Módszertani közlemények

Number of items: 89.

Alföldi Jánosné and Titkos Lajosné: Nyelvtan-helyesírási gyakorlatok a 3. osztályban. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 163-167. (1965)

Avasi Béla: Népdalelemzés : "Csillagok, csillagok ...". In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 137-145. (1965)

Baranyi Albertné and Erdei Mihály and Ferenczy Istvánné and Bereczki Sándor and Frisnyák Sándor: Szemle. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 312-316. (1965)

Bereczki Sándor and Körtvélyessy László and Rubóczky István and Gazsó István and Zentai Károly: Szemle. In: Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 388-392. (1965)

Buváry Imre: Tudatformálás és fogalmazás a 3. osztályban. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 245-248. (1965)

Csillik László: Egy iskolai kiállítás. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 309-311. (1965)

Drahos Ágoston: Betűismertetési és alsótagozatos szövegfeldolgozási eljárások a szlovák nyelvi órákon. In: Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 355-361. (1965)

Dévényi István: Terepmérés az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 36-39. (1965)

Erdei Mihály: Mondatmodellek alkalmazása az orosz nyelvoktatásban. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 181-184. (1965)

Farkas Gyula: Megjegyzések az ember származásának általános iskolai oktatásával kapcsolatosan. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 197-201. (1965)

Farkas Gyula: Tankönyv-vita. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 278-280. (1965)

Fehér István: "Orvoskongresszus" az egészségtan órákon. In: Módszertani közlemények, (5) 2. p. 149. (1965)

Forgách Géza: Ellenőrzés és osztályozás a kémiaoktatásban. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 5-12. (1965)

Gazsó István: Jelrendszerünk bővítésének ajánlása. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 232-233. (1965)

Gazsó István: Számrendszerek az alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 237-240. (1965)

Gazsó István: Zárójelek használata. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 145-146. (1965)

Gaál Lajos: Az atlétikai mozgások általános iskolai oktatásának módszerei. In: Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 385-388. (1965)

Geréb György and Zentai Károly and Frisnyák Sándor: Szemle. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 155-156. (1965)

Glózik Pál: A kislabdahajítás módszerének osztályonkénti alkalmazása a gerelyhajítás távlati oktatásának megfelelően : I-IV. osztály. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 218-222. (1965)

Glózik Pál: A kislabdahajítás módszerének osztályonkénti alkalmazása a gerelyhajítás távlati oktatásának megfelelően: 5-8. osztály. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 291-295. (1965)

Gulácsy Éva: "Kártyajáték". In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 55-57. (1965)

Gulácsy Éva and Somfai László: Az alsó tagozatban is helyesírási norma szerint javítsunk! In: Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 320-327. (1965)

Gutter József: Gondolatok a pedagógiai szeretetről. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 167-172. (1965)

Győri Jánosné: Játékos figurák alkalmazása az első osztályban. In: Módszertani közlemények, (5) 4. p. 298. (1965)

Győry Gábor: Ipari televízió alkalmazása a tanárképzésben és -továbbképzésben. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 301-302. (1965)

Harsányi László and Novák István: Hogyan szervezzük az úttörő sportszakköröket. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 298-300. (1965)

Hirják Balázs: Hogyan támaszkodom az őrsökre, mint közösségekre a tanítási óra előkészítéseként és a tanítási órákon. In: Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 331-335. (1965)

Hofer Lajos: Szaktantermes oktatás (kabinet-rendszer) fejlődése a Csehszlovák Szocialista Köztársaság magyar tannyelvű iskoláiban. In: Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 336-341. (1965)

Horváth Rózsa: A környezetismereti tanulmányi séta értékesítése oktató-nevelő munkában. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 54-55. (1965)

Hunya Mária: Fémek megmunkálása és a leánytanulók munkabírása : gondolatok egy szakdolgozat javítása közben. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 150-151. (1965)

Héjjas Endre: Szemle. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 235-236. (1965)

Jósa Zoltán: Az ellenőrző órák feladata szerkezeti felépítése és módszertani problémái, különös tekintettel az „élővilág" tantárgyra. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 12-18. (1965)

Jósa Zoltán: "Földigiliszta" vagy "földi giliszta". In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 64-65. (1965)

Jósa Zoltán: Kritikai észrevételek az "Élővilág" c. 5. osztályos tankönyvhöz I,. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 280-284. (1965)

Jósa Zoltán: A mezőgazdasági haszonállatok tanításának tartalmi kérdései : észrevételek az 5. osztályos ÉLŐVILÁG c. tankönyvhöz (II.). In: Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 361-367. (1965)

Kadlicskó Magda: Az első problémáim... In: Módszertani közlemények, (5) 4. p. 309. (1965)

Kelemen Jánosné: Év végi ismétlés matematikából az általános iskola VIII. osztályában. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 201-212. (1965)

Kovács Alajos: A játék a nevelés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 248-250. (1965)

Kovács Zoltán: Az általános iskolai közelítő számításokról. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 114-120. (1965)

Kávássy Sándor: Történelem, történet. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 233-235. (1965)

Magi János: Az orosz nyelvű gyermeklevelezés hasznosítása oktató-nevelő munkámban. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 296-298. (1965)

Magi János: Egyéves az iskolatelevízió : orosz nyelvi adása az általános iskola 6. osztálya számára. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 96-98. (1965)

Major József: Az új 6. osztályos történelemkönyv. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 274-278. (1965)

Mihály Endre: A tanár felkészülése a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokra : 2. rész. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 191-196. (1965)

