Módszertani közlemények

Number of items: 67.

Bibliográfiai összesítés Dobcsányi Ferenc munkásságáról. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 62-65. (1997)

Bartók Pálné: Művelődési vetélkedő. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 81-84. (1997)

Benkes Réka: Galaxisról galaxisra. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 62-66. (1997)

Bényei Miklós: Szemle. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 181-182. (1997)

Bór Józsefné: Az oktató-nevelő munka értékelésének problémái. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 95-100. (1997)

Cserné Adermann Gizella: A lányok és a matematika. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 143-147. (1997)

Csongrádi Katalin: Ünnepi műsor október 23-án. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 130-135. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Az audiovizuális eszközök alkalmazása az irodalomtanításban : Módszertani Közlemények, 1964/5. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 35-37. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Az olvasási készéség továbbfejlesztésének lehetőségei az általános iskola felső tagozatában : Módszertani Közlemények, 1963/3. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 42-47. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Az írói életrajzok a korszerű irodalomtanítás tükrében : Módszertani Közlemények, 1962/1. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 18-23. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Előszó. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 5-6. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Gondolatok műelemzésünk gyakorlatáról I-II. : Módszertani Közlemények 1980/4-5. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 23-34. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Időszerű gondolatok az irodalomtanár személyiségéről : Módszertani Közlemények, 1995/3. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 7-10. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Irodalmi évfordulóinkról : Módszertani Közlemények, 1975/2. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 56-60. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Irodalomtanításunk tantárgypedagógiai alapelvei : Módszertani Közlemények, 1979/5. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 10-18. (1997)

Dobcsányi Ferenc: A Kincskereső irodalomtanárkézben. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 49-53. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Kulturális rendezvényeink közös látogatás és megbeszélése : Módszertani Közlemények, 1970/5. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 54-55. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Nyitottság és komplexitás irodalomtanításunkban : Módszertani Közlemények, 1983/1. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 38-41. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Önmagamról, életpályámról. In: Módszertani közlemények, (37) 5. p. 61. (1997)

Dobcsányi Ferenc and Hoffmann Ottó: A kifejezőképesség fejlesztéséről : Módszertani Közlemények, 1984/4. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 47-49. (1997)

Domonkos János: Apor Vilmos példamutató élete. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 174-175. (1997)

Domonkos János: Ezer esztendős a magyar iskola. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 139-141. (1997)

Domonkos János: A galyatetői Kodály-emlékek nyomában. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 27-28. (1997)

Domonkos János: A nagy magyar hercegorvos : Dr. Batthyány-Strattmann László : 1870-1931. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 85-87. (1997)

Domonkos János and Bramwell Martyn: Martyn Bramwell : Az állatok környezete : Budapest, Helikon, 1995. In: Módszertani közlemények, (37) 1. p. 39. (1997)

Domonkos János and Feszty Árpád: A millecentenáriumi év egyik legnagyobb könyvsikere : "A magyarok bejövetele" : Celldömölk, Apáczai K., 1996. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 93-94. (1997)

Domonkos János and Kodolányi János: Kodolányi-művek a Pannónia Könyvek kiadásában. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 178-181. (1997)

Drótos András: A kistelepülések művelődési intézménymodellje. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 6-9. (1997)

Dávid Lóránt and Erdei Gábor: A politikai földrajz középiskolai oktatásának lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 55-62. (1997)

Farkas Olga: Ismerkedés a TQM filozófiájával egy pedagógus-továbbképzésen. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 9-14. (1997)

Forgács Erzsébet: Deutschstunde hat Gold im Munde... : avagy: elferdített közmondások az idegen nyelvi és anyanyelvi oktatásban. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 113-120. (1997)

Gajdics Sándor: Vitairat a magyar közoktatásért. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 43-49. (1997)

Goda Éva: Rubovszky Kálmán : Az ifjúsági könyv mint művelődési jelenség : Debrecen, Kvalitás K., 1995. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 141-142. (1997)

H. Tóth István: A kiejtéstanítás gyakorlatának alapozása : az artikulációs gyakorlatok. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 76-81. (1997)

