Módszertani közlemények

Number of items: 88.

Balogh József: Gyakorlati tanácsadás vízitúrázáshoz. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 138-142. (1992)

Bereczki Sándor: Drien Károly : 1910-1992. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 113-114. (1992)

Bereczki Sándor and Holt John: John Holt : Iskolai kudarcok : Budapest, Gondolat, 1991. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 169-171. (1992)

Borbás Lászlóné: A mesélő der-die-das : avagy játékos módszerű német nyelvi képzés az óvodás- és kisiskoláskorban. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 84-88. (1992)

Bóra Ferenc: Az iskolavezetés új irányvonalai. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 11-16. (1992)

Bóra Ferenc: Az iskolák metamorfózisa : önszerveződés változtatással. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 175-180. (1992)

Bődi Szabolcs: Drámapedagógiai kirándulás Egerbe. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 223-225. (1992)

Cs. Jónás Erzsébet: A hiányos mondatszerkezetek összehasonlító vizsgálata a dialógusok válaszmegszólalásaiban : magyar-német-orosz egybevetés. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 76-83. (1992)

Csicsay Alajos: Néhány mondat a szlovákiai magyar iskolákról. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 46-48. (1992)

Czine Gusztávné: Tanmenetjavaslat az 5-8. osztályos technika tanításához : "B" változat. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 153-157. (1992)

Dobcsányi Ferenc and Benda Kálmán and Kosáry Domokos and Angyal János: Híradás a magyarországi iskolaalapítás milleniumi megünneplésének előkészületeiről. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 103-104. (1992)

Dobcsányi Ferenc and Fűzfa Balázs: Megkésett híradás egy újabb szombathelyi kiadványról. In: Módszertani közlemények, (32) 1. p. 53. (1992)

Drótos András: Egyházak, ökumenizmus és iskola. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 191-192. (1992)

Farkas Jánosné Kutasi Márta: Szóbeli időszakasz az alsó tagozatos nyelvoktatásban. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 143-153. (1992)

Fehér Erzsébet: Comenius és a mai iskola. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 226-229. (1992)

Fenyvesi István and Saâhova Lena Galievna and Hasanova Dinara Magarifovna: Lena Szalahova - Dinara Haszanova : Képes szótár - tematikus felépítésben : Illusztrirovannij tematicseszkij szlovar russzkovo jazika : [Moskva], Rusz. jazik, 1989. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 171-172. (1992)

Fodor Istvánné: A tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 257-263. (1992)

Fodor Éva: Egy lehetséges módszer az általános iskolai anyanyelvtanításban. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 219-222. (1992)

Fodor Éva: Lehet-e szeretni a nyelvtant? In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 264-266. (1992)

Földes Csaba and Nelde Peter Hans and Vandermeeren Sonja and Wölck Wolfgang: P. H. Nelde - S. Vandermeeren - W. Wölck : Interkulturelle Mehrsprachigkeit : eine kontaklinguistische Umfrage in Fünfkirchen : München, Verl. Südostdeutschen Kulturwerk, 1991. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 109-110. (1992)

Gajdos László and Bessenyei László: Szemléltetőeszköz az egyfázisú indukciós motor bemutatására. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 28-30. (1992)

Gaszner Ferencné: A szöveghatáson alapuló műelemzés elve és gyakorlata. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 193-198. (1992)

Gaál Zsuzsanna and Földes Csaba and Kühnert Helmut: Földes Csaba - Kühnert Helmut : Hand- und Übungsbuch zur deutschen Phraseologie : egységes jegyzet a tanárképző főiskolák számára : Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1990. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 52-53. (1992)

Györke Zoltán and Dubrovin Mark Iszaakovics and Klaudy Kinga: M. I. Bubrovin [!Dubrovin] - Klaudy Kinga : Orosz szólások és közmondások képekben : Budapest, Tankönyvkiadó, 1990. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 50-52. (1992)

Györke Zoltán and Földes Csaba: Földes Csaba : Német-magyar nyelvészeti szakkifejezések szótára : Szeged, JGYTF Német Tanszék, 1992. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 291-292. (1992)

