Aetas

Number of items: 73.

Mark Cornwall műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (36) 1. pp. 160-161. (2021)

Megtört sorsok a Magyar Köztársaság Elnöki Hivatal Néphivatalához benyújtott útlevélkérelmek tükrében : 1949. január-augusztus. In: Aetas, (36) 3. pp. 152-172. (2021)

Vidnyánszky István műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (36) 4. pp. 144-146. (2021)

A. Sajti Enikő: Az elűzéstől az egyenjogúságig. In: Aetas, (36) 4. pp. 193-196. (2021)

Abdel-Ati Al-Naggar Abdallah: Az 1956-os magyar forradalom Mohamed Haszánejn Hejkel írásaiban. In: Aetas, (36) 4. pp. 118-131. (2021)

B. Müller Tamás: A jograblók fellegvárától a Tanácsköztársaság Házáig : az Országház jelképpé válása és szimbolikus felhasználása a 20. század eleji szocialista mozgalomban és a Tanácsköztársaság időszakában. In: Aetas, (36) 3. pp. 25-41. (2021)

Balog Iván: Tisztelgés a polgárosodás és a liberalizmus történetének szakértője előtt. In: Aetas, (36) 4. pp. 176-180. (2021)

Balogh Ádám: Albán migrációs hullám a görög területeken a 14-15. században. In: Aetas, (36) 2. pp. 105-115. (2021)

Barabás Gábor: Középkori interregnumok nemzetközi összehasonlításban. In: Aetas, (36) 4. pp. 154-160. (2021)

Barta Róbert: A világbirodalom és a kettős monarchia. In: Aetas, (36) 4. pp. 167-170. (2021)

Barát Bence: Ki ért a sporthoz? : a magyar sporttörténeti historiográfia vázlatos áttekintése. In: Aetas, (36) 1. pp. 137-153. (2021)

Bene Krisztián: A Nemzetközi Brigádoktól a francia hadseregig : magyar önkéntesek harca a fasizmus ellen. In: Aetas, (36) 2. pp. 41-54. (2021)

Berecz Ágoston: Az "oláh fiúk" : román diákok magyar középiskolákban, 1867-1914. In: Aetas, (36) 4. pp. 77-99. (2021)

Bessenyei Vanda: Csehszlovák-magyar állambiztonsági kapcsolatok 1948 és 1951 között. In: Aetas, (36) 4. pp. 48-60. (2021)

Bodó Péter: Megért egy havannát! In: Aetas, (36) 3. pp. 185-189. (2021)

Bono Salvatore: A kiterjesztett Mediterráneum. In: Aetas, (36) 2. pp. 167-174. (2021)

Buzinkay Géza: Ney Ferenc, az író, a forradalmár és a pedagógus. In: Aetas, (36) 1. pp. 44-71. (2021)

Cornwall Mark: Hűtlenség kormányváltó korszakban : a Habsburg Monarchia esete. In: Aetas, (36) 1. pp. 162-189. (2021)

Deák Ádám: Vallásellenesség vagy valláskritika a Békési Református Egyházmegyében? In: Aetas, (36) 2. pp. 185-188. (2021)

Deák Ágnes: Kísérlet a többnyelvű középfokú oktatás bevezetésére Magyarországon, 1861-1862. In: Aetas, (36) 1. pp. 21-43. (2021)

Deák Ágnes: "...a Monarchiát egyszerre nézni Budapest és Zágráb látószögéből" : beszélgetés Mark Cornwall-lal. In: Aetas, (36) 1. pp. 154-159. (2021)

Deák Ágnes: Szúette csatahajó. In: Aetas, (36) 2. pp. 182-184. (2021)

Dominkovits Péter: Dokumentumok a 20. század első felének egyetlen főállású magántörténészéről. In: Aetas, (36) 2. pp. 189-192. (2021)

Dénes Iván Zoltán: Háborús pszichózis vagy tárgyilagosság? : Marczali Henrik írásai a nagy háború idején. In: Aetas, (36) 4. pp. 100-117. (2021)

Dúzsi Éva: Műalkotások az Országházban 1945 előtt. In: Aetas, (36) 3. pp. 84-106. (2021)

Feitl Írisz: Az eltörölt múlt : adalékok az Országgyűlési Múzeum és 112 halálra ítélt műtárgya sorsához. In: Aetas, (36) 3. pp. 107-125. (2021)

