Items where Year is 1941

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Á | É
Number of items: 410.

A

Aldobolyi Nagy Helga: Iskolaszanatórium. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 173-176. (1941)

Aldobolyi Nagy Miklós: Gróf Teleki Pál. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 97-100. (1941)

Aldobolyi Nagy Miklós: Kodolányi János : Baranyai utazás. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 274-275. (1941)

Aldobolyi Nagy Miklós: Táji nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 224-232. (1941)

Arany János: Fiamnak : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. pp. 200-202. (1941)

Arany János: Mátyás anyja : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 4. pp. 147-148. (1941)

Arany János: Széchenyi emlékezete : részletek tanulók számára : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 7. pp. 269-270. (1941)

Arató Béla: Milyen a magyar katona? : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 8. pp. 306-308. (1941)

Armentánó Lajos: A C-vitamin kimutatása a vizeletben. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-8. (1941)

Armentánó Lajos: C-vitamin-szükséglet és fedezése. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-6. (1941)

Armentánó Lajos: Der Vitamin C-Bedarf und dessen Deckung. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 6-15. (1941)

Armentánó Lajos: Die Wirkung verschiedener Ionen auf die katalytische Oxydation der Ascorbinsäure. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 270-277. (1941)

Armentánó Lajos: Különböző ionok hatása az ascorbinsav katalyticus oxydatiojára. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-8. (1941)

Armentánó Lajos: Vitamn C-Nachweis im Harn. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-8. (1941)

Armentánó Lajos: Újabb adatok a haemorrhagiás diathesisek gyógyításához. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-6. (1941)

Armentánó Lajos and Bentsáth Aladár: Die Bedeutung der Sternalpunktion bei der Differentialdiagnose der Splenomegalien. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-5. (1941)

Armentánó Lajos and Bentsáth Aladár: Il valore della puntura sternale nella diagnosi differenziale delle splenomegalie. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 3-8. (1941)

Armentánó Lajos and Bentsáth Aladár: A sternalpunctio jelentősége a splenomegaliák elkülönítő kórisméjében. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-5. (1941)

Augur : Imre Sándor negyven éves tanári működésének évfordulója alkalmából az ő nemzetnevelési rendszeréről emlékezett meg a szegedi Dugonics-Társaság felolvasó ülése. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 287-288. (1941)

ami. : Róder Pál : Hivatás és pályaválasztás. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. p. 285. (1941)

ami. : szerk. Bakos József : Együtt dolgoztunk : az Érsekújvári Áll. Gimn. IV. A. osztályában működő nyelvművelő és falukutató munkaközösség írásai. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 280-281. (1941)

B

B. E.: Vértes O. József : Az ingerlékeny gyermek. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. p. 279. (1941)

B. K.: Magyar öntudat. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 10. pp. 365-367. (1941)

Bagdy István: Szeptemberben : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 6. p. 210. (1941)

Balogh Ányos: Őrségváltás. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 49-50. (1941)

Balogh Ányos: A visszatért Délvidék oktatásügye és tanügyi igazgatása : előadás a Délmagyarországi Nevelők Egyesületének 1941. november 26-án tartott ülésén. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 216-224. (1941)

Balázs Győző: Madáretetés : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 1. p. 25. (1941)

Barabás Ilona: Fohász : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 6. p. 223. (1941)

Barabás Ilona: A helyesírás fokozása. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 1. pp. 2-5. (1941)

Barankay Lajos: A tehetségesek iskolájának tervezete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 100-108. (1941)

Baranyai Erzsébet: Dr. Schmidt Ferenc : A mai leány : munkálat az Angolkisasszonyok Róm. Kat. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolájának Lélektani Dolgozójából. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 89-90. (1941)

Bartos Imre: Dr. Mester János : Loyolai Szent Ignác pedagógiája. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 275-276. (1941)

Bartos Imre: Padányi Viktor : Középoktatásunk kérdései : egy új magyar középoktatáspolitika néhány alapvonala. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 281-282. (1941)

Baróti Dezső: Biedermeier-ízlés [!ízlés] a francia irodalomban : 1814-1860. In: Széphalom, (11). pp. 3-38. (1941)

Baróti Dezső: Rapaics Raymund: Magyar kertek. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 64-65. (1941)

Baróti Dezső and Ortutay Gyula: Ortutay Gyula két könyve : Fedics Mihály mesél : Kis magyar néprajz. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 62-64. (1941)

Baróti Dezső and Sík Sándor: Pázmány és Zrínyi. Sík Sándor könyvei. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 53-55. (1941)

Bentsáth Aladár and Varga Sándor: Die Bedeutung der Sternalpunktion bei der Differentialdiagnose der Bleivergiftung. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-4. (1941)

Bentsáth Aladár and Varga Sándor: A sternalpunctio jelentősége az ólommérgezés elkülönítő kórisméjében. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-4. (1941)

Berg Pál: Az angol gondolkodás 1940-ben. In: Szellem és élet, (4) 4. pp. 223-237. (1941)

Berg Pál: Horváth László Gábor : Konzervativizmus és a modern szellem harca az angol középiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 84-86. (1941)

Berg Pál: A nevelés metafizikai alapjai. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 261-269. (1941)

Berky Imre: Bartos Imre dr., Madácsy László dr., Vajtai István : A te íróid : a magyar irodalom nagyjai történeti és módszeres megvilágításban. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 140-141. (1941)

Bibó István and Künkel Fritz and Tankó Béla and Földes-Papp Károly and Marót Károly and Eckhardt Sándor: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (5) 1. pp. 34-44. (1941)

Blaskó Mária: Irgalmas kezek : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 4. pp. 149-151. (1941)

Boda István: Neveléstani alapkérdések I. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 243-252. (1941)

