Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2018
Number of items: 48.

2018

A. Gergely, András: Meg-emlékeztető : a Kecskeméti Lapok helytörténeti rangja és piaca = Remembering : the ranks and market of ‘Kecskeméti Lapok’. In: Belvedere Meridionale, (30) 2. pp. 143-146. (2018)

Balog, Iván: Escape to football. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 211-215. (2018)

Balogh, Péter: Cooperation in conflict : investigating the patterns and outcomes of coalitions in the field of organized violence. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 108-123. (2018)

Balogh, Péter: Patterns of integration : a new model of social stratification. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 216-221. (2018)

Bognár, László: Új generáció és régi szerepek egy krónikás szemével : társadalmi elitek, királyi hatalom és generációváltás II. Richard idején Thomas Walsingham krónikájában = New generation and old roles through a chronicler’s eyes : social elites, royal power and generation changes during the age of Richard II in Thomas Walsingham’s chronicle. In: Belvedere Meridionale, (30) 2. pp. 31-44. (2018)

Boros, Lajos: Growth coalitions and the control of public space. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 124-140. (2018)

Dobák, Judit: The mental map of a rural (workers’) housing estate in Hungary : an urban anthropology research. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 141-159. (2018)

Dávid, Benjámin: Gyoma hõsi halottai az elsõ világháborúban. In: Belvedere Meridionale, (30) 1. pp. 21-34. (2018)

Erős, Barbara and Keresztes-Takács, Orsolya: A roma gyermeket örökbefogadó szülők roma identitásról alkotott képe = Roma identity perception of non-roma parents adopting Roma children. In: Belvedere Meridionale, (30) 3. pp. 33-54. (2018)

Fejős, Anna: Ki tanít? : roma pedagógusok vidéki oktatási terekben = Who teaches? : Roma professionals in rural educational spaces. In: Belvedere Meridionale, (30) 3. pp. 5-32. (2018)

Floutier, Jeremy: Az elsõ világháború veszteségei egy dél-franciaországi faluban: Saint Christol esete. In: Belvedere Meridionale, (30) 1. pp. 45-55. (2018)

Gausz, Ildikó: French tragedy in the Hungarian theatre : Dominique Gaspard’s Mercuriade (1605). In: Belvedere Meridionale, (30) 1. pp. 5-20. (2018)

Gergely, András: Szegedrõl Szegedre : review essay a valláskutatás és szakrális néprajz kiadványkörébõl = From Szeged to Szeged : a review essay. In: Belvedere Meridionale, (30) 1. pp. 172-188. (2018)

Gorcsa, Oszkár: Hadifoglyok és a Nagy Háború : hadifogság az Osztrák–Magyar Monarchiában. In: Belvedere Meridionale, (30) 1. pp. 56-76. (2018)

Gál, Judit: Iohannes Lucius és hagyatéka = Ivan Lucic-Lucius and his heritage. In: Belvedere Meridionale, (30) 1. pp. 114-126. (2018)

Halmágyi, Miklós: Emlékezés Makk Ferencre : in memoriam Ferenc Makk. In: Belvedere Meridionale, (30) 2. pp. 147-149. (2018)

Houtkamp, Christopher and Marácz, László: Are traditional minority languages a bench marking for the rights of migrant languages in the European Union? In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 40-60. (2018)

Illés, Barbara: A roma képzőművészet korunk modernitásának kontextusában : a jelenkor önreprezentációja = Roma art in the contemporary society. In: Belvedere Meridionale, (30) 3. pp. 92-104. (2018)

Jancsák, Csaba and Képíró, Ágnes and Kiss, Mária Rita and Kontár, Piroska and Szőnyi, Andrea: A holokauszt oktatása Kelet-Közép-Európában, középiskolában használatos tankönyvek tükrében = Teaching the holocaust in Central Eastern Europe, as it is reflected in secondary school textbooks. In: Belvedere Meridionale, (30) 2. pp. 119-142. (2018)

Kállai, Ernő: Iskolaigazgatók véleménye Nógrád megyéből = Opinions of school principals from Nógrád County. In: Belvedere Meridionale, (30) 3. pp. 141-150. (2018)

Kállai, Ernő: Romák a roma politikáról = Romas about the roma politics. In: Belvedere Meridionale, (30) 3. pp. 151-155. (2018)

Kállai, Ernő: A cigányok és a zene : a cigányzene és a zenész cigány fogalmának változása az elmúlt évszázadokban = The Gypsies and music : changes in the definition of the gypsy music and the gypsy musician in the past centuries. In: Belvedere Meridionale, (30) 3. pp. 120-141. (2018)

Kállai, Ernő: A roma polgárjogi mozgalom személyes története = Personal history of the Roma civil rights movement. In: Belvedere Meridionale, (30) 3. pp. 156-159. (2018)

Kósa, István and Ambrus, Zoltán and Zsigmond, Csilla and Bálint, Blanka and Ionescu, Manuela Manon: The impact of brand, sex, moment and distance of estimation on the speed perception of vehicles. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 191-202. (2018)

