Browse by Gyűjtemény

Number of items: 172.

Dér Terézia and Nótári Tamás: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással. ISBN 963 03 7987 2, (1999)

Családtörténet, helytörténet : pályázatok a magyar államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére. ISBN 963 00 5607 0, (2000)

Karácsonyi Béla: Retroversio : latin grammatika a gyakorlatban. ISBN 963 00 3070 5, (2000)

Társadalmi átalakulás és ifjúság : a szabadság mint esély? ISBN 963 03 9598 3, (2000)

Gábor Kálmán: A középosztály szigete. ISBN 963 00 3899 4, (2000)

Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi csata és a tizenöt éves háború. ISBN 963 00 3071 3, (2000)

Michnay Gyula: Mint Mohamed koporsója : életrajzi írások. ISBN 963 00 7038 3, (2001)

Engi József: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I. ISBN 963 008 623 9, (2001)

Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel : tanulmánykötet. ISBN 963 00 7639 X, (2001)

Cicero Marcus Tullius: A jóslásról. ISBN 963 00 7390 0, (2001)

Gábor Kálmán: A Győr-Moson-Sopron megyei 15-29 éves fiatalok. ISBN 963 86240 2 7, (2002)

Kiss Tamás: Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége : Szeged 1956. ISBN 963 862 4000, (2002)

T. Horváth Ágnes: A Római Birodalom latin nyelvű levelezésének három évszázada. ISBN 963 86240 4 3, (2002)

A szegedi repülés története. ISBN 963 8624 3 5, (2002)

Perbíró József: Ötvenhat Szegeden emlékeimben. ISBN 9 638 624 019, (2002)

Süttő Szilárd: Anjou Magyarország alkonya : Magyarország politikai története Nagy Lajostól Zsigmondig, az 1384-1387. évi belviszályok okmánytárával I. ISBN 963 86387 1 0, (2003)

Süttő Szilárd: Anjou Magyarország alkonya : Magyarország politikai története Nagy Lajostól Zsigmondig, az 1384-1387. évi belviszályok okmánytárával II. ISBN 963 86387 1 9, (2003)

Zakar Péter: "Hazám sorsa az én sorsom" : az Esztergomi Érsekség 1848/49-ben. ISBN 963 86240 8 6, (2003)

Kabai Imre and Gábor Kálmán and Matiscsák Attila: Információs társadalom és az ifjúság. ISBN 2243753 9 4, (2003)

Kisebbségszociológia 1990-2002 : bibliográfia és tanulmánygyűjtemény. ISBN 963 8638 796, (2003)

Pap József: Magyarország vármegyei tisztikara a reformkor végétől a kiegyezésig. ISBN 963 86240 7 8, (2003)

Engi József: Négy keréken II. : közlekedéstörténeti tanulmányok. ISBN 963 9573 027, (2003)

Sebezhető ifjúság : a munkavállalásban és a szabadidőben Európában : perspektívák. ISBN 963 863 8737, (2003)

Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest. ISBN 963 86387 5 3, (2004)

Bálint László: Kováts József : 1926-1958. ISBN 963 9573 000, (2004)

A célszemély: Bálint Sándor : ügynökjelentések, pöriratok 1957-1965. ISBN 963 9573 019, (2004)

A látóhatár mögött : szociológiai tanulmányok. ISBN 963 9573 035, (2004)

Bálint László: A megtorlás Szegeden : 1956. ISBN 963 9573 043, (2004)

Jancsák Csaba and Tarnay István and Vajda Árpád and Závogyán Magdolna: Dél-alföldi regionális ifjúsági helyzetelemzés 2005 : kutatás közben. ISBN 963 219 656 2, (2005)

Gábor Kálmán: Fesztiválok ifjúsága és a drog. ISBN 963 9573 08 6, (2005)

Bálint László: Különös szervezkedések Szegeden és környékén : 1945-1953 : a hírhedt koncepciós eljárások és ítéletek első magyar példái. ISBN 963 9573 09 4, (2005)

Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig : visszaemlékezés a szegedi ellenforradalmi napokra, 1919. ISBN 963 9573 05 1, (2005)

Csata István and Csata Zsombor and Erdei Itala and Gábor Kálmán and Nagy Julianna Krisztina and Papp Z. Attila and Veres Valér: A perifériáról a centrumba : az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. ISBN 963 9573 183, (2005)

Péter László: 1956 előtt, alatt, után. ISBN 963 9573 20 5, (2006)

