Browse by Gyűjtemény

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 135.

Book

Dér, Terézia and Nótári, Tamás: Belvedere segédkönyvtár 2. ISBN 963 03 7987 2

Karácsonyi, Béla: Belvedere segédkönyvtár 1. ISBN 963 00 3070 5

Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély? ISBN 963 03 9598 3

Gábor, Kálmán: A középosztály szigete. ISBN 963 00 3899 4

Tóth, Sándor László: A mezőkeresztesi csata és a tizenöt éves háború. ISBN 963 00 3071 3

Cicero, Marcus Tullius and Hoffmann, Zsuzsanna: Belvedere segédkönyvtár 3. ISBN 963 00 7390 0

Engi, József: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok. ISBN 963 008 623 9

Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. ISBN 963 00 7639 X

Michnay, Gyula: Szemtanú - Fiatalok, mint a történelem szereplői I. ISBN 963 00 7038 3

T. Horváth, Ágnes: Belvedere segédkönyvtár 4. ISBN 963 86240 4 3

Kálmán, Gábor: A Győr-Moson-Sopron megyei 15-29 éves fiatalok. ISBN 963 86240 2 7

Kiss, Tamás: Szemtanú - Fiatalok, mint a történelem szereplői II. ISBN 963 862 4000

Perbíró, József: Szemtanú - Fiatalok, mint a történelem szereplői III. ISBN 9 638 624 019

A szegedi repülés története. ISBN 963 8624 3 5

Süttő, Szilárd: Anjou Magyarország alkonya : Magyarország politikai története Nagy Lajostól Zsigmondig, az 1384-1387. évi belviszályok okmánytárával I. ISBN 963 86387 1 0

Süttő, Szilárd: Anjou Magyarország alkonya : Magyarország politikai története Nagy Lajostól Zsigmondig, az 1384-1387. évi belviszályok okmánytárával II. ISBN 963 86387 1 9

Zakar, Péter: „Hazám sorsa az én sorsom” : az Esztergomi Érsekség 1848/49-ben. ISBN 963 86240 8 6

Kabai, Imre and Kálmán, Gábor and Matiscsák, Attila: Információs társadalom és az ifjúság. ISBN 2243753 9 4

Kisebbségszociológia 1990-2002 : bibliográfia és tanulmánygyűjtemény. ISBN 963 8638 796

Pap, József: Magyarország vármegyei tisztikara a reformkor végétől a kiegyezésig. ISBN 963 86240 7 8

Engi, József: Négy keréken II. : közlekedéstörténeti tanulmányok. ISBN 963 9573 027

Sebezhető ifjúság : a munkavállalásban és a szabadidőben európában - perspektívák. ISBN 963 863 8737

Ifjúsági korszakváltás : ifjúság az új évezredben - konferencia 2002. december 18. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest. ISBN 963 86387 5 3

Bálint, László: Szemtanú - Fiatalok, mint a történelem szereplői IV. ISBN 963 9573 000

Szemtanú - Fiatalok, mint a történelem szereplői V. ISBN 963 9573 019

Bálint, László: Szemtanú - Fiatalok, mint a történelem szereplői VI. ISBN 963 9573 043

A látóhatár mögött : szociológiai tanulmányok. ISBN 963 9573 035

Jancsák, Csaba and Tarnay, István and Vajda, Árpád and Závogyán, Magdolna: Dél-alföldi regionális ifjúsági helyzetelemzés 2005 : kutatás közben. ISBN 963 219 656 2

Gábor, Kálmán: Fesztiválok ifjúsága és a drog. ISBN 963 9573 08 6

Bálint, László: Szemtanú - Fiatalok, mint a történelem szereplői VII. ISBN 963 9573 09 4

Csata, István and Csata, Zsombor and Erdei, Itala and Gábor, Kálmán and Nagy, Julianna Krisztina and Papp Z., Attila and Veres, Valér: A perifériáról a centrumba : az erdélyi fiatalok helyzete az ezredforduló után. ISBN 963 9573 183

Péter, László: 1956 előtt, alatt, után. ISBN 963 9573 20 5

Gebei, Sándor: Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások. ISBN 978-963-9573-38-3

