Módszertani közlemények

Number of items: 89.

Könyv az óvodában. In: Módszertani közlemények, (10) 3. p. 185. (1970)

Szerbül is, magyarul is. In: Módszertani közlemények, (10) 2. p. 114. (1970)

Bagdy Lászlóné: A játék szerepe az 1-2. osztályos gyermek életében. In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 69-77. (1970)

Barabás László: A rajzolgatástól a szervezett rajzoktatásig : A II. osztályos rajztanítás problémái. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 210-215. (1970)

Bellyei László: Az alsó tagozatos kötelező házi olvasmány elemzéséről és feldolgozásáról. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 146-149. (1970)

Bellyei László and Sallai Lajosné: A helyesírási szabályzat használatáról az alsó tagozat 3. és 4. osztályaiban. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 12-14. (1970)

Bernáth János: Magyarázó rajzolás az általános iskolai történelemtanításban. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 315-318. (1970)

Bodosi Mihályné: Kéziszer pótlása az alsó tagozatos testnevelési órákon. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 305-310. (1970)

Bokor Istvánné and Kántor Józsefné: A helyesírási készség fejlesztése korszerű eljárások alkalmazásával a 2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 287-293. (1970)

Bokor Istvánné and Kántor Józsefné: Önállóságra nevelés a 2. osztályban olvasás órán. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 133-138. (1970)

Borsodi István and Kiss Istvánné: Egy komplex matematikaóra módszertani tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 201-205. (1970)

Bánhalmi Ernőné: A tanulói aktivitás biztosítása az új ismereteket feldolgozó fogalmazás órákon a harmadik osztályban. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 139-145. (1970)

Békés Ferenc: Az irodalom szerepe ifjúságunk életében. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 170-172. (1970)

Chikán Zoltánné: A határozók tanításának szerepe a logikus gondolkodás készségének fejlesztésében. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 181-185. (1970)

Cs. Nagy István: A komplex szókártyás eljárások két típusa a nyelvtan-helyesírás gyakorlásában. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 293-299. (1970)

Cuba Béla: Melyek a kedvelt tantárgyak? : az Ady iskolában végzett felmérés tapasztalatai, Zalaegerszeg. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 267-268. (1970)

Czimbalmos Andrásné: Az iskolai ifjúsági könyvtár szerepe a pedagógiai munka korszerűsítésében. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 172-176. (1970)

Deli István: Az 5. számú módszertani levél szellemében. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 192-194. (1970)

Dobcsányi Ferenc: Kulturális rendezvényeink közös látogatása és megbeszélése. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 330-332. (1970)

Druzsin Ferenc: Az orosz nyelv alsó tagozatos kísérleti tanításának néhány tartalmi kérdése. In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 123-126. (1970)

Fazekas Anna: Differenciált eljárások a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 95-99. (1970)

Friedrichs Susanne: Szemle. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 199-200. (1970)

Függ Tiborné: Osztályfőnök az olvasóvá nevelésért. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 168-170. (1970)

Függ Tiborné: Újabb lépések : -osztályfőnök az olvasóvá nevelésért-. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 328-330. (1970)

Függ Tiborné: Újabb lépések : osztákyfőnök az olvasóvá nevelésért. In: Módszertani közlemények, (10) 5. p. 328. (1970)

Garamszegi József: Ének-zene óra az általános iskola V. osztályában. In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 101-104. (1970)

Geréb György and Heksch Ágnes and Veidner János and Bellay László: Szemle. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 269-272. (1970)

Gyenis József: Gépszerelési gyakorlatok az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 245-246. (1970)

Györke Dénesné: Szorgalommal építjük a tudás várát. In: Módszertani közlemények, (10) 4. p. 267. (1970)

Gábor Éva: Gondolatok a "Röpülj páva" felszabadulási népdalverseny nyomán. In: Módszertani közlemények, (10) 2. p. 94. (1970)

