Aetas

Number of items: 62.

Daniel Unowsky műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (34) 3. pp. 139-141. (2019)

Stefan Berger műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (34) 2. pp. 125-141. (2019)

Alabán Péter: Vidéki életvilágok, törésvonalak, területi különbségek. In: Aetas, (34) 4. pp. 160-164. (2019)

Angelovics Helga: Vay Miklós Zemplén megyei közéleti pályakezdése, 1825-1831. In: Aetas, (34) 2. pp. 37-53. (2019)

Apor Péter: A jövő mint történeti probléma : 1918 és 1945 Európában. In: Aetas, (34) 1. pp. 5-17. (2019)

B. Székely Dorottya Piroska: A művészettörténész nyomoz. In: Aetas, (34) 2. pp. 173-176. (2019)

Bagi Zoltán Péter: Gilbert de Santhilier katonai szolgálata a tizenötéves háborúban. In: Aetas, (34) 1. pp. 67-77. (2019)

Balog Iván: A könyv, amit nem lehet elfelejteni. In: Aetas, (34) 3. pp. 184-186. (2019)

Barabás Gábor: A középkori pápaság és Szent Jakab kultuszának metszéspontjában. In: Aetas, (34) 2. pp. 177-182. (2019)

Bene Krisztián: Egy lovagias lázadó : Raoul Magrin-Vernerey katonai pályafutása a Mediterráneum vonzásában. In: Aetas, (34) 1. pp. 78-96. (2019)

Berger Stefan: Történetírás és közéleti szerepvállalás : egy szimbiotikus kapcsolat. In: Aetas, (34) 2. pp. 142-162. (2019)

Biernaczky Szilárd: Antropológiai világtörténet-tudomány? In: Aetas, (34) 4. pp. 148-159. (2019)

Borovi Dániel: Babérok térben és időben. In: Aetas, (34) 1. pp. 159-165. (2019)

Bódy Zsombor: A magyar szociálpolitika nemzetközi beágyazottsága : tudástranszfer és eredményei Magyarországon 1945 előtt. In: Aetas, (34) 4. pp. 5-26. (2019)

Cora Zoltán: Kossuth Shakespeare-jétől az angol nyelvű Magyar Történetig : történelmi barangolások az angol-magyar kapcsolatok világában. In: Aetas, (34) 3. pp. 168-174. (2019)

Deák Ágnes: "...elutasítottam, hogy a Monarchiát pusztán a régmúlt relikviájának tekintsem" : beszélgetés Daniel Unowskyval. In: Aetas, (34) 3. pp. 135-138. (2019)

Dinnyés Patrik: Mogiljovtól Szmolenszkig : II. József német-római császár és II. Katalin orosz császárnő első találkozása és közös utazása, 1780. In: Aetas, (34) 3. pp. 37-63. (2019)

Dobszay Balázs: Moscovia : egy szentszéki legátus leírása moszkvai útjáról 1581-ből. In: Aetas, (34) 3. pp. 122-134. (2019)

Erős Vilmos: Egy elkötelezett történész : beszélgetés Stefan Bergerrel, a Bochumi Ruhr Vidéki Egyetem professzorával. In: Aetas, (34) 2. pp. 120-124. (2019)

Erős Vilmos: A múlt mint történelem : elmélkedések Stefan Berger könyve és a Writing the Nation sorozat kapcsán. In: Aetas, (34) 2. pp. 163-172. (2019)

Erős Vilmos: A "porosz utas" fejlődés "lassú" változata : Szabó István opponensi véleménye 1955-ből Szántó Imre könyvéről. In: Aetas, (34) 4. pp. 106-134. (2019)

Eszik Veronika: A "Ballhausplatz" szelleme. In: Aetas, (34) 2. pp. 186-189. (2019)

Eőry Áron: Tudományos igényű "tanulságok" modern kori történelmünkben? In: Aetas, (34) 1. pp. 166-169. (2019)

Falusi Norbert: Szövetségek és politikai kötelékek Erdélyben, 1917-1918. In: Aetas, (34) 1. pp. 38-53. (2019)

Keller Márkus: A családi ház a magyar lakáspolitikában a második világháború után : transzfer, átvétel, hibridizáció. In: Aetas, (34) 4. pp. 49-61. (2019)

Kemény Krisztián: "Würt-emberek" a "Csudák Évében". In: Aetas, (34) 3. pp. 175-179. (2019)

Khavanova Olga: Pavel Petrovics orosz nagyherceg bécsi látogatása 1781-1782-ben. In: Aetas, (34) 3. pp. 72-83. (2019)

Kokas Károly: Digitális bölcsészet és történeti kutatás : gondolatok egy új hazai szakfolyóirat megjelenése kapcsán. In: Aetas, (34) 4. pp. 135-147. (2019)

Koloh Gábor Lajos: Baranya szüntelen vonzásában. In: Aetas, (34) 1. pp. 170-173. (2019)

Kovács Janka: "Érzelmi nyavalyák" és "ész-tébolyodások" : a lélek betegségei az orvosi disszertációkban a 18-19. század fordulóján. In: Aetas, (34) 2. pp. 67-84. (2019)

Kulcsár Krisztina: Ha főurak útra keltek... : 18. századi főúri utazástípusok Albert szász-tescheni herceg és Mária Krisztina főhercegnő közös utazásai alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 20-36. (2019)

Kulcsár Krisztina: Hajadonként a dinasztia szolgálatában. In: Aetas, (34) 4. pp. 165-169. (2019)