Kiss Tamás: Association of Hungarian University and College Students 1956 - Szeged. ISBN 9 639 573 248, (2006)

Gebei Sándor: Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások. ISBN 978-963-9573-38-3, (2006)

T. Kiss Tamás and Tibori Tímea: Egyén és köz(ös)sége : mozaikok Hajós község életéből. ISBN 963 9573 21 3, (2006)

Kátai Gábor: Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeiről : Magyarországon és Európában. ISBN 963 9573 19 1, (2006)

Vida Mihály: Három hét boldogság : 1956 szegedi története. ISBN 9 639 573 256, (2006)

Ifjúságszociológia : szemelvények. ISBN 963 9573 12 4, (2006)

Regionális ifjúsági szolgáltatások, 2000-2006. ISBN 963 9573 26 4, (2006)

Pászka Imre: A fordított folyamatok struktúrái. ISBN 963 957 314 0, (2006)

Újszászi Ilona: A szabadság pillangója : 1956 Szegeden, az egyetemen : emlékezések, írások, dokumentumok. ISBN 963 957 3272, (2006)

Üvegház : ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban. ISBN 978-963- 9573-29-1, (2006)

Péter László: Az én besúgóim : F-dossziém. ISBN 9 639 573 280, (2007)

Dixit et salvavi animam meam : tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. ISBN 978-963-9573-34-5, (2007)

Ifjúságsegítés : probléma vagy lehetőség az ifjúság? ISBN 963 960 945 5, (2007)

Pászka Imre: Narratív történetformák a megértő szociológia nézőpontjából. ISBN 978-963-9573-40-6, (2007)

Város és vidéke. ISBN 978-963-9573-32-1, (2007)

Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. ISBN 978-963-9573-37-6, (2007)

A források bűvöletében : ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára. ISBN 978-963-9573-39-0, (2007)

Kesselyák Péter: Földindulás : emlékirat. ISBN 978-963-9573-45-1, (2008)

Mircea Eliade egykor és ma : centenáriumi tisztelgés. ISBN 978 963 9573 41 3, (2008)

Tér és tudás : egyetemek, mint tudás-, innovációs és regionális központok. ISBN 978 963 9573 46 8, (2008)

A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter : Klebelsberg Kuno kora és munkássága. ISBN 978 963 9573 44 4, (2008)

Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése : útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában. ISBN 978 963 9573 48 2, (2008)

Üvegház 2. : ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban. ISBN 978 963 9573 43 7, (2008)

Belényi Gyula: Az állam szorításában : az ipari munkásság társadalmi átalakulása Magyarországon, 1945-1965. ISBN 978-963-9573-62-8, (2009)

Céhem vándorkönyvei : tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. ISBN 978-963-9573-59-8, (2009)

Fiatalok a Kárpát-medencében : mozaikok az ifjúság világáról. ISBN 978 963 9573 51 2, (2009)

Fogyatékosság és a mai magyar társadalom : konferenciakötet.

Közösségi mozaikok : interjúk. ISBN 978-963-9573-57-4, (2009)

Közösségi relációk : elméletek, narratívák, hipotézisek. ISBN 978 963 9573 54 3, (2009)

"A Láthatatlan Kollégium" : 20 éves a Belvedere Meridionale. (2009)

Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. ISBN 978-963-9573-42-0, (2009)

Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája = Flow of men, goods and ideas different approaches of social process and adaptations of social scientific ideas in Central Eastern Europe.

Pászka Imre: Elit, elitek a lokális kistérségi társadalomban. ISBN 978-963-9573-66-6, (2010)

Kemény István: Előadások a magyar társadalomfejlődés szociológiájáról. ISBN 978-963-9573-71-0, (2010)

Közösség és közélet. ISBN 978-963-7372-69-8, (2010)

Újragondolt negyedszázad : tanulmányok a Horthy-korszakról. ISBN 978 963 9573 70 3, (2010)

Állandó párbeszédben : a szegedi műhely tisztelgése Utasi Ágnesnek. ISBN 978-963-9573-72-7, (2010)

A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. ISBN 978 963 9573 67 3, (2010)

Az európai fiatalok világa a 21. század elején. ISBN 978-963-9573-73-4, (2011)

Cesare Pavese és Elio Vittorini: életpályák célkeresztben : konferenciakötet, Szeged, SZAB székház, 2009. június 19.