T. Kiss, Tamás and Tibori, Tímea: Egyén és köz(ös)sége : mozaikok Hajós község életéből. ISBN 963 9573 21 3

Kiss, Tamás: Eyewitness - Youngsters as participants of history. ISBN 9 639 573 248

Kátai, Gábor: Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeiről : Magyarországon és Európában. ISBN 963 9573 19 1

Ifjúságszociológia : szemelvények. ISBN 963 9573 12 4

Regionális ifjúsági szolgáltatások 2000-2006. ISBN 963 9573 26 4

Vida, Mihály: Szemtanú - Fiatalok, mint a történelem szereplői VIII. ISBN 9 639 573 256

Pászka, Imre: A fordított folyamatok struktúrái. ISBN 963 957 314 0

Újszászi, Ilona: A szabadság pillangója : 1956 Szegeden, az egyetemen : emlékezések, írások, dokumentumok. ISBN 963 957 3272

Üvegház 1. : ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban. ISBN 978-963- 9573-29-1

Péter, László: Az én besúgóim : F-dossziém. ISBN 9 639 573 280

Dixit et salvavi animam meam : tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. ISBN 978-963-9573-34-5

Ifjúságsegítés : probléma vagy lehetőség az ifjúság? ISBN 963 960 945 5

Pászka, Imre: MTA Szegedi Területi Bizottsága Szociológiai Munkabizottság kötetei 5. ISBN 978-963-9573-40-6

Rácz, Attila: Város és vidéke. ISBN 978-963-9573-32-1

Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. ISBN 978-963-9573-37-6

A források bűvöletében : ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára. ISBN 978-963-9573-39-0

Mircea Eliade egykor és ma : centenáriumi tisztelgés. ISBN 978 963 9573 41 3

Kesselyák, Péter: Szemtanú - Fiatalok, mint a történelem szereplői IX. ISBN 978-963-9573-45-1

Tér és tudás : egyetemek, mint tudás-, innovációs és regionális központok. ISBN 978 963 9573 46 8

A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter : Klebelsberg Kuno kora és munkássága. ISBN 978 963 9573 44 4

Üvegház 2. : ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban. ISBN 978 963 9573 43 7

Belényi, Gyula: Az állam szorításában : az ipari munkásság társadalmi átalakulása Magyarországon 1945-1965. ISBN 978-963-9573-62-8

Céhem vándorkönyvei : tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. ISBN 978-963-9573-59-8

Fiatalok a Kárpát-medencében : mozaikok az ifjúság világáról. ISBN 978 963 9573 51 2

Közösségi kapcsolatok : műhelytanulmányok 1. ISBN 978-963-9573-57-4

Közösségi kapcsolatok : műhelytanulmányok 2. ISBN 978 963 9573 54 3

"A Láthatatlan Kollégium" : 20 éves a Belvedere Meridionale.

Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. ISBN 978-963-9573-42-0

Kemény, István: Előadások a magyar társadalomfejlődés szociológiájáról. ISBN 978-963-9573-71-0

Közösség és közélet. ISBN 978-963-7372-69-8

Pászka, Imre: MTA Szegedi Területi Bizottsága Szociológiai Munkabizottság kötetei 6. ISBN 978-963-9573-66-6

Újragondolt negyedszázad : tanulmányok a Horthy-korszakról. ISBN 978 963 9573 70 3

Állandó párbeszédben : a szegedi műhely tisztelgése Utasi Ágnesnek. ISBN 978-963-9573-72-7

Az európai fiatalok világa a 21. század elején. ISBN 978-963-9573-73-4

Zalai, Anita: Politikai pártok Spanyolországban 1931-1936. ISBN 978-963-9573-22-2

Simándi, Szilvia: Ifjúság, turizmus, tanulás: az ifjú korosztály turisztikai magatartása. ISBN 978-963-9573-81-9

Közösségi és közéleti aktivitás : vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén. ISBN 978-963-7372-83-4

Nagy, Edit: Moralitás és időbeliség : etikatörténet-szövevények. ISBN 978 963 9573 87 1

Szabó, Tibor: Olaszország politikatörténete : 1861-2011. ISBN 978-963-9573-82-6

Racionálisan lázadó hallgatók I : apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. ISBN 978-963-9573-91-8

