Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1970
Number of items: 89.

1970

Könyv az óvodában. Módszertani közlemények, (10) 3. p. 185. (1970)

Szerbül is, magyarul is. Módszertani közlemények, (10) 2. p. 114. (1970)

Bagdy, Lászlóné: A játék szerepe az 1—2. osztályos gyermek életében. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 69-77. (1970)

Barabás, László: A rajzolgatástól a szervezett rajzoktatásig : A II. osztályos rajztanítás problémái. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 210-215. (1970)

Bellyei, László: Az alsó tagozatos kötelező házi olvasmány elemzéséről és feldolgozásáról. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 146-149. (1970)

Bellyei, László and Sallai, Lajosné: A helyesírási szabályzat használatáról az alsó tagozat 3. és 4. osztályaiban. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 12-14. (1970)

Bernáth, János: Magyarázó rajzolás az általános iskolai történelemtanításban. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 315-318. (1970)

Bodosi, Mihályné: Kéziszer pótlása az alsó tagozatos testnevelési órákon. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 305-310. (1970)

Bokor, Istvánné and Kántor, Józsefné: A helyesírási készség fejlesztése korszerű eljárások alkalmazásával a 2. osztályban. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 287-293. (1970)

Bokor, Istvánné and Kántor, Józsefné: Önállóságra nevelés a 2. osztályban olvasás órán. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 133-138. (1970)

Borsodi, István and Kiss, Istvánné: Egy komplex matematikaóra módszertani tapasztalatai. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 201-205. (1970)

Bánhalmi, Ernőné: A tanulói aktivitás biztosítása az új ismereteket feldolgozó fogalmazás órákon a harmadik osztályban. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 139-145. (1970)

Békés, Ferenc: Az irodalom szerepe ifjúságunk életében. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 170-172. (1970)

Chikán, Zoltánné: A határozók tanításának szerepe a logikus gondolkodás készségének fejlesztésében. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 181-185. (1970)

Cs. Nagy, István: A komplex szókártyás eljárások két típusa a nyelvtan-helyesírás gyakorlásában. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 293-299. (1970)

Cuba, Béla: Melyek a kedvelt tantárgyak? : az Ady iskolában végzett felmérés tapasztalatai, Zalaegerszeg. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 267-268. (1970)

Czimbalmos, Andrásné: Az iskolai ifjúsági könyvtár szerepe a pedagógiai munka korszerűsítésében. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 172-176. (1970)

Deli, István: Az 5. számú módszertani levél szellemében. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 192-194. (1970)

Dobcsányi, Ferenc: Kulturális rendezvényeink közös látogatása és megbeszélése. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 330-332. (1970)

Druzsin, Ferenc: Az orosz nyelv alsó tagozatos kísérleti tanításának néhány tartalmi kérdése. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 123-126. (1970)

Fazekas, Anna: Differenciált eljárások a napközi otthonban. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 95-99. (1970)

Friedrichs, Susanne: Szemle. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 199-200. (1970)

Függ, Tiborné: Osztályfőnök az olvasóvá nevelésért. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 168-170. (1970)

Függ, Tiborné: Újabb lépések : -osztályfőnök az olvasóvá nevelésért-. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 328-330. (1970)

Függ, Tiborné: Újabb lépések : osztákyfőnök az olvasóvá nevelésért. Módszertani közlemények, (10) 5. p. 328. (1970)

Garamszegi, József: Ének-zene óra az általános iskola V. osztályában. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 101-104. (1970)

Geréb, György and Heksch, Ágnes and Veidner, János and Bellay, László: Szemle. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 269-272. (1970)

Gyenis, József: Gépszerelési gyakorlatok az általános iskolában. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 245-246. (1970)

Györke, Dénesné: Szorgalommal építjük a tudás várát. Módszertani közlemények, (10) 4. p. 267. (1970)

Gábor, Éva: Gondolatok a "Röpülj páva" felszabadulási népdalverseny nyomán. Módszertani közlemények, (10) 2. p. 94. (1970)