Laki Ildikó and Egressy Gergely: Esélyegyenlőségi fogalomtár = Glossary of terms on equal opportunities. ISBN 978 963 9573 78 9, (2011)

Zalai Anita: Politikai pártok Spanyolországban : 1931-1936. ISBN 978-963-9573-22-2, (2011)

T. Kiss Tamás szakmai biográfiája és bibliográfiája. ISBN 978 963 9573 23 9, (2011)

A szegedi szikra : 1956 MEFESZ Szeged. ISBN 978 963 9573 77 2, (2011)

Civil szervezetek humán erőforrása. ISBN 978 963 08 5277 7, (2012)

Simándi Szilvia: Ifjúság, turizmus, tanulás: az ifjú korosztály turisztikai magatartása. ISBN 978-963-9573-81-9, (2012)

Közösségi és közéleti aktivitás : vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén. ISBN 978-963-7372-83-4, (2012)

Nagy Edit: Moralitás és időbeliség : etikatörténet-szövevények. ISBN 978 963 9573 87 1, (2012)

Szabó Tibor: Olaszország politikatörténete : 1861-2011. ISBN 978-963-9573-82-6, (2012)

Racionálisan lázadó hallgatók, 2012 : apátia, radikalizmus, posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében I. ISBN 978-963-9573-91-8, (2012)

Vallás a keresztény társadalom után : tanulmányok Tomka Miklós emlékére. ISBN 978-963-9573-89-5, (2012)

Város és vidéke : a város. ISBN 978-963-9573-88-8, (2012)

Pető Ildikó: A szenzoros feldolgozás zavara : az érzékelés szerepe a tanulásban és a viselkedésben. ISBN 978-963-9573-92-5, (2012)

A szociológia szemüvegén keresztül: tanulmányok Feleky Gábor 60. születésnapjára. ISBN 978-963-963-9573-90-1, (2012)

Bocsi Veronika: Az idő a campusokon. ISBN 978-615-5372-03-2, (2013)

Felsőoktatás és munkaerőpiac : eszményektől a kompetenciák felé. ISBN 978-963-08-6064-2, (2013)

T. Kiss Tamás: Frontvonalban : Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében. ISBN 978-963-9573-95-6, (2013)

T. Kiss Tamás and Tibori Tímea: Kultúrkapuk : tanulmányok a kultúr[politik]áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról. ISBN 978-963-9573-93-2, (2013)

Utasi Ágnes: Kötelékben : szolidaritás-hálók és közélet. ISBN 978-963-9573-64-2, (2013)

Mozaik 2011 - magyar fiatalok a Kárpát-medencében : kutatási jelentés. ISBN 978-963-9573-99-4, (2013)

Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012. ISBN 978-615-5372-04-9, (2013)

Szociális szakemberek képzése határon innen és túl : Magyarország - Románia Határon átnyúló együttműködési program, 2007-2013. ISBN 978-615-5372-00-1, (2013)

Tréningek a tehetséggondozásban. ISBN 978-615-5372-09, (2013)

A hazáért és a szabadságért : tanulmányok II. Rákóczi Ferencről, koráról és emlékezetéről. ISBN 978 615 5372 02 5, (2013)

A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram : öt év tapasztalatai. ISBN 978-963-9573-97-0, (2013)

Szabó Tibor: Az instabilitás kora : tanulmányok múltról, jelenről jövőről. ISBN 978-615-5372-08-7, (2014)

Utasi Ágnes: Community ties : solidarity network and public life. ISBN 978-615-5372-14-8, (2014)

Kanalas István: Emlékek, szokások Szőregen. ISBN 978-615-5372-19-3, (2014)

Rákó Erzsébet: Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei. ISBN 978 615 5372 06 3, (2014)

Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. ISBN 978 615 5372 16 2, (2014)

Kiss Gábor Ferenc: Kézikönyv a 2. világháború hadtörténetéhez : tények, adatok, források. ISBN 978 615 5372 20 9, (2014)

Halmágyi Miklós: Középkori eredetmondák : gondolatok magunkról és másokról. ISBN 978-615-5372-12-4, (2014)

Kiss Gábor Ferenc: "Lovon, gyalog, autón, biciklin, vasúton..." : a magyar királyi Honvédség gyorscsapatai, 1938-1941. ISBN 978-615-5372-23-0, (2014)

Halmágyi Miklós: Mi és ők : azonosság és idegenség az első évezred fordulóján. ISBN 978-615-5372-26-1, (2014)

Oktatáskutatás határon innen és túl. ISBN 978-615-5372-17-9, (2014)

Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia, radikalizmus, posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. ISBN 978-615-5372-11-7, (2014)