Borsody István: Művelődés az idegennyelvű iskolában : a csehszlovákiai magyarok kisebbségi élményeiből. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 147-150. (1941)

Bálint Sándor: Szegedi tájszavak. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 156-160. (1941)

Bálint Sándor: Szegedi tájszavak : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 191-192. (1941)

Bálint Sándor: Szegedi tájszavak : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 287-288. (1941)

Bánkúti Ferenc: Vámszer Géza: Szakadát : egy szeben-megyei magyar szórvány : Enciklopédia kiadása, 1940. 133 lap : [könyvismertetés]. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 31-32. (1941)

Bánkúti Ferenc: Sátoraljaujhely [Sátoraljaújhely] földrajza. (1941)

Bárdosi Németh János: Madarak testvére : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 9. pp. 329-330. (1941)

Bársony István: Pető, a csordás : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. pp. 118-120. (1941)

Böhm Károly: Böhm Károly székfoglaló beszéde a kolozsvári egyetemen : 1896. március 3-ikán. In: Szellem és élet, (4) 4. pp. 187-191. (1941)

C

Cs. Sebestyén Károly: Lovas harcosok és a kard : a szegedi Városi Múzeum ásatási anyagára való különös figyelemmel. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 237-240. (1941)

Csalog József: Középkori falusi kut Medina határában. (1 képpel.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 173-175. (1941)

Csengery János: A kolozsvári Alma Mater megnyitó ünnepén. In: Széphalom, (11). p. 39. (1941)

Czuczor Gergely: Tanulj, hogy boldogulj! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. pp. 194-195. (1941)

Czógler Kálmán: Uherkovich Gábor : A korszerű biológiai oktatás : kialakulása és főbb tartalmi vonásai. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 136-138. (1941)

D

Dr. Banner János: Bibliographia Archeologica Hungarica. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 108-159. (1941)

Dr. Banner János: Neuere Beiträge zur Wohnungsfrage der Theisskultur. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). p. 178. (1941)

Dr. Banner János: Pécs Szab. Kir. Város "Majorossy Imre Múzeumának" 1939-40 évi Értesítője. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 184-187. (1941)

Dr. Banner János: Technikai megjegyzések két népvándorláskori felirat megfejtéséhez. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 161-162. (1941)

Dr. Banner János: Ujabb adatok a tiszai-kultúra lakáskérdéséhez. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). p. 176. (1941)

Dr. Csallány Dezső: Backenschutzschmuck aus-der Avarenzeit von Szeged-Öthalom. (Tafel XXXVII.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). p. 168. (1941)

Dr. Csallány Dezső: A Szeged-öthalmi avarkori arcvédőlemezdísz (XXXVII. tábla). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 165-168. (1941)

Dr. Párducz Mihály: Ausgrabung in Ószentiván. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). p. 177. (1941)

Dr. Párducz Mihály: Bálint Alajos, Csanád. Arad és Torontál k. e. e. vármegyék régészeti katasztere. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). p. 187. (1941)

Dr. Párducz Mihály: Die Siedlung und das Gräberfeld der Sarmatenzeit bei Földeák. (Tafeln XXV-XXXVI. und eine landkarte.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 102-107. (1941)

Dr. Párducz Mihály: Eine urzeitliche und sarmatenzeitliche Siedlung in Hódmezővásárhely-Kopáncs. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 178-179. (1941)

Dr. Párducz Mihály: Nagyfalusy Lajos S. J. Ógörögbetűs feliratok az alföldi sírleletekben. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 187-189. (1941)

Dr. Párducz Mihály: Szarmatakori telep és temető Földeákon. (XXV-XXXVI. tábla és egy térkép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 90-101. (1941)

Dr. Párducz Mihály: Ásatás Ószentivánon. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). p. 175. (1941)

Dr. Párducz Mihály: Őskori és szarmatakori telep Hódmezővásárhely-Kopáncson. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 176-177. (1941)

Dr. Széll Márta: Elpusztult falvak. XI-XVI. századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén. (XXXVIII-XL. tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 169-173. (1941)

E

Endrődi Sándor: A tenger csillaga : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. p. 181. (1941)

Eperjessy Kálmán: Gelei József : Merre haladjunk? : riadószó a nemzethez. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 37-38. (1941)

Erdődi József: Bárczi Géza : Magyar szófejtő szótár. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 279-280. (1941)

Evva Gabriella: Osváth Ferenc : A nagykőrösi református tanítóképző-intézet története : első rész : az intézet megalapításától a világháborúig, 1839-1914. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 39-41. (1941)

Evva Gabriella: Száz év előtti vita a nők művelődési és írói jogáért. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 68-74. (1941)

Eötvös Károly: Az utolsó Palásthy : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 4. pp. 159-162. (1941)

F

Faludi István: Ambrus Zoltán elbeszélő művészete. (1941)

Farkas Imre: Névtelen sír : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 8. p. 310. (1941)

Felvinczi Takács Zoltán: Kőrösi Csoma Sándor tragédiája. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 129-138. (1941)

Felvinczi Takács Zoltán: Kőrösi Csoma Sándor tragédiája : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 161-171. (1941)

Fodor Ödön: Ébren a magyar : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 6. pp. 242-243. (1941)

Foltiny István: Das bronzezeitliche Gräberfeld in Szőreg. (Tafeln I-XXIV. und eine Landkarte.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 68-89. (1941)

Foltiny István: A szőregi bronzkori temető. (I-XXIV. tábla és 1 térkép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 1-67. (1941)

Fáber József: A könyv bekötése : tanítás a polg. iskola II., III. osztályában, VI. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 232-235. (1941)

Fáber József: A könyv bekötése : tanítás a polgári iskola II. III. osztályában. V. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 149-153. (1941)