Györke Zoltán and Žukov Vlas Platonovič and Žukov Anatolij Vlasovič: V. P. Zhukov - A. V. Zhukov : Shkol'nyj frazeologicheskij slovar' russkogo jazyka : Moskva, Prosveshchenije, 1989. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 111-112. (1992)

Gőcze György: Egy játékleírás a demokrácia gyakorlásához : tótágas. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 94-96. (1992)

H. Tóth István: Az "olvasásfejlesztő irodalomtanítás"-program a gyakorlatban. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 272-276. (1992)

H. Tóth István: Az olvasásfejlesztő irodalomtanítás követelményrendszere. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 158-159. (1992)

H. Tóth István: Az olvasásfejlesztő irodalomtanításról. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 91-94. (1992)

H. Tóth István: A felső tagozatos olvasók és a művészi nyelv szintjei. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 222-223. (1992)

Iván Zsuzsanna: Egy természetvédelmi táborról. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 31-33. (1992)

Jagusztinné Újvári Klára: A Lovász-módszer 2. osztályos tankönyvének, az Ablaknyitogatónak anyanyelvfejlesztő feladatrendszere. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 107-108. (1992)

Kiss Julianna and Klein Sándor: Modell vagy mások számára! In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 58-63. (1992)

Kiss Tihamér: J. Piaget pszichológiájának használhatósága az oktatás metodikájában. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 1-5. (1992)

Klein Sándor and Kiss Julianna: Demokrácia a matematikaórán. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 235-240. (1992)

Klein Sándor and Kiss Julianna: A képzelet szárnyán. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 130-133. (1992)

Kondásné Krausz Mária: Feladatlapok a differenciált oktatás szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 24-26. (1992)

Kormány Gyula: A szülőföldismeret és a földrajztanítás. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 115-120. (1992)

Kovácsné Szálkay Judit and Miruné Kittler Júlia: Az első osztályosok tanulási szokásainak megerősítése a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 17-21. (1992)

Kékes Szabó Mihály and Nanszákné Cserfalvi Ilona: Nanszákné Cserfalvi Ilona : A munkára való nevelés lehetősége és eredményei 10-14 éves korban : Debrecen, Kinizsi Mg. Szakszövetkezet, 1991. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 48-49. (1992)

Kótai Lászlóné: Osztálygyűlésórák az 1-2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 161-165. (1992)

Kőhegyi Mihály and Pajor Márta: Die Zipfelmitz : Kinderlieder, Kreis- und Tanzspiele, für ungarndeutsche : Gesammelt und mit Anleitungen versehen von Pajor Márta : Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, 1991. In: Módszertani közlemények, (32) 1. p. 53. (1992)

Laskai Károlyné: Az eredményes személyiségfejlesztésért a természettudományos tantárgyak körében. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 269-272. (1992)

Major Béláné and Nagy Erzsébet and Révész László: Emlékműsor Széchenyi István születésének 200. évfordulóján. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 276-280. (1992)

Mezei Anna: Gondolatok egy névfelvétel kapcsán : Áprily Lajos Általános Iskola Visegrádon és Parajdon. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 65-70. (1992)

Molnár János: Heller Richárd, az iskolaalapító igazgató. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 281-284. (1992)

Nacsa János: Egy komplex művészeti folyamatmodell. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 240-249. (1992)

Nagy Andor: Speciális pszichológiai és pedagógiai kézikönyv : tudnivalók hitoktatóknak : Budapest, Magyar Püspöki Kar Hitoktatási Bizottsága, 1991. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 231-232. (1992)

Nagy Andor and Mészáros István: Mészáros István : Kis neveléstan - rendszerváltás idejére : [Budapest], Honi Alapítvány, [s.d.]. In: Módszertani közlemények, (32) 3. p. 171. (1992)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Karácsony Sándor pedagógiai nézetei. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 166-167. (1992)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A Tanítók Nyári Akadémiája Debrecenben. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 293-294. (1992)

Nay Uwe: Fizikai és kémiai kísérletek gyermekmagyarázatairól. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 121-129. (1992)

Nay Uwe and Dohányné Hauser Mária and Ruppert Edit: A gyerekek környezetvédelmi ismereteiről. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 209-212. (1992)

Oláh Emőd: Az óvoda és az iskola kapcsolata Bardócz Pál vezérkönyvében. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 287-289. (1992)