Hoffmann, Ottó: Gyakorlatrendszer az írásbeli kifejezőképesség fejlesztésére a 6. osztályban : Javaslatok az irodalmi tanmenet fogalmazási rovatának megtervezéséhez. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 261-267. (1970)

Horváth, Imréné: Osztályfőnöki terv. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 105-114. (1970)

Horváth, Istvánné: Osztályfőnöki terv. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 42-51. (1970)

Hudra, András: Az első versenyen. Módszertani közlemények, (10) 3. p. 186. (1970)

Hudra, András: Hudra András levele a szerkesztőséghez. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 89-93. (1970)

Jósa, Zoltán: A biológiai ismeretek logikai rendszerét meghatározó tényezők és a témakör logikai struktúrájának szerepe a biológiai gondolkodás nevelésében : „A mező élete tavasszal" c. témakör anyagelrendezésének logikai elemzése. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 81-88. (1970)

Kalocsa, Béláné: A pedagógiai helyzetek felismerésének és elemzésének jelentősége a pedagógusképző intézetekben. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 280-282. (1970)

Kelendi, Gyuláné: Napközi otthon az iskolában. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 277-279. (1970)

Kelendi, Gyuláné: Olvasóvá nevelés a napközi otthonban. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 165-168. (1970)

Kerékgyártó, Imre: Az olvasás tanítása, olvasóvá nevelés. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 129-133. (1970)

Kerékgyártó, Imre: Tanítók, tanárok. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 273-277. (1970)

Kerékgyártó, Imre: A társadalomtudományok alapjai az általános iskolában. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 4-9. (1970)

Kerényi, Józsefné: Rajzos vázlatok irodalomórán. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 188-192. (1970)

Kiss, Albertné: Az irodalomtanítás és a házi olvasmányok jobb kapcsolatáért. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 229-235. (1970)

Kiss, Géza: Az auditív szemléltetés néhány lehetősége az általános iskola 5. osztályában, az ókori Kelet tanításakor. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 311-314. (1970)

Kollár, Rózsa: Kezdő tanító naplójából. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 253-254. (1970)

Kolta, Ferenc and Fekete, István: Fekete István önmagáról, valamint az általános iskola 5. és 6. osztályában szereplő műveiről. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 1-4. (1970)

Kormos, Antal: Az osztályfőnöki nevelési terv készítésének néhány problémája. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 255-259. (1970)

Mihály, Endre: Tapasztalatom egy falusi gyakorlat meglátogatásakor. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 127-128. (1970)

Mészáros, Ferenc: Az akarati tulajdonságok megnyilvánulása a testnevelési órán. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 36-40. (1970)

Mészáros, Ferenc: Didaktikai és logikai műveletek alkalmazása a testnevelési órán. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 215-219. (1970)

Nagy, János: Fiatal nevelők fóruma. Módszertani közlemények, (10) 1. p. 41. (1970)

Nagy, Sándor and Ballai, Antalné: Az élővilág és a mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok közötti koncentráció. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 53-56. (1970)

Németh, István and Kerékgyártó, Imre and Mosonyi, Kálmán and Sztoljar, A. A. and Maklári, József: Szemle. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 335-336. (1970)

Perlaki, Ernő: Az önálló tanulás alapjainak lerakása az 1. osztály olvasásóráin. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 65-68. (1970)

Perlaki, Ernő: Tankönyv (munkafüzet) szerepe a tanulás tanításában. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 332-334. (1970)

Pozsgai, Vidáné: A kisdobos munka és az iskolai nevelés. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 99-101. (1970)

Pásztor, Emil: Áthúzzuk-e a dolgozatokban a hibás vagy fölösleges szövegrészeket? Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 126-127. (1970)

Pósa, Lajos: Válasz a felvetett kérdésekre. Módszertani közlemények, (10) 2. p. 93. (1970)

Sellei, Zoltán: Művészi szemléltetés az irodalomtanításban. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 187-188. (1970)

