Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1985
Number of items: 91.

1985

Abrudbányay, János: A napközis tanulmányi munka tartalma, korszerűsítésnek didaktikai és metodikai lehetőségei. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 209-217. (1985)

B. Fejes, Katalin and Subosits, István: Subosits István: Beszédakusztika. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 136-137. (1985)

Bagdi, Sándor and Molnár, Béla: Molnár Béla: A föld és az élet. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 201-202. (1985)

Baloghné Zsoldos, Julianna: A helyesírás megalapozásáról. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 98-102. (1985)

Bene, Kálmán: Szabadon választott Radnóti-vers elemzése. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 325-329. (1985)

Bereczki, Sándor: Emlékülés a felsőfokú tanító- és óvónőképzés 25 éves évfordulóján. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 60-61. (1985)

Bereczki, Sándor: Lukács György közoktatáspolitikai, pedagógiai tevékenysége. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 131-134. (1985)

Bereczki, Sándor and Kozma, Tamás: Kozma Tamás: Az oktatás fejlesztése, esélyek és korlátok. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 206-208. (1985)

Bereczki, Sándor and Kósáné Ormai, Vera and Ritoók, Pálné and Porkolábné Balogh, Katalin: Kósáné Ormai Vera-Porkolábné Balogh Katalin-Ritoók Pálné: Neveléslélektani vizsgálatok. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 339-341. (1985)

Bereczki, Sándor and Nagy, József: Nagy József szerk.: A megtanítás stratégiája. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 281-282. (1985)

Bereczki, Sándor and Nagy, Júlia: Nagy Júlia: A makói tanyai iskolák története. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 204-206. (1985)

Bereczki, Sándor and Péter, Ágnes: Péter Ágnes: Neurológia. Neuropszichológia. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 142-143. (1985)

Berkes, Miklós and Barta, Gábor and Hegyi, Klára and Kertész, István: Barta Gábor-Hegyi Klára-Kertész István: Emberek és századok. Módszertani közlemények, (25) 2. p. 140. (1985)

Bodolay, Gyula: Az iskolavezetés ellenőrző tevékenységének tervszerűsége. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 2-9. (1985)

Bognár, Imréné: Szaktárgyi vetélkedő matematikából. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 320-321. (1985)

Bokor, Istvánné: Móra-órák a 2. osztályban. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 103-110. (1985)

Borbás, Zoltánné: Úttörőmozaik napközis életünkből. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 128-130. (1985)

Békefi, Irén and Sikó, Ágnes: A szaktantárgyi olvasás helyzete és feladatai. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 170-173. (1985)

Cseh, Béla: A nevelői beállítódás vizsgálata veszélyeztetett tanulók esetében. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 217-226. (1985)

Cserné Adermann, Gizella: Lehetőségek és problémák a pedagógusok értékelésében. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 10-15. (1985)

Csilics, József and Szűcsné Horváth, Anna: Az agyag, az agyagműveltség kezdete. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 318-319. (1985)

Csilics, József and Szűcsné Horváth, Anna: Fonás-szövés, textília rövid történeti áttekintése. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 127-128. (1985)

Czibula, Ferenc: A Bethlen Gábor Kör újjászületése. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 275-280. (1985)

Dobcsányi, Ferenc: A Módszertani Közlemények 25. évfolyama elé. Módszertani közlemények, (25) 1. p. 1. (1985)

Doboss, István: A 22. paragrafus. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 311-312. (1985)

Emődi, János: Összehasonlító verselemzés az irodalomórán. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 48-50. (1985)

Eszik, Zoltán: Az iskolaotthon funkcionális tervéhez. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 90-97. (1985)

Farkas, Ferenc and Bíró, Ágnes and Tolcsvai Nagy, Gábor: Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvi divatok. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 341-342. (1985)

Farkas, Gyula: A leányok serdülését befolyásoló tényezők ismeretének jelentősége a szexuális nevelésben. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 227-235. (1985)

