Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2013
Number of items: 62.

2013

Baranyi, Béla: Új kihívások egy kisváros interregionális kapcsolataiban a magyar-román határszélen : létavértesi esettanulmány. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 251-265. (2013)

Berde, Csaba: A vezetés új kihívásai a XXI. században. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 310-316. (2013)

Botos, Katalin: Fizetési mérleg: a gazdaságpolitika mostohagyereke. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 77-88. (2013)

Buday-Sántha, Attila: Dél-dunántúli régió helyzete, fejlesztési lehetősége. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 266-281. (2013)

Csath, Magdolna: Közép-Európa: élboly vagy periféria? : a versenyképesség és a társadalmi fejlődés alakulása a rendszerváltás után. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 102-124. (2013)

Csíky, Balázs: A magyarországi szélsőjobboldal és a katolikus egyház viszonya az 1930-as években. In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 79-89. (2013)

Csüllög, Gábor and Gulyás, László: A román állam területi kialakulásának története : III. Románia és az első világháború 1914—1918. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 177-185. (2013)

Fizel, Natasa: Felsőoktatás-politika a Horthy-korszakban. In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 70-78. (2013)

Fizel, Natasa: S. Pallós Piroska: Leghőbb vágyam Fiúméba kerülni... Magyar iskolák Fiúméban. Dávid Kiadó, Kaposvár, 2012. 346. o. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 216-217. (2013)

Frisnyák, Sándor: Tájhasználat és gazdasági térszervezés a középkori Magyarországon. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 168-179. (2013)

Gerő, András: Birodalom gyarmat nélkül. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 39-48. (2013)

Giczi, Zsolt: Katolikusok és protestánsok együttműködése a keresztény-nemzeti Magyarországért : az 1910-es és 1920-as évek fordulóján. In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 58-69. (2013)

Glatz, Ferenc: Az európai társadalmi változások néhány új vonása (1960-2010) : megfontolások a délkelet-európai kutatások programalkotói számára. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 7-12. (2013)

Gulyás, László: Beszámoló A VI. Régiók A Kárpát-Medencén Innen És Túl Nemzetközi Tudományos Konferenciáról. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. 218. p. (2013)

Gulyás, László: Beszámoló a II. Újragondolt Negyedszázad. Tudományos konferencia a Horthy-korszakról. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. 219. p. (2013)

Gulyás, László: Előszó. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. p. 5. (2013)

Gulyás, László: Szakály Sándor : Trianon, honvédség, háború, sport. Válogatott írások Magyarország XX. századi történelméről. Kárpátia Stúdió, Budapest, 2013. In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 174-175. (2013)

Gulyás, László and Csüllög, Gábor: A román állam területi kialakulásának története II. : a Román Királyság kikiáltásától (1881) az első világháború kitöréséig (1914). In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 138-149. (2013)

Gulyás, László and Fazekas, Anita: Az e-HRM megjelenése, avagy a humán erőforrás menedzsment fejlődésének hetedik szakasza. In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 165-173. (2013)

Gyökér, Irén and Finna, Henrietta: Humán tőke és nemzetközi karrierek. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 205-215. (2013)

Gál, Zoltán: A régiók és az állam konfliktusai az innovációs kormányzásban : az innováció központi és regionális irányítása Magyarországon. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 294-309. (2013)

Hajdú, Zoltán: Fiume 1868-1918: Erisz almája, avagy lebegő gyöngyszem Szent István koronáján? In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 7-14. (2013)

Hajdú, Zoltán: Új térközösségi kategóriák keresése Magyarországon a II. világháború befejezésének és az újjárendeződés megindulásának időszakában : 1944-1947. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 125-137. (2013)

Horváth, Gyula: A kelet-közép-európai területi fejlődés két komponenséről. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 200-209. (2013)

Horváth, Péter: A határon átnyúló együttműködések új lehetőségei és szerepük a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásában. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 317-324. (2013)

Horváth, Sarolta Noémi: Nagyvárosi régiók fejlesztésének tendenciái a visegrádi országokban. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 132-141. (2013)

Juhász, Krisztina: Kelet-Közép-Európa országainak versenyképessége. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 155-162. (2013)

Kaposi, Zoltán: Egy szlavóniai nagybirtok gazdasági vonatkozásai : 18-19. század. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 64-76. (2013)

Kaposi, Zoltán: Pécs iparának változásai az 1950-es években. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 89-101. (2013)

Keresztes, Gábor and Székely, Csaba: Az innovációs tevékenység mérési módjai és Magyarország innovációs teljesítménye nemzetközi összehasonlításban. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 282-293. (2013)

Kiss, Gábor Ferenc: A Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatainak alkalmazása 1938-1941. In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 116-124. (2013)