Hoffmann Ottó: Gyakorlatrendszer az írásbeli kifejezőképesség fejlesztésére a 6. osztályban : Javaslatok az irodalmi tanmenet fogalmazási rovatának megtervezéséhez. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 261-267. (1970)

Horváth Imréné: Osztályfőnöki terv. In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 105-114. (1970)

Horváth Istvánné: Osztályfőnöki terv. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 42-51. (1970)

Hudra András: Az első versenyen. In: Módszertani közlemények, (10) 3. p. 186. (1970)

Hudra András: Hudra András levele a szerkesztőséghez. In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 89-93. (1970)

Jósa Zoltán: A biológiai ismeretek logikai rendszerét meghatározó tényezők és a témakör logikai struktúrájának szerepe a biológiai gondolkodás nevelésében : „A mező élete tavasszal" c. témakör anyagelrendezésének logikai elemzése. In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 81-88. (1970)

Kalocsa Béláné: A pedagógiai helyzetek felismerésének és elemzésének jelentősége a pedagógusképző intézetekben. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 280-282. (1970)

Kelendi Gyuláné: Napközi otthon az iskolában. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 277-279. (1970)

Kelendi Gyuláné: Olvasóvá nevelés a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 165-168. (1970)

Kerékgyártó Imre: Az olvasás tanítása, olvasóvá nevelés. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 129-133. (1970)

Kerékgyártó Imre: Tanítók, tanárok. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 273-277. (1970)

Kerékgyártó Imre: A társadalomtudományok alapjai az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 4-9. (1970)

Kerényi Józsefné: Rajzos vázlatok irodalomórán. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 188-192. (1970)

Kiss Albertné: Az irodalomtanítás és a házi olvasmányok jobb kapcsolatáért. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 229-235. (1970)

Kiss Géza: Az auditív szemléltetés néhány lehetősége az általános iskola 5. osztályában, az ókori Kelet tanításakor. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 311-314. (1970)

Kollár Rózsa: Kezdő tanító naplójából. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 253-254. (1970)

Kolta Ferenc and Fekete István: Fekete István önmagáról, valamint az általános iskola 5. és 6. osztályában szereplő műveiről. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 1-4. (1970)

Kormos Antal: Az osztályfőnöki nevelési terv készítésének néhány problémája. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 255-259. (1970)

Mihály Endre: Tapasztalatom egy falusi gyakorlat meglátogatásakor. In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 127-128. (1970)

Mészáros Ferenc: Az akarati tulajdonságok megnyilvánulása a testnevelési órán. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 36-40. (1970)

Mészáros Ferenc: Didaktikai és logikai műveletek alkalmazása a testnevelési órán. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 215-219. (1970)

Nagy János: Fiatal nevelők fóruma. In: Módszertani közlemények, (10) 1. p. 41. (1970)

Nagy Sándor and Ballai Antalné: Az élővilág és a mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok közötti koncentráció. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 53-56. (1970)

Németh István and Kerékgyártó Imre and Mosonyi Kálmán and Sztoljar A. A. and Maklári József: Szemle. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 335-336. (1970)

Perlaki Ernő: Az önálló tanulás alapjainak lerakása az 1. osztály olvasásóráin. In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 65-68. (1970)

Perlaki Ernő: Tankönyv (munkafüzet) szerepe a tanulás tanításában. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 332-334. (1970)

Pozsgai Vidáné: A kisdobos munka és az iskolai nevelés. In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 99-101. (1970)

Pásztor Emil: Áthúzzuk-e a dolgozatokban a hibás vagy fölösleges szövegrészeket? In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 126-127. (1970)

Pósa Lajos: Válasz a felvetett kérdésekre. In: Módszertani közlemények, (10) 2. p. 93. (1970)

Sellei Zoltán: Művészi szemléltetés az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 187-188. (1970)

Sille Zoltán: A közönséges törtek tanítása az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 52-53. (1970)

