Browse by Gyűjtemény

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: Book
Number of items: 75.

Book

Dér, Terézia and Nótári, Tamás: Belvedere segédkönyvtár 2. ISBN 963 03 7987 2

Karácsonyi, Béla: Belvedere segédkönyvtár 1. ISBN 963 00 3070 5

Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély? ISBN 963 03 9598 3

Gábor, Kálmán: A középosztály szigete. ISBN 963 00 3899 4

Tóth, Sándor László: A mezőkeresztesi csata és a tizenöt éves háború. ISBN 963 00 3071 3

Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. ISBN 963 00 7639 X

Michnay, Gyula: Szemtanú - Fiatalok, mint a történelem szereplői I. ISBN 963 00 7038 3

T. Horváth, Ágnes: Belvedere segédkönyvtár 4. ISBN 963 86240 4 3

Kálmán, Gábor: A Győr-Moson-Sopron megyei 15-29 éves fiatalok. ISBN 963 86240 2 7

Kiss, Tamás: Szemtanú - Fiatalok, mint a történelem szereplői II. ISBN 963 86240 0 0

A szegedi repülés története. ISBN 963 8624 3 5

Zakar, Péter: „Hazám sorsa az én sorsom” : az Esztergomi Érsekség 1848/49-ben. ISBN 963 86240 8 6

Kabai, Imre and Kálmán, Gábor and Matiscsák, Attila: Információs társadalom és az ifjúság. ISBN 2243753 9 4

Pap, József: Magyarország vármegyei tisztikara a reformkor végétől a kiegyezésig. ISBN 963 86240 7 8

Sebezhető ifjúság : a munkavállalásban és a szabadidőben európában - perspektívák. ISBN 963 863 8737

Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest. ISBN 963 86387 5 3

Jancsák, Csaba and Tarnay, István and Vajda, Árpád and Závogyán, Magdolna: Dél-alföldi regionális ifjúsági helyzetelemzés 2005 : kutatás közben. ISBN 963 219 656 2

Gábor, Kálmán: Fesztiválok ifjúsága és a drog. ISBN 963 9573 08 6

Bálint, László: Szemtanú - Fiatalok, mint a történelem szereplői VII. ISBN 963 9573 09 4

Péter, László: 1956 előtt, alatt, után. ISBN 963 9573 20 5

Regionális ifjúsági szolgáltatások 2000-2006. ISBN 963 9573 26 4

Újszászi, Ilona: A szabadság pillangója : 1956 Szegeden, az egyetemen : emlékezések, írások, dokumentumok. ISBN 963 957 3272

Üvegház 1. : ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban. ISBN 978-963- 9573-29-1

Dixit et salvavi animam meam : tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. ISBN 978-963-9573-34-5

Rácz, Attila: Város és vidéke. ISBN 978-963-9573-32-1

Üvegház 2. : ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban. ISBN 978 963 9573 43 7

Fogyatékosság és a mai magyar társadalom : konferenciakötet. ISBN 978 963 9573 58 1

Közösség és közélet. ISBN 978-963-7372-69-8

Közösségi és közéleti aktivitás : vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén. ISBN 978-963-7372-83-4

Racionálisan lázadó hallgatók I : apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. ISBN 978-963-9573-91-8

Rácz, Attila: Város és vidéke : a város. ISBN 978-963-9573-88-8

Bocsi, Veronika: Az idő a campusokon. ISBN 978-615-5372-03-2

Civil dimenziók II. ISBN 978-615-5372-09

Felsőoktatás és munkaerőpiac : eszményektől a kompetenciák felé. ISBN 978-963-08-6064-2

T. Kiss, Tamás: Frontvonalban : Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében. ISBN 978-963-9573-95-6

T. Kiss, Tamás and Tibori, Tímea: Kultúrkapuk : tanulmányok a kultúr[politik]áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról. ISBN 978-963-9573-93-2

Utasi, Ágnes: Kötelékben : szolidaritás-hálók és közélet. ISBN 978-963-9573-64-2

Mozaik 2011 - Magyar fiatalok a Kárpát-medencében : kutatási jelentés. ISBN 978-963-9573-99-4

Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012. ISBN 978-615-5372-04-9

Szociális szakemberek képzése határon innen és túl : Magyarország - Románia Határon átnyúló együttműködési program, 2007-2013. ISBN 978-615-5372-00-1

A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram : öt év tapasztalatai. ISBN 978-963-9573-97-0

Utasi, Ágnes: Community ties : solidarity network and public life. ISBN 978-615-5372-14-8

Rákó, Erzsébet: Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei. ISBN 978 615 5372 06 3