Koudela, Pál: Selmecbánya helyi és regionális szerepe a magyar gazdaságban a 19-20. században. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 186-193. (2013)

Kupa, László: Hány szlovák nemzetiségű gyógyszerész élt a tatárjárás idején Magyarországon? : adalékok Bibó István Közép-Európa képéhez. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 13-27. (2013)

Kókai, Sándor: Etnicitás és kulturalizmus a Bánságban : 1910. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 180-199. (2013)

Kókai, Sándor: A bánsági horvátok néhány etnikai-társadalmi jellemzője és sajátossága. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 94-108. (2013)

Lengyel, Imre: A területi különbségek hazai alakulásának kulcsmomentumai. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 227-237. (2013)

Lőrinczné Bencze, Edit: Decentralizáció és regionalitás a horvát uniós csatlakozás árnyékában. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 109-119. (2013)

Majdán, János: A fiumei vasút kiépülése és annak város alatti szakasza. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 39-46. (2013)

Majoros, István: Politikai modernizáció az Oszmán Birodalomban : 1774-1914. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 28-38. (2013)

Makkai, Béla: Horvátország és Fiume a dualista korszak magyar nemzetpolitikai törekvéseiben. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 15-26. (2013)

Miklós, Péter: Az apostoli királyság és a protestáns kormányzó : Horthy Miklós és a katolikus főpapok. In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 51-57. (2013)

Molnár, Gábor: Beszámoló a Lóczy Lajos Emlékkonferenciáról. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. 220. p. (2013)

Nagy, Miklós Mihály: Horthy Miklós, a tengerész : az első világháborús évek, 1914-1918. In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 39-50. (2013)

Nagy, Miklós Mihály: Magyar kikötőváros a térben : Fiume és földrajzi funkciói. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 27-38. (2013)

Olasz, Lajos: Zászlódiplomácia -1941 : az 1849-ben orosz kézre került honvédzászlók visszaadása. In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 90-103. (2013)

Pap, Norbert and Kitanics, Máté: Montenegró és Európa – az integrációs folyamat kérdőjelei. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 163-176. (2013)

Pintér, István: A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg harcai 1942-43-ban : Vázlatos áttekintés. In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 125-135. (2013)

Páger, Balázs: Innovációs rendszerek a közép-európai nem nagyvárosi térségekben: A Dél-dunántúli régió példája. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 142-154. (2013)

Rechnitzer, János: Adalékok Kelet-Közép-Európa térszerkezetének felrajzolásához. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 238-250. (2013)

Simonné Pallós, Piroska: Támadás Fiume autonómiája ellen : a fiumei Közigazgatási Bizottság 1897. évről készült jelentése nyomán. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 47-54. (2013)

Suba, János: A Határőrvidék alakulatainak betagolódása az osztrák-magyar haderő területi struktúrájába 1872-1883. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 77-93. (2013)

Suba, János: A „visszatért" területek katonai közigazgatása (1938-1941). In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 136-148. (2013)

Szilágyi, István: Nemzeti kisebbség és autonómia kérdés a Kárpát-medencében. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 49-63. (2013)

Szávai, Ferenc: Adalékok a magyar-német gazdasági kapcsolatok történetéhez, különös tekintettel a győri program megvalósítására. In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 151-164. (2013)

Szávai, Ferenc: A Bécsi Megállapodás - 2001. június 29. : Jugoszlávia szétesésének pillanata. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 64-76. (2013)

Szávai, Ferenc: Vegyes választott döntőbíróságok : Fiume területén keletkezett pénzügyi kérdések rendezése. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 55-63. (2013)

Süli-Zakar, István: A cigányság integrációjának szociálgeográfiai követelményei. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 150-167. (2013)

Varga, Attila and Horváth, Márton: Az egyetemi szabadalmaztatás intézményi és regionális befolyásoló tényezői Európában. In: Közép-európai közlemények, (6) 1-2. pp. 210-226. (2013)

Vizi, László Tamás: „Hiszem és remélem, hogy...hamarosan visszatérhet a régi barátság és megértés" : Horthy Miklós mohácsi beszéde és a szerb orientáció alternatívája a magyar külpolitikában. In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 7-38. (2013)

Vizi, László Tamás: „Trianon teóriájánál... rosszabb Trianon praxisa" : a békediktátum tizedik évfordulójára - 1930. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 120-131. (2013)

Zachar, Péter Krisztián: A liberális gazdaságszervezés alternatívái Közép-Európában a két világháború között. In: Közép-európai közlemények, (6) 3. pp. 194-204. (2013)

Zeman, Ferenc: A hódmezővásárhelyi országgyűlési képviselő-választások 1926-ban. In: Közép-európai közlemények, (6) 4. pp. 104-115. (2013)

This list was generated on 2020. október 1. 15:02:23 CEST.