Sille, Zoltán: A közönséges törtek tanítása az 5. osztályban. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 52-53. (1970)

Szegedi, Jánosné: Hogyan segíthetjük elő az általános iskolai tanulók pályaválasztását az 1-8. osztály tantervi anyagának elvégzésével? Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 60-64. (1970)

Szeléndi, Gábor: Az érzelmi nevelés lehetőségei a dolgozó nép iránti tisztelet, szeretet kialakításakor : olvasás 3. osztály. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 206-210. (1970)

Szepes, Lajos: Nevelőmunka az "átmenet", a 4. osztályból az 5. osztályba lépés szakaszában. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 259-261. (1970)

Szepes, Lajos: Pályaválasztási és pályairányítási nevelőmunka a felső tagozaton. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 194-196. (1970)

Szirmay, Endre: A beszédkészség fejlesztésének feltételei az általános iskola alsó tagozatában. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 9-11. (1970)

Szirmay, Endréné: Korszerű szemléltető eszközünk: A táblai rajz. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 299-305. (1970)

Szántó, Károly: Az oktatási-tanulási folyamat különös sajátosságai a munka, a mozgás (testnevelés) és a művészeti tárgyak (ének-zene, rajz) oktatásában. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 224-229. (1970)

Szörényi, József: Fél évszázad a tanítói pályán. Módszertani közlemények, (10) 3. p. 198. (1970)

Szörényi, József: Olvasóvá nevelés irodalmi szakkörön. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 149-155. (1970)

Tóth, Andrásné: Ady Endre: Fölszállott a páva. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 196-197. (1970)

Tóth-György, József: A tanulók technikai gondolkodásának fejlesztése az általános iskolai gyakorlati foglalkozás órákon. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 323-327. (1970)

Tölgyesi, József: A televízió felhasználása az összevont 1—4. osztályú tanulócsoportban. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 220-224. (1970)

Varecza, Árpád: Függvény a 8. osztályban. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 119-123. (1970)

Varecza, Árpád: Közönséges törtek összeadása és a halmazok a 6. osztályban. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 22-27. (1970)

Vargha, László and Ádám, Imréné: Csoportfoglalkozásos földrajz óra az általános iskola 5. osztályában. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 318-322. (1970)

Veszprémi, László: Az iskolai értékelés hatása a szülők nevelési módszereire, a tanulókra. Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 283-287. (1970)

Várkonyi, Nándor: Az olvasó-mozgalom lehetőségei a gyakorlati órákon. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 159-165. (1970)

Várkonyi, Nándor: Fő feladatok a munkadarabok megválasztásánál. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 115-119. (1970)

Vécsey, Antal: A magnetofon alkalmazása az idegen nyelvek tanításában. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 32-36. (1970)

Vörös, Jolán: Az irodalom tanár és az olvasóvá nevelés. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 155-159. (1970)

Werner, András: Hogyan csináljuk? : gondolatok a továbbképzés új rendszerének beindításáról. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 58-60. (1970)

Wéber, Mihály: Tájékozódó felmérés az általános iskolák biológiai szakkönyvtárainak (tanári szakkönyvtárak) helyzetéről. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 247-252. (1970)

Zukovits, Imre: Az algoritmus didaktikai értelmezése. Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 77-80. (1970)

Zukovits, Imre: Oktató programok készítése algoritmusokkal. Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 236-244. (1970)

Zukovits, Imre: A didaktikai algoritmusok leírásának módszerei. Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 176-181. (1970)

Zukovits, Imre: A tanulók tevékeny részvétele az általánosításban. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 14-22. (1970)

Ákos, István: Szemléltető eszközök a Lenin centenáriumra és hazánk felszabadulásának 25. évfordulójára. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 56-58. (1970)

Érfalvy, Ferencné: A csoportmunka lehetőségei az ötödik osztályos számtan—mértan tanításban. Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 27-31. (1970)

This list was generated on 2020. február 21. 11:31:28 CET.