Fáber József: A könyv fűzése és bekötése : tanítás a polg. iskola II. III. osztályában. IV. Közlemény. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 49-51. (1941)

Fábián István: Zrinyi [!Zrínyi] és a magyar önismeret. In: Szellem és élet, (4) 4. pp. 215-222. (1941)

G

Gallé László: Színes rajzolás és szemléltetés a természetrajz órákon. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 75-81. (1941)

Gauder Andor: Az olasz ifjúság szervezete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 165-170. (1941)

Gergely Gergely: Irodalomtörténet a polgári iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 176-180. (1941)

Gunda Béla: Az erdélyi és moldvai kettős udvarok. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 153-156. (1941)

Gunda Béla: Az erdélyi és moldvai kettős udvarok II. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 218-222. (1941)

Gunda Béla: Louise Netoliczka: Die Siebenbürgisch-sächsische Volkskunst : Siebenbürgische Vierteljahrschrift : [könyvismertetés]. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 282-286. (1941)

Gunda Béla: A román pásztorkodás magyar kapcsolata. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 313-320. (1941)

Gyula diák : Anyaölben : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. p. 126. (1941)

Gyulai Pál: Tavaszi reggel : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. p. 94. (1941)

Gyulai Pál: A vén almafa : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. p. 94. (1941)

Géher Lajos: A mezőgazdasági népiskola fejlődése. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 125-128. (1941)

H

Halasi Kun Tibor: Attila és hunjai : szerkesztette: Németh Gyula : szerzők: Eckhardt Sándor, Fettich Nándor, Ligeti Lajos, Németh Gyula, Váczy Péter : [könyvismertetés]. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 28-31. (1941)

Halasy-Nagy József: A nemzetnevelő Széchenyi. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 196-204. (1941)

Hanzó Lajos: Az erdélyi szász önkormányzat kialakulása. (1941)

Harangodi Nagy András: Magyar álmok : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. pp. 179-180. (1941)

Hatz Ella and Szécsényi-Nagy László: Bestimmung des Inulins im Harn und mit Hilfe des Stufenphotometers. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 71-73. (1941)

Havas István: Hívogató : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. 92c. (1941)

Havas István: Október hatodikán : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 7. p. 280. (1941)

Havas István: Szebb jövendő : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 6. p. 222. (1941)

Havas István: Tavasz érkezése : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 2. p. 65. (1941)

Havas István: Tavaszi föld... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. p. 92. (1941)

Havas István: A mi kertünk : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. p. 93. (1941)

Heller Erik: Büntetőjogunk haladásának utja [útja]. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio juridico-politica, (15) 4. pp. 1-41. (1941)

Herczeg Ferenc: Az imakönyv : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 4. pp. 153-154. (1941)

Horger Antal: Eb ura fakó! In: Nép és Nyelv, (1). pp. 105-109. (1941)

Horger Antal: Gyertyán. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 10-13. (1941)

Horger Antal: Kalapter. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 241-242. (1941)

Horger Antal: Manci, Manyi. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 79-81. (1941)

Horger Antal: Pirít és társai. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 193-197. (1941)

Horger Antal: Pëlláti, Piláti, Pilát. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 115-116. (1941)

Horger Antal: Rács. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 146-148. (1941)

Horger Antal: Sipirc! In: Nép és Nyelv, (1). pp. 180-182. (1941)

Horger Antal: Szabó és varga. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 302-305. (1941)

Horger Antal: Sárga. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 340-343. (1941)

Hámori Artúr: Chronikus arzénmérgezés érdekes esetei : az arzénmérgezés megállapítása és gyógyítása. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-11. (1941)

Hámori Artúr: Die Wirkung hoher Temperaturen auf das Brückenzentrum. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 676-694. (1941)

Hámori Artúr: Hozzászólások a Magyar Belorvosok Egyesülete 1941-iki ülésén. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-4. (1941)

Hámori Artúr: Magas hőmérséklet hatása a légzés központi szabályozására. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-19. (1941)

Hámori Artúr: Zur Diagnostik und Therapie der chronischen Arsenvergiftung. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-8. (1941)

I

Implom József: Önképzőkör a polgári fiúiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 159-165. (1941)

Imre Sándor: Széchenyi szelleme. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 193-196. (1941)

J

Jankovits Miklós and Schneider Friedrich: Friedrich Schneider: Unterrichten und Erziehen als Beruf. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 158-161. (1941)

Jeges Sándor: Az arany : tanítás a polgári isk. IV. o.-ban. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 218-222. (1941)

Jeges Sándor: A drágakövek : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 141-145. (1941)

Jeges Sándor: A gyémánt : tanítás a polgári isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 40-44. (1941)

Juhász Béla: Dr. Kiss Tihamér László : A kátétanítás módszereinek történeti ismertetése. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 138-140. (1941)

Jánoska Tivadar: Komárnoky Gyula : Gyermekrajzról. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 143-144. (1941)

Jármai Vilmos: Der deutsche Volkserzieher : Vándorlás és utazás mint pedagógiai kötelezettség. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 85-87. (1941)

Jármai Vilmos: A szemléltetés a polgári iskolai német nyelvtanításban. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 202-209. (1941)

Jármai Vilmos: A szójegyzék vezetése. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 27-32. (1941)

Jármai Vilmos and Goethe Johann Wolfgang von: J. W. Goethe „Mignon" című költeményének tárgyalása. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 126-129. (1941)

Jókai Mór: A kis király beszélő babája : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 4. pp. 155-158. (1941)

K

K. Bedekovich Lajos: A XVII. század magyar történelmi eseményeinek ismertetése : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 120-126. (1941)

K. Nagy Sándor: Hol járnak a mi vándormadaraink? : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 10. pp. 396-399. (1941)

Kajdi László: Terjék László : Költői műfajok - szemelvényekben. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 135-136. (1941)

