Módszertani közlemények

Number of items: 72.

Acsay Judit: Levél a szerkesztőségnek, levél a szerzőnek. In: Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 129-130. (1989)

Balogh Tamás: Az állóképesség vizsgálata és annak fejlesztési lehetőségei testnevelési órán. In: Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 140-145. (1989)

Bene Kálmán: Tantárgyon belüli kapcsolatok az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 34-38. (1989)

Bodosi Tamásné: Gondolatok az iskolaérettség pedagógiai-pszichológiai vizsgálatának értékeléséről és eredményeiről. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 200-204. (1989)

Bóra Ferenc: A körülírás a szóbeli közlés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 65-70. (1989)

Bóra Ferenc: A tanítási-tanulási módszerek értelmezése, kiválasztása, alkalmazása. In: Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 150-154. (1989)

Bóra Ferenc: A vitamódszer alapkérdései. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 372-375. (1989)

Csótó Lászlóné: A szövegértő olvasás fejlesztése a 3. osztályban felzárkóztató programmal. In: Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 161-167. (1989)

Dobcsányi Ferenc and Fűzfa Balázs and Tokaji Nagy Erzsébet: A szombathelyi tanárképző főiskola kiadványairól. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 404-405. (1989)

Dobos István: Teszt a napközi otthoni neveléssel kapcsolatos szemlélet vizsgálatára. In: Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 114-116. (1989)

Erdősi Erika and Zakar András: Zakar András : Pályaválasztási elméletek : Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. In: Módszertani közlemények, (29) 1. p. 63. (1989)

Eszik Zoltán: Településbarát iskolák - iskolabarát települések : a rádiós beszélgetés elhangzott 1987. október 12-én 17.30 órakor a Bartók rádióban. In: Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 55-59. (1989)

Eördögh Endre: Egy Radnóti-sor didaktikai problémái. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 229-231. (1989)

Farkas Gyula: Fény, növekedés és serdülés. In: Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 1-9. (1989)

Farkas Katalin and Klein Sándor: Miről beszélhetnének az "ellenőrzőkönyvek"? In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 353-358. (1989)

Farkas Katalin and Schirilla György: Schirilla György : Vegetáriánuskönyv. Hogyan vihetjük legtöbbre az életben? : Hungaria Sport, 1988. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 407-409. (1989)

Farkas Katalin and Vajó Péter: Vajó Péter szerkesztésében : Pedagógusképzés, tövábbképzés, "pedagóguskutatás" Nyugat-Európában : Háttér Pedagógiai Könyvek, Könyvkiadó és Kulturális Szolgáltató Kft., Budapest, 1988. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 246-250. (1989)

Gaszner Ferencné: A műelemzés megújulásának szerepe a kisiskolások befogadói tevékenységének fejlesztésében. In: Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 133-139. (1989)

Gedon László: A közlekedésre nevelésről. In: Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 145-149. (1989)

Guttmann Miklós: A gyermeknyelv regionális- és tájnyelvi jelenségei Nyugat-Dunántúlon : Szegeden, a Gyermeknyelvi Napokon elhangzott előadás, 1989. január 19-17. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 193-197. (1989)

Györke Zoltán and Földes Csaba: Földes Csaba : Magyar-német-orosz beszédfordulatok : Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. In: Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 59-62. (1989)

Gácser József and Szabó G. Mária: Olvasóink figyelmébe! In: Módszertani közlemények, (29) 5. p. 412. (1989)

H. Tóth István: Adalék a verstani ismeretek tanításához. In: Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 80-88. (1989)

H. Tóth István: A magyartanár és a könyvtárpedagógus munkakapcsolata. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 214-223. (1989)

H. Tóth István and Mészáros Imre: Játéklap az 1848-49-es forradalom és szabadságharc köszöntésére. In: Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 109-113. (1989)

Hajzer Lajos and Ljubimova Ny. A.: Ny. A. Ljubimova : Fonetyicseszkaja aszpekt obscsenyija na nyerodnom jazike. In: Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 130-131. (1989)

Horváth Gáborné and Pogány Béla: Orosz nyelvi feladatgyűjtemény : szerkesztette Pogány Béla : KLTE, Debrecen, 1988. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 251-252. (1989)

Jagusztinné Újvári Klára: Egy írástechnikai felmérés tanulságai. In: Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 70-79. (1989)

Jagusztinné Újvári Klára and Lovász Gabriella: Az intenzív-kombinált olvasástanítási módszer készségszintű szakaszának elemzése és a Gyermekvilág feladatrendszere. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 409-411. (1989)

Jancsó Gyuláné: Jutalmazás és büntetés : osztályfőnöki óra az általános iskola 6. osztályában. In: Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 181-184. (1989)

Karlovitz János and Kokorin Anatolij Vladimirovic: Anatolij Kokorin : Egy festőművész naplója : utazás orosz és magyar városokban : Tankönyvkiadó, [Budapest, 1987]. In: Módszertani közlemények, (29) 5. p. 411. (1989)

Karlovitz János and Korek József: Tabló a múzeális értékekről. In: Módszertani közlemények, (29) 3. p. 191. (1989)

Keresztesi Miklós: Távoktatásban használható taneszköz. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 384-387. (1989)

