: Zuckermann Ferenc: Iskolai egészségvédelem. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 192-194. (1938)

Szántó Lőrinc: Die Mittelschule. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 109-110. (1938)

Szántó Lőrinc: Dolgozatírás: Török-magyar bajviadal : a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 145-159. (1938)

Szántó Lőrinc: Gárdonyi Géza : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 452-458. (1938)

Szántó Lőrinc: Pädagogischer Führer. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 213-214. (1938)

Szántó Lőrinc: Pädagogischer Führer. In: A cselekvés iskolája, (6). p. 310. (1938)

Szántó Lőrinc: Pädagogischer Führer. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 414-415. (1938)

Szántó Lőrinc: A képes helyhatározó : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 346-352. (1938)

Székely N. Sándor: Ujév hajnalán : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. pp. 585-586. (1938)

Sándor István: Kezdő főiskolásaink és a tanári hivatás. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 122-131. (1938)

T

Tankó Béla: Két kongresszusról. In: Szellem és élet, (2) 5. pp. 152-156. (1938)

Tettamanti Béla: Rose Feldmann-Fischer : Die Wertung des Rechenunterrichtes in der Geschichte der Rechenmethodik unter besonderer Berücksichtlgung des 19. Jahrhundertes. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 269-271. (1938)

Tettamanti Béla: Simon Endre : A felső kereskedelmi iskolák tanulmányi eredményei. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 377-378. (1938)

Tettamanti Béla and Noszlopi László and Brandenstein Béla and Bartók György: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (2) 5. pp. 157-164. (1938)

Torma Sándor: Mert ők álmodnak még... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 8. p. 432. (1938)

Tálasi István: Megjegyzések a kecskeméti pásztorkultura [pásztorkultúra!] problémáihoz : egy néprajzi bírálat margójára. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 107-109. (1938)

Téglás Jenő Béla: Beszámoló a továbbképző tanfolyamról. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 162-165. (1938)

Téglás Jenő Béla: Beszámoló az egyesület makói vándorgyűléséről és kiállításáról. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 486-490. (1938)

Téglás Jenő Béla: A Magyar Nevelők Egyesületének megalakulása. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 165-166. (1938)

Téglás Jenő Béla: Mátray Ferenc : Kis diákok, nagy diákok. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. p. 479. (1938)

Téglás Jenő Béla: Vándorgyűlés Békéscsabán. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 286-287. (1938)

Tóth Béla Zoltán: Vajkai Júlia Éva : Népnevelés a gép századában. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 143-144. (1938)

Tóth Béla Zoltán: összeáll. Juhász Béla : A református népiskolai nevelés legfőbb kérdései. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 44-45. (1938)

Tóth Ervin: Az esztétikai elvek általános érvényesítése. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 447-451. (1938)

Tóth Pál László: Az új középiskolai leíró magyar nyelvtan elé. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 186-201. (1938)

Tömörkény István: Disznótor : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. pp. 578-580. (1938)

Túry Sándor Kornél: Fokozott hatályú tulajdonfenntartás. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (13). pp. 329-426. (1938)

tb. : Magyar Középiskola : 1938. 2. sz. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 281. (1938)

tb. : Válasz a Magánvéleményre. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 170-171. (1938)

U

Udvarhelyi Károly: Karl János: A földrajz tanítása. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 81-83. (1938)

Udvarhelyi Károly: Az Alföld keletkezése és felszíne : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 352-356. (1938)

Udvarhelyi Károly: A Balaton : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 463-468. (1938)

Udvarhelyi Károly: Magyar Királyi Állami Térképészeli intézet: Á. T. I. Kisatlasz. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 294-295. (1938)

Udvarhelyi Károly: Olaszország : Itália. Appennini-félsziget - helyzete, felszíne, szerkezete : tanítás a polg. fiúisk. II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 55-60. (1938)

Udvarhelyi Károly: Udvarhelyi Károly: Földrajzi munkanapló. In: A cselekvés iskolája, (6). p. 86. (1938)

Udvarhelyi Károly: A melléktérképek iskolai alkalmazása : I. rész. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 131-140. (1938)

Udvarhelyi Károly: A melléktérképek iskolai alkalmazása : folytatás. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 236-245. (1938)

Uherkovich Gábor: Tangl Harald: A hormon és az ember. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 491-493. (1938)

Uherkovich Gábor: Az egységes természetkép és az iskola. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 457-460. (1938)

Uherkovich Gábor: Greguss Pál : 400 egyszerű növényélettani kísérlet. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 138-139. (1938)

Uherkovich Gábor: Tangl Harald: A hormon és az ember. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 147-148. (1938)

Uherkovich Gábor: A rajz szerepe a természetrajz tanításában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 369-373. (1938)