Fellegi Benjámin: Halford Mackinder és a brit birodalmi föderalizmus a 19. század fordulóján. In: Aetas, (36) 2. pp. 79-93. (2021)

Ferwagner Péter Ákos: Nacionalizmus, elnyomás, éhínség : Libanon az első világháborúban. In: Aetas, (36) 2. pp. 20-40. (2021)

Gyarmati Enikő: Az 1918. novemberi svájci országos sztrájk rövid története : okok- követelések - válaszok - eredmények. In: Aetas, (36) 2. pp. 142-151. (2021)

Gyetvainé Balogh Ágnes and Kelecsényi Kristóf: A budapesti Országház művezetőségének tagjai. In: Aetas, (36) 3. pp. 5-24. (2021)

Heincz Orsolya: Az Országgyűlési Múzeum (1923-1949) karikatúragyűjteménye. In: Aetas, (36) 3. pp. 67-83. (2021)

Horváth Mónika: Adalékok I. Rákóczi György egy felső-magyarországi szervitorának feladataihoz : Fáy IV. István levelezése, 1633-1639. In: Aetas, (36) 2. pp. 152-166. (2021)

J. Nagy László: A legfranciább algériai : Ferhat Abbász politikai pályája az algériai nemzeti mozgalom tükrében. In: Aetas, (36) 2. pp. 55-67. (2021)

Kemény Krisztián: Egy "legendás vidék" lakóink nyomában. In: Aetas, (36) 1. pp. 190-193. (2021)

Kemény Krisztián: A "nagyszerű halál", és ami utána jött. In: Aetas, (36) 3. pp. 180-184. (2021)

Kerekes Margit: Monográfia Wälder Gyuláról, a neobarokk sztárépítészről. In: Aetas, (36) 1. pp. 194-197. (2021)

Kerekes Margit and Kelecsényi Kristóf: Németh József 1944-es országházi fotósorozata : dokumentatív célú színes fotózás a törvényhozás épületében. In: Aetas, (36) 3. pp. 126-129. (2021)

Kisling Zénó: A Nemzetiszocialista Tanár Szövetség működése München - Felső-Bajorországban a hatalomátvétel után, 1933-1937. In: Aetas, (36) 1. pp. 94-110. (2021)

Kiss Márton: Körkapcsolás ötszáz év távlatából : az európai haderők és fejlődésük a 15-16. században. In: Aetas, (36) 3. pp. 173-176. (2021)

Konrád Miklós: Disszimiláció az asszimilációpárti zsidóság körében : 1848-1914. In: Aetas, (36) 2. pp. 94-104. (2021)

Konrád Miklós: A zsidó Budapest kultúrtörténeti megvilágításban. In: Aetas, (36) 4. pp. 171-175. (2021)

Kovács Gábor: Lehet-e egyedül tekézni? In: Aetas, (36) 3. pp. 177-179. (2021)

Krajcsír Lukács: Az "aranykorszak" vége : a hatnapos háború következményei Csehszlovákiára és Prága harmadik világbeli politikájára. In: Aetas, (36) 4. pp. 61-76. (2021)

Kövér Lajos: Bonaparte Napóleon közel-keleti expedíciója a vágyak egzotikuma és a valóság tükrében avagy Egyiptom három Savary olvasatában. In: Aetas, (36) 2. pp. 5-19. (2021)

Lagzi Gábor: A szovjet hatalommal szemben : egy litvániai katolikus szamizdat története. In: Aetas, (36) 4. pp. 5-15. (2021)

Lénárt T. András: Kiút a diktatúrából : a demokrácia felé tartó Spanyolország a nemzetközi erőtérben, 1975-1982. In: Aetas, (36) 2. pp. 68-78. (2021)

Mihályi Dorottya: Párhuzamos útleírások : franciák és magyarok a Magreb-országokban a 19. század végén. In: Aetas, (36) 2. pp. 126-134. (2021)

Miskolczy Ambrus: In Memoriam Kecskeméti Károly : Budapest, 1933. augusztus 19 - Antony, 2021. április 2. In: Aetas, (36) 1. pp. 202-205. (2021)

