Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1995
Number of items: 67.

1995

Baloghné Zsoldos, Julianna: Néhány szó a tankönyvi illusztrációról. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 118-119. (1995)

Bereczki, Sándor: Kelemen László élő öröksége. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 38-41. (1995)

Bereczki, Sándor and Bábosik, István and Mezei, Gyula: Bábosik István - Mezei Gyula : Neveléstan : Budapest, Telosz K., 1994. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 229-231. (1995)

Bereczki, Sándor and Bényei, Miklós: Bényei Miklós : Oktatáspolitikai törekvések a reformkori Magyarországon : Debrecen, Csokonai K.,1994. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 180-182. (1995)

Bereczki, Sándor and Karikó, Sándor: Karikó Sándor : A társadalmi-politikai megalkuvás : Budapest, Gondolat, 1995. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 134-136. (1995)

Bór, Józsefné: Gondolatok a helyi tantervek készítéséről. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 9-11. (1995)

Bóra, Ferenc: Nézetek, ellentmondások a közösségről. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 194-200. (1995)

Bóra, Ferenc: A jellemtípusok szerepe a vitákban. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 139-143. (1995)

Bóra, Ferenc: A problémamegoldó beszélgetés szerepe napjaink iskolai gyakorlatában. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 51-55. (1995)

Bóra, Ferenc: A vita cselekvéslélektani kérdései. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 104-109. (1995)

Csapó, Imréné: Játékos fonémahallás-fejlesztés az első osztályban : olvasásgyakorlási mód ismertetése. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 20-26. (1995)

Csicselyné Korbely, Zsuzsanna: Emlékező műsor a 2. világháború befejezése alkalmából. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 129-131. (1995)

Csicselyné Korbely, Zsuzsanna: Forgatókönyv iskolai ünnepséghez. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 34-37. (1995)

Dobcsányi, Ferenc: Időszerű gondolatok az irodalomtanár személyiségéről. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 91-94. (1995)

Dobcsányi, Ferenc and Domokos, Mátyás: Hasznos forrásmunka az irodalomtanítás számára. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 82-83. (1995)

Domonkos, János: Egy dal, amely meghódította a világot. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 233-234. (1995)

Domonkos, János: Egy kiállítás a sághegyi emlékkereszt alatt. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 48-49. (1995)

Domonkos, János: Karácsonykor ünneplőbe öltözik a lélek Csíksomlyón. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 231-232. (1995)

Domonkos, János: Szent László (1046-1095) halálának 900. évfordulója. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 214-216. (1995)

Domonkos, János and Boros, Fortunát and Juhász, László: Művelődéstörténet két könyvben. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 86-90. (1995)

Domonkos, János and Bíró, Ferenc and Szilágyi, András: Szemle. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 182-185. (1995)

Domonkos, János and Hoppál, Mihály and Pomogáts, Béla: Híradás történelmi múltról, jelenünk sorskérdéseiről. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 44-46. (1995)

Domonkos, János and Kovács, Károly: Kovács Károly : Helytörténeti dolgozatok Poroszló község néprajzi hagyományaiból : Poroszló Község Önkormányzata, 1994. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 137-138. (1995)

Domonkos, János and Tomka, Ferenc: Az élemű egészében gondolkodó irodalomtanításért. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 75-76. (1995)

Faludi, Szilárd: A semleges iskola kérdéséhez : hozzászólás a Módszertani Közlemények 1995. 2. számában megjelent cikkhez. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 179-180. (1995)

Feleky, Gáborné: Ahogy én látom korunk ifjúságát. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 208-210. (1995)

Feleky, Gáborné and Bagdy, Emőke and Telkes, József: A személyiségfejlesztés kézikönyve. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 46-47. (1995)

Fischer, Karin: Kirakós fejtörőjátékok. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 172-176. (1995)

Gavallér, Andrea: Tanár-diák kapcsolat értékszempontú vizsgálata tanárjelöltek körében. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 200-208. (1995)

Gutman, Iván and Jankovics, Hajnalka and Lubeck, Henk von: Hány atom van körülöttünk? In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 69-71. (1995)

H. Tóth, István: Megújul-e a kiejtéstanításunk? In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 216-221. (1995)

H. Tóth, István: Népköltészet és olvasástanítás. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 122-129. (1995)

H. Tóth, István: Szóhasználat, kifejezésmód a tanulói műismertetésekben. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 58-62. (1995)

H. Tóth, István: Értékek nyomában : szövegtípusok az irodalomkönyvekben. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 12-17. (1995)

