Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2015
Number of items: 68.

2015

Bali, Lóránt: A Rijeka-Koper dichotómia sajátosságai a magyar agrárexportot illetően a Rail Cargo Hungária Zrt. tevékenysége példáján. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 59-64. (2015)

Barancsuk, János: A Preobrazsenszkij-Buharin vita ürügyén egy kikényszerített fázisátmenet szcenáriói. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 89-100. (2015)

Berde, Csaba and Móré, Mariann: Intézményi menedzsment : az egyetemi vezetés sajátosságai. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 158-167. (2015)

Botos, Katalin and Nógrádi, Tamás: A visegrádi országok és a 2008-as válság. Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 137-150. (2015)

Bácsné Bába, Éva: Sportszervezetek működési kereteinek változása. Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 151-161. (2015)

Csehné Papp, Imola: Tudományos irányítás(?) a nők és férfiak időfelhasználásában. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 189-196. (2015)

Dusek, Tamás: A lakókörnyezeti biztonságérzet településtípusok szerinti különbsége Magyarországon. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 101-109. (2015)

Döbör, András: Vizi László Tamás: "Kövesd példájokat vitéz eleidnek..." : A magyar nemesi felkelés a francia háborúk időszakában, különös tekintettel Székesfehérvár és Fejér vármegye inszurrekciós szerepére. Székesfehérvár, Városi Levéltár és Kutatóintézet, 2014. 300. p. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 168-170. (2015)

Erdősi, Ferenc: A megkésett nagyszabású vasúthálózat-bővítés politikai okai Kelet-Közép-Európa két államában. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 5-27. (2015)

Fazekas, Nikolett and Fábián, Attila: A versenyképesség kulturális és humán aspektusai. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 28-39. (2015)

Frisnyák, Sándor: A Kárpát-medence tájhasználati rendszere a 18. században. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 80-88. (2015)

Gazdag, Ferenc: Cél vagy eszköz? : a magyar EU-tagság néhány tapasztalata. Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 110-128. (2015)

Gergely, Éva and Nagy, Richárd: Gazdasági szakos hallgatók tanulási motivációjának és személyes kompetenciáinak vizsgálata. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 197-205. (2015)

Gulyás, László: Beneš 1931. évi terve és a magyar külpolitika válasza. Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 101-109. (2015)

Gulyás, László: Beszámoló a V. Taylor vezetéstudományi konferenciáról. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 175-178. (2015)

Gulyás, László: Beszámoló a VII. több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában Nemzetközi tudományos konferenciáról. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 214-215. (2015)

Gulyás, László: A magyar revízió és Burgenland kérdése. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 96-106. (2015)

Hajdú, Zoltán: Birodalmak, szövetségi rendszerek, avagy integrációk épültek Köztes-Európában 1914-2004 között? : történeti-politikai füldrajzi esszévázlat. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 30-39. (2015)

Hamerli, Petra: A belső macedón forradalmi szervezet (VMRO), Magyarország és Olaszország a két világháború között. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 140-153. (2015)

Horváth, Péter: Az Európai Unió kohéziós politikája a kulturális örökségvédelem, és hagyományápolás terén Közép-Kelet Európában. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 133-140. (2015)

Horváth, Péter: A népi kultúra kohéziós szerepe az interregionális kapcsolatok erősítésében. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 62-70. (2015)

Imre, Lászlóné: Majdán János: A közlekedés története Magyarországon (1700-2000) : Pécs. Pro Pannónia Kiadó. 2014. Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 162-164. (2015)

Kaposi, Zoltán: A 19. század végi agrárválság hatásai a Dél-dunántúli régió uradalmi gazdálkodására. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 81-93. (2015)

Keczer, Gabriella: Felsőoktatás Kínában 1. : irányváltások és reformok Konfuciusztól a tömegoktatásig. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 157-164. (2015)

Koudela, Pál: Regionális fejlettségi különbségek összefüggése a kivándorlás lehetséges gazdasági hatásaival. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 40-48. (2015)

Koudela, Pál: Rettegés a tradíciótól : Magyarország viszonya a protokollhoz. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 110-120. (2015)

Kutasiné Nagy, Irén and Harsányi, Endre: A határmentiség regionális sajátosságainak vizsgálata Románia Észak-nyugati fejlesztési régiójában, különös tekintettel Bihar megyére. Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 129-136. (2015)

Kókai, Sándor: Adalékok a zsidó népesség társadalmi-gazdasági szerepéhez a dualizmuskori Bánságban. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 94-104. (2015)

Kókai, Sándor: A Bánság roma népességének néhány jellemzője. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 65-79. (2015)

Lakatos, Artur: Berzeviczy Albert: „Az ország belepusztul ebbe a háborúba" : Berzeviczy Albert kiadatlan naplója (1914-1920). Komp-press Kiadó, Korunk, Kolozsvár, 2014. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 167-168. (2015)

Lakatos, Artur: Dombrády Lóránd: A legfelsőbb hadúr és hadserege. Kairosz Kiadó, Budapest, 2012. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 206-207. (2015)

Lakatos, Artur: A szimbolikus terek változása Kolozsváron : 1945-1967. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 121-134. (2015)

Láczay, Magdolna: A vezetés funkcióinak és feladatainak értelmezése az új menedzsment irányzatokban. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 150-157. (2015)

Lőrinczné Bencze, Edit: Elnökválasztás Horvátországban : a változás győzelme. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 166-177. (2015)

Majoros, István: Az első világháború következményei Közép-Európában. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 20-29. (2015)