Mitrovits Miklós: A krakkói Magyar Tudományos Intézet : kulturális diplomácia a magyar-lengyel kapcsolatokban a második világháború utáni években. In: Aetas, (36) 4. pp. 31-47. (2021)

Márkus Beáta and Vitári Zsolt: A vidéki Magyarország új pályákon. In: Aetas, (36) 4. pp. 181-189. (2021)

N. Pál József: Tanúságtétel - aranyak nélkül : Iharos Sándor életének titkai. In: Aetas, (36) 3. pp. 140-151. (2021)

Nagy Georgina: Magyar orvosok Algériában az 1960-1970-es években. In: Aetas, (36) 2. pp. 135-141. (2021)

Nagy Ádám: A dualista rendszer legitimációs problémái a szimbólumok tükrében. In: Aetas, (36) 2. pp. 201-203. (2021)

Palotás Zsolt: A váltságdíj politikai gazdasága. In: Aetas, (36) 2. pp. 178-181. (2021)

Paládi Renáta: "Beleszerettem a történelembe" : interjú Vidnyánszky Istvánnal. In: Aetas, (36) 4. pp. 132-143. (2021)

Papp Sándor: Román nemzetállam-építés, görög fanarióták és oszmán millet-rendszer - Borsi-Kálmán Béla: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia : egy állameszme etnogenezise. In: Aetas, (36) 1. pp. 127-136. (2021)

Pászka Imre: Hivatkozások és megjegyzések egy legenda kapcsán - Borsi-Kálmán Béla: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia : egy állam etnogenezise. In: Aetas, (36) 1. pp. 111-126. (2021)

Samu Nagy Dániel: Vendéglősök a képviselők szolgálatában : az Országház éttermei és üzemeltetőik. In: Aetas, (36) 3. pp. 42-66. (2021)

Sebők Richárd: Az igazságos Mátyás király legendája és a történettudomány eredményei. In: Aetas, (36) 4. pp. 161-163. (2021)

Sipos András: Politikum és hétköznapiság a 19-20. században két új társadalomtörténeti monográfia tükrében. In: Aetas, (36) 2. pp. 193-200. (2021)

Slachta Krisztina: A diktatúra szép kerek világa : az NDK és a keletnémetek a szocialista blokkban. In: Aetas, (36) 4. pp. 16-30. (2021)

Szabó-Gajmer Bernadett: A korai francia gyarmatosítás és Észak-Amerika. In: Aetas, (36) 2. pp. 175-177. (2021)

Szász Géza: Az annyira imádott ellenség. In: Aetas, (36) 2. pp. 204-207. (2021)

Sándor Vivien: Bánsági sokszínűség : egy interdiszciplináris kutatás perspektívái. In: Aetas, (36) 4. pp. 164-166. (2021)

Tóth Ferenc: Korfu védelme egy francia hadmérnök szemével : Florentin de Perceval hadtudományi értekezése 1715-ből. In: Aetas, (36) 2. pp. 116-125. (2021)

Tóth Kelemen: "Csak írjanak máskor is" : a családi közösség egy első világháborús levelezés tükrében. In: Aetas, (36) 1. pp. 72-93. (2021)

Tóth Ágnes: Eltérő körülmények - különböző mozgásterek. In: Aetas, (36) 4. pp. 190-192. (2021)

Vajda Zoltán: Rabszolgák, kereskedelem, Észak-Amerika. In: Aetas, (36) 3. pp. 195-199. (2021)

Varga Dániel: Újabb adatok a Duna-konföderációs tervezet nemzetközi sajtóvisszhangjához. In: Aetas, (36) 1. pp. 5-20. (2021)

Vidnyánszky István: Az 1956-os magyar forradalom az ukrán historiográfiában és emlékiratokban. In: Aetas, (36) 4. pp. 147-153. (2021)

Villám Judit: Az Országgyűlési Múzeum vezetői (1923-1949). In: Aetas, (36) 3. pp. 130-139. (2021)

Várnai Gergely: A japán "Nagy Stratégia" a Meiji restaurációtól a II. világháborúig. In: Aetas, (36) 1. pp. 198-201. (2021)

Zágoni Bogsch Gergely: Lángoló könyvtárak : a kultúra elleni támadások anatómiája. In: Aetas, (36) 3. pp. 190-194. (2021)

This list was generated on 2024. február 24. 00:25:30 CET.