H. Tóth István: A kiejtéstanítás gyakorlatának alapozása : beszédritmus- és időtartam-gyakorlatok. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 125-129. (1997)

H. Tóth István: A kiejtéstanítás gyakorlatának alapozása : hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 164-169. (1997)

H. Tóth István: A kiejtéstanítás gyakorlatának alapozása. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 20-26. (1997)

Hajzer Lajos and Lendvai Endre: Lendvai Endre : Közelkép a verbális humorról : Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 176-177. (1997)

Hajzer Lajos and Tiszóczky Csaba: Tiszóczky Csaba : Az orosz lágernyelv : lexikológiai elemzés és szótár : Pécs, 1995. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 90-91. (1997)

Kiss Ferenc: Gyermek és természet : a badacsonytördemici környezetvédő kisiskolások körében végzett munkám tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 71-75. (1997)

Kiss Kond László: Száz éves a pedológia. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 100-106. (1997)

Kocsis Józsefné: Pedagógusok hivatásszeretete és közérzete napjainkban. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 149-154. (1997)

Kocsis Józsefné: A táboroztatásra való felkészítés és annak néhány gyakorlati problémája. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 15-18. (1997)

Kovács László: Hevesy György nyomában Sülysápon. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 159-161. (1997)

Kriveczkyné Molnár Katalin: Fogalmazástanítás művészetórákon. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 162-164. (1997)

Légrádi László: A Kolhberg-féle just community iskolai alkalmazása. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 154-158. (1997)

Miklovicz Árpád: Tanulmányi séták a természetismeret órákon. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 49-54. (1997)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A hollandok így csinálják. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 120-121. (1997)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Buer Jürgen van and Venter György: Jürgen [!van Buer!] von Pruer - Venter György : Tanárnak lenni : szerepelvárások, terhelés, coping-stratégiák : empirikus neveléstudományi kutatások német nyelvterületen : [Nyíregyháza, Stúdium, 1996]. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 92-93. (1997)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Micheller Magdolna: Micheller Magdolna : Tehetség és társadalom : Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, 1996. In: Módszertani közlemények, (37) 1. p. 38. (1997)

Oláh János and Pál József: Szemle. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 40-41. (1997)

Oláh János and Szent Ágoston and Vass József: Szent Ágoston vallomásai : Budapest, Szent István Diákkönyvtár, Szent István Társulat. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 177-178. (1997)

Ormándi János: Keresztury és Illyés : a Magyar Népi Művelődési Intézet. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 36-37. (1997)

Ozsváth Ferencné: Ki mit tud József Attiláról : vetélkedő 7-8. osztályosok számára. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 170-173. (1997)

Palotayné Lengváry Judit: Tóth Árpád, a nevelő. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 136-138. (1997)

Rozgonyi Tiborné: A matematikai tehetség. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 106-112. (1997)

Rozgonyiné Molnár Emma: Dr. Dobcsányi Ferenc főszerkesztő 70. születésnapjára. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 3-4. (1997)

Rozgonyiné Molnár Emma and Virágné Horváth Erzsébet: Virágné Horváth Erzsébet : Stilisztika a gyakorlatban : Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor Föiskola, 1996. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 88-90. (1997)

Szeléndi Gábor: Az erkölcsi nevelés és a NAT. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 3-5. (1997)

Szerényi Mária: Néhány gondolat a Toldi tanításáról. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 19-20. (1997)

Szíjártó Imre: Másfél óra a videoklipről. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 33-35. (1997)

Takács Gábor: Fizikai feladatok szakköre. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 30-32. (1997)

Takács Gábor: Folytonos mennyiségek szakaszolásával kapcsolatos matematikai problémák. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 122-125. (1997)

Takács Gábor: Számok a mindennapi életben. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 67-71. (1997)

Takács Mária: A környezetvédelmi nevelés egy élményszerű módja. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 28-30. (1997)

Takács Mária: A tanulás tanításának tapasztalatai egy községi általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 147-149. (1997)

Virágné Horváth Erzsébet and Nanszákné Cserfalvi Ilona and Micheller Magdolna: Érzékenység és/vagy érzéketlenség? In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 41-42. (1997)

This list was generated on 2024. február 29. 08:58:27 CET.