V

V. : A keresztény világnézet, mint nevelési tényező. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 8. pp. 419-423. (1938)

V. L.: Ahol Szent István országa épült. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. pp. 142-150. (1938)

V. L.: Kereskedelmi Szakoktatás : XIV. évf. 1936-37, 5-10. sz. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 155-156. (1938)

V. L.: Mátray Ferenc : Kis diákok, nagy diákok. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. pp. 295-296. (1938)

Vadász Zoltán: Válasz egy "hozzászólására". In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 277-278. (1938)

Vajda László: Gondolatok a latin irodalom tanításáról. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 431-444. (1938)

Vajtai István: Arany Könyvtár : 1-6. szám. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 371-373. (1938)

Vajtai István: Az ifjúság örök válaszútja. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 307-310. (1938)

Vajtai István: Buday Géza ; Kovács Kálmán rajzaival : Krasznabecsi háború. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 478-479. (1938)

Vajtai István: Buday Géza ; Szerencsi Zoltán rajzaival : Mérges : ifjúsági elbeszélés. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. p. 478. (1938)

Vargha Károly: Találkozásom egy nótafával. In: Népünk és nyelvünk, (10). pp. 96-100. (1938)

Verbényi Veszelka László: Das Schulwesen des Temesvarer Banats im 18. Jahrhundert. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 47-48. (1938)

Verbényi Veszelka László: Kereskedelmi Szakoktatás : 1937-38. évf. 1-10. szám. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 479-481. (1938)

Verbényi Veszelka László: A rajziskola és a kereskedelmi szaknevelés a XVIII. század végén. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 118-123. (1938)

Vicsay Lajos: A legnagyobb nemzetnevelő. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 6. pp. 297-303. (1938)

Vincze László: Módszertani elgondolások a német nyelvtan tanításához. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 140-144. (1938)

Visy József: Faragó László : A harmadik humanizmus és a Harmadik Birodalom. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 135-137. (1938)

Visy József: Kornis Gyula : Kölcsey Ferenc világnézete. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 368-371. (1938)

Visy József: Tóth András : Az erdélyi román kérdés a XVIII. században. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 472-474. (1938)

Visy József: Váradi József : Széchenyi éleslátása : a nemzetiségi kérdés. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. p. 472. (1938)

Visy József: A németországi humanizmus újabb értelmezéséhez. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 51-55. (1938)

Vitál Margit: Rajz : II. osztály : vázlat. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. p. 562. (1938)

Vályi Nagy Géza: Az uj kenyér : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 5. p. 292. (1938)

Vályi Nagy Géza: Fürjecske : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. p. 182. (1938)

Vályi Nagy Géza: Jézus : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 9. p. 518. (1938)

Vályi Nagy Géza: A fenyőszál története : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 8. p. 471. (1938)

Várdótfalvi Salamon László: A negyedik parancs : gyermekszínjáték a tatárjárás korából, három felvonásban. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 4. pp. 236-247. (1938)

Várdótfalvi Salamon László: A szökevények : alkalmi gyermekszínjáték március tizenötödikére három felvonásban. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 2. pp. 110-120. (1938)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan : Tizenhatodik közlemény - az érzelmek nevelése. A dac pedagógiája. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 217-236. (1938)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan : Tizenhetedik közlemény - az érzelmek nevelése. A nemi életnek pedagógiai vonatkozásai. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 313-325. (1938)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan : Tizennegyedik közlemény - akarás és indítékok. Érzelmi nevelés. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 1-14. (1938)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan : Tizennyolcadik közlemény - az érzelmek nevelése. Befejezés. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 417-426. (1938)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan : Tizenötödik közlemény - az érzelmek nevelése. A félelem. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 113-122. (1938)

Végh József: A százéves óvónőképzés. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 103-109. (1938)

W

W. L.: Az iskola a légoltalom szolgálatában. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 7. pp. 376-379. (1938)

Wagner Ferenc: Babiczky Ede, Tóth Gyula: A Botond Bajtársi Egyesület Évkönyve I. : 1921/22-1936/37. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 493-494. (1938)

Wagner Ferenc: Krammer Jenő: Pedagógiai Évkönyv 1937. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 291-294. (1938)

Wagner Ferenc: Makkai János: A világháború utáni Magyarország. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 391-392. (1938)

Wagner Ferenc: Sulica Szilárd: A magyar irodalom és művelődés hatása a román irodalom és művelődés fejlődésére. In: A cselekvés iskolája, (6). p. 491. (1938)

Wagner Ferenc: Szántó Lőrinc: A magyar nyelv és irodalom tanítása. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 79-81. (1938)