Majzik István: Az aknazártól a szépírásig : Majzik István emlékezik. ISBN 978-963-9573-52-9, (2015)

Szabó Andrea: Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon, 2015. ISBN 978-615-5372-34-6, (2015)

T. Kiss Tamás and Tibori Tímea: Az önépítés útjai : Durkó Mátyás munkássága. ISBN 978-615-5372-24-7, (2015)

Tardos Katalin: Halmozódó diszkrimináció : kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon. ISBN 978-615-5372-36-0, (2015)

Bacskai Katinka: Iskolák a társadalom peremén : alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok. ISBN 978-615-5372-38-4, (2015)

K. Farkas Claudia: Jogfosztástól a zsidó iskolákig : fajvédelem és oktatáspolitika a fasiszta Olaszországban. ISBN 978 615 5372 29 2, (2015)

Balogh Péter: Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában? : az EU-források felhasználásának gazdaságszociológiai elemzése. ISBN 978-615-5372-41-4, (2015)

Jancsák Csaba: "So keres, SZKRSZ?" : a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium felsőoktatási és munkaerő-piaci eredményességhez való hozzájárulása értékszociológiai megközelítésben. ISBN 978-615-5372-43-8, (2015)

"...kedves bajtársim kössétek be sebem" : a Nagy Háború emlékezete. ISBN 978-615-5372-27-5, (2015)

Tóth Sándor László: A magyar törzsszövetség politikai életrajza : a magyarság a 9-10. században. ISBN 978 615 5372 39 1, (2015)

T. Horváth Ágnes: Augustus foruma Rómában. ISBN 978-615-5372-48-3, (2016)

Jancsák Csaba: Az 1956-os forradalom indítószikrája : a szegedi MEFESZ. ISBN 978-615-5372-66-7, (2016)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban : absztraktkötet.

Szőköl István: Educational evaluation in contemporary schools. ISBN 978-615-5372-61-2, (2016)

Újszászi Ilona: Hogyan lettek ők "amerikai magyarok"? : vallomások ott-hon az itthonról. ISBN 978 615 5372 56 8, (2016)

Bocsi Veronika and Galán Anita and Hamvas László and Jancsák Csaba and Ladancsik Tibor and Laki Ildikó and Miklósi Márta and Oross Dániel and Sánta Tamás and Szőcs Andor and Vida Anikó: Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek : csatlakozás az Európai Ifjúsági Térséghez 7.0. ISBN 978-963-87084-9-6, (2016)

A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (1956) : életútinterjúk tükrében. ISBN 978-615-5372-67-4, (2016)

Andaházi Szeghy Viktor: A Magyar Királyi Honvédség részvétele a Szovjetunió elleni támadásban : 1941. június-december. ISBN 978 615 5372 52 0, (2016)

Péter László: Tejtestvéreink : négy férfi. ISBN 978-615-5372-62-9, (2016)

Nagy Gábor Dániel: Társadalmi tőke és területi kötődés Magyarországon. ISBN 978-963-9573-98-7, (2016)

Ale Éva and Béki Orsolya and Császár Balázs and Csizmadia Zoltán and Hőrich Balázs and Széll Krisztián and Utasi Ágnes: Ügyvédek a gyorsuló időben : 1998-2015. ISBN 978-615-5372-55-1, (2016)

Pászka Imre: A társas világ környezetei : történet- és tudásszociológiai tanulmányok. ISBN 978-615-5372-50-6, (2016)

Puskás Andrea: Assessing young learners in the English language classroom. ISBN 978-615-5372-83-4, (2017)

Mendelová Eleonóra and Fenyvesiová Lívia: Child in the family and school environment. ISBN 978-615-5372-73-5, (2017)

Csendesek vagy lázadók? : a hallgatók politikai orientációi Magyarországon, 2011-2015. ISBN 978-615-5372-76-6, (2017)

Nagy Gábor Dániel: Fejezetek a vallás és társadalmi tőke kapcsolatrendszeréről. ISBN 978-615-5372-81-0, (2017)

Buda András: IKT és oktatás : együtt vagy egymás mellett? ISBN 978-615-5372-69-8, (2017)

Takács Tamara: Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben. ISBN 978-615-5372-71-1, (2017)

Társadalmi integráció : az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. ISBN 978-963-418-010-4, (2017)

V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet.