Karády István: Az alarm-reactio szerepe a tápszerallergia keletkezésében. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 3-11. (1941)

Karády István and Varga Sándor: A thyreotoxikus coma gyógyítása kéreghormonnal. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-5. (1941)

Karády Sándor: Role of "auto-antigens" in the pathogenesis of physical allergy. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-6. (1941)

Karády Sándor and Browne J. S. L.: Effect of histaminase treatment on histamine and anaphylactic shock in guinea pigs. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-6. (1941)

Karády Sándor and Browne J. S. L. and Selye H.: Effect of adrenal insufficiency on distribution of chlorides between plasma and erythrocytes. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-4. (1941)

Kelemen László: A szerződésen alapuló kötelem. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio juridico-politica, (16) 1. pp. 1-88. (1941)

Kemény Ferenc: Geopedagógia. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 259-261. (1941)

Kemény Gábor: Dr. Nógrády László emléke : a Magyar Gyermektanulmányi Társaság múltjából. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 109-114. (1941)

Kemény Gábor: Gyermek - és ifjúsági könyvtárak. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 150-158. (1941)

Kemény Gábor: Jan Lighart [! Ligthart] negyedszázados emlékezete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 42-43. (1941)

Kemény Gábor: Régiek mai szemmel : VII. : Arany János gyermekkora. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 253-259. (1941)

Kemény Gábor: Személyi lapok és - helyes kiválasztás : jegyzetek a Magyar Gyermektanulmányi Társaság ankétjához. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 62-67. (1941)

Kertész Manó: Jobbágy. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 263-266. (1941)

Kispál Magdolna: "Matematikai tehetségtelenség" - "jó nyelvérzék". In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 46. (1941)

Kiss István: A szülőföldismeret és falukutatás szerepe a népművelésben. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 50-55. (1941)

Kiss Katalin: Zolnai Béla : A magyar biedermeier. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 91-93. (1941)

Kiss Lajos: Urnasír Besenyődről. (XLII. tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 160-161. (1941)

Kiss Lajos: Urnengrab in Besenyőd. (Tafel XLII.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). p. 161. (1941)

Kiss Tihamér László: Gondolatok nemzetnevelésünk szervezéséről. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 114-122. (1941)

Kiss Árpád: A magyar nyelvi iskolai dolgozatok. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 232-237. (1941)

Kogutowicz Károly: A szegedi vadvízkatasztrófák. (1941)

Korányi András: Az intermedier vízanyagcseréről. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-6. (1941)

Korányi András: A gümős hashártyagyulladásról : újabb adatok a gümős hashártyagyulladás prognosisához. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-16. (1941)

Kováts Ferenc: 1480. X. 2. Mátyás Magyar- és Csehország királya céhszabályt ad a varsadi egyesült szűcs, nyereggyártó, fékcsináló és szíjártó társaságnak : magyar fordítás a XVII. századból. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 305-307. (1941)

Kováts Ferenc: Pápa városának jegyzőkönyveiből : Orsz. Lt. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 84-87. (1941)

Kováts József: A kereskedelmi középiskoláról. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 39. (1941)

Krammer Jenő: Imre Sándor : Széchenyi. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 269-271. (1941)

Krammer Jenő: Pozsonyi diák : beszámoló a pozsonyi Arany János és Móricz Zsigmond önképzőkör 1940-41. évi működéséről. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 187-188. (1941)

Krammer Jenő: Raj Ilona Mária : Alltagsleben in Gesprächen = Német beszélgetések : Benedict-Haas beszélgetési módszer. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 188-189. (1941)

Krammer Jenő: A nyelvtanítás problémái. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. p. 88. (1941)

Kresznerics Ferenc and Mészöly Gedeon: Kresznerics Ferenc filológyiai anekdotáiból. In: Nép és Nyelv, (1). p. 352. (1941)

Kristóf György: Dugonics András - Erdélyben. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 48-51. (1941)

Krix Márton: Az aránypár : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 214-218. (1941)

Krix Márton: Az osztás alapfogalmai. Osztás írásban egyjegyű osztóval : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 32-36. (1941)

Krix Márton: A mértékek összefoglalása : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 138-141. (1941)

Krix Márton and Matzkó Gyula: Matzkó Gyula: Fizika. Gyakorlati tanítások. II. rész. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 58-59. (1941)

Kókai Béla: Helyesírás és nyelvi magyarázat : II. osztály. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 7. pp. 271-272. (1941)

Kőhalmi Júlia: Gonosz János megjavul : [színdarab]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 4. pp. 166-176. (1941)

Kőhalmi Júlia: Imádság : karácsonyra : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 8. pp. 312-313. (1941)

Kőhalmi Júlia: Itt járt a Jézuska : [színdarab]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 9. pp. 354-364. (1941)

Kőhalmi Júlia: A karácsonyfa meséje : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 9. pp. 348-351. (1941)

L

Lampérth Géza: A Nemzetes Ur... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 7. pp. 266-267. (1941)

Lampérth Géza: Október hatodikán : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 7. p. 265. (1941)

Leszkay Irén Éva: Sorsdöntő órákban : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 6. p. 215. (1941)

Lévay József: Szabadság ünnepén : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 2. pp. 74-75. (1941)

M

M. G.: Nagy Miklós, Dombi Béla : Természettan a gimnázium és leánygimnázium III. o. számára. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. p. 285. (1941)

Madácsy László: Dr. Bakos József : Nyelvművelés a magyar nyelv középiskolai tanításában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 86-88. (1941)

Madácsy László: Dr. Zimándi Piusz : Magyar olvasmányok tárgyalása az alsó osztályokban. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. p. 282. (1941)

Makkai Ernő: Adalékok a magyar filozófia történetéhez : Pósaházi János. In: Szellem és élet, (5) 1. pp. 32-33. (1941)