Farkas, Katalin: "Élő pedagógiai problémák" - a nevelésben. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 200-201. (1985)

Galgóczi, Lászlóné and Balogh, Artúrné: Balogh Artúrné et al.: Útmutató a kisegítő iskola 4. osztályának tankönyveihez. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 138-140. (1985)

Gőcze, György: Az orosz nyelv napja. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 32-35. (1985)

H. Tóth, István: Könyv- és könyvtárhasználat a történelem tanításában. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 260-265. (1985)

Hajzer, Lajos: Néhány magyar hely- és intézménynév orosz visszaadásának kérdéséhez. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 22-26. (1985)

Hajzer, Lajos and Pehlivanova, Kira Iordanova and Lebedeva, Marina Nikolaevna: K. I. Pehlivanova-M. N. Lebegyeva: Grammatyika russzkovo jazika v illjusztracijah. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 343-344. (1985)

Hajzer, Lajos and Skvorcov, Lev Ivanovič: Skvorcov Lev Ivanovič összeáll.: Osznovi kulturi recsi. Hresztomatyija. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 203-204. (1985)

Hajzer, Lajos and Žukov, Vlas Platonovič: V. P. Zsukov: Skolnij frazeologicseszkij szlovar russzkovo jazika. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 143-144. (1985)

Horgosi, Ödön and Misky, György: Misky György szerk.: A korszerűbb orosznyelv-oktatásért IV. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 282-284. (1985)

Horváth, Márton: Az általános iskola évtizedei. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 65-75. (1985)

Kis, Ibolya: Könyvtárhasználat: lehetőség a permanens művelődésre. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 123-127. (1985)

Kiss, Albertné: Útkeresés a pedagógus továbbképzésben. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 15-17. (1985)

Kleininger, Ottó: Pszichológiai vizsgálatok,nevelőotthonban élő 3., 4. osztályos általános iskolai cigány tanulóknál. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 84-89. (1985)

Kocsis, Józsefné: A családi nevelés segítése a szülői értekezletek útján. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 78-84. (1985)

Kopasz, Éva: A téglalap és négyzet fogalmának szintje 3. és 4. osztályban. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 268-270. (1985)

Kántor, Sándorné: A szabályos és az archimédészi félig szabályos testek modelljeiről. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 176-181. (1985)

L. Murai, Teréz: A magyar-orosz természetes kétnyelvűség kora gyermekkori kialakulásának néhány pedagógiai-módszertani tanulsága. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 165-169. (1985)

Madácsy, Piroska and Mész, Lászlóné: Mész Lászlóné: Drámaértelmezések. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 137-138. (1985)

Madácsy, Piroska and Szénássy, Zoltán: Szénássy Zoltán: Jókai nyomában. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 202-203. (1985)

Miruné Kittler, Júlia: A tanítási órák szerkezeti felépítése — tanóramodellek és -jellegek. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 152-157. (1985)

Mátóné Lőrincz, Ida: Gyermekszemmel a napköziről. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 270-274. (1985)

Mészáros, Imre: Játékos ismeretmegőrzés. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 187-191. (1985)

Mészáros, Józsefné: Helyesírási szint vizsgálatának leírása, elemzése. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 27-30. (1985)

Mészáros, Lászlóné: Önálló tanulásra nevelés az általános iskola felső tagozatában. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 158-165. (1985)

Nagy, Antal: „Pedagógusi" etika vagy nevelésetika? Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 61-64. (1985)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Ismerkedés a szocialista országok pedagógiai folyóirataival. Módszertani közlemények, (25) 5. p. 337. (1985)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Programjavaslatok a nyári napközis foglalkozásokhoz. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 192-194. (1985)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona and Papp, János: Papp János: Ökológiai rejtvények. Módszertani közlemények, (25) 2. p. 144. (1985)

Oláh, János: Kosztolányi korának iskolájáról. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 195-198. (1985)

Oláh, János: Szülői munkaközösségek az 1948/49-es tanévben a Szegedi Tankerületi Főigazgatóságban. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 332-336. (1985)

