Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2011
Number of items: 40.

2011

Abari Kálmán and Olaszy Gábor: Interaktív formánsérték-módosító fejlesztése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 309-315. (2011)

Alberti Gábor: Az intenzionalitás számítógépes nyelvészeti kezelése : avagy a ReALIS szintfüggvénye. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 263-275. (2011)

Babarczy Anna: Metaforikus kifejezések szerkezeti jellemzői. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 252-260. (2011)

Berend Gábor and Vincze Veronika: Közösségkeresés alapú felügyelet nélküli szófaji egyértelműsítés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 119-130. (2011)

Bódog Alexa and Abuczki Ágnes and Németh T. Enikő: A multimodális pragmatikai annotáció jelentősége a számítógépes nyelvészetben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 240-251. (2011)

Csapó Tamás Gábor and Németh Géza: Prozódiai változatosság rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasóval. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 167-177. (2011)

Csertő István and László János: A csoportközi értékelés mint a csoporttrauma érzelmi feldolgozásának indikátora a nemzeti történelem elbeszéléseiben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 211-222. (2011)

Ehmann Bea and Lendvai Piroska and Fritz Adorján and Miháltz Márton and Tihanyi László: Szemantikus szerepek vizsgálata magyar nyelvű szövegek narratív pszichológiai elemzésében. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 223-230. (2011)

Fazekas Judit and Németh Kornél and Pléh Csaba and Varga Dániel: Korpuszalapú entrópiamértékek gating- és lexikai döntési kísérletekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 316-318. (2011)

Hussami Péter: MASZEKER : szemantikus keresőprogram. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 321-322. (2011)

Héja Enikő and Takács Dávid: Automatikusan előállított protoszótárak közzététele. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 319-320. (2011)

Héja Enikő and Takács Dávid and Sass Bálint: Igei bővítménykeretek fordítási ekvivalenseinek kinyerése mélyen elemzett párhuzamos korpuszból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 47-58. (2011)

Jani Mátyás and Lindblom Björn and Ternström Sten: Interaktív fonetikai eszköz az artikulációs csatorna keresztmetszet-függvényének meghatározására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 323-328. (2011)

Kilián Imre: Tárgymodellváltozatok a ReALIS nyelvi elemzéshez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 276-283. (2011)

Kiss Gábor and Kiss Márton and Sáfrány-Kovalik Balázs and Tóth Dorottya: A Magyar szóelemtár megalkotása és a Magyar gyökszótár előkészítő munkálatai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 102-109. (2011)

Kiss Hermina: A HuComTech audio adatbázis szintaktikai szintjének elvei és szabályrendszerének újdonságai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 199-208. (2011)

Kiss Márton and Vincze Veronika and Nagy Ágoston and Alexin Zoltán: Szabadalmak igénypontgráfjának automatikus előállítása és hibaelemzése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 329-332. (2011)

Károly Márton: Interpretáció, intenzionalitás, modalitás : avagy a ReALIS függvényének implementációja felé. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 284-296. (2011)

Laki László János: Statisztikai gépi fordítási módszereken alapuló egynyelvű szövegelemző rendszer és szótövesítő. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 12-23. (2011)

Miháltz Márton: Magyar NP-felismerők összehasonlítása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 333-335. (2011)

Móra György and Vincze Veronika and Zsibrita János: Szófaji kódok és névelemek együttes osztályozása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 131-142. (2011)

Nagy Ágoston and Almási Attila and Vincze Veronika: Jelentés-egyértelműsített szabadalmi korpusz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 73-80. (2011)

Novák Attila and Orosz György and Indig Balázs: Javában taggelünk. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 336-340. (2011)

Oravecz Csaba and Sass Bálint and Tihanyi László: Soknyelvpáros gépi fordítás hatékony és megbízható kiértékelése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 35-46. (2011)

Pataki Máté: Fordítási plágiumok keresése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 24-34. (2011)

Pataki Máté and Vajna Miklós: Többnyelvű dokumentum nyelvének megállapítása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 3-11. (2011)

Puskás László: Paralingvisztikai jegyek a narratív pszichológiai tartalomelemzésben : a magabiztosság-krízis skála. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 231-239. (2011)

Recski Gábor: A sekély mondattani elemzés további lépései. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 113-118. (2011)

Siklósi Borbála and Orosz György and Novák Attila: Magyar nyelvű klinikai dokumentumok előfeldolgozása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 143-152. (2011)

Simon Eszter and Sass Bálint and Mittelholcz Iván: Korpuszépítés ómagyar kódexekből. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 81-89. (2011)

Szabó Martina Katalin and Schmalcz András and Nagy T. István and Vincze Veronika: A HunOr magyar-orosz párhuzamos korpusz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 341-347. (2011)

Szaszák György and Beke András: A szintaktikai szerkezet automatikus feltérképezése a beszédjel prozódiai elemzése alapján. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 178-189. (2011)

Szekrényes István and Csipkés László and Oravecz Csaba: A HuComTech-korpusz és -adatbázis számítógépes feldolgozási lehetőségei : automatikus prozódiai annotáció. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 190-198. (2011)

Szidarovszky Ferenc P. and Tóth Gábor and Tikk Domonkos: Magyar szóalak- és morfológiaielemzés-adatbázis. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 348-353. (2011)

Szécsényi Tibor: Kvantifikált kifejezések hatóköri többértelműségének szabályalapú kezelése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 297-306. (2011)

Tarján Balázs and Mihajlik Péter and Fegyó Tibor: Nyelvimodell-adaptáció ügyfélszolgálati beszélgetések gépi leiratozásához. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 155-166. (2011)

Tóth Ágoston and Csernyi Gábor: Lemmaasszociáció és morfológiai jegyek mesterséges neurális hálózatokban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 354-358. (2011)

Vincze Veronika and Almási Attila: Nem lexikalizált fogalmak a Magyar WordNetben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 90-101. (2011)

Vincze Veronika and Nagy T. István and Zsibrita János: Félig kompozicionális szerkezetek automatikus azonosítása magyar és angol nyelven. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 59-70. (2011)

Vásárhelyi Dániel: Fonológiai jegyek felügyelet nélküli tanulása fonemikus korpuszból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (8). pp. 359-361. (2011)

This list was generated on 2022. október 6. 06:35:47 CEST.