Makra József: Látogassuk meg gólyáinkat! : földrajz a VI. osztályban. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 6. pp. 230-236. (1941)

Manga János: A menyhei szentiváni ének. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 349-352. (1941)

Marót Károly: A magyar "Szent-Iván" tanítása. In: Szellem és élet, (4) 4. pp. 203-214. (1941)

Matzkó Gyula: Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 175-176. (1941)

Matzkó Gyula: Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 255-256. (1941)

Matzkó Gyula: Osztályozási próba a természettanban. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 226-232. (1941)

Matzkó Gyula: Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 83-85. (1941)

Matzkó Gyula: Transzformátorok : tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 146-149. (1941)

Matzkó Gyula: A fényképezőgép és a fényképezés : (Tanítás a polgári iskola III. osztályában.). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 44-49. (1941)

Matzkó Gyula and Berg Pál: Berg Pál: Az angol középiskola. In: A cselekvés iskolája, (9). p. 64. (1941)

Matzkó Gyula and Csete Balázs: Csete Balázs: Az iskolám az én váram. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 66-67. (1941)

Matzkó Gyula and Szántó Lőrinc: Szántó Lőrinc: A magyar helyesírási-tanítás alapvetése. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 239-241. (1941)

Matzkó Gyula and Tóth Béla Zoltán: Tóth Béla Zoltán: A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 67-68. (1941)

Megyeri János: A szeszgyártás : tanítás a polg. iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 222-226. (1941)

Menyhárth Gáspár: A családfenntartás elve legujabb [legújabb] jogunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio juridico-politica, (15) 3. pp. 1-30. (1941)

Mezősi Károly: Koltai István : A csurgói m. kir. áll. tanítóképző-intézet története. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. p. 144. (1941)

Murányi József: Az értékelés problematikája. In: Szellem és élet, (5) 1. pp. 18-31. (1941)

Mészáros György: A nyugati peremmagyarság ifjai a pozsonyi szlovák egyetemen. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 47. (1941)

Mészáros György: A nyugati peremmagyarság kulturális élete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 15-19. (1941)

Mészáros György: A pozsonyi diákok szavalóversenye. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 95-96. (1941)

Mészöly Gedeon: Az "az a" hibás szórendje a zsidótörvény fejelésében. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 203-204. (1941)

Mészöly Gedeon: Az "ötödik hadosztály". In: Nép és Nyelv, (1). pp. 13-14. (1941)

Mészöly Gedeon: Az esküszik szó eredete. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 2-10. (1941)

Mészöly Gedeon: Civakodik, rágalmaz. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 298-302. (1941)

Mészöly Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift : aus dem XV, Jh. in der Münch. Staatsbibl. über das Leben der h. Margarete. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 250-251. (1941)

Mészöly Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift : aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über das Leben der Ungarischen Königstochter, der heil. Margarete : 1242-1270. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 63-64. (1941)

Mészöly Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift : aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über das Leben der heiligen Margarete : Fortsetzung. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 126-128. (1941)

Mészöly Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift : aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über das Leben der heiligen Margarete : Fortsetzung. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 215-218. (1941)

Mészöly Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über das Leben der heiligen Margarete : Fortsetzung. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 311-312. (1941)

Mészöly Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über des Leben der Ungarischen Königstochter, der heiligen Margareta. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 348-349. (1941)

Mészöly Gedeon: Gergely Pál: Székely világjárók : Bpest, 1940 : [könyvismertetés]. In: Nép és Nyelv, (1). p. 31. (1941)

Mészöly Gedeon: Mátyási József, volt helikoni részes-arató. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 321-339. (1941)

Mészöly Gedeon: Régieskedhetnémség. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 33-47. (1941)

Mészöly Gedeon: Szent István korában délmagyarországi ruménok, kopasz pele és szőrös móka. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 97-105. (1941)

Mészöly Gedeon: Szent István korában délmagyarországi ruménok, kopasz pele és szőrös móka : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 171-179. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla király leányának élete. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 18-23. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 52-58. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 184-188. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 81-84. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 117-118. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). p. 138. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 205-215. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 251-256. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 307-310. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 343-347. (1941)

Mészöly Gedeon: XVIII-ik századi őszi vadászataink verses emléke : solymászó erdélyi menyecskék. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 245-247. (1941)

Mészöly Gedeon: A kidei Hintó-mező nevének és a hinár szónak eredete. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 225-236. (1941)

Mészöly Gedeon: A tabajdi gatyás költő : rádióbeli fölolvasás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 65-79. (1941)

Mészöly Gedeon and Kniezsa István: Kodolányi János olyant mond, ami nincs : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 148-151. (1941)

Mészöly Gedeon and Kodolányi János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 110-115. (1941)

Mészöly Gedeon and Kodolányi János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 257-262. (1941)

Mészöly Gedeon and Kodolányi János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 289-297. (1941)

Mészöly Gedeon and Kodolányi János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 182-184. (1941)

Mészöly Gedeon and Kodolányi János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 197-199. (1941)

Mészöly Gedeon and Kodolányi János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 243-245. (1941)

Móra László: Az árvák álma : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 4. pp. 154-155. (1941)

Móra László: Az én testvéreim : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 1. p. 30. (1941)

Móra László: A Felvidék visszatért : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. p. 188. (1941)

Móra László: Karácsonykor : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 9. p. 345. (1941)

Móra László: Ünnepel a kertem : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 4. pp. 127-128. (1941)

Móra László: A szomorú kenyér : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. p. 181. (1941)

N

Noszlopi László and Harkai-Schiller Pál: Harkai-Schiller Pál: A lélektan feladata. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 155-157. (1941)

Nyíri Antal: Szörnyű. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 199-203. (1941)

