Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1989
Number of items: 72.

1989

Acsay, Judit: Levél a szerkesztőségnek, levél a szerzőnek. Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 129-130. (1989)

Balogh, Tamás: Az állóképesség vizsgálata és annak fejlesztési lehetőségei testnevelési órán. Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 140-145. (1989)

Bene, Kálmán: Tantárgyon belüli kapcsolatok az irodalomtanításban. Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 34-38. (1989)

Bodosi, Tamásné: Gondolatok az iskolaérettség pedagógiai-pszichológiai vizsgálatának értékeléséről és eredményeiről. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 200-204. (1989)

Bóra, Ferenc: A körülírás a szóbeli közlés szolgálatában. Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 65-70. (1989)

Bóra, Ferenc: A tanítási-tanulási módszerek értelmezése, kiválasztása, alkalmazása. Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 150-154. (1989)

Bóra, Ferenc: A vitamódszer alapkérdései. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 372-375. (1989)

Csótó, Lászlóné: A szövegértő olvasás fejlesztése a 3. osztályban felzárkóztató programmal. Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 161-167. (1989)

Dobcsányi, Ferenc and Fűzfa, Balázs and Tokaji Nagy, Erzsébet: A szombathelyi tanárképző főiskola kiadványairól. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 404-405. (1989)

Dobos, István: Teszt a napközi otthoni neveléssel kapcsolatos szemlélet vizsgálatára. Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 114-116. (1989)

Erdősi, Erika and Zakar, András: Zakar András : Pályaválasztási elméletek : Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. Módszertani közlemények, (29) 1. p. 63. (1989)

Eszik, Zoltán: Településbarát iskolák - iskolabarát települések : a rádiós beszélgetés elhangzott 1987. október 12-én 17.30 órakor a Bartók rádióban. Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 55-59. (1989)

Eördögh, Endre: Egy Radnóti-sor didaktikai problémái. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 229-231. (1989)

Farkas, Gyula: Fény, növekedés és serdülés. Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 1-9. (1989)

Farkas, Katalin and Klein, Sándor: Miről beszélhetnének az "ellenőrzőkönyvek"? Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 353-358. (1989)

Farkas, Katalin and Schirilla, György: Schirilla György : Vegetáriánuskönyv. Hogyan vihetjük legtöbbre az életben? : Hungaria Sport, 1988. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 407-409. (1989)

Farkas, Katalin and Vajó, Péter: Vajó Péter szerkesztésében : Pedagógusképzés, tövábbképzés, "pedagóguskutatás" Nyugat-Európában : Háttér Pedagógiai Könyvek, Könyvkiadó és Kulturális Szolgáltató Kft., Budapest, 1988. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 246-250. (1989)

Gaszner, Ferencné: A műelemzés megújulásának szerepe a kisiskolások befogadói tevékenységének fejlesztésében. Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 133-139. (1989)

Gedon, László: A közlekedésre nevelésről. Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 145-149. (1989)

Guttmann, Miklós: A gyermeknyelv regionális- és tájnyelvi jelenségei Nyugat-Dunántúlon : Szegeden, a Gyermeknyelvi Napokon elhangzott előadás, 1989. január 19-17. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 193-197. (1989)

Györke, Zoltán and Földes, Csaba: Földes Csaba : Magyar-német-orosz beszédfordulatok : Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 59-62. (1989)

Gácser, József and Szabó G., Mária: Olvasóink figyelmébe! Módszertani közlemények, (29) 5. p. 412. (1989)

H. Tóth, István: Adalék a verstani ismeretek tanításához. Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 80-88. (1989)

H. Tóth, István: A magyartanár és a könyvtárpedagógus munkakapcsolata. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 214-223. (1989)

H. Tóth, István and Mészáros, Imre: Játéklap az 1848-49-es forradalom és szabadságharc köszöntésére. Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 109-113. (1989)

Hajzer, Lajos and Ljubimova, Ny. A.: Ny. A. Ljubimova : Fonetyicseszkaja aszpekt obscsenyija na nyerodnom jazike. Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 130-131. (1989)

Horváth, Gáborné and Pogány, Béla: Orosz nyelvi feladatgyűjtemény : szerkesztette Pogány Béla : KLTE, Debrecen, 1988. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 251-252. (1989)

Jagusztinné Újvári, Klára: Egy írástechnikai felmérés tanulságai. Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 70-79. (1989)

Jagusztinné Újvári, Klára and Lovász, Gabriella: Az intenzív-kombinált olvasástanítási módszer készségszintű szakaszának elemzése és a Gyermekvilág feladatrendszere. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 409-411. (1989)

Jancsó, Gyuláné: Jutalmazás és büntetés : osztályfőnöki óra az általános iskola 6. osztályában. Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 181-184. (1989)

Karlovitz, János and Kokorin, Anatolij Vladimirovic: Anatolij Kokorin : Egy festőművész naplója : utazás orosz és magyar városokban : Tankönyvkiadó, [Budapest, 1987]. Módszertani közlemények, (29) 5. p. 411. (1989)

Karlovitz, János and Korek, József: Tabló a múzeális értékekről. Módszertani közlemények, (29) 3. p. 191. (1989)