Kósa, Maja: The value structure of students of teacher education. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 225-227. (2018)

Kőrös, Ákos: Kiszombor veszteségei az elsõ világháborúban az anyakönyvi vizsgálatok alapján. In: Belvedere Meridionale, (30) 1. pp. 35-44. (2018)

Lakatos, Artúr: A mikrotörténelem módszertanáról = About the methodology of microhistory : Szijártó M. István (2014): A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. Budapest, L’Harmattan Kiadó. 272 o. In: Belvedere Meridionale, (30) 1. pp. 189-190. (2018)

Laki, Ildikó: Agglomeration issues in respect of Budapest. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 160-180. (2018)

Lengyel, Ádám: "Senkit sem hagyunk hátra!" : amerikai harci mentőakciók Szomáliában és Afganisztánban = "Leave no man behind" : combat rescue in Somalia and Afghanistan. In: Belvedere Meridionale, (30) 2. pp. 88-118. (2018)

Losoncz, Alpár: Karl Polanyi in the context of “non-death” of neoliberalism. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 5-18. (2018)

Marosvári, Attila: A nemzeti bizottságok Makón az 1956-os forradalom idején. In: Belvedere Meridionale, (30) 1. pp. 77-113. (2018)

Máté, Dezső: Roma generációk értékválasztásai és az LMBTQ = Value choices of the Roma generations and the LGBTQ. In: Belvedere Meridionale, (30) 3. pp. 55-70. (2018)

Nagy, Terézia: At the Southeastern end of Schengen : accepting refugees in Hungary in 2015’s refugees’ wave. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 61-82. (2018)

Oláh, András Pál: A Földközi-tengeri Szövetséges Légierõ Magyarországra vonatkozó felderítése, valamint a szövetséges légitámadások általános fotókiértékelése a II. világháború idején = The Mediterranean Allied Air Force’s Intelligence and the Photographic Interpretation of Allied Air Raids in World War 2. In: Belvedere Meridionale, (30) 1. pp. 146-168. (2018)

Oláh, András Pál: A magyarországi légiháború és a magyar zsidók deportálásának kapcsolatai a II. világháború idején = The connection between the deportation of Hungarian Jews and the air war over Hungary during World War 2. In: Belvedere Meridionale, (30) 2. pp. 69-87. (2018)

Ormos, Bálint: "Ezt a Gyönyör tervezte veled..." : a római villa művelődéstörténeti jelentősége Publius Papinius Statius költészetében = "Pleasure herself, her gentle hand, designed it with you,..." : the culture-historical importance of the Roman Villa in Publius Papinius Statius’s poetry. In: Belvedere Meridionale, (30) 2. pp. 5-30. (2018)

Ponyi, László: "Látszódik azokon a gyerekeken..." : roma közösségi házak szociokulturális tevékenységei = Socio-economic activities of Roma community houses. In: Belvedere Meridionale, (30) 3. pp. 71-91. (2018)

Pászka, Imre Ágoston: Maritime piracy as an international crime in the 21st century. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 96-107. (2018)

Rácz, Attila: Demographic picture of Hungarians in Transylvania : review. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 222-224. (2018)

Rácz, Attila: The effects of Hungarian Defence Forces (HDF) border security deployment on the civilian population’s subjective sense of security. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 83-95. (2018)

Szécsi, Gábor and Mák, Kornél: Publicity, communication and community in the information age. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 203-210. (2018)

Székely, Melinda: Előszó. In: Belvedere Meridionale, (31) 1. p. 5. (2018)

Szőts, Zoltán Oszkár: A Nagy Háború alulnézetbõl = The Great War from below : Völgyesi Zoltán (2016): Harctértõl a hátországig. Az elsõ világháború gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon a levéltári források tükrében. Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár – L’Harmattan Kiadó. 243 o. In: Belvedere Meridionale, (30) 1. pp. 169-171. (2018)

Sánta, Tamás: Integrációs dilemmák a magyarországi NEET populációval kapcsolatban = Integration dilemmas relating to the Hungarian NEET group. In: Belvedere Meridionale, (30) 1. pp. 127-145. (2018)

Sümegi, Zsuzsa: A resztoratív gyakorlatok szerepe a roma közösségek integrációjában = The role of restorative methods in Roma integration. In: Belvedere Meridionale, (30) 3. pp. 105-119. (2018)

Veres, Valér: Identity and social determinants of perceiving ethnic discrimination of Hungarians from Romania. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 19-39. (2018)

Veszprémy, László: "Sztálinista szélsőjobb" : a Lohamej Herut Jiszrael katonai tevékenysége és eszmei kötődései Palesztinában, 1940–1948 = "Stalinist Far-Right" : the military activity and ideological affiliations of Lohamey Herut Yisrael in Palestine, 1940–1948. In: Belvedere Meridionale, (30) 2. pp. 45-68. (2018)

Vincze, Anikó: Exploring the effect of different modes of ICT use on school performance including social background. In: Belvedere Meridionale, (30) 4. pp. 181-190. (2018)

This list was generated on 2020. október 30. 18:09:26 CET.