Nyíri Antal: A 'vállal' jelentésű vádol, elvádol magyarázata. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 151-153. (1941)

Nyírő József: Ez már a nyár : [részlet, elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. pp. 116-118. (1941)

O

Ortutay Gyula: Kálmány Lajos és a modern néprajzi gyűjtés. In: Szellem és élet, (4) 4. pp. 192-202. (1941)

P

Patyi István: A hadiözvegy árvái : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 1. pp. 32-33. (1941)

Peller Károly: Mit akar a magyar közegészségügyi szolgálat? In: Gyakorlati pedagógia, (6) 4. pp. 162-166. (1941)

Petróczi Katalin: Mennyből az angyal... : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 9. pp. 343-345. (1941)

Petőfi Sándor: Csatadal : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 7. p. 286. (1941)

Petőfi Sándor: István öcsémhez : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. pp. 199-200. (1941)

Petőfi Sándor: Pusztán születtem : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 6. p. 225. (1941)

Petőfi Sándor: Szülőföldemen : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. pp. 204-205. (1941)

Petőfi Sándor: A téli esték : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 10. pp. 399-400. (1941)

Pénzes Zoltán: Imre Sándor : A gazdasági középiskolák része a köznevelésben. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 82-84. (1941)

Pósa Lajos: Anyám intése : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. p. 197. (1941)

Pósa Lajos: Az apa fiaihoz : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 7. pp. 264-265. (1941)

Pósa Lajos: Október hatodikán : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 7. p. 283. (1941)

Pósa Lajos: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. pp. 101-102. (1941)

R

Radványi Kálmán: Magyar te deum : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 4. pp. 152-153. (1941)

Radványi Kálmán: Édesanyám : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 4. pp. 131-132. (1941)

Radványi Sándor: Március : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 2. pp. 73-74. (1941)

Reviczky Gyula: Imakönyvem : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. pp. 202-203. (1941)

Rozgonyi Ilonka: Alkonyat az erdőben : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. 94c. (1941)

Rusznyák István: I. Vitakérdés : A hiányos és egyoldalú táplálkozás : referatum. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-23. (1941)

Rusznyák István: A gyakorló orvos vitaminproblémái. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 73-78. (1941)

Rusznyák István and Benkő András: Die Vitaminnatur der Flavone. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-5. (1941)

Rusznyák István and Benkő András: Experimental Vitamin P deficiency. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 25-26. (1941)

Rusznyák István and Benkő Sándor: Vitamin-e a citrin? In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 3-8. (1941)

Rusznyák István and Hatz Ella: Az aethylen hatása a keményítő- és pektinbontásra. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-8. (1941)

S

Sajó Sándor: Hit : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 7. p. 288. (1941)

Sajó Sándor: Hős diákok : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 2. pp. 87-88. (1941)

Sajó Sándor: Séta közben : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 7. p. 257. (1941)

Salamon József: Decemberre : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 9. p. 343. (1941)

Sas Ede: Melyiket a kilenc közül? : Jókai Mór elbeszélése alapján színre alkalmazta Sas Ede : [színdarab]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 8. pp. 319-326. (1941)

Schmidt Edith Erzsébet: Csató Pál : 1804-1841. (1941)

Seres Jolán: Rákóczi álma : [színdarab]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 1. pp. 36-40. (1941)

Soóky Erzsébet: Klinische Untersuchungen mit einem jodierten Cholinderivat, dem Sklerocholin-Bram. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 329-332. (1941)

Soóky Erzsébet: Vizsgálatok egy jódozott cholinszármazék (Sklerocholin-Bram) klinikai therapiás hatásáról. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-4. (1941)

Soóky Erzsébet: A pneumonia újabb chemotherapiája. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 1-4. (1941)

Szabolcska Mihály: Az akácfa : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. p. 121. (1941)

Szabó József: A jogászi gondolkodás bölcselete. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio juridico-politica, (16) 2. pp. 1-71. (1941)

Szacsvay Sándor and Mészöly Gedeon: Szacsvay (1752-1815) két erdélyi anekdotája. In: Nép és Nyelv, (1). p. 320. (1941)

Szalay István: Xylotomische Untersuchung des Holzes und der Holzkohlenreste der Ausgrabungen in Földeák aus den Früheisen- und Sarmatenzeit. (Tafel XLI.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 164-165. (1941)

Szalay István: A földeáki koravaskori és szarmatakori telep fa- és faszénmaradványainak xylotomiai vizsgálata. (XLI. tábla). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 162-164. (1941)

Szalay László: A testvérek : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 1. pp. 33-34. (1941)

Szalkai Zoltán: "Diák a Felvidékért". In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 46-47. (1941)

Szalkai Zoltán: Magyar hét. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 94-95. (1941)

Szalkai Zoltán: Megalakult a jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 46. (1941)

Szalkai Zoltán: A leventeképzés és az iskola. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 25-30. (1941)

Szalkai Zoltán: szerk. Buday Géza : Diákemlékkönyv. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 88-89. (1941)

Szemere Bertalan and Mészöly Gedeon: Szemere Bertalan szerelmes levelei. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 266-277. (1941)

Szenes Adolf: A Romániában maradt magyarok iskolái. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 161-169. (1941)

Szenes Adolf: A német hatosztályú Mittelschule (polgári iskola) új tanterve és utasításai. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 241-250. (1941)

Szenes Adolf: A romániai magyar felekezeti iskolák érettségi eredményei. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 68-77. (1941)

Szulik József: Estharangszónál : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 10. p. 403. (1941)

Szádeczky-Kardoss Samu: Walter Otto, handbuch der Archüologie, II-III. Lieferung. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 189-191. (1941)

Szádeczky-Kardoss Samu: Áttelepítés és eltelepedés a görögök történelmében : a történeti idők kezdetétől 362-ig Kr. e. (1941)