Vallás a keresztény társadalom után : tanulmányok Tomka Miklós emlékére. ISBN 978-963-9573-89-5

Rácz, Attila: Város és vidéke : a város. ISBN 978-963-9573-88-8

A szociológia szemüvegén keresztül: tanulmányok Feleky Gábor 60. születésnapjára. ISBN 978-963-963-9573-90-1

Bocsi, Veronika: Az idő a campusokon. ISBN 978-615-5372-03-2

Civil dimenziók II. ISBN 978-615-5372-09

Felsőoktatás és munkaerőpiac : eszményektől a kompetenciák felé. ISBN 978-963-08-6064-2

T. Kiss, Tamás: Frontvonalban : Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében. ISBN 978-963-9573-95-6

T. Kiss, Tamás and Tibori, Tímea: Kultúrkapuk : tanulmányok a kultúr[politik]áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról. ISBN 978-963-9573-93-2

Utasi, Ágnes: Kötelékben : szolidaritás-hálók és közélet. ISBN 978-963-9573-64-2

Mozaik 2011 - Magyar fiatalok a Kárpát-medencében : kutatási jelentés. ISBN 978-963-9573-99-4

Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012. ISBN 978-615-5372-04-9

Szociális szakemberek képzése határon innen és túl : Magyarország - Románia Határon átnyúló együttműködési program, 2007-2013. ISBN 978-615-5372-00-1

A hazáért és a szabadságért : tanulmányok II. Rákóczi Ferencről, koráról és emlékezetéről. ISBN 978 615 5372 02 5

A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram : öt év tapasztalatai. ISBN 978-963-9573-97-0

Utasi, Ágnes: Community ties : solidarity network and public life. ISBN 978-615-5372-14-8

Rákó, Erzsébet: Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei. ISBN 978 615 5372 06 3

Kiss, Gábor Ferenc: Kézikönyv a 2. világháború hadtörténetéhez : tények, adatok, források. ISBN 978 615 5372 20 9

Halmágyi, Miklós: Középkori eredetmondák : gondolatok magunkról és másokról. ISBN 978-615-5372-12-4

Halmágyi, Miklós: Mi és ők : azonosság és idegenség az első évezred fordulóján. ISBN 978-615-5372-26-1

Oktatáskutatás határon innen és túl. ISBN 978-615-5372-17-9

Racionálisan lázadó hallgatók II. : apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. ISBN 978-615-5372-11-7

Szabó, Andrea: Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon, 2015. ISBN 978-615-5372-34-6

T. Kiss, Tamás and Tibori, Tímea: Az önépítés útjai : Durkó Mátyás munkássága. ISBN 978-615-5372-24-7

Tardos, Katalin: Halmozódó diszkrimináció : kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon. ISBN 978-615-5372-36-0

Bacskai, Katinka: Iskolák a társadalom peremén : alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok. ISBN 978-615-5372-38-4

K. Farkas, Claudia: Jogfosztástól a zsidó iskolákig : fajvédelem és oktatáspolitika a fasiszta Olaszországban. ISBN 978 615 5372 29 2

Balogh, Péter: Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában? : az EU-források felhasználásának gazdaságszociológiai elemzése. ISBN 978-615-5372-41-4

Jancsák, Csaba: "So keres, SZKRSZ?" : a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium felsőoktatási és munkaerő-piaci eredményességhez való hozzájárulása értékszociológiai megközelítésben. ISBN 978-615-5372-43-8

"...kedves bajtársim kössétek be sebem" : a Nagy Háború emlékezete. ISBN 978-615-5372-27-5

Tóth Sándor, László: A magyar törzsszövetség politikai életrajza : a magyarság a 9-10. században. ISBN 978 615 5372 39 1

T. Horváth, Ágnes: Augustus foruma Rómában. ISBN 978-615-5372-48-3

Jancsák, Csaba: Az 1956-os forradalom indítószikrája : a szegedi MEFESZ. ISBN 978-615-5372-66-7

Szőköl, István: Educational evaluation in contemporary schools. ISBN 978-615-5372-61-2