Szegedi Jánosné: Hogyan segíthetjük elő az általános iskolai tanulók pályaválasztását az 1-8. osztály tantervi anyagának elvégzésével? In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 60-64. (1970)

Szeléndi Gábor: Az érzelmi nevelés lehetőségei a dolgozó nép iránti tisztelet, szeretet kialakításakor : olvasás 3. osztály. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 206-210. (1970)

Szepes Lajos: Nevelőmunka az "átmenet", a 4. osztályból az 5. osztályba lépés szakaszában. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 259-261. (1970)

Szepes Lajos: Pályaválasztási és pályairányítási nevelőmunka a felső tagozaton. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 194-196. (1970)

Szirmay Endre: A beszédkészség fejlesztésének feltételei az általános iskola alsó tagozatában. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 9-11. (1970)

Szirmay Endréné: Korszerű szemléltető eszközünk: A táblai rajz. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 299-305. (1970)

Szántó Károly: Az oktatási-tanulási folyamat különös sajátosságai a munka, a mozgás (testnevelés) és a művészeti tárgyak (ének-zene, rajz) oktatásában. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 224-229. (1970)

Szörényi József: Fél évszázad a tanítói pályán. In: Módszertani közlemények, (10) 3. p. 198. (1970)

Szörényi József: Olvasóvá nevelés irodalmi szakkörön. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 149-155. (1970)

Tóth Andrásné: Ady Endre: Fölszállott a páva. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 196-197. (1970)

Tóth-György József: A tanulók technikai gondolkodásának fejlesztése az általános iskolai gyakorlati foglalkozás órákon. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 323-327. (1970)

Tölgyesi József: A televízió felhasználása az összevont 1—4. osztályú tanulócsoportban. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 220-224. (1970)

Varecza Árpád: Függvény a 8. osztályban. In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 119-123. (1970)

Varecza Árpád: Közönséges törtek összeadása és a halmazok a 6. osztályban. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 22-27. (1970)

Vargha László and Ádám Imréné: Csoportfoglalkozásos földrajz óra az általános iskola 5. osztályában. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 318-322. (1970)

Veszprémi László: Az iskolai értékelés hatása a szülők nevelési módszereire, a tanulókra. In: Módszertani közlemények, (10) 5. pp. 283-287. (1970)

Várkonyi Nándor: Az olvasó-mozgalom lehetőségei a gyakorlati órákon. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 159-165. (1970)

Várkonyi Nándor: Fő feladatok a munkadarabok megválasztásánál. In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 115-119. (1970)

Vécsey Antal: A magnetofon alkalmazása az idegen nyelvek tanításában. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 32-36. (1970)

Vörös Jolán: Az irodalom tanár és az olvasóvá nevelés. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 155-159. (1970)

Werner András: Hogyan csináljuk? : gondolatok a továbbképzés új rendszerének beindításáról. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 58-60. (1970)

Wéber Mihály: Tájékozódó felmérés az általános iskolák biológiai szakkönyvtárainak (tanári szakkönyvtárak) helyzetéről. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 247-252. (1970)

Zukovits Imre: Az algoritmus didaktikai értelmezése. In: Módszertani közlemények, (10) 2. pp. 77-80. (1970)

Zukovits Imre: Oktató programok készítése algoritmusokkal. In: Módszertani közlemények, (10) 4. pp. 236-244. (1970)

Zukovits Imre: A didaktikai algoritmusok leírásának módszerei. In: Módszertani közlemények, (10) 3. pp. 176-181. (1970)

Zukovits Imre: A tanulók tevékeny részvétele az általánosításban. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 14-22. (1970)

Ákos István: Szemléltető eszközök a Lenin centenáriumra és hazánk felszabadulásának 25. évfordulójára. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 56-58. (1970)

Érfalvy Ferencné: A csoportmunka lehetőségei az ötödik osztályos számtan—mértan tanításban. In: Módszertani közlemények, (10) 1. pp. 27-31. (1970)

This list was generated on 2024. február 29. 10:43:47 CET.