Szántó Lőrinc: Makkos Lajos: A magyar nyelvtan tanításának problémái. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 65-66. (1941)

Szántó Lőrinc: A következtető mondat : II. osztály. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 21-27. (1941)

Szántó Lőrinc: A mondat tárgya : I. osztály. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 114-120. (1941)

Szántó Lőrinc and Jankovits Miklós: Jankovits Miklós: A 6—10 éves gyermek nevelése. (A népiskolai növendék otthoni foglalkoztatása.). In: A cselekvés iskolája, (9). p. 57. (1941)

Szántó Lőrinc and Jankovits Miklós: Jankovits Miklós: A fővárosi nevelés mai feladatai. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 57-58. (1941)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: Kutyakaparó : III. osztály. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 194-202. (1941)

Szántó Lőrinc and Várkonyi Hildebrand Dezső: Várkonyi Hildebrand: A gyermekkor lélektana. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 52-53. (1941)

Szécsényi-Nagy László and Hatz Ella: Bestimmung der zirkulierenden Blutmenge mit Hilfe von Kohlenoxyd auf massanalytischem Wege. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1940-1941. pp. 108-112. (1941)

Sándor Ignác and Mészöly Gedeon: Székely csűrdöngölő. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 14-17. (1941)

Sárik Elek: Pedagógiai kérdések a Magyar Szemle legutóbbi három évfolyamában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 9-15. (1941)

Sík Sándor: Széchenyi emlékezete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 211-215. (1941)

T

Tamás József: A népművelés jövő útja. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 48. (1941)

Tarnavölgyi András: Szegények karácsonya : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 9. pp. 347-348. (1941)

Tavaszy Sándor: A természettudomány világnézeti jelentősége : ismeretkritikai vizsgálódás. In: Szellem és élet, (5) 1. pp. 6-17. (1941)

Terescsényi György: Tavasz : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. p. 95. (1941)

Terestyéni M. Ferenc: Megváltozott a gentleman fogalma? In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 22-25. (1941)

Tettamanti Béla: Az idegen nyelvi szóismeret vizsgálata. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 19-22. (1941)

Tettamanti Béla: Künkel Fritz ; ford. Vető Lajos : A közösség : a közösséglélektan alapfogalmai. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 33-35. (1941)

Tettamanti Béla: Mirkó János : Az alsófokú mezőgazdasági szakoktatás neveléstudományi kérdései. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 35. (1941)

Tonelli Sándor: Tisza István utolsó utja [útja!]. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio geographico-historica, (7) 2. pp. 65-145. (1941)

Tálasi Istvánné Varga Anna: Müllerslied : egy német népballada kistormási változata. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 139-146. (1941)

Tálasi Istvánné Varga Anna: Zum Wortschatz einer ungarländischen deutschen Siedlung : Kistormás, Komitat Tolna. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 23-28. (1941)

Tálasi Istvánné Varga Anna: Zum Wortschatz einer ungarländischen deutschen Siedlung : Kistormás, Komitat Tolna : Fortsetzung. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 58-62. (1941)

Tálasi Istvánné Varga Anna: Zum Wortschatz einer ungarländischen deutschen Siedlung : Kistormás, Komitat Tolna : Fortsetzung. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 93-96. (1941)

Tálasi Istvánné Varga Anna: Zum Wortschatz einer ungarländischen deutschen Siedlung : Kistormás, Komitat Tolna : Wörterverzeichnis aus der Mundart von Kistormás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 122-125. (1941)

Tóth Ervin: Az új olasz nőnevelés. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 109-113. (1941)

Tóth Ervin: Giuseppe Bottai iskolapolitikája : (Az olasz nemzetnevelés új útjai). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 189-194. (1941)

Tóth Kálmán: Előre! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. pp. 186-187. (1941)

Tóth Kálmán: Ki volt nagyobb? : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. pp. 206-207. (1941)

Tóth Tibor: A nevelés eszközeinek szerepe a népiskolai olvasmánytárgyalásban. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 180-183. (1941)

Tóth B. Zoltán: A gyermek és az irodalom : (Milyen hatással vannak a kalandos tárgyú könyvek és elbeszélések a 10—14 éves gyermekre?). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 13-21. (1941)

Tömörkény István: Fecskék : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. pp. 124-126. (1941)

Tömörkény István: Iskola a pusztán : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 10. pp. 393-396. (1941)

tb. : Dr. Loisch János : Kis német nyelvtan : rendszeres összefoglalás. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 32-33. (1941)

U

Udvarhelyi Károly: Ausztrália gazdasági élete, társadalmi és politikai viszonyai : (Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 209-214. (1941)

Udvarhelyi Károly: Dél-Európa. A Balkán-félsziget felszíne : (Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 36-40. (1941)

Udvarhelyi Károly: Svájc : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 129-138. (1941)

Udvarhelyi Károly and Eperjessy Kálmán: Eperjessy Kálmán: A magyar falu településtörténete. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 55-56. (1941)

Udvarhelyi Károly and Schilling Gábor: Schilling Gábor: Afrika gazdasági jelentősége. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 238-239. (1941)

Uherkovich Gábor: Az ostmarki pedagógiai intézmények és a Németbirodalom. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 190-192. (1941)

Uherkovich Gábor: Horvát Adolf : A Mecsekhegység és déli síkjának növényzete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. p. 283. (1941)

Uherkovich Gábor: A szaktárgyi formális képzés. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 171-173. (1941)

V

V. L.: Emberismeret. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 2. pp. 89-92. (1941)

Vajkai Aurél: Adatok a Veszprém vármegyei magyarság és németség teherhordozásához. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 88-92. (1941)