Klein Sándor and Habermann M. Gusztáv: Általános és középiskolai tanulók véleménye a matematikatanulásról. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 243-246. (1989)

Kopasz Éva: Síkidomok előállítása szöges táblán. In: Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 155-160. (1989)

Koperniczkyné Torma Mária: Ki, kinek és hogyan? : gondolatok az iskoláskor előtti nyelvoktatásról. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 400-403. (1989)

Kovács Józsefné and Szabó G. Mária: IV. éves tanárjelöltek tapasztalatai a napközi otthonról. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 406-407. (1989)

Lendvai Endre and Szőke Ágnes: Szőke Ágnes : Eredete nem ismeretlen : latin és görög eredetű szavak tankönyveinkben : Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 250-251. (1989)

Lepres Andrásné: A tanulók önállóságának vizsgálatáról. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 365-371. (1989)

Ludas Zsuzsanna: Munkára nevelés a technikaórán. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 387-389. (1989)

Lőrinczné Szabó Margit and Varga Mária: Tanulóink viselkedéskultúrájának alakulásáról. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 205-213. (1989)

Magocsa László and Magocsa Lászlóné: Az idegen (orosz) nyelv tanításának lehetőségei az iskoláskor előtt. In: Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 29-33. (1989)

Magocsa Lászlóné: A tehetségnevelésről. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 390-391. (1989)

Medgyesiné Tóth Margit: Tanításmódszertani kísérlet hátrányos helyzetű gyermekek körében. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 361-364. (1989)

Mókáné Hallók Zsuzsa: Könyvtári foglalkozás A csillagok nyomában címmel. In: Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 49-52. (1989)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Együttműködés a szülőkkel. In: Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 184-186. (1989)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Maróthi György. In: Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 53-54. (1989)

Oláh János: Berzsenyi Dániel a nevelésről. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 235-239. (1989)

Oszkocsil Judit: A problematikus gyermek megismerésének és személyiségfejlesztésének lehetőségei az óvodában. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 224-226. (1989)

Pesti Gézáné: A Hangok-betűk című témakör tanításának tervezése : 2. osztály. In: Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 21-28. (1989)

Potonyecz Emese: Komplex könyvtári foglalkozás 4. osztályosok számára. In: Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 178-181. (1989)

Pukánszky Béla: Schneller István gondolatai a pedagógus személyiségéről. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 395-399. (1989)

Rozgonyiné Molnár Emma: Tanárok XIX. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 63-64. (1989)

Simon Gyula: A hazai neveléstudomány néhány sajátossága a két világháború között : I. In: Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 117-121. (1989)

Simon Gyula: A hazai neveléstudomány néhány sajátossága a két világháború között : II. In: Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 187-191. (1989)

Somogyi Györgyné: A 7. osztályos leíró fogalmazás tanításának néhány kérdése. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 376-378. (1989)

Szalóky Béláné: Komplex foglalkozás a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 391-394. (1989)

Szeléndi Gábor: Gondolatok a szexuális nevelésről. In: Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 9-14. (1989)

Szerényi Mária: Az idegennyelv-tanulás hatása az általános iskolai magyar nyelvtan tanítására és tanulására. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 358-360. (1989)

Szikoráné Kovács Eszter and Weöres Sándor: A nyelvtani eszközök szerepe, információértéke Weöres Sándor Gyermekverseiben. In: Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 92-96. (1989)

Szilágyiné Hodosi Zsuzsanna: Orosz nyelvi játékok a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 97-98. (1989)

Szolnoky Kálmán: Jegyzet a megértésről. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 197-200. (1989)

Sáráné Lukátsy Sarolta: "Jó szóval oktasd, játszani is engedd..." : reflexiók Büki Pálné cikkére. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 240-242. (1989)

Takács Gábor: Iskolai szintű feladatmegoldó verseny matematikából. In: Módszertani közlemények, (29) 3. pp. 167-178. (1989)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Kivonás az első osztályban. In: Módszertani közlemények, (29) 5. pp. 379-383. (1989)

Takács Gábor and Takács Gáborné: A kombinatorikus gondolkodásmód fejlesztése az alapfokú matematikatanításban. In: Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 99-108. (1989)

Toldi Lászlóné: Olvasás-megértés felmérése a felső tagozatban. In: Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 38-49. (1989)

Tóth Virágh Anikó: Ezer-apró-mester céh. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 231-234. (1989)

Vargáné Steffler Ágnes: Az orosz nyelvi fakultáció mint a tehetséggondozás egyik lehetősége. In: Módszertani közlemények, (29) 4. pp. 227-229. (1989)

Vass László and R. Molnár Emma: Mutatvány a magyar nyelv és irodalom tanításához készülő stilisztikai ábécéről : Módszertani Közlemények Könyvtára, 1989. In: Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 122-129. (1989)

Zsolnai Józsefné: A helyesírás megalapozása az 1. osztályban. In: Módszertani közlemények, (29) 2. pp. 89-92. (1989)

Ördögh Győzőné and Patajné Hegedűs Éva: Az iskola és a szülői ház közötti kapcsolatok új formái, lehetőségei napjainkban. In: Módszertani közlemények, (29) 1. pp. 15-20. (1989)

This list was generated on 2024. február 29. 10:51:58 CET.