Tardos Katalin: Életkor és esélyegyenlőség : az életkori sokszínűség alakulása a vállalati HR stratégiák tükrében. ISBN 978-615-00-0544-7, (2017)

Boruzsné Bűdi Katinka and Losoncziné Munkácsi Edit and Ferkó Enikő and Mucsi László and Rébay Magdolna and Támba Renátó: "...szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban..." : arisztokraták nevelése-oktatása Magyarországon a XIX-XX. században. ISBN 978-615-5372-77-3, (2017)

Széll Krisztián: Iskolai légkör és eredményesség : fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák. ISBN 978-615-5372-89-6, (2018)

VI. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet.

Fekete Marianna: eIDŐ, avagy a szabadidő behálózása : generációs kultúrafogyasztás a digitális korban. ISBN 978-615-5372-93-3, (2018)

Juhász Péter: Anonymus: fikció és realitás : az Álmos-ág honfoglalása. ISBN 978-615-5372-97-1, (2019)

Pászka Imre: Együtthatás - reprezentációk I. : a Kárpát-medence a természet és a történelem műhelyében (kis jégkorszak). ISBN 978-615-6060-03-7, (2019)

Jancsák Csaba: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. ISBN 978-615-6060-01-3, (2019)

Fintor Gábor: Implementáció és tanulói attitűdök : a mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. ISBN 978-615-5372-95-7, (2019)

Gazsó Ferenc: Iskola, társadalom, rendszerváltás. ISBN 978-615-6060-08-2, (2019)

Mások vagy ugyanolyanok? : a hallgatók politikai aktivitása, politikai orientációja Magyarországon, 2019. ISBN 978-615-6060-10-5, (2019)

Szegedi Történészhallgatók Egyesületének Első Konferenciája : absztraktkötet.

Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái. ISBN 978-615-00-5056-0, (2019)

Doru Radosav: Barátságok könyve : interetnikus értelmiségi szolidaritás a 17. századi Erdélyben. ISBN 978-615-6060-21-1, (2020)

Gabrhelová Gabriela and Lajčin Daniel and Barnová Silvia and Krásna Slávka: Dual system of education and training as a pathway to the labour market. ISBN 978-615-6060-33-4, (2020)

Pászka Imre: Együtthatás - reprezentációk II. : a Kárpát-medence a természet és a történelem műhelyében (kis jégkorszak - járványok). ISBN 978-615-6060-35-8, (2020)

Dominek Dalma Lilla: FLOW, avagy játékos kommunikáció a múzeumokban : az élménycentrikus és az információcentrikus tárlatvezetés megítélése és lehetősége két hazai múzeumban. ISBN 978-615-6060-19-8, (2020)

Cora Zoltán and Kiss Mária Rita and Olasz Lajos: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. : tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867-1989). ISBN 978-615-6060-29-7, (2020)

Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867-1989). ISBN 978-615-6060-30-3, (2020)

Sipos József: A bethleni kétharmad : a Kisgazdapárt kormányzópárttá bővítése és az 1922-es választások. ISBN 978-615-6060-25-9, (2020)

Kovács Klára: Sportoló campus - eredményes hallgató : az intézményi hatás szerepe a hallgatói sportolásban. ISBN 978-615-6060-48-8, (2021)

Tanulmányok a társadalomról V. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái. ISBN 978-615-01-1789-8, (2021)

Tudományos karrierek a 21. század elején. ISBN 978-615-6060-46-4, (2021)

Laki László: A "színlelt" szocializmusból a "színlelt" kapitalizmusba. ISBN 978-615-6060-39-6, (2021)

Kojanitz László: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. ISBN 978-615-6060-42-6, (2021)

K. Farkas Claudia: Gyermeki kultúra és életmód "A Tanító" lapjain : 1970-1975. ISBN 978-615-6060-52-5, (2022)

Bocsi Veronika: Értelmiségképzés és felsőoktatás. ISBN 978-615-6060-54-9, (2022)

Monostori Judit and Harcsa István: Családszerkezet, együttélési formák : válogatott tanulmányok. ISBN 978-615-6060-70-9, (2023)

Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. ISBN 978-615-6060-74-7, (2023)

Tanulmányok a társadalomról VI. : A Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, BTK Szociológia Tanszék és ÁJTK Politológiai Tanszék tudományos diákköri munkái. ISBN 978-615-01-8147-9, (2023)

Rácz Attila: Terepen : tanulmányok az alkalmazott társadalomkutatások tárgyköréből. ISBN 978-615-6060-66-2, (2023)

Táguló perspektívák : tanulmányok Pászka Imre 75. születésnapjára. ISBN 978-615-6060-83-9, (2024)

This list was generated on 2024. június 25. 06:47:32 CEST.