Vajkai Aurél: Dr. Gunda Béla: I. A gyüjtögető gazdálkodás ; 2. Az elvetett búzától a kenyérig : útmutató füzetek : [könyvismertetés]. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 119-121. (1941)

Vajkai Aurél: Fél Edit: Kocs 1936-ban : néprajzi monográfia : könyvismertetés. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 278-281. (1941)

Vajkai Aurél: Kiskamrás házak Dunántúl és a Székelyföldön. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 222-224. (1941)

Vajkai Aurél: Kékfestőminták elnevezései Gölnicbánya környékén. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 247-249. (1941)

Vajkai Aurél: Palotay Gertrud: Oszmán-török elemek a magyar hímzésban : Bibliotheca Humanitatis Historica : [könyvismertetés]. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 190-191. (1941)

Vajkai Aurél: Trink Orbán! In: Nép és Nyelv, (1). pp. 189-190. (1941)

Vajtai István: Kornis Gyula : Az irodalmi műveltség értéke. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. p. 136. (1941)

Vajtai István: Széchenyi és az igazi nemzeti megújhodás. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 204-210. (1941)

Vajtai István: Tettamanti Béla : A legszükségesebb német szavak és fordulatok : segédkönyv a középiskolai német nyelvtanításhoz. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 186-187. (1941)

Varga Lajos: Kisfiam esti imája : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 1. p. 35. (1941)

Vavrinecz Béla: Dr. Kurt Gauger : Begriff und Gestaltung des Unterrichtsfilms. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 283-284. (1941)

Vavrinecz Béla: Wieder György : E. Krieck népi-politikai neveléselmélete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 38-39. (1941)

Vicsay Lajos: Csatadal : szavaló-kar : Petőfi Sándor költeménye. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 2. pp. 79-80. (1941)

Vicsay Lajos: Korszerű nevelés a történettanításban. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 128-134. (1941)

Visy and Visy József and Németh Gyula and Marót Károly and Halasy-Nagy József and Tavaszy Sándor and Bartók György and Kornis Gyula: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (4) 4. pp. 238-254. (1941)

Visy József: Antikvitás és korunk. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 237-242. (1941)

Visy József: Bölcseleti közlemények : 6. sz. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 36-37. (1941)

Visy József: Dr. Magyar László : Játszva latinul. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 284-285. (1941)

Visy József: Halasy-Nagy József : Ember és világ. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. p. 135. (1941)

Visy József: Hankiss János : Ünnepnapok munkája. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 90-91. (1941)

Visy József: Megyer József : Piaristák. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 41. (1941)

Visy József: Schöpflin Aladár : Mikszáth Kálmán. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 142-143. (1941)

Visy József: Tóth Tihamér a diákok apostola. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 102-109. (1941)

Visy József: Éber Antal : Mire tanít Széchenyi? In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 271-274. (1941)

Visy József: A diák olvasmányai, a világnézet mérlegén. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 276-279. (1941)

Visy József and Gogolák L.: Gogolák L.: Pánszlávizmus. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 59-62. (1941)

Visy József and Plus S. J. and Uhl Antal: Plus-Uhl: Szemben az élettel. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 157-158. (1941)

Visy József and Schneider Friedrich and Dormúth A.: Schneider Fr.-Dormúth A.: Katolikus családi nevelés. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 236-238. (1941)

Vághy Rajmund: Az Ige testté lett... In: Gyakorlati pedagógia, (6) 10. pp. 367-369. (1941)

Vályi Nagy Géza: Kis madarat fogtam : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. p. 198. (1941)

Vályi Nagy Géza: Zöld vetés : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. p. 92. (1941)

Vályi Nagy Géza: A fák : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 3. pp. 95-96. (1941)

Várdótfalvi Salamon László: Zúg a Verhovina! : gyermekszíndarab március tizenötre három képben. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 2. pp. 81-87. (1941)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Harmadik közlemény.) : lelki konfliktus és kibontakozás. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 89-101. (1941)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Második közlemény) : lényegszemlélet. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 1-12. (1941)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Negyedik közlemény) : személyiségalakulás az ifjúkorban. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 177-189. (1941)

Várkonyi Hildebrand Dezső and Gelei József: Gelei József: Merre haladjunk? Riadó szó a nemzethez. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 154-155. (1941)

Vörösmarty Mihály: Magyarország címere : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. p. 193. (1941)

Vörösmarty Mihály: Szózat : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 5. pp. 207-208. (1941)

W

Wagner Ferenc: Dr. Verbényi László : A soproni rajziskola története, 1878—1909. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 141-142. (1941)

Wieder György: A Hitler Adolf-iskolák. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 189-190. (1941)

Wieder György: Ifj. Zibolen Endre : Szociális érés az iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 184-186. (1941)

Wieder György: Jankovits Miklós dr. : A fővárosi nevelés mai feladatai. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 30-32. (1941)

Wieder György: A német tanítóképzés reformja. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. p. 96. (1941)

X

X. Y. : A Régiségtudományi intézet személyzetének és külső munkatársainak régészeti munkássága 1941-ben. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (17). pp. 179-183. (1941)

Z

Z. J.: Még mindig... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 7. p. 264. (1941)

Zolnai Béla and Áprily Lajos and Ibsen Henrik: Áprily Peer Gynt-je. In: Szellem és élet, (5) 1. pp. 1-5. (1941)

Á

Ábrányi Emil: A magyar nyelv védelmében ; A magyar nyelv : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 4. pp. 132-133. (1941)

Ábrányi Kornél: Október 6. : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (6) 7. pp. 280-281. (1941)

É

Éber János: Irodalomtanítás és esztétikai nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 122-124. (1941)

Éber János: Néhány gondolat a magyar nyelvi írásbeli dolgozatokról. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 56-61. (1941)

This list was generated on 2023. december 3. 17:35:17 CET.