Oláh János: Becker Vendel a tanítóképzésről. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 42-45. (1992)

Ormándi János: Keresztury Dezső kultuszminiszter művelődéspolitikai alapelvei a "mában" : "A jövő az iskolákban készül, s hogy mi lesz a ma demokráciájából, az az iskolákban dől el.". In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 101-102. (1992)

Ormándi János: Konfliktusmegoldás az iskolában. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 292-293. (1992)

Ormándi János: Szabadság csak felelős szabadságként létezhet : beszélgetés Keresztúry Dezső akadémikussal. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 230-231. (1992)

Ormándi János: Tanterv vagy vizsga? : Edukáció könyvkiadó, 1990. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 49-50. (1992)

Pappné Vőneki Erzsébet: Iskolai könyvtár : cikkbibliográfia. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 233-234. (1992)

Patajné Hegedűs Éva: Farsangi összeállítás alsó tagozatos napközis csoportoknak. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 33-38. (1992)

Potonyecz Istvánné: Játékos elemek a földrajzi ismeretek bővítésében. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 160-161. (1992)

Pécsi József: Továbbkorszerűsített varázskártyák. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 22-24. (1992)

Rácz Sándor: Dr. Abonyi Sándor : 1881-1930. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 99-101. (1992)

Rózsa Lászlóné: Az érzelmi nevelés és a főiskolai hallgatók gyakorlati képzésének kapcsolatáról : a tanítóképzés műhelyéből. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 105-107. (1992)

Szabady Józsefné Békési Magdolna: A magánénektanítás történeti áttekintése. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 250-254. (1992)

Szabó G. Mária and Sebőkné Józsa Mária: Egy rendhagyó szülői fórum tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 96-98. (1992)

Szabóné Gondos Piroska: A játék szerepe a 6-10 évesek erkölcsi nevelésében. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 188-191. (1992)

Szalay András: Nyelvi hátrány a matematika tanulásában. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 133-137. (1992)

Szedlák Richárd: A nyolcosztályos gimnáziumról. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 5-8. (1992)

Szele Barna: Tanítóképességi vizsgálatok a Debreceni Református Tanítóképzőben. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 39-41. (1992)

Szele Barna: A tanítók gyakorlati képzése a debreceni református kollégiumban a múlt század végén. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 284-286. (1992)

Szeléndi Gábor: Eszmecsere a pedagógusról : szakma és hivatás. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 168-169. (1992)

Szikoráné Kovács Eszter and Weöres Sándor: Weöres Sándor : Buba éneke című versének elemzése : a meg nem valósulható feltétel feszültségoldó szerepe. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 216-219. (1992)

Szikoráné Kovács Eszter and Weöres Sándor: Weöres Sándor : Olvadás című versének elemzése. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 267-269. (1992)

Szolnoky Kálmán: Versenyezni, de mindenáron? In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 254-257. (1992)

Szolnoky Kálmán: A kisdedóvás néhány időszerű problémája. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 63-65. (1992)

Sáráné Lukátsy Sarolta: A Nemzeti Alaptanterv és a könyvtárhasználat. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 55-58. (1992)

T. Kiss Tamás: Jegyzetek a nevelés és a demokrácia néhány összefüggéséről. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 9-11. (1992)

Takács Gábor: Mozgásos feladatok szakköre. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 26-27. (1992)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Matematikai kondicionáló általános iskolásoknak. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 289-290. (1992)

Teleki Béla: Az erkölcsi nevelés módszertana. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 185-188. (1992)

Tomkáné Hóbel Mária: Egészséges mozgásigényre nevelés. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 71-76. (1992)

Tuzáné Tóth Margit: Új tantárgy a természetismeret. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 213-216. (1992)

Tóthné Szűcs Éva and Lázár Ervin: A kommunikációs tényezők számbavétele Lázár Ervin : A nyúl mint tolmács című meséjében. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 89-91. (1992)

Walz Jánosné: Megújítható-e az érettségi vizsga? : egy új érettségi vizsgarendszer a szakterület véleményének tükrében. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 180-184. (1992)

Zátonyi Sándor: Diagnosztikus eredményvizsgálat fizikából : 8. osztály, 1991. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 199-209. (1992)

This list was generated on 2024. február 29. 10:13:36 CET.