Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2001
Number of items: 24.

2001

Almási Tibor: A Szádeczky-Kardoss család Árpád-kori oklevelei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 63-72. (2001)

Balogh László: Mikor költözött Kötöny kun fejedelem Magyarországra? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 53-61. (2001)

Chemain Degrange Arlette: Törések és átalakulások: kérdések a frankofon irodalmak jövőjéről : az Észak-Dél tengely. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 27-35. (2001)

Cid Sylvain and Szász Géza: A "szociális munkások" szakmai képzése 1950 körül. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 91-95. (2001)

Escallier Robert: A marokkói népességvándorlási rendszer. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 5-25. (2001)

Guida Francesco and Mazzini Giuseppe: A nemzet eszméje és a nemzetiség kérdése Giuseppe Mazzini gondolkodásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 45-55. (2001)

Homonnai Sarolta: Egy bencés főpapi karrier : Szigfrid apát életútja (1300-as évek eleje-1365). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (115). pp. 55-65. (2001)

Kanyó Anna: A Marshall-terv hatása az olasz gazdaságra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 103-119. (2001)

Kristó Gyula: Tartományúri rezidenciák Magyarországon : (1301-1320). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (115). pp. 33-40. (2001)

Kristó Gyula and Anonymus : Anonymus a 9. századi Kárpát-medence bolgár fejedelmeiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 11-19. (2001)

Makk Ferenc: Etelköz - Mezopotámia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 31-40. (2001)

Olajos Teréz: Annales Alamannici a. 863: "gens Hunorum" : etelközi magyarok vagy avarok avagy bolgárok? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 5-10. (2001)

Petit Jacques-Guy and Howard John: A felvilágosodás árnyékában : John Howard és az európai börtönviszonyok 1780 körül. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 57-71. (2001)

Petitclerc Martin and Szász Géza: Politikatörténet és összehasonlító történettudomány : néhány elméletimódszertani kérdés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 97-101. (2001)

Piti Ferenc: "...de adventu regis Hungarie" : (Károly Róbert tervezett dalmáciai hadjáratáról az 1340. évi oklevelek tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (115). pp. 41-53. (2001)

Pomponi Francis: Összehasonlító elemzés Korzikáról és Szardíniáról a konzulátus idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 37-44. (2001)

Sebők Ferenc: Hadseregek Európában és Magyarországon a kései középkorban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 73-82. (2001)

Serfőző Zoltán: Az 1945-46. évi infláció és a Szociáldemokrata Párt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 83-94. (2001)

Szabados György: Egy Imre-kori adomány fennmaradásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (115). pp. 3-11. (2001)

Szajcsán Éva and Garašanin Ilija: Načertanije. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 73-90. (2001)

Tóth Ildikó: Adalékok a Valkó megyei oklevéladás kezdeteihez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (115). pp. 23-31. (2001)

Tóth Sándor László: Magyar törzsszövetségi méltóságok 870-950 között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 21-29. (2001)

Weisz Boglárka: Bars megye vámhelyei az Árpád-korban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (115). pp. 13-22. (2001)

Weisz Boglárka: II. András vámmentesség-adományai világiak számára. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 41-51. (2001)

This list was generated on 2023. szeptember 29. 08:53:00 CEST.