Items where Author is " Józsa Krisztián"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Book Section

Hricsovinyi Julianna and Józsa Krisztián: Iskolaválasztás és szelekció. In: Én vétkem: helyzetkép az oktatási szegregációról. pp. 129-146. (2018)

Conference or Workshop Item

Amukune Stephen and Józsa Krisztián and Szenczi Beáta and Józsa Gabriella: Comparison of the mastery motivation of Hungarian school children with mild intellectual disability with that of those developing typically : [absztrakt].

Kadyirov Timur and Józsa Krisztián: Creativity phenomenon and motivation factor as driving forces of design activity : [absztrakt].

Calchei Marcela and Józsa Krisztián: A study on the correlation between the Subject Specific Mastery Motivation Questionnaire and the scales of the dimensions of mastery motivation : [absztrakt].

Szenczi Beáta and Kis Noémi and Józsa Krisztián: The relationship of LD students' academic self-concepts with some background variables.

Bank Éva and Marótiné Balogh Zita and Józsa Krisztián: Az egyszülött és az ikergyermekek DIFER készségeinek fejlettsége óvodáskorban.

Hajduné Holló Katalin and Zentai Gabriella and Józsa Krisztián: Az elemi kombinatív képesség kritériumorinetált diagnosztikus tesztje 4-8 éves gyermekek számára.

Kis Noémi and Józsa Krisztián: Az otthoni környezet hatása az óvodás gyermekek elsajátítási motivációjára : egy longitudinális vizsgálat eredményei.

Józsa Krisztián and Kis Noémi: Confirmatory factor analysis of the Subject Specific Mastery Motivation Questionnaires.

Kis Noémi and Józsa Krisztián: Relation between parenting style, mastery motivation and school achievement in adolescence.

Zentai Gabriella and Józsa Krisztián and Molnár Edit Katalin: The relationship between the enactive and symbolic levels of seriation and classification.

Kis Noémi and Józsa Krisztián and Dombi Edina: Az Elsajátítási Motiváció Kérdőív tanulói változatának megerősítő faktoranalízise.

Fazekasné Fenyvesi Margit and Zentai Gabriella and Józsa Krisztián: A beszédhanghallás fejlettségének szerepe a helyesírásban.

Mucsiné Erdei Mónika and Józsa Krisztián: A gyógypedagógiai intézménybe kerülés időpontjának hatása a tanulásban akadályozott gyermekek elsajátítási motivációjának alakulására.

Zentai Gabriella and Józsa Krisztián: A manipulatív és a fogalmi rendszerező képesség kapcsolata.

Zentai Gabriella and Fazekasné Fenyvesi Margit and Józsa Krisztián: Néhány környezeti és organikus tényező szerepe a rendszerező képesség fejlődésében.

Fejes József Balázs and Józsa Krisztián: Dear Colleagues - köszöntő.

Józsa Krisztián and Csordásné Anda Éva: A matematikai készségek fejlesztése harmadik osztályos tanulók körében : a MATANDA eszköz alkalmazása.

Hricsovinyi Julianna and Józsa Krisztián and Szenczi Beáta: A számítógép és a papír alapú Elsajátítási Motiváció Kérdőívek összehasonlító elemzése.

Kis Noémi and Józsa Krisztián: A szülői nevelési stílus kapcsolata az elsajátítási motivációval.

Szenczi Beáta and Hricsovinyi Julianna and Józsa Krisztián: A tanulási motiváció számítógépes vizsgálatának lehetőségei nemzetközi kitekintésben.

Józsa Krisztián and Csapó Benő: Az iskola kezdetén mért DIFER-készségek előrejelző ereje.

Józsa Krisztián: Az olvasási standardok kidolgozásának elméleti keretei.

Csapó Benő and Józsa Krisztián: A matematikai készségek fejlődése az iskola első szakaszában.

Józsa Krisztián and Kelemen Rita: Matematikai szöveges feladatok megoldásának jellemzői tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében.

Józsa Krisztián and Fazekasné Fenyvesi Margit: A beszédhiba és a beszédhanghallás összefüggése tanulásban akadályozott gyermekeknél.

Szenczi Beáta and Józsa Krisztián: A tanulási énkép összefüggése a tanulmányi eredményekkel és a képességfejlettséggel.

Józsa Krisztián: A matematikai készségek fejlődése alsó tagozatban.

Józsa Krisztián and Meskó Katalin and Pap-Szigeti Róbert: A számítógép- és az internet-használati szokások összefüggése a tanulási motivációval 4. osztályos tanulók körében.

Józsa Krisztián: Az elemi alapkészségek szerepe az olvasási képesség fejlődésében : egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai.

Fejes József Balázs and Józsa Krisztián: Kulturális eltérések az iskolai eredményességben és a tanulási motivációban : roma és többségi tanulók összehasonlítása.

Józsa Krisztián and Zentai Gabriella: A sikeres iskolakezdés segítése : egy készségfejlesztő kísérlet eredményei.

Józsa Krisztián and Kelemen Rita: A százalékszámítási készség alkalmazása különféle tantárgyi tartalmakon.

Józsa Krisztián: Köszöntő.

Józsa Krisztián and Fazekasné Fenyvesi Margit: Tanulásban akadályozott gyermekek elemi alapkészségeinek fejlődése.

Józsa Krisztián and Fazekasné Fenyvesi Margit: Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja.

Józsa Krisztián and Kelemen Rita: A számolási készség fejlődése az iskoláskor első két évében.

This list was generated on 2023. március 28. 17:37:11 CEST.