Wagner Ferenc: Babiczky Ede, Tóth Gyula : A Botond Bajtársi Egyesület Évkönyve I. : 1921/22-1936/37. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 276. (1938)

Wagner Ferenc: Csehszlovákia magyar kisebbsége. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. p. 63. (1938)

Wagner Ferenc: Csehszlovákia művelődéspolitikája s a magyarság. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 32-40. (1938)

Wagner Ferenc: Csehszlovákia tanügyi statisztikája. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 171-172. (1938)

Wagner Ferenc: Csehszlovákia területén élő népkisebbségünk. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 291-292. (1938)

Wagner Ferenc: Dékány István: A történelmi kultúra útja : középiskolai történelemtanítás. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 42-44. (1938)

Wagner Ferenc: Kárpátalja iskolaügyi viszonyai. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 392-393. (1938)

Wagner Ferenc: Magyar Szemle : 1937. 1-12. sz. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. p. 152. (1938)

Wagner Ferenc: Magyar írás. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 59-61. (1938)

Wagner Ferenc: Padányi-Frank Antal: A pedagógia válsága és jövő útja. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 269. (1938)

Wagner Ferenc: Románia gyógypedagógia viszonyai. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 292. (1938)

Wagner Ferenc: Románia közoktatásügyi szervezete. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 172-173. (1938)

Wagner Ferenc: Románia művelődéspolitikája s a magyarság. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 336-345. (1938)

Wagner Ferenc: Schütz Antal : A nemzetnevelő Pázmány. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 275. (1938)

Wagner Ferenc: Szentiványi Jenő ; Sebők Imre rajzaival : A kőbaltás ember. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. p. 144. (1938)

Wagner Ferenc: Szlovenszkói magyar pedagógusok. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 128-133. (1938)

Wagner Ferenc: Társadalomtudomány : XVII. évf. 1937. 1-2 és 3-5. sz. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. p. 153. (1938)

Wagner Ferenc: Új Élet : 1937. 1-11. sz. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 281. (1938)

Wagner Ferenc: A kisebbségi oktatásügy Magyarországon. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 355-359. (1938)

Wagner Ferenc: A tanár szerepe a cselekvő történettanításban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 256-261. (1938)

Wenk Endre: Egyetemek és főiskolák a Harmadik Birodalomban. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 287-290. (1938)

Witzenetz Júlia: Monatschrift für höhere Schulen : 1937. Band 36. Heft 1-4. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 156-157. (1938)

Z

Z...y : Csanády Sándor : Apró kalászok. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 276-277. (1938)

Z...y : H. Hajtay Etelka, Botond Lajos : Szent István ünneplése : színdarab elemi isk. gyermekek részére. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. p. 277. (1938)

Z...y : Kováts Károly : Három kívánság : vidám mesejáték 3 felvonásban. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. p. 380. (1938)

Z...y : Magyarország óvó- és oktatószemélyzetének statisztikája az 1934/35 tanévben. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. p. 379. (1938)

Zentai Károly: Az új katolikus Tanterv és Utasítás módszeres elvei. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 222-230. (1938)

Zentai Károly: Dr. Kisparti János : Népnevelési kérdések. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 139-142. (1938)

Zentai Károly: Kisdednevelés : LXII. évf. 1937. 1-12. szám. In: Nevelésügyi szemle, (2) 2-3. pp. 153-155. (1938)

Zentai Károly: Kiss Károly : Közérdekű népművelési előadások. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 379-380. (1938)

Zentai Károly: Olasz Péter S. J. dr. : Gyermekkor, serdülőkor, nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 373-374. (1938)

Zentai Károly: Románné Goldzieher Klára : A balkezesség. In: Nevelésügyi szemle, (2) 4-6. pp. 268-269. (1938)

Zentai Károly: Straub Ferenc, Vadász Zoltán : A számolás és mérés tanításának vezérkönyve. In: Nevelésügyi szemle, (2) 7-8. pp. 378-379. (1938)

Zibolen Endre: Szociális nevelés a középiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (2) 1. pp. 1-12. (1938)

Zimányi Ernő: Pipiske : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (4) 3. pp. 183-186. (1938)

Zolnai Béla: Az ókor-szemlélet változásai. In: Szellem és élet, (2) 5. pp. 133-137. (1938)

Á

Ábrahám Jozefa: A ferri sók elnyelési szinképe töménysav és só oldatokban. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (6) 2-3. pp. 272-287. (1938)

Ábrányi Emil: A magyar nyelv : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (5) 10. pp. 576-577. (1938)

É

Éber János: A kezdő tanár a diákok között. In: Nevelésügyi szemle, (2) 9-10. pp. 425-430. (1938)

This list was generated on 2023. november 30. 06:26:26 CET.