Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2011
Number of items: 40.

2011

Abari, Kálmán and Olaszy, Gábor: Interaktív formánsérték-módosító fejlesztése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 309-315. (2011)

Alberti, Gábor: Az intenzionalitás számítógépes nyelvészeti kezelése : avagy a ReALIS szintfüggvénye. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 263-275. (2011)

Babarczy, Anna: Metaforikus kifejezések szerkezeti jellemzői. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 252-260. (2011)

Berend, Gábor and Vincze, Veronika: Közösségkeresés alapú felügyelet nélküli szófaji egyértelműsítés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 119-130. (2011)

Bódog, Alexa and Abuczki, Ágnes and Németh, T. Enikő: A multimodális pragmatikai annotáció jelentősége a számítógépes nyelvészetben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 240-251. (2011)

Csapó, Tamás Gábor and Németh, Géza: Prozódiai változatosság rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasóval. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 167-177. (2011)

Csertő, István and László, János: A csoportközi értékelés mint a csoporttrauma érzelmi feldolgozásának indikátora a nemzeti történelem elbeszéléseiben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 211-222. (2011)

Ehmann, Bea and Lendvai, Piroska and Fritz, Adorján and Miháltz, Márton and Tihanyi, László: Szemantikus szerepek vizsgálata magyar nyelvű szövegek narratív pszichológiai elemzésében. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 223-230. (2011)

Fazekas, Judit and Németh, Kornél and Pléh, Csaba and Varga, Dániel: Korpuszalapú entrópiamértékek gating- és lexikai döntési kísérletekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 316-318. (2011)

Hussami, Péter: MASZEKER : szemantikus keresőprogram. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 321-322. (2011)

Héja, Enikő and Takács, Dávid: Automatikusan előállított protoszótárak közzététele. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 319-320. (2011)

Héja, Enikő and Takács, Dávid and Sass, Bálint: Igei bővítménykeretek fordítási ekvivalenseinek kinyerése mélyen elemzett párhuzamos korpuszból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 47-58. (2011)

Jani, Mátyás and Lindblom, Björn and Ternström, Sten: Interaktív fonetikai eszköz az artikulációs csatorna keresztmetszet-függvényének meghatározására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 323-328. (2011)

Kilián, Imre: Tárgymodellváltozatok a ReALIS nyelvi elemzéshez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 276-283. (2011)

Kiss, Gábor and Kiss, Márton and Sáfrány-Kovalik, Balázs and Tóth, Dorottya: A Magyar szóelemtár megalkotása és a Magyar gyökszótár előkészítő munkálatai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 102-109. (2011)

Kiss, Hermina: A HuComTech audio adatbázis szintaktikai szintjének elvei és szabályrendszerének újdonságai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 199-208. (2011)

Kiss, Márton and Vincze, Veronika and Nagy, Ágoston and Alexin, Zoltán: Szabadalmak igénypontgráfjának automatikus előállítása és hibaelemzése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 329-332. (2011)

Károly, Márton: Interpretáció, intenzionalitás, modalitás : avagy a ReALIS függvényének implementációja felé. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 284-296. (2011)

Laki, László János: Statisztikai gépi fordítási módszereken alapuló egynyelvű szövegelemző rendszer és szótövesítő. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 12-23. (2011)

Miháltz, Márton: Magyar NP-felismerők összehasonlítása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 333-335. (2011)

Móra, György and Vincze, Veronika and Zsibrita, János: Szófaji kódok és névelemek együttes osztályozása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 131-142. (2011)

Nagy, Ágoston and Almási, Attila and Vincze, Veronika: Jelentés-egyértelműsített szabadalmi korpusz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 73-80. (2011)

Novák, Attila and Orosz, György and Indig, Balázs: Javában taggelünk. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 336-340. (2011)

Oravecz, Csaba and Sass, Bálint and Tihanyi, László: Soknyelvpáros gépi fordítás hatékony és megbízható kiértékelése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 35-46. (2011)

Pataki, Máté: Fordítási plágiumok keresése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 24-34. (2011)

Pataki, Máté and Vajna, Miklós: Többnyelvű dokumentum nyelvének megállapítása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 3-11. (2011)

Puskás, László: Paralingvisztikai jegyek a narratív pszichológiai tartalomelemzésben : a magabiztosság-krízis skála. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 231-239. (2011)

Recski, Gábor: A sekély mondattani elemzés további lépései. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 113-118. (2011)

Siklósi, Borbála and Orosz, György and Novák, Attila: Magyar nyelvű klinikai dokumentumok előfeldolgozása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 143-152. (2011)

Simon, Eszter and Sass, Bálint and Mittelholcz, Iván: Korpuszépítés ómagyar kódexekből. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 81-89. (2011)

Szabó, Martina Katalin and Schmalcz, András and Nagy, T. István and Vincze, Veronika: A HunOr magyar-orosz párhuzamos korpusz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 341-347. (2011)

Szaszák, György and Beke, András: A szintaktikai szerkezet automatikus feltérképezése a beszédjel prozódiai elemzése alapján. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 178-189. (2011)

Szekrényes, István and Csipkés, László and Oravecz, Csaba: A HuComTech-korpusz és -adatbázis számítógépes feldolgozási lehetőségei : automatikus prozódiai annotáció. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 190-198. (2011)

Szidarovszky, Ferenc P. and Tóth, Gábor and Tikk, Domonkos: Magyar szóalak- és morfológiaielemzés-adatbázis. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 348-353. (2011)

Szécsényi, Tibor: Kvantifikált kifejezések hatóköri többértelműségének szabályalapú kezelése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 297-306. (2011)

Tarján, Balázs and Mihajlik, Péter and Fegyó, Tibor: Nyelvimodell-adaptáció ügyfélszolgálati beszélgetések gépi leiratozásához. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 155-166. (2011)

Tóth, Ágoston and Csernyi, Gábor: Lemmaasszociáció és morfológiai jegyek mesterséges neurális hálózatokban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 354-358. (2011)

Vincze, Veronika and Almási, Attila: Nem lexikalizált fogalmak a Magyar WordNetben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 90-101. (2011)

Vincze, Veronika and Nagy, T. István and Zsibrita, János: Félig kompozicionális szerkezetek automatikus azonosítása magyar és angol nyelven. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 59-70. (2011)

Vásárhelyi, Dániel: Fonológiai jegyek felügyelet nélküli tanulása fonemikus korpuszból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 359-361. (2011)

This list was generated on 2021. február 28. 20:35:09 CET.