Módszertani közlemények

Number of items: 91.

Abrudbányay János: A napközis tanulmányi munka tartalma, korszerűsítésnek didaktikai és metodikai lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 209-217. (1985)

B. Fejes Katalin and Subosits István: Subosits István: Beszédakusztika. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 136-137. (1985)

Bagdi Sándor and Molnár Béla: Molnár Béla: A föld és az élet. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 201-202. (1985)

Baloghné Zsoldos Julianna: A helyesírás megalapozásáról. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 98-102. (1985)

Bene Kálmán: Szabadon választott Radnóti-vers elemzése. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 325-329. (1985)

Bereczki Sándor: Emlékülés a felsőfokú tanító- és óvónőképzés 25 éves évfordulóján. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 60-61. (1985)

Bereczki Sándor: Lukács György közoktatáspolitikai, pedagógiai tevékenysége. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 131-134. (1985)

Bereczki Sándor and Kozma Tamás: Kozma Tamás: Az oktatás fejlesztése, esélyek és korlátok. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 206-208. (1985)

Bereczki Sándor and Kósáné Ormai Vera and Ritoók Pálné and Porkolábné Balogh Katalin: Kósáné Ormai Vera-Porkolábné Balogh Katalin-Ritoók Pálné: Neveléslélektani vizsgálatok. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 339-341. (1985)

Bereczki Sándor and Nagy József: Nagy József szerk.: A megtanítás stratégiája. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 281-282. (1985)

Bereczki Sándor and Nagy Júlia: Nagy Júlia: A makói tanyai iskolák története. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 204-206. (1985)

Bereczki Sándor and Péter Ágnes: Péter Ágnes: Neurológia. Neuropszichológia. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 142-143. (1985)

Berkes Miklós and Barta Gábor and Hegyi Klára and Kertész István: Barta Gábor-Hegyi Klára-Kertész István: Emberek és századok. In: Módszertani közlemények, (25) 2. p. 140. (1985)

Bodolay Gyula: Az iskolavezetés ellenőrző tevékenységének tervszerűsége. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 2-9. (1985)

Bognár Imréné: Szaktárgyi vetélkedő matematikából. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 320-321. (1985)

Bokor Istvánné: Móra-órák a 2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 103-110. (1985)

Borbás Zoltánné: Úttörőmozaik napközis életünkből. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 128-130. (1985)

Békefi Irén and Sikó Ágnes: A szaktantárgyi olvasás helyzete és feladatai. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 170-173. (1985)

Cseh Béla: A nevelői beállítódás vizsgálata veszélyeztetett tanulók esetében. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 217-226. (1985)

Cserné Adermann Gizella: Lehetőségek és problémák a pedagógusok értékelésében. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 10-15. (1985)

Csilics József and Szűcsné Horváth Anna: Az agyag, az agyagműveltség kezdete. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 318-319. (1985)

Csilics József and Szűcsné Horváth Anna: Fonás-szövés, textília rövid történeti áttekintése. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 127-128. (1985)

Czibula Ferenc: A Bethlen Gábor Kör újjászületése. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 275-280. (1985)

Dobcsányi Ferenc: A Módszertani Közlemények 25. évfolyama elé. In: Módszertani közlemények, (25) 1. p. 1. (1985)

Doboss István: A 22. paragrafus. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 311-312. (1985)

Emődi János: Összehasonlító verselemzés az irodalomórán. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 48-50. (1985)

Eszik Zoltán: Az iskolaotthon funkcionális tervéhez. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 90-97. (1985)

Farkas Ferenc and Bíró Ágnes and Tolcsvai Nagy Gábor: Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvi divatok. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 341-342. (1985)

Farkas Gyula: A leányok serdülését befolyásoló tényezők ismeretének jelentősége a szexuális nevelésben. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 227-235. (1985)

Farkas Katalin: "Élő pedagógiai problémák" - a nevelésben. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 200-201. (1985)

Galgóczi Lászlóné and Balogh Artúrné: Balogh Artúrné et al.: Útmutató a kisegítő iskola 4. osztályának tankönyveihez. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 138-140. (1985)

Gőcze György: Az orosz nyelv napja. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 32-35. (1985)

H. Tóth István: Könyv- és könyvtárhasználat a történelem tanításában. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 260-265. (1985)

Hajzer Lajos: Néhány magyar hely- és intézménynév orosz visszaadásának kérdéséhez. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 22-26. (1985)

Hajzer Lajos and Pehlivanova Kira Iordanova and Lebedeva Marina Nikolaevna: K. I. Pehlivanova-M. N. Lebegyeva: Grammatyika russzkovo jazika v illjusztracijah. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 343-344. (1985)

Hajzer Lajos and Skvorcov Lev Ivanovič: Skvorcov Lev Ivanovič összeáll.: Osznovi kulturi recsi. Hresztomatyija. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 203-204. (1985)

Hajzer Lajos and Žukov Vlas Platonovič: V. P. Zsukov: Skolnij frazeologicseszkij szlovar russzkovo jazika. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 143-144. (1985)

Horgosi Ödön and Misky György: Misky György szerk.: A korszerűbb orosznyelv-oktatásért IV. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 282-284. (1985)

Horváth Márton: Az általános iskola évtizedei. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 65-75. (1985)

Kis Ibolya: Könyvtárhasználat: lehetőség a permanens művelődésre. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 123-127. (1985)

Kiss Albertné: Útkeresés a pedagógus továbbképzésben. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 15-17. (1985)

Kleininger Ottó: Pszichológiai vizsgálatok,nevelőotthonban élő 3., 4. osztályos általános iskolai cigány tanulóknál. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 84-89. (1985)

Kocsis Józsefné: A családi nevelés segítése a szülői értekezletek útján. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 78-84. (1985)