Orbán, Józsefné: Az alkotóképesség fejlesztése a második osztályos rajzórákon. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 253-260. (1985)

Patkós, Győző: A dombortérképek és elkészítésük egyszerű módszere. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 265-267. (1985)

Pethő, László: Családközpontú népművelési gyakorlat. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 235-241. (1985)

Pleskó, András: Szülők az osztályfőnöki órán. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 43-47. (1985)

Pollák, Richárd: Tanítók XX. Nyári Akadémiája. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 199-200. (1985)

Pozsgai, Vidáné: Az alsó tagozatos osztályfőnöki órák integráló funkciója. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 298-302. (1985)

Poór, Zsuzsanna: Szimulációs nyelvtanulás általános iskolai tanulócsoportokban. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 241-246. (1985)

Rendes, Béláné: Lehet-e giccs ellen nevelni az iskolában? Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 288-298. (1985)

Riesz, Béla: Értékelmélet és iskolai nevelés. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 76-78. (1985)

Simon, Gyula: A nevelőmunka egyik fontos műhelyéről. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 51-56. (1985)

Sipos, Béláné and Antal, Mária and Heller, Anna and Pócs, Ilona: Antal Mária-Heller Anna-Pócs Ilona: Hogy mondjuk oroszul? Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 342-343. (1985)

Siposné Kedves, Éva: A 25 éves Módszertani közlemények jubileumi üléséről. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 145-152. (1985)

Siposné Kedves, Éva: Tanárok XV. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 135-136. (1985)

Steinerné Molnár, Judit: A szovjet oktatási rendszer néhány sajátossága. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 57-60. (1985)

Supp, Györgyné: Olvasás és könyvtárhasználat az önművelésre nevelés szolgálatában. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 285-288. (1985)

Szabó G., Mária and Tokodi, László: Olasz nyelvet tanulnak a napközisek. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 40-42. (1985)

Szilágyiné Hodosi, Zsuzsanna: Az országismereti szempont érvényesülése a kisiskolások orosznyelv-oktatási rendszerében. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 182-184. (1985)

Szomorú, Miklós: Néhány hagyományos oktatástechnikai eszköz újszerű alkalmazásáról. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 329-331. (1985)

Szomorú, Miklós: A „tudástérkép". Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 35-39. (1985)

Sípos, Márta: A térbeli tájékozódóképesség ellenőrzésének eszköze történelemórán. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 30-32. (1985)

Takács, Gábor: Tantárgyon kívüli koncentráció a matematika új szemléletű tanításakor. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 117-123. (1985)

Taliga, Istvánné: Helyes szabad idős szokások kialakítása a napköziben. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 303-306. (1985)

Taródi, Sándorné: Fantáziálás a fogalmazástanításról. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 110-117. (1985)

Tomory, Julianna: Észrevételek az új anyanyelvi tankönyv használatáról. Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 18-22. (1985)

Tordáné Hajabács, Ilona and Füle, Sándor: Füle Sándor: A szülők és az iskola. Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 140-142. (1985)

Tóth, Gyula: A posztótábla alkalmazása az idegennyelv-tanításban. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 321-325. (1985)

Tóth, Gyuláné: Az integrált rendszerű, intenzív-kombinált módszerek és eredmények ismertetése. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 313-317. (1985)

Tóth, Józsefné: Számítógép már az alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 185-187. (1985)

Török, Gábor: Kisded lecke a lírai többértelműségről-meg a tankönyvi szómagyarázatokról. Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 173-176. (1985)

Varga, Sándorné: A módszertani alapelvekről. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 307-310. (1985)

Zakar, András: Pedagógus-személyiség, pedagógus-tevékenység, pedagógus-mentálhigiéne. Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 337-339. (1985)

Zátonyi, Sándor: Javaslat Arkhimédész törvényének feldolgozására a fakultatív foglalkozásokon. Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 247-252. (1985)

This list was generated on 2020. február 17. 17:58:46 CET.