Hajzer, Lajos and Klimeš, Lumír: Nyugat-csehországi honismeret : Nyelv. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 84-85. (1995)

Hegedűs, Katalin: Angol nyelvlecke harmadik osztályosoknak : I. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 211-214. (1995)

Herczeg, Zsolt: Az iskolai drogfelvilágosítás időszerűségéről. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 158-160. (1995)

Horváthné Tóth, Erzsébet: Ép testben ép lélek! In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 76-78. (1995)

Király, Tibor and Marton, Károly: A testnevelés helye és szerepe a tanítójelöltek képzésében. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 115-117. (1995)

Kopasz, Filoméla Gertrúd: A magyarországi leánynevelés kezdeteiről a kettős évforduló jegyében. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 132-133. (1995)

Kovács, Andrásné and Sulyok, Gizella: Javaslat Sulyok Gizella : Pilletánc II. című könyvének tanításához. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 161-166. (1995)

Kozma, Lászlóné: A "Kincskereső iskolában" jártam. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 47-48. (1995)

Kriveczkyné Molnár, Katalin: Az iskola demokratikus vezetésének értelmezése. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 187-193. (1995)

Kékes Szabó, Mihály: Emlékezés Felméri Lajosra : 1840-1894. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 79-81. (1995)

Lachata, István: Kommunikációs problémák az iskolában. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 3-6. (1995)

Lévay, Botond and Gaszner, Ferencné: Legyen segédkönyv! : a Jó ősök, égi királyok című mondagyűjteményről. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 136-137. (1995)

Mogyoródi, Árpád: Feladatlap a vízben, vizes oldatokban történő áramvezetés vizsgálatához. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 30-33. (1995)

Nagy, Andor and Várnagy, Elemér: Cigány-pedagógia. In: Módszertani közlemények, (35) 1. p. 42. (1995)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Egymást erősítő indítékok és ösztönzők rendszere a munkában. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 6-9. (1995)

Oláh, János: Pázmány Péter a nőnevelésről. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 224-228. (1995)

Oláh, János and Czeizel, Endre: Czeizel Endre : Az érték még mindig bennünk van : Budapest, Akadémiai K., 1994. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 185-186. (1995)

Oláh, János and Káldy, Antalné and Pusztainé Szabó, Margit: Az orosházi József Attila Általános Iskola múltja és jelene. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 85-86. (1995)

Oláh, János and Söveges, Dávid: Szent Benedek regulája : Pannonhalma, Bencés K., 1992. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 43-44. (1995)

Orbán, Józsefné: Kooperatív kiscsoportos tanulásszervezés tapasztalatai egy pécsi iskolában. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 94-104. (1995)

P. Nagy, Éva and Mészöly, Miklós: Az elbeszélő és az elbeszélői nézőpont tér- és időbelisége Mészöly Miklós Pontos történetek útközben című regényében. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 167-171. (1995)

Pelyvás, Adrienne: Ünnepi műsor szerkesztése az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 222-223. (1995)

Szabady Józsefné Békési, Magdolna: A gregorián énekről és tanításának jelentőségéről. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 119-122. (1995)

Szalontai, György: A semleges iskola - más nézőpontból : reflexiók Dr. Légrádi László cikkére. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 56-58. (1995)

Szikoráné Kovács, Eszter and József, Attila: Az ok-okozatiság gondolattükröző összefüggései József Attila Tiszta szívvel című versében. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 71-74. (1995)

Szikoráné Kovács, Eszter and Nagy, László: A "visszaköszönő" grammatikai figura mint az érzelemkifejezés eszköze. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 27-30. (1995)

Varga, Gábor: Kállay István, a debreceni tanítóképzés jelentős személyisége. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 177-178. (1995)

Veidner, János: Zsákutca és átjárhatóság a XX. század magyar iskolarendszereiben. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 144-150. (1995)

Váczi, Gyula: Agyagműves önképzőkör főiskolánkon. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 63-68. (1995)

Váczi, Gyula: Agyagműves önképzőkör főiskolánkon : II. rész. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 109-114. (1995)

Wirth, Lajos: Egy kis tudománytörténet : "már a régi görögök is tudták...". In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 17-19. (1995)

Zabó, Zoltán: Nyelvhasználat a tanítóképzésben, a tanítóképzőben. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 151-155. (1995)

Zétényi, Imréné: Tehetség kerestetik. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 155-158. (1995)

This list was generated on 2020. szeptember 30. 17:36:20 CEST.