Miklós, Péter: A főrabbi vagy a plébános? : Kecskeméti Ármin és Juhász Kálmán magántanári habilitációs eljárásáról. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 107-115. (2015)

Mohácsi, Márta: Innovációmenedzsment az oktatási és gazdasági folyamatokban. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 150-156. (2015)

Murádin, János Kristóf: Város a megszállt országban : Kolozsvár az 1944-es német bevonulás után. Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 62-76. (2015)

Murádin, János Kristóf: A kényelmetlen nagyúr : gróf Bánffy Miklós helye és szerepe a magyar politikai életben 1940 és 1944 között. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 5-20. (2015)

Nagy, László: Mozaikok a pécsi vasútigazgatás 100 éves történetéből Szerkesztette: Imre Lászlóné és Majdán János : MÁV Pécs, 2013. Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 165-166. (2015)

Nagy, Miklós Mihály: Fischer Ferenc: A „háború utáni háború" 1919-1933 : A Versailles-i szerződés kijátszása ; A weimari Németország haditengerészeti, légi és katonai aktivitása Ibero-Amerika országaiban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2014, 576 p. + 32 t. ISBN 978-615-5376-52-8. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 169-172. (2015)

Nagy, Miklós Mihály: Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 2., A húszas évek második fele 1924-1931. Máriabesnyő, Attraktor Kft., 2013. 199 p. ISBN 978- 615-5257-09. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 210-213. (2015)

Nagy, Miklós Mihály: Magyar államtér és külpolitikai kényszer. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 81-95. (2015)

Nagy, Miklós Mihály: Parancsnoki hiba vagy katonai kényszer? : az Osztrák-Magyar Monarchia Szerbia elleni, 1914. évi hadjárata kudarcainak kérdései. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 5-19. (2015)

Nagy, Miklós Mihály: Államterek és Köztes-Európa. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 49-61. (2015)

Olasz, Lajos: Horthy kormányzó németországi látogatása 1938 augusztusában. Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 18-33. (2015)

Olasz, Lajos: A kormányzó utódlásának kérdése a Horthy-korszakban. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 32-46. (2015)

Orosz, László: Adalékok a német "völkisch" történetszemlélet fogadtatásához a Horthy-korszak Magyarországán. Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 34-48. (2015)

Orosz, László: A Müncheni Südost-Institut létrehozása és első éveinek magyar kapcsolatai. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 71-80. (2015)

Orosz, László: A Müncheni Südost-Institut tevékenysége és tudománypolitikai helyzete a 30-as évek közepétől a II. világháborús összeomlásig. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 21-31. (2015)

Sarnyai, Csaba Máté: Az erdélyi magyar felekezeti oktatási intézmények helyzetének fő vonásai az 1920-as években. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 105-120. (2015)

Schlett, András: Hitelexpanzió, válság és válságkezelés a Horthy-korszakban. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 61-80. (2015)

Strausz, Péter: Zachar Péter Krisztián: Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek Európában a két világháború között. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2015. Terjedelem: 345 oldal. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 165-166. (2015)

Suba, János: Határvédelem megszervezése a visszatért Erdélyben : 1940-1944. Közép-európai közlemények, (8) 2. pp. 135-149. (2015)

Suba, János: A Nemzeti Hadsereg csendőralakulatai : 1919-1921. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 47-60. (2015)

Suba, János: Utazás az első világháború alatt. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 40-58. (2015)

Suba, János: A déli határszakasz határőrizete a két világháború között. Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 49-61. (2015)

Szabó, Ferenc: A finanszírozási feltételek hiányának hatásai magyarországi hulladékgazdálkodási politika implementációjára. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 121-132. (2015)

Szávai, Ferenc: Német gazdasági előretörés a Südostraumban az 1930-40-es években. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 128-139. (2015)

Szávai, Ferenc: A német kisebbség helyzete a Horthy-korszakban. Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 5-17. (2015)

Szügyi, Éva: Régiók és regionális egyenlő(tlen)ségek Szerbiában. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 141-149. (2015)

Tóth, Imre: Kánya Kálmán külpolitikai szemlélete (1920-1933). Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 92-100. (2015)

Vizi, László Tamás: AZ Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között 1921-ben megkötött békeszerződés. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 116-127. (2015)

Vizi, László Tamás: Beszámoló : az Olaszország hadba lépésének 100. évfordulója alkalmából rendezett székesfehérvári nemzetközi konferenciáról. Közép-európai közlemények, (8) 3. pp. 173-174. (2015)

Vizi, László Tamás: A magyar külpolitika válságkezelő kísérletei a nagy gazdasági világválság idején Bethlen István és Károlyi Gyula kormányai alatt (1929-1932). Közép-európai közlemények, (8) 1. pp. 77-91. (2015)

Zachar, Péter Krisztián: Új Duna-menti Föderáció? : A DCCA mint Köztes-Európa integrációjának fejlesztője a 21. század hajnalán. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 178-188. (2015)

Zeman, Ferenc: A Hódmezővásárhelyi országgyűlési képviselőválasztás 1935-ben. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 154-165. (2015)

Zeman, Ferenc: Kovács Ferenc: 1. A hódmezővásárhelyi országzászló története. Szerzői kiadás, Hódmezővásárhely, 2004. 2. A hódmezővásárhelyi országzászlók történetének olvasókönyve és képes albuma. Szerzői kiadás, Hódmezővásárhely, 2004. Közép-európai közlemények, (8) 4. pp. 208-209. (2015)

This list was generated on 2020. február 23. 15:47:11 CET.