Kopasz Éva: A téglalap és négyzet fogalmának szintje 3. és 4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 268-270. (1985)

Kántor Sándorné: A szabályos és az archimédészi félig szabályos testek modelljeiről. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 176-181. (1985)

L. Murai Teréz: A magyar-orosz természetes kétnyelvűség kora gyermekkori kialakulásának néhány pedagógiai-módszertani tanulsága. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 165-169. (1985)

Madácsy Piroska and Mész Lászlóné: Mész Lászlóné: Drámaértelmezések. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 137-138. (1985)

Madácsy Piroska and Szénássy Zoltán: Szénássy Zoltán: Jókai nyomában. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 202-203. (1985)

Miruné Kittler Júlia: A tanítási órák szerkezeti felépítése — tanóramodellek és -jellegek. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 152-157. (1985)

Mátóné Lőrincz Ida: Gyermekszemmel a napköziről. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 270-274. (1985)

Mészáros Imre: Játékos ismeretmegőrzés. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 187-191. (1985)

Mészáros Józsefné: Helyesírási szint vizsgálatának leírása, elemzése. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 27-30. (1985)

Mészáros Lászlóné: Önálló tanulásra nevelés az általános iskola felső tagozatában. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 158-165. (1985)

Nagy Antal: „Pedagógusi" etika vagy nevelésetika? In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 61-64. (1985)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Ismerkedés a szocialista országok pedagógiai folyóirataival. In: Módszertani közlemények, (25) 5. p. 337. (1985)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Programjavaslatok a nyári napközis foglalkozásokhoz. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 192-194. (1985)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Papp János: Papp János: Ökológiai rejtvények. In: Módszertani közlemények, (25) 2. p. 144. (1985)

Oláh János: Kosztolányi korának iskolájáról. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 195-198. (1985)

Oláh János: Szülői munkaközösségek az 1948/49-es tanévben a Szegedi Tankerületi Főigazgatóságban. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 332-336. (1985)

Orbán Józsefné: Az alkotóképesség fejlesztése a második osztályos rajzórákon. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 253-260. (1985)

Patkós Győző: A dombortérképek és elkészítésük egyszerű módszere. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 265-267. (1985)

Pethő László: Családközpontú népművelési gyakorlat. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 235-241. (1985)

Pleskó András: Szülők az osztályfőnöki órán. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 43-47. (1985)

Pollák Richárd: Tanítók XX. Nyári Akadémiája. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 199-200. (1985)

Pozsgai Vidáné: Az alsó tagozatos osztályfőnöki órák integráló funkciója. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 298-302. (1985)

Poór Zsuzsanna: Szimulációs nyelvtanulás általános iskolai tanulócsoportokban. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 241-246. (1985)

Rendes Béláné: Lehet-e giccs ellen nevelni az iskolában? In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 288-298. (1985)

Riesz Béla: Értékelmélet és iskolai nevelés. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 76-78. (1985)

Simon Gyula: A nevelőmunka egyik fontos műhelyéről. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 51-56. (1985)

Sipos Béláné and Antal Mária and Heller Anna and Pócs Ilona: Antal Mária-Heller Anna-Pócs Ilona: Hogy mondjuk oroszul? In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 342-343. (1985)

Siposné Kedves Éva: A 25 éves Módszertani közlemények jubileumi üléséről. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 145-152. (1985)

Siposné Kedves Éva: Tanárok XV. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 135-136. (1985)

Steinerné Molnár Judit: A szovjet oktatási rendszer néhány sajátossága. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 57-60. (1985)

Supp Györgyné: Olvasás és könyvtárhasználat az önművelésre nevelés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 285-288. (1985)

Szabó G. Mária and Tokodi László: Olasz nyelvet tanulnak a napközisek. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 40-42. (1985)

Szilágyiné Hodosi Zsuzsanna: Az országismereti szempont érvényesülése a kisiskolások orosznyelv-oktatási rendszerében. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 182-184. (1985)

Szomorú Miklós: Néhány hagyományos oktatástechnikai eszköz újszerű alkalmazásáról. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 329-331. (1985)

Szomorú Miklós: A „tudástérkép". In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 35-39. (1985)

Sípos Márta: A térbeli tájékozódóképesség ellenőrzésének eszköze történelemórán. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 30-32. (1985)

Takács Gábor: Tantárgyon kívüli koncentráció a matematika új szemléletű tanításakor. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 117-123. (1985)

Taliga Istvánné: Helyes szabad idős szokások kialakítása a napköziben. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 303-306. (1985)

Taródi Sándorné: Fantáziálás a fogalmazástanításról. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 110-117. (1985)

Tomory Julianna: Észrevételek az új anyanyelvi tankönyv használatáról. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 18-22. (1985)

Tordáné Hajabács Ilona and Füle Sándor: Füle Sándor: A szülők és az iskola. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 140-142. (1985)

Tóth Gyula: A posztótábla alkalmazása az idegennyelv-tanításban. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 321-325. (1985)

Tóth Gyuláné: Az integrált rendszerű, intenzív-kombinált módszerek és eredmények ismertetése. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 313-317. (1985)

Tóth Józsefné: Számítógép már az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 185-187. (1985)

Török Gábor: Kisded lecke a lírai többértelműségről-meg a tankönyvi szómagyarázatokról. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 173-176. (1985)

Varga Sándorné: A módszertani alapelvekről. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 307-310. (1985)

Zakar András: Pedagógus-személyiség, pedagógus-tevékenység, pedagógus-mentálhigiéne. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 337-339. (1985)

Zátonyi Sándor: Javaslat Arkhimédész törvényének feldolgozására a fakultatív foglalkozásokon. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 247-252. (1985)

This list was generated on 2024. február 29. 09:28:46 CET.