Kurdi Krisztina: A memoár mint útleírás : a tokaj-hegyaljai bor útja Dov Ber Birkenthal bolehovi zsidó kereskedő visszaemlékezései alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 5-19. (2019)

Károlyi Bálint: Zichy II. Pál árváinak iskoláztatása : iskoláztatási stratégia a Zichy családban a 17. század második felében. In: Aetas, (34) 2. pp. 54-66. (2019)

Lengyel Eszter: A demokrácia utolsó fóruma. In: Aetas, (34) 3. pp. 180-183. (2019)

Macher Péter: A Ganz és az Egyesült Izzó a nemzetközi porondon, 1867-1949. In: Aetas, (34) 1. pp. 184-188. (2019)

Makai János: A Kijevi Rusz első krónikájának magyar fordítása. In: Aetas, (34) 1. pp. 177-183. (2019)

Mezey András: Prágai tavasz, prágai ősz : egyházpolitika és a magyar katolikusok reagálásai korabeli hangulatjelentések alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 98-108. (2019)

Mihályi Dorottya: Akik nem akartak tétlen maradni : a francia katonai együttműködés két oldala. In: Aetas, (34) 1. pp. 156-158. (2019)

Nagy Miklós: Szeged francia megszállása és az antant-intervenciós tervek. In: Aetas, (34) 1. pp. 128-138. (2019)

Pelles Márton: Dr. Tauffer Emil (1905) és Roediger Ernő (1907) jelentései a Fiume-New York közötti kivándorlásról. In: Aetas, (34) 2. pp. 107-119. (2019)

Peterecz Zoltán: 100 éve történt : a magyarországi és erdélyi helyzet amerikai szemszögből : 1919. január-február. In: Aetas, (34) 1. pp. 54-66. (2019)

Petrovics István: Mattsee - Fort Knox - Budapest : a Szent Korona tengerentúli útja és hazatérése. In: Aetas, (34) 4. pp. 170-176. (2019)

Pálinkó Attila: Párbeszéd "illúziók nélkül" : kutatástörténeti interjú Hajdu Tiborral. In: Aetas, (34) 1. pp. 139-155. (2019)

Ring Éva: Egy osztrák kereskedelmi tanácsos élményei Moszkvában Karl von Zinzendorf 1774-es naplója. In: Aetas, (34) 3. pp. 84-97. (2019)

Romsics Gergely: Reform a keresztény nacionalizmus jegyében : egy neokatolikus kísérlet transznacionális vonatkozásai. In: Aetas, (34) 4. pp. 27-48. (2019)

Rudisch Ferenc and Tóth Benedek: Az egészség fogalmának kulturális konstrukciója az 1850-es években. In: Aetas, (34) 4. pp. 75-90. (2019)

Révész Béla: Az architektúrától az ellenállástörténetig : az ellenzék, az embermentés és az ellenállás hálózatai. In: Aetas, (34) 2. pp. 190-196. (2019)

Schwarcz Iskra: Nagy Péter pozsonyi látogatásáról. In: Aetas, (34) 3. pp. 64-71. (2019)

Sipos József: Az 1917-es oroszországi forradalmak hatása a Gazdapártra. In: Aetas, (34) 1. pp. 121-127. (2019)

Szentesi Réka: Nemzet és divat. In: Aetas, (34) 2. pp. 183-185. (2019)

Szíjártó M. István: A Habsburgok pénzügyi-katonai állama. In: Aetas, (34) 3. pp. 162-167. (2019)

Tilcsik György: Kossuth Lajos 1848. szeptember 23-án kelt, népfelkelést hirdető szózatának német nyelvű fordítása és átdolgozása. In: Aetas, (34) 2. pp. 85-106. (2019)

Tomka Béla: Fogyasztás a második világháború utáni Kelet-Közép-Európában : politikai meghatározók és transznacionális hatások. In: Aetas, (34) 4. pp. 62-74. (2019)

Tusor Péter: Katolikus király apostoli jogai? : a magyar királyi főkegyúri jog, 1417-1918 : vázlat. In: Aetas, (34) 3. pp. 109-121. (2019)

Tóth Krisztina: Az Apostoli Szentszék átfogó felmérése a magyarországi egyházi javakról, 1925-1927. In: Aetas, (34) 1. pp. 97-120. (2019)

Unowsky Daniel: Helyi erőszak, regionális politika és állami válság : az 1898-as zsidóellenes lázadások a Habsburg Galíciában. In: Aetas, (34) 3. pp. 142-161. (2019)

Vajda Zoltán: Tanulmányok Amerika történelméről és kultúrájáról. In: Aetas, (34) 4. pp. 177-183. (2019)

Varga László: Az erősödő India mint tárgyalópartner, tanulságok a Mahábháratából. In: Aetas, (34) 1. pp. 174-176. (2019)

Veszprémy László Bernát: "Leszármazás szerinti állampolgárságát 90 napon belül igazolja!" : bepillantás a KEOKH kassai kirendeltségének működésébe. In: Aetas, (34) 4. pp. 91-105. (2019)

Vér Eszter Virág: "...egy új köteléket fog fűzni magas családja s a nemzet között..." : az uralkodócsalád tagjai Magyarországon, 1867-1868. In: Aetas, (34) 2. pp. 5-36. (2019)

Zahorán Csaba: Reciklált történelem : a múlt instrumentalizálása a jelenlegi magyar és román nemzetépítésben. In: Aetas, (34) 1. pp. 18-37. (2019)

This list was generated on 2024. március 2. 07:47:25 CET.