Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2014
Number of items: 55.

2014

2. Adatbank a VIKEK tevékenységéről. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 19-139. (2014)

Andrási, Dorottya: A Fiuméra vonatkozó autonómia terjedelme és intézményei az 1868-as magyar-horvát kiegyezést követően (1868-1883). Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 142-153. (2014)

Bacsa, Beatrix and M. Császár, Zsuzsanna: Reiszlamizációs folyamatok a Balkánon, különös tekintettel Bulgáriára. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 19-28. (2014)

Bali, Lóránt: A fiumei kikötő változó szerepe a magyar viszonyrendszerben, különös tekintettel a Trianon utáni agrárexportra. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 154-162. (2014)

Bali, Lóránt and Pap, Norbert: A magyar „Fiume és Adria kutatás" néhány történeti aspektusa, különös tekintettel Havass Rezső munkásságára. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 87-92. (2014)

Barancsuk, János: Kapcsolat és különállás : a gazdasági gondolkodás mintázatai és megjelenésük Kautz műveiben. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 65-78. (2014)

Barancsuk, János: Merkantilista csírák Bethlen tündérkertjében : a fejedelmi hatalom gondolati "externáliái". Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 154-162. (2014)

Baranyi, Béla: A határ menti szerep újraértelmezése Trianon után. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 50-64. (2014)

Csüllög, Gábor and Gulyás, László: A Török Birodalom balkáni területi rendszere. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 29-37. (2014)

Dajnoki, Krisztina: HR sajátosságok feltárása vezetői mélyinterjúk alapján megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató szevezeteknél. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 185-195. (2014)

Dusek, Tamás: Beszámoló a „KVANTITATÍV FORRADALMAK A TERÜLETI KUTATÁSBAN - EGYKOR ÉS MA, KÜLFÖLDÖN ÉS IDEHAZA" című vitaülésről. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 217-220. (2014)

Elekes, Edit: Szervezetfejlesztés lehetőségei egy konkrét államigazgatási szervnél, egy felmérés eredményei alapján. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 114-125. (2014)

Farkas, Máté and Szabó, Pál: Regionális térszerkezeti sajátosságok Kelet-Közép-Európában és országaiban. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 120-132. (2014)

Gulyás, László: Beszámoló a V. Több Nemzetiségű Államok Keletkezése és Felbomlása Közép-Európában Nemzetközi tudományos konferenciáról. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 139-141. (2014)

Gulyás, László: Beszámoló a VI. Régiótörténeti Kutatások Konferencia Partium, Bánság, Székelyföld és Erdély mint történelmi régiók konferenciáról. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 146-147. (2014)

Gulyás, László: Beszámoló a VII. Régiók a Kárpát-Medencén Innen és Túl Nemzetközi Tudományos Konferenciáról. Közép-európai közlemények, (7) 1. p. 142. (2014)

Gulyás, László: „Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege" Beszámoló a avagy Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006-2014 : bevezető. Közép-európai közlemények, (7) 2. p. 9. (2014)

Gulyás, László: [Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására] 1. Vezetői összefoglaló : tevékenységeink bemutatása. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 11-18. (2014)

Gulyás, László: A felnőttképzés jellemzői II. rész : A képzés és fejlesztés vállalaton belüli módszerei. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 196-213. (2014)

Gulyás, László: A felnőttképzés jellemzői. 1. rész : a képzés és fejlesztés "házon kívüli" módszerei. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 251-260. (2014)

Hajdú, Zoltán: A Török Birodalom megítélésének változásai a magyar földrajzi-államismereti irodalomban a XIX. századtól a felbomlásáig. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 5-11. (2014)

Hajdú, Zoltán: A közigazgatási térszervezési teleszkóp és területszervezési reformviták Romániában az ország európai uniós csatlakozása (2007) óta. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 33-40. (2014)

Juhász, Csilla: Az y-generáció elvárásai, kommunikációja egy debreceni szervezetnél. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 221-226. (2014)

Kaposi, Zoltán: Föld és hatalom. A herceg Esterházy család uradalmainak változásai : 17-20. század. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 141-153. (2014)

Kaposi, Zoltán: A városgazdálkodás modelljei. Nagykanizsa város gazdasági működése (1850-1914). Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 103-113. (2014)

Keczer, Gabriella: Beszámoló a 3. "Taylor" Vezetéstudományi Konferenciáról. Közép-európai közlemények, (7) 1. p. 143. (2014)

Keczer, Gabriella: A visegrádi országok felsőoktatásának jellemzői. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 172-184. (2014)