Mihály Endre: A tanár felkészülése a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokra. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 126-129. (1965)

Nagy Jánosné: Az elsőosztályosok bevezetése az ismeretszerzés munkájába. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 241-245. (1965)

Németh István: Földrajzi nevekről. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 42-43. (1965)

Németh István: Gondolatok Románia földrajzának tanításakor. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 31-36. (1965)

Németh István: Szalagdiagrammok alkalmazása az ötödik osztályos földrajz tanításban. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 178-180. (1965)

Németh István: A számokkal való munka a földrajz tanításában. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 104-114. (1965)

Németh István: A síkság fogalmának kialakításával kapcsolatos kérdések. In: Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 342-344. (1965)

Németh István: A térkép alapismereteinek tanításával kapcsolatos problémák az általános iskola 5. osztályában. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 285-287. (1965)

Olasz Géza: Néhány megjegyzés a csehszlovák alapfokú kilencéves iskolák földrajz tanításáról. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 266-273. (1965)

Pap Irén: A kisdobos mozgalom szerepe nevelési feladataink megoldásában. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 80-82. (1965)

Rakonczay László: A tanulók önálló munkája a testnevelési órán. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 222-225. (1965)

Rakonczay László: A testnevelés osztályozása. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 58-60. (1965)

Riesz Béla: A marxista dialektika módszere és a tanulói személyiség fejlődése. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 251-255. (1965)

Riesz Béla and Szemere Gyula and Tóth Balázs and Gazsó István and Munz Károly and Körtvélyessy László and Klebniczki József and Kávássy Sándor: Szemle. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 65-72. (1965)

Révész Béla: Az élővilág 8. osztályos tanmenetének tervezése. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 305-308. (1965)

Somfai László: Egy programozva oktatott téma néhány tapasztalata. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 87-96. (1965)

Somfai László: Egy programozva oktatott téma néhány tapasztalata : folytatás. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 172-178. (1965)

Somfai László: Helyesírási norma a VI. osztályban. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 39-41. (1965)

Somfai László: A szavak alaki elemzéséről. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 264-266. (1965)

Somfai Lászlóné: Tervező munka a 7. és 8. osztályban. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 129-137. (1965)

Stein Jánosné and Sárosy Jánosné: Környezetismereti televíziós órák szerepe az oktatás folyamatában. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 1-5. (1965)

Stein Jánosné and Sárosy Józsefné: Néhány gondolat az iskolatelevízió alsó tagozatos adásainak nevelési lehetőségeiről. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 157-160. (1965)

Szabadi János: Néhány bevezető megjegyzés az experimentális iskolák jelentőségéről és küldetéséről a módszertani tudományos kutatómunka további fejlődése szempontjából. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 83-87. (1965)

Szeléndi Gábor: Néhány környezetismeret tanítási problémáról. In: Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 317-320. (1965)

Szászfalvi László: A személyi és társadalmi tulajdon megbecsülésére nevelés vizsgálata a Bélmegyer-Fáspusztai Általános Iskola és Nevelőotthonban. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 302-305. (1965)

Szörényi József: Egy olvasmány feldolgozásának tanulságai. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 77-79. (1965)

Szörényi József: Magnetofon a fogalmazási órán. In: Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 327-330. (1965)

Szörényi Józsefné and Kovács Béláné and Zoltán Ferencné: Munkaterv az irodalmi szakkörök számára. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 46-53. (1965)

Turai Kálmán: "Legkedvesebb könyvem". In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 60-64. (1965)

Turai Kálmán: Szemelvények felhasználása a történelemórán : I. szépirodalom. In: Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 377-384. (1965)

Turai Kálmán: A „hogyan" kérdése az V. osztályos történelem tanításában. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 99-103. (1965)

Turai Kálmán: A történelem tanításának néhány problémája az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 287-291. (1965)

Turai Kálmán: Év végi ismétlés történelemből az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 213-218. (1965)

Tóth József: A tárgyi formák és szöveg díszítő jellegű, plakátszerű összeállítása. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 27-31. (1965)

Veidner János: Módszertani megjegyzések az általános iskolai fizikai gyakorlatokhoz. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 121-126. (1965)

Veidner János: Új technika alkalmazása a tanárképzésben. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 151-154. (1965)

Veidner János: A programozott oktatásról : III. rész a hagyományos és a programozott oktatás együttes alkalmazása hatékonyabb a hagyományos oktatásnál! In: Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 368-376. (1965)

Veidner János: A programozott oktatásról : folytatás. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 255-264. (1965)

Veidner János: A programozott oktatásról. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 226-231. (1965)

Várkonyi Bernátné: A napközis első osztály problémái. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 160-163. (1965)

Várkonyi Nándor: A bemutatás és füzetvázlat sorrendjének szerepe a műszaki gyakorlati oktatásban. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 43-46. (1965)

Várkonyi Nándor and Honti Gyuláné: Az osztályozás problémája a gyakorlati órákon. In: Módszertani közlemények, (5) 2. pp. 147-148. (1965)

Zentai Károly: Egy földrajz óra elemzése. In: Módszertani közlemények, (5) 5. pp. 345-355. (1965)

Zentai Károly: A tanulók jellemzésének szempontjai. In: Módszertani közlemények, (5) 1. pp. 19-27. (1965)

Zentai Károly: A tanulók megismerése és a tipológia. In: Módszertani közlemények, (5) 3. pp. 185-190. (1965)

This list was generated on 2024. február 29. 09:30:51 CET.