Halmágyi, Miklós: Középkori eredetmondák : gondolatok magunkról és másokról. ISBN 978-615-5372-12-4

Halmágyi, Miklós: Mi és ők : azonosság és idegenség az első évezred fordulóján. ISBN 978-615-5372-26-1

Oktatáskutatás határon innen és túl. ISBN 978-615-5372-17-9

Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. ISBN 978-615-5372-11-7

Szabó, Andrea: Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon, 2015. ISBN 978-615-5372-34-6

T. Kiss, Tamás and Tibori, Tímea: Az önépítés útjai : Durkó Mátyás munkássága. ISBN 978-615-5372-24-7

Tardos, Katalin: Halmozódó diszkrimináció : kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon. ISBN 978-615-5372-36-0

Bacskai, Katinka: Iskolák a társadalom peremén : alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok. ISBN 978-615-5372-38-4

Balogh, Péter: Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában? : az EU-források felhasználásának gazdaságszociológiai elemzése. ISBN 978-615-5372-41-4

Jancsák, Csaba: "So keres, SZKRSZ?" : a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium felsőoktatási és munkaerő-piaci eredményességhez való hozzájárulása értékszociológiai megközelítésben. ISBN 978-615-5372-43-8

"...kedves bajtársim kössétek be sebem" : a Nagy Háború emlékezete. ISBN 978-615-5372-27-5

T. Horváth, Ágnes: Augustus foruma Rómában. ISBN 978-615-5372-48-3

Jancsák, Csaba: Az 1956-os forradalom indítószikrája : a szegedi MEFESZ. ISBN 978-615-5372-66-7

Szőköl, István: Educational evaluation in contemporary schools. ISBN 978-615-5372-61-2

Bocsi, Veronika and Galán, Anita and Hamvas, László and Jancsák, Csaba and Ladancsik, Tibor and Laki, Ildikó and Miklósi, Márta and Oross, Dániel and Sánta, Tamás and Szőcs, Andor and Vida, Anikó: Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek : csatlakozás az Európai Ifjúsági Térséghez 7.0. ISBN 978-963-87084-9-6

A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (1956) : életútinterjúk tükrében. ISBN 978-615-5372-67-4

Nagy, Gábor Dániel: Társadalmi tőke és területi kötődés Magyarországon. ISBN 978-963-9573-98-7

Ale, Éva and Béki, Orsolya and Császár, Balázs and Csizmadia, Zoltán and Hőrich, Balázs and Széll, Krisztián and Utasi, Ágnes: Ügyvédek a gyorsuló időben 1998-2015. ISBN 978-615-5372-55-1

Pászka, Imre: A társas világ környezetei : történet- és tudásszociológiai tanulmányok. ISBN 978-615-5372-50-6

Puskás, Andrea: Assessing young learners in the english language classroom. ISBN 978-615-5372-83-4

Mendelová, Eleonóra and Fenyvesiová, Lívia: Child in the family and school environment. ISBN 978-615-5372-73-5

Csendesek vagy lázadók? : a hallgatók politikai orientációi Magyarországon, 2011-2015. ISBN 978-615-5372-76-6

Nagy, Gábor Dániel: Fejezetek a vallás és társadalmi tőke kapcsolatrendszeréről. ISBN 978-615-5372-81-0

Buda, András: IKT és oktatás : együtt vagy egymás mellett? ISBN 978-615-5372-69-8

Takács, Tamara: Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben. ISBN 978-615-5372-71-1

Társadalmi integráció : az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. ISBN 978-963-418-010-4

Tardos, Katalin: Életkor és esélyegyenlőség : az életkori sokszínűség alakulása a vállalati HR stratégiák tükrében. ISBN 978-615-00-0544-7

Boruzsné Bűdi, Katinka and Losoncziné Munkácsi, Edit and Ferkó, Enikő and Mucsi, László and Rébay, Magdolna and Támba, Renátó: "...szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban..." : arisztokraták nevelése-oktatása magyarországon a XIX-XX. században. ISBN 978-615-5372-77-3

Széll, Krisztián: Iskolai légkör és eredményesség : fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák. ISBN 978-615-5372-89-6

Fekete, Marianna: eIDŐ, avagy a szabadidő behálózása : generációs kultúrafogyasztás a digitális korban. ISBN 978-615-5372-93-3

Juhász, Péter: Anonymus: fikció és realitás : az Álmos-ág honfoglalása. ISBN 978-615-5372-97-1

Szegedi Történészhallgatók Egyesületének Első Konferenciája. ISBN 978-615-5372-99-5

This list was generated on 2020. január 18. 15:30:56 CET.