Kordé, Zoltán: A felnőtt- és szakképzés történetének kutatása elméleti és módszertani kérdések. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 242-250. (2014)

Koudela, Pál: A kivándorlás és jólét összefüggése hazánkban az első világháború előtt és után. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 79-89. (2014)

Kókai, Sándor: A Bánság népessége a 18. században. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 90-98. (2014)

Kókai, Sándor: A Bánság és a Balkán gazdasági kapcsolatrendszere a XX. század elején. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 52-61. (2014)

Kókai, Sándor: Trianon hatása a Bánság városhálózatára. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 181-193. (2014)

Lakatos, Artur: Az Antonescu-kormány első lépései magyar diplomáciai jelentések tükrében. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 213-220. (2014)

Láczay, Magdolna: A társadalmi tradíció és progresszió folyamatainak kapcsolódása az északkeleti régió vállalkozásaiban. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 93-102. (2014)

Lőrinczné Bencze, Edit: A versenyképesség és a jól-lét percepciói a Nyugat-Balkán államaiban a válság tükrében. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 163-172. (2014)

Makkai, Béla: A balkáni "lőporos hordó" izzó kanóca : Bosznia-hercegovinai konfliktus-leltár a világháború előestéjén. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 7-16. (2014)

Miklós, Péter: Beszámoló a III. Újragondolt Negyedszázad Nemzetközi tudományos konferencia a Horthy-korszakról : Miklós Péter. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 144-145. (2014)

Miklós, Péter: A legitimista, a monarchista és a republikánus. Adalékok Mindszenty bíboros, Hamvas püspök és Balogh páter kapcsolatához 1946-ból. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 194-198. (2014)

Mohácsi, Márta: Tanulás és versenyképesség regionális megközelítésben. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 173-180. (2014)

Nagy, Imre Gábor: Kaposi Zoltán (szerk.): Nagykanizsa városi monográfia III. (1850-1945). Nagykanizsa 2014 : [könyvismertetés]. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 261-264. (2014)

Nagy, Miklós Mihály: Az első világháború a térben. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 62-70. (2014)

Namal, Yücel: According to the Turkish archive resources: helps of Hungarians to the ottoman redcrescent association during the First World War : Yücel Namal. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 126-135. (2014)

Németh, Ádám: A litván-lengyel-fehérorosz etnikai kontaktzóna megjelenése az első világháború előtti térképeken. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 71-86. (2014)

Orosz, László: A két világháború közötti német történettudomány közelítése Köztes-Európa népeinek vizsgálatához. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 99-106. (2014)

Pongrácz, Attila: A duális szakképzés gyakorlata győri autóipari vállalatoknál. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 227-241. (2014)

Simonné Pallós, Piroska: Szándékok, koncepciók az oktatás megreformálására az Oszmán Birodalomban 1839-1918. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 12-18. (2014)

Stausz, Péter: A modern termelésirányítás nyugati modelljeinek magyar recepciója 1945 előtt. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 163-171. (2014)

Suba, János: Csehszlovákia „katonapolitikai" helyzete és az országerődítés 1918-1938. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 107-119. (2014)

Suba, János: A Partium ábrázolása a történelmi atlaszokban. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 41-49. (2014)

Szekrényes, Éva: Az európai parlamenti választások eredményei, az újonnan megválasztott Európai Parlament megalakulása. Közép-európai közlemények, (7) 2. pp. 199-212. (2014)

Szűts, Zoltán: Ujvári Gábor: Kulturális hídfőállások. A külföldi intézetek, tanszékek és lektorátusok szerepe a magyar kulturális külpolitika történetében I. kötet: A világháború előtti időszak és a berlini mintaintézetek : Budapest, Ráció Kiadó, 2013. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 214-216. (2014)

Süli-Zakar, István and Szilágyi, Ferenc: A partiumi autonómia történelmi és társadalomföldrajzi alapjai. Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 17-32. (2014)

Tóth, Imre: Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 1. : Attraktor, Máriabesnyő, 2012 : az első évek 1919-1924. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 136-138. (2014)

Weber, Erika: A mezőgazdasági munkaerő változása (a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl összehasonlítása). Közép-európai közlemények, (7) 3-4. pp. 133-141. (2014)

Zeman, Ferenc: A hódmezővásárhelyi országgyűlési képviselőválasztások 1939-ben. Közép-európai közlemények, (7) 1. pp. 38-51. (2014)

This list was generated on 2020. február 23. 15:58:23 CET.