Keresztesi, Miklós: Távoktatásban használható taneszköz. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 384-387. (1989)

Klein, Sándor and Habermann M., Gusztáv: Általános és középiskolai tanulók véleménye a matematikatanulásról. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 243-246. (1989)

Kopasz, Éva: Síkidomok előállítása szöges táblán. Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 155-160. (1989)

Koperniczkyné Torma, Mária: Ki, kinek és hogyan? : gondolatok az iskoláskor előtti nyelvoktatásról. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 400-403. (1989)

Kovács, Józsefné and Szabó G., Mária: IV. éves tanárjelöltek tapasztalatai a napközi otthonról. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 406-407. (1989)

Lendvai, Endre and Szőke, Ágnes: Szőke Ágnes : Eredete nem ismeretlen : latin és görög eredetű szavak tankönyveinkben : Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 250-251. (1989)

Lepres, Andrásné: A tanulók önállóságának vizsgálatáról. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 365-371. (1989)

Ludas, Zsuzsanna: Munkára nevelés a technikaórán. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 387-389. (1989)

Lőrinczné Szabó, Margit and Varga, Mária: Tanulóink viselkedéskultúrájának alakulásáról. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 205-213. (1989)

Magocsa, László and Magocsa, Lászlóné: Az idegen (orosz) nyelv tanításának lehetőségei az iskoláskor előtt. Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 29-33. (1989)

Magocsa, Lászlóné: A tehetségnevelésről. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 390-391. (1989)

Medgyesiné Tóth, Margit: Tanításmódszertani kísérlet hátrányos helyzetű gyermekek körében. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 361-364. (1989)

Mókáné Hallók, Zsuzsa: Könyvtári foglalkozás A csillagok nyomában címmel. Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 49-52. (1989)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Együttműködés a szülőkkel. Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 184-186. (1989)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Maróthi György. Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 53-54. (1989)

Oláh, János: Berzsenyi Dániel a nevelésről. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 235-239. (1989)

Oszkocsil, Judit: A problematikus gyermek megismerésének és személyiségfejlesztésének lehetőségei az óvodában. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 224-226. (1989)

Pesti, Gézáné: A Hangok-betűk című témakör tanításának tervezése : 2. osztály. Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 21-28. (1989)

Potonyecz, Emese: Komplex könyvtári foglalkozás 4. osztályosok számára. Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 178-181. (1989)

Pukánszky, Béla: Schneller István gondolatai a pedagógus személyiségéről. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 395-399. (1989)

Rozgonyiné Molnár, Emma: Tanárok XIX. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 63-64. (1989)

Simon, Gyula: A hazai neveléstudomány néhány sajátossága a két világháború között : I. Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 117-121. (1989)

Simon, Gyula: A hazai neveléstudomány néhány sajátossága a két világháború között : II. Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 187-191. (1989)

Somogyi, Györgyné: A 7. osztályos leíró fogalmazás tanításának néhány kérdése. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 376-378. (1989)

Szalóky, Béláné: Komplex foglalkozás a napközi otthonban. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 391-394. (1989)

Szeléndi, Gábor: Gondolatok a szexuális nevelésről. Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 9-14. (1989)

Szerényi, Mária: Az idegennyelv-tanulás hatása az általános iskolai magyar nyelvtan tanítására és tanulására. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 358-360. (1989)

Szikoráné Kovács, Eszter and Weöres, Sándor: A nyelvtani eszközök szerepe, információértéke Weöres Sándor Gyermekverseiben. Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 92-96. (1989)

Szilágyiné Hodosi, Zsuzsanna: Orosz nyelvi játékok a napközi otthonban. Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 97-98. (1989)

Szolnoky, Kálmán: Jegyzet a megértésről. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 197-200. (1989)

Sáráné Lukátsy, Sarolta: "Jó szóval oktasd, játszani is engedd..." : reflexiók Büki Pálné cikkére. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 240-242. (1989)

Takács, Gábor: Iskolai szintű feladatmegoldó verseny matematikából. Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 167-178. (1989)

Takács, Gábor and Takács, Gáborné: Kivonás az első osztályban. Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 379-383. (1989)

Takács, Gábor and Takács, Gáborné: A kombinatorikus gondolkodásmód fejlesztése az alapfokú matematikatanításban. Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 99-108. (1989)

Toldi, Lászlóné: Olvasás-megértés felmérése a felső tagozatban. Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 38-49. (1989)

Tóth Virágh, Anikó: Ezer-apró-mester céh. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 231-234. (1989)

Vargáné Steffler, Ágnes: Az orosz nyelvi fakultáció mint a tehetséggondozás egyik lehetősége. Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 227-229. (1989)

Vass, László and R. Molnár, Emma: Mutatvány a magyar nyelv és irodalom tanításához készülő stilisztikai ábécéről : Módszertani Közlemények Könyvtára, 1989. Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 122-129. (1989)

Zsolnai, Józsefné: A helyesírás megalapozása az 1. osztályban. Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 89-92. (1989)

Ördögh, Győzőné and Patajné Hegedűs, Éva: Az iskola és a szülői ház közötti kapcsolatok új formái, lehetőségei napjainkban. Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 15-20. (1989)

This list was generated on 2020. február 17. 17:02:54 CET.