Bocsi, Veronika and Galán, Anita and Hamvas, László and Jancsák, Csaba and Ladancsik, Tibor and Laki, Ildikó and Miklósi, Márta and Oross, Dániel and Sánta, Tamás and Szőcs, Andor and Vida, Anikó: Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek : csatlakozás az Európai Ifjúsági Térséghez 7.0. ISBN 978-963-87084-9-6

A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (1956) : életútinterjúk tükrében. ISBN 978-615-5372-67-4

Andaházi Szeghy, Viktor: A Magyar Királyi Honvédség részvétele a Szovjetunió elleni támadásban : 1941. június-december. ISBN 978 615 5372 52 0

Nagy, Gábor Dániel: Társadalmi tőke és területi kötődés Magyarországon. ISBN 978-963-9573-98-7

Ale, Éva and Béki, Orsolya and Császár, Balázs and Csizmadia, Zoltán and Hőrich, Balázs and Széll, Krisztián and Utasi, Ágnes: Ügyvédek a gyorsuló időben 1998-2015. ISBN 978-615-5372-55-1

Pászka, Imre: A társas világ környezetei : történet- és tudásszociológiai tanulmányok. ISBN 978-615-5372-50-6

Puskás, Andrea: Assessing young learners in the english language classroom. ISBN 978-615-5372-83-4

Mendelová, Eleonóra and Fenyvesiová, Lívia: Child in the family and school environment. ISBN 978-615-5372-73-5

Csendesek vagy lázadók? : a hallgatók politikai orientációi Magyarországon, 2011-2015. ISBN 978-615-5372-76-6

Nagy, Gábor Dániel: Fejezetek a vallás és társadalmi tőke kapcsolatrendszeréről. ISBN 978-615-5372-81-0

Buda, András: IKT és oktatás : együtt vagy egymás mellett? ISBN 978-615-5372-69-8

Takács, Tamara: Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben. ISBN 978-615-5372-71-1

Társadalmi integráció : az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. ISBN 978-963-418-010-4

Tardos, Katalin: Életkor és esélyegyenlőség : az életkori sokszínűség alakulása a vállalati HR stratégiák tükrében. ISBN 978-615-00-0544-7

Boruzsné Bűdi, Katinka and Losoncziné Munkácsi, Edit and Ferkó, Enikő and Mucsi, László and Rébay, Magdolna and Támba, Renátó: "...szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban..." : arisztokraták nevelése-oktatása magyarországon a XIX-XX. században. ISBN 978-615-5372-77-3

Széll, Krisztián: Iskolai légkör és eredményesség : fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák. ISBN 978-615-5372-89-6

Fekete, Marianna: eIDŐ, avagy a szabadidő behálózása : generációs kultúrafogyasztás a digitális korban. ISBN 978-615-5372-93-3

Juhász, Péter: Anonymus: fikció és realitás : az Álmos-ág honfoglalása. ISBN 978-615-5372-97-1

Pászka, Imre: Együtthatás-reprezentációk I. : a Kárpát-medence a természet és a történelem műhelyében. ISBN 978-615-6060-03-7

Jancsák, Csaba: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. ISBN 978-615-6060-01-3

Gazsó, Ferenc: Iskola, társadalom, rendszerváltás. ISBN 978-615-6060-08-2

Mások vagy ugyanolyanok? A hallgatók politikai aktivitása, politikai orientációja Magyarországon. ISBN 978-615-6060-10-5

Doru, Radosav: Barátságok könyve : interetnikus értelmiségi szolidaritás a 17. századi Erdélyben. ISBN 978-615-6060-21-1

Dominek, Dalma Lilla: FLOW, avagy játékos kommunikáció a múzeumokban : az élménycentrikus és az információcentrikus tárlatvezetés megítélése és lehetősége két hazai múzeumban. ISBN 978-615-6060-19-8

Conference or Workshop Item

Fogyatékosság és a mai magyar társadalom : konferenciakötet.

Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája = Flow of men, goods and ideas different approaches of social process and adaptations of social scientific ideas in Central Eastern Europe.

Cesare Pavese és Elio Vittorini: életpályák célkeresztben : konferenciakötet.

VI. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet.

Szegedi Történészhallgatók Egyesületének Első Konferenciája.

This list was generated on 2020. május 25. 07:25:47 CEST.